TAKDİM. Yılmaz AKÇAALAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKDİM. Yılmaz AKÇAALAN"

Transkript

1 2015

2 1 TAKDİM Osmanlı döneminde sâlnâmeler, kamu yararına hizmet eden süreli eserlerin seçkinlerinden olduğu cihetle ait olduğu yerin her türlü tarihî olay ve istatistikleri hakkında her türlü gerekli bilgileri ihtivâ eder. Edirne Matbaasında 1310 (1892 M.) tarihinde basılan 1310 Sene-i Hicrîyyesine Mahsus Salnâme-i Vilâyet-i Edirne adlı eseri Osmanlıca aslından çevirirken en çok dikkâtimi çeken hususlardan biri de nüfûsa oranla adlî ve hukuki işlemlere esas olayların miktar olarak zamanımızla karşılaştırıldığında büyük ölçüde az olmasıdır. Salnâmedeki oldukça detaylı bilgiler nazara alındığında, her ne kadar Vilâyet Yıllığının 1310 tarihli olduğu belirtilmekte ise de nüfus sayımının 3-4 yıllık bir sürece yayıldığı, sayım yapılırken halkın bağlı olduğu dînlerine göre ayrı ayrı gösterildiği görülmekle birlikte, yerleşim yerlerindeki nüfusun karışık olarak belirtildiği, bazı kişilerin ecnebi olarak, bazı Müslüman nüfusun yabancı müslüman olarak yazılmış olduğu, bazı kazâlara âit adlî işlemler ve nüfus bilgilerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Çalışma yaptığım yaklaşık 700 sayfalık Salnâmede vilâyet ile ilgili pekçok ve çeşitli, ayrıntılı bilgiler var ise de, adlî-hukûkî olayları dikkate aldım, ayrıntıları inceledim, sonuçlarının daha kolay anlaşılması için tablolar hâline getirerek kitabın sonuna ekledim. Esas aldığım kitapta birtakım hesap hatâları var ise de, bu çalışmada hedeflenen amacı pek de etkilemeyecek derecede basit hatalar olarak gördüm, tashih ettim. Yüzyirmi yılı aşan bir süre önceki adlî ve hukuki olaylara ilişkin verilerin/bilgilerin, coğrafî yerleşim yerlerine, toplum çeşitliliği, hukûkî, demografik, sosyoloji açılardan yapılmak üzere değerli akademisyen ve araştırmacılarımıza faydalı olacağını ümit ediyorum. 01 EYLÜL 2015 Yılmaz AKÇAALAN

3 2 EDİRNE VİLÂYETİ I. EDİRNE SANCAĞI: A. Edirne Merkez Kazâsı: 1. Sûret-i teşkili ve tertibi: Edirne Vilâyeti bugün itibârıyle 1 doğu yönünden İstanbul a bağlı dört kazâ ve batı cihetinden Doğu Rumeli ve Selanik vilâyetleri ve kuzeyden Karadeniz ve güneyden Ege Denizi ile çevrilmiş olup tahminen Km 2 kadar bir bölgeyi içine alır. Edirne nin İstanbul ile mesafesi 44 saat ve yaz mevsiminde 6 ve kış mevsiminde 9 menzil ve 90 mil i tibar edilir. Edirne 41 derece 45 dakika arz-ı şimâlide ve 24 derece ve 15 dakika doğu istikâmetindedir. 2. Edirne Şehrinde Bulunan Mahalleler: Hıdırağa Mahallesi Hacı Safâ Mahallesi Kadı Bedreddin Mahallesi Sultan Selim Taş Odaları Şahabeddin Paşa Abdurrahman Hazinedar Sinan Bey Kuşdoğan Darüsziyade Kabuzcu Ali Bey Hadım Balaban Rum Papa Kaçanos Yahya Bey Tekye Ali Paşa Ayanikola Üsküfçü Hızır Gülbahar Hâtun Hacı Ömer Ya kup Kiları Sofu Bayezid Ermeni Aya Nikola Sarıca Paşa Sofu İlyas Rum Meydan Vakf İslâm Mahmud Ağa Müslim Dâye Hâtun Rum Genişvakıf Medrese-i Ali Bey Mezid Bey Rum Akmescid Kevseç Balaban İsmail Ağa Külahtoz Kubbeyancı Kiremitçi Hacı Halil Kasab Abdülaziz Turgut Bezirgan Çakır Ağa Şerbetdar Hamza Bey Cedid Kasım Paşa Velid Velüddin Kadı Ali Bey Müslim Şüca Çelebi Miri-Miran Kavaklı Rum Şeyhçelebi Sıkça Murad Eskicizâde 1 Hicrî 1310 (Milâdi 189) yılı itibarıyla.

4 3 Yancıkçı Şâhin Kızılminare Kürd Hoca Bevvab Sinan Küttabcı Alemdar Hacı İslâm Yaya Timurtaş Hacı Hallac Hafız Ahmed Selçuk Hâtun Hoca Bani Sevindikfakih Teftin Ağa Hacı Mercimek Mehmed Ağa Kuşçudoğan Fındık Fakih Sabuni Hadım Timurtaş Hasan Paşa Çavuş Bey Arif Ağa İbni Arab Arpacı Hacı Hamza Feyzullah Paşa Attar Hacı Halil Molla Fahreddin Hocaki Ahi Hasan Gâzi Hoca Baba Timurtaş Şeyh Şüceaddin Müslim Zincirlikapı Altuni Debbağ Hacı Halil Rum Meydan oğlu Çakır Ağa Rum Karaca Ahmed Rum Mahmud Ağa Hoca İvaz İslam Çokalca Rum Karakaş Rum Miskinler Rum Mumhâne Rum Orta Karaağaç Rum Ali Kuş Rum Çokalca Baruthâne Rum Küçük Hacı Veli Rum Kara Bulut Rum Yalpınarı Mah. Rum Büyük Hacı Veli Müslim Meydan Rum Ortaçukur Rum Süle Çelebi Berkofa İslam Kancıfiruz Rum Yeşilce Nişancıpaşa Muradiye İmâret Mezid Bey Kazaz Salih Zen-Sarıcapaşa Vizeçelebi Evliya Kasımpaşa Fındık Osman Camî İbrahim Paşa Camî İbrahim Paşa Derviş Abi Rum Buçuktepe Zen İbrahim Paşa Ermeni Buçuktepe Yıldırım Bayezid Kıbtiyâni Papas oğlu Müslim Maruf Hoca Rum Papas oğlu Maruf Hoca Kıbtiyani Rum Süpürgeciler Rum Kum Ermeni Süpürgeciler Ermeni Çerkab Gazi Mihal Bey Vezir Hacı Hatun Rum Ayayanî Rum Çerkab Rum Aya İsterati Rum Zincirli Kapı Ermeni Aya İsterati Rum Mumcular Rum Metropolid Ermeni Mumcular Rum Ayastefanos Rum Sitti Hâtun Ermeni Metropolid Rum Eskerlet Rum Hristos Ermeni Tüccar Panayot Ermeni Hristos Rum Timurbiga Rum Penaiye Rum Aya Yorgi Ermeni Panaiye Şah Melek Paşa İslam Karabulut Müslim Timur Biga Rum Meydan Rum Hadım Firuz Rum Menzil-i Ahir

5 Erkek Kadın Erkek Kadın 4 İslam Hadım Firuz Mir Ahor Ayas Bey İslam Mihalkoç Müslim Umur Bey Rum Mihalkoç Mirahor Ayas Bey Kıbtiyâni Emir Şah Umur Bey Kıbtiyâni Müslim Hasmurad Dâye Hâtun Kıbtiyâni Rum Hasmurad Polya Cemaati Sultan Bayezid Hacı Kılavuz Emir Meshed Hacı Hoşkadem Rum Yeni İmaret Rum Saçlı Dede Rum Hacı Sarraf Rum Kızıl Mescid Rum Bülbül Hâtun Rum Köfteciler Rum Göl Müslim Ak Mescid ve Nâib Çelebi İslâm Mü min Hoca Mü min Hoca Kıbtiyâni İslâm Bülbül Hâtun Bülbül Hâtun Kıbtiyâni İslâm Yıldırım Bayezid Tolya Cemâati Sisalya Cemaati Katalonya Cemaati İtalya Cemaati İstanbul Cemaati Büyük Portakal Cemaati Küçük Portakal Cemaati Aragon Cemaati Alman Cemaati Guruzi Cemaati Budin Cemaati Mayor Cemaati Karaca Bevvab 3. N Zen İbrahim Paşa Mahallesi Ü FUS: YERLİ YABANCI TOPLAM TOPLAM İslâm Rum Ermeni Bulgar Katolik Yahûdi Protestan Toplam (a.g.e. Shf.255) (1889 M.) senesine göre :

6 5 Edirne kazâsı, 3 nâhiye ve Edirne, Karaağaç adlı 2 belediye dâiresi ve 306 mahalle, 154 köy ve hânede erkek ve kadın çeşitli nüfusu kapsar. (a.g.e. Shf.: 164) Edirne Merkezinde hânede nüfûs vardır. (a.g.e. S:164) Aşağıda ayrı ayrı gösterileceği üzere Edirne şehri, Edirne Sancağıyla beraber 6 sancak, 27 kazâ, 97 nâhiye, köyle beraber ortalama olarak nüfûsu hâvi Edirne vilâyetinin merkezidir. (a.g.e. Shf.165) 5. Adlî Hususlar : 1889 senesi zarfında bidâyet mahkemesinde 114 cezâ ve 48 hukuk ve 58 icrâ ki cem an 162 cezâ ve hukuk dâvâsına bakılarak bunlardan 58 i infaza sevk edilmiştir. 6. Adliye Dâiresi: Adâlet Komisyonu Reis Adliye Müdürü ve Mahkeme-i İstinaf Reis-i evveli Fehmi Efendi Evvel-i sânisi M Azâ İstinaf Mahkemesi Reis-i sânîsi Es ad Efendi Mütemayiz 3 İstinaf Mahkemesi müdde-i umûmîsi Reşid Bey Evvel-i sânîsi Bidâyet Mahkemesi Reis-i evveli Ratıb Bey Mütemayiz 4 Bidâyet Mahkemesi reis-i sânîsi Ticâret Mahkemesi reis-i Bidâyet Mahkemesi müdde-i umûmî muâvini Kâtib Kâmil Efendi Ali Rıza Efendi Sâmi Efendi Re fet Bey Salise Salise Salise 7. Mahkeme-i İstinaf Hukuk Dâiresi : (a.g.e. S:80) Reis Fehmi Efendi Evvel-i sânisi Azâ muvazzaf Mustafa Bey Saniye " " Dokidi Efendi Azâ mülazımı Sami Efendi Müderris Azâ fahri Alaaddin Bey Salise

7 6 " " Avram Efendi a. Merkez Vilâyet Mahkeme-i İstinaf Cezâ Kalemi: (a.g.e. S:81) Baş Kâtib Kâmil Efendi Mukîd Necib Efendi İkinci Kâtib Râşid Efendi Nazif Efendi Zabıt Kâtibi Hafız Arif Efendi b. Mahkeme-i İstinaf Müdde-i Umûmiliği: Müdde-i Umûmi Evvel-i sanisi Reşid Bey Kâtibi Remzi Bey 8. Savcılık Heyeti (İddia makâmı): Reis Bidayet-i Cezâ Mahkemesi Ali Rıza Efendi Salis 4 Aza Hamdi Bey Salis İstipan Efendi 9. Bidayet Mahkemesi Hukuk Dâiresi: Reis Ratıb Bey Mütemayiz A za Halis Efendi Salis A za Üstiku Efendi Mülâzımı Fuad Bey a. Mahkeme-i Bidâyet Cezâ Dairesi : Baş Kâtib Şemsi Efendi Zabıt Kâtibi Ahmed Bey Zabıt Hüsameddin efendi Mukîd Süreyya Efendi Kâtibi Ali Efendi Niyazi Efendi

8 7 b. Mahkeme-i Bidâyet Cezâ Dâiresi: Reis Ali Rıza Efendi Salis M 4 A za Ahmed Bey A za İstipan Efendi -Mülâzımı Mehmed Efendi (a.g.e. S:82) c. Mahkeme-i Bidâyet Cezâ Dâiresi Kalemi: Baş Kâtib Ali Efendi Salis Zabıt Kâtibi Mustafa Efendi Zabıt Kâtibi Hakkı Bey Mukîd Arif Efendi Zabıt Kâtibi Reşad Efendi Raşid Efendi d. Mahkeme-i Bidâyet Müdde-i Umûmi Muavinliği: Muâvin Re fet Bey Sani e. İstintak Dairesi Sermüstantık Nazif Efendi Muâvini Osman Efendi Ahmed Efendi Muâvin İzzet Efendi Muâvin Şükri Efendi

9 8 10. Mukâvelât Muharrirliği : Muharrir Şevki Bey 11. İcrâ Dâiresi : Me mur: Şakir Efendi 12. Ticâret Mahkemesi: Reisi Sâmi Efendi A za Dilâver Bey Mehmed Efendi Salis A za Dikran Efendi Yakim Efendi 13. Mahkeme-i Ticâret Kalemi : Baş Kâtib Naim Bey Mukîd Mustafa Efendi Zabıt Kâtibi Ahmed Efendi 14. Merkez Vilâyet Hapishânesi: Müdür Şevket Bey Salis Müfettiş Mustafa Bey Kâtib Ali Bey Gardiyan (12 Nefer) 15. Vilâyet Polis İdâresi: Serkomiser Zekeriya Zeki Efendi Komiser-i salis Ahmed Şevki Efendi

10 9 Komiser-i sâni Mehmed Tevfik Efendi Arif Efendi 16. Polis İdâresi Cetveli: Serkomiser Komiser-i sani Komiser-i salis Neferât Esâmi-i Sancak Merkez Vilâyet 2 12 Kırkkilise Sancağı Gümülcine Sancağı Dedeağaç Sancağı 3 9 Gelibolu Sancağı 4 12 Tekfurdağı Sancağı Yekûn 17. Mahkeme-i Şer iyye : Mahkeme-i Şer iyye Osmanlı-Rus Harbinden sonra kur a ile tespit edilen evlerde iken Vâli İzzet Paşa hazretleri tarafından geçen sene altı bodrum katı olmak üzere adliye bitişiğinde yeni inşa edilen binanın üst katında 5 odadan ibaret bir dâire inşa ettirilmiştir senesi içinde 470 adet karar ve belge tanzim edilerek ilgililerine verilmiştir. 18. Dâire-i Adliye Binâsı : Mezkûr dâire 1868 (1285 H.) tarihinde merkez mutasarrıflığı inşâ edilerek 1878 (1295 H.) senesinde adliye binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. İstinaf ve Bidâyet mahkemeleri ve savcı, savcı yardımcısı daireleriyle kalem odalarını, infaz ve kâtipler odası ve sorgu odaları olmak üzere mahkeme salonlarıyla beraber toplam 22 odayı içine alır. 19. İstinaf Hukuk Mahkemesi:

11 10 Sözkonusu mahkemeye 1888 senesinden devrederek 15 ve 1889 senesinde gelen 56 da vâdan 58 adedi senesi zarfında bakılarak ve 3 adedi süresi içinde tarafların talebi üzerine iptal ve 10 adedi de 1890 senesine devrolunmuştur. Vilâyet adliye müdürlüğünden adliye nezâretiyle dâirelere ve bağlı bulunulan makamlara 1889 senesi zarfında 600 müzekkere ve 48 telgraf yazılmıştır. (a.g.e. S:236) İstinaf savcılığından da sözkonusu sene içinde evrak yazılarak gönderilmiş ve evrak gelmiştir. Üst mahkemeye itiraz sebebiyle ile 1889 senesi zarfında vürûd eden 240 ve 1888 senesinden gelen 22 dava ile toplam olarak 262 da vâdan 237 adedi senesi zarfında bakılmış ve 25 adedi 1890 senesine devrolunmuştur senesinde gelen yukarıda zikredildiği üzere 240 davadan dolayı 382 şahıs ve 1888 senesinden devrederek 22 davadan dolayı 26 şahsın suçla bağlantıları olup, bunların 113 ü beraet etmiş, 244 şahıs mahkûm olmuş ve 31 şahsın mahkemeleri ise 1890 senesine devredilmiştir senesi zarfında ağır suçlarla ilgili gelen 112 dava ile 1888 senesinden devreden 7 davanın toplamı 119 adede ulaşmış, 110 adedi sene sonuna kadar sonuçlandırılmış, 7 adedi 1890 senesine devredilerek 2 adedi de sanıkların ölümü sebebiyle kamu yararına yapılacak bir işlem kalmadığından iptali yoluna gidilmiştir senesinden devreden 7 davada 9 sanık ve 1889 senesi zarfında gelen 112 dâvâda 248 sanık olup bunların 83 ü ilgili kanun maddeleri uyarınca cezalandırılmış ve 82 sinin kabahat derecesinde görülen 59 fiili beraetle sonuçlanmış ve 11 şahsın muhakemeleri sonraki yıla ertelenmiş ve dördü vefât etmiştir. Evrâkı ertesi seneye devredilen yukarıda sözü edilen 11 şahıs tutukludur. Önceki seneden devreden ve sonradan gelen 258 adet sanığın biri üçte iki (2/3) ceza müddetini tamamlamış ve padişâhın affına mazhâr olarak aleyhinde verilen hapis ceza süresi azaltılarak özel emir uyarınca yeniden muhâkemesi icrâ edilerek evrâkının muhafazası yoluna gidilmiştir. Yargılanan sanıkların 18 inin eylemleri şekâvet (haydutluk) nev inden bulunmasına binâen muhakemelerinin Divân-ı Harbe ait olduğuna hükmedildiğinden 1 inin tutuklu ve karara mahsus ve 17 sinin mahkûm ve beraete mahsûs hânelere dahil edilip yalnız muvazeneye esas (sayıma esas olarak) toplam hânesine eklenmiştir. Mahkûmların 73 ü yüzüne karşı ve 10 u yokluğunda cezalandırılmış ve bunların 82 si erkek ve 1 i kadın olup, mahkûmlardan erkek olanların 63 ü bekâr ve 19 u müteehhil (evli) olup, 3 ü

12 11 evlât sahibi değildir ve mahkûmlardan evli olan kadın çocuksuzdur. Cinâyetten sanık olan yukarıdaki 248 kişi içinde 1 i nefret sâikası ile kocasının diğer eşini ve 1 i fikir uyuşmazlığı nedeniyle eniştesini ve 2 si kıskançlık sâikasıyla biraderlerini ve 2 si hırs tama sâikasıyla birader ve kız kardeşini ve koca karısını (zevc zevcesini) öldürmüştür. (a.g.e. Shf.: 237) 20. Bidâyet Hukuk Mahkemesi: Sözkonusu mahkemeye 1888 senesinden 80 davâ devr etmiş olup 1889 senesinde de 241 davâ gelmiş ve bunlardan 207 adedi senesi zarfında sonuçlandırılarak ve 70 i zaman aşımından iptal edilmiş ve 49 adedi de 1890 senesine devrolunmuştur. Bidâyet Mahkemesi Başkanlığından 1889 senesi zarfında dâirelere ve diğer yerlere 671 adet yazı yazılmıştır. 21. Bidâyet Cezâ Mahkemesi: Sözkonusu mahkemeye 1889 senesi zarfında gelen 485 dâvâ ile 1888 senesinden devreden 88 dâvaânın toplamı 573 adede ulaşmış olup, bunların 559 adedi senesi zarfında sonuçlandırılmış ve 13 adedi 1890 senesine devir ve bir adedi sanığın vefâtı nedeniyle iptal (dâvânın düşmesi) edilmiştir senesi zarfında gelen yukarıda bahsedilen ve 485 dâvâdan dolayı 753 ve 1888 senesinden müdevver 88 dâvâdan dolayı 139 şahıs sanık olup bunların 381 i beraet etmiş ve 491 şahıs mahkûm olmuş ve 1 şahıs dahi vefât etmiş ve 19 şahsın muhakemeleri 1890 senesine devredilmiştir. Sözkonusu mahkeme icrâ dâiresinde 1888 senesinden 598 adet i lâm devrolunup 1889 senesinde 233 adet daha gelmiş ve bunlardan 89 unun hükmü infaz olunmuş ve 105 adedi de taksite bağlanmış ve 104 adedi kısmen infaz ve 533 ü sonraki seneye (1890 M.) devrolunmuştur. Sene zarfında hukûk kararlarından ve cezâ kararlarından kuruş tahsil edilmiştir. Savcı yardımcılığınca evrak yazılmış ve evrak savcılığa gelmiştir. İlgili mahkeme Savcılık dâiresine 1888 senesinden 220 dâvâ devrolunmuş ve 1889 senesinde de 731 dâvâ gelmiştir.

13 12 Bunlardan 381 adedi hakkında senesi zarfında mahkemelerine dava açılarak gönderilmiş ve 400 adedi hakkında ise yargılamaya gerek bulunmadığına (kovuşturmaya yer olmadığına) karar verilmiş ve 22 sinin görev ve yetki dışında olduğu görülmüş ve kalan 143 adedi 1890 senesine devrolunmuştur. 22. Ticaret Mahkemesi: Edirne Ticaret Mahkemesine 1888 senesinden 20 dâvâ devrolunmuş ve 1889 da da 220 dâvâ gelmiş ve bunlardan 199 adedi senesi içinde sonuçlandırılmış ve 11 adedi zaman aşımı nedeniyle iptal olunmuş ve 1890 senesi sonunda bakılan dâvâlardan 14 adedi ile henüz yargılanması işlemine başlanmayan 26 adedi 1890 senesine devrolunmuştur. Mahkemeden 1889 senesi zarfında dâirelere ve bağlı yerlere 211 adet müzekkere yazılmıştır. 23. Polis Dâiresi Hükûmet kapısından girildiğinde sağ tarafta ve hapishâne bitişiğinde olup ahşap ve yedi odadan ibârettir. (a.g.e. S:242) 24. Hapishâne ve Dâiresi Vâlilik yüksek makamınca Hapishâne me murlarına mahsus 4 oda ve bir hastahâneyi içine alan mükemmel bir dâire inşâ ettirilmiştir. Gayet büyük ve düzenli bölümlere ayrılmış olup 500 mahkûma alabilecek yeter derecede kargir binâ olup, içinde bir de hamamı vardır. Kadınlara ait hapishâne ayrıdır. (a.g.e. S:244) 25. Yargılama konusu suç ve miktarları: SUÇ AÇIKLAMA ADET Mesmûan katl Zehirleyerek öldürme 2 Katl Adam Öldürme 143 Şekâvet esnâsında katl Yol kesmek suretiyle (eşkiyâlıkla) 2 öldürme Mahnûken katl (boğazlayarak öldürme) Boğazlamak sûretiyle öldürme 1 Hatâen katl Hatâen ölüme sebebiyet vermek 1 Muhâfaza-i ırz için katl Irzı muhafaza için öldürme 1 Muhâfaza-i nefs ve mal için katl Can ve malını muhafaza için öldürme 2 Hayat ve memâtı meçhul gâib Sağ ya da ölü olduğu bilinmeyen kayıp 1

14 13 Bi-gayr-i kasd telef-i nefse sebebiyet Kasıtsız ölüme sebebiyet vermek 1 Iskat-ı cenin Çocuk düşürmek 4 Katl kasdıyle teşhir-i silâh Öldürmek amacı ile silah teşhiri 7 Kâtili ihtifâ ve firarını teshil Kâtili gizleme ve firarını kolaylaştırmak 2 Dağa adam kaldırmak Dağa adam kaçırmak 5 Şekâvet (haydutluk/yol kesmek) Haydutluk/eşkiyalık 24 Kat -ı tarik Yol kesmek 8 İşkence ile gasp İşkence ile gasb 7 Gasb Gasp 68 Eşkiyâya refâkat Eşkiyâya yardım 1 Eşkiyâya yataklık Eşkiyâya yataklık 18 Mesken ve ahır ihrâkı Ev ve ahır yakmak 28 İhrâka tasaddi Yangın çıkarmaya teşebbüs 7 Samanlık ihrâkı Samanlık yakmak 7 Harman ihrâkı Harman yakmak 3 Sirkat Hırsızlık 434 Sirkate tasaddi Hırsızlığa kalkışmak 7 Sârıka yataklık Hırsıza yataklık etmek 1 Mâl-ı mesrûku bilerek almak Hırsızlık malı bilerek satın almak 4 Ahz ve yankesicilik İşkence ile dolandırıcılık 5 Desîse ile dolandırıcılık Aldatma ile dolandırıcılık 7 Emniyeti suiistimal Güveni kötüye kullanmak 1 Hatb sirkati Odun hırsızlığı 1 Sahtekârlık Sahtekârlık 2 Sahte ilmuhaber temhîri Sahte ilmuhaber mühürleme 2 Kalb akça sürücülüğü Piyasaya sahte para sürmek 1 Cebren fiil-i şeni Zorla kötü fiil 53 Cebren fiil-i şeni ye tasaddi Zorla kötü fiile kalkışmak 17 Kız kaçırmak Kız kaçırmak 25 Cebren kız kaçırmağa tasaddi Cebren kız kaçırmaya teşebbüs 2 İzâle-i bikr Bekâret (kızlık) bozmak 13 İrtikab-ı fiil-i şeni zinâ Çirkin fiil-zinâ işlemek 4 El sarkıntılığı Elle sarkıntılık 5 Menkûha olduğu halde ahara kaçmak Nikâhlı olduğu halde başkasına kaçmak 1

15 14 Ta til-i uzuv derecede cerh Uzuv kaybına sebep olacak derecede 2 yaralama Cerh Yaralama 99 Darp ve cerh Darp ve yaralama 264 Kelb ısırtmakla cerh Köpeğe ısırtmak suretiyle yaralama 2 Hatâen trenle cerh Trenle hatâ ile yaralama 1 Hatâen silahla cerh Silah ile hatâen yaralama 4 Araba çiğnemekle cerh Araba ile çiğneyerek yaralama 3 Darp Darp 204 Yekdiğerini darp Bir başkasını darp 25 İhâfe kasdıyla teşhir-i silâh Korkutmak amacı ile silah teşhiri 28 İcrâ-yı memuriyet hâlinde memuru darp Memuriyet sırasında memuru darp 1 Zâbıta memurunu darpa tasaddi Zâbıta memurunu dövmeye teşebbüs 1 Zâbıta memuruna hakaret Zâbıta memuruna hakâret 6 Rüşvet Rüşvet 1 Kumar Kumar 1 Trene taş atmak ve koymak Trene taş koymak, taş atmak 2 Maksadı meşkûk ile leylen hâneye duhul Maksadı belli olmayacak şekilde 10 geceleyin eve girmek Fazahat-ı lisaniye Sözlü sarkıntılık 1 Tahrîren tehdid Yazılı tehdit 1 Tahkîr Hakaret etmek 1 Hilâf-ı nizam ormandan çam kabuğu Kurallara aykırı olarak ormandan çam 1 soymak kabuğu soymak Ağaç kat ı Ağaç kesmek 3 Mezru tarla tahribi Ekili araziyi tahrip etmek 2 Briçka (Tek atlı, yaylı araba.) tahrîbi Tek atlı, yaylı arabayı tahrip etmek 1 Hayvan tesmîmi Hayvan zehirlemek 1 Esrar füruhtu Esrar ticâreti 1 Mahkeme ilâmını tahkir Mahkeme kararına hakâret 1 Hilâf-ı emir ve tenbihe hareket Emir ve tenbihe aykırı hareket etmek 3 Nizâmın hilâfı muamele Düzene aykırı hareket etmek 2 Nâm-ı âhir tezkere ile Geşt ü güzâr Süresi geçmiş izin belgesi ile seyahat, 1 gezmek Çalı duvarı hedmi Çalıdan yapılan duvarı yıkmak 2

16 15 19 mağruken, 3 silahla, 1 sâika isâbetle, 6 37 şiddetle ve bürudetle, 1 tren çiğnemesiyle, 2 ihrâken, 5 sûret-i aharla (kazâen vefât), (işbu kazâen vefât edenler değirmen çarkına düşmek ve dülger olup iskeleden ve kiremitlikten düşmek ve üzerine ağaç Boğularak, silahla, yıldırım isabet etmesi ile, sıcaktan (güneş çarpması v.s.), tren çiğnemesi ile, yanarak, kazâen vefât olayları devrilmek, duvar yıkılmakla vukua gelmiştir) 3 mağrûken, 3 silâhla, 1 âlet-i ceriha ile, ( Boğularak, silahla, kesici alet ile intihar 7 intihar) etmek TOPLAM (a.g.e.s.247) Yukarıda yazılı olaylar nüfusa oranla değerlendirildiğinde kişiye 100 olay düştüğü anlaşılıyor ki, pâdişâhın âsâyişi gözeten idâresi altında ve vilâyet idârelerince alınan hatâsız tedbirler sayesinde dikkatli, özenli görev yapmasının güzel sonucu alınmıştır. 26. EDİRNE SANCAĞI Cisr-i Mustafapaşa Kazâsı a. Kazânın suret-i teşkili ve tertibi : Cisr-i Mustafa Paşa kazâsı Çirmen, Lefke, Selbüken adlarıyla 3 nâhiyeden oluşmuş ve birinci sınıftan müteşekkil olup, bunlardan Çirmen nâhiyesi 19 ve Selbüken nâhiyesi 19 ve Lefke nâhiyesi 14 köyü hâvidir ki,kazânın tamamı 52 köyden ibarettir. Merkez kazâ olan Mustafa Paşa kazası normal karayolu ile merkez vilayete 6 ve tren istasyonuna 1 saat mesafede ve Meriç nehri kenarında olup mevkiinin güzelliği ile ünlüdür. (a.g.e. S:298) b. Cisr-i Mustafapaşa Kazâsının Nüfus Cetveli: Kazânın mevcut nüfûsu yerli ve yabancı erkek ve kadın olarak islâm, Rum, Bulgar, 34 Ermeni, 98 katolik, 325 Mûsevi ki cem an nüfustan ibarettir. Nüfus idâresinin 1889 senesi zarfında tezâkir ve vukuat-ı hâsılat-ı umûmiyesi buçuk kuruşa baliğ olmuştur. (a.g.e. S:312) Erkek Kadın Yekûn İslâm Mahkemenin adlî yetki alanındaki nüfusun kastedildiği anlaşılmaktadır.

17 16 Rum Ermeni Yahudi Bulgar Katolik TOPLAM c. Mahkeme-i Bidâyet: Reis Naib Mustafa Selami Efendi M Müdde-i Umûmi Muavin vekili Azâ Azâ Mehmed Efendi Tahsin Bey Kureyşe Ağa Müstantık Kamil Efendi 5 Başkâtib Hâfız Akif Efendi Zabıt Kâtibi Ref et Efendi d. Adlî hususlar : 1307 (1889) senesi zarfında bidâyet mahkemesinde 114 cezâ ve 48 hukuk ve 58 icrâ olmak üzere toplam 162 cezâ dâvâsı ve hukuk dâvâsına bakılıp bunlardan 58 i infaza gönderilmiştir (1889 H.) senesi zarfında bidâyet mahkemesinde 114 cezâ ve 48 hukuk ve 58 icrâ ki toplam 162 cezâya ilişktin dâvâ ve hukuk dâvâsına bakılarak bunlardan 58 i infaz makamlarına iletilmiştir. 27. EDİRNE SANCAĞI-Kırcaali Kazâsı : (a.g.e. 316) a. Kazânın suret-i teşkil ve tertibi: Kırcaali kazâsı fahrî müdürlükler ile idâre olunur. Selmanlar, Osmanbeşeler, Hocalar, Yahyalı, Feragiler, Şaban, Gabrova ve Kurucaviran nâhiyelerinden müteşekkil ve 6 mahalle ve 102 köyden ibârettir. Merkez kazâ Edirne den 24 saat uzakta ve batısındadır. Merkez Sancağına tâbi Doğu Rumeli dâhilinde kuzeyinde Haskova ve Harmanlı, Hacı İlyas ve batısında Ahiçelebi, Eğridere ve

18 17 güneyinde Gümülcine ve Sultanyeri ve mülga Cebel ve doğusunda Ortaköy kazâlarıyla sınırları vardır. Kırcaali eskiden Haskova kazâsı bağlılarından 80 evden müteşekkil bir köy iken sonra Doğu Rumeli vilâyetinin teşkilâtlandırılmasında merkez kazâ olarak belirlenmiş ise de ahâlisinin sırf islâmdan ibâret ve dîninin emirlerine tam uymak ile meşhur olduğundan, sonraki değişikliklerde halkın vukûbulan arzuları üzerine 1302 senesinde pâdişâhın emirleriyle Edirne vilâyetine bağlanarak günden güne gelişmeye başlamış, şimdiye (1310 yılı) kadar kasaba merkezinde binâ miktarı 364 e erişmiş ve bugün de hâlâ inşaatına devam edilenler vardır. b. Nüfus : 1885 senesinde yapılan nüfus sayımında kayıt ve tescil olunanlar, deftere işlenen yeni doğumlar ile naklen gelenler ilâvesiyle, ölenler ile naklen gidenler düşüldüğünde 1889 (Milâdi) senesi sonunda genel nüfus miktarı yerli ve sırf islam olarak erkek ve kadın olmak üzere, toplam nüfustan ve yabancı dahi 23 islâm ve 94 Rum ve 9 Yahudiden ibarettir. Nüfus idâresinin 1889 senesi içinde vukûu bulan geliri kuruşa erişmiştir. (a.g.e. Sh:327) Erkek Kadın Toplam İslam Yabancı islam 23 Rum 94 Yahudi Sene zarfında gelen/giden vukûbulmuştur. c. Adlî hususlar: (Adlî Davâlar) Kırcaali Bidâyet Mahkemesi Cezâ Dâiresinde kusur (hafif suç) ve kabahate dair önceki seneden devreden 15 ve 1889 senesinde gelen 100 olmak üzere, toplam 115 dâvâdan 107 si sonuçlandırılmış ve 8 i incelemede olup 1890 senesine devrolunduğu gibi, bahsi geçen 107 dâvâda sanık olan 213 kişiden 74 ü beraet ve 140 ı hapis ve para cezâsı ile cezalandırılmıştır. Hukûk ve ticârî davalar ise önceki seneden devreden 10 adet ve sene içinde gelen 49 adet olmak üzere toplam 59 dâvâdan 22 si sonuçlandırılmış ve 23 adedi ilgilileri (dâvâ sahipleri)

19 18 tarafından takip olunmayarak zaman aşımı nedeniyle iptal edilmiş ve 14 adedi dahi derdest-i tedkik (elde incelenmekte) olup 1890 senesine devrolunmuştur. İcrâ dâvâlarına gelince, önceki seneden devreden 19 ve 1889 senesinde gelen 14 adet olmak üzere toplam 33 adet icrâ dâvâsından 12 adedinin hükümleri infaz edilmiş ve 2 adedi de kânuna uygun olarak ertelenmiş olduğu ve 19 adedinin 1890 senesine devredilmiş, hükümleri icrâ olunan dâvâlar nedeniyle tahsil edilen miktarın ise kuruşdan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Sözkonusu mahkeme başkanlığından 62, savcı yardımcılığından 250 yazışma ve 140 iddianâme ve diğer tür evrak yazılmış ve sözkonusu başkanlığa 56 ve yardımcılığa 108 yazı gelmiştir. d. Hapishâne : Özel surette ve düzenli olarak uygun bir yere bir adet hapishâne inşaası plânlanmakta olduğundan hapishâne şimdilik medresenin fazla odalarından tahsis olunan bir-iki ahşap odadadır. (a.g.e..s.:328 e. Ağır Cezâlık dâvâlar : Kazâ dahilinde polis idâresince ilk soruşturmasını takiben adliyeye gönderilen evraktan 1889 senesinde 1 cebren kız kaçırmak, ve 1 fiil-i şeni ye tasaddi ve 19 darp ve 19 sirkat-ı adi ve 6 sirkat ve 6 cerh ve 6 fiil-i şeni ve 2 gasp ve 2 bilâ- izinnâme akd-i nikâh ve 1 teşhir-i silâh ve 1 eşkiyâya yataklık ve 1 ebniye hedmi ki, cem an 65 vukuat olduğu tespit edilmiştir. SUÇ AÇIKLAMA ADET Cebren kız kaçırmak, Zorla kız kaçırmak 1 Fiil-i şeni tasaddi Çirkin fiile kalkışmak 1 Darp Darp (dövmek) 19 Sirkat-ı âdî Âdî hırsızlık 19 Sirkat Hırsızlık 6 Cerh Yaralama 6 Fiil-i şeni Çirkin fiil 6 Gasp Gasp 2 Bilâ izinnâme akd-i nikâh İzinsiz nikâh akdi 2 Teşhir-i silâh Silâh teşhiri 1 Eşkiyâya yataklık Eşkiyâya yataklık 1

20 19 Ebniye hedmi Binâ yıkmak 1 TOPLAM EDİRNE SANCAĞI - Dimetoka Kazâsı: a. Kazânın suret-i teşkil ve tertibi: Dimetoka kasabası Edirne nin 7 saat güney tarafında ve bir çar-yek (onbeş dakika / çeyrek) mesafede, doğu semtinden Meriç nehrine dökülen Kızıldalı nehrinin sol tarafında küçük bir tepenin eteğindedir. Dimetoka kazâsı 4 nâhiyeden oluşmuş, sözü edilen nâhiyelerden Kuleliburgaz 11 ve Karacahalil 13 ve Saltık 6 ve Karakilise 12 köyü içine almaktadır. Bu nâhiyeler fahrî müdürlerle idâre olunmaktadır. Kazânın kuzeyini merkezinin 7 saat uzağındaki Edirne, 6 saat uzaktaki Sofulu kasabası ise güney tarafını oluşturduğu gibi, 3 saat mesafedeki Cisr-i Ergene kasabası doğu tarafında ve 8 saat uzağında bulunan Ortaköy kasabası da kuzeydoğusundadır. Mezkûr kasaba Dedeağaç tan Edirne ye giden tren hattının 98 nci kilometresinde kurulu ve 15 dakika batı istikâmetindedir. Kasabadaki evde kişi olduğu ve 42 köyde de hânede çeşitli milletlerden nüfus mevcuttur. İşbu kasaba İstanbul ile Edirne arasında Meriç ve Kızıldalı nehirleri yakınında ve bitişiğinde ufak bir kasaba ise de tarihte ve özellikle Osmanlı tarihinde epeyce büyük bir önemi vardır. Mezkûr kasaba Dedeağaç tan Edirne ye giden tren hattının 98 nci kilometresine kurulmuş ve bir çar-yek (çeyrek) batı yönünde olup eski bir suru hâvidir. Mezkûr sur ile metre meyanında ve yüksekçedir. Surun 2 kapısı olup birisi batı tarafına diğeri güney tarafına nazır olarak, içinde bahsi değer bir zindan ile bazı eski binâ harâbeleri görülmekte ve sur içinde Rum milletinden olarak 142 hânede halk hayatını devam ettirmektedir. b. Genel nüfus ve tezkere gelirleri:

21 (1880 Milâdi) senesi yapılan nüfus sayımına göre Dimetoka kasaba ve kazâsında yerli ve yabancı erkek ve kadın olarak İslâm ve Rum Bulgar ve 203 Ermeni ve 565 Yahudi olmak üzere toplam nüfus vardır. (a.g.e. S:350) İslâm Rum Bulgar Ermeni 203 Yahudi 565 Toplam Sözkonusu idârenin tezkere ve diğer kalemlerden 1889 senesi geliri kuruşa erişmiştir. c. İyâb ve Zehâb (Gelen/Giden): Dimetoka kasabasında 1889 senesi zarfında 99 zehab ve 250 iyâb vukûbulmuştur. d. Vukuat-ı Cinâiyye : Önceki seneden (1888) devirle ve 1889 senesinde gelen 159 olmak üzere toplam 367 dâvâ mevcutu olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan 100 ü darp, 112 si sirkat ve 4 ü zâbıtaya hakâret ve 5 i sirkat-i cebriye ve bir şekâvet ve yataklık ve 9 u katl ve kâtile muâvenet ve 13 ü dolandırıcılık ve 2 rüşvet ve 50 si tenbihât-ı hükûmete muhalif hareket ve 22 si ızrar-ı nâs 8 i emniyeti suistimâl ve 9 u kundakçılık ve 15 i şetm, hakâret ve iftirâ ve biri sahtekârlık ve biri kalpazanlık ve biri hetk-i ırz ve 4 ü cebren kız kaçırmak ve 4 ü irtikab-ı fiil-i şeni zinâ ve 1 i mahbusiyyet-i gayri-meşru ve 5 cebren fiil-i şeni ef alidir. Bunlardan 1889 senesi zarfında 10 unun ağır cezâlık ve 60 ının cünahe (kusur/hafif suç) derecesinde sâbit olmasıyla mahkemelerinin yürütülmesi gerekmiş ve 140 ının suçlarının sâbit görülmemesi nedeniyle yargılamaya gerek bulunmadığına, 25 inin ise görev ve yetki hâricinde olduğu görülerek ilgili kazâ Savcılığına gönderilmesine savcılıkça karar verilmiş ve 102 dâvânın soruşturması 1890 senesine devredilmiştir. (a.g.e. S.345)

22 21 SUÇ AÇIKLAMA ADET Darp Darp 100 Sirkat Hırsızlık 112 Zâbıtaya hakâret Zâbıtaya hakâret etmek 4 Sirkat-i cebriye Zorla hırsızlık (gasp) 5 Şekâvet ve yataklık Haydutluk ve yataklık 1 Katl Adam öldürmek 9 Dolandırıcılık ve muavenet Dolandırıcılık ve dolandırıcılığa yardım etmek 13 Rüşvet Rüşvet 2 Tenbihât-ı hükûmete muhalif Hükümetin (idârenin) uyarılarına aykırı 50 hareket hareket etmek Izrar-ı nâs İnsanlara zarar vermek 22 Emniyeti sui-isti mâl Güveni kötüye kullanmak 8 Kundakçılık Kundakçılık 9 Şetm ve hakaret Sövmek ve hakâret etmek 15 Sahtekârlık Sahtekârlık 1 Hetk-i ırz Irza geçmek 1 Cebren kız kaçırmak Zorla kız kaçırmak 4 İrtikab-ı fiil-i şeni zinâ Kötü fiil (zinâ) işlemek 4 Mahbusiyyet-i gayri- meşru Kanunsuz bir şekilde haps etmek (hürriyeti 1 engellemek) Cebren fiil-i şeni Zorla kötü fiili işlemek 5 TOPLAM e. Adlî hususlar: Dimetoka Bidâyet mahkemesinde 1888 senesinden devreden dâvâlar ile 1889 senesinde gelen 180 cezâ dâvâsından 165 i sonuçlandırılmış, 15 dâvâ 1890 senesine ve yine 1888 senesinden devrolunan ve 1889 senesinde gelen 185 hukuk dâvâsından 48 ine bakılıp, 100 dava hakkında zaman aşımı nedeni ile iptal kararı verilmiş (davalar düşürülmüş) ve 37 dâvâ 1890 senesine devredilmiştir. (a.g.e. S:346) f. Hapishâneler: 3 Hesap hatâları düzeltildi.

23 22 Dimetoka da 1879 tarihinde kargir olarak yeni inşâ edilen hapishânenin 4 koğuşu olup 200 ü mütecâviz mahpusu alabilecek durumda ve düzenli ve mazbut bir haldedir. (a.g.e. S:341) g. Mahkeme-i Bidâyet Reis Kirkor Efendi Azâ İsmail Efendi M Azâ Vasilaki Efendi 5 Ticâret Azâsı Hakkı Efendi Ticâret A zâsı Vasilaki Efendi Müdde-i Reşad Bey Saniye Umûmi Muâvini Müstantık Hacı Niyazi Efendi Başkâtib Mustafa Efendi Zabıt Kâtibi Osman Efendi Zabıt Kâtibi Halil Efendi (a.g.e.s:334) 29. EDİRNE SANCAĞI - Cisr-i Ergene Kazâsı a. Kazânın hudûd ve suret-i teşkil ve tertibi: Cisr-i Ergene kasabası demir yolundan 50 ve Ergene nehrinden 15 dakika uzaklıkta olup âdi tarikle (normal yol kullanılarak) merkez vilâyet olan Edirne şehrine 8 ve trenle 2 saat mesâfede olduğu gibi, Babayıatik, Havsa, Keşan, Hayrabolu Malkara, Dimetoka ve İpsala kazâ ve nâhiyeleriyle sınırları mevcuttur. Cisr-i Ergene kazâsı çok eskiden beri bir çok köyden ibaret olduğu gibi, muhassıllık 4 ile hayli zamanlar idâre olunmuş; kazâ sûretiyle ve fakat daha sonra fahrî ve ahîren muvazzaf müdürlerle idâre edilmekteyken 25 sene evvel kaymakamlığa dönüştürülmüştür. Ötedenberi Edirne Sancağına bağlı olup, günümüzde 70 köy buraya bağlıdır. İlgili köyler fahrî müdürlerle idâre edilir. İbriktepe, Ada, Çalı nâhiyelerine bağlıdır. (a.g.e. S.353) b. Cisr-i Ergene Kazâsının Nüfus Cetveli : 4 Muhassıl, başlangıçta geliri doğrudan doğruya padişaha ait olan hasların denetiminde görevli kimse iken, sonraları tıpkı mutasarrıflık gibi bir eyalet bazen de sancağın hem yöneticiliğini yapan hem de hasılatını toplayan kimsedir. Valilik ve mutasarrıflık gibi muhassallık da, hemen hemen aynı görevi üstlenen en üst düzeyde bir yönetim kurumudur. Ancak muhassıllık, valilik ve mutasarrıflık gibi genel ve yaygın bir uygulama alanı bulamamıştır.

24 23 Erkek Kadın İcmal İslâm Rum Bulgar Ermeni Yahudi Yekûn (a.g.e. S.372) c. Nüfus-ı Umûmi ve Tezkere Hâsılatı : Kazâ dâhilinde kişi İslâm, kişi Rum, Bulgar, 5 Ermeni 29 Yahudi ki, toplam çeşitli (karma) nüfus mevcuttur. Nüfus idâresinin meydana gelen tezkereleri geliri genel itibarıyle kuruştur. Adliye: d. Mahkeme-i Bidâyet: Reis Fethi Bey Mütemayiz Azâ Hüseyin Fuad Efendi Todoraki Efendi Ticaret Azâsı Şeyh Emin Efendi Tanasaki Efendi Halil Efendi Apostol Efendi Müddei Umûmi Muâvini Artin Efendi Başkâtib Hamza Hasan Efendi Müstantık İbrahim Efendi Mukavelât Muharriri Hüseyin Hüsnü Efendi Zabıt Kâtibi Hasan Sabri Efendi Salih Efendi 5 Hesap hatâsı düzeltilmiştir.

25 24 (a.g.e. S. 253) e. Ağır Cezâlık suçlar: Cisr-i Ergene Bidâyet Mahkemesi cezâ kısmında 1889 senesinde 1 mahpus kaçırmak, 1 kalb akçayı tedavül, 80 darp ve cerh, 1 eşya-yı memnûa füruhtu, 1 kız kaçırmak, 3 yalan şehâdet ve yemin, 14 şetm ve hakâret, 4 dolandırıcılık, 33 sirkat, 4 emniyeti sui-istimal, 1 kumarhâne küşadı, 14 nâsın malını ve emlâkini telef, 3 nizâmât-ı belediye ve tenbîhât-ı zabıtaya muhalefet, bilâ-ruhsat ve memnu olan mahalle meyyit defn etmek ki, cem an 188 adet vukuatdan 171 adedi rü yet olunmuş, 17 adedi sonraki seneye devredilmiştir. SUÇ AÇIKLAMA ADET Mahpus kaçırmak Hapis mahkûmunu kaçırmak 1 Kalb akçayı tedavül Piyasaya sahte para sürmek 1 Darp ve cerh Dövmek ve yaralamak 80 Eşya-yı memnûa füruht, Yasak eşyâyı satmak 1 Kız kaçırmak Kız kaçırmak 1 Yalan şehâdet ve yemin Yalan yere yemin ve şâhitlik 3 Şetm ve hakâret Sövmek ve hakâret 14 Dolandırıcılık Dolandırıcılık 4 Sirkat Hırsızlık 33 Emniyeti sui-istimal Güveni kötüye kullanmak 4 Kumarhâne küşad, Kumarhâne açmak 1 Nâsın malını ve emlâkini telef İnsanların malını ve emlâkını zarara uğratmak 14 Nizâmât-ı belediye ve tenbîhât-ı zabıtaya muhalefet Belediye ve zâbıta uyarılarına muhâlif hareket etmek 3 Bilâ-ruhsat ve memnû olan mahalle meyyit defn etmek Ruhsatsız, yasak yere ölü gömmek 1 TOPLAM f. Hukuk ve Ticâret Dâvâları : 6 Hesap hatâsı düzeltilmiştir.

26 25 Sene içinde (1889) gelen toplam 143 hukuk dâvâsı ve ve ticârî dâvâdan 61 adedi hakkında karar verilmiş, 32 adet dâvâ tarafların müracaatının yokluğu nedeniyle iptal edilmiş ve 50 adedi gelecek seneye devredilmiştir. (a.g.e. Sh.:366) g. İcrâ Dâvâları: Sözkonusu sene içinde İcrâ Dâiresinde bulunan dosya miktarı 52 adetten ibâret olup 23 ü infaz edilmiş ve 3 adedi kısmen infaz edilerek 26 adedi gelecek seneye devrolunmuştur. İcrâ dâiresinde mevcut olan sözkonusu dava dosyalarına ilişkin ilâmatlı olarak kuruşu muhtevi karar mevcut olup bu toplam miktardan kuruş tahsilat vukûbulmuştur. h. Savcılık Dâiresi: Sene içinde savcılığa 192 dosya gelmiş, 16 adedi ağır cezalık suçlara ilişkin olmakla İstinaf savcılığına ve hafif suç ve kabahatten bulunan 86 adedi ise ilgili mahkemelerine gönderilmiş ve 62 adedinin kovuşturulmasına gerek bulunmadığına ve 11 i hakkında ise görev haricinde olduğundan reddi ve ilgili makama iadesine karar verilmiş, 17 adedi bir sonraki seneye terk kılınmıştır. i. Şer i Mahkeme : Mahkeme, Rıza Mahallesinde muntazam bir dâirede iken geçen Rus harbinde yıkılmış, hükûmet konağı bitişiğinde yeniden inşâ edilmiştir senesinde Mahkeme-i Şer iyye hâsılatı buçuk kuruş kâtiplere ve hademelere ve kuruş devlet hazînesine ait olmak üzere buçuk kuruşdan ibaret olup 25 defter-i kassam, 94 hüccet-i şer iyye, 40 i lâm ı şer iyye sâdır olmuştur. (a.g.e. Sh:370) j. Hapishâne : Hükûmet konağının inşâsı zamanında 35 mahkûmu alabilecek derecede yeterli bir hapishâne yapılmış ise de sağlık şartlarını sağlamadığından ve yıkılmaya yüz tutmuş bulunduğundan yeniden inşâ edilmesi konusunda teşebbüste bulunulup gerekli yazışma yapılmaktadır. (a.g.e. S.372) 30. EDİRNE SANCAĞI Ortaköy Kazâsı: a. Nüfus-ı Umûmi ve Tezkere Hâsılatı: Dâhil-i kazâda yerli ve yabancı erkek ve kadın olarak İslâm ve Rum ve Bulgar ve 11 Ermeni olmak üzere toplam nüfus vardır.

27 26 İslam Rum Bulgar Ermeni 11 Toplam senesinde nüfus idâresinin hâsılatı kuruşa baliğ olmuştur. Ortaköy kasabasında 1889 senesi zarfında berren (karayolu ile) 730 erkek ve kadın zehab ve 700 iyab vukû bulmuştur. (a.g.e. S:376) b. Mahkeme-i Bidâyet : Reis Tahir Bey (Salis) Azâ Ali Efendi Kostandi Efendi Başkatib Abdulvahid Efendi Zabıt Kâtibi Safvet Efendi Müdde-i Umûmi Muavini Halid Bey Müstantık Ali Rıza Efendi Zabıt Kâtibi Hüsni Efendi Mukavelat Muharriri Hamdi Efendi (a.g.e. S: 376) c. Adliye: Geçen 1889 senesinde Ortaköy kazâsı Mahkemelerinde toplam 58 ve ticarî ve hukûkî dâvâdan 45 ine, cezâ dâvâsından 153 ü ise hafif suç ve kabahate dâir suçlardan olup 149 una bakılmış ve kalanı 1890 senesine devrolunmuştur. Mahkemenin icrâ dâvâları da toplam 139 adet olup 19 u infaz olunmuş ve 120 si infaz beklemekte ve bir sonraki seneye devredilmiştir. Bu icrâ dâvâlarından tahsilat ,5 kuruşa erişmiştir.

28 27 Merkez kazâ hapishânesinde 1889 senesi zarfında cem an 101 kişi hapsolunup bundan 87 kişisi ceza süresini tamamlayarak tahliye olunmuş, sonraki seneye 14 kişi devretmiştir. d. Ağır Cezâlık Suçlar: Dâhil-i kazâda polis idâresi ma rifetiyle ilk soruşturmasını müteakiben bilâhare adliyeye tsevk olunan ağır suçlardan 2 katl ve 21 sirkat ve 2 zâbıtaya hakâret ve 1 ahizlik ve 6 cerh ve 1 sahtekârlık ve 2 teşhir-i silâh ve 2 fiil-i şeni a kasdî ve 2 cebren kız kaçırmak ve 1 cebren fiil-i şeni ve 1 kasden kendisini itlâf ve 1 kasden ihrak ki, cem an 42 adetdir. 7 (a.g.e. S.385) SUÇ AÇIKLAMA ADET Katl Adam Öldürmek 2 Sirkat Hırsızlık 21 Zâbıtaya Hakâret etmek Zâbıtaya hakâret etmek 2 Âhizlik Esir Ticâreti 1 Cerh Yaralama 6 Sahtekârlık Sahtekârlık 1 Teşhîr-i silâh Silâh teşhiri 2 Kasten Fiil-i şeni Kasten Çirkin fiil 2 Cebren kız kaçırmak Zorla kız kaçırmak 2 Zorla fiil-i şeni Zorla çirkin fiil 1 Kasten kendisini itlaf İntihar 1 Kasten ihrak Kasten yangın çıkarmak 1 TOPLAM 42 e. Hapishâne : Hükümet konağının altında tahmînen 20 mahpus barındırır bir hapishâne olup, (a.g.e. S.388) hükümet konağıyla beraber 1884 senesinde yapılmıştır. Bu hapishâne zemininin yarısına tahta döşenmiş ise de diğer yarısı toprak olup dâima rutûbetli bulunduğundan hükümetin ayrı bir hapishâne inşâası gerekmektedir. (a.g.e. S:387) 7 Hesap hatâsı düzeltilmiştir.

29 EDİRNE SANCAĞI- Havsa Kazâsı: (a.g.e. S.392) a. Genel Nüfus ve Tezkere Geliri: Dâhil-i kazâda yerli ve yabancı olarak islâm ve Rum ve Bulgar ki cem an nüfus vardır. İslâm Rum Bulgar Toplam senesi zarfında 532 erkek ve 475 kadın ki toplam doğum ve 187 erkek 153 kadın ki toplam 340 nüfus ölüm vuku bulmuştur. Nüfus idâresinin 1889 senesi toplam geliri kuruşa baliğ olmuştur. b. Havsa kazâsı hudutları ve suret-i teşkili : Havsa kazâsı Zalif diğer bir adla Kırcasalih adlı fahri bir müdüriyet ile islâm ve Hristiyan olmak üzere 33 köy ve 17 çiftlik ile nüfûsu ihtiva eder. Doğrudan doğruya merkez vilâyete bağlı ve dört tarafı Edirne merkezi, Kırkkilise, Babayıatik ve Cisr-i Ergene ile çevrili ve Edirne ye 5, Kırkkiliseye 9, Babayı Atike 5 ve Cisr-i Ergene ye 6 saat mesâfede vâki olup tren istasyonu merkez kazâya 3 saat mesafede Pavli köyünde müsait bir noktada te sis ve inşâ kılınmıştır. Trenyolu 246. kilometreden başlayarak 263 ncü kilometresine kadar Havsa dâhilindedir. Merkez Havsa köyü Havsa kazâsının merkezi olup 291 hâneden ve Hacı Gâzi Helvacı ve Hacı İsa namlarıyla 3 İslam ve Varoş nâm bir Hristiyan mahallesinden mürekkeb ve müteşekkildir. Ahâlisi islâm ve Hristiyan ve Bulgar ve genellikle çiftçidirler. Kasaba merkezinde üst kat ve alt kat olmak üzere 15 odadan ibaret bir parça hükûmet konağı ve bitişiğinde jandarma dâiresiyle hapishâne mevcut ve kazânın telgrafhânesi de lükûmet konağı dâhilinde vâkidir. (a.g.e. S:396)

30 29 c. Mahkeme-i Bidâyet: Reis Nâib Efendi Azâ Mustafa Efendi 5 M Nekit Ağa Başkâtib Ahmed Hamdi Efendi Müdde-i Umûmi Muâvini Ahmed Efendi Vekîli Müstantık Muâvini Râşid Efendi Zabıt Kâtibi Hüseyin Hüsnü Efendi (a.g.e. S:392) d. Adlî hususlar Havsa Bidâyet Mahkemesinde 1889 senesi içinde toplam 267 adet dâvâ olup bunun 64 adedi hukuk dâvâsı, 141 adedi cezâ dâvâsı ve 62 adedi icrâ dâvâsıdır. Hukuku dâvâlarından 4 adedi senesi zarfında bakılarak 25 i hakkından takipten kaldırılması ve 6 ay bekleme müddetinden sonra iptali yoluna gidilecek olup ve 5 adedi 1890 senesine devir edilmiştir. Ağır cezalık suçlardan 124 üne senesi içinde bakılmış ve 2 adedi sanığın ölümü nedeni ile iptal ve 15 i 1890 senesine devrolunmuştur. İcrâ dâvâlarından 13 adedinin hükmü tamamıyla infaz edilmiş ve 19 u 1890 senesine devir olunmuş ve 30 adedinin henüz infazına başlanmamıştır. (a.g.e. Sh.400) e. Ağır Cezalık Suçlar: 1889 senesi içinde polis idâresi ma rifetiyle ilk soruşturmasını takiben adliyeye sevk olunan ağır cezalık suçlardan 6 katl ve 1 kazâen vefât,6 cebren fiil-i şeni ve izale-i bikr, 5 ihrak, 33sirkat, 65 darp ve cerh, 8 ihâfe kasdıyla teşhir-i silâh, 5 dolandırıcılık, 11 hakaret, 9 ızrar-ı mal, 19 itale-i lisân, 18 mevadd-ı sâire ki cem an 185 adet vukuat husûle gelip, bunlardan 18 i cinâyet, 167 cünahe ve kabahat nev inden bulunmakla mevadd-ı cinaiyyeden 11 adedinin tahkîkâtı hitam

31 30 bularak mahkemeye ve hey et-i ithâmiyeye teslîm kılınmış ve mevadd-ı sâireden dahi 153 adedi karar verilmeksizin Bidâyet Mahkemesine teslîm edilerek, 14 adedinin evrakı ise soruşturması henüz sürdüğünden savcılıkça 1890 senesine devir edilmiştir.(a.g.e.s.403) SUÇ AÇIKLAMA ADET Katl Adam Öldürmek 6 Kazâen vefât Kazâen ölüm 1 Cebren fiil-i şeni ve izale-i Zorla kötü fiil ve bekâreti 6 bikr bozmak İhrak Yangın çıkarmak 5 Sirkat Hırsızlık 33 Darp ve cerh Döverek yaralamak 65 İhâfe kasdıyla teşhir-i silâh Korkutmak maksadı ile silâh 8 teşhiri Dolandırıcılık Dolandırıcılık 5 Hakaret Hakâret 11 Izrar-ı mal Mala zarar vermek 9 İtale-i lisân Sözlü hakaret, sövmek 19 Mevadd-ı sâire Diğer suçlar 18 TOPLAM II. EDİRNE VİLÂYETİ GÜMÜLCİNE SANCAĞI: A. Memurîn-i Liva Mutasarrıf Süleyman Bey Evvel-i ulâ Müftü El-has Salih Efendi İzmir Pâyesi Naib El-hac Refet Bey Müderris 4 A B. Meclis İdâre-i Liva Reis Mutasarrıf Bey Azâ Müftü Efendi İzmir Pâyesi 8 Hesap hatâsı düzeltilmiştir.

32 31 Muhasebeci Metropolit Efendi Ahmed Hilmi Efendi Mütemayiz Tahrîrat Müdürü Emin Efendi Rabia 4 M Ahmed Efendi Müderris Mustafa Rasim Efendi 5 M Mustafa Ağa Mihal Suzi Efendi Manok Ağa İskoter Kosta Efendi Başkâtib Osman Efendi C. Gümülcine Merkez Sancak (Liva) 1. Livanın Hudutları ve sûret-i teşkîl ve tertibi: Gümülcine 1295 sene-i Rûmîyesi Nisanı (1879 Milâdi) sonuna kadar kazâ halinde bulunan Gelibolu sancağına bağlı bir kaymakamlık olduğu halde daha sonra Doğu Rumeliye karşı geçici olarak önem ve hassas durum arz etmesine bağlı olarak merkezi Gümülcine olmak üzere livaya dönüştürülmüştür. Bu livaya Ahiçelebi, Darıdere, İskeçe, Sultanyeri katılmış ve mutasarrıflığına ta yin olunan zât 1295 resmî senesinin Mayıs ayı 12. günü (1877 Milâdi) merkez livaya bağlanarak görev yapmaya başlamış ve liva kurumlarının oluşturulmasına başlanmıştır. Liva içinde sonraları civar kazâlar köylerinden ayrılarak Eğridere ve Cebel nâmıyla 2 kazâ daha teşkîl olunarak bunlardan Cebel kazâsının 1307 (1889) senesinde müdürlükle idâre edilen Ropçoz nâhiyesine nakliyle Cebel dahi müdürriyete dönüştürülüp Ropçoz müdür ve kâtibi oraya nakl edilmiştir. (a.g.e. S.408) Şimdiki halde Gümülcine sancağının merkez kazâsı şehir ve Maronya ve Şabhâne ve Yassı ve Kurâyıcedîd ve Şeyhcuması ve Çakal ve Kırlı isimli 8 nâhiyeden müteşekkil olarak 262 köy ve İskeçe kazâsının merkez nahiyesiyle, Sakarkaya ve Yassıören ve Cebelli ve Yenice ve Yeniköy nâhiyeleri dâhilinde 93 köy ve 2 kasaba ve Darıdere kazâsının merkez nâhiyesiyle Akpınar ve Şahin adlı 2 nâhiyesine bağlı 30 köyü ve Ahiçelebi kazâsının merkez nâhiyesiyle İsmilah ve Paşvik ve Sukutçuk ve Çatak ve Tuzviran (a.g.e. S:417) ve Karşılı nâhiyelerine bağlanan 42 köyü ve Sultanyeri kazâsının merkez nâhiyesiyle Ada ve Tekye ve Köve ve Taşlı ve Mestanlı nâhiyeleri dahilinde 146 köyü ve Eğridere kazâsının merkez nâhiyesiyle Davut ve Dolaşdır ve Hotaşlı ve Ahidlerkebir ve Meşkullu ve Küçükviran nâhiyelerine tâbi 71 köyü ve Ropçoz kazâsının merkez

33 32 nâhiyesiyle Damaraş Gümülcine sancağı 7 kazâ ve 41 nâhiye ve 670 adet köyü içine alan büyük bir livadır. Bu nâhiyelerden Gümülcine kazâsı dahilinde vâki Şeyhcuması ve Eğridere kazâsına bağlı Dolaşdır nâm 2 nâhiyenin müdürleri muvazzaf olup kalan 39 u Rumeli vilâyetleri kanun lâyihası hükümlerince kurulmuş fahrî nâhiyelerdir. Merkez liva Edirne nin güneyinde ve Dedeağaç ile İskeçe arasında ve Bahr-i Sefîd (Ege Denizi) sâhilinden 4 saat uzaktadır. Gümülcine kasabası kaymakamlık halinde iken ilerleme ve gelişmekden uzak olup livaya dönüşmesinden beri günden güne gelişmekte ve büyümekte, hâlen hâne ve nüfusu hâvi bir kasabadır. Padişahımızın yakın ilgileri ile Selanik ve Dedeağaç tren hattı da yapıldığında daha çok ilerleyeceği bellidir. Gümülcine sancağı Selânik vilâyeti bağlılarından Drama vilâyetinde Dedeağaç sancakları ve Ortaköy kasabası ve Doğu Rumeli ile hududu olup mesâfesi 300 kilometredir. 2. Genel Nüfus ve Tezkere Hâsılatı: Nüfus sayımı sırasında Gümülcine kazâsının yerli ve yabancı genel nüfûsu olduğu halde 1886 senesinde 191, 1887 de 566, 1888 de 1.930, 1889 da 673, 1890 senesinde 640 nüfus arttığı gibi bu seneler içinde 449 yabancı ve 1889 senesinde lağv edilen Cebel kazâsından nüfûs taşınarak gelerek kazânın nüfus miktarı kişiye ulaşmıştır. (a.g.e. S.440) İskeçe kazâsı nüfusu , Darıdere , Ahiçelebi , Sultanyeri , Eğridere , ve Ropçoz liva itibarıyle Gümülcine nin erkek ve kadın ve yerli ve yabancı nüfusu olup, bunun nüfus-ı islâm, nüfus Rum, nüfus Bulgar, 360 Ermeni, 739 Yahûdi, 912 Kıbti, 235 ecnebîdir. İslam Rum Bulgar Ermeni 360 Yahudi 739 Kıbtî 912 Ecnebî 235 TOPLAM

34 33 Gümülcine nüfus idâresinin 1889 senesi geliri buçuk kuruştur. 3. Mahkeme-i Bidâyet Kalemi: Başkâtib Ali Rıza Efendi Zabıt Kâtibi Abdülvehhab Efendi Zabıt Kâtibi İsmail Hakkı Efendi Mehmed Hakkı Efendi 4. Polis Dâiresi: (a.g.e. S.412) Komiser Rıza Efendi Kamil Efendi Hapishâne Kâtibi Hâfız Ahmed Efendi Sergardiyanı Mehmed Ağa 5. Adliye : 1889 senesinde liva mahkemelerinde hukuk ve ticârete ait olup devirle birlikte gelen dâvâdan 785 adedinin davâsı görülmüş ve 109 adedi zaman aşımı nedeniyle iptal ve 506 adedi 1890 senesine devredilmiştir. Devirle birlikte gelen 650 cezâ dâvâsından 374 ü sonuçlandırılmış ve 276 adedi 1890 senesine devredilmiştir senesinde Gümülcine sorgu makâmına 328 iş gelip senesi içinde 204 adedinin soruşturması tamamlanarak 124 adedi 1890 senesine devredilmiştir senesinde liva savcı yardımcılığınca 695 adet iddianâme düzenlenmiş ve adet yazı ve tezkere yazılmış ve 115 yazı ve tezkere gelmiştir (1889 M.) senesinde Gümülcine sorgu dairesine gelen ve soruşturması bitirilerek ilgili mahkemeye gönderilen ve 1890 senesine devredilen vukuat 328 adettir. Bunun 10 adedi kat ı tarîk, 35 adedi katl, 17 adedi cebir ve şiddetle hırsızlık, 32 fiil-i şeni, 84 adedi darp ve cerh, 150 sirkat-ı adî fiilleridir. Bunlardan maada ehemmiyetten arî olan itale-i lisan gibi şeyler dahil-i hesab edilmemiştir. (a.g.e. S.427)

35 34 6. Ağır Cezâlık Suçlar: SUÇ AÇIKLAMA ADET Kat ı tarik Yol kesmek 10 Katl Adam öldürmek 35 Cebir ve şiddetle hırsızlık Zor kullanarak hırsızlık (gasp) 17 Fiil-i şeni Kötü fiil işlemek 32 Darp ve cerh Darp ve yaralama 84 Sirkat-ı adî Âdî hırsızlık 150 Ehemmiyetten arî olan itale-i lisan gibi şeyler dahil-i hesab edilmemiştir. Önem arzetmeyen kötü söz söylemek gibi fiiller hesâba katılmamıştır. TOPLAM: Hapishâneler : Gümülcine, İskeçe, Sultanyeri ve Eğridere kazâlarında yeni yapılmış ve Ahiçelebi ve Darıdere de eskiden kalmış birer hapishâne kılıklı şeyler vardır. Gümülcine Hapishânesi müdür ve sâireye mahsus 7 oda ve 7 mahpusîn koğuşu olmak üzere toplam 14 oda ve koğuşu şâmil olup, en zor zamanda tahmînen 250 kişi kadar alabilir. Mezkûr hapishâneye 1888 senesinde 162 kişi teslîm edilip bunların 62 cinâyet ve 95 hafif suç ve 5 kişisi kabahat fiilleriyle sanıktırlar. (a.g.e. S.433) D. GÜMÜLCİNE SANCAĞI-Sultanyeri Kazâsı : (S.448) 1. Genel Nüfus: İslam Bulgar Rum 3 Kıbtî-i müslim 811 Toplam Bunun ü İslâm ve u Bulgar ve 3 ü Rum ve 811 i kıbtî-i müslimdir. (Cem an ) 9 Hesap hatâsı düzeltilmiştir.

36 35 2. Mahkeme-i Bidâyet: Reis Naib Efendi Müdde-i Amûmi Muâvini Mehmed Ali Efendi Azâ Aliş Recai Efendi Müstantık Muâvini Şükri Efendi Ali Efendi Zabıt Kâtibi İbrahim Efendi Başkâtib Fahri Efendi 3. Mahkeme-i Şer iyye: 1307 (1889M.) senesinde mahkeme-i şer iyyeye 31 dâvâ gelmiş ve bunlardan 15 ine bakılmış, 12 adedinin dilekçesi gelmediği gibi 4 adedi de 1890 senesine devir ve o müddette 66 hüccet tanzîm olunmuştur. (a.g.e. S.454) E. GÜMÜLCİNE SANCAĞI-Ahiçelebi Kazâsı : 1. Kazânın sûret-i teşkîl ve tertibi: Kazânın târihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu kazâ eskiden Filibe Sancağına tâbi olup, mes ele-i zâilede (Rus Harbi) geçici olarak Drama sancağına ve daha sonra 1293 senesinde Gümülcine sancağına dâhil edilmiştir. Merkez liva ve vilâyetin güneybatısında, kuzeybatı tarafından Doğu Rumeli hudûduyla ve kuzeydoğudan, yine sözkonusu livaya tâbi Eğridere, doğusunda Darıdere, güneyinde İskeçe kazâları, batısında da Selânik vilâyetiyle çevrilmiştir. Arâzisi Rodop sıradağlarının eteklerinden ibâret olmakla dağlık olup, ekser ahâlisi müslüman olup cesâret ve gözüpekliğiyle meşhûrdurlar. Merkez kazâ Paşmaklı köyüdür. (a.g.e. S.458) 2. Genel Nüfus ve Tezkere Hâsılatı : Kazâ dâhilinde erkek ve kadın İslam (17.032) ve 556 erkek ve 662 kadın Rum (1.218) ve erkek ve kadın Bulgar (9.593) ki cem an (*) erkek ve kadın nüfus vardır senesi zarfında nüfus idâresinin hâsılatı kuruşdan ibarettir. Sene zarfında 45 erkek 84 kadın doğmuş ve 157 erkek ve 85 kadın vefat etmiştir.

37 36 Erkek Kadın TOPLAM İslam Rum Bulgar Mahkeme-i Bidâyet : Reis Naib Efendi Azâ Hüseyin Ağa Danil Ağa Baş Kâtib Ahmed Mehdi Efendi Müstantık Muâvini Ali Rıza Efendi Zabıt Kâtibi Remzi Efendi F. GÜMÜLCİNE SANCAĞI-İskeçe Kazâsı 1. Nüfûs-u Umûmî ve Tezkere Hâsılatı 1307 (1889 M.) senesi kazâ içinde yerli ve yabancı ve İslâm ve Hristiyan nüfûs olup bunlardan sene zarfında 672 doğum ve 572 ölüm vuku bulmuş ve nüfus geliri kuruş otuz para olup, masrafları kuruş 10 paradan ibaret olduğu tespit edilmiştir. 10 (a.g.e. S. 464) 2. Mahkeme-i Bidâyet : Reis Hüseyin Akif Efendi Salise Azâ Hüseyin Efendi Müdde-i umûmi muâvini İbrahim Natık Efendi 4 m Ticâret Azâsı Bekir Sadık Efendi Müstantık Niyazi Efendi Başkâtib Kemal Bey 10 Salnâmede bu kazâ ile ilgili adli vak larla ilgili kayda rastlanmadı

38 37 Zabıt Kâtibi Mukavelât Mustafa İhsan Mihri Ziya Bey G. GÜMÜLCİNE SANCAĞI- Eğridere Kazâsı 2. Suret-i teşkili ve tertibi: Gümülcine sancağının kuzeyinde, Doğu Rumeli hududu yakınında olup idâre yeri kendisiyle aynı addaki kasabadır. Kazâ içinde hastalıkların tedâvisine faydalı bir ılıca vardır. (a.g.e. S:472) 3. Genel Nüfus ve Tezkere Hâsılatı : 1299 (1881 M.) senesinde yapılan nüfus sayımına göre Eğridere kazâsında yerli ve yabancı erkek ve kadın olarak islâm ve 101 kıbtî ve 307 Bulgar ki, cem an nüfûs vardır. İslâm Kıptî 101 Bulgar 307 Toplam Nüfus idâresinin 1889 senesi zarfında toplam geliri kuruş olmuş, sene içinde 598 erkek ve 702 kadın ki, cem an 1300 doğum ve 436 erkek ve 233 kadın ki cem an 669 ölüm vuku bulmuştur. 4. Mahkeme-i Bidâyet: Reis Naib Efendi A za Murad Efendi Mehmet Efendi Başkâtib Halil Efendi Müddei Umûmi muâvini vekili Süleyman Efendi Müstantık Muâvini Mehmed Ref et Efendi Zabıt Kâtibi Vâfi Efendi

39 38 H. GÜMÜLCİNE SANCAĞI-Darıdere Kazâsı : 1. Târihi: Darıdere kazâsının tarih ve fethinin nasıl olduğuna dair elde herhangi bir bilgi olmayıp ancak arazî tamâmen Sultan Murad Hazretlerinin muhafaza edilen vakıflarındandır. Bu kazâ Eğridere ile beraber 1287 (1870 M.) senesine kadar nâhiye suretiyle Gümülcine ye bağlı olduğu halde zikredilen tarihten itibaren Drama sancağına bağlanıp 1285 tarihine kadar o suretle idâre olunmuştu. Sözkonusu sene Nisan ayı içinde yeni bir kazâ teşkil edilerek 1295 senesi onlarında Drama dan bağı kesilmiş ile Gümülcine ye dâhil edilmiş ve 1298 senesinde (1880 M.) Eğridere de ayrılmıştır. Kazâ sınırları güneyinden Ahiçelebi ve doğusundan Eğridere ve batısından İskeçe ve Şeyhcuma nâhiyesine kadar devam eder 112 kilometreden ibarettir. Bir belediye dairesiyle Şahin, Akpınar nâhiyelerini ve 30 köyü ve kasaba merkezi de 612 hâneyi barındırır. (a.g.e. S.476) 2. Genel Nüfus ve Tezkere Geliri: Kâza içinde erkek ve kadın (19.847) İslâm ve 2 erkek ve 3 kadın (5) Rum ve 367 erkek ve 379 kadın (746) Bulgar ki, cem an nüfûsu vardır, 1889 senesi zarfındaki geliri buçuk kuruşdur. Zikredilen senede 326 doğum ve 324 ölüm vukû bulmuşdur. (a.g.e. S.480) Erkek Kadın Toplam İslâm Rum Bulgar Toplam

40 39 3. Mahkeme-i Bidâyet: Reis Naib Efendi A za Ali Bey 4 M Nikola Ağa Başkâtib Mehmed Efendi Müstantık muavini Naci Efendi Zabıt kâtibi Ömer Efendi 4. Adlî vak alar: Bilgiye rastlanmadı. İ. GÜMÜLCİNE SANCAĞI Ropçoz Kazâsı (a.g.e. S:482) 1. Sûret-i Teşkil ve tertibi : Gümülcine sancağına tâbi ikinci sınıf bir kazâdır. Merkez liva ve vilâyetin kuzeybatısında, batısı Selânik vilâyeti kuzeybatı cihetinden Doğu Rumeli ve doğusunda Ahiçelebi kazâsıyla çevrilidir. Arâzisi Rodop sıradağlarından ibâret olmakla dağlık olup ahâlisi İslâm ve cesaretiyle meşhûrdurlar. Merkez kazâ Dolan köyü olup 26 köyü ve hânede nüfûsu mevcuttur. Kazâda 28 camî-i şerif olup kazânın yeni teşekkül etmesi nedeniyle henüz hükümet konağı inşâ olunmadığından yalnız Dospat nâhiyesinde bir hükümet konağı, telgrafhâne ve vergi idâresi, Dolan köyünde bir kışla ve bir telgrafhâne ve vergi idâresi, Dolan köyünde bir kışla ve bir telgrafhâne ve Şehir nâhiyesinin Bedenılıca köyünde bir vergi idâresi ve Damaraş ve Selce köyünde birer vergi idâresiyle Damaraş ta bir kışla Camî-i şerîf ile diğer binâlar ahâlisi tarafından inşa olunmuşdur Nüfus: Erkek Kadın Toplam İslâm Bulgar Adlî vak alarla ilgili kayda rastlanmadı.

41 40 3. Mahkeme-i Bidâyet: Reis Naib efendi A za Abdurrahman ağa İsmail Ağa Başkâtib Niyazi efendi Müstantık muâvini Ali Rıza efendi Zabıt kâtibi Edhem efendi III. EDİRNE VİLÂYETİ - Kırkkilise Sancağı : (a.g.e.s:485) A. Kırkkilise (Merkez kazâ) Livası: 1. Kırkkilise Sancağı/Me murîn-i Liva Mutasarrıf Mustafa Neşet Paşa Mirmiran 4 M Müftü Hâfız Ahmed Efendi Müderris Naib Hacı Müştak Efendi Reis Mutasarrıf Paşa A za Müftü Efendi Muhasebeci İbrahim Efendi Sâni Tahrîrat Müdürü Rıza Eey Sâlis Tanasaki Efendi A za Metropolit Vekili Efendi Ali Bey Ahmed Faik Efendi Tanasu Efendi Kumyanı Efendi

42 41 2. Livanın Oluşumu: Kırkkilise kasabası Edirne nin doğusunda, 55 kilometre mesafede, Istıranca Dağı geçitlerinden birini savunan ve Edirne ile Karadeniz arasında bir dayanma noktası olduğundan, bulunduğu yerin ne kadar önemli olduğu malûm olup, havası gayet hoştur. Kırkkilise mesele-i zâileye (Osmanlı-Rus harbi) değin kaymakamlıkla idâre olunduğu halde 1295 sene-i Rûmiyesi (1879 M.) başında birinci sınıftan teşkil olunan mutasarrıflık merkez olarak tespit edilmiş ve Lüleburgaz ve Babayıatik ve Midye ve Ahtapoli, Vize ve Tırnova kazâları buna bağlanmıştır. Kırkkilise kazâsı müdürlüğü görevli, Pınarhisar ve Kozcagaz (Kofçaz) ve fahri müdür ile idâre olunan Kavaklı, Koyovo, Üsküp, Pulus, Terzidere nâhiyelerinde 43 mahalle ve 71 köy ve tümünde evde muhtelif nüfustan oluşmaktadır. Tırnova kazâsı Grametin, Dere-i Cedid, Çıknahor, Denizoba nâmıyla 4 nâhiye, 28 köy olmak üzere hepsinde hânede muhtelif nüfûsu ve Lüleburgaz kazâsı Karıştırankebir, Ahmetbey isimli eski nâhiye ve çiftliklerle beraber 40 köy, hânede nüfus, Ahtapoli kazâsı Ayastefanos nâhiyesiyle 15 köy muvazzaf, Saray ve Yenice, Evrencik, Hasbuğa nâhiyeleriyle 47 köy, hânede nüfus, Midye kazâsı Somaku nâhiyesiyle 6 köy ve hânede nüfus ve Babayıatik kazâsı merkez Kırhalil, Cengirli nâmında 3 nâhiye ve 34 köy ve çiftlik, hânede nüfus ki, liva itibarıyle 7 kazâ ve 3 muvazzaf ve 19 fahrî nâhiye, 241 köy hâne, muhtelif nüfustan ibarettir. 3. Genel Nüfus ve Tezkere Geliri: Kazâ içinde yerli ve yabancı, erkek ve kadın olarak İslam ve Rum ve Bulgar ve 692 Yahûdi ve 68 Ermeni ki, cem an nüfus mevcuttur. Nüfus idâresinin Osmanlı tezkeresi ve diğer gelirleri 1889 senesinde kuruşa baliğ olmuştur. İslâm Rum Bulgar Yahudi 692 Ermeni 68 Toplam

43 senesinden 1890 senesine kadar 6 sene zarfında erkek ve kadın olarak doğum ve ölüm meydana gelmiştir. 4. Mahkeme-i Şer iyye Kalemi: Başkâtip Eytam Müdürü Mukîd Fehim efendi Süleyman efendi Ahmet efendi 5. Mahkeme-i Bidâyet (a.g.e. S:486) HUKUK KISMI : Reis Hacı Ömer Bahir Efendi A za Bilal efendi Müderris Konstandi Efendi Müdde-i umûmi muavini Ohannes efendi İcra memuru Edhem efendi Sâni Mukâvelat muharriri Ahmed Safvet Efendi CEZÂ KISMI : A za Hacı Tevfik Efendi Tanasu Efendi Mülâzım Sermüstantık Müstantık Mazhar efendi Raşid efendi Remzi efendi 6. Mahkeme-i Bidâyet Kalemi: Başkâtib Zabıt Kâtibi Zabıt Kâtibi Zabıt Kâtibi Rauf Bey Rauf Bey İsmail Efendi Osman Efendi

44 43 Zabıt Kâtibi Cezâ Mukîdi Arif Efendi Mehmed Efendi 7. Adlî İşler: Liva Bidâyet Mahkemesi Hukuk Dâiresine 1889 senesinde devirle gelen 835 dâvâdan 498 i senesi içinde bakılmış ve 139 adedi 1890 senesine devir ve 198 adedi zaman aşımına uğraması nedeniyle iptal edilmiştir. Sözkonusu mahkeme cezâ kısmındaki hafif suç İstinafa cinâyet olarak devrederek, 1889 da gelen cezâ dâvâsından adedi senesi içinde sonuçlandırılarak tesviye ve 85 adedi sonraki seneye devir ve biri de iptal olunmuştur. Kırkkilise, Vize, Tırnova İstintak Dâirelerinin 1888 den kalan ve 1889 senesinde gelen 569 parça evraktan 513 ü muamele görerek 56 sı bir sonraki seneye devrolunmuştur. İcrâ dâvâları da 695 adet olup, bunlardan 297 adedinin hükmü tamâmen infaz olunmuş ve kalanı icrâ takipinde olup sonraki seneye devretmiş olduğu görülmüştür. Bu icrâ dâvâlarından tahsilât kuruştan ibaret bulunmuştur.(a.g.e. S.499) 8. Hapishâneler: Merkez liva hapishânesi üst ve alt kat (iki kat) olmak üzere 20 odadan ibaret olup geçtiğimiz 1889 senesinde yeni inşâ edilmiş olup 125 mahpusun kalabileceği anlaşılmıştır. Lüleburgaz da hükümet havâlisinde hapis mahkumunu alabilecek kargir bir hapishâne, Babayıatik ve Midye de hükümet tahtında muntazam olmayan, Vize de hükümet binâsı içinde eski bir hapishâne vardır. (a.g.e. S:506) 9. Ağır Cezâlık Suçlar: Liva dahilinde Kırkkilise, Babayıatik, Lüleburgaz, Midye, Tırnova kazâlarında 1889 senesi zarfında ilk soruşturmalarının yapılmasını müteakip ilgili mahkemeye tevdii olunan ağır cezalık suçlardan 16 katl, 6 ızrâr-ı nâs, 1 umûr-u ticârete fesad, 11 şetm, emvâl-i nâs-ı ezâ, i tizaz-ı mezhebiyeye taarruz, 6 fiil-i şen i, 69 sirkat, 845 darp ve cerh, 4 kat ı tarîk, 1 sahtekârlık, 1 ıskat-ı cenin, 6 teşhir-i silâh, 13 hakâret, 11 tenbihât-ı hükûmete muhâlif hareket, 4 itâle-i lisân, 2 dolandırıcılık, 2 emniyeti suîistimâl, 3 yataklık, 3 iğfâl-i bikr, 2 hilâf-ı usûl-ü habs, hatâen itlâf, 2 suikasd, 3 ihrak, 2 âhizlik, 1 sahte tezkere ve pasaport isti mâli ve 6 magrûken ve 3 mecrûhen ve 3

45 fâciaten, 4 müteessiren vefât ve 2 kız kaçırmak ve 1 tehdid ve ihfâ ve 1 şekâvet ve 1 kazâ ve 1 duvar delmek gibi mevaddan ibarettir. (a.g.e. S:506) 44 SUÇ AÇIKLAMA ADET Katl Adam öldürmek 16 Izrâr-ı nâs İnsanlara zarar vermek 6 Umûr-u ticârete fesad Ticârete fesat karıştırmak 1 Şetm Sövmek 11 Fiil-i şen i Kötü fiil 6 Sirkat Hırsızlık 69 Darp ve cerh Döverek yaralamak 845 Kat ı tarîk Yol kesmek 4 Sahtekârlık Sahtekârlık 1 Iskat-ı cenin Çocuk düşürmek 1 Teşhir-i silâh Silâh teşhir etmek 6 Hakâret Hakâret 13 Tenbihât-ı hükûmete muhâlif Hükümetin uyarılarına muhalif hareket 11 hareket, etmek İtâle-i lisân Sözlü hakaret 4 Dolandırıcılık Dolandırıcılık 2 Emniyeti suîistimâl Güveni kötüye kullanmak 2 Yataklık Suça/suçluya yataklık 3 İğfâl-i bikr Bekâret bozmak 3 Hilâf-ı usûl habs Usulsüz haps (Hürriyetten yoksun 2 bırakmak) Hatâen itlâf Hâta ile telefe sebebiyet vermek 1 Suikasd Suikast 2 İhrak Yangına sebebiyet vermek 3 Âhizlik (esir ticâreti) Esir ticâreti 2 Sahte tezkere ve pasaport Sahte izin belgesi ve pasaport kullanmak 1 isti mâli (6) Mağrûken ve (3) mecrûhen, Boğularak, yaralanarak, felâket sebebi ile 16 (3) fâciâten, (4) müteessiren (ağır üzüntü nedeniyle) vefât ve ağır üzüntü nedeni ile ölüm Kız kaçırmak Kız kaçırmak 2

46 45 Tehdid ve ihfâ Tehdit ve korkutma 1 Şekâvet Eşkiyâlık 1 Kazâ Kazâ yapmak 1 Duvar delmek Duvar delmek 1 TOPLAM Livaya bağlı Vize kazâsında cinâyete müteallik 25 nci madde vukûu bulmuş ise de, cinsi tespit edilememiş ve Ahtapoli kazâsında ağır suç meydana gelmemiştir.(s:507) Mahkeme-i Şer iyyeden dahi 128 ilâm ve 196 hüccet, 43 kassam tasdir olunmuştur. B. KIRKKİLİSE SANCAĞI-Tırnova Kazâsı : (a.g.e. S:509) 1. Kazânın suret-i teşkili ve tertibi: Tırnova Kazâsı, Rus işgalinden önce Vize kazâsına bağlı bir nâhiye olup işgalden kurtulduktan sonra Ahili, Burgaz ve Pınarhisar ve Vize den ayrılan 7 İslâm ve 21 Bulgar köyünden oluşturulmuş birinci sınıftan bir kazâ merkezi olup, fethinin nasıl olduğuna dair bir bilgi alınamamıştır. Kazânın Grametin, Dere-i Cedid, Çıknahor Denizoba nâhiyeleriyle 4 nâhiyesi olup müdürleri fahrîdir. 2. Genel Nüfus ve Tezkere Geliri: mevcuttur. Dâhil-i kazâda İslâm ve Bulgar erkek ve kadın cem an nüfus 307 (1889 M.) senesi zarfında 246 erkek ve 226 kadın doğum ve 79 erkek 57 kadın ölüm vukûu bulmuştur. Dâhil-i kazâda sene içinde kuruş tezkere hâsılatı olmuştur. (a.g.e. S:513) İslâm ve Bulgar nüfus Erkek Kadın Toplam Mahkeme-i Bidâyet: Reis Naib efendi

47 46 A za Tevfik bey Üstüyan Efendi Zabıt Kâtibi Nuri Efendi Müdde-i Umûmi Muavini vekili Müstantık Ali Efendi Mehmed Aziz Efendi C. KIRKKİLİSE SANCAĞI-LÜLEBURGAZ KAZÂSI 1. Kazânın suret-i teşkili ve tertibi: Lüleburgaz kazâsı Kırkkilise sancağına bağlı olup İstanbul ile Edirne arasında ve demiryoluna 1, İstanbul a 30 ve Edirne ye 14 ve merkez liva olan Kırkkilise ye 8 ve Tekfurdağı iskelesine 10 saat uzakta ve Karıştırankebir ve Ahmetbey nâmında iki fahrî nâhiyesiyle 32 köy ve bağımsız 7 çiftlikten oluşan, Edirne ve Kırkkilise nin güneyinde Babayıatik ile Çorlu arasında ikinci sınıf bir kazânın merkezidir. (a.g.e. S:513) 2. Genel Nüfus ve Tezkere Hasılâtı: Kaza nüfustan ibâret olup erkeklerin i ve kadınların ü İslâm ve erkeklerin si ve kadınların i Rum ve erkeklerin 328 i ve kadınların 302 si Bulgar ve erkeklerin 116 ve kadınların 104 ü Yahûdi ve erkeklerin 278 ve kadınların 224 ü Kıbtî-i Müslim, erkeklerin 80 i ve kadınların 80 i Kıbtî-i gayrimüslim ve yabancı erkeklerin 104 ve kadınların 130 u Müslim ve erkeklerin 19 ve kadınların 19 u Ermenidir senesi zarfında erkekler 125 ve kadınlar 87 doğum ve erkek 85 ve kadın 60 ölüm vukuu bulmuştur ve sene içinde nüfus tezkere hâsılatı kuruşdan ibârettir. (a.g.e. S:522) Erkek Kadın Toplam İslâm Rum Bulgar Yahudi Kıptî-i müslim

48 47 Kıpti-i gayrimüslim Yabancı (İslâm) Ermeni Toplam Mahkeme-i Bidâyet : Reis Halis Eşref Efendi Azâ Niyazi Efendi Azâ Dimitru Efendi Azâ mülâzımı Müdde-i umûmî muâvini İbrahim Hakkı Efendi Başkâtip Şevket Efendi Müstantık Kâmil Efendi Mukavelat muharriri İlhami Efendi Zabıt kâtibi Salim Efendi Zabıt kâtibi Muhammed Efendi Ticâret azâları Hacı izzet Efendi Ticâret azâları Edhem Ağa Poskur Tanasaki Efendi Sava Efendi D. KIRKKİLİSE SANCAĞI-Vize Kazâsı : 1. Kazânın suret-i teşkili ve tertibi: (Kasanufun) ve (Estarayun) adlı tarihçilerin eserlerinde görüldüğü üzere Trakya da yaşayan (Ast) isimli kabîlenin istilâ ettiği arâzi Kırkkilise sancağı ile Doğu Rumeli nin sözkonusu livasının sınırına yakın bazı mevkîilerden ve Tunca nehriyle Karadeniz üzerinde Süzebolu isimli kasabanın doğusuna doğru olan sahilden ibarettir. (Ast) kabîlesi hükümdarlarının hükümet merkezi olup Rumcadan tercüme edilen (Vizya) şehri zamanımızda Vize olarak adlandırılan Istıranca adıyla meşhûr dağların bir kısmı olan Göztepe dağının altında ve güneyinde bulunmaktadır.

49 48 Burasının ne zaman inşâ olunduğuna dair herhangi tarihi bilgi bulunmuyor ise de coğrafi yerinin gösterdiğine göre İsâ nın doğumundan 500 sene evvel (Daryus Hostaspin) (İskitler) aleyhine ilân ettiği savaştan sonra ve (Daryus un) (Teyarus) deresi kenarında ordugâh ittihaz etmiş olduğu bölge olacağı tahmin edilir. (a.g.e. S.523) 2. Genel Nüfus ve Tezkere Hâsılatı: Dâhil-i kazâda yerli ve yabancı ve erkek ve kadın olarak İslâm ve Rum ve Bulgar ve 154 Kıbtî ki cem an nüfûs olduğu gibi 1307 senesi (1889 M.) Osmanlı tezkeresi geliri ve geçiş ve pasaport harcı da kuruşdan ibarettir. 12 (a.g.e. S.:529) İslam Rum Bulgar Kıbtî 154 TOPLAM Mahkeme-i Bidâyet : (S:523) Reis Mustafa Efendi A za Ahmed Bey Üstüdil Efendi Müdde-i umûmi Edhem Bey Başkâtib Macid Efendi Müstantık Vehib Efendi Mukavelât Muharriri Zabıt Kâtibi Zabıt Kâtibi 12 Toplama hatâsı düzeltilmiştir.

50 49 E. KIRKKİLİSE SANCAĞI-AHTAPOLİ KAZÂSI : 1. Sûret-i teşkili ve tertibi : Ahtapoli kazâsı, ikinci Rus harbinden sonra yeni teşkil olduğundan tarihî durumu hakkında herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Ancak pek eski bir kasaba olup, isminin de Agatapolis Apyalhapolis olduğunun rivâyet edilmekte olduğu anlaşılmaktadır. (a.g.e. S:531) 2. Genel Nüfus ve Tezkere Geliri: Kazânın nüfus sayımına göre yerli ve yabancı erkek ve kadın olarak 618 Müslim ve Rum ve Bulgar ve 117 Kıbtî ki cem an nüfûs vardır. İslam 618 Rum Bulgar Kıptî 117 Toplam Nüfûs idâresinin Osmanlı tezkeresi ve geçiş izin belgesi (pasaport harcı) ile vukûatdan (doğum) 1307 senesi toplam geliri kuruşa baliğ olmuştur. 3. Mahkeme-i Bidâyet: Reis A za A za Başkâtib Zabıt kâtibi Müdde-i Umûmi Muâvini Vekili Müstantık Mukavelât Muharriri Nâib Efendi Halil Efendi Vasil Ağa Veli Nusret Efendi Mehmed Efendi Kâmil Efendi Veli Nusret Efendi

51 50 F. KIRKKİLİSE SANCAĞI-Midye Kazâsı (a.g.e. S:536) 1. Kazânın suret-i teşkili ve tertibi: Midye kasabası Mamakocuk nâhiyesiyle 5 köy ve 1 çiftlikten ibârettir. Merkez kazâ Karadeniz sâhilindedir. Midye denilen bölge işgalden evvel (Rus işgâli) görevli müdürle idâre olunurdu. Daha sonraları 1295 (1877 M.) senesinde kaymakamlığa dönüştürülmüştür. Kasaba merkezi 300 hâne ve 800 nüfûsu hâvi bir iskeledir. 2. Genel nüfus ve tezkere geliri : Dâhil-i kazâda 462 İslâm ve Rum ve 274 Bulgar olmak üzere toplam nüfûs vardır. Nüfus idâresinin Osmanlı tezkeresi ve geçiş harcı ve vukûatından geliri 1307 (1889 M.) senesinde 302 kuruşa baliğ olmuştur. (a.g.e. (S:540) 3. Mahkeme-i Bidâyet: Reis Naib Efendi A za Eşref Ağa Polihron Ağa Başkâtib Mehmed Hıfzı Efendi Müdde-i umûmi muâvini Müstantık Mehmed Şâkir Efendi Zabıt kâtibi Hakkı Efendi G. KIRKKİLİSE SANCAĞI-Babayıatik kazâsı (a.g.e. S:541) 1. Kasabanın sureti teşkili ve tertibi: Babayıatik kazâsı merkez ve Karahalil ve Çengerli adlı üç fahrî nâhiye Müdürlüğü ve 32 köy ile dört çiftlikten oluşmuştur. ve hoştur. Babayıatik kasabasının etrafı düzlük ve arâzisi verimli ve havası orta, suyu bol, gâyet serin

52 51 2. Genel Nüfus ve Tezkere Hasılâtı: Babayıatik kazâsında erkek ve kadın İslâm ve erkek ve kadın nüfus Rum ve 514 erkek ve 397 kadın Bulgar ve 161 erkek ve 118 kadın Kıbtî olmak üzere toplam nüfus vardır senesinde 378 doğum ve 296 ölüm vuku bularak nüfûs tezkeresi geliri kuruşdan ibarettir. (a.g.e. S:547) Erkek Kadın Toplam İslâm Rum Bulgar Kıptî Toplam Mahkeme-i Bidâyet: Reis A za Naib Efendi Mehmed Akif Efendi Yanaku Efendi Başkâtib Zabıt Kâtibi Müstantık Muavini Mukavelat Muharriri Ticâret A zası Fevzi Efendi İsmail Efendi Osman Nuri Efendi İbrahim Rahmi Efendi Ahmed Hamdi Efendi Halil Fehmi Efendi Sava Efendi " İstefanaki Efendi

53 52 IV. EDİRNE VİLÂYETİ-DEDEAĞAÇ SANCAĞI A. DEDEAĞAÇ SANCAĞI- Merkez Sancak: (a.g.e. S:549) 1. Dedeağaç Sancağı/Memurîn-i liva: Mutasarrıf Rüşdi Paşa Rumeli Beylerbeyi Müftü Hüseyin Zühdi efendi Müderris Reis Mutasarrıf paşa Aza Muhasebeci İbrahim Bey Saniye Müftü Efendi Tahrirat Müdiri Salise 5 M Şâkirî Efendi Müderris Başkâtib Emin Efendi Aza İsmail Ağa 5 M Andon Efendi Musku Efendi Bekir Ağa Zafaraki Efendi 1. Sancağın suret-i teşkili: Dedeağaç Sancağı Dedeağaç, İnöz, Sofulu kazalarıyla, Ferecik, Mekri, Semadirek adaları nâhiyelerinden ibarettir. Dedeağaç kazâsı Ferecik, Mekri, Semadirek nâhiyeleri ve müdürleri fahrî, Şahinler, Doğanhisar nâhiyeleriyle 41 köy ve Sofulu kazasında İpsala nâhiyesi ve müdürlüğü fahrî, Paşmak ve Ova ve Petekli ve Derbend ve Kanberlerbala nâhiyeleriyle 110 köy ve İnöz kurası da fahrî müdürle idâre olunur. Kocaali nâhiyesiyle 17 köyü havi olmakla bu liva 3 kaza 12 nâhiye 168 köyü içine alır. 2. Genel Nüfus ve Tezkere Geliri: Kasaba merkezi ile Ferecik, Mekri, Semadirek nâhiyelerinde erkek ve kadın ki, cem an çeşitli nüfus vardır. Nüfus idâresinin 1307 (1889 M.) senesi zarfında kuruş tezkere hâsılatı olmuştur.

54 53 Erkek Kadın TOPLAM Mahkeme-i Bidâyet Reis Mehmed Tevfik Efendi Müderris Azâ Mustafa Hulusi Efendi Azâ Hasan Hilmi Efendi Fahri azâ Hacı ismail efendi Müdde-i Umûmi Ahmed Zâhid Efendi Muavini Mukavelat muharriri Abdülbaki Efendi Azâ Abdullah Efendi Yanko Efendi Fahri Azâ Vasil Efendi İcrâ Memuru Ahmed Efendi Sermüstantık Ahmed Gâlib Efendi Tahlisiye madalyası 4. Bidâyet Mahkemesi Kalemi: Başkatib Şükrü Efendi Zabıt kâtibi Şükrü Efendi Zabıt kâtibi Sebuh Efendi Zabıt kâtibi Mehmed Sabri efendi Hasan Kasım Bey 5. Adlî İşlemler:

55 54 Dedeağaç ve İnöz kazâları Bidâyet Mahkemeleri Hukuk ve Ticâret kısmına devirle 1307 senesinde 433 dâvâ gelip bunlardan sene zarfında 243 adedi sonuçlandırılmış ve 66 adedi iptal olunmuş ve 124 adedi de 1308 senesine devredilmiştir. Mahkemenin Cezâ kısmına devirle 1307 senesinde 333 dâvâ intikal ederek bunlardan yıl içinde 289 adedi sonuçlandırılmış ve 44 adedi 1308 senesine devir edilmiştir. Dedeağaç Bidâyet Mahkemesi istinaf kısmında da 1307 senesinde kalan 21 dâvâdan sene içind 20 adedi sonuçlandırılmış ve 1 adedi 1308 senesine devredilmiştir. Yine sözkonusu mahkemeye ağır cezalık davalardan olarak devirle 1307 senesinde 45 dâvâ varıp bunlardan sene zarfında 39 adedinin yargılaması tamamlanmış ve 6 adedi 1308 senesine devredilmiştir. Bunların icrâ dâvâları ve sorgulamaları ile Sofulu Mahkemesinden herhangi bir bilgi alınamamıştır. (a.g.e. S.562) 6. Hapishâneler Dedeağaç kasabasında hükumet binâsı civârında 100 hapis mahkûmuna yeterli 2 büyük ve 1 küçük koğuş ile 6 yataklı bir hastahâne ve ihtilâttan memnû mahpusîn (hücre mahkûmları) için 2 oda bir mutfak, 1 depodan oluşmuş kargir hapishâne vardır. Bundan başka Sofulu kasabasında 50 mahpus alabilir oldukça düzenli 1 ve Mekri de 10 kişiye mahsus ve Ferecik de 20 şer kişilik 2 hastahâne ve Aynoz da 1 tutukevi ve 1 de hapishâne mevcuttur. (a.g.e. S:568) 7. Ağır Cezâlık Suçlar: 1307 (1889 M.) senesinde liva içinde polis idâreleri ma rifetiyle soruşturma yapılması neticesinde adliyeye gönderilen ağır cezalık suçlardan, görevli zâbıtayı darp ve cerh 1 ve kat ı tarîk yataklığı ve sirkat-ı emvâl-ı mirî 4 ve min-gayri taammüd-i katl 10 ve katt-i nefs-i kasdî 4 ve müteaddiden tesm ile katl-i nefs 1 kat ı uzuv bir ve cebren fiil-i şeni 8 ve kundakçılık 1 ve duvar delerek ve kapı kırarak hırsızlık 8 ve muamele-i şedîde icrâsıyla bilâ cerh hırsızlık 3 ki cem an kırk vukuat-i cinaiyye vukua gelmiştir. (a.g.e. S:568) SUÇ AÇIKLAMA ADET İcrâ-yı vazîfe hengâmında zâbıtayı darp ve Görevli zâbıtayı dövmek ve yaralamak 1 cerh Kat ı tarîk yataklığı ve sirkat-ı emvâl-ı mirî Yol kesmeye yataklık ve toplum malını 4 çalmak Min-gayri taammüd-i katl (tasarlamaksızın) Tasarlamaksızın adam öldürmek 10

56 55 Katl-i nefs-i kasdî (intihar) İntihâr etmek 4 Müteaddiden tesm ile katl-i nefs (Defalarca Defalarca zehir kullanarak intihar etmek 1 zehir ile intihar) Fiil-i şeni (Çirkin, fenâ ve günahlı iş) Çirkin fiil işlemek 8 Kundakçılık Kundakçılık 1 Duvar delerek ve kapı kırarak hırsızlık Duvar delerek ve kapı kırarak hırsızlık 8 Muamele-i şedîde icrâsıyla bilâ cerh Şiddet uygulayarak ve yaralamaksızın hırsızlık 3 hırsızlık TOPLAM 40 B. DEDEAĞAÇ SANCAĞI-Sofulu Kazâsı (S:582) 1. Kazâ hudutları: Sofulu Kazâsı Dimetoka, Ortaköy, Gümülcine, Dedeağaç, Ferecik, İnöz, Keşan, Ergene kazâlarıyla çevrili olup, Dedeağaç demiryolu hattı 30. kilometreden berren (karayolu ile) 79. kilometreye kadar olan bölgeye rastlar. Sofulu ve Petekli istasyonları mevcut olduğu (S:587) gibi bostan nakletmek üzere Merhemli ve Çömlekçi köylerinde yaz mevsimlerinde geçici olarak iki istasyon daha ilâve olunmuştur. 2. Nüfus: Kazâda hânede erkek Müslim ve kadın ve hânede erkek gayrimüslim ve kadın ki, toplam nüfûsu câmidir. Erkek Kadın TOPLAM İslam Gayrimüslim TOPLAM Mahkeme-i Bidâyet : Reis Naib Efendi Azâ Mü min Efendi Aleksi Efendi Başkâtib Ali Rauf Efendi

57 56 Müdde-i Umûmi Muâvini Vekîli Halil Efendi Müstantık Zabıt Kâtibi Mehmed Efendi Mukavelât Muharriri Yako Efendi 5 M Doksansekiz (1880 M.) tarihinde bir telgrafhâne ve bir jandarma koğuşu ve bir arşiv (belgelerin muhafaza edildiği yer) ve bir hapishâne inşâ olunmuştur. Mahkeme-i şer iyyeden de sene zarfında 42 ilâm ve 33 hücec ve 27 kassam sâdır olmuştur. C. DEDEAĞAÇ SANCAĞI-İnöz Kazâsı (a.g.e. S: Kazânın suret-i teşkil ve tertibi : İnöz kazâsının 19 köy ile 2 çiftliği fahrî müdürle idâre olunur. Kocaali nâhiyesi de bu kazâ içindedir. Merkez kazâda bir hükümet binâsı, telgraf binâsı, postahâne ve karantinahâne, devlet binâlarıyla mahkeme-i şer iyye, vergi ve liman binâsı ve duyûn-u umûmîye ve reji (tekel) ve belediye daireleri mevcuttur. 2. Mahkeme-i Bidâyet : Reis Azâ Azâ Başkâtib Müstantık Zabıt Kâtibi Nâib Efendi Hüseyin Efendi Dimotokli Efendi Behçet Efendi Ahmed Sadık Efendi Vehbi Efendi 3. Adlî vak alar ve Nüfus : Bilgiye rastlanmadı. V. EDİRNE VİLÂYETİ- GELİBOLU SANCAĞI A. Gelibolu Merkez Sancağı: (a.g.e. S:597)

58 57 1. Gelibolu Sancağı/Me murîn-i Liva: Mutasarrıf Cemil Bey Evvel-i sânisi 3 A 4 M Müftü Adil Efendi Haremeyn 4 A M Nâib Rıfkı Efendi Mahrec-i Mevleviyyeti Reis Mutasarrıf Bey Azâ Müftü Efendi Rum Piskoposu Efendi Mustafa Dâniş Efendi Mütemayiz Azâ Ali Bey Saniye Atıf Bey Saniye Dimitru Efendi Hacı Samarya Efendi 2. Genel Nüfus ve Tezkere Hâsılatı: Dâhil-i livada yerli ve yabancı erkek ve kadın olmak üzere toplam İslâm, erkek ve kadın toplam Rum, 516 erkek ve 516 kadın ki toplam Ermeni, 893 erkek ve 863 kadın olmak üzere toplam Yahudi, 904 erkek ve 854 kadın toplam Bulgar olmak üzere livaca nüfus vardır. (kazâ itibarıyla Gelibolu da ve Eceabad da ve Keşan da ve Şarköy de ve Mürefte de nüfus vardır.) Erkek Kadın TOPLAM İslam Rum Ermeni Bulgar Toplam

59 58 Gelibolu nüfus idâresinin Osmanlı tezkereleri ve diğerlerinden toplam geliri 1307 senesinde kuruş 10 paraya ulaşmıştır. (a.g.e. S:624) 3. Mahkeme-i Şer iyye: Başkâtib Eytam Müdüri Mukîd Süleyman Efendi Abidin Efendi İzzet Bey 4. Mahkeme-i Bidâyet: HUKUK KISMI Reis Naib Efendi Azâ Bekir Bey Azâ Yuvan Efendi Azâ Mülâzımı Mehmed Ali Efendi Müdde-i Umûmi muavini Halid Bey Salise İcrâ Memuru Rasih Efendi CEZA KISMI Reis Ahmed Cemal Bey 3 M Azâ Hafız Mustafa Efendi 5 Azâ Hacı Sarkiz Efendi Azâ mülâzımı İbrahim Efendi Mukavelât muharriri Nazif Efendi Müstantık Hüseyin Efendi 5. Bidâyet Mahkemesi Kalemi: Baş Kâtib Zabıt Kâtibi Fahri Efendi Mehmed Efendi

60 59 Zabıt Kâtibi Cemal Efendi Vâsıf Efendi Mustafa Efendi 1307 (1889 M.) senesi içinde liva makemelerinde toplam hukûkî dâvâ ve ticârî dâvâlarından 339, toplam 634 cezâ dâvâsından 523, 152 icrâ dâvâlarından 87 ve ağır cezalık davâlardan 23 ve 59 cezâya ilişkin sorgu işlemlerine ait dosyalardan 40 adedi senesi zarfında sonuçlandırılıp, hukûkî dâvâ ve ticârî dâvâlardan 168 ve ağır cezalık dâvâlardan 112 ve icrâ dâvâlarından 47, ağır cezâlıklardan 3 ve soruşturma dosyalarından 11 adedi 1308 senesine devredilmiş ve hukuk dâvâlarından ve ticâri dâvâlarından 188 adedi iptal edilmiştir. Gelibolu hukuk mahkemesi başkanlığından 373 ve ceza mahkemesi riyasetinden 607 adet yazı yazılmış ve toplam 313 adet yazı gelmiştir. (a.g.e. S:620) 6. Ağır Cezâlık Dâvâlar : 1307 (1889 M.) senesi zarfında liva polis idâreleri ma rifetiyle ilk soruşturmalarını takiben adliyeye verilen ağır cezâlık suçlardan 5 katl ve kıtale muâvenet ve 7 sahtekârlık, 11 kundakçılık, 3 ıskat-ı cenin, 11 cebren fiil-i şeni, duvar yıkarak cebir ve şiddetle sirkat 10, 10 memurîn ve zâbıtaya hakâret, 7 dolandırıcılık, 9 hetk-i ırz ve iğfâl-i bikr, 11 hilâf-ı nizâm hapis, 2 yalan şehâdet ve yemin, 11 şetm ve hakâret, 10 sirkat-i âdi, 23 nâsın mal ve emlâkini izâe ve telef, 16 nizâmât-ı belediye ve tenbihât-ı zâbıtaya muhalefet, 141 darp ve cerh, 1 eşkiyâ katli, 7 intihar, 1 mihr fekki, 2 kız kaçırmak, 3 tasallut-ı ırz, 3 ihfâ ve tehdid, bilâruhsat müskirat füruşu, kıt-ı tarîk ve yataklık, 6 emniyeti sûistimâl olduğu anlaşılmıştır. SUÇ AÇIKLAMA ADET Katl ve kıtale muâvenet Adam öldürmek ve adam öldürmeye yardım 5 etmek Sahtekârlık Sahtekârlık 7 Kundakçılık Kundakçılık 11 Iskat-ı cenin Çocuk düşürmek 3 Cebren fiil-i şeni Zorla kötü fiil işlemek 11 Duvar yıkarak cebir ve şiddetle sirkat Duvar yıkarak ve zor kullanarak hırsızlık 3 13 Hesap hatâsı düzeltildi.

61 60 Memurîn ve zâbıtaya hakâret Memur ve zâbıtaya hakâret etmek 10 Dolandırıcılık Dolandırıcılık 7 Hetk-i ırz ve iğfâl-i bikr Irza geçmek ve bekâret bozmak 9 Hilâf-ı nizâm hapis Hürriyetinden yoksun bırakmak 11 Yalan şehâdet ve yemin Yalancı şâhitlik ve yemin 2 Şetm ve hakâret Sövme ve hakâret etmek 11 Sirkat-i âdi Âdî hırsızlık 105 Nâsın mal ve emlâkini izâle ve telef İnsanların mal ve emlâkını (evini) mahvetmek, 23 ortadan kaldırmak Nizâmât-ı belediye ve tenbihât-ı zâbıtaya Belediye ve zâbıta uyarılarına muhalif hareket 16 muhalefet etmek Darp ve cerh Döverek yaralamak 141 Eşkiyâ katl Eşkiyâ öldürmek 1 İntihar İntihar 2 Mihr fekki (nikâh bedelini kaldırmak, Nikâh bedelini kaldırmak, iptâl etmek 1 iptal etmek) Kız kaçırmak Kız kaçırmak 2 Tasallut-ı ırz Irza tasallutta bulunmak 3 İhfâ ve tehdid Korkutma ve tehdit etmek 3 Bilâruhsat müskirat füruhtu (ruhsatsız Ruhsatsız içki satmak 1 içki satmak) Ka t-ı tarîk ve yataklık Yol kesmek ve eşkiyaya yataklık 6 Emniyeti sûistimâl (Güveni kötüye Güveni kötüye kullanmak 6 kullanmak) TOPLAM Hapishâneler: Gelibolu Hapishânesi hükûmet konağıyla beraber geçen 1282 (1864 M.) tarihinde yeniden inşâ edilmiş ve daha sonra üst katına bir dâire ilâve edilerek üst kat adliye memurlarına tahsis olunmuştur. Hapishânenin bölümleri ve temizliği istenen ölçülere uygundur kişi istiab edebilir (1883 M.) senesine kadar hapishânede herhangi bir olaya rastlanmayıp sözkonusu tarihten beri kayıtları düzenli olarak tutulmaktadır. Buna göre şimdiye kadar hastalık ve âdî hastalıklar sebebiyle 7 ölüm meydana gelmiş ve hapishâneye su nakli için çıkarılanlardan 2 firar ve bunlardan birinin yakalanması ile hapis cezâsı arttırılmıştır.

62 61 Maydos da 1307 (1889 M.)senesinde inşâ olunan hapishâne 20 ve Keşan da hangi tarihte yapıldığı ma lûm olmayan 2 koğuşdan ibâret bulunan hapishâne 30 ve 1299 tarihinde (1881 M.) Şarköy de yapılan hapishâne 15 kişi alır. Mürefte hapishânesine dair bilgi alınamamıştır. B. GELİBOLU SANCAĞI-Keşan Kazâsı (a.g.e. S:625) 1. Ma lûmat-ı Tarihiyye ve Kazânın Sûret-i Teşkîli: Tarih kaynaklarına nazaran Keşan Kazâsı cennetmekân Hüdavendigâr Sultan Murat Han Gâzi Hazretlerinin saltanatlarında ve 763 H. tarihinde fetholunmuş ise de fetihten evvel ne yolda ve kimlerin idâresin altında bulunduğuna dair bilgi elde edilememiştir. Kazâ üçüncü sınıf kaymakamlık olup, fahrî müdürle idâre olunur. 3 nâhiye ile 53 köy ve çiftlikler vardır. Üç nâhiyeden biri Paşayiğit Nâhiyesi olup, 6 köy ve Garabuna Nâhiyesi 11 köy, Suluca nâhiyesi 21 köy ve Keşan kazâsı civârında da 10 köy ve çiftlikat olup, Keşan kasabası merkezdir. 2. Genel Nüfus ve Tezkere Geliri : Geçen 1299 senesinde genel olarak yapılan nüfus sayımına ve daha sonra devamla yürütülen yoklamalara göre kazâda yerli ve yabancı ve erkek ve kadın olarak nüfus olup, 1307 (1889) senesinin tezkere geliri de kuruşdan ibâret bulunmuştur. 3. Mahkeme-i Bidâyet: Reis Nâib Efendi Azâ Mustafa Bey Üstüyan Ağa Başkâtib Akif Efendi Müdde-i Umûmi Muâvin Ali Efendi Vekili Müstantık Muâvini Vekili Hasan Efendi Mukavelât Muharriri Şaban Efendi Zabıt Kâtibi Hâfız Hüseyin Efendi

63 62 4. Adli vak alar: Bilgiye rastlanmadı. C. GELİBOLU SANCAĞI-Mürefte Kazâsı : (a.g.e. S:631) 1. Sûret-i teşkil ve tertibi : Mürefte kazâsı üçüncü sınıftan olup, merkez liva olan Gelibolu ya 12 saat uzaklıkta ve Marmara Denizi sâhilindedir. Havası hoş ve manzarası gâyet güzeldir. Dört tarafı Şarköy kazâsı, Tekfurdağı sancağı, Malkara kazâsı, Marmara deniziyle çevrili ve Şarköy kazâsından Tekfurdağı sınırına kadar da beş buçuk saat uzaklığı vardır. Ahâlisi bağcılık ve gemicilik ve ziraatle meşgûldür. Mürefte kazâsı bağlarının şöhreti her tarafça bilinmekte olup bunun da ahâlinin bağcılık husûsunda olan olağanüstü becerisini ortaya koyan bir delil olduğu açıktır. Mürefte kazâsının başlıca mahsulâtından olan üzüm iki cinstir. Biri yapıncak ve diğeri karalahnadır ve yakın vakitlerde karalahna cinsi pek ziyâde revaç bulup, hemen hemen genel derecede denilebilecek sûrette tercih edilmekte, hemen herkes bağlarına karalahna dikmektedir. Bunun tâze halde tüketilmesi o kadar lezzetli değilse de siyah şarabı pek nefîstir. Mürefte kelimesi Yunancada çiçekli ve meyvesi anlamına mir-yeftiyun kelimesinden (a.g.e. S.634) alınmıştır ve bugünkü gün yabancı lisanlarda yine mir-yeftiyun diye adlandırılmaktadır. 2. Nüfus: Kazâda erkek ve kadın olarak Müslim ve 46 Kıbtî ve Rum ve 13 Ermeni ve 9 yahudi ki, toplam çeşitli nüfus vardır. 14 İslam Erkek ve Kadın Rum Kıbtî 46 Ermeni 13 Yahudi 9 TOPLAM (1889) senesi zarfında nüfus idâresinin kuruş geliri olmuştur. 14 Hesap hatâsı düzeltilmiştir.

64 63 3. Mahkeme-i Bidâyet : Reis Nâib Efendi Azâ Abdullah Efendi Yorgaki Ağa Başkâtib Ahmed Fahri Efendi Müdde-i Umûmi Muâvini Vekili Sabri Efendi Müstantik Muâvini Osman Efendi Zabıt Kâtibi Fehmi Efendi Mukavelât Muharriri Fahri Efendi 4. Adli Vak alar: Bilgiye rastlanmadı. D. GELİBOLU SANCAĞI- Şarköy Kazâsı (a.g.e.s:637) 1. Coğrâfî Durumu ve Bölümleri: Şarköy Kazâsı Edirne vilâyetinin güneyinde, Gelibolu kazâsıyla Ege Denizi Çanakkale Boğazına göre kuzeydoğuda ve Marmara Denizi kıyısında olup, kuzeyden Mürefte, doğudan Marmara Denizi, batıdan Malkara ve güneyden Gelibolu kazâlarıyla ve Marmara Deniziyle çevrilmiş olarak yüzölçümü yaklaşık 1000 km 2 kadardır. Fahrî müdürle idâre olunur. Ova Müstecip nâhiyesiyle beraber 15 İslâm ve 9 Hıristiyan olarak 24 adet köyü ve 6 çiftliği hâvidir. Ahâlisi bağcılık ve ziraatle meşgûldür. Merkez kazâdan Mürefte ye 10 ve Malkara ile Gelibolu ya 40 ve Evreşe ye 25 ve Keşan a 60 kilometre uzaklıktadır. Şarköy kasabası girişinde gerçi liman yoksa da güney rüzgârlarından başka her bir rüzgara karşı deniz taşıtlarına sığınma yeri olabilir. Merkez kazâ olan Şarköy kasabasında 9 çeşme ve devlet binâlarından hükümet konağıyla telgrafhâne ve jandarma süvâri hayvanlarına ait büyük bir ahır ve sahilde kargir vergi idâresi mevcuttur. 2. Nüfus: Kazâda hânede erkek ve kadın ki toplam İslâm ve erkek ve kadın ki toplam Rum ve 2 Ermeni ve 8 ecnebî ve 56 erkek ve 60 kadın olarak cem an 116 kıbtî-i gayrimüslim mevcuttur ki, toplam nüfus mevcuttur. 15 (a.g.e. S:640) 15 Hesap hatâsı düzeltilmiştir.

65 64 Erkek Kadın Toplam İslâm Rum Ermeni Ecnebî Kıptî-i gayrimüslim Toplam Mahkeme-i Bidâyet : Reis Naib Efendi Azâ Mustafa Bey Panayot Sutir Ağa Başkâtib Nuri Efendi Müdde-i Umûmi Muâvin Vekili Enver Efendi Müstantık Muâvini Raşid Efendi Zabıt Kâtibi Zühri Efendi 4. Adli Vak alar: Bilgiye rastlanmadı. E. GELİBOLU SANCAĞI-Eceabad Kazâsı 1. Suret-i teşkil ve tertibi: Eceabad eskiden beri görevli müdür ile nâhiye suretiyle idâre olunduğu halde 1307 senesi başından itibâren (1889 M.) kazâya dönüştürülmesi ile teşkilâtı düzenlenmiştir. Eceabad Kazâsı merkezi olan Maydos kasabasıyla beraber 17 köyden oluşmakta olup bunun 15 i Müslim ve 2 si gayrimüslimdir hânede Müslim ve hânede gayrimüslim nüfûsu barındırır. Merkez kazâ olan Maydos kasabası Kale-i Sultanî karşısında ve deniz kıyısında olarak ahâli sıvacılık gibi, sanayi vesaire gibi yeni çalışmalarından dolayı günden güne ilerlemektedir. Bağlı köylerinden Kilitbahir ve Bigalı civarlarında kale ve istihkâmât-ı şâhâne (tabyalar) bulunmak cihetiyle kazânın önemi anlaşılmaktadır.

66 65 Maydos kasabasında yeni bir hükümet konağı ve bitişiğinde bir camî-i şerîf ve önünde bir rıhtım olup gayri Müslim erkek ve kadın için bölümlere ayrılmış mükemmel bir okul dâiresiyle bir de belediye binası ve 3 adet kilise ve 1 despothâne ve sâhilde birçok gazino ve yeldeğirmenleri ve taş ve kiremit ve tuğla ocakları ve kasabaya bir çar-yek (15 dakika) mesâfede Çamburnu kalesinde mükemmel sebze bahçesiyle bağ bulunduğu gibi bir de askerî telgraf şu besi mevcuttur. Kazâ dâhilinde bulunan köylerde dahi ilkokulları ve camîleri ve mescidleri ve tekkeleri gibi türlü eserleri mevcut olup, yardımlaşmak suretiyle mükemmel bir şekilde inşâ edilmiş olan Kilitbahir ilkokulunun vilâyet içinde apayrı bir yeri vardır. (a.g.e. S: 644) 2. Genel Nüfus ve Tezkere Geliri: Eceabad kazâsı dâhilinde erkek ve kadın nüfus İslâm ve erkek ve kadın gayrimüslim ki erkek ve kadın nüfus vardır. (Toplam: ) 16 ERKEK Kadın TOPLAM İslam Gayrimüslim TOPLAM Kazânın kuruluş tarihi olan 8 Nisan sene 1308 (1890 M.) tarihinden beri nüfus idâresinin cem an kuruş hâsılatı olmuştur. 3. Mahkeme-i Bidâyet : Reis Nâib Efendi Azâ Hâfız Ahmed Efendi Yorgaki Efendi Başkâtib Hakkı Efendi Zabıt Kâtibi İbrahim Efendi Müdde-i Umûmi Muâvini Mustafa Efendi Vekili Müstantık Hâfız Hüseyin Efendi Mukavelât Muharriri Hakkı Efendi 16 Hesap hatâsı giderildi.

67 66 4. Adlî Vak alar : Bilgiye rastlanmadı. VI. EDİRNE VİLÂYETİ-TEKFURDAĞI SANCAĞI: A. Tekfurdağı Kazâsı: 1. Tekfurdağı Sancağı/Me murîn-i Liva Mutasarrıf Hayri Paşa Rumeli Beylerbeyi Müftü Tahir Efendi Müderris 4 G, 4 M Nâib Muhammed Fuad Efendi Devriye Mevâlisi Meclis İdâre-i Liva: Reis Mutasarrıf Paşa Azâ Müftü Efendi Muhasebeci Osman Nuri Efendi Salise Tahrîrat Müdiri Sırrı Efendi Rum Metropoliti Manas Efendi 3 M Ermeni Murahhas Vekili Hemayaf Efendi 2 M Zaferaki Efendi Başkâtib Ali Efendi Azâ Şakir Efendi Salise Mehmed Bey Hacı Şerif Efendi Hacı Agop Efendi Estoraki Efendi 2. Suret-i teşkili ve tertibi: Tekfurdağı kasabası üçüncü sınıftan Tekfurdağı sancağının merkezi olup, Malkara ve Çorlu ve Hayrabolu kazâları da bu livaya bağlıdır. Gelibolu nun kuzeydoğusundan 97 kilometre mesâfesinde ve Marmara Denizi sahilinde bir güzel şehirdir.

68 H. senesinde Osmanlı zamanında sözkonusu Tekfurdağı nın eski isimlerinden biri - Rodosto- -Rodosçuk- ve Tekavur Dağı olup, eski lisanlarda (antikçağ) Teras yani günümüzde Edirne, Doğu Rumeli vilâyeti denilen bölgenin kralı olan Pezus isimli başkent idi. Transilvanya Prensi Macar Fransuvar Akuzi ve yakınlarının da sürgün edildiği yer olup, kabirlerinin orada bulunduğu, sadrıazâm Cevat Paşa hazretlerinin Osmanlılar isimli nefis tarih eserinde görülmüştür. Vaktiyle burada pek çok Ermeni sâkin olduğu ve civârında tekfurlarının olması sebebiyle tekfur dağı denilip, sonra Tekfurdağı ismine alışılmıştır. Mezkûr kasaba İstanbul a deniz yoluyla 70 mil olup, yeri 8 saatte İstanbul dan Tekfurdağı na, Tekfurdağı ndan, İstanbul a gidilir. Haftada 2 defa yani Cumartesi günü İdâre-i Mahsûsa vapurlarından birisi gelip Pazartesi günü ve diğeri Salı günü gelip Çarşamba günü saat de hareketle Arıklı Silivri iskelelerine uğrayarak varır, bunlardan başka alışılmış olduğu üzere romorkör vapurları dahi birbiri ardınca gelip gider, yolcu ve yük taşırlar. Sancağın iki yerinde tren istasyonu olup, birisi Çorlu, diğeri Muratlı istasyonlarıdır ki, merkez livadan Çorlu istasyonuna 4,5, Muradlı ya 3,5 saatte gidilir. Kasabadan Muratlı istasyonuna kadar 22 kilometre şose yol mükemmel olarak inşâ edilmiş olduğundan geliş ve gidişler ve nakliyat kolaylaşmıştır. (a.g.e. S:647) Tekfurdağı 42 mahalle ve 5 beş nâhiyeyi hâvidir. İşbu beş nâhiyeden Arıklı, İnecik, Nâib nâhiyeleri müdürleri görevli, Ortaca, Işıklar nâhiyeleri müdürleri fahrîdir. (a.g.e.s:657) Nâhiyelerden başka merkeze 23 köy bağlı olup kasaba hâne ve dükkândan ibârettir. 3. Nüfus: Dâhil-i livada Çorlu dan başka erkek ve kadın cem an İslâm ve Rum ve Bulgar ve Ermeni ve Yahudi ve 181 Protestan ve 561 Katolik olmak üzere toplam nüfus mevcuttur. Çorlu kasabasında da toplam çeşitli nüfus vardır. (a.g.e. S.:671) İslâm Rum Bulgar Ermeni Yahudi Protestan 181 Katolik 561 Toplam

69 68 4. Mahkeme-i Şer iyye Kalemi: Başkâtib Müsevvid Hilmi Efendi Ahmed Efendi 5. Mahkeme-i Bidâyet : Hukuk Kısmı Cezâ Kısmı Reis Fuad Efendi Reis Süleyman Behçet Bey Salise Azâ Rüşdi Efendi Azâ Hasan Bey Minko Efendi Artin Efendi Mülâzım Nazif Efendi Mülâzım Hulusi Efendi Müdde-i Umûmi Muâvini Mustafa Asım Efendi Mukavelât Muharriri Hakkı Bey İcrâ Me muru Evasis Efendi Müstantık Abdurrahman Efendi 6. Bidâyet Mahkemesi Kalemi: Başkâtib Mehmed Adil Bey Zabıt Kâtibi İbrahim Efendi Zabıt Kâtibi Hasan Efendi Osman Efendi 7. Mahkeme-i Ticâret : Reis Azâ Azâ Hasan Bekir Efendi Vasilaki Efendi Ahmed Fâdıl Bey

70 69 Avram Efendi Midhat Efendi Kâtib-i sani Emin Efendi 8. Adlî İşler : Liva Bidâyet Mahkemeleri Hukuk ve Ticâret kısımlarına devirle 1307 senesinde gelen toplam 901 dosyadan 386 adedi senesi içinde sonuçlandırılmış ve 272 adedi zaman aşımı nedeniyle iptal ve 245 adedi 1308 senesine devir ve 14 davânın 11 adedi sonuçlandırılmış 3 adedi 1308 senesine devredilmiştir. İstintak Dâiresine dahi gelen eden 333 dosyadan 15 adedinin ağır cezaya ilişkin ve 135 adedinin hafif suç derecesinde olduğuna, 91 adedi hakkında yargılamaya gerek bulunmadığına ve 80 adedinin görevsizlik ve yetkisizlik kapsamında bulunduğuna karar verilmiş ve 73 adedi 1308 senesine devr edilmiştir. Tekfurdağı Hukuk ve cezâ başkanlıklarıyla savcı yardımcılığından sene içinde müzekkere yazılmış ve müzekkere gelmiş ve Hayrabolu dan 184 adet müzekkere yazılmış ve 179 adet gelmiş ve Çorlu dan 214 yazı yazılıp 160 yazı gelmiştir. 9. Ağır Cezâlık Dâvâlar : Dâhil-i livada 1307 senesi zarfında polis idâreleri ma rifetleriyle ilk soruşturmaları yapıldıktan sonra ilgili dâirelere gönderilen davâlar 3 şekâvet, 30 eşkıya yatağı, 1 fezahat-ı lisâniye, 2 memurîne hakâret, 2 kalpazanlık, 2 dolandırıcılık, 5 ihrak, 11 katl, 103 cerh ve darp, 5 cebren fiil-i şeni, 2 mugayir-i edeb fuhşiyyat, 3 fuhşiyyata tahrik, 4 kız kaçırmak, 5 izâle-i bikr, 2 hurûfendâzelik, 10 teşhîr-i silâh ve ihâfe, 1 eczâ-yı muzırra satmak, 17 mahall-i nâmusa söz ve hakâret, 5 me murîn ve zâbıtaya hakâret, 7 ahz-u gasp, 14 âdî sirkat, 22 leylen sirkat, 2 emniyet-i suistimal, 1 kumar oynamak, 2 su yolu ve duvar hedm ve tahrip, 7 mezruat itlâfı ve kali ve ağaç kat ı, 1 tezkeresiz adam kaçırmak, 1 dikkâtsizlikle beygire adam çiğnettirmek, 11 tenbihât-ı zâbıtaya muhalefet, 1 beylik silâh isti mâl etmek, 2 kendisine suikasdla cerh ve Tekfurdağı limanında kazâen bahr-i keşişleme rüzgârıyla 9 adet yük sandalı gark, 3 kayık ile, 15 sandal karaya düşmüş olduğu ve bu kazâda oniki nefer mağruken vefât elledi ki, cem an 285 maddeden ibârettir. 17 (a.g.e. S:667) 17 Hesap hatâsı giderilmiştir.

71 70 SUÇ AÇIKLAMA ADET Şekâvet (Haydutluk, eşkiyâlık) Haydutluk/eşkiyâlık 3 Eşkıyaya yataklık Eşkiyâya yataklık etmek 30 Fezahat-ı lisaniye (Sözlü sarkıntılık, Sözlü sarkıntılık, hakâret 1 hakâret) Memurîne hakâret Memurlara hakâret etmek 2 Kalpazanlık Kalpazanlık 2 Dolandırıcılık Dolandırıcılık 2 İhrak Yangın çıkarmak 5 Katl Adam öldürmek 11 Darp ve cerh Dövmek ve yaralamak 103 Cebren fiil-i şeni Zorla kötü fiil işlemek 5 Mugayir-i edeb fuhşiyyat Edebe aykırı fuhşiyyat işlemek 2 Fuhşiyyata tahrik Fuhşiyyata aracılık etmek 3 Kız kaçırmak Kız kaçırmak 4 İzâle-i bikr Bekâret bozmak 5 Hurûf-endâzelik (Söz atmak, haysiyete Söz atmak, haysiyete dokunan söz 2 dokunucu söz söylemek) söylemek Teşhîr-i silâh ve ihâfe Silâh teşhiri ve silahla korkutmak 10 Eczâ-yı muzırra satmak Zararlı madde satmak 1 Mahall-i nâmusa söz ve hakâret Edep yerine söz ve hakaret etmek 17 Me murîn ve zâbıtaya hakâret Memur ve zâbıtaya hakâret 5 Ahz-u gasp (Gasp ve işkence) Gasp ve işkence 7 Âdî sirkat Âdî hırsızlık 14 Leylen sirkat (Geceleyin hırsızlık) Geceleyin hırsızlık 22 Emniyet-i suistimal Güveni kötüye kullanmak 2 Kumar oynamak Kumar oynamak 1 Su yolu ve duvar hedm ve tahrip Su yolunu ve duvarı delmek ve 2 tahrip etmek Mezruat itlâfı ve kali ve ağaç kat ı Ekili mahsulü ortadan kaldırmak 7 ve ağaç sökmek, ağaç kesmek Tezkeresiz adam kaçırmak İzni olmayan kişilerin kaçmasına sebep olmak 1

72 71 Dikkâtsizlikle beygire adam 1 çiğnettirmek Tenbihât-ı zâbıtaya muhalefet, Zâbıtanın uyarılarına muhâlefet 11 Beylik silâh isti mâl etmek Beylik silâhını kullanmak 1 Suikasdla cerh Suikastla yaralama 2 Tekfurdağı limanında kazâen bahr-i Tekirdağ limanında kazâen 1 keşişleme rüzgârıyla 9 adet yük sandalı keşişleme rüzgârı ile 9 yük gark, 3 kayık ile, 15 sandal karaya düşmüş olduğu ve bu kazâda 12 nefer mağruken vefât eyledi sandalının batması, 3 kayık ve 15 sandalın karaya vurması ve bu olayda 12 kişinin ölümü olayı TOPLAM 285 B. TEKFURDAĞI SANCAĞI-Çorlu Kazâsı (a.g.e. S:675) 1. Suret-i teşkîli ve tertîbi: Kazânın merkez idâresi (Çorlu) kasabasıdır. Kasaba yönetim merkezi liva olan Tekfurdağı kasabasının 6 saat kuzeydoğusunda ve kendi ismiyle adlandırılmış suyun yakınlarında ve İstanbul dan Edirne ye giden tren hattının üç kilometre kadar güneyindedir. Çorlu kasabasında ağaçların çoğunluğu meşe ve gürgen ve dişbudaktan ibâret olan bir adet yerleşim yeri daha vardır ki içinde pek çok su kaynakları ve 30 adet koyun ağılı ile zâhire anbarları ve büyükçe bir adet ahşap kule ve diğer tür binâları vardır. 2. Nüfus ve adlî vak alar: Çorlu kasabasında da toplam çeşitli nüfus vardır. 3. Adlî vak a kayıtlarına rastlanmadı. (a.g.e. S.:671) 4. Mahkeme-i Bidâyet: Reis Nâib Efendi Azâ Mustafa Bey Kapıcıbaşı Dimutukli Efendi Başkâtib Ahmed Bey Müdde-i Umûmi Muâvini Vekili Ali Rıza Efendi Müstantık Muâvini Mustafa Efendi

73 72 Zabıt Kâtibi Mukavelât Muharriri Şâkir Efendi Ali Rıza C. TEKFURDAĞI SANCAĞI Malkara Kazâsı (S:680) 1. Nüfus ve adlî vak alar : Belirtilmedi. 2. Mahkeme-i Bidâyet : Reis Naib efendi Âzâ Zeynel efendi Panayotaki Efendi Azâ mülâzımı Edhem Bey Başkâtib Ali Rıza Efendi Müdde-i Umûmi Muavini vekili Yako Efendi Müstantık Muavini Şükri Efendi Mukâvelat Muharriri Osman Nuri Efendi Zabıt kâtibi İmdad Efendi D. TEKFURDAĞI SANCAĞI Hayrabolu Kazâsı: (a.g.e. S:688) 1. Kazânın suret-i teşkili ve tertibi: Hayrabolu kasabası fahrî müdürle idâre olunur. Büyükkarakarlı ve Umurbey ve Çerkesmüslim adlarında üç nâhiyede 72 köy ve çiftliğin kazâ merkezidir. Merkez kazâ, ticâret merkezi olan Tekfurdağı iskelesiyle Babayıatîk istasyonu arasında olup Tekfurdağı 8 Babayı Atik istasyonuna 2,5 saat mesafededir. Bu yollarla ziraat erbabı (çiftçiler ve çiftçi tacirleri) mallarını istedikleri vakit istedikleri yerlere nakletmekte eriştikleri kolaylıklar sâyesinde bir takım muhtekirlerin (aşağı görenlerin/horlayanların) yardımlarına muhtaç olmaksızın zâhirelerini doğruca Tekfurdağı na veya trenle İstanbul a sevketmekte ve farklı fiyatla (serbestçe) ticâret yapmaktadırlar. Ayrıca birtakım yeni nesil ticari aletlerin satın alınması ve kullanılması, daha ekonomik şartların oluşması sebepleriyle genel servetin az bir zaman içinde yükseleceği bellidir.

74 73 2. Nüfus ve adlî vak alar: Herhangi bir bilgiye rastlanmadı. 3. Mahkeme-i Bidâyet:: Reis Âzâ Naib Efendi Agâh Efendi Apostol Efendi Azâ mülâzımı Başkâtib Müdde-i umûmi muavini vekili Müstantık muavini Zabıt kâtibi Mukavelât Muharriri Haşim Efendi Şuayb Efendi Naim Efendi İbrahim Edhem Efendi Hasan Efendi Ali Nazif Efendi VII. EDİRNE VİLÂYETİ NÜFUS VE ADLÎ VERİLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: A. Edirne Vilâyetine bağlı sancaklar ve nüfus miktarı: EDİRNE MERKEZ SANCAĞI ,9% GÜMÜLCİNE SANCAĞI ,8% KIRKKİLİSE SANCAĞI ,5% DEDEAĞAÇ SANCAĞI ,6% GELİBOLU SANCAĞI ,0% TEKFURDAĞI SANCAĞI ,1% TOPLAM ,0%

75 74 B. Edirne Vilâyeti Nüfus Dağılımı: 1310 YILI (M:1892) EDİRNE VİLÂYETİ NÜFUS DAĞILIMI EDİRNE MERKEZ SANCAĞI GÜMÜLCİNE SANCAĞI KIRKKİLİSE SANCAĞI DEDEAĞAÇ SANCAĞI GELİBOLU SANCAĞI TEKFURDAĞI SANCAĞI 14% 9% 22% 7% 11% 37%

76 75 C. Edirne Vilâyeti Genel Nüfus Dağılımı: HIRSIZLIK % DARP % YARALAMA % CİNSEL SUÇLAR 249 7% ADAM ÖLDÜRMEK 248 7% HAKARET ETMEK 124 3% EŞKİYALIK, YARDIM VE YATAKLIK 112 3% GASP 112 3% İDARENİN EMİR VE TENBİHLERİNE UYGUN HAREKET ETMEMEK 96 3% KUNDAKÇILIK 80 2% İNSANLARA ZARAR VERMEK 74 2% DİĞER SUÇLAR 73 2% SİLAH TEŞHİRİ 63 2% DOLANDIRICILIK 45 1% KAZAEN ÖLÜM OLAYLARI 39 1% GÖREVLİ MEMURA DARP, HAKARET 27 1% GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK 23 1% ÖLÜM (ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE) 18 0,5% SAHTEKARLIK 15 0,4% İNTİHAR OLAYI 15 0,4% SUÇLUYA YATAKLIK 9 0,2% EKİLİ ARAZİYİ TAHRİP ETMEK 9 0,2% BİNA VE DUVAR YIKMAK 6 0,2% KİŞİYE HÜRRİYETTEN YOKSUN BIRAKMAK 6 0,2% KALPAZANLIK 5 0,1% YALAN YERE YEMİN VE TANIKLIK 5 0,1% KUMAR OYNAMAK VE OYNATMAK 3 0,1% RÜŞVET 3 0,1% TEHDİT 2 0,1% TOPLAM 3.797

77 76 D. Genel Dağılım Suç Dağılımı Grafiği: EDİRNE VİLÂYETİ GENELİ SUÇ DAĞILIMI 2% HIRSIZLIK DARP YARALAMA CİNSEL SUÇLAR ADAM ÖLDÜRMEK HAKARET ETMEK EŞKİYALIK, YARDIM VE YATAKLIK GASP İDARENİN EMİR VE TENBİHLERİNE UYGUN HAREKET ETMEMEK KUNDAKÇILIK İNSANLARA ZARAR VERMEK DİĞER SUÇLAR SİLAH TEŞHİRİ DOLANDIRICILIK KAZAEN ÖLÜM OLAYLARI GÖREVLİ MEMURA DARP, HAKARET GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK ÖLÜM (ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE) SAHTEKARLIK İNTİHAR OLAYI SUÇLUYA YATAKLIK 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 3% 7% 7% 10% 24%

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ 1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ Hudûd 1 ve Mesâha-i Sathîye 2 : Burdur Vilâyeti şarkta 3 Isparta Vilâyeti nin İğridir 4 Kazası, garbte 5 Denizli Vilayeti

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 05.01.2017 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 04.01.2017 tarih ve 45914605-310.14.02.02-E.108 sayılı

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI Mümeyyiz 1 Kasım 1869 İzmir de Neşrolunan Empirasyon Gazetesinin Selanik ten Aldığı Tahriratın Sureti mütercimesidir:

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU GENEL FİHRİST BİRİNCİ KİTAP ESASLAR

TÜRK CEZA KANUNU GENEL FİHRİST BİRİNCİ KİTAP ESASLAR TÜRK CEZA KANUNU GENEL FİHRİST İtap BİRİNCİ KİTAP ESASLAR 1. Ceza Kanununun Tatbiki 1-10 2. Cezalar 11-30 3. Ceza Mahkûmiyetlerinin Neticeleri ve Tarzı İcraları 31-43 4. Cezaya Ehliyet ve Bunu Kaldıran

Detaylı

SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI

SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZ VE KONSOLOSHANE ÇALIŞANLARININ KAÇIRILMASI OLAYI Selanik Konsolosluğumuza her türlü hukuk düveli kavanine muhalif olarak Fransız

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

KÂMUS-UL ȂLȂM DA BURDUR VE YÖRESİ

KÂMUS-UL ȂLȂM DA BURDUR VE YÖRESİ KÂMUS-UL ȂLȂM DA BURDUR VE YÖRESİ Tanzimat Devri dil alimlerinden ve yazarlarından olan Şemseddin Sami (1850-1904) Türk Milliyetçiliği ve Türkçe nin canlandırılması yolunda bu devrin önemli simâlarından

Detaylı

YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL

YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? Yanya Yanya daki mescit, makber ve evkafı İslamiyeye vuku bulan tecavüzden dolayı mebuslarımıza

Detaylı

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA Elektrik Mühendisleri Odası nın (EMO) kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırıyla katledilen üyesi Hasan Balıkçı anısına iki

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL 118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL Selanik te İane: Tesisat askeriye ianesi için Selanik Sancağı hissesine vürut eylediğini yazdığımız üç milyon altı yüz bin kuruşluk bilet nüfusa

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan

MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan Açılımı Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele olan JİTEM adlı bir birimin terörle mücadele adı altında devlet teşkilatı içerisinde oluşturulduğu

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 16 ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 16 ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL 118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 16 ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL Geçen Haftaki Seller: Geçen haftaki seylâp Horhor Su mecrasını harap etmiş olduğundan Selanik in en büyük bir kısmı ameliyesinin ihtiyacat

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 4

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 4 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 4 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 25 Mayıs. Akşam 8: Boğazdan çıkıldıktan sonra Hellas açıklarında İzmir den gelen İzzettin ve İhsan Gambotları Zat-ı Hazreti Padişahiyi

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen hemen tüm Avrupa Devletlerinin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Avrupa

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BELGELENDİRME VE TRAFİK TESCİL DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BELGELENDİRME VE TRAFİK TESCİL DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BELGELENDİRME VE TRAFİK TESCİL DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ 2.Nüfuz Cüzdanı

Detaylı

Hüseyin Odabaş. (2007). "İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair". Osmanlıca Metinler: Matbaacılık,

Hüseyin Odabaş. (2007). İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair. Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair * Eslâf-ı salâtin-i izam hazeratıyla sâ ir ashâb-ı hayrat taraflarından inşâlarına himmet buyrulan dersa âdet ve bilâd-ı

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No: Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK Yeni Bir İnfaz Kanunu Hazırlanırken 1 Doç. Dr. Şeref ÜNAL Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar Osmanlı Evi Ev Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 10,3 10,30 14 0,94 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 12,2 12,20 16 0,76 Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,2 10,20 13 1,29 Erzurum

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Bahri ÇALIŞIR : TMK'nun 132. Maddesinin Uygulanmasında İhtar ve Eş İçin Hazırlanan Ev 7

İÇİNDEKİLER. 1 Bahri ÇALIŞIR : TMK'nun 132. Maddesinin Uygulanmasında İhtar ve Eş İçin Hazırlanan Ev 7 İÇİNDEKİLER UMUMİ HUKUK KONULARI (I) : Sayfa No. ^ 1 Bahri ÇALIŞIR : TMK'nun 132. Maddesinin Uygulanmasında İhtar ve Eş İçin Hazırlanan Ev 7 2 Hicabı DURMUŞ : Trafik Kazalarından Doğan Zararlar Hakkında

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

MALA YÖNELİK SALDIRILAR

MALA YÖNELİK SALDIRILAR Mala Yönelik Saldırılar 339 MALA YÖNELİK SALDIRILAR Menkul (Taşınabilir) Mallar 1- Saklandığı yerin dışında bir başka yerden alınması veya çıkartılması yada beytülmaldan çalınması gibi el kesme şartlarına

Detaylı

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 93 EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 1831 yılına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1. Nüfus

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

U M U M Î F İ H R İ S T

U M U M Î F İ H R İ S T UMUMÎ FİHRİST I CEZALARIN İNFAZINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR Ceza 5 Asli ceza, feri ceza, mütemmim ceza 5 Cezaların nev'i ve şiddeti 5 Müddetlerin hesabı (j Mevkuiiyetin ceza mahkûmiyetinden mahsubu (i

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

FETÖ İMAMLARINDAN S. TÜRK ÜN OĞLU BODRUM DA GÖZALTINA ALINDI

FETÖ İMAMLARINDAN S. TÜRK ÜN OĞLU BODRUM DA GÖZALTINA ALINDI FETÖ İMAMLARINDAN S. TÜRK ÜN OĞLU BODRUM DA GÖZALTINA ALINDI Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ İmamlarından, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü nün 11/04/2012 tarih ve B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[01]-10-2012/1429/9057

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ ADI 1 MÜŞTEKİ VE MAĞDUR MÜRACAATI Müşteki ve Mağdur İfadesi CMK da uygulanan süre(1 gün-1 yıllık süre) 2 İHBAR İhbarcı tarafından verilmesi halinde açık kimlik ve adres bilgileri 1

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı tarafından, o yerde bulunan bankalara yatırılan her

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28578 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI EK-1 DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri 150-249 2.3 Mahalli İdareler İşleri 250-349

Detaylı