İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. Önsöz 1-2. Genel Kurul Tutanağı 3-7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1-2. Genel Kurul Tutanağı 3-7"

Transkript

1 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 111, OCAK ŞUBAT TFD Bülteni sayılarından itibaren, elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır. İÇİNDEKİLER Önsöz 1-2 Editör Prof. Dr. Öner Süzer Genel Kurul Tutanağı 3-7 Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci Yrd. Doç. Dr. Bilgen Hoşgör Başgut İlaçla Akılcı Tedavi Eğitimi Anketi 8-10 Hakan Çetinsaya İKUM Yayın Kurulu Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay Prof. Dr. Hakan Ergün Doç. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu Doç. Dr. Arzu Onay Beşikçi Doç. Dr. Başar Sırmagül Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu Yrd. Doç. Dr. Alper Okyar Yrd. Doç. Dr. Banu Cahide Tel Yrd. Doç. Dr. Kemal Buharalıoğlu Yrd. Doç. Dr. Tolga Aydos Yrd. Doç. Dr. Burak Cem Soner Uzm. Dr. Kubilay Oransay Bilimsel Toplantılar 16 Proje Başvuruları 17 Bulmaca 18 Yeni Üyelerimiz 19 İş İlanları 20 Bültende yer almasını istediğiniz yazıları-haberleri adresine gönderebilirsiniz.

2 ÖNSÖZ Sayfa 1 Değerli meslektaşlarım, Derneğimizin XXIX uncu Seçimli Olağan Genel Kurulu 23 Aralık 2011 Cuma günü yapıldı. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda oy sırasına göre Prof. Dr. Öner Süzer, Yrd. Doç. Dr. N. Tuğba Kandilci, Prof. Dr. Ersin Yarış, Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, Prof. Dr. B. Sönmez Uydeş Doğan, Prof. Dr. Yeşim Tunçok ve Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık TFD Yönetim Kurulu na seçildi. Yönetim kurulumuz aynı gün ilk toplantısını yaptı ve görev dağılımını belirledi. Görev dağılımımız sonucunda yeni genel sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. N. Tuğba Kandilci, yeni saymanımız da Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu oldu. Genel kurulda önemli tüzük değişiklikleri de oldu, tüzük değişikliklerinin gereğini yapmak için Ankara Valiliği Dernekler Müdürlüğü nün yazılı onayını beklemekteyiz. Yönetim kurulumuz ikinci toplantısını 13 Ocak günü yaptı ve bazı önemli kararlar aldı. Bu kararların en önemlilerinden birisi artık Türk Farmakoloji Derneği Bülteni nin artık yeni bir yüze sahip olmasıdır. Okuduğunuz bu sayıyla birlikte bültenimiz bir elektronik formata dönüşecek ve sadece e-posta ve internet sitemiz aracılığıyla yayınlanacaktır. Bu kararı almamızın birinci temel nedeni ekonomik maliyettir. Bülten basım ve postalama giderleri her geçen gün artarak çok zor karşılayabileceğimiz, belki de karşılayamayacağımız miktarlara ulaşmıştır. İkinci temel neden ise günümüz teknolojilerini kullanmanın avantajıdır. Bu şekilde bülteni daha sık çıkartabileceğiz. Sayfa sayısı ve basım maliyetleri gibi kısıtlılıklarımız da olmayacaktır. Bültenimiz yılında 4 yerine 6 kez çıkacaktır. Daha sonraki yıllarda bülteni her ay çıkartabilmemiz de mümkün olacaktır. Bülteni hem bilgisayarda okunabilir hem de gerektiğinde arşiv için basılabilir bir formatta tasarlamaktayız. Artık kişisel yayıncılık sistemleri hazırladığımız e-bültenleri çok ucuza yıllık ciltlere dönüştürebilmektedir. Bu şekilde sadece tek bir sayının posta maliyetine iki yılın tüm sayılarını bastırmamız ve örneğin ulusal kongremizde kongre kitapçığına ek olarak sizlere sunabilmemiz mümkün olabilecektir. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu elektronik bültenin yayın kurulunu oluşturma aşamalarında şöyle bir yol izlemiştir. Öncelikle bülten yayın kurulu iskeletini eski haliyle korumuştur. Yeni yapıda ben bülten "Sahibi" olmak yerine TFD E-Bülten Editörü görevini üstlendim. Eski yapıyla bültenin "Sorumlu Yazı İşleri Müdürü" olacak olan TFD Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci de artık TFD E-Bülten Editör Yardımcılığı görevini devralmıştır. İkinci bir TFD E-Bülten Editör Yardımcısı olarak da son dönemlerdeki bültenlerde bu işi fiilen sürdüren Yrd. Doç. Dr. Bilgen Hoşgör Başgut atanmıştır. Kendi isteğiyle ayrılmak istediği için Prof. Mehmet Zafer Gören ve TFD Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildikleri için Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık ile Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu yayın komisyonundan ayrılmışlardır. Bu üyelerimizin yerine yayın kuruluna Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay, Prof. Dr. Hakan Ergün, Doç. Dr. Başar Sırmagül, Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu, Yrd. Doç. Dr. Alper Okyar, Yrd. Doç. Dr. Burak Cem Soner ve Yrd. Doç. Dr. Kemal Buharalıoğlu atanmışlardır. Bu şekilde TFD E- Bülteni nin dinamik yapısını sürdürmesi mümkün olacaktır. Yayın kurulundaki tüm arkadaşlarıma yeni dönemde başarılı çalışmalar diliyorum. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu, Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (KFÇG) Yürütme Kurulu üyeliklerine, Uzm. Dr. Sedat Altuğ, Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu, Prof. Dr. Zafer Güney, Yrd. Doç. Dr. Latif Özbay ve Doç. Dr. Esra Sağlam'ı; Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu (KTÇG) Yürütme Kurulu üyeliklerine Doç. Dr. Serap Annette Akgür, Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir, Prof. Dr. Sedef Gidener, Yrd. Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman ve Prof. Dr. Atila Karaalp'ı (soyadına göre alfabetik sırayla) atamıştır. Yürütme kurullarının görev dağılımlarını internet sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Kendilerinin bu dönem verimli çalışmalar sürdüreceklerine eminim. KFÇG e-bülteninde artık Doç. Dr. Ezgi

3 Sayfa 2 Gülmez editörlüğü sürdürüyor. KTÇG de Prof. Dr. Sedef Gidener editörlüğünde bir e- bülten çıkartma kararı almıştır, bu e-bültenin de uzun soluklu olmasını diliyorum. Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programları'nın yirmibirincisi Mart tarihlerinde, Erciyes, Kayseri de 1993 yılında kaybettiğimiz kurucu üyemiz Dr. Nejat F. Eczacıbaşı anısına düzenlenecektir ve bu toplantının program hazırlıkları son aşamadadır. Detaylı bilgiler ve toplantı programına internet sitemiz aracılığıyla ulaşılabilir. Mayıs ayında düzenleyeceğimiz eğitim toplantımız ve haziran ayında düzenleyeceğimiz yaz okulumuz için çalışmalarımız sürmektedir ve bu çalışmalar ilerledikçe sizleri bilgilendireceğiz. Saygılarımla ve Mart-Nisan sayısında görüşmek dileğimle Prof. Dr. Öner Süzer Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

4 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Sayfa 3 TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ XXIX. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türk Farmakoloji Derneği nin XXIX. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 63 üyenin katılımı ile 23 Aralık 2011 Cuma günü saat 17:00 de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salon da yapıldı. Açılış ve saygı duruşunu takiben kongre divanı seçildi. Kongre divanına, divan başkanı olarak Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, üye olarak Yrd. Doç. Dr. İlkay Alp Yıldırım ve Dr. Nihan Burul Bozkurt seçildi. Kongre divanının oluşturulmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi. Türk Farmakoloji Derneği XXVIII. dönem çalışma raporu Genel Sekreter Prof. Dr. Bülent Gümüşel tarafından, mali rapor Sayman Prof. Dr. Alper İskit tarafından, denetleme kurulu raporu ise kurul üyesi Prof. Dr. Tanju Özçelikay tarafından sunuldu. Sunumların ardından Yönetim Kurulu nun ibrası görüşmeye açılarak oy birliği ile yönetim kurulu ibra edildi. Genel kurulda yılları bütçe taslağı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Prof. Dr. Öner Süzer in önerisi üzerine, Yönetim Kurulu na gerekli görüldüğü durumlarda tahmini bütçe kalemleri arasında değişim yapma yetkisi oy birliği ile verildi yılları için giriş aidatı ve yıllık aidatları 50 TL olarak önerildi ve bu öneri oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda gündemin sekizinci maddesi olan tüzük değişiklikleri konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer in bilgi vermesinin ardından aşağıda yazılı değişiklik önerileri tek tek görüşmeye açıldı, sonra tek tek açık oylama yapıldı ve oy birliği ile tüzükte Madde 8, Madde 10 ve Madde 19 da (toplam 3 maddede) değişiklik yapılmasına karar verildi. Türk Farmakoloji Derneği Tüzüğünün Kabul Edilen Tüzük Değişiklikleri 1- MADDE 8 için Eski hali MADDE 8. Üyelikten çıkma ve/veya çıkarılma a) Her üye istediği zaman yazılı bir bildirimle Dernek üyeliğinden istifa edebilir. b) Türk Medeni Kanunu nun ve Dernekler Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. c) Yönetim Kurulunun, Derneğin tüzükte belirtilen amaçları ve çıkarlarını gözetmek gayesi ile bir üyeyi ihraç etme yetkisi vardır. Üyelikten çıkarma Yönetim Kurulunda oylanarak yapılır. Karar alınabilmesi için üyelerin en az 2/3'ünün bu yönde oy kullanması gereklidir. Karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Üyelikten çıkarılmaya 1 ay içinde itiraz edenlerin, Yönetim ve Denetleme Kurullarının yapacağı ortak toplantıda kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Toplantı sonunda yapılacak oylamada Yönetim Kurulu Üyelerinin yine en az 2/3'ü bu yönde oy kullanırsa üye Dernek'ten çıkarılmış sayılır ve konu ilk Genel Kurul'da görüşülür. Görüşme sonrasında yapılacak oylamada, üyelikten çıkarılmak için, Genel Kurul'a katılan üyelerin en az 2/3'ünün ihraç yönünde oy kullanması gereklidir. Genel Kurul kararı kesindir.

5 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Sayfa 4 Kabul Edilen Hali MADDE 8. Üyelikten çıkma ve/veya çıkarılma a) Her üye istediği zaman yazılı bir bildirimle Dernek üyeliğinden istifa edebilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış olur. b) Türk Medeni Kanunu nun ve Dernekler Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. c) Yönetim Kurulunun, Derneğin tüzükte belirtilen amaçları ve çıkarlarını gözetmek gayesi ile bir üyeyi ihraç etme yetkisi vardır. Üyelikten çıkarma Yönetim Kurulunda oylanarak yapılır. Karar alınabilmesi için üyelerin en az 2/3'ünün bu yönde oy kullanması gereklidir. Karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. d) Dernek aidatlarını 2 yıl üst üste ödemeyenler dernek üyeliğinden Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılırlar. Üyelikten çıkarılmaya 1 ay içinde itiraz edenlerin, Yönetim ve Denetleme Kurullarının yapacağı ortak toplantıda kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Toplantı sonunda yapılacak oylamada Yönetim Kurulu Üyelerinin yine en az 2/3'ü bu yönde oy kullanırsa üye Dernek'ten çıkarılmış sayılır ve konu ilk Genel Kurul'da görüşülür. Görüşme sonrasında yapılacak oylamada, üyelikten çıkarılmak için, Genel Kurul'a katılan üyelerin en az 2/3'ünün ihraç yönünde oy kullanması gereklidir. Genel Kurul kararı kesindir. 2- MADDE 10 için Eski Hali MADDE 10. Genel Kurul Derneğin asıl üyelerinden oluşur. Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine 2 yılda bir defa Aralık ayında yapılır. Toplantıya çağrı Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca yapılır. Genel Kurul, oy hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Kabul Edilen Hali MADDE 10. Genel Kurul aidat borcu olmayan asıl üyelerden oluşur ve derneğin en yetkili organıdır. Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine çift rakamlı takvim yıllarının Ocak ayında yapılır. Toplantıya çağrı Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca yapılır. Genel Kurul, oy hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanılır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 3- MADDE 19 için Eski hali MADDE 19. Giriş aidatı ve yıllık aidat Türk Farmakoloji Derneği genel kurulu tarafından belirlenir. Kabul Edilen Hali MADDE 19. Giriş aidatı ve yıllık aidat Türk Farmakoloji Derneği genel kurulu tarafından belirlenir. Üyeler emekli olduktan sonra yıllık aidattan muaftırlar.

6 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Sayfa 5 Tüzük değişikliklerinin oylanmasının ardından gündemin 9. maddesinde belirtilen, Yönetim Kurulu na Dernek Merkezi olarak kullanılmak üzere Ankara da gayrimenkul satın alması için yetki verilmesi konusu görüşüldü. Oy çokluğu (30 kabul, 18 red) ile belirtilen amaçla ilgili olarak gayrimenkul satın alması için Yönetim Kurulu na yetki verildi. Gündemin ilk dokuz maddesinin görüşülmesinin ardından Yeni Yönetim, Denetleme ve Yeterlilik Kurulları nın seçimine geçildi. Aşağıda adı belirtilen üyeler Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yeterlilik Kurulu için aday olarak teklif edildiler: Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi: Öner Süzer Ersin Yarış Yeşim Tunçok B.Sönmez Uydeş Doğan Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık Nezahat Tuğba Durlu Kandilci Burçak Deniz Dedeoğlu Aydın Erenmemişoğlu Zafer Güney M.Sertaç Yılmaz Sinan Çavun Mine Kadıoğlu Duman İlkay Alp Yıldırım Merve Denizaltı Ali Boray Başcı Denetleme Kurulu Üye Aday Listesi: Mehmet Melli Tanju Özçelikay Eyüp Sabri Akarsu T.Emrah Bozkurt Alper Okyar Deniz Kaleli Durman Yeterlilik Kurulu Üye Aday Listesi: Şule Gök Sırrı Bilge Tolga Aydos Günay Yetik Anacak Canan Uluoğlu Edibe Minareci Üyelerin belirlenmesinin ardından kapalı oylama yapıldı. Oyların sayımı için İlkay Alp Yıldırım ve Nihan Burul Bozkurt seçildi. Oyların sayımı sonucunda 58 i geçerli, 2 si boş olmak üzere toplam 60 kişinin oy kullandığı belirlendi. Sayım sonucunda üye adaylarının sıralaması, aldıkları oy sayısına göre aşağıda belirtilmiş olup adayların aldıkları oy sayıları isimlerinin karşısına yazılmıştır.

7 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Sayfa 6 Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi: Öner Süzer 47 Nezahat Tuğba Durlu Kandilci 39 Ersin Yarış 36 Burçak Deniz Dedeoğlu 36 B.Sönmez Uydeş Doğan 35 Yeşim Tunçok 34 Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık 29 Aydın Erenmemişoğlu 28 Zafer Güney 28 M.Sertaç Yılmaz 21 Sinan Çavul 14 İlkay Alp Yıldırım 6 Mine Kadıoğlu Duman 5 Merve Denizaltı 1 Ali Boray Başcı 0 Denetleme Kurulu Aday Listesi: Mehmet Melli 51 Tanju Özçelikay 50 Eyüp Sabri Akarsu 34 T.Emrah Bozkurt 11 Alper Okyar 7 Deniz Kaleli Durman 4 Yeterlilik Kurulu Üye Aday Listesi: Tolga Aydos 44 Şule Gök 38 Günay Yetik Anacak 34 Canan Uluoğlu 32 Sırrı Bilge 26 Edibe Minareci 9 Türk Farmakoloji Derneği XXIX. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yeterlilik Kurulu aşağıdaki şekilde belirlendi; Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri : Öner Süzer Ersin Yarış Yeşim Tunçok B.Sönmez Uydeş Doğan Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık Nezahat Tuğba Durlu Kandilci Burçak Deniz Dedeoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Zafer Güney Aydın Erenmemişoğlu M.Sertaç Yılmaz Sinan Çavun İlkay Alp Yıldırım Mine Kadıoğlu Duman Merve Denizaltı

8 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Sayfa 7 Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri: Mehmet Melli Tanju Özçelikay Eyüp Sabri Akarsu Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: T. Emrah Bozkurt Alper Okyar Deniz Kaleli Durman Yeterlilik Kurulu Üyeleri: Şule Gök Tolga Aydos Günay Yetik Anacak Canan Uluoğlu Yönetim, Denetleme ve Yeterlilik Kurulları nın seçilmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurul (TTB-UDEK) temsilcilerinin seçimine geçildi. Yapılan açık oylama ile TTB-UDEK temsilciliğine oy birliği ile Ersin Yarış ve Remzi Erdem atandı. Dileklerin sorulmasının ardından, bir dilek gelmediği için XXIX. Seçimli Genel Kurul, Kongre Divanı na toplantı tutanağının imzalanması yetkisi oy birliği ile verilerek kapatıldı. Yrd.Doç.Dr. İlkay Alp Yıldırım Divan Üyesi Prof.Dr. S. Oğuz Kayaalp Divan Başkanı Dr. Nihan Burul Bozkurt Divan Üyesi

9 İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİ ANKETİ Sayfa 8 TRABZON DA DÜZENLENEN ECZACILAR İÇİN İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİ NİN ANKET SONUÇLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnur Sevin 1, Hale Zerrin Toklu 2, Arzu Onay Beşikçi 3, Tanju Özçelikay 3, Zeliha Kerry 1, Levent Üstünes 1, Gül Ayanoğlu Dülger 2, İlknur Erköseoğlu 4, Ersin Yarış 4 1 Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 2 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 3 Farmakoloji Anabilim Dalı, 4 Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anahtar Sözcükler: AİK, Probleme dayalı öğrenme, Eczacı, Reçete karşılama, Eğitim modeli AMAÇ Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ülkemizde değişik platformlarda ele alınmakta ve bu konuda başta hekimlere yönelik olmak üzere çeşitli eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Son yıllarda AİK konusunda eczacılara yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerin gerekliliği gündeme gelmiştir. Eczacılık mesleği uygulamalarında en önemli yeri tutan serbest eczane uygulamaları içerisinde AİK eğitiminin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu amaçla, Haziran 2011 tarihleri arasında Trabzon Eczacı Odası ve Türk Farmakoloji Derneği nin işbirliğiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi nde ECZACILAR İÇİN İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİ yapılması planlanmıştır.

10 İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİ ANKETİ Sayfa 9 GEREÇ ve YÖNTEM İki gün boyunca süren eğitimi serbest eczacı veya hastane eczacısı olarak görev yapan 27 katılımcı tamamlamıştır. Eğitimin ilk gününde eczacılara, reçete karşılama becerilerinin kurs öncesi dönemde ölçülmesine yönelik bir ön değerlendirme yapılmış ve sonrasında küçük grup oturumlarında eczacılar seçilmiş endikasyonlarda simüle hastaların kullanıldığı olgu reçeteleri üzerinden eğitim almışlardır. İkinci günün sonunda uygulanan son değerlendirmede reçete karşılamada sergiledikleri tutum ve davranışları yeniden ölçülerek, ilk ve son değerlendirme arasında bir değişim olup olmadığına bakılmıştır. Kurs sonunda yapılan anketle katılımcıların eğitim hakkındaki görüşleri alınmış ve bu görüşler kursun niteliğinin yükseltilmesi amacıyla kullanılmak üzere değerlendirilmiştir. BULGULAR Kursa katılan eczacıların ortalama reçete karşılama skorları ön değerlendirmede 100 üzerinden 29 ± 10 iken, kurs sonunda yapılan değerlendirmede 59 ± 9 a yükselmiştir (Şekil 1). Anket sonuçlarına göre hemen hemen tüm katılımcıların, verilen bu model AİK eğitimi ni içerik ve sonuçları bakımından çok beğendikleri ve benimsedikleri, özellikle bu eğitimden meslek uygulamalarında oldukça yararlanabilecekleri ve tekrarlanacak kurslara katılım konusunda istekli oldukları anlaşılmaktadır (Tablo 1). VERİLERİN ANALİZİ Veriler SPSS 9.05 programı kullanılarak analiz edilmiş ve reçete karşılama skorlarının öncesi ile sonrası arasında farklılık olup olmadığı eşleştirilmemiş student s t-testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. P<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. SONUÇ Eğitime katılan eczacıların sayısının azlığına rağmen veriler, probleme dayalı eğitim modeli temelinde yapılandırılacak modüler bir AİK eğitiminin, yalnızca lisans eğitiminde değil, meslek içi eğitimde de memnuniyet yaratacağını ve hastalara sunulacak sağlık hizmeti bakımından olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündürmektedir. Bu sonuçlar, meslek kalitesinin artırılması ve hastaya doğru sağlık hizmetinin sunulması açısından AİK eğitimlerinin gerekliliğini göstermektedir.

11 İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİ ANKETİ Sayfa 10 Tablo 1: İlaçla Akılcı Tedavi Eğitimi kursuna katılan eczacıların (N=26) anket sorularına verdikleri yanıtlar; % hesabı, tüm katılımcılar %100 kabul edilerek soruları yanıtlayan kişi sayısı yüzdelenmiştir. Katılımcılardan 1 kişi anketi yanıtlamamıştır. Şekil 1: İlaçla Akılcı Tedavi Eğitimi kursunu alan eczacıların (n=27) ön (eğitimin ilk gününde) ve son (eğitimin son gününde) değerlendirmedeki reçete karşılama skorları. P<0.001, öncesi ve sonrası arasında eşleştirilmemiş Student s t-testi.

12 HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Sayfa 11 İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ÜLKEMİZİN İLK İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Uzm. Dr. Ahmet İnal Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezi Sağlık Bakanlığı 2000 yılından itibaren piyasaya verilecek ya da daha önce verilmiş olan her ilaç için biyoeşdeğerlik çalışmalarını zorunlu tutmuştur. Eşdeğer ilaç uygulanması ile sağlık bütçesinde tasarruf ve ilaç fiyatlarında azalma sağlanmıştır. İlaç fiyatlarındaki bu azalma 2002 yılından itibaren gerek hükümetimizin biyoeşdeğerlik çalışmalarını teşvik etmesi gerekse bu ilaçların etkinliğinin ve güvenilirliğinin orjinalini aratmayacak kadar iyi olması nedeniyle giderek daha da ilerlemiştir. Günümüzde sağlık bakanlığımızın ortalama fiyat uygulaması biyoeşdeğer ilaçların daha çok tercih edilmesine neden olmuştur. Sağlıkta dönüşüm ilaç bazında da bu şekilde sağlanmaya başlanmış hala da devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki her eşdeğer ilaç piyasaya çıktıkça diğer muadillerinin fiyatını düşürmekte, önemli bir oranda tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca ilaçlarının eşdeğerliliğinin yapılması için ülkemizi tercih eden yerli ve yabancı firmalar ülkemize önemli bir oranda döviz girdisi sağlamaktadır. Dünyada biyoeşdeğerlik çalışmaları geniş bir şekilde uygulanmaktadır. Örneğin Hindistan da yaklaşık 500 klinik bu çalışmaları yürütürken, gerek Asya gerekse Avrupa ve Amerika ülkelerinde bu çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Şu an için ülkemizde 4 klinik bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığının yoğun uğraşları sonucu TBMM den kanun çıkarılmış, gerekli yönetmelikler oluşturulmuştur. Bundan sonra çalışmaların giderek hızlanması beklenmektedir. Bir ilaç AR-GE çalışmalarını tamamlayıp piyasaya verildikten sonra 6 yıl süreyle patent koruma gereği eşdeğeri yapılamaz. Biyoeşdeğer ürün 6. yılın sonunda tüm araştırmaları ve biyoeşdeğerlik çalışmaları tamamlanarak piyasaya verilebilir. Yani biyoeşdeğerlik çalışmalarında en az 6 yıl boyunca piyasada bulunan ilacın benzerinin eşdeğer olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu gruptaki ilaçlar hiçbir şekilde insanlarda ilk defa kullanılan ilaçlar değil, tam tersine yıllardır tedavide kullanılan ilaçlardır.

13 HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Sayfa 12 Biyoeşdeğerlik, eşdeğer ilaç vb dendiğinde toplumda ilk akla gelen insanların denek olarak kullanıldığı çalışmalardır. Fakat bilimsel olarak bakıldığında insanların denek değil gönüllü olarak görüldüğü tamamen geniş bir kavramlar topluluğu ortaya çıkmaktadır. Bütün bu kavramları kapsayan temel kavram ise iyi klinik uygulamadır. İyi klinik uygulama (İKU), insanların gönüllü olarak katıldıkları klinik denemelerin düzenlenmesi, uygulanması, kayıtlarının tutulması ve bildirimlerine ait ETİK ve BİLİMSEL kalite standardı olup, bu standartlara uyum halinde gönüllülerin haklarının, emniyetlerinin, onurlarının, refah ve iyiliklerinin korunduğu yönünde topluma güvence verir. İKU da; -Sponsor -Destekleyiciler (CRO contact research organisation) -Araştırıcılar -Etik kurullar -İzleyiciler (monitor) -Denetleyiciler (audit) hepsi bir bütün halinde çalışmaktadır. İKU nun temel görevleri; -Hasta ve gönüllülerin korunması -Elde edilen verilerin güvenilir olması -Amaç olarak hastanın tedavi edilmesi değil, bilimsel bir soruyu cevaplamaktır. İKU nun temel prensipleri; -Klinik çalışmalar Helsinki deklarasyonuna uygun ve etik kurul onayı alınarak yapılmak zorundadır. -Çalışmadaki temel amaç ve riskler tartılmalı, topluma faydası olduğuna karar verildiğinde çalışma yapılmalıdır. -Çalışmada gönüllünün hakları, güvenliği, iyi halleri her şeyin üzerinde tutulmalıdır. -Klinik çalışmanın her ayrıntısı protokolde belirtilmelidir. Çalışma bu protokole veya protokol değişikliklerine göre yürütülmelidir. -Çalışmalar alanında uzman hekimlerce yürütülmelidir. -Çalışmada görev alacak her bir birey kalifiye olmalıdır. -Her bir gönüllü çalışmadan önce bilgilendirilmiş gönüllü olur formu nu mutlaka okuyup imzalamalıdır. -Çalışma sonucunda elde edilecek verilerin gizliliği korunarak saklanmalıdır. -Araştırma ürünleri GMP (Good Manifactural Practice) kurallarına göre üretilmeli, protokolde yazdığı şekilde uygulanmalıdır. -Her araştırmanın kalite kontrolü yapılmalıdır.

14 HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Sayfa 13 Biyoeşdeğerlik: Aynı etken maddeyi, aynı miktarda, aynı ya da benzer farmasötik formda içeren, uygulandığı vücut bölgesinde kana geçiş hızı ve miktarı belli sınırlar içerisinde aynı olan iki ilaç birbirinin biyoeşdeğeridir. Biyoeşdeğerlik çalışmaları genellikle iki periyotlu olmakla birlikte daha fazla periyotlu dizaynı da mümkündür. Birden fazla test ilaç ve birden fazla referans ilaç kullanılabilir. Gönüllü seçimi: Alınma kriterleri -Her iki cinsiyette olabilir -Genellikle yaş aralığı olmakla birlikte çalışmanın dizaynına göre daha üst yaşlarda olabilir. Fakat 18 yaş altında mümkün değildir. -Normal sınırlarda vücut kitle indeksine sahip olunması gerekir. -Gönüllü klinik muayene ve laboratuar kriterlerine göre sağlıklı olmalıdır. Çıkartılma kriterleri -Alerji hikayesi var ise -Gönüllü başka bir ilaç kullanıyor ise -Büyük GİS ameliyatı geçirmiş -Son üç ay içerisinde kan vermiş ise -Alkol ya da madde bağımlılığı var ise -Aşırı çay kahve tüketimi var ise -Aşırı sigara içimi var ise -Greyfurt içimi var ise gönüllü çalışmaya katılamaz. Gönüllü çalışmaya alındıktan sonra bilgilendirilmiş olur formunu okuyup imzalamak zorundadır. Biyoeşdeğerlik çalışmalarında Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu klinik araştırmaya katılacak gönüllü tarafından doldurulan, gönüllünün çalışma hakkında kendisine uygulanacak referans ya da test ilacın içeriğini, yararlarını, yan etkilerini, çalışma süresince uyması gereken kuralları içeren formdur. Gönüllü bu formu serbest ve hür iradesi ile okuyup imzalamak zorundadır. Formda genel olarak; -Onam istenen çalışmanın amaç, yöntem ve metodolojisi -Araştırma süresi, katılan kişi sayısı, bağlantı kurulacak kişilerin telefon listesi -Gönüllülere yapılacak ödemeler, bir zarar oluşması durumunda karşılanacak tazmin miktarları mutlaka belirtilmelidir.

15 HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Sayfa 14 Çalışmanın standardizasyonu: -Diyet; Bütün gönüllülere klinikte kaldıkları sürece standart diyet verilmek zorundadır. -Sıvı alımı: Çalışma gününde ilaçtan ne kadar süre sonra su içilebileceği, günlük tüketim miktarı mutlaka ayarlanmalıdır. -Fiziksel aktivite: Gönüllüler ağır fiziksel aktiviteden kaçınmalıdır. -İlaç uygulama zamanı: Bütün periyotlarda aynı olmalıdır. -İlaç uygulama şekli aç veya tok olarak bütün gönüllülerde standart olmalıdır. -Dolaşım, sindirim, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozabilecek yiyecek ve içecek verilmemesi Gönüllülerde alınan kan örnekleri laboratuarda değerlendirildikten sonra elde edilen verilerin istatistiksel analizi yapılır. Burada her iki ilacın doz-cevap eğrileri karşılaştırılarak eğri altında kalan alan ve maksimum konsantrasyon değerleri karşılaştırılır. Bu değerler uygun aralıkta ise iki ilaç eşdeğer kabul edilir. HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu tarafından kurulan kliniğimiz 2 kat, 30 oda, 70 yatak kapasitesi, günlük kullanım alanları ile toplam 1300 m 2 alan ile halen Avrupa nın en büyük kliniği durumundadır. Klinikte 4 Farmakolog, 1 aile hekimi, 1 pratisyen hekim, 5 hemşire ve paramedik, 4 laboratuvar teknisyeni, 1 sekreter, 4 hizmetli olmak üzere toplam 21 personel çalışmaktadır. Klinikte görev dağılımı; -Baş araştırıcı, farmakolog -Yardımcı araştırıcı, 3 farmakolog, 1 aile hekimi -Kalite kontrol, pratisyen hekim Kliniğimizdeki personelimiz 1 kez yurt içi, 3 kez yurt dışı iyi klinik uygulama eğitimi almıştır. Her iki yılda bir kardiyopulmoner resusitasyon ve temel yaşam desteği eğitimi verilmektedir. Kliniğimiz 4 kez ulusal, 5 kez de uluslararası denetimden geçmiştir. Her bir personel bu alanda Türkiye nin en deneyimli çalışanıdır. Özellikle uluslararası denetimlerdeki olumlu görüşler, kliniğimizin yurt dışına daha fazla yönelmesine neden olmuştur. Alman Sağlık Bakanlığı ve Güney Afrika Sağlık bakanlığı tarafından yurt dışı onay almıştır. Avrupa Birliği ülkeleri bu onaylardan sonra kliniğimizi yoğun bir şekilde tercih etmektedir yılında Küba büyükelçisi Sayın Ernesto Gomez ABASCAL ve Ticaret Müşteşarı Sayın Jorge Luis CRESPO MILAN kliniğimizi ziyaret etmiş, gerek Kayseri gerekse Türkiye de böyle deneyimli bir klinikte bu kadar deneyimli bir kadro olduğu için şaşkınlığını gizlememiştir. Güney Kore den Arjantin e kadar dünyanın birçok ülkesinden ilaç firmaları kliniğimizi tercih etmektedir. Büyüklük olarak Avrupa nın en büyüğü olan kliniğimiz kalite olarak Avrupa nın ilk üç kliniği arasındadır. Çok yakın zamanda da FDA tarafından denetlenecek olması artık bir dünya kliniği olduğumuzun ispatıdır. Kliniğimizde yaklaşık 1000 biyoeşdeğerlik çalışması tamamlanmıştır. Bu sayı dünya çapında çok yüksektir. Ülkemizin diğer kliniklerinde bu rakam 50 civarındadır. Halen Türkiye nin hatta Avrupa nın bu alanda en deneyimli kliniğidir. Erciyes Üniversitesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezi gerek üniversitemizin, gerek Kayseri nin, gerekse Türkiye nin haklı bir gururu olarak çalışmalarına devam etmektedir.

16 HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Sayfa 15

17 BİLİMSEL TOPLANTILAR Sayfa 16 Bu sayfada duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası bilimsel bir aktivite veya çalışmayan bir link varsa lütfen yayın komisyonuna bildirin Web adreslerine üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bilimsel Toplantılar Yer Tarih Web Adresi Kromatografik Yöntemlerle Metod Geliştirme ve Validasyonu Sertifika Programı İstanbul 20-21/01/ duyuru/mv_kurs_programi_.doc ECNP School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology Venice, İtalya 19-24/02/ meetings/ecnp-school/ venice.aspx TFD Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri, Nejat Eczacıbaşı Toplantısı Erciyes, Kayseri 07-09/03/ duyuru/ FEK- BES20 Erciyes_duyuru_basvuru.doc ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe Nice, Fransa 15-18/03/ meetings/workshops/workshop 14th European Congress of Endocrinology Floransa, İtalya 05 09/05/ ECOPRAM - 3 rd European Congress on Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS) İstanbul 29-31/05/ Ankara 26-29/06/ comittees duyuru/isops_10 Ankara.pdf 14. Ulusal Anatomi Kongresi Ankara 28/06-01/07/ genel.html Regulation of adult neurogenesis: from epigenetics to behavior Barselona, İspanya 12-13/07/ Conferences/Regulation-of-adultneurogenesis--from-epigenetics.html European Neuroscience Societies (Fens) Forum Barselona, İspanya 14-18/07/ fens.neurosciences.asso.fr/ 6th European Congress of Pharmacology Granada, İspanya 17-20/07/ 16. International Pharmaceutical Technology Symposium Antalya 09-13/09/ 25th ECNP Congress Viyana, Avusturya 13-17/10/

18 PROJE BAŞVURULARI Sayfa 17 Proje Tipi Başvuru son günü Web Adresi Tübitak /03/ index.htm Tübitak 3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 02/03/ index.htm SAN-TEZ Projeleri 15/03/ gozlem.aspx?sayfano=3090 Tübitak 1002Hızlı Destek Programı Tübitak 1301Bilimsel Ve Teknolojik İşbirliği Ağları Ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAB) Başvurularda zaman kısıtlaması yoktur Başvurularda zaman kısıtlaması yoktur. pid/364/cid/20988/index.htm E-RARE (ERA-Net for Research Programs on Rare Diseases) Projesi Başvurular önce Tübitak SBAG tarafından değerlendirilicektir pid/364/index.htm American Cancer Society,International Fellowships for Beginning Investigators 01/04/, 15/10/ ResearchProgramsFunding/ FundingOpportunities/IndexofGrants/ InternationalPrograms/internationalfellowships-for-beginning-investigatorsacsbi JSPS Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin) 07-11/05/ fy/appli_long_.html

19 BULMACA Sayfa 18 Soldan sağa 1 Uçucu sıvı anestezik. Güçlü ve sorunsuz indüksiyon gibi üstünlüklerine karşın ağır hepatotoksik etkili olması nedeniyle yaygın kullanılmamaktadır. 2 Allerjik rinitte kullanılan topikal antihistaminik. 3 İfosfamid ya da siklofosfamid kullanımıyla ortaya çıkan ve hemorajik sistitle kendini gösteren ürotelyal toksik etkiye sebep olan idrar yollarına özgül akrolein metaboliti ile reaksiyona girerek toksik etkiyi önleyen ilaç. Yukarıdan aşağıya 1 Cerrahi anestezide ve akut ağrıda rutin kullanılan amid yapılı lokal anestezik. 2 İlerlemiş over karsinomu tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı gelişen nötropeniye bağlı enfeksiyon riskini azaltmak için ve baş-boyun kanserinden uygulanan radyoterapide kserostomiye karşı koruyucu olarak onaylanmış ilaç. 3 Méniére hastalığındaki vertigo, kulak çınlaması, bulantı ve kusma gibi vestibüler bozukluklar, taşıt tutması ve periferik vasküler hastalıklarda kullanılan antiemetik Hazırlayan: Prof. Dr. Pelin Kelicen

20 YENİ ÜYELERİMİZ Sayfa 19 Veteriner Hekim Cafer Yıldırım Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Eskişehir Dr. Elif Onat Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Uzm. Ecz. Tuğçe Yıldız Drogsan İlaçları San. Ve Tic. A.Ş. Ruhsatlandırma Departmanı, Ankara

21 İŞ İLANLARI Sayfa 20 Bu sayfada yer almasını istediğiniz iş ilanlarını Dr. Banu Cahide Tel e bildiriniz. Güncel iş ilanları için: Bristol Üniversitesi, Medical and Veterinary Sciences Bölümü (Bristol, İngiltere) Bağımsız research fellow aramaktadır. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için: veya Dr Kathleen Sedgley ) veya parantez içinde belirtilen konular için (Prof Leo Brady (Biochemistry) Prof Pete Cullen (Cell Biology ) Prof Julian Paton (Cardiovascular Science) Prof Jeremy Henley (Molecular Neuroscience) Dr Clea Warburton (Integrative Neuroscience) Prof Chris Stokes (Infection and Immunity) Prof Chris Paraskeva (Cancer Biology) Prof Mike Mendl (Behavioural and Welfare Biology) den ya da Dr. Banu Cahide Tel den edinebilirsiniz. Son başvuru: 22 Mart. Cenevre Üniversitesi, Neuroscience & Affective Science Bölümü (Cenevre, İsviçre) Two-year research training in cognitive and affective neuroscience at the Brain & Behavior Laboratory (BBL) Marie-Curie Action FP7 çerçeve program projesinde post-doktoral olarak çalışmak üzere araştırıcılar aramaktadır. Araştırıcıların davranış farmakolojisi, beyin görüntüleme teknikleri ve nörobilim konularında deneyimli olmaları tercih sebebidir. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için: bbl.unige.ch/bridg ( dan ya da Dr. Banu Cahide Tel den edinebilirsiniz. Son başvuru: 31 Mart. Göteburg Üniversitesi, Sahlgrenska Enstitüsü, Neuroscience and Physiology Bölümü (Göteburg, İsveç) Functional studies of the molecular and cellular regulation of white adipocyte exocytosis konulu projede post-doktoral olarak çalışmak üzere araştırıcılar aramaktadır. Fizyoloji ve/veya diyabet alanında çalışanlar; ELİZA tayini, immünohistokimya ve/veya konfokal görüntüleme tekniklerini bilmeleri tercih sebebidir. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için: Dr Charlotta Olofsson ( dan ya da Dr. Banu Cahide Tel den edinebilirsiniz. Son başvuru: 31 Mart.

İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ÜLKEMİZİN İLK İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İKUM. Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu

İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ÜLKEMİZİN İLK İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İKUM. Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ÜLKEMİZİN İLK İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İKUM Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu Biyoeşdeğerlik, eşdeğer ilaç v.b. dendiğinde toplumda ilk akla gelen

Detaylı

Teorik ve pratik eğitimleri verecek hocalarımız ve anlatacakları derslerin listesi ekte (bkz. ek- 2 ve ek-3) sizlere gönderilmektedir.

Teorik ve pratik eğitimleri verecek hocalarımız ve anlatacakları derslerin listesi ekte (bkz. ek- 2 ve ek-3) sizlere gönderilmektedir. 18 Mayıs 2009 Sayın Türk Derneği Üyesi, Türk Derneği yönetim kurulu tarafından alanında deneysel araştırmalarda kullanılan standart deneysel yöntemlerin ve temel kavramların öğretimi ile farmakoloji eğitiminin

Detaylı

TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı)

TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı) TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı) 1 Tarihçe Kuruluş: Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Avrupa Klinik Araştırma Altyapıları Ağı (ECRIN) 2004 7. Çerçeve Programı ile büyüme (2012-2015) Amaç:

Detaylı

Klinik Araştırma Nedir?

Klinik Araştırma Nedir? Klinik Araştırma Nedir? Teşhis, tedavi, profilaksi veya bir fizyolojik fonksiyonun değiştirilmesi için kullanılan ilaçların geliştirilmesinde çok önemli bir süreç ve zorunluluktur. -Kredi kartı mağduru

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ DIŞI ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ DIŞI ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ DIŞI ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Sağlık Bilimleri Alanında

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012 1 HAZİRAN 2012 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Yönetim Kurulumuz ve Denetleme Kurulu Üyemiz Ecz. Ömer Faruk DOĞAN Valilikte Eczanelerin çalışma gün ve saatleri ile ilgili olarak Sağlıktan Sorumlu Sayın

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu Başkanı www.tfd.org.tr

Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu Başkanı www.tfd.org.tr Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. M. Oğuz Güç Toplantısı, 17-19 Mart 2010, Uludağ, Bursa Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1. Genel Kurul Tutanağı 2-5

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1. Genel Kurul Tutanağı 2-5 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 123, OCAK MART 2014 Türk Farmakoloji Derneği Elektronik Bülteni üç ayda bir yayımlanır. Editör Prof. Dr. Öner Süzer İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Genel Kurul Tutanağı 2-5

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 113, MAYIS HAZİRAN 2012 TFD Bülteni 2012 sayılarından itibaren, elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır. İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Editör Prof. Dr.

Detaylı

TEPDAD Çalışma Yönetmeliği

TEPDAD Çalışma Yönetmeliği TEPDAD Çalışma Yönetmeliği sürüm. 1.1. 2010 (19.12. 2010 tarihli TEPDAD Genel Kurulu nda kabul edilmiştir) MADDE 1- Dayanak ve Amaç Bu yönetmelik, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ Türkiye de Nörolojide uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Nöroloji Yeterlilik üst Kurulu (Board u) özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: BANU 2. SOYADI: TUNCAY 3. DOĞUM YERİ: Kütahya 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.01.1972 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ 1. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI. 16 Eylül 2014

ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ 1. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI. 16 Eylül 2014 ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ 1. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16 Eylül 2014 Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği 1. Olağan genel Kurul Toplantısı 16. Eylül 2014

Detaylı

o Dissolüsyon Testi o Stabilite Analizleri o Farmakope uygunluk analizleri

o Dissolüsyon Testi o Stabilite Analizleri o Farmakope uygunluk analizleri T.C. Yeditepe Üniversitesi İyi Klinik Uygulamalar Kliniği Yard Doç Dr Latif Özbay Yeditepe Üniversitesi İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Kliniği, 2005 yılında T.C. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Detaylı

4 ARALIK 2013 Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu 2014 yılı aidiyet uygulamaları ile ilgili Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek bilgi verdi.

4 ARALIK 2013 Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu 2014 yılı aidiyet uygulamaları ile ilgili Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek bilgi verdi. 2 ARALIK 2013 Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde görevli meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek, hayırlı olsun Eczacıları Odamıza nezaket ziyaretinde bulundular. 3 ARALIK 2013 Adana Eczacı

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİĞİN 25.YIL BULUŞMASI GECESİ

KOOPERATİFÇİLİĞİN 25.YIL BULUŞMASI GECESİ 08 ARALIK 2012 Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE, 11 Bölge Eczacı Odası Başkan ve Yöneticilerinin (8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası,14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı

Detaylı

Hekim-İlaç Firması İlişkilerinin Rasyonel Farmakoterapiye Etkisi (Yrd.Doç.Dr. Hasan AKKOÇ)

Hekim-İlaç Firması İlişkilerinin Rasyonel Farmakoterapiye Etkisi (Yrd.Doç.Dr. Hasan AKKOÇ) Hekim-İlaç Firması İlişkilerinin Rasyonel Farmakoterapiye Etkisi (Yrd.Doç.Dr. Hasan AKKOÇ) İlaç Sanayi İngiltere de sağlık sisteminin olağan uygulamaları içerisine kendini vazgeçilemez şekilde yerleştirmiştir.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu düzenlemenin amacı; Sosyal Güvenlik

Detaylı

Akut Resusitasyon Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Onam Alma - Uluslararası Durum Belirleme Anketi -

Akut Resusitasyon Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Onam Alma - Uluslararası Durum Belirleme Anketi - Bu anket çalışması, bir uluslararası araştırma ekibi tarafından bilgilendirilmiş onam alınamayacak kişilerde akut resusitasyon çalışmalarındaki uluslararası kabul edilebilirlik ve düzenleyici durumu tespit

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Kuruluş Bu tüzük T.C. İstanbul Arel Üniversitesi nde planlı ve programlı çalışma yapmak üzere bir araya gelen öğrenciler tarafından

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI 2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2011 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından,

Detaylı

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ECZACILAR VE HEKİMLER İÇİN XIX. FİTOTERAPİ KURSU

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ECZACILAR VE HEKİMLER İÇİN XIX. FİTOTERAPİ KURSU ECZACILAR VE HEKİMLER İÇİN XIX. FİTOTERAPİ KURSU E. Ü. Eczacılık Fakültesi Bornova - İZMÎR 27 Nisan-25 Mayıs 2012 Detaylı Bilgi İçin :www.pharm.ege.edu.tr XIX. Hekimler ve Eczacılar için FİTOTERAPİ Kursuna

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA GÜNDEM Türkiye - Genel Bilgiler Orijinal - Jenerik İlaç Türkiye İlaç Sektörü Diğer Ülkeler ile Karşılaştırma Değerlendirme ve

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ SENATO KARARLARI Karar Tarihi: 07/02/2014 Toplantı Sayısı:02 Sayfa:1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi hk.

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

16/11/15 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ABD

16/11/15 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ABD 16/11/15 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ABD 1 16/11/15 ACIBADEM ÜN. TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ABD Anabilim Dalımız, 2009 yılında üniversitemizin kuruluşu ile birlikte

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU TC. Saîjlık BaKanlığ» ImîııV^SA, ve 1ıbl>!CtWh^tiTV- Türkiye îlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU ADI SOYADI MESLEĞİ YAŞI MEDENİ DURUMU EĞİTİM DURUMU MEZUN OLDUĞU

Detaylı

Özel Sektörün Klinik Farmakolojiden Beklentileri

Özel Sektörün Klinik Farmakolojiden Beklentileri Özel Sektörün Klinik Farmakolojiden Beklentileri Türk Farmakoloji Derneği Kongresi 4.Kasım.2013 Sedat ALTUĞ MD PhD Medikal & Ruhsat Direktörü Lilly Türkiye Medical Fellow, Lilly Onkoloji Bölümü Tanım

Detaylı

22 Eylül 2006. Dr. Atay Atabey Dr. Cemil Dalay Dr. Ferit Demirkan Dr. Ahmet Terzioğlu

22 Eylül 2006. Dr. Atay Atabey Dr. Cemil Dalay Dr. Ferit Demirkan Dr. Ahmet Terzioğlu 22 Eylül 2006 Dr. Lütfü Baş Dr. Figen Özgür Dr. Akın Yücel Dr. Atay Atabey Dr. Cemil Dalay Dr. Ferit Demirkan Dr. Ahmet Terzioğlu Başkan 2. Başkan, Sayman Genel Sekreter Yeterlik Kurulu Dr. Lütfü Baş Yeterlik

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) .././20... YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Yıldırım Beyazıt

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ. Anestezi Uzmanı BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ EĞİTİM KOMİTESİ

KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ. Anestezi Uzmanı BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ EĞİTİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ Başkan Dr. Enis GÜMÜŞTEKİN Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa ŞİMŞEK Anestezi Uzmanı Sekreterya Meltem YILDIZ Organ ve Doku Nakli

Detaylı

ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME

ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME 2012 - Kararın No'su Tarihi Konusu / /20 Olağan genel kurul toplantısı Başkan : Üyeler : Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürü AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı,

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE İYİ KLİNİK UYGULAMALARI İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLAMA VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ KILAVUZU

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE İYİ KLİNİK UYGULAMALARI İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLAMA VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ KILAVUZU 1. AMAÇ Bu kılavuz, iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar konusunda düzenlenmesi planlanan eğitim programlarına ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılacak başvurunun şekli ve içeriği

Detaylı

Klinik Araştırmalar İle İlgili Eğitim Programlama Ve Değerlendirme İlkeleri Kılavuzu

Klinik Araştırmalar İle İlgili Eğitim Programlama Ve Değerlendirme İlkeleri Kılavuzu Klinik Araştırmalar İle İlgili Eğitim Programlama Ve Değerlendirme İlkeleri Kılavuzu 1. AMAÇ Bu kılavuz, iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar konusunda düzenlenmesi planlanan eğitim programlarına

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ Uzm. Vet. Hekim Tayfun İDE* Uzm. Vet. Hekim A.Sarper BOZKURT* *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

Detaylı

Tıp Fakültelerinde Temel Tıp Bilimlerinin Yeri ve Akademik Gelecek Planlaması. UHB 8. Toplantısı 7 Mayıs 2011 safa.kapicioglu@saglik.gov.

Tıp Fakültelerinde Temel Tıp Bilimlerinin Yeri ve Akademik Gelecek Planlaması. UHB 8. Toplantısı 7 Mayıs 2011 safa.kapicioglu@saglik.gov. Tıp Fakültelerinde Temel Tıp Bilimlerinin Yeri ve Akademik Gelecek Planlaması UHB 8. Toplantısı 7 Mayıs 2011 safa.kapicioglu@saglik.gov.tr Tescilli Uzman Sayıları Tıbbi Genetik 99 Tıbbi Patoloji 994 Patolojik

Detaylı

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel Davet Yazısı Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde sağlık ekonomisi ve politikası

Detaylı

BACANAK 2011 24-25 EYLÜL

BACANAK 2011 24-25 EYLÜL 14 EYLÜL 2011 Oda başkanımız Ecz. Ahmet Han ALPMAN Edak Ecza Koop ı Ecz. Emre BACANAK ve Yönetim Kurulu leri ile birlikte yemekli toplantı yaptı. 24-25 EYLÜL 2011 24 Eylül Cumartesi günü Adana Seyhan Oteli

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hazırlayan: Uzm. Hem. Pınar AKÇAY-Tıbbi

Detaylı

2. DUYURU. KLİMUD 2. Kış Okulu Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi

2. DUYURU. KLİMUD 2. Kış Okulu Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi 2. DUYURU KLİMUD 2. Kış Okulu Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi Sayın meslektaşlarımız, Derneğimiz kurulduğu yıldan bu yana, özellikle üyelerinin kendini güncellemesini

Detaylı

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar MADDE 1: Amaç Bu yönergenin amacı TED Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitenin çeşitli organlarında temsil edilmesi ve

Detaylı

AGUH HAZİRAN BULUŞMASI İSTANBUL 06.06.2015 DR. ALTAN GÖKGÖZ

AGUH HAZİRAN BULUŞMASI İSTANBUL 06.06.2015 DR. ALTAN GÖKGÖZ AGUH HAZİRAN BULUŞMASI İSTANBUL 06.06.2015 DR. ALTAN GÖKGÖZ AGUH SUNUM PLANI Asistan hekim ve genç uzman hekimler ( AGUH ) komisyonu hakkında AGUH toplantıları AGUH yurt içi ve dışındaki etkinlikleri Geçmişi

Detaylı

Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05

Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05 Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Heatolojib Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi Çalışma Yönergesi hk. 2013.010.119-Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 08/10/2012 Tıp Fakültesi YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TÜRKİYE NÜKLEER TIP DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2012-2014) ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKİYE NÜKLEER TIP DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2012-2014) ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE NÜKLEER TIP DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2012-2014) ÇALIŞMA RAPORU NİSAN 2014 Veda ederken... Değerli meslektaşlarım ve üyelerimiz, 1990 yılında rahmetli Prof. Dr. Coşkun Bekdik hocamın referansı ile

Detaylı

TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17

TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17 TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17 şeması ( 2 / 2 ) Merkez Heyeti ve diğer 3 17 organlardaki görevliler

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

MARMARA UYUMKENT SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

MARMARA UYUMKENT SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI 1 MARMARA UYUMKENT SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI 20.07.2014 Tarihinde saat 11.00 de, Kongre Salonunda gündemi görüşmek üzere Toplu Yapı Temsilciler

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresinin hazırlık ve yürütme

Detaylı

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak.

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak. K KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Öğrenci Topluluğu Kurma Prosedürü 1. Topluluk kurmayı talep eden öğrenci tarafından doldurularak Sağlık

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KLİNİK TOKSİKOLOJİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KLİNİK TOKSİKOLOJİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KLİNİK TOKSİKOLOJİ Yeşim Tunçok DEÜTF Farmakoloji Anabilim Dalı, Klinik Toksikoloji Bilim Dalı İlaç ve Zehir Danışma Merkezi, İzmir Klinik Toksikoloji Zehirlenmelerin önlenmesi, tanısı,

Detaylı

Farmamorfoz: Eczacılıkta Uzmanlık

Farmamorfoz: Eczacılıkta Uzmanlık Farmamorfoz: Eczacılıkta Uzmanlık Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, 3-6 Nisan 2014, KKTC 18 Eylül 2012 Durum tespiti:

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü Doküman Numarası KOM/101/PR-003 ISO 9001: 2008 KYS Kriter No 5.5.3. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresinin hazırlık ve yürütme

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ 1 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ FAALİYET RAPORU (Eylül 2014 Haziran 2015) 1.) İstanbul Barosu Yönetim Kurulu nun 15.01.2015 tarihli Kararı ile; Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı görevine Av. Ümit

Detaylı

SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KAVAK İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KAVAK İLÇE DEVLET HASTANESİ Uğur BARIŞ İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü İdari Hizmetler Yönetici Temsilcisi Uzm.Dr.Duygu ÖZTÜRK Dahiliye Uzmanı Dahili Branş Uzmanı Emine ERGİN Laboratuvar Teknisyeni Laboratuvar Funda Çakın TÜYSÜZ Anestezi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Komisyonun

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU

ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU KURSLAR APLS: The Pediatric Emergency Medicine Course APLS kursunun gerçekleştiği iller; 1. İzmir (Mayıs 2009) 2. İstanbul (Ekim 2009) 3.

Detaylı

Sayın Yetkililer, Klinik Araştırmalar Derneği

Sayın Yetkililer, Klinik Araştırmalar Derneği Sayın Yetkililer, Derneğimiz 2023 vizyonu çerçevesinde öncelik kazanan sağlık alanında, tüm paydaşlara klinik araştırmanın önemini anlatmak ve farkındalığı artırmak, mevzuat hakkında bilgi vermek, tüm

Detaylı

ilaç VE ECZACILIK KATILIM ÜCRETSİZDİR 27-29 Kasım 2015 HALİÇ KONGRE MERKEZİ / İSTANBUL KONGRESi İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı

ilaç VE ECZACILIK KATILIM ÜCRETSİZDİR 27-29 Kasım 2015 HALİÇ KONGRE MERKEZİ / İSTANBUL KONGRESi İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı ULUSLARARASI ilaç VE ECZACILIK KONGRESi KATILIM ÜCRETSİZDİR Kongre web sayfasını ziyaret ederek kayıt olabilirsiniz. İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı www.ivekkongre.com 27-29 Kasım 2015 HALİÇ

Detaylı

Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/loopege_2015 adresinden online yapılacaktır.

Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/loopege_2015 adresinden online yapılacaktır. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 7. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı.

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı. Kuruluş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler Eğitim-öğretim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Dağılımı Eylem Planı Stratejik Plan Faaliyet Raporu KURULUŞ Kuruluş Raporunun Hazırlanması Ve

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Adı ve Merkezi a) Topluluğun Adı : Gazetecilik Topluluğu b) Topluluğun Merkezi : Sakarya dır. Topluluğun Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı Madde 1-Topluluğun

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı