asmmiz.com Randevu Web Servisi Kullanım Klavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "asmmiz.com Randevu Web Servisi Kullanım Klavuzu"

Transkript

1 asmmiz.com web servisi xml yapısı ile çalışmaktadır. Her bir hekimin web servis adresi farklıdır. Randevu web servisi toplamda 3 method dan oluşmaktadır. Bunlar; 1- randevuplaninial 2- randevuplankaydet 3- randevugetir Servis Adres Yapısı: Web servis adresi ait kod] yapısındadır. Örnek: Methodlar: 1) randevuplaninial : Hekimin asmmiz.com da yapmış olduğu randevu mesai planını verir. XML ile istek yapılır ve randevu planı XML yapısında geri döner. İstek XML yapısı: <xmltur>randevuplaninial</xmltur> <kullaniciadi>username</kullaniciadi> <sifre>password</sifre> <xmltur> tagı yapılacak olan işi belirler. <kullaniciadi> tagı Hekim asmmiz.com daki panelinde belirlemiş olduğu kullanıcı adıdır. <sifre> tagı Hekim asmmiz.com daki panelinde belirlemiş olduğu şifredir. <tarih> randevu plan detayının istenildiği tarihdir. Mutlaka bir tarih belirtilmelidir. Tarih yapısı örnekte olduğu gibi olmalıdır. (dd.mm.yyyy) Sonuç XML yapısı: <kod>1</ kod > < aciklama >İşlem Başarılı</aciklama> <mesailer> <bassaat>09:00:00</ bassaat> <sonsaat>09:45:00</ sonsaat> <hastasayi>5</ hastasayi > </mesailer>

2 tagı yapılan işlem ile ilgili durumu belirtir. Mesaj kodları ve açıklamaları dökümanın sonunda verilmiştir. <tarih> tagı randevu planına ait tarihi belirtir. Buradaki tarih istek yapılan tarihdir. <mesailer> istek yapılan tarihe ait planın detayını içerir. < item > plana ait her bir detayı belirler. Tarihe ait saat dilimi kadar < item >< /item > tagları oluşur. < bassaat > saat diliminin başlangıç saatidir. < sonsaat > saat diliminin bitiş saatidir. < hastasayi> saat dilime ait hasta sayısını belirtir. 2. randevuplankaydet : Hekimin kullanmış olduğu Aile Hekimliği programınında yapmış olduğu randevu planını XML formatında asmmiz.com sayfasına kaydetmek için kullanılır. İstek XML yapısı: <xmltur> randevuplankaydet</xmltur> <kullaniciadi>username</kullaniciadi> <sifre>password</sifre> <mesailist> <bassaat>12:00:00</bassaat > <sonsaat>13:00:00</sonsaat> <hastasayi>5</hastasayi> </mesailist> <mesailist> <bassaat>14:00:00</bassaat > <sonsaat>15:00:00</sonsaat> <hastasayi>25</hastasayi> </mesailist> <xmltur> tagı yapılacak olan işi belirler. <kullaniciadi> tagı Hekim asmmiz.com daki panelinde belirlemiş olduğu kullanıcı adıdır. <sifre> tagı Hekim asmmiz.com daki panelinde belirlemiş olduğu şifredir. <tarih> randevu plan kaydedileceği tarihtir. Mutlaka bir tarih belirtilmelidir. Tarih yapısı örnekte olduğu gibi olmalıdır. (dd.mm.yyyy) <mesailist> plana ait her bir detayı belirler. Tarihe ait saat dilimi kadar < mesailist >< / mesailist > tagları oluşur. <bassaat> Randevu saat dilimin başlangıç saat dilimini belirtir. Mutlaka bir saat dilimi belirtilmelidir. Saat yapısı örnekte olduğu gibi olmalıdır. (hh:mm:00) < sonsaat > Randevu saat dilimin bitiş saat dilimini belirtir. Mutlaka bir saat dilimi belirtilmelidir. Saat yapısı örnekte olduğu gibi olmalıdır. (hh:mm:00)

3 <hastasayi> Başlangıç ve Bitiş saati arasında bakılacak hasta sayısını belirtir. Mutlaka sayı girilmelidir. Sonuç XML yapısı: <kod>1</ kod > < aciklama >İşlem Başarılı</aciklama> tagı yapılan işlem ile ilgili durumu belirtir. Mesaj kodları ve açıklamaları dokümanın sonunda verilmiştir. 3) randevugetir: Hekimin asmmiz.com sayfasında hastaların alınmış olduğu hekim tarafından onaylanmış randevuları verir. XML ile istek yapılır ve randevu planı XML yapısında geri döner. İstek XML yapısı: <xmltur> randevugetir </xmltur> <kullaniciadi>username</kullaniciadi> <sifre>password</sifre> <hasta_tc>0</hasta_tc> <xmltur> tagı yapılacak olan işi belirler. <kullaniciadi> tagı Hekim asmmiz.com daki panelinde belirlemiş olduğu kullanıcı adıdır. <sifre> tagı Hekim asmmiz.com daki panelinde belirlemiş olduğu şifredir. <tarih> Hastaların almış hekim tarafından onaylamış randevuların getirileceği tarih belirtir.. Mutlaka bir tarih belirtilmelidir. Tarih yapısı örnekte olduğu gibi olmalıdır. (dd.mm.yyyy) <hasta_tc> T.C Kimlik hanesi 0(Sıfır) gönderildiğinde o güne ait tüm onaylanmış hastaları döndürür. Eğer ki hastanın T.C.sini girdiğinizde o güne ait o hastanın onaylanmış randevusunu döndürür. Sonuç XML yapısı: <kod>1</ kod > < aciklama >İşlem Başarılı</aciklama> <randevular>

4 < randevuno>1</randevuno> < tcno> </ tcno> <ad>deneme</ ad> <soyad>deneme</ soyad> < cinsiyet>1</ cinsiyet > < dogumtarih > </ dogumtarih > < zaman > 16:04:00 </ zaman > </ randevular> tagı yapılan işlem ile ilgili durumu belirtir. Mesaj kodları ve açıklamaları dokümanın sonunda verilmiştir. <tarih> tagı alınmış randevulu hastaların tarihini belirtir. Buradaki tarih istek yapılan tarihtir. <mesailer> istek yapılan tarihe ait planın detayını içerir. < item > plana ait her bir detayı belirler. Tarihe ait hasta sayısı kadar < item >< /item > tagları oluşur. < randevuno> Randevulu hastanın randevu nosunu belirtir. < tcno > Randevulu hastanın T.C. kimlik numarasıdır. < ad > Randevulu hastanın ismini döndürür. < soyad > Randevulu hastanın soyadını döndürür. < cinsiyet> > Randevulu hastanın cinsiyetini döndürür.(cinsiyet türü: 1:Erkek 2 Kadın) < dogumtarih > Randevulu hastanın doğum tarihini döndürür. Tarih yapısı örnekte olduğu gibi olmalıdır. (YYYY-mm-dd) < zaman > Randevulu hastanın randevu saatini döndürür. Saat yapısı örnekte olduğu gibi olmalıdır. (hh:mm:00) Örnek Uygulama: Bu Örnek uygulama VB.Net kullanılarak yapılmıştır. Dim url = " ait kod] " Dim req As WebRequest = WebRequest.Create(url) Dim xml As String req.method = "POST" req.contenttype = "application/xml" req.headers.add("custom: API_Method") Dim newstream As Stream = req.getrequeststream() xml = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "<xmltur>randevuplaninial</xmltur>" & vbcrlf & _ "<kullaniciadi>deneme</kullaniciadi>" & vbcrlf & _ "<sifre>1111</sifre>" & vbcrlf & _ "<tarih> </tarih>" & vbcrlf & _ "" Try newstream.write((new System.Text.UTF8Encoding).GetBytes(xml), 0, xml.length) Dim mywebresp As WebResponse = req.getresponse()

5 Dim sr As StreamReader = New StreamReader(myWebResp.GetResponseStream) Dim strhtml As String = sr.readtoend Dim reader As XmlReader = XmlReader.Create(New StringReader(strHTML)) Dim output As StringBuilder = New StringBuilder() Dim ws As XmlWriterSettings = New XmlWriterSettings() ws.indent = True Using writer As XmlWriter = XmlWriter.Create(output, ws) While reader.read() Select Case reader.nodetype Case XmlNodeType.Element writer.writestartelement(reader.name) Case XmlNodeType.Text writer.writestring(reader.value) Case XmlNodeType.XmlDeclaration Case XmlNodeType.ProcessingInstruction writer.writeprocessinginstruction(reader.name, reader.value) Case XmlNodeType.Comment writer.writecomment(reader.value) Case XmlNodeType.EndElement writer.writefullendelement() End Select End While End Using Dim sw As StreamWriter sw = File.CreateText("d:\1.txt") sw.writeline(output.tostring()) sw.close() Uygulamanın Çıktısı: Uygulamanın 1.txt teki çıktısı aşağıdaki gibidir.?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <kod>1</kod> <aciklama>işlem başarılı.</aciklama> <tarih> </tarih> <mesailer> <bassaat>09:00:00</bassaat> <sonsaat>10:00:00</sonsaat> <hastasayi>15</hastasayi> <bassaat>10:00:00</bassaat> <sonsaat>11:00:00</sonsaat> <hastasayi>20</hastasayi>

6 <bassaat>11:00:00</bassaat> <sonsaat>12:00:00</sonsaat> <hastasayi>25</hastasayi> </mesailer> Mesaj Kodları: 1 : İşlem başarılı. -1 : Kullanıcı Web Servis Adresi mevcut değil! -3 : Kullanıcı adı ve şifre boş kalamaz. -4 : Kullanıcı adı ve şifre bilgileri hatalı! -5 : Bağlantı Hatası! -6 : XML belgesi hatalı! -7 : XML Türü hatalı veya mevcut değil! -8 : Parametre verileri alınamadı XML yapısını kontrol ediniz. -9 : Tarih formatı hatalı. -10: T.C. Kimlik No hatalı

Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.1 OCAK 2010 Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL Adresi http://merchant.mobilepax.com/services/product.aspx Gönderilen XML Yapısı MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 22.08.2007 Sürüm: 2.12 2006 2007 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER DEĞİŞEN BÖLÜMLER... 5 GİRİŞ...11 1 GENEL BİLGİLER...11

Detaylı

MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI. Sağlık Bakanlığı

MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI. Sağlık Bakanlığı MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI Sağlık Bakanlığı Mkys Entegrasyon Servis 2 Servis Erişim Adresi : http://sbu2.saglik.gov.tr/mkysv2/mkysservisv2.asmx Grup Adresi : http://groups.google.com.tr/group/mkysentegrasyon

Detaylı

AKM SMS APİ DÖKÜMANI. www.akmsms.com VER:6.4.2 BETA ~ 1 ~

AKM SMS APİ DÖKÜMANI. www.akmsms.com VER:6.4.2 BETA ~ 1 ~ AKM SMS APİ DÖKÜMANI www.akmsms.com VER:6.4.2 BETA ~ 1 ~ İÇİNDEKİLER BİLMENİZ GEREKENLER... 3 GENEL DEĞİŞKENLER... 3 POST METHODU İLE SMS GÖNDERME... 4 TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME YÖNTEMİ... 4 TEK

Detaylı

Misafir Anne Web Servisi Projesi

Misafir Anne Web Servisi Projesi Misafir Anne Web Servisi Projesi Amaç : Misafir Anne web servisi projesinin temel amacı, bu hizmete ihtiyaç duyan gebelere talep işlemlerinin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı sunucularında çalışan bir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri GENELGE 2005 / 97 İlgi: a) 09/02/2005 tarih ve 2005/23 sayılı Genelgemiz, b) 11/02/2005 tarih

Detaylı

ığı Müdürlüğü Sürüm 1.3

ığı Müdürlüğü Sürüm 1.3 T. C. Sağlık Bakanl ığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü -Reçete Uygulaması Yazılım Geliştirici Kılavuzuu Sürüm 1.3 2012 İçindekiler 1. Proje Amacı.................. 3 2. Kapsam... 3 3. Değişim

Detaylı

MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞTAYI 2. Sağlık Bakanlığı

MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞTAYI 2. Sağlık Bakanlığı MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞTAYI 2 Sağlık Bakanlığı Mkys Entegrasyon Servis 2 Servis Erişim Adresi : http://sbu2.saglik.gov.tr/mkysv2/mkysservisv2.asmx Grup Adresi : http://groups.google.com.tr/group/mkysentegrasyon

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 20.05.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

SMS API. KobiKom Telekomunikasyon A.Ş. SMS API Kullanım Bilgilerini İçerir. Tel: +90 224 532 0 444 Fax:+90 224 211 00 47

SMS API. KobiKom Telekomunikasyon A.Ş. SMS API Kullanım Bilgilerini İçerir. Tel: +90 224 532 0 444 Fax:+90 224 211 00 47 SMS API 16.3.2015 SMS API Kullanım Bilgilerini İçerir. KobiKom Telekomunikasyon A.Ş. Tel: +90 224 532 0 444 Fax:+90 224 211 00 47 Y.Yalova Yolu Buttim iş Mrk. C-Blok K.5 N.1462 Osmangazi / Bursa / Türkiye

Detaylı

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir)

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) Sürüm 1.0 NİSAN 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin

Detaylı

WWW.OZTEKHABERLESME.COM

WWW.OZTEKHABERLESME.COM ÖZTEK HABERLEŞME APİ DÖKÜMANI WWW.OZTEKHABERLESME.COM www.ozteksms.com VER:7.1.0 PRO ~ 1 ~ İçindekiler BİLMENİZ GEREKENLER... 3 GENEL DEĞİŞKENLER... 3 POST METHODU İLE SMS GÖNDERME... 4 TEK MESAJI ÇOK

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 2.2 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V2.2 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.9 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V1.9 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 20.02.2009 Sürüm: 3.0 2006-2008 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...4 1GENEL BİLGİLER...5 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...5

Detaylı

Logo Connect E-fatura Kural Tanımı

Logo Connect E-fatura Kural Tanımı Logo Connect E-fatura Kural Tanımı Tarih: 16.12.2014 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. İÇİNDEKİLER 1. E-fatura İşlemleri İçin Basit Kural Tanımları :... 4 1.1. Basit Kural Seçenekleri...

Detaylı

A.1 HATA YAKALAMA... 38 A.2 Paynet ve Connact Entegrasyonu İpuçları... 39 A.3 CONNACT Entegrasyon Formu... 43

A.1 HATA YAKALAMA... 38 A.2 Paynet ve Connact Entegrasyonu İpuçları... 39 A.3 CONNACT Entegrasyon Formu... 43 Versiyon 2.05 Arena Bilgisayar A.Ş. 2007 tüm hakları saklıdır. - 1 - Versiyon 2.05 Arena Bilgisayar A.Ş. 2007 tüm hakları saklıdır. - 2 - 1. CONNACT nedir?... 5 2. İLETİŞİM YAPISI... 6 ...

Detaylı

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO, GO Plus, Tiger2, Tiger Plus, Tiger Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir

Detaylı

KMTP API Kurallar Dokümanı Mayıs 2015, Sürüm 1.5.0

KMTP API Kurallar Dokümanı Mayıs 2015, Sürüm 1.5.0 KMTP API Kurallar Dokümanı Mayıs 2015, Sürüm 1.5.0 2015 Borsa İstanbul A.Ş., Tüm hakkı saklıdır. Dokümanın Tarihçesi Tarih Versiyon Açıklama 21.03.2014 0.1.0 İlk sürüm 26.03.2014 0.2.0 Servis açıklamaları

Detaylı

AKM SMS APİ DÖKÜMANI WWW.AKMSMS.COM İÇİNDEKİLER

AKM SMS APİ DÖKÜMANI WWW.AKMSMS.COM İÇİNDEKİLER AKM SMS APİ DÖKÜMANI WWW.AKMSMS.COM İÇİNDEKİLER BİLMENİZ GEREKENLER... 2 HTTP POST (XML) YÖNTEMİ... 3 TANIMLAR... 3 ÖRNEK XML YAPISI... 3 PHP ÖRNEK KOD... 4 ASP ÖRNEK KOD... 5 JAVA ÖRNEK KOD... 6 V.B.

Detaylı

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 NETGSMSMS http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 GENEL UYARILAR: 1- Api ile sms göndermek için sms.netgsm.com.tr giriş yaptıktan sonra Kullanıcı Bilgileri / Api Talep menüsünden api talebinde bulununuz. Api

Detaylı

%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=PROAKTIF

%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=PROAKTIF HTTP GET API SMS Gönderimi İstek yapılacak adres: http://api.idasms.com/v1/send-sms/get/ Yapılacak olan istek örneği: http://api.idasms.com/v1/sendsms/get/?username=kullanici_adi&password=kullanici_sifresi&text=lorem%20ipsum

Detaylı

WWW.OZTEKHABERLESME.COM

WWW.OZTEKHABERLESME.COM ÖZTEK HABERLEŞME APİ DÖKÜMANI WWW.OZTEKHABERLESME.COM VER:6.1.0 ~ 1 ~ İÇİNDEKİLER BİLMENİZ GEREKENLER... 3 HTTP POST (XML) YÖNTEMİ... 4 TANIMLAR... 4 ÖRNEK XML YAPISI... 4 PHP ÖRNEK KOD... 5 Örnek Sayfayı

Detaylı

Geliştirici Referans Kılavuzu

Geliştirici Referans Kılavuzu Geliştirici Referans Kılavuzu Başlarken Nasıl geliştirildi? Kobetik, Ümit Tunç tarafından 2011 yılının Mayıs ayında kendisinin ayrıntılarla uğraşmadan daha hızlı yazılım yapabilmek için geliştirildiği

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 05.01.2009 Sürüm: 2.23 2006-2008 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu İÇİNDEKİLER DEĞİŞEN

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.07 4 TEMMUZ 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi.

Detaylı

GRID ZİYARET. Grid Ziyaret hakkındaki tüm aksiyonları dökümanda bulabilirsiniz.

GRID ZİYARET. Grid Ziyaret hakkındaki tüm aksiyonları dökümanda bulabilirsiniz. GRID ZİYARET Grid Ziyaret hakkındaki tüm aksiyonları dökümanda bulabilirsiniz. 1. Ziyaret Talebi - http://ziyaret.gridtelekom.net/ sayfasına giriniz. Açılan sayfada iki seçenek mevcuttur. 1. Müşteri veya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI-4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI-4 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI-4 ANKARA,2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı