MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI GİRİŞ KOŞULLARI VE EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI GİRİŞ KOŞULLARI VE 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI"

Transkript

1 MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI GİRİŞ KOŞULLARI VE EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI EĞİTİM DİLİ Tüm derslerde eğitim dili Türkçe dir. MEZUNİYET KREDİSİ Mezuniyet kredisi, Bilim Dalı, Bilim Dersleri Ortak Zorunlu Dersler ve Seçmeli Dersler kredi toplamı 240 olup (her yarıyıl 30 kredi), bir öğrencinin, lisans öğrenimi süresince en az %25 kredilik seçmeli dersi programına alıp başarması gerekmektedir. Öğrenci danışmanın yönlendirmesi ve mevcut kontenjan bulunması halinde tüm lisans öğrenimi boyunca Bilim Dalı, Bilim Dersleri Ortak Zorunlu Derslerin toplam kredisinin en fazla %5 ini bölüm dışından, en fazla % unu anabilim dalı dışındaki seçmeli derslerden alabilir. DERS GEÇME ESASLARI Toplu derslerin değerlendirmeleri, ilgili dersin hocaları tarafından yapılacaktır. Branş dersi sınavları Anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Bir yarıyıl zorunlu derslerden birinden başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyıl aynı dersi tekrar almak zorundadır. GİRİŞ KOŞULLARI Müzikoloji Bölümü giriş koşulları heryıl MSGSÜ Devlet Konservatuvarı tarafından ilan edilmektedir. Müzikoloji bölümü giriş sınavları, Bilim Sınavı (I. Eleme) ve Düzey Sınavı (II. Eleme) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Müzikoloji bölümü Bilim Sınavını (I. Eleme) başarıyla tamamlayan öğrenciler Düzey Sınavına (II. Eleme) girmeye hak kazanırlar. Bilim sınavında (I. Eleme) başarılı olan Devlet Konservatuvarları lise devresinden mezun olmuş adaylar Düzey Sınavına girmeden, hazırlık devresini atlayarak doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler. I. Eleme sınavında, Hazırlık devresine kabul edilecek adayların müzik tarihi, dünya tarihi ve sanat tarihi konularında bilgilerini, yazma ve yorumlama becerilerini temel düzeyde sundukları yazılı çalışmaları bilimsel inceleme ve araştırma kapasiteleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. II. Eleme sınavında, hazırlık devresi solfej ve müzik bilgisi derslerini takip edebilecek düzeyde temel teori bilgisi tespit edilen adaylar hazırlık devresine girmeye hak kazanırlar. Bilim ve Düzey sınavları sonucunda Genel Müzikoloji Bölümünde iki yarıyıl okutulan hazırlık sınıfı dersleri düzeyinde bilgisi tespit edilen öğrencilerin doğrudan Lisans öğrenimine devam etmesi uygun görülmektedir. MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü nün uygun gördüğü koşullar çerçevesinde Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde sınava giren adayların, yapılacak olan bilim sınavında Müzikoloji Bölümü Lisans devresindeki zorunlu derslerin içeriğinde belirtilen konular

2 çerçevesinde bilgisini sunması gerekmektedir. MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü mezunları ve diğer üniversitelerin Müzikoloji Bölümlerinden mezun olan adaylar dışında farklı alanlardan gelen öğrencilere, sınavlarda başarılı oldukları takdirde, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliği çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Sınıfı açılabilmektedir. HAZIRLIK SINIFI DERSLERİNİN YARIYIL DAĞILIMI 1. YARIYIL (Güz) Kod Ders Adı ve Şubeler Teorik Pratik Kredisi HEM 1 Solfej - I 6 - HPI 128 Yardımcı Piyano - I 1-2 HEM 5 İngilizce HZ- I 6-8 HEM 7 Müzik Bilgisi - I 2-2 HEM 9 Dünya Tarihi - I 2-2 HEM 111 Müzik Tarihine Giriş - I Kredi 2. YARIYIL(Bahar) Kod Ders Adı ve Şubeler Teorik Pratik Kredisi HEM 2 Solfej II 6 - HPI 129 Yardımcı Piyano II 1-2 HEM 6 İngilizce HZ- II 6-8 HEM 8 Müzik Bilgisi II 2-2 HEM 1 Dünya Tarihi - II 2-2 HEM 112 Müzik Tarihine Giriş - II Kredi HAZIRLIK SINIFI MÜFREDATI SOLFEJ HZ.-I 1 Dizek sistemi, notaların dizekteki konumları ve adlarının öğrenimi. Konuyla ilgili nota okuma çalışmaları. 2 Birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık değerlerin ve ölçü rakamı kavramının öğrenimi. Konuyla ilgili ritmik okuma çalışmaları. 3 Tonalite kavramının müzik örnekleriyle karşılaştırmalı genel tanıtımı. Do Majör gam, seslerin birbiriyle ilişkisi, tam ve yarım seslerin öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli/eşliksiz okuma çalışmaları. 4 2/4, 3/4, 4/4 ölçülerin, süre birimi kavramının, bu ölçü yapılarına göre el vuruş biçimlerinin öğrenimi. Uzatma bağı, noktası ve senkop öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli, eşliksiz ve ritmik okuma çalışmaları.

3 5 Aralık kavramı ve tüm aralıkların sayısal olarak adlandırılması. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları. Büyük 2 li ve küçük 2 li aralıkların, diyez ve bemol ün işlevinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve duyuş çalışmaları. 6 La minör gamı ve minör gam türlerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve eşlikli okuma çalışmaları. Okuma parçalarında karşılaşılannüans ve tempo terimlerinin öğrenimi, uygulanması. İlgili tonalitelerin bulunması, Do majör, la minör ilişkisi. Do majör ve La minör dikte çalışması. 7 Teorik olarak tüm anahtarların tanıtımı ve nedenselliği. Anahtara göre notaları adlandırma yöntemleri. Sol ve Fa anahtarlarında ayrı ayrı ve birbirine geçişli nota okuma çalışmaları. 8 Büyük 3 lü ve küçük 3 lü aralıkların öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları. Sol majör ve Mi minör tonalitelerinin öğrenimi, konuyla ilgili teori, eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. Fa majör ve Re minör tonalitelerinin öğrenimi, konuyla ilgili teori, eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 9 Akorun kuruluşu, müzikteki işlevi, majör, minör, eksilmiş ve artmış 5 li akorların öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları. 11 Diyez ve bemol sırası, tonaliteye göre dizeğin başında sıralanan diyez ve bemollerin düzeni, Fa majör, re minör tonalitelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori, eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 12 Onaltılık ve sekizlik değerlerin bir vuruş içinde düzensiz gruplaşmalarının, triolenin öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli, eşliksiz ve ritmik okuma çalışmaları. 13 Müzikte cümle kavramı, cümle sonu temel kalışların, eksen, altçeken ve çeken fonksiyonlarının ve yeden sesin öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma parçaları ve partisyon üzerinde analiz çalışmaları. 14 Tam 4 lü, Tam 5 li aralıklarının öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları. DANDELOT, G., Anahtar Okuma Kitabı; FONTAINE, F., Ölçülü Ritim Kitabı; POZZOLI, E., IV, VII, IX; SAYGUN, A. A., Töresel Musıki; CASTEREDE, J., Intervalles; EDLUND, L., Modus Novus. Ayrıca ilgili repertuardan eserler. SOLFEJ HZ.-II 1 İkişerli ve üçerli ölçü kavramının, 6/8, 9/8, 12/8 ölçülerin, süre birimi kavramının, bu ölçü yapılarına el vuruş biçimlerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori, eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 2 Komşu tonalitelerin bulunması ve modülasyon kavramının öğrenimi. Konuyla ilgili partisyon üzerinde analiz ve duyuş çalışmaları. 3 Re Majör ve Si minör tonalitelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori, eşlikli okuma ve

4 dikte çalışmaları. Artmış 4 lü ve Eksilmiş 5 i aralıklarının öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları. 4 Aralıkların çevrilmesi, bir aralıkla çevrimi arasında adlandırma ve tanımlama ilişkisi, Büyük 6 lı ve küçük 6 lı aralıklarının öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve duyuş çalışmaları. 5 İkişerli ve üçerli ölçülerin alt bölünmelerinin veya süre birimlerinin eşitlik ilkesine göre birbirine geçişli okunması. Si bemol Majör ve Sol minör tonalitelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 6 Temel biçim öğelerinin ve kalış türlerinin tekrarı, ve modülasyonlu kalışların öğrenimi. Çalgıların ses rengi, çalma biçimi özellikleri, senfoni, oda müziği, opera vb. türlerin tanıtımı. Müzik dönemlerine genel bir bakış. Konuyla ilgili partisyon üzerinde analiz ve dinleyerek analiz çalışmaları. Büyük 7 li ve küçük 7 li aralıklarının öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve duyuş çalışmaları. 7 İkişerli ve üçerli ölçülerde sürekli ve düzensiz senkop öğrenimi. 5 li akor çevrimleri ve şifrelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları. 8 Yalın müzik biçimleri, giriş ve kodanın öğrenimi, cümle ve bölmeleri harflerle kodlama. Çalgı aileleri, çalgıların oluşturduğu grupların tanıtımı. Konuyla ilgili partisyon üzerinde analiz ve dinleyerek analiz çalışmaları. 9 La Majör ve Fa diyez minör Mi bemol Majör ve Do minör tonalitelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. Donanıma bakılarak tüm tonaliteleri bulma kuralları. 11 Süre birimi ikilik ve birlik olan ölçülerin öğrenimi. Alto anahtarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli, eşliksiz okuma çalışmaları. 12 Bir tonalitedeki temel fonksiyon akor bağlantılarıyla ortaya çıkan ezgi partileri ve kadansın öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve piyanoda çalma çalışmaları. 13 Partisyon yazısına giriş. Sol, Fa ve alto anahtarı geçişli okuma çalışmaları. 14 Tüm ritmik, eşlikli, eşliksiz okumaların, teori bilgilerin final sınavı öncesi tekrarı. İlgili repertuar ve metotlar YARDIMCI PİYANO HZ.-I 1 Yarıyıl içinde hazırlanacak programın tanıtılması. 2 Öğrencinin gelişimine ve ihtiyacına göre ilgili parçaların seçimi. 3 Do Majör,La minör,sol Majör,Mi minör,fa Majör,Re minör 4 Beyer 1-20 arasından seçilen parçaların çalışılması. 5 Beyer arasından seçilen parçaların çalışılması. 6 Czerny 1-20 arasından seçilen parçaların çalışılması. 7 Czerny arasından seçilen parçaların çalışılması.

5 8 Beyer arasından seçilen parçaların çalışılması. 9 Gam Do Maj,La min,sol Maj,Mi min,fa Maj,Re min 11 Sınav programının teknik ve müzikal çalışılması. 12 Sınav programının teknik ve müzikal çalışılması. 13 Sınav programının baştan sona icrası. 14 YARDIMCI PİYANO HZ.-II 1 Re Majör,Si minör,la Majör,Fa# minör 2 Sib Majör,Sol minör,mib Majör,Do minör 3 Czerny arasından seçilen parçaların çalışılması. 4 Czerny arasından seçilen parçaların çalışılması. 5 Beyer arasından seçilen parçaların çalışılması. 6 Beyer arasından seçilen parçaların çalışılması. 7 Bach dan kolay bir parçanın seçilip çalışılması. 8 Bach dan seçilen parçanın ezber çalışılması. 9 Bartok dan seçilen bir parçanın çalışılması. 11 Sınav parçalarının seçilmesi. 12 Sınav parçalarının teknik ve müzikal çalışmaları. 13 Sınav parçalarının teknik ve müzikal çalışmaları. 14 İNGİLİZCE HZ.-I 1 Simple Present Tense of Verb "Be". Auxilary verbs, negatives, questions. 2 Social Expressions, Worksheets, Workbook Exercises, Simple Present Tense with verbs like, love, enjoy, hate, dislike + V_ing 3 Modal "must" to express necessity. Modal "can" to express possibility 4 Present continuous tense. Action and State Verbs (walk, know). Reading texts, Answering questions. 5 Present Passive. Sports and Leisure Activities. Numbers (Money, fractions, decimals, percentage)

6 6 Adverbs of degree. Descriptive writing. Talking about favourite sports. 7 Modal "May" to make a request. "To be Going to" to talk abut plans for the future. "Will" to talk about on-th-spot decisions. 8 The Simple Past Tense. The Past Continuous Tense. Giving Opinions, Exercises. 9 The Past Perfect Tense. Combining the sentences with "When", "Before", "After". Vocabulary. Past Passive. 11 Giving Opinions. Talking about your favourite poems, paintings or music. Writing composition. 12 Present Perfect Tense Exercises Asking questions with "How long" 13 Present Perfect Tense with "For", "Since", "Just", "Already". Learning about vocabulary of the related readings in Present Perfect. 14 Relative Clauses Connectors Exercises İNGİLİZCE HZ.-II 1 "Modal Verbs" (Obligation and Permission) Can, Must, Have to, Had to, May, Might 2 Adjectives that describe people beautiful, handsome, shy, easy going etc.. 3 Requests and offers; May I...? Can I...? Shall we...? Lets... Whay don't we...? 4 Talking about school rules Discussion - the rules of etiquette in different countries 5 Future Tenses; "The Near Future Tense" Exersises and worksheet exercises 6 "The Simple Future Tense" Exercises and worksheet exercises 7 Revision of Future Tenses "Quiz" 8 Questions with "Like, love" Do you like...? What is she like? 9 Verb patterns (want to do ( enjoy meeting)

7 Gerund x Infınitive sentences 11 Words that go together (tall people, rich food) Signs and soundbites 12 Revision of Simple past and Past Continuous Tenses Worksheet Exercises, Quiz 13 Revision of Present Perfect and Past Perfect Tenses Workshett Exercises, Quiz 14 Revision of The Relative Clauses (who, which, where, when, whose Exercises) MÜZİK BİLGİSİ-I 1 Dizek sisteminin tanımlanması; birden fazla dizekten oluşan partisyon örneklerinin genel tanıtımı. Notaların dizekteki konumları ve adları. 2 Nota değerlerinin birbirlerine göre süre ilişkileri ve nota değerlerinin adlandırılması. 3 Tonalite kavramına giriş yapılarak müzik repertuarından örneklerle genel bir tanıtımının yapılması. Do Majör tonalitesinden yola çıkılarak seslerinin birbirleriyle olan ilişkileri, tam ve yarım perdelerin öğrenimi. 4 Parçanın ölçü sistemini gösteren rakamların anlamı. 2/4,3/4,4/4 ölçülerin tanıtılması. Bu ölçülere ait süre biriminin öğrenimi. 5 Uzatma bağı, noktası ve senkop kavramlarının anlatılması. Aralık kavramı; tüm aralıkların sayısal olarak adlandırılması ve aralıkların niteliklerinin (büyük, küçük, tam, eksilmiş, artmış) öğrenimi. 6 Diyez, bemol, naturel (bekar) ın anlamlarının ve işlevlerinin anlatılması. Büyük 2 li ve küçük 3 lü aralıkların öğrenimi. 7 Donanım (tonal başlık) kavramı. Parçanın tonalitesine göre dizeğin başında sıralanan diyez ve bemollerin düzeni. 8 Minör tonalitelerin La minör gamı örnek verilerek anlatımı. Minör gam türlerinin öğrenimi. Doğal, armonik ve melodik minörlerin örneklerle anlatılması. 9 Nüans ve tempo terimlerinin anlatılması. Büyük 3 lü ve küçük 3 lü aralıkların öğrenimi. 11 Anahtar kavramı. Tüm anahtarların tanıtımı ve teorik olarak öğretilmesi. Anahtara göre notaları adlandırma yöntemleri. 12 Tam 4 lü, tam 5 li, eksilmiş 5 li, eksilmiş 4 lü, artmış 5 li ve artmış 4 lü aralıkların öğrenimi. Akorun kurulumu ve müzikteki işlevi, Majör, minör, eksilmiş ve artmış 5 li akorlar. 13 Bir tonalitedeki temel fonksiyon akorları. Eksen, altçeken, çeken akorlarının ve yeden sesin öğrenimi. Akor-armoni ve akor-ezgi ilişkisi. 14 Müzikte cümle kavramı; cümle sonu temel kalışların (tam ve yarım kalış; E ve Ç fonksiyonları) öğrenimi. Bu konuların partisyon üzerinde analiz çalışmaları ile

8 pekiştirilmesi. Müziğe Giriş Otto Karolyi, Temel Müzik Teorisi Paraşkev Hacıev, Ansiklopedik Müzik Sözlüğü İrkin Aktüze, Writing for the Orchestra Merton Shatzkın MÜZİK BİLGİSİ-II 1 Üçerli ölçülerin (6/8, 9/8, 12/8) anlatılması. Bu ölçülere ait süre biriminin öğrenimi. 2 Ilgili tonalitelerin bulunması, komşu tonaliteler ve modülasyon kavramının öğrenimi. Partisyon üzerinde analiz çalışmaları ile pekiştirilmesi. 3 Büyük 6 lı, küçük 6 lı, büyük 7 li, küçük 7 li aralıkların öğrenimi. Aralıkların çevrilmesi, bir aralıkla çevrimi arasında adlandırma ve tanımlama ilişkisi. 4 Müzikte öncül ve soncul cümleleri; yalın müzik biçimleri, giriş ve koda. Cümleleri ve bölmeleri kodlayarak gösterebilme. Konunun partisyon üzerinde analiz ve dinleyerek analiz çalışmaları ile pekiştirilmesi. 5 Çalgı aileleri, çalgıların oluşturduğu grupların tanıtımı. Çalma biçimi özelliklerinin CD den dinletmeli olarak örneklerle anlatımı. 6 Süre birimi ikilik ve birlik olan ölçülerin anlatılması. 7 Diyez ve bemol düzeninin tekrar edilmesi. Donanıma bakılarak tüm tonaliteleri bulabilme kurallarının anlatılması. 8 Alto anahtarının öğrenimi. Müzik dönemlerine genel bir bakış. 9 Aktarımlı çalgılar ile ilgili özel bilgiler. Aktarım yapma yöntemleri ve uygulanması. Aktarım kavramıyla anahtar okumanın ilişkisi li akorların kuruluşunun tekrarı. 5 li akor çevrimleri ve şifrelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teorik çalışmalar yapılarak pekiştirilmesi. 12 Tenor anahtarının öğrenimi. Modülasyon, temel biçim öğeleri ve kalış türlerinin tekrarı. 13 Tonalite içindeki gamlarda rastlanmayan bazı teorik aralıkların incelenmesi. Yan derecelerin (ikincil fonksiyonların) öğrenimi ve temel fonksiyonlarla ilişkilendirilerek anlatılması. (Ç6, E6, AÇ6) 14 Tüm teori bilgilerinin final sınavı öncesi tekrarı. Müziğe Giriş Otto Karolyi, Temel Müzik Teorisi Paraşkev Hacıev, Ansiklopedik Müzik Sözlüğü İrkin Aktüze, Writing for the Orchestra Merton Shatzkın DÜNYA TARİHİ-I

9 1 Paleolitik, Mezoilitik dönem kültürleri 2 Neolitik dönem kültürü ve uygarlığa katkısı 3 Mezapotamya kültürleri 4 Sümerler, Akadlar, Babil gibi önemli kültürlerin temel özellikleri ve eserleri 5 Roma imparatorluğu kültürü ve dünya tarihine katkısı 6 Çin uygarlığı ve dünya tarihine katkısı, önemli eserler 7 Mısır uygarlığı ve dünya tarihine katkısı, önemli eserler 8 Ortaçağ dönemi kültürleri 9 Genel tekrar 11 Rönesans ve rönesansı hazırlayan etkenler 12 Rönesans eserleri, slaytlarla sunum 13 Kültür konusunun ayrıntılı incelenmesi ve tanımlarının yapılması 14 Genel kültürel özellikler Prof. Dr. Bozkurt Güvenç İnsan ve Kültür, Türk Kimliği ve Kültürü- Malinowski-Prof. Dr. Nurettin Şazi Kösemihal Sosyoloji Tarihi-Prof. Dr. Güven Arsebük Kalıtım ve Evrim, Muazzez İlmiye Çığ Sümerler-Nephan Saran Kültürel Antropoloji, William Havilland Antropoloji Tarihi, Prof. Dr. Teoman Duralı Bilim-Felsefe nedir DÜNYA TARİHİ-II 1 Kültürün tanımı 2 Kültürün özellikleri 3 Kültürün eserlere yansıması 4 Örnekler-tartışma 5 Örnekler-ödevler üzerinde tartışma 6 Örnekler ödevler üzerine tartışma 7 Kültürel değişimler 8 Kültürel değişimler ve etkileri 9 Müzik tarihi açısından etkilerin tartışılması 11 Genel tekrar 12 Genel tekrar 13 Ödevler üzerine tartışma 14 Ödevler üzerine tartışma Prof. Dr. Bozkurt Güvenç İnsan ve Kültür, Türk Kimliği ve Kültürü- Malinowski-Prof. Dr. Nurettin Şazi Kösemihal Sosyoloji Tarihi-Prof. Dr. Güven Arsebük Kalıtım ve Evrim,

10 Muazzez İlmiye Çığ Sümerler-Nephan Saran Kültürel Antropoloji, William Havilland Antropoloji Tarihi, Prof. Dr. Teoman Duralı Bilim-Felsefe nedir MÜZİK TARİHİNE GİRİŞ-I 1 Müziğin temel kavramlarına bakış 2 Erken dönem müziği ve Antik Yunan da müzik 3 Ortaçağ da dini formlar 4 Ortaçağ da din dışı müzik 5 Rönesans ın müzik alanına yansıması 6 Rönesans döneminde müzikal türler 7 Operanın doğuşu 8 Barok dönemde diğer vokal türler: oratoryo, kantata, passion 9 Barok dönemde çalgısal türler: concerto grasso, konçerto, sonat 11 Barok dönemde çalgısal türler: füg, toccata vs. 12 J.S. Bach ve yapıtları 13 Barok dönemin genel değerlendirmesi 14 Klasik döneme genel bakış ve geçiş dönemi SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician. HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd., London MÜZİK TARİHİNE GİRİŞ-II 1 Klasik dönem müziği ve senfoni 2 J. Haydn ın yapıtları 3 W.A. Mozart ın müziğine genel bakış 4 W.A. Mozart ın operaları 5 L.W. Beethoven in müzik dili 6 L.W. Beethoven in senfonileri ve oda müziği yapıtları 7 Romantizmin genel hatları 8 Erken romentik besteciler ve minyatür formlar 9 Romantik dönemde senfoni ve senfonik şiir

11 11 Romantik dönem İtalyan operası 12 R. Wagner in opera alanına katkısı 13 Ulusal okullar 14 Geç romantizme genel bakış SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician. HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd., London LİSANS I DERSLERİNİN YARIYIL DAĞILIMI 1. YARIYIL(Güz) Zorunlu Dersler Kod Ders Adı ve Şubeler Teorik Pratik Kredisi GEM 1 Müzik Bilimi I 3-4 GEM 3 Batı Müziği Tarihi I 3-3 GEM 5 Solfej I 2-2 PİY 128 Piyano I 1-1 GEM 9 Mesleki İngilizce I 2-2 GEM 111 Geleneksel Türk Müziği I 2-2 GEM 113 Armoni I 2-2 TUR 131 Türk Dili I 2-1 ING 133 İngilizce I 2-2 GEM 115 Kültür Tarihi I 2-2 GEM 117 Sosyal Bilimler I 2-2 GEM 151 Seminer - I Kredi Seçmeli Dersler GEM 119 Araştırma Metodları - I 2-2 GEM 121 Türk Edebiyatı Tarihi I 2-1 GÜZ 137 Güzel Sanatlar I 1-1 GEM 131 Sanat Tarihi - I Kredi 2. YARIYIL(Bahar) Zorunlu Dersler

12 Kod Ders Adı ve Şubeler Teorik Pratik Kredisi GEM 2 Müzik Bilimi II 3-4 GEM 4 Batı Müziği Tarihi II 3-3 GEM 6 Solfej II 2-2 PİY 129 Piyano II 1-1 GEM 1 Mesleki İngilizce II 2-2 GEM 112 Geleneksel Türk Müziği II 2-2 GEM 114 Armoni II 2-2 TUR 132 Türk Dili II 2-1 ING 134 İngilizce II 2-2 GEM 116 Kültür Tarihi II 2-2 GEM 118 Sosyal Bilimler II 2-2 GEM 152 Seminer - II Kredi Seçmeli Dersler GEM 120 Araştırma Metodları - II 2 2 GEM 122 Türk Edebiyatı Tarihi II 2-1 GÜZ 138 Güzel Sanatlar II 1-1 GEM 132 Sanat Tarihi - II Kredi LİSANS I MÜFREDATI MÜZİK BİLİMİ-I 1 İlk medeniyetler ve müzik 2 İlk medeniyetler ve müzik 3 Klasik yunan medeniyeti ve müzik 4 Ortaçağ; Gregorien müzik, plain chant 5 Ortaçağ; Gregorien müzik, plain chant 6 Rönesans; Troubadour müziği (sekülarizm) 7 Rönesans; Troubadour müziği (sekülarizm) 8 Rönesans; Troubadour müziği (sekülarizm) 9 Reform, M. Luther (koraller)

13 11 Alman Ön Barok, Protestan Müziği (Schein, Scheid, Schütz) 12 J.S. Bach 13 J.S. Bach 14 F. Haendel SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician. HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, MÜZİK BİLİMİ-II 1 İtalya da Barok ustaları 2 İtalya da Barok ustaları 3 Fransa; Rameau, Couperin 4 Klasik Dönem; Haydn 5 Klasik Dönem; Haydn 6 W.A. Mozart; operada sosyal konular ve gerçekçilik 7 W.A. Mozart; operada sosyal konular ve gerçekçilik 8 W.A. Mozart; operada sosyal konular ve gerçekçilik 9 L.v. Beethoven 11 L.v. Beethoven 12 L.v. Beethoven 13 Romantizme geçiş; Gluck, Weber 14 Romantizme geçiş; Gluck, Weber SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician. HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, BATI MÜZİĞİ TARİHİ-I 1 Müzikte dönemler hakkında temel bilgi I 2 Müzikte dönemler hakkında temel bilgi II 3 Antik Yunan kültürü ve müziği 4 Ortaçağ ve müzikte çokseslilik 5 Rönesans dönemini hazırlayan etkiler 6 Ortaçağ ve Rönesans müziği karşılaştırmalı inceleme

14 7 Rönesans müziğinin genel özellikleri 8 Rönesans çoksesliliği 9 Reform ve Karşı Reform 11 Sınav değerlendirmesi ve genel tekrar 12 Rönesans ve Barok dönem müziği karşılaştırması 13 Barok dönemin genel müzik özellikleri 14 Genel Tekrar The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, BATI MÜZİĞİ TARİHİ-II 1 Barok dönemde operanın doğuşu 2 Barok dönem çalgı müziği 3 Klasik dönemi hazırlayan kültürel dönüşüm - Aydınlanma 4 Klasik dönem müziği hakkında genel bilgi 5 Opera buffa Opera Seria 6 Gluck ve opera alanında değişim 7 Bach ın Oğulları 8 Sturm und Drang ve Mannheim Ekolü 9 Haydn 11 Sınav değerlendirmesi ve genel tekrar 12 Haydn - Mozart 13 Beethoven 14 Genel Tekrar The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, SOLFEJ-I

15 1 Partisyon yazısına giriş; çeşitli partisyon örneklerinin tanıtımı. Barok ve klasik döneme ait örnek oda müziği notaların genel incelemesi. 2 Alto ve tenor anahtarlarının tanıtımı, uygun partisyon örneklerinde ve okuma parçalarında kullanılması. Eşlikli ve eşliksiz örnekler üzerinden konuyla ilgili alıştırmalar. 3 2'li, 3'lü, 6'lı, 7'li aralıklarla teori, duyuş, dikte çalışmaları. 4 İkişerli ve üçerli ölçülerin karması. Alt bölünmelerinin ya da süre birimlerinin eşitlik ilkesine göre çeşitli okuma parçaları ile egzersizler. 5 Orkestra partisyonuna giriş. Çalgı guruplarının partisyon üzerindeki düzeni. Konuyla ilgili Barok ve Klasik dönem orkestra partisyon örneklerinin incelenmesi. 6 2'şerli ve 3'erli ölçülerde sürekli ve düzenli senkop. Konuyla ilgili alıştırmalar. 7 1'li, 4'lü, 5'li ve 8'li aralıklarla teori, duyuş, dikte çalışmaları. 8 Mi Majör - do diyez minör, La bemol Majör - fa minör tonalitelerinin öğrenimi, konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 9 Partisyon inceleme; kalış türlerinin öğrenimi, çeşitli eserler üzrinden kalış türlerinin ve müzik cümlelerinin saptanması, partisyon üzerinde gösterilmesi. 11 Temel biçim öğelerinin hatırlanması; lied, trio'lu menuet vb. formların saptanması. Konuyla ilgili dinleme ve partisyon inceleme çalışmaları. 12 Aralıkların çevrilmesi; adlandırması ve tanımlaması ile ilgili duyuş egzersizleri. 13 Tek sesli ezgi duyuşu; ölçü yapısı, tonalitesi ve notalarının saptanması ile ilgili duyuş çalışması. Konuyu destekleyen dikte çalışmaları. 14 2'şerli ve 3'erli ölçülerle ilgili poliritim çalışması; değişik ritim kalıplarının kombinasyonları, konu ile ilgili çalışmalar. DANDELOT, G., Anahtar Okuma Kitabı; FONTAINE, F., Ölçülü Ritim Kitabı; POZZOLI, E., IV, VII, IX; SAYGUN, A. A., Töresel Musıki; CASTEREDE, J., Intervalles; EDLUND, L., Modus Novus. Ayrıca ilgili repertuardan eserler. SOLFEJ-II 1 Basit ve bileşik bütün aralıklar ('luya kadar) bu aralıkların saptanması ile ilgili duyuş ve okuma çalışmaları. 2 5'li akorlar ve çevrimler ile ilgili duyuş çalışmaları. Konuyla ilgili repertuar üzerinden analizler. 3 Re bemol Majör - si bemol minör, Si majör - sol diyez minör tonlarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları.

16 4 Müzik cümlelerinin yapısı; cümleyi oluşturan öğelerin saptanması, okuma parçalarındaki cümlelerin incelenmesi. 5 Çeken 7'li akorunun ve çevrimlerinin tanımı ve yapısı; çeken 7'li akorunun fonksiyonu, şifreleri, tonalite içindeki işlevi, saptanması. Konuyla ilgili repertuar üzerinden analizler. 6 2, 3, ve 4 zamanlı aksak ölçülerle çalışma; karşıvuru kavramı. Konuyla ilgili ritim egzersizleri ve el vuruş disiplininin oturtulması 7 Modlar (töreler) konusuna giriş. Saygun "Töresel Musiki" de karşılaşılan modların tanımlanması. 8 Nüansların, müzik cümlelerinin yapısıyla ilişkisi; müzikte nüans kavramı, konuyla ilgili okuma parçaları. 9 Sol bemol Majör - mi bemol minör, Fa diyez Majör - re diyez minör tonlarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 11 Alto, tenor ve bas anahtarlarının geçişli olarak kullanılması, konuyla ilgili eşlikli ve eşliksiz çalışmalar. 12 Sene içinde ele alınan parçalarda rastlanan tempo, gürlük terimi, artikülasyon, notasyon işaret ve terimlerinin genel tekrarı. 13 Do bemol Majör - La bemol minör, Do diyez Majör - la diyez minör tonlarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 14 Tüm ritmik, eşlikli, eşliksiz okumaların, teori bilgilerinin final sınavı öncesi genel tekrarı. İlgili repertuar ve metotlar YARDIMCI PİYANO-I 1 Czerny arasından seçilen etütlerin çalışılması. 2 Czerny etütlerin tekrarı,bach dan seçilen parçanın çalışılması. 3 Clementi Sonatin 1 numara birinci bölümün çalışılmaya başlanması. 4 Clementi Sonatin nin detaylı çalışılması,bach ın tekrarlanması. 5 Schumann Gençlik Albümü 1 numaranın çalışılması,czerny Etütlerin tekrarı. 6 Clementi Sonatin ikinci bölümün çalışılması,bach dan yeni bir parçanın çalışılmaya başlanması. 7 Schumann 1 numaranın tekrarı,clementi Sonatin 1. ve 2. bölümün tekrarı. 8 Bartok For Children ve A.Adnan Saygun İnci nin Kitabı ndan yeni parçaların seçilip çalışılması. 9 Clementi Sonatin 3. bölümün çalışılması,1.ve2.bölümün tekrarı.

17 11 Final sınav parçalarının seçilmesi ve çalışılması. 12 Final sınavı programının baştan sona icrası. 13 Final sınavı programının baştan sona icrası. 14 YARDIMCI PİYANO-II 1 Bach dan parça seçilmesi ve çalışılmaya başlanması. 2 Clementi 2. Sonatin birinci bölümünün çalışılmaya başlanması. 3 Bach ve Clementi nin tekrarlanması teknik çalışılması. 4 Schumann Gençlik albümü nden parça seçilmesi ve çalışılması. 5 Clementi Sonatin birinci bölümün tekrarı ve ikinci bölümün çalışılmaya başlanması.bach dan yeni bir parçanın seçilmesi ve çalışılması. 6 Usmanbaş dan 2 parçanın çalışılmaya başlanması. 7 Clementi Sonatin 3. bölümün çalışılması,1.ve 2. bölümün tekrarlanması, Usmanbaş 2 parçanın tekrarlanması ve teknik zorlukların çalışılması 8 Casella 11 Çocuk Parçası ndan 2 parçanın seçilmesi ve çalışılması. 9 Clementi Sonatin 3 bölümün tekrarlanması,bach ın tekrarlanması,schumann ın tekrarlanması. 11 Final parçalarının seçilmesi 12 Final sınavı için seçilen parçaların teknik çalışmaları ve baştan sona icraları. 13 Final sınavı için seçilen parçaların teknik çalışmaları ve baştan sona icraları. 14 MESLEKİ İNGİLİZCE-I 1 Notasyon 2 Anahtarlar 3 Nota isimleri 4 Donanım, arızalar 5 Gamlar, diziler, sentetik gamlar 6 Nota değerleri, suslar 7 Ölçüler, zamanlar 8 Ritmler-düzenli, düzensiz 9 Gamın derecelerinin teknik isimleri 11 Akorlar (5 li) 12 Akorlar (7 li)

18 13 Armoniye yabancı sesler 14 Süs notaları MESLEKİ İNGİLİZCE-II 1 Akor yapıları ve bağlantılar 2 Kadanslar / Bitirişler 3 Armoni terimleri 4 Telli Yaylı çalgılar 5 Nefesli çalgılar 6 Vurmalı çalgılar 7 Tuşlu telli çalgılar 8 Çalgı çalma teknikleriyle ilgili terimler 9 Vokal terimler 11 Form terimleri 12 Yapı özellikleri 13 Sahneye ait özel terimler 14 Batı müziği edebiyatında yer alan yazı türleri GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ-I 1 Makam. Makamsal müzikler dünya üzerinde görüldüğü yerler 2 Geleneksel Türk Müziğinin ses sistemi ve özellikleri. 3 Basit makamlara giriş, Çargah ve Buselik makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve dinleme. 4 Geleneksel Türk Müziğinde usûl ve kategorize edilme biçimleri. Nim Sofyan ve Semâî Usûlü özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme. 5 Rast makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme. 6 Sofyan ve Türk Aksağı Usûlü özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme. 7 Kürdî makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme. 8 Uşşak ve Beyâtî makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve dinleme. 9 Genel Tekrar

19 11 Hüseynî ve Muhayyer makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve dinleme. 12 Yürük Semâî Usûlü özellikleri. Bu usûlde parça okuma ve dinleme. 13 Öğrenilmiş tüm makam ve usûllerde eser deşifre etme, dinleyerek analiz. 14 Öğrenilmiş tüm makam ve usûllerde eser deşifre etme, dinleyerek analiz. Türk Musikisi Nazariyatı ve Usûlleri Kudüm Velveleleri, İsmail Hakkı Özkan, Ötüken Yayınevi, 2000 Music of the Ottoman Court: Makam, Composition and the Early Ottoman Instrumental Repertoire, Walter Feldman, Berlin, 1996 GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ-II 1 Hicaz Ailesi hakkında genel bilgi 2 Hümayun ve Hicaz makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve dinleme. 3 Uzzal ve Zirgüleli Hicaz makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve dinleme. 4 Devr-i Hindî ve Devr-i Tûran Usûllerinin özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme. 5 Neva makamı ve Tahir makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve dinleme. 6 Düyek ve Müsemmen Usûllerinin özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme. 7 Karcığar makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme. 8 Basit Sûznak makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme. 9 Genel Tekrar. ARA SINAV 11 Aksak ve Evfer Usûllerinin özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme. 12 Raks Aksağı Usûlünün özellikleri. Bu usûlde parça okuma ve dinleme. 13 Oynak ve Mürekkep Semâî Usûllerinin özellikkleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme. 14 Öğrenilmiş tüm makam ve usûllerde eser deşifre etme, dinleyerek analiz. Türk Musikisi Nazariyatı ve Usûlleri Kudüm Velveleleri, İsmail Hakkı Özkan, Ötüken Yayınevi, 2000 Music of the Ottoman Court: Makam, Composition and the Early Ottoman Instrumental Repertoire, Walter Feldman, Berlin, 1996

20 ARMONİ-I 1 Tonalite ve fonksiyon kavramlarının açıklanması, temel ve yardımcı fonksiyonlar 2 Akor yapıları konusunun özetlenmesi, 5 li akorlar ve şifreler 3 Armoni-üslup ilişkisi, farklı üsluplardan seçilmiş yapıtlar üzerinden armonik analiz çalışmaları 4 Armoni-üslup ilişkisi, farklı üsluplardan seçilmiş yapıtlar üzerinden armonik analiz çalışmaları 5 Temel bağlantı ilkeleri, 5 li akorlar ve çevrimleri 6 Temel bağlantı ilkeleri, 5 li akorlar ve çevrimleri 7 Armoniye yabancı sesler, melodi tasarımı 8 Armoniye yabancı seslerin türleri ve kullanımı 9 Cümle yapıları ve armoni arasındaki ilişkiler, kalış türleri 11 Kalış organizasyonları 12 Kalış organizasyonları 13 Kalış armonileri üzerinde armoniye yabancı sesler ile melodik tasarımlar 14 Kalış armonileri üzerinde armoniye yabancı sesler ile melodik tasarımlar CHALLAN, H. 380 Basses et Chants Donnés. REBER, H. Traité d Harmonie. DUBOIS, T. Traité d Harmonie. ARMONİ-II 1 Akor yapıları konusunun özetlenmesi, 7 li akorlar ve şifreler 2 Temel bağlantı ilkeleri, 7 li akorlar ve çevrimleri 3 Temel bağlantı ilkeleri, 7 li akorlar ve çevrimleri 4 Kalış bölgesinde farklı Çeken fonksiyonu organizasyonları 5 Kalış bölgesinde farklı Altçeken fonksiyonu organizasyonları 6 Eksenin uzatılması, işleme, geçit ve diğer yöntemler 7 Doğal çözüm ile yapay çözüm karşılaştırılması, armonik bağlantılarda beklenti faktörü 8 Farklı cümle tasarımlarında armonik içerik analizi 9 Farklı cümle tasarımlarında armonik içerik analizi

21 11 Modülasyon, alterasyon ve ortak akor kavramlarına genel bakış 12 Yakın tonalitelere modülasyon 13 Tonalite dışı seslerin kalış bölgesinde kullanımı 14 Tonalite dışı seslerin cümle başında kullanımı CHALLAN, H. 380 Basses et Chants Donnés. REBER, H. Traité d Harmonie. DUBOIS, T. Traité d Harmonie. KÜLTÜR TARİHİ-I 1 Mezopotamya; Gılgameş 2 Konfuçius 3 Buddha 4 İlyada, Odyssey 5 İlyada, Odyssey 6 İncil (Hristiyanlık) 7 İncil (Hristiyanlık) 8 Ortaçağ Avrupa; Niebelungenlied, Chanson de Roland 9 Ortaçağ Avrupa; Niebelungenlied, Chanson de Roland 11 Kuran-I Kerim (İslam) 12 Kuran-I Kerim (İslam) 13 İslam Klasikleri; 01 Gece, Firdevsi, Omer Hayyam 14 İslam Klasikleri; 01 Gece, Firdevsi, Omer Hayyam KÜLTÜR TARİHİ-II 1 Türk Klasikleri: Dede Korkut, Kutatgu Bilig, Divan-ı Lugati Türk 2 Türk Klasikleri: Dede Korkut, Kutatgu Bilig, Divan-ı Lugati Türk 3 Türk Klasikleri: Dede Korkut, Kutatgu Bilig, Divan-ı Lugati Türk 4 Anadolu Tasavvuf kültürü; Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre 5 Anadolu Tasavvuf kültürü; Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre 6 Osmanlı Klasikleri; Fuzuli, Leyla ile Mecnun, Evliya Çelebi :Seyahatname 7 Osmanlı Klasikleri; Fuzuli, Leyla ile Mecnun, Evliya Çelebi: Seyahatname 8 Avrupa da Rönesans; Dante: İlahi Komedya

22 9 Avrupa da Rönesans; Dante: İlahi Komedya 11 Bocaccio: Decameron 12 Cervantes: Don Quixote 13 Shakespeare: Machbeth, Hamlet 14 Shakespeare: Machbeth, Hamlet SOSYAL BİLİMLER-I 1 Bilim nedir 2 Bilimin doğuşu 3 Bilimlerin ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde ortaya çıkan engeller 4 Homosantrizim Egosantrizim ve Geosantrizim görüşleri 5 Dünya kültür tarihinde bilimsel düşünüşün önemi 6 Dünya kültür tarihinde önemli bilimsel saptamalar 7 Dünya kültür tarihi açısından önemli bilimsel düşünce tarihi genel bilgi 8 Düşünce tarihine genel bakış 9 Genel tekrar 11 Sosyal bilimler nasıl doğdu 12 Sosyal bilimlerin tanımları 13 Sosyal bilimlerin alanları ve araştırma örnekleri 14 Sosyal bilimci gözüyle düşünce tarihi SARAN, Nephan, Sosyal Antropoloji KÖSEMİHAL N. Şazi, Felsefe Düşünce Tarihi KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nedir? KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nasıl doğdu? GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür MERİÇ, Ümit, Sosyoloji Tarihi SOSYAL BİLİMLER-II 1 Bilimsel düşünüş genel tekrar 2 Düşünce tarihine genel bakış 3 Sosyal bilimci nasıl olmalı 4 Sosyal bilimcinin bakış açısını zenginleştirmesi 5 Güncel sosyal olaylardan örnek yorumlama çalışması

23 6 Ödev sunumu değerlendirme 7 Ödev sunumu değerlendirme 8 Ödev sunumu değerlendirme 9 Genel tekrar 11 Sosyal bilim araştırması nasıl yapılır 12 Araştırma metodları 13 Araştırma yöntemleri 14 Örnek araştırma sunumu SARAN, Nephan, Sosyal Antropoloji KÖSEMİHAL N. Şazi, Felsefe Düşünce Tarihi KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nedir? KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nasıl doğdu? GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür MERİÇ, Ümit, Sosyoloji Tarihi SEMİNER-I 1 Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları I 2 Sunum değerlendirmeleri I 3 Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları II 4 Sunum değerlendirmeleri II 5 Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları III 6 Sunum değerlendirmeleri III 7 Bölüm öğretim üyelerinin sunumları I 8 Bölüm öğretim üyelerinin sunumları II 9 Sunum değerlendirmeleri IV ARA SINAV 11 Öğrenci sunumları I 12 Öğrenci sunumları II 13 Öğrenci sunumları III 14 Genel Değerlendirme Seminer konuları kapsamında kaynaklar çeşitlilik gösterecektir. SEMİNER-II 1 Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları I 2 Sunum değerlendirmeleri I

24 3 Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları II 4 Sunum değerlendirmeleri II 5 Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları III 6 Sunum değerlendirmeleri III 7 Bölüm öğretim üyelerinin sunumları I 8 Bölüm öğretim üyelerinin sunumları II 9 Sunum değerlendirmeleri IV ARA SINAV 11 Öğrenci sunumları I 12 Öğrenci sunumları II 13 Öğrenci sunumları III 14 Genel Değerlendirme Seminer konuları kapsamında kaynaklar çeşitlilik gösterecektir. ARAŞTIRMA METODLARI-I 1 Bilimsel araştırmanın temel unsurları 2 Bilimsel bir araştırmada kullanılan temel kaynaklar 3 Kaynak taraması nedir? Nasıl yapılır? 4 Kaynak olarak kitap okunur? 5 Belge nedir? Nasıl kullanılır? Doğruluğu nasıl saptanır? 6 Araştırma mekanı olarak kütüphaneler, çeşitleri ve özellikleri 7 Araştırma mekanı olarak arşivler, çeşitleri ve özellikleri 8 Arşiv çalışması nasıl yapılır? 9 Bilim etiği ve intihal ARA SINAV 11 Bilimsel makale yazımının temel unsurları 12 Konu ve sorunsal nedir, nasıl seçilir? 13 Dipnot ve kaynakça nedir, nasıl gösterilir? 14 Dönemin değerlendirilmesi E. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları,Berikan Yay., Ankara, 20. Maurice Duverger, Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yay., Ankara, Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, RaymondBoudon, Sosyoloji Yöntemleri, Çev. Alev Türker, İletişim Yay., İstanbul, Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır,Çev. Gülay Aşkar Altay, Tübitak Yay., Ankara, 2000.

25 W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri / Nitel ve Nicel Yaklaşımlar,Yayınodası Yay., İstanbul, ARAŞTIRMA METODLARI-II 1 Bilimsel araştırma türleri 2 Evren ve örneklem nedir? Nasıl saptanır? 3 Bilimsel bir araştırmada teori ve hipotez kavramları 4 Bilimsel gözlem nedir? Nasıl yapılır? 5 Bilimsel gözlem türleri 6 Kantitatif araştırma yöntemleri 7 Anket nedir? Nasıl hazırlanır? Nasıl uygulanır? 8 Anketlerin değerlendirilmesi 9 Kalitatif araştırma yöntemleri ARA SINAV 11 Bilimsel mülakat nedir? Nasıl yapılır? 12 Derinlemesine mülakatın temel özellikleri nelerdir? 13 Mülakatlar nasıl değerlendirilir? 14 Dönemin değerlendirilmesi E. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları,Berikan Yay., Ankara, 20. Maurice Duverger, Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yay., Ankara, Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, RaymondBoudon, Sosyoloji Yöntemleri, Çev. Alev Türker, İletişim Yay., İstanbul, Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır,Çev. Gülay Aşkar Altay, Tübitak Yay., Ankara, W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri / Nitel ve Nicel Yaklaşımlar,Yayınodası Yay., İstanbul, SANAT TARİHİ-I 1 Tarihöncesi Çağlar ve Mağara Resmi 2 Neolitik Çağ: İlk Yerleşimler 3 İlk Uygarlıkları: Mezapotamya 4 İlk Uygarlıkları: Hititler 5 İlk Uygarlıkları: Mısır 6 Ege Uygarlıkları 7 Belgesel Gösterimi: How Art Made the World (BBC)

26 8 Yunan Sanatı 9 Helenistik Sanat ARA SINAV 11 Roma İmparatorluğu 12 Bizans Sanatı 13 Selçuklu Sanatı 14 Dersin Genel Değerlendirmesi JANSON, H.W & Anthony F. Janson, History of Art, H.W. &, Harry N. Abrams Inc. Publishers, GOMBRICH, E. H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984 Art History The Basics, ed. Grant Pooke & Diana Newall, Routledge, 2008 SANAT TARİHİ-II 1 Gotik Çağ ve Skolastik Düşünce 2 Erken ve Yüksek Rönesans 3 Geç ve Kuzey Rönesansı 4 Manyerizm 5 Belgesel Gösterimi: David Hockney, The Secret Knowledge (BBC) 6 Barok Sanatı 7 Barok Mimari 8 Rokoko Üslubu 9 Osmanlı da Barok ve Rokoko (Gezi- Aynalıkavak Kasrı) ARA SINAV 11 Lale Devri 18.Yüzyıl Osmanlı Sanatı 12 Oryantalizm 13 Osmanlı da Batılılaşma 14 Dersin Genel Değerlendirmesi JANSON, H.W & Anthony F. Janson, History of Art, H.W. &, Harry N. Abrams Inc. Publishers, GOMBRICH, E. H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984 Art History The Basics, ed. Grant Pooke & Diana Newall, Routledge, 2008

27 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-I 1 Türk Edebiyatı tarihinden genel bilgi. 2 Türk Edebiyatının devrelere bölünüşü ve nedeni. 3 İslamiyetten önceki Türk Tarihine genel bir bakış. 4 İslamiyetten önceki Türk Medeniyetine genel bir bakış. 5 Göktürkler ve Orhun abideleri 6 Kültegin, Bilge Kağan ve Tonyukuk kütabeleri. 7 Eski Türk Alfabeleri hakkında bilgi. 8 Uygur Devleti dönemi, Uygur eserleri. 9 Genel tekrar. 11 Doğu Türkistan medeniyeti 12 Milli Türk Destanı hakkında genel bilgi. 13 Alpertunga, oğuz destanı Ergenekon ve Köroğlu Destanı 14 İlk şiirler ve ilk şairlerimiz, kopuz. Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları Ahmet Tilla Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziği Yayınları TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-II 1 Türklerde musiki 2 İslam kültürü etkisi altındaki Türk Edebiyatına genel bir bakış 3 Karahanlılar devrinde Türk edebiyatı 4 Kaşgarlı Mahmud un şaheseri Divan-ıLügat it Türk 5 Yusuf Has Hacib in I şah eseri Kutadgu Bilig 6 Edebi neviler: Mersiye, Destan, Av şarkıları, aşk ve şarap şiirleri 7 Edib Ahmed ve Atabet ül Hakayık 8 Selçuklular devrinde Türk edebiyatı 9 Genel tekrar 11 Dünya tarininde önemli olan Selçuklular devrinde ilmi ve edebi gelişme 12 Mogollar devrinde Türk edebiyatı ve Türk dilinin önemi 13 Destani edebiyatın gelişmesi: Cengizname 14 Timur istilasına kadar Çagatay imparatorluğu ve Çagatay edebiyatı Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları Ahmet Tilla Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları

28 Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziği Yayınları LİSANS II DERSLERİNİN YARIYIL DAĞILIMI 3.YARIYIL(Güz) Zorunlu Dersler Kod Ders Adı ve Şubeler Teorik Prati Kredisi k GEM 201 Müzik Bilimi III 3-4 GEM 203 Batı Müziği Tarihi III 3-3 GEM 205 Solfej III 2-2 PİY 228 Piyano III 1-1 GEM 209 Mesleki İngilizce III 2-2 GEM 213 Armoni III 2-2 GEM 223 Opera Tarihi I 2-2 ING 233 İngilizce III 2-2 GEM 227 Müzik ve Dans I 2-2 GEM 215 Kültür Tarihi III 2-2 GEM 217 Sosyal Bilimler III 2-2 GEM 251 Seminer - III Kredi Seçmeli Dersler GEM 225 Asya Dilleri I * 2-1 GÜZ 237 Güzel Sanatlar III* 1-1 GEM 231 Sanat Tarihi - III 2 1 GEM 253 Yazarlık Yöntemleri-I 2 1 GEM 211 Geleneksel Türk Müziği- III Kredi 4.YARIYIL(Bahar) Zorunlu Dersler Kod Ders Adı ve Şubeler Teorik Pratik Kredisi GEM 202 Müzik Bilimi IV 3-4 GEM 204 Batı Müziği Tarihi IV 3-3 GEM 206 Solfej IV 2-2 PİY 229 Piyano IV 1-1 GEM 2 Mesleki İngilizce IV 2-2 GEM 214 Armoni IV 2-2 GEM 224 Opera Tarihi II 2-2

29 ING 234 İngilizce IV 2-2 GEM 228 Müzik ve Dans II 2-2 GEM 216 Kültür Tarihi IV 2-2 GEM 218 Sosyal Bilimler IV 2-2 GEM 252 Seminer - IV Kredi Seçmeli Dersler GEM 226 Asya Dilleri II * 2-1 GÜZ 238 Güzel Sanatlar IV* 1-1 GEM 232 Sanat Tarihi - IV 2 1 GEM 254 Yazarlık Yöntemleri-II 2 1 GEM 212 Geleneksel Türk Müz.-IV Kredi LİSANS II MÜFREDATI MÜZİK BİLİMİ-III 1 F. Schubert 2 F. Schubert 3 Felix Mendelssohn 4 F. Schumann 5 F. Schumann 6 F. Chopin 7 F. Liszt 8 R. Wagner; operada dram ve gerçekçilik 9 R. Wagner; operada dram ve gerçekçilik 11 R. Wagner; operada dram ve gerçekçilik 12 J. Brahms 13 J. Brahms 14 Bruckner SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician. HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.

30 MÜZİK BİLİMİ-IV 1 G. Mahler 2 G. Mahler 3 R. Strauss 4 R. Strauss 5 Dvorak; 19. yy. Uluslaşma ve Rus Beşleri 6 Smetana 7 Grieg 8 Glinka, Cesar Cui, Balakirev 9 Glinka, Cesar Cui, Balakirev ARA SINAV 11 M. Mussorsgi 12 A. Borodin 13 Rimsky-Korsakof 14 P.I. Çaykovski SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician. HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, BATI MÜZİĞİ TARİHİ-III 1 Romantik dönem hakkında temel bilgi I 2 Romantik dönem hakkında temel bilgi II 3 Beethoven ın son dönem eserleri 4 Beethoven sonrası senfoni geleneği 5 Schubert piyano ve oda müziği yapıtları 6 Schumann piyano ve oda müziği yapıtları 7 Lied Geleneği 8 Müzikte Faust Konusu 9 İtalya da Opera ARA SINAV 11 Sınav değerlendirmesi ve genel tekrar 12 Bellini, Rossini Operaları 13 Bruckner ve Senfoni 14 Genel Tekrar The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie

31 HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, BATI MÜZİĞİ TARİHİ-IV 1 Liszt ve Senfonik Şiir 2 Almanya da Opera 3 Wagner Operaları 4 Niebelung Yüzüğü Operaları 5 Mahler ve Alman Geleneği 6 Strauss un Senfonik Şiirleri 7 Staruss Operaları 8 Mahler ve Strauss-Karşılaştırma 9 Genel Tekrar ARA SINAV 11 Sınav değerlendirmesi 12 Staruss ve Mahler in 20. yy müziğine etkileri 13 Müzikte Ulusalcılık 14 Genel Tekrar The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, SOLFEJ-III 1 Romantik dönem partisyon örneklerine geçiş; romantik dönem orkestral eserlerin partisyon ve çalgı grupları yapılarına, armonik ve ezgisel yapıya genel bakış. 2 Soprano anahtarının tanıtımı, uygun partisyon örneklerinde ve okuma parçalarında kullanılması. Eşlikli ve eşliksiz örnekler üzerinden konuyla ilgili alıştırmalar. 3 Dikte ve duyuş; tüm aralıklar ile bunların artmış ve eksilmiş halleri ile ilgili teorik hatırlatma ve duyuş çalışması. 4 İkişerli ve üçerli ölçülerin karma olarak kullanımının hatırlanması, zamanın alt bölmesinde geçici bölünmeler. 5 Sonat allegrosu'nun formal yapısı; parçalı biçimler, gelişmeli ve çeşitlemeli biçimler. Konuyla ilgili müzik örneklerinin dinlenmesi ve incelenmesi. 6 Alt bölünmelerin yoğunlaşması sonucu otuzikilik değerlerin killanımı ile ilgili ritim

32 okumaları ve egzersizleri. El vuruş disiplini içine oturtulması. 7 Suni yedili akorlarına giriş; Majör ve minör yedili aralıklarının teorik özellikleri ve tını rengi ile ilgili duyuş egzersizleri, eşlikli okuma parçaları içinde bulma. 8 Suni yedili akorlarına giriş; Yeden ve eksik yedili aralıklarının teorik özellikleri ve tını rengi ile ilgili duyuş egzersizleri, eşlikli okuma parçaları içinde bulma. 9 Tonal fonksiyonlar ve bunların müzik içinde kullanımları. Eşlikli okuma parçaları ve partisyon üzerinde fonksiyon analizi. 11 Rondo biçimi; formal yapının öğrenimi. Konuyla ilgili partisyon ve eser incelemesi. 12 Mezzosoprano anahtarının tanıtımı, uygun partisyon örneklerinde ve okuma parçalarında kullanılması. Eşlikli ve eşliksiz örnekler üzerinden konuyla ilgili alıştırmalar. 13 Ölçü geçişli ritim çalışmaları; farklı vuruş sayıları ve iç bölünme yapılarına sahip ölçüler arasında geçiş ve konu ile ilgili el vurma disiplinin oturtulması. Konuyla ilgili ritim çalışmaları. 14 Tüm 5'li ve 7'li akorların genel tekrarı; konuyla ilgili duyuş çalışması, okuma parçaları ve partisyonlar üzerinde armonik analiz. DANDELOT, G., Anahtar Okuma Kitabı; FONTAINE, F., Ölçülü Ritim Kitabı; POZZOLI, E., IV, VII, IX; SAYGUN, A. A., Töresel Musıki; CASTEREDE, J., Intervalles; EDLUND, L., Modus Novus.. SOLFEJ-IV 1 Basit ve bileşik bütün aralıklar ('luya kadar) bu aralıkların saptanması ile ilgili duyuş ve okuma çalışmaları. 2 5'li akorlar ve çevrimler ile ilgili duyuş çalışmaları. Konuyla ilgili repertuar üzerinden analizler. 3 Re bemol Majör - si bemol minör, Si majör - sol diyez minör tonlarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 4 Müzik cümlelerinin yapısı; cümleyi oluşturan öğelerin saptanması, okuma parçalarındaki cümlelerin incelenmesi. 5 Çeken 7'li akorunun ve çevrimlerinin tanımı ve yapısı; çeken 7'li akorunun fonksiyonu, şifreleri, tonalite içindeki işlevi, saptanması. Konuyla ilgili repertuar üzerinden analizler. 6 2, 3, ve 4 zamanlı aksak ölçülerle çalışma; karşıvuru kavramı. Konuyla ilgili ritim egzersizleri ve el vuruş disiplininin oturtulması 7 Modlar (töreler) konusuna giriş. Saygun "Töresel Musiki" de karşılaşılan modların tanımlanması.

33 8 Nüansların, müzik cümlelerinin yapısıyla ilişkisi; müzikte nüans kavramı, konuyla ilgili okuma parçaları. 9 Sol bemol Majör - mi bemol minör, Fa diyez Majör - re diyez minör tonlarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 11 Alto, tenor ve bas anahtarlarının geçişli olarak kullanılması, konuyla ilgili eşlikli ve eşliksiz çalışmalar. 12 Sene içinde ele alınan parçalarda rastlanan tempo, gürlük terimi, artikülasyon, notasyon işaret ve terimlerinin genel tekrarı. 13 Do bemol Majör - La bemol minör, Do diyez Majör - la diyez minör tonlarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 14 Tüm ritmik, eşlikli, eşliksiz okumaların, teori bilgilerinin final sınavı öncesi genel tekrarı. İlgili repertuvar. PİYANO-III 1 Haydn,Mozart ya da Beethoven Sonatinlerden bir parçanın seçilmesi ve birinci bölümün çalışılmaya başlanması. 2 Bach Envansiyonlar dan bir parçanın seçilmesi ve çalışılması. 3 Seçilen Sonatin in tekrarlanması,bach ın tekrarlanması. 4 Chopin Mazurkalar dan bir parçanın seçilmesi ve çalışılmaya başlanması. 5 Schumann ya da Mendelssohn dan bir parçanın seçilmesi ve çalışılmaya başlanması. 6 Seçilen Sonatin in ikinci bölümünün çalışılmaya başlanması. 7 Bach,Chopin ve Sonatin in teknik çalışmalarının yapılması. 8 Çağdaş bestecilerden eser seçilmesi ve çalışılması, seçilen Sonatin in üçüncü bölümünün çalışılmaya başlanması. 9 Seçilen tüm eserlerin baştan sona çalınması,müzikal ve teknik problemlerin düzeltilmesi. 11 Bach dan yeni bir Envansiyon un çalışılması,seçilen sonatinin tüm bölümlerinin çalışılması. 12 Final sınavı için seçilen tüm eserlerin baştan sona icra edilmesi ve teknik problemlerin giderilmesi için çalışmalar yapılması. 13 Final sınavı için seçilen tüm eserlerin baştan sona icra edilmesi ve teknik problemlerin giderilmesi için çalışmalar yapılması. 14

DEVLET KONSERVATUVARI

DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET KONSERVATUVARI Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 1986 yılında, Anadolu'da çağdaş anlamda, Atatürk ilkelerinin ışığında çoksesli Klasik Batı Müziği eğitimi ile Sahne Sanatları Eğitimi verecek

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KONSERVATUVAR ŞARKICILIK LİSANS PROGRAMLARINDA SOLFEJ EĞİTİMİNDE İZLENEN KAYNAK VE YÖNTEMLERİN ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

KONSERVATUVAR ŞARKICILIK LİSANS PROGRAMLARINDA SOLFEJ EĞİTİMİNDE İZLENEN KAYNAK VE YÖNTEMLERİN ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONSERVATUVAR ŞARKICILIK LİSANS PROGRAMLARINDA SOLFEJ EĞİTİMİNDE İZLENEN KAYNAK

Detaylı

Barcarole: İtalya da, Venedik kentindeki sandalcıların söyledikleri ağır tempolu, duygusal şarkılar. 6/8 ya da 12/8 ölçüde yazılır.

Barcarole: İtalya da, Venedik kentindeki sandalcıların söyledikleri ağır tempolu, duygusal şarkılar. 6/8 ya da 12/8 ölçüde yazılır. BÖLÜM I GİRİŞ Azeri klasik müziğinin büyük isimlerinden biri olan Fikret Amirov, Azeri müziğini tüm dünyaya tanıtan ve sevdiren bestecilerden biridir. Amirov sanatında Batı müziği formlarını parlak ulusal

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ www.tmdk.edu.tr 2 İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Detaylı

DERS PLANI ve AKTS KREDİLERİ BÖLÜM TANIMLI DERSLER 1. Yarıyıl Ders Listesi

DERS PLANI ve AKTS KREDİLERİ BÖLÜM TANIMLI DERSLER 1. Yarıyıl Ders Listesi DERS PLANI ve AKTS KREDİLERİ BÖLÜM TANIMLI DERSLER 1. Yarıyıl Ders Listesi Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli T+U Saat Kredi AKTS 1151-1151 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2+0 2 2 İçerik:

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

TÜRK MÜZİK EĞİTİMİ TARİHİNDE NOTACI HACI EMİN BEY İN NOTA MUALLİMİ ADLI KİTABININ YERİ VE ÖNEMİ. Dr. Gökhan Yalçın 1

TÜRK MÜZİK EĞİTİMİ TARİHİNDE NOTACI HACI EMİN BEY İN NOTA MUALLİMİ ADLI KİTABININ YERİ VE ÖNEMİ. Dr. Gökhan Yalçın 1 RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com TÜRK MÜZİK EĞİTİMİ TARİHİNDE NOTACI HACI EMİN BEY İN NOTA MUALLİMİ ADLI KİTABININ YERİ VE ÖNEMİ ÖZET Dr. Gökhan Yalçın 1 Türk müziğinin

Detaylı

T.C. SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ. 2015-2016 Giriş Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

T.C. SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ. 2015-2016 Giriş Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu T.C. Y I L D I Z T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 Giriş Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu Sevgili gençler. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılıyla başlayan yenilenen heyecanımız

Detaylı

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI Ülkü Sevim ŞEN Özet : Sanat insan yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Birey duygularını, düşüncelerini, arzularını, heveslerini, seslerle,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALLARINDA KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALLARINDA KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ UYGULAMALARI Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa 29-47, 2010 TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALLARINDA KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ UYGULAMALARI Nalan Yiğit 1, Oğuz Karakaya 2 1 Doç. Dr. S.Ü.

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ A. ANABİLİM DALININ GENEL TANIMI: Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR E-posta:acaglar@aku.edu.tr

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ FEN ve SOSYL BİLİMLER LİSELERİNE ÖĞRETMEN SEÇME SINVI 26 HZİRN 2006

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 1.YARIYIL 1. Stüdyo I Kodu :3501151 Yükü :4+4+0 Kredisi :6 Mimarlık disiplininin tanımlanması, serbest çizimi geliştirici çalışmalar,

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı: Prof. Yusuf Murat ŞEN Bölüm Başkan Yardımcıları: Doç. Ozan BİLGİSEREN Yrd. Doç. Çetin ERGAND AKTS Koordinatörü:

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL LERİ ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS AIT181 Atatürk

Detaylı