TG 6 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 6 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT BİYOLOJİ Bu testleri her hakkı saklıdır. Hagi amaçla olursa olsu, testleri tamamıı veya bir kısmıı İhtiyaç Yayıcılık ı yazılı izi olmada kopya edilmesi, fotoğrafıı çekilmesi, herhagi bir yolla çoğaltılması, yayımlaması ya da kullaılması yasaktır. Bu yasağa uymayalar, gerekli cezai sorumluluğu ve testleri hazırlamasıdaki mali külfeti peşie kabullemiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sıavıız bittiğide her soruu çözümüü tek tek okuyuuz. 2. Kedi cevaplarıız ile doğru cevapları karşılaştırıız. 3. Yalış cevapladığıız soruları çözümlerii dikkatle okuyuuz.

3 2015 ÖABT / BİY BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 1. İce bağırsakta mikrovilluslar, bakterilerde mezozomlar şeklide spesifik görevler üstleir (A Fosfolipidleri kuyruk kısımları hidrofob, baş kısımları hidrofil özellik gösterir, polar baş ve apolar kuyruk madde alışverişide belirleyicidir (B Bileşik yapılı glikolipid ve glikoprotei hücreye özgüllük kazadırır, dış ortam uyarılarıı (hormo, atije gibi) taıma görevii gerçekleştirir (C Hücre zarı polimerleri serbest geçişie izi vermez, polimerler edositoz ve ekzositozla taşıabilir (D yalış). Hücre zarıı miktarı edositozda azalır, ekzositozda artar (E 4. Hem bitkide hem hayvada proteiler ribozomlarda setezleir (A yalış). Bitkisel proteilerde temel amio asit çeşitleri eksik olabilir, hayvasal proteilerde tamdır (B Bitkisel proteilerde yalız tersiyer yapı görülmez (C yalış). Hem bitkisel hem hayvasal proteilerde ezim üretilebilir (D yalış). Böcekçil bitkilerde hücre dışı sidirim görülür (E yalış). 7. Hidroje kayağı olarak H 2 S kullaılıyorsa hidrojei yaıdaki atom ya ürü olarak açığa çıkacaktır. Hidroje kayağıda oksije olmadığıda oksije oluşumu meydaa gelmez. S, NADPH, ATP ve H + aydılık evrei ürüleri olacaktır. 2. Yüksek yapılı bitkilerde bulua kloroplast, kromoplast ve lökoplastlarda yai plastidlerde; amio asit, protei, pigmet ve azotlu baz setezleri gerçekleşir. Glikoje bitkisel değildir. Metabolizması yüksek yapılı bitkilerde yoktur. 5. Gireleri eerji düzeyi ürülerde fazladır. Eerjii koruumu esas alıdığıda reaksiyo souda ortama serbest eerji bırakılacaktır. Ortama eerji bıraka reaksiyolar ekzergoiktir. 1 umara aktivasyo eerjisii göstermektedir, reaksiyoa ezim katılmazsa 1 artar fakat gire ve ürüleri eerji düzeyi değişmeyeceğide 2 değişmez. C maddesi girelerde ve ürülerde değişmediğide ezim olabilir. 1 ve 2 i toplamı çıka maksimum eerji düzeyi ile iile miimum eerji düzeyii gösterdiğide eerji değişim aralığıı ifade etmektedir. 8. C 3 yolu fotorespirasyou öleyici adaptasyo buludurmaz. Bu edele C 3 bitkileri sıcak yaz aylarıda verimsiz fotosetez gerçekleştirir. C 4 ve CAM bitkileri fotorespirasyou öleyici adaptasyolara sahiptir. 3. I. öcülde kosatrasyo farkıı koruması içi difüzyou tersi yöde aktif taşımaı sürekli olması gerekir. Aktif taşımada ATP harcaır ve calılığı kaıtıdır. II. öcülde moomeri tamamıı hücreye alıması acak aktif taşımayla sağlaır, calılığı kaıtıdır. III. öcülde kosatrasyo farkı oluşmuştur. Bu durum aktif taşımayla sağlaır, calılığı kaıtıdır. IV. öcülde Fe iyou eşitlemesi hücrede difüzyola gerçekleşir. Difüzyo casız hücrelerde de gerçekleşebilir. 6. Zehir ATP setazı ihibe etmektedir. Yai ETS de serbest kala eerji ATP ye bağlaamamakta serbest kalmaktadır. Bu durumda serbest eerji ısıya döüşür ve ısı üretimi artar, oksidatif fosforilasyola ATP üretilemediğide substrat düzeyide fosforilasyola üretile ATP ler kullaılır. Daha az ATP üretileceğide verimlilik düşer, ATP setaz çalışmadığıda zarlar arasıa pompalaa H + lar matrikse döemez ve birikir. Mitokodride krebste ATP üretimi devam eder. 9. Toprakta alıa mieraller merkezde bulua odu borularıa (ksilem) ulaşaa dek sırasıyla Tüy - Korteks - Edodermis - Perisikl tabakalarıda geçer. 3

4 10. Poleler dölleme öceside erkek orgaı başçık kısmıda oluşur (A yalış). Sperm de mikrospor da dölleme öcesi yapılardır (B yalış). Ovaryum döllemede sora tohumu oluşturur (C Sepal tohumu oluşturmaz baze meyvei yapısıa katılabilir (Yalacı meyve) (D yalış). Yumurta dölleerek embriyoyu oluşturur. Edosperm (besi doku) polar çekirdekleri döllemesiyle oluşur (E Yalış). 11. Tohum kabuklarıı sert dış yüzeyi sklerekima (sert doku) tipi ola taş hücreleride oluşur. 12. Gymosperm bitkiler açık tohumlu kozalak oluştura, gerçek çiçeği bulumaya, odu borularıda odu lifleri buludurmaya, gövde ksilemleride trake barıdırmaya bitkilerdir. Agiosperm bitkiler kapalı tohumlu, gerçek çiçek oluştura, tohumu meyveyle sarılı, trake ve trakeitleri içere bitkilerdir. Her iki grupta da stomalar buluur. 13. Bitkilerde geçlik hormou olarak görev yapa ve dalıda koparıla çiçekleri uzu süre diriliğii korumasıı sağlamak içi üzerie sıkıla bitkisel hormo sitokiidir. 14. Azot ve fosforlu atıkları sığ göllere ulaşmasıyla gübre etkisi ortaya çıkar. Göl yüzeyi alglerle kaplaır. Göl içide calılar ölür, dip çökelme meydaa gelir. Dipte kokuşma (pütrifikasyo) oluşur (A Sera etkisi ozo tabakasıı delimesiyle değil atmosferdeki CO 2 oraıı artmasıyla meydaa gelir (B yalış). Azot ve kükürtlü gazlar atmosferde asit yağmuru oluşumua ede olur (C Karbo salıımıı göstergesi ola karbo ayak izi büyümesi atmosferde CO 2 birikimidir, bu durum sera etkisi yai küresel ısımayı meydaa getirir (D Fosil yakıtlar, yeileemeye eerjiye yöelim, fazla CO 2 salıımı ve çok sayıda atık oluşturur. Bu edele çevre kirliliğii ve çevre kirliliğie etki göstergesi ola ekolojik ayak izii artırır (E 15. Kemoseteze dayalı besi zicirleri de vardır. Eerji kayağı her zama güeş değildir (A yalış). Üreticilerdeki toplam eerji %10 kuralıa uyarak üst basamaklara aktarılır. Dolayısıyla üreticide e kadar çok eerji varsa üst basamaklara aktarıla eerji artar. Bu sayede basamak sayısı da artar (B Besleme ilişkileride madde dögü hâlide sürekli kullaılır. Fakat eerji tek yölü akar ve kullaılır (C Ot Çekirge Tavuk Ot Tavuk gibi zicirlerde tavuk farklı zicirlerde farklı basamaklarda olabilir. Bu zicirler birleştirilip besi ağları oluşturulur (D Besi zicirleride eerji ve madde aktarımıda %10 kuralı vardır. Eerji üst basamaklarda azalır dolayısıyla bir oktada sora eerji aşırı azalacağıda besi ziciri solaır (E 16. NH 3 (Amoyak) amio asitleri O 2 li soluumuu ya ürüüdür (I. öcül R olayı deitrifikasyodur (II. öcül P olayıda serbest azotu atmosferde fikse ede azot bağlayıcı bakterilerdir (Rhizobium). Fiksasyo soucu NH 4 oluşabilir, NH 4 itrifikasyo bakterilerice itrata (NO 3 ) döüştürülür (III. öcül M ve P olaylarıda kemosetetik itrit ve itrat bakterileri (Nitrifikasyo bakterileri) görev yapar (IV. öcül Tüm öcüller doğrudur. 17. Rekabet tür içi ve türler arası olabilir, farklı türleri bireyleri arasıda yaşam alaı ve besi içi rekabet varke ayı türü bireyleri arasıda rekabete eş bulma durumu da katılır (A Calı grubuda birii iş (ekolojik görev) değiştirmesiyle rekabet solaır (B Bir calı ya da calı grubuu habitatı bir şekilde terk etmesiyle rekabet solaır (C Rekabette her iki taraf da eerjilerii bir kısmıı rekabete ayırır ve gelişimi sıırlaır. Her iki taraf da egatif etkileir (D yalış). Calı ya da calı grupları arasıda sabit olmaya eşitlik kurulup rekabete çok uzu süre devam edilebilir (E 18. Deride ter bezleri yalız memelilerde buluur (A Memelileri boyu omur sayısı 7 dir (B Edoterm (sıcakkalı) özellik kuşlarda da vardır (C yalış). Akciğerlerde alveol buluması memelilere özgüdür (D Kıl memelilere özgüdür (E 4

5 19. Soruda icelee yapıı doku oluşu calıı çok hücreli olduğuu gösterir. Depolamış işasta taeleri içere çok hücreli calı bitkilerdir. 20. İsaa ait iskelet kası hücreleride, yumurta hücreside ve yüksek yapılı bitkilerde setriol bulumaz. 21. Kk x Kk Gametler: K, k K, k F 1 : KK Kk Kk 3/4 kahveregi gözlü olma ihtimali kk 1/4 açıkgöz rekli olma ihtimali 4 çocuğu sıralaması verilmede 3 ü kahveregi olsu isteiyor. Ç 1 (K), Ç 2 (K), Ç 3 (K), Ç 4 (k) durumu bir ihtimal, buu gibi 4 ihtimal vardır. (KKKk, KKkK, KkKK, kkkk) bir durumu ihtimalii bulup 4 le çarpacağız Öreği KKKk ihtimali : : : = dır Buu gibi 4 ihtimal olduğuda 4 le çarpalım : = Bir kromozomdaki bağlı geleri krossig over ile ayrılma olasılıklarıı icelemeside dar aralıkları ihtimal toplamı geiş aralığı ihtimalii verir. Öreği ABC ge sıralamasıda AB %7, BC %3 ihtimale sahipse AC geiş aralık te %10 ihtimale sahiptir. Bu bilgi ışığıda LM %9, MK %1 ve KL %10 ise bu üç ge KML sırasıdadır. LN %3, NK %13 verilmiş dolayısıyla N, K ya uzak L ye yakıdır. Sıralama K %1 M %9 L %3 N şeklidedir. Bu sıralama terste de doğrudur. KMLN ya da NLMK şeklide dizilebilir. 23. Hastalık otozomal domiat gele (A) ortaya çıkmaktadır. Ahmet i kız kardeşleride biri sağlıklı (aa) olduğuda ebeveyleri heterozigottur (Aa). Ahmet domiat özelliği gösteriyor (AA ya da Aa). Ebeveylerii çaprazlamasıda AA, Aa, Aa, aa çıkar. aa olamayacağı kesi olduğuda geriye AA, Aa, Aa kalır. Yai Ahmet 2/3 ihtimalle Aa, 1/3 ihtimalle AA dır. Soru sağlıklı çocuk olma ihtimalii istiyor. Bu durum içi 2/3 ihtimalli Aa geotipide olması gereklidir. Çükü AA geotipide sağlıklı çocuk olamaz. Ayşe aa geotipli, Ahmet Aa olsa çarpazlamada Aa, Aa, aa, aa oğul dölleri çıkar. Sağlıklı (aa) olma ihtimali 1/2 dir. Ahmet i Aa olma ihtimalide sağlıklı çocuğuu olma ihtimalii hesaplayacağız. Çocuğu sağlıklı olabilmesi babaı heterozigot geotipe sahip olmasıa bağlıdır. Bağlı olaylarda olasılık hesabı çarpılarak buluur. Ahmet i Aa olma ihtimali 2/3, sağlıklı çocuğu olma ihtimali 1/2 dir. 2/3 x 1/2 = 1/3 buluur. 24. Bir popülasyou evrimleşebilmesi içi bireyler arasıda geetik çeşitliliği (varyasyo) buluması ilk şarttır. Geetik çeşitlilik olmada popülasyolarda farklılaşma ve türleşme meydaa gelemez. 25. Evrimleşme ve yei türleri oluşumu popülasyo düzeyide gerçekleşir (A Bazı türler çok uzu süre değişmede soylarıı devam ettirirke bazı türleri evrimleşerek yei türler oluşturması hızlıdır. Bir popülasyoda evrim başlarda hızlıyke geellikle adaptasyolar arttıkça yavaşlar (B Baze geri evrim mümküdür, yılaları üyelerii körelmesi, baliaları arka üyelerii körelmesi, ışık almaya mağara calılarıı gözlerii körelmesi gibi (C yalış). Evrimleşme doğal seleksiyou ortama adapte olamaya bireyleri elemesiyle yol alır yai evrim mekaizması doğal seleksiyodur (D Evrim çevre koşullarıı değişkeliğiyle hızlaır. Adaptasyoları artması calıları ortama ve değişe koşullara uymasıyla yavaşlar (E 26. DNA setezi yarı koruumlu olarak gerçekleşir. Yei oluşacak DNA larda bir eski bir yei iplik buluur. Dolayısıyla 1 ve 2 umaralı iplikler bir DNA da, 3 ve 4 umaralı iplikler diğer DNA da buluur (B yalış). 1 ve 4 aa kalıp iplikledir. Birbirie atiparalel bağlıdır (A X ezimi zayıf hidroje bağlarıı kıra helikazdır (C DNA polimeraz kalıp ipliği 3 5 yöüde setez yapabilir. Bu edele 5 3 uzaa 4 umaralı iplik açıldıkça karşısıdaki 3 umaralı iplik setezleir. Kopuk parçalara okazaki fragmetleri deir (D Y ezimi DNA polimerazdır. Kalıp ipliği 3 5 yöüde yai setezlee ipliği 5 3 yöüde setezi tek yölü gerçekleştirir (E 5

6 27. Hem ökaryot hem prokaryotlarda 3 ükleotid 1 amio asiti şifreler. Her iki hücre tipide de A, G, S, U elçi RNA lardaki azotlu baz çeşitleridir. Her iki hücre tipide de elçi RNA larda riboz şekeri buluur. Her iki hücre tipide de elçi RNA lar ihtiyaç hâlide tekrar tekrar kullaılır. Prokaryotlarda bir elçi RNA da birkaç tae ve farklı türde protei üretilirke bir adet ökaryot elçi RNA sıda bir çeşit protei üretilir. 28. mrna işlemeside farklı exo bölgeleri birleştirilmesiyle alteratif mrna lar üretilebilmektedir. Bir gede farklı mrna lar dolayısıyla farklı proteiler üretilir. Bu durum protei çeşitliliği sağlayarak evrimsel açıda da öem taşır. 29. Trombi ve fibri kaı pıhtılaşmasıda, albumi kaı ozmotik basıcıı degelemeside, kolaje derii esekliğide görevlidir. Ativiral proteiler iterferolardır. 31. Midede gastri hormou salgılaır. Asitle bakterileri öldürülmesi vücut savumasıda 1. hattı oluşturur. Proteileri sidirimi midede başlar. Yağları kimyasal sidirimi ice bağırsakta gerçekleşir. 32. Soluum sistemlerii emli ve geiş yüzeye sahip olması ortak özelliğidir (A Omurgalıları tamaıda soluum gazları kala taşıır (B Tüm omurgalılarda soluum pigmeti hemoglobidir ve eritrosit içeriside buluur (C E yüksek CO 2 taşıma biçimi bikarboat şeklidir (D yalış). Soluum gazlarıı soluum yüzeyide geçişi yalız difüzyola gerçekleşir (E 33. Simpatik siir sistemii uyarılması sidirim faaliyetii yavaşlatıcı yöde etki yapar. Mide, ice bağırsak, salgı ve hareketi, tükürük salgı miktarı, pakreas faaliyeti azalır. Simpatik siir sistemii etkisiyle; kalp atım hızı ve debisi artar; göz bebeği, mesae ve broşlar geişler, kıl kökü kaslarıı kasılmasıyla kıllar dikleşir. 34. Hormolar üretildikleri bezde kaa verilir ve hedef orgaa taşıır. Ka tüm vücuda hormou taşımasıa karşı yalız taıyıcı reseptöre sahip ola hedef orga hücreleride cevap üretilir (I. öcül Kala taşıdığıda siir iletimie göre yavaştır. Fakat kada toplaması uzu süreceğide uzu süreli etki gösterir (II. öcül Hormolar hem edokri hem mezokri (karma) bezlerce üretilir (III. öcül yalış). Protei yapılı hormoları reseptörü hücre zarıda, steroid yapılı hormoları reseptörü geellikle çekirdekte yer alır. İşleyiş farkı vardır (IV. öcül 35. İskelet kasıı kasılma mekaizmasıda meydaa gele olaylar dizisi; siir impulsuu taşıması, motor plağa örotrasmitter bırakılması, sarkolemma boyuca aksiyo potasiyeli oluşması, T - tübülleri aksiyo potasiyelii sarkoplazmik retikuluma (hücre içie) iletmesi, sarkoplazmik retikulumu hücre içie Ca ++ iyoları bırakması, Ca ++ iyolarıı TC ye bağlaması, tropoii yapı değiştirmesi, tropomiyozii yer değiştirmesi, akti ve miyozii bağlaması, ATP i parçalamasıyla akti ve miyozileri birbiri üzeride kayması şeklidedir. 30. Ka akış hızı e fazla atardamarda, e yavaş kılcal damarlardadır. 6

7 36. Su emilimii gerçekleştiği hele kulpuu uzu olması idrarla atıla suyu azaltır. Gelişmiş bowma ve glomerulus suyu geri emilimii değil süzülmesii kolaylaştırır. Vücut yüzeyide ter bezlerii körelmesi terlemeyi dolayısıyla su kaybıı azaltır. Derişik idrar oluşturma idrarla atıla suyu dolayısıyla su kaybıı azaltır. Azotlu boşaltım atığı döüşümlerie eerji harcama durumu su kaybıı azaltmak içi amoyağı üre ya da ürik asite döüştürme işlemidir. Su kaybıı azaltır. 39. Prokaryot hücrelerde çekirdek olmadığıda çekirdek bölümesi safhaları (karyokiez) görülmez. Bu edele mitoz geçiremez, yalız ikiye bölüme görülür. Prokaryotları DNA yapıları kromozom yapısı gibidir. Mayoz görülmez. Varyasyolara yol aça bölüme tipi mayozdur, mitoz ve ikiye bölümede görülmez. Her üç bölüme de üremede görev alır yılıda yayımlaa sııflar biyoloji öğretim programıda kazaımlar BTTÇ, İTD ve BAS olmak üzere üç başlık altıda verilmektedir. 37. Bowma kapsülü, proksimal tüp ve distal tüp böbreği kortekside yer alır. (A doğru) Hele kulpu ve toplama kaalları malpighi piramitleri içeriside uzaır. (B doğru) Sağlıklı bir isada 4 umaralı yapıda glikoza rastlamaz. (C yalış) yılıda yayımlaarak kademeli olarak uygulamaya koula sııf biyoloji öğretim programıda toplam kazaım azaltılarak sadeleştirmeye gidilmiştir. Toplam ders saati artırılmış, isa fizyolojisi kouları 12. sııfta 11. sııfa; kalıtımı ilkeleri 11. sııfta 10. sııfa; büyüme gelişme 12. sııfta 10. sııfa alımıştır. Bowma kapsülüde toplama kaalıa kadar idrar oluşumuda süzütüü ph değeri düşer. E asidik içerik 3 ve 4 umaralı yapıdaki idrardadır. (D doğru) Alyuvarlar sağlıklı bir isada damar dışıa çıkmaz, idrarda bulumaz. (E doğru) Oogoyum mitoz 2 1. Oosit mayoz 1 Bekleme oktası 1. kutup hücresi 2. Oosit mayoz 2 2. kutup hücreleri 38. Lakü adlı boşluklarda bir ya da birkaç tae bulua, siir ve ka damarı buludurmaya doku kıkırdak dokudur. Ootit Ovum Oogeez olayı yukarıda şematize edilmiştir. Embriyoik döemde üretile foliküller mayoz I tamamladıkta sora durur. Ovulasyola 2. oosit ve 1. kutup hücresi fallopi tüpüe geçer. Mayoz II i metafaz evreside bekleye 2. oosit dölleme gerçekleşice bölümesii de tamamlar. 43. Tam öğreme kuramıda sııfı %75-80 lik grubuu hedef davraışlara sahip olabileceği kabul edilir. Başarıı %50 ye ulaşması yeterli değildir. Başarısız öğrecilere tekrar zama ayrılması bekleir. Tam öğreme kuramıda yei kouya geçmede öce değerledirme yapma, ödev verme, tekrar zama ayırıp tekrar sıav yapma buluur. Bir öceki kou kazaımlarıı soraki koularda kullaılması tam öğreme kuramıa aykırı değildir. 7

8 44. Yıllık proje ödevleride projei özgülüğü, projei zamaıda teslimi, uygu kou kapsamıda oluşu; plalama, araştırma ve suumu dikkat edile kıstaslardır. Seçeeklerde özgülüğü barıdıra çalışma kedi taım ve açıklamalarıı buludura poster hazırlamadır. 47. Bilişsel ala basamakları alt düzeyde üst düzeye doğru Bilgi Kavrama Uygulama Aaliz Setez Değerledirme şeklidedir. E üst düzey kazaımlar değerledirme basamağıdadır. 49. Üç boyutlu modeller tüm duyu orgalarıa hitap ettiğide kavrama ve sorgulama açısıda e etkili araçlardır. Düz alatım ise e az etkiye sahiptir. 45. Öğrecileri kedi cümleleriyle tartışma ve taımlamaları operasyoel taımlara olaak sağlar (A Not defterie belirli kıstasları bilgisii tutma ve bu kouda tartışma basit düzeyde veri kaydı ve yorumlamadır (B Öğretme etkiliği kouya başlamada öce ö koşul bilgileri tamamlamada gerçekleştirmiştir (C yalış). Öğreciler gezilerde calıları keşfedecektir (D Gözlee calıı kedi yaşam ortamlarıda buluup bulumaması ve buu tartışılması yakıda uzağa bakış açılarıı destekleyici iteliktedir (E 48. Ali kromozom ve gelere hiç değimemiş, düzeltme ödevi b verilmelidir. Ayşe X te taşıa, çekiik ge kavramıa değimemiş, düzeltme ödevi b verilmelidir. Nesliha rek körlüğüü eşey kromozomlarda olduğuu, erkekte tek kopya olduğuu aımsamış fakat X ve Y kromozomlarıı karıştırmıştır; geliştirme ödevi a verilmelidir. 50. Kotrollü bir deeyde etkili olabilecek faktörler içide tek farklı ola ve deeyi yapa tarafıda seçile değişkee bağımsız değişke deir. Örekte Aslı ışık regii seçtiği içi, ışık regi bağımsız değişkedir (I. öcül yalış). Bağımsız değişkei etkisiyle izlee, değişke bağımlı değişkedir. Aslı ı deeyide ışık regi büyüme hızıa etki ediyor. Büyüme hızı bağımlı değişkedir (II. öcül yalış). Kotrol değişkei tüm öreklerde sabit tutula bağımsız değişke dışıdaki faktörlerdir. Aslı ı deeyide kotrol değişkei olarak ortam sıcaklığı, toprak miktarı, sulama miktarı vb. verilebilirdi. Acak Aslı deeyide kotrol değişkei belirlememiştir (III. öcül 46. Hücre çekirdeğii beye bezetme, fizikte elektrik akımıı su akışıa bezeterek bir kavramı daha kolay alaşılmasıı sağlaya yötem modellemedir. 8

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖDÜLLÜ ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖDÜLLÜ ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖDÜLLÜ ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ 1. Aşağıda verile deiz yıldızıdaki yeileme olayı ile 7. Bir bölüme sırasıda homolog kromozomlar birbirie sarılır ilgili olarak aşağıdakilerde

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR 015CS4-015CS4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO SALON NO SIRA NO Bu kitapçıkta İşletme Lisas Programıa ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığıızı türü A dır. Kitapçık

Detaylı

TG 10 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul Kaı Kliik Kullaımı El kitabı Düya Sağlık Örgütü Ka Trasfüzyo Güveliği Ceevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesi İstabul Published by the World Health Orgaizatio i 2001 uder the title

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

CANLILAR DÜNYASI. Sayfa No

CANLILAR DÜNYASI. Sayfa No 2 CANLILAR DÜNYASI Sayfa No CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE...................... 135 Hücre Zarı ve Madde Geçişi...... 135 Hücre...................... 135 Hücrenin Keşfi ve Hücre Teorisi.. 135 Hücre Yapısı................

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TG 13 ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ

TG 13 ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. angi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur.

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. 1. CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE Bir İngiliz bilim insanı olan Robert HOOKE, 1665 yılında basit bir mikroskopla hücreyi ilk kez tanımladı. Daha sonraki yıllarda farklı bilim insanlarının katkılarıyla bütün

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Fatih DERELİ. Yeni Ziraat Mah. 655. Sok. Nu.: 15/A Altındağ-ANKARA tel.: 0312 384 65 00 belgeç: 0312 384 61 00

Fatih DERELİ. Yeni Ziraat Mah. 655. Sok. Nu.: 15/A Altındağ-ANKARA tel.: 0312 384 65 00 belgeç: 0312 384 61 00 Fatih DERELİ Talim ve Terbiye Kurulunun 16.12.2014 tarihli ve 106 sayılı kararıyla 2015-2016 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir. Yeni Ziraat Mah. 655. Sok.

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

Diyabet E itimi ve. Dan flmanl k

Diyabet E itimi ve. Dan flmanl k BÖLÜM 15 Diyabet E itimi ve Da flmal k Diyabetli bireye ve oları bakımlarıda sorumlu ola aile bireylerie hastalığı bakımıı ve yöetimii öğretmek diyabet tedavi plaıı bir parçasıdır. Diyabetlii eğitimi,

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Soru Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Banu KARAAĞAÇ Bilgehan

Detaylı

BÖLÜM. nsülin Tedavisinin Yönetimi. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler. Tip 1 Diyabet Yönetiminde Hedefler

BÖLÜM. nsülin Tedavisinin Yönetimi. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler. Tip 1 Diyabet Yönetiminde Hedefler BÖLÜM 5 süli Tedavisii Yöetimi İsülii keşfi ve isüli tedavisii uygulamaya geçmesi diyabet tedaviside döüm oktası olmuştur. İsüli tedavisi tek başıa veya bazı diyabetlilerde oral atidiyabetik ilaçlarla

Detaylı

Biyoloji. Muhammet DAĞAŞAR. Z a m b a k «c o ş k u İ M İ Z i r v e. Çine, Yatağan, Kavaklıdere, B ayır Bölge Bayii

Biyoloji. Muhammet DAĞAŞAR. Z a m b a k «c o ş k u İ M İ Z i r v e. Çine, Yatağan, Kavaklıdere, B ayır Bölge Bayii Biyoloji Öğretim Programına Göre Hazırlanmıştır. Z a m b a k «c o ş k u İ M İ Z i r v e V AVI NLARI V v «. n I. K lia S a II W W> # Çine, Yatağan, Kavaklıdere, B ayır Bölge Bayii Muhammet DAĞAŞAR Tel:

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1 İNSANDA ÜREME SİSTEMİ I. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ: İnsanlarda dişi üreme sistemi 4 bölümde incelenir: LTH (Lüteo tropik hormon) = prolaktin Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar. Süt bezlerinin gelişimini,

Detaylı

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular:

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular: ALAN ETKİLİ TRANİTÖRLER (JFET) BÖLÜM 8 8 Koular: 8.1 Ala Etkili Joksiyo Trasistör (JFET) 8. JFET Karakteristikleri ve Parametreleri 8.3 JFET i Polarmaladırılması 8.4 MOFET 8.5 MOFET i Karakteristikleri

Detaylı

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez 8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı

Detaylı

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN Bir Ağ Yöetim Sistemi: GuardiLAN Erha Altıtaş, Our Özardıç, Salih Talay, Tolga Ayav Bilgisayar Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, İzmir {altitas, ozardic, stalay, tayav}@arf.iyte.edu.tr

Detaylı