ALANA HED YE. ÇAMAfiIR MAK NES NO-FROST BUZDOLABI TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED. ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD. Mart 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALANA HED YE. ÇAMAfiIR MAK NES NO-FROST BUZDOLABI TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED. ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD. Mart 2011"

Transkript

1 TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD Mart 2011 NO-FROST BUZDOLABI ALANA ÇAMAfiIR MAK NES HED YE Hediye edilecek olan 5063 FY kodlu Çamafl r Makinesinin perakende sat fl fiyat 869 TL dir. No-Frost Buzdolaplar yan nda Çamafl r Makinesi hediyesi al nmad durumda, No-Frost modellerde 350 TL de ifltirme indiriminden faydalanabilirsiniz. Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World e özel +8 taksit veya flimdi al n A ustos 2011 de ödemeye bafllay n! Uygulama 1-31 Mart 2011 tarihleri aras nda +8 taksit veya 5 ay taksit erteleme fleklindedir. Art 8 taksit ya da 5 ay taksit erteleme birbirinin alternatifidir ve birlefltirilerek ayn anda kullan lamaz, müflterinin tercihine göre biri seçilebilir. Art 8 taksit ya da 5 ay taksit erteleme peflin ve vade farkl sat fl ifllemlerini, ayr ca puanla yap lan ifllemleri kapsamaz. Business Club Worldcard'lar +8 taksit ya da 5 ay taksit erteleme uygulamas na dahil de ildir.

2 5088 A+++ A+++ S n f üstün enerji performans yla kendi s n f nda dünyan n en az elektrik tüketen No-Frost Buzdolab ki Kap l No-Frost Derin Buzdolab Siyah Cam Kap l ve alüminyum kap sapl üstün tasar m Dokunmatik elektronik kontrol sistemi H zl dondurma ve h zl so utma fonksiyonlar Buzdolab n n kullan lmad durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa layan EcoFuzzy fonksiyonu Her rafa hava üfleyen multi-flow sistemi Büyük tencereler için genifl kullan m alan sunan, yüksekli i ayarlanabilir derin cam raflar fi k ve modern görünümlü fleffaf kap içi raflar Nem ayarl ve genifl hacimli büyük sebzelikler Kahvalt l k bölmeleri Kap raf alt nda hareketli üçlü saklama kutular Gövde raf alt nda as l iç içe geçen üçlü krom fliflelik Hijyen uygulamalar : - Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+) - ç gövde yüzeylerinde bakteri oluflumunu ve üremesini engelleyen gümüfl kaplama sistemi (Gümüfl+) - Buzdolab içindeki havay iyonize ederek hava kaynakl bakterileri yok eden ve taze hava sa layarak g dalar n ömrünü uzatan iyonizer sistemi ( yon+) - Antibakteriyel kap contalar ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi Kolay buz elde edilmesini sa layan buzmatik Dondurucu ve so utucu bölmelerde beyaz ayd nlatma Aç lma yönü de ifltirilebilir kap lar Çok düflük ses seviyesi (40 dba) Çevreci R600a so utucu gaz Toplam Brüt Hacim : 540 lt So utucu Bölme Net Hacim : 409 lt Dondurucu Bölme Net Hacim : 106 lt Dondurma Kapasitesi : 8 kg / 24 saat : 0,595 kwh / 24 saat Boyutlar (YxGxD) : 191,5x70x76 cm 8844 SBS NF (Cool Control) Dört Kap l Gardırop Tipi No-Frost Buzdolab Cool Control bölmesi ile 77 lt lik so utucu-dondurucu olarak de ifltirilebilir hacim A S n f enerji performans z b rakmayan Inox kap lar ve fl k tasar ml kap saplar ile üstün tasar m Dokunmatik elektronik kontrol paneli ile; - Her bölmenin s cakl n n ayr ayr ayarlanabilmesi imkân - H zl dondurma ve h zl so utma fonksiyonlar - Buzdolab n n kullan lmad durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa layan EcoFuzzy fonksiyonu - Kap aç k alarm Her rafa hava üfleyen multi-flow so utma sistemi Yeni No-Frost sistemi: - So utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s cakl k sal n m ; bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan r. - So utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt lm flt r. - So utucu ve dondurucu bölmede saklanan g da kokular birbirine kar flmaz. - Birbirinden ba ms z bölmeler sayesinde h zl so utma ve dondurma Büyük tencereler için genifl kullan m alan sunan, yüksekli i ayarlanabilir genifl ve derin, dayan kl cam raflar fi k ve modern görünümlü fleffaf kap içi raflar Kapakl kap raflar Krom siperlikli flifle tutuculu kap raflar Genifl hacimli büyük sebzelikler Kahvalt l k bölmeleri Beyaz LED ile iç ayd nlatma Kolay buz elde edilmesini sa layan çevirmeli buzmatik Taze Dondurma ifllemi yapabilen bölme Hijyen uygulamalar : - Mavi Ifl k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl yiyeceklerin tazeli inin korunmas ve saklama ömürlerinin uzat lmas imkân - Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+) - ç gövde yüzeylerinde bakteri oluflumunu ve üremesini engelleyen gümüfl kaplama sistemi (Gümüfl+) - Buzdolab içindeki havay iyonize ederek hava kaynakl bakterileri yok eden ve taze hava sa layarak g dalar n ömrünü uzatan iyonizer sistemi ( yon+) - Antibakteriyel kap contalar ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi Çok düflük ses seviyesi (43 dba) Çevreci R600a so utucu gaz Toplam Brüt Hacim : 610 lt So utucu Bölme Net Hacim : 385 lt (+77 lt so utucu olarak ayarlanabilir) Dondurucu Bölme Net Hacim : 155 lt (77 lt si so utucu olarak ayarlanabilir) Dondurma Kapasitesi : 13 kg / 24 saat S cakl k Yükselmesi : 15 saat : 1,65 kwh / 24 saat Boyutlar (YxGxD) : 182x92x76,5 cm KORUMA Mavi Ifl k Antibakteriyel Kap Contas Hijyen+ Gümüfl+ yon+

3 2.949 TL 2.709TL MART FIRSATI 5287 NFI ki Kap l No-Frost Buzdolab A+ S n f üstün enerji performans (A s n f na göre %30 tasarruf) z b rakmayan Inox d fl görünüm Elektronik kontrol sistemi: - Her iki bölmenin ayr ayr s cakl k ayarlar - H zl dondurma ve h zl so utma fonksiyonlar - Buzdolab n n kullan lmad durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa layan EcoFuzzy Her rafa hava üfleyen multi-flow sistemi Yeni No-Frost sistemi: - So utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s cakl k sal n m ; bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan r. - So utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt lm flt r. - So utucu ve dondurucu bölmede saklanan g da kokular birbirine kar flmaz. - Birbirinden ba ms z bölmeler sayesinde h zl so utma ve dondurma - So utucu ve dondurucu bölme için kap aç k alarm Genifl kullan m alan sunan, yüksekli i ayarlanabilir cam raflar fi k ve modern görünümlü fleffaf kap içi raflar Nem ayarl kayar sebzelikler Kahvalt l k bölmeleri Kap raf alt nda hareketli ve yumuflak aç lma sistemli saklama bölmesi 5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik Kolay buz elde edilmesini sa layan buzmatik Hijyen uygulamalar : - Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+) - ç gövde yüzeylerinde bakteri oluflumunu ve üremesini engelleyen gümüfl kaplama sistemi (Gümüfl+) - Buzdolab içindeki havay iyonize ederek hava kaynakl bakterileri yok eden ve taze hava sa layarak g dalar n ömrünü uzatan iyonizer sistemi - Antibakteriyel kap contalar ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi Dondurucu ve so utucu bölmelerde ayd nlatma Çok düflük ses seviyesi (40 dba) Çevreci R600a so utucu gaz Toplam Brüt Hacim : 500 lt So utucu Bölme Net Hacim : 355 lt Dondurucu Bölme Net Hacim : 90 lt Dondurma Kapasitesi : 6 kg / 24 saat S cakl k Yükselmesi : 15 saat : 0,972 kwh / 24 saat Boyutlar (YxGxD) : 192x70x68 cm TL 2.589TL MART FIRSATI 2398 CNI Genifl Hacimli Full No-Frost Kombi ki Kap l Buzdolab A+ S n f üstün enerji performans (A s n f na göre %30 tasarruf) z b rakmayan Inox d fl görünüm fi k tasar ml alüminyum kap saplar Elektronik kontrol sistemi: - Her iki bölmenin ayr ayr s cakl k ayarlar - H zl dondurma ve h zl so utma fonksiyonlar - Buzdolab n n kullan lmad durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa layan EcoFuzzy Her rafa hava üfleyen multi-flow sistemi Yeni No-Frost sistemi: - So utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s cakl k sal n m ; bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan r. - So utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt lm flt r. - So utucu ve dondurucu bölmede saklanan g da kokular birbirine kar flmaz. - Birbirinden ba ms z bölmeler sayesinde h zl so utma ve dondurma - So utucu ve dondurucu bölme için kap aç k alarm Genifl kullan m alan sunan, yüksekli i ayarlanabilir cam raflar fi k ve modern görünümlü fleffaf kap içi raflar Genifl 2 adet sebzelik Kahvalt l k bölmeleri Kap raf alt nda hareketli ve yumuflak aç lma sistemli saklama bölmesi 5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik 3 adet derin dondurucu bölme Kolay buz elde edilmesini sa layan buzmatik So utucu bölmede ayd nlatma Aç lma yönü de ifltirilebilir kap lar Çok düflük ses seviyesi (40 dba) Çevreci R600a so utucu gaz Hijyen uygulamalar : - Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+) - ç gövde yüzeylerinde bakteri oluflumunu ve üremesini engelleyen gümüfl kaplama sistemi (Gümüfl+) - Buzdolab içindeki havay iyonize ederek hava kaynakl bakterileri yok eden ve taze hava sa layarak g dalar n ömrünü uzatan iyonizer sistemi ( yon+) - Antibakteriyel kap contalar ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi Toplam Brüt Hacim : 475 lt So utucu Bölme Net Hacim : 312 lt Dondurucu Bölme Net Hacim : 125 lt Dondurma Kapasitesi : 6 kg / 24 saat S cakl k Yükselmesi : 24 saat : 1,079 kwh / 24 saat Boyutlar (YxGxD) : 191x70x68 cm TL 2.239TL MART FIRSATI 5273 NH ki Kap l No-Frost Buzdolab A+ S n f üstün enerji performans (A s n f na göre %30 tasarruf) Her rafa hava üfleyen multi-flow sistemi Yeni No-Frost sistemi: - So utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s cakl k sal n m ; bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan r. - So utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt lm flt r. - So utucu ve dondurucu bölmede saklanan g da kokular birbirine kar flmaz. - Birbirinden ba ms z bölmeler sayesinde h zl so utma ve dondurma - So utucu ve dondurucu bölme için kap aç k alarm fi k ve modern görünümlü fleffaf kap içi raflar Genifl kullan m alan sunan, yüksekli i ayarlanabilir cam raflar Nem ayarl kayar sebzelikler Kahvalt l k bölmeleri Kap raf alt nda hareketli ve yumuflak aç lma sistemli saklama bölmesi 5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik Hijyen uygulamalar : - Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+) - Antibakteriyel kap contalar ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi Kolay buz elde edilmesini sa layan buzmatik So utucu ve dondurucu bölmelerde ayd nlatma Aç lma yönü de ifltirilebilir kap lar Çok düflük ses seviyesi (40 dba) Çevreci R600a so utucu gaz Toplam Brüt Hacim : 500 lt So utucu Bölme Net Hacim : 355 lt Dondurucu Bölme Net Hacim : 90 lt Dondurma Kapasitesi : 6 kg / 24 saat S cakl k Yükselmesi : 15 saat : 0,978 kwh / 24 saat Boyutlar (YxGxD) : 192x70x68 cm 2488 CNG Cam Kap l Full No-Frost Kombi ki Kap l Buzdolab A+ S n f üstün enerji performans Siyah Cam kap l ve alüminyum kap saplar ile fl k tasar m Elektronik kontrol sistemi: - Her iki bölmenin ayr ayr s cakl k ayarlar - H zl dondurma ve h zl so utma fonksiyonlar - Buzdolab n n kullan lmad durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa layan EcoFuzzy Her rafa hava üfleyen multi-flow sistemi Yeni No-Frost sistemi: - So utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s cakl k sal n m ; bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan r. - So utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt lm flt r. - So utucu ve dondurucu bölmede saklanan g da kokular birbirine kar flmaz. - Birbirinden ba ms z bölmeler sayesinde h zl so utma ve dondurma - So utucu ve dondurucu bölme için kap aç k alarm Genifl kullan m alan sunan, yüksekli i ayarlanabilir cam raflar fi k ve modern görünümlü fleffaf kap içi raflar Genifl 2 adet sebzelik Kahvalt l k bölmeleri Kap raf alt nda hareketli ve yumuflak aç lma sistemli saklama bölmesi 5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik Hijyen uygulamalar : - Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+) - ç gövde yüzeylerinde bakteri oluflumunu ve üremesini engelleyen gümüfl kaplama sistemi (Gümüfl+) - Buzdolab içindeki havay iyonize ederek hava kaynakl bakterileri yok eden ve taze hava sa layarak g dalar n ömrünü uzatan iyonizer sistemi ( yon+) - Antibakteriyel kap contalar ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi 3 adet derin dondurucu bölme Kolay buz elde edilmesini sa layan buzmatik So utucu ve dondurucu bölmelerde LED beyaz ayd nlatma Aç lma yönü de ifltirilebilir kap lar Çok düflük ses seviyesi (40 dba) Çevreci R600a so utucu gaz Toplam Brüt Hacim : 475 lt So utucu Bölme Net Hacim : 312 lt Dondurucu Bölme Net Hacim : 125 lt Dondurma Kapasitesi : 6 kg / 24 saat S cakl k Yükselmesi : 24 saat : 1,079 kwh / 24 saat Boyutlar (YxGxD) : 191x70x68 cm

4 5063 FY Mart ay nda Arçelik No-Frost buzdolab alana Arçelik çamafl r makinesi hediye veya 350 TL an nda indirim! Hediye edilecek olan 5063 FY kodlu çamafl r makinesinin perakende sat fl fiyat : 869 TL dir. No-Frost Buzdolaplar yan nda Çamafl r Makinesi hediyesi al nmad durumda, No-Frost modellerde 350 TL de ifltirme indiriminden faydalanabilirsiniz. Hediye edilecek olan 5063 FY kodlu çamafl r makinesinin perakende sat fl fiyat : 869 TL dir. No-Frost buzdolab alana Çamafl r Makinesi hediye! NO-FROST BUZDOLAPLARI PEfi N PEfi N INA 3 TAKS T 5 TAKS T 5007 NHE NO-FROST 330 lt (175x60x63,5 cm) NHI NO-FROST INOX 390 lt (185x60x68 cm) CNM FULL NO-FROST KOMB / BEYAZ 475 lt (191x70x68 cm) CNI FULL NO-FROST KOMB / D J TAL ELEKTRON K / INOX 475 lt (191x70x68 cm) CE FULL NO-FROST KOMB / D J TAL ELEKTRON K / BEYAZ DER DESENL 630 lt (182x84x74,5 cm) CEI FULL NO-FROST KOMB / 2 KAPILI, 2 ÇEKM. / D J. ELEKT. / INOX 600 lt (182x84x74,5 cm) CNG FULL NO-FROST KOMB / S YAH CAM KAPILI 475 lt (191x70x68 cm) NFY NO-FROST 465 lt (177x70x68 cm) NH NO-FROST 465 lt (179x70x68 cm) NHG NO-FROST / GR DESENL 465 lt (179x70x68 cm) NFI NO-FROST / PARMAK Z BIRAKMAYAN INOX (PASLANMAZ ÇEL K) 465 lt (179x70x68 cm) NH NO-FROST 500 lt (192x70x68 cm) NHS NO-FROST / SILVER 500 lt (192x70x68 cm) NH NO-FROST / DER N 540 lt (192x70x76 cm) NFI NO-FROST / DER N D J. ELEKT. / PARMAK Z BIRAK. INOX (PASL. ÇEL K) 540 lt (192x70x76 cm) NH NO-FROST / DER N ELEKTRON K 540 lt (192x70x76 cm) NFI NO-FROST / D J TAL ELEKT. / PARMAK Z BIRAK. INOX (PASL. ÇEL K) 500 lt (192x70x68 cm) NF NO-FROST / YEN ORB TAL / S YAH / DER N 540 lt (192x70x76 cm) A +++ NO-FROST / YEN ORB TAL / S YAH / DER N 540 lt (192x70x76 cm) NFG NO-FROST / D J TAL ELEKTRON K / GR 500 lt (186,5x74x71,5 cm) IfiIK 5192 NF NO-FROST 575 lt (196x74x71,5 cm) IfiIK 5194 NFY SUPER NO-FROST / D J TAL ELEKTRON K / GR DESENL 575 lt (196x74x71,5 cm) IfiIK 5841 NF 5L KORUMA IfiIK NO-FROST / BEYAZ 610 lt (183,5x84x74,5 cm) NF 5L KORUMA IfiIK NO-FROST / PARMAK Z BIRAKMAYAN INOX 610 lt (183,5x84x74,5 cm) NF 5L KORUMA IfiIK NO-FROST / D J. ELEKT. / SU PINARLI / PARMAK Z BIRAKMAZ INOX 610 lt (183,5x84x74,5 cm) TAKS T Gard rop tipi No-Frost buzdolab alana Çamafl r Makinesi hediye! GARDIROP T P NO-FROST BUZDOLAPLARI PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 8821 SBS NF GARDIROP T P NO-FROST / SILVER / SU PINARLI 610 lt (178x92x74,5 cm) IfiIK 8844 SBS NF 5L KORUMA IfiIK GARDIROP T P NO-FROST / 4 KAPILI / INOX / ELEKTRON K 610 lt (182x92x76,5 cm) SBS NF 5L KORUMA IfiIK GARDIROP T P NF / 4 KAP. / PAR. Z BIRAK. INOX / ELEKT. / BUZ MAK. / HOME BARLI 610 lt (182x92x76,5 cm)

5 ki kap l buzdolab alana 200 TL lik de ifltirme indirimi! K KAPILI BUZDOLAPLARI PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 4022 TN K KAPILI 300 lt (159x54,5x60 cm) N K KAPILI 450 lt (182,5x70x65 cm) N K KAPILI 450 lt (184,5x70x65 cm) N K KAPILI / DER N 550 lt (185x70x76 cm) Tek kap l buzdolab alana 150 TL lik de ifltirme indirimi! TEK KAPILI BUZDOLAPLARI PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 3021 N TEK KAPILI 350 lt (171x60x60 cm) N TEK KAPILI 440 lt (172x70x62 cm) TEZGÂH SEV YES VE D KEY DER N DONDURUCULAR PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 1060 T TEZGÂH SEV YES 140 lt (84x54,5x60 cm) ND 3 ÇEKMECEL D KEY DER N DONDURUCU 102 lt (84x54,5x60 cm) SD DUO COLD D KEY DER N DONDURUCU/SO UTUCU 90 lt (84x54x60 cm) ND 6 ÇEKMECEL D KEY DER N DONDURUCU 240 lt (151x59,5x60 cm) ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCULAR PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 2514 ND ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 103 lt (86x54x60 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 202 lt (86x75x72 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 315 lt (86x110x72 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 395 lt (86x129x72 cm) DD ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 136 lt (86x75,1x72,5 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 232 lt (86x110x72 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 288 lt (86x129x72 cm) SU PINARLARI PEfi N INA 3 TAKS T + 8 TAKS T PEfi N 8 TAKS T 1035 SP SU PINARI / SICAK-SO UK (BEYAZ / Büyük Boy) SP SU PINARI / SICAK-SO UK / ELEKTRON K (SILVER / Büyük Boy) Alt K sm Saklama Bölmeli EBS SU PINARI / SICAK-SO UK / ELEKTRON K / ALT BÖLME SO UTMALI (SILVER / Büyük Boy) EBS SU PINARI / SICAK-SO UK / ELEKTRON K / ALT BÖLME SO UTMALI (KIRMIZI / Büyük Boy) BUZ MAK NES PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 1019 AR Buzmatik

6 YEN 8123 ER LCD ekran Bordo Düflük sev seviye özelli i (67 desibel ses seviyesi ile s kma ) Vibrasyon emici özel yan duvar tasar m H zl 14, Moda 40, Spor 40, Aktif 40, Hijyen, Elde Y kama, Ekonomi ve Narin Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar Ak ll kontrol sistemi Elektronik su kontrol sistemi LCD ekran üzerinde s cakl k, s kma h z ve zaman programlama seçimi, program ak fl ve kalan süre takibi 34 cm lik büyük yükleme a z Krom kapak çerçevesi Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarruf göstergesi Acil su boflaltma hortumu Su taflma emniyet sistemi Program say s : 16 S kma Devri : 400 d/d d/d Tek Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 8 kg Enerji Performans : A enerji seviyesinden %50 daha tasarruflu Y kama Performans : A S kma Performans : B Boyutlar (YxGxD) : 84x60x62 cm HST EKONOM ST ARÇEL K 8124 HST Ekonomist çamafl r makinesi, özel gelifltirilmifl motor teknolojisi sayesinde A Enerji S n f ndan %50 daha az enerji harcayarak hem bütçenize hem de çevreye özen gösterir Hemen y kanmas gereken birkaç parça az kirli çamafl r H zl 14 dakika Program ile çabucak y kar. Zaman verimli kullanmak art k elinizde. H zl ve Günlük Program ile çamafl rlar, 0-90 C s cakl k aral nda, 28 ila 88 dakika sürede y kanabilir. htiyac n za göre farkl y kama s cakl k ve süresinden oluflan bu program, k sa sürede tam yükte y kama yapabilmek için son derece idealdir HST Ekonomist çamafl r makinesini benzerlerinden ay ran y kama programlar ndan birkaç : Moda 40 Program ile, art k hepimizin gard robunda bulunan kadife, viskon, rayon içerikli y kamaya hassas giysilerinizi, bask l tiflört ve bluzlar n z güvenle y kayabilirsiniz. Moda Program, hassas y kama ve s kma mekani i sayesinde tiflörtlerinizin yap s n bozmadan ilk günkü gibi kalmalar n sa lar. Spor 40 Program ile, spor k yafetleri her daim kullan ma haz r bulma konforunu yaflat r. Spor 40 Program n n düflük s ayar, hassas y kama mekani i ve düflük devirli s kma profili sayesinde mikrofiber, likra içeren modern spor giysileri, rüzgâr ve su geçirmeyen outdoor giysileri ve spor ayakkab lar makinenizde güvenle y kayabilirsiniz. LCD ekran Gümüfl Özel motor teknolojisi sayesinde sessiz y kama H zl 14, H zl ve Günlük k sa süreli programlar Büyük tek parça çamafl rlar için özel gelifltirilmifl Yorgan Program Gömlek 40, Moda 40, Spor 40, Aktif 40, Hijyen, Elde Y kama, Ekonomi ve Narin Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar Ak ll kontrol sistemi Elektronik su kontrol sistemi LCD ekran üzerinde s cakl k, s kma h z ve zaman programlama seçimi, program ak fl ve kalan süre takibi 34 cm lik büyük yükleme a z Krom kapak çerçevesi Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarruf göstergesi Acil su boflaltma hortumu Su taflma emniyet sistemi Program Say s : 16 S kma Devri : 1200 d/d Çift Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 8 kg Enerji Performans : A enerji seviyesinden %50 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : A S kma Performans : B Boyutlar (YxGxD) : 84x60x59 cm 8128 H ÇAMAfiIRI TANIYAN DÜNYANIN EN YEN L KÇ ÇAMAfiIR MAK NES AUTOLOGIC Dünyan n ilk, çamafl r tan yan Otomatik Programa sahip çamafl r makinesi, Autologic. 5 farkl sensörü sayesinde, titiz ve hassas ölçüm yaparak çamafl r n cinsini ve miktar n alg lar; kullanaca su miktar na, su s cakl na, devir h z na, durulama say s na ve program süresine otomatik olarak sizin yerinize karar verir. Ve tüm bu detaylara karar vermesi sadece 15 dakika sürer. 36 farkl y kama seçene inden, çamafl rlar n z için en ideal olan n n otomatik olarak devreye girdi i Autologic Program ile çamafl rlar n za maksimum özen gösterirken mükemmel y kama performans na ulafl r. Suyu ve enerjiyi gerekti i kadar kullanarak çevreye sayg duyar; enerji ve su tüketiminde cimri davran r. En do ru y kama seçimi için detayl bir teknoloji ile çal fl rken, tam tersine son derece kolay kullan m imkân sunar. Size sadece çamafl rlar n z n kirlilik seviyesini seçmek; bu teknolojik mucizenin kolayl n, keyfini ve güvenini yaflamak kal r. Çamafl r cinsi, pamuklu, sentetik veya karma olarak alg lanabilmektedir. Yünlü ve hassas tipte çamafl rlar için özel y kama programlar (örne in yünlü, elde y kama, hassas/ipekli) kullan lmal d r LCD ekran Gece Program Hassas / pekli Program Tazeleme Program Kot Program Koyu Renkli Program H zl 14 Program H zl ve Günlük Program Yorgan Program Perde Program H JYEN Program Gömlek Program SPOR Program Elde Y kama Program Yünlü Program Ön y kama fonksiyonu Kirlilik seviye fonksiyonu lave durulama fonksiyonu K r fl k azaltma fonksiyonu Su Jeti Kademeli Devir seçimi Su Taflma emniyet sistemi Zaman Programlama özelli i Elektronik su kontrol sistemi Ak ll kontrol sistemi Dengesiz Yük Kontrol Sistemi Elektronik program takip göstergesi Acil su boflaltma hortumu S kma Devri : 1200 devir/dakika Su Tüketimi : 59 lt Su Girifli : Çift Su Renk : Beyaz Y kama Program : 18 Yükseklik : 84 cm Genifllik : 60 cm Derinlik : 59 cm Enerji Performans : A enerji seviyesinden %20 tasarruflu Y kama Performans : A S kma Performans : B 9123 HT ARÇEL K 9123 HT çamafl r makinesi tam tam na 9 kg çamafl r ayn anda y kayabilme ve bu özelli ini standart boyutlara s d rabilme becerisi ile hem yerden hem zamandan tasarruf ediyor Elde Y kama Program ile, yaln zca elde y kanabilir uyar s bulunan hassas çamafl rlar gönül rahatl ile makinede y kanabilir. Yavafl ve dengeli hareketler ile çamafl rlar n z zarar vermeden y kar, elde y kama hassasiyeti sa lar, çamafl rlar n z n ömrünü uzat r. Siz de elde y kama zahmetine katlanmak ve ekstra zaman harcamak zorunda kalmazs n z. Çamafl rlar n daha uzun süreli y kand, y kama suyunun daha uzun süre s t ld ve dört durulman n yap ld Hijyen Program alerjisi olan kifliler ve bebek çamafl rlar için son derece hijyenik temizlik sa lar. Y kama s ras nda tambur içindeki su s cakl 1 saatten fazla süre boyunca ayn derecede tutularak çamafl rlar n zda derinlemesine temizlik ve hijyen sa lan r. LCD ekran H zl 14, H zl ve Günlük k sa süreli programlar Büyük tek parça çamafl rlar için özel gelifltirilmifl Yorgan Program Gömlek 40, Hijyen, Elde Y kama ve Perde Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar Ak ll kontrol sistemi Elektronik su kontrol sistemi LCD ekran üzerinde s cakl k, s kma h z ve zaman programlama seçimi, program ak fl ve kalan süre takibi 34 cm lik büyük yükleme a z Krom kapak çerçevesi Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarrufu göstergesi Acil su boflaltma hortumu Su taflma emniyet sistemi Program Say s : 12 S kma Devri : 1200 d/d Tek Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 9 kg Enerji Performans : A enerji seviyesinden %20 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : A S kma Performans : B Boyutlar (YxGxD) : 84x60x59 cm

7 Mart ay boyunca 5 kg kapasiteli çamafl r makinesi alana an nda 200 TL indirim! ÇAMAfiIR MAK NELER PEfi N INA 3 TAKS T 5 TAKS T 5 KG KAPAS TEL MODELLER (200 TL ND R MLE!) 5063 FY -%10 5 KG / TEK SU G R fil / 600 DEV R F -%10 5 KG / Ç FT SU G R fil / 600 DEV R F -%10 5 KG / TEK SU G R fil / 800 DEV R F -%10 5 KG / Ç FT SU G R fil / 1000 DEV R TAKS T 6 kg ve üzeri kapasiteli çamafl r makinesi alana 6220 FT bulafl k makinesi sadece 199 TL! ÇAMAfiIR MAK NELER PEfi N INA 3 TAKS T 5 TAKS T 6 KG KAPAS TEL MODELLER (6 KG KAPAS TEL ÇAMAfiIR MAK NES ALANA 6220 FT BULAfiIK MAK NES 199 TL YE!) 6083 H -%20 6 KG / TEK SU G R fil / 800 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / D J TAL EKRAN / ZAMAN PROGRAMLAMA H -%20 6 KG / Ç FT SU G R fil / 800 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / D J TAL EKRAN / ZAMAN PROGRAMLAMA H -%20 6 KG / TEK SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / D J TAL EKRAN / ZAMAN PROGRAMLAMA HS -%20 6 KG / Ç FT SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / D J TAL EKRAN / ZAMAN PROG. / GÜMÜfi KG KAPAS TEL MODELLER (7 KG KAPAS TEL ÇAMAfiIR MAK NES ALANA 6220 FT BULAfiIK MAK NES 199 TL YE!) 7083 HT -%20 7 KG / LCD EKRAN / TEK SU G R fil / 800 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / ZAMAN PROGRAMLAMA HT -%20 7 KG / LCD EKRAN / TEK SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / ZAMAN PROGRAMLAMA HT -%20 7 KG / LCD EKRAN / Ç FT SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / ZAMAN PROGRAMLAMA HST -%20 7 KG / LCD EKRAN / Ç FT SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / ZAMAN PROG. / GÜMÜfi HT -%20 7 KG / LCD EKRAN / Ç FT SU G R fil / 1200 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / ZAMAN PROGRAMLAMA KG KAPAS TEL MODELLER (8 KG KAPAS TEL ÇAMAfiIR MAK NES ALANA 6220 FT BULAfiIK MAK NES 199 TL YE!) 8103 HT -%10 8 KG / LCD EKRAN / TEK SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG / ZAMAN PROGRAMLAMA HT -%20 8 KG / LCD EKRAN / Ç FT SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / SU JET / ZAMAN PROG E -%50 8 KG / LCD EKR. / TEK SU G R. / 1200 DEV. / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜN. PRG. / SU JET / ZAM. PRG. / 67 dba ER -%50 8 KG / LCD EKR. / TEK SU G R. / 1200 DEV. / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜN. PRG. / SU JET / ZAM. PROG. / 67 dba / BORDO HST EKONOM ST -%50 8 KG / LCD EKR. / Ç FT SU G R. / 1200 DEV. / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜN. PRG. / SU JET / ZAM. PROG. / GÜMÜfi H AUTOLOG C -%20 8 KG / GEN fi LCD EKR. / Ç FT SU G R fil / 1200 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜN. PRG. / SU JET / ZAMAN PROG KG KAPAS TEL MODELLER (9 KG KAPAS TEL ÇAMAfiIR MAK NES ALANA 6220 FT BULAfiIK MAK NES 199 TL YE!) 9123 HT -%20 9 KG / LCD EKRAN / TEK SU G R fil / 1200 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / ZAMAN PROGRAMLAMA TAKS T

8 AYIN ÜRÜNÜ! Mart ay boyunca 2770 KTY Arçelik Kurutma Makinesi sadece 499 TL AYIN ÜRÜNÜ 499TL 2770 KTY Yo unlaflt rmal kurutma sistemi Ak ll nem sensörlü kurutma Gömlek, Kot, Mini, Havaland rma ve Narin Program Zaman ayarl programlar Baflla / Beklet ve k r fl k önleme fonksiyonu Elektronik program takip göstergesi Fitre temizleme ve su tank dolu uyar s Pamuklu çamafl rlar için 3 farkl düzeyde kuruluk seçimi Program sonu sesli uyar (iptal edilebilir) Sentetik çamafl rlar için 2 farkl düzeyde kuruluk seçimi Tambur içi ayd nlatma Temizlenebilir filtre Program Say s : 16 Kurutma Kapasitesi : 7 kg Enerji Performans : B Boyutlar (YxGxD) : 85x60x54 cm KURUTMA MAK NELER fiubat ay boyunca Arçelik kurutma makinesi alana 350 TL indirim! PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 2770 KTY 7 KG / LED GÖSTERGE / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ / ZAMAN PROGRAMLAMA KT 8 KG / LCD EKRAN / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ / ZAMAN PROGRAMLAMA KTS 8 KG / LCD EKRAN / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ / ZAMAN PROGRAMLAMA / GÜMÜfi KT -%30 7 KG / LCD EKRAN / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ / ZAMAN PROGRAMLAMA KT 8 kg kapasitesi ile da gibi çamafl r tek seferde kurutabilen, Yo unlaflt rmal ARÇEL K 2781 KT kurutma makinesi Gömlek 15 Program ile, 2 adet gömlek sadece 15 dakikada en iyi flekilde ütüye haz r hale getirilir. Arçelik çamafl r makinelerinin H zl 14 Program ile 14 dakikada y kar, 15 dakikada kurutur, sadece 29 dakikada gömle inizi ütüye haz r hale getirebilirsiniz. Kot Program, kot / kanvas gibi pantolonlar n zor kuruyan bel, cep içleri gibi k s mlar n en iyi flekilde kurutur. Spor Program, sentetik ve pamuklu kumafltan üretilmifl forma ve eflofmanlar, yap lar n koruyarak bozmadan kurutur. Karma Program, pamuklu, sentetik gibi farkl cinsteki çamafl rlar bir arada problemsiz bir flekilde kurutur. Böylece zaman ve enerjiden tasarruf eder. LCD ekran ile, program aflamalar, program süresi ve program n bitifline kalan zaman rahatça izlenebilir; ekran üzerinden kuruluk seviyesi, k r fl k önleme ve zaman programlama seçimi yapabilirsiniz. Ayr ca, filtre temizleme, su tank doldu, kondenser temizleme uyar lar n bu ekran üzerinden izleyebilirsiniz. LCD ekran Yo unlaflt rmal kurutma sistemi Ak ll nem sensörlü kurutma Yünlü Haz rlama, Kot, Havaland rma, Gömlek, Gömlek 15, Spor, Karma, Viskon, Hassas ve Mini 35 Programlar Zaman ayarl programlar K r fl k önleme fonksiyonu Baflla / Beklet fonksiyonu Direkt su tahliyesi Zaman Programlama özelli i ve kalan zaman özelli i Elektronik program takip göstergesi Su tank dolu, fitre temizleme, kondenser temizleme ve kap aç k uyar s Program sonu sesli uyar (iptal edilebilir) Pamuklu çamafl rlar için 3 farkl düzeyde kuruluk seçimi Sentetik çamafl rlar için 2 farkl düzeyde kuruluk seçimi Tambur içi ayd nlatma Temizlenebilir filtre Program Say s : 16 Kurutma Kapasitesi : 8 kg Enerji Performans : B : 1000 d/d de s k lm fl pamuklu çamafl rlar için 4,49 kwh Boyutlar (YxGxD) : 85x60x59,5 cm 3771 KT Standart bir kurutma makinesinin çok ötesinde... Geliflmifl teknolojinin ürünü olan, A enerji seviyesinden %30 daha tasarruflu Yo unlaflt rmal ARÇEL K 3771 KT kurutma makinesi: Is Pompas Teknolojisi ve özgün tambur hareketleri sayesinde yünlü ve ipekli programlar nda, sensör kontrolü ile kurutan dünyan n ilk kurutma makinesidir. Yünlü ve ipekli çamafl rlarda tambur içi sepet uygulamas na gerek kalmadan istenen kuruluk düzeyini sa layana dek kurutmaya devam ederek, ikinci bir kurutma ifllemi yap lmas na gerek b rakm yor. Üstelik ikiz motor teknolojisi sayesinde, 1,5 kg yünlü çamafl r tek seferde kurutabilme özelli ine sahiptir. Yünlü çamafl r kurutmak için özel sepete ihtiyaç duymuyor ve bu sayede çok daha fazla yünlü çamafl r ayn anda kurutma imkân veriyor. Çamafl rdan al nan nemi su olarak tahliye hortumundan direkt olarak atabilme imkân sunuyor. Bu sayede, her seferinde su tank nda toplanan suyu boflaltma zahmetinden kurtar yor. Birçok tekstil tipi için özel gelifltirilmifl program çeflitlili i ile çamafl rlar n kurutma makinesinde y pranmadan ve zarar görmeden kurutulmas n sa layarak, hayat kolaylaflt r yor. LCD ekran Yo unlaflt rmal (Is Pompal ) kurutma sistemi Ak ll nem sensörlü kurutma Yünlü, ipekli çamafl r programlar Kot, Havaland rma, Gömlek, Gömlek 30, Spor, Karma, Viskon, Hassas Programlar Zaman ayarl programlar K r fl k önleme fonksiyonu Baflla / Beklet fonksiyonu Direkt su tahliyesi Zaman Programlama özelli i ve kalan zaman özelli i Elektronik program takip göstergesi Su tank dolu, fitre temizleme, kondenser temizleme ve kap aç k uyar s Program sonu sesli uyar (iptal edilebilir) Pamuklu çamafl rlar için 3 farkl düzeyde kuruluk seçimi Sentetik çamafl rlar için 2 farkl düzeyde kuruluk seçimi Tambur içi ayd nlatma Temizlenebilir filtre Yönü de ifltirilebilir kapak Program Say s : 16 Kurutma Kapasitesi : 7 kg Enerji Performans : A enerji seviyesinden %30 daha fazla tasarruflu : 1000 d/d de s k lm fl pamuklu çamafl rlar için 2,25 kwh Boyutlar (YxGxD) : 85x60x59,5 cm 30

9 Mart ay na özel bulafl k makinesi alana ikili küçük ev aleti seti hediye veya 200 TL ye varan indirimler! Hediye verilecek küçük ev aletleri: K 1190 (Mutfak Robotu) ve K 3282 C (Çay Makinesi) dir FT ve 6230 HT modelleri hediye uygulamas n n d fl ndad r FT model bulafl k makinesinde indirim 125 TL, 6230 HT model bulafl k makinesinde indirim 175 TL dir. K 1190 K 3282 C BULAfiIK MAK NELER PEfi N INA 3 TAKS T 5 TAKS T 6220 FT 2 PROGRAMLI / TABLET DETERJAN ÖZELL HT 3 PROGRAMLI / TABLET DETERJAN ÖZELL HST -%10 3 PROGRAMLI / TABLET DETERJAN ÖZELL HT -%10 4 PROGRAMLI / TABLET DETERJAN ÖZELL HIT -%10 4 PROGRAMLI / TABLET DETERJAN ÖZELL / PARMAK Z BIRAKMAZ INOX HI 3 PROGRAMLI / KAFE T P / INOX H XX-LARGE / 15 K fi KAPAS TE / 5 PROG. / LCD EKRAN / ZAMAN PROGRAMLAMA / AZ BULAfiIK ÖZELL HT -%10 5 PROGRAMLI / LCD EKRAN / ZAMAN PROGRAMLAMA / AZ BULAfiIK ÖZELL HS XX-LARGE / 15 K fi KAPAS TE / 5 PROGRAMLI / LCD EKRAN / ZAMAN PROGRAMLAMA / GÜMÜfi / AZ BUL. ÖZEL HI XX-LARGE / 15 K fi KAPAS TE / 5 PROGRAMLI / LCD EKRAN / ZAM. PROG. / PAR. Z BIRAK. INOX / AZ BUL. ÖZEL HC XX-LARGE / 15 K fi KAPAS TE / 5 PROGRAMLI / Ç AYDINLATMA IfiI I / S YAH CAM / AZ BULAfiIK ÖZELL H REKORTMEN / 7 lt SU TÜK. / 39 dba SES SEV YES / 10 PROG. / GEN. LCD EKR. / ZAM. PROG. / OTO. AZ BUL. ÖZEL I TECHTOUCH / INOX / OTOMAT K PROGRAM HIT EKONOM ST / 10 lt SU TÜK. / 10 PROG. / PAR. Z BIR. INOX / GEN fi LCD EKR. / ZAM. PROG. / OTO. AZ BUL. ÖZEL HIT -%30 NEW ECOLOG ST / 6 lt SU TÜK. / 10 PROG. / PAR. Z BIR. INOX / GEN fi LCD EKR. / ZAM. PROG. / OTO. AZ BUL. ÖZEL TAKS T 6253 HT 5 programl, 12 kiflilik yemek tak m kapasitesi H zl 58 program Otomatik program Kirlilik sensörü Mini 30' 30 C program Az bulafl k (1/2) özelli i Kalan zaman ve zaman programlama özelli i Tuz ve Parlat c Uyar göstergesi Doluyken yüksekli i ayarlanabilir üst sepet Alt ve üst sepette katlan r teller Alt sepet tutama 47 dba (çok sessiz) Kayar çatal-b çak sepeti Anti-bakteriyel conta A enerji s n f ndan %10 daha tasarruflu HC Bulafl k makinesini doldururken veya boflalt rken kapak aç ld nda aktif hale gelen, mutfa n z n atmosferine zarafet katan iç ayd nlatma fl, farkl l tercih edenlere hitap ediyor. Di er üstün özelliklerinden birkaç : Her iki sepetin de tamamen dolmas n beklemeye gerek b rakmayan, az bulafl k (1/2) özelli i, ister üst ister alt sepete, istenirse de her iki sepete birden az miktarda yerlefltirilen bulafl ekonomik olarak y kama esnekli i yan nda, su, enerji ve zamandan tasarruf sa l yor. Mini 30 Program ile, 30 dk gibi çok k sa bir sürede 12 kiflilik hafif kirli bulafl klar tertemiz y kan r; su, zaman ve enerjiden tasarruf sa lar. Alt sepette tencere, tepsi gibi büyük parça bulafl klar n daha kolay yerlefltirilmesini sa layan katlanabilir teller bulunmaktad r. Bu parçalar katlanarak sepetin istenen köflesinde genifl yüzeyler yarat labilir. Siyah Cam Az bulafl k (1/2) özelli i 5 Y kama Program : Ön Y kama, Mini C, Ekonomi 50 C, H zl C, Yo un 70 C Elektronik Program Takip göstergesi Tuz ve Parlat c göstergesi Doluyken yüksekli i ayarlanabilir üst sepet Alt sepette katlanabilir teller Üst sepette katlan r tel Biberon tutucu Alt ve üst sepet tutama Üst sepet tutama Bebek çatal-kafl k sepeti Anti-bakteriyel conta Yüksekli i ayarlanabilir fincan raflar Bardak tutucu Su taflma emniyet sistemi : 1,10 kwh Su Tüketimi : 16 lt Yemek Tak m Y kama Kapasitesi : 15 kifli Ses Seviyesi : 47 dba (Çok Sessiz) Enerji Performans : A Y kama Performans : A Kurutma Performans : A HIZLI PROGRAM 15 K fi L K ANT BAKTER YEL CONTA BEBEK ÇATAL-KAfiIK SEPET B BERON TUTUCU

10 63107 HIT 6 litre su tüketimiyle Dünyan n En Az Su Tüketen Program, A s n f ndan %30 daha az enerji tüketimiyle de Dünyan n En Az Enerji Harcayan ilk bulafl k makinesi Eko 6 L Program ile, 13 kiflilik normal kirli bulafl klar A enerji tüketimi ve A y kama performans nda sadece 6 litre su ile y kayarak Dünyan n En Az Su Tüketen Bulafl k Makinesi unvan na sahiptir. A kurutma performans ile kurutarak parlak bir görünüm kazand r r. Otomatik Az Bulafl k 1/2 Özelli i sayesinde makineniz tam dolu olup olmad n otomatik olarak alg lar. Seçti iniz programda, bu özellik otomatik olarak devreye girerek en do ru su miktar n ayarlar. Bu sayede su tasarrufu sa lar. Genifl LCD Ekran seçilen fonksiyonlar n, seçilen program n süresinin, y kama ifllemi s ras nda program n tamamlanmas için kalan zaman n ve y kama aflamalar n n rahatl kla izlenebilmesini sa lar. Ayn zamanda temiz y kama için tuz ve parlat c seviyesi düfltü ünde sizi semboller ile uyar r. Makinenize fl k görünüm katarken, son seçilen program ve fonksiyonlar haf zas nda tutarak bir sonraki kullan mda size hat rlatma yapar. H zl 58 dk Program ile normal kirlenmifl, beklememifl bulafl klar n z n, sadece 58 dk gibi çok k sa bir sürede A y kama performans ile tertemiz y kanmalar n sa layabilirsiniz. Zamandan tasarruf sa layan bu program ile kendinize ve sevdiklerinize daha fazla vakit ay rabilirsiniz. Karma Program ile, tenceler ve bardaklar ayn anda gönül rahatl ile y kanabilir. Bulafl k makinesi, üst sepetteki bardak ve hassas bulafl klara düflük bas nçl su ile narin y kama yaparken, alt sepetteki tencereleri iyice temizlemek için yüksek bas nçl su ile y kar. Böylece bir program içinde iki ayr program varm fl gibi çal fl r. Her sepet için do ru su bas nc n ayarlayarak mükemmel sonuçlar elde eder. Ekstra Hijyen Program, makine içinde hijyen koflullar n n tam olarak sa land, onaylanm fl özel bir programd r. 70 C de bulafl klar bakterilerden %99,99 oran nda ar nd r r. Geliflmifl teknolojinin ürünü olan Kirlilik Sensör Sistemi nin devreye girdi i Otomatik Programda, makineniz bulafl klar n kirlilik derecesini otomatik olarak saptayarak, y kama suyu s cakl na, y kama süresine ve y kama suyu miktar na kendisi karar verir. Bu sayede makinenize enerji, zaman ve sudan tasarruf etmek, size de Otomatik dü mesine basmak kal r. Gelifltirilmifl genifl s cakl k aral (40 C-65 C) ile elde edilen tasarruf artm flt r. Hassas 40 C Program ile, hassas ve de erli bulafl klar, güvenle y kanabilir, bulafl klar n elde y kanmas na gerek kalmaz. Bulafl klar n makinede y kanmas ile, elde y kamaya göre daha temiz ve hijyenik olmalar sa lan r. Mini 30 dakika 35 C Program ile, 30 dk gibi çok k sa bir sürede, 13 kiflilik hafif kirli bulafl klar n z tertemiz y kayabilir; su, zaman ve enerjiden tasarruf sa lars n z. Ekstra H zl Fonksiyonu Ekstra Sessiz Fonksiyonu Ekstra Kurutma Fonksiyonu Afl r Kir-Köpük sensörü Filtre sensörü Geliflmifl De iflken Devirli Motoru A -%30 Enerji, A Y kama, A Kurutma Zaman programlama özelli i Elektronik program takip göstergesi Üst sepette katlan r teller Doluyken yüksekli i ayarlanabilir üst sepet Kayar Çatal-B çak Sepeti Alt sepette katlanabilir teller Alt sepet tutama Yüksekli i Ayarlanabilir Fincan Raflar Çok Amaçl Servis Sepeti Anti-Bakteriyel Conta Tablet Deterjan Fonksiyonu Tuz ve parlat c göstergesi Su taflma emniyeti sistemi Ürün Ölçüleri (YxGxD) : 85x59,8x57 cm Kapasite : 13 kiflilik yemek tak m Program Say s : 10 (Ön y kama, Mini 30, Hassas, Ekonomi, Eko 6 L, H zl 58, Yo un, Ekstra Hijyen, Karma ve Otomatik) Y kama S cakl klar : 35 C, 40 C, 50 C, 60 C, 65 C, 70 C Su Tüketimi* : 10 litre Ses Seviyesi : 44 dba Elektrik Tüketimi* : 0,74 kwh Enerji Performans * : A enerji s n f ndan % 30 daha tasarruflu Y kama Performans * : A Kurutma Performans * : A * Enerji ve su tüketimi de erleri EN standard na göre Ekonomi 50 C program nda ölçülmüfltür. 30 ANT BAKTER YEL CONTA 7 EKSTRA H JYEN PROGRAMI HIZLI PROGRAM BEBEK ÇATAL-KAfiIK SEPET B BERON TUTUCU 39 dba HASSAS 40 PROGRAMI H REKORTMEN 39 dba ses seviyesine sahip Arçelik bulafl k makinesi Rekortmen f s lt sessizli i ile çal fl yor. Ayn zamanda Çok Az Su Tüketen Bulafl k Makinesi olan Rekortmen sadece 7 lt su harc yor. Size en ekonomik yolla, en temiz ve en parlak bulafl klar sunarken, ayn zamanda çevrenin korunmas na da katk sa l yor. Rekortmenin di er bir özelli i de, çok h zl oluflu. Bu üç özelli i ile Rekortmen ad n fazlas ile hak ediyor. De iflken Devirli motor teknolojisine sahip Rekortmenin di er çarp c özelliklerinden birkaç ise; Karma Y kama Program, alt sepetteki temizli i zor bulafl klar n za daha yüksek s cakl k ve daha yüksek su bas nc uygulayarak kusursuz temizlik sa larken, üst sepetteki narin bulafl klar n za daha düflük s cakl k ve daha düflük su bas nc uygulayarak hassas y kama yap yor. Tencere gibi kirli bulafl klar ile narin bardaklar n ayn anda gönül rahatl ile bir arada y kanabilme konforunu ve pratikli ini sa l yor. Ayr ca, y kama iflleminin farkl aflamalar nda de iflik y kama güçleri kullanarak elde y kama hassasiyetine ve gücüne ulafl yor. Arçelik patentli bu teknolojisi ile size kendinizi ayr cal kl hissettiriyor. Ekstra H zl Fonksiyonu, y kama kalitesinden ödün vermeden seçilen y kama program n n süresini %25 oran nda azaltarak, zaman n sizin için en de erli oldu u anlarda yard ma haz r. Ekstra Sessiz Fonksiyonu, y kama kalitesini de ifltirmeden, seçilen y kama program n n ses düzeyini %25 oran nda azaltarak, gece ya da gündüz, sessizli e ihtiyaç duydu unuz her anda ekstra konfor sa l yor. Makine içinde hijyen koflullar n n tam olarak sa land onaylanm fl ve 70 C de bulafl klar n bakterilerden %99,99 oran nda ar nd n garanti eden Ekstra Hijyen Program, titiz kullan c lara ekstra güvenli temizlik sa l yor. Otomatik Az Bulafl k (1/2) özelli i, makinenin tam dolu olup olmad n sensörü sayesinde otomatik olarak alg layarak seçilen programda da otomatik olarak devreye girerek en do ru su miktar n ayarl yor. Bu sayede su tasarrufu sa layarak hem bütçenize hem de çevreye katk sa l yor. Özel gelifltirilmifl motor teknolojisi de, su tasarrufunda di er önemli bir faktörü oluflturuyor. Tablet Deterjan Fonksiyonu, tablet deterjan kullan m nda deterjan n performans n destekleyerek mükemmel y kama ve kurutma performans n elde etmenizi sa l yor. De iflken Devirli Motor Otomatik az bulafl k (1/2) özelli i Yük Sensörü Kirlilik Sensörü Genifl LCD Ekran 10 Y kama Program : Ön Y kama, Süper Mini C Mini C, Hassas 40 C Ekonomi 50 C H zl C Yo un 70 C Otomatik 40 C - 65 C Ekstra Hijyen Program Karma Program Ekstra H zl, Ekstra Sessiz, Ekstra Kurutma Fonksiyonlar Tablet Deterjan Fonksiyonu Bardak Koruma Sistemi Fanl Kurutma Zaman Programlama ve kalan zaman göstergesi Elektronik Program Takip göstergesi Tuz ve Parlat c göstergesi Doluyken yüksekli i ayarlanabilir üst sepet Alt sepette katlanabilir teller Üst sepette katlan r tel Alt ve üst sepet tutama Biberon tutucu Bebek çatal-kafl k sepeti Anti-Bakteriyel Conta Çok amaçl servis sepeti Yüksekli i ayarlanabilir fincan raflar Kayar çatal-b çak sepeti Bardak tutucu Su taflma emniyet sistemi : 1,05 kwh Su Tüketimi : 7 lt Yemek Tak m Y kama Kapasitesi : 12 kifli Ses Seviyesi : 39 dba (F s lt Sessizli i) Enerji Performans Y kama Performans Kurutma Performans ANT BAKTER YEL CONTA 7 EKSTRA H JYEN PROGRAMI HIZLI PROGRAM BEBEK ÇATAL-KAfiIK SEPET : A : A : A B BERON TUTUCU HASSAS 40 PROGRAMI 39 dba

11 9541 HI Inoks: Modern ve yeni mutfak trendlerine uyumlu, Inoks görünümü ile çok fl kt r. Surf Piflirme Teknolojisi: F r n içindeki s cak hava, yan duvarlardaki deliklerden ç karak, piflirilen g dan n üzerinde ve tepsilerin alt nda dolafl r; yeme in her taraf eflit pifler. Bu sayede piflirme ifllemi s ras nda, tepsinin raf n ve/veya yönünü de ifltirmeye gerek b rakmaz; ideal piflirme sa lar. F r n tepsisi üzerinde dolaflan s cak havan n sadece o tepsi üzerinde kalmas n sa lar, böylece di er tepside piflen yeme in kokusu ile kar flmas n önler. Multifonksiyon Özelli i: Hem Turbo, hem Elektro Turbo, hem de Statik piflirme özelli ini, bir arada sunmas n n yan s ra, fan ve s t c gruplar n n farkl kombinasyonlarda da çal flt r labilmesi ile 7 farkl flekilde piflirme ifllemi yap lmas n sa lar. Bu sayede yemek türüne göre çok daha lezzetli piflirme elde edilir. Süper Turbo Fonksiyonu: Bu fonksiyonda, piflirme bölmesinin arka duvar ndaki Turbo fan ve s t c ile ayn anda devreye giren alt ve üst s t c lar sayesinde, klasik Turbo piflirme ifllemine göre çok daha homojen piflirme sa lan r. Kapak Kapal Izgara Özelli i: F r n ön kapak cam kapal yken zgara yap labiliyor olmas, ortama çok fazla koku yay lmas n ve d flar ya s çramas n engeller. Ayr ca bu özellik ile etlerin zgara edilirken kurumamas ve daha lezzetli olmas sa lan r. A Enerji Performans : A s n f enerji tüketiminde en iyi seviyeyi ifade etmektedir. Programlanabilir Dijital Saat WOK Ocak Defrost Özelli i Yeni Tasar ml Piflirme Bölmesi Yeni Genifl F r n ç Tasar m Teleskopik Raf Sistemi Tel Raf Katalitik Arka Duvar Döküm Izgara Tamamen Cam ç Kapak Cam Üst Kapak Dekoratif Üst Yan c Ocaklar Gaz Emniyet Sistemi Çocuk Kilidi Dü meden Ateflleme Özelli i F r n çi Ayd nlatma Çekmeceli Alt Bölme Ayarl Ayaklar Yükseklik : 85 cm Genifllik : 60 cm Derinlik : 60 cm Ocak Tip : 4 Gözü Gazl (1 WOK Ocak gözü) F r n Hacmi : 65 lt Voltaj : V ~ 50 Hz Toplam Güç : Gaz (8300 W) Elektrik : 2400 W Enerji Performans * : A enerji s n f * Enerji de eri EN e göre 0,95 (Fanl ) / 0,92 (Statik) kwh ölçülmüfltür H ElektroTurbo Özelli i: Alt ve üst s t c lar ile birlikte turbo fan n da devreye girdi i bu özellikteki f r nlarda, yeme in her iki yüzünün homojen bir flekilde piflirilmesi sa lan rken, ayn zamanda çok daha çabuk piflirme elde edilir. Fan ve s t c lar n birlikte ya da ayr ayr çal flt r labilmesi sayesinde 6 farkl kombinasyonda piflirme yap lmas mümkündür. Bu sayede yemek türüne göre çok daha lezzetli piflirme elde edilir. Kapak Kapal Izgara Özelli i: F r n ön kapak cam kapal yken zgara yap labiliyor olmas, ortama çok fazla koku yay lmas n ve d flar ya s çramas n engeller. Ayr ca bu özellik ile etlerin zgara edilirken kurumamas ve daha lezzetli olmas sa lan r. A - %10 Enerji Performans : A s n f, enerji tüketiminde en iyi seviyeyi ifade etmektedir. A -%10 ise A s n f ndan bile %10 daha tasarruflu anlam na gelmektedir. Programlanabilir Dijital Saat H zl Is tma Yeni Tasar ml Piflirme Bölmesi Yeni Genifl F r n ç Tasar m Çok Çeflitli Aksesuvar Tamamen Cam ç Kapak Cam Üst Kapak Dekoratif Üst Yan c Ocaklar Gaz Emniyet Sistemi Çocuk Kilidi Dü meden Ateflleme Özelli i F r n çi Ayd nlatma Çekmeceli Alt Bölme Ayarl Ayaklar Do algaz kullan m na haz r versiyonu 9431 H DG modeldir. Yükseklik : 85 cm Genifllik : 60 cm Derinlik : 60 cm Ocak Tipi : 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli F r n Hacmi : 65 lt Voltaj : V ~ 50 Hz Toplam Güç : Gaz (5900 W) Elektrik : 4400 W Enerji Performans * : A enerji s n f ndan %10 daha tasarruflu * Enerji de eri EN e göre 0,92 (Fanl ) / 0,83 (Statik) kwh ölçülmüfltür HS Gümüfl: Modern ve yeni mutfak trendlerine uyumlu, gümüfl renkli görünümü ile çok fl kt r. Çift Bölmeli F r nlarda Turbo ve Statik Özelli i: Birbirinden ba ms z iki ayr f r n bölmesinden oluflan çift bölmeli f r nlar n üst bölmesi Statik, daha büyük hacimli alt bölmesi Turbo f r n özelli ine sahiptir. stenirse f r n n hem üst hem alt bölmesinde ayn anda piflirme yap larak zamandan tasarruf sa lanabilece i gibi; sadece tek bölmede de piflirme yap labilir. Statik özelli ine sahip bölmede, alt ve üst s t c lar sayesinde piflirme yap l r. Bu özellikteki f r nlar börek gibi geleneksel yemeklerin piflirilmesi için idealdir. Turbo özelli ine sahip bölme ise, iki tepsi yeme in ayn anda, kokular birbirine kar flmadan, homojen bir flekilde piflirilmesine imkân tan yarak, hem enerji hem de zamandan tasarruf sa lar. Turbo rezistans ile s t lan hava, turbo fan yard m yla tepsiler aras nda eflit olarak dolaflt r larak, her yeme in ayn özenle piflirilmesini sa lar. Piflirme s ras nda koku yapan ya zerrecikleri f r n n içinde sirküle edilen havaya kar flarak, arka taraftaki s t c ya kadar sürüklenir ve oraya yap fl p yanar. Bu sayede yemeklerin kokular birbirine kar flmaz. Kapak Kapal Izgara Özelli i: F r n ön kapak cam kapal yken zgara yap labiliyor olmas, ortama çok fazla koku yay lmas n ve d flar ya s çramas n engeller. Ayr ca bu özellik ile etlerin zgara edilirken kurumamas ve daha lezzetli olmas sa lan r. A -%10 Enerji S n f : A enerji tüketiminde en iyi s n f ifade etmektedir. A -%10 ise A s n f ndan bile %10 daha tasarruflu anlam na gelmektedir. Programlanabilir Dijital Saat Yeni Tasar ml Piflirme Bölmesi Yeni Genifl F r n ç Tasar m Teleskopik Raf Sistemi Tel Raf Katalitik Arka Duvar Tamamen Cam ç Kapak Cam Üst Kapak Dekoratif Üst Yan c Ocaklar Gaz Emniyet Sistemi Çocuk Kilidi Dü meden Ateflleme Özelli i F r n çi Ayd nlatma Ayarl Ayaklar Do algaz kullan m na haz r versiyonu 9631 HS DG modeldir. Yükseklik : 85 cm Genifllik : 60 cm Derinlik : 60 cm Ocak Tipi : 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli F r n Hacmi (Üst / Alt) : 35 / 44 lt Voltaj : V ~ 50 Hz Toplam Güç : Gaz (5900 W) Elektrik : 4300 W Enerji Performans * : A enerji s n f ndan %10 daha tasarruflu * Enerji de eri EN e göre alt bölme için 0,62 (Fanl ) / üst bölme için 0,63 (Statik) kwh ölçülmüfltür. 10

Mart 2012. 1.099 TL fiyat, 5223 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. 5223 NH

Mart 2012. 1.099 TL fiyat, 5223 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. 5223 NH Mart 01 1.0 TL fiyat, 3 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. 3 NH Kampanya 1-31 Mart 01 tarihleri arasında 100 TL ve üzeri, 3 ve 4 taksitli vade farksız işlemlerde geçerli olup, + Taksit ve Temmuz

Detaylı

ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS 1.939 YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP NO-FROST BUZDOLABI

ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS 1.939 YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP NO-FROST BUZDOLABI ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT Haziran 01 3 NH 430 LİTRE COOL PLUS TEKNOLOJİSİNE SAHİP NO-FROST BUZDOLABI 1.3 YERİNE 1.0 TL fiyat, 3 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr RÇEL K BUZDOLBIND SEBZELER, SNK TB TTYMIfi G B IfiIK LMY DEVM EDER. DO L OLRK TZEL N UZUN SÜRE KORUR. YfiSIN MV IfiIK TEKNOLOJ S. YfiSIN BÜTÜN SEBZELER. GRDIROP T P BUZDOLPLRI

Detaylı

ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI

ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI Eylül 01 KURUTMA MAKİNESİ ALANA 4 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SADECE S 63 Arçelik Ütü Hediye Kampanyası: Hediye kampanyası 1-30 Eylül 01 tarihleri arasında geçerlidir. Hediye K-41 ütü

Detaylı

buzdolabına ne dersiniz? yeni özellikler (Sayfa 12) hayatınıza renk katın Daha az enerji harcayan Çamaşırları teknolojiyle buluşturan

buzdolabına ne dersiniz? yeni özellikler (Sayfa 12) hayatınıza renk katın Daha az enerji harcayan Çamaşırları teknolojiyle buluşturan MART-NİSAN 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 Daha az enerji harcayan buzdolabına ne dersiniz? (Sayfa 9) Çamaşırları teknolojiyle buluşturan yeni özellikler (Sayfa 12) in love serisi küçük ev aletleri ile hayatınıza

Detaylı

ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR

ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR SOLO FIRINLAR ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLAR 9631 HS Çift Bölmeli Gümüfl Gri Turbo Özellikli Ana Bölme Statik Üst Bölme 3 Gaz+1 Elektrikli

Detaylı

Profilo dan büyük bahar f rsat!

Profilo dan büyük bahar f rsat! Profilo dan büyük bahar f rsat! MRT 2010 Kaç rd m diye piflman olanlara KDV+ÖTV indirimi Profilo da! Ekonomi yapanlara su ve enerji tasarrufu da tüm Profilo larda. Profilo alan da kazan r kullanan da.

Detaylı

Arçelik ankastre ürünlerde EYLÜL f rsatlar! 1 * 2 * 4 * MD 890 Inox Mikrodalga F r n hediye kampanyas

Arçelik ankastre ürünlerde EYLÜL f rsatlar! 1 * 2 * 4 * MD 890 Inox Mikrodalga F r n hediye kampanyas Arçelik ankastre ürünlerde EYLÜL f rsatlar! 1 * Ankastre Bulafl k Makinelerinde 300 TL de ifltirme f rsat Ankastre Çamafl r Makinelerinde 500 TL de ifltirme f rsat 2 * Ekstra fl kl k paketinde yer alan

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

Dünyam z n gelece i ve enerji

Dünyam z n gelece i ve enerji Dünyam z n gelece i ve enerji Hepimiz biliyoruz ki yaflam m z sürdürebilece imiz tek bir dünya var. Ancak bu dünyaya ne kadar duyarl y z acaba? Asl nda bilmedi imiz ya da bilip de yapmad m z o kadar çok

Detaylı

BÖLÜM 12. 12. KONUT MUTFAK-BANYO, HAVALANDIRMA, BUZDOLABI VE ÇAMAfiIR MAK NALARI

BÖLÜM 12. 12. KONUT MUTFAK-BANYO, HAVALANDIRMA, BUZDOLABI VE ÇAMAfiIR MAK NALARI BÖLÜM. KONUT MUTFAK-BANYO, HAVALANDIRMA, BUZDOLABI VE ÇAMAfiIR MAK NALARI.. MUTFAK HAVALANDIRMA Konutlarda yemek piflirmeden kaynaklanan buhar ve kokular n d flar at lmas için en yayg n kullan lan yöntem

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

YERLi MALI HAFTASI BiR HAFTA, FIRSATLARI ARALIK AYI BOYUNCA! Aralık ayı boyunca KDV ve ÖTV bizden!

YERLi MALI HAFTASI BiR HAFTA, FIRSATLARI ARALIK AYI BOYUNCA! Aralık ayı boyunca KDV ve ÖTV bizden! YERLi MALI HAFTASI BiR HAFTA, FIRSATLARI ARALIK AYI BOYUNCA! Aralık ayı boyunca KDV ve ÖTV bizden! Kampanyalar ve diğer tüm detaylar vestel.com.tr de. BEYAZ EŞYA ARALIK 2014 YERLi MALI HAFTASI BiR HAFTA,

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Daima taze... 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir. YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S

Daima taze... 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir. YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S ISISAN ISITMA VE KL MA SANAY Afi www.isisan.com www.isisanservis.com AMANA BUZDOLABI SHOWROOM Barbaros Bulvar No. 72 Balmumcu / STANBUL Tel. (0212) 288 43 47-267 31 85 Faks: (0212) 288 43 68, isisanamana@isisan.net

Detaylı

BÜYÜK TASARRUF BÜYÜK FIRSAT

BÜYÜK TASARRUF BÜYÜK FIRSAT ÇEVRE DOSTU VESTEL DEN BÜYÜK TASARRUF BÜYÜK FIRSAT Enerji tasarruflu, çevre dostu Vestel A++ buzdolaplarında büyük indirim! Bütçenizle dost bu fırsatı kaçırmayın! Kampanya 31.01.2014 e kadar geçerlidir.

Detaylı

çindekiler Sayfa F r nlar 2-8 60 cm F r nlar 2-7 Pirolitik ve Buharl F r nlar 7 Kompakt F r nlar 7-8 90 cm F r nlar 8 Mikrodalgalar 9-11

çindekiler Sayfa F r nlar 2-8 60 cm F r nlar 2-7 Pirolitik ve Buharl F r nlar 7 Kompakt F r nlar 7-8 90 cm F r nlar 8 Mikrodalgalar 9-11 çindekiler Sayfa F r nlar 2-8 60 cm F r nlar 2-7 Pirolitik ve Buharl F r nlar 7 Kompakt F r nlar 7-8 90 cm F r nlar 8 Mikrodalgalar 9-11 Kahve Makinas & Is tma Çekmeceleri 12 Ocaklar 13-22 Indüksiyonlu

Detaylı

Çamaşır makinelerinde 500 TL ye varan indirimler!

Çamaşır makinelerinde 500 TL ye varan indirimler! Çamaşır makinelerinde 500 TL ye varan indirimler! Mart / Nisan 2015 7, 8, 9 ve 10 kg kapasiteli bir Beko çamaşır makinesine sahip olmanın tam zamanı. 500 TL ye varan indirim 10 Kg 9 Kg 8 Kg 7 Kg beko.com.tr

Detaylı

62192 I TechTouch 63109 HIT 62105 H

62192 I TechTouch 63109 HIT 62105 H BULAŞIK MAKİNELERİ BULAŞIK MAKİNELERİ BULAŞIK MAKİNELERİ TASARRUFUNDA DÜNYA REKORTMENİ 2192 I TechTouch 3109 HIT 2105 H 31 HSBJ Parmak İzi Kalmayan İnoks Otomatik Yıkama Programı Otomatik 40-70 Yük Sensörü

Detaylı

ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ

ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ 2012 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 9127 N 9123 HE 9 kg Yıkama Kapasitesi 1200 Sıkma Devri (d/d) A+++ Enerji Sınıfı (A+++ Enerji sınıfından %20 daha tasarruflu) B Sıkma

Detaylı

Profilo NoFrost Soğutucular, 1.179 TL den başlayan fiyatlarla!**

Profilo NoFrost Soğutucular, 1.179 TL den başlayan fiyatlarla!** Profilo NoFrost Soğutucular, 1.179 TL den başlayan fiyatlarla!** * DF1029W3VV ve DF6015W2VV kodlu modeller hariç diğer tüm modellerde derin dondurucu alan tüketicilere, KM1550 kodlu kıyma makinesi hediye

Detaylı

Siz istediniz, biz uzattık:

Siz istediniz, biz uzattık: Mart 2014 Siz istediniz, biz uzattık: Dört dörtlük tasarrufa devam! Siz de Profilo larla tanışın, hem enerjiden hem bütçenizden tasarruf edin! 1.355 TL 919 TL 835 TL 899 TL ENERJİ KAMPANYASI LowFrost Buzdolabı

Detaylı

Fırsat haberleri! KASIM. Bosch El Aletleri, Olivetti, Telefunken, Philips Bosch bayilerinde. ANLAŞMALI KREDİ KARTLARI

Fırsat haberleri! KASIM. Bosch El Aletleri, Olivetti, Telefunken, Philips Bosch bayilerinde. ANLAŞMALI KREDİ KARTLARI Fırsat haberleri! Bosch El Aletleri, Olivetti, Telefunken, Philips Bosch bayilerinde. ANLAŞMALI KREDİ KARTLARI Advantage ile peşin fiyatına ve 24 aya varan vade farklı taksit seçenekleri. Bonus ile 2-7

Detaylı

De erli Erifl Yem Müflterisi,

De erli Erifl Yem Müflterisi, De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za

Detaylı

Temmuz ayı boyunca ÖTV ve KDV Siemens ten!*

Temmuz ayı boyunca ÖTV ve KDV Siemens ten!* Siemens 2011 Temmuz ayı boyunca ÖTV ve KDV Siemens ten!* 4 özel fırsat paketi.** Üstelik peşin fiyatına 4 taksit! CardFinans a özel +8 taksit ya da 2012 de ödeme fırsatı!** Gelecek evinizde. *ÖTV ve KDV

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ 444 77 66 profilo.com.tr

ÇAĞRI MERKEZİ 444 77 66 profilo.com.tr * BM2021EA, CM0804KTR, FRS3210GTL ve FRS3210GTD kodlu ürünler kampanyaya dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. ÇAĞRI MERKEZİ 444 77 66 profilo.com.tr 1 İÇİNDEKİLER ERKEN BAHAR FIRSATLARI 03 ENERJİ

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900 N900 2 Sistem Modern catering dünyas n n geliflimine ZANUSS Professional Sistemi'nin katk lar n kim inkar edebilir. Bu sektördeki her profesyonel, mutfakta çal flma yaflam n iyilefltiren ve olanaklar geniflleten

Detaylı