Necdet TUNA Tuğgeneral ATASE Daire Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Necdet TUNA Tuğgeneral ATASE Daire Başkanı"

Transkript

1 SUNUŞ Kurtuluş Savaşı nın Önderi, Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu, Ebedî Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK, 1911 de Trablusgarp Harbi nde, 1915 te Çanakkale Muharebelerinde ve 1918 de Suriye deki Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığındaki görevlerinde büyük askerî başarılar göstermiştir. Bu başarıları, harp raporları ve cerideleri ile döneme ait belgelerde açıkça görülmektedir yılında Trablusgarp Harbi nde uyguladığı gayrinizami harp yöntemleri ile Tobruk ve Derne bölgelerinde gönüllü yerel kuvvetleri ve halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırma çabaları Mustafa Kemal in askerî başarıları arasında yer alır. Birinci Dünya Harbi nde Çanakkale Muharebelerinde gösterdiği kararlı tutumu ve inisiyatifi, kendisinin dünyaca tanınan bir askerî lider olmasını sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı nda asker ve sivil tüm millî güçleri birleştirerek Millî Mücadele yi adım adım uygulaması sonucunda vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılmasını sağlamış ve millî egemenlik esasına dayanan yeni bir devlet kurmuştur. Arşiv Belgelerinde Mustafa Kemal ATATÜRK Cilt - 1 adlı eser, yıllarına ait Askerî Tarih Belgeleri Dergisi ndeki ATATÜRK ile ilgili belgelerden oluşmaktadır. Eserde, Trablusgarp ve Birinci Dünya Harbi ile ilgili yıllarına ait 118 belge bulunmaktadır. Eserde; Trablusgarp Harbi ile ilgili gerek Mustafa Kemal in bizzat kendisi tarafından gerekse kendisi hakkında çekilen telgraflar, yapılan yazışmalar ve muharebe raporları ile Birinci Dünya Savaşı nda Mustafa Kemal in Anafartalar Grup Komutanlığı, 7 nci Ordu Komutanlığı, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevleri esnasındaki faaliyetleri ile ilgili belgeler araştırmacıların istifadesine sunulmuştur tarihleri arasında yayımlanan Askerî Tarih Belgeleri Dergilerinden ATATÜRK e ait belgelerin seçilerek bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu eserin araştırmacılara ve gelecek nesillere ışık tutacağı değerlendirilmektedir. Necdet TUNA Tuğgeneral ATASE Daire Başkanı I

2 II

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BELGELER 1. Mustafa Kemal in İstanbul dan hareket etmesi, Trablusgarp a gidecek diğer subaylar, bunlara verilecek evrak ve Bingazi ye erzak ve para sevkiyatı hakkında Mısır Olağanüstü Komiserliğine çekilen telgraf Ömer Fevzi nin; Mustafa Kemal in Mısır a çıkması, subayların sevk masraflarının karşılanması ve çeşitli konuları içeren yazısı Mustafa Kemal in Senûsîlere mensup şeyhlerle Cağbub a hareketi ve Cağbub ve Cebel-i Ahfar arasında lojistik destek tesisiyle ilgili yazısı Mustafa Kemal tarafından istenen Yüzbaşı Nuri nin beş arkadaşıyla İstanbul a gelmesinin tebliğ edildiğini Mısır Olağanüstü Komiserliğine bildiren telgraf Mahmut Şevket Paşa nın, Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal in Senûsîlere mensup şeyhlerle Cağbub a hareketini bildiren şifresi Mustafa Kemal in lojistik destek tesisi için istediği subaylardan dördünün yola çıkarılmasıyla ilgili Ömer Lütfü nün Mısır Olağanüstü Komiserliğine şifresi Ömer Lütfü nün, Mısır yoluyla Bingazi bölgesine gönderilmiş olan Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal in Kahire den Mısır Olağanüstü Komiserliği şifresiyle göndermiş olduğu telgrafta istediği hususların icrasına başlandığını bildiren yazısı Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal in binbaşılığa terfi etmesi konusunda Ömer Lütfü nün Enver Bey e gönderdiği telgraf Tobruk ve Çevresi Komutanı Ethem Paşa nın, Binbaşı Mustafa Kemal ve Yüzbaşı Nuri nin emrine tayinleri hakkındaki şifreli telgrafı Enver Bey in; acil ihtiyaçtan dolayı, Tobruk ta bulunan Mustafa Kemal ve Nuri Bey in kendi yanına gelmeleriyle ilgili yazısı Enver Bey in; Mustafa Kemal in hem sevkiyatı sağlamak hem de Ethem Paşa ya gerekli yardımda bulunmak üzere Tobruk ta kalması ve Yüzbaşı Nuri nin kendisine katılmak için yola devam etmesi konusundaki yazısı Aralık 1911 tarihinde yapılan muharebe hakkında Tobruk ve Çevresi Komutanı Ethem Paşa nın Enver Bey e gönderdiği rapor III

4 13. Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal ve Yüzbaşı Nuri nin dört gün önce Tobruk tan Derne ye hareket etmeleri sebebiyle Nuri Bey e verilen emirlerin tebliğ edilememesiyle ilgili Tobruk ve Çevresi Komutanı Ethem Paşa nın Enver Bey e gönderdiği yazı Derne Doğu Kolu Komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal in Bingazi Kuvvetleri Komutanı Kurmay Binbaşı Enver Bey e gönderdiği, Derne Limanı ndaki düşman gemileri ve Derneli Nasır oğlu Aşur un ifadesini içeren rapor Derne Doğu Kolu Komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal in Bingazi Kuvvetleri Komutanı Kurmay Binbaşı Enver Bey e gönderdiği 14 Ocak tarihli rapor Derne Doğu Kolu Komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal in Ocak 1912 tarihli muharebe emri Derne Doğu Kolu Komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal in 17 Ocak 1912 tarihli muharebe raporu Derne Doğu Kolunun kuruluş cetveli Mısır Olağanüstü Komiseri Rauf Paşa nın, Kurmay Binbaşı Enver Bey den Defne Komutanı Şükrü aracılığıyla gelen şifreli 11 telgrafın açık bölümlerini içeren telgrafı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal in, Ocak 1912 de meydana gelen muharebeyle ilgili raporu ve ekleri Mustafa Kemal in Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl adlı eserinin son bölümünde bahsettiği raporlardan Hase Muhafaziye Bölük komutanının raporu Mustafa Kemal in Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl adlı eserinin son bölümünde bahsettiği raporlardan Avakile Kabilesi Komutanı Eşref in raporu Bingazi Genel Kuvvetlerinden Derne Kuvvetinin kuruluşu Bingazi Genel Komutanı Enver Bey in; Derne Doğu Kolu Komutanlığını yapmakta olan Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal in Derne Komutanlığına atandığını Harbiye Nezaretine bildiren yazısı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal in Derne komutanı olması nedeniyle erzak ve diğer işler için kendisine başvurmaları hakkında Mertube Erzak Memurluğuna yazılan yazı Beşara Zaviyesi Urbanından sorumlu Yüzbaşı Ali Rıza nın 03 Mart 1912 tarihine ait muharebe raporu Muhile Urbanı ve Avakile kabilesi Komutanı Eşref in 03 Mart 1912 tarihine ait muharebe raporu IV

5 28. Mustafa Kemal in Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl adlı eserinin son bölümünde bahsettiği raporlardan Topçu Komutanı İsmail Hakkı nın raporu Mustafa Kemal in Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl adlı eserinin son bölümünde bahsettiği raporlardan Mehmet Şükrü nün raporu Mustafa Kemal tarafından bir İtalyan bayrağının takdim edildiğine dair Mutasarrıf ve Bingazi Genel Komutanı Enver Bey in Harbiye Nezaretine gönderdiği yazı Derne Komutanı Mustafa Kemal in dört düşman askerinin etkisiz hâle getirilmesiyle ilgili Bingazi Genel Komutanlığına gönderdiği rapor Derne Komutanı Mustafa Kemal in, 29 Mayıs 1912 tarihli pusu hakkında Bingazi Genel Komutanlığına gönderdiği rapor Mayıs ta bir düşman torpidosunun Suse yi topa tuttuğuna dair Derne Komutanı Mustafa Kemal in Bingazi Genel Komutanlığına gönderdiği rapor Derne Osmanlı Kuvvetleri Komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal in, Şehat Nekahethanesinin doktoru Hüseyin Hüsnü Bey in not defterine yazdığı yazı Temmuz 1912 de düşman topçusu tarafından Hase kabilesi Muhafaziye askerlerinden Veysel bu Abdülali nin şehit edilmesi konusunda Derne Komutanı Mustafa Kemal in Bingazi Genel Komutanlığına gönderdiği yazı Derne Komutanı Mustafa Kemal in, Batı Kolu İleri Karakol Bölüğü ile Doğu Kolu bölgelerindeki duruma dair Bingazi Genel Komutanlığına gönderdiği rapor Gönüllü askerlerden Kesriyeli Halim in şehit olduğuna dair Derne Komutanı Mustafa Kemal in Bingazi Genel Komutanlığına gönderdiği yazı Derne Komutanı Mustafa Kemal in muharebe emri Mücahitlere yevmiye ödemesi sırasında yoklama yapılması hakkında Derne Komutanı Mustafa Kemal in Bingazi Genel Komutanlığına gönderdiği yazı Derne Komutanı Mustafa Kemal in, ileri karakol komutanından aldığı Ağustos gecesine ait keşif raporu İleri karakol, Doğu Kolu ve Timiskit komutanlarının gönderdiği keşif raporları Derne Komutanı Mustafa Kemal in; sağlığıyla ilgili inceleme yapılmasını emrettiği 124 üncü Alay askerlerinden Osman ın, yapılan araştırma sonucu Derne deki birlikte olmadığı hakkındaki yazısı V

6 43. İleri karakol tabur komutanının 28 Ağustos 1912 tarihli raporu Derne Komutanı Mustafa Kemal in Bingazi Genel Komutanlığına gönderdiği kollara bağlı zaviyelerin askerlerine ödenecek para miktarını gösterir cetvel Derne Komutanı Mustafa Kemal in, Kasr-ı Arun ve yeni yapılmakta olan istihkâmda büyük düşman birlikleri görüldüğü ve Derne den yüklü bazı kafilelerin bu birliklere gelip gittiğine dair Bingazi Genel Komutanlığına gönderdiği rapor Düşmanın yeni yaptırdığı istihkâm ve civarında düşmana ait büyük piyade birlikleri gördüğüne dair Derne Komutanı Mustafa Kemal in Bingazi Genel Komutanlığına gönderdiği yazı Eylül Muharebesi ndeki üstün hizmetlerinden dolayı ödüllendirilen Doğu kolundaki nizamiye ve muhafaziye askerleri ile astsubayların künyelerini gösterir liste Derne Komutanı Mustafa Kemal in ileri karakol tabur komutanından aldığı 30 Eylül-01 Ekim 1912 tarihli rapor Derne Komutanı Mustafa Kemal in Timiskit komutanından aldığı Ekim tarihli rapor Kabilelerden topçu ve mitralyöz bölüklerine tercihen gönüllü olanların kaydedilmesi konusunda Derne Komutanı Mustafa Kemal in Genel Komutanlığa arzı Muharebe sırasında telefon hatları bozulduğu için süvari ile haberleşme ihtiyacı doğduğu ve yerli hayvan satın alınması konusunda Derne Komutanı Mustafa Kemal in Bingazi Genel Komutanlığına gönderdiği yazı Derne Komutanı Mustafa Kemal ve Bingazi Genel Kuvvetleri Kurmay Başkanı Nuri Beylerin Makedonya Harekâtı na katılmak üzere hareketlerine izin verilmesi konusunda Bingazi Genel Komutanı Enver Bey in telgrafı İstanbul daki okullara gitmek için Doğu Kolundan 16 gencin istekte bulunduğuna dair Derne Komutanı Mustafa Kemal in Bingazi Genel Komutanlığına gönderdiği yazı Barış yapılması nedeniyle Derne Komutanı Mustafa Kemal in, Derne den hareket ettirilmesiyle ilgili Mutasarrıf ve Bingazi Genel Komutanı Enver in Harbiye Nezaretine gönderdiği yazı Kurmay subaylar Binbaşı Mustafa Kemal ile Aziz Ali nin terfi ettirilmeleri, Binbaşı Mehmet Nuri nin de nişanla ödüllendirilmesi Derne Komutanı Mustafa Kemal in Muhasebeci Adem Bey; Yüzbaşı Fuat ın Veznedar Derviş Efendi adlarıyla dönmekte olduklarına dair Mısır Olağanüstü Komiserliğine gönderilen yazı VI

7 57. Bingazi ve Çevresi Komutanı Enver Bey in barış yapılmasından sonra bölgedeki durum ve harbe devam etmeyeceğiyle ilgili telgrafı Derne Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal in Mısır a ulaşması ve İstanbul a gitmek için harcırah talep etmesi hakkında Mısır Olağanüstü Komiseri Rauf Paşa nın telgrafı Derne Komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal ve altı subayın Balkan Harbi ne katılmak üzere Hadımköy deki Genel Karargâha gönderilmesi konusunda Başkomutanlık Vekâletine yazılan yazı Mustafa Kemal in İtalya Harbi nedeniyle Bingazi ye gidişi sırasında İskenderiye de Binbaşı Ömer Fevzi den aldığı Mısır kuruşuna ait teslim makbuzunun gönderilmesiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığının yazısı Mustafa Kemal in İtalya Harbi nedeniyle Bingazi ye gidişi sırasında İskenderiye de aldığı Mısır kuruşunu Bingazi Muhasebeciliğine teslim ettiğine dair yazı Liman von Sanders in Başkomutan Vekili Enver Paşa ya, olağanüstü hizmetlerinden dolayı Kuzey Grup Komutanı Esad Paşa nın, 19 uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal in ve Ordu Kurmay Başkanı Kâzım Bey in Demir Salip Nişanıyla ödüllendirilmelerini teklif ettiği yazısı inci Ordu Komutanı Liman von Sanders in, Mustafa Kemal in zeki ve cesur bir subay olduğu hakkındaki görüşlere katıldığını belirten ve Başkomutanlık Vekâletine gönderdiği yazısı inci Ordu Komutanı Liman von Sanders in Anafartalar Bölge Komutanlığını, 19 uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal Bey e vermesiyle ilgili yazısı Mustafa Kemal in bizzat idare ettiği birliklerin Conkbayırı nda düşmanı geri püskürttüğü hakkında 5 inci Ordu Komutanlığının Başkomutanlığa raporu Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal in Conkbayırı, Şahintepe ve Kireçtepe deki durum hakkında 5 inci Ordu Komutanlığına raporu Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal in 5 inci Ordu Komutanlığına Conkbayırı ve Şahintepe deki durum hakkında raporu Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal in cephesindeki durum hakkında 5 inci Ordu Komutanlığına raporu Mustafa Kemal Paşa nın 7 nci Ordu Komutanlığına atanması için Enver Paşa nın teklifi Mustafa Kemal Paşa nın 7 nci Ordu Komutanlığına atanması için kendisine yapılan öneriye yanıtı VII

8 71. Aşiretler ve göçmenlerin, iskân işleri eski müdürünün Halep te bulunan aşiret reislerinin ilişki kurdukları kişiler hakkında 7 nci Ordu Komutanına verdiği bilgi Enver Paşa nın, Aneze şeyhlerinden Hacim Bey in orduya katılma isteği ve kendisinin albaylığa terfi ettirilmesi konusunda 7 nci Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa dan bilgi talebi nci Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa nın, Fırat Havzası ndaki aşiretlerle kurulmaya başlanan ilişkiler hakkındaki raporu Mustafa Kemal Paşa nın Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına tayin edildiğini bildiren yazısı Mustafa Kemal Paşa nın Adana ya hareket edeceğini bildiren yazısı Mustafa Kemal Paşa nın, 7 nci Orduya Ali Fuat Paşa nın vekâlet edeceğini bildiren yazısı Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mustafa Kemal Paşa nın mütarekenin imzalandığına dair 2 nci ve 7 nci Ordular ile Halep vilayetine gönderdiği kapalı telgraf Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mustafa Kemal Paşa nın mütarekenin şartlarını Başkomutanlık Kurmay Başkanlığından isteyen telgrafı Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mustafa Kemal Paşa nın karışık sınıflardan oluşan müfrezenin İslâhiye ye gönderilmesine dair 7 nci Orduya emri Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mustafa Kemal Paşa nın savaş dolayısıyla orduda istihdam edilen jandarma subay ve erlerinin asıl mesleklerine iadesi hakkında ordulara ve menzil müfettişlerine yaptığı tamim Mustafa Kemal Paşa nın memleketlerine dönen Alman ve Avusturyalılara kolaylık gösterilmesi konusunda 2 nci Orduya verdiği emir İtilaf devletleri uçaklarına ateş açılmaması konusunda Başkomutanlık Kurmay Başkanının Mustafa Kemal Paşa ya emri Başkomutanlık Kurmay Başkanının tarihli emrine Mustafa Kemal Paşa nın verdiği cevap Terhis ve tatbikatına dair Mustafa Kemal Paşa nın Başkomutanlık Kurmay Başkanlığına çektiği telgraf Mustafa Kemal Paşa nın Yıldırım Ordular Grubunun durumunu belirten raporu Yıldırım Ordular Grubu mıntıkasındaki demir yollarının teşkilatlandırılması hakkında Mustafa Kemal Paşa nın emri VIII

9 87. Lağv karargâhlarının faaliyetlerini tanzim eden Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığının emirleri Grup Komutanlığı bölgesindeki esirlerin mevcudunun ve milliyetlerinin bildirilmesi hususunda Mustafa Kemal Paşa nın 2 nci Orduya verdiği emir Mustafa Kemal Paşa nın Almanlardan teslim alınan otomobillerin işletilmesine dair emri Mütareke şartlarının bazı maddelerinin izahatını isteyen Mustafa Kemal Paşa nın Başkomutanlık Kurmay Başkanlığına şifresi İtilaf devletleriyle yapılacak müzakerelerde hazırlıklı ve kararlı hareket edilmesine dair Mustafa Kemal Paşa nın ordulara tamimi Torpil mevzilerinin İtilaf devletleri temsilcilerine gösterilmesine dair Mustafa Kemal Paşa nın 41 inci Tümen Komutanlığına emri İngilizlerin Musul u işgallerine muvafakat edemeyeceğine dair Ali İhsan Paşa nın Mustafa Kemal Paşa ya gönderdiği rapor Mütareke şartlarında olmadığı için Fransız muhribindeki memurların İskenderun a asker çıkarma isteklerinin yerine getirilmediğine dair Mustafa Kemal Paşa nın Başkomutanlık Kurmay Başkanlığına gönderdiği şifre Esirlerin Mersin den vapurla sevk edilmelerine dair Mustafa Kemal Paşa nın yazısı Sahil mıntıkalarında İtilaf devletlerinin işgal teklifleri ile karşılaşılması mümkün olduğundan müzakere için yetkili memurlarının hazırlıklı bulunmaları hususunda Mustafa Kemal Paşa nın emri Almanlardan alınan otomobillerin işletilmesi konusunda Mustafa Kemal Paşa nın verdiği emir Mütareke şartlarının bazı maddelerinin izahatına dair Mustafa Kemal Paşa nın Başkomutanlık Kurmay Başkanlığına gönderdiği şifre Yıldırım Baş Menzil Müfettişliğinin lağvedildiğine dair Mustafa Kemal Paşa nın tamimi İskenderun un işgaline ateşle mani olunacağına dair Mustafa Kemal Paşa nın Başkomutanlık Kurmay Başkanlığına şifresi Mütareke tatbikatında İtilaf devletlerinin sınırsız ihtiraslarına dair Mustafa Kemal Paşa nın şifresi nci Kolordunun İslâhiye bölgesine çekilmesi ile ilgili Mustafa Kemal Paşa nın emri IX

10 103. Almanların otomobillerini tahrip etmelerine engel olunmasına dair Mustafa Kemal Paşa nın emri Elde bulunan telsizlerin yetersizliğinden dolayı Hicaz Seferî Kuvvetlerine mütareke hakkında yapılacak tebligatın merkezden yapılması hakkında Mustafa Kemal Paşa nın emri İngilizlerin İskenderun u işgal hususunda yaptıkları aldatıcı hareketlerini tasvip eden Nezaretin emirlerine uyamayacağından, yerine birinin tayini için Mustafa Kemal Paşa nın Başkomutanlık Kurmay Başkanlığına şifresi Yıldırım ve 2 nci Ordu Karargâhlarının lağvedildiğine dair Mustafa Kemal Paşa nın yazısı Yıldırım ve 2 nci Orduların lağvına dair Mustafa Kemal Paşa nın Nezarete yaptığı teklif İskenderun un işgaliyle meydana gelecek tehlikeli durumun alınan önlemlerle önlenmiş olduğuna dair Mustafa Kemal Paşa nın 296 şifresi İskenderun un işgali ve lağvlar hakkında tekliflerinin yanlış anlaşılmaması için Mustafa Kemal Paşa nın Sadarete yazısı Yıldırım Grubu dâhilinde yeni teşkilat ve konuşlanmalara dair Mustafa Kemal Paşa nın emri nci Ordunun lağvında yapılacak işler hakkında Mustafa Kemal Paşa nın emri İdlib mıntıkasında meydana gelen eşkıyalık faaliyetlerinin İngilizlerce Türklere mal edildiğine dair Mustafa Kemal Paşa nın 305 yazısı İskenderun un teslim edilmesi sırasında mülki idare amirleri ile 41 inci Tümenin hareket tarzı hakkında Mustafa Kemal Paşa nın 307 şifresi İngilizlerin olaysız bir şekilde İskenderun u işgal ettiklerine dair Mustafa Kemal Paşa nın raporu İskenderun un işgalinden sonra güneyde kıtaatın hareket tarzına dair 15 inci Kolorduya Mustafa Kemal Paşa nın verdiği emir Mülga 2 nci ve 7 nci Ordular namına gönderilen telgraflarla yapılması emredilen işlerin aksamaması için bu gibi yazıların Gruba gönderilmesine dair Mustafa Kemal Paşa nın Harbiye Nezaretine yazısı İskenderun un işgaline dair iki tarafın müzakereye yetkili memurları arasında varılan anlaşma Mustafa Kemal Paşa nın Yıldırım Ordularına vedası DİZİN. 323 X

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER 1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri Balmumu heykellerinin en önemli özelliği; Atamızın ölümünde yüzünden alınan masktan bire bir çalışılmış olup 2008 yılından itibaren müzemizde sergilenmeye başlanmıştır. Sağ

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça *

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2006, 1-15 ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ Bayram Akça * Özet Bu çalışmada, Osmanlı Devleti nin I.Dünya Savaşı na

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Askerî Görevleri. Modern dünya tarihinin kaydettiği karizmatik liderlerin başında kuşkusuz Mustafa Kemal ATATÜRK gelmektedir.

Askerî Görevleri. Modern dünya tarihinin kaydettiği karizmatik liderlerin başında kuşkusuz Mustafa Kemal ATATÜRK gelmektedir. Askerî Görevleri Modern dünya tarihinin kaydettiği karizmatik liderlerin başında kuşkusuz Mustafa Kemal ATATÜRK gelmektedir. Mustafa Kemal ATATÜRK, yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden modern Türkiye

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

Atatürk ve Ağustos Ayı

Atatürk ve Ağustos Ayı Yılmadan Yorulmadan Dr. Sıtkı Aydınel Atatürk ve Ağustos Ayı Büyük asker ve büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık ömrünün tamamını vatanı ve milletine (hatta tüm insanlığa) hizmete adamış, çok

Detaylı

Ben size ölmeyi emrediyorum!

Ben size ölmeyi emrediyorum! Yılmadan Yorulmadan Dr. Sıtkı Aydınel BD EYLÜL 2016 Ben size ölmeyi emrediyorum! Tarihin gördüğü en büyük komutan ve devrimci Mustafa Kemal Atatürk, asker ve komutan olarak tarih sahnesine Çanakkale muharebelerinde

Detaylı

Atatürk ün İstifaları

Atatürk ün İstifaları Yılmadan Yorulmadan Dr. Sıtkı Aydınel Atatürk ün İstifaları 12 Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, meslek hayatı boyunca doğruluğuna inandığı idealleri ve düşünceleri uğruna gerektiğinde görevlerinden ve

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Evrensel Bakış Açısı. Fransız Taburunu Esir Alan

Evrensel Bakış Açısı. Fransız Taburunu Esir Alan Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Fransız Taburunu Esir Alan 44 Kuva-yi Milliyeci Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı nı küçümseyenler, Sadece Yunanistan ile savaşılmış derler. Böylelikle Yunanistan

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s. 255-259 KİTAP TANITIMI Dr. Çağla D. TAĞMAT * Ali Fuat Paşa nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (16

Detaylı

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 1938) "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." "Đki Mustafa Kemal

Detaylı

Genelkurmay Başkanlığı Çanakkale Zaferi nin 100.Yılında daha önce yayınlanmamış fotoğrafları paylaştı.

Genelkurmay Başkanlığı Çanakkale Zaferi nin 100.Yılında daha önce yayınlanmamış fotoğrafları paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı Çanakkale Zaferi nin 100.Yılında daha önce yayınlanmamış fotoğrafları paylaştı. - 'Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize

Detaylı

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Cerablus bölgesinin IŞİD'ten geri alınması için operasyon başlatıldı 24.08.2016 /

Detaylı

BÜYÜK TAARRUZ DA SUGÖREN KÖYÜ (12 30 AĞUSTOS 1922)

BÜYÜK TAARRUZ DA SUGÖREN KÖYÜ (12 30 AĞUSTOS 1922) BÜYÜK TAARRUZ DA SUGÖREN KÖYÜ (12 30 AĞUSTOS 1922) İstanbul - Bursa karayolundan Sugören tabelası yönüne dönünce arabamın camlarını aralarım. Dışardaki deniz kokusuyla karışmış bol oksijenli dağ havasını

Detaylı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1 1 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1 Kanun Numarası : 2692 Kabul Tarihi : 9.7.1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13.7.1982 Sayı : 17753 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 379 Amaç Madde

Detaylı

ATATÜRK ÜN DOĞDUĞU YILLAR VE ÖĞRENİM HAYATI

ATATÜRK ÜN DOĞDUĞU YILLAR VE ÖĞRENİM HAYATI ATATÜRK ÜN DOĞDUĞU YILLAR VE ÖĞRENİM HAYATI ATATÜRK ÜN HAYATI Mustafa Kemal, 1881 yılında Osmanlı Devleti nin Balkan topraklarındaki Selanik şehrinde doğdu. Bu sırada Osmanlı Devleti nin içinde bulunduğu

Detaylı

KORE DE TÜRK MUHAREBELERİ

KORE DE TÜRK MUHAREBELERİ T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA KORE DE TÜRK MUHAREBELERİ 2. BASKI Genelkurmay Personel Başkanlığı Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ

Detaylı

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ Yrd. Doç. Dr. A. Poyraz GÜRSON Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Dr. A. Poyraz Gürson, İlk-ortaöğretim ve liseyi İzmir Karşıyaka'da tamamlamayı müteakip

Detaylı

TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA.

TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA. TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA Vefatımda varislerim bu hûlâsadan küçük bir hûlâsa çıkarırlar. Arabi 1313, Rumi 1312 ve Miladi 1896 senesi Ramazan-ı Şerifin birinci gecesi

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ĐN ASKERLĐK HAYATINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI NIN YERĐ ÖZET ABSTRACT

MUSTAFA KEMAL ĐN ASKERLĐK HAYATINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI NIN YERĐ ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(ĐLKE) Atatürk ün Doğumunun 125. Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı Özel Sayısı MUSTAFA KEMAL ĐN ASKERLĐK HAYATINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI NIN YERĐ ÖZET

Detaylı

Fırat Kalkanı harekatı Başladı

Fırat Kalkanı harekatı Başladı Fırat Kalkanı harekatı Başladı Suriye nin kuzeyine yönelik Fırat Kalkanı harekatı kapsamında tank birlikleri, Suriye sınırından içeri girdi. Cerablus a doğru hareket eden tanklar, IŞİD hedeflerini vuruyor.

Detaylı

TÜRKİYE NİN KORE SAVAŞI NA KATILIŞI VE KUNURİ MUHAREBELERİ

TÜRKİYE NİN KORE SAVAŞI NA KATILIŞI VE KUNURİ MUHAREBELERİ TÜRKİYE NİN KORE SAVAŞI NA KATILIŞI VE KUNURİ MUHAREBELERİ Kore Savaşı nın Çıkışı İkinci Dünya Savaşı nda Sovyetler Birliği nin Japonya ya savaş ilanı üzerine Amerika Savunma Bakanlığının 38 inci paralelin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Hafta 7 Prof. Dr. Haluk SELVİ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu

Detaylı

Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ

Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Komutanlar ve Stratejiler Editörler Lokman Erdemir & Kürşat Solak Çanakkale 2015-100. Yıl Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Komutanlar ve Stratejiler Editörler: Lokman

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL e YAPILAN BÜYÜK AYIP

MUSTAFA KEMAL e YAPILAN BÜYÜK AYIP MUSTAFA KEMAL e YAPILAN BÜYÜK AYIP Soner YALÇIN Twitter: hsoneryalcin E-mail: syalcin@sozcu.com.tr SÖZCÜ, 15 Mart 2015 http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/mustafa-kemale-yapilan-buyuk-ayip-772119/ Çanakkale

Detaylı

Atatürk ün Hayatı 1881-1938

Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Soyağacı Atatürk ün Doğduğu Ev Selanik - 1881 Atatürk ün Annesi ve Babası Ali Rıza Efendi Zübeyde Hanım Harp okulundan yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu 11 Ocak 1905

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Çanakkale Geçilmez! Şehitler Haykırdı:

Çanakkale Geçilmez! Şehitler Haykırdı: Şehitler Haykırdı: Çanakkale Geçilmez! Yazan: SAFA TEKELİ Ç anakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen zafer, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktasıdır. Kara, hava ve deniz güçlerinin; her türlü teknoloji

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. 13 Mart 1899 : İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ [(16.7.2003 R.G. 82 EK III A.E. 513 Sayılı Tüzüğün), (14.7.2004 R.G. 102 EK III A.E. 389), (4.2.2010 R.G. 18 EK III A.E. 74), (16.8.2011 R.G. 137 EK III A.E.

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR Yaralıların Cepheden Sevki Cephe Yuva Sargıyeri Araba Durakları Seyyar, Harp, Menzil Hastaneleri Memleket Hastaneleri AÇIKLAMA Bu kartlarda

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK YAZILIYA HAZIRLIK SETİ 8. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. Fasikül İÇİNDEKİLER 3 Bir Kahraman Doğuyor; Mustafa nın Çocukluğu ve Eğitim Hayatı 6 Mustafa Kemal in Askerlik Hayatı 11 Mustafa Kemal

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI Süreyya Hami ŞEHİDOĞLU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 24, Cilt: VIII, Temmuz 1992 Nafiz KOTAN İsmail Habip, Kurtuluş Savaşı nı anlatırken:...

Detaylı

Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı

Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis, 449. ölüm yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Atatürk Meydanı nda düzenlenen

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 16 Prof. Dr. Refik TURAN Özel Sayısı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 16 Prof. Dr. Refik TURAN Özel Sayısı ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA OSMANLI İTALYAN HARBİ NDE (1911-1912) TRABLUSGARP IN İŞGALİ VE DERNE MUHAREBELERİNDE BİNBAŞI MUSTAFA KEMAL Dr. Hüsnü ÖZLÜ ÖZET 19 uncu yüzyılın sonlarına doğru sömürgecilik mücadelesine

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

BALKAN SAVAŞI NA KATILAN KOMUTANLARIN YAŞAM ÖYKÜLERİ

BALKAN SAVAŞI NA KATILAN KOMUTANLARIN YAŞAM ÖYKÜLERİ T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA BALKAN SAVAŞI NA KATILAN KOMUTANLARIN YAŞAM ÖYKÜLERİ (ALAY VE DAHA ÜST BİRLİK KOMUTANLARI) Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları ANKARA GENELKURMAY

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

İşte ihanet yıllığı HIZLA YÜKSELDİLER

İşte ihanet yıllığı HIZLA YÜKSELDİLER İşte ihanet yıllığı Hava Harp Okulu nun 2006 yıllığı 15 Temmuz gecesi bomba yağdıran pilotlarla dolu. 16 hain yüzbaşı eğitimlerini Akın Öztürk ün komutan olduğu Çiğli 2. Ana Jet Üssü nde tamamladı. SABAH,

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

BÖLÜM - 1. Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL

BÖLÜM - 1. Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL 1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL Bölüm 1: Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı BÖLÜM - 1 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 19. yüzyıl Osmanlı ülkesinde birçok

Detaylı

ATATÜRK ÜN NOT DEFTERLERİ I

ATATÜRK ÜN NOT DEFTERLERİ I T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA ATATÜRK ÜN NOT DEFTERLERİ I Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2004 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA ATATÜRK ÜN NOT

Detaylı

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi: 07.08.2008 No: 2008/14012 Dayandığı KHK nın : Tarihi 27.06.1989

Detaylı

Uludere soruşturması sonuçlandı

Uludere soruşturması sonuçlandı On5yirmi5.com Uludere soruşturması sonuçlandı Genelkurmay askeri savcılığın Uludere soruşturmasının bittiğini ve takipsizlik kararı verildiğini açıkladı. Yayın Tarihi : 7 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 9/28/2016)

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.01.2009 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Yurtdışı Gündelik Tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarlarının Belirlendiği

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU (1)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU (1) 5559 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU (1). Kanun Numarası : 2692 Kabul Tarihi : 9/7/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17753 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 379 Bu

Detaylı

Millî Mücadele Öncesi Dönemi

Millî Mücadele Öncesi Dönemi Millî Mücadele Öncesi Dönemi Trablusgarp Savaşı (29 Eylül 1911-18 Ekim 1912) Siyasal birliğini geç tamamlamasından dolayı, XIX. yüzyılın sonlarına doğru sömürgecilik mücadelesine giren İtalya, bu konuda

Detaylı

1881 Ataturk was born in Thessaloniki Atatürk started his first studies Atatürk ün babası Ali Rıza Efendi nin ölümü

1881 Ataturk was born in Thessaloniki Atatürk started his first studies Atatürk ün babası Ali Rıza Efendi nin ölümü 1881 Ataturk was born in Thessaloniki. 1886 Atatürk started his first studies. 1888 Atatürk ün babası Ali Rıza Efendi nin ölümü 1893 Atatürk ün Selanik Askeri Rüştiyesi ne girişi. Atatürk ün Manastır Askeri

Detaylı

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI Barış BULUT 1 Bouvet Ocean Irresistible Bouvet gemisindeki

Detaylı

EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

EK ÖDEME ( 666 K.H.K ) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 10 20 30 40 50 60 70 80 111 112 113 114 198 193 185 170 1 1 175 a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında

Detaylı

Mustafa Kemal ile mükemmel

Mustafa Kemal ile mükemmel Atatürk ün Dünyası Cengiz Önal 77 İsmet Paşa nın Batı Cephesi Genel Komutanlığına Atanması Mustafa Kemal ile mükemmel sayılabilecek bir ilişki içinde bulunan Albay İsmet Bey, Birinci İnönü(6-10 Ocak 1921)

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

Çanakkale Savaşı'nda Neler Yaşandı?

Çanakkale Savaşı'nda Neler Yaşandı? On5yirmi5.com Çanakkale Savaşı'nda Neler Yaşandı? Çanakkele Savaşı'nda neler yaşandı? Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi nedir? Bu ve bunun gibi soruların yanıtı haberimizde! Yayın

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MİİLLİİ SAVUNMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 [Metni yazın] T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

T.S.K. PERSONEL KANUNU

T.S.K. PERSONEL KANUNU Fihrist İÇİNDEKİLER Md. No: BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Genel Hükümler I. Kapsam... 1 II. Amaç... 2 III. Tarifler... 3 Görev ve Sorumluluklar I. Görev ve Sorumluluk... 4 II. Mal Bildirimi... 5 Genel Haklar

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ANONİM HALK EDEBİYATI VE ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜ TARİH Esra ÖZKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

T.S.K. PERSONEL KANUNU

T.S.K. PERSONEL KANUNU T.S.K. PERSONEL KANUNU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Genel Hükümler Madde I. Kapsam... 1 17-19 II. Amaç..... 2 19 III. Tarifler... 3 20-22 Görev ve Sorumluluklar I. Görev ve Sorumluluk... 4 22

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA KATILAN ALAY VE DAHA ÜST KADEMEDEKİ KOMUTANLARIN BİYOGRAFİLERİ

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA KATILAN ALAY VE DAHA ÜST KADEMEDEKİ KOMUTANLARIN BİYOGRAFİLERİ T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA KATILAN ALAY VE DAHA ÜST KADEMEDEKİ KOMUTANLARIN BİYOGRAFİLERİ CİLT III Yayına Hazırlayanlar Dr. Tar. Uz. Hülya TOKER Tar. Uz. Nurcan ASLAN Genelkurmay

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELEDE BİR SUBAY: ALİ YAVER TOROS ( ) *

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELEDE BİR SUBAY: ALİ YAVER TOROS ( ) * BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELEDE BİR SUBAY: ALİ YAVER TOROS (1885 1967) * A Turkish Officer in the First World War and Turkish National Struggle: Ali Yaver Toros (1885-1967) Fehim KURULOĞLU **

Detaylı

The Kaiser s Army, The German Army in World War One. David Stone. Conway, London/New York, 2015, 511 sayfa, ISBN: Cemal CANDAN 1

The Kaiser s Army, The German Army in World War One. David Stone. Conway, London/New York, 2015, 511 sayfa, ISBN: Cemal CANDAN 1 The Kaiser s Army, The German Army in World War One David Stone Conway, London/New York, 2015, 511 sayfa, ISBN: 978-1-8448-6235- Cemal CANDAN 1 60 Birinci Dünya Savaşı nda Türk-Alman askeri ilişkileri

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Selanik Akıllı Test 1

Selanik Akıllı Test 1 Selanik Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Balkanların önemli kültür merkezlerinden biri olan Selanik, Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler On5yirmi5.com 681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler 681 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Yayın Tarihi : 7 Ocak 2017 Cumartesi

Detaylı