ALANA HED YE. ÇAMAfiIR MAK NES NO-FROST BUZDOLABI TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED. ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD. Mart 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALANA HED YE. ÇAMAfiIR MAK NES NO-FROST BUZDOLABI TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED. ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD. Mart 2011"

Transkript

1 TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD Mart 2011 NO-FROST BUZDOLABI ALANA ÇAMAfiIR MAK NES HED YE Hediye edilecek olan 5063 FY kodlu Çamafl r Makinesinin perakende sat fl fiyat 869 TL dir. No-Frost Buzdolaplar yan nda Çamafl r Makinesi hediyesi al nmad durumda, No-Frost modellerde 350 TL de ifltirme indiriminden faydalanabilirsiniz. Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World e özel +8 taksit veya flimdi al n A ustos 2011 de ödemeye bafllay n! Uygulama 1-31 Mart 2011 tarihleri aras nda +8 taksit veya 5 ay taksit erteleme fleklindedir. Art 8 taksit ya da 5 ay taksit erteleme birbirinin alternatifidir ve birlefltirilerek ayn anda kullan lamaz, müflterinin tercihine göre biri seçilebilir. Art 8 taksit ya da 5 ay taksit erteleme peflin ve vade farkl sat fl ifllemlerini, ayr ca puanla yap lan ifllemleri kapsamaz. Business Club Worldcard'lar +8 taksit ya da 5 ay taksit erteleme uygulamas na dahil de ildir.

2 5088 A+++ A+++ S n f üstün enerji performans yla kendi s n f nda dünyan n en az elektrik tüketen No-Frost Buzdolab ki Kap l No-Frost Derin Buzdolab Siyah Cam Kap l ve alüminyum kap sapl üstün tasar m Dokunmatik elektronik kontrol sistemi H zl dondurma ve h zl so utma fonksiyonlar Buzdolab n n kullan lmad durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa layan EcoFuzzy fonksiyonu Her rafa hava üfleyen multi-flow sistemi Büyük tencereler için genifl kullan m alan sunan, yüksekli i ayarlanabilir derin cam raflar fi k ve modern görünümlü fleffaf kap içi raflar Nem ayarl ve genifl hacimli büyük sebzelikler Kahvalt l k bölmeleri Kap raf alt nda hareketli üçlü saklama kutular Gövde raf alt nda as l iç içe geçen üçlü krom fliflelik Hijyen uygulamalar : - Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+) - ç gövde yüzeylerinde bakteri oluflumunu ve üremesini engelleyen gümüfl kaplama sistemi (Gümüfl+) - Buzdolab içindeki havay iyonize ederek hava kaynakl bakterileri yok eden ve taze hava sa layarak g dalar n ömrünü uzatan iyonizer sistemi ( yon+) - Antibakteriyel kap contalar ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi Kolay buz elde edilmesini sa layan buzmatik Dondurucu ve so utucu bölmelerde beyaz ayd nlatma Aç lma yönü de ifltirilebilir kap lar Çok düflük ses seviyesi (40 dba) Çevreci R600a so utucu gaz Toplam Brüt Hacim : 540 lt So utucu Bölme Net Hacim : 409 lt Dondurucu Bölme Net Hacim : 106 lt Dondurma Kapasitesi : 8 kg / 24 saat : 0,595 kwh / 24 saat Boyutlar (YxGxD) : 191,5x70x76 cm 8844 SBS NF (Cool Control) Dört Kap l Gardırop Tipi No-Frost Buzdolab Cool Control bölmesi ile 77 lt lik so utucu-dondurucu olarak de ifltirilebilir hacim A S n f enerji performans z b rakmayan Inox kap lar ve fl k tasar ml kap saplar ile üstün tasar m Dokunmatik elektronik kontrol paneli ile; - Her bölmenin s cakl n n ayr ayr ayarlanabilmesi imkân - H zl dondurma ve h zl so utma fonksiyonlar - Buzdolab n n kullan lmad durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa layan EcoFuzzy fonksiyonu - Kap aç k alarm Her rafa hava üfleyen multi-flow so utma sistemi Yeni No-Frost sistemi: - So utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s cakl k sal n m ; bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan r. - So utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt lm flt r. - So utucu ve dondurucu bölmede saklanan g da kokular birbirine kar flmaz. - Birbirinden ba ms z bölmeler sayesinde h zl so utma ve dondurma Büyük tencereler için genifl kullan m alan sunan, yüksekli i ayarlanabilir genifl ve derin, dayan kl cam raflar fi k ve modern görünümlü fleffaf kap içi raflar Kapakl kap raflar Krom siperlikli flifle tutuculu kap raflar Genifl hacimli büyük sebzelikler Kahvalt l k bölmeleri Beyaz LED ile iç ayd nlatma Kolay buz elde edilmesini sa layan çevirmeli buzmatik Taze Dondurma ifllemi yapabilen bölme Hijyen uygulamalar : - Mavi Ifl k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl yiyeceklerin tazeli inin korunmas ve saklama ömürlerinin uzat lmas imkân - Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+) - ç gövde yüzeylerinde bakteri oluflumunu ve üremesini engelleyen gümüfl kaplama sistemi (Gümüfl+) - Buzdolab içindeki havay iyonize ederek hava kaynakl bakterileri yok eden ve taze hava sa layarak g dalar n ömrünü uzatan iyonizer sistemi ( yon+) - Antibakteriyel kap contalar ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi Çok düflük ses seviyesi (43 dba) Çevreci R600a so utucu gaz Toplam Brüt Hacim : 610 lt So utucu Bölme Net Hacim : 385 lt (+77 lt so utucu olarak ayarlanabilir) Dondurucu Bölme Net Hacim : 155 lt (77 lt si so utucu olarak ayarlanabilir) Dondurma Kapasitesi : 13 kg / 24 saat S cakl k Yükselmesi : 15 saat : 1,65 kwh / 24 saat Boyutlar (YxGxD) : 182x92x76,5 cm KORUMA Mavi Ifl k Antibakteriyel Kap Contas Hijyen+ Gümüfl+ yon+

3 2.949 TL 2.709TL MART FIRSATI 5287 NFI ki Kap l No-Frost Buzdolab A+ S n f üstün enerji performans (A s n f na göre %30 tasarruf) z b rakmayan Inox d fl görünüm Elektronik kontrol sistemi: - Her iki bölmenin ayr ayr s cakl k ayarlar - H zl dondurma ve h zl so utma fonksiyonlar - Buzdolab n n kullan lmad durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa layan EcoFuzzy Her rafa hava üfleyen multi-flow sistemi Yeni No-Frost sistemi: - So utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s cakl k sal n m ; bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan r. - So utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt lm flt r. - So utucu ve dondurucu bölmede saklanan g da kokular birbirine kar flmaz. - Birbirinden ba ms z bölmeler sayesinde h zl so utma ve dondurma - So utucu ve dondurucu bölme için kap aç k alarm Genifl kullan m alan sunan, yüksekli i ayarlanabilir cam raflar fi k ve modern görünümlü fleffaf kap içi raflar Nem ayarl kayar sebzelikler Kahvalt l k bölmeleri Kap raf alt nda hareketli ve yumuflak aç lma sistemli saklama bölmesi 5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik Kolay buz elde edilmesini sa layan buzmatik Hijyen uygulamalar : - Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+) - ç gövde yüzeylerinde bakteri oluflumunu ve üremesini engelleyen gümüfl kaplama sistemi (Gümüfl+) - Buzdolab içindeki havay iyonize ederek hava kaynakl bakterileri yok eden ve taze hava sa layarak g dalar n ömrünü uzatan iyonizer sistemi - Antibakteriyel kap contalar ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi Dondurucu ve so utucu bölmelerde ayd nlatma Çok düflük ses seviyesi (40 dba) Çevreci R600a so utucu gaz Toplam Brüt Hacim : 500 lt So utucu Bölme Net Hacim : 355 lt Dondurucu Bölme Net Hacim : 90 lt Dondurma Kapasitesi : 6 kg / 24 saat S cakl k Yükselmesi : 15 saat : 0,972 kwh / 24 saat Boyutlar (YxGxD) : 192x70x68 cm TL 2.589TL MART FIRSATI 2398 CNI Genifl Hacimli Full No-Frost Kombi ki Kap l Buzdolab A+ S n f üstün enerji performans (A s n f na göre %30 tasarruf) z b rakmayan Inox d fl görünüm fi k tasar ml alüminyum kap saplar Elektronik kontrol sistemi: - Her iki bölmenin ayr ayr s cakl k ayarlar - H zl dondurma ve h zl so utma fonksiyonlar - Buzdolab n n kullan lmad durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa layan EcoFuzzy Her rafa hava üfleyen multi-flow sistemi Yeni No-Frost sistemi: - So utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s cakl k sal n m ; bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan r. - So utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt lm flt r. - So utucu ve dondurucu bölmede saklanan g da kokular birbirine kar flmaz. - Birbirinden ba ms z bölmeler sayesinde h zl so utma ve dondurma - So utucu ve dondurucu bölme için kap aç k alarm Genifl kullan m alan sunan, yüksekli i ayarlanabilir cam raflar fi k ve modern görünümlü fleffaf kap içi raflar Genifl 2 adet sebzelik Kahvalt l k bölmeleri Kap raf alt nda hareketli ve yumuflak aç lma sistemli saklama bölmesi 5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik 3 adet derin dondurucu bölme Kolay buz elde edilmesini sa layan buzmatik So utucu bölmede ayd nlatma Aç lma yönü de ifltirilebilir kap lar Çok düflük ses seviyesi (40 dba) Çevreci R600a so utucu gaz Hijyen uygulamalar : - Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+) - ç gövde yüzeylerinde bakteri oluflumunu ve üremesini engelleyen gümüfl kaplama sistemi (Gümüfl+) - Buzdolab içindeki havay iyonize ederek hava kaynakl bakterileri yok eden ve taze hava sa layarak g dalar n ömrünü uzatan iyonizer sistemi ( yon+) - Antibakteriyel kap contalar ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi Toplam Brüt Hacim : 475 lt So utucu Bölme Net Hacim : 312 lt Dondurucu Bölme Net Hacim : 125 lt Dondurma Kapasitesi : 6 kg / 24 saat S cakl k Yükselmesi : 24 saat : 1,079 kwh / 24 saat Boyutlar (YxGxD) : 191x70x68 cm TL 2.239TL MART FIRSATI 5273 NH ki Kap l No-Frost Buzdolab A+ S n f üstün enerji performans (A s n f na göre %30 tasarruf) Her rafa hava üfleyen multi-flow sistemi Yeni No-Frost sistemi: - So utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s cakl k sal n m ; bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan r. - So utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt lm flt r. - So utucu ve dondurucu bölmede saklanan g da kokular birbirine kar flmaz. - Birbirinden ba ms z bölmeler sayesinde h zl so utma ve dondurma - So utucu ve dondurucu bölme için kap aç k alarm fi k ve modern görünümlü fleffaf kap içi raflar Genifl kullan m alan sunan, yüksekli i ayarlanabilir cam raflar Nem ayarl kayar sebzelikler Kahvalt l k bölmeleri Kap raf alt nda hareketli ve yumuflak aç lma sistemli saklama bölmesi 5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik Hijyen uygulamalar : - Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+) - Antibakteriyel kap contalar ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi Kolay buz elde edilmesini sa layan buzmatik So utucu ve dondurucu bölmelerde ayd nlatma Aç lma yönü de ifltirilebilir kap lar Çok düflük ses seviyesi (40 dba) Çevreci R600a so utucu gaz Toplam Brüt Hacim : 500 lt So utucu Bölme Net Hacim : 355 lt Dondurucu Bölme Net Hacim : 90 lt Dondurma Kapasitesi : 6 kg / 24 saat S cakl k Yükselmesi : 15 saat : 0,978 kwh / 24 saat Boyutlar (YxGxD) : 192x70x68 cm 2488 CNG Cam Kap l Full No-Frost Kombi ki Kap l Buzdolab A+ S n f üstün enerji performans Siyah Cam kap l ve alüminyum kap saplar ile fl k tasar m Elektronik kontrol sistemi: - Her iki bölmenin ayr ayr s cakl k ayarlar - H zl dondurma ve h zl so utma fonksiyonlar - Buzdolab n n kullan lmad durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa layan EcoFuzzy Her rafa hava üfleyen multi-flow sistemi Yeni No-Frost sistemi: - So utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s cakl k sal n m ; bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan r. - So utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt lm flt r. - So utucu ve dondurucu bölmede saklanan g da kokular birbirine kar flmaz. - Birbirinden ba ms z bölmeler sayesinde h zl so utma ve dondurma - So utucu ve dondurucu bölme için kap aç k alarm Genifl kullan m alan sunan, yüksekli i ayarlanabilir cam raflar fi k ve modern görünümlü fleffaf kap içi raflar Genifl 2 adet sebzelik Kahvalt l k bölmeleri Kap raf alt nda hareketli ve yumuflak aç lma sistemli saklama bölmesi 5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik Hijyen uygulamalar : - Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+) - ç gövde yüzeylerinde bakteri oluflumunu ve üremesini engelleyen gümüfl kaplama sistemi (Gümüfl+) - Buzdolab içindeki havay iyonize ederek hava kaynakl bakterileri yok eden ve taze hava sa layarak g dalar n ömrünü uzatan iyonizer sistemi ( yon+) - Antibakteriyel kap contalar ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi 3 adet derin dondurucu bölme Kolay buz elde edilmesini sa layan buzmatik So utucu ve dondurucu bölmelerde LED beyaz ayd nlatma Aç lma yönü de ifltirilebilir kap lar Çok düflük ses seviyesi (40 dba) Çevreci R600a so utucu gaz Toplam Brüt Hacim : 475 lt So utucu Bölme Net Hacim : 312 lt Dondurucu Bölme Net Hacim : 125 lt Dondurma Kapasitesi : 6 kg / 24 saat S cakl k Yükselmesi : 24 saat : 1,079 kwh / 24 saat Boyutlar (YxGxD) : 191x70x68 cm

4 5063 FY Mart ay nda Arçelik No-Frost buzdolab alana Arçelik çamafl r makinesi hediye veya 350 TL an nda indirim! Hediye edilecek olan 5063 FY kodlu çamafl r makinesinin perakende sat fl fiyat : 869 TL dir. No-Frost Buzdolaplar yan nda Çamafl r Makinesi hediyesi al nmad durumda, No-Frost modellerde 350 TL de ifltirme indiriminden faydalanabilirsiniz. Hediye edilecek olan 5063 FY kodlu çamafl r makinesinin perakende sat fl fiyat : 869 TL dir. No-Frost buzdolab alana Çamafl r Makinesi hediye! NO-FROST BUZDOLAPLARI PEfi N PEfi N INA 3 TAKS T 5 TAKS T 5007 NHE NO-FROST 330 lt (175x60x63,5 cm) NHI NO-FROST INOX 390 lt (185x60x68 cm) CNM FULL NO-FROST KOMB / BEYAZ 475 lt (191x70x68 cm) CNI FULL NO-FROST KOMB / D J TAL ELEKTRON K / INOX 475 lt (191x70x68 cm) CE FULL NO-FROST KOMB / D J TAL ELEKTRON K / BEYAZ DER DESENL 630 lt (182x84x74,5 cm) CEI FULL NO-FROST KOMB / 2 KAPILI, 2 ÇEKM. / D J. ELEKT. / INOX 600 lt (182x84x74,5 cm) CNG FULL NO-FROST KOMB / S YAH CAM KAPILI 475 lt (191x70x68 cm) NFY NO-FROST 465 lt (177x70x68 cm) NH NO-FROST 465 lt (179x70x68 cm) NHG NO-FROST / GR DESENL 465 lt (179x70x68 cm) NFI NO-FROST / PARMAK Z BIRAKMAYAN INOX (PASLANMAZ ÇEL K) 465 lt (179x70x68 cm) NH NO-FROST 500 lt (192x70x68 cm) NHS NO-FROST / SILVER 500 lt (192x70x68 cm) NH NO-FROST / DER N 540 lt (192x70x76 cm) NFI NO-FROST / DER N D J. ELEKT. / PARMAK Z BIRAK. INOX (PASL. ÇEL K) 540 lt (192x70x76 cm) NH NO-FROST / DER N ELEKTRON K 540 lt (192x70x76 cm) NFI NO-FROST / D J TAL ELEKT. / PARMAK Z BIRAK. INOX (PASL. ÇEL K) 500 lt (192x70x68 cm) NF NO-FROST / YEN ORB TAL / S YAH / DER N 540 lt (192x70x76 cm) A +++ NO-FROST / YEN ORB TAL / S YAH / DER N 540 lt (192x70x76 cm) NFG NO-FROST / D J TAL ELEKTRON K / GR 500 lt (186,5x74x71,5 cm) IfiIK 5192 NF NO-FROST 575 lt (196x74x71,5 cm) IfiIK 5194 NFY SUPER NO-FROST / D J TAL ELEKTRON K / GR DESENL 575 lt (196x74x71,5 cm) IfiIK 5841 NF 5L KORUMA IfiIK NO-FROST / BEYAZ 610 lt (183,5x84x74,5 cm) NF 5L KORUMA IfiIK NO-FROST / PARMAK Z BIRAKMAYAN INOX 610 lt (183,5x84x74,5 cm) NF 5L KORUMA IfiIK NO-FROST / D J. ELEKT. / SU PINARLI / PARMAK Z BIRAKMAZ INOX 610 lt (183,5x84x74,5 cm) TAKS T Gard rop tipi No-Frost buzdolab alana Çamafl r Makinesi hediye! GARDIROP T P NO-FROST BUZDOLAPLARI PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 8821 SBS NF GARDIROP T P NO-FROST / SILVER / SU PINARLI 610 lt (178x92x74,5 cm) IfiIK 8844 SBS NF 5L KORUMA IfiIK GARDIROP T P NO-FROST / 4 KAPILI / INOX / ELEKTRON K 610 lt (182x92x76,5 cm) SBS NF 5L KORUMA IfiIK GARDIROP T P NF / 4 KAP. / PAR. Z BIRAK. INOX / ELEKT. / BUZ MAK. / HOME BARLI 610 lt (182x92x76,5 cm)

5 ki kap l buzdolab alana 200 TL lik de ifltirme indirimi! K KAPILI BUZDOLAPLARI PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 4022 TN K KAPILI 300 lt (159x54,5x60 cm) N K KAPILI 450 lt (182,5x70x65 cm) N K KAPILI 450 lt (184,5x70x65 cm) N K KAPILI / DER N 550 lt (185x70x76 cm) Tek kap l buzdolab alana 150 TL lik de ifltirme indirimi! TEK KAPILI BUZDOLAPLARI PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 3021 N TEK KAPILI 350 lt (171x60x60 cm) N TEK KAPILI 440 lt (172x70x62 cm) TEZGÂH SEV YES VE D KEY DER N DONDURUCULAR PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 1060 T TEZGÂH SEV YES 140 lt (84x54,5x60 cm) ND 3 ÇEKMECEL D KEY DER N DONDURUCU 102 lt (84x54,5x60 cm) SD DUO COLD D KEY DER N DONDURUCU/SO UTUCU 90 lt (84x54x60 cm) ND 6 ÇEKMECEL D KEY DER N DONDURUCU 240 lt (151x59,5x60 cm) ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCULAR PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 2514 ND ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 103 lt (86x54x60 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 202 lt (86x75x72 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 315 lt (86x110x72 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 395 lt (86x129x72 cm) DD ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 136 lt (86x75,1x72,5 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 232 lt (86x110x72 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 288 lt (86x129x72 cm) SU PINARLARI PEfi N INA 3 TAKS T + 8 TAKS T PEfi N 8 TAKS T 1035 SP SU PINARI / SICAK-SO UK (BEYAZ / Büyük Boy) SP SU PINARI / SICAK-SO UK / ELEKTRON K (SILVER / Büyük Boy) Alt K sm Saklama Bölmeli EBS SU PINARI / SICAK-SO UK / ELEKTRON K / ALT BÖLME SO UTMALI (SILVER / Büyük Boy) EBS SU PINARI / SICAK-SO UK / ELEKTRON K / ALT BÖLME SO UTMALI (KIRMIZI / Büyük Boy) BUZ MAK NES PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 1019 AR Buzmatik

6 YEN 8123 ER LCD ekran Bordo Düflük sev seviye özelli i (67 desibel ses seviyesi ile s kma ) Vibrasyon emici özel yan duvar tasar m H zl 14, Moda 40, Spor 40, Aktif 40, Hijyen, Elde Y kama, Ekonomi ve Narin Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar Ak ll kontrol sistemi Elektronik su kontrol sistemi LCD ekran üzerinde s cakl k, s kma h z ve zaman programlama seçimi, program ak fl ve kalan süre takibi 34 cm lik büyük yükleme a z Krom kapak çerçevesi Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarruf göstergesi Acil su boflaltma hortumu Su taflma emniyet sistemi Program say s : 16 S kma Devri : 400 d/d d/d Tek Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 8 kg Enerji Performans : A enerji seviyesinden %50 daha tasarruflu Y kama Performans : A S kma Performans : B Boyutlar (YxGxD) : 84x60x62 cm HST EKONOM ST ARÇEL K 8124 HST Ekonomist çamafl r makinesi, özel gelifltirilmifl motor teknolojisi sayesinde A Enerji S n f ndan %50 daha az enerji harcayarak hem bütçenize hem de çevreye özen gösterir Hemen y kanmas gereken birkaç parça az kirli çamafl r H zl 14 dakika Program ile çabucak y kar. Zaman verimli kullanmak art k elinizde. H zl ve Günlük Program ile çamafl rlar, 0-90 C s cakl k aral nda, 28 ila 88 dakika sürede y kanabilir. htiyac n za göre farkl y kama s cakl k ve süresinden oluflan bu program, k sa sürede tam yükte y kama yapabilmek için son derece idealdir HST Ekonomist çamafl r makinesini benzerlerinden ay ran y kama programlar ndan birkaç : Moda 40 Program ile, art k hepimizin gard robunda bulunan kadife, viskon, rayon içerikli y kamaya hassas giysilerinizi, bask l tiflört ve bluzlar n z güvenle y kayabilirsiniz. Moda Program, hassas y kama ve s kma mekani i sayesinde tiflörtlerinizin yap s n bozmadan ilk günkü gibi kalmalar n sa lar. Spor 40 Program ile, spor k yafetleri her daim kullan ma haz r bulma konforunu yaflat r. Spor 40 Program n n düflük s ayar, hassas y kama mekani i ve düflük devirli s kma profili sayesinde mikrofiber, likra içeren modern spor giysileri, rüzgâr ve su geçirmeyen outdoor giysileri ve spor ayakkab lar makinenizde güvenle y kayabilirsiniz. LCD ekran Gümüfl Özel motor teknolojisi sayesinde sessiz y kama H zl 14, H zl ve Günlük k sa süreli programlar Büyük tek parça çamafl rlar için özel gelifltirilmifl Yorgan Program Gömlek 40, Moda 40, Spor 40, Aktif 40, Hijyen, Elde Y kama, Ekonomi ve Narin Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar Ak ll kontrol sistemi Elektronik su kontrol sistemi LCD ekran üzerinde s cakl k, s kma h z ve zaman programlama seçimi, program ak fl ve kalan süre takibi 34 cm lik büyük yükleme a z Krom kapak çerçevesi Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarruf göstergesi Acil su boflaltma hortumu Su taflma emniyet sistemi Program Say s : 16 S kma Devri : 1200 d/d Çift Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 8 kg Enerji Performans : A enerji seviyesinden %50 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : A S kma Performans : B Boyutlar (YxGxD) : 84x60x59 cm 8128 H ÇAMAfiIRI TANIYAN DÜNYANIN EN YEN L KÇ ÇAMAfiIR MAK NES AUTOLOGIC Dünyan n ilk, çamafl r tan yan Otomatik Programa sahip çamafl r makinesi, Autologic. 5 farkl sensörü sayesinde, titiz ve hassas ölçüm yaparak çamafl r n cinsini ve miktar n alg lar; kullanaca su miktar na, su s cakl na, devir h z na, durulama say s na ve program süresine otomatik olarak sizin yerinize karar verir. Ve tüm bu detaylara karar vermesi sadece 15 dakika sürer. 36 farkl y kama seçene inden, çamafl rlar n z için en ideal olan n n otomatik olarak devreye girdi i Autologic Program ile çamafl rlar n za maksimum özen gösterirken mükemmel y kama performans na ulafl r. Suyu ve enerjiyi gerekti i kadar kullanarak çevreye sayg duyar; enerji ve su tüketiminde cimri davran r. En do ru y kama seçimi için detayl bir teknoloji ile çal fl rken, tam tersine son derece kolay kullan m imkân sunar. Size sadece çamafl rlar n z n kirlilik seviyesini seçmek; bu teknolojik mucizenin kolayl n, keyfini ve güvenini yaflamak kal r. Çamafl r cinsi, pamuklu, sentetik veya karma olarak alg lanabilmektedir. Yünlü ve hassas tipte çamafl rlar için özel y kama programlar (örne in yünlü, elde y kama, hassas/ipekli) kullan lmal d r LCD ekran Gece Program Hassas / pekli Program Tazeleme Program Kot Program Koyu Renkli Program H zl 14 Program H zl ve Günlük Program Yorgan Program Perde Program H JYEN Program Gömlek Program SPOR Program Elde Y kama Program Yünlü Program Ön y kama fonksiyonu Kirlilik seviye fonksiyonu lave durulama fonksiyonu K r fl k azaltma fonksiyonu Su Jeti Kademeli Devir seçimi Su Taflma emniyet sistemi Zaman Programlama özelli i Elektronik su kontrol sistemi Ak ll kontrol sistemi Dengesiz Yük Kontrol Sistemi Elektronik program takip göstergesi Acil su boflaltma hortumu S kma Devri : 1200 devir/dakika Su Tüketimi : 59 lt Su Girifli : Çift Su Renk : Beyaz Y kama Program : 18 Yükseklik : 84 cm Genifllik : 60 cm Derinlik : 59 cm Enerji Performans : A enerji seviyesinden %20 tasarruflu Y kama Performans : A S kma Performans : B 9123 HT ARÇEL K 9123 HT çamafl r makinesi tam tam na 9 kg çamafl r ayn anda y kayabilme ve bu özelli ini standart boyutlara s d rabilme becerisi ile hem yerden hem zamandan tasarruf ediyor Elde Y kama Program ile, yaln zca elde y kanabilir uyar s bulunan hassas çamafl rlar gönül rahatl ile makinede y kanabilir. Yavafl ve dengeli hareketler ile çamafl rlar n z zarar vermeden y kar, elde y kama hassasiyeti sa lar, çamafl rlar n z n ömrünü uzat r. Siz de elde y kama zahmetine katlanmak ve ekstra zaman harcamak zorunda kalmazs n z. Çamafl rlar n daha uzun süreli y kand, y kama suyunun daha uzun süre s t ld ve dört durulman n yap ld Hijyen Program alerjisi olan kifliler ve bebek çamafl rlar için son derece hijyenik temizlik sa lar. Y kama s ras nda tambur içindeki su s cakl 1 saatten fazla süre boyunca ayn derecede tutularak çamafl rlar n zda derinlemesine temizlik ve hijyen sa lan r. LCD ekran H zl 14, H zl ve Günlük k sa süreli programlar Büyük tek parça çamafl rlar için özel gelifltirilmifl Yorgan Program Gömlek 40, Hijyen, Elde Y kama ve Perde Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar Ak ll kontrol sistemi Elektronik su kontrol sistemi LCD ekran üzerinde s cakl k, s kma h z ve zaman programlama seçimi, program ak fl ve kalan süre takibi 34 cm lik büyük yükleme a z Krom kapak çerçevesi Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarrufu göstergesi Acil su boflaltma hortumu Su taflma emniyet sistemi Program Say s : 12 S kma Devri : 1200 d/d Tek Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 9 kg Enerji Performans : A enerji seviyesinden %20 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : A S kma Performans : B Boyutlar (YxGxD) : 84x60x59 cm

7 Mart ay boyunca 5 kg kapasiteli çamafl r makinesi alana an nda 200 TL indirim! ÇAMAfiIR MAK NELER PEfi N INA 3 TAKS T 5 TAKS T 5 KG KAPAS TEL MODELLER (200 TL ND R MLE!) 5063 FY -%10 5 KG / TEK SU G R fil / 600 DEV R F -%10 5 KG / Ç FT SU G R fil / 600 DEV R F -%10 5 KG / TEK SU G R fil / 800 DEV R F -%10 5 KG / Ç FT SU G R fil / 1000 DEV R TAKS T 6 kg ve üzeri kapasiteli çamafl r makinesi alana 6220 FT bulafl k makinesi sadece 199 TL! ÇAMAfiIR MAK NELER PEfi N INA 3 TAKS T 5 TAKS T 6 KG KAPAS TEL MODELLER (6 KG KAPAS TEL ÇAMAfiIR MAK NES ALANA 6220 FT BULAfiIK MAK NES 199 TL YE!) 6083 H -%20 6 KG / TEK SU G R fil / 800 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / D J TAL EKRAN / ZAMAN PROGRAMLAMA H -%20 6 KG / Ç FT SU G R fil / 800 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / D J TAL EKRAN / ZAMAN PROGRAMLAMA H -%20 6 KG / TEK SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / D J TAL EKRAN / ZAMAN PROGRAMLAMA HS -%20 6 KG / Ç FT SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / D J TAL EKRAN / ZAMAN PROG. / GÜMÜfi KG KAPAS TEL MODELLER (7 KG KAPAS TEL ÇAMAfiIR MAK NES ALANA 6220 FT BULAfiIK MAK NES 199 TL YE!) 7083 HT -%20 7 KG / LCD EKRAN / TEK SU G R fil / 800 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / ZAMAN PROGRAMLAMA HT -%20 7 KG / LCD EKRAN / TEK SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / ZAMAN PROGRAMLAMA HT -%20 7 KG / LCD EKRAN / Ç FT SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / ZAMAN PROGRAMLAMA HST -%20 7 KG / LCD EKRAN / Ç FT SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / ZAMAN PROG. / GÜMÜfi HT -%20 7 KG / LCD EKRAN / Ç FT SU G R fil / 1200 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / ZAMAN PROGRAMLAMA KG KAPAS TEL MODELLER (8 KG KAPAS TEL ÇAMAfiIR MAK NES ALANA 6220 FT BULAfiIK MAK NES 199 TL YE!) 8103 HT -%10 8 KG / LCD EKRAN / TEK SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG / ZAMAN PROGRAMLAMA HT -%20 8 KG / LCD EKRAN / Ç FT SU G R fil / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / SU JET / ZAMAN PROG E -%50 8 KG / LCD EKR. / TEK SU G R. / 1200 DEV. / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜN. PRG. / SU JET / ZAM. PRG. / 67 dba ER -%50 8 KG / LCD EKR. / TEK SU G R. / 1200 DEV. / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜN. PRG. / SU JET / ZAM. PROG. / 67 dba / BORDO HST EKONOM ST -%50 8 KG / LCD EKR. / Ç FT SU G R. / 1200 DEV. / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜN. PRG. / SU JET / ZAM. PROG. / GÜMÜfi H AUTOLOG C -%20 8 KG / GEN fi LCD EKR. / Ç FT SU G R fil / 1200 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜN. PRG. / SU JET / ZAMAN PROG KG KAPAS TEL MODELLER (9 KG KAPAS TEL ÇAMAfiIR MAK NES ALANA 6220 FT BULAfiIK MAK NES 199 TL YE!) 9123 HT -%20 9 KG / LCD EKRAN / TEK SU G R fil / 1200 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜNLÜK PRG. / ZAMAN PROGRAMLAMA TAKS T

8 AYIN ÜRÜNÜ! Mart ay boyunca 2770 KTY Arçelik Kurutma Makinesi sadece 499 TL AYIN ÜRÜNÜ 499TL 2770 KTY Yo unlaflt rmal kurutma sistemi Ak ll nem sensörlü kurutma Gömlek, Kot, Mini, Havaland rma ve Narin Program Zaman ayarl programlar Baflla / Beklet ve k r fl k önleme fonksiyonu Elektronik program takip göstergesi Fitre temizleme ve su tank dolu uyar s Pamuklu çamafl rlar için 3 farkl düzeyde kuruluk seçimi Program sonu sesli uyar (iptal edilebilir) Sentetik çamafl rlar için 2 farkl düzeyde kuruluk seçimi Tambur içi ayd nlatma Temizlenebilir filtre Program Say s : 16 Kurutma Kapasitesi : 7 kg Enerji Performans : B Boyutlar (YxGxD) : 85x60x54 cm KURUTMA MAK NELER fiubat ay boyunca Arçelik kurutma makinesi alana 350 TL indirim! PEfi N INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 2770 KTY 7 KG / LED GÖSTERGE / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ / ZAMAN PROGRAMLAMA KT 8 KG / LCD EKRAN / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ / ZAMAN PROGRAMLAMA KTS 8 KG / LCD EKRAN / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ / ZAMAN PROGRAMLAMA / GÜMÜfi KT -%30 7 KG / LCD EKRAN / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ / ZAMAN PROGRAMLAMA KT 8 kg kapasitesi ile da gibi çamafl r tek seferde kurutabilen, Yo unlaflt rmal ARÇEL K 2781 KT kurutma makinesi Gömlek 15 Program ile, 2 adet gömlek sadece 15 dakikada en iyi flekilde ütüye haz r hale getirilir. Arçelik çamafl r makinelerinin H zl 14 Program ile 14 dakikada y kar, 15 dakikada kurutur, sadece 29 dakikada gömle inizi ütüye haz r hale getirebilirsiniz. Kot Program, kot / kanvas gibi pantolonlar n zor kuruyan bel, cep içleri gibi k s mlar n en iyi flekilde kurutur. Spor Program, sentetik ve pamuklu kumafltan üretilmifl forma ve eflofmanlar, yap lar n koruyarak bozmadan kurutur. Karma Program, pamuklu, sentetik gibi farkl cinsteki çamafl rlar bir arada problemsiz bir flekilde kurutur. Böylece zaman ve enerjiden tasarruf eder. LCD ekran ile, program aflamalar, program süresi ve program n bitifline kalan zaman rahatça izlenebilir; ekran üzerinden kuruluk seviyesi, k r fl k önleme ve zaman programlama seçimi yapabilirsiniz. Ayr ca, filtre temizleme, su tank doldu, kondenser temizleme uyar lar n bu ekran üzerinden izleyebilirsiniz. LCD ekran Yo unlaflt rmal kurutma sistemi Ak ll nem sensörlü kurutma Yünlü Haz rlama, Kot, Havaland rma, Gömlek, Gömlek 15, Spor, Karma, Viskon, Hassas ve Mini 35 Programlar Zaman ayarl programlar K r fl k önleme fonksiyonu Baflla / Beklet fonksiyonu Direkt su tahliyesi Zaman Programlama özelli i ve kalan zaman özelli i Elektronik program takip göstergesi Su tank dolu, fitre temizleme, kondenser temizleme ve kap aç k uyar s Program sonu sesli uyar (iptal edilebilir) Pamuklu çamafl rlar için 3 farkl düzeyde kuruluk seçimi Sentetik çamafl rlar için 2 farkl düzeyde kuruluk seçimi Tambur içi ayd nlatma Temizlenebilir filtre Program Say s : 16 Kurutma Kapasitesi : 8 kg Enerji Performans : B : 1000 d/d de s k lm fl pamuklu çamafl rlar için 4,49 kwh Boyutlar (YxGxD) : 85x60x59,5 cm 3771 KT Standart bir kurutma makinesinin çok ötesinde... Geliflmifl teknolojinin ürünü olan, A enerji seviyesinden %30 daha tasarruflu Yo unlaflt rmal ARÇEL K 3771 KT kurutma makinesi: Is Pompas Teknolojisi ve özgün tambur hareketleri sayesinde yünlü ve ipekli programlar nda, sensör kontrolü ile kurutan dünyan n ilk kurutma makinesidir. Yünlü ve ipekli çamafl rlarda tambur içi sepet uygulamas na gerek kalmadan istenen kuruluk düzeyini sa layana dek kurutmaya devam ederek, ikinci bir kurutma ifllemi yap lmas na gerek b rakm yor. Üstelik ikiz motor teknolojisi sayesinde, 1,5 kg yünlü çamafl r tek seferde kurutabilme özelli ine sahiptir. Yünlü çamafl r kurutmak için özel sepete ihtiyaç duymuyor ve bu sayede çok daha fazla yünlü çamafl r ayn anda kurutma imkân veriyor. Çamafl rdan al nan nemi su olarak tahliye hortumundan direkt olarak atabilme imkân sunuyor. Bu sayede, her seferinde su tank nda toplanan suyu boflaltma zahmetinden kurtar yor. Birçok tekstil tipi için özel gelifltirilmifl program çeflitlili i ile çamafl rlar n kurutma makinesinde y pranmadan ve zarar görmeden kurutulmas n sa layarak, hayat kolaylaflt r yor. LCD ekran Yo unlaflt rmal (Is Pompal ) kurutma sistemi Ak ll nem sensörlü kurutma Yünlü, ipekli çamafl r programlar Kot, Havaland rma, Gömlek, Gömlek 30, Spor, Karma, Viskon, Hassas Programlar Zaman ayarl programlar K r fl k önleme fonksiyonu Baflla / Beklet fonksiyonu Direkt su tahliyesi Zaman Programlama özelli i ve kalan zaman özelli i Elektronik program takip göstergesi Su tank dolu, fitre temizleme, kondenser temizleme ve kap aç k uyar s Program sonu sesli uyar (iptal edilebilir) Pamuklu çamafl rlar için 3 farkl düzeyde kuruluk seçimi Sentetik çamafl rlar için 2 farkl düzeyde kuruluk seçimi Tambur içi ayd nlatma Temizlenebilir filtre Yönü de ifltirilebilir kapak Program Say s : 16 Kurutma Kapasitesi : 7 kg Enerji Performans : A enerji seviyesinden %30 daha fazla tasarruflu : 1000 d/d de s k lm fl pamuklu çamafl rlar için 2,25 kwh Boyutlar (YxGxD) : 85x60x59,5 cm 30

9 Mart ay na özel bulafl k makinesi alana ikili küçük ev aleti seti hediye veya 200 TL ye varan indirimler! Hediye verilecek küçük ev aletleri: K 1190 (Mutfak Robotu) ve K 3282 C (Çay Makinesi) dir FT ve 6230 HT modelleri hediye uygulamas n n d fl ndad r FT model bulafl k makinesinde indirim 125 TL, 6230 HT model bulafl k makinesinde indirim 175 TL dir. K 1190 K 3282 C BULAfiIK MAK NELER PEfi N INA 3 TAKS T 5 TAKS T 6220 FT 2 PROGRAMLI / TABLET DETERJAN ÖZELL HT 3 PROGRAMLI / TABLET DETERJAN ÖZELL HST -%10 3 PROGRAMLI / TABLET DETERJAN ÖZELL HT -%10 4 PROGRAMLI / TABLET DETERJAN ÖZELL HIT -%10 4 PROGRAMLI / TABLET DETERJAN ÖZELL / PARMAK Z BIRAKMAZ INOX HI 3 PROGRAMLI / KAFE T P / INOX H XX-LARGE / 15 K fi KAPAS TE / 5 PROG. / LCD EKRAN / ZAMAN PROGRAMLAMA / AZ BULAfiIK ÖZELL HT -%10 5 PROGRAMLI / LCD EKRAN / ZAMAN PROGRAMLAMA / AZ BULAfiIK ÖZELL HS XX-LARGE / 15 K fi KAPAS TE / 5 PROGRAMLI / LCD EKRAN / ZAMAN PROGRAMLAMA / GÜMÜfi / AZ BUL. ÖZEL HI XX-LARGE / 15 K fi KAPAS TE / 5 PROGRAMLI / LCD EKRAN / ZAM. PROG. / PAR. Z BIRAK. INOX / AZ BUL. ÖZEL HC XX-LARGE / 15 K fi KAPAS TE / 5 PROGRAMLI / Ç AYDINLATMA IfiI I / S YAH CAM / AZ BULAfiIK ÖZELL H REKORTMEN / 7 lt SU TÜK. / 39 dba SES SEV YES / 10 PROG. / GEN. LCD EKR. / ZAM. PROG. / OTO. AZ BUL. ÖZEL I TECHTOUCH / INOX / OTOMAT K PROGRAM HIT EKONOM ST / 10 lt SU TÜK. / 10 PROG. / PAR. Z BIR. INOX / GEN fi LCD EKR. / ZAM. PROG. / OTO. AZ BUL. ÖZEL HIT -%30 NEW ECOLOG ST / 6 lt SU TÜK. / 10 PROG. / PAR. Z BIR. INOX / GEN fi LCD EKR. / ZAM. PROG. / OTO. AZ BUL. ÖZEL TAKS T 6253 HT 5 programl, 12 kiflilik yemek tak m kapasitesi H zl 58 program Otomatik program Kirlilik sensörü Mini 30' 30 C program Az bulafl k (1/2) özelli i Kalan zaman ve zaman programlama özelli i Tuz ve Parlat c Uyar göstergesi Doluyken yüksekli i ayarlanabilir üst sepet Alt ve üst sepette katlan r teller Alt sepet tutama 47 dba (çok sessiz) Kayar çatal-b çak sepeti Anti-bakteriyel conta A enerji s n f ndan %10 daha tasarruflu HC Bulafl k makinesini doldururken veya boflalt rken kapak aç ld nda aktif hale gelen, mutfa n z n atmosferine zarafet katan iç ayd nlatma fl, farkl l tercih edenlere hitap ediyor. Di er üstün özelliklerinden birkaç : Her iki sepetin de tamamen dolmas n beklemeye gerek b rakmayan, az bulafl k (1/2) özelli i, ister üst ister alt sepete, istenirse de her iki sepete birden az miktarda yerlefltirilen bulafl ekonomik olarak y kama esnekli i yan nda, su, enerji ve zamandan tasarruf sa l yor. Mini 30 Program ile, 30 dk gibi çok k sa bir sürede 12 kiflilik hafif kirli bulafl klar tertemiz y kan r; su, zaman ve enerjiden tasarruf sa lar. Alt sepette tencere, tepsi gibi büyük parça bulafl klar n daha kolay yerlefltirilmesini sa layan katlanabilir teller bulunmaktad r. Bu parçalar katlanarak sepetin istenen köflesinde genifl yüzeyler yarat labilir. Siyah Cam Az bulafl k (1/2) özelli i 5 Y kama Program : Ön Y kama, Mini C, Ekonomi 50 C, H zl C, Yo un 70 C Elektronik Program Takip göstergesi Tuz ve Parlat c göstergesi Doluyken yüksekli i ayarlanabilir üst sepet Alt sepette katlanabilir teller Üst sepette katlan r tel Biberon tutucu Alt ve üst sepet tutama Üst sepet tutama Bebek çatal-kafl k sepeti Anti-bakteriyel conta Yüksekli i ayarlanabilir fincan raflar Bardak tutucu Su taflma emniyet sistemi : 1,10 kwh Su Tüketimi : 16 lt Yemek Tak m Y kama Kapasitesi : 15 kifli Ses Seviyesi : 47 dba (Çok Sessiz) Enerji Performans : A Y kama Performans : A Kurutma Performans : A HIZLI PROGRAM 15 K fi L K ANT BAKTER YEL CONTA BEBEK ÇATAL-KAfiIK SEPET B BERON TUTUCU

10 63107 HIT 6 litre su tüketimiyle Dünyan n En Az Su Tüketen Program, A s n f ndan %30 daha az enerji tüketimiyle de Dünyan n En Az Enerji Harcayan ilk bulafl k makinesi Eko 6 L Program ile, 13 kiflilik normal kirli bulafl klar A enerji tüketimi ve A y kama performans nda sadece 6 litre su ile y kayarak Dünyan n En Az Su Tüketen Bulafl k Makinesi unvan na sahiptir. A kurutma performans ile kurutarak parlak bir görünüm kazand r r. Otomatik Az Bulafl k 1/2 Özelli i sayesinde makineniz tam dolu olup olmad n otomatik olarak alg lar. Seçti iniz programda, bu özellik otomatik olarak devreye girerek en do ru su miktar n ayarlar. Bu sayede su tasarrufu sa lar. Genifl LCD Ekran seçilen fonksiyonlar n, seçilen program n süresinin, y kama ifllemi s ras nda program n tamamlanmas için kalan zaman n ve y kama aflamalar n n rahatl kla izlenebilmesini sa lar. Ayn zamanda temiz y kama için tuz ve parlat c seviyesi düfltü ünde sizi semboller ile uyar r. Makinenize fl k görünüm katarken, son seçilen program ve fonksiyonlar haf zas nda tutarak bir sonraki kullan mda size hat rlatma yapar. H zl 58 dk Program ile normal kirlenmifl, beklememifl bulafl klar n z n, sadece 58 dk gibi çok k sa bir sürede A y kama performans ile tertemiz y kanmalar n sa layabilirsiniz. Zamandan tasarruf sa layan bu program ile kendinize ve sevdiklerinize daha fazla vakit ay rabilirsiniz. Karma Program ile, tenceler ve bardaklar ayn anda gönül rahatl ile y kanabilir. Bulafl k makinesi, üst sepetteki bardak ve hassas bulafl klara düflük bas nçl su ile narin y kama yaparken, alt sepetteki tencereleri iyice temizlemek için yüksek bas nçl su ile y kar. Böylece bir program içinde iki ayr program varm fl gibi çal fl r. Her sepet için do ru su bas nc n ayarlayarak mükemmel sonuçlar elde eder. Ekstra Hijyen Program, makine içinde hijyen koflullar n n tam olarak sa land, onaylanm fl özel bir programd r. 70 C de bulafl klar bakterilerden %99,99 oran nda ar nd r r. Geliflmifl teknolojinin ürünü olan Kirlilik Sensör Sistemi nin devreye girdi i Otomatik Programda, makineniz bulafl klar n kirlilik derecesini otomatik olarak saptayarak, y kama suyu s cakl na, y kama süresine ve y kama suyu miktar na kendisi karar verir. Bu sayede makinenize enerji, zaman ve sudan tasarruf etmek, size de Otomatik dü mesine basmak kal r. Gelifltirilmifl genifl s cakl k aral (40 C-65 C) ile elde edilen tasarruf artm flt r. Hassas 40 C Program ile, hassas ve de erli bulafl klar, güvenle y kanabilir, bulafl klar n elde y kanmas na gerek kalmaz. Bulafl klar n makinede y kanmas ile, elde y kamaya göre daha temiz ve hijyenik olmalar sa lan r. Mini 30 dakika 35 C Program ile, 30 dk gibi çok k sa bir sürede, 13 kiflilik hafif kirli bulafl klar n z tertemiz y kayabilir; su, zaman ve enerjiden tasarruf sa lars n z. Ekstra H zl Fonksiyonu Ekstra Sessiz Fonksiyonu Ekstra Kurutma Fonksiyonu Afl r Kir-Köpük sensörü Filtre sensörü Geliflmifl De iflken Devirli Motoru A -%30 Enerji, A Y kama, A Kurutma Zaman programlama özelli i Elektronik program takip göstergesi Üst sepette katlan r teller Doluyken yüksekli i ayarlanabilir üst sepet Kayar Çatal-B çak Sepeti Alt sepette katlanabilir teller Alt sepet tutama Yüksekli i Ayarlanabilir Fincan Raflar Çok Amaçl Servis Sepeti Anti-Bakteriyel Conta Tablet Deterjan Fonksiyonu Tuz ve parlat c göstergesi Su taflma emniyeti sistemi Ürün Ölçüleri (YxGxD) : 85x59,8x57 cm Kapasite : 13 kiflilik yemek tak m Program Say s : 10 (Ön y kama, Mini 30, Hassas, Ekonomi, Eko 6 L, H zl 58, Yo un, Ekstra Hijyen, Karma ve Otomatik) Y kama S cakl klar : 35 C, 40 C, 50 C, 60 C, 65 C, 70 C Su Tüketimi* : 10 litre Ses Seviyesi : 44 dba Elektrik Tüketimi* : 0,74 kwh Enerji Performans * : A enerji s n f ndan % 30 daha tasarruflu Y kama Performans * : A Kurutma Performans * : A * Enerji ve su tüketimi de erleri EN standard na göre Ekonomi 50 C program nda ölçülmüfltür. 30 ANT BAKTER YEL CONTA 7 EKSTRA H JYEN PROGRAMI HIZLI PROGRAM BEBEK ÇATAL-KAfiIK SEPET B BERON TUTUCU 39 dba HASSAS 40 PROGRAMI H REKORTMEN 39 dba ses seviyesine sahip Arçelik bulafl k makinesi Rekortmen f s lt sessizli i ile çal fl yor. Ayn zamanda Çok Az Su Tüketen Bulafl k Makinesi olan Rekortmen sadece 7 lt su harc yor. Size en ekonomik yolla, en temiz ve en parlak bulafl klar sunarken, ayn zamanda çevrenin korunmas na da katk sa l yor. Rekortmenin di er bir özelli i de, çok h zl oluflu. Bu üç özelli i ile Rekortmen ad n fazlas ile hak ediyor. De iflken Devirli motor teknolojisine sahip Rekortmenin di er çarp c özelliklerinden birkaç ise; Karma Y kama Program, alt sepetteki temizli i zor bulafl klar n za daha yüksek s cakl k ve daha yüksek su bas nc uygulayarak kusursuz temizlik sa larken, üst sepetteki narin bulafl klar n za daha düflük s cakl k ve daha düflük su bas nc uygulayarak hassas y kama yap yor. Tencere gibi kirli bulafl klar ile narin bardaklar n ayn anda gönül rahatl ile bir arada y kanabilme konforunu ve pratikli ini sa l yor. Ayr ca, y kama iflleminin farkl aflamalar nda de iflik y kama güçleri kullanarak elde y kama hassasiyetine ve gücüne ulafl yor. Arçelik patentli bu teknolojisi ile size kendinizi ayr cal kl hissettiriyor. Ekstra H zl Fonksiyonu, y kama kalitesinden ödün vermeden seçilen y kama program n n süresini %25 oran nda azaltarak, zaman n sizin için en de erli oldu u anlarda yard ma haz r. Ekstra Sessiz Fonksiyonu, y kama kalitesini de ifltirmeden, seçilen y kama program n n ses düzeyini %25 oran nda azaltarak, gece ya da gündüz, sessizli e ihtiyaç duydu unuz her anda ekstra konfor sa l yor. Makine içinde hijyen koflullar n n tam olarak sa land onaylanm fl ve 70 C de bulafl klar n bakterilerden %99,99 oran nda ar nd n garanti eden Ekstra Hijyen Program, titiz kullan c lara ekstra güvenli temizlik sa l yor. Otomatik Az Bulafl k (1/2) özelli i, makinenin tam dolu olup olmad n sensörü sayesinde otomatik olarak alg layarak seçilen programda da otomatik olarak devreye girerek en do ru su miktar n ayarl yor. Bu sayede su tasarrufu sa layarak hem bütçenize hem de çevreye katk sa l yor. Özel gelifltirilmifl motor teknolojisi de, su tasarrufunda di er önemli bir faktörü oluflturuyor. Tablet Deterjan Fonksiyonu, tablet deterjan kullan m nda deterjan n performans n destekleyerek mükemmel y kama ve kurutma performans n elde etmenizi sa l yor. De iflken Devirli Motor Otomatik az bulafl k (1/2) özelli i Yük Sensörü Kirlilik Sensörü Genifl LCD Ekran 10 Y kama Program : Ön Y kama, Süper Mini C Mini C, Hassas 40 C Ekonomi 50 C H zl C Yo un 70 C Otomatik 40 C - 65 C Ekstra Hijyen Program Karma Program Ekstra H zl, Ekstra Sessiz, Ekstra Kurutma Fonksiyonlar Tablet Deterjan Fonksiyonu Bardak Koruma Sistemi Fanl Kurutma Zaman Programlama ve kalan zaman göstergesi Elektronik Program Takip göstergesi Tuz ve Parlat c göstergesi Doluyken yüksekli i ayarlanabilir üst sepet Alt sepette katlanabilir teller Üst sepette katlan r tel Alt ve üst sepet tutama Biberon tutucu Bebek çatal-kafl k sepeti Anti-Bakteriyel Conta Çok amaçl servis sepeti Yüksekli i ayarlanabilir fincan raflar Kayar çatal-b çak sepeti Bardak tutucu Su taflma emniyet sistemi : 1,05 kwh Su Tüketimi : 7 lt Yemek Tak m Y kama Kapasitesi : 12 kifli Ses Seviyesi : 39 dba (F s lt Sessizli i) Enerji Performans Y kama Performans Kurutma Performans ANT BAKTER YEL CONTA 7 EKSTRA H JYEN PROGRAMI HIZLI PROGRAM BEBEK ÇATAL-KAfiIK SEPET : A : A : A B BERON TUTUCU HASSAS 40 PROGRAMI 39 dba

11 9541 HI Inoks: Modern ve yeni mutfak trendlerine uyumlu, Inoks görünümü ile çok fl kt r. Surf Piflirme Teknolojisi: F r n içindeki s cak hava, yan duvarlardaki deliklerden ç karak, piflirilen g dan n üzerinde ve tepsilerin alt nda dolafl r; yeme in her taraf eflit pifler. Bu sayede piflirme ifllemi s ras nda, tepsinin raf n ve/veya yönünü de ifltirmeye gerek b rakmaz; ideal piflirme sa lar. F r n tepsisi üzerinde dolaflan s cak havan n sadece o tepsi üzerinde kalmas n sa lar, böylece di er tepside piflen yeme in kokusu ile kar flmas n önler. Multifonksiyon Özelli i: Hem Turbo, hem Elektro Turbo, hem de Statik piflirme özelli ini, bir arada sunmas n n yan s ra, fan ve s t c gruplar n n farkl kombinasyonlarda da çal flt r labilmesi ile 7 farkl flekilde piflirme ifllemi yap lmas n sa lar. Bu sayede yemek türüne göre çok daha lezzetli piflirme elde edilir. Süper Turbo Fonksiyonu: Bu fonksiyonda, piflirme bölmesinin arka duvar ndaki Turbo fan ve s t c ile ayn anda devreye giren alt ve üst s t c lar sayesinde, klasik Turbo piflirme ifllemine göre çok daha homojen piflirme sa lan r. Kapak Kapal Izgara Özelli i: F r n ön kapak cam kapal yken zgara yap labiliyor olmas, ortama çok fazla koku yay lmas n ve d flar ya s çramas n engeller. Ayr ca bu özellik ile etlerin zgara edilirken kurumamas ve daha lezzetli olmas sa lan r. A Enerji Performans : A s n f enerji tüketiminde en iyi seviyeyi ifade etmektedir. Programlanabilir Dijital Saat WOK Ocak Defrost Özelli i Yeni Tasar ml Piflirme Bölmesi Yeni Genifl F r n ç Tasar m Teleskopik Raf Sistemi Tel Raf Katalitik Arka Duvar Döküm Izgara Tamamen Cam ç Kapak Cam Üst Kapak Dekoratif Üst Yan c Ocaklar Gaz Emniyet Sistemi Çocuk Kilidi Dü meden Ateflleme Özelli i F r n çi Ayd nlatma Çekmeceli Alt Bölme Ayarl Ayaklar Yükseklik : 85 cm Genifllik : 60 cm Derinlik : 60 cm Ocak Tip : 4 Gözü Gazl (1 WOK Ocak gözü) F r n Hacmi : 65 lt Voltaj : V ~ 50 Hz Toplam Güç : Gaz (8300 W) Elektrik : 2400 W Enerji Performans * : A enerji s n f * Enerji de eri EN e göre 0,95 (Fanl ) / 0,92 (Statik) kwh ölçülmüfltür H ElektroTurbo Özelli i: Alt ve üst s t c lar ile birlikte turbo fan n da devreye girdi i bu özellikteki f r nlarda, yeme in her iki yüzünün homojen bir flekilde piflirilmesi sa lan rken, ayn zamanda çok daha çabuk piflirme elde edilir. Fan ve s t c lar n birlikte ya da ayr ayr çal flt r labilmesi sayesinde 6 farkl kombinasyonda piflirme yap lmas mümkündür. Bu sayede yemek türüne göre çok daha lezzetli piflirme elde edilir. Kapak Kapal Izgara Özelli i: F r n ön kapak cam kapal yken zgara yap labiliyor olmas, ortama çok fazla koku yay lmas n ve d flar ya s çramas n engeller. Ayr ca bu özellik ile etlerin zgara edilirken kurumamas ve daha lezzetli olmas sa lan r. A - %10 Enerji Performans : A s n f, enerji tüketiminde en iyi seviyeyi ifade etmektedir. A -%10 ise A s n f ndan bile %10 daha tasarruflu anlam na gelmektedir. Programlanabilir Dijital Saat H zl Is tma Yeni Tasar ml Piflirme Bölmesi Yeni Genifl F r n ç Tasar m Çok Çeflitli Aksesuvar Tamamen Cam ç Kapak Cam Üst Kapak Dekoratif Üst Yan c Ocaklar Gaz Emniyet Sistemi Çocuk Kilidi Dü meden Ateflleme Özelli i F r n çi Ayd nlatma Çekmeceli Alt Bölme Ayarl Ayaklar Do algaz kullan m na haz r versiyonu 9431 H DG modeldir. Yükseklik : 85 cm Genifllik : 60 cm Derinlik : 60 cm Ocak Tipi : 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli F r n Hacmi : 65 lt Voltaj : V ~ 50 Hz Toplam Güç : Gaz (5900 W) Elektrik : 4400 W Enerji Performans * : A enerji s n f ndan %10 daha tasarruflu * Enerji de eri EN e göre 0,92 (Fanl ) / 0,83 (Statik) kwh ölçülmüfltür HS Gümüfl: Modern ve yeni mutfak trendlerine uyumlu, gümüfl renkli görünümü ile çok fl kt r. Çift Bölmeli F r nlarda Turbo ve Statik Özelli i: Birbirinden ba ms z iki ayr f r n bölmesinden oluflan çift bölmeli f r nlar n üst bölmesi Statik, daha büyük hacimli alt bölmesi Turbo f r n özelli ine sahiptir. stenirse f r n n hem üst hem alt bölmesinde ayn anda piflirme yap larak zamandan tasarruf sa lanabilece i gibi; sadece tek bölmede de piflirme yap labilir. Statik özelli ine sahip bölmede, alt ve üst s t c lar sayesinde piflirme yap l r. Bu özellikteki f r nlar börek gibi geleneksel yemeklerin piflirilmesi için idealdir. Turbo özelli ine sahip bölme ise, iki tepsi yeme in ayn anda, kokular birbirine kar flmadan, homojen bir flekilde piflirilmesine imkân tan yarak, hem enerji hem de zamandan tasarruf sa lar. Turbo rezistans ile s t lan hava, turbo fan yard m yla tepsiler aras nda eflit olarak dolaflt r larak, her yeme in ayn özenle piflirilmesini sa lar. Piflirme s ras nda koku yapan ya zerrecikleri f r n n içinde sirküle edilen havaya kar flarak, arka taraftaki s t c ya kadar sürüklenir ve oraya yap fl p yanar. Bu sayede yemeklerin kokular birbirine kar flmaz. Kapak Kapal Izgara Özelli i: F r n ön kapak cam kapal yken zgara yap labiliyor olmas, ortama çok fazla koku yay lmas n ve d flar ya s çramas n engeller. Ayr ca bu özellik ile etlerin zgara edilirken kurumamas ve daha lezzetli olmas sa lan r. A -%10 Enerji S n f : A enerji tüketiminde en iyi s n f ifade etmektedir. A -%10 ise A s n f ndan bile %10 daha tasarruflu anlam na gelmektedir. Programlanabilir Dijital Saat Yeni Tasar ml Piflirme Bölmesi Yeni Genifl F r n ç Tasar m Teleskopik Raf Sistemi Tel Raf Katalitik Arka Duvar Tamamen Cam ç Kapak Cam Üst Kapak Dekoratif Üst Yan c Ocaklar Gaz Emniyet Sistemi Çocuk Kilidi Dü meden Ateflleme Özelli i F r n çi Ayd nlatma Ayarl Ayaklar Do algaz kullan m na haz r versiyonu 9631 HS DG modeldir. Yükseklik : 85 cm Genifllik : 60 cm Derinlik : 60 cm Ocak Tipi : 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli F r n Hacmi (Üst / Alt) : 35 / 44 lt Voltaj : V ~ 50 Hz Toplam Güç : Gaz (5900 W) Elektrik : 4300 W Enerji Performans * : A enerji s n f ndan %10 daha tasarruflu * Enerji de eri EN e göre alt bölme için 0,62 (Fanl ) / üst bölme için 0,63 (Statik) kwh ölçülmüfltür. 10

12 LÜTFEN D KKAT! Do algaz kullan yorsan z, Arçelik f r nlar n do algaza ayarl modellerini tercih edin. Mart ay na özel f r n alana ikili küçük ev aleti seti hediye veya 225 TL ye varan indirimler! Hediye verilecek küçük ev aletleri: K 1190 (Mutfak Robotu) ve K 3282 C (Çay Makinesi) dir F/F DG ve 9313 F/F DG modelleri hediye uygulamas na dahil de ildir. K 1190 K 3282 C 9541 H Statik Fırınlarda 150 TL indirim! STAT K FIRINLAR Turbo Fırınlarda 150 TL indirim! TURBO FIRINLAR INA 3 TAKS T INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 9240 H -%10 STAT K / MEKAN K SAATL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL H DG -%10 STAT K / MEKAN K SAATL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 9314 F -%10 TURBO / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / OTOMAT K ÇAKMAKLI F DG -%10 TURBO / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / OTOMAT K ÇAKMAKLI / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) F -%10 TURBO / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / GAZ EMN YETL / OTOMAT K ÇAKMAKLI F DG -%10 TURBO / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / GAZ EMN YETL / OTOMAT K ÇAKMAKLI / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) HS -%10 TURBO / MEKAN K SAATL / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL / GÜMÜfi HS DG -%10 TURBO / MEKAN K SAATL / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi. / GÜMÜfi / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) Elektro Turbo Fırınlarda 150 TL indirim! ELEKTRO TURBO FIRINLAR INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 9440 H -%10 ELEKTRO TURBO / MEKAN K SAATL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL H DG -%10 ELEKTRO TURBO / MEKAN K SAATL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfi. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) HS -%10 ELEKTRO TURBO / MEKAN K SAATL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL / GÜMÜfi HS DG -%10 ELEKTRO TURBO / MEKAN K SAATL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / DÜ. ATEfi. / GÜMÜfi / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) H -%10 ELEKTRO TURBO / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / D J TAL SAATL / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL H DG -%10 ELEKTRO TURBO / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / D J TAL SAATL / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) Multifonksiyon Fırınlarda 200 TL indirim! MULT FONKS YON FIRINLAR PEfi N INA 3 TAKS T 5 TAKS T 9540 H MULT FONKS YON / MEKAN K SAATL / SURF ÖZELL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL H DG MULT FONKS YON / MEK. SAATL / SURF ÖZEL. / 4 G. GAZLI / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) H MULT FONKS YON / D J TAL SAATL / SURF ÖZEL. / 4 G. (1 WOK) GAZLI / DÖKÜM IZGARA / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi H DG MULT FONKS YON / D J. SAATL / SURF ÖZEL. / 4 G. (1 WOK) GAZLI / DÖK. IZG. / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) HI MULT FONKS YON / INOX / SURF ÖZELL / D J. SAATL / 4 G. (1 WOK) GAZLI / DÖKÜM IZG. / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi HI DG MULT FONKS YON / INOX / SURF ÖZEL. / D J. SAATL / 4 G. (1 WOK) GAZLI / DÖKÜM IZG. / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) TAKS T Çift Bölmeli Fırınlarda 225 TL indirim! Ç FT BÖLMEL FIRINLAR INA 3 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 9 TAKS T 9640 H -%10 Ç FT BÖLMEL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL H DG -%10 Ç FT BÖLMEL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) H -%10 Ç FT BÖLMEL / D J TAL SAATL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL H DG -%10 Ç FT BÖLMEL / D J TAL SAATL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) HS -%10 Ç FT BÖLMEL / D J TAL SAATL / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / GAZ EMN YETL / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL HS DG -%10 Ç FT BÖLMEL / D J TAL SAATL / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / GAZ EMN. / DÜ MEDEN ATEfi. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR)

13 SETÜSTÜ OCAKLAR PEfi N INA 3 TAKS T + 8 TAKS T PEfi N 8 TAKS T STO 810 E SETÜSTÜ OCAK / 4 G. GAZLI / GAZ EMN STO 810 DG E SETÜSTÜ OCAK / 4 G. GAZLI / GAZ EMN. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO 810 SE SETÜSTÜ OCAK / 4 G. GAZLI / SILVER/ GAZ EMN STO 810 SDG E SETÜSTÜ OCAK / 4 G. GAZLI / SILVER / GAZ EMN. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO 811 E SETÜSTÜ OCAK / 4 GÖZÜ GAZLI / CAM KAPAKLI / GAZ EMN STO 811 DG E SETÜSTÜ OCAK / 4 G. GAZLI / CAM KAPAKLI / GAZ EMN. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO 812 E SETÜSTÜ OCAK / 4 GÖZÜ GAZLI / INOX / GAZ EMN STO 812 DG E SETÜSTÜ OCAK / 4 G. GAZLI / INOX / GAZ EMN. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO 814 SETÜSTÜ OCAK / 3 G. GAZLI + 1 GÖZÜ WOK / INOX / GAZ EMN STO 814 DG SETÜSTÜ OCAK / 3 G. GAZLI + 1 G. WOK / INOX / GAZ EMN. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO 910 E SETÜSTÜ OCAK / 3 G. GAZLI + 1 GÖZÜ ELEKTR KL / GAZ EMN STO 910 DG E SETÜSTÜ OCAK / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEKT. / GAZ EMN. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO 911 E SETÜSTÜ OCAK / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEKT. / CAM KAPAKLI / GAZ EMN STO 911 DG E SETÜSTÜ OCAK / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEKT. / CAM KAP. / GAZ EMN. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) O-21 SETÜSTÜ OCAK / TEKL ELEKTR KL O-31 SETÜSTÜ OCAK / K L ELEKTR KL LÜTFEN D KKAT! Do algaz kullan yorsan z, Arçelik ocaklar n do algaza ayarl modellerini tercih edin. ASP RATÖRLER PEfi N INA 3 TAKS T + 8 TAKS T PEfi N 8 TAKS T P-275 STANDART ASP RATÖR / BEYAZ / 250 m 3 EM fi GÜCÜ P-280 STANDART ASP RATÖR / BEYAZ / 300 m 3 EM fi GÜCÜ / CAM V ZÖR P-285 STANDART ASP RATÖR / BEYAZ / 450 m 3 EM fi GÜCÜ / CAM V ZÖR M N -M D FIRINLAR MF-4 M N FIRIN / ÜST KISMI IZGARALI / MEKAN K SAATL / 17 lt MF-5 M N FIRIN / ÜST KISMI IZGARALI / MEKAN K SAATL / 19 lt MF-6 M D FIRIN / MEKAN K SAATL / 26 lt MF-1300 B BÖREKÇ M D FIRIN / MEKAN K SAATL / 25 lt MF-1300 Y M D FIRIN / MEKAN K SAATL / 25 lt MF-1300 SYM D FIRIN / MEKAN K SAATL / 25 lt / SILVER P-285 ASP RATÖR / 450 m 3 / CAM V ZÖR / BEYAZ M KRODALGA FIRINLAR PEfi N INA 3 TAKS T + 8 TAKS T + 1 PEfi N 8 TAKS T 1 MD 564 M KRODALGA FIRIN / BEYAZ / IZGARA ÖZELL / 20 lt MD 565 S M KRODALGA FIRIN / SILVER / IZGARA ÖZELL / 20 lt MD 595 M KRODALGA FIRIN / BEYAZ / IZGARA ÖZELL / BUHARLI P fi RME / 26 lt MD 599 M KRODALGA FIRIN / GOURMET ÖZEL. / KEBAP YAPMA / P L Ç ÇEV. / GRILL / 42 lt / ELEKT MD 599 M KRODALGA FIRIN 42 lt Tüm Arçelik kombiler, 150 TL de erinde ücretsiz montaj* f rsat yla! Ücretsiz montaj kombinin montaj n ve ilk çal flt rma hizmetlerini kapsamaktad r. DGK 20 BI KOMB LER PEfi N INA 3 TAKS T + 11 TAKS T PEfi N 5 TAKS T 11 TAKS T DGK 20 BI HERMET K ELEKTRON K KOMB kcal/h DGK 26 KB HERMET K ELEKTRON K KOMB kcal/h DGK 17 H LCD (DG) HERMET K ELEKTRON K KOMB kcal/h DGK 20 H LCD (DG) HERMET K ELEKTRON K KOMB kcal/h DGK 26 H LCD (DG) HERMET K ELEKTRON K KOMB kcal/h DGK 20 H LED (DG) HERMET K ELEKTRON K KOMB kcal/h DGK Y 20 DB YO UfiMALI ELEKTRON K KOMB kcal/h DGK Y 24 DB YO UfiMALI ELEKTRON K KOMB kcal/h DGK Y 20 LCD YO UfiMALI ELEKTRON K KOMB kcal/h DGK Y 24 LCD YO UfiMALI ELEKTRON K KOMB kcal/h

14 PANEL RADYATÖRLER PEfi N INA 3 TAKS T + 11 TAKS T (YxG) cm PEfi N 5 TAKS T 11 TAKS T PANEL RADYATÖR 500/100 50x PANEL RADYATÖR 500/120 50x PANEL RADYATÖR 500/150 50x PANEL RADYATÖR 600/050 60x PANEL RADYATÖR 600/060 60x PANEL RADYATÖR 600/080 60x PANEL RADYATÖR 600/090 60x PANEL RADYATÖR 600/100 60x PANEL RADYATÖR 600/120 60x PANEL RADYATÖR 600/140 60x PANEL RADYATÖR 600/150 60x PANEL RADYATÖR 600/160 60x PANEL RADYATÖR 600/180 60x PANEL RADYATÖR 600/200 60x HAVLU PAN BP-U 5/7 75x HAVLU PAN BP-U 5/12 120x Eski flofben ya da termosifonunu getirene 50 lt termosifon 50 TL 65 lt termosifon 65 TL 80 lt termosifon 80 TL indirim f rsat yla! Üstelik markas ne olursa olsun evinizdeki eski termosifon veya flofbeni ücretsiz söküyoruz, yeni Arçelik termosifonu ücretsiz monte ediyoruz. TERMOS FONLAR PEfi N INA 3 TAKS T + 4 TAKS T + 10 TAKS T PEfi N ND R ML PEfi N ND R ML PFT TAKS T ND R ML TAKS T ND R ML 1+10 T 7350 LED SICAKLIK GÖSTERGEL TERMOS FON / 50 lt T 7365 LED SICAKLIK GÖSTERGEL TERMOS FON / 65 lt T 7380 LED SICAKLIK GÖSTERGEL TERMOS FON / 80 lt T 7350 LCD EKRANLI ELEKTRON K TERMOS FON / 50 lt T 7365 LCD EKRANLI ELEKTRON K TERMOS FON / 65 lt T 7380 LCD EKRANLI ELEKTRON K TERMOS FON / 80 lt fiofbenler PEfi N INA 3 TAKS T + 4 TAKS T + 10 TAKS T PEfi N 4 TAKS T 10 TAKS T G-7900 FANLI HERMET K COMPACT fiofben E-7545 AN SU ISITICISI E-7535 AN SU ISITICISI INFRARED ISITICILAR PEfi N INA 7 TAKS T + 10 TAKS T PEfi N 6 TAKS T 10 TAKS T IH 1500 INFRARED ISITICI / 1500 W IH 1500 DE INFRARED ISITICI-DEVR LME EMN. / 1500 W IH 2000 DE INFRARED ISITICI-DEVR LME EMN. / 2000 W IH 2500 INFRARED ISITICI / 2500 W IH 2800 DE INFRARED ISITICI-DEVR LME EMN. / 2800 W YEN TELESKOP K AYAK YEN TELESKOP K AYAK TELESKOP K AYAK TELESKOP K AYAK R 1208 Halojen Y.R. HALOJENL YA LI RADYATÖR (12 D L M) KS 1800 P KUARTZ QUARTZ SOBA / 1800 W (3x600 W) KS 2000 KUARTZ QUARTZ SOBA / 2000 W (3x666 W) KS 2800 KUARTZ QUARTZ SOBA / 2800 W (4x700 W) Fiyatlar m z TL dir; KDV dahildir. KDV veya di er vergi oranlar nda olabilecek de ifliklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yans t lacakt r. Kampanyay düzenleyen Arçelik A.fi. Karaa aç Cad. 2/6 Sütlüce stanbul. Hemen teslim uygulamalar m zda perakende sat fl fiyat ndan peflinat düflüldükten sonra (KDV dahil) buzdolaplar n n, çamafl r, kurutma, bulafl k makinelerinin, çamafl r makinesi bazalar n n, solo f r nlar n 1+2 seçene inde %0, 1+5 seçene inde %1,75, 1+9 seçene inde %2,38; su p narlar n n 1+3 seçene inde %0, 1+8 seçene inde %2,2; mikrodalga f r nlar n 1+3 seçene inde %0, 1+8 seçene inde %2,03, 1+12 seçene inde %4,41; mini-midi f r nlar, setüstü ocaklar ve aspiratörlerin 1+4 seçene inde %0, 1+8 seçene inde %2,02; kombilerin 1+2 seçene inde %0, 1+5 seçene inde %1,76, 1+11 seçene inde %2,69; termosifon ve flofbenlerin 1+2 seçene inde %0, 1+ 4 seçene inde %1,26, 1+10 seçene inde %2,36; infrared s t c lar n 1+6 seçene inde %0, 1+10 seçene inde %2,44; panel radyatörlerin 1+6 seçene inde %0, 1+11 seçene inde %2; klimalar n 1+3 seçene inde %0, 1+8 ve 1+12 seçene inde %1,8'dir. Vade farklar ürünler aras nda fiyat yuvarlamalar nedeniyle ± %1 de iflebilir. Kampanyam zdaki ürünler Arçelik Yetkili Sat c lar ndan hemen teslim edilir. Arçelik, ürünlerinde renk ve görünüm de iflikli i yapma hakk n sakl tutar. Peflin fiyat na taksitle uygulamas olan seçeneklerde ürün bedelinin tamam n n nakit olarak ödenece i durumlarda müflterimizin belirli bir indirimden yararlanma hakk vard r. Tavsiye edilen perakende fiyatlar m z 1 Mart 2011 den itibaren geçerli olup, üretim ve stok imkânlar ile s n rl d r. KS 2800 QUARTZ SOBA 2800 W (4x700 W) R 1208 HALOJENL YA LI RADYATÖR (12 D L M) IH 2800 DE INFRARED ISITICI DEVR LME EMN YETL 2800 W YKB World +8 Taksit veya 5 Ay Erteleme HSBC +6 Taksit Akbank AXESS +5 Taksit Card Finans +8 Taksit veya 4 Ay Erteleme fl Bankas Maximum +6 Taksit veya 2 Ay Erteleme Garanti Bonus +5 Taksit veya 3 Ay Erteleme

15 2781 KTS Arçelik çamafl r kurutma makinesi ile... Çamafl rlar n z, d fl ortam n is ve tozuna maruz kalmadan hijyenik olarak kurur. Çamafl rlar n z kururken, ev içi kurutma iflleminde oldu u gibi ortama nem verilmeyece i için, sa l k aç s ndan idealdir. Çamafl rlar n z asma ve toplama derdi olmadan k sa sürede kurur. Çamafl rlar n z sadece kurumakla kalmaz, daha yumuflak olur ve k r flmas engellenir. Böylece, ütülemek de son derece kolaylafl r. Özellikle k fl aylar nda, çamafl r kurutmak sorun olmaktan ç kar. Ayn gün içinde çamafl r y kay p kurutman z gereken durumlarda, k sa sürede kurutma yapabilmenin mutlulu u ve keyfini yaflars n z. Çamafl rlar y kand ktan sonra, dolaplara yerleflinceye kadar geçen süreçte harcanan zaman ve eme inizde tasarruf sa lan r, hayat n z kolaylafl r. Bir seferde, tam tam na 8 kg da gibi çamafl r kurutabilirsiniz. Bir kez giyilmifl ancak kirlenmedi i için y kamak istemedi iniz giysilerinizi, havaland r p kokudan ar nd rarak ikinci kez kullan ma haz r hale getirebilirsiniz. Kurutma makineniz istenirse özel aparat ile çamafl r makinenizin üzerine yerlefltirilebilir. Bu sayede yerden tasarruf sa lars n z. Ev içi kurutma iflleminin sonucu olan da n k ve rahats z edici görüntü olmaz. Evinizin esteti i, sizin de huzur ve konforunuz artar. Arçelik ten yeni bir beyaz eflya alm fl olup, montaj tarihlerini takip eden en geç bir ay içinde ek garanti f rsat ndan yararlanmak istiyorsan z, Yetkili Sat c lar m za müracaat etmeniz gerekmektedir. 7 y l garanti belgenizi almak için; bayinizin Yetkili Sat c ve Müflteri kutucuklar ndaki bilgileri eksiksiz olarak doldurdu u ve kendisine ait bölümü kopar p ald 7 y l garanti karnenizi saklay n z. Bu belge, arka yüzdeki bilgilerin Yetkili Sat c taraf ndan eksiksiz doldurulmas halinde, sadece verildi i Yetkili Sat c da geçerlidir. 7 y l garanti kapsam ndaki beyaz eflyalar; buzdolab, ankastre buzdolab (tezgâh seviyesi ve üstten kapakl derin dondurucular hariç), f r n, ankastre f r n (mini, midi ve mikrodalga f r nlar hariç), bulafl k makinesi, ankastre bulafl k makinesi, çamafl r ve kurutma makineleridir. Bu belge ciro edilemez, nakde çevrilemez. Bu belgenin kaybolmas durumunda, ürünün sat n al nd Arçelik Yetkili Sat c s na fatura veya kimlik ibraz edilmelidir. Arçelik A.fi., çevreye duyarl ve sosyal sorumluluk bilincine sahip flirketlerin de erlendirildi i AB Çevre Ödülleri Türkiye Program - Yönetim Kategorisi birincisidir.

ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD

ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD Mart 011 TÜRK YE KOLAY ÖDEMEK STED ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD 398 CNI Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World le flimdi al n A ustos 011 de ödemeye bafllay n! Uygulama 1-31 Mart 011 tarihleri aras nda +8

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr 2012 ARÇEL K BUZDOLABINDA SEBZELER, SANK TAB ATTAYMIfi G B IfiIK ALMAYA DEVAM EDER. DO AL OLARAK TAZEL N UZUN SÜRE KORUR. YAfiASIN MAV IfiIK TEKNOLOJ S. YAfiASIN BÜTÜN SEBZELER.

Detaylı

ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD

ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD fiubat 011 TÜRK YE KOLAY ÖDEMEK STED ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD 398 CNI Üstelik Bonus a özel; +8 taksit ya da fiubat ta al p Temmuz da ödeme f rsat yla. Bu kampanya 1-8 fiubat 011 tarihleri aras nda geçerlidir.

Detaylı

ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD

ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD TÜRK YE KOLAY ÖDEMEK STED ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD Aral k 010 398 CNI Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World le flimdi al +8 taksitle öde, ya da May s 011 de ödemeye baflla. +8 taksit ya da 5 ay taksit

Detaylı

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLR 9631 YS Gümüfl Çift Bölmeli F r n (Üst Bölme Statik / lt Bölme Turbo F r n) 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli Ocak Programlanabilir Dijital Saat Teleskopik Raf (lt Bölmede) Katalitik rka

Detaylı

ALANA NO-FROST 22 LCD TV HED YE BUZDOLABI TÜRK YE BUZDOLABI STED NO-FROST LAR LCD HED YES YLE GELD. Aral k 2010

ALANA NO-FROST 22 LCD TV HED YE BUZDOLABI TÜRK YE BUZDOLABI STED NO-FROST LAR LCD HED YES YLE GELD. Aral k 2010 TÜRK YE BUZDOLABI STED NO-FROST LAR LCD HED YES YLE GELD Aral k 2010 NO-FROST BUZDOLABI ALANA 22 LCD TV HED YE Hediye edilecek olan TV 56-200 HD LCD TV nin perakende sat fl fiyat : 540 TL dir. Türkiye

Detaylı

2488 CNG A+++ Cam Kap l Full No-Frost Kombi ki Kap l Buzdolab Elektronik kontrol sistemi

2488 CNG A+++ Cam Kap l Full No-Frost Kombi ki Kap l Buzdolab Elektronik kontrol sistemi 3.729 TL 3.329TL 5088 A+++ A+++ S n f üstün enerji performans yla kendi s n f nda dünyan n en az elektrik tüketen No-Frost Buzdolab ki Kap l No-Frost Derin Buzdolab Dokunmatik elektronik kontrol sistemi

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr RÇEL K BUZDOLBIND SEBZELER, SNK TB TTYMIfi G B IfiIK LMY DEVM EDER. DO L OLRK TZEL N UZUN SÜRE KORUR. YfiSIN MV IfiIK TEKNOLOJ S. YfiSIN BÜTÜN SEBZELER. GRDIROP T P BUZDOLPLRI

Detaylı

World e özel +8 taksit veya 4 ay erteleme! 2781 KTS

World e özel +8 taksit veya 4 ay erteleme! 2781 KTS 2781 KTS Arçelik çamafl r kurutma makinesi ile... Çamafl rlar n z, d fl ortam n is ve tozuna maruz kalmadan hijyenik olarak kurur. Çamafl rlar n z kururken, ev içi kurutma iflleminde oldu u gibi ortama

Detaylı

ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR

ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR SOLO FIRINLAR ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLAR 9631 HS Çift Bölmeli Gümüfl Gri Turbo Özellikli Ana Bölme Statik Üst Bölme 3 Gaz+1 Elektrikli

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı

9123 H. 9 KG ÇAMAfiIR KAPAS TEL

9123 H. 9 KG ÇAMAfiIR KAPAS TEL 9 KG ÇMfiIR KPS TEL 9123 H RÇEL K 9123 H çamafl r makinesi tam tam na 9 kg çamafl r ayn anda y kayabilme ve bu özelli ini standart boyutlara s d rabilme becerisi ile hem yerden hem zamandan tasarruf ediyor.

Detaylı

A SINIFI ARÇELİK NO-FROST BAŞLAYAN FİYATLARLA BUZDOLAPLARI. Ocak 2012'de ödemeye başlayın. Bonus'la peşin fiyatına 11 taksitle şimdi alın,

A SINIFI ARÇELİK NO-FROST BAŞLAYAN FİYATLARLA BUZDOLAPLARI. Ocak 2012'de ödemeye başlayın. Bonus'la peşin fiyatına 11 taksitle şimdi alın, A SINIFI ARÇELİK NO-FROST BUZDOLAPLARI BAŞLAYAN LARLA Eylül - Ekim 011 TL fiyat, 007 NHE model no-frost buzdolabı için geçerlidir. Bonus'la peşin fiyatına 11 taksitle şimdi alın, Ocak 01'de ödemeye başlayın.

Detaylı

A SINIFI ARÇELİK NO-FROST BAŞLAYAN FİYATLARLA BUZDOLAPLARI. Axess e özel +8 taksitle şimdi al Kasım da öde. Temmuz - Ağustos 2011

A SINIFI ARÇELİK NO-FROST BAŞLAYAN FİYATLARLA BUZDOLAPLARI. Axess e özel +8 taksitle şimdi al Kasım da öde. Temmuz - Ağustos 2011 A SINIFI ARÇELİK NO-FROST BUZDOLAPLARI BAŞLAYAN LARLA Temmuz - Ağustos 011 TL fiyat, 007 NHE model no-frost buzdolabı için geçerlidir. Axess e özel +8 taksitle şimdi al Kasım da öde. Kampanya Axess üyesi

Detaylı

ND R MLE BONUS A ÖZEL +6 TAKS T FIRSATI VE 1.350 TL ÜZER

ND R MLE BONUS A ÖZEL +6 TAKS T FIRSATI VE 1.350 TL ÜZER 2781 KTS Arçelik çamafl r kurutma makinesi ile... Çamafl rlar n z, d fl ortam n is ve tozuna maruz kalmadan hijyenik olarak kurur. Çamafl rlar n z kururken, ev içi kurutma iflleminde oldu u gibi ortama

Detaylı

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ MAKİNELERİ. Kasım - Aralık 2011

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ MAKİNELERİ. Kasım - Aralık 2011 ARÇELİK ARÇELİK Kasım - Aralık 011 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ MAKİNELERİ 4 BAŞLAYAN LARLA KURUTMA BAŞLAYAN LARLA 13 HR 3 KR 4 TL fiyat; 063 FYE ve 064 F model çamaşır makinesi, TL fiyat; 77 KT model kurutma makinesi

Detaylı

BULAfiIK MAK NES 39 DES BEL SES SEV YES YLE DÜNYANIN EN SESS Z. SADECE 7 L TRE LE DÜNYANIN

BULAfiIK MAK NES 39 DES BEL SES SEV YES YLE DÜNYANIN EN SESS Z. SADECE 7 L TRE LE DÜNYANIN BULAfiIK MAK NES BULAfiIK MAK NES 39 DES BEL SES SEV YES YLE DÜNYANIN EN SESS Z. SADECE 7 L TRE LE DÜNYANIN BULAfiIK MAK NES EN AZ SU HARCAYANI. 12 K fi L K BULAfiI I SADECE 58 DAK KADA A SINIFI YIKAMA

Detaylı

1.169 ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS 2.099 YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP A+ NO-FROST BUZDOLABI. Haziran 2013

1.169 ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS 2.099 YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP A+ NO-FROST BUZDOLABI. Haziran 2013 ARÇELİK TEN Haziran 013 TAPTAZE FIRSAT 430 3 NH LİTRE COOL PLUS TEKNOLOJİSİNE SAHİP A+ NO-FROST BUZDOLABI.0 YERİNE 1.16 TL fiyat, 3 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. 1.16 11 taksit ve ay erteleme

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

ARÇELİK TEN İLKBAHARIN

ARÇELİK TEN İLKBAHARIN ARÇELİK TEN İLKBAHARIN EN TASARRUFLU KAMPANYASI Mart 013 ARÇELİK A +++ ENERJİ SINIFINDAN DAHA TASARRUFLU ÇAMAŞIR MAKİNELERİ Üretim ve stok imkânları ile sınırlıdır. 600 VARAN İNDİRİMLERLE Axess ile peşin

Detaylı

ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI

ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI Kasım 01 KURUTMA MAKİNESİ ALANA 4 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SADECE S 63 Worldcard kampanyası 1 Kasım - 30 Kasım 01 tarihleri arasında World e özel peşin fiyatına 11 taksit ve Mart

Detaylı

Çeşit çeşit buzdolabı, birisi mutlaka müşterinizin ihtiyacı!

Çeşit çeşit buzdolabı, birisi mutlaka müşterinizin ihtiyacı! Çeşit çeşit buzdolabı, birisi mutlaka müşterinizin ihtiyacı! PROFİLO BUZDOLAPLARI NIN HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARI: NoFrost: Buzdolabının iç duvarları içerisinde nem ve kar oluşumunu engelleyerek

Detaylı

ARÇELİK TEN YENİ YILIN

ARÇELİK TEN YENİ YILIN ARÇELİK TEN YENİ YILIN EN TASARRUFLU KAMPANYASI 0 A+++ NF Siyah Orbital 60 Ocak 013 0 30 30 3 KR 17 N IN LOVE 17 NG IN LOVE A SINIFINDAN %0 ENERJİ TASARRUFLU ARÇELİK BUZDOLABI, ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNESİ

Detaylı

Yıllara göre Arçelik ürünleri enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu

Yıllara göre Arçelik ürünleri enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu Yıllara göre Arçelik ürünleri enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu BUZDOLABI 088 NFY A+++ 774 kwh/yıl 1 17 kwh/yıl 01 % 7 DAHA FAZLA TASARRUF ÇAMAŞIR MAKİNESİ 817 N 0,8 kwh/kg 1 0,07 kwh/kg

Detaylı

EYLÜL-EKİM 2014 arcelik.com.tr 444 0 888. Arçelik Derin Dondurucularda 7 Yıl Garanti Fırsatını Kaçırmayın

EYLÜL-EKİM 2014 arcelik.com.tr 444 0 888. Arçelik Derin Dondurucularda 7 Yıl Garanti Fırsatını Kaçırmayın EYLÜL-EKİM 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 7 Yıl Garanti Hediye! Arçelik Derin Dondurucularda 7 Yıl Garanti Fırsatını Kaçırmayın (Sayfa 13) Vizon Rengi Ankastre Cam Seri ile Tanışın (Sayfa 36) Arçelik Küçük

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888. Dondurma yapan buzdolabı Arçelik Dondurmacı ile tanışın!

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888. Dondurma yapan buzdolabı Arçelik Dondurmacı ile tanışın! TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 Dondurma yapan buzdolabı Arçelik Dondurmacı ile tanışın! (Sayfa 9) Arçelik ten Ramazan ın en lezzetli fırsatını kaçırmayın (Sayfa 44) Arçelik Ankastre ürünleriyle

Detaylı

MART-NİSAN 2015 arcelik.com.tr 444 0 888. en verimli Arçelikler 500 TL ye varan indirimlerle! (Sayfa 5)

MART-NİSAN 2015 arcelik.com.tr 444 0 888. en verimli Arçelikler 500 TL ye varan indirimlerle! (Sayfa 5) MART-NİSAN 2015 arcelik.com.tr 444 0 888 Şimdi herkes tasarruf etsin diye en verimli Arçelikler 500 TL ye varan indirimlerle! (Sayfa 5) Arçelik Ankastre ile evinize şıklık, hayatınıza değer katın Cazip

Detaylı

HEPSİ VE DAHA FAZLASI ARÇELİK. 500 TL ye varan Yeni Yıl indirimi (Sayfa 4) Arçelik Küçük Ev Aletleri nde! (Sayfa 44) Enerji Verimli Arçelik lerde

HEPSİ VE DAHA FAZLASI ARÇELİK. 500 TL ye varan Yeni Yıl indirimi (Sayfa 4) Arçelik Küçük Ev Aletleri nde! (Sayfa 44) Enerji Verimli Arçelik lerde OCAK-ŞUBAT 2015 arcelik.com.tr 444 0 888 Enerji Verimli Arçelik lerde 500 TL ye varan Yeni Yıl indirimi (Sayfa 4) Sevgililer Günü İçin Çok Özel Hediye Seçenekleri Arçelik Küçük Ev Aletleri nde! (Sayfa

Detaylı

buzdolabına ne dersiniz? yeni özellikler (Sayfa 12) hayatınıza renk katın Daha az enerji harcayan Çamaşırları teknolojiyle buluşturan

buzdolabına ne dersiniz? yeni özellikler (Sayfa 12) hayatınıza renk katın Daha az enerji harcayan Çamaşırları teknolojiyle buluşturan MART-NİSAN 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 Daha az enerji harcayan buzdolabına ne dersiniz? (Sayfa 9) Çamaşırları teknolojiyle buluşturan yeni özellikler (Sayfa 12) in love serisi küçük ev aletleri ile hayatınıza

Detaylı

A+ BUZDOLAPLARI 27 ARÇELİK TEN HEM SİZE HEM DOĞAYA ÖZEL FIRSAT DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE

A+ BUZDOLAPLARI 27 ARÇELİK TEN HEM SİZE HEM DOĞAYA ÖZEL FIRSAT DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE ARÇELİK TEN HEM SİZE HEM DOĞAYA ÖZEL FIRSAT Temmuz-Ağustos 013 DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİYLE DOĞAYI KORURKEN YİYECEKLERİNİZİ TAPTAZE TUTAN A+ BUZDOLAPLARI 7 Aylık 7 TL taksit, 4 NY kodlu ürün için geçerlidir.

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

MAYIS-HAZİRAN 2014 arcelik.com.tr 444 0 888. Arçelik in love serisi küçük ev aletleri ile annenize sürpriz yapın

MAYIS-HAZİRAN 2014 arcelik.com.tr 444 0 888. Arçelik in love serisi küçük ev aletleri ile annenize sürpriz yapın MAYIS-HAZİRAN 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 Arçelik in love serisi küçük ev aletleri ile annenize sürpriz yapın (Sayfa 47) Çevre dostu Arçelik Buzdolapları ile tanışın (Sayfa 5) Arçelik Klimalarda serinleten

Detaylı

MUTFAĞINIZA GELDİ ARÇELİK FIRSATLARI DAVLUMBAZ VE ŞİMDİ ANKASTRE OCAK BAŞLAYAN FİYATLARLA PARMAK İZİ BIRAKMAYAN FIRIN TL DEN

MUTFAĞINIZA GELDİ ARÇELİK FIRSATLARI DAVLUMBAZ VE ŞİMDİ ANKASTRE OCAK BAŞLAYAN FİYATLARLA PARMAK İZİ BIRAKMAYAN FIRIN TL DEN ARÇELİK FIRSATLARI MUTFAĞINIZA GELDİ Eylül-Ekim 013 ŞİMDİ ANKASTRE OCAK DAVLUMBAZ VE PARMAK İZİ BIRAKMAYAN FIRIN 0 TL den başlayan fiyatlar, Fırsat Paketi nde yer alan P 7, O 70 ve 60 ankastre fırınlar

Detaylı

HEPSİ VE DAHA FAZLASI ARÇELİK TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK YENİLEME HAREKETİ ARÇELİK TE

HEPSİ VE DAHA FAZLASI ARÇELİK TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK YENİLEME HAREKETİ ARÇELİK TE KASIM-ARALIK 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK YENİLEME HAREKETİ ARÇELİK TE Eski beyaz eşya veya televizyonunuzu yepyeni Arçelikler le değiştiriyoruz! (Sayfa 10) Arçelik Ankastre ile mutfağınızdan

Detaylı

Buzdolapları Çamaşır ve Kurutma Makineleri 10 Bulaşık Fırınlar Makineleri Set Üstü Kombiler Ocaklar 19 Termosifonlar Klimalar Şofbenler

Buzdolapları Çamaşır ve Kurutma Makineleri 10 Bulaşık Fırınlar Makineleri Set Üstü Kombiler Ocaklar 19 Termosifonlar Klimalar Şofbenler Buzdolapları Çamaşır ve Kurutma Makineleri 04 10 Bulaşık Makineleri Fırınlar 15 17 Set Üstü Ocaklar 19 Kombiler 0 Termosifonlar Klimalar Şofbenler 3 Ankastreler 7 Küçük Ev Aletleri 44 488 CNGS A+++ Dünyamıza

Detaylı

399 dan ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALANLARA BÜYÜK FIRSAT! başlayan fiyatlarla KURUTMA MAKİNESİ VEYA BULAŞIK MAKİNESİ

399 dan ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALANLARA BÜYÜK FIRSAT! başlayan fiyatlarla KURUTMA MAKİNESİ VEYA BULAŞIK MAKİNESİ ŞUBAT-MART 2016 arcelik.com.tr 444 0 888 ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALANLARA BÜYÜK FIRSAT! KURUTMA MAKİNESİ VEYA BULAŞIK MAKİNESİ 399 dan başlayan fiyatlarla Arçelik ten alacağınız 8 kg ve üzeri kapasiteli çamaşır

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kataloğu 2012. Solo Bulaşık Makineleri

Bulaşık Makinesi Kataloğu 2012. Solo Bulaşık Makineleri Bulaşık Makinesi Kataloğu 2012 Solo Bulaşık Makineleri 2 Hayatı kolaylaştıran akıllı çözümler... 3 4 İyi bir bulaşık makinesi en yeni teknolojilerle donanmış olmalıdır. Temizlik ve hijyen konusunda hassas

Detaylı

Ankastre Kış Fırsatları

Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Setler 3.769 7060 Multi Turbo Fırın 1.361 3904 Vitroseramik Ocak 972 8743 Davlumbaz 1.436 0+15 Fonksiyon Dijital programlanabilir dokunmatik kontrol paneli Fırın içi sökülebilir

Detaylı

Mart 2012. 1.099 TL fiyat, 5223 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. 5223 NH

Mart 2012. 1.099 TL fiyat, 5223 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. 5223 NH Mart 01 1.0 TL fiyat, 3 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. 3 NH Kampanya 1-31 Mart 01 tarihleri arasında 100 TL ve üzeri, 3 ve 4 taksitli vade farksız işlemlerde geçerli olup, + Taksit ve Temmuz

Detaylı

1.169 ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP A + NO-FROST BUZDOLABI. Mayıs 2013 LİTRE

1.169 ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP A + NO-FROST BUZDOLABI. Mayıs 2013 LİTRE ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT Mayıs 013 COOL PLUS TEKNOLOJİSİNE SAHİP A + NO-FROST BUZDOLABI.0 YERİNE 3 NH 430 LİTRE 1.16 1.16 TL fiyat, 3 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. Kampanya - 31 Mayıs

Detaylı

su ve enerjiden tasarruf edin!

su ve enerjiden tasarruf edin! Yüksek teknolojiden de il, su ve enerjiden tasarruf edin! PWE 71072 S Fiyat Listesi Kasım - Aralık 2012 ADVANTAGE A ÖZEL +9 TAKSİT VE 2AY ERTELEME AYRICA %5 VADE FARKI İLE 24AY VADE FARKLI TAKSİT FIRSATI

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Fırınlar 2-7 60 cm Fırınlar 2-5 Ethos Kompakt Buharlı Pişirici / Kompakt Fırın/ Kompakt Mikrodalga 6 Expression Kompakt Buharlı Pişirici 7 Classic Kompakt Fırın 7 Mikrodalgalar 8-10 Kahve Makinası 11 Isıtma

Detaylı

ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS 1.939 YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP NO-FROST BUZDOLABI

ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS 1.939 YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP NO-FROST BUZDOLABI ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT Haziran 01 3 NH 430 LİTRE COOL PLUS TEKNOLOJİSİNE SAHİP NO-FROST BUZDOLABI 1.3 YERİNE 1.0 TL fiyat, 3 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri

Detaylı

62192 I TechTouch 63109 HIT 62105 H

62192 I TechTouch 63109 HIT 62105 H BULAŞIK MAKİNELERİ BULAŞIK MAKİNELERİ BULAŞIK MAKİNELERİ TASARRUFUNDA DÜNYA REKORTMENİ 2192 I TechTouch 3109 HIT 2105 H 31 HSBJ Parmak İzi Kalmayan İnoks Otomatik Yıkama Programı Otomatik 40-70 Yük Sensörü

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2015 arcelik.com.tr 444 0 888

TEMMUZ-AĞUSTOS 2015 arcelik.com.tr 444 0 888 TEMMUZ-AĞUSTOS 2015 arcelik.com.tr 444 0 888 Arçelik ile lezzeti ikiye katlayın! Gurme ankastre fırın ile 2 yemeği aynı anda, farklı ısılarda pişirin. Hem zamandan hem de enerjiden tasarruf edin! (Sayfa

Detaylı

TELVE ARÇELİK TEN YENİLENEN TASARIMIYLA HEPSİ VE DAHA FAZLASI ARÇELİK 3 FARKLI RENK SEÇENEĞİ TEK SEFERDE 3 FİNCAN KAHVE MAYIS-HAZİRAN SAYISINDA

TELVE ARÇELİK TEN YENİLENEN TASARIMIYLA HEPSİ VE DAHA FAZLASI ARÇELİK 3 FARKLI RENK SEÇENEĞİ TEK SEFERDE 3 FİNCAN KAHVE MAYIS-HAZİRAN SAYISINDA MAYIS-HAZİRAN 2015 arcelik.com.tr 444 0 888 TEK SEFERDE 3 FİNCAN KAHVE 3 FARKLI RENK SEÇENEĞİ ARÇELİK TEN YENİLENEN TASARIMIYLA TELVE HEPSİ VE DAHA FAZLASI ARÇELİK MAYIS-HAZİRAN SAYISINDA Buzdolapları

Detaylı

ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI

ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI Eylül 01 KURUTMA MAKİNESİ ALANA 4 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SADECE S 63 Arçelik Ütü Hediye Kampanyası: Hediye kampanyası 1-30 Eylül 01 tarihleri arasında geçerlidir. Hediye K-41 ütü

Detaylı

if design ödüllü AEG de 125. yıla özel fırsatlar!

if design ödüllü AEG de 125. yıla özel fırsatlar! if design ödüllü AEG de 125. yıla özel fırsatlar! 2012-2013 Çamaşır makinesi alana kurutma makinesinde %25 indirim*! * * Inverter motorlu çamaşır, kurutma ve bulaşık makinelerinde geçerlidir. * T76280AC

Detaylı

ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ

ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ 2012 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 9127 N 9123 HE 9 kg Yıkama Kapasitesi 1200 Sıkma Devri (d/d) A+++ Enerji Sınıfı (A+++ Enerji sınıfından %20 daha tasarruflu) B Sıkma

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Dondurucu soğuklar 4 yıldızlı buzdolaplarından geliyor!

Dondurucu soğuklar 4 yıldızlı buzdolaplarından geliyor! 1 Dondurucu soğuklar 4 yıldızlı buzdolaplarından geliyor! Ah bir buzdolabı alsam, onu da Altus tan alsam diyenleri düşündük; bir buzdolabında olmasını istediğiniz bütün özellikleri Altus Buzdolaplarına

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

çindekiler Sayfa F r nlar 2-8 60 cm F r nlar 2-7 Pirolitik ve Buharl F r nlar 7 Kompakt F r nlar 7-8 90 cm F r nlar 8 Mikrodalgalar 9-11

çindekiler Sayfa F r nlar 2-8 60 cm F r nlar 2-7 Pirolitik ve Buharl F r nlar 7 Kompakt F r nlar 7-8 90 cm F r nlar 8 Mikrodalgalar 9-11 çindekiler Sayfa F r nlar 2-8 60 cm F r nlar 2-7 Pirolitik ve Buharl F r nlar 7 Kompakt F r nlar 7-8 90 cm F r nlar 8 Mikrodalgalar 9-11 Kahve Makinas & Is tma Çekmeceleri 12 Ocaklar 13-22 Indüksiyonlu

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr Ç NDEK LER FIRINLAR 2 KOMPAKT VE M KRODALGA FIRINLAR 20 ELEKTR KL OCAKLAR 28 GAZLI OCAKLAR 36 DOM NOLAR 44 DAVLUMBAZ VE ASP RATÖRLER 50 SOLO VE ANKASTRE BUZDOLAPLARI 72 BULAfiIK

Detaylı

Ankastre 2015 Fırsatları

Ankastre 2015 Fırsatları Ankastre 2015 Fırsatları Tezhip Desen Ankastre 7063 Multi Turbo Fırın 927 3518 Siyah Cam Ocak 598 8655 Davlumbaz 793 0+6 Fonksiyon Low-e iç cam sayesinde el yakmayan ön cam ısısı Siyah cam özelliği 60

Detaylı

SOĞUTUCULARDA DEĞiŞiM KAMPANYASI

SOĞUTUCULARDA DEĞiŞiM KAMPANYASI Aralık 2013 SOĞUTUCULARDA DEĞiŞiM KAMPANYASI LowFrost Buzdolapları 1.419,00 TL 1.229,00 TL 1.569,00 TL 1.439,00 TL BD 2058 W2 VV Değişim Bedeli 190,00 TL LowFrost LED elektronik kontrol Nem kontrol mekanizmalı

Detaylı

www.profilo.com.tr facebook.com/profiloevaletleri

www.profilo.com.tr facebook.com/profiloevaletleri www.profilo.com.tr facebook.com/profiloevaletleri LowFrost KASIM AYINA ÖZEL FIRSATLAR Comfort 5 Serisi 957,00 TL 829,00 TL 696,00 TL 619,00 TL CM 0603 KTR 663,00 TL 599,00 TL BM 2020 EA FRS 3010 GTL BD

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

ŞİMDİ PROFİLOLAR KASIM 2014 FİYATLARIYLA! *

ŞİMDİ PROFİLOLAR KASIM 2014 FİYATLARIYLA! * MART 2015 ŞİMDİ PROFİLOLAR KASIM 2014 FİYATLARIYLA! * Baharın gelişi bahane, Profilo Ankastrelerle yenilenen mutfaklar şahane! * BM2021EA, CM0804KTR, FRS3210GTL ve FRS3210GTD kodlu ürünler kampanyaya dahil

Detaylı

Hotpoint. hotpoint.com.tr

Hotpoint. hotpoint.com.tr Hotpoint hotpoint.com.tr HOTPOİNT YENİ NESİL BUZDOLABI HIGH DEFINITION SOĞUTMA FONKSİYONEL DİZAYN STİL HIGH DEFINITION SOĞUTMA Maksimum besin tazeliğini sağlama Bakteri ve kötü kokuları önleme ve dolap

Detaylı

PROFİLO DA AYIN FIRSAT ÜRÜNLERİ

PROFİLO DA AYIN FIRSAT ÜRÜNLERİ PROFİLO DA AYIN FIRSAT ÜRÜNLERİ BD 2208 TE BD 5772 PNFI FIRSAT ÜRÜNÜ 960,00 TL A+ Enerji Sınıfı Yüksek kapı Turbo fan sistemi Otomatik defrost 4 adet yüksekliği ayarlanabilir, toplam 5 adet emniyetli cam

Detaylı

Teknoloji ve Tasarımın Eşsiz Buluşması

Teknoloji ve Tasarımın Eşsiz Buluşması Teknoloji ve Tasarımın Eşsiz Buluşması Buzdolapları Derin Dondurucular Çamaşır Makineleri Kurutma Makineleri Bulaşık Makineleri Kuzine Fırınlar Fırınlar Set Üstü Ocaklar Aspiratörler 2 3 İçindekiler Buzdolapları

Detaylı

KONU: YENİ ANKASTRE FIRINLARIMIZ : AFDF IOKS - AFDF IOKS - AFDF IOKS

KONU: YENİ ANKASTRE FIRINLARIMIZ : AFDF IOKS - AFDF IOKS - AFDF IOKS İstanbul, 28.07.2016 Sirküler No: 345 Sayın Yetkili Satıcımız, KONU: YENİ ANKASTRE FIRINLARIMIZ : AFDF 25400 IOKS - AFDF 22400 IOKS - AFDF 35400 IOKS Bu sirkülerimiz ile ankastre ürün gamımıza dahil ettiğimiz

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

BEKLENEN DEĞİŞİM KAMPANYASI BAŞLADI! TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK YENİLEME HAREKETİ ARÇELİK TE.

BEKLENEN DEĞİŞİM KAMPANYASI BAŞLADI! TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK YENİLEME HAREKETİ ARÇELİK TE. EKİM 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 BEKLENEN DEĞİŞİM KAMPANYASI BAŞLADI! TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK YENİLEME HAREKETİ ARÇELİK TE. Markası ne olursa olsun, eski beyaz eşya veya televizyonunuzu evinizden alıyor,

Detaylı

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox LX-13690 Restaurant YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları Full Inox Fırın gücü; 2100 W Kolay temizlenebilen hareketli alt rezistans Çift cam ve yalıtım sistemi ile A13 güvenlik standartları İç aydınlatma

Detaylı

444 0 888 arcelik.com.tr

444 0 888 arcelik.com.tr 444 0 888 arcelik.com.tr Ç NDEK LER FIRINLAR 2 KOMPAKT VE M KRODALGA FIRINLAR 20 ELEKTR KL OCAKLAR 28 GAZLI OCAKLAR 38 DAVLUMBAZ VE ASP RATÖRLER 52 SOLO VE ANKASTRE BUZDOLAPLARI 76 BULAfiIK MAK NELER 100

Detaylı

A++ SINIFI DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN DERİN DONDURUCULAR

A++ SINIFI DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN DERİN DONDURUCULAR ÇİNDEKİLER A++ DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN DERİN DONDURUCULAR DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN DERİN DONDURUCULAR DERİN DONDURUCULAR ŞEFFAF KAPAKLI MUHAFAZA DOLAPLARI DÜZ SÜRME DÜZ CAM KAPAKLI MUHAFAZA DOLAPLARI DÜZ SÜRME

Detaylı

INNEX: 2 SANİYE, 1 TUŞ, 0 PROBLEM!

INNEX: 2 SANİYE, 1 TUŞ, 0 PROBLEM! INNEX: 2 SANİYE, 1 TUŞ, 0 PROBLEM! Sadece tek bir tuşa basın! Çamaşır makineniz, pamuklu ve sentetik çamaşırlarınızdaki gündelik kirleri sadece 50 dakikada çıkarsın; giysilerinizi tertemiz yıkasın. ÇAMAŞIRA

Detaylı

Siz istediniz, biz uzattık:

Siz istediniz, biz uzattık: Mart 2014 Siz istediniz, biz uzattık: Dört dörtlük tasarrufa devam! Siz de Profilo larla tanışın, hem enerjiden hem bütçenizden tasarruf edin! 1.355 TL 919 TL 835 TL 899 TL ENERJİ KAMPANYASI LowFrost Buzdolabı

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Değişimin heyecanı ile yeni bir başlangıç...

Değişimin heyecanı ile yeni bir başlangıç... Beyaz Eşya Kataloğu Değişimin heyecanı ile yeni bir başlangıç... Yolculuğumuz 90 ların başında, bu ülkeden doğan ilk küresel marka olma vizyonuyla başladı. Değişimin gücüne ve sürekli gelişime inanan Beko,

Detaylı

SOĞUTUCULARDA DEĞiŞiM KAMPANYASI

SOĞUTUCULARDA DEĞiŞiM KAMPANYASI Temmuz 2013 SOĞUTUCULARDA DEĞiŞiM KAMPANYASI LowFrost Buzdolapları 1.519,00 TL 1.389,00 TL 1.389,00 TL 1.199,00 TL 1.629,00 TL 1.539,00 TL BD 2058 W2 VV LowFrost LED elektronik kontrol Nem kontrol mekanizmalı

Detaylı

Dört dörtlük tasarruf!

Dört dörtlük tasarruf! Şubat 2014 Dört dörtlük tasarruf! Siz de Profilo larla tanışın, hem enerjiden hem bütçenizden tasarruf edin! 1.355 TL 919 TL 835 TL 989 TL ENERJİ KAMPANYASI LowFrost Buzdolabı NoFrost Buzdolapları ChillerPlus

Detaylı

1.238BAŞLAYAN. Kombi Keşif Hizmeti. Kombi Montaj Hizmeti DEĞİŞTİRME İNDİRİM BEDELİ PEŞİN İNDİRİMLİ FİYAT PEŞİN PEŞİNAT 2

1.238BAŞLAYAN. Kombi Keşif Hizmeti. Kombi Montaj Hizmeti DEĞİŞTİRME İNDİRİM BEDELİ PEŞİN İNDİRİMLİ FİYAT PEŞİN PEŞİNAT 2 26 Kombiler MONTAJ DAHİL TL DEN 1.238BAŞLAYAN LARLA Kombi kampanyası 30 Nisan 2014 tarihine kadar geçerlidir. Kombi Keşif Hizmeti Ürün Nakliye Hizmeti Eski Kombinin Söküm Hizmeti DGK 20 KK LCD Kombi Montaj

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

2.037 TL den başlayan fiyatlarla

2.037 TL den başlayan fiyatlarla 2.037 TL den başlayan fiyatlarla çeyiz setleri Profilo da! Siz de gelin, kendi 3 lü ya da 4 lü çeyiz setinizi dilediğiniz gibi kendiniz yaratın. 1.090,00 TL 889,00 TL 646,00 TL 579,00 TL BD 2043 W3 VV

Detaylı

MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK

MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK 2015/2 fiyat listesi ESTY ile gelen MUTLULUKLAR... DAVLUMBAZLAR ESTY 2015 ESTY ile gelen FERAHLIK... Zamanımızın büyük bir bölümü mutfaklarımızda geçiyor. Kim mutfağının

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

www.profilo.com.tr facebook.com/profiloevaletleri

www.profilo.com.tr facebook.com/profiloevaletleri www.profilo.com.tr facebook.com/profiloevaletleri LowFrost EKİM AYINA ÖZEL FIRSATLAR Comfort 5 Serisi 957,00 TL 829,00 TL 696,00 TL 619,00 TL CM 0603 KTR 663,00 TL 599,00 TL BM 2020 EA FRS 3010 GTL BD

Detaylı

Soğutmalı tezgah - 160 lt

Soğutmalı tezgah - 160 lt Electrolux 160 litre soğuk tezgah; güvenilir, kompakt ve kullanım kolay soğuk depolamaya ihtiyaç duyan müşteriler için ideal çözümdür. Tüm iç yüzeyler, ticari sınıf darbeye dayanklı Polistren'den üretilmiştir.

Detaylı

01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ

01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ 01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ Eski beyaz eşyasını getirene %20 indirim 1.SEÇENEK Eski beyaz eşyasını getirene %20 indirim (1+11) Taksit ÜRÜNLER PFT (1+3)

Detaylı

01.12.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ

01.12.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ 01.12.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ, Eski Fiyat 1.SEÇENEK Eski Fiyat ÜRÜNLER PFT (1+3) (1+11) Toplam Fiyat Peşin Fiyatına 4 Taksit SOĞUTUCULAR BOYUT (YxGxD)

Detaylı

01.11.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ

01.11.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ 01.11.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ Eski Fiyat 1.SEÇENEK Eski Fiyat ÜRÜNLER PFT (1+3) (1+11) Axess Kart'la + 8 Taksit ve 2 ay taksit erteleme BUZDOLAPLARI

Detaylı

RAMAZANA ÖZEL FIRSATLAR

RAMAZANA ÖZEL FIRSATLAR LowFrost RAMAZANA ÖZEL FIRSATLAR Comfort 5 Serisi 955,00 TL 829,00 TL 693,00 TL 619,00 TL CM 0603 KTR 662,00 TL 599,00 TL BM 2020 EA FRS 3010 GTL BD 2029 W3 VV Enerji sınıfı: A++ LowFrost Beyaz LED iç

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK

MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK FİYAT LİSTESİ 14/1 HAYATINIZA DEĞER KATAR ESTY 14 www.esty.com.tr ESTY ile gelen MUTLULUKLAR... İÇİNDEKİLER DAVLUMBAZLAR 06 ASPİRATÖRLER 09 FIRINLAR 12 MİKRODALGA

Detaylı

KONU: 01 MART 2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ BEYAZ EŞYA HEMEN TESLİM SATIŞ UYGULAMALARIMIZ :

KONU: 01 MART 2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ BEYAZ EŞYA HEMEN TESLİM SATIŞ UYGULAMALARIMIZ : Sayın Yetkili Satıcımız, İstanbul, 26.02.2010 Sirküler No : 56 KONU: 01 MART 2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ BEYAZ EŞYA HEMEN TESLİM SATIŞ UYGULAMALARIMIZ : Sizlere bu sirkülerimizle, 01.Mart.2010 tarihinden geçerli

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

çindekiler Sayfa Mikrodalgalar 10-12 Kahve Makinas 12 Is tma Çekmeceleri 13

çindekiler Sayfa Mikrodalgalar 10-12 Kahve Makinas 12 Is tma Çekmeceleri 13 çindekiler Sayfa F r nlar 2-7 60 cm F r nlar 2-7 90 cm F r nlar 7 Expression Kompakt Buharlı Piflirici/Kompakt F r n/ Kompakt Mikrodalga 8 Classic Kompakt F r n/kompakt Mikrodalga 9 Mikrodalgalar 10-12

Detaylı

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş.

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1 İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 2015-1 TOPTAN FiYAT LiSTESi TAMBOY FIRIN SERİSİ (60*60) 6010 Tamboy Elk. Fırın (Beyaz) * Düğmeden Ateşlemeli * Gizli

Detaylı