Selanik Akıllı Test 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selanik Akıllı Test 1"

Transkript

1 Selanik Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Balkanların önemli kültür merkezlerinden biri olan Selanik, Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği şehirdir. Farklı dil, din ve ırka mensup milletler bir arada yaşardı. Şehrin en önemli gelir kaynaklarından birisi de ticaretti. Verilen bilgilere göre, Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? A) Kültürel yapı B) Sosyal yapı C) Askeri yapı D) Ekonomik yapı 4) Selanik ve Balkanlarda Türk, Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp ve Yahudi gibi farklı milletlerden insanlar yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler, Fransız İhtilali nin ortaya çıkardığı düşüncelerden etkilenmişler ve isyan edip bağımsızlık çabası içine girmişlerdir. Bu nedenle Balkanlar, 19. yüzyılda pek çok siyasi çatışmanın yaşandığı bir bölge olarak tarihe geçmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Selanik ve Balkanlarda yaşanan bu durumun nedenlerinden biridir? A) Milliyetçilik akımının etkileri B) Bölgede Türklerin azınlıkta olması C) Avrupalı Devletlerinin Osmanlı Devleti nin çıkarlarını korumak istemesi D) Bölgede sadece Rumların yaşaması 2) Balkanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni arayışlara neden oldu. Fransız İhtilali nin etkilerini gören bu kişiler Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneldiler. Osmanlı aydınlarının ortaya attığı bu fikir akımlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Milliyetçilik fikrinin oluşmasını sağlamak B) Devleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmak C) Milli egemenlik ilkesini benimsetmek D) Ticari faaliyetleri geliştirmek 5) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey, Zübeyde Hanım la evlenirken gümrük memurluğu yapıyordu. Daha sonra geçim sıkıntısı nedeniyle gümrük memurluğundan ayrılıp ticaretle uğraşmıştır. Annesi Zübeyde Hanım ise ev hanımıydı. Okuma yazma da bilen Zübeyde Hanım oldukça kültürlüydü. Aile, dönemin şartlarına göre orta halli bir yaşam sürmüştür. 3) I. Müslümanlar ile gayrimüslimlerin bir arada yaşaması II. Avrupa ile demiryolu bağlantısının olması III. Avrupa dillerinde basılan gazete ve dergilerin okunuyor olması IV. Ulaşım ağının gelişmiş olması Selanik kentinde Batı dan gelen fikir akımlarının yayılmasını sağlayan nedenler arasında yukarıdakilerden hangisi gösterilemez? A) I B) II C) III D) IV Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Mustafa Kemal in ailesinin orta halli bir yaşamı olduğuna B) Mustafa Kemal in anne ve babasının kültürlü insanlar olduklarına C) Mustafa Kemal in ailesinin zaman zaman geçim sıkıntısı çektiğine D) Mustafa Kemal in asker olmasının engellenmek istendiğine Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 1

2 Selanik 6) Osmanlı Devleti kozmopolit (çok uluslu) bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içerisinde Türklerden başka pek çok millet yaşıyordu. Selanik şehrinde ise Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Ermeni ve Yahudiler yaşıyordu. Buna göre, Selanik şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Dil ve din alanında birlik sağlanmıştır. B) Ticari faaliyetler açısından fakir bir şehirdir. C) Avrupa kültürüne kapalı bir konumdadır. D) Milliyetçilik akımlarına açık bir şehirdir. 7) 9) Osmanlı Devleti nin Balkanlardaki topraklarında Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler gibi milletler yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerin kışkırtmasıyla isyan edip bağımsızlık çabası içine girmişlerdir. Balkan milletlerinin Osmanlı Devleti ne karşı isyan etmelerine neden olan olay, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanayi Devrimi B) Coğrafi Keşifler C) Fransız İhtilali D) Tanzimat Fermanı Mustafa Kemal, Latife Hanım ile evlenirken zamanın alışılagelmiş örf ve adetlerinin aksine nikâh törenine beraber katılmıştır. Evlendikten sonra da Mustafa Kemal, eşiyle beraber yurt gezilerine çıkmış ve eşini yanından ayırmamıştır. Bu durum, Mustafa Kemal in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir? A) Alışılagelmiş örf ve adetlere B) Kadının, aile ve toplum hayatındaki yerine C) Rahat bir yaşam sürmeye D) Askerlik mesleğine 10) Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi diğerlerine göre daha geç ortaya çıkmıştır? A) Türkçülük B) Osmanlıcılık C) İslamcılık D) Batıcılık 8) Mustafa Kemal, çocukluk yıllarını Rumeli de yer alan Selanik şehrinde geçirmişti. Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Mustafa Kemal in fikri zenginliğinin gelişmesine katkı sağlayacak bir ortamda yetiştiğini göstermez? A) Zengin bir kültürel yapısının olması B) Önemli Avrupa şehirlerine demiryolu bağlantısının olması C) Ege Denizi kenarında yer alması D) Gelişmiş bir kent olması 11) 19. yüzyılda Balkan milletlerinin Osmanlı Devleti nden ayrılmasını önlemek ve devleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmak amacıyla Osmanlı aydınları çeşitli fikir akımları ortaya atmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımları arasında yer almaz? A) İslamcılık B) Doğuculuk C) Türkçülük D) Batıcılık 2 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

3 Mustafa Okulda Akıllı Test 2 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Üzerinde harfler ve Atatürk ün okuduğu okullar yazılı olan balonlar, Atatürk'ün okuduğu okullar sırasına göre gökyüzüne bırakılacaktır. 3) Aşağıda Mustafa Kemal in okuduğu okullar karışık olarak verilmiştir. I Harp Okulu A Mahalle Mektebi Harp Akademisi K II III IV Askeri Rüştiye Askeri İdadi Harp Akademisi V Şemsi Efendi Mektebi I Harp Okulu Selanik Askeri Rüştiyesi T VI Mülkiye Rüştiyesi Mustafa Kemal bu okullardan hangisi ya da hangilerine Selanik te devam etmiştir? A) I IV B) Yalnız III C) II III V D) II V VI Balonların gökyüzüne bırakılma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) T A K I B) A T I K 4) Ayşe Öğretmen, Mustafa Okulda konusunu işlerken öğrencilerine Mustafa Kemal in eğitim hayatı ile ilgili bilgi veriniz. cümlesini yöneltmiştir. Hatice Azra C) A T K I D) K I T A Kendi isteği ile askeri okullarda okumuştur. İlk olarak Mahalle Mektebi ne gitmiştir. 2) Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi nde eğitim görürken milliyetçi ve vatansever bir kişilik kazanmasında önemli rol oynayan bazı yazarların eserlerini okumuştur. Manastır Askeri İdadisi nde öğrenci iken Mustafa Kemal in milliyetçi ve vatansever bir kişilik kazanmasında aşağıdaki yazarların hangisinin etkisi yoktur? A) Mehmet Emin Yurdakul B) Namık Kemal C) Mehmet Akif Ersoy D) Ziya Gökalp Yavuz Babası onu dini ilimler okuması için Şemsi Efendi Mektebi ne göndermiştir. Elmas Lise hayatını Manastır'da geçirmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar dikkate alındığında öğrencilerden hangisinin yanlış bir bilgi verdiği söylenebilir? A) Hatice B) Azra C) Yavuz D) Elmas Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 3

4 Mustafa Okulda 5) Selanik İstanbul Manastır Yukarıda verilen üç şehrin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? A) Mustafa Kemal in Trablusgarp ta halkı örgütlediği şehirler olması B) Mustafa Kemal in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti nin şubelerini açtığı şehirler olması C) Mustafa Kemal in büyük savaşlar kazandığı şehirler olması D) Mustafa Kemal in eğitim hayatını sürdürdüğü şehirler olması 8) Aşağıdaki şehirlerden hangisinde Mustafa Kemal eğitim amaçlı bulunmamıştır? A) Sofya B) İstanbul C) Selanik D) Manastır 9) Aşağıda Mustafa Kemal'in eğitim hayatıyla ilgili eşleştirme tablosu verilmiştir. I 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olduğu okuldur. II III Annesinin isteği ile gittiği ilk okuldur. Lise eğitimini tamamladığı Manastır'daki okuldur. 6) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in mezun olduğu okullar arasında yer almaz? A) Selanik Mülkiye Rüştiyesi B) Selanik Askeri Rüştiyesi C) Manastır Askeri İdadisi D) İstanbul Harp Okulu Verilen eşleştirme tablosunda numaralarla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) B) C) I II III Mahalle Mektebi Harp Akademisi Harp Akademisi Harp Okulu Askeri İdadi Mahalle Mektebi Mülkiye Rüştiyesi Askeri İdadi Askeri Rüştiye D) Harp Okulu Mahalle Mektebi Harp Akademisi 7) Mustafa Kemal, 1896 yılında Askeri İdadiye (lise) başladı. Mustafa Kemal derslerde gösterdiği başarıyla hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini kazandı. Bu okulda sınıf arkadaşı sayesinde edebiyata ve hitabete ilgi duydu. Yukarıdaki metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru bir bilgi verilmiş olur? A) Namık Kemal B) Ömer Naci C) Ziya Gökalp D) Mehmet Emin Yurdakul 10) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in askerlik sınavlarına girdiği ve askerlik sanatını öğrendiği okullar arasında yer almaz? A) Şemsi Efendi Mektebi B) Selanik Askeri Rüştiyesi C) Mekteb-i Harbiye D) Erkan-ı Harbiye 4 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

5 Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Akıllı Test 3 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Aşağıdaki bulmacada bazı soruların cevapları verilmiştir. Soldan Sağa ) Arda, Mustafa Kemal in mücadele ettiği savaşların adlarının yazılı olduğu balonları sırasıyla gökyüzüne bırakacaktır Ç A N A K K A L E H A R E S A K A K R E Y T A S Sakarya Savaşı Büyük Taarruz A Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? A) Mustafa Kemal in Başkomutan unvanı ile yönettiği savaşlardan biri B) Mustafa Kemal in I. Dünya Savaşı nda Arıburnu, K Trablusgarp Savaşı Çanakkale Savaşı İ Conkbayırı ve Anafartalar da başarı elde ettiği cephe C) 31 Mart Olayı nı bastıran, Mustafa Kemal in kurmay başkanlığını yaptığı ordunun adı D) Mustafa Kemal in Milli Mücadele'yi başlattığı şehir Buna göre Arda nın aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen sırayı takip etmesi gerekir? A) K İ S A B) A S I K 2) Mehmet II. Meşrutiyet in ilanından sonra meşrutiyet karşıtı grupların kışkırtmasıyla İstanbul da gerici nitelikli bir ayaklanma çıktı. Bu ayaklanma, Selanik ten gelen ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu tarafından bastırıldı. Böylece İstanbul da düzen tekrar sağlandı. C) I S K A D) A S K I Mehmet in nedenlerinden ve sonuçlarından kısaca bahsettiği olay, aşağıdakilerden hangisidir? A) Birinci Dünya Savaşı B) 31 Mart Olayı C) Balkan Savaşları D) Kurtuluş Savaşı 4) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in yapmış olduğu görevlerden biri değildir? A) 9. Ordu Müfettişliği B) 15. Kolordu Komutanlığı C) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı D) 19. Tümen Komutanlığı Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 5

6 Cepheden Cepheye Mustafa Kemal 5) Türk milleti, bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Buna göre, aşağıdaki savaşlardan hangisi Türk milletinin bağımsızlığını korumak amacıyla Mustafa Kemal in katıldığı savaşlardan biri değildir? A) Çanakkale Savaşı B) Büyük Taarruz C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Trablusgarp Savaşı 8) Kurmay yüzbaşı olarak mezun oldum yılında ilk görev yerim olan Şam daki 5. Ordu ya atandım. Suriye de gördüğüm sosyal ve siyasal manzara beni derinden etkiledi. Araplar ve bir kısım aydınlar Osmanlı Devleti nden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak için sık sık ayaklanıyorlardı. Tıpkı Harp Okulu ve Harp Akademisi nde olduğu gibi burada da bir teşkilat kurmaya karar verdim. Mustafa Kemal in ilk görev yeri olan Şam da kurmuş olduğu bu teşkilatın adı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti B) İttihat ve Terakki Cemiyeti C) Türk Tayyare Cemiyeti D) Milli Kongre Cemiyeti 6) Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı nda aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yapmamıştır? A) Galiçya Cephesi B) Suriye Cephesi C) Çanakkale Cephesi D) Kafkas Cephesi 9) Mustafa Kemal Paşa'nın askerlik görevine ilk başladığı şehir, aşağıdakilerden hangisidir? A) Trablusgarp B) Çanakkale C) Şam D) Selanik 7) I. 31 Mart Olayı II. Trablusgarp Savaşı III. Sakarya Savaşı IV. Çanakkale Savaşları Yukarıda Mustafa Kemal in görev yaptığı bazı olaylar ve savaşlar verilmiştir. Verilen olay ve savaşların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) II I IV III B) I II III IV C) I II IV III D) III II I IV 10) Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesiyle İtilaf Devletleri Türk topraklarını işgale başladılar. Bu durum karşısında Mustafa Kemal Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve Türk milletini zafere ulaştırmıştır. Türk halkını düşmana karşı birleştirmiştir. Başkumandan olarak orduyu yönettiği Sakarya Meydan Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasında etkin bir rol oynamıştır. B) Başkomutan olarak iki büyük zaferin kazanılmasını sağlamıştır. C) Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmasında aktif rol oynamıştır. D) Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. 6 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

7 Dör t Şehir ve Mustafa Kemal Akıllı Test 4 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Çocuklar, tahtaya özelliklerini yazdığım ve Mustafa Kemal in hayatında önemli yeri olan bu şehir hangisidir? Mustafa Kemal, bu şehirde edebiyata ilgi duymuş, arkadaşı Ömer Naci den etkilenmiştir. Ayrıca Fransız İhtilali nin öncüleri olan filozofların eserlerini yine bu şehirde okumaya başlamıştır. Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? A) Manastır 2) Mustafa Kemal in çocukluk ve gençlik yıllarında fikir hayatının oluşumunda etkili olan şehirler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? A) Selanik Manastır Şam İstanbul B) Selanik Manastır İstanbul Sofya C) Selanik İstanbul Sivas Erzurum D) İstanbul Ankara Şam Sofya 3) Mustafa Kemal in yabancı lisana karşı büyük bir hevesi vardı. Bu maksatla, Beyoğlu nda bir madama pansiyoner olmuştu. Bu Fransız kadın, İttihatçıların Paris te yayımladıkları gazeteleri, Fransız sefareti kuryeleriyle getirtiyor ve Mustafa Kemal e ulaştırıyordu. Fransız kadın aynı zamanda Mustafa Kemal e Fransızca dersleri veriyordu. (Asım GÜNDÜZ) Mustafa Kemal in yakın arkadaşlarından olan Asım Gündüz ün yukarıdaki anlattıkları, Mustafa Kemal in fikir hayatını etkileyen aşağıdaki şehirlerin hangisinde yaşanmıştır? A) Selanik B) Manastır C) İstanbul D) Sofya B) Selanik 4) C) D) Sofya İstanbul..?... Mustafa Kemal in doğduğu ve öğrenim hayatına başladığı şehirdir. Osmanlı Devleti nin Rumeli deki en gelişmiş şehriydi. İşlek bir limanı ve Avrupa ile demir yolu bağlantısı olan şehir canlı bir ticaret ve sanayi merkeziydi. Verilen bilgilerde soru işareti (?) ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Selanik B) Manastır C) Sofya D) İstanbul Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 7

8 Dör t Şehir ve Mustafa Kemal 5) Aşağıdaki bulmacada bazı soruların cevapları verilmiştir. Soldan Sağa ) Mustafa Kemal, aşağıdaki şehirlerin hangisinde farklı bir amaçla bulunmuştur? 1 S E L A N İ K Sema 2 3 S O F Y M A N A Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? A) Mustafa Kemal in çocukluk hayatını geçirdiği şehir hangisidir? B) Tarih sevgisi kazandığı şehir hangisidir? C) Ataşemiliterlik görevini yürüttüğü şehir hangisidir? D) Askerlik görevine ilk olarak başladığı şehir hangisidir? A S T I R 9) Sema'nın sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisi verilirse, doğru cevap verilmiş olur? A) Manastır B) Selanik C) Sofya D) İstanbul Kentler Görevler 1 Trablusgarp a Askeri ataşe olarak görev yaptığı şehirdir. 6) Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen şair ve filozoflar arasında yer almaz? A) Mehmet Emin Yurdakul B) Namık Kemal C) Voltaire D) Mehmet Akif Ersoy 2 Şam 3 Sofya b c Gönüllü olarak İtalyanlara karşı savaştı. Askerlik mesleğindeki ilk görev yeridir. 7) Selanik Manastır Mustafa Kemal in bulunduğu ve görev yaptığı kentler yukarıdaki tabloda eşleştirilmiştir. Yukarıdaki verilen Mustafa Kemal in yaptığı görevler ve bulunduğu kentler hangi seçenekteki tabloda doğru eşleştirilmiştir? A) 1-b, 2-c, 3-a Yunanistan? B) 1-a, 2-c, 3-b C) 1-b, 2-a, 3-c D) 1-a, 2-b, 3-c Sofya İstanbul Bulgaristan Türkiye Yukarıdaki kavram haritasında (?) ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Suriye B) Makedonya C) Romanya D) Galiçya 10) Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olduğu şehir, aşağıdakilerden hangisidir? A) İstanbul B) Selanik C) Manastır D) Sofya 8 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

9 Liderlik Yolunda Mustafa Kemal Akıllı Test 5 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Savaş zaruri olmalıdır, zaruri olmayan savaş büyük bir cinayettir. Sümeyra Ne mutlu Türk üm diyene! Emre 3) Mustafa Kemal, Çanakkale Deniz Savaşları nda başarılı olamayan İtilaf Devletleri nin Arıburnu ndan çıkarma yapacağını tahmin ediyordu. Nitekim İtilaf Devletleri, 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemal in tahmin ettiği yerden Arıburnu bölgesinden çıkarma yapıp saldırdı. Yukarıdaki parçada, Mustafa Kemal in kişilik özelliklerinden hangisine yer verilmiştir? A) Planlılığı B) Teşkilatçılığı C) Çok yönlülüğü D) İleri görüşlülüğü Sümeyra ve Emre, Atatürk ün sözlerine örnekler vermişlerdir. Sümeyra ve Emre'nin örnekler verdiği Atatürk ün yukarıdaki sözleri, sırasıyla onun hangi kişisel özellikleri ile ilgilidir? A) Vatanseverliği - Milliyetçi oluşu B) Barıştan yana oluşu - İdealistliği C) İleri görüşlülüğü - İnsan sevgisi D) Barıştan yana oluşu - Milliyetçiliği 4) Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz. Mustafa Kemal in Sakarya Meydan Muharebesi sırasında söylediği yukarıdaki sözü, onun aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? A) Mantıklı ve gerçekçi oluşu ile B) Vatan sevgisi ile C) Sabırlı ve disiplinli oluşu ile D) Alçak gönüllü oluşu ile 2) Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir. Atatürk ün bu sözü, onun kişilik özelliklerinden hangisi ile yakından ilgilidir? A) İleri görüşlülüğü B) Yöneticiliği C) Çok yönlülüğü D) Kararlılığı 5) Trablusgarp Savaşı'nda, Derne ve Tobruk'taki yerli halkı İtalyanlara karşı örgütlemesi Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle yakından ilişkilidir? A) İleri görüşlü oluşu B) Açık sözlü oluşu C) Teşkilatçı oluşu D) Yenilikçi oluşu Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 9

10 Liderlik Yolunda Mustafa Kemal 6) 1. Merkezi Şam da bulunan 7. Ordu Komutanlığı na atandı. 2. Trablusgarp a gönüllü olarak gitti ve burada yerli halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek mücadele etti. 3. Çanakkale de İtilaf Devletlerine karşı başarıyla mücadele etti. 4. Sofya ateşemiliterliğine (askeri ateşe) atandı. Verilen görevlerin kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) ) Öğrenimime devam ederken bir yandan da özel bir Fransızca kursuna devam ettim. Burada Fransızcamı ilerlettim ve Fransız yazarların fikirlerine ilgi duymaya başladım. Ayrıca tarih öğretmenim Kolağası Mehmet Tevfik Bey den kapsamlı tarih bilgileri öğrendim. Mustafa Kemal in anlattığı bu durum, onun hangi alanda daha çok gelişmesine etki etmiştir? A) Siyasi hayatı B) Fikir hayatı C) Askerlik hayatı D) Eğitim hayatı 7) Sofya ya askeri ateşe olarak atanan Mustafa Kemal, bu şehirde Avrupa devletlerinin temsilcileriyle doğrudan görüşme ve fikirlerini sunma imkânı buldu. İlk kez operayla bu şehirde tanışan Mustafa Kemal, çeşitli Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin de davetli olduğu kostümlü bir baloya yeniçeri kıyafeti ile katıldı. 10) Mustafa Kemal in bu kostümlü baloya yeniçeri kıyafetiyle katılması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? A) Eski düzeni yıkmaya çalıştığının B) Türk kültürüne önem verdiğinin C) Türk tarihi ile gurur duyduğunun D) Batılılara Türk kültürünü tanıtmaya çalıştığının 1 2 Sakarya Büyük Savaşı Taarruz 4 Birinci İnönü Savaşı Çanakkale Savaşı 3 8) 1. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kuruluşu 2. Trablusgarp Savaşı 3. Kurtuluş Savaşı 4. Balkan Savaşları Yukarıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in liderliğinin en çok ön plana çıktığı olaydır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Anıl ın sahip olduğu balonlarda yazılı olan savaşlardan hangisi, Mustafa Kemal i liderlik yoluna yönelten ve Türk milletinin önderi olmasını sağlayan ilk büyük savaştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 10 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK YAZILIYA HAZIRLIK SETİ 8. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. Fasikül İÇİNDEKİLER 3 Bir Kahraman Doğuyor; Mustafa nın Çocukluğu ve Eğitim Hayatı 6 Mustafa Kemal in Askerlik Hayatı 11 Mustafa Kemal

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

ATATÜRK ÜN DOĞDUĞU YILLAR VE ÖĞRENİM HAYATI

ATATÜRK ÜN DOĞDUĞU YILLAR VE ÖĞRENİM HAYATI ATATÜRK ÜN DOĞDUĞU YILLAR VE ÖĞRENİM HAYATI ATATÜRK ÜN HAYATI Mustafa Kemal, 1881 yılında Osmanlı Devleti nin Balkan topraklarındaki Selanik şehrinde doğdu. Bu sırada Osmanlı Devleti nin içinde bulunduğu

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNĠTE BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR

T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNĠTE BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNĠTE BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR Öğrencilerimize faydalı olabilmek amacıyla kendi ders notlarımdan oluşturularak hazırlanmıştır. Zeki DOĞAN Sosyal Bilgiler Öğretmeni sosyalciniz.wordpress.com

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KAZANIMLAR Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. Atatürk ün öğrenim

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK AKILLI TEOG HAZIRLIK sınıf. Melih MALKONDU Emre OSMAN İLGÜNTOK AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Öğretmenin Ders Notları Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler II ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut

Detaylı

T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNĠTE BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR

T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNĠTE BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNĠTE BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR Öğrencilerimize faydalı olabilmek amacıyla kendi ders notlarımdan oluşturularak hazırlanmıştır. Zeki DOĞAN Sosyal Bilgiler Öğretmeni (Telif

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 1. Erzurum da bir kongre düzenleyecektik. Kongreye Mustafa Kemal kendi çıkarlarının üstünde tutan askerlik görevinden istifa etti. makam ve

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

BÖLÜM - 1. Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL

BÖLÜM - 1. Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL 1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL Bölüm 1: Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı BÖLÜM - 1 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 19. yüzyıl Osmanlı ülkesinde birçok

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. M. Kemal ATATÜRK «Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN ASKERLİK HAYATI İLE İLGİLİ OLAYLAR I II III IV Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! emrini vermiştir. Dünyanın en güçlü ordularıyla nasıl

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ozkanderya22@hotmail.com 1- Atatürk'ün çocukluğunda öğrenim hayatını belirleyen yakını aşağıdakilerden hangisidir? A) Annesi C) Amcası B) Babası D) Kendisi 2- Mustafa Kemal'in eğitim hayatında öğrenim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

AKILLI İNKILAP TARİHİ DEFTERİ

AKILLI İNKILAP TARİHİ DEFTERİ Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! AKILLI İNKILAP TARİHİ DEFTERİ Artık İnkılap Tarihi dersini seviyorum. Artık İnkılap Tarihi dersinden korkmuyorum. 8 Artık İnkılap Tarihi dersini ezberlemiyorum.

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 29 KSIM 2013 Saat: 10.30 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Balkanlar da ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oldu. Fransız

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz?

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz? BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST-1 1) Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat,

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Serap TARHAN, Aylin Gürlek

Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYIN KURULU Hazırlayanlar Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. Erzurum Kongresi nde yer alan Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. ve Misakımillî

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

İçindekiler. Bir Kahraman Doğuyor... 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası...73

İçindekiler. Bir Kahraman Doğuyor... 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası...73 İçindekiler 1. Ünite BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Bir Kahraman Doğuyor... 5 2. Ünite MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 1. Bölüm : I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti...13 2. Bölüm : Bağımsızlığa Giden

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK 1. Şemada Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük fikir akımları verilmiş. Bu fikir akımları Fransız İhtilali'nin de etkisiyle Osmanlı Devleti'nde yaşanan ayrılıkçı isyanlara engel olmak için

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 1. Birinci TBMM nin temel hedeflerinden birisi de otoritesini hukuki yollardan güçlendirmekti. diyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 1938) "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." "Đki Mustafa Kemal

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 1. Misakımillî nin aşağıdaki kararlarından hangisinde uluslararası denklik prensibine vurgu yapılmıştır? A) Ülkemizdeki azınlıklara, komşu

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 27 KSIM 2014 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK I II III IV 1. MUSTF KEML TTÜRK ÜN SKERLİK HYTI İLE İLGİLİ OLYLR Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum,

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL. 2. Ünite MİLLÎ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ. 3. Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

İçindekiler. 1. Ünite 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL. 2. Ünite MİLLÎ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ. 3. Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER İçindekiler 1. Ünite 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1881 den 1919 a Mustafa Kemal....5 2. Ünite MİLLÎ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ 1. Bölüm : Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı...13 2. Bölüm : Mondros Ateşkes

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI Babası tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV yüzyıllarda Ana doludan Makedoncaya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi tarafından dedesi Feyzullah Ağa ise Karamandan Rumenliye gelen Konya

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. 13 Mart 1899 : İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

TEST-1. A) Millet sevgisi B) Önder olması C) İleri görüşlülüğü D) Yöneticiliği

TEST-1. A) Millet sevgisi B) Önder olması C) İleri görüşlülüğü D) Yöneticiliği TEST-1 1) Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a

Detaylı

DEĞERLENDİRME SORULARI

DEĞERLENDİRME SORULARI Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersi nin Tarihçesi Ve Veriliş Amaçları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi darbenin özelliklerinden biridir? A) Demokratik bir haktır. B) Darbe sonrası

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s. 255-259 KİTAP TANITIMI Dr. Çağla D. TAĞMAT * Ali Fuat Paşa nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (16

Detaylı