BİYOTAR ORGANİK TARIM ORMAN KİMYA SAN. ve TİC.A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİYOTAR ORGANİK TARIM ORMAN KİMYA SAN. ve TİC.A.Ş."

Transkript

1 Sayfa No: 1/5 1.GENEL ŞARTLAR VE TANIMLAMALAR 1.1 Genel şartlar: İşbu Numune Analiz Hizmetleri Sözleşmesi, BİYOTAR ORGANİK TARIM ORMAN KİMYA SAN. ve TİC.A.Ş. ile (.) firması arasında [../../..] tarihinde akdedilmiştir.. Bundan böyle BİYOTAR ORGANİK TARIM ORMAN KİMYA SAN. ve TİC.A.Ş. i, LABORATUVAR, [.] firması ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır) Tarafların iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir. İşbu bilgilerdeki değişiklikler ancak karşı taraf yazılı olarak bildirilmiş olması şartıyla geçerlidir. Laboratuar İletişim Bilgileri BİYOTAR ORGANİK TARIM ORMAN KİMYA SAN. ve TİC.A.Ş. Adres: Macun Mah. Erciyes İşyerleri Sitesi 197. Cad. No: 23 Macunköy-Yenimahalle/Ankara Tel : Faks: Web: Müşteri İletişim Bilgileri Firma Adı: Firma Adresi: Firma sahibinin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No su; Müşteri Temsilcisinin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No su : Müşteri Elemanının Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No su: Vergi Dairesi : Vergi No: Tel : Faks: web : Laboratuvar dan talep edilen her türlü deney hizmetinin verilmesi, yazılı başvurunun laboratuvar tarafından kabulü ile mümkündür. Bu amaçla, müşteri laboratuvar dan talep edeceği tüm deneyler için Numune Kabul-Kayıt Formunu doldurup laboratuvar a ulaştırmakla mükelleftir. Müşteri tarafından Numune Kabul-Kayıt Formunun onaylanması bu sözleşme nin müşteri tarafından kabulü anlamı taşımaktadır Laboratuvar, yukarıda sözü geçen başvuru formunda yer alan deney hizmeti taleplerini, kendi imkanları dahilinde karşılamaktan sorumludur. Laboratuvar verdiği deney hizmetleri arasında olmayan deney taleplerinin karşılanmasından sorumlu tutulamaz. Laboratuvar tarafından verilmekte olan deney hizmetlerinin listesi internet sitesinde yer almakta ve talep edilmesi durumunda müşteri ye iletilmektedir Laboratuvar, aksi belirtilmedikçe talep edilen deney hizmetlerini ulusal ve uluslar arası kuruluşlar tarafından kabul edilmiş standartlara ve bu kuruluşların standart hükmündeki kılavuzlarına uygun olarak verir Standart olmayan metotlara göre karşılanacak taleplerde öncelikle müşteri metodun standart metot olmadığına ilişkin olarak uyarılır, buna rağmen Müşteri nin hizmet almak istemesi durumunda, bu husus Analiz Raporu nun Metotlar veya Not kısmında belirtilir.

2 Sayfa No: 2/ Tanımlar: Müşteri : Laboratuvar a deney hizmeti almak üzere ücretli veya ücretsiz deney için başvurmuş olan ve madde de belirtilmiş olan gerçek veya tüzel kişi. Müşteri Temsilcisi: Laboratuvar a deney hizmeti talebinde bulunan müşteri yi temsil etmeye yetkili, elinde imza sirküleri bulunan veya müşteri tarafından yetkilendirildiğini kanıtlayan belgeye sahip olan ve talep edildiğinde resmi ve onaylı yetkilendirme belgesini ve imza sirkülerini ibraz edebilecek kişi veya kuruluş. Müşteri Elemanı: Müşteri tarafından numuneyi laboratuvar a teslim etmek üzere görevlendirilmiş kişi. Deney: Laboratuvar da gerçekleştirilen her türlü analiz ve test işlemleridir. 2. DENEY HİZMETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI 2.2. Başvuru ve Numunenin Laboratuvar a Ulaştırılması Laboratuvar numune almaktan sorumlu değildir. Laboratuvar a deney için iletilen numunenin uygun şartlarda alındığı ve laboratuvar a uygun şartlarda iletildiği varsayılır. Müşteri; numunenin yasa dışı yollarla temin edilmiş olmadığını, numunenin üçüncü şahıslara ait olmadığını ve üçüncü şahısların herhangi bir hakkının bu deneyler ile ihlal edilmeyeceğini beyan ve garanti eder. Müşteri, aksi durumun varlığı halinde, laboratuvar ın bu nedenle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve dolaylı zararını tazmin etmeyi ve laboratuvar ı açılacak olan herhangi bir davada dava masrafları da dahil olmak üzere tüm giderleri üstlenmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Numunenin teslimi ve iadesi işlerinin Müşteri Temsilcisi veya Müşteri Elemanınca yapılması tercih edilir. Ancak, ücreti müşteri tarafından karşılanmak üzere, bu işler posta veya kargo ile de yapılabilir. Numunelerin ulaşım sırasında hasar görmeyecek şekilde ambalajlanması gerekmektedir. Laboratuvar, nakil sırasında oluşabilecek hasardan sorumlu değildir. Deney hizmet süreci, Laboratuvar a hitaben yazılmış müracaat dilekçesi, eksiksiz olarak doldurulmuş Numune Kabul-Kayıt Formunun ve analiz ücretinin yatırıldığını gösteren dekontun (Bankalar arası EFT işlemine ait bilgisayar çıktısı da ödeme belgesi olarak kabul edilecektir.), laboratuvar a posta/kargo veya Müşteri /Müşteri Temsilcisi/Müşteri Elemanı tarafından ulaştırılmasıyla başlar. Yukarıda açıklanan dokümanlardan biri eksik olduğunda ve/veya ambalajda deney kalitesini etkileyecek bir hasar gözle tespit edilebildiği takdirde müşteri ile temasa geçilerek eksiklikler giderilmeye çalışır ve kayıtlara geçirilir. Giderilemediği takdirde deneye başlanmaz ve teslim edilen numune 1 (bir) ay süre ile muhafaza edilir. Bu süre sonunda müşteri ile temasa geçilerek numune iade edilir. Eksik evrakı bulunan ve deneyine başlanmayan bozulabilen numuneler ise bozulma süresi kadar muhafaza edilir. Her ne sebeple olursa olsun kullanılmayan ve Müşteri tarafından da iade alınmayan tüm numuneler her halükarda laboratuvar a ulaşmasını takip eden 6. haftanın sonunda Müşteri bilgilendirilerek imha edilir. Numuneler dökülmeyecek, akmayacak veya içine konulduğu kaptan etkilenmeyecek şekilde bir ambalaj (orijinal ambalajında veya dökülme, yırtılma, akma riski taşımayan uygun, cam kavanoz, şişe) içerisinde getirilmeli ve ambalaj üzerinde numuneyi tanımlayan isim ve/veya kod numarası bulunmalıdır. İthalat ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi sırasında ya da adli yollardan gelen numunelerin mühürlü; diğer hallerde ise kapalı ambalajlarda getirilmesi şarttır. Aynı numunede, birden fazla deney talebi var ise Numune Kabul-Kayıt Formunda talep edilen deneyler açıkça belirtilmeli ve numuneyi temsil edecek şekilde her deney için Madde 2.4 de gerekli miktarlarda ve ayrı ambalajlarda teslim edilmelidir. Bazı numunelerle ilgili ileri düzeyde ve başkaca deneyler yapılması gerektiğinde Müşteri ile temasa geçilerek yeni numune ve deney ücreti talep edilir.

3 Sayfa No: 3/5 Laboratuvar a iletilen numuneler ambalaj, miktar ve nitelik yönünden incelenir ve talep edilen deneyler için yeterli şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilerek kabul veya iade edilerek kayıt altına alınır Ödeme Şartları Ödemeler laboratuvar ın aşağıda belirtilen bankaların hesap numaralarından herhangi birisine numune teslim öncesinde yapılacaktır veya Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.Ş. nin muhasebesine makbuz/fatura karşılığı ödenecektir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI GİMAT ŞUBESİ ANKARA Şube Kodu: 104 Hesap No: IBAN: TR HALK BANKASI GİMAT ŞUBESİ ANKARA Şube Kodu: 9393 Hesap No: IBAN TR TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI BAŞKENT ŞUBESİ ANKARA Hesap No: İBAN TR Laboratuvar da yapılan deneylerin hizmet bedelleri peşin ödeme esasına göre tespit edilmiş olup internet adresinde yayınlanmıştır. (Laboratuvar Analiz Fiyatları linkinden ulaşılabilir ). Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.Ş. bu ücretleri dilediği zaman yine internet sitesinde yayınlamak suretiyle revize etme hakkına sahiptir (Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.Ş. nin web sitesinde yayınlanan Laboratuvar Analiz Fiyatları na KDV dahil değildir.) Sözleşme imzalanan müşteriye yapılan deney hizmetinin toplam bedeli üzerinden KDV hariç olmak üzere % ( uygulanır ) indirim Deney hizmeti, banka hesaplarına ilgili ödemenin yapılması ve ödeme yapıldığına dair dekontun veya EFT işlemine ait bilgisayar çıktısı belgesinin laboratuvar a teslim edilmesinden/gönderilmesinden sonra başlatılır Deney Numunesi Şartlar Deneyi talep edilen numune için şartlar (gerekli miktar, muhafaza kabı, laboratuvar a gelme süresi vb) ve deney süresi internet adresinde (Teknik Bilgi linkinden) verilen dosyalarda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 2.5 Deney Hizmet Süreleri Deney süreleri numunenin özelliğine, deneyin niteliğine ve laboratuarların çalışma programlarına göre değişiklik arz edebilir. Laboratuvar tarafından verilen deney hizmetinin süreleri hakkında müşteri her deney için bilgilendirilecektir. Laboratuvar ın iş yoğunluğu veya başka bir aksaklık nedeniyle deney süresinin aşıldığı durumlarda, rapor teslim tarihi müşteri ile görüşmeler neticesinde belirlenir. Bu anlaşmaya ilişkin bilgiler Numune Takip Formuna kayıt edilir. 2.6 Deneylerin Yapılması ve Raporun Hazırlanması Deneyler, ilgili standart, talimat, şartname ve prosedürlere uygun olarak yapılarak rapor edilir. Raporlar posta ve/veya kargo ile gönderildiği takdirde kargo ücreti laboratuvar tarafından ödenir. Her numune için ayrı deney raporu düzenlenir. Tek bir numune için birden fazla Deney Raporu istendiği takdirde, Numune Kabul-Kayıt Formunun Not kısmında belirtilmesi gerekmektedir. Deney sonuçları ile ilgili veriler, yasal bir zorunlulukla belirlenmediği sürece müşteri gizliliği dikkate alınarak 5 yıl süre ile saklanır.

4 Sayfa No: 4/5 Müşteri tarafından talep edilmesi durumunda ve önceden laboratuvar dan izin alınması şartıyla, müşteri veya müşteri temsilcisi ne kendi ürün ya da ürünlerinin analizlerini laboratuvar da izleme imkanı sağlanır. Müşteri, yapacağı gözlemin her aşamasında laboratuvar ın emniyet ve gizlilik kurallarına uymayı taahhüt eder. 2.7 Numunenin Deney Sonrası Muhafazası Müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece deney talebiyle gelen numuneler rapor tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile laboratuvar da muhafaza edilir. Numunenin zorunlu durumlarda daha uzun süre muhafazası talep edildiği takdirde, bu bilginin müşteri tarafından Numune Kabul-Kayıt Formun daki Not kısmında belirtilmesi gerekir. Adli makam veya merciler kanalıyla deney talebiyle gönderilen numuneler; söz konusu makam ya da merciler tarafından iadesi ya da müsaderesine ilişkin bir karar verilinceye kadar muhafaza edilir. Muhafaza süresi dolan ve Müşteri tarafından iadesi istenmeyen numuneler imha edilir. 3. MÜCBİR SEBEPLER Laboratuvar dan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve söz konusu engelin meydana geldiği tarihi takiben en fazla beş (5) iş günü içinde müşteri ye yazı ile bildirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep sayılır: a) Savaş ve milli seferberlik durumu, b) Fevkalade hal ile işletmelerin çalışmalarının kısıtlanması, c) Enerji kısıtlanması, d) Deprem, yer kayması, su baskını vb. gibi doğal afetler, e) Yangın, bina çökmesi vb. gibi tesiste meydana gelen fiziksel zararlar, f) Merkezde oluşabilecek güvenliği ve işletimi engelleyebilecek arızalar. Mücbir sebeplerden birinin ortaya çıkması nedeniyle numunelerde meydana gelebilecek hasar ve zararlardan dolayı laboratuvar sorumlu olmayacaktır. Müşteri mücbir sebep sonucu meydana gelen hiçbir zarar veya hasardan dolayı laboratuvar dan hiçbir bedel talep etmeyeceğini peşinen beyan eder. 4. GİZLİLİK: Taraflar, işbu Sözleşmede belirtilen deney hizmeti faaliyetinden doğan sonuçları, ticari ve istatistikî bilgileri, taraflar arasındaki yazılı ve sözlü bilgi akışını, hiçbir yolla veya şekilde açıklayamaz. Ancak tarafların faaliyetleri ile ilgili bilgilerin, yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler veya kurallar gereği yetkili makamlar tarafından talep edilmesi durumunda taraflar işbu bilgileri açıklayabilir ve bu durum işbu maddede yer verilen gizlilik yükümlülüğünün ihlalini teşkil etmez. Laboratuvar ın test sonuçlarına ilişkin mülkiyet hakkı Laboratuvar a aittir. Bu nedenle söz konusu test sonuçları, Laboratuvar ın yazılı izni olmaksızın ilan edilemez, üçüncü şahısların haklarına halel getirecek şekilde ve hukuki işlemlerde kullanılamaz. Müşteri, aksi durumda doğabilecek her türlü zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen zorunlu haller saklıdır. 5.ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ Laboratuvar ile Müşteri arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda; öncelikle müşteri ile karşılıklı mutabakat aranır. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir 6.DİĞER HUSUSLAR 6.1. Numunenin iadesinin takip edildiği durumlarda iadesi mümkün ise Müşteri veya Müşteri Temsilcisi ne elden ve/veya kargo ile iade edilir Bu Sözleşme deney hizmetinin gereklilikleri kapsamında güncellenecek ve Sözleşmenin ve Numune Kabul-Kayıt Formunun güncel hali adresinden Müşteri bilgisine sunulacaktır.

5 Sayfa No: 5/5 7.HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER Bu Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, Türk Hukuku nun sözleşmelere ilişkin genel hükümleri uygulanır İşbu Sözleşme 7 (Yedi) maddeden ibarettir. Müşteri Müşteri Yetkilisi veyatemsilcisi Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.S. (Laboratuvar) Yetkilisi EKLER Numune Kabul-Kayıt Formu

HESAP NO:1970 ) ÖZEL BÜTÇE HESABI

HESAP NO:1970 ) ÖZEL BÜTÇE HESABI PROTOKOL 1-TARAFLAR İşbu protokol, bir taraftan Beştepe Söğütözü Cad. 14E Yenimahalle 06560, ANKARA adresinde mukim T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile diğer taraftan Altındağ Doğanbey

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Firma Ekipmanları Taner Kaya (Bundan sonra www.firmaekipmanlari.com / SATICI olarak anılacaktır)

Detaylı

MOBİLTRON 2.(İKİNCİ) EL MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MOBİLTRON 2.(İKİNCİ) EL MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MOBİLTRON 2.(İKİNCİ) EL MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İşbu MOBİLTRON 2.(İKİNCİ) EL MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Bundan böyle SÖZLEŞME-2 olarak anılacaktır) ve Ekleri aşağıdaki koşullarda ve yalnızca mobiltron.com.tr

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

Document Title Issue Date R13.02. Form 24/07/2014 R14.01. Form ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU

Document Title Issue Date R13.02. Form 24/07/2014 R14.01. Form ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU Revizyon No : Yürürlük Tarihi : 24.07. 24 ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU 1 EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ / DERNEK / FEDERASYON

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

Adı : Mesafeli Satış Sözleşmesi. Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı. Adresi. TeleEmail : 1.2. Alıcı. Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail

Adı : Mesafeli Satış Sözleşmesi. Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı. Adresi. TeleEmail : 1.2. Alıcı. Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Mesafeli Satış Sözleşmesi Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Adresi TeleEmail : 1.2. Alıcı Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Madde 2- Konu-Mesafeli Satış Sözleşmesi İşbu sözleşmenin konusu, ALICI

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme Çamlık Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı Bulvar İşmerkezi No.:38/9 Ümraniye İstanbul adresinde yerleşik Turuncu Güvenlik Bilişim Takip

Detaylı

ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ

ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; A. Barış Mah. Birlik Sanayi Sit. Birlik 2 İş Merkezi. Kat: 3 No: 353 PK: 34520 Beylikdüzü İstanbul, Türkiye adresinde mukim

Detaylı

Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj

Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj No :108 Ataşehir- Istanbul TeleEmail : Tel: 0216 661 3313 E-Posta:

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2.

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2. ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.***

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** Şirketler için : Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** 1 - İmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi İstenen

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:56/B-1 34696 Üsküdar İSTANBUL

Detaylı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Mesafeli Satış Sözleşmesi Madde1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Adresi TeleEmail : 1.2. Alıcı Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Madde 2- Konu İşbu sözleşmenin konusu, ALICI nın SATICI ya ait http://www

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1- KONU: İşbu sözleşmenin konusu, ALICI nın SATICI ya ait http://www.hilti.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı satış ücreti belirtilen ürünün/ürünlerin

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Detaylı

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine mukim (Bundan böyle bayi olarak anılacaktır ile diğer taraftan Mimar Sinan Cad. 1738 Sok. No:2 Merkez / Isparta adresine

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

STOKSUZSAT.COM ENTEGRE E-TİCARET BROKERLİĞİ SÖZLEŞMESİ Tarih :../.../

STOKSUZSAT.COM ENTEGRE E-TİCARET BROKERLİĞİ SÖZLEŞMESİ Tarih :../.../ STOKSUZSAT.COM ENTEGRE E-TİCARET BROKERLİĞİ SÖZLEŞMESİ Tarih :../.../ 1-TARAFLAR Mimar Sinan Mh. Ulubatlı Hasan Cd. No:123 K:3 D:6 Çekmeköy - İSTANBUL adresinde kurulu bulunan 9750204063 vergi numaralı

Detaylı