İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. Önsöz 1-2. Genel Kurul Tutanağı 3-7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1-2. Genel Kurul Tutanağı 3-7"

Transkript

1 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 111, OCAK ŞUBAT TFD Bülteni sayılarından itibaren, elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır. İÇİNDEKİLER Önsöz 1-2 Editör Prof. Dr. Öner Süzer Genel Kurul Tutanağı 3-7 Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci Yrd. Doç. Dr. Bilgen Hoşgör Başgut İlaçla Akılcı Tedavi Eğitimi Anketi 8-10 Hakan Çetinsaya İKUM Yayın Kurulu Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay Prof. Dr. Hakan Ergün Doç. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu Doç. Dr. Arzu Onay Beşikçi Doç. Dr. Başar Sırmagül Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu Yrd. Doç. Dr. Alper Okyar Yrd. Doç. Dr. Banu Cahide Tel Yrd. Doç. Dr. Kemal Buharalıoğlu Yrd. Doç. Dr. Tolga Aydos Yrd. Doç. Dr. Burak Cem Soner Uzm. Dr. Kubilay Oransay Bilimsel Toplantılar 16 Proje Başvuruları 17 Bulmaca 18 Yeni Üyelerimiz 19 İş İlanları 20 Bültende yer almasını istediğiniz yazıları-haberleri adresine gönderebilirsiniz.

2 ÖNSÖZ Sayfa 1 Değerli meslektaşlarım, Derneğimizin XXIX uncu Seçimli Olağan Genel Kurulu 23 Aralık 2011 Cuma günü yapıldı. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda oy sırasına göre Prof. Dr. Öner Süzer, Yrd. Doç. Dr. N. Tuğba Kandilci, Prof. Dr. Ersin Yarış, Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, Prof. Dr. B. Sönmez Uydeş Doğan, Prof. Dr. Yeşim Tunçok ve Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık TFD Yönetim Kurulu na seçildi. Yönetim kurulumuz aynı gün ilk toplantısını yaptı ve görev dağılımını belirledi. Görev dağılımımız sonucunda yeni genel sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. N. Tuğba Kandilci, yeni saymanımız da Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu oldu. Genel kurulda önemli tüzük değişiklikleri de oldu, tüzük değişikliklerinin gereğini yapmak için Ankara Valiliği Dernekler Müdürlüğü nün yazılı onayını beklemekteyiz. Yönetim kurulumuz ikinci toplantısını 13 Ocak günü yaptı ve bazı önemli kararlar aldı. Bu kararların en önemlilerinden birisi artık Türk Farmakoloji Derneği Bülteni nin artık yeni bir yüze sahip olmasıdır. Okuduğunuz bu sayıyla birlikte bültenimiz bir elektronik formata dönüşecek ve sadece e-posta ve internet sitemiz aracılığıyla yayınlanacaktır. Bu kararı almamızın birinci temel nedeni ekonomik maliyettir. Bülten basım ve postalama giderleri her geçen gün artarak çok zor karşılayabileceğimiz, belki de karşılayamayacağımız miktarlara ulaşmıştır. İkinci temel neden ise günümüz teknolojilerini kullanmanın avantajıdır. Bu şekilde bülteni daha sık çıkartabileceğiz. Sayfa sayısı ve basım maliyetleri gibi kısıtlılıklarımız da olmayacaktır. Bültenimiz yılında 4 yerine 6 kez çıkacaktır. Daha sonraki yıllarda bülteni her ay çıkartabilmemiz de mümkün olacaktır. Bülteni hem bilgisayarda okunabilir hem de gerektiğinde arşiv için basılabilir bir formatta tasarlamaktayız. Artık kişisel yayıncılık sistemleri hazırladığımız e-bültenleri çok ucuza yıllık ciltlere dönüştürebilmektedir. Bu şekilde sadece tek bir sayının posta maliyetine iki yılın tüm sayılarını bastırmamız ve örneğin ulusal kongremizde kongre kitapçığına ek olarak sizlere sunabilmemiz mümkün olabilecektir. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu elektronik bültenin yayın kurulunu oluşturma aşamalarında şöyle bir yol izlemiştir. Öncelikle bülten yayın kurulu iskeletini eski haliyle korumuştur. Yeni yapıda ben bülten "Sahibi" olmak yerine TFD E-Bülten Editörü görevini üstlendim. Eski yapıyla bültenin "Sorumlu Yazı İşleri Müdürü" olacak olan TFD Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci de artık TFD E-Bülten Editör Yardımcılığı görevini devralmıştır. İkinci bir TFD E-Bülten Editör Yardımcısı olarak da son dönemlerdeki bültenlerde bu işi fiilen sürdüren Yrd. Doç. Dr. Bilgen Hoşgör Başgut atanmıştır. Kendi isteğiyle ayrılmak istediği için Prof. Mehmet Zafer Gören ve TFD Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildikleri için Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık ile Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu yayın komisyonundan ayrılmışlardır. Bu üyelerimizin yerine yayın kuruluna Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay, Prof. Dr. Hakan Ergün, Doç. Dr. Başar Sırmagül, Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu, Yrd. Doç. Dr. Alper Okyar, Yrd. Doç. Dr. Burak Cem Soner ve Yrd. Doç. Dr. Kemal Buharalıoğlu atanmışlardır. Bu şekilde TFD E- Bülteni nin dinamik yapısını sürdürmesi mümkün olacaktır. Yayın kurulundaki tüm arkadaşlarıma yeni dönemde başarılı çalışmalar diliyorum. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu, Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (KFÇG) Yürütme Kurulu üyeliklerine, Uzm. Dr. Sedat Altuğ, Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu, Prof. Dr. Zafer Güney, Yrd. Doç. Dr. Latif Özbay ve Doç. Dr. Esra Sağlam'ı; Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu (KTÇG) Yürütme Kurulu üyeliklerine Doç. Dr. Serap Annette Akgür, Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir, Prof. Dr. Sedef Gidener, Yrd. Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman ve Prof. Dr. Atila Karaalp'ı (soyadına göre alfabetik sırayla) atamıştır. Yürütme kurullarının görev dağılımlarını internet sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Kendilerinin bu dönem verimli çalışmalar sürdüreceklerine eminim. KFÇG e-bülteninde artık Doç. Dr. Ezgi

3 Sayfa 2 Gülmez editörlüğü sürdürüyor. KTÇG de Prof. Dr. Sedef Gidener editörlüğünde bir e- bülten çıkartma kararı almıştır, bu e-bültenin de uzun soluklu olmasını diliyorum. Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programları'nın yirmibirincisi Mart tarihlerinde, Erciyes, Kayseri de 1993 yılında kaybettiğimiz kurucu üyemiz Dr. Nejat F. Eczacıbaşı anısına düzenlenecektir ve bu toplantının program hazırlıkları son aşamadadır. Detaylı bilgiler ve toplantı programına internet sitemiz aracılığıyla ulaşılabilir. Mayıs ayında düzenleyeceğimiz eğitim toplantımız ve haziran ayında düzenleyeceğimiz yaz okulumuz için çalışmalarımız sürmektedir ve bu çalışmalar ilerledikçe sizleri bilgilendireceğiz. Saygılarımla ve Mart-Nisan sayısında görüşmek dileğimle Prof. Dr. Öner Süzer Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

4 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Sayfa 3 TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ XXIX. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türk Farmakoloji Derneği nin XXIX. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 63 üyenin katılımı ile 23 Aralık 2011 Cuma günü saat 17:00 de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salon da yapıldı. Açılış ve saygı duruşunu takiben kongre divanı seçildi. Kongre divanına, divan başkanı olarak Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, üye olarak Yrd. Doç. Dr. İlkay Alp Yıldırım ve Dr. Nihan Burul Bozkurt seçildi. Kongre divanının oluşturulmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi. Türk Farmakoloji Derneği XXVIII. dönem çalışma raporu Genel Sekreter Prof. Dr. Bülent Gümüşel tarafından, mali rapor Sayman Prof. Dr. Alper İskit tarafından, denetleme kurulu raporu ise kurul üyesi Prof. Dr. Tanju Özçelikay tarafından sunuldu. Sunumların ardından Yönetim Kurulu nun ibrası görüşmeye açılarak oy birliği ile yönetim kurulu ibra edildi. Genel kurulda yılları bütçe taslağı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Prof. Dr. Öner Süzer in önerisi üzerine, Yönetim Kurulu na gerekli görüldüğü durumlarda tahmini bütçe kalemleri arasında değişim yapma yetkisi oy birliği ile verildi yılları için giriş aidatı ve yıllık aidatları 50 TL olarak önerildi ve bu öneri oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda gündemin sekizinci maddesi olan tüzük değişiklikleri konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer in bilgi vermesinin ardından aşağıda yazılı değişiklik önerileri tek tek görüşmeye açıldı, sonra tek tek açık oylama yapıldı ve oy birliği ile tüzükte Madde 8, Madde 10 ve Madde 19 da (toplam 3 maddede) değişiklik yapılmasına karar verildi. Türk Farmakoloji Derneği Tüzüğünün Kabul Edilen Tüzük Değişiklikleri 1- MADDE 8 için Eski hali MADDE 8. Üyelikten çıkma ve/veya çıkarılma a) Her üye istediği zaman yazılı bir bildirimle Dernek üyeliğinden istifa edebilir. b) Türk Medeni Kanunu nun ve Dernekler Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. c) Yönetim Kurulunun, Derneğin tüzükte belirtilen amaçları ve çıkarlarını gözetmek gayesi ile bir üyeyi ihraç etme yetkisi vardır. Üyelikten çıkarma Yönetim Kurulunda oylanarak yapılır. Karar alınabilmesi için üyelerin en az 2/3'ünün bu yönde oy kullanması gereklidir. Karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Üyelikten çıkarılmaya 1 ay içinde itiraz edenlerin, Yönetim ve Denetleme Kurullarının yapacağı ortak toplantıda kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Toplantı sonunda yapılacak oylamada Yönetim Kurulu Üyelerinin yine en az 2/3'ü bu yönde oy kullanırsa üye Dernek'ten çıkarılmış sayılır ve konu ilk Genel Kurul'da görüşülür. Görüşme sonrasında yapılacak oylamada, üyelikten çıkarılmak için, Genel Kurul'a katılan üyelerin en az 2/3'ünün ihraç yönünde oy kullanması gereklidir. Genel Kurul kararı kesindir.

5 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Sayfa 4 Kabul Edilen Hali MADDE 8. Üyelikten çıkma ve/veya çıkarılma a) Her üye istediği zaman yazılı bir bildirimle Dernek üyeliğinden istifa edebilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış olur. b) Türk Medeni Kanunu nun ve Dernekler Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. c) Yönetim Kurulunun, Derneğin tüzükte belirtilen amaçları ve çıkarlarını gözetmek gayesi ile bir üyeyi ihraç etme yetkisi vardır. Üyelikten çıkarma Yönetim Kurulunda oylanarak yapılır. Karar alınabilmesi için üyelerin en az 2/3'ünün bu yönde oy kullanması gereklidir. Karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. d) Dernek aidatlarını 2 yıl üst üste ödemeyenler dernek üyeliğinden Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılırlar. Üyelikten çıkarılmaya 1 ay içinde itiraz edenlerin, Yönetim ve Denetleme Kurullarının yapacağı ortak toplantıda kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Toplantı sonunda yapılacak oylamada Yönetim Kurulu Üyelerinin yine en az 2/3'ü bu yönde oy kullanırsa üye Dernek'ten çıkarılmış sayılır ve konu ilk Genel Kurul'da görüşülür. Görüşme sonrasında yapılacak oylamada, üyelikten çıkarılmak için, Genel Kurul'a katılan üyelerin en az 2/3'ünün ihraç yönünde oy kullanması gereklidir. Genel Kurul kararı kesindir. 2- MADDE 10 için Eski Hali MADDE 10. Genel Kurul Derneğin asıl üyelerinden oluşur. Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine 2 yılda bir defa Aralık ayında yapılır. Toplantıya çağrı Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca yapılır. Genel Kurul, oy hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Kabul Edilen Hali MADDE 10. Genel Kurul aidat borcu olmayan asıl üyelerden oluşur ve derneğin en yetkili organıdır. Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine çift rakamlı takvim yıllarının Ocak ayında yapılır. Toplantıya çağrı Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca yapılır. Genel Kurul, oy hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanılır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 3- MADDE 19 için Eski hali MADDE 19. Giriş aidatı ve yıllık aidat Türk Farmakoloji Derneği genel kurulu tarafından belirlenir. Kabul Edilen Hali MADDE 19. Giriş aidatı ve yıllık aidat Türk Farmakoloji Derneği genel kurulu tarafından belirlenir. Üyeler emekli olduktan sonra yıllık aidattan muaftırlar.

6 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Sayfa 5 Tüzük değişikliklerinin oylanmasının ardından gündemin 9. maddesinde belirtilen, Yönetim Kurulu na Dernek Merkezi olarak kullanılmak üzere Ankara da gayrimenkul satın alması için yetki verilmesi konusu görüşüldü. Oy çokluğu (30 kabul, 18 red) ile belirtilen amaçla ilgili olarak gayrimenkul satın alması için Yönetim Kurulu na yetki verildi. Gündemin ilk dokuz maddesinin görüşülmesinin ardından Yeni Yönetim, Denetleme ve Yeterlilik Kurulları nın seçimine geçildi. Aşağıda adı belirtilen üyeler Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yeterlilik Kurulu için aday olarak teklif edildiler: Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi: Öner Süzer Ersin Yarış Yeşim Tunçok B.Sönmez Uydeş Doğan Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık Nezahat Tuğba Durlu Kandilci Burçak Deniz Dedeoğlu Aydın Erenmemişoğlu Zafer Güney M.Sertaç Yılmaz Sinan Çavun Mine Kadıoğlu Duman İlkay Alp Yıldırım Merve Denizaltı Ali Boray Başcı Denetleme Kurulu Üye Aday Listesi: Mehmet Melli Tanju Özçelikay Eyüp Sabri Akarsu T.Emrah Bozkurt Alper Okyar Deniz Kaleli Durman Yeterlilik Kurulu Üye Aday Listesi: Şule Gök Sırrı Bilge Tolga Aydos Günay Yetik Anacak Canan Uluoğlu Edibe Minareci Üyelerin belirlenmesinin ardından kapalı oylama yapıldı. Oyların sayımı için İlkay Alp Yıldırım ve Nihan Burul Bozkurt seçildi. Oyların sayımı sonucunda 58 i geçerli, 2 si boş olmak üzere toplam 60 kişinin oy kullandığı belirlendi. Sayım sonucunda üye adaylarının sıralaması, aldıkları oy sayısına göre aşağıda belirtilmiş olup adayların aldıkları oy sayıları isimlerinin karşısına yazılmıştır.

7 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Sayfa 6 Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi: Öner Süzer 47 Nezahat Tuğba Durlu Kandilci 39 Ersin Yarış 36 Burçak Deniz Dedeoğlu 36 B.Sönmez Uydeş Doğan 35 Yeşim Tunçok 34 Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık 29 Aydın Erenmemişoğlu 28 Zafer Güney 28 M.Sertaç Yılmaz 21 Sinan Çavul 14 İlkay Alp Yıldırım 6 Mine Kadıoğlu Duman 5 Merve Denizaltı 1 Ali Boray Başcı 0 Denetleme Kurulu Aday Listesi: Mehmet Melli 51 Tanju Özçelikay 50 Eyüp Sabri Akarsu 34 T.Emrah Bozkurt 11 Alper Okyar 7 Deniz Kaleli Durman 4 Yeterlilik Kurulu Üye Aday Listesi: Tolga Aydos 44 Şule Gök 38 Günay Yetik Anacak 34 Canan Uluoğlu 32 Sırrı Bilge 26 Edibe Minareci 9 Türk Farmakoloji Derneği XXIX. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yeterlilik Kurulu aşağıdaki şekilde belirlendi; Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri : Öner Süzer Ersin Yarış Yeşim Tunçok B.Sönmez Uydeş Doğan Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık Nezahat Tuğba Durlu Kandilci Burçak Deniz Dedeoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Zafer Güney Aydın Erenmemişoğlu M.Sertaç Yılmaz Sinan Çavun İlkay Alp Yıldırım Mine Kadıoğlu Duman Merve Denizaltı

8 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Sayfa 7 Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri: Mehmet Melli Tanju Özçelikay Eyüp Sabri Akarsu Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: T. Emrah Bozkurt Alper Okyar Deniz Kaleli Durman Yeterlilik Kurulu Üyeleri: Şule Gök Tolga Aydos Günay Yetik Anacak Canan Uluoğlu Yönetim, Denetleme ve Yeterlilik Kurulları nın seçilmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurul (TTB-UDEK) temsilcilerinin seçimine geçildi. Yapılan açık oylama ile TTB-UDEK temsilciliğine oy birliği ile Ersin Yarış ve Remzi Erdem atandı. Dileklerin sorulmasının ardından, bir dilek gelmediği için XXIX. Seçimli Genel Kurul, Kongre Divanı na toplantı tutanağının imzalanması yetkisi oy birliği ile verilerek kapatıldı. Yrd.Doç.Dr. İlkay Alp Yıldırım Divan Üyesi Prof.Dr. S. Oğuz Kayaalp Divan Başkanı Dr. Nihan Burul Bozkurt Divan Üyesi

9 İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİ ANKETİ Sayfa 8 TRABZON DA DÜZENLENEN ECZACILAR İÇİN İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİ NİN ANKET SONUÇLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnur Sevin 1, Hale Zerrin Toklu 2, Arzu Onay Beşikçi 3, Tanju Özçelikay 3, Zeliha Kerry 1, Levent Üstünes 1, Gül Ayanoğlu Dülger 2, İlknur Erköseoğlu 4, Ersin Yarış 4 1 Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 2 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 3 Farmakoloji Anabilim Dalı, 4 Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anahtar Sözcükler: AİK, Probleme dayalı öğrenme, Eczacı, Reçete karşılama, Eğitim modeli AMAÇ Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ülkemizde değişik platformlarda ele alınmakta ve bu konuda başta hekimlere yönelik olmak üzere çeşitli eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Son yıllarda AİK konusunda eczacılara yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerin gerekliliği gündeme gelmiştir. Eczacılık mesleği uygulamalarında en önemli yeri tutan serbest eczane uygulamaları içerisinde AİK eğitiminin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu amaçla, Haziran 2011 tarihleri arasında Trabzon Eczacı Odası ve Türk Farmakoloji Derneği nin işbirliğiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi nde ECZACILAR İÇİN İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİ yapılması planlanmıştır.

10 İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİ ANKETİ Sayfa 9 GEREÇ ve YÖNTEM İki gün boyunca süren eğitimi serbest eczacı veya hastane eczacısı olarak görev yapan 27 katılımcı tamamlamıştır. Eğitimin ilk gününde eczacılara, reçete karşılama becerilerinin kurs öncesi dönemde ölçülmesine yönelik bir ön değerlendirme yapılmış ve sonrasında küçük grup oturumlarında eczacılar seçilmiş endikasyonlarda simüle hastaların kullanıldığı olgu reçeteleri üzerinden eğitim almışlardır. İkinci günün sonunda uygulanan son değerlendirmede reçete karşılamada sergiledikleri tutum ve davranışları yeniden ölçülerek, ilk ve son değerlendirme arasında bir değişim olup olmadığına bakılmıştır. Kurs sonunda yapılan anketle katılımcıların eğitim hakkındaki görüşleri alınmış ve bu görüşler kursun niteliğinin yükseltilmesi amacıyla kullanılmak üzere değerlendirilmiştir. BULGULAR Kursa katılan eczacıların ortalama reçete karşılama skorları ön değerlendirmede 100 üzerinden 29 ± 10 iken, kurs sonunda yapılan değerlendirmede 59 ± 9 a yükselmiştir (Şekil 1). Anket sonuçlarına göre hemen hemen tüm katılımcıların, verilen bu model AİK eğitimi ni içerik ve sonuçları bakımından çok beğendikleri ve benimsedikleri, özellikle bu eğitimden meslek uygulamalarında oldukça yararlanabilecekleri ve tekrarlanacak kurslara katılım konusunda istekli oldukları anlaşılmaktadır (Tablo 1). VERİLERİN ANALİZİ Veriler SPSS 9.05 programı kullanılarak analiz edilmiş ve reçete karşılama skorlarının öncesi ile sonrası arasında farklılık olup olmadığı eşleştirilmemiş student s t-testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. P<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. SONUÇ Eğitime katılan eczacıların sayısının azlığına rağmen veriler, probleme dayalı eğitim modeli temelinde yapılandırılacak modüler bir AİK eğitiminin, yalnızca lisans eğitiminde değil, meslek içi eğitimde de memnuniyet yaratacağını ve hastalara sunulacak sağlık hizmeti bakımından olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündürmektedir. Bu sonuçlar, meslek kalitesinin artırılması ve hastaya doğru sağlık hizmetinin sunulması açısından AİK eğitimlerinin gerekliliğini göstermektedir.

11 İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİ ANKETİ Sayfa 10 Tablo 1: İlaçla Akılcı Tedavi Eğitimi kursuna katılan eczacıların (N=26) anket sorularına verdikleri yanıtlar; % hesabı, tüm katılımcılar %100 kabul edilerek soruları yanıtlayan kişi sayısı yüzdelenmiştir. Katılımcılardan 1 kişi anketi yanıtlamamıştır. Şekil 1: İlaçla Akılcı Tedavi Eğitimi kursunu alan eczacıların (n=27) ön (eğitimin ilk gününde) ve son (eğitimin son gününde) değerlendirmedeki reçete karşılama skorları. P<0.001, öncesi ve sonrası arasında eşleştirilmemiş Student s t-testi.

12 HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Sayfa 11 İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ÜLKEMİZİN İLK İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Uzm. Dr. Ahmet İnal Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezi Sağlık Bakanlığı 2000 yılından itibaren piyasaya verilecek ya da daha önce verilmiş olan her ilaç için biyoeşdeğerlik çalışmalarını zorunlu tutmuştur. Eşdeğer ilaç uygulanması ile sağlık bütçesinde tasarruf ve ilaç fiyatlarında azalma sağlanmıştır. İlaç fiyatlarındaki bu azalma 2002 yılından itibaren gerek hükümetimizin biyoeşdeğerlik çalışmalarını teşvik etmesi gerekse bu ilaçların etkinliğinin ve güvenilirliğinin orjinalini aratmayacak kadar iyi olması nedeniyle giderek daha da ilerlemiştir. Günümüzde sağlık bakanlığımızın ortalama fiyat uygulaması biyoeşdeğer ilaçların daha çok tercih edilmesine neden olmuştur. Sağlıkta dönüşüm ilaç bazında da bu şekilde sağlanmaya başlanmış hala da devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki her eşdeğer ilaç piyasaya çıktıkça diğer muadillerinin fiyatını düşürmekte, önemli bir oranda tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca ilaçlarının eşdeğerliliğinin yapılması için ülkemizi tercih eden yerli ve yabancı firmalar ülkemize önemli bir oranda döviz girdisi sağlamaktadır. Dünyada biyoeşdeğerlik çalışmaları geniş bir şekilde uygulanmaktadır. Örneğin Hindistan da yaklaşık 500 klinik bu çalışmaları yürütürken, gerek Asya gerekse Avrupa ve Amerika ülkelerinde bu çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Şu an için ülkemizde 4 klinik bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığının yoğun uğraşları sonucu TBMM den kanun çıkarılmış, gerekli yönetmelikler oluşturulmuştur. Bundan sonra çalışmaların giderek hızlanması beklenmektedir. Bir ilaç AR-GE çalışmalarını tamamlayıp piyasaya verildikten sonra 6 yıl süreyle patent koruma gereği eşdeğeri yapılamaz. Biyoeşdeğer ürün 6. yılın sonunda tüm araştırmaları ve biyoeşdeğerlik çalışmaları tamamlanarak piyasaya verilebilir. Yani biyoeşdeğerlik çalışmalarında en az 6 yıl boyunca piyasada bulunan ilacın benzerinin eşdeğer olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu gruptaki ilaçlar hiçbir şekilde insanlarda ilk defa kullanılan ilaçlar değil, tam tersine yıllardır tedavide kullanılan ilaçlardır.

13 HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Sayfa 12 Biyoeşdeğerlik, eşdeğer ilaç vb dendiğinde toplumda ilk akla gelen insanların denek olarak kullanıldığı çalışmalardır. Fakat bilimsel olarak bakıldığında insanların denek değil gönüllü olarak görüldüğü tamamen geniş bir kavramlar topluluğu ortaya çıkmaktadır. Bütün bu kavramları kapsayan temel kavram ise iyi klinik uygulamadır. İyi klinik uygulama (İKU), insanların gönüllü olarak katıldıkları klinik denemelerin düzenlenmesi, uygulanması, kayıtlarının tutulması ve bildirimlerine ait ETİK ve BİLİMSEL kalite standardı olup, bu standartlara uyum halinde gönüllülerin haklarının, emniyetlerinin, onurlarının, refah ve iyiliklerinin korunduğu yönünde topluma güvence verir. İKU da; -Sponsor -Destekleyiciler (CRO contact research organisation) -Araştırıcılar -Etik kurullar -İzleyiciler (monitor) -Denetleyiciler (audit) hepsi bir bütün halinde çalışmaktadır. İKU nun temel görevleri; -Hasta ve gönüllülerin korunması -Elde edilen verilerin güvenilir olması -Amaç olarak hastanın tedavi edilmesi değil, bilimsel bir soruyu cevaplamaktır. İKU nun temel prensipleri; -Klinik çalışmalar Helsinki deklarasyonuna uygun ve etik kurul onayı alınarak yapılmak zorundadır. -Çalışmadaki temel amaç ve riskler tartılmalı, topluma faydası olduğuna karar verildiğinde çalışma yapılmalıdır. -Çalışmada gönüllünün hakları, güvenliği, iyi halleri her şeyin üzerinde tutulmalıdır. -Klinik çalışmanın her ayrıntısı protokolde belirtilmelidir. Çalışma bu protokole veya protokol değişikliklerine göre yürütülmelidir. -Çalışmalar alanında uzman hekimlerce yürütülmelidir. -Çalışmada görev alacak her bir birey kalifiye olmalıdır. -Her bir gönüllü çalışmadan önce bilgilendirilmiş gönüllü olur formu nu mutlaka okuyup imzalamalıdır. -Çalışma sonucunda elde edilecek verilerin gizliliği korunarak saklanmalıdır. -Araştırma ürünleri GMP (Good Manifactural Practice) kurallarına göre üretilmeli, protokolde yazdığı şekilde uygulanmalıdır. -Her araştırmanın kalite kontrolü yapılmalıdır.

14 HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Sayfa 13 Biyoeşdeğerlik: Aynı etken maddeyi, aynı miktarda, aynı ya da benzer farmasötik formda içeren, uygulandığı vücut bölgesinde kana geçiş hızı ve miktarı belli sınırlar içerisinde aynı olan iki ilaç birbirinin biyoeşdeğeridir. Biyoeşdeğerlik çalışmaları genellikle iki periyotlu olmakla birlikte daha fazla periyotlu dizaynı da mümkündür. Birden fazla test ilaç ve birden fazla referans ilaç kullanılabilir. Gönüllü seçimi: Alınma kriterleri -Her iki cinsiyette olabilir -Genellikle yaş aralığı olmakla birlikte çalışmanın dizaynına göre daha üst yaşlarda olabilir. Fakat 18 yaş altında mümkün değildir. -Normal sınırlarda vücut kitle indeksine sahip olunması gerekir. -Gönüllü klinik muayene ve laboratuar kriterlerine göre sağlıklı olmalıdır. Çıkartılma kriterleri -Alerji hikayesi var ise -Gönüllü başka bir ilaç kullanıyor ise -Büyük GİS ameliyatı geçirmiş -Son üç ay içerisinde kan vermiş ise -Alkol ya da madde bağımlılığı var ise -Aşırı çay kahve tüketimi var ise -Aşırı sigara içimi var ise -Greyfurt içimi var ise gönüllü çalışmaya katılamaz. Gönüllü çalışmaya alındıktan sonra bilgilendirilmiş olur formunu okuyup imzalamak zorundadır. Biyoeşdeğerlik çalışmalarında Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu klinik araştırmaya katılacak gönüllü tarafından doldurulan, gönüllünün çalışma hakkında kendisine uygulanacak referans ya da test ilacın içeriğini, yararlarını, yan etkilerini, çalışma süresince uyması gereken kuralları içeren formdur. Gönüllü bu formu serbest ve hür iradesi ile okuyup imzalamak zorundadır. Formda genel olarak; -Onam istenen çalışmanın amaç, yöntem ve metodolojisi -Araştırma süresi, katılan kişi sayısı, bağlantı kurulacak kişilerin telefon listesi -Gönüllülere yapılacak ödemeler, bir zarar oluşması durumunda karşılanacak tazmin miktarları mutlaka belirtilmelidir.

15 HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Sayfa 14 Çalışmanın standardizasyonu: -Diyet; Bütün gönüllülere klinikte kaldıkları sürece standart diyet verilmek zorundadır. -Sıvı alımı: Çalışma gününde ilaçtan ne kadar süre sonra su içilebileceği, günlük tüketim miktarı mutlaka ayarlanmalıdır. -Fiziksel aktivite: Gönüllüler ağır fiziksel aktiviteden kaçınmalıdır. -İlaç uygulama zamanı: Bütün periyotlarda aynı olmalıdır. -İlaç uygulama şekli aç veya tok olarak bütün gönüllülerde standart olmalıdır. -Dolaşım, sindirim, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozabilecek yiyecek ve içecek verilmemesi Gönüllülerde alınan kan örnekleri laboratuarda değerlendirildikten sonra elde edilen verilerin istatistiksel analizi yapılır. Burada her iki ilacın doz-cevap eğrileri karşılaştırılarak eğri altında kalan alan ve maksimum konsantrasyon değerleri karşılaştırılır. Bu değerler uygun aralıkta ise iki ilaç eşdeğer kabul edilir. HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu tarafından kurulan kliniğimiz 2 kat, 30 oda, 70 yatak kapasitesi, günlük kullanım alanları ile toplam 1300 m 2 alan ile halen Avrupa nın en büyük kliniği durumundadır. Klinikte 4 Farmakolog, 1 aile hekimi, 1 pratisyen hekim, 5 hemşire ve paramedik, 4 laboratuvar teknisyeni, 1 sekreter, 4 hizmetli olmak üzere toplam 21 personel çalışmaktadır. Klinikte görev dağılımı; -Baş araştırıcı, farmakolog -Yardımcı araştırıcı, 3 farmakolog, 1 aile hekimi -Kalite kontrol, pratisyen hekim Kliniğimizdeki personelimiz 1 kez yurt içi, 3 kez yurt dışı iyi klinik uygulama eğitimi almıştır. Her iki yılda bir kardiyopulmoner resusitasyon ve temel yaşam desteği eğitimi verilmektedir. Kliniğimiz 4 kez ulusal, 5 kez de uluslararası denetimden geçmiştir. Her bir personel bu alanda Türkiye nin en deneyimli çalışanıdır. Özellikle uluslararası denetimlerdeki olumlu görüşler, kliniğimizin yurt dışına daha fazla yönelmesine neden olmuştur. Alman Sağlık Bakanlığı ve Güney Afrika Sağlık bakanlığı tarafından yurt dışı onay almıştır. Avrupa Birliği ülkeleri bu onaylardan sonra kliniğimizi yoğun bir şekilde tercih etmektedir yılında Küba büyükelçisi Sayın Ernesto Gomez ABASCAL ve Ticaret Müşteşarı Sayın Jorge Luis CRESPO MILAN kliniğimizi ziyaret etmiş, gerek Kayseri gerekse Türkiye de böyle deneyimli bir klinikte bu kadar deneyimli bir kadro olduğu için şaşkınlığını gizlememiştir. Güney Kore den Arjantin e kadar dünyanın birçok ülkesinden ilaç firmaları kliniğimizi tercih etmektedir. Büyüklük olarak Avrupa nın en büyüğü olan kliniğimiz kalite olarak Avrupa nın ilk üç kliniği arasındadır. Çok yakın zamanda da FDA tarafından denetlenecek olması artık bir dünya kliniği olduğumuzun ispatıdır. Kliniğimizde yaklaşık 1000 biyoeşdeğerlik çalışması tamamlanmıştır. Bu sayı dünya çapında çok yüksektir. Ülkemizin diğer kliniklerinde bu rakam 50 civarındadır. Halen Türkiye nin hatta Avrupa nın bu alanda en deneyimli kliniğidir. Erciyes Üniversitesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezi gerek üniversitemizin, gerek Kayseri nin, gerekse Türkiye nin haklı bir gururu olarak çalışmalarına devam etmektedir.

16 HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Sayfa 15

17 BİLİMSEL TOPLANTILAR Sayfa 16 Bu sayfada duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası bilimsel bir aktivite veya çalışmayan bir link varsa lütfen yayın komisyonuna bildirin Web adreslerine üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bilimsel Toplantılar Yer Tarih Web Adresi Kromatografik Yöntemlerle Metod Geliştirme ve Validasyonu Sertifika Programı İstanbul 20-21/01/ duyuru/mv_kurs_programi_.doc ECNP School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology Venice, İtalya 19-24/02/ meetings/ecnp-school/ venice.aspx TFD Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri, Nejat Eczacıbaşı Toplantısı Erciyes, Kayseri 07-09/03/ duyuru/ FEK- BES20 Erciyes_duyuru_basvuru.doc ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe Nice, Fransa 15-18/03/ meetings/workshops/workshop 14th European Congress of Endocrinology Floransa, İtalya 05 09/05/ ECOPRAM - 3 rd European Congress on Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS) İstanbul 29-31/05/ Ankara 26-29/06/ comittees duyuru/isops_10 Ankara.pdf 14. Ulusal Anatomi Kongresi Ankara 28/06-01/07/ genel.html Regulation of adult neurogenesis: from epigenetics to behavior Barselona, İspanya 12-13/07/ Conferences/Regulation-of-adultneurogenesis--from-epigenetics.html European Neuroscience Societies (Fens) Forum Barselona, İspanya 14-18/07/ fens.neurosciences.asso.fr/ 6th European Congress of Pharmacology Granada, İspanya 17-20/07/ 16. International Pharmaceutical Technology Symposium Antalya 09-13/09/ 25th ECNP Congress Viyana, Avusturya 13-17/10/

18 PROJE BAŞVURULARI Sayfa 17 Proje Tipi Başvuru son günü Web Adresi Tübitak /03/ index.htm Tübitak 3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 02/03/ index.htm SAN-TEZ Projeleri 15/03/ gozlem.aspx?sayfano=3090 Tübitak 1002Hızlı Destek Programı Tübitak 1301Bilimsel Ve Teknolojik İşbirliği Ağları Ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAB) Başvurularda zaman kısıtlaması yoktur Başvurularda zaman kısıtlaması yoktur. pid/364/cid/20988/index.htm E-RARE (ERA-Net for Research Programs on Rare Diseases) Projesi Başvurular önce Tübitak SBAG tarafından değerlendirilicektir pid/364/index.htm American Cancer Society,International Fellowships for Beginning Investigators 01/04/, 15/10/ ResearchProgramsFunding/ FundingOpportunities/IndexofGrants/ InternationalPrograms/internationalfellowships-for-beginning-investigatorsacsbi JSPS Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin) 07-11/05/ fy/appli_long_.html

19 BULMACA Sayfa 18 Soldan sağa 1 Uçucu sıvı anestezik. Güçlü ve sorunsuz indüksiyon gibi üstünlüklerine karşın ağır hepatotoksik etkili olması nedeniyle yaygın kullanılmamaktadır. 2 Allerjik rinitte kullanılan topikal antihistaminik. 3 İfosfamid ya da siklofosfamid kullanımıyla ortaya çıkan ve hemorajik sistitle kendini gösteren ürotelyal toksik etkiye sebep olan idrar yollarına özgül akrolein metaboliti ile reaksiyona girerek toksik etkiyi önleyen ilaç. Yukarıdan aşağıya 1 Cerrahi anestezide ve akut ağrıda rutin kullanılan amid yapılı lokal anestezik. 2 İlerlemiş over karsinomu tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı gelişen nötropeniye bağlı enfeksiyon riskini azaltmak için ve baş-boyun kanserinden uygulanan radyoterapide kserostomiye karşı koruyucu olarak onaylanmış ilaç. 3 Méniére hastalığındaki vertigo, kulak çınlaması, bulantı ve kusma gibi vestibüler bozukluklar, taşıt tutması ve periferik vasküler hastalıklarda kullanılan antiemetik Hazırlayan: Prof. Dr. Pelin Kelicen

20 YENİ ÜYELERİMİZ Sayfa 19 Veteriner Hekim Cafer Yıldırım Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Eskişehir Dr. Elif Onat Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Uzm. Ecz. Tuğçe Yıldız Drogsan İlaçları San. Ve Tic. A.Ş. Ruhsatlandırma Departmanı, Ankara

21 İŞ İLANLARI Sayfa 20 Bu sayfada yer almasını istediğiniz iş ilanlarını Dr. Banu Cahide Tel e bildiriniz. Güncel iş ilanları için: Bristol Üniversitesi, Medical and Veterinary Sciences Bölümü (Bristol, İngiltere) Bağımsız research fellow aramaktadır. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için: veya Dr Kathleen Sedgley ) veya parantez içinde belirtilen konular için (Prof Leo Brady (Biochemistry) Prof Pete Cullen (Cell Biology ) Prof Julian Paton (Cardiovascular Science) Prof Jeremy Henley (Molecular Neuroscience) Dr Clea Warburton (Integrative Neuroscience) Prof Chris Stokes (Infection and Immunity) Prof Chris Paraskeva (Cancer Biology) Prof Mike Mendl (Behavioural and Welfare Biology) den ya da Dr. Banu Cahide Tel den edinebilirsiniz. Son başvuru: 22 Mart. Cenevre Üniversitesi, Neuroscience & Affective Science Bölümü (Cenevre, İsviçre) Two-year research training in cognitive and affective neuroscience at the Brain & Behavior Laboratory (BBL) Marie-Curie Action FP7 çerçeve program projesinde post-doktoral olarak çalışmak üzere araştırıcılar aramaktadır. Araştırıcıların davranış farmakolojisi, beyin görüntüleme teknikleri ve nörobilim konularında deneyimli olmaları tercih sebebidir. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için: bbl.unige.ch/bridg ( dan ya da Dr. Banu Cahide Tel den edinebilirsiniz. Son başvuru: 31 Mart. Göteburg Üniversitesi, Sahlgrenska Enstitüsü, Neuroscience and Physiology Bölümü (Göteburg, İsveç) Functional studies of the molecular and cellular regulation of white adipocyte exocytosis konulu projede post-doktoral olarak çalışmak üzere araştırıcılar aramaktadır. Fizyoloji ve/veya diyabet alanında çalışanlar; ELİZA tayini, immünohistokimya ve/veya konfokal görüntüleme tekniklerini bilmeleri tercih sebebidir. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için: Dr Charlotta Olofsson ( dan ya da Dr. Banu Cahide Tel den edinebilirsiniz. Son başvuru: 31 Mart.

İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ÜLKEMİZİN İLK İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İKUM. Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu

İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ÜLKEMİZİN İLK İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İKUM. Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ÜLKEMİZİN İLK İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu Biyoeşdeğerlik, eşdeğer ilaç v.b. dendiğinde toplumda ilk akla gelen

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 113, MAYIS HAZİRAN 2012 TFD Bülteni 2012 sayılarından itibaren, elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır. İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Editör Prof. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1. Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu nun Ardından 2-6

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1. Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu nun Ardından 2-6 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 121, EYLÜL EKİM 2013 TFD Bülteni 2012 sayılarından itibaren, elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır. Editör Prof. Dr. Öner Süzer Editör Yardımcıları

Detaylı

SAYI:95 OCAK-MART 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R

SAYI:95 OCAK-MART 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R SAYI:95 OCAK-MART 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R Ulusal Kongrenin Genel Bir Değerlendirmesi: Lazopeptitlerin Keşfine Doğru.. Türk Farmakoloji Derneği XXVII. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1. Meram Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 2-4

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1. Meram Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 2-4 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 112, MART NİSAN 2012 TFD Bülteni 2012 sayılarından itibaren, elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır. İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Editör Prof. Dr.

Detaylı

SAYI:110 EKİM-ARALIK 2011

SAYI:110 EKİM-ARALIK 2011 SAYI:110 EKİM-ARALIK 2011 ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR TFD Yönetim Kurulu 2011 Yılı Yarı Resmi Ara Faaliyet Raporu 21. Ulusal Farmakoloji Kongresinin Ardından TFD Yeterlik Kurulu Anket Değerlendirmesi, Görüşler

Detaylı

SAYI:107 OCAK-MART 2011

SAYI:107 OCAK-MART 2011 SAYI:107 OCAK-MART 2011 ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR TFD Yönetim Kurulu 2010 Yılı Yarı Resmi Ara Faaliyet Raporu Türkiye de Klinik Farmakolojinin Yeri ve Geleceği Çalışma Toplantısı nın ardından Bir başka DAFT

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 115, EYLÜL-EKİM 2012 TFD Bülteni 2012 sayılarından itibaren, elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır. Editör Prof. Dr. Öner Süzer Editör Yardımcıları

Detaylı

SAYI:108 NİSAN-HAZİRAN 2011 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R

SAYI:108 NİSAN-HAZİRAN 2011 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R SAYI:108 NİSAN-HAZİRAN 2011 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R Türk Farmakoloji Derneği nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapıldı 20. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerinin

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 2012 de Neredeyiz? 2013 de Neler Yapmalıyız? Dr. İskender Sayek Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon) Dr. Mehmet Demirhan TTB-UDEK 2011-2012 Dönemi Çalışma Raporu

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org STRATEJİK PLAN 2014 www.kanser.org 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİM SUNUŞU... 3 RAPOR ÖZETİ... 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ... 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ... 8 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI... 10 1.3. DERNEK

Detaylı

YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ

YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK SINAVI 22 NİSAN 2011 TARİHİNDE TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ SIRASINDA ANTALYA DA YAPILACAKTIR YETERLİK SINAVINA KATILMA

Detaylı

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ Bülteni

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ Bülteni TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ Bülteni Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni Üç Ayda Bir Yayımlanır. Türk Farmakoloji Derneği Bülteni 2012 sayılarından itibaren elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır.

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ TÜRK HEMATOLOJ DERNEĞ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ THD Sayı 2 2009 Haziran 2009 GİRDİK; SCI-E DEYİZ! TJH NİN BÜYÜK HEDEFİ GERÇEKLEŞTİ Türk Hematoloji Derneği nin resmi bilimsel yayın organı olan Turkish

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı

Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı İstanbul Eczacı Odası nın yayınıdır. 71. sayı Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı 7. sayfa 2. İstanbul Eczacılık Kongresi düzenleniyor: İlaç ve Eczacılıkta 3N! Editörden 71. sayı Sahibi İstanbul

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 2. TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2012-2014) Bu yayının her hakkı saklıdır. Tamamı ya da bir parçası, tanıtım için yapılacak alıntılar dışında, Türk Cerrahi Derneği nin yazılı izni olmaksızın hiçbir

Detaylı

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin), DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:78-83 Klinik ilaç araflt rmalar Alper B. skit 1,2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi

Detaylı

III. TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ KURULTAYI. 23 25 Nisan 2010 Ankara EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

III. TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ KURULTAYI. 23 25 Nisan 2010 Ankara EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU III. TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ KURULTAYI 5 Nisan 00 Ankara EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU İÇİNDEKİLER. Giriş.. Geçmişten Günümüze Veteriner Hekimlik Eğitimi Öğretimi. Durum Analizi.. Dünya

Detaylı

2013 FAALİYET VE MALİ RAPORU İLE 2014 BÜTÇE TASARISI

2013 FAALİYET VE MALİ RAPORU İLE 2014 BÜTÇE TASARISI 2013 FAALİYET VE MALİ RAPORU İLE 2014 BÜTÇE TASARISI 0 2013 FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI 2 SENDİKANIN 18 AĞUSTOS 1964 TARİHLİ İLK GENEL KURULU NA AİT BELGELER 5 1. SENDİKAMIZ 16 2. SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

ÜREME TIBBI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÜREME TIBBI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÜREME TIBBI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1- Derneğin Adı: "Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği"dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

SAYI:102 EKİM-ARALIK 2009 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R

SAYI:102 EKİM-ARALIK 2009 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R SAYI:102 EKİM-ARALIK 2009 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R Prof. Dr. Gültekin Sunam ı yitirdik Hocamız Prof. Dr. Gültekin Sunam ın ardından Bir kitap üzerine ve Gültekin Hoca ya dair... Antihipertansif

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

OCAK / ŞUBAT 2007 AB-VETERİNER H EKİM PLATFO RMUNUN AYLIK PERİYO DİK YAYINIDIR. e-bülten BU SAYIDA SEKRETARYA DAN 2 MODERATÖRDEN 3 AVRUPA BİRLİĞİ VETERİNER HEKİM PLATFORMU 2. KOORDİNASYON TOPLANTISI TUTANAĞI

Detaylı

GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI

GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI Ekim 2003 2 GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI Türk

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu www.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KILAVUZU Copyright 2013 ISBN:

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı 19 22 Ekim 2011 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı