GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ"

Transkript

1 BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇELERİN ÖZELLİKLERİ

2 BÜTÇE UYGULAMASI 5018 SAYILI KANUN UYARINCA 2006 YILINDAN İTİBAREN KONSOLİDE BÜTÇE UYGULAMASINDAN, KANUNDA YENİ İFADELERLE TANIMLANAN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMASINA GEÇİLMİŞ VE BÜTÇE GENEL OLARAK TANIMLANMIŞTIR. (1050 SAYILI KANUN UYGULAMASINDAN 5018 SAYILI KANUN UYGULAMASINA GEÇİŞ)

3 BÜTÇE 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE; BELİRLİ BİR DÖNEMDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ İLE BUNLARIN UYGULAMASINA İLİŞKİN HUSUSLARI GÖSTEREN VE USULÜNE UYGUN OLARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN BELGE OLARAK TANIMLANMIŞTIR. (5018 SAYILI KANUN MADDE: 3/f)

4 BÜTÇENİN KAPSAMI GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ İDARELERİN BÜTÇELERİ; -MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ, - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI BÜTÇELERİ, - MAHALLİ İDARELER BÜTÇELERİ OLARAK HAZIRLANIR VE UYGULANIR. KAMU İDARELERİNCE BUNLAR DIŞINDA HERHANGİ BİR AD ALTINDA BÜTÇE OLUŞTURULAMAZ. (5018 SAYILI KANUN MADDE: 12)

5 BÜTÇE TÜRLERİ GENEL YÖNETİM İ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ SOS. GÜV. KUR. BÜTÇESİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BELEDİYE BÜTÇELERİ İL ÖZEL İDA. BÜT MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE BÜTÇELERİ

6 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ: 5018 SAYILI KANUNA EKLİ; - (I) SAYILI CETVELDE YER ALAN KAMU İDARELERİ (GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR) - (II) SAYILI CETVELDE YER ALAN KAMU İDARELERİ (ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR) - (III) SAYILI CETVELDE YER ALAN KAMU İDARELERİ (DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR) BÜTÇELERİNDEN OLUŞUR. (5018 SAYILI KANUN MADDE: 12)

7 BÜTÇE TÜRLERİ GENEL BÜTÇE : DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİNE DAHİL OLAN VE 5018 SAYILI KANUNA EKLİ (I) SAYILI CETVELDE YER ALAN KAMU İDARELERİNİN (50 ADET KURUM) BÜTÇELERİNDEN OLUŞUR SAYILI KANUNDA KATMA BÜTÇE OLARAK TANIMLANAN KURUMLARIN BİR KISMI (DSİ, TCK vb) 5018 SAYILI KANUNDA GENEL BÜTÇEYE DAHİL EDİLMİŞLERDİR. BÖYLECE KATMA BÜTÇELİ İDARELER KAVRAMI MEVZUATTAN ÇIKARILMIŞTIR.

8 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I) SAYILI CETVEL 1- Türkiye Büyük ük Millet Meclisi i 2- Cumhurbaşkanlığı 3- Başbakanlık 4- Anayasa Mahkemesi 5- Yargıtay 6- Danıştay 7- Sayıştay 8- Adalet Bakanlığı 9- Millî Savunma Bakanlığı 10- İçişleri Bakanlığı 11- Dışişleri Bakanlığı 12- Maliye Bakanlığı 13- Millî Eğitim Bakanlığı 14- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 15- Sağlık ğ Bakanlığı ğ 16- Ulaştırma Bakanlığı 17- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 18- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 19- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 20- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ğ 21- Kültür ve Turizm Bakanlığı 22- Çevre ve Orman Bakanlığı 23- Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 24- Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı 25- Jandarma a Genel e Komutanlığı ğ 26- Sahil Güvenlik Komutanlığı 27- Emniyet Genel Müdürlüğü 28- Diyanet İşleri Başkanlığı 29- Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 30- Hazine Müsteşarlığı 31- Dış Ticaret Müsteşarlığı 32- Gümrük Müsteşarlığı 33- Denizcilik Müsteşarlığı 34- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 35- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 36- Devlet Personel Başkanlığı 37- Özürlüler İdaresi Başkanlığı 38- Türkiye İstatistik Kurumu 39-Gelir İdaresi Başkanlığı 40- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 41- Karayolları Genel Müdürlüğü 42- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 43- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müd. 44- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 45- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 46- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müd. 47- Sosyal Yar. ve Dayanışma Gen. Müd. 48- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 49- Aile ve Sosyal Araştırmalar Gn. Md. 50- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müd.

9 BÜTÇE TÜRLERİ (DEVAM) ÖZEL BÜTÇE: BİR BAKANLIĞA BAĞLI VEYA İLGİLİ OLARAK BELİRLİ BİR KAMU HİZMETİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE KURULAN; - GELİR TAHSİS EDİLEN, - BU GELİRLERDEN HARCAMA YAPMA YETKİSİ VERİLEN, - KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI ÖZEL KANUNLA DÜZENLENEN - VE 5018 SAYILI KANUNA EKLİ (II) SAYILI CETVELDE YER ALAN HER BİR KAMU İDARESİNİN (117 ADET YILINDA) BÜTÇESİDİR. İ İ (5018 SAYILI KANUN MADDE :12)

10 ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER (II) SAYILI CETVEL 1- Yükseköğretim Kurulu 17- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 2- Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Müdürlüğü Enstitüleri (83+2=85 adet) 18- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 19- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 20- Türk Akreditasyon Kurumu 4- Savunma Sanayi Müsteşarlığı 21- Türk Standardları Enstitüsü 5- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 22- Milli Prodüktivite Merkezi Kur. Baş. 23- Türk Patent Enstitüsü 6- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 24- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Enstitüsü 25- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 7- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 26- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Kurumu ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 8- Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı 27- İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 9- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 28- Türk İşbirliği vekalkınma İdaresi Bşk. 10- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 29- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Müdürlüğü 30- GAP Bölge Kalkınma İdaresi 11- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 31- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 12- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 32- Kamu Denetçiliği Kurumu 13- Devlet Opera ve Balesi Genel 33- Mesleki Yeterlilik Kurumu Müdürlüğü 14- Orman Genel Müdürlüğü 15- Vakıflar Genel Müdürlüğü 16- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

11 BÜTÇE TÜRLERİ (DEVAM) DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUM BÜTÇESİ: ÖZEL KANUNLARLA KURUL, KURUM VEYA ÜST KURUL ŞEKLİNDE TEŞKİLATLANAN VE 5018 SAYILI KANUNA EKLİ (III) SAYILI CETVELDE YER ALAN HER BİR KAMU İDARESİNİN BÜTÇESİDİR. (8 ADET KURUM). (5018 SAYILI KANUN MADDE :12)

12 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (III) SAYILI CETVEL 1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2- Telekomünikasyon Kurumu 3- Sermaye Piyasası Kurulu 4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 6- Kamu İhale Kurumu 7- Rekabet Kurumu 8- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

13 BÜTÇE TÜRLERİ (DEVAM) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BÜTÇESİ: SOSYAL GÜVENLİK HİZMETİ SUNMAK ÜZERE, KANUNLA KURULAN VE 5018 SAYILI KANUNA EKLİ (IV) SAYILI CETVELDE YER ALAN HER BİR KAMU İDARESİNİN (2 ADET KURUM) BÜTÇESİDİR. MAHALLİ İDARE BÜTÇESİ: MAHALLİ İDARE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN BÜTÇELERİDİR. (5018 SAYILI KANUN MADDE : 12)

14 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI (IV) SAYILI CETVEL 1- Sosyal Güvenlik Kurumu 2 - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

15 BÜTÇENİN TANIMI 1050 SAYILI KANUNDA BÜTÇE KANUN OLARAK TANIMLANIRKEN 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE USULÜNE UYGUN OLARAK YÜRÜRLÜĞE Ü ÜĞ KONULAN BELGE OLARAK TANIMLANMAKTADIR. BUNUN NEDENİ 1050 SAYILI KANUNLA KAPSAMDAKİ BÜTÇE TANIMLANIRKEN, 5018 SAYILI KANUNLA KAMU BÜTÇELERİNİN HEPSİNİN BİR ARADA TANIMLANDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR SAYILI KANUNUN 15. MADDESİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU AYRICA TANIMLANMIŞTIR.

16 1050 VE 5018 SAYILI KANUNLARDAKİ BÜTÇE FARKLARI BÖYLECE; - MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YİNE KANUN OLARAK HAZIRLANACAK VE UYGULACAKTIR. - MAHALLİ İDARELER İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ BÜTÇELERİ İSE, YETKİLİ KARAR ORGANLARINDA (MECLİSLERİNDE/ YÖNETİM KURULLARINDA) KABUL EDİLEREK YÜRÜRLÜĞE KONULAN BELGE METİNLER OLACAKTIR.

17 .. NİTEKİM, 5018 SAYILI KANUNUN İLK UYGULAMASI OLARAK 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU BU ANLAYIŞ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANMIŞ VE KAPSAMINDA; - GENEL BÜTÇELİ İDARELER, - ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER VE - DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR YER ALMIŞTIR.

18 2006 YILI BÜTÇESİNİN ÖZELLİKLERİ İLK DEFA; *ORTA VADELİ PROGRAM VE MALİ PLAN YAYIMLANMIŞ VE KURUMLARDAN U BURADA BELİRLENEN TAVANLARA UYGUN BÜTÇE HAZIRLAMALARI İSTENMİŞTİR. * ÇOK YILLI BÜTÇELEME ANLAYIŞI YILLIK BÜTÇE HAZIRLANMIŞTIR. ÇERÇEVESİNDE ÜÇ * BÜTÇENİN KAPSAMI GENİŞLETİLEREK BÜTÇE OLAN BİRÇOK KURUM MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINA DAHİL EDİLMİŞTİR. Ş DIŞINDA BÜTÇESİ * BÜTÇE UYGULAMASINDA VE BÜTÇELER ARASI FON AKIŞ MEKANİZMALARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

19 Bütçe Hazırlama Süreci

20 HER BİR İ KURUM BÜTÇE TEKLİFİNDE GENEL BÜTÇE GİDER TAHMİNİ A CETVELİNDE GELİR; GENEL BÜTÇE B CETVELİNDE AÇIK; AÇIK MADDESİNDE BELİRTİLECEK

21 ÖZEL BÜTÇE VE DDK BÜTÇELERİ HER BİR İ KURUM; TEKLİFLERİ GELİR TAHMİNİ B CETVELİNDE GİDER TAHMİNİ A CETVELİNDE FİNANSMAN F CETVELİNDE GÖSTERİLECEKTİR.

