ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠMLERĠ DIġINDA ÇALIġMALARININ SOSYO EKONOMĠK NEDENLERĠ ÜZERĠNE BĠR ANALĠZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠMLERĠ DIġINDA ÇALIġMALARININ SOSYO EKONOMĠK NEDENLERĠ ÜZERĠNE BĠR ANALĠZ"

Transkript

1 EskiĢehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠMLERĠ DIġINDA ÇALIġMALARININ SOSYO EKONOMĠK NEDENLERĠ ÜZERĠNE BĠR ANALĠZ EskiĢehir Örneği NurĢah ERKAN ve Duysu ÖZAYDIN DanıĢman: Fırat CANĠKLĠ

2 ĠÇĠNDEKĠLER A.PROJENĠN ADI 3 B.ARAġTIRMANIN KONUSU 3 C.ARAġTIRMANIN AMACI.3 D.GĠRĠġ. 4 D.1.Maddi Gelir Elde Edilen İşler...4 D.1.1.Part-Time (Yarı Zaman) Çalışma Yöntemi ve Avantajları..4 D.1.2.Freelance ( Serbest) Çalışma Yöntemi, Avantajları ve Dezavantajları 4 D.1.3.Part-Time ve Freelance İşler Üzerine Genel Değerlendirme...5 D.2.Maddi Gelir Sağlama Amacı Olmadan Gerçekleşen Çalışmalar...6 D.2.1.Öğrencilerin Katıldıkları Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Örneklemeler 6 D.2.2.Kişisel Gelişim Sağlayan Projeler ve Aiesec...7 D.3.Öğrencilerin Kişisel Gelişim İçin Yaptığı Çalışmalara Örnekler... 8 D.3.1.Fotoğrafçılık.8 D.3.2.Müzisyenlik...8 D.3.3.Ressamlık 8 D.3.4.Dansçılık..9 E.YÖNTEM 10 E.1.Süreçler...10 E.2.Veri Analizi...10 F.ZAMANLAMA 11 G.SONUÇ...12 G.1.Anket Analizi.12 G.2.Bulgular..28 G.3.Mülakat..29 G.4.Teşekkür.33 H.KAYNAKÇA..34 I.EKLER...35

3 A.PROJENĠN ADI: Üniversite Öğrencilerinin Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Nedenleri Üzerine Bir Analiz: Eskişehir Örneği B.ARAġTIRMA KONUSU Üniversite öğrencilerinin eğitim alanları süresince çalışmalarının, öğrencilerin sosyoekonomik nedenleri üzerine bir analiz. C.ARAġTIRMA AMACI Üniversite öğrencilerinin çalışmalarının hangi amaçlar doğrultusunda olduğunu ve sosyoekonomik nedenlerini tespit etmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: a) Bu tür işlerde çalışan öğrenciler fakülte bakımından nasıl bir farklılık göstermektedir? b) Bu tür işlerde çalışan öğrenciler bölüm bakımından nasıl bir farklılık göstermektedir? c) Bu tür işlerde çalışan öğrenciler cinsiyet bakımından nasıl bir farklılık göstermektedir? ç) Bu tür işlerde çalışan öğrenciler ilgi alanı bakımından nasıl bir farklılık göstermektedir? d) Bu tür işlerde çalışan öğrencilerin ebeveynlerin meslekî durumları bakımından nasıl bir farklılık göstermektedir? e) Bu tür işlerde çalışan öğrencilerin burslu olup olmamaları durumuna göre nasıl bir farklılık göstermektedir? f) Bu tür işlerde çalışan öğrencilerin aldığı burs miktarına göre nasıl bir farklılık göstermektedir? g) Bu tür işlerde çalışan öğrencilerin yaşadığı yer ve kişi durumuna göre nasıl bir farklılık göstermektedir? h) Bu tür işler, bu alanlarda çalışan öğrencilere hangi konularda fayda sağlamaktadır?

4 D.GĠRĠġ D.1.MADDĠ GELĠR ELDE EDĠLEN ĠġLER Öğrenciler maddi açıdan sıkıntı yaşadıkları için çalışma gereksinimi duymaktadırlar. Yemek, giysi ve özel masraflara yeterli miktarda para yetiştirememekte öğrencilerin çalışma ihtiyacı duymasının öncelikli nedenlerindendir. Temel ihtiyaçların yanı sıra, sosyal ihtiyaçlar için de para gerekmektedir. Ailelerinden gelen maddi destek ya da devletten alan burslar yeterli olmayınca, bir işte çalışma gereksinimi duymaktadırlar. Öğrenciler için avantajlı olan bazı meslekler vardır. Bunlar başlıca servis elemanlığı, internet sitesi yöneticiliği, anketörlük, bebek bakıcılığı ve sanatla ilgili yapılan maddi gelir sağlayan işlerdir. Özellikle şehir dışında eğitimini sürdüren öğrencilerin bu tür işlere yönelme nedenleri arasında yurt veya ev masrafları da eklenmektedir. D.1.1.Part-Time ( Yarı Zamanlı ) ÇalıĢma Yöntemi ve Avantajları Üniversite öğrencilerinin ekonomik anlamda sıkıntılarının olduğu bilinmektedir. Öğrenciler ekonomik sıkıntılardan biraz olsun kurtulabilmek için part-time işleri seçerler. Part-time işlerden kazanılan ücret çok yüksek bir fiyat değildir. Ayrıca belirli bir güvencesi de yoktur. Fakat böyle olmasına rağmen öğrencilik dönemlerinin en avantajlı çalışma türüdür. Çünkü büyük bir miktarda zamandan tasarruf ettirmektedir. Okul dışında genellikle 6 saat olan part time işlere yönelmektedirler. Part-time işlerin cazip taraflarından biride çok çeşitli işlerde çalışmanın onlara kazandırdığı deneyimdir. Hayata karşı bir bilgi birikimi ve deneyim kazandırmaktadır. Çünkü az bir zaman diliminde, emek ile kazanmayı öğretmektedir. Sosyal anlamda da getirisi çok olan bir çalışma yöntemidir. Part-time işlerden başlıcalar servis elemanlığı, anketörlük ve müzisyenliktir. Çalışma ortamından dolayı, bu tür işlerde sosyal çevre edinme önemli bir getiridir. Maddi getirisi öğrenci için ekonomik anlamda elverişlidir. Aylık lira arasında değişen bir gelir ile ekonomik anlamda da iyi bir olanak sağlar. 1 D.1.2.Freelance ( Serbest ) ÇalıĢma Yöntemi, Avantajları ve Dezavantajları Freelance işler internet ortamından sağlanan bir çalışma yöntemidir. Saati, çalışma ortamı olmayan, çalışanın kendi kurallarını kendisinin koyduğu bir çalışma yöntemidir. Çoğu freelancer ( serbest çalışan ) bir web sitesi kurarak, burada serbest çalışan olduğunu belirtmekte ve daha önce yaptığı işleri bu sitede yayımlayarak işverenlerin kendisi hakkında 1

5 bilgi sahibi olması sağlanmaktadır. Böylece günümüzde her şeyi kolaylaştıran internet sayesinde işverenler kendisini fark edecek ve isterlerse kendisi ile irtibata geçeceklerdir. Fakat bu çalışma yönteminin dezavantajları da vardır. Sosyal bir güvenlik sağlamaz, yani emekli olsam da rahata ersem gibi bir görüş sunulamaz. Bir diğer dezavantajı da toplumun görüş açısından kaynaklanmaktadır. Türkiye de yaygın olmayan bir çalışma yöntemi olduğu için işsiz yargılaması oldukça fazla olmaktadır. Türkiye de freelancer çalışanların durumunu doğrudan düzenleyen bir hükme rastlayamamaktayız. Öncelikle kimlerin bağımlı çalışan, kimlerin ise freelancer çalışan olduğunun tespiti önem taşımaktadır. 2 D.1.3.Part-Time ve Freelance ĠĢler Üzerine Genel Değerlendirme Bu tip işler genellikle öğrencilerin seçtiği çalışma türü olmaktadır. Fakat asıl sorumuz şu: Öğrenciler niçin çalışma ihtiyacı duymaktadır? Öğrencinin paraya olan sürekli ihtiyacı halk arasında şekillenmiş bir düşüncedir. Fakat çalışmalarının nedeni sadece maddi gelir ile sınırlı değildir. Öğrenciler sosyal anlamda bir gelişme için, hobi veya yardım için de projelerde veya bu tarz işler de yer almaktadırlar. Öğrenci harçlıklarının yanı sıra bazı öğrencilerin aldığı burslardan ve bu burslara yapılan kısıtlamalardan da söz etmek gerekmektedir. Niçin burs aldıkları halde çalışma ihtiyacı duyuyorlar? Nedeni: maddi yetersizlik mi yoksa kişisel gelişim doğrultusunda bir istek midir? Bir de üniversitelerin kendi öğrencilerine sundukları çalışma fırsatları bulunmaktadır. Üniversite kantinlerinde, sosyal tesislerde, öğretim üyelerine yardımcı olmak için çalışanlar vs. Fakat hem burslu olup, hem de üniversite alanı içinde çalışan öğrencilerin bir sorunları daha bulunmaktadır. 1 Ekim 2008 de yürürlüğe giren yeni Sosyal Güvenlik Yasası yarı zamanlı (part-time) çalışan öğrencileri zor durumda bıraktı. Getirdiği pek çok düzenleme ile eleştirilere konu olan yeni Sosyal Güvenlik yasasının 20 bin öğrenciyi mağdur edeceği iddia edilmektedir. İddiaya göre 5510 sayılı bu kanunla kendi üniversitelerinde part-time iş üstlenen öğrenciler için sigorta kesintisi olacaktır /Freelancer.pdf 3

6 D.2.Maddi Gelir Sağlama Amacı Olmadan GerçekleĢen ÇalıĢmalar Üniversite öğrencilerin hiçbir karşılık beklemeden, gönüllü olarak yaptıkları projeler, çalışmalar ve hobi olarak yaptıkları geçici meslekler bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerinden maddi bir gelir talep edilemez. Öğrenciler bu projelerde sadece emek sarf ederler karşılığında maddi bir gelir talep etmezler. Sosyal sorumluluk projelerine katılım üniversite öğrencilerinde oldukça yaygın bir aktivitedir. Gönüllü olarak yapılan yardımlar ve katılımlardan sağlanmaktadır. Projenin geliri genellikle sponsorlar tarafından gerçekleştirilmekte ya da gönüllülerin isteğe bağlı yapılan bağışlarından karşılanmaktadır. Bu tür projelerin yanı sıra, öğrencilerin maddi gelir amaçlı olamayan, hobi için yaptıkları meslekler de bulunmaktadır. Öğrencileri ilgi duydukları bir alanda çalışmaları da olmaktadır. Bazı öğrencilerin seçtikleri alanlarda çalışmalarının nedenleri maddi bir ihtiyaca dayanmayabilir. Bazen bu çalışmaların nedeni öğrencinin kendisini ilgi duyduğu bir konuda geliştirme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. D.2.1.Öğrencilerin Katıldıkları Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Örneklemeler Üniversite Öğrenci kulüplerinin oluşturmuş oldukları bir takım projeler bulunmaktadır. Genel amacı yardım olan bu projelerin maddi getirisi olmamakla birlikte, bir grubun yardım dışı bir amaç gütmeksiniz yaptığı projelerdir. Bu projelerin alan kapsamları genellikle yardıma muhtaç çocuklar olmaktadır. Örneğin Eskişehir de Anadolu Üniversite si öğrencilerinin yapmış olduğu Bir Dilek Tut projesidir. Bu projenin amacı 3 ile 18 yaş arasında ve yakalandığı amansız hastalık sebebiyle hayatta kalma mücadelesi veren hasta çocukların dileklerini yerine getirebilmek, bu konuda toplumsal sosyal dayanışma, yardımlaşma yaratmak ve kişilerin veya toplumun bu nitelikleri güçlendirmektir. Türkiye çapında olan bu projenin merkezi İstanbul da, şubelerinin açılması takdir de yurtdışında bulunmaktadır. Fiil ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş gerçek kişiler ile tüzel kişiler Derneğe üye olabilirler. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmeleri için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 4 Türkiye de gerçekleştirilen bir diğer projede Kızılay ın yapmış olduğu projelerdir. Kızılay Kulübü adı çerçevesinde Eskişehir Anadolu Üniversite sinde yapılan düzenli 4

7 çalışmalarda bulunmaktadır. İlkokul ve ortaöğretim okullarına verilen canlandırmalı ilk yardım eğitimleri bulunmaktadır. Ayrıca bu okullara yapılan seminerlerle toplumsal duyarlılığı arttırılmasını sağlamışlardır. Düzenlemiş oldukları seminerler, eğitimler, geziler, oryantasyonlar ile çalışmalarını sürekli hale getirmişlerdir. Ayrıca topluma hizmet uygulamaları çapı altında yaptıkları etkinliklerle toplum bilinçlenmesini güçlendirmişlerdir. Ayrıca engelli vatandaşlara, huzurevindeki insanlara, çocuk yuvasında bulunan çocuklara da yardım etmekte, sosyal bir faaliyetle gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerle onlara manevi destekte de bulunmaktadırlar. 5 D.2.2.KiĢisel GeliĢim Sağlayan Projeler ve Aiesec Üniversitelerde gerçekleştirilen böyle projeler hiçbir maddi gelir beklentisi olmayan, gönüllü katılımlarla yapılan sosyal projelerdir. Amaçları sosyal birlik sağlamak ve duyarlılığı arttırmakla beraber ihtiyacı olanlara yardım etmektir. Bunun yanı sıra öğrencilerin yaptığı farklı amaçlı projelerde bulunmaktadır. Kendilerini geliştirmek için katılım sağladıkları bu projelerde kişilerin belli bir maddi gelir talep etmedikleri projelerdir. Örneğin ülkemizde de yapılmakta olan Aiesec projesi bulunmaktadır. Günümüzde yaklaşık 110 ülkede çalışmalarını sürdüren ve 4000 in üzerinde organizasyonla ortak çalışmalar yürüten bu projenin dünya üzerinde üyesi vardır ve bu öğrencilerin ine liderlik fırsatı sunmaktadır. Dünyanın üniversite tabanlı en büyük ve en güçlü gençlik organizasyonu olan Aiesec, topluma pozitif etki edebilmek için gençlerin, kendi potansiyellerini keşfedecekleri ve geliştirecekleri uluslar arası bir platformdur. Bulunduğu okuldan veya internet üzerinden başvuru yapılabilecek bu projeye ortaöğretim öğrencileri de katılım yapabilmektedir. Ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı bu proje yaz kamplarıyla, yurt dışından gelen diğer öğrencilerle tanışmayı ve farklı kültürleri bir araya getirmektedir. Üyelere kazancı, yurtdışında eğitim alma fırsatı, farklı kültürlerle tanışma fırsatı ve en önemlisi de lisan alanında kendilerini geliştirebilmesidir. Tamamen yabancı dil ile yürütülen bu projede yapılan aktiviteler, konferanslar ve diğer ülkelerden gelen üyelerle birebir tanışma fırsatı ile lisan konusunda gelişime çok etkili olmaktadır. Üyelerin kendilerini geliştirmesinin yanı sıra liderlik yönlerini ortaya koyabildikleri takdir de öğrenci lideri olmaktadır ve projeler düzenlemektedirler Kul%C3%BCb%C3%BC/

8 D.3.Öğrencilerin KiĢisel GeliĢim Ġçin Yaptığı ÇalıĢmalar Öğrencilerinin ilgi alanları doğrultusunda yaptıkları bir takım işler bulunmaktadır. İlgi duyduğu bir aktiviteyi toplum önünde icraat etmesiyle para kazanırlar. Eğitim alanı yerine ilgi alanına da bağlı olan bu çalışmaların avantajları elbette çoktur. Kişi kendisini ilgi duyduğu alanda geliştirmekte ve aynı zamanda para kazanmaktadır. Bununla birlikte çalışma yöntemine ve ortamına bağlı olarak edindiği sosyal çevrede büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu takım işler ilgi alanına bağlı olduğu için hobi olarak kabul edilir. Ama maddi gelirde sağladığı için öğrencilerin zevk ile yaptıkları işlerdir. D.3.1.Fotoğrafçılık: Eğitim alanı bu çalışmanın dışında olsa bile kişi fotoğraf çekmeyi seviyor ve elinde imkânları var ise bu çalışmalarını toplum önünde sergilediği takdir de maddi gelir talep ediyorsa para kazandığı bir meslektir. Genellikle internet üzerinden veya diğer kaynaklardan iletişime geçtiği insanların istekleri doğrultusunda başlamaktadırlar. Çektikleri fotoğrafları sosyal ağ hesaplarından veya bu gibi kendilerini gösterebilecekleri yerlerde paylaşarak topluma açılmaya başlarlar. Gerekirse kullanıcı hesaplarından reklam yaparak kendilerine model bulmaktadırlar ve çekimlerini sürdürmektedirler. Böylece yavaş yavaş bir sosyal çevre edinmeye başlamaktadırlar. Maddi gelir talep ettikleri takdirde yaptığı çekimlerden para kazanırlar. Fakat talep etmiyorlarsa sadece kendilerini geliştirmek için ya da sosyal çevre edinmek için yapmaktadırlar. D.3.2.Müzisyenlik Bu mesleği yapanlarda bu konuda yetenek veya alınmış eğitimler doğrultusunda icraatlarını gerçekleştirmektedirler. Yeteneği veya bir müzik aletini çalmayı bilen öğrencilerin birçoğu çalışmaktadır. Eğitim alanı doğrultusunda gerçekleşen bu çalışmalar, ilgi alanına bağlı olarak da sürdürülebilir. Genellikle kafeterya, barlarda yapılan bu çalışmalar sokakta, halk içinde de gerçekleşebilir. Yarı zamanlı işlerde ön planda olan bu çalışmalar eğlence, para ve sosyal çevre olarak getiri sağlamaktadır. Bazı öğrenciler sadece ilgilendikleri için, bazıları ise aldıkları eğitim dolayısıyla kendilerini geliştirmek için bu işi yapmaktadırlar. D.3.3.Ressamlık Yeteneği olan veya eğitim aldıkları için bu çalışmalarda oldukça yaygındır. Gerekirse belirli bir mekân da veya sokakta, toplum içinde sanatlarını icraat ederler. İstekler üzerine çizim yaparlar ve istedikleri takdir de para alırlar. Portre ve karikatür çizimleri için önemli bir kısmını kapsamaktadır. İnsanların genelli hediye amacı olarak çizdirdikleri resimlerden, portrelerden veya karikatürlerden para kazanırlar. Kendilerine belli bir ücret sınırı belirlerler ve isteyenlerin resimlerini bu ücret

9 doğrultusunda çizerler. Böylece para ve sosyal çevre kazanırlar. Üstelik kendilerini geliştirme fırsatı da bulurlar. D.3.4.Dansçılık Bu meslekte öğrencilerin tercih ettikleri meslektendir. Bir yeteneğe ve eğitim birikimine sahip olmak gerekir. Aksi takdir de para kazanmak düşük bir olasılıktır. Gerekirse anlaşmalarını yaptıkları yerlerde veya yine toplum içinde çalışmalarını yaparlar. Hem para kazanırlar, hem sosyal bir çevre edinirler, hem kendilerini geliştirirler, hem de sanatlarını sergilemiş olurlar.

10 E.YÖNTEM E.1.Süreçler Bu araştırma Eskişehir il merkezinde bulunan Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi öğrencileri dahilinde sınırlandırılmıştır. Çalışma evreninin içinden 100 katılımcıdan oluşan bir anket ile belirlenmiştir. Proje iki aşamada gerçekleşmiştir: İlk olarak konuyla ilgili literatür taraması yapılması; ardından seçilen örnekleme kendi içinde dört parçadan oluşan 9, 9, 5 ve 8 soruluk anket uygulaması yapılması kararlaştırılmıştır. Proje mütevazı bir bütçeye sahip olup ulaşım giderleri bireysel olarak karşılanacak; kırtasiye giderleri için okul müdürlüğüne başvurulacaktır. Proje için yaklaşık olarak iki aylık bir süre öngörülmüştür. E.2.Veri Analizi Anket uygulaması sonucu elde edilecek veriler Excel programı yardımıyla grafiğe dökülerek oluşturulan hipotezler sınanmaya çalışılacaktır.

11 F.ZAMANLAMA Bu proje 62 günlük bir sürede hazırlanmıştır. Projenin süreçleri ve zaman planlaması şöyle belirlenmiştir: SÜREÇLER AYRILAN ZAMAN (Gün ve Yüzde (%) Olarak) Hipotez Oluşturma 3 gün - %5 Tahminde Bulunma 3 gün - %5 Materyal Belirleme 10 gün - %16 Hipotezleri Sınama (Anket 30 gün - %46 Uygulama-Mülakat Yapma) Sonuçları Değerlendirme 6 gün - %10 Bilgileri Düzenleme 5 gün - %8 Proje Raporunu Yazma 5 gün - %8 62 gün - %100

12 G.SONUÇ G.1.Anket Analizi 1. Cinsiyetiniz? 42% 58% Kız (42) Erkek (58) Uygulanan ankette katılımcıların %58 i erkek, %42 si kadındır. 2. Yaşınızı belirtiniz? 12% 5% 11% 1% 8% 13% 18 yaş (1) 19 yaş (8) 20 yaş (13) 21 yaş (22) 17% 11% 22% 22 yaş (11) 23 yaş (17) 24 yaş (12) 25 yaş (5) 26 yaş ve üzeri (11) Uygulanan ankette katılımcıların %22 si 21, %17 si 23, %13 ü 20, %12 si 24, %11 i 22, %11 i 26 ve üzeri, %8 i 19, %5 i 25 ve %1 i 18 yaşındadır.

13 3. Öğrenim türünüz? 27% 10% 63% Örgün (63) İkinci Öğretim (10) Açık öğretim (27) Uygulanan ankette katılımcıların %63 ü örgün öğretim, %27 si açık öğretim, 10 u ise ikinci öğretim öğrencilerinden oluşmaktadır. 1% 6% 7% 3% 11% 5% 4. Okuduğunuz fakülteyi belirtiniz. 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 5% 4% 47% Uygulanan ankette katılımcıların %47 si İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi, %11 i Edebiyat Fakültesi, %7 si Eczacılık, %6 sı Açık Öğretim Fakültesi, %5 i Fen Fakültesi, %5 i Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O, %4 ü Hukuk Fakültesi, %3 ü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, %2 si BESYO, %2 si Güzel Sanatlar Fakültesi, %1 i İletişim Fakültesi, %1 i Endüstriyel Sanatlar Y.O, %1 i Eskişehir Meslek Y.O, %1 i Eğitim Fakültesi, %1 i Tıp Fakültesi, %1 i Sivrihisar M.Y. O öğrencileridir. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi (45) İletişim (4) Turizm- Otelcilik (5) Fen (5) Mühendislik-Mimarlık (3) Açık öğretim (6) Eczacılık (7) Hukuk (1) Edebiyat (11) Endüstriyel Sanatlar Y.O (1) Esk. Meslek Y.O (1) Güzel Sanatlar (1) Eğitim (1) Besyo (2) Tıp (1) Sivrihisar M.Y.O (2)

14 5. Kiminle ikamet etmektesiniz? 21% 8% 23% Ailemle (22) Arkadaşlarımla (47) Yalnız (21) 48% Yurtta (8) Uygulanan ankette katılımcıların %48 i arkadaşlarıyla, %23 ü ailesiyle, %21 i yalnız ve %8 i de yurtta ikamet etmektedir. 6. Eğitim almak için başka bir şehirden mi geliyorsunuz? 23% 77% Evet (77) Hayır (23) Uygulanan ankette katılımcıların %77 si eğitim almak için başka bir şehirden gelmektedir.

15 7. Babanız çalışıyor mu? 32% 68% Evet (68) Hayır (32) Uygulanan ankette katılımcıların %68 inin babası çalışmaktadır. 8. Anneniz çalışıyor mu? 20% 80% Evet (20) Hayır (80) Uygulanan ankette katılımcıların %80 ini annesi çalışmaktadır.

16 9. Burs alıyor musunuz? 27% Evet (27) 73% Hayır (73) Uygulanan ankette katılımcıların %27 si burs almaktadır. 10. Ne iş yapıyorsunuz? 1% 4% 2% 20% 11% Komi (1) İşletmeci (9) 12% 35% Servis Elemanı (28) 10% 5% Mağaza görevilisi (4) Barmen (8) Uygulanan ankette katılımcıların %35 i servis elemanı, %20 si laboratuar görevlisi, %12 si kütüphane görevlisi, %11 i işletmeci, %10 u barmen, %5 i mağaza görevlisi, %4 ü sekreter, %2 si halkla ilişkiler uzmanı, %1 i de komi olarak çalışmaktadır.

17 11. Çalışma günlerinizi belirtiniz? 21% 7% 30% 7 gün (24) 6 gün (16) 11% 11% 20% 5 gün (9) 4 gün (9) 3 gün (17) 2 gün (6) Uygulanan ankette katılımcıların %30 u haftada yedi gün, %21 i haftada 3 gün, %20 si haftada 6 gün, %11 i haftada 4 gün, %11 i 5 haftada gün, %7 si haftada 2 gün çalışmaktadır. 12. Çalışma zamanlarınız? Tam gün (38) Yarı zamanlı (33) Serbest zamanlı (10) 12% 47% 41% Uygulanan ankette katılımcıların %47 si tam gün, %41 i yarım gün, %12 si de serbest zamanlı olarak çalışmaktadır.

18 13. İlgi alanıma giren bir işte çalışmaktayım. 25% 75% Evet (61) Hayır (20) Uygulanan ankette katılımcıların %75 i ilgi alanına giren bir işte çalışmaktadır. 14. Aylık kazancınız ne kadardır? 18% 20% 12% 30% 20% (24) (16) (16) (15) 1001 ve üzeri (10) Uygulanan ankette katılımcıların %30 unun aylık geliri TL, %20 sinin aylık geliri TL, %20 sinin aylık geliri TL, %18 inin aylık geliri TL ve %12 sinin aylık geliri ise 1001 TL ve üzeridir.

19 15. Eğer bir gelir elde ediyorsanız, kazandığınız gelir sizin için yeterli mi? 31% 33% 36% Evet (27) Hayır (29) Kısmen (25) Uygulanan ankette katılımcıların %36 sı elde ettikleri gelirin kendileri için yeterli olmadığını, %33 ü elde gelirin kendileri için yeterli olduğunu düşünmektedir. 16. Bir işte çalışmak maddi anlamda aileme daha az bağımlı olmamı sağladı. 9% 12% 79% Evet (64) Hayır (7) Kısmen (10) Uygulanan ankette katılımcıların %88 i çalıştıkları işten dolayı maddi anlamda ailelerine daha az bağımlı olduklarını düşünmektedir. %10 u ise çalıştıkları işten dolayı maddi anlamda ailelerine daha az bağımlı olduklarını düşünmemektedir.

20 17. Elde ettiğim maddi kazançtan dolayı sosyal aktivitelere daha çok katılmaktayım. 14% 42% 44% Evet (36) Hayır (34) Kısmen (11) Uygulanan ankette katılımcıların %44 ü elde ettikleri maddi kazançtan dolayı sosyal aktivitelere daha çok katılmakta, %42 si ise katılamamaktadır. 18. Maddi gelir sağlayan bir işte çalışmam, sosyal sorumluluk projelerine vakit ayırmamı engelliyor. 46% 54% Evet (44) Hayır (37) Uygulanan ankette katılımcıların %54 ü maddi bir gelir sağlayan işte çalışmalarının, sosyal sorumluluk projelerine vakit ayırmalarını engellediğini düşünmektedirler.

21 19. Bu projeler, üniversite kulüplerinin dahilinde mi? 28% 72% Evet (26) Hayır (10) Uygulanan ankette katılımcıların katıldıkları sosyal projelerin %72 si üniversite içerisindeki öğrenci kulüplerinin yapmış oldukları projelerdir. 20. Bu tür sosyal projeler kimleri kapsamaktadır? 17% 14% 31% Çocukları (24) Yaşlıları (15) Engellileri (15) 19% 19% Afet olaylarını (13) Diğer (11) Uygulanan ankette katılımcıların yaptıkları projelerin %31 ini çocuklar, %19 unu yaşlılar, %19 unu engelliler, %17 sini afet olaylarından maruz kalanlar, %14 ünü ise diğer yardım edilmesi gereken insanları kapsamaktadır.

22 21. Bu tür projelerin hitap ettiği gruplara faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? 0% 17% 83% Evet (30) Hayır (0) Kısmen (6) Uygulanan ankette katılımcıların %83 ü bu projelerin hitap ettiği gruplara faydalı olduğunu düşünmektedir. 22. Elde gelir (aile veya burs) sosyal sorumluluk projelerine katılmamı olumlu etkilemektedir. 33% 13% 11% 4% 39% Hiç katılmıyorum (5) Katılmıyorum (2) Kararsızım (18) Katılıyorum (15) Tamamen katılıyorum (6) Uygulanan ankette katılımcıların %39 u kararsızım, %33 ü katılıyorum, %13 ü tamamen katılıyorum, %11 i hiç katılmıyorum, %4 ü de katılıyorum yanıtını vermiştir.

23 23. Maddi gelir sağlayan bir işte çalışmak, sosyal sorumluluk projelerine katılmamı olumsuz etkilemektedir. 0% 31% 17% 19% 33% Hiç katılmıyorum (7) Katılmıyorum (12) Kararsızım (11) Katılıyorum (6) Tamamen katılıyorum (0) Uygulanan ankette katılımcıların %33 ü katılmıyorum, %31 i karasızım, %19 u hiç katılmıyorum, %17 si de katılıyorum yanıtını vermiştir. 24. Elde ettiğiniz gelir (aile, burs veya işten kazandığınız) sizin için yeterli mi? 27% 15% 9% 24% 25% Hiç katılmıyorum (9) Katılmıyorum (25) Kararsızım (24) Katılıyorum (27) Tamamen katılıyorum (15) Uygulanan ankette katılımcıların %27 si katılıyorum, %25 i katılmıyorum, %24 ü kararsızım, %15 i tamamen katılıyorum, %9 u hiç katılmıyorum yanıtını vermiştir.

24 25. Bir işte veya projede çalışmak benim sosyal çevre edinmemi sağladı. 1% 3% 30% 10% 56% Hiç katılmıyorum (1) Katılmıyorum (3) Kararsızım (10) Katılıyorum (56) Tamamen katılıyorum (30) Uygulanan ankette katılımcıların %56 sı katılıyorum, %30 u tamamen katılıyorum, %10 u kararsızım, %3 ü katılmıyorum, %1 i hiç katılmıyorum yanıtını vermiştir. 26. Bir işte veya projede çalışmak, sosyal aktivitelere ve kendime daha az zaman ayırmama neden oldu. 39% 11% 19% 14% 17% Hiç katılmıyorum (19) Katılmıyorum (17) Kararsızım (14) Katılıyorum (39) Tamamen katılıyorum (11) Uygulanan ankette katılımcıların %39 u katılıyorum, %19 u hiç katılmıyorum, %17 si katılmıyorum, %14 ü kararsızım, %11 i tamamen katılıyorum yanıtlarını vermişlerdir.

25 27. Bir işte veya projede çalışmak, iş tecrübesi edinmemi sağladı. 19% 25% Hiç katılmıyorum (35) 40% 9% 7% Katılmıyorum (10) Kararsızım (13) Katılıyorum (55) Tamamen katılıyorum (26) Uygulanan ankette katılımcıların %40 ı katılıyorum, %25 i hiç katılmıyorum, %19 u tamamen katılıyorum, %9 u kararsızım, %7 si katılmıyorum yanıtlarını vermişlerdir. 28. Bir işte veya projede çalışmak, eğitim aldığım alanda ilgili olarak daha fazla bilgi edinmemi sağladı. 10% 30% Hiç katılmıyorum (35) Katılmıyorum (10) 40% 12% 8% Kararsızım (14) Katılıyorum (47) Tamamen katılıyorum (12) Uygulanan ankette katılımcıların %40 ı katılıyorum, %30 u hiç katılmıyorum, %12 si kararsızım, %10 u tamamen katılıyorum, %8 i katılmıyorum yanıtlarını vermişlerdir.

26 29. Çalıştığım iş veya proje ilgi duyduğum alana hitap ediyor. 12% 20% 7% Hiç katılmıyorum (20) Katılmıyorum (7) 47% 14% Kararsızım (14) Katılıyorum (47) Tamamen katılıyorum (12) Uygulanan ankette katılımcıların %47 si katılıyorum, %20 si hiç katılmıyorum, %14 ü kararsızım, %12 si tamamen katılıyorum, %7 si katılmıyorum yanıtlarını vermişlerdir. 30. Bir işte veya projede çalışmak, benim ilgi duyduğum alanla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmemi sağladı. 47% 15% 18% 8% 12% Hiç katılmıyorum (18) Katılmıyorum (8) Kararsızım (12) Katılıyorum (47) Tamamen katılıyorum (15) Uygulanan ankette katılımcıların %47 s, katılıyorum, %18 i hiç katılmıyorum, %15 i tamamen katılıyorum, %12 si kararsızım, %8 i katılmıyorum yanıtlarını vermişlerdir.

27 31. Bir işte veya projede çalışmak, benim farklı alanlara ilgi duymamı sağladı. 48% 16% 15% 9% 12% Hiç katılmıyorum (15) Katılmıyorum (9) Kararsızım (12) Katılıyorum (48) Tamamen katılıyorum (16) Uygulanan ankette katılımcıların %48 i katılıyorum, %16 sı tamamen katılıyorum, %15 i hiç katılmıyorum, %12 si kararsızım, %9 u katılmıyorum yanıtlarını vermişlerdir.

28 G.2.Bulgular Elde edilen verilerden çeşitli bağlantılar kurularak şu sonuçlara varılmıştır: Maddi gelir elde etmek için çalışan veya sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrencilerin büyük bir bölümünü yaşları arasındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Anket sonucu elde ettiğimiz verilere göre örgün öğretim gören öğrencilerin, diğer öğrencilere göre çalışma oranları daha fazladır. Yaptığımız ankete göre maddi gelir elde etmek için çalışan veya sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrencilerin çoğunluğu İktisadi-İdari Bilimler Fakülte si öğrencileridir. Bunun nedeni ise İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi nde öğrenim gören öğrencilerin sayısının, diğer fakültelere oranla daha fazla olmasıdır. Yaptığımız anket sonuçlarına göre maddi gelir elde etmek için çalışan ve sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrencilerin %77 si eğitim almak için başka şehirden gelmektedir. Bir işte çalışan veya sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu burs almamaktadır. Maddi gelir elde etmek için çalışan öğrencilerin çoğunluğu servis elemanlığı yapmaktadır. Uygulamış olduğumuz ankete göre aylık geliri TL arasında olan öğrencilerin sayısı diğerlerine göre daha fazladır. Öğrencilere göre, elde ettikleri aylık gelir onlar için yeterli olmamaktadır. Maddi gelir elde etmek için çalışan öğrencilerin çoğunluğu, çalıştıkları işten dolayı sosyal sorumluluk projelerine vakit ayıramamaktadır. Sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrencilerin büyük bir bölümü, bu projelerin yeterli ve yararlı olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin bir çoğunluğu, çalıştıkları iş veya katıldıkları sosyal projeler sayesinde sosyal çevre ve iş tecrübesi edinmiştir. Öğrenciler katıldıkları sosyal sorumluluk projeleri ve maddi gelir elde etmek için çalıştıkları işten dolayı kendilerine ve sosyal aktivitelere daha az zaman ayırmalarına neden olmuştur. Öğrencilerin katılmış olduğu projeler ve çalıştıkları işler, onların farklı alanlara ilgi duymasını sağlamıştır.

29 G.3.Mülakat EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekteri Timuçin Doğan a Yönlendirdiğimiz Mülakat: Soru 1: Üniversite içinde çalışan öğrencilerin belirlenmesi, görüşülmesi ve işe alınması gibi organizasyonların koordinasyonunu kim yapmaktadır? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bu işin koordinasyonunu yürütmektedir. Soru 2: Öğrenciler üniversite içinde hangi alanlarda çalışmaktadırlar? Fakültelerde; bilgisayar laboratuarları, fotokopi odaları, her fakültenin kendine ait çeşitli bölüm laboratuarları vs. işlerde öğrenciler çalışmaktadır. Ayrıca Kütüphane Daire Başkanlığında bulunan kütüphanelerde de öğrenciler çalışmaktadırlar. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın belirlediği öğrenciler yemek hizmetinde ve spor hizmetlerinde çalışmaktadırlar. Soru 3: Üniversite içerisinde çalışan öğrenciler hangi kriterlere göre işe alınmaktadırlar? Ayrıca bu kriterleri kimler belirlemektedirler? Çalışmaya ihtiyaç duyulan alanlara göre rektörlük fakültelerde ki öğrenci sayısına göre bir kontenjan belirlemektedir. Bu rakamları fakültelere sunmaktadır. Üniversite içerisinde öğrencilerin çalıştığı her fakülte kendi kriterlerini kendileri belirlemektedirler. Ayrıca rektörlükten gelen rakamlara göre çalışan öğrenci sayısı belirlenir. Fakülte içerisindeki öğrencilere form dağıtılmaktadır. Doldurulan formlara göre ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler işe alınırlar. Öğrencilerin ders saatine göre belirlenen bu sistemde, öğrencinin ders saati çalışma saatlerine uymuyorsa öğrenci fakülte içinde çalışma fırsatı elde edemez. Fakülte yönetimi de bu şartlara ve uygulamalara göre çalışacak öğrencileri belirler. Soru 4: Bu alanda çalışacak öğrencilerin seçilmesinde öğrencinin öğretim durumuna göre bir değişkenlik göstermekte midir? ( Açık öğretim, İkinci Öğretim vs. gibi)

30 Evet bir değişkenlik göstermektedir. Çünkü ders saatleri öğrencilerin bu işler için seçilmelerinde büyük bir etkendir. Örgün öğretim öğrencileri ders saatlerinden dolayı gece çalışmaktayken, ikinci öğretim öğrencileri gündüz çalışmaktadırlar. Soru 5: Bu işlerin çalışma koşulları nelerdir? Bu işlerde öğrenciler ayda 60 saat çalışmaktadırlar. Sorumlu oldukları yerleri açık tutmak zorundadırlar ayrıca yaptıkları işi yürütmek ile hükümlüdürler. Soru 6: Bu işlerin öğrencilere avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bu işlerin öğrencilere getirdiği avantajlar ve dezavantajları öğrencinin kendisine göre değişir. Fakat elbette boş zamanlarını değerlendirmek ve sağlanan maddi gelir öğrenciler için genel bir avantaj sağlamaktadır. Soru 7: Öğrenciler bu işlerde ne kadar süre çalışmaktadırlar? Her öğrenci okuduğu bir yıllık öğretim yılı sürecinde çalışmaktadır. Soru 8: Çalışan öğrenciler belirli bir seçime tâbi tutuluyorlar mı? Fakülte içerisinde veya üniversite eğitim binalarında çalışan öğrenciler maddi ihtiyaçlarına, ders saatlerine ve başarı durumlarına göre belirlenir. Fakat üniversite içerisindeki özel sektörler ( kantin vs.) de işletmeci kendi kriterlerini kendisi belirlediği için, öğrencinin tâbi tutulduğu seçimde bu işletmeciler tarafından belirlenmektedir. Soru 9: Bu işlerle hangi kurum veya kuruluşlar ilgilenmektedir? Üniversite rektörlüğüne bağlı olan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ilgilenmektedir. Maaşların ödenmesini ve sigortaların yatırılması gibi etmenlerle ilgilenmektedirler. Soru 10: Bu tür işler öğrencilere referans sağlıyor mu? vermektedir. Öğrenci isteğine bağlı olarak tutulur. Eğer öğrenci referans ister ise üniversite referans

31 EskiĢehir Anadolu Üniversitesi Personel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Zuhal ġen e Yönlendirdiğimiz Mülakat: Soru 1: Üniversite içinde çalışan öğrencilerin belirlenmesi, görüşülmesi ve işe alınması gibi organizasyonların koordinasyonunu kim yapmaktadır? Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Eylül ayı sonuna kadar SKS Daire Başkanlığına bildirirler. Birimlerin kısmi zamanlı çalıştıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak Daire Başkanlığınca birimler itibariyle belirlenerek Rektörün onayına sunulur. Soru 2: Üniversite içerisinde çalışan öğrencilerin işe alınma koşulları nelerdir? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere

32 öncelik verilmek suretiyle tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak, disiplin cezası almamış olmak, yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak, çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir. Soru 3: Bu işlerde çalışma süresi nasıldır? Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir. Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir. Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır. Soru 4: Üniversite öğrencilerinin çalıştığı sürece sorumlulukları nelerdir? Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar. Soru 5: Çalışan öğrencilerin uyması gereken kurallar nelerdir? Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz. Amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmalıdır. Kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur. İşyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır. İşlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

33 G.4.TeĢekkür Bu projeye başlamamız konusunda bizi yönlendiren, çalışma süresince fikirleriyle bize destek olan danışman öğretmenimiz Fırat CANĠKLĠ ye, desteklerinden dolayı Mehmet AKSOY a, desteklerini bizden esirgemeyen okulumuza, Osmangazi Üniversitesi içerisinde yapılan araştırmamızda yardımlarından dolayı Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Güler ÇOLAK a, kısmi zamanlı öğrencilerle ilgili sorularımızı yanıtladıkları için Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekteri Timuçin DOĞAN a ve Anadolu Üniversitesi Personel Müdürlüğü Daire Başkanı Zuhal ġen e, üniversite içinde anket uygulamasından önce gerekli izinlerin alınmasında ve anket uygulanacak fakültelerin belirlenmesinde yardımcı olan Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Çetin KAYA ya, kısmi zamanlı öğrenciler araştırmasında biz ve projemizi tanıtmamıza yardımcı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali ERSOY a, anket uygulama sürecinde bize yardımcı olan arkadaşlarımız Sabriye ġahan a, Kubilay Mert KARÇA ya ve Onur KETENCĠ ye, maddi-manevi hiçbir yardımı esirgemeyen ailemize teşekkürlerimizi sunarız.

34 H.KAYNAKÇA Turan Hakkı Er, Ismarlama Eserlerde Eser Sahipliği (Erişim Tarihi: ) /Freelancer.pdf (Erişim Tarihi: ) (Erişim Tarihi: ) (Erişim Tarihi: ) (Erişim Tarihi: Kul%C3%BCb%C3%BC/ (Erişim Tarihi) )

35 I.EKLER ANKET FORMU Değerli katılımcı, Bu anket formu 2012 TÜBĠTAK ortaöğretim öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmasına katılmak üzere Üniversite öğrencilerinin eğitim-öğretimleri dıģında çalıģmalarının, sosyo-ekonomik nedenleri üzerine bir analiz: EskiĢehir Örneği adlı proje için veri toplamak amacıyla oluşturulmuştur. Soru ifadelerini okuyarak size uygun gelen seçeneği işaretleyiniz; açık uçlu soruları ise size ayrılan boşluğu kullanarak yanıtlayınız. Araştırmaya sağladığınız katkı için şimdiden teşekkür ederiz. Not: Verilerin objektifliği açısından anket formuna adınızı ve soyadınızı yazmayınız. NurĢah ERKAN Duysu ÖZAYDIN Fırat CANĠKLĠ A. GENEL BĠLGĠLER 1. Cinsiyetiniz? Kız Erkek 2. Yaşınızı belirtiniz?.. 3. Öğrenim türünüz? Örgün öğretim İkinci öğretim Açık Öğretim 4. Okuduğunuz bölümü belirtiniz?. 5. Kiminle ikamet etmektesiniz? Ailemle Arkadaşlarımla Yalnız Yurtta

36 6. Eğitim almak için başka bir şehirden mi geliyorsunuz? Evet Hayır 7. Babanız çalışıyor mu? Evet Hayır 8. Anneniz çalışıyor mu? Evet Hayır 9. Burs alıyor musunuz? Evet Hayır B. EĞER MADDĠ GELĠR SAĞLAYAN BĠR ĠġTE ÇALIġIYORSANIZ, LÜTFEN ARALIKLARINDAKĠ SORULARI CEVAPLAYINIZ. 10. Ne iş yapıyorsunuz? Belirtiniz Çalışma günlerini belirtiniz? ( Birden fazla gün için işaretleme yapabilirsiniz. ) Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 12. Çalışma zamanınız? Tamgün Yarı zamanlı Serbest zamanlı 13. İlgi alanıma giren bir işte çalışmaktayım. Evet Hayır 14. Aylık kazancınız ne kadardır? ve üzeri 15. Eğer bir gelir elde ediyorsanız, kazandığınız gelir sizin için yeterli mi? Evet Hayır Kısmen 16. Bir işte çalışmak maddi anlamda aileme daha az bağımlı olmamı sağladı. Evet Hayır Kısmen

37 Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen Katılıyorum 17. Elde ettiğim maddi kazançtan dolayı sosyal aktivitelere daha çok katılmaktayım. Evet Hayır Kısmen 18. Maddi gelir sağlayan bir işte çalışmam, sosyal sorumluluk projelerine vakit ayırmamı engelliyor. Evet Hayır C. EĞER SOSYAL SORUMLULUK PROJELERĠNDE ÇALIġIYORSANIZ ARALIKLARINDAKĠ SORULARI CEVAPLAYINIZ. 19. Bu projeler, üniversite kulüplerinin dâhilinde mi? Evet Hayır 20. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri kimleri kapsamaktadır? Çocukları Yaşlıları Engellileri Afet Olaylarını Diğer: Bu tür projelerin hitap ettiği gruplara faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Evet Hayır Kısmen Bir fikrim yok Katılma Derecesi Elde edilen gelir (aile veya burs) sosyal sorumluluk projelerine katılmamı olumlu etkilemektedir. 23 Maddi gelir sağlayan bir işte çalışmak, sosyal sorumluluk projelerine katılmamı olumsuz etkilemektedir?

38 Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen Katılıyorum D. BU BÖLÜMDEKĠ SORULARI MADDĠ KAZANÇ ELDE ETMEK ĠÇĠN ÇALIġANLAR VEYA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERĠNE KATILANLAR CEVAPLAYACAKTIR Katılma Derecesi Elde ettiğiniz gelir(aile, burs veya çalışılan işten kazandığınız) sizin için yeterli mi? 2 Bir işte veya projede çalışmak benim sosyal çevre edinmemi sağladı. 3 4 Bir işte veya projede çalışmak, sosyal aktivitelere veya kendime daha az zaman ayırmama neden oldu. Bir işte veya projede çalışmak, iş tecrübesi edinmemi sağladı. 5 Bir işte veya projede çalışmak, eğitim aldığım alanla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmemi sağladı. 6 Çalıştığım iş veya proje ilgi duyduğum alana hitap ediyor. 7 8 Bir işte veya projede çalışmak, benim ilgi duyduğum alanla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmemi sağladı. Bir işte veya projede çalışmak, benim farklı alanlara ilgi duymamı sağladı.

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç Madde 1-(1) Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI AMAÇ Madde 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI AMAÇ Madde 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Batman Üniversitesi nin 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sizin öğrenciniz Yüksek öğitime hazir mi? Aileler ve arkadaşlar için yüksek öğretimle ile ilgili bilgiler.

Sizin öğrenciniz Yüksek öğitime hazir mi? Aileler ve arkadaşlar için yüksek öğretimle ile ilgili bilgiler. Sizin öğrenciniz Yüksek öğitime hazir mi? Aileler ve arkadaşlar için yüksek öğretimle ile ilgili bilgiler. Önsöz Üniversitede tek başıniza okumuyorsunuz İleri öğretimin öğrenci ve onun çevresi için büyük

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal ın adını yaşatmak, ülkemiz

Detaylı

AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRENCİ El Kitabı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklalden İstikbale www.mehmetakif.edu.tr Sevgili Öğrencilerimiz, Uzun ve yorucu çalışma yıllarının ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ İÇİNDEKİLER S.3 Rapor Kapsamı S.4 Genel Müdür'ün Mesajı S.5 Kurumsal Profil Yönetim Anlayışımız Vizyonumuz,

Detaylı

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ 100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI YIL:4 SAYI:7 HAZİRAN 2014 www.esider.org.tr ESENYURT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 3 AYDA BİR YAYINLANIR ESİDER DE BAYRAK DEĞİŞİMİ: ESİDER DE BAŞKAN MUAMMER ÖMEROĞLU GÖREVİNİ FEVZİ

Detaylı

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ ÜNİTE-1) İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İş ve Meslek Danışmanlığının Tanımı: İş, belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. İş mesleki bilgi ve becerilerin

Detaylı

Baskı - Tasarım Grafer Tasarım Baskı Ambalaj

Baskı - Tasarım Grafer Tasarım Baskı Ambalaj Baskı - Tasarım Grafer Tasarım Baskı Ambalaj Büyük Sanayi 1. Cadde Yapıcı İşhanı 74/98 İskitler / ANKARA Tel : 0.532 774 02 89 Özürlü; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

AB EĞİTİM PROGRAMLARI'NA KATILIM

AB EĞİTİM PROGRAMLARI'NA KATILIM İSTANBUL TİCARET ODASI AB EĞİTİM PROGRAMLARI'NA KATILIM Seminer 29.04.2005 YAYIN NO: 2005-15 İstanbul, 2005 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI Servislerimiz YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Sayfa 8 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 15 DİL OKULLARI SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler,

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

İSTEK Belde Okulları Sayfa 1

İSTEK Belde Okulları Sayfa 1 İÇİNDEKİLER VELİ VE ÖĞRENCİLERE HİTAP...... 2-3 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ, EĞİTİM İLKELERİMİZ... 4 OKUL YÖNETİMİ ÖZGEÇMİŞ......... 5 İSTEK BELDE DE YAŞAM......... 6 Ø OKUL ZAMAN ÇİZELGESİ..... 6 Ø OKULA VARIŞ-OKULDAN

Detaylı