GÜLİZ TÜRKER BİRLİK SİGORTA A.Ş. TEKNİK GRUP MÜDÜRÜ AFYON,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜLİZ TÜRKER BİRLİK SİGORTA A.Ş. TEKNİK GRUP MÜDÜRÜ AFYON, 24.03.2010"

Transkript

1 GÜLİZ TÜRKER BİRLİK SİGORTA A.Ş. TEKNİK GRUP MÜDÜRÜ AFYON,

2 SİGORTA, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı bir risk transfer sistemidir. Bu sistem sayesinde kişiler, karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden olabileceği, parayla ölçülebilen zararlarını, nispeten küçük miktarlarda ödemiş oldukları primler yoluyla paylaşmaktadırlar. Sigortanın temel işlevi, zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir.

3 Sel teminatı ile ilgili uygulamalar branşlara göre farlılıklar göstermektedir. Bu teminat YANGIN VE DOĞAL AFETLER ana branşı altında SEL alt branşı olarak değerlendirilmektedir. Uygulamalar, sigorta genel şartlarına göre düzenlenmektedir. Şirketler, genel şartlara aykırı olmamak kaydıyla özel düzenlemeler de yapabilmektedir. Sigortacılıkta sel ve su baskını ifadelerinin yanı sıra seylap (TDK: su baskını, taşma, taşkın) ifadesi de kullanılmaktadır.

4 YANGIN SİGORTASI / GENEL ŞARTLAR: A.3- Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller ve Kayıplar 3.2- Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre teminat kapsamı içine alınabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki hallerin neden olduğu yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucunda meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ek sözleşme olmasa da teminat kapsamı içindedir Sel ve su baskını

5 YANGIN / YAYGIN MUAFİYET UYGULAMALARI Sivil Risklerde: Sel Veya Su Baskını ile ilgili hasarlarda EUR ile sınırlı olmak kaydıyla; Sigorta Bedeli üzerinden %2 oranında muafiyet uygulanır. Sigortacı hasarın, sigorta bedeline uygulanan muafiyet miktarını (1.500-EUR ile sınırlı olmak kaydıyla) aşan kısmından sorumludur Ticari Risklerde: Sel Veya Su Baskını ile ilgili hasarlarda EUR ile sınırlı olmak kaydıyla; Sigorta Bedeli üzerinden %2 oranında muafiyet uygulanır. Sigortacı hasarın, sigorta bedeline uygulanan muafiyet miktarını ( EUR ile sınırlı olmak kaydıyla) aşan kısmından sorumludur.

6 FIRTINA KLOZU Teminat Dışında Kalan Haller 1- Denizlerin, çay, dere veya kanalların fırtına da dahil olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun kabararak riziko konusu kıymetlerde doğrudan meydana getireceği her türlü zarar.

7 SEL VEYA SU BASKINI KLOZU 1-Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşmasının, 2-Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) dışında kabarmasının, 3-Yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskınının, 4-Pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin, 5-Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının, riziko konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı zararlar teminata ilave edilmiştir.

8 SEL VEYA SU BASKINI KLOZU / TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER 1-Bina içindeki veya dışındaki su borularının patlaması, depolarının patlaması veya taşması sonucu meydana gelen zararlar, 2-Kalorifer tesisatının patlaması, dahili su, yağmur derelerinin ve oluklarının taşması sonucu meydana gelen zararlar, 3-Sel veya su baskını sonucu dahi olsa yer kayması nedeniyle meydana gelen zararlar, 4-Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar, 5-Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarması nedeniyle meydana gelen her türlü hasar,

9 ELEKTRONİK CİHAZ Teminat Kapsamı Madde 1- Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle; 1.g) Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden, 1.h) Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,

10 FERDİ KAZA Madde 6- Aksine mukavele yoksa, aşağıdaki haller de sigortadan hariçtir: 6.f) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.

11 KASKO A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar Aşağıda belirtilen haller ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

12 MAKİNA KIRILMASI Madde 3- Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır: g) Toprak çökmesi veya kayması, çiğ, volkan indifaları, deprem, sel ve su basması gibi tabii afetlerden,

13 İNŞAAT ALL RİSK Sel veya su baskını standart ana teminat olarak verilmektedir. İnşaat ve montaj için yaygın sektör uygulaması, %20 / %80 koasürans ve sigortalının sorumlu olduğu kısım üzerinden %2 tenzili muafiyettir. Özel olarak koasüransa tabi olmaksızın bedelin tamamı üzerinden tek bir muafiyet uygulanabilmektedir. Muafiyet oranı sigorta bedeline ve riskin özelliklerine göre belirlenmektedir.

14 NAKLİYAT Karayolunda yapılan taşımalarda dar teminat olarak Kamyon Klozu, demiryolu taşımacılığında da Demiryolu Klozu kullanılır. Bu klozlar kapsamında; nakil vasıtasının yanması, çarpması, çarpışması, ateş, yıldırım, seylap, köprü yıkılması, kamyon veya treylerin devrilmesi, trenin raydan çıkması sonucunda malda meydana gelecek zıya ve hasarlar karşılanır. A kloz veya ALL RISKS ile verilen geniş teminat kapsamında sel, standart olarak dahildir.

15 SERA SİGORTASI (GELENEKSEL) A.3.Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller ve Kayıplar: A.3.9- Sel ve su baskını DOLU SİGORTASI (GELENEKSEL) A.3- Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Alınabilecek Haller ve Kayıplar Aşağıdaki haller dolayısıyla ürünlerde meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır; ancak ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir: A.3.9- Sel ve su baskınının doğrudan doğruya meydana getirdiği zararlar,

16 TARSİM BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ve SERALARDA SEL VE SU BASKINI TEMİNATI Çok yoğun yağış veya kar erimesi sonucunda vadi, göl, nehir, çay, dere yatakları ve kanalların büyük su kütlesi ile yüklenerek taşması ile meydana gelen ve beklenmeyen ani su akıntılarının etkisiyle, sigortalı parselde hasat edilmemiş ürünlerde doğrudan meydana gelen miktar kayıplarını kapsar.

17 REASÜRANS, sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı (KATASTROFİK HASAR), hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır. Reasürans, sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyatları, özvarlıkları bakımından kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir. Bir takım mali ölçüler esas alınarak, branş esasıyla tespit edilen saklama payları, sedan şirketin risk üzerindeki sorumluluk miktarını göstermekte, aşan kısımlar ise çeşitli reasürans anlaşmalarıyla, reasürans şirketlerine devredilmektedir. SEL, KATASTROFİK HASAR ÖZELLİĞİ GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

18 GLOBAL SİGORTA SEKTÖRÜ 2009 YILINI KATASTROFİK HASARLAR AÇISINDAN AZ ZARARLA KAPATMIŞTIR. OLUŞAN HASAR SİGORTALI HASAR MİLYAR $ 50 MİLYAR $ MİLYAR $ 22 MİLYAR $ 2009 yılında dünya çapında katastrofik doğal afetlerin hasar etkisi azalmış, ancak sıklığı ve dolayısıyla adedi, artış göstermiştir.

19 Dünyada yaşanan katastrofik felaketlerin yanında ülkemizde yaşanan doğal felaketler, reasürans şirketleri açısından dünya ölçeğine kıyaslandığında- çok büyük kayıplar olarak görülmemektedir. Ancak şirketlerin 2010 reasürans yenilemelerinde az da olsa bir etkisi görülmüştür. Yıllık reasürans anlaşmalarına etkisinin yanı sıra, büyük işlerin sigortalanması sırasında da yaşanan felaketlerin etkileri görülmektedir. Reasürans şirketleri riski üzerlerine alırken ayrıntılı Risk Analiz Raporları istemektedirler. Bu raporlarda sigortalı işletmenin konumu sel, deprem, fırtına gibi doğal felaketler açısından da değerlendirilmekte ve ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ülkemizde sel riski özellikle çarpık yapılaşmanın çok fazla olduğu İstanbul ve diğer büyük şehirlerde 1995 yılından beri reasürans şirketlerinin dikkatle ele aldığı hatta bu sebeple çoğu şirketin reasürans anlaşmalarında muafiyet uygulaması olan bir risktir.

20 SEL HASARLARINDA VE SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER Seylap hadisesi sonrasında gerek üçüncü şahısların gerekse sigortalının çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve mevcut şartlar altında imkan dahilinde ise, tesiste bulunan emtea, demirbaş, makine, teçhizat, araç vb. muhteviyat için gerekli önlem ve kurtarma çalışmalarının hemen başlatılması büyük önem taşımaktadır. Güvenlik önlemlerinin alınması veya kurtarma çalışmaları sırasında acil ve zorunlu haller dışında hasar mahallinde yer alan demirbaş, emtea ve makinelerin yerlerinin değiştirilmemesi ve/veya söz konusu muhteviyata müdahale edilmemesi hasarın tespit ve değerlendirilmesine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Hasar tespit sürecinde, muhtemel sovtaj (kurtarılmış maliyet) çalışmalarına ilişkin olarak hasarlı emtea, demirbaş ve muhteviyatın atılmaması ve eksperin görüş ve tespiti için bir alanda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

21 Seller sonucu milyarlarca liralık ekonomik kayıplar yaşanabilmektedir. Bu amaçla gelişmiş ülkeler sel riskine karşı erken uyarı sistemleri geliştirerek özellikle can kaybını en aza indirmeyi amaçlamaktadırlar.

22 SEL / SEYLAP NEDENLERİ Seylap riskine en çok nehir yataklarından taşmalar sonucu rastlanır. Ani ve kuvvetli yağışlar ve kar erimesi sonucu taşmalar oluşmaktadır. Nehir yataklarına gelen suyun sele dönüşmesine yatakların amacı dışında kullanılması da çok etkili olmaktadır. Günümüzde çarpık kentleşme sonucu dere yataklarının gecekondulaşma bölgesi haline gelmesi, ağaçlandırılması, doldurulması veya nehir yataklarının değiştirilmesi sonucu her yıl ülkemizde büyük mal ve hatta can kayıplarına rastlanmaktadır. Dağlık alanlarda yağış ve tepelerdeki karın erimesi sonucu dere yatakları taşıyamayacağı miktarda su ile dolar ve ani seller oluşur. Özellikle dağ eteklerindeki yerleşim yerleri için heyelan tehlikesi de yaratan bu seller oldukça tehlikeli olmaktadır.

23

24 100-yıllık sel, bir yılda sel oluşma ihtimali % 1 veya daha büyük olan sel dir.

25 Eski sel yataklarına uygun olarak inşa edilmiş yerleşim birimleri, sel yataklarına dolgu vb. yapılması gibi müdahaleler sonucu oluşan, yeni sel yatağında tehlike altına girmektedir.

26 Sigorta Şirketlerinin önemli bir birimi de Risk Yönetim Departmanıdır. Sigorta Şirketi, etkin bir risk seçimi, riskin doğru fiyatlandırılması ve teknik karlılık sağlayabilmek için Risk Analizi yapar. Risk analizi, sigortalanacak olan işletmenin karşılaşabileceği tüm risklerin değerlendirilmesi demektir. Bu riskler arasında deprem, sel gibi doğal felaketler önemli bir yer tutmaktadır. Afetler öncelikle bölgesel bazda değerlendirilir. Sigortalanacak menfaatin incelenmesi aşamasında lokal değerlendirme yapılır. Lokal olarak yapılan değerlendirme sonucunda risk görülüyorsa, alınmış olan önlemler incelenir. Alınan önlemler, yeterli görülmediği takdirde, risk sigortalı ile paylaşılır ve alınması gereken önlemler konusunda sigortalı bilgilendirilir.

27 Seylap (1995 Ayamama Deresi )

28 Seylap (1995 Ayamama Deresi )

29 Seylap (2009 Ayamama Deresi )

30 Seylap (2009 Ayamama Deresi )

31 Seylap ( Trakya )

32 Seylap ( 1987 Kağıthane Deresi )

33 İzlanda'da bir yanardağ 190 yıllık uykudan uyandı! Dağ su olup akacak: İzlanda'da en son 1823 yılında faaliyette geçen Eyjlafjallajokull yanardağı son 24 saattir yine hareketlendi. Halkın tahliye edildiği bölgede dağ 10 metre yüksekliğinde lav püskürtüyor. İzlanda'nın en büyük beşinci buzul dağının bulunduğu bölgede, buzların erimesi halinde korkunç bir felaket olacak. İzlandalı yetkililer bir kilometre büyüklüğünde buzulların lavlar nedeniyle dağdan ayrıldığını belirtiyor. İzlanda hükümeti bölgede olağanüstü hal ilan etti yılında Avrupa'nın en büyük buz dağının altındaki Vatnajokull yanardağı faaliyete geçtikten sonra buzların erimesiyle birlikte büyük sel felaketleri meydana gelmişti.

34 HAFIZA-İ BEŞER, NİSYAN İLE MALÛLDÜR. ** İNSAN UNUTUYOR, OYSA DOĞA UNUTMUYOR!! ** "İnsan hafızasının eksikliği unutkanlığıdır"

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI Genel Özellikler İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket

Detaylı

6.Bölüm. Hayat Dışı Sigortalar. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ

6.Bölüm. Hayat Dışı Sigortalar. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ 6.Bölüm Hayat Dışı Sigortalar Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sigorta hakkında genel bilgiler Sigorta

Detaylı

Sigorta Branşları - Çeşitleri

Sigorta Branşları - Çeşitleri Sigorta Branşları - Çeşitleri YANGIN SİGORTALARI Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan

Detaylı

GİRİŞ. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan tezimiz, 6 bölümden oluşmaktadır.

GİRİŞ. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan tezimiz, 6 bölümden oluşmaktadır. GİRİŞ Avrupa Birliği süreci ile yaşanan gelişmelerin hiç şüphesiz sigortacılık sektörüne de olumlu etkileri olmaktadır. Ülkemizde son dönemlerde hazırlanan Sigortacılık Kanunu Taslağı ve Yönetmelikleri

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL 1.1.Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

İnşaat. Sigortası Genel Şartları

İnşaat. Sigortası Genel Şartları İnşaat Sigortası Genel Şartları Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz yararlanmak için, lütfen

Detaylı

Otel ve Tatil Köyü Poliçesi Sigortası Özel ve Genel Şartları

Otel ve Tatil Köyü Poliçesi Sigortası Özel ve Genel Şartları Otel ve Tatil Köyü Poliçesi Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci 1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci Sigortacılığın kökenleri Babil imparatorluğunda kervan ticareti yapan tüccarların mallarını sağlam bir şekilde teslim almak için ödedikleri faizli

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları:

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları: TEMİNAT TANIMLARI 1) Eşya Yangın: Poliçede belirtilen riziko adresindeki bina içerisinde bulunan ev eşyalarının, (giysiler de dahil) yangın, yıldırım, infilak sonucunda meydana gelebilecek risklerine karşı

Detaylı

ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI VARLIKLARIN TANIMLARI ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI Bina :Sigortalı işyeri binası, içinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit kıymetler. Binaya Ait Sabit Kıymetler : Elektrik, doğal gaz, su saatleri, kombi,

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 1991 m 15 SİGORTA REHBERİ

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 1991 m 15 SİGORTA REHBERİ istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 1991 m 15 SİGORTA REHBERİ ÖN SÖZ Günümüzde Sigortacılık, gelişmiş ülkelerde önemli sektörlerden birisi durumundadır. Dünyadaki, yıllık toplam sigorta primleri içerisindeki

Detaylı

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

2. Bölüm TÜRKİYE DE SİGORTACILIK UYGULAMALARI. Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ

2. Bölüm TÜRKİYE DE SİGORTACILIK UYGULAMALARI. Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ 2. Bölüm TÜRKİYE DE SİGORTACILIK UYGULAMALARI Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Dünya da ve Türkiye de sigortacılığın

Detaylı

FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. SİGORTA KONULARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1.1.Varlıklar Açısından Tanımlar 1.1.1.Eşya : Sigortalıya ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya

Detaylı

KLOZ NO: 001 GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ TEMİNATI

KLOZ NO: 001 GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ TEMİNATI KLOZ NO: 001 GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ TEMİNATI Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca üzerinde anlaşmaya varılmış

Detaylı

KUYUMCU PAKET SİGORTASI

KUYUMCU PAKET SİGORTASI KUYUMCU PAKET SİGORTASI Genel Özellikler Kuyumcu paket sigortası ürünümüz ile, sigortalının işlerinde kullanılan stoklarında ve/veya demirbaşlarında, çalışanlarca meydana getirilecek zararlar, deprem ve

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır.

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır. 1 GĠRĠġ Kişilerin günlük yaşantılarında her an karşılaşabilecekleri ve bunun sonucunda can ve mallarına zarar verebilecek bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda mevcut hayat standardında meydana gelebilecek

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı