ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠMLERĠ DIġINDA ÇALIġMALARININ SOSYO EKONOMĠK NEDENLERĠ ÜZERĠNE BĠR ANALĠZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠMLERĠ DIġINDA ÇALIġMALARININ SOSYO EKONOMĠK NEDENLERĠ ÜZERĠNE BĠR ANALĠZ"

Transkript

1 EskiĢehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠMLERĠ DIġINDA ÇALIġMALARININ SOSYO EKONOMĠK NEDENLERĠ ÜZERĠNE BĠR ANALĠZ EskiĢehir Örneği NurĢah ERKAN ve Duysu ÖZAYDIN DanıĢman: Fırat CANĠKLĠ

2 ĠÇĠNDEKĠLER A.PROJENĠN ADI 3 B.ARAġTIRMANIN KONUSU 3 C.ARAġTIRMANIN AMACI.3 D.GĠRĠġ. 4 D.1.Maddi Gelir Elde Edilen İşler...4 D.1.1.Part-Time (Yarı Zaman) Çalışma Yöntemi ve Avantajları..4 D.1.2.Freelance ( Serbest) Çalışma Yöntemi, Avantajları ve Dezavantajları 4 D.1.3.Part-Time ve Freelance İşler Üzerine Genel Değerlendirme...5 D.2.Maddi Gelir Sağlama Amacı Olmadan Gerçekleşen Çalışmalar...6 D.2.1.Öğrencilerin Katıldıkları Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Örneklemeler 6 D.2.2.Kişisel Gelişim Sağlayan Projeler ve Aiesec...7 D.3.Öğrencilerin Kişisel Gelişim İçin Yaptığı Çalışmalara Örnekler... 8 D.3.1.Fotoğrafçılık.8 D.3.2.Müzisyenlik...8 D.3.3.Ressamlık 8 D.3.4.Dansçılık..9 E.YÖNTEM 10 E.1.Süreçler...10 E.2.Veri Analizi...10 F.ZAMANLAMA 11 G.SONUÇ...12 G.1.Anket Analizi.12 G.2.Bulgular..28 G.3.Mülakat..29 G.4.Teşekkür.33 H.KAYNAKÇA..34 I.EKLER...35

3 A.PROJENĠN ADI: Üniversite Öğrencilerinin Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Nedenleri Üzerine Bir Analiz: Eskişehir Örneği B.ARAġTIRMA KONUSU Üniversite öğrencilerinin eğitim alanları süresince çalışmalarının, öğrencilerin sosyoekonomik nedenleri üzerine bir analiz. C.ARAġTIRMA AMACI Üniversite öğrencilerinin çalışmalarının hangi amaçlar doğrultusunda olduğunu ve sosyoekonomik nedenlerini tespit etmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: a) Bu tür işlerde çalışan öğrenciler fakülte bakımından nasıl bir farklılık göstermektedir? b) Bu tür işlerde çalışan öğrenciler bölüm bakımından nasıl bir farklılık göstermektedir? c) Bu tür işlerde çalışan öğrenciler cinsiyet bakımından nasıl bir farklılık göstermektedir? ç) Bu tür işlerde çalışan öğrenciler ilgi alanı bakımından nasıl bir farklılık göstermektedir? d) Bu tür işlerde çalışan öğrencilerin ebeveynlerin meslekî durumları bakımından nasıl bir farklılık göstermektedir? e) Bu tür işlerde çalışan öğrencilerin burslu olup olmamaları durumuna göre nasıl bir farklılık göstermektedir? f) Bu tür işlerde çalışan öğrencilerin aldığı burs miktarına göre nasıl bir farklılık göstermektedir? g) Bu tür işlerde çalışan öğrencilerin yaşadığı yer ve kişi durumuna göre nasıl bir farklılık göstermektedir? h) Bu tür işler, bu alanlarda çalışan öğrencilere hangi konularda fayda sağlamaktadır?

4 D.GĠRĠġ D.1.MADDĠ GELĠR ELDE EDĠLEN ĠġLER Öğrenciler maddi açıdan sıkıntı yaşadıkları için çalışma gereksinimi duymaktadırlar. Yemek, giysi ve özel masraflara yeterli miktarda para yetiştirememekte öğrencilerin çalışma ihtiyacı duymasının öncelikli nedenlerindendir. Temel ihtiyaçların yanı sıra, sosyal ihtiyaçlar için de para gerekmektedir. Ailelerinden gelen maddi destek ya da devletten alan burslar yeterli olmayınca, bir işte çalışma gereksinimi duymaktadırlar. Öğrenciler için avantajlı olan bazı meslekler vardır. Bunlar başlıca servis elemanlığı, internet sitesi yöneticiliği, anketörlük, bebek bakıcılığı ve sanatla ilgili yapılan maddi gelir sağlayan işlerdir. Özellikle şehir dışında eğitimini sürdüren öğrencilerin bu tür işlere yönelme nedenleri arasında yurt veya ev masrafları da eklenmektedir. D.1.1.Part-Time ( Yarı Zamanlı ) ÇalıĢma Yöntemi ve Avantajları Üniversite öğrencilerinin ekonomik anlamda sıkıntılarının olduğu bilinmektedir. Öğrenciler ekonomik sıkıntılardan biraz olsun kurtulabilmek için part-time işleri seçerler. Part-time işlerden kazanılan ücret çok yüksek bir fiyat değildir. Ayrıca belirli bir güvencesi de yoktur. Fakat böyle olmasına rağmen öğrencilik dönemlerinin en avantajlı çalışma türüdür. Çünkü büyük bir miktarda zamandan tasarruf ettirmektedir. Okul dışında genellikle 6 saat olan part time işlere yönelmektedirler. Part-time işlerin cazip taraflarından biride çok çeşitli işlerde çalışmanın onlara kazandırdığı deneyimdir. Hayata karşı bir bilgi birikimi ve deneyim kazandırmaktadır. Çünkü az bir zaman diliminde, emek ile kazanmayı öğretmektedir. Sosyal anlamda da getirisi çok olan bir çalışma yöntemidir. Part-time işlerden başlıcalar servis elemanlığı, anketörlük ve müzisyenliktir. Çalışma ortamından dolayı, bu tür işlerde sosyal çevre edinme önemli bir getiridir. Maddi getirisi öğrenci için ekonomik anlamda elverişlidir. Aylık lira arasında değişen bir gelir ile ekonomik anlamda da iyi bir olanak sağlar. 1 D.1.2.Freelance ( Serbest ) ÇalıĢma Yöntemi, Avantajları ve Dezavantajları Freelance işler internet ortamından sağlanan bir çalışma yöntemidir. Saati, çalışma ortamı olmayan, çalışanın kendi kurallarını kendisinin koyduğu bir çalışma yöntemidir. Çoğu freelancer ( serbest çalışan ) bir web sitesi kurarak, burada serbest çalışan olduğunu belirtmekte ve daha önce yaptığı işleri bu sitede yayımlayarak işverenlerin kendisi hakkında 1

5 bilgi sahibi olması sağlanmaktadır. Böylece günümüzde her şeyi kolaylaştıran internet sayesinde işverenler kendisini fark edecek ve isterlerse kendisi ile irtibata geçeceklerdir. Fakat bu çalışma yönteminin dezavantajları da vardır. Sosyal bir güvenlik sağlamaz, yani emekli olsam da rahata ersem gibi bir görüş sunulamaz. Bir diğer dezavantajı da toplumun görüş açısından kaynaklanmaktadır. Türkiye de yaygın olmayan bir çalışma yöntemi olduğu için işsiz yargılaması oldukça fazla olmaktadır. Türkiye de freelancer çalışanların durumunu doğrudan düzenleyen bir hükme rastlayamamaktayız. Öncelikle kimlerin bağımlı çalışan, kimlerin ise freelancer çalışan olduğunun tespiti önem taşımaktadır. 2 D.1.3.Part-Time ve Freelance ĠĢler Üzerine Genel Değerlendirme Bu tip işler genellikle öğrencilerin seçtiği çalışma türü olmaktadır. Fakat asıl sorumuz şu: Öğrenciler niçin çalışma ihtiyacı duymaktadır? Öğrencinin paraya olan sürekli ihtiyacı halk arasında şekillenmiş bir düşüncedir. Fakat çalışmalarının nedeni sadece maddi gelir ile sınırlı değildir. Öğrenciler sosyal anlamda bir gelişme için, hobi veya yardım için de projelerde veya bu tarz işler de yer almaktadırlar. Öğrenci harçlıklarının yanı sıra bazı öğrencilerin aldığı burslardan ve bu burslara yapılan kısıtlamalardan da söz etmek gerekmektedir. Niçin burs aldıkları halde çalışma ihtiyacı duyuyorlar? Nedeni: maddi yetersizlik mi yoksa kişisel gelişim doğrultusunda bir istek midir? Bir de üniversitelerin kendi öğrencilerine sundukları çalışma fırsatları bulunmaktadır. Üniversite kantinlerinde, sosyal tesislerde, öğretim üyelerine yardımcı olmak için çalışanlar vs. Fakat hem burslu olup, hem de üniversite alanı içinde çalışan öğrencilerin bir sorunları daha bulunmaktadır. 1 Ekim 2008 de yürürlüğe giren yeni Sosyal Güvenlik Yasası yarı zamanlı (part-time) çalışan öğrencileri zor durumda bıraktı. Getirdiği pek çok düzenleme ile eleştirilere konu olan yeni Sosyal Güvenlik yasasının 20 bin öğrenciyi mağdur edeceği iddia edilmektedir. İddiaya göre 5510 sayılı bu kanunla kendi üniversitelerinde part-time iş üstlenen öğrenciler için sigorta kesintisi olacaktır /Freelancer.pdf 3

6 D.2.Maddi Gelir Sağlama Amacı Olmadan GerçekleĢen ÇalıĢmalar Üniversite öğrencilerin hiçbir karşılık beklemeden, gönüllü olarak yaptıkları projeler, çalışmalar ve hobi olarak yaptıkları geçici meslekler bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerinden maddi bir gelir talep edilemez. Öğrenciler bu projelerde sadece emek sarf ederler karşılığında maddi bir gelir talep etmezler. Sosyal sorumluluk projelerine katılım üniversite öğrencilerinde oldukça yaygın bir aktivitedir. Gönüllü olarak yapılan yardımlar ve katılımlardan sağlanmaktadır. Projenin geliri genellikle sponsorlar tarafından gerçekleştirilmekte ya da gönüllülerin isteğe bağlı yapılan bağışlarından karşılanmaktadır. Bu tür projelerin yanı sıra, öğrencilerin maddi gelir amaçlı olamayan, hobi için yaptıkları meslekler de bulunmaktadır. Öğrencileri ilgi duydukları bir alanda çalışmaları da olmaktadır. Bazı öğrencilerin seçtikleri alanlarda çalışmalarının nedenleri maddi bir ihtiyaca dayanmayabilir. Bazen bu çalışmaların nedeni öğrencinin kendisini ilgi duyduğu bir konuda geliştirme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. D.2.1.Öğrencilerin Katıldıkları Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Örneklemeler Üniversite Öğrenci kulüplerinin oluşturmuş oldukları bir takım projeler bulunmaktadır. Genel amacı yardım olan bu projelerin maddi getirisi olmamakla birlikte, bir grubun yardım dışı bir amaç gütmeksiniz yaptığı projelerdir. Bu projelerin alan kapsamları genellikle yardıma muhtaç çocuklar olmaktadır. Örneğin Eskişehir de Anadolu Üniversite si öğrencilerinin yapmış olduğu Bir Dilek Tut projesidir. Bu projenin amacı 3 ile 18 yaş arasında ve yakalandığı amansız hastalık sebebiyle hayatta kalma mücadelesi veren hasta çocukların dileklerini yerine getirebilmek, bu konuda toplumsal sosyal dayanışma, yardımlaşma yaratmak ve kişilerin veya toplumun bu nitelikleri güçlendirmektir. Türkiye çapında olan bu projenin merkezi İstanbul da, şubelerinin açılması takdir de yurtdışında bulunmaktadır. Fiil ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş gerçek kişiler ile tüzel kişiler Derneğe üye olabilirler. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmeleri için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 4 Türkiye de gerçekleştirilen bir diğer projede Kızılay ın yapmış olduğu projelerdir. Kızılay Kulübü adı çerçevesinde Eskişehir Anadolu Üniversite sinde yapılan düzenli 4

7 çalışmalarda bulunmaktadır. İlkokul ve ortaöğretim okullarına verilen canlandırmalı ilk yardım eğitimleri bulunmaktadır. Ayrıca bu okullara yapılan seminerlerle toplumsal duyarlılığı arttırılmasını sağlamışlardır. Düzenlemiş oldukları seminerler, eğitimler, geziler, oryantasyonlar ile çalışmalarını sürekli hale getirmişlerdir. Ayrıca topluma hizmet uygulamaları çapı altında yaptıkları etkinliklerle toplum bilinçlenmesini güçlendirmişlerdir. Ayrıca engelli vatandaşlara, huzurevindeki insanlara, çocuk yuvasında bulunan çocuklara da yardım etmekte, sosyal bir faaliyetle gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerle onlara manevi destekte de bulunmaktadırlar. 5 D.2.2.KiĢisel GeliĢim Sağlayan Projeler ve Aiesec Üniversitelerde gerçekleştirilen böyle projeler hiçbir maddi gelir beklentisi olmayan, gönüllü katılımlarla yapılan sosyal projelerdir. Amaçları sosyal birlik sağlamak ve duyarlılığı arttırmakla beraber ihtiyacı olanlara yardım etmektir. Bunun yanı sıra öğrencilerin yaptığı farklı amaçlı projelerde bulunmaktadır. Kendilerini geliştirmek için katılım sağladıkları bu projelerde kişilerin belli bir maddi gelir talep etmedikleri projelerdir. Örneğin ülkemizde de yapılmakta olan Aiesec projesi bulunmaktadır. Günümüzde yaklaşık 110 ülkede çalışmalarını sürdüren ve 4000 in üzerinde organizasyonla ortak çalışmalar yürüten bu projenin dünya üzerinde üyesi vardır ve bu öğrencilerin ine liderlik fırsatı sunmaktadır. Dünyanın üniversite tabanlı en büyük ve en güçlü gençlik organizasyonu olan Aiesec, topluma pozitif etki edebilmek için gençlerin, kendi potansiyellerini keşfedecekleri ve geliştirecekleri uluslar arası bir platformdur. Bulunduğu okuldan veya internet üzerinden başvuru yapılabilecek bu projeye ortaöğretim öğrencileri de katılım yapabilmektedir. Ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı bu proje yaz kamplarıyla, yurt dışından gelen diğer öğrencilerle tanışmayı ve farklı kültürleri bir araya getirmektedir. Üyelere kazancı, yurtdışında eğitim alma fırsatı, farklı kültürlerle tanışma fırsatı ve en önemlisi de lisan alanında kendilerini geliştirebilmesidir. Tamamen yabancı dil ile yürütülen bu projede yapılan aktiviteler, konferanslar ve diğer ülkelerden gelen üyelerle birebir tanışma fırsatı ile lisan konusunda gelişime çok etkili olmaktadır. Üyelerin kendilerini geliştirmesinin yanı sıra liderlik yönlerini ortaya koyabildikleri takdir de öğrenci lideri olmaktadır ve projeler düzenlemektedirler Kul%C3%BCb%C3%BC/

8 D.3.Öğrencilerin KiĢisel GeliĢim Ġçin Yaptığı ÇalıĢmalar Öğrencilerinin ilgi alanları doğrultusunda yaptıkları bir takım işler bulunmaktadır. İlgi duyduğu bir aktiviteyi toplum önünde icraat etmesiyle para kazanırlar. Eğitim alanı yerine ilgi alanına da bağlı olan bu çalışmaların avantajları elbette çoktur. Kişi kendisini ilgi duyduğu alanda geliştirmekte ve aynı zamanda para kazanmaktadır. Bununla birlikte çalışma yöntemine ve ortamına bağlı olarak edindiği sosyal çevrede büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu takım işler ilgi alanına bağlı olduğu için hobi olarak kabul edilir. Ama maddi gelirde sağladığı için öğrencilerin zevk ile yaptıkları işlerdir. D.3.1.Fotoğrafçılık: Eğitim alanı bu çalışmanın dışında olsa bile kişi fotoğraf çekmeyi seviyor ve elinde imkânları var ise bu çalışmalarını toplum önünde sergilediği takdir de maddi gelir talep ediyorsa para kazandığı bir meslektir. Genellikle internet üzerinden veya diğer kaynaklardan iletişime geçtiği insanların istekleri doğrultusunda başlamaktadırlar. Çektikleri fotoğrafları sosyal ağ hesaplarından veya bu gibi kendilerini gösterebilecekleri yerlerde paylaşarak topluma açılmaya başlarlar. Gerekirse kullanıcı hesaplarından reklam yaparak kendilerine model bulmaktadırlar ve çekimlerini sürdürmektedirler. Böylece yavaş yavaş bir sosyal çevre edinmeye başlamaktadırlar. Maddi gelir talep ettikleri takdirde yaptığı çekimlerden para kazanırlar. Fakat talep etmiyorlarsa sadece kendilerini geliştirmek için ya da sosyal çevre edinmek için yapmaktadırlar. D.3.2.Müzisyenlik Bu mesleği yapanlarda bu konuda yetenek veya alınmış eğitimler doğrultusunda icraatlarını gerçekleştirmektedirler. Yeteneği veya bir müzik aletini çalmayı bilen öğrencilerin birçoğu çalışmaktadır. Eğitim alanı doğrultusunda gerçekleşen bu çalışmalar, ilgi alanına bağlı olarak da sürdürülebilir. Genellikle kafeterya, barlarda yapılan bu çalışmalar sokakta, halk içinde de gerçekleşebilir. Yarı zamanlı işlerde ön planda olan bu çalışmalar eğlence, para ve sosyal çevre olarak getiri sağlamaktadır. Bazı öğrenciler sadece ilgilendikleri için, bazıları ise aldıkları eğitim dolayısıyla kendilerini geliştirmek için bu işi yapmaktadırlar. D.3.3.Ressamlık Yeteneği olan veya eğitim aldıkları için bu çalışmalarda oldukça yaygındır. Gerekirse belirli bir mekân da veya sokakta, toplum içinde sanatlarını icraat ederler. İstekler üzerine çizim yaparlar ve istedikleri takdir de para alırlar. Portre ve karikatür çizimleri için önemli bir kısmını kapsamaktadır. İnsanların genelli hediye amacı olarak çizdirdikleri resimlerden, portrelerden veya karikatürlerden para kazanırlar. Kendilerine belli bir ücret sınırı belirlerler ve isteyenlerin resimlerini bu ücret

9 doğrultusunda çizerler. Böylece para ve sosyal çevre kazanırlar. Üstelik kendilerini geliştirme fırsatı da bulurlar. D.3.4.Dansçılık Bu meslekte öğrencilerin tercih ettikleri meslektendir. Bir yeteneğe ve eğitim birikimine sahip olmak gerekir. Aksi takdir de para kazanmak düşük bir olasılıktır. Gerekirse anlaşmalarını yaptıkları yerlerde veya yine toplum içinde çalışmalarını yaparlar. Hem para kazanırlar, hem sosyal bir çevre edinirler, hem kendilerini geliştirirler, hem de sanatlarını sergilemiş olurlar.

10 E.YÖNTEM E.1.Süreçler Bu araştırma Eskişehir il merkezinde bulunan Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi öğrencileri dahilinde sınırlandırılmıştır. Çalışma evreninin içinden 100 katılımcıdan oluşan bir anket ile belirlenmiştir. Proje iki aşamada gerçekleşmiştir: İlk olarak konuyla ilgili literatür taraması yapılması; ardından seçilen örnekleme kendi içinde dört parçadan oluşan 9, 9, 5 ve 8 soruluk anket uygulaması yapılması kararlaştırılmıştır. Proje mütevazı bir bütçeye sahip olup ulaşım giderleri bireysel olarak karşılanacak; kırtasiye giderleri için okul müdürlüğüne başvurulacaktır. Proje için yaklaşık olarak iki aylık bir süre öngörülmüştür. E.2.Veri Analizi Anket uygulaması sonucu elde edilecek veriler Excel programı yardımıyla grafiğe dökülerek oluşturulan hipotezler sınanmaya çalışılacaktır.

11 F.ZAMANLAMA Bu proje 62 günlük bir sürede hazırlanmıştır. Projenin süreçleri ve zaman planlaması şöyle belirlenmiştir: SÜREÇLER AYRILAN ZAMAN (Gün ve Yüzde (%) Olarak) Hipotez Oluşturma 3 gün - %5 Tahminde Bulunma 3 gün - %5 Materyal Belirleme 10 gün - %16 Hipotezleri Sınama (Anket 30 gün - %46 Uygulama-Mülakat Yapma) Sonuçları Değerlendirme 6 gün - %10 Bilgileri Düzenleme 5 gün - %8 Proje Raporunu Yazma 5 gün - %8 62 gün - %100

12 G.SONUÇ G.1.Anket Analizi 1. Cinsiyetiniz? 42% 58% Kız (42) Erkek (58) Uygulanan ankette katılımcıların %58 i erkek, %42 si kadındır. 2. Yaşınızı belirtiniz? 12% 5% 11% 1% 8% 13% 18 yaş (1) 19 yaş (8) 20 yaş (13) 21 yaş (22) 17% 11% 22% 22 yaş (11) 23 yaş (17) 24 yaş (12) 25 yaş (5) 26 yaş ve üzeri (11) Uygulanan ankette katılımcıların %22 si 21, %17 si 23, %13 ü 20, %12 si 24, %11 i 22, %11 i 26 ve üzeri, %8 i 19, %5 i 25 ve %1 i 18 yaşındadır.

13 3. Öğrenim türünüz? 27% 10% 63% Örgün (63) İkinci Öğretim (10) Açık öğretim (27) Uygulanan ankette katılımcıların %63 ü örgün öğretim, %27 si açık öğretim, 10 u ise ikinci öğretim öğrencilerinden oluşmaktadır. 1% 6% 7% 3% 11% 5% 4. Okuduğunuz fakülteyi belirtiniz. 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 5% 4% 47% Uygulanan ankette katılımcıların %47 si İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi, %11 i Edebiyat Fakültesi, %7 si Eczacılık, %6 sı Açık Öğretim Fakültesi, %5 i Fen Fakültesi, %5 i Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O, %4 ü Hukuk Fakültesi, %3 ü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, %2 si BESYO, %2 si Güzel Sanatlar Fakültesi, %1 i İletişim Fakültesi, %1 i Endüstriyel Sanatlar Y.O, %1 i Eskişehir Meslek Y.O, %1 i Eğitim Fakültesi, %1 i Tıp Fakültesi, %1 i Sivrihisar M.Y. O öğrencileridir. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi (45) İletişim (4) Turizm- Otelcilik (5) Fen (5) Mühendislik-Mimarlık (3) Açık öğretim (6) Eczacılık (7) Hukuk (1) Edebiyat (11) Endüstriyel Sanatlar Y.O (1) Esk. Meslek Y.O (1) Güzel Sanatlar (1) Eğitim (1) Besyo (2) Tıp (1) Sivrihisar M.Y.O (2)

14 5. Kiminle ikamet etmektesiniz? 21% 8% 23% Ailemle (22) Arkadaşlarımla (47) Yalnız (21) 48% Yurtta (8) Uygulanan ankette katılımcıların %48 i arkadaşlarıyla, %23 ü ailesiyle, %21 i yalnız ve %8 i de yurtta ikamet etmektedir. 6. Eğitim almak için başka bir şehirden mi geliyorsunuz? 23% 77% Evet (77) Hayır (23) Uygulanan ankette katılımcıların %77 si eğitim almak için başka bir şehirden gelmektedir.

15 7. Babanız çalışıyor mu? 32% 68% Evet (68) Hayır (32) Uygulanan ankette katılımcıların %68 inin babası çalışmaktadır. 8. Anneniz çalışıyor mu? 20% 80% Evet (20) Hayır (80) Uygulanan ankette katılımcıların %80 ini annesi çalışmaktadır.

16 9. Burs alıyor musunuz? 27% Evet (27) 73% Hayır (73) Uygulanan ankette katılımcıların %27 si burs almaktadır. 10. Ne iş yapıyorsunuz? 1% 4% 2% 20% 11% Komi (1) İşletmeci (9) 12% 35% Servis Elemanı (28) 10% 5% Mağaza görevilisi (4) Barmen (8) Uygulanan ankette katılımcıların %35 i servis elemanı, %20 si laboratuar görevlisi, %12 si kütüphane görevlisi, %11 i işletmeci, %10 u barmen, %5 i mağaza görevlisi, %4 ü sekreter, %2 si halkla ilişkiler uzmanı, %1 i de komi olarak çalışmaktadır.

17 11. Çalışma günlerinizi belirtiniz? 21% 7% 30% 7 gün (24) 6 gün (16) 11% 11% 20% 5 gün (9) 4 gün (9) 3 gün (17) 2 gün (6) Uygulanan ankette katılımcıların %30 u haftada yedi gün, %21 i haftada 3 gün, %20 si haftada 6 gün, %11 i haftada 4 gün, %11 i 5 haftada gün, %7 si haftada 2 gün çalışmaktadır. 12. Çalışma zamanlarınız? Tam gün (38) Yarı zamanlı (33) Serbest zamanlı (10) 12% 47% 41% Uygulanan ankette katılımcıların %47 si tam gün, %41 i yarım gün, %12 si de serbest zamanlı olarak çalışmaktadır.

18 13. İlgi alanıma giren bir işte çalışmaktayım. 25% 75% Evet (61) Hayır (20) Uygulanan ankette katılımcıların %75 i ilgi alanına giren bir işte çalışmaktadır. 14. Aylık kazancınız ne kadardır? 18% 20% 12% 30% 20% (24) (16) (16) (15) 1001 ve üzeri (10) Uygulanan ankette katılımcıların %30 unun aylık geliri TL, %20 sinin aylık geliri TL, %20 sinin aylık geliri TL, %18 inin aylık geliri TL ve %12 sinin aylık geliri ise 1001 TL ve üzeridir.

19 15. Eğer bir gelir elde ediyorsanız, kazandığınız gelir sizin için yeterli mi? 31% 33% 36% Evet (27) Hayır (29) Kısmen (25) Uygulanan ankette katılımcıların %36 sı elde ettikleri gelirin kendileri için yeterli olmadığını, %33 ü elde gelirin kendileri için yeterli olduğunu düşünmektedir. 16. Bir işte çalışmak maddi anlamda aileme daha az bağımlı olmamı sağladı. 9% 12% 79% Evet (64) Hayır (7) Kısmen (10) Uygulanan ankette katılımcıların %88 i çalıştıkları işten dolayı maddi anlamda ailelerine daha az bağımlı olduklarını düşünmektedir. %10 u ise çalıştıkları işten dolayı maddi anlamda ailelerine daha az bağımlı olduklarını düşünmemektedir.

20 17. Elde ettiğim maddi kazançtan dolayı sosyal aktivitelere daha çok katılmaktayım. 14% 42% 44% Evet (36) Hayır (34) Kısmen (11) Uygulanan ankette katılımcıların %44 ü elde ettikleri maddi kazançtan dolayı sosyal aktivitelere daha çok katılmakta, %42 si ise katılamamaktadır. 18. Maddi gelir sağlayan bir işte çalışmam, sosyal sorumluluk projelerine vakit ayırmamı engelliyor. 46% 54% Evet (44) Hayır (37) Uygulanan ankette katılımcıların %54 ü maddi bir gelir sağlayan işte çalışmalarının, sosyal sorumluluk projelerine vakit ayırmalarını engellediğini düşünmektedirler.

21 19. Bu projeler, üniversite kulüplerinin dahilinde mi? 28% 72% Evet (26) Hayır (10) Uygulanan ankette katılımcıların katıldıkları sosyal projelerin %72 si üniversite içerisindeki öğrenci kulüplerinin yapmış oldukları projelerdir. 20. Bu tür sosyal projeler kimleri kapsamaktadır? 17% 14% 31% Çocukları (24) Yaşlıları (15) Engellileri (15) 19% 19% Afet olaylarını (13) Diğer (11) Uygulanan ankette katılımcıların yaptıkları projelerin %31 ini çocuklar, %19 unu yaşlılar, %19 unu engelliler, %17 sini afet olaylarından maruz kalanlar, %14 ünü ise diğer yardım edilmesi gereken insanları kapsamaktadır.

22 21. Bu tür projelerin hitap ettiği gruplara faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? 0% 17% 83% Evet (30) Hayır (0) Kısmen (6) Uygulanan ankette katılımcıların %83 ü bu projelerin hitap ettiği gruplara faydalı olduğunu düşünmektedir. 22. Elde gelir (aile veya burs) sosyal sorumluluk projelerine katılmamı olumlu etkilemektedir. 33% 13% 11% 4% 39% Hiç katılmıyorum (5) Katılmıyorum (2) Kararsızım (18) Katılıyorum (15) Tamamen katılıyorum (6) Uygulanan ankette katılımcıların %39 u kararsızım, %33 ü katılıyorum, %13 ü tamamen katılıyorum, %11 i hiç katılmıyorum, %4 ü de katılıyorum yanıtını vermiştir.

23 23. Maddi gelir sağlayan bir işte çalışmak, sosyal sorumluluk projelerine katılmamı olumsuz etkilemektedir. 0% 31% 17% 19% 33% Hiç katılmıyorum (7) Katılmıyorum (12) Kararsızım (11) Katılıyorum (6) Tamamen katılıyorum (0) Uygulanan ankette katılımcıların %33 ü katılmıyorum, %31 i karasızım, %19 u hiç katılmıyorum, %17 si de katılıyorum yanıtını vermiştir. 24. Elde ettiğiniz gelir (aile, burs veya işten kazandığınız) sizin için yeterli mi? 27% 15% 9% 24% 25% Hiç katılmıyorum (9) Katılmıyorum (25) Kararsızım (24) Katılıyorum (27) Tamamen katılıyorum (15) Uygulanan ankette katılımcıların %27 si katılıyorum, %25 i katılmıyorum, %24 ü kararsızım, %15 i tamamen katılıyorum, %9 u hiç katılmıyorum yanıtını vermiştir.

24 25. Bir işte veya projede çalışmak benim sosyal çevre edinmemi sağladı. 1% 3% 30% 10% 56% Hiç katılmıyorum (1) Katılmıyorum (3) Kararsızım (10) Katılıyorum (56) Tamamen katılıyorum (30) Uygulanan ankette katılımcıların %56 sı katılıyorum, %30 u tamamen katılıyorum, %10 u kararsızım, %3 ü katılmıyorum, %1 i hiç katılmıyorum yanıtını vermiştir. 26. Bir işte veya projede çalışmak, sosyal aktivitelere ve kendime daha az zaman ayırmama neden oldu. 39% 11% 19% 14% 17% Hiç katılmıyorum (19) Katılmıyorum (17) Kararsızım (14) Katılıyorum (39) Tamamen katılıyorum (11) Uygulanan ankette katılımcıların %39 u katılıyorum, %19 u hiç katılmıyorum, %17 si katılmıyorum, %14 ü kararsızım, %11 i tamamen katılıyorum yanıtlarını vermişlerdir.

25 27. Bir işte veya projede çalışmak, iş tecrübesi edinmemi sağladı. 19% 25% Hiç katılmıyorum (35) 40% 9% 7% Katılmıyorum (10) Kararsızım (13) Katılıyorum (55) Tamamen katılıyorum (26) Uygulanan ankette katılımcıların %40 ı katılıyorum, %25 i hiç katılmıyorum, %19 u tamamen katılıyorum, %9 u kararsızım, %7 si katılmıyorum yanıtlarını vermişlerdir. 28. Bir işte veya projede çalışmak, eğitim aldığım alanda ilgili olarak daha fazla bilgi edinmemi sağladı. 10% 30% Hiç katılmıyorum (35) Katılmıyorum (10) 40% 12% 8% Kararsızım (14) Katılıyorum (47) Tamamen katılıyorum (12) Uygulanan ankette katılımcıların %40 ı katılıyorum, %30 u hiç katılmıyorum, %12 si kararsızım, %10 u tamamen katılıyorum, %8 i katılmıyorum yanıtlarını vermişlerdir.

26 29. Çalıştığım iş veya proje ilgi duyduğum alana hitap ediyor. 12% 20% 7% Hiç katılmıyorum (20) Katılmıyorum (7) 47% 14% Kararsızım (14) Katılıyorum (47) Tamamen katılıyorum (12) Uygulanan ankette katılımcıların %47 si katılıyorum, %20 si hiç katılmıyorum, %14 ü kararsızım, %12 si tamamen katılıyorum, %7 si katılmıyorum yanıtlarını vermişlerdir. 30. Bir işte veya projede çalışmak, benim ilgi duyduğum alanla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmemi sağladı. 47% 15% 18% 8% 12% Hiç katılmıyorum (18) Katılmıyorum (8) Kararsızım (12) Katılıyorum (47) Tamamen katılıyorum (15) Uygulanan ankette katılımcıların %47 s, katılıyorum, %18 i hiç katılmıyorum, %15 i tamamen katılıyorum, %12 si kararsızım, %8 i katılmıyorum yanıtlarını vermişlerdir.

27 31. Bir işte veya projede çalışmak, benim farklı alanlara ilgi duymamı sağladı. 48% 16% 15% 9% 12% Hiç katılmıyorum (15) Katılmıyorum (9) Kararsızım (12) Katılıyorum (48) Tamamen katılıyorum (16) Uygulanan ankette katılımcıların %48 i katılıyorum, %16 sı tamamen katılıyorum, %15 i hiç katılmıyorum, %12 si kararsızım, %9 u katılmıyorum yanıtlarını vermişlerdir.

28 G.2.Bulgular Elde edilen verilerden çeşitli bağlantılar kurularak şu sonuçlara varılmıştır: Maddi gelir elde etmek için çalışan veya sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrencilerin büyük bir bölümünü yaşları arasındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Anket sonucu elde ettiğimiz verilere göre örgün öğretim gören öğrencilerin, diğer öğrencilere göre çalışma oranları daha fazladır. Yaptığımız ankete göre maddi gelir elde etmek için çalışan veya sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrencilerin çoğunluğu İktisadi-İdari Bilimler Fakülte si öğrencileridir. Bunun nedeni ise İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi nde öğrenim gören öğrencilerin sayısının, diğer fakültelere oranla daha fazla olmasıdır. Yaptığımız anket sonuçlarına göre maddi gelir elde etmek için çalışan ve sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrencilerin %77 si eğitim almak için başka şehirden gelmektedir. Bir işte çalışan veya sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu burs almamaktadır. Maddi gelir elde etmek için çalışan öğrencilerin çoğunluğu servis elemanlığı yapmaktadır. Uygulamış olduğumuz ankete göre aylık geliri TL arasında olan öğrencilerin sayısı diğerlerine göre daha fazladır. Öğrencilere göre, elde ettikleri aylık gelir onlar için yeterli olmamaktadır. Maddi gelir elde etmek için çalışan öğrencilerin çoğunluğu, çalıştıkları işten dolayı sosyal sorumluluk projelerine vakit ayıramamaktadır. Sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrencilerin büyük bir bölümü, bu projelerin yeterli ve yararlı olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin bir çoğunluğu, çalıştıkları iş veya katıldıkları sosyal projeler sayesinde sosyal çevre ve iş tecrübesi edinmiştir. Öğrenciler katıldıkları sosyal sorumluluk projeleri ve maddi gelir elde etmek için çalıştıkları işten dolayı kendilerine ve sosyal aktivitelere daha az zaman ayırmalarına neden olmuştur. Öğrencilerin katılmış olduğu projeler ve çalıştıkları işler, onların farklı alanlara ilgi duymasını sağlamıştır.

29 G.3.Mülakat EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekteri Timuçin Doğan a Yönlendirdiğimiz Mülakat: Soru 1: Üniversite içinde çalışan öğrencilerin belirlenmesi, görüşülmesi ve işe alınması gibi organizasyonların koordinasyonunu kim yapmaktadır? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bu işin koordinasyonunu yürütmektedir. Soru 2: Öğrenciler üniversite içinde hangi alanlarda çalışmaktadırlar? Fakültelerde; bilgisayar laboratuarları, fotokopi odaları, her fakültenin kendine ait çeşitli bölüm laboratuarları vs. işlerde öğrenciler çalışmaktadır. Ayrıca Kütüphane Daire Başkanlığında bulunan kütüphanelerde de öğrenciler çalışmaktadırlar. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın belirlediği öğrenciler yemek hizmetinde ve spor hizmetlerinde çalışmaktadırlar. Soru 3: Üniversite içerisinde çalışan öğrenciler hangi kriterlere göre işe alınmaktadırlar? Ayrıca bu kriterleri kimler belirlemektedirler? Çalışmaya ihtiyaç duyulan alanlara göre rektörlük fakültelerde ki öğrenci sayısına göre bir kontenjan belirlemektedir. Bu rakamları fakültelere sunmaktadır. Üniversite içerisinde öğrencilerin çalıştığı her fakülte kendi kriterlerini kendileri belirlemektedirler. Ayrıca rektörlükten gelen rakamlara göre çalışan öğrenci sayısı belirlenir. Fakülte içerisindeki öğrencilere form dağıtılmaktadır. Doldurulan formlara göre ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler işe alınırlar. Öğrencilerin ders saatine göre belirlenen bu sistemde, öğrencinin ders saati çalışma saatlerine uymuyorsa öğrenci fakülte içinde çalışma fırsatı elde edemez. Fakülte yönetimi de bu şartlara ve uygulamalara göre çalışacak öğrencileri belirler. Soru 4: Bu alanda çalışacak öğrencilerin seçilmesinde öğrencinin öğretim durumuna göre bir değişkenlik göstermekte midir? ( Açık öğretim, İkinci Öğretim vs. gibi)

30 Evet bir değişkenlik göstermektedir. Çünkü ders saatleri öğrencilerin bu işler için seçilmelerinde büyük bir etkendir. Örgün öğretim öğrencileri ders saatlerinden dolayı gece çalışmaktayken, ikinci öğretim öğrencileri gündüz çalışmaktadırlar. Soru 5: Bu işlerin çalışma koşulları nelerdir? Bu işlerde öğrenciler ayda 60 saat çalışmaktadırlar. Sorumlu oldukları yerleri açık tutmak zorundadırlar ayrıca yaptıkları işi yürütmek ile hükümlüdürler. Soru 6: Bu işlerin öğrencilere avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bu işlerin öğrencilere getirdiği avantajlar ve dezavantajları öğrencinin kendisine göre değişir. Fakat elbette boş zamanlarını değerlendirmek ve sağlanan maddi gelir öğrenciler için genel bir avantaj sağlamaktadır. Soru 7: Öğrenciler bu işlerde ne kadar süre çalışmaktadırlar? Her öğrenci okuduğu bir yıllık öğretim yılı sürecinde çalışmaktadır. Soru 8: Çalışan öğrenciler belirli bir seçime tâbi tutuluyorlar mı? Fakülte içerisinde veya üniversite eğitim binalarında çalışan öğrenciler maddi ihtiyaçlarına, ders saatlerine ve başarı durumlarına göre belirlenir. Fakat üniversite içerisindeki özel sektörler ( kantin vs.) de işletmeci kendi kriterlerini kendisi belirlediği için, öğrencinin tâbi tutulduğu seçimde bu işletmeciler tarafından belirlenmektedir. Soru 9: Bu işlerle hangi kurum veya kuruluşlar ilgilenmektedir? Üniversite rektörlüğüne bağlı olan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ilgilenmektedir. Maaşların ödenmesini ve sigortaların yatırılması gibi etmenlerle ilgilenmektedirler. Soru 10: Bu tür işler öğrencilere referans sağlıyor mu? vermektedir. Öğrenci isteğine bağlı olarak tutulur. Eğer öğrenci referans ister ise üniversite referans

31 EskiĢehir Anadolu Üniversitesi Personel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Zuhal ġen e Yönlendirdiğimiz Mülakat: Soru 1: Üniversite içinde çalışan öğrencilerin belirlenmesi, görüşülmesi ve işe alınması gibi organizasyonların koordinasyonunu kim yapmaktadır? Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Eylül ayı sonuna kadar SKS Daire Başkanlığına bildirirler. Birimlerin kısmi zamanlı çalıştıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak Daire Başkanlığınca birimler itibariyle belirlenerek Rektörün onayına sunulur. Soru 2: Üniversite içerisinde çalışan öğrencilerin işe alınma koşulları nelerdir? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere

32 öncelik verilmek suretiyle tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak, disiplin cezası almamış olmak, yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak, çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir. Soru 3: Bu işlerde çalışma süresi nasıldır? Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir. Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir. Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır. Soru 4: Üniversite öğrencilerinin çalıştığı sürece sorumlulukları nelerdir? Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar. Soru 5: Çalışan öğrencilerin uyması gereken kurallar nelerdir? Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz. Amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmalıdır. Kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur. İşyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır. İşlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

33 G.4.TeĢekkür Bu projeye başlamamız konusunda bizi yönlendiren, çalışma süresince fikirleriyle bize destek olan danışman öğretmenimiz Fırat CANĠKLĠ ye, desteklerinden dolayı Mehmet AKSOY a, desteklerini bizden esirgemeyen okulumuza, Osmangazi Üniversitesi içerisinde yapılan araştırmamızda yardımlarından dolayı Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Güler ÇOLAK a, kısmi zamanlı öğrencilerle ilgili sorularımızı yanıtladıkları için Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekteri Timuçin DOĞAN a ve Anadolu Üniversitesi Personel Müdürlüğü Daire Başkanı Zuhal ġen e, üniversite içinde anket uygulamasından önce gerekli izinlerin alınmasında ve anket uygulanacak fakültelerin belirlenmesinde yardımcı olan Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Çetin KAYA ya, kısmi zamanlı öğrenciler araştırmasında biz ve projemizi tanıtmamıza yardımcı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali ERSOY a, anket uygulama sürecinde bize yardımcı olan arkadaşlarımız Sabriye ġahan a, Kubilay Mert KARÇA ya ve Onur KETENCĠ ye, maddi-manevi hiçbir yardımı esirgemeyen ailemize teşekkürlerimizi sunarız.

34 H.KAYNAKÇA Turan Hakkı Er, Ismarlama Eserlerde Eser Sahipliği (Erişim Tarihi: ) /Freelancer.pdf (Erişim Tarihi: ) (Erişim Tarihi: ) (Erişim Tarihi: ) (Erişim Tarihi: Kul%C3%BCb%C3%BC/ (Erişim Tarihi) )

35 I.EKLER ANKET FORMU Değerli katılımcı, Bu anket formu 2012 TÜBĠTAK ortaöğretim öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmasına katılmak üzere Üniversite öğrencilerinin eğitim-öğretimleri dıģında çalıģmalarının, sosyo-ekonomik nedenleri üzerine bir analiz: EskiĢehir Örneği adlı proje için veri toplamak amacıyla oluşturulmuştur. Soru ifadelerini okuyarak size uygun gelen seçeneği işaretleyiniz; açık uçlu soruları ise size ayrılan boşluğu kullanarak yanıtlayınız. Araştırmaya sağladığınız katkı için şimdiden teşekkür ederiz. Not: Verilerin objektifliği açısından anket formuna adınızı ve soyadınızı yazmayınız. NurĢah ERKAN Duysu ÖZAYDIN Fırat CANĠKLĠ A. GENEL BĠLGĠLER 1. Cinsiyetiniz? Kız Erkek 2. Yaşınızı belirtiniz?.. 3. Öğrenim türünüz? Örgün öğretim İkinci öğretim Açık Öğretim 4. Okuduğunuz bölümü belirtiniz?. 5. Kiminle ikamet etmektesiniz? Ailemle Arkadaşlarımla Yalnız Yurtta

36 6. Eğitim almak için başka bir şehirden mi geliyorsunuz? Evet Hayır 7. Babanız çalışıyor mu? Evet Hayır 8. Anneniz çalışıyor mu? Evet Hayır 9. Burs alıyor musunuz? Evet Hayır B. EĞER MADDĠ GELĠR SAĞLAYAN BĠR ĠġTE ÇALIġIYORSANIZ, LÜTFEN ARALIKLARINDAKĠ SORULARI CEVAPLAYINIZ. 10. Ne iş yapıyorsunuz? Belirtiniz Çalışma günlerini belirtiniz? ( Birden fazla gün için işaretleme yapabilirsiniz. ) Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 12. Çalışma zamanınız? Tamgün Yarı zamanlı Serbest zamanlı 13. İlgi alanıma giren bir işte çalışmaktayım. Evet Hayır 14. Aylık kazancınız ne kadardır? ve üzeri 15. Eğer bir gelir elde ediyorsanız, kazandığınız gelir sizin için yeterli mi? Evet Hayır Kısmen 16. Bir işte çalışmak maddi anlamda aileme daha az bağımlı olmamı sağladı. Evet Hayır Kısmen

37 Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen Katılıyorum 17. Elde ettiğim maddi kazançtan dolayı sosyal aktivitelere daha çok katılmaktayım. Evet Hayır Kısmen 18. Maddi gelir sağlayan bir işte çalışmam, sosyal sorumluluk projelerine vakit ayırmamı engelliyor. Evet Hayır C. EĞER SOSYAL SORUMLULUK PROJELERĠNDE ÇALIġIYORSANIZ ARALIKLARINDAKĠ SORULARI CEVAPLAYINIZ. 19. Bu projeler, üniversite kulüplerinin dâhilinde mi? Evet Hayır 20. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri kimleri kapsamaktadır? Çocukları Yaşlıları Engellileri Afet Olaylarını Diğer: Bu tür projelerin hitap ettiği gruplara faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Evet Hayır Kısmen Bir fikrim yok Katılma Derecesi Elde edilen gelir (aile veya burs) sosyal sorumluluk projelerine katılmamı olumlu etkilemektedir. 23 Maddi gelir sağlayan bir işte çalışmak, sosyal sorumluluk projelerine katılmamı olumsuz etkilemektedir?

38 Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen Katılıyorum D. BU BÖLÜMDEKĠ SORULARI MADDĠ KAZANÇ ELDE ETMEK ĠÇĠN ÇALIġANLAR VEYA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERĠNE KATILANLAR CEVAPLAYACAKTIR Katılma Derecesi Elde ettiğiniz gelir(aile, burs veya çalışılan işten kazandığınız) sizin için yeterli mi? 2 Bir işte veya projede çalışmak benim sosyal çevre edinmemi sağladı. 3 4 Bir işte veya projede çalışmak, sosyal aktivitelere veya kendime daha az zaman ayırmama neden oldu. Bir işte veya projede çalışmak, iş tecrübesi edinmemi sağladı. 5 Bir işte veya projede çalışmak, eğitim aldığım alanla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmemi sağladı. 6 Çalıştığım iş veya proje ilgi duyduğum alana hitap ediyor. 7 8 Bir işte veya projede çalışmak, benim ilgi duyduğum alanla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmemi sağladı. Bir işte veya projede çalışmak, benim farklı alanlara ilgi duymamı sağladı.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve hedefler MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin, kişilik ve becerilerini geliştirerek,

Detaylı

08.12.2009 tarih ve 2009/225 sayılı kararın ekidir.

08.12.2009 tarih ve 2009/225 sayılı kararın ekidir. 08.12.2009 tarih ve 2009/225 sayılı kararın ekidir. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma uygulamasının

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ I. BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı uygulamasının amacı, Bilecik

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde, 2547 sayılı

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI AMAÇ Madde 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA SENATO ESASLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA SENATO ESASLARI Amaç SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA SENATO ESASLARI Madde 1- (1) Öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirerek iş

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı; öğrencilerin, kişilik ve becerilerini geliştirerek,

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç Madde 1-(1) Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI AMAÇ Madde 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -(1) Bu Yönerge, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönerge; Turgut Özal Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kısmi zamanlı

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 18961781/306.01/ Konu : Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! - 04 05 akademik yılında Üniversitemize bağlı muhtelif birimlerde, servis hizmetlerinde ve geçici

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; Düzce Üniversitesi nde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Batman Üniversitesi nin 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (Değişik: MAKÜ-26/06/2013-188/4) (1) Bu esaslar, kısmi zamanlı

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZ YEMEK BURSU VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZ YEMEK BURSU VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA YÖNERGESİ ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZ YEMEK BURSU VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Temmuz, 2010 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA USUL VE ESASLARI

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA USUL VE ESASLARI MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- (1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak)

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Kısmi zamanlı olarak işe başlayacak öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları, çalıştırılacak birim tarafından resmi yazı ile Daire Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. Öğrencilerin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı HİZMETE ÖZEL T.C. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE5F47L9S* Sayı : 55015449-306.99/ Konu : Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Kontenjanları Hk GÜNLÜ EVRAK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA YÖNERGESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA YÖNERGESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA YÖNERGESĠ Üniversitemizin 23 Mart 2015 tarihli ve 02 nolu toplantıda alınan 07 sayılı senato kararıyla yürürlüğe girmiştir. BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 21/09/2017-E.35767 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BD4229148312* Sayı : 70680007-306.01- Konu : Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA VE YEMEK BURSU VERİLMESİ HAKKINDAYÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA VE YEMEK BURSU VERİLMESİ HAKKINDAYÖNERGESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ VERİLMESİ ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE (Üniversite Senatosunun 10.11.2015 tarih ve 2015/15-02 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Yönergenin Amacı, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ: Madde 1- (1) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma uygulamasının amacı, Süleyman

Detaylı

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Suat KURNAZ Unvanı: Sekreter Dahili No: /2

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Suat KURNAZ Unvanı: Sekreter Dahili No: /2 Evrak Tarih ve Sayısı: 10/10/2016-E.61302 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE5FPM0S* Sayı : 18475844-306.02 Konu : Başvuru İşlemleri ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

TÜRKİYE ORTOPEDİK ENGELLİLER FEDERASYONU EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE ORTOPEDİK ENGELLİLER FEDERASYONU EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU TÜRKİYE ORTOPEDİK ENGELLİLER FEDERASYONU EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU * Bu form Üniversiteler ile Lisede okuyacak/okuyan engelilere yönelik olduğundan bu şartı haiz olmayan başvurular dikkate alınmaz. *

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI 07-08 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kısmi Zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır. Çalışma süresi haftalık en fazla 5 saat olup

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Görevli Öğrenci Programı Kapsamında Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Görevli Öğrenci Programı Kapsamında Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları Đstanbul Bilgi Üniversitesi Görevli Öğrenci Programı Kapsamında Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları Kabul eden makam, tarih ve sayı : Üniversite Yönetim Kurulu, 22.10.2013 / 07 (03) - Akademik Kurul, 05.11.2013

Detaylı

Fakülteniz / Yüksek Okulunuz / Meslek Yüksek okulunuz?

Fakülteniz / Yüksek Okulunuz / Meslek Yüksek okulunuz? Uludağ üniversitesinde eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerin üniversite yerleşkesi içindeki her türlü sosyal, bilimsel, akademik vs. aktivitelere katılımlarını ve memnuniyetlerini araştırmak için düzenlenen

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI

T.C. NAMIK KEMAL REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI T.C NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI AMAÇ Üniversitemizde

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI 05-06 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kısmi Zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır. Çalışma süresi haftalık en fazla 5 saat olup

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Sayı: 63906913-306.00.00.00-1968 Konu: Kısmi Zamanlı Çalışma 18/09/2014 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI 206-207 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kısmi Zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır. Çalışma süresi haftalık en fazla 5 saat olup

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : İli: İlçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : İli: İlçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Detaylı

06 Ağustos 2010 Cuma YÖNERGE Sayı:35. T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA YÖNERGESĠ

06 Ağustos 2010 Cuma YÖNERGE Sayı:35. T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA YÖNERGESĠ T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - (DeğiĢik S.T:03.05.2012/55) (1) Bu Yönerge, Recep

Detaylı

Öğrenci Çalıştırılacak Birimler ve Çalıştırılacak İşlerin Genel Nitelikleri Çalıştırılacak Öğrencilerimizde Aranan Şartlar Açıklamalar

Öğrenci Çalıştırılacak Birimler ve Çalıştırılacak İşlerin Genel Nitelikleri Çalıştırılacak Öğrencilerimizde Aranan Şartlar Açıklamalar Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları çerçevesinde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46 ncı maddesi gereğince, Üniversitemizin ihtiyaç duyulan muhtelif birimlerinde

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi nin öğrencilerini eğitimleri çerçevesinde

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Evrak Tarih ve Sayısı: 25/09/2017-220994 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BD2891105811* Özel Kalem Müdürlüğü Sayı :25753504/772.02/ Konu :Barikat İnternet Güvenliği Bilişim A.Ş. Bursu (2017-2018) TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19.10.2016 20.12.2016 1 Engelli Bireylere Sunulan Hizmetler 2 İŞKUR un Görevleri Ulusal istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak,

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI İÇERİSİNDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ TABLO. sahibi olması 1 Kimya Bölümü Laboratuarları

2013 2014 ÖĞRETİM YILI İÇERİSİNDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ TABLO. sahibi olması 1 Kimya Bölümü Laboratuarları 013 014 ÖĞRETİM YILI İÇERİSİNDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ TABLO SN Okulun/ Birimin Adı Biriminizde Çalışacak Öğrenci Sayısı 1 Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Hangi İşlerde

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARI ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ AMAÇ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARI ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ AMAÇ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARI ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1: Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin yarı zamanlı olarak çalıştırılması,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 12/09/2017-E.69976 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BEKVBPCC0* Sayı : 55015449-813.01.05/ Konu : Yemek Bursu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA DUYURUSU

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA DUYURUSU KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA DUYURUSU 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin ihtiyaç duyulan çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere, belirlenen kontenjanlar dahilinde Kısmi Zamanlı Öğrenci alınacaktır.

Detaylı

RA ÖĞRENCİ PROSEDÜRÜ

RA ÖĞRENCİ PROSEDÜRÜ P20--009 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşayan öğrenciler ile Yurt Müdürlüğü personeli arasındaki iletişime yardımcı olan RA (Bina sorumlusu) öğrencilerin

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) de Ortak Eğitim esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 - Bu Yönerge, İYTE de yürütülen Ortak Eğitim ile ilgili esasları

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON TARİH NO AÇIKLAMA 01 24.01.2014 İlk yayın 1.AMAÇ Prosedürün amacı; İstanbul Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim

Detaylı

( ) 20 ve altı ( ) 21-25 ( ) 26-30 ( ) 31-35 ( ) 36-40 ( ) 41 ve üzeri

( ) 20 ve altı ( ) 21-25 ( ) 26-30 ( ) 31-35 ( ) 36-40 ( ) 41 ve üzeri T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Değerli Katılımcı, Bu anket, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı İnsan Kaynakları

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 13: Trakya Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi taslağına ilişkin, Mevzuat Komisyonunca

Detaylı

kültürel değişim programıdır.

kültürel değişim programıdır. Work and Travel programı, her yıl tüm dünyadan 100.000 i aşkın üniversite öğrencisinin katıldığı, size sezonluk bir işte çalışarak Amerikan yaşamı ve kültürü başta olmak üzere bir çok değişik kültürü birebir

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ ESKİŞEHİR 2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, yapılacak olan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ. KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ. KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; Celal Bayar Üniversitesinde kısmi zamanlı larak geçici

Detaylı

SİBER G Ü VEN LİK İŞ G Ü CÜ N E Ö N EM V ERİYO RU Z

SİBER G Ü VEN LİK İŞ G Ü CÜ N E Ö N EM V ERİYO RU Z www.barikat.com.tr SİBER G Ü VEN LİK İŞ G Ü CÜ N E Ö N EM V ERİYO RU Z Sibergüvenlikuzmanihtiyacınıkarşılamayıhedefleyenfirmamızbaşarılıvesibergüvenlikalanındaçalışmaya istekligençlerimizineğitimlerinekatkıdabulunmayıhedeflemektedir.

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ TANIM Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir. A-

Detaylı

No :... Sınıfı :... Adı ve Soyadı :...

No :... Sınıfı :... Adı ve Soyadı :... ÖĞRENCİNİN No :... Sınıfı :... Adı ve Soyadı :... Babası nın Adı ve Soyadı :... Babası nın Öğrenim Durumu : O O O İlk Orta Yüksek İşi ve İş Ünvanı :... İş Adresi :... Ev Telefon No. :... Ev Adresi :...

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN: Adı ve Soyadı :.. Numarası :.. Programı :.. Sınıfı :.. FOTOĞRAF Staj başlangıç tarihi :.//20. Staj bitiş tarihi :.//20.

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, 71-100-D-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Detaylı

Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz.

Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. ÖNEMLİ NOTLAR: Kırtasiye yardımı isteğinde bulunacak üyelerin, bu formu eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgelerle

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

Diğer: Diğer:... Diğer:...

Diğer: Diğer:... Diğer:... Anket Üniversite Bu anket formu, işitme engellilerin üniversite eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan bir proje çerçevesinde sizlerin sorunlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Ad Soyad: Devam ettiğiniz

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı