AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ"

Transkript

1 ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014

2 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu şubat, 2014

3 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312) ABEM ANKARA BAROSU EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ Ihlamur Sk. No: 1 Kızılay/ANKARA Tel: (0.312) GÖLBAŞI AVUKAT ÖZDEMİR ÖZOK SOSYAL TESİSLERİ Gazi Osman Paşa Mah. Sahil Cd. No: 46 Gölbaşı /ANKARA Tel : (0.312) ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ Ihlamur Sk. No: 1 Kızılay/ANKARA Tel: (0.312) Grafik Tasarım: Ali Kemal ÇERŞİL (Ankara Barosu) Basım Yeri: Ankara Barosu Başkanlığı 2014 Tüm Hakları Saklıdır.

4 Editörler Av. Dr. Serkan AĞAR Yard. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Hazırlayanlar Av. Dr. Serkan AĞAR Yard. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Av. Gülbahar GÜLER BOYRAZ Av. Kerem CANBAZOĞLU Av. Eren ALTAY Redaksiyon Araş. Gör. Mert SİLAHŞÖR

5 İçindekiler ÖNSÖZ... VII GİRİŞ... IX 1. Avukatlık Faaliyetlerinden Doğan Kazançların Gelir Vergisi Kanunu Açısından Nitelendirilmesi...11 Gelir vergisinin konusunu oluşturan gelir türleri Bir gelir türü olarak serbest meslek kazancının tanımı ve nitelikleri Bir serbest meslek faaliyeti olarak avukatlıktan elde edilen kazançlarda vergiyi doğuran olay Avukatlık Faaliyetlerinden Doğan Kazançlarının Vergilendirilmesine Dair Esaslar...17 a. Serbest Meslek Kazançlarında Belge Düzeni...17 Serbest meslek makbuzu düzenlenmesine dair esaslar Serbest meslek kazanç defteri tutulmasına dair esaslar b. Serbest Meslek Kazançlarında Matrah ve Matrahın Tespiti...23 Serbest meslek kazancını oluşturan gelir unsurları İndirilebilecek ve indirilemeyecek giderler

6 c. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlanması ve Gelirin Beyanı...28 Beyanname Doldururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Beyanname Verme Zamanı Yıllık Gelir Vergisinin Ödenmesi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Örneği E-Beyanname Düzenlenmesi...32 Windows İşletim Sisteminde Beyanname Düzenleme Programı Kurulumu Beyanname Düzenleme Programı Bilgileri Gelir Vergisi E-Beyannamesinin Doldurulması E-Beyannamenin Gönderilmesi

7

8 ÖNSÖZ Pek çok kamusal ödevi yerine getirmekle yükümlü serbest meslek mensubu avukatların ödevlerinden biri olan vergi ödevinin yeri ve önemi yadsınamaz. Avukatların vergisel ödevleri arasında ise, kuşkusuz, her yıl Mart ayı içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi düzenleme yükümlülüğünün ve bu beyannamenin doğru bir biçimde hazırlanıp verilmesinin büyük önemi vardır. Tüm üyeleri vergi ve idare hukuku alanındaki değerli çalışmalarıyla tanınan Baromuz Vergi ve İdare Hukuku Kurulu nun ilki 2011 yılında olmak üzere her yıl yayınlanan ve meslektaşlarımızdan büyük ilgi gören Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi ile vergisel ödevlerini doğru bir biçimde yerine getirebilmeleri için meslektaşlarımıza yardımcı olmak hedeflenmiştir. Gelir vergisi beyannamelerini hazırlamaları sırasında meslektaşlarımıza bir hayli yararlı olması muhakkak olan bu rehberin hazırlanmasında emeği geçen Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu nun başta Başkanı Sayın Av. Dr. Serkan AĞAR olmak üzere tüm kıymetli üyelerini kutluyor ve bu başarılı çalışmalarının artarak sürmesini temenni ediyorum. Avukat Sema AKSOY Ankara Barosu Başkanı VII

9

10 GİRİŞ Biz avukatların, maddi ve şekli birçok vergisel ödevi var. Örneğin; mesleki kazancımız nedeniyle her ay KDV, üç ayda bir Gelir Geçici Vergisi (peşin vergi) ve her yıl Gelir Vergisi beyannamelerini vermemiz gerekiyor. Bu durum, şekli ve maddi birçok külfeti de beraberinde getiriyor. Meslektaşlarımız bunları yerine getirirken, çoğu kez, kendilerini mali müşavirlere emanet ediyorlar. Uyuşmazlıkları çözme becerisine sahip biz avukatların, vergi beyannamelerini düzenlerken başka meslek mensuplarından yardım almaları manidar bir durum. Buradan hareketle, Baro önceki Başkanımız Sayın Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU nun büyük desteğiyle geçtiğimiz yıllarda ilk üçünü hazırladığımız bu kılavuzu, meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve isteği karşısında, Baro Başkanımız Sayın Av. Sema AKSOY un destek ve himayelerinde bu yıl için de yayınlamaya karar verdik. Vergi; biz avukatların, ürkmeden yaklaştıkları bir alan olmalı. Bir avukat, en basitinden, kendi beyannamesini elektronik ortamda hazırlayabilmeli. Kurulumuzun kıymetli üyelerinin çalışmalarıyla hazırladığımız bu kılavuzun, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da tüm meslektaşlarımıza yararlı olmasını diler, vergilendirilmiş bol kazançlar dileriz. Av. Dr. Serkan AĞAR Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı IX

11

12 Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi Avukatlık Faaliyetlerinden Doğan Kazançların Gelir Vergisi Kanunu Açısından Nitelendirilmesi Yard. Doç. Dr. Hakan FURTUN [1] Gelir vergisinin konusunu oluşturan gelir türleri Vergiler, Anayasa ile kendisine yüklenmiş görevlere istinaden devletin topluma sunmak zorunda olduğu kamu hizmetlerinin finansmanını sağlayan en önemli kamu geliri türüdür. Vergilendirme yükümlendirilen kişilerin mali gücüdür. Mali gücün üç göstergesi ise gelir, servet ve harcamalardan oluşur. Bir başka deyişle; gelir, servet veya harcamalar üzerinden vergi alınır. Adalet ilkesi gereğince, çağdaş vergi sistemleri gelir üzerinden alınan vergilere özel bir önem verir. Gelir üzerinden alınan vergilerin konusu, diğer bir deyişle bu vergiler ile yükümlendirilen ekonomik unsur, gelirdir. En genel tanımı ile gelir, kişinin satın alma gücünde belli bir dönemde meydana gelen artış biçimindeki olumlu değişimdir. Satın alma gücündeki artış, genellikle kişinin ilgili dönem içinde ekonomik sürece katkıda bulunması karşılığında ortaya çıkar. Türk Vergi Sistemi içinde gelir üzerinden alınan vergiler, gelir vergisi ve kurumlar vergisinden oluşur. Gelir vergisi gerçek kişilerin elde ettikleri gelirleri konu edinir. Gelir [1] Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkan Yardımcısı. 11

13 Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu vergisinin konusunu gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri çeşitli gelir unsurları oluşturur. Gelir Vergisi Kanunu nun (GVK) 2. maddesinde gelir unsurlarının; ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar olmak üzere yedi unsurdan oluştuğu hükme bağlanmıştır. Gelir unsurları nitelik itibarı ile kendi içinde iratlar (pasif gelir) ve kazançlar (aktif gelir) olmak üzere iki temel gruba ayrılır. İrat-pasif gelir, gerçek kişinin sahip olduğu sermaye veya doğa biçimindeki bir üretim faktörünü başkalarının kullanımına bırakmak suretiyle ekonomik sürece dolaylı biçimde katması karşılığında elde ettiği gelir olarak tanımlanır. Bir kimsenin sahibi olduğu menkul veya gayrimenkul malvarlığı değerlerini başkasının kullanımına terk etmesi karşılığında elde ettiği kira, faiz gibi gelirler irat niteliği taşır. GVK nda düzenlenmiş menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları adlarından anlaşılacağı üzere irat niteliğinde gelir unsurlarıdır. Kazanç-aktif gelir, gerçek kişinin sahip olduğu bir üretim faktörünü ekonomik sürece doğrudan katması karşılığında elde ettiği gelir türüdür. Bir kimsenin fikri veya bedeni emeğini kullanarak bizzat ya da emeği ile sermayesini birleştirmek suretiyle oluşturduğu bir işletme aracılığı ile ekonomik faaliyette bulunması sonucunda elde ettiği gelirler kazanç niteliği taşır. GVK nda düzenlenmiş gelir unsurlarından ticari ve zirai kazançlar, ücretler ve serbest meslek gelirleri ise kazanç niteliği taşır. 12

14 Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2014 Bir gelir türü olarak serbest meslek kazancının tanımı ve nitelikleri Serbest meslek kazançları GVK nun 2. maddesinde geliri oluşturan unsurlar arasında dördüncü sırada sayılmıştır. Adı geçen yasanın üçüncü kısmının dördüncü bölümünde 65 ile 69. maddelerde ise serbest meslek kazançları düzenlenmiştir. Serbest meslek kazançları, kazanç niteliğinde bir gelir unsurudur. Zira serbest meslek erbabı uzmanlaşmış bağımsız emeğini ekonomik sürece doğrudan ve bizzat katmak suretiyle bu gelir unsurunu elde etmektedir. Serbest meslek erbabının icra ettiği ekonomik faaliyet, emek ağırlıklı bir faaliyettir. Bu yüzden serbest meslek kazançları ücretler ile birlikte emek gelirleri kapsamında değerlendirilir. GVK nun 65/1 maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirtilmiştir. Serbest meslek kazancı, serbest meslek faaliyetlerinde bulunulması sonucunda elde edilen bir gelir türüdür. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise serbest meslek faaliyeti, sermayeden daha çok kişisel çalışmaya, bilimsel mesleki bilgiye ya da uzmanlığa dayanan ve ticari nitelik taşımayan işlerin bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olarak tanımlanmıştır. Yasadaki bu tanımdan hareketle serbest meslek kazancı, uzmanlaşmış bağımsız emeğin ekonomik sürece bizzat ve doğrudan katılması karşılığında elde edilen gelir unsuru olarak tanımlanabilir. Serbest meslek faaliyetinde ağırlık emek faktöründedir. Serbest meslek faaliyeti icra edilirken çoğunlukla sermaye faktöründen yararlanılır. Bu durumla birlikte bu faaliyetin 13

15 Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu gelir getirmesini sağlayan asıl husus sermaye değil, serbest meslek erbabının uzmanlaşmış bedensel, özellikle de zihinsel emeğidir. Buradaki emek nitelikli-uzmanlaşmış bir emektir. Zira belli bir eğitim sürecinin ardından bu mesleği icra etmek için gereken bilgi birikimi ve deneyime sahip olunması mümkün olur. Serbest meslek faaliyeti bir hizmet sunumu biçiminde icra edilir, ancak buradaki hizmet sunumu bağımsız niteliktedir. Serbest meslek erbabı bir işverene bağımlı olmaksızın hizmet sunumunda bulunur. İşverene bağımlı olmama, serbest meslek kazancını ücretten ayıran en önemli niteliktir. Serbest meslek erbabı kendi sorumluluğu altında mesleki faaliyetlerini icra ederken sadece meslek kuralları ve bilimsel gerekler ile bağlıdır; iş görürken kimseden emir ve talimat almaz. Serbest meslek erbabı uzmanlaşmış bağımsız emeğini kendi nam ve hesabına ve iş görme konulu akitlerden vekâlet veya istisna-eser sözleşmesi hukuki biçiminde sunar. Serbest meslek faaliyeti kapsamında hizmet sunumu ticari nitelik de taşımaz. Serbest meslek kazancı olarak nitelendirilip gelir vergisine tâbi tutulabilmesi için serbest meslek faaliyetlerinin sürekli olarak yapılması, bir başka deyişle serbest meslek faaliyeti kapsamındaki hizmetlerin mutat meslek biçiminde sunulması gerekir. Geçici nitelikteki faaliyetler, koşulları haiz ise, diğer kazanç ve iratlar kapsamında arızi bir kazanç olarak gelir vergisine tâbi tutulabilir. Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesidir. Serbest meslek kazançlarında gelirin elde edilmesi kural olarak tahsil esası uyarınca söz konusu olur. Bu gelir 14

16 Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2014 türünde gelirin elde edilmiş sayılabilmesi için bunun bir alacak hakkı olarak doğmuş ve talep edilebilir hale gelmiş olması yeterli olmaz, mutlaka lehe bir edimin gerçekleştirilmesi sureti ile malvarlığının aktifler hanesinde bir artışın da meydana gelmesi gerekir. Bir serbest meslek faaliyeti olarak avukatlıktan elde edilen kazançların vergilendirilmesi Avukatlık Kanunu nun 2. maddesinde avukat, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve genellikle hukuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunda, yargı organları ve hakemlerle resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlara yardım etmek amaçlarıyla, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederek kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişi şeklinde tanımlanmıştır. Avukat; yargıç ve savcının yanında yer alan, yargı erkinin ve hukuk devletinin tamamlayıcı ve olmaz ise olmaz nitelikte bir unsurudur. Ancak avukat, idare hukuku anlamında kamu görevlisi değildir. Müvekkilinin hukuki problemlerinin çözümüne yönelik mesleki faaliyetlerde bulunan bir hukukçu olan avukat, aynı zamanda bir serbest meslek erbabıdır. Avukat, çoğunlukla mesleki faaliyetlerini, iş görme konulu akitlerden vekâlet sözleşmesinin özel bir türü olan avukatlık sözleşmesine dayanarak yürütür. Avukatlık kamu hizmeti niteliğinde, uzmanlık gerektiren mesleki faaliyetler bütününü ifade eder. Bir meslek olarak avukatlığın en önemli niteliği bağımsızlık tır. Bu 15

17 Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu bağımsızlık devlet karşısında bağımsızlığın yanında müvekkilden bağımsızlığı ve topluma karşı bağımsız olmayı da gerektirir. Avukatlığın bir serbest meslek olarak nitelendirilmesinin sebebi, bu mesleğin özel nitelikli bir özgürlük içinde yürütülmesi gereğidir. Avukat çalışma saatlerini ve biçimini özgürce takdir edebilir, müvekkilinden bu hususta talimat almaz. Avukatı bağlayan tek husus meslek kuralları ve hukuk devleti gerekleridir. Bir serbest meslek faaliyeti olan avukatlık kapsamındaki hizmetleri sunan serbest avukatların elde ettiği gelir, GVK nda düzenlenmiş gelir unsurlarından serbest meslek kazancına karşılık gelir ve serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine dair esaslar uyarınca gelir vergisine tâbi tutulur. 16

18 Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi Avukatlık Faaliyetlerinden Doğan Kazançlarının Vergilendirilmesine Dair Esaslar Av. Dr. Serkan AĞAR [2] a. Serbest Meslek Kazançlarında Belge Düzeni Serbest meslek makbuzu düzenlenmesine dair esaslar Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 236. maddesine göre avukatlar, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını iş sahibine vermek, iş sahibi de bu makbuzu istemek ve almak zorundadır. Serbest meslek makbuzlarına; Makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası, İş sahibinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi, Alınan paranın miktarı, Paranın alındığı tarih, [2] Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı. 17

19 Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu yazılır ve bu makbuzlar avukat tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası verilerek teselsül ettirilir. Serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen makbuzda gerçek meblağdan farklı bir meblağa yer verilmesi durumunda, bunu düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 2014 yılı için 190,00 liradan (2012 yılı için 180,00 lira; 2013 yılı için 190,00 lira) aşağı olmamak üzere bu makbuza yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10 u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir (VUK m. 353). Serbest meslek makbuzunda %18 KDV ve ödemede bulunan GVK nun 94/1 maddesinde sayılan[3] (vergi kaydı bulunan) mükelleflerden ise, bunlar tarafından kesilecek %20 oranındaki gelir vergisi stopajı hesaplanıp gösterilmelidir. Avukatlar serbest meslek kazanç defterlerini ve serbest meslek makbuzlarını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süreyle muhafaza etmek zorundadırlar. Muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların [3] Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler. 18

20 Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2014 talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usule uygun olarak, tasdike konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan veya silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin incelenmesi amacıyla YMM tarafından yapılan talepler için de geçerlidir. Serbest meslek kazanç defteri tutulmasına dair esaslar Avukatlar mesleki kazançlarını, VUK hükümlerine göre tuttukları serbest meslek kazanç defteri ne dayanarak tespit eder (GVK m. 67/5). Serbest meslek erbabı bu kanun esaslarına göre defter tutmak zorundadır (VUK m. 172/5). Serbest meslek erbabı bir kazanç defteri tutar (VUK m. 210). Serbest meslek erbabı olan avukatın da kazancının vergisel yönden doğru bir biçimde tayin ve tespiti için serbest meslek kazanç defteri tutması şarttır. Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydedilir. Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin çeşidi ile yapıldığı tarih, hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır. Serbest meslek kazanç defterini tutarken avukatın VUK nun kayıt nizamı ve defter tasdiki hükümlerine uyması gerekir. Bu kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir. Kayıt ve belgelerde TL para birimi kullanılır. Belgeler, TL karşılığı gösterilmek 19

21 Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu şartıyla yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Ancak yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde TL karşılığı gösterilmesi gerekmez. İlgili dönem defter tasdik tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi (yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye ye ayrılan ödenmiş sermayesi) en az 100 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığı TL ve sermayesinin en az %40 ı ikametgâhı, kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan kişilere ait olan işletmelere, kayıtlarını TL dışında başka bir para birimiyle tutmalarına Bakanlar Kurulu tarafından izin verilebilir. Bu şartların ihlâl edildiği hesap dönemini izleyen hesap döneminden itibaren TL para birimine göre kayıt tutma zorunluluğu başlar. TL para birimiyle yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevrilir. İktisadi kıymetlerin değerleri ile vergi matrahı kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir, beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla TL ye çevrilerek beyan edilir. Vergi ödeme, mahsup ve iade işlemlerinde de TL tutarlar kullanılır. Bu mükellefler, diğer para birimleriyle kayıt tuttukları sürece VUK nun mükerrer 298/A maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapamazlar. TL para birimiyle kayıt yapmaya başlamaları halinde ise 3 yıl süreyle anılan madde hükmünden yararlanamazlar. Serbest meslek kazanç defteri, mürekkeple veya makine ile yazılır. Kopya kağıdı kullanılabilir ve ıstampa ve sair damga aletleriyle kopya konulabilir. Hesaplar kapatılıncaya kadar toplamlar geçici olarak kurşun kalemi ile yapılabilir. Rakam ve yazılar yanlış yazılırsa düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına ya da ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle 20

22 Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2014 yapılabilir. Deftere geçirilen bir kayıt; çizilerek veya silinerek okunamaz hale getirilemez. Defterde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz veya atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli işlenen yapraklarda, bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. Serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir. Serbest meslek kazanç defterinin tasdik ettirilmesi zorunludur (VUK m. 220/8). Serbest meslek kazanç defteri, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda tasdik ettirilmelidir. Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı içinde tasdiki yeniletmelidir. Defterler; işyerinin bulunduğu yerdeki noter tarafından tasdik edilir. Tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır ve aşağıdaki unsurları içerir: Defter sahibinin başta soyadı sonra öz adı, İş adresi, İşi veya mesleği, Defterin çeşidi, Kaç sayfadan ibaret olduğu, Kullanılacağı hesap dönemi, Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi, Tasdik tarihi, Tasdik numarası, Tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzası. 21

23 Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Serbest meslek kazanç defterinin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarası ile teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mührüyle mühürlenir. VUK na göre defter tutmak zorunda olan avukatların bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda iki kat birinci derece (2013 yılı için 140,00 lira; 2014 yılı için 140,00 lira) usulsüzlük cezası kesilir (VUK m. 352) Avukatlar, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tâbi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını VUK nun 189. maddesinde yazılı şekilde tutulan amortisman kayıtlarında gösterirler (VUK m. 211). Buna göre üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanları; Envanter defterinin ayrı bir yeri, Özel bir amortisman defteri, Amortisman listeleri, şekillerinden herhangi biriyle gösterilir. Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten itibaren her yılın amortismanı ayrı ayrı gösterilmek şartıyla birbirine bağlanır. İşletmeye yeniden giren iktisadi kıymetlerle bunların amortismanlarının önceki yıllara ait kayıtlarda devam ettirilmesi mümkündür. Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündedir. Belirtilen esaslara göre kayıtlarda gösterilen iktisadi kıymetlere ait değerler, envanter defterine toplu olarak geçirilebilir. Avukatlar, amortismana tâbi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını serbest meslek kazanç defterinin ayrı bir yerine yazmak suretiyle gösterebilirler. 22

24 Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2014 b. Serbest Meslek Kazançlarında Matrah ve Matrahın Tespiti Av. Eren ALTAY [4] Av. Kerem CANBAZOĞLU [5] Serbest meslek kazancını oluşturan gelir unsurları GVK nun 66/1 maddesi, serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler in serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görevle devamlı olarak uğraşsa dahi serbest meslek erbabı olduklarını belirledikten sonra 66/2,b.3 maddesiyle Avukatlık Kanunu nun ilk maddesindeki Avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. ifadesinden hareketle avukatlık faaliyetinin ifası ile edinilen kazanç serbest meslek kazancı olarak kabul etmiştir. Bir serbest meslek faaliyeti olarak sunulan hukuki yardım hizmetinin karşılığında avukata ödenen ücret avukatlık ücreti dir. Karşılığında avukatlık ücreti elde edilecek hukuki yardım hizmetleri Avukatlık Kanunu nun 168. maddesine göre hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi nde belirlenmiştir. Şu durumda avukatlık ücret tarifesinde belirtilen hukuki yardım hizmetlerini ifa eden avukatın elde ettiği avukatlık ücreti avukatın gelir unsurunu oluşturur. Serbest meslek kazancı sayılan hakem ücretleri de avukatlarca elde [4] Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) ABD Doktora Öğrencisi. [5] Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Kamu Hukuku (İdare Hukuku) ABD Doktora Öğrencisi. 23

25 Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu edilmeleri halinde serbest meslek kazancını oluşturan bir gelir unsuru sayılır. İndirilebilecek ve indirilemeyecek giderler Gerçek usulde matrahın saptanmasında indirilebilecek giderler GVK nun 68. maddesinde düzenlenmiştir. Bir serbest meslek faaliyeti olarak avukatlık hizmetinin sunumu ve sürdürülebilmesi ile ilgili kanunda sayılan giderler gayri safi hasılattan indirilebilir. Bunlar; şu şekilde sıralanabilir: (1) Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ikametgâhın tamamı için ödedikleri kira ile ısıtma ve aydınlatma gibi sair masrafların yarısını indirilebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler). İşle ilgili olarak şehir içi ulaşım, posta, telgraf ve odabaşı ücretleri gibi müteferrik giderler gerçek tutarları ile kazancın tespitinde hasılattan indirilir. Müteferrik giderlerin VUK hükümlerine göre belgelendirilmesi şarttır (VUK nun 228. maddesinde sayılanlar hariç). (2) Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya işyerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile GVK nun 27. maddesinde yazılı giyim giderleri (cübbe gideri gibi). 24

26 Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2014 (3) Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla). Örneğin, bir duruşmaya katılmak için bir başka il veya ilçeye giden avukat ulaşım ve konaklama giderlerini indirebilecektir. (4) Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dâhil taşıtlar için VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı kanunun 328. maddesine göre hesaplanacak zararlar dâhil) kazancın tespitinde hasılattan indirilir. Serbest meslek faaliyetinde bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif ve adi ortaklıklar hariç serbest meslek erbabının azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayırması, yenileme fonu uygulaması söz konusu değildir. (5) Kiralanan veya envantere dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri. Serbest meslek erbabı, envantere dâhil olan binek otomobillerinin giderlerini ve VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanlarını gider olarak hasılattan indirebilecektir. Bu tür giderlerin hasılattan indirilebilmesi için söz konusu binek otomobillerin envantere dâhil olması şarttır (01/01/2004 tarihinden itibaren kiralanan ve işte kullanılan taşıtların giderleri de gider olarak indirilebilir). Serbest meslek erbabının binek otomobillerini yeniden değerlemeye tâbi tutmaları ve azalan bakiyeler usulünde amortisman ayırmaları mümkün değildir. Öte yandan binek otomobillerinin envantere dâhil edildiği hesap dönemi için ay kesri tam sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılacaktır. Motorlu taşıtlar vergisi gider olarak dikkate alınmayacaktır. Satın alınan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen 25

27 Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu KDV indirim konusu yapılama (KDV Kanunu m. 30 ve 58). İndirim konusu yapılamayan KDV ise, otomobilin maliyet bedeline ilave edilerek amortisman ayırmak suretiyle gider yazılabileceği gibi, ilgili dönemde doğrudan gider de yazılabilir. (6) Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller. Alınan meslek kitapları ve meslek dergileri için ödenen bedeller ve mesleki teşekküllere ödenen aidatlar kazancın tespitinde hâsılattan indirilir. Genel nitelikteki yayınlar, örneğin günlük gazeteler, bu kapsamda olmamakla beraber müteferrik gider olarak kaydedilmesi mümkündür. (7) Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde bir avukatın bir başka avukattan hizmet alması gibi giderler, mesleğin ifasına lüzumlu aletlerin eczaların ve sair maddelerin tedariki için yapılan giderler hasılattan indirilir. (8) Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş, basamak yükseltme ve emeklilik aidatları, yıl içinde ödenmek kaydıyla hasılattan indirilir. (9) Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile işyeriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar. Avukatlık mesleğinin icrası için bir baroya kayıt olunması zorunlu bulunduğundan baroya kayıtlı kalabilmek ve böylece mesleği yürütebilmek için ödenen baro aidatları bu kapsamda değerlendirilir. Avukatlık Kanunu nun 55. maddesi gereğince avukatların iş 26

28 Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2014 elde edebilmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları yasak olduğundan, yasak olan bu faaliyetlerle ilgili masraflarını indirmeleri mümkün değildir. Avukat kendisine ait bir taşınmazı büro olarak mesleki faaliyeti için kullanıyor ise, bu taşınmaz nedeniyle ödediği emlak vergisini ve Belediye Kanunu ndan doğan diğer resim ve harçları indirebilir. (10) Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar, serbest meslek erbabının işlemiş oldukları suçlardan doğan tazminatlar hariç olmak üzere hasılattan indirilir. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar ise gider olarak indirilemez. 27

29 Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu c. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlanması ve Gelirin Beyanı Av. Gülbahar GÜLER BOYRAZ [6] Beyanname doldururken dikkat edilmesi gereken hususlar Yıllık beyanname çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına, bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur (GVK m. 84/1). Yıllık gelir vergisi esasen beyana dayalı bir vergilendirme olup, serbest meslek erbabı ve bu sebeple vergi yükümlüsü olan avukatlar; her yıl kazanç ve iratlarından oluşan gelirlerinin toplamını, Maliye Bakanlığı nca düzenlenen esas ve usullere göre bildirmekle mükelleftir. Avukat yıl içinde faaliyette bulunmuş ise, bunun süresine ve elde edilen gelirine bakılmaksızın (hiçbir gelir elde etmese bile) beyanname vermek zorundadır. Gelir vergisi oranı her yıl yenilenen tarife üzerinden ve belirlenecek esaslara göre hesaplanır. Herhangi bir hataya mahal vermemek için mevzuat takibi yapılabileceği gibi, e-beyanname (internet vergi dairesi) üzerinden gönderilen beyannamelerde her açılışta güncelleme şartı getirildiği ve vergi tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplandığı için sorun olmayacaktır. Gelir vergisi artan oranlı bir [6] Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) Yüksek Lisans Öğrencisi. 28

Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu

Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Editörler Av. Dr. Serkan AĞAR Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Hazırlayanlar Av. Dr. Serkan

Detaylı

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU 2013 Editörler Av. Dr. Serkan AĞAR Yard. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Hazırlayanlar Av. Dr.

Detaylı

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu. Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu. Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Editörler: Av. Dr. Serkan AĞAR Dr. Ġdris Hakan FURTUN Hazırlayanlar: Av. Dr. Serkan AĞAR Dr.

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER AVUKATLARIN VERGİ SORUNLARI dosya SERBEST MESLEK KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER Ercan AKBAY* I. GİRİŞ Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre gelir; bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

İçindekiler. Sayfa 2 / 22

İçindekiler. Sayfa 2 / 22 Sayfa 1 / 22 İçindekiler 1. Kendi Adına Başvuru... 3 1.1. Kullanıcı Kodu Şifre Bilgisi Girme... 4 1.2. Kimin Adına Başvuru Yapılacağının Seçilmesi... 6 1.3. Defter-Beyan Sistemi Başvuru Dilekçesi... 7

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU Beyannamelerini kendileri göndermek isteyen mükellefler www.gib.gov.tr adresinde İnternet Vergi Dairesi ekranına

Detaylı

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (1) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir.

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir. 413 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, 01 Nisan tarihi itibariyle faal olan tüm ticari kazanç (basit usul mükellefleri hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE KULLANILMASI GEREKEN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STANDART İADE SİSTEMİ (GEKSİS) HAKKINDA DUYURU VE KILAVUZ:

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE KULLANILMASI GEREKEN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STANDART İADE SİSTEMİ (GEKSİS) HAKKINDA DUYURU VE KILAVUZ: TARİH : 08/03/2016 SİRKÜLER NO : 2016/31 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE KULLANILMASI GEREKEN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STANDART İADE SİSTEMİ (GEKSİS) HAKKINDA DUYURU VE KILAVUZ: Gelir İdaresi

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

ĐŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ÜYELERĐNE AĐT BEYANNAME, BĐLDĐRĐM VE EKLERĐNĐ ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERMELERĐ

ĐŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ÜYELERĐNE AĐT BEYANNAME, BĐLDĐRĐM VE EKLERĐNĐ ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERMELERĐ 18.01.2008/31 ĐŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ÜYELERĐNE AĐT BEYANNAME, BĐLDĐRĐM VE EKLERĐNĐ ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERMELERĐ ÖZET : 17/1/2008 tarihli ve 31 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde,;

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS IV. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyetinin nitelikleri; - Serbest meslek

Detaylı

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Sirküler No: 2013/069 Tarih: 07.03.2013 2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Bazı İşletme ortaklarının şahsi gelir vergisi beyannamesi vereceği bu ay da söz konusu beyannameden

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4.3. DAHA ÖNCE GİRİLEN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEP GİRİŞ İŞLEMLERİNİN EDİLMESİ/PASİFE ÇEKİLMESİ TALEPLERİ... 13

İÇİNDEKİLER 4.3. DAHA ÖNCE GİRİLEN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEP GİRİŞ İŞLEMLERİNİN EDİLMESİ/PASİFE ÇEKİLMESİ TALEPLERİ... 13 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADESİ TALEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... 2 3. İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN LİSTELERİN GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR... 9

Detaylı

ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL: FAX: ARTVİN

ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL: FAX: ARTVİN ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL:2123276 FAX:2128458 ARTVİN www.artvinesob.org.tr iletisim@artvinesob.org.tr SAYI : 54 23.03.2017 KONU: Muhtasar ve SGK

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Girişimcilere Öneriler 137 GİRİŞİMCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARI 1.GİRİŞ Halis KALMIŞ G irişimcilerin karşılaştıkların önemli sorunlardan biri de, vergi mevzuatının kendilerine yüklediği bir

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 25953680-002-5 01/03/2016 Konu : Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Mali Müşavirlik faaliyetiniz

Detaylı

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17 Cumartesi 02 Haziran 2012 09:06 - Son Güncelleme Cumartesi 02 Haziran 2012 09:17 31/3/2005 tarihli 25772 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31 i nci maddesinin birinci fıkrası 01/06/2012

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DENİZLİ ŞUBESİ MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denizli 14 Nisan 2016 VERGİ MÜKELLEFİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ **Gerçek

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR Sirküler Rapor 20.01.2012/42-1 MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR ÖZET : 413 sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlamak üzere kurumlar vergisi,

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 ÖZET: GİB'in İnternet Sitesinde Ba-Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar Yayınlanmıştır. BA-BS BİLDİRİM FORMLARI VE KESİN

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

VERGĐ BEYANNAMELERĐNĐN ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERĐLMESĐ ĐÇĐN YAPILAN BAŞVURULARDA TAAHHÜTNAME ALMA UYGULAMASI DEĞĐŞTĐRĐLDĐ

VERGĐ BEYANNAMELERĐNĐN ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERĐLMESĐ ĐÇĐN YAPILAN BAŞVURULARDA TAAHHÜTNAME ALMA UYGULAMASI DEĞĐŞTĐRĐLDĐ 22.08.2008/134 VERGĐ BEYANNAMELERĐNĐN ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERĐLMESĐ ĐÇĐN YAPILAN BAŞVURULARDA TAAHHÜTNAME ALMA UYGULAMASI DEĞĐŞTĐRĐLDĐ ÖZET : Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi için

Detaylı

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ VERGİ USUL KANUNU 413 SERİ NUMARALI GENEL TEBLİĞİ

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ VERGİ USUL KANUNU 413 SERİ NUMARALI GENEL TEBLİĞİ MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ VERGİ USUL KANUNU 413 SERİ NUMARALI GENEL TEBLİĞİ MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLER: 413 Seri Nolu VUK Genel Tebliğine göre, bildirim verme

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/20 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 19.08.2016

Detaylı

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu 18.02.2009/56 HEKĐMLERĐN POS CĐHAZI KULLANIMI VE ECZANELERĐN MUAYENE KATILIM PAYINA ĐLĐŞKĐN VUK SĐRKÜLERĐ ÖZET 40 sıra No lu VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐnde, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ E-Beyannameler başlığı altında yer alan katma değer vergisi beyannamesinin oluşturulması için öncelikle ilgili butona basılarak tanımlama ekranına ulaşılır. Katma değer

Detaylı

2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ

2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ 2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 ve 381 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu

Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu Kurumsal İnternet şube menü ağacında bulunan Grup işlemleri adımı içerisindeki Toplu işlem ve Talep dosyası indir butonuna tıklanır. Açılan Dosya masa üstüne

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü

İÇİNDEKİLER. Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü İÇİNDEKİLER Önsöz... vıı Kısaltmalar... ıx Tablolar Listesi... xvıı Giriş... 1 Birinci Bölüm Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü 1. ÖN BİLGİLER... 7 1.1.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) 09.11.2015 TARİHİNDE GÜNCELLEMİŞTİR.!! SUNUŞ Değerli Üyemiz, 31/08/2015* Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Sirküler No : 2014/8 Sirküler Tarihi :19.03.2014 Konu : Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Son zamanlar verilen bazı özelgelerin özeti aşağıda verilmiş olup, özelgeler ekte gönderilmiştir. 1. Performans

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017 1 GELİR VERGİSİ KANUNU Mart 2017 2 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE BEYANLARA YANSIYACAK DÜZENLEMELER 3 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 4 YARARLANABİLECEKLER Ticari, zirai veya serbest meslek

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBANINA AĐT ARAÇLARIN ENVANTERE ALINMASI VE ARAÇ GĐDERLERININ VERGI UYGULAMALARI KARŞISINDAKĐ DURUMU

SERBEST MESLEK ERBANINA AĐT ARAÇLARIN ENVANTERE ALINMASI VE ARAÇ GĐDERLERININ VERGI UYGULAMALARI KARŞISINDAKĐ DURUMU SERBEST MESLEK ERBANINA AĐT ARAÇLARIN ENVANTERE ALINMASI VE ARAÇ GĐDERLERININ VERGI UYGULAMALARI KARŞISINDAKĐ DURUMU Talha APAK Öğretim Görevlisi Yeminli Mali Müşavir 1. Giriş 193 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı :68554973-105[413-2013/22]-39 05/05/2014 Konu Serbest Bölge Yurt Dışı Satışlarının e-fatura, e-defter

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Şubat / 2007 20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Evimi bir aileye kiraya verdim ve 2006 yılında 7.200 YTL kira geliri elde ettim. Beyanname vermek zorunda mıyım?

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST. 09.08.2010 ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ Adana, 28.02.2017 İbrahim GÜLER Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" nin verilmesi ile ilgili

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012)

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) SMMM Ahmet BARLAK ahmetbarlak3@hotmail.com www.ahmetbarlak.com TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) A-VERGİ USUL KANUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ 1-Defter tutacaklar, Defter tutacaklar

Detaylı

Sayı: 2016/077 Ref: 4/077

Sayı: 2016/077 Ref: 4/077 SİRKÜLER İstanbul,19.04.2016 Sayı: 2016/077 Ref: 4/077 Konu: GEKSİS (GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STANDART İADE) SİSTEMİ ÜZERİNDEN İADE TALEBİNE YÖNELİK BİLGİ GİRİŞİ HAKKINDA UYGULAMA KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/22 İstanbul, 18 Şubat 2005 KONU : Elektronik Ortamda Beyanname

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/039 Ref: 4/039

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/039 Ref: 4/039 SİRKÜLER İstanbul, 27.02.2017 Sayı: 2017/039 Ref: 4/039 Konu: MUHTASAR BEYANNAME İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI KIRŞEHİR İLİNDE 1 HAZİRAN 2017, TÜRKİYE GENELİNDE İSE 1 OCAK

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 08.02.2008 Sirküler No: 2008/20 YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra No.lu Yeminli Mali

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 77058783-105[VUK.ÖZ.16.51] - 81099 13.06.2017 Konu : Avukatların Arabuluculuk faaliyetinde

Detaylı

Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010

Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010 Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, 2010 yılı ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi

: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi e- Beyanname Tarih 11/09/2008 Sayı VUK-37/2008-7/e-Beyanname-10 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/37 Konusu : e- Beyanname Tarihi : 11/09/2008 Sayısı : VUK-37/2008-7/e-Beyanname-10

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aylık prim ve hizmet belgesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 100-1 6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı