AB 7. Çerçeve Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB 7. Çerçeve Programı"

Transkript

1 AB 7. Çerçeve Programı Meltem Ünlü Tokcaer Çevre Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası AB Çerçeve Programları Müdürlüğü 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun 29 Kasım 2011

2 AJANDA AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI ve ĠKĠLĠ ÇOKLU ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMLARI BĠLGĠ GÜNÜ 19 MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ, SAMSUN 29 Kasım :00 14:45 14:45 15:45 AB 7. Çerçeve Programı Genel ve ĠĢbirliği Özel Programı Meltem Ünlü Tokcaer, Çevre Alanı Ulusal İrtibat Noktası AB 7. Çerçeve Programı Kapasiteler Özel Programı, Fikirler Özel Programı (ERC Programı), Marie-Curie Destekleri, EUREKA Programı Selcen Aslan, Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Sorumlusu 15:45 16:00 Kahve Arası 16:00 16:45 ĠÇĠM Programları Oğuz Özkan, Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı 16:45 17:15 Soru Cevap

3 Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı (AB 7. ÇP) AB 7. Çerçeve Programı ( ) 53,2 milyar Dünyanın en büyük sivil araģtırma programı Uluslararası konsorsiyumlar (çok ortaklı projeler) Kendi alanınızdaki en büyük oyuncularla ortak projelerde yer alma imkanı Geleceğin teknolojilerini belirleyen konsorsiyumların içinde olma fırsatı

4 AB Çerçeve Programları - Bütçesi

5 6.ÇP ve 7.ÇP Performansı (ilk 4 yıl) 6.ÇP ( ) 7.ÇP ( ilk yarısı) Türk Ortakların Payı (M ) ,2 Toplam Katkı Payı (M ) Ulusal Katkı Payı (M ) ,8 Türk Ortakların Payının Ulusal Katkı Payına Oranı % 32 % 92,66* 700 ün üzerinde Türk kuruluģu projelerde yer alıyor Tersine beyin göçü: 120 nin üzerinde... Ülkemizdeki 11 AraĢtırma Merkezine 12 Milyon Avro luk altyapı desteği... JRC Ensitülerinde 31 bursiyer te 4 M 20 ortaklık, 2010 da 25 M 200 ortaklık! *bu oranın 2011 yılı sonunda %100 ü bulacağı öngörülmektedir.

6 7.ÇP ye Hangi Ülkeler Katılabilir? Üye Ülkeler (Member States- 27) Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ġngiltere, Ġrlanda, Ġspanya, Ġsveç, Ġtalya, Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya,Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan Asosye Ülkeler (Associated Countries) Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, Ġsrail, Ġsviçre, Ġzlanda, Lichtenstein, Norveç, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Faroe Adaları, Moldova Uluslararası ĠĢbirliği Hedef Ülkeleri (ICPC) Afrika, Karayipler, Asya, Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika, Akdeniz Ortaklığı, Batı Balkan Ülkeleri

7 AB 7. Çerçeve Programı ĠĢbirliği Özel Programı (32,4 milyar ) Marie Curie Burs ve Destek Programları (4,7 milyar ) Fikirler Özel Programı (7,5 milyar ) Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar ) AB 7. Çerçeve Programı (50,5 milyar ) JRC (1,7 milyar ) EURATOM JRC (nuclear) EURATOM (2,7 milyar )

8 7.ÇP Yapısı Özel Programlar ĠĢbirliği Özel Programı (32,3 milyar ) 10 Tematik Alan Konu Odaklı Araştırma ve Koordinasyon Projeleri Fikirler Özel Programı (7,4 milyar ) Avrupa Araştırma Konseyi Konu Bağımsız Mükemmeliyet Odaklı Bireysel Araştırmacılar / Takımlar Marie Curie Burs ve Destek Programları (4,7 milyar ) Burs ve Destek Projeleri Konu Bağımsız Kariyer Gelişimi / Sürekliliği Bireysel Araştırmacılar / Kurumlar Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar ) 7 Konu Başlığı, Kapasite / Potansiyel Gelişimi KOBİ Özel, Araştırma ve Koordinasyon Projeleri

9 ĠġBĠRLĠĞĠ ÖZEL PROGRAMI

10 ĠĢbirliği Özel Programı Hedefi : Sanayi ve araģtırma kuruluģları arasındaki iģbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa nın liderliğini sağlamak.

11 ĠĢbirliği Özel Programı Temel Özellikler ĠĢbirliği Özel Programı kapsamında desteklenen projeler; Konu güdümlü, Çok ortaklı konsorsiyumlardan oluģan (genellikle minimum 3 üye/asosiye ülkeden 3 farklı grup), Genellikle Ar-Ge odaklı, projelerdir.

12 Projedeki durumunuzu belirlemek... KOORDĠNATÖR Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz? ÇP proje deneyiminiz var mı? Konunun tüm yönlerine hakim misiniz? Belirtilen çalıģmaları en iyi yapacak kiģileri tanıyor musunuz? ORTAK Projedeki görevler => ĠĢ paketleri Projedeki görevlerini yerine getirmek Konsorsiyum anlaģmasında belirlenen aralıklarla rapor vermek Ġlk defa 7.ÇP de yer alacak ekiplerin projelerde ortak olarak baģlamaları önerilmektedir!!

13 AB 7. ÇP Sağlık Alanı Çınar ÖNER Nihan ERYILMAZ Begüm SARGIN TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

14 AB 7. ÇP Sağlık Alanı Genel Amaçları Küresel sağlık problemlerine çözüm aramak (yeni salgın hastalıklar; grip.. vs) Yeni tedavi yöntemleri geliģtirmek, Yeni ilaçlar geliģtirmek, yan etkisi azaltılmıģ ve diğer ilaçlarla etkileģimin önüne geçilmiģ ilaçlar üretmek, Sağlık endüstrisi ve iģletmelerinin rekabet gücünü artırmak.

15 Sağlık Alanı 2012 Çağrı Bilgileri Çağrı Adı AçılıĢ Tarihi KapanıĢ Tarihi Bütçe (Avro) FP7-HEALTH INNOVATION-1 20 Temmuz Ekim 2011 (1.AĢama) ġubat 2012 (2. AĢama) 546 M FP7-HEALTH INNOVATION-2 20 Temmuz Eylül 2011 (1.AĢama) Aralık 2011 (2. AĢama) 108 M

16 Sağlık Alanı Faaliyet Alanları Faaliyet 1.1 Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojiler 1.1. Yüksek Verimli AraĢtırmalar 1.2 Tespit, tedavi ve görüntüleme 1.3. Tedavinin uygunluğu, güvenliği ve etkinliği 1.4. Tedavide yenilikçi yaklaģım ve müdahaleler: Faaliyet 1.2 Ġnsan sağlığı konusundaki çevrimsel araģtırmalar 2.1. Biyolojik veri ve süreçleri bütünleģtirmek: 2.2. Beyin hastalıkları; insan geliģimi ve yaģlanma ile ilgili araģtırmalar 2.3. Enfeksiyon hastalıklarında multidisipliner araģtırmalar 2.4. Diğer öncelikli hastalıklarda multidisipliner araģtırmalar Faaliyet 1.3 Sağlık hizmetlerinin halka ulaģtırılması 3.1. Klinik araģtırmaların sağlık hizmetlerine aktarımı 3.2. Sağlık sistemlerinin kalitesi, verimliliği ve uygunluğu 3.3. Toplum sağlığı faaliyetleri 3.4. Uluslararası Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri

17 Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanı Çınar ÖNER Nihan ERYILMAZ Begüm SARGIN TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

18 Genel Hedefler Bilgi Temelli Biyo-Ekonomi yi (KBBE Knowledge Based Bio Economy) oluģturmak Sanayi dahil tüm paydaģların araģtırmaya dahil edilmesi Sosyal ve Ekonomik sorunlara çözüm bulmak Yüksek kalitede gıda ve sürdürülebilir gıda üretimi Gıda temelli hastalıklar (kalp-damar, obezite...) BulaĢıcı hayvan hastalıkları Sürdürülebilir tarım/balıkçılık ve iklim değiģimi Yenilenebilir biyo kaynaklardan temiz biyo materyaller Ortak Tarım Politikası ve Ortak Balıkçılık Politikası na destek sağlamak Yeni beliren araģtırma gereksinimlerine hızlı yanıt verebilmek

19 KBBE Alanı 2012 Çağrı Bilgileri KBBE 2012 yılı çağrısı 15 Kasım 2011 tarihinde kapanmıģ olup, Ģu an alanın açık bir çağrısı bulunmamaktadır. Bir sonraki çağrının Temmuz 2012 de açılması beklenmektedir.

20 Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri (ICT) ALANI Hüseyin METĠN Ezgi BENER ICT Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (0312) / 2861 URL:

21 FP7/ICT Program Yapısı Temel BĠT teknolojileri ve altyapıları Yeni ve GeliĢmekte olan Teknolojiler (FET) Sosyo-ekonomik problemlerin çözümü için BĠT ~10% 260 M, 11% 280 M, 12% ~9% 140 M, 6% 100 M, 4% 1. Yaygın, güvenilir ağlar, servis altyapısı 5. Sağlık, yaģlanma, yönetim için BĠT 625 M, 26% 6. DüĢük karbonlu ekonomi için BĠT 7. ĠĢletmeler ve imalat için BĠT 8. Öğrenme ve kültürel kaynaklara eriģim için BĠT 261 M, 11% 2. BiliĢsel Sistemler ve Robotbilim 155 M, 6% 3. BileĢenler, Sistemler, Mühendislik 402 M, 17% 4. Dijital Ġçerik ve Dil 165 M, 7% Uluslar arası iģbirliği, TicarileĢme Öncesi Satın Alma

22 8. Çağrı Konu BaĢlıkları AçılıĢ: 26 Temmuz KapanıĢ: 17 Ocak 2012 Bütçe: 787 Milyon Avro Konu BaĢlıkları Geleceğin Ağları Bulut BiliĢim, Servislerin Ġnterneti, Ġleri Yazılım Mühendisliği Bilgi Güvenliği Çok Ġleri Nanoelektronik BileĢenler Akıllı BileĢenler ve Akıllı Sistem Entegrasyonu Fotonik Teknolojileri Bilgi Yönetimi Enerji Dağıtım ġebekeleri Akıllı Su Dağıtım ġebekeleri Akıllı UlaĢtırma Sistemleri Teknoloji Destekli Öğrenme

23 9. Çağrı Konu BaĢlıkları AçılıĢ: 18 Ocak KapanıĢ: 17 Nisan 2012 Bütçe: 291 Milyon Avro Konu BaĢlıkları BiliĢsel Sistemler ve Robotbilim Dijital Koruma Sanal Fizyolojik Ġnsan Kültürel Mirasa EriĢebilirlik için ICT Quantum ICT (FET Proactive) Fundamentals of Collective Adaptive Systems (FET Proactive) Neuro-Bio-Inspired Systems (FET Proactive)

24 NanoMatPro Alanı Abdurrahman TÜRK NanoMatPro Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (0312) / 4554 URL:

25 Faaliyet Alanları 1. Nanobilimler ve Nanoteknolojiler 2. Malzemeler 3. Yeni Üretim Süreçleri Bilgi/Ürün Üretimi 4. Entegrasyon (Teknolojiler Endüstri) Sanayi ye Aktarılması 26

26 NMP Çağrıları Çağrılar Temmuz 2012 de açılacaktır. NMP SME, Small ve Large Çağrıları: 2 aģamalıdır: Ġlk aģama Kasım 2012 Ġkinci aģama Nisan 2013 NMP CSA Çağrısı: ġubat 2013 NMP PPP Çağrıları: Aralık 2012 tarihlerinde kapanacaktır.

27 Gelecek NMP Çağrısı Sağlık ve Çevreye yönelik Nanoboyutta teknolojik modifikasyon ve malzeme sentezi Nanomalzemelerin güvenliği ile ilgili çalıģmalar Yeni nesil malzeme üretimi Yeni yapı malzemeleri üretimi ve ham maddenin verimli kullanımı Yeni nesil malzemelerle yenilikçi imalat teknololileri Nanoteknoloji eğitimi ve var olan kapasitenin arttırma çalıģmaları gibi konular desteklenecektir.

28 ENERJĠ ALANI Z. Ġlknur YILMAZ Enerjie Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (0312) / 3926 URL:

29 Genel Hedefler Amaç: Mevcut olan fosil yakıt tabanlı enerji sistemlerinin, daha sürdürülebilir, ithal yakıta daha az bağımlı, çeşitli enerji kaynakları ve taşıyıcılarına dayalı, daha az veya sıfır CO 2 salınımı yapan, arttırılmış enerji verimliliği ve tasarrufu ile birleştirilmiş, enerji tedarik güvenliği ve iklim değişikliği baskılarına cevap veren aynı zamanda Avrupa Sanayisi nin rekabet gücünü arttıran enerji sistemlerine adapte edilmesi hedeflenmektedir.

30 Desteklenen Etkinlikler: Yenilenebilir elektrik üretimi (fotovoltaik, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, rüzgar) Yenilenebilir yakıt üretimi (ikinci nesil yakıt üretimi, biyokütlenin hazırlanması, depolanması ve taşınması) Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı (solar termal) Sıfır emisyonlu güç üretimi için CO2 yakalama ve depolama teknolojileri (CO 2 Depolama, CO 2 Yakalama/Temiz Kömür) Temiz kömür teknolojileri (CO 2 Yakalama/Temiz Kömür) Akıllı enerji ağları (İnteraktif elektrik dağıtım ağları) Enerji verimliliği ve tasarrufu Enerji politikaları oluģturulması için bilgi üretilmesi

31 Çağrı Bilgileri Enerji Alanı Çağrısı Ağırlıklı demonstrasyon projeleri / Tek aģamalı baģvuru ve değerlendirme / Sanayinin aktif olması ve demonstrasyonun Türkiye de yapılması hedefleniyor. Bütçe: 81 milyon KapanıĢ Tarihi: 8 Mart Konu BaĢlığı Demonstration Çok fonksiyonlu of fotovoltaik multifunctional modüllerin PV modules Demonstration demonstrasyonu of designs to reduce fatigue loads 1 MW'den and improve daha yüksek reliability elektrik of multi-mw üretimi yapan turbines yorulma yüklerinin (fatigue loads) azaltıldığı Demonstration ve dayanıklılığı and artırıldığı deployment rüzgar of türbinlerinin first ocean energy yenilikçi farms tasarımlarının demonstrasyonu Pre-commercial Ġlk okyanus enerjisi industrial tarlalarının scale demonstration demonstrasyonu plant on lignocellulosic ethanol Lignoselülozik etanol tesisinin ticaret öncesi Pilot endüstriyel plant-scale demonstrasyonu demonstration of advanced post-combustion GeliĢmiĢ yanma sonrası CO 2 capture CO 2 yakalama processes with a süreçlerinin view to integration fosil yakıt in tabanlı fossil fuel güç power tesislerinde plants pilot uygulamaları Pilot Yeni ve plant-scale geliģmekte demonstration olan yakma and integration teknolojilerinin of emerging pilot tesislerinde and new combustion technologies demonstrasyonu ve entegrasyonu

32 ÇEVRE ALANI (iklim değiģikliği dahil) Meltem ÜNLÜ TOKCAER Çevre Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (0312) / 1220 URL:

33 Genel Hedefler Ġklim, ekosistemler ve insan faaliyetleri arasındaki etkileģimler hakkındaki bilgi birikiminin artırılması ve değiģikliklerin incelenmesi ve bu değiģimlerin izlenmesi için gerekli olan teknoloji ve araçların geliģtirilmesi Yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliģtirilerek çevrenin ve kaynakların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması Çevresel baskı ve sağlıkla ilgili tehlikeleri içeren risklerin yönetimi (doğal afetler dahil) Doğal ve beģeri çevrenin sürdürülebilirliği için teknolojilerin geliģtirilmesi

34 Çağrılar Çağrı Adı AçılıĢ Tarihi KapanıĢ Tarihi Bütçe (Avro) FP7- ENVIRONMENT two stage 20 Temmuz Ekim 2011 (1.AĢama) 15 ġubat 2012 (2. AĢama) 217 M 2012 Çevre çağrıları kapanmıģtır. Bir sonraki çağrının 2012 yılı yaz ayında (muhtemelen Temmuz ayında) açılması beklenmektedir. Çağrı kapsamında 4 ana baģlığın ele alınması öngörülmektedir

35 Son çağrıda odaklanılacak öncelikler Ġklim değiģikliği ile mücadele Ġklim projeksiyonları ve iklim modelleri Ġklim değiģikliğinin ekosistemler ve biyoçeģitlilik üzerindeki etkileri Ekstrem hava olayları nedenli risklerin yönetimi ve sosyal güvenlik üzerindeki tehditler Azaltım ve uyum kapsamında entegre bir yaklaģımla yeni teknolojiler geliģtirmek Kaynak verimliliğinin artırılması Sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri kurgulamak amaçlı yeniden kullanım, geri dönüģüm Eko verimli teknolojiler, servisler ve süreçler geliģtirmek; Hammadde kullanımını azaltmak, Kaynak verimliliğini artırmak, Atıkları minimize etmek, Ġkincil hammadde sağlamak için atıkları yeniden kullanmak

36 Son çağrıda odaklanılacak öncelikler Kara ve denizlerin sürdürülebilir kullanımı Sürdürülebilir tüketim modellerinin oluģturulması Ekosistemin önemli yapısal ve fonksiyonel elemanlarının kaybının azaltılması ve restorasyonu Ekosistem servislerinden ekonomik fayda elde edilmesi Kent ve sanayileģmiģ bölgelerin sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi Sürdürülebilir atık yönetimi VatandaĢların çevresel afetlerden korunması Toplum, ekonomi ve ekosistem üzerindeki baskıyı azaltmak amaçlı yenilikçi teknolojiler ve gözlem sistemleri geliģtirmek Kimyasallarla ilgili çevre verilerinin sağlık verileriyle entegrasyonu

37 ULAġTIRMA ALANI Aziz KORU - Serhat MELĠK UlaĢtırma Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (312) /3927 URL:

38 UlaĢtırma (Havacılık Dahil) Hedefleri: Çevre ve Doğal kaynaklara duyarlı, Avrupa sanayinin rekabetçiliğini geliģtirecek, BütünleĢik Çevreci, Emniyetli ve Akıllı bir ulaģtırma sistemi geliģtirilmesi Etkinlikler Havacılık ve Havayolu UlaĢtırması Havayolu ulaģtırmasının daha çevreci hale getirilmesi Zaman verimliliğinin artırılması MüĢteri memnuniyeti ve emniyetinin sağlanması Maliyet verimliliğinin artırılması Hava araçlarının ve yolcularının korunması Geleceğin havayolu ulaģtırmasında öncü konuma gelinmesi Yüzey UlaĢtırması (Karayolu UlaĢtırması, Raylı TaĢımacılık, Denizyolu UlaĢtırması) Yüzey ulaģtırmasının daha çevreci hale getirilmesi Mod DeğiĢiminin teģvik edilmesi ve ulaģtırma koridorlarında sıkıģıklığın giderilmesi Sürdürülebilir kent içi ulaģımın sağlanması Emniyet ve güvenliğin arttırılması Rekabetçiliğin güçlendirilmesi Elektrikli Araçların yaygınlaģması

39 Çağrı Bilgileri/Gelecek Çağrı Konuları AÇIK ÇAĞRILAR KAPANIġ TARĠHLERĠ FP7-TRANSPORT-2012-MOVE BaĢlık Örnekleri: SıvılaĢtırılmıĢ metan gazıyla çalıģan ağır vasıtalara yönelik uygulamalar Elektrikli araçlar kullanılarak yapılan Ģehir içi çevre dostu taģımacılık uygulamaları Akıllı UlaĢım Sistemlerin kullanılması ve yaygınlaģmasının yayalar, engelliler, bisiklet ve motosiklet sürücüleri gibi yol kullanıcılarına etkileri UlaĢtırma Alanı 6. Çağrısı nın 20 Temmuz 2012 tarihinde açılması planlanmaktadır! Gelecek çağrılarda; Eko-Yenilik, Güvenli ve Kusursuz UlaĢım, Yenilik Yoluyla Rekabet stratejilerini gerçekleģtirmeye yönelik konular yer alacaktır.

40 Sosyo-Ekonomik ve BeĢeri Bilimler (SSH) Alanı Seda GÖKSU Gürsel Fırat GEDĠKLĠ SSH Ekibi Telefon: /

41 SSH AraĢtırma Alanı Amaç: Avrupa nın karģı karģıya olduğu ekonomik krizler, iklim değiģikliği, yaģlanma, göç ve bütünleģme, sürdürülebilir kalkınma gibi temel sosyo-ekonomik sorunlara çözümler üretmek Bütçesi ( ): 620 milyon Avro Çağrı PaydaĢları: Üniversiteler, araģtırma merkezleri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri

42 SSH Aktivite Alanları 1. Bilgi Toplumunda Büyüme, Ġstihdam ve Rekabet 2. Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Hedeflerin Avrupa Perspektifinde Bir Araya Getirilmesi: Sürdürülebilir Kalkınma 3. Toplumdaki Temel Eğilimler ve Etkileri 4. Dünyada Avrupa 5. Avrupa Birliği nde YurttaĢlık 6. Sosyo-ekonomik ve Bilimsel Göstergeler 7. Öngörü ÇalıĢmaları 8. Yatay Alanlar

43 SSH 2012 yılı Çağrıları 2012 Çağrıları FP7-SSH Çağrı Bütçesi: 39 milyon avro FP7-SSH Çağrı Bütçesi: 48 milyon avro BaĢvuru Dönemi: 20 Temmuz ġubat 2012

44 Potansiyel Konu BaĢlıkları 2012 yılı Çağrıları 21.yy da eğitim sistemleri, Avrupa Birliği nde insan hakları, Avrupa Parasal Birliği nin geleceği, Sosyal eģitsizliklere karģı sosyal inovasyon ĠĢ piyasalarında inovasyon Arap Dünyası ndaki sosyal ve siyasal değiģimler AB geniģlemesi Avrupa AraĢtırma Alanı nda sosyal bilimlerin geleceği

45 UZAY ALANI Aziz KORU Uzay Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (0312) / 3927 URL:

46 Genel Hedefler Avrupa Uzay Programı nı GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel Ġzleme) benzeri uygulamalara odaklanarak desteklemektir. Avrupa Uzay Ajansı dahil diğer önemli aktörlerin Avrupa Uzay Politikası geliģtirme çabalarına katkıda bulunmaktır. Avrupa sanayiinin rekabetini güçlendirirken karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir Avrupa uzay politikasının oluģturulması hedeflenmiģtir.

47 Avrupa Uzay Ajansı tarafından sürekli ihaleri yayınlanan Sentinel Uyduları Alt Sistemleri Çağrı Bilgileri/Gelecek çağrı konuları Uzay Alanına ait 6. Çağrı nın 20 Temmuz 2012 de açılması planlanmaktadır. Açılması beklenen çağrı konu baģlıkları: GMES programı servislerinin geliģtirilmesi (arazi örtüsü/arazi kullanımı, okyanus/deniz, olağanüstü durum, atmosfer ve güvenlik) Uydu iletiģim ve konumlandırma sistemlerinin uzay temelli kapasiteyi güçlendirmek amacıyla uzay temelli görüntüleme sistemleri ile bütünleģtirilmesi Uluslararası iģbirliğinin geliģtirilmesi ve GMES programının Dünya ölçeğindeki diğer programlarla entegrasyonu ile ilgili konular Avrupa Komisyonu-Avrupa Uzay Ajansı ve Avrupa Ajansı nın karar vereceği Kritik Uzay Teknolojileri proje baģlıkları (doküman güncellenmektedir) GMES Afrika

48 GÜVENLĠK ARAġTIRMALARI ALANI Burcu GÖĞÜġ DOĞAN Güvenlik AraĢtırmaları Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (0312) / 4566 URL:

49 Genel Hedefler Hedef: Temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler, suç gibi tehditlere karşı insanları koruyacak bilgi ve teknolojiler geliştirmek Güvenlik Araştırma Alanları Suç ve terörizme karģı korunma Kritik altyapı ve diğer unsurların güvenliği Akıllı takip ve sınır güvenliği Kriz ve olağanüstü hallerde güvenliğin tesisi

50 Gelecek çağrı bilgileri 6. ÇAĞRI (7. ÇP nin son Güvenlik Çağrısı) Tahmini Bütçesi: 300 M Tahmini Yayınlanma Tarihi: 2012 yılının 2. yarısı Önemli Konular: Logistics and Supply Chain Security Aftermath Crisis Management"

51 Özel Sektör-Kamu ĠĢbirliği (Private-Public Partnerships- PPP) Çağrıları

52 Energy Efficienct Buildings (EeB) Çağrısı 1. Her yıl Temmuz ayında açılıp Aralık ayında kapanıyor. 2. Dört farklı alanda çağrılar açılıyor. Enerji, Çevre, Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri ve Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri (BĠT) 3. Çağrılarda yeni veya mevcut binalara yönelik renovasyon, yeni malzemeler, ısıtma/soğutma, iç hava kalitesinin iyileģtirilmesi, yeni sensörler, akıllı sistemler vb. konularda projelere destek veriliyor. 4. Her yıl EeB alanında Türkiye de Avrupa dan koordinatörlerin katılım sağladığı Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği düzenleniyor. 5. Kimler katılabilir 1. Belediyeler, Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı gibi Bakanlıklar (demonstrasyon için bina sağlayarak) 2. Üniversiteler 3. Sanayi kuruluģları

53 Energy Efficienct Buildings (EeB) Çağrısı Ġlknur YILMAZ Enerji Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Tel: / 3926 Sorumlu kiģiler: Abdurrahman TÜRK Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri (NMP) Ulusal Ġrtibat Noktası Tel: / 4554 Ezgi BENER Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri(ICT) Ulusal Ġrtibat Noktası Tel: / 2580 Meltem ÜNLÜ TOKCAER Çevre Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Tel: /

54 Elektrikli Araçlar (Green Cars) Elektrikli araçlara yönelik Batarya tasarımı, Hafif malzemelerin üretimi, Akıllı alt yapıların geliģtirilmesi, Araç enerji yönetimi, Elektronik kontrol ünitelerin geliģtirilmesi, Temiz kent içi lojistik gibi konularda çağrılar yayımlanmaktadır.

55 Elektrikli Araçlar (Green Cars) Halen açık ve aģağıda belirtilen Green Cars çağrıları1 Mart 2012 tarihinde kapanacaktır. SıvılaĢtırılmıĢ metan gazıyla çalıģan ağır vasıtalara yönelik uygulamalar Elektrikli araçlar kullanılarak yapılan Ģehiriçi çevre dostu taģımacılık uygulamaları Akıllı UlaĢım Sistemlerin kullanılması ve yaygınlaģmasının yayalar, engelliler, bisiklet ve motosiklet sürücüleri gibi yol kullanıcılarına etkileri 4. Green Cars çağrılarının 20 Temmuz 2012 tarihinde açılması beklenmektedir

56 7. ÇP Çağrı Süreci

57 7.ÇP Çağrı Sistemi Uluslararası Dernekler Politika Dokümanları Avrupa Teknoloji Platformları 7.ÇP Üye Ülkeleri - Delegasyonlar Çalışma Programları Öncelikli Konular Proje Fikri Ortaklar Avrupa Komisyonu

58 7. ÇP Süreci Çağrı yayınlanır Konsorsiyumlar oluģturulur ve projeler sunulur Ġptal BaĢarısız Proje Değerlendirme Süreci BaĢarılı Proje Pazarlık Süreci Kontrat imzalanır Yedek Liste

59 Proje Türleri

60 Proje Türleri / Uygulama Araçları 1 ARAġTIRMA PROJELERĠ 2 KOORDĠNASYON PROJELERĠ BÜYÜK ÖLÇEKLĠ (IP) Large Scale CP (LSCP) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ (STREP) Small Scale CP (SSCP) KOBĠ LERE ÖZEL PROJELER SME targeted projects MÜKEMMELĠYET AĞLARI Networks of Excellence (NoE) EġGÜDÜM EYLEMLERĠ Coordination Actions (CA) DESTEK EYLEMLERĠ Support Actions (SA)

61 Proje BaĢvuru Süreci

62 7.ÇP Resmi Web Sitesi - CORDIS

63 ÇalıĢma Programı Avrupa Komisyonu bu projeleri fonlayarak ne elde etmek istiyor? Desteklenecek proje konuları Çağrıya özel bilgiler

64 ÇalıĢma Programı

65 Değerlendirme Kriterleri 1. BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK KALĠTE Scientific and/or technological excellence Çağrı baģlığına uygunluk Mevcut Durum ve Yenilikler (state-of-the-art) Bilim ve teknoloji metodolojisinin ve çalıģma planının kalite ve etkinliği 2. UYGULAMA Quality and efficiency of the implementation and the management Yönetim yapısı Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi (tamamlayıcılığı, dengesi ünv sanayi) Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan kaynağı, ekipman) 3. ETKĠ Potential impact through the development, dissemination and use of project results Projenin katma değeri ÇalıĢma Programındaki hedef etkilere (expected impact) katkısı Fikri Mülkiyet Hakları Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı

66 Hakemlik

67 ÇP lerde Hakemlik Nedir? Nasıl BaĢvuru Yapılır? ÇP lere sunulan projelerinin değerlendirilmesi ile izlenme süreci, çıkar çatıģmasına yer vermemek ve objektif bir Ģekilde yürütülmek üzere; Avrupa Komisyonu nun yapılan baģvurular içerisinden seçtiği bağımsız uzmanlar hakemler ve proje izleyicileri- tarafından yapılmaktadır. Büyük projelere 5, küçük projelere 3 uzman Uzaktan Değerlendirici / Panelist Proje Ġzleyicisi (Denetleme) Program Ġzleyicisi

68 ÇP lerde Hakemlik ve Proje/Program Ġzleyici Görevinin Sunduğu Fırsatlar ÇP kapsamındaki olanaklardan en iyi Ģekilde nasıl yararlanılacağına dair farkındalık kazanma Uzmanlık alanındaki faaliyetler ve varılan bilimsel ve teknolojik en uç nokta bilgisi Değerlendirme sürecinde aynı alanda çalıģan araģtırmacılarla tanıģma ve fikir alıģveriģinde bulunma imkânına sahip olma Yol masrafları hariç, hakemlik görevi yapılan her gün için 450 Euro harcırah

69 Hakemlik BaĢvurusu Hakemlik baģvurusu bireysel ya da kurumsal bazda, Uzman Yönetim Modülü (Expert Management Module - EMM) üzerinden yapılır. EMM e adresinden ulaģılır ve profil oluģturulur. Alanınızın Ulusal Ġrtibat Noktaları ndan bilgi alabilirsiniz!

70 7. Çerçeve Programında Finansal Konular

71 Masraf Gösterme Prensipleri Geçerli Masraflar (Eligible Cost) Gerçek Ayırt edilebilir Kontrol edilebilir Tahmini değil Proje süresi içinde gerçekleģmiģ Ekonomik Amaca uygun, etkin harcama Uygun kalite Geçerli Masraf (Eligible Cost) Ġlkeleri Gerekli Projenin yürütülmesi ve hedeflenen sonuçlar için gerekli Kurum içi muhasebe ilkelerine uygun Genel muhasebe kurallarına uygun Varsa 3. Ģahısların hesabında da kayıtlı

72 Masraf Gösterme Prensipleri Geçersiz Masraflar (Ġneligible Cost) Dolaylı Vergiler (KDV, gümrük...vb) AĢırı ve gereksiz harcamalar Borçlanma faizi ve benzeri masraflar Geçersiz Masraf (Ineligible Cost) Ġlkeleri BaĢka Topluluk projesine ait masraflar Kambiyo zararları DıĢ etkilerden doğan masraflar Doğabilecek masraflar için ayrılan provizyon

73 Komisyon un Destekleme Oranları Ar-Ge faaliyetleri için: geçerli masrafların %50 si Ġstisnası: Kamu kurumları: (Public bodies): %75 Üniversiteler(secondary and higher education establishments): %75 Kar amacı gütmeyen araģtırma kuruluģları(non profit research organisations): %75 KOBĠ ler (SMEs): %75 Demonstrasyon faaliyetleri için: geçerli masrafların %50 si Diğer faaliyetler için: geçerli masrafların %100 ü Sınır araģtırmaları etkinlikleri ( Frontier Research) Koordinasyon ve destek eylemleri (CSA) Eğitim ve araģtırmacıların kariyer geliģimini destekleme etkinlikleri Yönetim (Management)

74 Bütçeleme Modelleri Doğrudan ve Dolaylı Maliyetler; Doğrudan Maliyetler, proje için doğrudan yapılmıģ, koordinatör / ortak tarafından genel muhasebe ilkelerine uygun olarak kayıt edilebilen maliyetlerdir: Projede çalıģan proje personeline ödenen ücretler (Brüt Ücret + SSK+Kıdem Tazm.+izin v.s.) Proje için projede çalıģanlar tarafından yapılan seyahat masrafları Ekipman Masrafları (satın alım, nakliye, kurulum harcamaları) Yan sözleģmeler (subcontract) için yapılan harcamalar.(örn: Mali denetim sertifikası) Dolaylı Maliyetler, projenin yürütülmesi sırasında, projeyi yürütmekten dolayı kurum/kuruluģun katlanmak durumunda kaldığı genel yönetim giderleridir.

75 UKO Faaliyetleri

76 Ulusal Ġrtibat Noktaları TÜBĠTAK 7.ÇP nın koordinasyonundan sorumlu kuruluģ olup, NCP faaliyetlerini yürütmektedir. TÜBĠTAK UKO da 35 NCP Bilgilendirmek Yönlendirmek Eğitmek Ortak bulmak Temsil etmek TeĢvik etmek

77 UKO Eğitim Programları UKO nun 2012 yılında planladığı eğitimler: BaĢlangıç Düzeyi: Gaziantep-ġanlıurfa-Adana (ġubat) Konya-EskiĢehir-Afyon (Haziran) Proje Yazma ve Yönetimi Eğitimleri: Ġzmir (Mart) ve Bursa (Eylül) Proje Pazarları Ġstanbul (Mayıs) ve Brüksel (Ekim) Bu eğitimlerden faydalanmak için UĠN lerle iletiģime geçin ve web sayfamızı (duyurularımızı) takip edin!

78 UKO Destek Programları 7. ÇP Destek Programları Destek Adı Proje Önerisi Ön- Değerlendirme Destek Programı ÇP ye Katılımı Özendirme Ödülü Desteği Sunulması Konsorsiyum OluĢturma Amaçlı YurtdıĢı Seyahat Desteği Programı Ulusal Ġrtibat Noktası Özel Desteği Programı Kapsamı YurtdıĢı Proje Yazımı DanıĢmanlık Hizmeti Desteği BaĢarılı Proje Koordinatörleri ve Ortaklarına Destek Proje GeliĢtirme ve Konsorsiyum OluĢturma Amaçlı Seyahat Desteği ÇP'lerde Lider Katılımcı'ya YurtdıĢı Toplantı Desteği

79 7.ÇP Üyelik Sistemi -

80 Çağrı Döneminde... sitesine üye olunuz Üyelik Profilinizi doldurunuz ve ilgi alanlarınızı seçiniz KOBĠ programı, AraĢtırma altyapıları, Fikirler özel programı gibi tüm disiplinlere yönelik alanları da seçerek bağlantı sayınızı arttırabilirsiniz. Bu sayede, yalnızca ilgi alanlarınızla ilgili günde en çok bir özet e-posta alacaksınız:

81 En kısa sürede baģlıklarını inceleyin... Türkiye nin önceliği olduğunu düģündüğünüz ve ilgilendiğiniz konularla ilgili olarak UĠN leri bilgilendirin ve UĠN lerle irtibat halinde olun... ÇP lerde hakem olarak deneyim kazanmak için hakem havuzuna kayıt olun... (baģvuru icin: Daha önceden desteklenmiģ (5. ve 6. ÇP) projelerin kamuya açıklanmıģ olan bilgilerini (http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm ve inceleyin... ĠĢbirliği çalıģmalarına Ģimdiden baģlayın... Düzenlenmekte olan ulusal veya uluslararası bilgi günü, konferans, çalıģtay, proje pazarlarına katılın... Bizim sizlere iletmekte olduğumuz duyuruları takip edin... (www.fp7.org.tr) Profil formunuzu doldurun!!!

82 AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Tunus Cad. No: Kavaklıdere / ANKARA Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Tel: Faks:

AB 7. Çerçeve Programı

AB 7. Çerçeve Programı AB 7. Çerçeve Programı Burcu GÖĞÜŞ DOĞAN AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı AB 7.Çerçeve Programı (2007-2013) AB 7.Çerçeve Programı Yapısı-Özel Programlar UKO Faaliyetleri Türkiye

Detaylı

Konsorsiyum yapısı. Sözleşmede yer alan görevler. Ortak3. Ortak4 Koordinatör. Ortak6. Ortak2 Ortak5 Ortak1. Ortak7. Ortak8

Konsorsiyum yapısı. Sözleşmede yer alan görevler. Ortak3. Ortak4 Koordinatör. Ortak6. Ortak2 Ortak5 Ortak1. Ortak7. Ortak8 AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz? Oğuz YAPAR TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBİ Yararına Araştırma Ulusal İrtibat Noktası Projedeki durumunuzu belirlemek...

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı

AB 7. Çerçeve Programı AB 7. Çerçeve Programı A. Çınar ÖNER Sağlık Alanı ve Gıda, Tarım, Biyoteknoloji Alanı Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programları Müdürlüğü Aralık 2011/KAYSERİ İÇERİK AB 7. Çerçeve Programı nedir? 7.

Detaylı

7. Çerçeve Programı. İlknur YILMAZ, 7.ÇP Enerji Ulusal İrtibat Noktası. 01 Kasım 2011, İstanbul

7. Çerçeve Programı. İlknur YILMAZ, 7.ÇP Enerji Ulusal İrtibat Noktası. 01 Kasım 2011, İstanbul 7. Çerçeve Programı İlknur YILMAZ, 7.ÇP Enerji Ulusal İrtibat Noktası 01 Kasım 2011, İstanbul İçerik AB Çerçeve Programları 7. Çerçeve Programı İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı Marie-Curie

Detaylı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci ve Hakemlik

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci ve Hakemlik Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci ve Hakemlik Projelerin Değerlendirilmesi Değerlendirme sürecinin en kritik kısımlarında bağımsız ve yüksek kaliteli uzmanlar rol alır. Her yıl 4500-5000

Detaylı

AB Çerçeve Programları. TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi

AB Çerçeve Programları. TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi AB Çerçeve Programları TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi AB Çerçeve Programları AB nin Hedefi: Ekonomik güç Bilimsel ve Teknolojik güç AB Siyasi güç 1984 yılında başlayan Çerçeve

Detaylı

6/6/2007. AB Çerçeve Programları. AB Çerçeve Programları. Hangi ülkeler katılabilir? Kazanımlar. AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) 53,2 milyar

6/6/2007. AB Çerçeve Programları. AB Çerçeve Programları. Hangi ülkeler katılabilir? Kazanımlar. AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) 53,2 milyar İlki 1984 yılında başlamıştır. AB nin küresel lider olma projesi Didem ÇELİKKANAT Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Ulusal İrtibat Noktası Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi

Detaylı

Enerji Verimliliği i Destekleri

Enerji Verimliliği i Destekleri AB 7. Çerçeveeve Programı Enerji Verimliliği i Destekleri Aslı VURAL, 7.Çerçeve Programı Enerji ve Çevre Ulusal İrtibat Noktası II. Enerji Verimliliği Kongresi 9-11 Nisan 2009, TÜBİTAK MAM Gebze, Kocaeli

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı Genel Konular & İşbirliği Özel Programı

AB 7. Çerçeve Programı Genel Konular & İşbirliği Özel Programı AB 7. Çerçeve Programı Genel Konular & İşbirliği Özel Programı G. Fırat GEDİKLİ Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler & Toplumda Bilim Alanları AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı

Detaylı

TÜBĐTAK. 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları. Seda GÖKSU Begüm SARGIN

TÜBĐTAK. 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları. Seda GÖKSU Begüm SARGIN 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları Seda GÖKSU Begüm SARGIN 7.ÇP Çağrı Sistemi Uluslararası Dernekler Politika Dokümanları Avrupa Teknoloji Platformları 7.ÇP Üye Ülkeleri - Delegasyonlar Çalışma

Detaylı

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler. Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler. Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Yenilik nedir? Bir ürün ya da hizmetin ilk fikrinin oluşmasını buluş (icat keşif),

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Özel Programı

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Özel Programı AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Özel Programı Burcu GÖĞÜŞ DOĞAN Güvenlik Araştırmaları ve Avrupa Ortak Araştırma Merkezi Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi 7.Çerçeve

Detaylı

AB Çerçeve Programları

AB Çerçeve Programları AB Çerçeve Programları O. Gürcan Ozan 7.ÇP Takım Lideri, TÜBİTAK gurcan.ozan@tubitak.gov.tr 06.05.2010, Ankara AB Çerçeve Programları İlki 1984 yılında başlamıştır. AB nin küresel lider olma projesi Çerçeve

Detaylı

Avrupa Birliği. Betül MACĐT KOBĐ Etkinlikleri / EUREKA Proje Sorumlusu AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Avrupa Birliği. Betül MACĐT KOBĐ Etkinlikleri / EUREKA Proje Sorumlusu AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programına Katılım Betül MACĐT KOBĐ Etkinlikleri / EUREKA Proje Sorumlusu AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi AVRUPA BĐRLĐĞĐ PROJE TEKLĐFĐNĐN HAZIRLANMASI LĐZBON STRATEJĐSĐ

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi 12 Ağustos 2010

TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi 12 Ağustos 2010 AB 7. Çerçeve Programı Didem ÇELĐKKANAT OZAN AB 7.ÇP Ulusal Koordinatör Yardımcısı TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi 12 Ağustos 2010 AB Çerçeve Programları Ekonomik güç Bilimsel

Detaylı

Đşbirliği Özel Programı

Đşbirliği Özel Programı AB 7. Çerçeve Programı Đşbirliği Özel Programı Begüm SARGIN Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanı AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı (AB 7. ÇP)

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programına Katılım. Ahu YÜCESOY Sağlık Ulusal İrtibat Noktası

AB 7. Çerçeve Programına Katılım. Ahu YÜCESOY Sağlık Ulusal İrtibat Noktası AB 7. Çerçeve Programına Katılım Ahu YÜCESOY Sağlık Ulusal İrtibat Noktası İÇERİK 1) Hakemlik ve Proje/Program İzleyici Nedir? 2) Avrupa Komisyonu nun Hakem ve Proje/Program İzleyici Seçimi 3) 7.ÇP de

Detaylı

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler Oğuz YAPAR TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBİ Yararına Araştırma Ulusal İrtibat Noktası İleri Teknoloji Ürünlerinde İhracatın

Detaylı

AB Çerçeve Programları nda KOBĐ ler

AB Çerçeve Programları nda KOBĐ ler AB Çerçeve Programları nda KOBĐ ler Betül MACĐT TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi 12 Ocak 2009 ĐMMĐB / Đstanbul AB Çerçeve Programları(2007-2013) AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013)

Detaylı

Konseyi Toplantısı 29 Kasım m 2008

Konseyi Toplantısı 29 Kasım m 2008 17. Mühendislik M Dekanları Konseyi Toplantısı 29 Kasım m 2008 Yusuf Ziya AYRIM TÜBİTAKTAK AB Çerçeve eve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Araştırma rma Potansiyeli Alanı Ulusal İrtibat Noktası AB

Detaylı

AB ve ULUSLARARASI PROJELER OFİSİ ve AB HORIZON 2020 PROGRAMI

AB ve ULUSLARARASI PROJELER OFİSİ ve AB HORIZON 2020 PROGRAMI AB ve ULUSLARARASI PROJELER OFİSİ ve AB HORIZON 2020 PROGRAMI İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi http://euoffice.istanbul.edu.tr http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Detaylı

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı. 29 Aralık 2014

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı. 29 Aralık 2014 Horizon 2020 Programı 29 Aralık 2014 Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları 2 AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri 3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler Avrupa Komisyonu na doğrudan

Detaylı

ULUSLARARASI DESTEKLER. AB 7. ÇP Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanı

ULUSLARARASI DESTEKLER. AB 7. ÇP Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanı ULUSLARARASI DESTEKLER Z. İLKNUR YILMAZ AB 7. ÇP Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanı Ankara, 02 Nisan 2008 Uluslararası Programlar COST EUREKA AVRUPA BĠRLĠĞĠ 7. ÇERÇEVE PROGRAMI AB Çerçeve Programları

Detaylı

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBĐ ler

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBĐ ler Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBĐ ler Betül MACĐT KOBĐ Etkinlikleri / EUREKA Proje Sorumlusu TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sanayinin Ar-Ge Harcamalarındaki

Detaylı

Uluslararası Projeler Hazırlanırken

Uluslararası Projeler Hazırlanırken Uluslararası Projeler Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Doç.Dr. Nilay Başaran Uluslararası Đşbirliği Dairesi Bşk. Kasım 2011 Uluslararası Projelerde Yer Almanın Kazançları Araştırma faaliyetlerinizin

Detaylı

TEYDEB -- EUREKA EUREKA - AB 7.ÇP

TEYDEB -- EUREKA EUREKA - AB 7.ÇP Ulusal ve Uluslararası İşbiliği Fırsatları TEYDEB - EUREKA - AB 7.ÇP Abdurrahman TÜRK 7.ÇP KOBİ ve NMP Ulusal İrtibat Noktası & EUREKA Proje Sorumlusu 28.05.2010, Ankara KOBİ Profilleri AR-GE Seviyelerine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN Ulusal İrtibat Noktası 30 Mayıs 2016, Kırıkkale Üniversitesi UFUK 2020 Programı 2 Ufuk 2020 Programı Ufuk

Detaylı

TÜBĐTAK (2007-2013) 2013)

TÜBĐTAK (2007-2013) 2013) AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) 2013) 10 Aralık 2012 AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Avrupanın Bilim araştırma alanında rekabet gücünü artırmak

Detaylı

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler M. Burak TOPARLI TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi EUREKA Proje Sorumlusu Sanayinin Ar-Ge Harcamalarındaki Payı Bilim ve Teknoloji

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası

Ortak Arama YöntemleriY. Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası Ortak Arama YöntemleriY Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası Đçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UĐN Ağları

Detaylı

Avrupa Birliği. Betül MACĐT AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi. SAMSUN, 22 Şubat 2010

Avrupa Birliği. Betül MACĐT AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi. SAMSUN, 22 Şubat 2010 Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Genel Bilgi Betül MACĐT AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi AB 7.ÇP KOBĐ Alanı Ulusal Đrtibat Noktası & EUREKA Proje Sorumlusu SAMSUN, 22 Şubat 2010 AB Çerçeve

Detaylı

TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Ulusal Đrtibat Noktası

TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Ulusal Đrtibat Noktası AB Çerçeve Programları Didem ÇELĐKKANAT OZAN TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Ulusal Đrtibat Noktası AB Çerçeve Programları Đlki 1984 yılında

Detaylı

Bilgi ve İletişim im Teknolojileri Ulusal İrtibat Noktası. ncpict@tubitak.gov.tr

Bilgi ve İletişim im Teknolojileri Ulusal İrtibat Noktası. ncpict@tubitak.gov.tr 7. Çerçeve eve Programı Ebru BAŞAK AK AKÖZ Bilgi ve İletişim im Teknolojileri Ulusal İrtibat Noktası ncpict@tubitak.gov.tr AB Çerçeve Programları AB nin orta vadeli ATG politikaları planlama aracıdır.

Detaylı

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır.

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. 1. ÇP (1984-88) 2. ÇP (1987-91) 3. ÇP (1990-94) 4. ÇP (1994-98)

Detaylı

AB Çerçeve Programları BAHADIR AKBULUT

AB Çerçeve Programları BAHADIR AKBULUT Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programına Katılım AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi BAHADIR AKBULUT AVRUPA BİRLİĞİ PROJE TEKLİFİNİN HAZIRLANMASI LİZBON STRATEJİSİ ORTAK OLMA / BULMA AB 7.ÇERÇEVE

Detaylı

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası Kapsam AB Bölgesel Politikası ve Araştırma Politikası Etkileşimi Araştırma Politikası

Detaylı

AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI KOBİ LERE YÖNELİK FIRSATLAR

AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI KOBİ LERE YÖNELİK FIRSATLAR AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI KOBİ LERE YÖNELİK FIRSATLAR Betül MACİT Bilimsel Programlar Uzmanı 15 Ekim 2012 Başkent OSB ANKARA AB 7.ÇP Yapısı Özel Programlar İşbirliği Özel Programı (32,3 milyar 10 Tematik Alan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Bölüm 1: Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý

ÝÇÝNDEKÝLER. Bölüm 1: Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý A dý m A d ým 7.Çerçeve Programý ÝÇÝNDEKÝLER Bölüm 1: Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý Avrupa Topluluðu Hibe Programlarý Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý AB Çerçeve Programlarýnýn Hedefi AB Çerçeve

Detaylı

TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V.

TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V. TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V. 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi TÜBĠTAK ARDEB in PaydaĢları Kamu Ar-Ge Enstitüleri ARDEB Gruplar ve Mali

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB Çerçeve Programları AB nin Hedefi: Ekonomik Güç Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE TEŞVİKLERİ SEMİNERİ 1

AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE TEŞVİKLERİ SEMİNERİ 1 AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE TEŞVİKLERİ SEMİNERİ Çerçeve Programları (FP7-HORIZON 2020) Irmak Koçkan Ersolmaz Teknoloji Değerleme ve Proje Geliştirme Müdürü Borusan Teknoloji Geliştirme ve ArGe A.Ş 13.01.2016

Detaylı

AB Çerçeve Programları. K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası

AB Çerçeve Programları. K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programları K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programları İlki 1984 yılında başlamıştır. AB nin küresel lider

Detaylı

ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma

ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma Doç. Dr. ġahin ANIL Evran DOĞAN, Ferya TAġCI TAGEM 1 SUNU ĠÇERĠĞĠ ARIMNet1 Projesi

Detaylı

ve Đpuçları Hüseyin METĐN Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Alanı Ulusal Đrtibat Noktası ncpict@tubitak.gov.tr

ve Đpuçları Hüseyin METĐN Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Alanı Ulusal Đrtibat Noktası ncpict@tubitak.gov.tr Proje Başvuru - Değerlendirme Süreci ve Đpuçları Hüseyin METĐN Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Alanı Ulusal Đrtibat Noktası ncpict@tubitak.gov.tr AVRUPA BĐRLĐĞĐ PROJE TEKLĐFĐNĐN HAZIRLANMASI STRATEJĐ BELGELERĐ

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı

AB 7. Çerçeve Programı AB 7. Çerçeve Programı Teknik Konular Abdurrahman TÜRK KOBİ Ulusal İrtibat Noktası İstanbul, 01.07.2009 Yararlı Web Siteleri EPSS Nedir? EPSS (Electronic Proposal Submission System) Çerçeve Programı çağrılarına

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE VE HORIZON 2020 PROGRAMLARI

AB 7. ÇERÇEVE VE HORIZON 2020 PROGRAMLARI AB 7. ÇERÇEVE VE HORIZON 2020 PROGRAMLARI 14:00 14:15 Kayıt ÜNİVERSİTE BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME GÜNÜ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, KIRIKKALE 21 Mayıs 2013, Salı 14:15 14:30 14:30-14:50 14:50-15:20

Detaylı

Aslı VURAL, 7.ÇP Çevre ve Enerji Ulusal Đrtibat Noktası. AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Günü. 9 Ekim 2008, TÜBĐTAK, ANKARA

Aslı VURAL, 7.ÇP Çevre ve Enerji Ulusal Đrtibat Noktası. AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Günü. 9 Ekim 2008, TÜBĐTAK, ANKARA AB 7. Çerçeve Programı nda Ortak Arama Yöntemleri Aslı VURAL, 7.ÇP Çevre ve Enerji Ulusal Đrtibat Noktası AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Günü 9 Ekim 2008, TÜBĐTAK, ANKARA Sunum İçeriği Ortak Arama Yöntemleri

Detaylı

EUREKA ve EUROSTARS Programları

EUREKA ve EUROSTARS Programları EUREKA ve EUROSTARS Programları Betül MACĐT EUREKA Proje Sorumlusu AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KAYSERĐ, 29 Nisan 2011 Ulusal ve uluslararası Ar-Ge destek programları AB 7. Çerçeve

Detaylı

Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları

Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları Selcen Gülsüm ASLAN ÖZŞAHİN Ulusal İrtibat Noktası Hacetepe Üniversitesi, Ankara 17 Haziran 2014, Salı Sunum İçeriği Marie Skłodowska

Detaylı

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan Orta Gelir Tuzağı Yenilik Ekonomileri * Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma

Detaylı

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı ve TÜBİTAK Destekleri

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı ve TÜBİTAK Destekleri Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı ve Destekleri A. Serhat YILDIRIM, SC2 Ulusal İrtibat Noktası 22.11.2016, Erzurum Sunum İçeriği Horizon 2020 Programı ve Bileşenleri Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı. Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Đşbirliği Özel Programı Hedefi : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek kilit alanlarda Avrupa

Detaylı

Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları

Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları Selcen Gülsüm ASLAN ÖZŞAHİN Ulusal İrtibat Noktası -UME 17 Nisan 2014, Perşembe Sunum İçeriği Marie Skłodowska Curie Terminolojisi

Detaylı

fp7@tubitak.gov.tr Ulusal İrtibat Noktası AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ

fp7@tubitak.gov.tr Ulusal İrtibat Noktası AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ fp7@tubitak.gov.tr AB Çerçeve eve Programları ve 7. Çerçeve eve Programı Pınar DEMİREKLER Gıda, Tarım m ve Balıkçılık, k, Biyoteknoloji Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAKTAK AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI ICT PSP Programının 2012 Çağrısına ilişkin ilk değerlendirme sonuçları Avrupa Komisyonu tarafından açıklanmıştır. Programın 2012 Yılı Çağrısında,

Detaylı

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür Sağlık Sektörü Ulusal Ekonomimiz Açısından Kritik Sağlık Harcaması/GSYİH 2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür 10 % 9 8 7 6 5,4 5,3 5,4 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 5,6 5,3 5,4 5 4

Detaylı

AB Çerçeve Programları

AB Çerçeve Programları AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB nin Hedefi: Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç İlki 1984 yılında başlamıştır. Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli

Detaylı

TÜBĐTAK Ulusal Koordinasyon

TÜBĐTAK Ulusal Koordinasyon AB 7. Çerçeve Programı ve TÜBĐTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi AB Çerçeve Programları AB nin Hedefi: Ekonomik Güç Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları, diğer birçok

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

(PEOPLE SPECIFIC PROGRAMME)

(PEOPLE SPECIFIC PROGRAMME) AB 7. Çerçeve eve Programı KİŞİYİ DESTEKLEME ÖZEL PROGRAMI (PEOPLE SPECIFIC PROGRAMME) MELİS S YURTTAGÜL KİŞİYİ DESTEKLEME ÖZEL PROGRAMI ULUSAL İRTİBAT NOKTASI AB 6. Çerçeve eve Programı (2002-2006) 2006)

Detaylı

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir?

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. İlki 1984 yılında

Detaylı

ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI (UĠDB)

ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI (UĠDB) ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI (UĠDB) Doç.Dr. Nilay BaĢaran Uluslararası ĠĢbirliği Dairesi BĢk. V. AB Çerçeve Programları Muduru Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı (UĠDB) AB Çerçeve Programları

Detaylı

Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8

Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8 AB Çerçeve Programları Burçak ÇULLU AB 7.ÇP Marie-Curie Ulusal İrtibat Noktası Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8 UN Commission on Science and Technology for Development UNESCO

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

Avrupa Birliği Çerçeve Programları

Avrupa Birliği Çerçeve Programları Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Avrupa Birliği Çerçeve Programları Özlem HANGÜN ozlem.hangun@portakalteknoloji.com Özet: Avrupa Birliği( AB)

Detaylı

AB 6.Çerçeve Programı Türkiye nin Katılımı Organizasyon Tiplerine Göre Dağılım Analizi

AB 6.Çerçeve Programı Türkiye nin Katılımı Organizasyon Tiplerine Göre Dağılım Analizi AB 6.Çerçeve Programı Türkiye nin Katılımı Organizasyon Tiplerine Göre Dağılım Analizi 20 Ekim 2006 Giriş Ülkemizin AB Çerçeve Programlarına resmi olarak katılımı ilk olarak 6. Çerçeve Programında gerçekleşmiştir.

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler AMAÇ Avrupa nın karşı karşıya olduğu sosyoekonomik problemlere yönelik ortak çözüm yolları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

7. ÇP Finansal Kurallar

7. ÇP Finansal Kurallar 7. ÇP Finansal Kurallar Sema KARAARSLAN Yasal ve Finansal Konular Ulusal Đrtibat Noktası 3 Mart 2010 TÜBĐTAK 7. ÇP de Terminoloji Grant Agreement : Komisyon ve koordinatör arasında imzalanan kontrat. Konsorsiyum

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI GÜVENLĐK ARAŞTIRMALARI ALANI AB 7.Çerçeve Programı Burcu GÖĞÜŞ DOĞAN 3 MART 2009 KARA HARP OKULU AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI Đşbirliği Özel Programı (32,3 milyar ) 10 Tematik Alan Konu Odaklı Araştırma ve Koordinasyon

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 PROGRAMI HORIZON 2020 PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 PROGRAMI AB Çerçeve Programları ve Horizon 2020 Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa nın bilim ve teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014 TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI Ebru İMAMOĞLU Ekim 2014 Temel Hedefler Temel hedef, H2020 geri dönüş oranı ve başarı yüzdesini artırmak! Katılım

Detaylı

TÜBĐTAK. AB 7. Çerçeve Programı Kapasiteler Özel Programı Seda GÖKSU

TÜBĐTAK. AB 7. Çerçeve Programı Kapasiteler Özel Programı Seda GÖKSU AB 7. Çerçeve Programı Kapasiteler Özel Programı Seda GÖKSU KOBĐ ler YARARINA ARAŞTIRMALARI ALANI KOBĐ ler Yararına Araştırmalar Alanı KOBĐ lerin Ar-Ge kapasitesini geliştirme Konu sınırlaması yok! Program

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 29 Kasım 2011. AB 7. Çerçeve Programı: Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları. Fikirler Özel Programı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 29 Kasım 2011. AB 7. Çerçeve Programı: Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları. Fikirler Özel Programı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 29 Kasım 2011 AB 7. Çerçeve Programı: Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Fikirler Özel Programı Kapasiteler Özel Programı Selcen Gülsüm ASLAN AB Çerçeve Programları

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu 21 OCAK 2011 Osman ġahġn MALĠYE BAKANLIĞI Yükseköğretim Hizmetleri Daire BaĢkanı SUNUM PLANI Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri Ar-Ge

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ AB 7. Çerçeve eve Programı Didem ÇELİKKANAT Sağlık k ve Ulaştırma Alanı TÜBİTAKTAK AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ fp7@tubitak tubitak.gov.tr Sunum İçeriği AB Çerçeve eve Programlarına

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SERTĠFĠKALI PROJE ÇEVRĠM VE YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ (PROJECT CYCLE AND MANAGEMENT TRAINING) EĞĠTĠMCĠLER Dr. Hüseyin GÜMÜġ huseyingms@gmail.com

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı Kapasiteler Özel Programı

AB 7. Çerçeve Programı Kapasiteler Özel Programı AB 7. Çerçeve Programı Kapasiteler Özel Programı Abdurrahman TÜRK NanoMatPro Ulusal İrtibat Noktası Araştırma Düzeyi KOBi ler Yararına Araştırma EUREKA Eurostars UYGULAMALI ARAŞTIRMA Marie Curie İşbirliği

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014 TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI Ebru İMAMOĞLU Ekim 2014 Temel Hedefler Temel hedef, H2020 geri dönüş oranı ve başarı yüzdesini artırmak! Katılım

Detaylı

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr AB 7. Çerçeve eve Programı TÜBİTAKTAK AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ fp7@tubitak.gov.tr Sunum İçeriği AB Çerçeve eve Programlarına Genel Bakış AB Altınc ncı Çerçeve eve Programı 6ÇP

Detaylı

AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz?

AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz? AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz? K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası İÇERİK Projedeki durumunuzu belirlemek

Detaylı

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak...

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... 2008 Yılı Kişi Başına Düşen Milli Gelir (ABD=100, log %) Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu teknoloji yoğun Ar-Ge ve eğitime önem vermek Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013)

AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının

Detaylı

TÜBİTAK 1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK 1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI TÜBİTAK DESTEKLERİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destekleme Programı 1507 KOBİ Ar-Ge Projeleri Destekleme

Detaylı

HORİZON2020 NMP ALANI KONU BAŞLIKLARI. Nanotechnology Advance Materials Advance Manufacturing and Processing

HORİZON2020 NMP ALANI KONU BAŞLIKLARI. Nanotechnology Advance Materials Advance Manufacturing and Processing HORİZON2020 NMP ALANI KONU BAŞLIKLARI Nanotechnology Advance Materials Advance Manufacturing and Processing Neden İşbirliği Projeleri Yenilikçilik (İnovasyon) Eğilimleri... Avrupa çapında yapılan bir araştırma

Detaylı

ITEA 3 Açılış Etkinliği

ITEA 3 Açılış Etkinliği ITEA 3 Açılış Etkinliği Ezgi BENER EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi 29 Mayıs 2014, İstanbul EUREKA Nedir? Ulusal Destekler Ar-Ge Uluslararası İşbirliği EUREKA; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

AVRUPA KOMĠSYONU Ortak Araştırma Merkezi ( JRC)

AVRUPA KOMĠSYONU Ortak Araştırma Merkezi ( JRC) AVRUPA KOMĠSYONU Ortak Araştırma Merkezi ( JRC) ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE YÖNETĠM MERKEZĠ JRC İçindekiler JRC nin görevi JRC nin yapısı : Enstitüler Bireysel başvurular İşbirliği kurmak 09.04.2010 Proje

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı