ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI-2 (TRA2-13-TRM02) SIKÇA SORULAN SORULAR ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI-2 (TRA2-13-TRM02) SIKÇA SORULAN SORULAR (19.01.2013)"

Transkript

1 ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI-2 (TRA2-13-TRM02) SIKÇA SORULAN SORULAR ( ) 1. Hâlihazırda barınağı bulunan üreticiler hayvancılık desteğine başvuru yapabilir mi? Başvuru rehberinde belirtilen asgari barınak koşullarının sağlanması ve bunu belgelendirebilmeleri koşulu ile halihazırda barınağı bulunan üreticiler de hayvan ve makineekipman alımı için proje başvurusunda bulunabilirler. (Başvuru Rehberi, Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler) 2. Yem bitkisi ekimi için gerekli arazide ÇKS kaydı olması zorunlu mudur? Proje kapsamında, yem bitkisi ekimine uygun arazilerin miktarının hesaplanmasında başvuru sahibinin başvuru esnasında sunacağı ÇKS kaydı esas alınacaktır. Bu araziler kiralık olarak da sağlanabilir. 3. İnşa edilecek barınağın hayvan başına 12 m2 den daha fazla (mesela 20 metrekare yer olacak şekilde daha büyük ) tasarlanması durumunda da destekten yararlanabilecek miyiz? Başvuru sahibi barınak tasarımından birinci dereceden ve tek sorumludur. Küçük ölçekli yapım işlerinin Ajans destek tutarının % 30 unu geçmesi halinde, başvuru sahibi sınırı aşan miktarı karşılamayı taahhüt eder. Başvuru sahibinin Destekleyici Belge Örnekleri, Örnek 5'te bulunan taahhütnameyi doldurup Ajans'a sunması gerekmektedir. (Başvuru Rehberi, Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler, Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler Bölümü) Daha büyük barınak yapılması başvuru sahibinin isteğine bağlıdır. Ancak büyük barınak için ayriyeten daha fazla destek alınamaz. 4. Barınağı inşa edeceğimiz arazi çok ortaklıdır. Başvuru için uygun mudur? Proje kapsamında kullanılacak işletmenin (barınak, hayvan gezinti alanları vb.) kurulacağı arazinin Başvuru Sahibinin mülkiyetinde bulunması gerekmektedir. Mülkiyetin ortaklı olması halinde diğer tüm ortakların Başvuru Sahibine yazılı muvafakat vermesi gerekir. Muvafakatname noterden verilmeli ve en az 3 yıl süreli olmadır. 5. Hayvan fiyatları için nereden fiyat almalıyız? Büyükbaş hayvan alımlarında hayvan fiyatları Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) fiyatlarını aşamaz. Talep edilen destek miktarı için bu fiyatlar üst limit olarak alınmalıdır.(başvuru Rehberi, Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler, Uygun Doğrudan Maliyetler) 1

2 6. Çiftçi olarak çalışıyorum ve firmam yok. Başvuru yapabilir miyiz? Evet, yapabilirsiniz. Başvuru sahibi gerçek kişilerin mali destek almaya hak kazanmaları durumunda, sözleşme aşamasında Ticaret ve Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına kayıtlı bir işletme kurmaları zorunludur. 7. Destek almaya hak kazanan çiftçiler ne tür bir şirket kurmak zorundadır? Başvuru sahibi olan çiftçilerin mali destek almaya hak kazanmaları durumunda, sözleşme aşamasında Esnaf ve Sanatkârlar Odası/ Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı bir işletme kurmaları talep edilecektir. Şirketin türü başvuru sahibinin tercihine bağlıdır. 8. Alınacak makine ve ekipmanlar sadece başvuru rehberinde yazılanlar ile mi sınırlıdır? Proje kapsamında satın alınabilecek makine-ekipmanlar Başvuru Rehberinde " Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler" bölümündeki Uygun Maliyetler başlığında (c) maddesinde belirtilen makine-ekipmanlarla sınırlandırılmıştır. 9. Ajansın veterinerleri tarafından mı kontrol yapılacak yoksa kendimiz veteriner bulmak zorunda mıyız? Ajans tarafından desteklenen projeler kapsamında ihtiyaç duyulan veterinerlik hizmeti proje bütçesi ile karşılanmalıdır. Proje bütçesinde belirtilmeyen veterinerlik hizmetleri için Ajans destek sağlayamayacaktır. Veterinerlik hizmetleri için projede görevlendirilmiş yarı zamanlı olarak çalışacak veterinerin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş, rayiç ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmaması kaydıyla uygun maliyet olarak değerlendirilecektir.) (2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler) 10. Tarımsal kalkınma kooperatifi olarak hayvancılık mali destek program kapsamında başvuru yapabilir miyiz? Hayır. Teklif çağrısının uygun başvuru sahipleri Başvuru Rehberinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: a) Gerçek Kişiler b) KOBİ ler (Başvuru Rehberi, Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?) 11. Serhat Kalkınma Ajansı tarafından belirlenen standartlara göre örnek bir işletmede bulunması gereken unsurlar nelerdir? Serhat Kalkınma Ajansı, örnek bir işletmede bulunması gereken zorunlulukları aşağıdaki şekilde belirlemiştir: 1) Hayvan başına en az 12 m² alan olacak şekilde barınak büyüklüğü (müştemilat dahil), 2) Barınak müştemilatında yem deposu, gübre çukuru ve silaj çukuru, 3) Barınak başına en az 2 adet otomatik suluk, 2

3 4) Bir adet silaj makinesi, 5) Süt soğutma tankı 2 adet seyyar süt sağım makinası (isteğe bağlı olarak büyükbaş işletmeler için sabit süt sağım ünitesi) 12. Program kapsamında talep edilebilecek makine ve ekipmanlar nelerdir? Silaj makinesi, süt soğutma tankı, süt sağım ünitesi, seyyar süt sağım makinası, süt soğutma tankı, gübre sıyırıcı ve pompası, hayvan yatakları ve yatak sistemleri, trafo, jeneratör, su deposu ve hidrofor, yem kırma makinesi, silaj makinesi, balyalama makinesi, yem karma makinası, sap toplamalı saman makinası, gübre dağıtıcı makinası, otomatik suluklar, dönerli fırçalar, buzağı kulübesi, yemleme vagonu, kilit sistemleri, padok ve durak sistemleri, yemlik, sürü yönetimine ilişkin otomasyon programları, doğum locası, prefabrik barınak yapılar. Elektrik, su ve makine tesisatları için gerekli olan malzemeler makine-ekipman kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, balyalama ve/veya yem kırma makinesi talep edilmesi halinde başvuru sahibinin üzerine kayıtlı traktör bulunması zorunludur. 13. Program kapsamında sadece hayvan barınağımı modernize etmek/ yeniden bir hayvan barınağı yapmak istiyorum. Bunun dışında bir faaliyetim olmayacak. Başvuru yapabilir miyim? Başvuru Rehberi nin başlığında uygun maliyetler kısmında belirtildiği üzere proje kapsamında yapılacak inşaat işleri Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30 unu geçemez. Dolayısıyla sadece inşaat içeren bir proje uygun değildir. Ancak Programın 1. Önceliğinde belirtildiği üzere hayvan alımı içermeyen Mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi ve makine ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi nden oluşan bir proje sunabilirsiniz. 14. Hayvan barınağımın bulunduğu arazinin tapusu kardeşlerimle ortak tapudur. Projeyle ilgili olarak kendilerinden sözlü izin aldım, projemi bu arazide yapmam uygun mudur? Hayır. Projede öngördüğünüz hayvan barınağı modernizasyonu veya sıfırdan yapılması faaliyetinin uygun görülmesi için, barınağın yapılacağı arazinin tapusunun tek şahsınıza ait olması gerekmektedir. Ancak, arazi ortaklarından projeyi uygulamanıza izin veren noter tasdikli muvafakatname alırsanız barınağınızı söz konusu arazide kurabilirsiniz. 15. SGK ve vergi borcumuz olmadığına dair belge vermemiz gerekir mi? Başvuru sahibinin ve/veya ortaklarının tüzel kişi/ tescilli firma olması halinde; Başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının sözleşme esnasında vadesi dolmuş sosyal sigorta primi borcu olmadığına veya borcu yapılandırdığına ilişkin belgenin ve vergi dairelerine vadesi geçmiş ve ödenmemiş vergi borcu olmadığına veya var ise bu borcun yapılandırıldığına dair belgenin asıl veya onaylı suretlerinin projenin başarılı olması ve sözleşmeye davet edilmeleri halinde mutlaka ibraz etmeleri gerekmektedir.(başvuru Rehberi, Başvuru Formu ve Diğer Belgeler) 3

4 16. KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi, Ziraat Bankası Faizsiz Kredi Desteği, Avrupa Birliği vb. teşvik ve hibe sağlayan kurumlara daha önceden teşvik almak amacıyla sunduğum ve destek aldığım proje faaliyetleri için Serhat Kalkınma Ajansı na da başvuru yapabilir miyim? Hayır, daha önce başka bir kuruma sunduğunuz ve destek aldığınız bir proje için Serhat Kalkınma Ajansı na başvuru yapamazsınız. Ancak daha önce bu ve benzeri kurum/kuruluşlardan almış olduğunuz destekler, farklı faaliyetlerden oluşan yeni bir proje için Ajansımıza başvuru yapmanıza engel değildir. 17. Ajansa sunduğum projeyi başka kurumlara da mali destek almak için sunabilir miyim? Ajansla eşzamanlı olarak başka kurum ve kuruluşlara da mali destek için başvurmanızda bu bilginin Başvuru Formu ilgili bölümünde (II. Başvuru Sahibi, 4.1 Alınan Mali Destekler, 4.2 Sonuçlanmamış Başvurular) beyan edilmesi şartı ile sakınca bulunmamaktadır. Ancak, projeye konu faaliyetler için ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlardan destek alınması ve faaliyetlerin uygulanmaya başlanması durumunda Ajans desteklerinden faydalanılamaz. 18. Projemizin konusunun uygun olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz? Projelerin uygunluğu konusu Başvuru Rehberinde 1.2 Programın Amaç ve Öncelikleri kısmında detaylı olarak açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri projelerinin program amacına hizmet edecek nitelikte ve belirlenen önceliklerden en az biri ile ilgili olduğunu Başvuru Formunda ilgili kısımlarda gerekçelendirmekle sorumludurlar. 19. Hali hazırda yapmakta olduğumuz süt sığırcılığı çiftliği yatırımımız için proje sunabilir miyiz? Sözleşme öncesi yapılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen harcamalar uygun maliyet değildir. Ancak başka yerden finanse edilmeyen mevcut ya da devam etmekte olan yatırımların geliştirilmesine yönelik projeler için Ajansa proje teklifi sunulabilir. 20. Mevcut barınağımızın tadilat işlerini de maliyete ekleyebilir miyiz? Evet. Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 30 unu geçmemek koşuluyla proje süresi içerisinde gerçekleştirilecek olan küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyet olarak proje bütçesinde gösterilebilir. (Başvuru Rehberi, Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler) 21. Başvuru sahibinin eş finansmanının temin edilmesinde Ajansın katkısı oluyor mu? Yararlanıcı projenin eş finansmanı için ihtiyaç duyduğu kaynağı kendisi temin etmekle yükümlüdür. Bu konuda Ajans herhangi bir destek vermemektedir. 22. Eş finansmanı banka kredisi veya çek ile sağlayabilir miyim? Evet, eş finansmanınızı bir bankadan çekeceğiniz krediyle veya çek ile karşılayabilirsiniz. 4

5 23. Yatırım yapmayı planladığımız hayvancılık konusu mevcut şirket sözleşmemizde faaliyet alanımız içinde yer almamaktadır. Yine de başvuru yapabilir miyiz? Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-2 Başvuru Rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir kısmında başvuru sahiplerinde Başvuru sahibinin KOBİ vasfına sahip olması halinde, proje faaliyetinin faaliyet alanları içerisinde bulunması ve bunu belgeleyebilmesi. koşulu aranacağı ifade edilmiştir. Başvuru sahipleri başvuruyu tamamlayıp Ajansa teslim etmeden önce proje konusuyla ilgili faaliyet alanını resmi faaliyet alanlarına ekleterek Ajansa proje teklifi sunabilirler. Ancak proje değerlendirilirken söz konusu alandaki tecrübenin dikkate alınacağı unutulmamalıdır. 24. Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvuracağız. İş Planı sunmamız gerekiyor mu? Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına sunulacak bütün başvurularda İş Planı bulunması zorunludur. (Bakınız Başvuru Formu ve Diğer Belgeler) İş Planı Şablonu Başvuru Rehberlerinde bilgi amaçlı sunulmuş olup, Ajans internet sitesinden ve Mali Destek Programlarının KAYS üzerindeki sayfalarından da indirilebilmektedir. İş Planı şablonunun her başvuru için elektronik ortamda doldurulması ve KAYS-PDF üzerinden başvuru dosyasına yüklenmesi gerekmektedir. 25. Başvuracağımız proje kapsamında KDV uygun maliyet midir? Başvuru Rehberi "2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler" bölümünde uygun olmayan maliyetler kapsamında katma değer vergisi yer almaktadır. Bu kapsamda Başvuru Sahibi kurum ve kuruluşlar bütçede yer alan maliyetleri KDV hariç olarak belirtmelidirler. 5

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 21.02.2014 Saat: 23.59 Ağrı

Detaylı

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI GENEL SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Verilen mali desteklerin niteliği ne olacaktır?

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR MALİ DESTEK PROGRAMI TR83/14/KOBİ SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

KOBİ LERE YÖNELİK YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR MALİ DESTEK PROGRAMI TR83/14/KOBİ SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- KOBİ LERE YÖNELİK YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR MALİ DESTEK PROGRAMI TR83/14/KOBİ SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- Soru 1: Teklif çağrısı kapsamında bölgede yatırım yapmayı düşünen bölge dışında kurulu bir firma,

Detaylı

2010 YILI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR (KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

2010 YILI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR (KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK) 2010 YILI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR (KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK) S1 C1 Proforma faturalar e-posta olarak kabul edilir mi, yoksa ıslak imzalı mı gerekiyor? Proforma

Detaylı

2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 -

2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 - 2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 - İLERİ TEKNOLOJİLERDE YÜKSEK KATMA DEĞER MALİ DESTEK PROGRAMI (TR51/15/İLTEK) ÖNEMLİ UYARI İLTEK MDP kapsamında Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine

Detaylı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1 (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: SERKA-10-İG-KOBİ001 Son başvuru

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51/12/ÇEV) Bölüm 2.1.1.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51/12/ÇEV) Bölüm 2.1.1. 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar, Kısal Kalkınma, Sosyal Kalkınma ve Turizm Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -3-2012 Proje Teklif Çağrısı Çevreye

Detaylı

2014 YILI BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI-2 (BİG-2) Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

2014 YILI BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI-2 (BİG-2) Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 2014 YILI BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI-2 (BİG-2) Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 1. Hangi ilçelere yapılacak yatırımlar bu program kapsamında desteklenmektedir? Hatay

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3 2.1. Giriş 3 2.2. Programın Gerekçesi, Genel Amacı ve Öncelikleri 4 2.2.1 Programın Gerekçesi 4 2.2.2

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR-2

DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR-2 DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR-2 BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 İstanbul'da kurulu olan şirketimiz adına Sektörel

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar, Kısal Kalkınma, Sosyal Kalkınma ve Turizm Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -4-2012 Proje Teklif Çağrısı Çevreye

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Turizm ve

Detaylı

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2012Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-12-YENİ KOBİLER 1 ve KOOPERATİFLER

Detaylı

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR82-2012-TURGEP SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Şubat 2013 Çarşamba, Saat: 18:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/13/KÖA Son Başvuru Tarihi: 25 ŞUBAT 2013 Saat: 18:00 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM

Detaylı

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru

Detaylı

SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: TR71/14/SRE

SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: TR71/14/SRE T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR71/14/SRE İlan Tarihi: 06/01/2014 İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR61/14/DFD Son Başvuru Tarihi ve Saati: 31 Aralık 2014 / 17:00 İÇİNDEKİLER 1. BATI AKDENİZ KALKINMA

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 20/03/2015 1 2 SOSYAL

Detaylı

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ BAŞVURU ÇAĞRI

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ. Referans Numarası: TR82/15/BAP2. İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi 29 Mayıs 2015, Cuma Saat: 23:59

BAŞVURU REHBERİ. Referans Numarası: TR82/15/BAP2. İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi 29 Mayıs 2015, Cuma Saat: 23:59 BAŞVURU REHBERİ Referans Numarası: TR82/15/BAP2 İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi 29 Mayıs 2015, Cuma Saat: 23:59 KAYS Üzerinden Başvurusu Tamamlanan Projelerin Matbu Olarak Son Teslim Tarihi 05 Haziran

Detaylı