Selanik Akıllı Test 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selanik Akıllı Test 1"

Transkript

1 Selanik Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Balkanların önemli kültür merkezlerinden biri olan Selanik, Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği şehirdir. Farklı dil, din ve ırka mensup milletler bir arada yaşardı. Şehrin en önemli gelir kaynaklarından birisi de ticaretti. Verilen bilgilere göre, Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? A) Kültürel yapı B) Sosyal yapı C) Askeri yapı D) Ekonomik yapı 4) Selanik ve Balkanlarda Türk, Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp ve Yahudi gibi farklı milletlerden insanlar yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler, Fransız İhtilali nin ortaya çıkardığı düşüncelerden etkilenmişler ve isyan edip bağımsızlık çabası içine girmişlerdir. Bu nedenle Balkanlar, 19. yüzyılda pek çok siyasi çatışmanın yaşandığı bir bölge olarak tarihe geçmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Selanik ve Balkanlarda yaşanan bu durumun nedenlerinden biridir? A) Milliyetçilik akımının etkileri B) Bölgede Türklerin azınlıkta olması C) Avrupalı Devletlerinin Osmanlı Devleti nin çıkarlarını korumak istemesi D) Bölgede sadece Rumların yaşaması 2) Balkanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni arayışlara neden oldu. Fransız İhtilali nin etkilerini gören bu kişiler Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneldiler. Osmanlı aydınlarının ortaya attığı bu fikir akımlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Milliyetçilik fikrinin oluşmasını sağlamak B) Devleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmak C) Milli egemenlik ilkesini benimsetmek D) Ticari faaliyetleri geliştirmek 5) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey, Zübeyde Hanım la evlenirken gümrük memurluğu yapıyordu. Daha sonra geçim sıkıntısı nedeniyle gümrük memurluğundan ayrılıp ticaretle uğraşmıştır. Annesi Zübeyde Hanım ise ev hanımıydı. Okuma yazma da bilen Zübeyde Hanım oldukça kültürlüydü. Aile, dönemin şartlarına göre orta halli bir yaşam sürmüştür. 3) I. Müslümanlar ile gayrimüslimlerin bir arada yaşaması II. Avrupa ile demiryolu bağlantısının olması III. Avrupa dillerinde basılan gazete ve dergilerin okunuyor olması IV. Ulaşım ağının gelişmiş olması Selanik kentinde Batı dan gelen fikir akımlarının yayılmasını sağlayan nedenler arasında yukarıdakilerden hangisi gösterilemez? A) I B) II C) III D) IV Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Mustafa Kemal in ailesinin orta halli bir yaşamı olduğuna B) Mustafa Kemal in anne ve babasının kültürlü insanlar olduklarına C) Mustafa Kemal in ailesinin zaman zaman geçim sıkıntısı çektiğine D) Mustafa Kemal in asker olmasının engellenmek istendiğine Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 1

2 Selanik 6) Osmanlı Devleti kozmopolit (çok uluslu) bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içerisinde Türklerden başka pek çok millet yaşıyordu. Selanik şehrinde ise Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Ermeni ve Yahudiler yaşıyordu. Buna göre, Selanik şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Dil ve din alanında birlik sağlanmıştır. B) Ticari faaliyetler açısından fakir bir şehirdir. C) Avrupa kültürüne kapalı bir konumdadır. D) Milliyetçilik akımlarına açık bir şehirdir. 7) 9) Osmanlı Devleti nin Balkanlardaki topraklarında Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler gibi milletler yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerin kışkırtmasıyla isyan edip bağımsızlık çabası içine girmişlerdir. Balkan milletlerinin Osmanlı Devleti ne karşı isyan etmelerine neden olan olay, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanayi Devrimi B) Coğrafi Keşifler C) Fransız İhtilali D) Tanzimat Fermanı Mustafa Kemal, Latife Hanım ile evlenirken zamanın alışılagelmiş örf ve adetlerinin aksine nikâh törenine beraber katılmıştır. Evlendikten sonra da Mustafa Kemal, eşiyle beraber yurt gezilerine çıkmış ve eşini yanından ayırmamıştır. Bu durum, Mustafa Kemal in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir? A) Alışılagelmiş örf ve adetlere B) Kadının, aile ve toplum hayatındaki yerine C) Rahat bir yaşam sürmeye D) Askerlik mesleğine 10) Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi diğerlerine göre daha geç ortaya çıkmıştır? A) Türkçülük B) Osmanlıcılık C) İslamcılık D) Batıcılık 8) Mustafa Kemal, çocukluk yıllarını Rumeli de yer alan Selanik şehrinde geçirmişti. Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Mustafa Kemal in fikri zenginliğinin gelişmesine katkı sağlayacak bir ortamda yetiştiğini göstermez? A) Zengin bir kültürel yapısının olması B) Önemli Avrupa şehirlerine demiryolu bağlantısının olması C) Ege Denizi kenarında yer alması D) Gelişmiş bir kent olması 11) 19. yüzyılda Balkan milletlerinin Osmanlı Devleti nden ayrılmasını önlemek ve devleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmak amacıyla Osmanlı aydınları çeşitli fikir akımları ortaya atmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımları arasında yer almaz? A) İslamcılık B) Doğuculuk C) Türkçülük D) Batıcılık 2 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

3 Mustafa Okulda Akıllı Test 2 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Üzerinde harfler ve Atatürk ün okuduğu okullar yazılı olan balonlar, Atatürk'ün okuduğu okullar sırasına göre gökyüzüne bırakılacaktır. 3) Aşağıda Mustafa Kemal in okuduğu okullar karışık olarak verilmiştir. I Harp Okulu A Mahalle Mektebi Harp Akademisi K II III IV Askeri Rüştiye Askeri İdadi Harp Akademisi V Şemsi Efendi Mektebi I Harp Okulu Selanik Askeri Rüştiyesi T VI Mülkiye Rüştiyesi Mustafa Kemal bu okullardan hangisi ya da hangilerine Selanik te devam etmiştir? A) I IV B) Yalnız III C) II III V D) II V VI Balonların gökyüzüne bırakılma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) T A K I B) A T I K 4) Ayşe Öğretmen, Mustafa Okulda konusunu işlerken öğrencilerine Mustafa Kemal in eğitim hayatı ile ilgili bilgi veriniz. cümlesini yöneltmiştir. Hatice Azra C) A T K I D) K I T A Kendi isteği ile askeri okullarda okumuştur. İlk olarak Mahalle Mektebi ne gitmiştir. 2) Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi nde eğitim görürken milliyetçi ve vatansever bir kişilik kazanmasında önemli rol oynayan bazı yazarların eserlerini okumuştur. Manastır Askeri İdadisi nde öğrenci iken Mustafa Kemal in milliyetçi ve vatansever bir kişilik kazanmasında aşağıdaki yazarların hangisinin etkisi yoktur? A) Mehmet Emin Yurdakul B) Namık Kemal C) Mehmet Akif Ersoy D) Ziya Gökalp Yavuz Babası onu dini ilimler okuması için Şemsi Efendi Mektebi ne göndermiştir. Elmas Lise hayatını Manastır'da geçirmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar dikkate alındığında öğrencilerden hangisinin yanlış bir bilgi verdiği söylenebilir? A) Hatice B) Azra C) Yavuz D) Elmas Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 3

4 Mustafa Okulda 5) Selanik İstanbul Manastır Yukarıda verilen üç şehrin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? A) Mustafa Kemal in Trablusgarp ta halkı örgütlediği şehirler olması B) Mustafa Kemal in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti nin şubelerini açtığı şehirler olması C) Mustafa Kemal in büyük savaşlar kazandığı şehirler olması D) Mustafa Kemal in eğitim hayatını sürdürdüğü şehirler olması 8) Aşağıdaki şehirlerden hangisinde Mustafa Kemal eğitim amaçlı bulunmamıştır? A) Sofya B) İstanbul C) Selanik D) Manastır 9) Aşağıda Mustafa Kemal'in eğitim hayatıyla ilgili eşleştirme tablosu verilmiştir. I 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olduğu okuldur. II III Annesinin isteği ile gittiği ilk okuldur. Lise eğitimini tamamladığı Manastır'daki okuldur. 6) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in mezun olduğu okullar arasında yer almaz? A) Selanik Mülkiye Rüştiyesi B) Selanik Askeri Rüştiyesi C) Manastır Askeri İdadisi D) İstanbul Harp Okulu Verilen eşleştirme tablosunda numaralarla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) B) C) I II III Mahalle Mektebi Harp Akademisi Harp Akademisi Harp Okulu Askeri İdadi Mahalle Mektebi Mülkiye Rüştiyesi Askeri İdadi Askeri Rüştiye D) Harp Okulu Mahalle Mektebi Harp Akademisi 7) Mustafa Kemal, 1896 yılında Askeri İdadiye (lise) başladı. Mustafa Kemal derslerde gösterdiği başarıyla hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini kazandı. Bu okulda sınıf arkadaşı sayesinde edebiyata ve hitabete ilgi duydu. Yukarıdaki metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru bir bilgi verilmiş olur? A) Namık Kemal B) Ömer Naci C) Ziya Gökalp D) Mehmet Emin Yurdakul 10) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in askerlik sınavlarına girdiği ve askerlik sanatını öğrendiği okullar arasında yer almaz? A) Şemsi Efendi Mektebi B) Selanik Askeri Rüştiyesi C) Mekteb-i Harbiye D) Erkan-ı Harbiye 4 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

5 Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Akıllı Test 3 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Aşağıdaki bulmacada bazı soruların cevapları verilmiştir. Soldan Sağa ) Arda, Mustafa Kemal in mücadele ettiği savaşların adlarının yazılı olduğu balonları sırasıyla gökyüzüne bırakacaktır Ç A N A K K A L E H A R E S A K A K R E Y T A S Sakarya Savaşı Büyük Taarruz A Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? A) Mustafa Kemal in Başkomutan unvanı ile yönettiği savaşlardan biri B) Mustafa Kemal in I. Dünya Savaşı nda Arıburnu, K Trablusgarp Savaşı Çanakkale Savaşı İ Conkbayırı ve Anafartalar da başarı elde ettiği cephe C) 31 Mart Olayı nı bastıran, Mustafa Kemal in kurmay başkanlığını yaptığı ordunun adı D) Mustafa Kemal in Milli Mücadele'yi başlattığı şehir Buna göre Arda nın aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen sırayı takip etmesi gerekir? A) K İ S A B) A S I K 2) Mehmet II. Meşrutiyet in ilanından sonra meşrutiyet karşıtı grupların kışkırtmasıyla İstanbul da gerici nitelikli bir ayaklanma çıktı. Bu ayaklanma, Selanik ten gelen ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu tarafından bastırıldı. Böylece İstanbul da düzen tekrar sağlandı. C) I S K A D) A S K I Mehmet in nedenlerinden ve sonuçlarından kısaca bahsettiği olay, aşağıdakilerden hangisidir? A) Birinci Dünya Savaşı B) 31 Mart Olayı C) Balkan Savaşları D) Kurtuluş Savaşı 4) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in yapmış olduğu görevlerden biri değildir? A) 9. Ordu Müfettişliği B) 15. Kolordu Komutanlığı C) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı D) 19. Tümen Komutanlığı Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 5

6 Cepheden Cepheye Mustafa Kemal 5) Türk milleti, bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Buna göre, aşağıdaki savaşlardan hangisi Türk milletinin bağımsızlığını korumak amacıyla Mustafa Kemal in katıldığı savaşlardan biri değildir? A) Çanakkale Savaşı B) Büyük Taarruz C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Trablusgarp Savaşı 8) Kurmay yüzbaşı olarak mezun oldum yılında ilk görev yerim olan Şam daki 5. Ordu ya atandım. Suriye de gördüğüm sosyal ve siyasal manzara beni derinden etkiledi. Araplar ve bir kısım aydınlar Osmanlı Devleti nden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak için sık sık ayaklanıyorlardı. Tıpkı Harp Okulu ve Harp Akademisi nde olduğu gibi burada da bir teşkilat kurmaya karar verdim. Mustafa Kemal in ilk görev yeri olan Şam da kurmuş olduğu bu teşkilatın adı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti B) İttihat ve Terakki Cemiyeti C) Türk Tayyare Cemiyeti D) Milli Kongre Cemiyeti 6) Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı nda aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yapmamıştır? A) Galiçya Cephesi B) Suriye Cephesi C) Çanakkale Cephesi D) Kafkas Cephesi 9) Mustafa Kemal Paşa'nın askerlik görevine ilk başladığı şehir, aşağıdakilerden hangisidir? A) Trablusgarp B) Çanakkale C) Şam D) Selanik 7) I. 31 Mart Olayı II. Trablusgarp Savaşı III. Sakarya Savaşı IV. Çanakkale Savaşları Yukarıda Mustafa Kemal in görev yaptığı bazı olaylar ve savaşlar verilmiştir. Verilen olay ve savaşların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) II I IV III B) I II III IV C) I II IV III D) III II I IV 10) Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesiyle İtilaf Devletleri Türk topraklarını işgale başladılar. Bu durum karşısında Mustafa Kemal Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve Türk milletini zafere ulaştırmıştır. Türk halkını düşmana karşı birleştirmiştir. Başkumandan olarak orduyu yönettiği Sakarya Meydan Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasında etkin bir rol oynamıştır. B) Başkomutan olarak iki büyük zaferin kazanılmasını sağlamıştır. C) Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmasında aktif rol oynamıştır. D) Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. 6 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

7 Dör t Şehir ve Mustafa Kemal Akıllı Test 4 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Çocuklar, tahtaya özelliklerini yazdığım ve Mustafa Kemal in hayatında önemli yeri olan bu şehir hangisidir? Mustafa Kemal, bu şehirde edebiyata ilgi duymuş, arkadaşı Ömer Naci den etkilenmiştir. Ayrıca Fransız İhtilali nin öncüleri olan filozofların eserlerini yine bu şehirde okumaya başlamıştır. Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? A) Manastır 2) Mustafa Kemal in çocukluk ve gençlik yıllarında fikir hayatının oluşumunda etkili olan şehirler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? A) Selanik Manastır Şam İstanbul B) Selanik Manastır İstanbul Sofya C) Selanik İstanbul Sivas Erzurum D) İstanbul Ankara Şam Sofya 3) Mustafa Kemal in yabancı lisana karşı büyük bir hevesi vardı. Bu maksatla, Beyoğlu nda bir madama pansiyoner olmuştu. Bu Fransız kadın, İttihatçıların Paris te yayımladıkları gazeteleri, Fransız sefareti kuryeleriyle getirtiyor ve Mustafa Kemal e ulaştırıyordu. Fransız kadın aynı zamanda Mustafa Kemal e Fransızca dersleri veriyordu. (Asım GÜNDÜZ) Mustafa Kemal in yakın arkadaşlarından olan Asım Gündüz ün yukarıdaki anlattıkları, Mustafa Kemal in fikir hayatını etkileyen aşağıdaki şehirlerin hangisinde yaşanmıştır? A) Selanik B) Manastır C) İstanbul D) Sofya B) Selanik 4) C) D) Sofya İstanbul..?... Mustafa Kemal in doğduğu ve öğrenim hayatına başladığı şehirdir. Osmanlı Devleti nin Rumeli deki en gelişmiş şehriydi. İşlek bir limanı ve Avrupa ile demir yolu bağlantısı olan şehir canlı bir ticaret ve sanayi merkeziydi. Verilen bilgilerde soru işareti (?) ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Selanik B) Manastır C) Sofya D) İstanbul Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 7

8 Dör t Şehir ve Mustafa Kemal 5) Aşağıdaki bulmacada bazı soruların cevapları verilmiştir. Soldan Sağa ) Mustafa Kemal, aşağıdaki şehirlerin hangisinde farklı bir amaçla bulunmuştur? 1 S E L A N İ K Sema 2 3 S O F Y M A N A Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? A) Mustafa Kemal in çocukluk hayatını geçirdiği şehir hangisidir? B) Tarih sevgisi kazandığı şehir hangisidir? C) Ataşemiliterlik görevini yürüttüğü şehir hangisidir? D) Askerlik görevine ilk olarak başladığı şehir hangisidir? A S T I R 9) Sema'nın sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisi verilirse, doğru cevap verilmiş olur? A) Manastır B) Selanik C) Sofya D) İstanbul Kentler Görevler 1 Trablusgarp a Askeri ataşe olarak görev yaptığı şehirdir. 6) Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen şair ve filozoflar arasında yer almaz? A) Mehmet Emin Yurdakul B) Namık Kemal C) Voltaire D) Mehmet Akif Ersoy 2 Şam 3 Sofya b c Gönüllü olarak İtalyanlara karşı savaştı. Askerlik mesleğindeki ilk görev yeridir. 7) Selanik Manastır Mustafa Kemal in bulunduğu ve görev yaptığı kentler yukarıdaki tabloda eşleştirilmiştir. Yukarıdaki verilen Mustafa Kemal in yaptığı görevler ve bulunduğu kentler hangi seçenekteki tabloda doğru eşleştirilmiştir? A) 1-b, 2-c, 3-a Yunanistan? B) 1-a, 2-c, 3-b C) 1-b, 2-a, 3-c D) 1-a, 2-b, 3-c Sofya İstanbul Bulgaristan Türkiye Yukarıdaki kavram haritasında (?) ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Suriye B) Makedonya C) Romanya D) Galiçya 10) Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olduğu şehir, aşağıdakilerden hangisidir? A) İstanbul B) Selanik C) Manastır D) Sofya 8 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

9 Liderlik Yolunda Mustafa Kemal Akıllı Test 5 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Savaş zaruri olmalıdır, zaruri olmayan savaş büyük bir cinayettir. Sümeyra Ne mutlu Türk üm diyene! Emre 3) Mustafa Kemal, Çanakkale Deniz Savaşları nda başarılı olamayan İtilaf Devletleri nin Arıburnu ndan çıkarma yapacağını tahmin ediyordu. Nitekim İtilaf Devletleri, 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemal in tahmin ettiği yerden Arıburnu bölgesinden çıkarma yapıp saldırdı. Yukarıdaki parçada, Mustafa Kemal in kişilik özelliklerinden hangisine yer verilmiştir? A) Planlılığı B) Teşkilatçılığı C) Çok yönlülüğü D) İleri görüşlülüğü Sümeyra ve Emre, Atatürk ün sözlerine örnekler vermişlerdir. Sümeyra ve Emre'nin örnekler verdiği Atatürk ün yukarıdaki sözleri, sırasıyla onun hangi kişisel özellikleri ile ilgilidir? A) Vatanseverliği - Milliyetçi oluşu B) Barıştan yana oluşu - İdealistliği C) İleri görüşlülüğü - İnsan sevgisi D) Barıştan yana oluşu - Milliyetçiliği 4) Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz. Mustafa Kemal in Sakarya Meydan Muharebesi sırasında söylediği yukarıdaki sözü, onun aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? A) Mantıklı ve gerçekçi oluşu ile B) Vatan sevgisi ile C) Sabırlı ve disiplinli oluşu ile D) Alçak gönüllü oluşu ile 2) Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir. Atatürk ün bu sözü, onun kişilik özelliklerinden hangisi ile yakından ilgilidir? A) İleri görüşlülüğü B) Yöneticiliği C) Çok yönlülüğü D) Kararlılığı 5) Trablusgarp Savaşı'nda, Derne ve Tobruk'taki yerli halkı İtalyanlara karşı örgütlemesi Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle yakından ilişkilidir? A) İleri görüşlü oluşu B) Açık sözlü oluşu C) Teşkilatçı oluşu D) Yenilikçi oluşu Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 9

10 Liderlik Yolunda Mustafa Kemal 6) 1. Merkezi Şam da bulunan 7. Ordu Komutanlığı na atandı. 2. Trablusgarp a gönüllü olarak gitti ve burada yerli halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek mücadele etti. 3. Çanakkale de İtilaf Devletlerine karşı başarıyla mücadele etti. 4. Sofya ateşemiliterliğine (askeri ateşe) atandı. Verilen görevlerin kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) ) Öğrenimime devam ederken bir yandan da özel bir Fransızca kursuna devam ettim. Burada Fransızcamı ilerlettim ve Fransız yazarların fikirlerine ilgi duymaya başladım. Ayrıca tarih öğretmenim Kolağası Mehmet Tevfik Bey den kapsamlı tarih bilgileri öğrendim. Mustafa Kemal in anlattığı bu durum, onun hangi alanda daha çok gelişmesine etki etmiştir? A) Siyasi hayatı B) Fikir hayatı C) Askerlik hayatı D) Eğitim hayatı 7) Sofya ya askeri ateşe olarak atanan Mustafa Kemal, bu şehirde Avrupa devletlerinin temsilcileriyle doğrudan görüşme ve fikirlerini sunma imkânı buldu. İlk kez operayla bu şehirde tanışan Mustafa Kemal, çeşitli Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin de davetli olduğu kostümlü bir baloya yeniçeri kıyafeti ile katıldı. 10) Mustafa Kemal in bu kostümlü baloya yeniçeri kıyafetiyle katılması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? A) Eski düzeni yıkmaya çalıştığının B) Türk kültürüne önem verdiğinin C) Türk tarihi ile gurur duyduğunun D) Batılılara Türk kültürünü tanıtmaya çalıştığının 1 2 Sakarya Büyük Savaşı Taarruz 4 Birinci İnönü Savaşı Çanakkale Savaşı 3 8) 1. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kuruluşu 2. Trablusgarp Savaşı 3. Kurtuluş Savaşı 4. Balkan Savaşları Yukarıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in liderliğinin en çok ön plana çıktığı olaydır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Anıl ın sahip olduğu balonlarda yazılı olan savaşlardan hangisi, Mustafa Kemal i liderlik yoluna yönelten ve Türk milletinin önderi olmasını sağlayan ilk büyük savaştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 10 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Öğretmenin Ders Notları Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler II ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

BÖLÜM - 1. Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL

BÖLÜM - 1. Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL 1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL Bölüm 1: Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı BÖLÜM - 1 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 19. yüzyıl Osmanlı ülkesinde birçok

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. M. Kemal ATATÜRK «Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN ASKERLİK HAYATI İLE İLGİLİ OLAYLAR I II III IV Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! emrini vermiştir. Dünyanın en güçlü ordularıyla nasıl

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 29 KSIM 2013 Saat: 10.30 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Balkanlar da ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oldu. Fransız

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Serap TARHAN, Aylin Gürlek

Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYIN KURULU Hazırlayanlar Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 1938) "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." "Đki Mustafa Kemal

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

İçindekiler. Bir Kahraman Doğuyor... 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası...73

İçindekiler. Bir Kahraman Doğuyor... 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası...73 İçindekiler 1. Ünite BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Bir Kahraman Doğuyor... 5 2. Ünite MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 1. Bölüm : I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti...13 2. Bölüm : Bağımsızlığa Giden

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 27 KSIM 2014 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK I II III IV 1. MUSTF KEML TTÜRK ÜN SKERLİK HYTI İLE İLGİLİ OLYLR Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

TEST-1. A) Millet sevgisi B) Önder olması C) İleri görüşlülüğü D) Yöneticiliği

TEST-1. A) Millet sevgisi B) Önder olması C) İleri görüşlülüğü D) Yöneticiliği TEST-1 1) Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :...

Detaylı

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. 13 Mart 1899 : İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI Babası tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV yüzyıllarda Ana doludan Makedoncaya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi tarafından dedesi Feyzullah Ağa ise Karamandan Rumenliye gelen Konya

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

TARİH. 11. Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK PALME YAYINCILIK

TARİH. 11. Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK PALME YAYINCILIK 11. Sınıf TARİH HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu'nun 30.6.2008 gün ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen 9. Sınıf Tarih dersi öğretim programına uygun hazırlanmıştır. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

ÜNİTE: 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL

ÜNİTE: 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1 ÜNİTE: 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL İNKILAP VE BAZI KAVRAMLAR İNKILÂP: Siyasi ve hukuki niteliği bulunan bir topluluk içerisinde eskilerin yerini yenilerin almasıdır. Siyasi, sosyal ve kültürel alanda

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

ATATÜRK ÜN ŞAHSİYETİ

ATATÜRK ÜN ŞAHSİYETİ ATATÜRK ÜN ŞAHSİYETİ ANNESİ ZÜBEYDE HANIM BABASI ALİ RIZA EFENDİ ATATÜRK'ÜN ANNESİ ZÜBEYDE HANIM, HACI SOFU AİLESİNDEN FEYZULLAH AĞA'NIN KIZIDIR.KONYA-KARAMAN DAN SELANİK E GÖÇ ETMİŞLERDİR. ATATÜRK'ÜN

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK TESTİ 2014 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2014 Saat: 10.10 dı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça *

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2006, 1-15 ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ Bayram Akça * Özet Bu çalışmada, Osmanlı Devleti nin I.Dünya Savaşı na

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ 19. BASKI KOMİSYON Prof. Dr. Refik TURAN Prof. Dr. Mustafa SAFRAN Prof. Dr. Necdet HAYTA Doç. Dr. M. Ali ÇAKMAK Doç. Dr. Cengiz DÖNMEZ Yrd. Doç. Dr. Muhammet ŞAHİN İSTANBUL

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

Atatürk ün Hayatı 1881-1938

Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Soyağacı Atatürk ün Doğduğu Ev Selanik - 1881 Atatürk ün Annesi ve Babası Ali Rıza Efendi Zübeyde Hanım Harp okulundan yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu 11 Ocak 1905

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

1.Çocukluğu, Ailesi, İçinde Yaşadığı Sosyal Ortam ve Yetişme Tarzı

1.Çocukluğu, Ailesi, İçinde Yaşadığı Sosyal Ortam ve Yetişme Tarzı ÜNİTE 1 BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Kazanımlar: 1-Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2-Atatürk ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

1. Hafta Şifreleri 1.HAFTA. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ.

1. Hafta Şifreleri 1.HAFTA. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. Seninle bu hafta yani 18 Haziran 26 Haziran arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini yapacaksın.

Detaylı

Hayat bilgisi değerlendirme soruları

Hayat bilgisi değerlendirme soruları Hayat bilgisi değerlendirme soruları Atatürk, hangi okulunu İstanbul da bitirmiştir? 1. 4. Yukarıdakilerden kaç tanesi, arkadaşlarımızda bulunmasını istediğiniz özelliklerdendir? 5 4 3 5. Aşağıdakilerden

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Nazlı AKSAMAZ, Emrullah EKİCİ, Sevda GÜL. YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Nazlı AKSAMAZ, Emrullah EKİCİ, Sevda GÜL. YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nazlı AKSAMAZ, Emrullah EKİCİ, Sevda GÜL YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi - Dizgi ve Grafik Mustafa Burak SANK

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Okul Aile Birliğimizin değerli yöneticileri, Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Detaylı

ATATÜRKÜN HAYATI. Sayfa :1 / 10

ATATÜRKÜN HAYATI. Sayfa :1 / 10 ATATÜRKÜN HAYATI Mustafa, 1881 senesinde Yunanistan ın Selanik kentinde (o zamanlar Osmanlı topraklarında idi) doğdu. Babasının ismi Ali Rıza Efendi, annesinin ise Zübeyde Hanımefendi. Osmanlı İmparatorluğu

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz. HAYDİ BUL BAKALIM!... Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına

Detaylı

TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATATÜRK ÜN HAYATI

TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATATÜRK ÜN HAYATI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATATÜRK ÜN HAYATI Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY 2009 ANKARA 6.6. Atatürk ün Hayatı Atatürk 1881 yılında Selanik

Detaylı

GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ

GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ Bölüm 1 : Ailemizin Tarihi Aile Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa aile deriz. Her insanın bir ailesi vardır. Aile toplumun en küçük kısmıdır. Aile toplumun özüdür.

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU MERKEZİ SINAV SORUSU TÜRKÇE TÜRKÇE. 1. Bursa ya bisiklet festivali için geldiğimizde

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU MERKEZİ SINAV SORUSU TÜRKÇE TÜRKÇE. 1. Bursa ya bisiklet festivali için geldiğimizde TÜRKÇE 1. Yaz güneşinin altında, derileri pırıl pırıl yanan kahverengi atların çektiği renk renk yarış arabalarının hızla meydanı döndükleri canlandı gözlerimin önünde. Arabaları çeken atlar kadar gergin,

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK

İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK ORTAÖĞRETİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5724 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1547 14.?.Y.0002.4231

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Öncelikle KalDer in kuruluşundan bu yana varlığının sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Öncelikle KalDer in kuruluşundan bu yana varlığının sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. KalDer de yeni bir dönem Bu yıl KalDer in 20 nci yılını doldurduğu tarihi bir süreci yaşıyoruz. Bu nedenle 29 Nisanda yapılan genel kurulumuzu çok önemli ve anlamlı bir toplantı olarak değerlendiriyorum.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ORTAÖĞRETİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI Yazar Mahmut ÜRKÜT Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.05.2014 tarihli ve 40 sayılı (ekli listenin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2016 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 10.10

Detaylı

MAHMUT ESAT ATAY ORTAOKULU 8. SINIF INKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTLARI

MAHMUT ESAT ATAY ORTAOKULU 8. SINIF INKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTLARI MAHMUT ESAT ATAY ORTAOKULU 8. SINIF INKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTLARI CİHAT DEMİR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1 ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU 1: BATIYA ERKEN AÇILAN KENT SELANİK *Selanik,

Detaylı