MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI GİRİŞ KOŞULLARI VE EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI GİRİŞ KOŞULLARI VE 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI"

Transkript

1 MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI GİRİŞ KOŞULLARI VE EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI EĞİTİM DİLİ Tüm derslerde eğitim dili Türkçe dir. MEZUNİYET KREDİSİ Mezuniyet kredisi, Bilim Dalı, Bilim Dersleri Ortak Zorunlu Dersler ve Seçmeli Dersler kredi toplamı 240 olup (her yarıyıl 30 kredi), bir öğrencinin, lisans öğrenimi süresince en az %25 kredilik seçmeli dersi programına alıp başarması gerekmektedir. Öğrenci danışmanın yönlendirmesi ve mevcut kontenjan bulunması halinde tüm lisans öğrenimi boyunca Bilim Dalı, Bilim Dersleri Ortak Zorunlu Derslerin toplam kredisinin en fazla %5 ini bölüm dışından, en fazla % unu anabilim dalı dışındaki seçmeli derslerden alabilir. DERS GEÇME ESASLARI Toplu derslerin değerlendirmeleri, ilgili dersin hocaları tarafından yapılacaktır. Branş dersi sınavları Anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Bir yarıyıl zorunlu derslerden birinden başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyıl aynı dersi tekrar almak zorundadır. GİRİŞ KOŞULLARI Müzikoloji Bölümü giriş koşulları heryıl MSGSÜ Devlet Konservatuvarı tarafından ilan edilmektedir. Müzikoloji bölümü giriş sınavları, Bilim Sınavı (I. Eleme) ve Düzey Sınavı (II. Eleme) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Müzikoloji bölümü Bilim Sınavını (I. Eleme) başarıyla tamamlayan öğrenciler Düzey Sınavına (II. Eleme) girmeye hak kazanırlar. Bilim sınavında (I. Eleme) başarılı olan Devlet Konservatuvarları lise devresinden mezun olmuş adaylar Düzey Sınavına girmeden, hazırlık devresini atlayarak doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler. I. Eleme sınavında, Hazırlık devresine kabul edilecek adayların müzik tarihi, dünya tarihi ve sanat tarihi konularında bilgilerini, yazma ve yorumlama becerilerini temel düzeyde sundukları yazılı çalışmaları bilimsel inceleme ve araştırma kapasiteleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. II. Eleme sınavında, hazırlık devresi solfej ve müzik bilgisi derslerini takip edebilecek düzeyde temel teori bilgisi tespit edilen adaylar hazırlık devresine girmeye hak kazanırlar. Bilim ve Düzey sınavları sonucunda Genel Müzikoloji Bölümünde iki yarıyıl okutulan hazırlık sınıfı dersleri düzeyinde bilgisi tespit edilen öğrencilerin doğrudan Lisans öğrenimine devam etmesi uygun görülmektedir. MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü nün uygun gördüğü koşullar çerçevesinde Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde sınava giren adayların, yapılacak olan bilim sınavında Müzikoloji Bölümü Lisans devresindeki zorunlu derslerin içeriğinde belirtilen konular

2 çerçevesinde bilgisini sunması gerekmektedir. MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü mezunları ve diğer üniversitelerin Müzikoloji Bölümlerinden mezun olan adaylar dışında farklı alanlardan gelen öğrencilere, sınavlarda başarılı oldukları takdirde, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliği çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Sınıfı açılabilmektedir. HAZIRLIK SINIFI DERSLERİNİN YARIYIL DAĞILIMI 1. YARIYIL (Güz) Kod Ders Adı ve Şubeler Teorik Pratik Kredisi HEM 1 Solfej - I 6 - HPI 128 Yardımcı Piyano - I 1-2 HEM 5 İngilizce HZ- I 6-8 HEM 7 Müzik Bilgisi - I 2-2 HEM 9 Dünya Tarihi - I 2-2 HEM 111 Müzik Tarihine Giriş - I Kredi 2. YARIYIL(Bahar) Kod Ders Adı ve Şubeler Teorik Pratik Kredisi HEM 2 Solfej II 6 - HPI 129 Yardımcı Piyano II 1-2 HEM 6 İngilizce HZ- II 6-8 HEM 8 Müzik Bilgisi II 2-2 HEM 1 Dünya Tarihi - II 2-2 HEM 112 Müzik Tarihine Giriş - II Kredi HAZIRLIK SINIFI MÜFREDATI SOLFEJ HZ.-I 1 Dizek sistemi, notaların dizekteki konumları ve adlarının öğrenimi. Konuyla ilgili nota okuma çalışmaları. 2 Birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık değerlerin ve ölçü rakamı kavramının öğrenimi. Konuyla ilgili ritmik okuma çalışmaları. 3 Tonalite kavramının müzik örnekleriyle karşılaştırmalı genel tanıtımı. Do Majör gam, seslerin birbiriyle ilişkisi, tam ve yarım seslerin öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli/eşliksiz okuma çalışmaları. 4 2/4, 3/4, 4/4 ölçülerin, süre birimi kavramının, bu ölçü yapılarına göre el vuruş biçimlerinin öğrenimi. Uzatma bağı, noktası ve senkop öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli, eşliksiz ve ritmik okuma çalışmaları.

3 5 Aralık kavramı ve tüm aralıkların sayısal olarak adlandırılması. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları. Büyük 2 li ve küçük 2 li aralıkların, diyez ve bemol ün işlevinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve duyuş çalışmaları. 6 La minör gamı ve minör gam türlerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve eşlikli okuma çalışmaları. Okuma parçalarında karşılaşılannüans ve tempo terimlerinin öğrenimi, uygulanması. İlgili tonalitelerin bulunması, Do majör, la minör ilişkisi. Do majör ve La minör dikte çalışması. 7 Teorik olarak tüm anahtarların tanıtımı ve nedenselliği. Anahtara göre notaları adlandırma yöntemleri. Sol ve Fa anahtarlarında ayrı ayrı ve birbirine geçişli nota okuma çalışmaları. 8 Büyük 3 lü ve küçük 3 lü aralıkların öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları. Sol majör ve Mi minör tonalitelerinin öğrenimi, konuyla ilgili teori, eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. Fa majör ve Re minör tonalitelerinin öğrenimi, konuyla ilgili teori, eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 9 Akorun kuruluşu, müzikteki işlevi, majör, minör, eksilmiş ve artmış 5 li akorların öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları. 11 Diyez ve bemol sırası, tonaliteye göre dizeğin başında sıralanan diyez ve bemollerin düzeni, Fa majör, re minör tonalitelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori, eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 12 Onaltılık ve sekizlik değerlerin bir vuruş içinde düzensiz gruplaşmalarının, triolenin öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli, eşliksiz ve ritmik okuma çalışmaları. 13 Müzikte cümle kavramı, cümle sonu temel kalışların, eksen, altçeken ve çeken fonksiyonlarının ve yeden sesin öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma parçaları ve partisyon üzerinde analiz çalışmaları. 14 Tam 4 lü, Tam 5 li aralıklarının öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları. DANDELOT, G., Anahtar Okuma Kitabı; FONTAINE, F., Ölçülü Ritim Kitabı; POZZOLI, E., IV, VII, IX; SAYGUN, A. A., Töresel Musıki; CASTEREDE, J., Intervalles; EDLUND, L., Modus Novus. Ayrıca ilgili repertuardan eserler. SOLFEJ HZ.-II 1 İkişerli ve üçerli ölçü kavramının, 6/8, 9/8, 12/8 ölçülerin, süre birimi kavramının, bu ölçü yapılarına el vuruş biçimlerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori, eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 2 Komşu tonalitelerin bulunması ve modülasyon kavramının öğrenimi. Konuyla ilgili partisyon üzerinde analiz ve duyuş çalışmaları. 3 Re Majör ve Si minör tonalitelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori, eşlikli okuma ve

4 dikte çalışmaları. Artmış 4 lü ve Eksilmiş 5 i aralıklarının öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları. 4 Aralıkların çevrilmesi, bir aralıkla çevrimi arasında adlandırma ve tanımlama ilişkisi, Büyük 6 lı ve küçük 6 lı aralıklarının öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve duyuş çalışmaları. 5 İkişerli ve üçerli ölçülerin alt bölünmelerinin veya süre birimlerinin eşitlik ilkesine göre birbirine geçişli okunması. Si bemol Majör ve Sol minör tonalitelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 6 Temel biçim öğelerinin ve kalış türlerinin tekrarı, ve modülasyonlu kalışların öğrenimi. Çalgıların ses rengi, çalma biçimi özellikleri, senfoni, oda müziği, opera vb. türlerin tanıtımı. Müzik dönemlerine genel bir bakış. Konuyla ilgili partisyon üzerinde analiz ve dinleyerek analiz çalışmaları. Büyük 7 li ve küçük 7 li aralıklarının öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve duyuş çalışmaları. 7 İkişerli ve üçerli ölçülerde sürekli ve düzensiz senkop öğrenimi. 5 li akor çevrimleri ve şifrelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları. 8 Yalın müzik biçimleri, giriş ve kodanın öğrenimi, cümle ve bölmeleri harflerle kodlama. Çalgı aileleri, çalgıların oluşturduğu grupların tanıtımı. Konuyla ilgili partisyon üzerinde analiz ve dinleyerek analiz çalışmaları. 9 La Majör ve Fa diyez minör Mi bemol Majör ve Do minör tonalitelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. Donanıma bakılarak tüm tonaliteleri bulma kuralları. 11 Süre birimi ikilik ve birlik olan ölçülerin öğrenimi. Alto anahtarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli, eşliksiz okuma çalışmaları. 12 Bir tonalitedeki temel fonksiyon akor bağlantılarıyla ortaya çıkan ezgi partileri ve kadansın öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve piyanoda çalma çalışmaları. 13 Partisyon yazısına giriş. Sol, Fa ve alto anahtarı geçişli okuma çalışmaları. 14 Tüm ritmik, eşlikli, eşliksiz okumaların, teori bilgilerin final sınavı öncesi tekrarı. İlgili repertuar ve metotlar YARDIMCI PİYANO HZ.-I 1 Yarıyıl içinde hazırlanacak programın tanıtılması. 2 Öğrencinin gelişimine ve ihtiyacına göre ilgili parçaların seçimi. 3 Do Majör,La minör,sol Majör,Mi minör,fa Majör,Re minör 4 Beyer 1-20 arasından seçilen parçaların çalışılması. 5 Beyer arasından seçilen parçaların çalışılması. 6 Czerny 1-20 arasından seçilen parçaların çalışılması. 7 Czerny arasından seçilen parçaların çalışılması.

5 8 Beyer arasından seçilen parçaların çalışılması. 9 Gam Do Maj,La min,sol Maj,Mi min,fa Maj,Re min 11 Sınav programının teknik ve müzikal çalışılması. 12 Sınav programının teknik ve müzikal çalışılması. 13 Sınav programının baştan sona icrası. 14 YARDIMCI PİYANO HZ.-II 1 Re Majör,Si minör,la Majör,Fa# minör 2 Sib Majör,Sol minör,mib Majör,Do minör 3 Czerny arasından seçilen parçaların çalışılması. 4 Czerny arasından seçilen parçaların çalışılması. 5 Beyer arasından seçilen parçaların çalışılması. 6 Beyer arasından seçilen parçaların çalışılması. 7 Bach dan kolay bir parçanın seçilip çalışılması. 8 Bach dan seçilen parçanın ezber çalışılması. 9 Bartok dan seçilen bir parçanın çalışılması. 11 Sınav parçalarının seçilmesi. 12 Sınav parçalarının teknik ve müzikal çalışmaları. 13 Sınav parçalarının teknik ve müzikal çalışmaları. 14 İNGİLİZCE HZ.-I 1 Simple Present Tense of Verb "Be". Auxilary verbs, negatives, questions. 2 Social Expressions, Worksheets, Workbook Exercises, Simple Present Tense with verbs like, love, enjoy, hate, dislike + V_ing 3 Modal "must" to express necessity. Modal "can" to express possibility 4 Present continuous tense. Action and State Verbs (walk, know). Reading texts, Answering questions. 5 Present Passive. Sports and Leisure Activities. Numbers (Money, fractions, decimals, percentage)

6 6 Adverbs of degree. Descriptive writing. Talking about favourite sports. 7 Modal "May" to make a request. "To be Going to" to talk abut plans for the future. "Will" to talk about on-th-spot decisions. 8 The Simple Past Tense. The Past Continuous Tense. Giving Opinions, Exercises. 9 The Past Perfect Tense. Combining the sentences with "When", "Before", "After". Vocabulary. Past Passive. 11 Giving Opinions. Talking about your favourite poems, paintings or music. Writing composition. 12 Present Perfect Tense Exercises Asking questions with "How long" 13 Present Perfect Tense with "For", "Since", "Just", "Already". Learning about vocabulary of the related readings in Present Perfect. 14 Relative Clauses Connectors Exercises İNGİLİZCE HZ.-II 1 "Modal Verbs" (Obligation and Permission) Can, Must, Have to, Had to, May, Might 2 Adjectives that describe people beautiful, handsome, shy, easy going etc.. 3 Requests and offers; May I...? Can I...? Shall we...? Lets... Whay don't we...? 4 Talking about school rules Discussion - the rules of etiquette in different countries 5 Future Tenses; "The Near Future Tense" Exersises and worksheet exercises 6 "The Simple Future Tense" Exercises and worksheet exercises 7 Revision of Future Tenses "Quiz" 8 Questions with "Like, love" Do you like...? What is she like? 9 Verb patterns (want to do ( enjoy meeting)

7 Gerund x Infınitive sentences 11 Words that go together (tall people, rich food) Signs and soundbites 12 Revision of Simple past and Past Continuous Tenses Worksheet Exercises, Quiz 13 Revision of Present Perfect and Past Perfect Tenses Workshett Exercises, Quiz 14 Revision of The Relative Clauses (who, which, where, when, whose Exercises) MÜZİK BİLGİSİ-I 1 Dizek sisteminin tanımlanması; birden fazla dizekten oluşan partisyon örneklerinin genel tanıtımı. Notaların dizekteki konumları ve adları. 2 Nota değerlerinin birbirlerine göre süre ilişkileri ve nota değerlerinin adlandırılması. 3 Tonalite kavramına giriş yapılarak müzik repertuarından örneklerle genel bir tanıtımının yapılması. Do Majör tonalitesinden yola çıkılarak seslerinin birbirleriyle olan ilişkileri, tam ve yarım perdelerin öğrenimi. 4 Parçanın ölçü sistemini gösteren rakamların anlamı. 2/4,3/4,4/4 ölçülerin tanıtılması. Bu ölçülere ait süre biriminin öğrenimi. 5 Uzatma bağı, noktası ve senkop kavramlarının anlatılması. Aralık kavramı; tüm aralıkların sayısal olarak adlandırılması ve aralıkların niteliklerinin (büyük, küçük, tam, eksilmiş, artmış) öğrenimi. 6 Diyez, bemol, naturel (bekar) ın anlamlarının ve işlevlerinin anlatılması. Büyük 2 li ve küçük 3 lü aralıkların öğrenimi. 7 Donanım (tonal başlık) kavramı. Parçanın tonalitesine göre dizeğin başında sıralanan diyez ve bemollerin düzeni. 8 Minör tonalitelerin La minör gamı örnek verilerek anlatımı. Minör gam türlerinin öğrenimi. Doğal, armonik ve melodik minörlerin örneklerle anlatılması. 9 Nüans ve tempo terimlerinin anlatılması. Büyük 3 lü ve küçük 3 lü aralıkların öğrenimi. 11 Anahtar kavramı. Tüm anahtarların tanıtımı ve teorik olarak öğretilmesi. Anahtara göre notaları adlandırma yöntemleri. 12 Tam 4 lü, tam 5 li, eksilmiş 5 li, eksilmiş 4 lü, artmış 5 li ve artmış 4 lü aralıkların öğrenimi. Akorun kurulumu ve müzikteki işlevi, Majör, minör, eksilmiş ve artmış 5 li akorlar. 13 Bir tonalitedeki temel fonksiyon akorları. Eksen, altçeken, çeken akorlarının ve yeden sesin öğrenimi. Akor-armoni ve akor-ezgi ilişkisi. 14 Müzikte cümle kavramı; cümle sonu temel kalışların (tam ve yarım kalış; E ve Ç fonksiyonları) öğrenimi. Bu konuların partisyon üzerinde analiz çalışmaları ile

8 pekiştirilmesi. Müziğe Giriş Otto Karolyi, Temel Müzik Teorisi Paraşkev Hacıev, Ansiklopedik Müzik Sözlüğü İrkin Aktüze, Writing for the Orchestra Merton Shatzkın MÜZİK BİLGİSİ-II 1 Üçerli ölçülerin (6/8, 9/8, 12/8) anlatılması. Bu ölçülere ait süre biriminin öğrenimi. 2 Ilgili tonalitelerin bulunması, komşu tonaliteler ve modülasyon kavramının öğrenimi. Partisyon üzerinde analiz çalışmaları ile pekiştirilmesi. 3 Büyük 6 lı, küçük 6 lı, büyük 7 li, küçük 7 li aralıkların öğrenimi. Aralıkların çevrilmesi, bir aralıkla çevrimi arasında adlandırma ve tanımlama ilişkisi. 4 Müzikte öncül ve soncul cümleleri; yalın müzik biçimleri, giriş ve koda. Cümleleri ve bölmeleri kodlayarak gösterebilme. Konunun partisyon üzerinde analiz ve dinleyerek analiz çalışmaları ile pekiştirilmesi. 5 Çalgı aileleri, çalgıların oluşturduğu grupların tanıtımı. Çalma biçimi özelliklerinin CD den dinletmeli olarak örneklerle anlatımı. 6 Süre birimi ikilik ve birlik olan ölçülerin anlatılması. 7 Diyez ve bemol düzeninin tekrar edilmesi. Donanıma bakılarak tüm tonaliteleri bulabilme kurallarının anlatılması. 8 Alto anahtarının öğrenimi. Müzik dönemlerine genel bir bakış. 9 Aktarımlı çalgılar ile ilgili özel bilgiler. Aktarım yapma yöntemleri ve uygulanması. Aktarım kavramıyla anahtar okumanın ilişkisi li akorların kuruluşunun tekrarı. 5 li akor çevrimleri ve şifrelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teorik çalışmalar yapılarak pekiştirilmesi. 12 Tenor anahtarının öğrenimi. Modülasyon, temel biçim öğeleri ve kalış türlerinin tekrarı. 13 Tonalite içindeki gamlarda rastlanmayan bazı teorik aralıkların incelenmesi. Yan derecelerin (ikincil fonksiyonların) öğrenimi ve temel fonksiyonlarla ilişkilendirilerek anlatılması. (Ç6, E6, AÇ6) 14 Tüm teori bilgilerinin final sınavı öncesi tekrarı. Müziğe Giriş Otto Karolyi, Temel Müzik Teorisi Paraşkev Hacıev, Ansiklopedik Müzik Sözlüğü İrkin Aktüze, Writing for the Orchestra Merton Shatzkın DÜNYA TARİHİ-I

9 1 Paleolitik, Mezoilitik dönem kültürleri 2 Neolitik dönem kültürü ve uygarlığa katkısı 3 Mezapotamya kültürleri 4 Sümerler, Akadlar, Babil gibi önemli kültürlerin temel özellikleri ve eserleri 5 Roma imparatorluğu kültürü ve dünya tarihine katkısı 6 Çin uygarlığı ve dünya tarihine katkısı, önemli eserler 7 Mısır uygarlığı ve dünya tarihine katkısı, önemli eserler 8 Ortaçağ dönemi kültürleri 9 Genel tekrar 11 Rönesans ve rönesansı hazırlayan etkenler 12 Rönesans eserleri, slaytlarla sunum 13 Kültür konusunun ayrıntılı incelenmesi ve tanımlarının yapılması 14 Genel kültürel özellikler Prof. Dr. Bozkurt Güvenç İnsan ve Kültür, Türk Kimliği ve Kültürü- Malinowski-Prof. Dr. Nurettin Şazi Kösemihal Sosyoloji Tarihi-Prof. Dr. Güven Arsebük Kalıtım ve Evrim, Muazzez İlmiye Çığ Sümerler-Nephan Saran Kültürel Antropoloji, William Havilland Antropoloji Tarihi, Prof. Dr. Teoman Duralı Bilim-Felsefe nedir DÜNYA TARİHİ-II 1 Kültürün tanımı 2 Kültürün özellikleri 3 Kültürün eserlere yansıması 4 Örnekler-tartışma 5 Örnekler-ödevler üzerinde tartışma 6 Örnekler ödevler üzerine tartışma 7 Kültürel değişimler 8 Kültürel değişimler ve etkileri 9 Müzik tarihi açısından etkilerin tartışılması 11 Genel tekrar 12 Genel tekrar 13 Ödevler üzerine tartışma 14 Ödevler üzerine tartışma Prof. Dr. Bozkurt Güvenç İnsan ve Kültür, Türk Kimliği ve Kültürü- Malinowski-Prof. Dr. Nurettin Şazi Kösemihal Sosyoloji Tarihi-Prof. Dr. Güven Arsebük Kalıtım ve Evrim,

10 Muazzez İlmiye Çığ Sümerler-Nephan Saran Kültürel Antropoloji, William Havilland Antropoloji Tarihi, Prof. Dr. Teoman Duralı Bilim-Felsefe nedir MÜZİK TARİHİNE GİRİŞ-I 1 Müziğin temel kavramlarına bakış 2 Erken dönem müziği ve Antik Yunan da müzik 3 Ortaçağ da dini formlar 4 Ortaçağ da din dışı müzik 5 Rönesans ın müzik alanına yansıması 6 Rönesans döneminde müzikal türler 7 Operanın doğuşu 8 Barok dönemde diğer vokal türler: oratoryo, kantata, passion 9 Barok dönemde çalgısal türler: concerto grasso, konçerto, sonat 11 Barok dönemde çalgısal türler: füg, toccata vs. 12 J.S. Bach ve yapıtları 13 Barok dönemin genel değerlendirmesi 14 Klasik döneme genel bakış ve geçiş dönemi SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician. HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd., London MÜZİK TARİHİNE GİRİŞ-II 1 Klasik dönem müziği ve senfoni 2 J. Haydn ın yapıtları 3 W.A. Mozart ın müziğine genel bakış 4 W.A. Mozart ın operaları 5 L.W. Beethoven in müzik dili 6 L.W. Beethoven in senfonileri ve oda müziği yapıtları 7 Romantizmin genel hatları 8 Erken romentik besteciler ve minyatür formlar 9 Romantik dönemde senfoni ve senfonik şiir

11 11 Romantik dönem İtalyan operası 12 R. Wagner in opera alanına katkısı 13 Ulusal okullar 14 Geç romantizme genel bakış SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician. HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd., London LİSANS I DERSLERİNİN YARIYIL DAĞILIMI 1. YARIYIL(Güz) Zorunlu Dersler Kod Ders Adı ve Şubeler Teorik Pratik Kredisi GEM 1 Müzik Bilimi I 3-4 GEM 3 Batı Müziği Tarihi I 3-3 GEM 5 Solfej I 2-2 PİY 128 Piyano I 1-1 GEM 9 Mesleki İngilizce I 2-2 GEM 111 Geleneksel Türk Müziği I 2-2 GEM 113 Armoni I 2-2 TUR 131 Türk Dili I 2-1 ING 133 İngilizce I 2-2 GEM 115 Kültür Tarihi I 2-2 GEM 117 Sosyal Bilimler I 2-2 GEM 151 Seminer - I Kredi Seçmeli Dersler GEM 119 Araştırma Metodları - I 2-2 GEM 121 Türk Edebiyatı Tarihi I 2-1 GÜZ 137 Güzel Sanatlar I 1-1 GEM 131 Sanat Tarihi - I Kredi 2. YARIYIL(Bahar) Zorunlu Dersler

12 Kod Ders Adı ve Şubeler Teorik Pratik Kredisi GEM 2 Müzik Bilimi II 3-4 GEM 4 Batı Müziği Tarihi II 3-3 GEM 6 Solfej II 2-2 PİY 129 Piyano II 1-1 GEM 1 Mesleki İngilizce II 2-2 GEM 112 Geleneksel Türk Müziği II 2-2 GEM 114 Armoni II 2-2 TUR 132 Türk Dili II 2-1 ING 134 İngilizce II 2-2 GEM 116 Kültür Tarihi II 2-2 GEM 118 Sosyal Bilimler II 2-2 GEM 152 Seminer - II Kredi Seçmeli Dersler GEM 120 Araştırma Metodları - II 2 2 GEM 122 Türk Edebiyatı Tarihi II 2-1 GÜZ 138 Güzel Sanatlar II 1-1 GEM 132 Sanat Tarihi - II Kredi LİSANS I MÜFREDATI MÜZİK BİLİMİ-I 1 İlk medeniyetler ve müzik 2 İlk medeniyetler ve müzik 3 Klasik yunan medeniyeti ve müzik 4 Ortaçağ; Gregorien müzik, plain chant 5 Ortaçağ; Gregorien müzik, plain chant 6 Rönesans; Troubadour müziği (sekülarizm) 7 Rönesans; Troubadour müziği (sekülarizm) 8 Rönesans; Troubadour müziği (sekülarizm) 9 Reform, M. Luther (koraller)

13 11 Alman Ön Barok, Protestan Müziği (Schein, Scheid, Schütz) 12 J.S. Bach 13 J.S. Bach 14 F. Haendel SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician. HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, MÜZİK BİLİMİ-II 1 İtalya da Barok ustaları 2 İtalya da Barok ustaları 3 Fransa; Rameau, Couperin 4 Klasik Dönem; Haydn 5 Klasik Dönem; Haydn 6 W.A. Mozart; operada sosyal konular ve gerçekçilik 7 W.A. Mozart; operada sosyal konular ve gerçekçilik 8 W.A. Mozart; operada sosyal konular ve gerçekçilik 9 L.v. Beethoven 11 L.v. Beethoven 12 L.v. Beethoven 13 Romantizme geçiş; Gluck, Weber 14 Romantizme geçiş; Gluck, Weber SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician. HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, BATI MÜZİĞİ TARİHİ-I 1 Müzikte dönemler hakkında temel bilgi I 2 Müzikte dönemler hakkında temel bilgi II 3 Antik Yunan kültürü ve müziği 4 Ortaçağ ve müzikte çokseslilik 5 Rönesans dönemini hazırlayan etkiler 6 Ortaçağ ve Rönesans müziği karşılaştırmalı inceleme

14 7 Rönesans müziğinin genel özellikleri 8 Rönesans çoksesliliği 9 Reform ve Karşı Reform 11 Sınav değerlendirmesi ve genel tekrar 12 Rönesans ve Barok dönem müziği karşılaştırması 13 Barok dönemin genel müzik özellikleri 14 Genel Tekrar The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, BATI MÜZİĞİ TARİHİ-II 1 Barok dönemde operanın doğuşu 2 Barok dönem çalgı müziği 3 Klasik dönemi hazırlayan kültürel dönüşüm - Aydınlanma 4 Klasik dönem müziği hakkında genel bilgi 5 Opera buffa Opera Seria 6 Gluck ve opera alanında değişim 7 Bach ın Oğulları 8 Sturm und Drang ve Mannheim Ekolü 9 Haydn 11 Sınav değerlendirmesi ve genel tekrar 12 Haydn - Mozart 13 Beethoven 14 Genel Tekrar The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, SOLFEJ-I

15 1 Partisyon yazısına giriş; çeşitli partisyon örneklerinin tanıtımı. Barok ve klasik döneme ait örnek oda müziği notaların genel incelemesi. 2 Alto ve tenor anahtarlarının tanıtımı, uygun partisyon örneklerinde ve okuma parçalarında kullanılması. Eşlikli ve eşliksiz örnekler üzerinden konuyla ilgili alıştırmalar. 3 2'li, 3'lü, 6'lı, 7'li aralıklarla teori, duyuş, dikte çalışmaları. 4 İkişerli ve üçerli ölçülerin karması. Alt bölünmelerinin ya da süre birimlerinin eşitlik ilkesine göre çeşitli okuma parçaları ile egzersizler. 5 Orkestra partisyonuna giriş. Çalgı guruplarının partisyon üzerindeki düzeni. Konuyla ilgili Barok ve Klasik dönem orkestra partisyon örneklerinin incelenmesi. 6 2'şerli ve 3'erli ölçülerde sürekli ve düzenli senkop. Konuyla ilgili alıştırmalar. 7 1'li, 4'lü, 5'li ve 8'li aralıklarla teori, duyuş, dikte çalışmaları. 8 Mi Majör - do diyez minör, La bemol Majör - fa minör tonalitelerinin öğrenimi, konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 9 Partisyon inceleme; kalış türlerinin öğrenimi, çeşitli eserler üzrinden kalış türlerinin ve müzik cümlelerinin saptanması, partisyon üzerinde gösterilmesi. 11 Temel biçim öğelerinin hatırlanması; lied, trio'lu menuet vb. formların saptanması. Konuyla ilgili dinleme ve partisyon inceleme çalışmaları. 12 Aralıkların çevrilmesi; adlandırması ve tanımlaması ile ilgili duyuş egzersizleri. 13 Tek sesli ezgi duyuşu; ölçü yapısı, tonalitesi ve notalarının saptanması ile ilgili duyuş çalışması. Konuyu destekleyen dikte çalışmaları. 14 2'şerli ve 3'erli ölçülerle ilgili poliritim çalışması; değişik ritim kalıplarının kombinasyonları, konu ile ilgili çalışmalar. DANDELOT, G., Anahtar Okuma Kitabı; FONTAINE, F., Ölçülü Ritim Kitabı; POZZOLI, E., IV, VII, IX; SAYGUN, A. A., Töresel Musıki; CASTEREDE, J., Intervalles; EDLUND, L., Modus Novus. Ayrıca ilgili repertuardan eserler. SOLFEJ-II 1 Basit ve bileşik bütün aralıklar ('luya kadar) bu aralıkların saptanması ile ilgili duyuş ve okuma çalışmaları. 2 5'li akorlar ve çevrimler ile ilgili duyuş çalışmaları. Konuyla ilgili repertuar üzerinden analizler. 3 Re bemol Majör - si bemol minör, Si majör - sol diyez minör tonlarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları.

16 4 Müzik cümlelerinin yapısı; cümleyi oluşturan öğelerin saptanması, okuma parçalarındaki cümlelerin incelenmesi. 5 Çeken 7'li akorunun ve çevrimlerinin tanımı ve yapısı; çeken 7'li akorunun fonksiyonu, şifreleri, tonalite içindeki işlevi, saptanması. Konuyla ilgili repertuar üzerinden analizler. 6 2, 3, ve 4 zamanlı aksak ölçülerle çalışma; karşıvuru kavramı. Konuyla ilgili ritim egzersizleri ve el vuruş disiplininin oturtulması 7 Modlar (töreler) konusuna giriş. Saygun "Töresel Musiki" de karşılaşılan modların tanımlanması. 8 Nüansların, müzik cümlelerinin yapısıyla ilişkisi; müzikte nüans kavramı, konuyla ilgili okuma parçaları. 9 Sol bemol Majör - mi bemol minör, Fa diyez Majör - re diyez minör tonlarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 11 Alto, tenor ve bas anahtarlarının geçişli olarak kullanılması, konuyla ilgili eşlikli ve eşliksiz çalışmalar. 12 Sene içinde ele alınan parçalarda rastlanan tempo, gürlük terimi, artikülasyon, notasyon işaret ve terimlerinin genel tekrarı. 13 Do bemol Majör - La bemol minör, Do diyez Majör - la diyez minör tonlarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 14 Tüm ritmik, eşlikli, eşliksiz okumaların, teori bilgilerinin final sınavı öncesi genel tekrarı. İlgili repertuar ve metotlar YARDIMCI PİYANO-I 1 Czerny arasından seçilen etütlerin çalışılması. 2 Czerny etütlerin tekrarı,bach dan seçilen parçanın çalışılması. 3 Clementi Sonatin 1 numara birinci bölümün çalışılmaya başlanması. 4 Clementi Sonatin nin detaylı çalışılması,bach ın tekrarlanması. 5 Schumann Gençlik Albümü 1 numaranın çalışılması,czerny Etütlerin tekrarı. 6 Clementi Sonatin ikinci bölümün çalışılması,bach dan yeni bir parçanın çalışılmaya başlanması. 7 Schumann 1 numaranın tekrarı,clementi Sonatin 1. ve 2. bölümün tekrarı. 8 Bartok For Children ve A.Adnan Saygun İnci nin Kitabı ndan yeni parçaların seçilip çalışılması. 9 Clementi Sonatin 3. bölümün çalışılması,1.ve2.bölümün tekrarı.

17 11 Final sınav parçalarının seçilmesi ve çalışılması. 12 Final sınavı programının baştan sona icrası. 13 Final sınavı programının baştan sona icrası. 14 YARDIMCI PİYANO-II 1 Bach dan parça seçilmesi ve çalışılmaya başlanması. 2 Clementi 2. Sonatin birinci bölümünün çalışılmaya başlanması. 3 Bach ve Clementi nin tekrarlanması teknik çalışılması. 4 Schumann Gençlik albümü nden parça seçilmesi ve çalışılması. 5 Clementi Sonatin birinci bölümün tekrarı ve ikinci bölümün çalışılmaya başlanması.bach dan yeni bir parçanın seçilmesi ve çalışılması. 6 Usmanbaş dan 2 parçanın çalışılmaya başlanması. 7 Clementi Sonatin 3. bölümün çalışılması,1.ve 2. bölümün tekrarlanması, Usmanbaş 2 parçanın tekrarlanması ve teknik zorlukların çalışılması 8 Casella 11 Çocuk Parçası ndan 2 parçanın seçilmesi ve çalışılması. 9 Clementi Sonatin 3 bölümün tekrarlanması,bach ın tekrarlanması,schumann ın tekrarlanması. 11 Final parçalarının seçilmesi 12 Final sınavı için seçilen parçaların teknik çalışmaları ve baştan sona icraları. 13 Final sınavı için seçilen parçaların teknik çalışmaları ve baştan sona icraları. 14 MESLEKİ İNGİLİZCE-I 1 Notasyon 2 Anahtarlar 3 Nota isimleri 4 Donanım, arızalar 5 Gamlar, diziler, sentetik gamlar 6 Nota değerleri, suslar 7 Ölçüler, zamanlar 8 Ritmler-düzenli, düzensiz 9 Gamın derecelerinin teknik isimleri 11 Akorlar (5 li) 12 Akorlar (7 li)

18 13 Armoniye yabancı sesler 14 Süs notaları MESLEKİ İNGİLİZCE-II 1 Akor yapıları ve bağlantılar 2 Kadanslar / Bitirişler 3 Armoni terimleri 4 Telli Yaylı çalgılar 5 Nefesli çalgılar 6 Vurmalı çalgılar 7 Tuşlu telli çalgılar 8 Çalgı çalma teknikleriyle ilgili terimler 9 Vokal terimler 11 Form terimleri 12 Yapı özellikleri 13 Sahneye ait özel terimler 14 Batı müziği edebiyatında yer alan yazı türleri GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ-I 1 Makam. Makamsal müzikler dünya üzerinde görüldüğü yerler 2 Geleneksel Türk Müziğinin ses sistemi ve özellikleri. 3 Basit makamlara giriş, Çargah ve Buselik makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve dinleme. 4 Geleneksel Türk Müziğinde usûl ve kategorize edilme biçimleri. Nim Sofyan ve Semâî Usûlü özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme. 5 Rast makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme. 6 Sofyan ve Türk Aksağı Usûlü özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme. 7 Kürdî makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme. 8 Uşşak ve Beyâtî makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve dinleme. 9 Genel Tekrar

19 11 Hüseynî ve Muhayyer makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve dinleme. 12 Yürük Semâî Usûlü özellikleri. Bu usûlde parça okuma ve dinleme. 13 Öğrenilmiş tüm makam ve usûllerde eser deşifre etme, dinleyerek analiz. 14 Öğrenilmiş tüm makam ve usûllerde eser deşifre etme, dinleyerek analiz. Türk Musikisi Nazariyatı ve Usûlleri Kudüm Velveleleri, İsmail Hakkı Özkan, Ötüken Yayınevi, 2000 Music of the Ottoman Court: Makam, Composition and the Early Ottoman Instrumental Repertoire, Walter Feldman, Berlin, 1996 GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ-II 1 Hicaz Ailesi hakkında genel bilgi 2 Hümayun ve Hicaz makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve dinleme. 3 Uzzal ve Zirgüleli Hicaz makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve dinleme. 4 Devr-i Hindî ve Devr-i Tûran Usûllerinin özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme. 5 Neva makamı ve Tahir makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve dinleme. 6 Düyek ve Müsemmen Usûllerinin özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme. 7 Karcığar makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme. 8 Basit Sûznak makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme. 9 Genel Tekrar. ARA SINAV 11 Aksak ve Evfer Usûllerinin özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme. 12 Raks Aksağı Usûlünün özellikleri. Bu usûlde parça okuma ve dinleme. 13 Oynak ve Mürekkep Semâî Usûllerinin özellikkleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme. 14 Öğrenilmiş tüm makam ve usûllerde eser deşifre etme, dinleyerek analiz. Türk Musikisi Nazariyatı ve Usûlleri Kudüm Velveleleri, İsmail Hakkı Özkan, Ötüken Yayınevi, 2000 Music of the Ottoman Court: Makam, Composition and the Early Ottoman Instrumental Repertoire, Walter Feldman, Berlin, 1996

20 ARMONİ-I 1 Tonalite ve fonksiyon kavramlarının açıklanması, temel ve yardımcı fonksiyonlar 2 Akor yapıları konusunun özetlenmesi, 5 li akorlar ve şifreler 3 Armoni-üslup ilişkisi, farklı üsluplardan seçilmiş yapıtlar üzerinden armonik analiz çalışmaları 4 Armoni-üslup ilişkisi, farklı üsluplardan seçilmiş yapıtlar üzerinden armonik analiz çalışmaları 5 Temel bağlantı ilkeleri, 5 li akorlar ve çevrimleri 6 Temel bağlantı ilkeleri, 5 li akorlar ve çevrimleri 7 Armoniye yabancı sesler, melodi tasarımı 8 Armoniye yabancı seslerin türleri ve kullanımı 9 Cümle yapıları ve armoni arasındaki ilişkiler, kalış türleri 11 Kalış organizasyonları 12 Kalış organizasyonları 13 Kalış armonileri üzerinde armoniye yabancı sesler ile melodik tasarımlar 14 Kalış armonileri üzerinde armoniye yabancı sesler ile melodik tasarımlar CHALLAN, H. 380 Basses et Chants Donnés. REBER, H. Traité d Harmonie. DUBOIS, T. Traité d Harmonie. ARMONİ-II 1 Akor yapıları konusunun özetlenmesi, 7 li akorlar ve şifreler 2 Temel bağlantı ilkeleri, 7 li akorlar ve çevrimleri 3 Temel bağlantı ilkeleri, 7 li akorlar ve çevrimleri 4 Kalış bölgesinde farklı Çeken fonksiyonu organizasyonları 5 Kalış bölgesinde farklı Altçeken fonksiyonu organizasyonları 6 Eksenin uzatılması, işleme, geçit ve diğer yöntemler 7 Doğal çözüm ile yapay çözüm karşılaştırılması, armonik bağlantılarda beklenti faktörü 8 Farklı cümle tasarımlarında armonik içerik analizi 9 Farklı cümle tasarımlarında armonik içerik analizi

21 11 Modülasyon, alterasyon ve ortak akor kavramlarına genel bakış 12 Yakın tonalitelere modülasyon 13 Tonalite dışı seslerin kalış bölgesinde kullanımı 14 Tonalite dışı seslerin cümle başında kullanımı CHALLAN, H. 380 Basses et Chants Donnés. REBER, H. Traité d Harmonie. DUBOIS, T. Traité d Harmonie. KÜLTÜR TARİHİ-I 1 Mezopotamya; Gılgameş 2 Konfuçius 3 Buddha 4 İlyada, Odyssey 5 İlyada, Odyssey 6 İncil (Hristiyanlık) 7 İncil (Hristiyanlık) 8 Ortaçağ Avrupa; Niebelungenlied, Chanson de Roland 9 Ortaçağ Avrupa; Niebelungenlied, Chanson de Roland 11 Kuran-I Kerim (İslam) 12 Kuran-I Kerim (İslam) 13 İslam Klasikleri; 01 Gece, Firdevsi, Omer Hayyam 14 İslam Klasikleri; 01 Gece, Firdevsi, Omer Hayyam KÜLTÜR TARİHİ-II 1 Türk Klasikleri: Dede Korkut, Kutatgu Bilig, Divan-ı Lugati Türk 2 Türk Klasikleri: Dede Korkut, Kutatgu Bilig, Divan-ı Lugati Türk 3 Türk Klasikleri: Dede Korkut, Kutatgu Bilig, Divan-ı Lugati Türk 4 Anadolu Tasavvuf kültürü; Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre 5 Anadolu Tasavvuf kültürü; Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre 6 Osmanlı Klasikleri; Fuzuli, Leyla ile Mecnun, Evliya Çelebi :Seyahatname 7 Osmanlı Klasikleri; Fuzuli, Leyla ile Mecnun, Evliya Çelebi: Seyahatname 8 Avrupa da Rönesans; Dante: İlahi Komedya

22 9 Avrupa da Rönesans; Dante: İlahi Komedya 11 Bocaccio: Decameron 12 Cervantes: Don Quixote 13 Shakespeare: Machbeth, Hamlet 14 Shakespeare: Machbeth, Hamlet SOSYAL BİLİMLER-I 1 Bilim nedir 2 Bilimin doğuşu 3 Bilimlerin ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde ortaya çıkan engeller 4 Homosantrizim Egosantrizim ve Geosantrizim görüşleri 5 Dünya kültür tarihinde bilimsel düşünüşün önemi 6 Dünya kültür tarihinde önemli bilimsel saptamalar 7 Dünya kültür tarihi açısından önemli bilimsel düşünce tarihi genel bilgi 8 Düşünce tarihine genel bakış 9 Genel tekrar 11 Sosyal bilimler nasıl doğdu 12 Sosyal bilimlerin tanımları 13 Sosyal bilimlerin alanları ve araştırma örnekleri 14 Sosyal bilimci gözüyle düşünce tarihi SARAN, Nephan, Sosyal Antropoloji KÖSEMİHAL N. Şazi, Felsefe Düşünce Tarihi KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nedir? KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nasıl doğdu? GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür MERİÇ, Ümit, Sosyoloji Tarihi SOSYAL BİLİMLER-II 1 Bilimsel düşünüş genel tekrar 2 Düşünce tarihine genel bakış 3 Sosyal bilimci nasıl olmalı 4 Sosyal bilimcinin bakış açısını zenginleştirmesi 5 Güncel sosyal olaylardan örnek yorumlama çalışması

23 6 Ödev sunumu değerlendirme 7 Ödev sunumu değerlendirme 8 Ödev sunumu değerlendirme 9 Genel tekrar 11 Sosyal bilim araştırması nasıl yapılır 12 Araştırma metodları 13 Araştırma yöntemleri 14 Örnek araştırma sunumu SARAN, Nephan, Sosyal Antropoloji KÖSEMİHAL N. Şazi, Felsefe Düşünce Tarihi KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nedir? KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nasıl doğdu? GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür MERİÇ, Ümit, Sosyoloji Tarihi SEMİNER-I 1 Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları I 2 Sunum değerlendirmeleri I 3 Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları II 4 Sunum değerlendirmeleri II 5 Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları III 6 Sunum değerlendirmeleri III 7 Bölüm öğretim üyelerinin sunumları I 8 Bölüm öğretim üyelerinin sunumları II 9 Sunum değerlendirmeleri IV ARA SINAV 11 Öğrenci sunumları I 12 Öğrenci sunumları II 13 Öğrenci sunumları III 14 Genel Değerlendirme Seminer konuları kapsamında kaynaklar çeşitlilik gösterecektir. SEMİNER-II 1 Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları I 2 Sunum değerlendirmeleri I

24 3 Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları II 4 Sunum değerlendirmeleri II 5 Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları III 6 Sunum değerlendirmeleri III 7 Bölüm öğretim üyelerinin sunumları I 8 Bölüm öğretim üyelerinin sunumları II 9 Sunum değerlendirmeleri IV ARA SINAV 11 Öğrenci sunumları I 12 Öğrenci sunumları II 13 Öğrenci sunumları III 14 Genel Değerlendirme Seminer konuları kapsamında kaynaklar çeşitlilik gösterecektir. ARAŞTIRMA METODLARI-I 1 Bilimsel araştırmanın temel unsurları 2 Bilimsel bir araştırmada kullanılan temel kaynaklar 3 Kaynak taraması nedir? Nasıl yapılır? 4 Kaynak olarak kitap okunur? 5 Belge nedir? Nasıl kullanılır? Doğruluğu nasıl saptanır? 6 Araştırma mekanı olarak kütüphaneler, çeşitleri ve özellikleri 7 Araştırma mekanı olarak arşivler, çeşitleri ve özellikleri 8 Arşiv çalışması nasıl yapılır? 9 Bilim etiği ve intihal ARA SINAV 11 Bilimsel makale yazımının temel unsurları 12 Konu ve sorunsal nedir, nasıl seçilir? 13 Dipnot ve kaynakça nedir, nasıl gösterilir? 14 Dönemin değerlendirilmesi E. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları,Berikan Yay., Ankara, 20. Maurice Duverger, Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yay., Ankara, Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, RaymondBoudon, Sosyoloji Yöntemleri, Çev. Alev Türker, İletişim Yay., İstanbul, Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır,Çev. Gülay Aşkar Altay, Tübitak Yay., Ankara, 2000.

25 W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri / Nitel ve Nicel Yaklaşımlar,Yayınodası Yay., İstanbul, ARAŞTIRMA METODLARI-II 1 Bilimsel araştırma türleri 2 Evren ve örneklem nedir? Nasıl saptanır? 3 Bilimsel bir araştırmada teori ve hipotez kavramları 4 Bilimsel gözlem nedir? Nasıl yapılır? 5 Bilimsel gözlem türleri 6 Kantitatif araştırma yöntemleri 7 Anket nedir? Nasıl hazırlanır? Nasıl uygulanır? 8 Anketlerin değerlendirilmesi 9 Kalitatif araştırma yöntemleri ARA SINAV 11 Bilimsel mülakat nedir? Nasıl yapılır? 12 Derinlemesine mülakatın temel özellikleri nelerdir? 13 Mülakatlar nasıl değerlendirilir? 14 Dönemin değerlendirilmesi E. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları,Berikan Yay., Ankara, 20. Maurice Duverger, Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yay., Ankara, Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, RaymondBoudon, Sosyoloji Yöntemleri, Çev. Alev Türker, İletişim Yay., İstanbul, Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır,Çev. Gülay Aşkar Altay, Tübitak Yay., Ankara, W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri / Nitel ve Nicel Yaklaşımlar,Yayınodası Yay., İstanbul, SANAT TARİHİ-I 1 Tarihöncesi Çağlar ve Mağara Resmi 2 Neolitik Çağ: İlk Yerleşimler 3 İlk Uygarlıkları: Mezapotamya 4 İlk Uygarlıkları: Hititler 5 İlk Uygarlıkları: Mısır 6 Ege Uygarlıkları 7 Belgesel Gösterimi: How Art Made the World (BBC)

26 8 Yunan Sanatı 9 Helenistik Sanat ARA SINAV 11 Roma İmparatorluğu 12 Bizans Sanatı 13 Selçuklu Sanatı 14 Dersin Genel Değerlendirmesi JANSON, H.W & Anthony F. Janson, History of Art, H.W. &, Harry N. Abrams Inc. Publishers, GOMBRICH, E. H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984 Art History The Basics, ed. Grant Pooke & Diana Newall, Routledge, 2008 SANAT TARİHİ-II 1 Gotik Çağ ve Skolastik Düşünce 2 Erken ve Yüksek Rönesans 3 Geç ve Kuzey Rönesansı 4 Manyerizm 5 Belgesel Gösterimi: David Hockney, The Secret Knowledge (BBC) 6 Barok Sanatı 7 Barok Mimari 8 Rokoko Üslubu 9 Osmanlı da Barok ve Rokoko (Gezi- Aynalıkavak Kasrı) ARA SINAV 11 Lale Devri 18.Yüzyıl Osmanlı Sanatı 12 Oryantalizm 13 Osmanlı da Batılılaşma 14 Dersin Genel Değerlendirmesi JANSON, H.W & Anthony F. Janson, History of Art, H.W. &, Harry N. Abrams Inc. Publishers, GOMBRICH, E. H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984 Art History The Basics, ed. Grant Pooke & Diana Newall, Routledge, 2008

27 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-I 1 Türk Edebiyatı tarihinden genel bilgi. 2 Türk Edebiyatının devrelere bölünüşü ve nedeni. 3 İslamiyetten önceki Türk Tarihine genel bir bakış. 4 İslamiyetten önceki Türk Medeniyetine genel bir bakış. 5 Göktürkler ve Orhun abideleri 6 Kültegin, Bilge Kağan ve Tonyukuk kütabeleri. 7 Eski Türk Alfabeleri hakkında bilgi. 8 Uygur Devleti dönemi, Uygur eserleri. 9 Genel tekrar. 11 Doğu Türkistan medeniyeti 12 Milli Türk Destanı hakkında genel bilgi. 13 Alpertunga, oğuz destanı Ergenekon ve Köroğlu Destanı 14 İlk şiirler ve ilk şairlerimiz, kopuz. Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları Ahmet Tilla Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziği Yayınları TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-II 1 Türklerde musiki 2 İslam kültürü etkisi altındaki Türk Edebiyatına genel bir bakış 3 Karahanlılar devrinde Türk edebiyatı 4 Kaşgarlı Mahmud un şaheseri Divan-ıLügat it Türk 5 Yusuf Has Hacib in I şah eseri Kutadgu Bilig 6 Edebi neviler: Mersiye, Destan, Av şarkıları, aşk ve şarap şiirleri 7 Edib Ahmed ve Atabet ül Hakayık 8 Selçuklular devrinde Türk edebiyatı 9 Genel tekrar 11 Dünya tarininde önemli olan Selçuklular devrinde ilmi ve edebi gelişme 12 Mogollar devrinde Türk edebiyatı ve Türk dilinin önemi 13 Destani edebiyatın gelişmesi: Cengizname 14 Timur istilasına kadar Çagatay imparatorluğu ve Çagatay edebiyatı Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları Ahmet Tilla Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları

28 Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziği Yayınları LİSANS II DERSLERİNİN YARIYIL DAĞILIMI 3.YARIYIL(Güz) Zorunlu Dersler Kod Ders Adı ve Şubeler Teorik Prati Kredisi k GEM 201 Müzik Bilimi III 3-4 GEM 203 Batı Müziği Tarihi III 3-3 GEM 205 Solfej III 2-2 PİY 228 Piyano III 1-1 GEM 209 Mesleki İngilizce III 2-2 GEM 213 Armoni III 2-2 GEM 223 Opera Tarihi I 2-2 ING 233 İngilizce III 2-2 GEM 227 Müzik ve Dans I 2-2 GEM 215 Kültür Tarihi III 2-2 GEM 217 Sosyal Bilimler III 2-2 GEM 251 Seminer - III Kredi Seçmeli Dersler GEM 225 Asya Dilleri I * 2-1 GÜZ 237 Güzel Sanatlar III* 1-1 GEM 231 Sanat Tarihi - III 2 1 GEM 253 Yazarlık Yöntemleri-I 2 1 GEM 211 Geleneksel Türk Müziği- III Kredi 4.YARIYIL(Bahar) Zorunlu Dersler Kod Ders Adı ve Şubeler Teorik Pratik Kredisi GEM 202 Müzik Bilimi IV 3-4 GEM 204 Batı Müziği Tarihi IV 3-3 GEM 206 Solfej IV 2-2 PİY 229 Piyano IV 1-1 GEM 2 Mesleki İngilizce IV 2-2 GEM 214 Armoni IV 2-2 GEM 224 Opera Tarihi II 2-2

29 ING 234 İngilizce IV 2-2 GEM 228 Müzik ve Dans II 2-2 GEM 216 Kültür Tarihi IV 2-2 GEM 218 Sosyal Bilimler IV 2-2 GEM 252 Seminer - IV Kredi Seçmeli Dersler GEM 226 Asya Dilleri II * 2-1 GÜZ 238 Güzel Sanatlar IV* 1-1 GEM 232 Sanat Tarihi - IV 2 1 GEM 254 Yazarlık Yöntemleri-II 2 1 GEM 212 Geleneksel Türk Müz.-IV Kredi LİSANS II MÜFREDATI MÜZİK BİLİMİ-III 1 F. Schubert 2 F. Schubert 3 Felix Mendelssohn 4 F. Schumann 5 F. Schumann 6 F. Chopin 7 F. Liszt 8 R. Wagner; operada dram ve gerçekçilik 9 R. Wagner; operada dram ve gerçekçilik 11 R. Wagner; operada dram ve gerçekçilik 12 J. Brahms 13 J. Brahms 14 Bruckner SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician. HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.

30 MÜZİK BİLİMİ-IV 1 G. Mahler 2 G. Mahler 3 R. Strauss 4 R. Strauss 5 Dvorak; 19. yy. Uluslaşma ve Rus Beşleri 6 Smetana 7 Grieg 8 Glinka, Cesar Cui, Balakirev 9 Glinka, Cesar Cui, Balakirev ARA SINAV 11 M. Mussorsgi 12 A. Borodin 13 Rimsky-Korsakof 14 P.I. Çaykovski SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician. HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, BATI MÜZİĞİ TARİHİ-III 1 Romantik dönem hakkında temel bilgi I 2 Romantik dönem hakkında temel bilgi II 3 Beethoven ın son dönem eserleri 4 Beethoven sonrası senfoni geleneği 5 Schubert piyano ve oda müziği yapıtları 6 Schumann piyano ve oda müziği yapıtları 7 Lied Geleneği 8 Müzikte Faust Konusu 9 İtalya da Opera ARA SINAV 11 Sınav değerlendirmesi ve genel tekrar 12 Bellini, Rossini Operaları 13 Bruckner ve Senfoni 14 Genel Tekrar The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie

31 HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, BATI MÜZİĞİ TARİHİ-IV 1 Liszt ve Senfonik Şiir 2 Almanya da Opera 3 Wagner Operaları 4 Niebelung Yüzüğü Operaları 5 Mahler ve Alman Geleneği 6 Strauss un Senfonik Şiirleri 7 Staruss Operaları 8 Mahler ve Strauss-Karşılaştırma 9 Genel Tekrar ARA SINAV 11 Sınav değerlendirmesi 12 Staruss ve Mahler in 20. yy müziğine etkileri 13 Müzikte Ulusalcılık 14 Genel Tekrar The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd., London HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, SOLFEJ-III 1 Romantik dönem partisyon örneklerine geçiş; romantik dönem orkestral eserlerin partisyon ve çalgı grupları yapılarına, armonik ve ezgisel yapıya genel bakış. 2 Soprano anahtarının tanıtımı, uygun partisyon örneklerinde ve okuma parçalarında kullanılması. Eşlikli ve eşliksiz örnekler üzerinden konuyla ilgili alıştırmalar. 3 Dikte ve duyuş; tüm aralıklar ile bunların artmış ve eksilmiş halleri ile ilgili teorik hatırlatma ve duyuş çalışması. 4 İkişerli ve üçerli ölçülerin karma olarak kullanımının hatırlanması, zamanın alt bölmesinde geçici bölünmeler. 5 Sonat allegrosu'nun formal yapısı; parçalı biçimler, gelişmeli ve çeşitlemeli biçimler. Konuyla ilgili müzik örneklerinin dinlenmesi ve incelenmesi. 6 Alt bölünmelerin yoğunlaşması sonucu otuzikilik değerlerin killanımı ile ilgili ritim

32 okumaları ve egzersizleri. El vuruş disiplini içine oturtulması. 7 Suni yedili akorlarına giriş; Majör ve minör yedili aralıklarının teorik özellikleri ve tını rengi ile ilgili duyuş egzersizleri, eşlikli okuma parçaları içinde bulma. 8 Suni yedili akorlarına giriş; Yeden ve eksik yedili aralıklarının teorik özellikleri ve tını rengi ile ilgili duyuş egzersizleri, eşlikli okuma parçaları içinde bulma. 9 Tonal fonksiyonlar ve bunların müzik içinde kullanımları. Eşlikli okuma parçaları ve partisyon üzerinde fonksiyon analizi. 11 Rondo biçimi; formal yapının öğrenimi. Konuyla ilgili partisyon ve eser incelemesi. 12 Mezzosoprano anahtarının tanıtımı, uygun partisyon örneklerinde ve okuma parçalarında kullanılması. Eşlikli ve eşliksiz örnekler üzerinden konuyla ilgili alıştırmalar. 13 Ölçü geçişli ritim çalışmaları; farklı vuruş sayıları ve iç bölünme yapılarına sahip ölçüler arasında geçiş ve konu ile ilgili el vurma disiplinin oturtulması. Konuyla ilgili ritim çalışmaları. 14 Tüm 5'li ve 7'li akorların genel tekrarı; konuyla ilgili duyuş çalışması, okuma parçaları ve partisyonlar üzerinde armonik analiz. DANDELOT, G., Anahtar Okuma Kitabı; FONTAINE, F., Ölçülü Ritim Kitabı; POZZOLI, E., IV, VII, IX; SAYGUN, A. A., Töresel Musıki; CASTEREDE, J., Intervalles; EDLUND, L., Modus Novus.. SOLFEJ-IV 1 Basit ve bileşik bütün aralıklar ('luya kadar) bu aralıkların saptanması ile ilgili duyuş ve okuma çalışmaları. 2 5'li akorlar ve çevrimler ile ilgili duyuş çalışmaları. Konuyla ilgili repertuar üzerinden analizler. 3 Re bemol Majör - si bemol minör, Si majör - sol diyez minör tonlarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 4 Müzik cümlelerinin yapısı; cümleyi oluşturan öğelerin saptanması, okuma parçalarındaki cümlelerin incelenmesi. 5 Çeken 7'li akorunun ve çevrimlerinin tanımı ve yapısı; çeken 7'li akorunun fonksiyonu, şifreleri, tonalite içindeki işlevi, saptanması. Konuyla ilgili repertuar üzerinden analizler. 6 2, 3, ve 4 zamanlı aksak ölçülerle çalışma; karşıvuru kavramı. Konuyla ilgili ritim egzersizleri ve el vuruş disiplininin oturtulması 7 Modlar (töreler) konusuna giriş. Saygun "Töresel Musiki" de karşılaşılan modların tanımlanması.

33 8 Nüansların, müzik cümlelerinin yapısıyla ilişkisi; müzikte nüans kavramı, konuyla ilgili okuma parçaları. 9 Sol bemol Majör - mi bemol minör, Fa diyez Majör - re diyez minör tonlarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 11 Alto, tenor ve bas anahtarlarının geçişli olarak kullanılması, konuyla ilgili eşlikli ve eşliksiz çalışmalar. 12 Sene içinde ele alınan parçalarda rastlanan tempo, gürlük terimi, artikülasyon, notasyon işaret ve terimlerinin genel tekrarı. 13 Do bemol Majör - La bemol minör, Do diyez Majör - la diyez minör tonlarının öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. 14 Tüm ritmik, eşlikli, eşliksiz okumaların, teori bilgilerinin final sınavı öncesi genel tekrarı. İlgili repertuvar. PİYANO-III 1 Haydn,Mozart ya da Beethoven Sonatinlerden bir parçanın seçilmesi ve birinci bölümün çalışılmaya başlanması. 2 Bach Envansiyonlar dan bir parçanın seçilmesi ve çalışılması. 3 Seçilen Sonatin in tekrarlanması,bach ın tekrarlanması. 4 Chopin Mazurkalar dan bir parçanın seçilmesi ve çalışılmaya başlanması. 5 Schumann ya da Mendelssohn dan bir parçanın seçilmesi ve çalışılmaya başlanması. 6 Seçilen Sonatin in ikinci bölümünün çalışılmaya başlanması. 7 Bach,Chopin ve Sonatin in teknik çalışmalarının yapılması. 8 Çağdaş bestecilerden eser seçilmesi ve çalışılması, seçilen Sonatin in üçüncü bölümünün çalışılmaya başlanması. 9 Seçilen tüm eserlerin baştan sona çalınması,müzikal ve teknik problemlerin düzeltilmesi. 11 Bach dan yeni bir Envansiyon un çalışılması,seçilen sonatinin tüm bölümlerinin çalışılması. 12 Final sınavı için seçilen tüm eserlerin baştan sona icra edilmesi ve teknik problemlerin giderilmesi için çalışmalar yapılması. 13 Final sınavı için seçilen tüm eserlerin baştan sona icra edilmesi ve teknik problemlerin giderilmesi için çalışmalar yapılması. 14

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1803151 Şan I (2+0) AKTS: 4 1803152 Kulak

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I Türk Müziği Nazariyatı I-II (2+0) Kredi: 2 Genel müzik bilgileri. Türk ve Batı Müziği

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK SINIFI 1803108 Şan H (1 + 1) Kredi: 1,5 Bu dersin amacı,

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ 1 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ İlkokul 1 1 ses, 2 ses, 2/4 lük iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi) (ikinci

Detaylı

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Tasarım I (4-4-6) Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast,

Detaylı

2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ www.tmdk.edu.tr 2 İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Detaylı

6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI

6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAV İÇERİĞİ 6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI 1) SOLFEJ OKUMA PARÇALARI: 1. Kategori:

Detaylı

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl 1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl prensipler doğrultusunda değerlendirilir, sınav notu dersin öğretim elemanı tarafından gösterdiği dikkat, çalışması, İkinci Vize - 11. Hafta Üçüncü Vize - 14. Hafta

Detaylı

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano ve Yaylı Çalgılar

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL YCA101 Enstrüman I [A] [B] [C] [D] 4 7 Öğrencinin var olan müzikal ve teknik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI AY 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : Piyano Çalma Teknikleri ÜNİTE :.Basamak. Konumda Temel Davranışlar EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Oturuş ve Duruş Kuralları. Parmak

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MUZ1001 PİYANO 1 (1 0 1) AKTS:3 Piyanoda temel davranışlar hakkında bilgi ve beceriler, temel piyano tekniklerinden biri olan legatoyu geliştiren çalışmalar. Zıt yönde ve

Detaylı

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler Zeki NACAKCI - Alaattin CANBAY Yazarlar Doç. Dr. Ahmet Serkan Ece - Doç. Dr. Alaattin Canbay Doç. Dr. Ebru Temiz - Doç. Dr. Esra Dalkıran Doç. Dr. M. Kayhan Kurtuldu - Doç. Dr.

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ www.tmdk.edu.tr 2 İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Detaylı

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar)

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, (2013-2014/Bahar) 1 İçindekiler Sayfa Nr. Bale Anasanat Dalı Koreoloji Yüksek Lisans Programı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ANASANAT DALI SAZ SANAT DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ANASANAT DALI SAZ SANAT DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ANASANAT DALI SAZ SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK SINIFI 1802111 Türk Müziği Solfej ve Teorisi-H

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel AKTS (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Sanat Tarihi EÜT Güz 2 0-2 2 141 Önkoşul(lar)-var ise - Dersin

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF II. YARIYIL MZ102A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma II (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları A1: Temel/Elementary Dersin Süresi ( / Yıllık) Öğrencileri basit dil kalıplarıyla temel düzeyde iletişim kurabilecek, kendine, kişilere ve çevresine dönük açıklamalar yapabilecek, somut gereksinimlerini

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ HİCAZ MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ HİCAZ MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ HİCAZ MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce ING105 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi(1),(2),(3)

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi(1),(2),(3) T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi(1),(2),(3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1-(1) Bu

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 " Falsetto " nedir? A ) Nota yanlışlığı B ) Erkek şarkıcıların zorlanarak çıkardıkları en ince. ses

Yarışma Sınavı. 5  Falsetto  nedir? A ) Nota yanlışlığı B ) Erkek şarkıcıların zorlanarak çıkardıkları en ince. ses 1 " Carmina Burana " adlı yapıt kimindir? ) Beethoven B ) Mendelssohn C ) C. Orff D ) Mozart E ) Berlioz 5 " Falsetto " nedir? ) Nota yanlışlığı B ) Erkek şarkıcıların zorlanarak çıkardıkları en ince ses

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG102 Güz ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 0 3 Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Sınava Başvuru Koşulları 1. I pek U niversitesi Konservatuvarı Müzik Bo lümünün Özel Yetenek Sınavlarına, 2016

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

DEÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜZİK ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS GİRİŞ SINAVLARI İÇİN İSTENEN ESERLER LİSTESİ

DEÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜZİK ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS GİRİŞ SINAVLARI İÇİN İSTENEN ESERLER LİSTESİ DEÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜZİK ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS GİRİŞ SINAVLARI İÇİN İSTENEN ESERLER LİSTESİ PİYANO A. F. Chopin: Etüdler Aşağıda belirtilen etüdlerden bir tanesi: Op. 10 no: 1, 2, 4, 7,

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK (MÜZİK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK (MÜZİK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK (MÜZİK) ER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ ÖN KAYIT 01-05 AĞUSTOS 2016 TABAN PUAN TÜRÜ 2016 YGS EN AZ 240 PUAN SINAV ÖNCESİ KURS 06-13 AĞUSTOS 2016 ANADOLU GÜZEL SANATLAR

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : PİYANO ÇALMA TEKNİKLERİ ÜNİTE :.BASAMAK GAM VE MAKAMSAL DİZİ ÇALIŞMALARI EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Do-sol-re-lami minör gamları.

Detaylı

(YL: Yüksek Lisans, DOK: Doktora, (SY: Sanatta Yeterlik) 1)SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI. -Türk İslam Sanatları

(YL: Yüksek Lisans, DOK: Doktora, (SY: Sanatta Yeterlik) 1)SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI. -Türk İslam Sanatları T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF IV. YARIYIL MZ202A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma IV (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI MÜZİK AMAÇ Piyano, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve şan ana sanat dallarından oluşan Müzik Programı orkestra enstrümanlarının hemen hemen bütün dallarında eğitim öğretim vermektedir. Batı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ANASANAT DALI SES SANAT DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ANASANAT DALI SES SANAT DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ANASANAT DALI SES SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK SINIFI 1802111 Türk Müziği Solfej ve Teorisi-H

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME 1667 MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME ÖZET GĠRĠġ Yard. Doç. Dr. Feyza SÖNMEZÖZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

DEVLET KONSERVATUVARI

DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET KONSERVATUVARI Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 1986 yılında, Anadolu'da çağdaş anlamda, Atatürk ilkelerinin ışığında çoksesli Klasik Batı Müziği eğitimi ile Sahne Sanatları Eğitimi verecek

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG102 2 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) - 2 Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin Dili

Detaylı

( YAYLI ÇALGILAR ) D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAV İÇERİĞİ

( YAYLI ÇALGILAR ) D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAV İÇERİĞİ ORTAOKUL / LİSE MÜFREDATLARI ( 25 sayfa ) ( 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL-LİSE SOLFEJ-DİKTE-TEORİ DERSİ NAKİL ve GEÇİŞ KONTENJANLARI SEVİYE TESPİT SINAV PROGRAMI DÖKÜMANIN EN ALT KISMINA YERLEŞTİRİLMİŞTİR)

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ

GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Okul Şarkılarının Öğretilmesinde Gitarın Yeri ve Önemi GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Giriş Gökhan YALÇIN 1

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO ANASANAT DALI 2014-2015 ÖĞRETİM PLANI LİSANS I

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO ANASANAT DALI 2014-2015 ÖĞRETİM PLANI LİSANS I 2014-2015 ÖĞRETİM PLANI LİSANS I I. YARIYIL (GÜZ YARIYILI) 1 1801151 Oyunculuk I 6+6 13 İçin Başarılmış Olması Ön Şart Olan Derslerin Kodları - 2 1801152 Ses Konuşma I 3+1 5-3 1801153 Tiyatro Tarihi ve

Detaylı

DEVLET KONSERVATUVARI

DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET KONSERVATUVARI Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 1986 yılında, Anadolu'da çağdaş anlamda, Atatürk ilkelerinin ışığında çoksesli Klasik Batı Müziği eğitimi ile Sahne Sanatları Eğitimi verecek

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ Buca Eğitim Fakültesi; 1959 tarihinde İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsü adıyla öğretime başlamıştır. 1978-1979 eğitim - öğretim yılından itibaren yeni bir yapılanmayla öğretim

Detaylı

hangi şehir ismi uygundur?

hangi şehir ismi uygundur? 1 Selçuklular döneminde kurulan Tabılhane, Osmanlı döneminde neye dönüştürülmüştür? ) Mevlevihane B ) Konservatuar C ) Mehterhane D ) Bando E ) Mızıka 4 Klasiık dönemde kuşkusuz Türk adını müzikte en çok

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 3.SINIF V. YARIYIL MZ301A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma V (2-0-2) Akts Kredisi:

Detaylı

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 5. HAFTA

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 5. HAFTA TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 5. HAFTA GAMLAR Tam Ses Aralık (ing. whole tone interval) / Yarım Aralık: İki nota arasındaki mesafeye "aralık" denir. Klasik batı müziğindeki eşit tamperaman sistemde, bir tam ses

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Ders İzlencesi 2014 2015 Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program Adı : Çocuk Gelişimi PROGRAMI

Ders İzlencesi 2014 2015 Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program Adı : Çocuk Gelişimi PROGRAMI Ders İzlencesi 2014 2015 Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program Adı : Çocuk Gelişimi PROGRAMI Dersin adı: Çocuk ve Müzik Dersi veren öğretim görevlisi: Öğr. Gör. Özlem AKALIN YÜZGÜLEN Dersin veriliş şekli:

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU AGUSTOS 2013 A. 2013-2014 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RES1001 TEMEL TASARIM I (4 4 6) Aşağıda belirtilen Sanatın Elemanları ve İlkeleri ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları yaptırılır. A)

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI Mesleki Hazırlık Programı yıllık ve kredisiz bir programdır.

Detaylı

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ MÜZİK ALANI MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10 YAZARLAR KOM İSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5685 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BÖLÜMLERİNİN

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Müziksel İşitme Okuma Yazma I 2 2 3 A Müziksel İşitme Okuma Yazma II 2 2 3 A Piyano I 1 0 1 A Piyano

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İşletme İngilizcesi ENG212 Bahar ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 3 2 (saat/hafta) (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin Dili Dersin

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Öğr. Gör. Gökhan Yalçın gyalcin@hotmail.com Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

Müziksel İşitme Okuma Yaz 2 0 2 5 0310330204

Müziksel İşitme Okuma Yaz 2 0 2 5 0310330204 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

3. Modlar ve Mod Duyumunu Sağlayacak Akor Kalıplarının Kuruluşları (Chord Progressions)

3. Modlar ve Mod Duyumunu Sağlayacak Akor Kalıplarının Kuruluşları (Chord Progressions) 3. Modlar ve Mod Duyumunu Sağlayacak Akor Kalıplarının Kuruluşları (Chord Progressions) Mod ve mod duyumu sağlayacak akor kalıplarının (chord progression) nasıl oluşturulduğu her zaman merak konusu olmuştur.

Detaylı

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI Güz Dönemi Ders Kodu Dersin Adı T P AKTS Ders Türü TEA 500* Seminer 3 0 6 Zorunlu TEA 501 Sosyal Bilimlerde

Detaylı

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - -

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - - Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı 10 2 - - 5 2 - - Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul

Detaylı

müziği bestekârlarındandır? sesliliğin adıdır?

müziği bestekârlarındandır? sesliliğin adıdır? A A 1 Doğal minör moddaki bir dizinin 7. Derecesi üzerine kurulacak bir uygu (akor) hangi nitelikte olur? 33954 A ) Majör B ) Minör C ) Artık D ) Eksik E ) Dominant 4 Geleneksel Türk Sanat Müziği'nde fasıl

Detaylı

Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans :

Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans : T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI MÜZİK ANABİLİM DALI( YÜKSEK LİSANS/DOKTORA) İLE İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR : Müzik Anabilim

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

10. Kadans 1 Türleri. 1. Otantik Kadans 3. i. Tam Otantik Kadans 4

10. Kadans 1 Türleri. 1. Otantik Kadans 3. i. Tam Otantik Kadans 4 10. Kadans 1 Türleri Kadanslar müzikteki noktalama işaretleridir. Tıpkı dilde kullanılan nokta, virgül, ünlem, soru işareti gibi noktalama işaretlerinin her birinin farklı anlamları olduğu gibi, müzikteki

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMINA ÖN KAYITLA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN ÖZEL YETENEK

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Prof. Dr. Ayşe Gülçin Küçükkaya

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Prof. Dr. Ayşe Gülçin Küçükkaya DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Mimarlık Tarihi ve Teorisi ARCH 512 2014-15 Spring 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce

Detaylı