GIDA ÜRETİMLERİNDE KALİTE SİSTEMLERİ. Şebnem Öztürkoğlu Gıda Yüksek Mühendisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA ÜRETİMLERİNDE KALİTE SİSTEMLERİ. Şebnem Öztürkoğlu Gıda Yüksek Mühendisi"

Transkript

1 GIDA ÜRETİMLERİNDE KALİTE SİSTEMLERİ Şebnem Öztürkoğlu Gıda Yüksek Mühendisi

2 İÇERİK 1.Gıdalara İlişkin Tehlikeler 2.Gıda Güvenliği Kavramı 3.Gıda Güvenliğinde Değişen Yaklaşım 4. Gıda Zinciri Yaklaşımı 5.Yeni Yaklaşım ile Gelen Değişiklikler 6.Gıda Kodeksi 7.Yeni İyi hayvan Besleme Yasa maddeleri 8. Etiketleme 9. İlaçlı yemlerde kullanılan yem katkıları ve veteriner ilaçları 10.Güvenli Gıda Sağlama Sistemleri 11.GAP (Good Agricultural Practises) 12.GMP (Good Manufacturing Practises) 13.HACCP (Hazard Analyses and Critical Control Points)

3 GIDALARA İLİŞKİN N TEHLİKELER Mikrobiyolojik tehlikeler Pestisit kalıntıları Gıda katkılarının yanlış kullanımı Kimyasal bulaşanlar Biyolojik toksinler Aldatıcı uygulamalar GMO lar Alerjik maddeler Veteriner ilaç kalıntıları Büyümeyi destekleyici hormonlar İstilacı yabancı türler

4 GIDA GÜVENLİĞİ Gıda maddesinin kullanım amacına bağlı olarak hazırlanması ve tüketimi sırasında tüketici için tehlike oluşturmamasının garantilenmesidir. Gıda güvenliği; ürünlerin herhangi bir biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeyi içermemesidir. Bu amaçla, gıda güvenliği bütün gıda zincirini kapsamalıdır (tarladan sofraya/farm to folk).

5 GIDA GÜVENLG VENLİĞİ HAYVAN SAĞLI LIĞI HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARDA HALK SAĞLI LIĞI ZOOTEKN KNİ VE HAYVAN YETİŞ İŞTİRİCİLİĞİİĞİ TIBBİ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLER HAYVAN REFAHI DİĞER GIDA MAD. HİJYEN BİTKİ SAĞLI LIĞI ÇEVRESEL KRİTERLER YEMLER VE SULAMA

6 GIDA GÜVENLG VENLİĞİNDE DEĞİŞ ĞİŞEN YAKLAŞIM Globalleşme Yeni teknolojilerin kullanımı Tüketicinin artan bilinci Bilginin hızla dağılması Geleneksel Yaklaşı şım: Son ürün n kontrolleri (Devlet sorumluluk kontrolu) Yeni Yaklaşı şım : Gıda Zinciri Yaklaşı şımı (Üretici sorumluluğu)

7 GIDA ZİNCZ NCİRİ YAKLAŞIMI Risk Analizi Risklerin kaynağında önceden engellenmesi Geriye dönük izleme Kayıt altına alma Uyumlaştırılmış gıda güvenliği standartları Sistemlerin denkleştirilmesi, bilgi değişimi

8 YENİ YAKLAŞIM İLE GELEN DEĞİŞİ ĞİŞİKLİKLERKLER Kapsam Hayvan sağlığı Hayvan refahı Bitki sağlığı Çevre çiftlikten sofraya Tüketicinin en iyi şekilde korunması İç pazarın n etkin işleyii leyişi

9 GIDA KODEKSİ Gıda Kodeksi Komisyonu (CAC) FAO/WHO ile ortak olarak, gıda ticaretinde tüketici sağlığını korumak ve kurallara uygun uygulamaların yapılmasını garanti etmek için Gıda Standartları Programını uygular.

10 ARZU EDİLMEYEN MADDELER Sanayi ve çevresel kirletici maddeler, pestisidler, radionuclidler, kalıcı organik kirleticiler, BSE ajanı dahil diğer patojen ajanlar ve mikotoksin gibi toksinler tanımlanmalı, kontrol altına alınmalı ve minimize edilmelidir.

11 YENİ İYİ HAYVAN BESLEME YASA MADDELERİ Bulaştırıcılardan ari güvenli yem ve yem maddeleri İyi tarım uygulamaları, İyi Üretim Uygulamaları ve/veya HACCP Potansiyel çevresel kirletici kaynaklardan sakınılmalıdır

12 ETİKETLEME Yemin verileceği hayvan türü veya kategorisi Yemin verilme amacı Katkılar dahil, yem maddelerinin bir listesi İmalatçı veya ruhsat sahibi hakkında bilgi Varsa ruhsat numarası Kullanım talimatı ve tedbirler Parti tanımlaması İmalat tarihi ve son kullanma tarihi

13 İLAÇLI YEMLERDE KULLANILAN YEM KATKILARI VE VETERİNER İLAÇLARI İlaçlı yemlerde kullanılan veteriner ilaçları, Veteriner İlaçların Kullanımının Kontrolü için Kodekste Önerilen Uluslararası Uygulama Kurallarının şartlarıyla uyum içinde olmalıdır. Halk sağlığı güvenlik değerlendirmesinin yapılmadığı durumlarda, antibiyotikler büyüme teşvik edici olarak yemlerde kullanılmamalıdır

14 YEM SANAYİNİN ÖNÜNDEKİ YENİ TARTIŞMA KONULARI NELERDİR? Sorumluluk Bulaşmadan sakınmak İzlenebilirlik GMP, HACCP, uygulama kurallarının benimsenmesi İyi ticari uygulamalar Enformasyon stratejileri

15 GÜVENLİ GIDA SAĞLAMA SİSTEMLERİ 1. İyi Tarımsal Uygulamar (GAP) 2. İyi Üretim Uygulamaları (GMP) 3. İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) 4. Standart Sanitasyon Uygulamaları(SSOP) 5. Mikrobiyal risk belirleme ve HACCP sistemi 6. Toplam Kalite Yönetimi (TQM)

16 GAP (İyi Tarım Uygulamaları) GAP, tarımsal üretim sisteminin: sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler olarak tanımlamaktadır. Tarım Sektöründeki bir Kalite Sistemi dir. Arazideki Üretime Odaklıdır.

17 GAP Yönetmeliği Amacı Çevre,İnsan, hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretim yapılması Doğal kaynakların korunması Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik Gıda güvenliğinin sağlanması Vasıtalar: Toprak işleme, Toprak analizi, Gübre kullanımı, Sulama, Yetiştirme ortamı

18 GMP (İyi Üretim uygulamaları) GMP; Gıda Güvenliğini sağlayan tüm hijyenik uygulamalar, bunların prosedürleri ve kayıtları Amaç; üretilen ve paketlenen ürünlerimizin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde müşteriye ulaştırılması ve kontrol işlemlerinin tamamlanması, gıda güvenliğinin sağlanması için gerekli metot ve uygulamaları içerir.

19 GMP Regülasyonu GMP Regülasyonu dört alt parçadan oluşmaktadır: 1. Genel koşullar 2. Bina ve altyapı 3. Ekipman 4. Üretim ve ürün kontrolu

20 1. GENEL KOŞULLAR Personel ile ilgili olanlar: Hastalık kontrolu Personel hijyeni Eğitim

21 2. BİNA ve ALTYAPI Bina dış alanı Fabrika yapı ve dizaynı Bina ve ekipmanın temizlik ve bakımı için sanitasyon uygulama kriterleri Zararlı mücadele Sanitasyon imkanları Su kaynağı Boru sistemi Gider sistemi Tuvalet imkanları El yıkama imkanları Atık sistemi

22 3. EKİPMAN Ekipman tasarımı ve yapısı Üretim sırasına ve ürünün güvenliğini bozmayacak özellikte olmalıdır.

23 4. ÜRETİM VE ÜRÜN KONTROLU Üretim ve Kontrol Hammadde ve diğer girdiler Üretim Uygulamaları

24 HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri) Gıda üretiminde Önleyici Yaklaşım ilkesine göre geliştirilmiş bir sistemdir. HACCP; Bir gıda ürününün ya da gıdaya kontakt eden ambalaj malzemesinin farklı proses aşamalarında olabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, Bu tehlikelerin önlenmesi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesi, Ve bu faaliyetlerin etkili bir şekilde uygulamaya konulduğunu takip etmeye yarayan bir metotdur.

25 HACCP Prensipleri Tehlikelerin ve Önleyici Tedbirlerin belirlenmesi Biyolojik tehlikeler Kimyasal tehlikeler Fiziksel tehlikeler Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesi Kritik limitlerin belirlenmesi Kontrol ve İzleme Düzeltici eylem planlarının yapılması Doğrulama Kayıtların Tutulması

26 HACCP Örnek 1(Kırmızı Et Tesisi): Tehlikeler 1. Gelen Ürün Biyolojik 1 Önlem Yolu Mezbahaya gelen aşırı kirli hayvanlar Yetiştirici ve nakliyeci sorumlu deri yüzme işlemi sırasında çapraz bulaşma riskini arttırırlar Biyolojik 2 Sadece çiftlikte ya da dağıtım Canlı hayvanların makroskobik olarak görülemeyen sırasında ve tüketici tarafından parazitler (örn:toxoplasma gondii, Sarcocytis,...) uygun şekilde işlem görmesi patojen mikroorganizmalar (örn: E. coli 0157:H7, ve pişirilmesi ile etkin şekilde Salmonella sp.,listeria monocytogenes...) taşıması kontrol edilebilir Kimyasal Antibiyotikler, farmosötik kalıntılar, Çiftlikte kontrol altına alınmalıdır Büyüme hormonları, pestisitler Fiziksel Kas dokusunda enjeksiyondan kalan kırık iğne ve Yetiştiricinin sorumluluğunda Kurşun mermi

27 Kırmızı Et HACCP Planı Proses Aşaması CCP Tehlikeler Kritik Limit Prosedür Ürün kabul Tedarikçi Pestisid, Tüm kalıntı Kimyasal sertifikası hormon, limitleri kullanımının antibiyotik kontrolu ve tedarikçi onayı Sıklık/Sorumlu Düzeltici faaliyet Doğrulama Her parti, Tedarikçi sözleşmesi Kritik limitlere sevkiyat öncesi, iptali,yeni tedarikçi uyulduğunun kalite güv. şartnamesi,ürün iadesi/ denetlenmesi karantina

28 HACCP Örnek 2 (Beyaz Peynir Tesisi): Proses Tehlike Önleyici tedbir Kritik Limit Pastörizasyon Patojen mo ların Kontrollu T ve t C, yokedilememesi uygulaması 15 s. İzl.prosd. İzl.sıklık Düzelt.Faal. Doğrulama Kumanda paneli Sürekli gözetleme Prosesi durdur, Son üründe ve dijital sıcaklık her on dakikada makina bakım pastörize göstergesinin bir kayıt sorumlusu ile sütte mikrob. kontrol ve kaydı temas kur, sorun analizler, müşteri giderildikten sonra şikayetleri işlenen ürünü yeniden pastörize et

29 ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO ve HACCP standartlarının entegrasyonu sonucu oluşturulmuş bir standarttır. HACCP den farklı olarak uluslararası bir akreditasyona sahiptir

30

HACCP ve Gıda Güvenliği

HACCP ve Gıda Güvenliği HACCP ve Gıda Güvenliği HACCP; Hazard Analysis And Critical Control Points (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları) kavramının kısaltılmış halidir. HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

HACCP UYGULAMALARI SİBEL ASLI ÖZMEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ KARTAL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL 23.07.2014

HACCP UYGULAMALARI SİBEL ASLI ÖZMEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ KARTAL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL 23.07.2014 HACCP UYGULAMALARI SİBEL ASLI ÖZMEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ KARTAL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL 23.07.2014 Eğitimin konusu: HACCP Uygulamaları Eğitimin yeri: Birmingham Üniversitesi

Detaylı

GIDA HİJYENİ MEVZUATI

GIDA HİJYENİ MEVZUATI GIDA HİJYENİ MEVZUATI Gıda hijyeni mevzuatının oluşması ilk olarak; 1-28 Haziran1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi)

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) , Titanic Otel / İSTANBUL BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ Aslı Elif Sunay BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) REHBERİN AMACI Bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2010 Kitabın Adı Gıda Güvenliği Kitabın Yazarı Prof. Dr. Mustafa Tayar Editörler Müslüm Yılmaz 2010, Marmara Belediyeler

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

ÇİFTLİKTEN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ

ÇİFTLİKTEN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ ÇİFTLİKTEN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ Besinlerin üretiminden tüketimine kadar uygulanan bütün işlemler, besinin niteliğine göre uygun bir üretim sistemi kurulmadığı taktirde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyel

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

Detaylı

Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP

Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yayın No 2005/2 Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP Prof. Dr. Bülent Mutluer Ankara 2005 İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Tanımlar... 4 3. HACCP prensipleri ve uygulanışı...

Detaylı

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK BĐRĐ CĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ. Murat Doğan

GIDA GÜVENLİĞİ. Murat Doğan GIDA GÜVENLİĞİ Murat Doğan DÜN BUGÜN YARIN Dünyanın şimdisi mi yarını mı? Dünyanın şimdisi değil 10 yıl sonrası ne durumda olacak? Geleceği tahmin etmenin en güvenilir yolu, şimdiye odaklanmaktır. Her

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI Turgay BUCAK * ÖZET Yiyecek-içecek işletmeleri günümüzde sadece yiyecek ve içecek üretimini ve servisini

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 ISO 22000: GIDA GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ UYGULAMA SÜRECĐNDE TEMEL ADIMLAR ÖZET Doç. Dr. Nilüfer KOÇAK Gıdaların güvenli

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Detaylı

KÜRESELLEŞME ve SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL

KÜRESELLEŞME ve SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL KÜRESELLEŞME ve SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL İsmail MERT Mavi Gıda Gözetim Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü İkinci Dünya Savaşı sonrası, 1947 de imzalanan GATT (Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması) ve bunun

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAM VE RAFİNE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİNDE TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİN KURULMASI MEHMET ALİ ERFA YÜKSEK LİSANS TEZİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Mayıs-Ağustos 2012 Say : 17 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Yeniden Yapılanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfası' tanıtım toplantısı İstanbul

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

CATERING KURULUŞLARI İÇİN HACCP - ISO 22000 STANDARDINA BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ YAKLAŞIMI

CATERING KURULUŞLARI İÇİN HACCP - ISO 22000 STANDARDINA BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ YAKLAŞIMI CATERING KURULUŞLARI İÇİN HACCP - ISO 22000 STANDARDINA BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ YAKLAŞIMI Yrd. Doç Dr. Ufuk CEBECİ, Özcan ÇAVUŞOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi, ufuk_cebeci@yahoo.com - cavusogluozcan@yahoo.com

Detaylı

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

BRC/IFS/ ISO 22000 BELGELENDİRME IZMIR 29.12.2008 GÜLŞAH PEKDEMIR

BRC/IFS/ ISO 22000 BELGELENDİRME IZMIR 29.12.2008 GÜLŞAH PEKDEMIR BRC/IFS/ ISO 22000 BELGELENDİRME IZMIR 29.12.2008 GÜLŞAH PEKDEMIR 1 İçerik Gıda güvenliği genel bilgilendirme, faydaları BRC Nedir, faydaları nelerdir, nasıl alınır? IFS Nedir, faydaları nelerdir, nasıl

Detaylı