22 BÜTÇE TAKVİMİ - 1 * BAKANLAR KURULUNCA ORTA VADELİ KABULÜ (MAYIS AYI SONUNA KADAR) (DPT) PROGRAMIN *YPK DA ORTA VADELİ MALİ PLANIN KABULÜ (HAZİRAN AYI 15 İNE KADAR) (MALİYE BAKANLIĞI) * MALİYE BAKANLIĞINCA BÜTÇE ÇAĞRISI VE EKİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİNİN, DPT NCA YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİNİN YAYINLANMASI (HAZİRANİ SONUNA KADAR) * KURUMLARCA HAZIRLANAN BÜTÇE TEKLİFLERİNİN MALİYE BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ (TEMMUZ AYI SONUNA KADAR). YATIRIM TEKLİFLERİ DE AYNI SÜRE İÇİNDE DPT NA VERİLİR.

23 BÜTÇE TAKVİMİ - 2 * KAMU İDARELERİ YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMELERİ (EYLÜL AYI SONUNA KADAR) YAPILAN BÜTÇE * MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER VE BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİNİN YPK DA BELİRLENMESİ (EKİM AYININ İLK HAFTASI) * MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU SUNULMASI (MALİ YILBAŞINDAN 75 GÜN ÖNCE) TASARISININ TBMM NE * PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA YAPILAN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ İ (55 GÜN İÇİNDE) KURUMLAR İTİBARİYLE * BÜTÇE TASARILARININ GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLMESİ VE KABUL EDİLEN BÜTÇENİN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASI MALİ YILBAŞINA KADAR)

24 ORTA VADELİ PROGRAM GÖREVLİ KURUM Devlet Planlama Teşkilatı Hazırlar, Bakanlar Kurulu kabul eder. HAZIRLAMA SÜRECİ Mayıs ayı sonuna kadar İÇERİĞİ İĞİ Kalkınma planları, stratejik planlar l ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri üklükl kapsar. OVP aynı süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır.

25 ORTA VADELİ MALİ PLAN İÇERİĞİ İĞİ Orta vadeli program ile GÖREVLİ KURUM uyumlu olmak üzere, Maliye Bakanlığı hazırlar, gelecek üç yıla ilişkin toplam Yüksek Planlama Kurulu gelir ve gider tahminleri ile karara bağlar. birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin i i ödenek teklif HAZIRLAMA SÜRECİ tavanlarını içerir. 15 Haziran a kadar. OVMP Resmi Gazetede yayımlanır.

26 BÜTÇE ÇAĞRISI VE EKİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ GÖREVLİ KURUM Maliye Bakanlığı HAZIRLAMA SÜRECİ Haziran ayı sonuna kadar. İÇERİĞİ Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak l k cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir.

27 YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ GÖREVLİ KURUM Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı HAZIRLAMA SÜRECİ Haziran ayı sonuna kadar. İÇERİĞİ Yatırım tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir.

28 BÜTÇE TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI İLGİLİ KURUMLAR Tüm Harcamacı Kuruluşlar l HAZIRLAMA SÜRECİ İ Temmuz ayı sonuna kadar ESASLAR Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; - Orta vadeli program ve mali planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar, -Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları, - Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı, -İdarenin performans hedefleri. doğrultusunda hazırlanır

29 BÜTÇE TEKLİFLERİNİN İNCELENMESİ ve BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ İLGİLİ KURUMLAR Maliye Bakanlığı ve Tüm Harcamacı Kurumlar ile DPT GÖRÜŞME TAKVİMİ 01 Ağustos - 30 Eylül KONUSU Kurumlar tarafından hazırlanan bütçe teklifleri Maliye Bakanlığında Bütçe Uzmanları tarafından incelenir ve harcamacı kurumlarla bütçe görüşmeleri yapılır. Aynı dönemde DPT uzmanlarıyla da yatırım teklifleri görüşülür.

30 BÜTÇE KANUN METNİ ÇALIŞMALARI GÖREVLİ KURUM Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü HAZIRLAMA SÜRECİ İ 1 Temmuz 15 Ekim İÇERİĞİ Kanun metni ; - Genel hükümler - Devlet borçları ve KİT lere KİTlere ilişkin hükümler - Kamu personeline ilişkin hükümler -Çeşitli hükümler olmak üzere dört kısımdan oluşur.

31 BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİ ÇALIŞMALARI İLGİLİ KURUMLAR D.P.T., Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ÇALIŞMA TAKVİMİ Eylül

32 YÜKSEK PLANLAMA KURULU Koordinatör; Devlet Planlama Teşkilatı Katılanlar; Maliye,Hazine,Merkez B. GÖRÜŞME TARİHİ 1 7 Ekim İÇERİĞİ Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısının Bakanlar Kurulunca TBMM ye sunulmadan önce yüksek planlama kurulunun toplanarak makro ekonomik göstergeler ve ekonomik büyüklüklerin görüşmesi.

33 BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİNİN HARCAMACI KURULUŞLARA YANSITILMASI HAZIRLAYAN KURUM Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü HAZIRLANMA TARİHİ Ekim

34 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN OLUŞTURULMASI İLGİLİ KURUMLAR Maliye Bakanlığı( BÜMKO) ve Harcamacı Kurumlar HAZIRLAMA SÜRECİ Ekim

35 BÜTÇE KANUN TASARISININ KONSOLİ EDİLMESİ GÖREVLİ KURUM Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü HAZIRLAMA TARİHİ Ekim

36 BÜTÇE KANUN TASARISININ T.B.M.M.NE SEVKİ HAZIRLAYAN Bakanlar Kurulu HAZIRLAMA TARİHİ Ekim İÇERİĞİ İĞİ Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin üklükl i yüksek planlama kurulunda görüşülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu, mali yıl başından en az 75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından T.B.M.M. ne sunulur

37 BÜTÇE KANUN TASARISINA EKLENEN BELGELER Bütçe Kanun Tasarısına Türkiye Büyük Millet Meclisi nde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere; a) Orta vadeli malî planı da içeren bütçe gerekçesi, b) Yıllık ekonomik rapor, c) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli, d) Kamu borç yönetimi raporu, e) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ş ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri, f) Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri, g) (kaldırıldı) h) Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi, Eklenir.

38 BÜTÇE KANUN TASARISININ TBMM DE GÖRÜŞÜLMESİ İLGİLİ İ İ BİRİM İ İ T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu GÖRÜŞME Ş TAKVİMİ 17 Ekim 1 0 Aralık KONUSU Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısı maddeler ve kurumlar itibariyle 55 gün içinde Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülüp karara bağlanır..

39 BÜTÇE KANUN TASARISININ T.B.M.M. DE GÖRÜŞÜLMESİ PLAN BÜTÇE KOMİSYONU; KOMİSYON İ 40 ÜYEDEN OLUŞMAKTA OLUP, BÜTÇE TASARISI ÜZERİNDE ÖNERGELER VERİP, KABUL EDİLMESİ HALİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA İMKANINA SAHİPTİR. KOMİSYON MERKEZİ YÖNETİM KANUNUNA TABİ KURUMLARIN TASARILARINI TEK TEK GÖRÜŞÜR. BÜTÇE BÜTÇE

40 BÜTÇE KANUN TASARISININ T.B.M.M. DE GÖRÜŞÜLMESİ İLGİLİ İ İ KURUL T.B.M.M. Genel Kurulu ÇALIŞMA Ş TAKVİMİ Aralık KONUSU Plan ve bütçe komisyonunda görüşülerek ül kabul edilen Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısı mali yıl başına kadar T.B.M.M. ce görüşülerek öü ül ve önce bölümler halinde sonunda da tümü üzerinden oylanarak karara bağlanır.

41 BÜTÇE KANUN TASARISININ T.B.M.M. DE GÖRÜŞÜLMESİ Genel Kurul; Bütçenin bütünü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibariyle görüşür ve bölümler itibariyle onaylar. Anayasanın 162 nci maddesi gereği milletvekilleri gider arttırıcı veya gelir azaltıcı tekliflerde bulunamazlar.

42 BÜTÇE KANUN TASARISININ KANUNLAŞMASI İLGİLİLER İ İ İÇERİĞİ İĞİ T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanı TARİH Mali yıl başından önce T.B.M.M. tarafından onaylanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır ve mali yıl başından önce Resmi Gazete d de yayımlanır.

43 YÜRÜRLÜK Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak ve Resmi Gazetede yayımlanan Bütçe Kanunu yeni yılda (1 Ocak 31 Aralık takvim yılı) uygulanmak a üzere e yürürlüğe ü üğe girer.

44 DDK BÜTÇE SÜRECİ Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik planları ve performans hedefleri ile kurumsal, işlevselş ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlarlar ve bütçelerini Eylül ayı sonuna kadar doğrudan TBMM ne, bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderirler.

45 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU (MİLYON YTL) GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR ( I SAYILI CETVEL) ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR (II SAYILI CETVEL) DDK (III SAYILI CETVEL) TOPLAM ÖZEL BÜTÇELİ HAZİNE YARDIMI GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 982 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

46 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU PERSONEL GİDERLERİ İ SOS. GÜV. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZ. ALIM GİD FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK TOPLAM

47 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GENEL KAMU HİZMETLERİ İ İ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ EKONOMİK İŞLER VE HİZ ÇEVRE KORUMA HİZ. 236 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ EĞİTİM HİZMETLERİ SOS.GÜV. VE SOS. YARDIM HİZ TOPLAM

48 Bütçe Uygulaması

49 ÖDENEKLERİN KULLANILMASI BÜTÇE KANUNU İLE VERİLEN ÖDENEKLER MALİ YILIN BAŞINDA OTOMATİK OLARAK VE TAMAMEN KULLANILABİLİR DEĞİLDİR. ÖDENEKLERİN KULLANILABİLMESİ İÇİN SERBEST BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. ÖDENEKLERİN SERBEST İŞLEM İLE YAPILIR; BIRAKILMASI İKİ TÜR 1- SERBEST BIRAKMA EDİLİNCEYE KADAR) İŞLEMİ (AHP/AFP VİZE 2- AHP/AFP VİZESİ VE REVİZESİ İŞLEMİ (BU VİZE CETVELLERİNDEİ YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER) İ İ

50 ÖDENEKLERİN SERBEST BIRAKILMASI 1- AHP / AFP VİZE EDİLİNCEYE KADAR MALİ YILIN BAŞINDA AHP/AFP VİZESİ İŞLEMLERİ TAMAMLANINCAYA KADAR KURUMLAR, MALİYE BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN GENELGELER ( TEL EMRİ UYGULAMASI DAHİL) ÇERÇEVESİNDE Ç HARCAMA YAPABİLMEKTEDİRLER. GENELGE KAPSAMINA GİRMEYEN İHTİYAÇLAR İÇİN BAKANLIĞIMIZDAN MÜNFERİT SERBEST BIRAKMA TALEP EDİLMEKTE VE YAPILAN SERBEST BIRAKMA İŞLEMİ TUTARI KADAR HARCAMA YAPILMAKTADIR.

51 ÖDENEKLERİN SERBEST BIRAKILMASI 2- AHP VE AFP VİZESİ GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR GİDER CETVELLERİ İLE İLGİLİ AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (AHP) HAZIRLARLAR. ÖZEL BÜTÇELER İLE DDK KURUMLAR GELİR VE GİDER CETVELLERİYLE İLE İLGİLİ AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI (AFP) HAZIRLARLAR. AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI; GELİRİ, GİDERİ VE FİNANSMANI İÇERİR.

52 AYRINTILI PROGRAMLAR AYRINTILI PROGRAMLAR (AHP/AFP) (AHP/AFP) ÖNCELİKLE ÖNCELİKLE; KURUMLAR, KURUMLAR, YAYIMLANAN YAYIMLANAN BÜTÇE BÜTÇE UYGULAMA UYGULAMA TALİMATINDA TALİMATINDA BELİRTİLEN BELİRTİLEN ESAS ESAS VE VE USULLER USULLER ÇERÇEVESİNDE ÇERÇEVESİNDE HAZIRLAYACAKLARI HAZIRLAYACAKLARI USULLER USULLER ÇERÇEVESİNDE ÇERÇEVESİNDE HAZIRLAYACAKLARI HAZIRLAYACAKLARI AYRINTILI AYRINTILI HARCAMA HARCAMA PROGRAMLARI PROGRAMLARI VEYA VEYA AYRINTILI AYRINTILI FİNANSMAN FİNANSMAN PROGRAMLARI PROGRAMLARI TEKLİFLERİNİ TEKLİFLERİNİ MALİYE MALİYE BAKANLIĞINA BAKANLIĞINA (BÜMKO) (BÜMKO) TEKLİFLERİNİ TEKLİFLERİNİ MALİYE MALİYE BAKANLIĞINA BAKANLIĞINA (BÜMKO) (BÜMKO) GÖNDERİRLER GÖNDERİRLER. KURUMLARIN KURUMLARIN TEKLİFLERİ TEKLİFLERİ VE VE HAZİNENİN HAZİNENİN NAKİT NAKİT PLANI PLANI ÇERÇEVESİNDE ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLEREK DEĞERLENDİRİLEREK GEREKLİ GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİKLER YAPILDIKTAN YAPILDIKTAN SONRA SONRA GEREKLİ GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİKLER YAPILDIKTAN YAPILDIKTAN SONRA SONRA İCMAL İCMAL DÜZEYDE DÜZEYDE VİZE VİZE EDİLİR EDİLİR VE VE KURUMLARA KURUMLARA GÖNDERİLİR GÖNDERİLİR.

53 AHP / AFP VİZESİ

54 AYRINTILI HARCAMA/FİNANSMAN PROGRAMI (AHP/AFP) KURUMLAR, MALİYE BAKANLIĞINCA VİZE EDİLEN İCMAL CETVELLERE UYGUN OLARAK TERTİP DÜZEYİNDE HARCAMA VE FİNANSMAN PROGRAMLARINI HAZIRLAR VE ONAYLARLAR. TERTİP DÜZEYİNDEKİ AHP/AFP ONAYLANDIKTAN SONRA ÖDENEKLER KULLANILABİLİR HALE GELMEKTEDİR. AHP/AFP VİZELERİ YAPILDIKTAN SONRA MÜNFERİT İ SERBEST BIRAKMA İŞLEMİ İ YAPILMAZ, ÖDENEKLER, VİZE EDİLEN HARCAMA PROGRAMININ REVİZE EDİLMESİ SURETİYLE KULLANILABİLİR HALE GETİRİLİR.

55 AHP / AFP REVİZESİ MALİYE BAKANLIĞINCA VİZE EDİLEN İCMAL CETVELLERE UYGUN OLARAK KURUMLARCA TERTİP DÜZEYİNDE DAĞILIMIĞ YAPILAN VE ONAYLANAN HARCAMA PROGRAMINDA YER ALAN ÖDENEKLERİN İHTİYACI KARŞILAMAYA YETERLİ OLMAMASI DURUMUNDA; - TERTİP DÜZEYİNDEKİ DAĞILIMDA, İCMAL CETVELLERİNİ DEĞİŞTİRMEYEN BİR REVİZE YAPILABİLİR. YAYIMLANAN BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞLERİYLE,BU BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE KURUMLAR YETKİLİ KILINMAKTADIR.

56 AHP / AFP REVİZESİ TERTİP DÜZEYİNDEKİ DAĞILIMDA, İCMAL CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK GEREKTİREN REVİZELER İLE BLOKE TUTULAN TERTİPLERE İLİŞKİN REVİZELER BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE MALİYE İ BAKANLIĞINCA Ğ (BÜMKO) GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNDEN, BU TALEPLER BÜTÇE İŞLEM TALEP FORMU İLE GEREKÇELERİ EKLENMEK SURETİYLE MALİYE BAKANLIĞINA (BÜMKO) İLETİLMEKTEDİR. MALİYE BAKANLIĞINCA UYGUN GÖRÜLEREK GERÇEKLEŞTİRİLEN REVİZELER VİZELERDE OLDUĞU GİBİ İCMAL DÜZEYİNDE OLMAKTADIR. BU NEDENLE, BU REVİZELERİN DE YİNE KURUMLAR TARAFINDAN İLGİLİ TERTİPLERİNE DAĞITILARAK ONAYLANMASI GEREKMEKTEDİR.

57 KURUM İÇİ AKTARMA - AKTARMA İŞLEMLERİ, İ MERKEZİ İ YÖNETİM İ BÜTÇE KANUNUNA KONULAN HÜKÜMLERLE (MADDE: 11) GÖRE YAPILMAKTADIR. - GENEL BÜTÇE VE ÖZEL BÜTÇE AÇISINDAN; KURUM İÇİ AKTARMALARDA ÖDENEĞİN % 20 SİNE KADAR OLAN TUTARLARDA KURUMLARA YETKİİ VERİLMİŞTİR. İ İ İ BUNU AŞAN AKTARMALAR İSE MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILMAKTADIR. - DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN BÜTÇE İÇİ ÖDENEK AKTARMALARI İSE KURUMLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. İ İ İ (5018 SAYILI KANUN MADDE:21- %5 İNE KADAR)

58 KURUMLARARASI FON AKIŞI GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR ARASI - HİZMET KARŞILIĞI VEYA KARŞILIKSIZ YAPILAN HER TÜRLÜ FON AKIŞI AKTARMA İŞLEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. GENEL BÜTÇE İLE ÖZEL VE DDK ARASI - (HİZMETİ ALAN GENEL BÜTÇE İSE) HİZMET KARŞILIĞI VEYA KARŞILIKSIZ YAPILAN HER TÜRLÜ FON AKIŞI TAHAKKUK İŞLEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. - (HİZMETİ ALAN ÖZEL VE DDK İSE) HİZMET KARŞILIĞI VEYA KARŞILIKSIZ YAPILAN HER TÜRLÜ FON AKIŞI TAHAKKUK İŞLEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. ÖZEL VE DDK İLE ÖZEL VE DDK ARASI -HİZMET KARŞILIĞI VEYA KARŞILIKSIZ YAPILAN HER TÜRLÜ FON AKIŞI TAHAKKUK İŞLEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİMEKTEDİR.

59 AKTARMADA YASAKLAR 1) ) PERSONEL GİDERLERİ İ İ TERTİPLERİNDEN, İ İ 2) AKTARMA YAPILMIŞ TERTİPLERDEN, 3) YEDEK ÖDENEKTEN AKTARMA YAPILMIŞ TERTİPLERDEN DİĞER TERTİPLERE AKTARMA YAPILAMAZ. (5018/MADDE:21)

60 GEREKTİĞİNDE KULLANILABİLECEK ÖDENEKLER ER 1) PERSONEL GİDERLERİNİ İ İ İ KARŞILAMA ÖDENEĞİ: GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN BÜTÇELERİNE KONULAN PERSONEL ÖDENEKLERİNİN YETMEYECEĞİ GEREKTİRDİĞİ ANLAŞILDIĞI GİDERLER İÇİN TAKDİRDE, "PERSONEL İLGİLİ MEVZUATININ GİDERLERİ" "SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ" İLE İLGİLİ MEVCUT VEYA YENİDEN AÇILACAK TERTİPLERE, MALİYE BAKANLIĞI YER VE BÜTÇESİNİN TERTİBİNDE ALAN ÖDENEKTEN AKTARMA YAPMAYA,

61 GEREKTİĞİNDE KULLANILABİLECEK ÖDENEKLER (2) YEDEK ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN TERTİBİNDE YER ALAN ÖDENEKTEN, GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN İ BÜTÇELERİNDE İ MEVCUT VEYA YENİDENİ AÇILACAK (01), (02), (03), (05) VE (08) EKONOMİK SINIFLANDIRMA KODLARINDA YER ALAN TERTİPLER İLE ÇOK ACİL VE ZORUNLU HALLERDE (06) VE (07) EKONOMİK SINIFLANDIRMA KODLARINDA YER ALAN TERTİPLERE AKTARMA YAPMAYA,

62 YEDEK ÖDENEK MALİ YIL İÇİNDE YEDEK ÖDENEKTEN YAPILAN AKTARMALARIN TÜR, TUTAR VE İDARELER İTİBARİYLE İ İ DAĞILIMI, Ğ YILIN BİTİMİNİ TAKİP EDEN ONBEŞ GÜN İÇİNDE MALİYE BAKANLIĞINCA İLAN EDİLİR. (5018/MADDE:23)

63 GEREKTİĞİNDE KULLANILABİLECEK ÖDENEKLER (3) YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ: MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN TERTİBİNDE YER ALAN ÖDENEKTEN, 2008 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARAR HÜKÜMLERİNE UYULARAK, 2008 YILI YATIRIM PROGRAMININ UYGULAMA DURUMUNA GÖRE GEREKTİĞİNDE ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERDE YER ALAN YATIRIMLARIN HIZLANDIRILMASI VEYA YILI İÇİNDE GELİŞEN ŞARTLARA GÖRE ÖNCELİKLİ SEKTÖR VE ALT SEKTÖRLERDE YER ALAN VE PROGRAMA YENİ ALINMASI GEREKEN PROJELERE ÖDENEK TAHSİSİ VEYA ÖDENEKLERİNİN ARTIRILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN PROJELERİNE İLİŞKİN MEVCUT VEYA YENİDEN AÇILACAK TERTİPLERE AKTARMA YAPMAYA,

64 GEREKTİĞİNDE KULLANILABİLECEK ÖDENEKLER (4) DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ: MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN TERTİBİNDE YER ALAN ÖDENEĞİ, YATIRIM NİTELİKLİ GİDERLER AÇISINDAN YILI YATIRIM PROGRAMI İLE İLİŞKİLENDİRİLMEK KAYDIYLA GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN HER TÜRLÜ DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMAK AMACIYLA MEVCUT VEYA YENİDENİ AÇILACAK TERTİPLERİNE AKTARMAYA, (5) BELEDİYELERE YARDIM ÖDENEĞİ: MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN TERTİBİNDE YER ALAN ÖDENEĞİ, BELEDİYELERE YARDIM OLARAK KULLANMAYA, YILLARI BÜTÇE KILINMAKTADIR. KANUNLARIYLA MALİYE BAKANI YETKİLİ

65 ÖRTÜLÜ ÖDENEK 5018 SAYILI KANUN MADDE 24 - ÖRTÜLÜ ÖDENEK; KAPALI İSTİHBARAT VE KAPALI SAVUNMA HİZMETLERİ, DEVLETİN MİLLÎ GÜVENLİĞİ VE YÜKSEK MENFAATLERİ İLE DEVLET İTİBARININ GEREKLERİ, SİYASİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLAR VE OLAĞANÜSTÜ HİZMETLERLE İLGİLİ HÜKÜMET İCAPLARI İÇİN KULLANILMAK ÜZERE BAŞBAKANLIK BÜTÇESİNE KONULAN ÖDENEKTİR. KANUNLARLA VERİLEN GÖREVLERİN GEREKTİRDİĞİ İSTİHBARAT HİZMETLERİNİ YÜRÜTEN DİĞER KAMU İDARELERİNİN BÜTÇELERİNE DE ÖRTÜLÜ ÖDENEK KONULABİLİR. ÖRTÜLÜ ÖDENEK, BU AMAÇLAR DIŞINDA VE BAŞBAKANIN VE AİLESİNİN KİŞİSEL HARCAMALARI İLE SİYASİ PARTİLERİN İDARE, PROPAGANDA VE SEÇİM İHTİYAÇLARINDA KULLANILAMAZ.

66 ÖRTÜLÜ ÖDENEK İLGİLİ YILDA BU AMAÇLA TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER TOPLAMI, GENEL BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ TOPLAMININ BİNDE BEŞİNİ GEÇEMEZ. BAŞBAKANLIK VE DİĞER İLGİLİ İDARE BÜTÇELERİNDE YER ALAN ÖRTÜLÜ ÖDENEKLERİN KULLANILMA YERİ, GİDERİN KİMİN TARAFINDAN YAPILACAĞI, HESAPLARIN TUTULMA VE KAPATILMA YÖNTEMİ, GİDERİ YAPANIN DEĞİŞMESİ HALİNDE YENİ YETKİLİYE HANGİ BELGELERİN AKTARILACAĞI BAŞBAKAN TARAFINDAN BELİRLENİR. ÖRTÜLÜ ÖDENEKLERE İLİŞKİN GİDERLER BAŞBAKAN, MALİYE BAKANI VE İLGİLİ BAKAN TARAFINDAN İMZALANAN KARARNAME ESASLARINA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLİR VE ÖDENİR.

67 YENİ TERTİP, GİDER VE GELİR KALEMLERİ AÇILMASI İLGİLİ İ İ MEVZUATINA GÖRE, YILI İÇİNDE İ HİZMETİNİ İ GEREKTİRDİĞİ HALLERDE MALİYE BAKANLIĞINCA BELİRLENECEK ÇERÇEVESİNDE KAPSAMINDAKİ KAMU ESAS MERKEZİ VE İDARELERİNİN USULLER YÖNETİM EKLİ (A) İŞARETLİ CETVELLERİNDE YENİ TERTİPLER, (B) İŞARETLİ CETVELLERİNDE YENİ GELİR KODLARI VE (F) İŞARETLİ CETVELLERİNDE YENİ FİNANSMAN KODLARI AÇILABİLİR.

68 GELİR FAZLASI KARŞILIĞI ÖDENEK KAYDI ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İLE DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN (B) İŞARETLİ CETVELLERİNDE BELİRTİLEN TAHMİNİ TUTARLARIN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLER KARŞILIĞI Ğ OLARAK MEVCUT VEYA YENİİ AÇILACAK TERTİPLERE YAPILACAK ÖDENEK KAYDI İŞLEMLERİNİ İFADE EDER. BÜTÇE KANUNUNUN 11 NCİ MADDESİNE GÖRE; BU İŞLEMLERİ YAPMAYA İLGİLİ KURUMLAR YETKİLİ KILINMIŞTIR. İKİ AYAKLI BİR BÜTÇE İŞLEMİ OLARAK YAPILMAKTADIR. DOLAYISIYLA, HEM ÖDENEĞE HEM DE İLGİLİ GELİR KALEMİNE EKLEME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

69 ÖZEL NAKİT KARŞILIĞI ÖDENEK BÜTÇELİ KURUMLARIN İDARELER (F) ÖDENEKLEŞTİRİLMEYEN GERÇEKLEŞEN MEVCUT VEYA KAYDI İLE İŞARETLİ FİNANSMAN YENİ AÇILACAK KAYDI İŞLEMİNİ İFADE EDER. DÜZENLEYİCİ VE CETVELLERİNDE FİNANSMAN FAZLALARI TERTİBE KARŞILIKLARI KARŞILIĞI YAPILACAK DENETLEYİCİ BELİRTİLEN, İLE OLARAK ÖDENEK YILLARI BÜTÇE KANUNLARIYLA; BU İŞLEMLERİ YAPMAYA İLGİLİ KURUMLAR YETKİLİ KILINMAKTADIR. GELİR FAZLASI KARŞILIĞI ÖDENEK KAYDI İŞLEMİNDE OLDUĞU GİBİ, İKİ AYAKLI BİR BÜTÇE İŞLEMİ OLARAK YAPILACAKTIR. DOLAYISIYLA, HEM ÖDENEĞE HEM DE İLGİLİ NET FİNANSMAN KALEMİNE EKLEME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

70 NAKİT KARŞILIĞI ÖDENEK KAYDI - NAKİT İMKANLARININ TAMAMI DEĞİL BİR KISMININ NET ÖNGÖRÜLMÜŞ KISIMLAR FİNANSMAN İSE, İHTİYACA OLARAK KULLANIMI GÖRE KULLANIMI ÖNGÖRÜLMEYEN YIL ÖDENEKLEŞTİRİLEREK KULLANILABİLİR. İÇİNDE - ÖDENEK YILSONUNA KAYDI KADAR İŞLEMİ YAPILDIĞI KULLANILAMAYAN TUTARI KESİN HESAPTA İPTAL EDİLİR. HALDE ÖDENEK

71 NAKİT KARŞILIKSIZ ÖDENEK KAYDI 5018 SAYILI KANUNUN 35 İNCİ İ MADDESİNEİ GÖRE AKREDİTİF İ İ ARTIKLARI İLE TAAHHÜT (YÜKLENME) ARTIKLARININ DEVRİNDE DE NAKİT KARŞILIĞI OLMAKSIZIN ÖDENEK KAYDI İŞLEMİ YAPILMAKTADIR. AKREDİTİF ARTIKLARI İLE TAAHHÜT (YÜKLENME) ARTIKLARININ DEVRİ, İLAVE NAKİT İHTİYACI DOĞURMAYAN İŞLEMLER OLDUĞUNDAN HAZİNE YARDIMI İLE İLİŞKİLENDİRMEK FAZLADAN NAKİT İMKANI YARATMAK ANLAMINA GELECEĞİNDEN BU YOL KULLANILMAKTADIR. BU NEDENLE BU İŞLEMLERİ ÖZGELİRLERLE DE İLİŞKİLENDİRMEK GEREKLİ BULUNMAMAKTADIR.

72 TEŞEKKÜRLERŞ

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECĠ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması

BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECĠ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECĠ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden bir kanundur. Bütçe yasası kamu

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 59751066.12.390 29.01.13 * 1009 Konu : AHP/AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ VE ÇOK YILLI BÜTÇELEME

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ VE ÇOK YILLI BÜTÇELEME MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ VE ÇOK YILLI BÜTÇELEME MALĠYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALĠ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA MODELİ I. BÖLÜM 2 DEĞĠġĠMLER 2006 yılından itibaren

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org MAHALLİ İDARELERDE ÖDENEK KULLANIMI VE BÜTÇEDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER VE BUNLARIN MUHASEBESİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org I- GİRİŞ Devlet, örgütleri (idari teşkilatları) içinde organları

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı