FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş."

Transkript

1 FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.

2 FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.) Turgut Özal Bulvarı, Aydınlıkevler, ANKARA adresinde mukim Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (bundan böyle Türk Telekom olarak anılacaktır) ile merkezi... adresinde bulunan... (bundan böyle "İşletmeci" olarak anılacaktır) arasında / /..... tarihinde akdedilmiştir. Türk Telekom ve İşletmeci bu Sözleşmede münferiden Taraf ve müştereken Taraflar olarak da anılabilecektir. 2. GENEL HÜKÜMLER 2.1. GİRİŞ İşbu Sözleşmede dikkate alınan hususlar şunlardır: İşletmeci, Kurum tarafından bir elektronik haberleşme hizmeti yürütmek ve/veya elektronik haberleşme altyapısı kurmak ve/veya işletmek üzere yetkilendirilmiştir Türk Telekom, İlgili Mevzuat ve Kurum ile imzalamış olduğu elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde Türkiye de elektronik haberleşme hizmetlerini yürütmeye ve elektronik haberleşme altyapısı kurup işletmeye yetkilidir İşletmeci, Türk Telekom a Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi olma ehliyetini gösterir resmi dokümanları ve iki nüsha olarak imzaladığı bu Sözleşmeyi, Gizlilik Anlaşması ile birlikte ilettikten sonra Sözleşme, Türk Telekom tarafından imzalanmış ve İmzalanan Sözleşme nin bir nüshası İşletmeciye gönderilmiştir SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşmenin konusu; (i) İşbu Sözleşmede belirtilen ücretlerin ödenmesi karşılığında Türk Telekom un İşletmeci ye FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 1/87

3 FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmeti ni sunmasını; (ii) İşletmecinin, Türk Telekom un hak sahibi olduğu FTTx şebekesi üzerinden kendi Müşterilerine FTTx Versiyon 1 Erişim hizmeti sunmasını, Düzenleyen hüküm ve koşullar ile Tarafların yukarıda (i) ve (ii) numaralı bentlerde belirtilen hususlara ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu Sözleşme ve eklerinde kullanılan tanımlar ve kısaltmalar, Sözleşme ve eklerine münhasır olmak üzere, EK-1 de karşılarında yazılı anlamı ifade edecektir İşbu Sözleşmede sehve müstenit herhangi bir hususun önlenmesini teminen tekil ifadeler çoğulları ve çoğullar da tekil ifadeleri kapsamaktadır İşbu Sözleşme EK-1 de yer almayan tanımlar ve kısaltmalar İlgili Mevzuatta belirtilen anlamları taşıyacaktır B u Sözleşme, aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 1. Sözleşme ana metni 2. EK-1 Tanımlar Ve Kısaltmalar 3. EK-2 Topoloji Ve Şebeke Yönetimi 4. EK-3 İşletmeci Hareketleri 5. EK-4 Abone Hareketleri 6. EK-5 FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmet Seviyesi Taahhüdü 7. EK-6 Gizlilik Arz Eden Bilgiler Ve Gizlilik Anlaşması 8. EK-7 Ücretler Ve Faturalama 9. EK-8 Ortak Yerleşim Hizmetleri İşbu Sözleşmenin ana metni ile eklerinde yer alan hükümler arasında çelişki, farklılık veya tutarsızlık olması durumunda, Sözleşme ana metninde yer alan hükümler geçerli kabul edilecektir TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ TÜRK TELEKOM UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Türk Telekom, Sözleşmenin imzalanması ile birlikte İşletmeci ile Türk Telekom arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla bir adet Müşteri Yöneticisi atayacak ve Müşteri Yöneticisinin iletişim bilgilerini İşletmeci ile paylaşacaktır. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 2/87

4 Türk Telekom, işbu Sözleşmenin maddesine göre sunduğu hizmetin, herhangi bir şekilde İlgili Mevzuata veya hukuka aykırı kullanımından sorumlu değildir FTTx şebekesi üzerinden ses ve internet hizmetinin bir arada sunulması durumunda, İşletmeci uç cihazı (HGW) uç birim olarak kullanabilir. İşletmeci uç cihazı (HGW) uç birim olarak kullandığı durumda, uç cihaz (HGW) sahipliği Türk Telekom a ait olup, kurulumu Türk Telekom tarafından yapılacaktır. Abonenin servisi alabilmesi için gerekli uç cihaz tanımlamalarını ve bilgilerini, Türk Telekom tarafından kendilerine sağlanan arayüz üzerinden takip edebilirler. İşletmeci isterse uç cihaz (HGW) arkasında uç birim olarak kendi cihazını kullanabilir. İşletmeci uç birim olarak kendi cihazını kullandığı durumda, uç birimin şebeke ile uyumundan, tanımlamalarından, cihaz yönetiminden, kurulumundan, arızasından, hasar ve ziyanından İşletmeci sorumludur. İşletmeci uç birim olarak HGW i ya da HGW arkasına bağladığı kendi cihazını kullanabilecek olup, bu yöntemlerden yalnızca birini seçebilecektir Türk Telekom, işbu sözleşmeyi imzalayan işletmecilere fiber altyapısına ilişkin işletmecilerin ihtiyaç duyacağı bilgileri vermekle yükümlüdür Türk Telekom, İşletmeciyi, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden ayrım gözetmeyecek şekilde yararlandıracaktır İŞLETMECİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşletmeci, bu Sözleşme kapsamındaki her türlü hizmeti, bedeli mukabilinde ve bu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm, koşul ve prosedürlere tam olarak uygun hareket etmek koşuluyla alabilir Türk Telekom un sorumluluğu bu Sözleşme kapsamında yalnızca İşletmeciye FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmeti verilmesi ile sınırlı olup bunun dışında Abonelere ilişkin her türlü iş, işlem ve sorumluluk İşletmeciye aittir Türk Telekom tarafından Hizmetin hazır hale getirilmesine rağmen, Müşteriden kaynaklanan nedenlerden dolayı Hizmetin kullanılamamasından İşletmeci sorumludur. İşletmeci bu gerekçeyle bir indirim yahut iade talep edemeyecektir İşletmecinin işbu Sözleşme kapsamında kendi Müşterilerine vereceği hizmetler ve/veya uygulamalar, Türk Telekom un ve/veya diğer Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecilerinin Müşterilerine sunmakta olduğu hizmetleri hiçbir surette olumsuz yönde etkilemeyecek olup İşletmeci bu konuda her türlü önlemi alacak ve bu kapsamdaki her türlü zarar ve ziyandan sorumlu FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 3/87

5 olacaktır İşletmecinin bu Sözleşme kapsamında Türk Telekom a vereceği her türlü Teminat a ilişkin usul ve esaslar EK-7 de yer almaktadır İşletmeci, bu Sözleşme kapsamında Türk Telekom tarafından sunulan herhangi bir hizmet üzerinden kendi Müşterilerine vermekte olduğu servislerin içeriği, niteliği, sunuş biçimi ile Müşterisinin sisteminde meydana gelebilecek ve kendi kusurundan kaynaklanan Arıza veya kesintiden dolayı ortaya çıkabilecek zarar ve ziyan taleplerine karşı, bayii, acente ve İşletmecinin diğer birimleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir üçüncü kişi tarafından açılacak her türlü dava ve takibe karşı sorumlu olacak, Türk Telekom bu kabil dava, zarar ve ziyan taleplerine taraf ve muhatap olmayacaktır. Türk Telekom tarafından, herhangi bir şekilde, İşletmecinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle, söz konusu üçüncü kişilerin uğradığı zarar ve ziyan nedeniyle bir ödeme yapılması halinde İşletmeci, Türk Telekom un ödediği parayı ve yapmış olduğu masraf ve harcamaları hiç bir hükme hacet kalmaksızın İşletmeciye rücu etmesini ve bunun karşılığında talep edilen miktarı fer ileri ile birlikte ödemeyi, bila kabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder İşletmeci Arıza bildirimini, Arızanın işletmekte olduğu sahada ve kendisine ait sistem ve teçhizattan kaynaklanmadığını gösterir test sonuçları ile birlikte CRM Sistemi üzerinden Türk Telekom a iletmekle yükümlüdür. İşletmeci tarafından ilk muayenesi yapılıp Türk Telekom a bildirilen ve Türk Telekom şebekesinden kaynaklanan her Arıza, işbu Sözleşme ekindeki Hizmet Seviyesi Taahhüdü nde belirtilen süre, usul ve esaslar çerçevesinde giderilir. İşletmecinin bildirdiği Arızanın Türk Telekom sorumluluğundaki altyapıdan kaynaklanmadığının, Türk Telekom tarafından gerçekleştirilen testlere ilişkin sonuçlar ve gerekli açıklamalar ile İşletmecinin bildirimini müteakip 48 (kırk sekiz) saat içinde CRM Sistemi üzerinden İşletmeciye bildirilmek suretiyle ispatlanması durumunda, İşletmeci tarafından yapılan Arıza giderme talebi, Hatalı Arıza Bildirimi olarak değerlendirilerek İşletmeciden Ek-7 de belirtilen ücret alınacaktır. Hatalı Arıza Bildirim bedeli, Hatalı Arıza Bildiriminin tespit edildiği dönemi takip eden bir sonraki fatura döneminde İşletmeciye fatura edilir İşletmecinin Abonelerine yönelik, her türlü Abonelik, faturalama ve tahsilat işlemleri, İşletmeci tarafından gerçekleştirilecektir Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi veya sona ermesi durumunda, Türk Telekom un bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir alacağının (ve fer ilerinin) veya doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zararının tespiti halinde söz konusu alacağa (ve fer ilerine) veya zarara mahsup edilmek FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 4/87

6 üzere tüm teminat mektupları nakde çevrilir. Böyle bir durumda, İşletmeci işbu Sözleşmenin fesihe ilişkin maddelerinde yer alan uygulamaya tabidir İşletmecinin bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, Türk Telekom, İşletmeciye bildirimde bulunmak suretiyle gerekli tedbiri alabilecek ve uğranılan doğrudan ve dolaylı zararların tümü İşletmeci tarafından tazmin edilecektir Yalın Fiber ile hizmet sunulması durumunda, İşletmeci uç cihazı (HGW) uç birim olarak kullanabilir ya da uç cihaz (HGW) arkasında uç birim olarak kendi cihazını kullanabilir. Her iki durumda da HGW sahipliği Türk Telekom da olup, hizmetin sunumu süresince HGW in her türlü hasar ve ziyanından İşletmeci sorumludur Hizmetin iptali durumunda, İşletmeci 30 gün içerisinde uç cihazı (HGW) çalışır ve eksiksiz olarak Türk Telekom a iade edecektir. Cihazın 30 gün içerisinde iade edilmemesi ve/veya cihazın arızalı olarak iade edilmesi durumunda İşletmeci cihaz bedelini de ödemekle yükümlüdür İşletmecinin bu Sözleşme ve ekleri kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve zamanında yerine getirmemesi yahut bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü kısmen dahi ihlal etmesi durumunda, Türk Telekom İşletmeciye bildirimde bulunmak suretiyle, teminatı irad kaydetme ve/veya teminat mektuplarını nakte çevirerek gelir kaydetme ve sözleşmenin haklı nedenle derhal feshi de dahil olmak üzere gerekli gördüğü her türlü tedbiri alabilecek ve uğranılan doğrudan ve dolaylı zararların tümünü, fer ileri ile birlikte İşletmeciden tazmin edebilecektir TARAFLARIN MÜŞTEREK HAK VE HÜKÜMLÜLÜKLERİ FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmeti kapsamında işletmeye yönelik olarak belirlenen standartlar işbu Sözleşme ve eklerinde yer aldığı şekilde uygulanacaktır Taraflar, şebekelerinin güvenli çalışması için gerekli olan tüm tedbirleri alacaklardır Taraflardan her biri, diğer Tarafa karşı, basiretli ve tedbirli bir tacir olarak kendilerine düşen her türlü özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür Taraflar, kendi kasıt, ihmal ve hataları sonucu meydana gelen maddi hasar, ölüm ve yaralanmalardan ötürü yasalarca belirlenen hukuki ve cezai sorumlulukları taşırlar. Her bir Taraf, kendi elemanlarının ve cihazlarının sigortalanmasından sorumludur Taraflardan her biri, herhangi bir sistem/cihaz Arızasının, karşı tarafın şebekesinde sunulan veya karşı tarafın Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecilerine sunduğu hizmetlerde herhangi bir kesinti veya Arızaya sebep olmaması için gerekli her türlü tedbiri alacaktır. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 5/87

7 Taraflar, kendi Şebekeleri ile ilgili bölümde haberleşmenin gizliliği de dahil olmak üzere İlgili Mevzuat ve Kurum tarafından yetkilendirme çerçevesinde getirilen yükümlülüklere aynen uyacaklardır Taraflardan birinin, ilgili mevzuat ya da Sözleşme hükümlerine aykırı davrandığının iddia edilmesi halinde, öncelikle ilgili Taraf (iddia sahibi Taraf), iddiaya konu aykırılığın giderilmesini teminen diğer Tarafa yazılı bildirimle 15 (on beş) gün süre verir. Bu süre zarfında konuya ilişkin bir çözüme ulaşılamazsa, Taraflar iddia edilen aykırılığın tespiti amacıyla, tespiti istenen aykırılığın niteliğine göre, Kurum a veya mahkemeye başvurabilir. Aykırılığın Kurum veya mahkemece tespit edilmesi halinde, tespit talebinde bulunan Taraf Sözleşme yi feshedebilir. Aykırılık nedeniyle oluşan zararların diğer Tarafça tazmini talep edilebilir İşletmeciye ve taşeronlarına ait personel, Türk Telekom tarafından kendisine tahsis edilen Geçici Giriş Kartlarında tanımlanan alanlara EK-8 deki usul, esas ve ücretler çerçevesinde giriş hakkına sahip olacaktır İşbu Sözleşme ve eklerinden doğacak uyuşmazlıklarda, Türk Telekom un defter, her türlü bilgisayar, ses, elektronik ve yazılı kayıtları ile internet üzerinden yapılan işlemlere ilişkin kayıtları kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. İşletmeci de yargı mercileri önünde aynı değerde delil getirme hakkına sahiptir. 3. SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 3.1. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ HİZMETLERİ Türk Telekom un Sözleşme kapsamında sunduğu FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmeti topolojisi, bileşenleri ve konfigürasyonları, teknik özellikler ve tabi olunan standartlar, EK-2 de yer almaktadır; hizmetin kesintiye uğramaması koşuluyla Türk Telekom un değişiklik yapma hakkı saklıdır İşletmecinin FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmetinden faydalanmak amacıyla Türk Telekom CRM Sistemine erişimi işbu Sözleşmenin EK-3 ünde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 6/87

8 3.2. ORTAK YERLEŞİM Ortak Yerleşim hizmetlerine ilişkin usul, esas ve ücretler, EK-8 de yer almaktadır. 4. ŞEBEKE YÖNETİMİ 4.1. Şebeke yönetimi, iyileştirilmesi, şebeke bütünlüğü, güvenliği, bakımı ile Arıza ve hasara ilişkin hususlar EK-2 de yer almaktadır. 5. HİZMET KALİTESİ 5.1. STANDARTLAR ITU-T, IEEE, ETSI, EN, TSE, IEC ve Türk Telekom un mevcut şebekesinde kullandığı standartlar öncelikli olmak üzere elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetlerinde kalitenin elde edilmesi için öngörülen standartlar, teknikler ve metodoloji esas alınır. Türk Telekom teknolojik gelişmelere göre kullanılan standartları uluslararası standartlara uygun olarak değiştirebilecek ya da ilave standartlar ekleyebilecektir. Bu durum karşısında İşletmeci, kullanılan standartlara uygunlukla ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirip, gerekli her türlü tedbiri alacak ve bu konuda gereken her türlü iş ve işlemi gerçekleştirecektir HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ İşbu Sözleşme kapsamında verilecek FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmetine ilişkin Hizmet Seviyesi Taahhüdü, EK-5 te yer almaktadır. 6. SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ 6.1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜK İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, belirsiz sürelidir. Sözleşmenin sona erme ve fesih koşulları Sözleşmenin 6.7. Maddesinde düzenlenmiştir SÖZLEŞME İMZALAMA SÜRECİ Sözleşme imzalama süreci, yukarıda, Sözleşmenin Maddesinde açıklandığı gibi gerçekleşmiştir Bu Sözleşme ile ilgili ve/veya Sözleşmenin imzalanmasından kaynaklanan her türlü vergi, resim harç ve benzeri mali yükümlülükler İşletmeci tarafından karşılanacaktır. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 7/87

9 6.3. İŞLETMECİ VE ABONE HAREKETLERİ FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmeti kapsamındaki İşletmeci hareketleri EK-3 te yer almaktadır FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmeti kapsamındaki Abone hareketleri EK-4 te yer almaktadır ÜCRETLER VE FATURALAMA FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmetine ilişkin ücretler, ödemeler ve faturalama prosedürlerine ilişkin detaylar EK-7 de yer almaktadır YÜKÜMLÜLÜĞÜN VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI Türk Telekom, şebeke işletim güvenliğinin, şebeke bütünlüğünün veya veri güvenliğinin temin edilemeyeceğini ya da şebekelerin karşılıklı işletilebilirliğinin mümkün olmadığını, Sözleşmeye veya hukuka aykırı hizmet sunulduğunu tespit etmesi durumundabelirtilen hususların sebebini teşkil eden teknik problemin devam ettiği yer ve zaman ile sınırlıolarak İşletmeciye sunduğu FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmetini sınırlandırabilir yahut sona erdirebilir Tarafların sorumlulukları işbu Sözleşme ile sınırlıdır. Taraflar işbu Sözleşmede yer almayan herhangi bir dolaylı ya da doğrudan zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz Türk Telekom, bu Sözleşme kapsamında kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle ve maddeleri ile Hizmet Seviyesi Taahhüdü nde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla meydana gelebilecek Arıza, hata ve duraksamalardan dolayı, İşletmeci ve Müşterilerinin maruz kalacağı zarar veya ziyandan sorumlu değildir. Taraflar, kendi kast ihmal ve hataları sonucu meydana gelen maddi hasar, ölüm ve yaralanmalardan ötürü yasalarca belirlenen hukuki ve cezai sorumlulukları taşırlar GİZLİLİĞİN KORUNMASI İşletmeci, Sözleşmenin imzalanması öncesinde imzaladığı ve EK- 6 de yer alan Gizlilik Anlaşması hükümlerine aynen uymakla yükümlüdür. Anılan Gizlilik Anlaşmasında düzenlenen gizlilik yükümlülüğü bu Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme nin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra 5 (beş) yıl boyunca devam edecektir. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 8/87

10 6.7. SÖZLEŞMENİN FESHİ Tarafların karşılıklı mutabakatı ile Sözleşme her zaman feshedilebilir Sözleşme, Taraflardan birinin yetkilendirmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ve söz konusu Tarafın, yetkilendirmesi çerçevesinde sunmakta olduğu hizmetleri kapsayan farklı bir yetkilendirme almaması durumunda herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona ermiş sayılır Taraflar, Mücbir Sebep varlığının en az 30 (otuz) gün sürmesi halinde karşılıklı mutabakat ile Sözleşmeyi feshedebilir Giderilmesi doğrudan Türk Telekom un yapacağı çalışmalara bağlı olmayan Umulmayan Hallerin, en az 30 (otuz) gün sürmesi halinde, karşılıklı mutabakat ile Sözleşme feshedilebilir Taraflardan birinin iflasına karar verilmesi halinde; diğer Taraf Sözleşme yi 30 (otuz) gün içerisinde feshedebilir. Ayrıca, Taraflardan birinin konkordato talebinde bulunulması veya borç ödemeden acz halinde olması durumunda ise diğer Taraf konkordato talebinde bulunan veya borç ödemeden acz halinde bulunan Tarafa yazılı bildirimle 3 (üç) ay süre verecek ve bu süre zarfında konuya ilişkin bir çözüme ulaşılamazsa, Sözleşme yi feshedebilecektir İşletmecinin tahakkuk eden ücretleri son ödeme tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde ödememesi durumunda, Türk Telekom tarafından İşletmeciye alma haberli mektupla bildirimde bulunulacak ve bu bildirimin İşletmeciye ulaşmasından itibaren 15 (on beş) gün süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde de ücretlerin ödenmemesi durumunda FTTx yeni Abone kaydı imkânı tedbirli olarak durdurulacak ve ilk ihlal anından itibaren Türk Telekom tarafından belirlenecek ve en fazla 3 (üç) aya kadar olacak süre içerisinde borcun ödenmemesi durumunda hizmet durdurularak, Sözleşme Türk Telekom tarafından haklı nedenle feshedilebilecektir İşletmecinin ödemelerde güçlüğe düşmesi ve bunu yazılı olarak bildirmesi durumunda, fesih tarihine kadar oluşan ücretlerin tam ve zamanında ödenmesi kaydıyla Sözleşme feshedilebilir İşletmeci her halükarda bir ay önce yazılı olarak Türk Telekom a bildirerek bu Sözleşmeden kaynaklanan tüm borçlarını ödedikten ve sair yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirdikten sonra Sözleşme yi feshedebilir İşbu Sözleşme nin, herhangi bir şekilde feshi veya sona ermesi durumunda, İşletmeci ile Müşterileri arasındaki hukuki durum ve bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü ihtilaf, İşletmeci FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 9/87

11 ve Müşterileri arasında çözümlenecektir. Türk Telekom un İşletmeci Müşterilerine karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Herhangi bir nedenle Türk Telekom un, İşletmeci Müşterilerine ödeme yapması halinde, söz konusu ödemeler, fer ileri ile birlikte derhal, ilk talepte, nakten ve def aten İşletmeci tarafından Türk Telekom a ödenecektir İşbu Sözleşme nin herhangi bir sebeple feshi veya sona ermesi durumunda, Türk Telekom un bu Sözleşme den kaynaklanan herhangi bir alacağının ( ve fer ilerinin) veya doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zararının tespiti halinde alacağa (ve fer ilerine) veya zarara mahsup edilmek üzere tüm teminat mektupları nakde çevrilir. Bu suretle yapılan mahsuptan sonra teminat tutarının artan kısmı veya Türk Telekom un herhangi bir alacak veya zararının bulunmaması halinde teminat, Sözleşme nin sona erdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İşletmeciye iade edilir. Teminatın zamanında iade edilmemesi durumunda TC Merkez Bankası nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki faiz oranı uygulanacak ve İşletmeciler Tarafından yasal yollarla tahsili için gereken işlemler yapılacaktır. Türk Telekom un bu Sözleşme den kaynaklanan herhangi bir alacağının (ve fer ilerinin) ya da herhangi bir zararının teminat tutarını aşması halinde, aşan kısmın ödenmesi talebiyle Türk Telekom tarafından İşletmeciye yazılı beyanda bulunulmasını müteakip, İşletmeci tarafından otuz (30) gün içerisinde ödenecek, ödenmediği takdirde, TC Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki faiz oranı uygulanacak, yasal yollarla tahsili için gereken işlemler yapılacaktır TEMSİL YASAĞI Bu Sözleşme, Tarafların birbirlerinin temsilcisi veya acentesi gibi ticari sıfatlar taşımasına imkân verecek şekilde işlemeyecek ve yorumlanamayacak, Taraflar kendilerini böyle bir sıfatla arz ve takdim edemeyecek, birbirleri namına sarahaten veya zımnen hiçbir yükümlülük ihdasına yetkili olmayacaklar ve bu gibi davranışlara teşebbüs ve tevessül etmeyeceklerdir Taraflar, kendi hizmetlerini sunarken veya reklam veya duyurularında diğer Tarafın ticaret unvanını ve logosunu kullanmayacaklardır Taraflar, karşı Tarafın yazılı izni olmadan karşı Tarafı temsil edemeyecek ve karşı Taraf namına taahhütte bulunamayacaktır. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 10/87

12 6.9. MÜLKİYET HAKLARI İşbu Sözleşmedeki hiç bir ifade, bir Tarafa ait Fikri Mülkiyet Haklarının (Dünyanın herhangi bir yerinde geçerli olan herhangi bir patente, alt patente, tescilli şemaya, tescilli tasarıma, tescilli marka veya hizmet markasına, çoğaltma hakkına, tasarım hakkına, yarı iletken topografi hakkına, knowhow hakkına veya benzeri herhangi bir hak üzerinde sahip olunan), diğer Tarafa devrini tazammun etmez. Fikri Mülkiyet Hakları bunları oluşturan veya bunlara sahip olan Tarafın mülkiyetinde kalacaktır FERAGAT Bu Sözleşmenin ihlalinden veya herhangi bir şart ya da koşulunun yerine getirilmemesinden doğan her türlü hak ya da talepten feragat, Sözleşmeden veya Sözleşmenin başka şekilde ihlalinden ya da diğer koşullarının yerine getirilmemesinden kaynaklanan hak ya da taleplerden vazgeçilmesi olarak yorumlanmayacaktır. Yazılı olarak yapılmayan ve feragati yapan Taraf adına imzalanmayan hiç bir feragat geçerli olmayacaktır DEVİR İşletmeci, bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini Türk Telekom un yazılı muvafakatini almaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir veya temlik edemez İşletmecinin bir başka Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi tarafından devralınması ya da bir başka Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmeci ile birleşmesi durumunda yazılı muvafakat şartı aranmaz. Ancak, İşletmecinin, başka bir Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi tarafından devir alınması durumunda, devir alan Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi, devreden İşletmeci tarafından o ana kadar Sözleşme kapsamında Türk Telekom a sunulmuş olan toplam teminat mektubu tutarındaki ve bu Sözleşme hüküm ve koşullarına uygun bir teminat mektubunu devralma işleminin gerçekleşmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Türk Telekom a sunacaktır. Devir olunan İşletmeci tarafından sunulmuş olan teminat mektupları 30 (otuz) gün içerisinde iade edilecektir. Devir olunan İşletmeci devir alan İşletmeci ile birlikte, devir konusu İşletmecinin borçlarından dolayı devir tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle birlikte ve müteselsilen sorumlu olacaktır İşletmecinin bir başka Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi tarafından devralınması ya da bir başka Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi ile birleşmesi sonrasında Türk Telekom FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 11/87

13 tarafından gerçekleştirilecek tanımlama, değişiklik vb. işlemler ücreti karşılığında yapılacaktır BÖLÜNEBİLİRLİK Sözleşmenin herhangi bir hükmünün her iki Taraf için de geçersiz ya da uygulanamaz sayılması veya mahkeme kararıyla geçersiz kılınması Sözleşmenin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir MÜCBİR SEBEPLER VE UMULMAYAN HALLER Taraflar, EK-5 te yer verilen Mücbir Sebep ve Umulmayan Haller nedeniyle Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmedikleri için sorumlu olmayacaklardır Mücbir Sebepten etkilenen Taraf, olayı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde, Umulmayan Halden etkilenen Taraf olayı takip eden 5 (beş) gün içerisinde, diğer Tarafa, yükümlülüklerini yürütemeyeceği kapsamı ve süreyi bildirecektir. Mücbir Sebepten veya Umulmayan Halden etkilenen Taraf, gecikme veya Arızanın bitmesi üzerine derhal diğer Tarafa Mücbir Sebep veya Umulmayan Halin bittiğini haber verecektir Taraflar, Mücbir Sebepler veya Umulmayan Haller nedeniyle oluşan kesintilerden doğacak dolaylı ve dolaysız hasar ve zararlardan birbirlerine karşı sorumlu değildir. Taraflardan birinin mücbir sebep sonucu, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin bir kısmını ya da tümünü sunamadığı döneme ilişkin, diğer Taraf, Mücbir Sebepten kaynaklanan nedenlerle sunulamayan hizmetler için ödeme yapma yükümlülüğünden muaftır Taraflar, Mücbir Sebepler veya Umulmayan Hallerden dolayı Sözleşme nin yürütülmesi esnasında uyulması gerektiği belirtilen sürelerde meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaklardır ŞEBEKEDE VEYA SUNULAN HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK DURUMU FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmeti kapsamında İşletmeci tarafından, verilen hizmetlerde kullanılan teknolojide veya donanımlarda değişikliğe gidilmesi durumunda, Türk Telekom Şebekesinden hizmet alan diğer Müşterilerin bu değişiklikten etkilenmemesi için İşletmeci tarafından Türk Telekom a 3 (üç) ay önceden bilgi verilecektir. Karşılıklı mutabakat sonrası İşletmeci tarafından yapılan değişiklik nedeniyle şebekede herhangi bir problem veya benzeri bir durumun FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 12/87

14 yaşanması durumunda, yapılan değişiklik en kısa sürede eski haline döndürülecektir Türk Telekom un, herhangi bir santralde veya Santral Sahasında yapmak zorunda kalacağı değişikliklerin, İşletmecinin sunmakta olduğu hizmetin sona ermesine sebep olması durumunda 6 (altı) ay önceden İşletmeciye haber verilecek ve İşletmeci de söz konusu değişiklikler için Türk Telekom tarafından bildirilen tarihten en geç 3 (üç) ay önce bahse konu değişiklikle ilişkin çekince ve/veya problemlerini Türk Telekom a iletecektir. İşletmecinin söz konusu değişiklik nedeniyle varsa yeni çözümler üretebilmesi için karşılıklı çalışmalar yapılacaktır SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Sözleşmede yer alan prosedürlerin, gerektirmesi durumunda Bu Sözleşme Taraflarca mutabık kalınmak suretiyle tadil edilebilecektir Sözleşmede yapılan hiç bir değişiklik yazılı olarak Taraflarca imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır HİZMETİN DURDURULMASI Türk Telekom, şebeke işletim güvenliğinin, şebeke bütünlüğünün veya veri güvenliğinin temin edilemediği ya da şebekelerin karşılıklı işletilemediği durumlarda İşletmeciye verdiği hizmeti belirtilen hususların sebebini teşkil eden teknik problemin devam ettiği yahut kaynaklandığı yer ve zaman ile sınırlı olarak durdurabilir. Söz konusu duruma İşletmeci sebebiyet vermişse, yoksun kalınan gelirler de dahil olmak üzere Türk Telekom un doğrudan veya dolaylı bütün zararları, fer ileri ile birlikte İşletmeci tarafından karşılanır. Söz konusu durumun sona ermesi ile İşletmecinin talebi olmaksızın hizmet yeniden başlatılır Türk Telekom, İşletmeciye sunduğu Hizmeti, İşletmeci ve İşletmecinin Müşterileri tarafından kullanılan cihazların yürürlükteki standartlara uymaması ya da sunulan Hizmetin, Türk Telekom un yürütmekte olduğu diğer hizmetlerin ve diğer Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecileri tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini bozan enterferansa neden olması durumunda, yoksun kalınan gelirler de dahil olmak üzere Türk Telekom un doğrudan veya dolaylı bütün zararları, fer ileri ile birlikte İşletmeci tarafından karşılanacak şekilde durdurabilir Türk Telekom, haberleşmede kesinti doğuran enterferans dahil, hizmetlerin acilen durdurulmasını gerektiren ve İşletmeciye önceden bildirimin imkan dahilinde olmadığı umulmayan hallerde Hizmeti durdurur. Türk Telekom hangi yükümlülüklerini, hangi kapsam ve sürede yerine FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 13/87

15 getiremeyeceğini, gerekçeleri ile birlikte, Hizmetin kesilmesini takip eden 1 (bir) Gün içerisinde yazılı olarak ilgili İşletmeciye bildirir. Söz konusu durumun sona ermesi ile birlikte, İşletmecinin talebi olmaksızın hizmet yeniden başlatılır ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak Türk Telekom ile İşletmeci arasında bir anlaşmazlık olması halinde Taraflar anlaşmazlığın çözümlenmesi için gerekli iyi niyetli çabayı sarf edeceklerdir Çalışmaların bir netice vermemesi halinde, herhangi bir Taraf, mahkemeye başvurabilir. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir BİLDİRİMLER Mesai saatleri içerisinde elden teslim edildiğinde, faksla gönderildiğinde alındığı teyit edildiğinde, iadeli taahhütlü mektupla ve/veya noter aracılığıyla tebliğ edildiğinde; usulüne uygun şekilde bildirimde bulunulmuş sayılacaktır. Tebligatlar ve yazışmalar, elden veriliyorsa teslimtesellüm işlemi ile gönderiliyorsa taahhütlü posta ile tarafların irtibat adreslerine gönderilir Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu sözleşmeye ilişkin tüm bildirimler Tarafların aşağıda belirtilen tebligat adreslerine yazılı olarak yapılacaktır Taraflar, adres değişikliklerini en az 15 (on beş) gün önceden yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliklerinin zamanında bildirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk, bildirimi yapmayan Tarafa ait olacaktır. Adres değişiklikleri zamanında bildirilmediği takdirde son bilinen adrese yapılan tebligat geçerli kabul edilecektir Taraflar isim, unvan, adres değiştirmeleri durumunda yazılı olarak diğer Tarafa bildirecek ve konuyla ilgili resmi evrakları sunacaktır. 7. EKLER EK-1 TANIMLAR VE KISALTMALAR EK-2 TOPOLOJİ VE ŞEBEKE YÖNETİMİ EK-3 İŞLETMECİ HAREKETLERİ EK-4 ABONE HAREKETLERİ EK-5 FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ EK-6 GİZLİLİK ARZ EDEN BİLGİLER VE GİZLİLİK ANLAŞMASI EK-7 ÜCRETLER VE FATURALAMA FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 14/87

16 EK-8 ORTAK YERLEŞİM HİZMETLERİ Türk Telekomünikasyon A.Ş.. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Gn. Md.. Turgut Özal Bulvarı, Samsun Yolu Kavşağı Aydınlıkevler, ANKARA. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 15/87

17 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ EK-1 TANIMLAR VE KISALTMALAR FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 16/87

18 EK:1 TANIMLAR VE KISALTMALAR Aşağıda belirtilen ve FTTx Veri Akış Erişimi Sözleşmesi ve Eklerinde kullanılan bazı terim ve kısaltmalar, uluslararası terminolojiye de uygun olarak ve FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi ve eklerinde münhasıran karşılarında yazılı anlamı ifade edecektir. Elektronik haberleşme hizmeti sunan bir işletmeci ile söz Abone konusu hizmetten yararlanmaya ilişkin sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişi Abonelerin her bir internet bağlantısı için authenticate Accounting Kaydı A.C. A.G. Aktif Ethernet Sistemi(AES) Arıza Authentication Best Effort Trafik olup hizmeti almaya başladığı ve bittiği zamanları ve indirilen (download edilen) data miktarını gösteren kayıtlar Alternatif Akım Alçak Gerilim Hizmetin verilmesinde erişim altyapısında kullanılan sistem ve topolojilerden biri Türk Telekkom uç cihazı (Home Gateway) ile Trafik Teslim Noktası arasında Trafiğin belirli bir süre kesintiye uğraması Abonenin hizmet alabilmesi için Kullanıcı Adı ve Domainin PPP sonlandırıcı cihaz tarafından doğrulanması Herhangi bir önceliğin uygulanmadığı, Trafik tipinden bağımsız olarak tüm port bant genişliğinin anlık kullanılabilmesi İşletmecinin Arabağlantı ve erişim için gerekli olan Birlikte Ortak Yerleşim (Co - mingling) sistem/cihazlarını, Türk Telekom tesislerindeki Transmisyon /Sistem/Data vb. müşterek salonlara yerleştirdiği Fiziksel Ortak Yerleşim Metodu FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 17/87

19 CRM Sistemi Domain D.C. (Direct Current) Satış-Aktivasyon-Provizyon-Arıza Sistemi Kullanıcı işaretinden sonra kullanılan ve İşletmeciyi tanımlayan uzantı Doğru Akım Şebeke, jeneratör ya da güneş-rüzgar vb. enerji D.C. Enerji Erişim Şebekesi ETSI(European Telecommunications Standards Institute) kaynaklarından üretilen enerjinin ara düzeneklerle doğru akıma dönüştürülmesi sonucu elde edilen enerji (-48 V Gerilime sahip) Türk Telekom Santrallerinden Türk Telekom Abone Uç Cihazına kadar olan fiber altyapı şebekesi Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü E.N.H. FTA FTTx Enerji Nakil Hattı Fiber Toplama Anahtarı FTTH (Eve Kadar Fiber) ve FTTB (Binaya Kadar Fiber) FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmeti İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan usul, esas ve ücretler uyarınca ve EK 2 de yer alan FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 topolojisi ile sunulan hizmet İşletmeci ve/veya taşeronlarının personeline Türk Geçici Giriş Kartı Telekom binalarına girmeleri için tahsis edilen giriş kartı SSG, OLT, MDU, Splitter, Toplama/Kenar Anahtar vb. gibi Genel Arıza birimlerin Arızalanması sonucu bu birimler üzerinden hizmet alan bütün Abonelerin hizmet ile ilgili fonksiyonlarının geçici bir süre kesintiye uğraması FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 18/87

20 GPON (Gigabit Passive Optical Network) Gün Hatalı Arıza Hizmet Seviyesi Taahhüdü (Service Level Agreement) HGW (Home Gateway/Uç Cihazı) IP IP/MPLS ITU-T (International Telecommunications Union- Telecommunications Standards Bureau) Hizmetin verilmesinde erişim altyapısında kullanılan sistem ve topolojilerden biri Takvim Günü Giderilmesi için İşletmeci tarafından Türk Telekom a bildirilen ve Türk Telekom tarafından yapılan testler ve ölçümler sonucunda, Türk Telekom sorumluluğundaki altyapıdan kaynaklanmadığı anlaşılan Arıza FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmet Seviyesi Taahhüdü Müşteri tarafında haneye kurulan uç cihaz İnternet Protokolü Türk Telekom bünyesinde kurulu olan IP/MPLS (Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama) şebekesi Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Telekomünikasyon Standartları Bürosu Türkiye Cumhuriyeti nde yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme, regülasyon veya her ne İlgili Mevzuat ad altında olursa olsun yapılan tüm idari işlemler ve yetkili mahkemeler tarafından verilen kararlar ile yetkilendirme ile ilgili işlem ve düzenlemeler. İlgili mevzuat çerçevesinde elektronik haberleşme Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten Kurum tarafından yetkilendirilmiş şirket FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 19/87

21 İşletmeci Şebekesi Jitter İşletmeci tarafından işletilen elektronik haberleşme şebekesi Data paketlerinin iki nokta arasındaki iletim sürelerinde oluşan gecikmelerin değişimi Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın İşletmecinin Kullanıcı sunduğu hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişi Abonenin internet erişimi için Authentication da Kullanıcı Adı Kurulu Güç Kurum K.G.K. Latency MDU(Multi Dwelling Unit) Metro Ethernet MPLS (Multi Protocol Label Switch) Müşteri OLT(Optical Line Terminal) ONT (Optical Network Terminal) Ortak Yerleşim O.G. kullanılan isim İşletmecinin Türk Telekom tesisine kurduğu sistem/cihazlarının tüm birimleri ile devrede olduğunda çekebileceği Bilgi Teknolojileri azami ve güç İletişim (nominal/etiket Kurumu gücü) Kesintisiz Güç Kaynağı Data paketinin iki nokta arasında iletimi için geçen zaman GPON sistemlerinde müşteri tarafında genellikle bina girişlerine yerleştirilen cihaz Metropolitan alanda Abone lokasyonu ile metro şebekesi arasında, fiber optik kablo üzerinden yüksek bant genişliği ile ölçeklenebilir, esnek ve her türlü veri akışına imkan Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama sunan teknoloji Abone ve/veya Kullanıcı GPON sistemlerinde santralde konumlandırılan, çok sayıda MDU/ONT ye bağlantı sağlayan cihaz GPON sistemlerinde müşteri tarafında genellikle haneye veya haneye yakın bir noktaya konulan cihaz İşletmecinin kullanacağı sistem/cihazlarının Türk Telekom un sistem/cihazlarına bağlantısının sağlanması amacıyla, Türk Telekom a ait bina, bitişik bina veya Orta Gerilim mekânın kullanılması FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 20/87

22 Pasif Abonelik POP Noktası (Point of Presence) PPP (Point to Point Protocol) Sanal Ortak Yerleşim Pasif Santral Abonelik Sahası Splitter SSG / BRAS (Service Selection Gateway / Broadband Remote Access Server) Sözleşme Şebeke Enerjisi Tahakkuk Dönemi Tesis TEDAŞ Teminat Toplama/Kenar Anahtar (Switch) Trafik Trafiği Etkilemeyen Arızalar Yalın Fiber Erişimi ve Abone Hareketleri süreçlerinde potansiyel Aboneyi CRM Sistemi üzerinde tanımlayan ancak herhangi bir hizmet sunulmayan Abonelik Varlık Noktası Noktadan Noktaya Protokolü İşletmecinin Arabağlantı ve erişim kapsamında kullanacağı sistem/cihazlarının bakımı ve işletmesinin Türk Bir Santral Telekom Sahasından tarafından sunulan yerine hizmetlerin, getirildiği Ortak Abonelere Yerleşim metodu uygun erişim yöntemleri ile ulaştırıldığı hizmet alanı GPON sistemlerinde kullanılan tek/çift fiber girişini birden fazla noktaya dağıtan pasif cihaz Trafik sonlandırma işleminin yapıldığı sunucu FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Hizmetine ilişkin usul, esaslar ile hüküm ve koşulları belirlemek üzere Taraflar arasında TEDAŞ veya imzalanan Eşdeğer bu Kuruluşa sözleşme ait ulusal elektrik şebekesinden temin edilen A.C. Enerji Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece ayın birinci gününden başlayan bir takvim ayı Türk Telekom Uç Cihazının Şebeke tarafındaki FTTX portlarına fiziksel olarak bağlantısının yapılması Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Nakit para veya kesin ve süresiz teminat mektubu Aktif Ethernet sistemlerinde tek/çift fiber girişini birden fazla noktaya dağıtan aktif anahtar cihazı Türk Telekom Uç cihaz ile Türk Telekom SSG cihazı arasında Türk Telekom tarafından taşınan Data Trafiği Abone ile Trafik Teslim Noktası arasındaki hizmet ile ilgili fonksiyonların (Abonenin hızının değiştirilememesi, uç cihaz, MDU, KTA, ONT, Management bağlantılarının vb.) geçici bir süre kesintiye uğradığı Arızalar FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 21/87

23 Trafiği Etkileyen Arızalar Trafik Teslim Noktası Uç Birim Yalın Fiber Yedek Enerji Yıllık Kullanılabilirlik Oranı (Annual Avaibility Rate) Abone ile Trafik Teslim Noktası arasındaki hizmetile ilgili fonksiyonların (Abonenin hızının değiştirilememesi, uç cihaz, İşletmeciye, MDU, Türk KTA, Telekom ONT, Management Tesisleri dahilinde bağlantılarının Trafik vb.) geçici tesliminin bir süre yapılacağı kesintiye nokta uğradığı Arızalar İşletmecinin uç cihazın (HGW) arkasına bağladığı kendi cihazı Ses aboneliği şartı aranmadan internet hizmet alımına imkân tanıyan FTTx erişim modeli Şebeke Enerjisinin arıza, bakım, aktarma, test çalışması, vs. nedenlerle bir süre mevcut olmadığı ya da limitler dışında Bir devrenin kaldığı bir durumlarda, yıl boyunca sistemlerin kullanılabilir ihtiyacı olduğu olan sürenin, (tek ya toplam da üç yıllık faz) süreye A.C. Enerjiyi oranı *(toplam karşılayan yıllık düzenek, süre- Trafiği jeneratör enerjisi Etkileyen Arızaların yıllık toplam süresi)/toplam yıllık süre+ FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 22/87

24 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ EK-2 TOPOLOJİ VE ŞEBEKE YÖNETİMİ FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 23/87

25 EK:2 TOPOLOJİ VE ŞEBEKE YÖNETİMİ Aksi belirtilmedikçe bu Ek:2 de yapılan madde atıfları, yine bu Ek:2 de yer alan maddelere yapılmış sayılır. 1. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TOPOLOJİSİ 1.1. Trafik, Şekil-1 de gösterildiği gibi Türk Telekom un Trafiği teslim edeceği her bir Trafik Teslim Noktası için İşletmeci tarafından sağlanan devreler üzerinden İşletmeci cihazı ile kurulacak L2TP tünel ile İşletmeci cihazına taşınacaktır. Şekil-1 İşletmeciler İçin FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Yöntemine Göre Topoloji 1.2. İşletmeci aşağıda belirtilen 28 il ve 33 noktada Trafik teslim alarak, tüm Türkiye genelinde hizmet verebilecektir. İstanbul (Gayrettepe, Ataköy, Acıbadem, Kadıköy, Fatih, Erenköy), Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Samsun, Trabzon, Antalya, İzmit, Kayseri, Diyarbakır, Aydın, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Konya, İçel, Muğla, Sakarya, Denizli, Manisa, Hatay, Tekirdağ, Gaziantep, Zonguldak, Çanakkale, Düzce, Afyon. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 24/87

26 2. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ ŞEBEKE YÖNETİMİ 2.1. Trafik, İşletmeciye ait portun bağlı olduğu Trafik Teslim Noktasına kadar Türk Telekom tarafından taşınacak olup, İşletmeciye Trafik Teslim Noktasından teslim edilecektir. İşletmeci, madde 1.2 de yer alan ve ileride karşılıklı mutabakat ile değiştirilebilecek sayıda noktadan trafiği teslim alarak tüm Türkiye genelinde hizmet verebilecektir. Sözleşme ve EK 6 da sunulan Gizlilik Anlaşmasını imzalayan İşletmeciye il, santral, Trafik Teslim Noktası- SSG-FTA/OLT ilişkisini gösterir liste sağlanacak ve değişiklikler bildirilecektir. İşletmeci, Gizlilik Anlaşması kapsamında ve Sözleşme çerçevesinde İşletmeciler CRM Sistemi aracılığıyla, satış esnasında hane bazında boş port bilgisini görebilecektir. Birden fazla SSG nin bulunduğu trafik teslim noktalarında her bir SSG ile bağlantı yapılması zorunluluğu bulunmamakta olup, aynı trafik teslim noktasındaki birden fazla SSG nin toplam trafiği Türk Telekom tarafından bir noktadan İşletmeciye teslim edilecek ve trafik teslim noktası başına toplam bant genişliği üzerinden tek devre ücreti alınacaktır. Trafik tesliminde İşletmeci cihazlarının uygunluğu İşletmecinin sorumluluğunda olacaktır Türk Telekom, FTTx altyapısının bulunduğu ve İşletmeciye tahsis edilen portlara ilişkin en az 1 (bir) Abonesinin bulunduğu bölgelerdeki FTTx Trafiğini o Aboneye ait portun bağlı olduğu Trafik Teslim Noktasından teslim edecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra, İşletmecinin talebi üzerine, Türk Telekom un Trafik Teslim Noktası ile İşletmecinin SSG cihazı arasında tesis edilecek her bağlantı üzerinde gerekli konfigürasyonlar hazırlanacak, SSG bağlantısı ve her iki Tarafta Accounting Kaydının sağlıklı tutulduğu test edilecek, testin olumlu olması halinde hizmet başlatılacaktır. 2.3.Türk Telekom, Abonenin uç cihazından (HGW) Trafiğin İşletmeciye teslim edildiği Trafik Teslim Noktasına kadar olan servis yükümlülüğünden ve Arızalardan sorumludur. İşletmeci, Türk Telekom un sorumluluğu dışında kalan her türlü Müşteri arızasından sorumludur. 2.4.Türk Telekom, OLT/FTA/MDU/Splitter/KTA/Santral/İl/Bölge ya da tüm Türkiye çapında, birden fazla Aboneyi etkileyen Genel Arızalar olması durumunda, Arıza oluştuğunda; Arızanın oluştuğu bölge bilgisi ve tahmini çözüm süresini konusunda İşletmeciyi bilgilendirecek ve Arıza çözüme kavuşturulduğunda yine İşletmeciye bilgi verecektir Türk Telekom, yapacağı planlı teknik çalışmaları 7 (yedi) gün önceden İşletmeciye bildirecektir. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 25/87

27 2.6. İşletmeci, Trafiğin teslim edildiği Trafik Teslim Noktasından itibaren, Trafiğin taşınmasından sorumludur. İşletmecinin Ortak Yerleşim hizmeti kapsamında Türk Telekom santraline kurduğu sistem/cihaz ile Trafiğin teslim edileceği Trafik Teslim Noktası aynı santralde ise, İşletmecinin sistem/cihazına teslim edilen Trafik için yapılan bağlantı ve taşıma hizmeti için ücret alınmaz İşletmecinin, Trafik Teslim Noktasında teslim aldığı trafiği, Türk Telekom un yürürlükteki tarifesi üzerinden kiralayabileceği ATM, Metro Ethernet vb. devreler üzerinden kendi POP Noktasına taşıması durumunda tek uç ücreti üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Öte yandan, İşletmeci teslim aldığı trafiği yetkili alternatif işletmecilerden hizmet alarak kendi seçeceği bir yöntemle de taşıyabilecektir. Trafik tesliminde İşletmeci cihazlarının Türk Telekom şebekesine uygunluğu İşletmecinin sorumluluğunda olacaktır İşletmecinin son kullanıcı veya kendi tarafında kuracağı her türlü teçhizatın Türk Telekom un sistemi ile uyumluluğu, İşletmecinin sorumluluğunda olacaktır Bağlantılarda PPP kullanılacak olup PPP, İşletmeci tarafında SSG de sonlandırılacaktır İşletmeci Abonesinin Authentication işlemleri İşletmeci sorumluluğunda olacaktır. İşletmeci Authentication işlemleri için gerekli olan sunucuyu kendi kurabileceği gibi, bu hizmeti Türk Telekom dan ücreti mukabili de alabilecektir İşletmeci, Abonelerine IP atamasını kendisi yapacaktır İşletmeci FTTx Veri Akış Erişimi metodu ile yapacağı FTTx Versiyon 1 Abonelikleri için bir Domain ismi seçebilecektir Taraflar kendi cihazlarının bakım, Arıza ve yönetiminden sorumlu olacaklardır. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 26/87

28 3. ARAYÜZ KRİTERLERİ Analog Telefon Portları: FXS portu Konnektör: RJ-11 LAN Arayüzü: 10/100/1000 Base-Tx Auto MDI/MDI-X Konnektör: RJ-45 WLAN Arayüzü IEEE bg WEP, WPA,WPA2 2.4GHz Çalışma Aralığı : 0-35 C FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 27/87

29 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ EK-3 İŞLETMECİ HAREKETLERİ FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 28/87

30 EK:3 İŞLETMECİ HAREKETLERİ Aksi belirtilmedikçe bu Ek:3 te yapılan madde atıfları, yine bu Ek:3 te yer alan maddelere yapılmış sayılır 1. PORT TAHSİSİ VE TESİSİNDE UYGULANACAK USUL, ESAS ve CRM SİSTEMİ ERİŞİM ÜCRETLERİ 1.1. PORT TAHSİSİ VE TESİSİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR İşletmeci CRM Sistemi aracılığıyla, satış esnasında hane bazında boş port bilgisini görebilecektir. İşletmeci, bu Sözleşme kapsamında Türk Telekom un hane bazında bulunan portu CRM Sistemi üzerinden izleyebilecek, dinamik olarak satışını yapabilecek, hizmet alan Abonelerinin Abonelik işlemlerini, Abonelik iptali ve Arıza kaydı işlemlerini gerçekleştirebilecektir İşletmeci tarafından her Abone için bir ONT/MDU/KTA portu tahsis edilecektir. Bu port, bu adres dışında başka bir adresteki kişi ya da kurumlarla ortak kullanım için tesis edilemeyecektir. Bir port birden fazla Aboneye ve/veya birden fazla Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisine verilmeyecektir. Bu şekilde bir uygulamanın tespit edilmesi halinde söz konusu port ortak kullanımda bulunan kişi ya da kurumların kullanımına kapatılabilecektir İşletmeciyeye ait port üzerinde Türk Telekom ses hizmeti verebilir Kullanıcı Adı tanımları İşletmecinin Türk Telekom dan alacağı CRM Sistemi üzerinden yapılacak olup, bütün Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecileri de dahil olmak üzere mükerrer Kullanıcı Adı olmayacaktır İşletmeciye tahsis edilen portlara ilişkin tüm kayıtlar Türk Telekom sunucusunda tutulacaktır. FTTx Aboneliğinin gerçekleştirilmesi ve Accounting Kayıtlarının tutulabilmesi için zaruri olan hizmet numarası, Kullanıcı Adı, hız parametresi, CDR kullanım bilgileri Türk Telekom tarafından da tutulacaktır Abonelerin accounting kayıtları (internet bağlantı kayıtları) her iki Tarafta da tutulacak olup kota aşımı hesaplaşmalarında Türk Telekom un kayıtları esas alınacaktır. Accounting kayıtları arasında farklılık olması durumunda Taraflar söz konusu farklılığın nedenini ortak çalışma ile tespit edeceklerdir Sözleşme kapsamında hizmet alan Müşterilerin portlarının görüntülenebilmesi için Türk Telekom tarafından sağlanacak olan CRM Sistemi arayüzüne erişim için gereksinim duyulacak her FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 29/87

31 türlü yazılım, donanım, güvenlik ve iletişim için gerekli altyapı İşletmeci tarafından karşılanacaktır YALIN FIBER ERİŞİMİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Mevcut durumda FTTx altyapısı üzerinden ses aboneliği olmayanlar için Yalın Fiber tesis süreci; Hizmet almak isteyen kişiler İşletmeciye başvurur İşletmeci, CRM Sistemi üzerinden Yalın Fiber tesis talebini yapar ve Abonenin irtibat numarasını Türk Telekom a iletir. Söz konusu irtibat numarası tesis esnasında ihtiyaç halinde kullanılması dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır Yalın Fiber tesisinde Ek-5 te yer alan Hizmet Seviyesi Taahhüdü nde geçen süreler uygulanır Yalın Fiber tesis sürecine ait tamamlandı bilgisi, İşletmeciye CRM Sistemi aracılığıyla iletilir ve bu iletimden sonra toptan seviyede Yalın Fiber faturalama süreci başlar İlgili faturalama prosedürleri ve ücretler Ek-7 de yer almaktadır Mevcut durumda yalnızca FTTx altyapısı üzerinden ses Aboneliği veya FTTx altyapısı üzerinden ses aboneliği /Fiber İnternet Aboneliği olanlar için Yalın Fiber tesis süreci; Abonenin FTTx altyapısı üzerinden ses Aboneliği üzerinde kapanmamış bir iş emri (Devir, Nakil, Abonelik İptali) bulunması durumunda aynı devre üzerinde Yalın Fiber tesisi söz konusu iş emirleri tamamlandıktan sonra talep edilebilecektir Abone/müşteri hizmet aldığı/alacağı İşletmeciye Yalın Fiber hizmeti almak ve kendisi adına FTTx altyapısı üzerinden ses aboneliği sözleşmesinin fesih işlemlerini gerçekleştirmek üzere Madde 3 ya da 4 te yer alan talep formunu doldurmak suretiyle başvurur. İşletmeci, asgari 2 (iki) adet ıslak imzalı talep formundan birini saklayacaktır İşletmeci, Abonenin talep formunu ve kimlik fotokopisini Türk Telekom nezdinde oluşturulan platform üzerinden elektronik olarak Türk Telekom a iletir ve CRM Sistemi üzerinde Yalın Fiber pasif abonelik girişi yapar. İşletmeci, elektronik olarak ilettiği talep formunun ıslak imzalı nüshasını da 1 ay içerisinde Türk Telekom a iletecektir Türk Telekom, Yalın Fiber talebine ilişkin pasif abonelik girişi yapıldıktan sonra 2 (iki) gün içerisinde, Yalın Fiber talebine onay verecektir. T.C. kimlik numarası veya ilgili kimlik bilgilerinin (Adı, Soyadı, Baba adı, Anne Adı, Doğum tarihi) eşleşmemesi durumunda Türk Telekom tarafından söz FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 30/87

32 konusu 2 (iki) günlük süre içerisinde gerekçesi bildirilerek Yalın Fiber talebi reddedilir ve Türk Telekom tarafından pasif Abonelik iptal edilir. Türk Telekom tarafından Yalın Fiber talebine onay verilmesini müteakiben İşletmecinin açmış olduğu pasif Abonelik isteği aktif hale getirilecektir. Türk Telekom, pasif Aboneliğin aktif hale getirilmesini müteakiben, Ek-5 te yer alan Hizmet Seviyesi Taahhüdü nde geçen süreler dâhilinde Yalın Fiber tesis işlemlerini yürütecek ve tamamlayacaktır Yalın Fiber Abonelik tesis sürecinin tamamlandı bilgisi, İşletmeciye CRM Sistemi aracılığıyla iletilir Yalın Fiber tesis süreci tamamlandıktan sonra toptan seviyede Yalın Fiber faturalama süreci başlar. Ancak, FTTx altyapısı üzerinden ses aboneliği faturalama süreci bitmeden önce Yalın Fiber erişim ücreti faturalama süreci başlamayacaktır İlgili faturalama prosedürleri ve ücretler Ek-7 de yer almaktadır İşletmeci nin Abonesinin hizmet değişikliği taleplerine göre Cihaz ın tesliminden sorumlu olan taraf değişebilecektir. Cihaz ın Teslim Sorumluluğu ifadesi, Cihaz Tutanağı nda belirtilen hallerde Liste de yer alan Cihaz ın Türk Telekom a aynen ve sağlam olarak ve süresinde iade edilmesi yükümlülüğü ile bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi (Cihaz ın süresinde ve/veya aynen ve sağlam olarak iade edilmemesi) durumunda Cihaz Tutanağı nda belirtilen Cihaz bedelinin Türk Telekom a tek seferde nakden ödenmesi yükümlülüğünü kapsamaktadır. Buna göre: Mevcutta FTTx altyapısı üzerinden Ses hizmeti almakta olan bir Abone nin Yalın Fiber internet hizmetini almaya başlaması durumunda Cihaz ın Teslim Sorumluluğu İşletmeci ye geçecektir Mevcutta FTTx altyapısı üzerinden ses hizmeti ve Fiber internet erişimi hizmeti almakta olan bir Abone nin Yalın Fiber internet hizmetini almaya başlaması durumunda Cihaz ın Teslim Sorumluluğu İşletmeci ye geçecektir Mevcutta Yalın Fiber İnternet hizmeti almakta olan bir Abone nin FTTx altyapısı üzerinden ses aboneliği ve Fiber internet aboneliği hizmetini almaya başlaması durumunda Cihaz ın Teslim Sorumluluğu İşletmeci de olmayacaktır Mevcutta Yalın Fiber İnternet hizmeti almakta olan bir Abone nin Fiber Toptan Hat Kiralama Hizmeti ve Fiber İnternet hizmetini almaya başlaması durumunda Cihaz ın Teslim Sorumluluğu THK İşletmecisi ne geçecektir Cihaz ın Teslim Sorumluluğu nun İşletmeci ye geçtiği durumlarda aboneye teslim edilen FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 31/87

33 Cihaz/Cihazlar İşletmeci ile imzalanan Türk Telekomünikasyon A.Ş. FTTx Hizmeti Cihaz Kurulum Tutanağı ( Cihaz Tutanağı ) nın ekindeki Cihaz Listesi ne eklenecektir. Cihaz Tutanağı nda belirtilen hallerde Liste de yer alan Cihaz ın /Cihazların Türk Telekom a aynen ve sağlam olarak ve süresinde iade edilmesinden, bu yükümlülüğe aykırı davranılması durumunda ise Cihaz Tutanağı nda belirtilen cihaz bedelinin ödenmesinden İşletmeci/İşletmeciler sorumlu olacaktır. Cihaz sorumluluğunun İşletmeci de olmadığı durumda ise, İşletmeci ile imzalanan Türk Telekomünikasyon A.Ş. FTTx Hizmeti Cihaz Teslim Tutanağı ( Cihaz Tutanağı ) nın ekindeki Cihaz Listesi ndeki Cihazlar Liste den çıkarılacaktır CRM SİSTEMİ ERİŞİM ÜCRETLERİ Sözleşme kapsamında İşletmeciye talep edilen CRM Sistemi Erişim Paketine göre Sözleşmeye EK-7 de mevcut bedeli karşılığında, teknik imkanlar dahilinde, CRM Sistemi erişimi sağlanacaktır. 2. ORTAK YERLEŞİMD E UYGULANACAK USUL, ESAS VE ÜCRETLER 2.1. ORTAK YERLEŞİM USUL, ESAS VE SÜREÇLERİ FTTx Veri Akış Erişimine yönelik Ortak Yerleşim, Enerji ve Klimatizasyon hizmetleri için EK- 8 de yer alan usul, esas ve ücretler uygulanacaktır. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 32/87

34 3. FTTx Altyapısı Üzerinden Ses veya FTTx Altyapısı Üzerinden Ses + Fiber İnternet Aboneleri İçin YALIN FİBER TALEP FORMU BİREYSEL ABONE BİLGİLERİ T.C. Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Doğum Yılı Önceki Soyadı İrtibat Telefonu NUMARA BİLGİLERİ FTTx altyapısı üzerinden ses aboneliği numarası Talep Edilen Paketi Fiber İnternet Hizmet Numarası... FTTx altyapısı üzerinden ses aboneleri için İşbu Form ile beyan ettiğim tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ediyor, Yalın Fiber Hizmeti nin yukarıda beyan ettiğim adreste tesis edilmesine ve işbu formda beyan ettiğim bilgilerin tesis sürecinde Türk Telekom a iletilmesine onay veriyorum. Hâlihazırda sunulmakta olan FTTx altyapısı üzerinden ses hizmetine ilişkin abonelik sözleşmesinden dolayı Türk Telekom a karşı mali yükümlülüklerim saklı kalmak kaydıyla söz konusu abonelik sözleşmesinin iptaline/feshine yönelik işlemlerin şahsım adına...(iss Adı).. tarafından yürütülmesine onay veriyorum. İmza : Adı,Soyadı :... Tarih :../.../.. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 33/87

35 4. FTTx Altyapısı Üzerinden Ses veya FTTx Altyapısı Üzerinden Ses + Fiber İnternet Aboneleri İçin YALIN FİBER TALEP FORMU KURUMSAL ABONE BİLGİLERİ Vergi Numarası Vergi Numarası bulunmamaktadır. Ticaret Unvanı/Kurum Adı İrtibat Telefonu BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİ Adı Soyadı T.C. Kimlik No Başvuruda bulunan kişi yetkili ise Sirkülerin tasdik edildiği noter Sirkülerin tarihi/no su. Başvuruda bulunan kişi vekil ise Vekaletnamenin düzenlendiği noter.. Vekaletnamenin tarihi/no su.. NUMARA BİLGİLERİ FTTx altyapısı üzerinden ses aboneliği numarası Talep Edilen Paketi Fiber İnternet Hizmet Numarası... FTTx altyapısı üzerinden ses aboneleri için İşbu Form ile beyan ettiğim tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ediyor, Yalın Fiber Hizmeti nin yukarıda beyan ettiğim adreste tesis edilmesine ve işbu formda beyan ettiğim bilgilerin tesis sürecinde Türk Telekom a iletilmesine onay veriyorum. Hâlihazırda sunulmakta olan FTTx altyapısı üzerinden ses hizmetine ilişkin abonelik sözleşmesinden dolayı Türk Telekom a karşı mali yükümlülüklerim saklı kalmak kaydıyla söz konusu abonelik sözleşmesinin iptaline/feshine yönelik işlemlerin şahsım adına...(iss Adı).. tarafından yürütülmesine onay veriyorum. İmza : Adı,Soyadı Tarih :... : /.../.. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 34/87

36 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ EK-4 ABONE HAREKETLERİ FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 35/87

37 EK-4: ABONE HAREKETLERİ 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı; yetkilendirmesi çerçevesinde mevcut toptan erişim yöntemleri (Al- Sat, Veri Akış Erişimi) ile Abonelerine hizmet sunmakta olan İşletmecinin söz konusu hizmeti sunarken kullandığı toptan erişim yöntemini değiştirmesi ya da Abonenin mevcut toptan erişim yöntemlerinden biriyle hizmet veren başka bir Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisinden hizmet almak istemesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi, karşılanması ve ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Aksi belirtilmedikçe bu Ek:4 te yapılan madde atıfları, yine bu Ek:4 te yer alan maddelere yapılmış sayılır. 2. KAPSAM Bu doküman; İşletmecinin Abonelerine mevcut toptan erişim yöntemleri (FTTx Al-Sat, FTTx Veri Akış Erişimi) ile hizmet sunarken kullandığı toptan erişim yöntemini değiştirmesi ya da Abonenin mevcut toptan erişim yöntemlerinden biriyle hizmet veren başka bir Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisinden hizmet almak istemesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 3. MEVCUT TOPTAN ERİŞİM YÖNTEMLERİ (AL-SAT, VERİ AKIŞ ERİŞİMİ) İLE ABONELERİNE HİZMET SUNMAKTA OLAN İŞLETMECİNİN SÖZ KONUSU HİZMETİ SUNARKEN KULLANDIĞI TOPTAN ERİŞİM YÖNTEMİNİ DEĞİŞTİRMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR İşletmeci, toplu geçiş talebine ilişkin başvurusunu, Madde 7 de yer alan Talep Formuna göre, yazılı olarak ve Madde 5 te yer alan Başvuru Ücretinin ödendiğini gösterir dekont ile birlikte Türk Telekom Genel Müdürlüğüne yapacaktır İşletmeci, hizmet vermekte olduğu erişim yöntemindeki Abonelerden bir kısmının başka erişim yöntemine geçirilmesini talep edebilir. Ancak, bir domain ya Al- Sat modeli ya da FTTx Veri Akış Erişimi modeli için kullanılabileceğinden, İşletmeci Al-Sat ve FTTx Veri Akış Erişimi modelleri arasında karşılıklı geçiş için domain bazlı toplu geçiş talebinde bulunacaktır. İşletmecinin Yalın Fiber e toplu geçiş taleplerinde Ek-3, Ek-5, Ek-7 de yer alan süreç ve ücretler uygulanacaktır Türk Telekom, İşletmeciye geçişle ilgili olarak Trafik Teslim Noktası başına hazırlayacağı projeyi 20 (yirmi) gün içerisinde bildirir. Söz konusu projede, proje kapsamında yapılacak işlemler, proje FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 36/87

38 başlangıç tarihi (3.13 maddesi saklı kalmak kaydıyla, proje bildirim tarihinden itibaren en fazla 15 gün içerisinde olacak şekilde), proje bitiş tarihi, proje kapsamında abone bazında geçişlerin gerçekleşeceği gün ve zaman dilimleri (1. Zaman dilimi=09:00-12:00, 2. Zaman dilimi=12:00-15:00, 3. Zaman dilimi=15:00-18:00, hizmet kesintisi en fazla 2 saat olacak şekilde) ve 5 inci madde kapsamında hesaplanacak toplam geçiş ücreti yer alır. FTTx Al-Sat ve FTTx VAE modelleri arasındaki karşılıklı geçişlerde trafik teslim noktası başına bir iş gününde abone geçişi yapılacaktır. Geçişler için yapılacak projeler talep sırasına göre gerçekleştirilecektir İşletmeci, Türk Telekom un projeyi bildirimini müteakip 10 (on) Gün içerisinde geçiş ücretini Türk Telekom tarafından bildirilen banka hesabına eksiksiz bir şekilde yatıracak ve ilgili dekontu Türk Telekom a gönderecektir İlgili dekontun gönderilmesini müteakip Türk Telekom, İşletmeciye bildirmiş olduğu proje süresi içerisinde geçiş işlemlerini tamamlayacaktır. Söz konusu geçiş ücretinin tam olarak ödendiğine dair dekontun, anılan süre içerisinde Türk Telekom a gönderilmemesi durumunda başvuru iptal edilmiş sayılacaktır. Geçiş ücretinin eksik ödenmesi halinde, söz konusu eksiklik giderilinceye kadar, İşletmecinin talebi hakkında işlem yapılmayacaktır İşletmecinin proje başlangıç tarihine kadar geçiş talebini iptal etmesi durumunda başvuru ücreti hariç alınan geçiş ücreti iade edilir. İşletmecinin projenin başlamasından sonra talebini iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılmaz İşletmeci, Türk Telekom un geçiş işlemlerine başladığı tarih itibariyle sunmakta olduğu mevcut hizmetin geneline ilişkin geçiş talebi kapsamında herhangi bir değişiklik yapmayacaktır İşletmeci, Abonelerinin İşletmecinin toplu olarak hizmet vermekte olduğu toptan erişim yönteminden başka bir erişim yöntemine geçişinin yapılmasını talep ettiğinde belirlenecek olan teminat mektubunu geçiş yapacağı erişim hizmetine ilişkin sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde temin edecek ve Türk Telekom a sunacaktır Taraflardan her biri, geçiş işlemi esnasında ve sonrasında yaşanabilecek ve karşı Taraftan kaynaklanmayan her türlü teknik sorun, alınan hizmetin performansının düşmesi vb. aksaklıktan sorumlu olacaktır İşletmeci, geçiş yapacağı erişim yöntemine ilişkin sözleşmede yer alan Data Hızı Testi vb. işlemlere ilişkin talep, tahsis süreçlerine uyacak ve ilgili ücretleri ilgili sözleşmede yer alan faturalama esasları uyarınca ödeyecektir. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 37/87

39 3.11. Al-Sat modelinden FTTx VAE modeline toplu geçişlerde Türk Telekom un geçiş işlemlerini başlatması ile birlikte, İşletmeci geçişi yapılacak Abonelerine sunduğu yeni tarife paketlerinde herhangi bir değişiklik yapmayacaktır Al-Sat modelinden FTTx VAE modeline geçişler Türk Telekom un 3.3 maddesi kapsamında hazırlanan projenin bildirildiği ayın son iş günü gerçekleştirilir. 4. ABONENİN MEVCUT TOPTAN ERİŞİM YÖNTEMLERİNDEN (AL-SAT, VERİ AKIŞ ERİŞİMİ) BİRİYLE HİZMET VEREN BAŞKA BİR ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ İŞLETMECİSİNDEN HİZMET ALMAK İSTEMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR. 4.1 Abone, Madde 9, 10, 11 ya da 12 de yer alan Talep Formunu eksiksiz olarak doldurmak ve resmi kimlik belgesinin fotokopisini geçmek istediği Alıcı İşletmeciye vermek suretiyle, başvuruda bulunacaktır. Kurumsal aboneler ise talep formunun yanı sıra vergi levhasının fotokopisi ile imza sirküleri ya da vekaletnamenin bir örneğini Alıcı İşletmeciye iletecektir Alıcı İşletmeci, Aboneden alacağı Abonenin geçiş yapmak istediğine ilişkin hür iradesini bildiren ve Madde 9, 10, 11 ya da 12 de yer alan asgari 2 (iki) adet ıslak imzalı talep formundan birisi ile resmi kimlik belgesinin fotokopisini (kurumsal aboneler için talep formunun yanı sıra vergi levhasının fotokopisi ile imza sirküleri ya da vekaletnamenin bir örneğini) saklayacaktır Alıcı İşletmeci, erişim modeline göre Abonenin talep formu ile resmi kimlik belgesinin fotokopisini (kurumsal aboneler için talep formunun yanı sıra vergi levhasının fotokopisi ile imza sirküleri ya da vekaletnamenin bir örneğini) Türk Telekom nezdinde oluşturulan platform üzerinden elektronik olarak Verici İşletmeciye iletir. CRM sisteminde pasif abonelik girişi yapılır. Alıcı işletmeci, abonenin geçiş talebi kendisine ulaştıktan sonra ve otomasyon sisteminde pasif abonelik girişi yapmadan önce, oluşabilecek tüketici mağduriyetlerinin önlenmesini teminen, abonenin geçiş talebinin teyidi amacıyla çağrı merkezi veya müşteri hizmetleri vasıtasıyla aboneyi arayacak, abonenin irade beyanını alacak, bu aramayı kayıt altına alacak ve abonenin olumlu beyanını içeren çağrı kayıtlarını en az 1 yıl süreyle muhafaza edecektir. Bizzat kendisine ulaşılamayan ve/veya teyit alınamayan abonenin geçiş talebi otomasyon sistemine girilmeyecektir. Alıcı İşletmeci, elektronik olarak ilettiği talep formunun ıslak imzalı nüshasını da 1 ay içerisinde Verici İşletmeciye iletecektir Abonenin işletmeci değişikliği sırasında erişim modelinin de değişmesi durumunda farklı erişim modellerine ilişkin otomasyon sistemleri eşgüdümlü çalışacaktır. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 38/87

40 4.5. Verici İşletmeci, geçiş talebine ilişkin pasif abonelik girişi yapıldıktan sonra 2 gün içerisinde, Abonenin aboneliğinin iptali talebini girerek Alıcı İşletmeciye geçmesine onay verecektir. Verici İşletmeci tarafından; Aboneliğin başka bir İşletmeciye ait olması, Abonenin devam eden bir geçiş işleminin bulunması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarasının yanlış veya eksik olması, Yabancı uyruklu kişiler için resmi kimlik belgelerinde yer alan kimlik bilgilerinin (Adı, Soyadı) eşleşmemesi Kurumsal aboneler için vergi numarasının uyuşmaması, Vergi numarası bulunmayan kurumsal aboneler için Ticaret unvanı/kurum adının uyuşmaması, Talep Formunun eksik doldurulmuş olması, Talep Formu, resmi kimlik belgesinin fotokopisinin (kurumsal aboneler için vergi levhasının fotokopisi ya da imza sirküleri/vekâletnamenin bir örneğinin) elektronik ortamda eksik olması, durumlarında söz konusu 2 günlük süre içerisinde gerekçeleri bildirilerek geçiş talebi reddedilir ve Türk Telekom tarafından pasif Abonelik iptal edilir. Verici İşletmeci tarafından geçiş talebine onay verilmesini müteakiben Alıcı İşletmecinin açmış olduğu pasif Abonelik isteği aktif hale getirilecektir. Türk Telekom, pasif Aboneliğin aktif hale getirilmesini müteakiben, 5.2 maddesinde yer alan Tablo 1, 2 ve 3 teki süre ve ücretler dahilinde geçiş işlemlerini yürütecek ve tamamlayacaktır Alıcı İşletmeci, Verici İşletmeci tarafından geçişe onay verilinceye kadar pasif abonelik talebini iptal edebilir Abonenin halihazırda Yalın Fiber erişim almakta olduğu Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisinden başka bir Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisine geçişine ilişkin süreçler (Yalın Fiber erişim yöntemlerine geçiş hariç) işbu ek kapsamında düzenlenmemektedir Alıcı İşletmeci veya Verici İşletmeci ile Abone arasındaki ticari ve hukuki ilişkiden kaynaklanan hak, yükümlülük ve borçlardan dolayı Türk Telekom a herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir Türk Telekom, Abonenin yararlandığı servise ilişkin faturayı, geçiş işleminin fiilen gerçekleştiği ana kadar Verici İşletmeciye, daha sonrasında ise Alıcı İşletmeciye keser. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 39/87

41 4.10. Geçiş talebinde bulunan Abonenin Hizmet Numarasına ait halihazırda hizmet almakta olduğu modele ait kapanmamış bir İş Emri (Devir, Nakil, Abonelik İptali) varsa, Abonenin geçiş talebi karşılanmayacaktır Abone, hizmet almakta olduğu Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisini değiştirdikten ve bu yeni Aboneliği aktif hale getirildikten sonra 90 (doksan) Gün boyunca başka bir geçiş talebinde bulunamayacaktır. Abone 1 (bir) yıl içerisinde en fazla 4 (dört) kez geçiş talebinde bulunabilecektir Abonenin geçiş talebinin tamamlanması için, eğer Alıcı İşletmeci uç birim olarak HGW uç cihazını kullanmıyorsa, uç birim ayarları Alıcı İşletmeci sorumluluğunda olacaktır Halihazırda Yalın Fiber erişim almakta olan Abonenin başka bir İşletmeciden hizmet almaya başlaması durumunda, Türk Telekomünikasyon A.Ş. FTTx Hizmeti Cihaz Kurulum Tutanağı ile Abone ye teslim edilen ve kurulumu yapılan Cihaz/Cihazlar kullanılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda kurulumu yapılan cihazlar, kurulum tarihi itibariyle verici İşletmeci ile imzalanan Türk Telekomünikasyon A.Ş. FTTx Hizmeti Cihaz Teslim Tutanağı ( Cihaz Tutanağ ) nın ekinde yer alan Cihaz Listesi nden çıkarılacak olup, alıcı İşletmeci ile imzalanan Cihaz Tutanağı nın ekindeki Cihaz Listesi ne eklenecektir. Cihaz Tutanağı nda belirtilen hallerde Liste de yer alan Cihaz ın /Cihazların Türk Telekom a aynen ve sağlam olarak iade edilmesinden,cihaz Tutanağı nda belirtilen cihaz bedelinin ödenmesinden, Cihaz Tutanağında belirtilen cihaz bedelinin ve Cihaz ın /Cihazların hasarlı şekilde Türk Telekom a iadesi durumunda ödenecek tutardan geçiş yapılan İşletmeci sorumlu olacaktır. Ayrıca, geçiş yapılan İşletmeci, her bir Cihaz açısından, geçiş tarihine kadar cihaz bedeli nedeniyle doğmuş ve geçiş tarihinden sonra doğacak olan tüm borçların ödenmesinden de sorumlu olacaktır. 5. MEVCUT TOPTAN ERİŞİM YÖNTEMLERİ (AL-SAT, VERİ AKIŞ ERİŞİMİ) İLE ABONELERİNE HİZMET SUNMAKTA OLAN İŞLETMECİNİN SÖZ KONUSU HİZMETİ SUNARKEN KULLANDIĞI TOPTAN ERİŞİM YÖNTEMİNİ ABONE BAZINDA DEĞİŞTİRMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK ESASLAR 5.1. Modeller arasında bireysel Abone geçişi, bir İşletmecinin Tablo-1 de yer alan ve birbirleri arasında bireysel geçiş yapılması mümkün olan modellerinden biriyle hizmet alan bir Abonesini, geçirmek istediği modelde Türk Telekom la geçerli bir Sözleşmesi olması koşuluyla, hizmet sunduğu başka bir modele Otomasyon Sistemlerini kullanarak geçirmesidir. Bu durumda Tablo-1 de yer alan Geçiş Süreleri, Tablo-2 de yer alan Kesinti Süreleri ve Tablo-3 te yer alan Geçiş Ücretleri geçerlidir. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 40/87

42 6. ÜCRETLER VE SÜREÇLER 6.1. İşletmecinin, Abonelerinin hizmet vermekte olduğu erişim yönteminden farklı bir erişim yöntemine toplu olarak geçirilmesine ilişkin alınacak geçiş ücretinden mahsup edilmek üzere ve geri ödemesiz olarak, her bir talep için 493,93 TL tutarında Başvuru Ücreti alınacaktır Abonenin mevcut toptan erişim yöntemlerinden (Al-Sat, Veri Akış Erişimi) biriyle hizmet veren başka bir Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisinden hizmet almak istemesi durumunda uygulanacak Geçiş Süresi, Kesinti Süresi ve Geçiş Ücreti, Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3 te yer almaktadır Tablo-1: Geçiş Süresi (İş Günü) AL-SAT VAE Yalın Fiber AL-SAT VAE Yalın Fiber Tablo-2: Kesinti Süresi (Saat) AL-SAT VAE Yalın Fiber AL-SAT VAE Yalın Fiber FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 41/87

43 Tablo-3: Geçiş Ücreti (TL) AL- SAT VAE Yalın Fiber AL-SAT 6,02 6,02 6,02 VAE 6,02 6,02 6,02 Yalın Fiber - - 6,02 7. DİĞER HUSUSLAR 7.1. Ücretlere KDV, ÖİV ve diğer h e r t ü r l ü vergi, resim, harç, fon v e b e n z e r i mali yükümlülükler dâhil edilmemiştir. Yasal uygulamalar nedeniyle, söz konusu vergiler dışında yeni vergiler, resim, harç, fon ve benzeri mali yükümlülükler gelmesi veya mevcut olanların oranlarında değişiklikler yapılması halinde, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan vergi, resim, harç, fon ve benzeri mali yükümlülüklerin oranları uygulanacaktır Başvuru Ücreti her yıl Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki yıl için açıklanan yıllık TÜFE oranında ve yıllık olarak arttırılacaktır. Yıl boyunca belirlenen bu ücretler geçerli olacaktır Mali ve ekonomik şartların olağanüstü değişiklik göstermesi halinde, Türk Telekom tarafından bu Ek t belirtilen ücretlerde kısmen veya tamamen değişiklik yapılabilecektir 7.4. Faturalama ve ücretlendirmeye ilişkin burada yer almayan hususlarda, İşletmecinin veya Alıcı İşletmecinin ilgili hizmete ilişkin imzalamış olduğu sözleşme hükümleri esas alınacaktır. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 42/87

44 8. İŞLETMECİNİN ERİŞİM YÖNTEMİNİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN TALEP FORMU Talep Sahibi İşletmeci: Hangi modelden hangi modele geçeceği: FTTx Versiyon 1 Al-Sat FTTx Versiyon 1 VAE ( ) FTTx Versiyon 1 VAE FTTx Versiyon 1 Al-Sat ( ) İşletmeci:.. İmza:... Tarih:.../.../20. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 43/87

45 9. ABONENİN İŞLETMECİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN TALEP FORMU 2A T.C. Kimlik No Adı Soyadı BİREYSEL ABONE BİLGİLERİ İrtibat telefonu Verici İşletmeci Alıcı İşletmeci İŞLETMECİ VE NUMARA BİLGİLERİ Fiber internet Hizmeti Alınan Telefon Numarası Fiber İnternet Hizmet Numarası Bu formda belirtilen İnternet erişim hizmetinin yukarıda adı geçen Alıcı İşletmeciye taşınmasına ilişkin bilgilerin, Alıcı İşletmeci tarafından geçiş sürecinde gerekli birimlere verilmesine, abonesi olduğum Verici İşletmeciye karşı taahhüt, fatura borcu vb. mali yükümlülüklerim saklı kalmak kaydıyla Verici İşletmeci tarafından halihazırda sunulmakta olan internet erişim hizmetine ilişkin abonelik sözleşmesinin iptaline/feshine yönelik işlemlerin şahsım adına Alıcı İşletmeci tarafından yürütülmesine onay veriyorum. İmza : Tarih :././ FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 44/87

46 10. ABONENİN İŞLETMECİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN TALEP FORMU 2B KURUMSAL ABONE BİLGİLERİ Vergi numarası Ticaret unvanı / Kurum adı İrtibat telefonu Vergi Numarası bulunmamaktadır. BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİ Adı Soyadı T.C. Kimlik No İŞLETMECİ VE NUMARA BİLGİLERİ Verici İşletmeci Alıcı İşletmeci Fiber İnternet Hizmeti Alınan Telefon Numarası Fiber İnternet Hizmet Numarası Bu formda belirtilen İnternet erişim hizmetinin yukarıda adı geçen Alıcı İşletmeciye taşınmasına ilişkin bilgilerin, Alıcı İşletmeci tarafından geçiş sürecinde gerekli birimlere verilmesine, abonesi olduğumuz Verici İşletmeciye karşı taahhüt, fatura borcu vb. mali yükümlülüklerim saklı kalmak kaydıyla Verici İşletmeci tarafından halihazırda sunulmakta olan internet erişim hizmetine ilişkin abonelik sözleşmesinin iptaline/feshine yönelik işlemlerin Firmamız/Kurumumuz adına Alıcı İşletmeci tarafından yürütülmesine onay veriyorum. İmza : Tarih : / /.. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 45/87

47 11. ABONENİN İŞLETMECİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN TALEP FORMU 3A T.C. Kimlik No Adı Soyadı BİREYSEL ABONE BİLGİLERİ İrtibat telefonu Verici İşletmeci Alıcı İşletmeci İŞLETMECİ VE NUMARA BİLGİLERİ Fiber Hizmeti Alınan Telefon No Fiber Hizmet No Bu formda belirtilen İnternet erişim hizmetinin yukarıda adı geçen Alıcı İşletmeciye taşınmasına ilişkin bilgilerin, Alıcı İşletmeci tarafından geçiş sürecinde gerekli birimlere verilmesine, abonesi olduğum Verici İşletmeci ve Türk Telekom a karşı taahhüt, fatura borcu vb. mali yükümlülüklerim saklı kalmak kaydıyla Verici İşletmeci tarafından halihazırda sunulmakta olan internet erişim hizmeti ve Türk Telekom tarafından sunulmakta olan Fiber ses hizmetine ilişkin abonelik sözleşmelerinin iptaline/feshine yönelik işlemlerin şahsım adına Alıcı İşletmeci tarafından yürütülmesine onay veriyorum. İmza : Tarih :../../.. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 46/87

48 12. ABONENİN İŞLETMECİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN TALEP FORMU 3B KURUMSAL ABONE BİLGİLERİ Vergi numarası Ticaret unvanı / Kurum adı İrtibat telefonu Vergi Numarası bulunmamaktadır. BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİ Adı Soyadı T.C. Kimlik No İŞLETMECİ VE NUMARA BİLGİLERİ Verici İşletmeci Alıcı İşletmeci Fiber İnternet Hizmeti Alınan Telefon Numarası Fiber İnternet Hizmet Numarası Bu formda belirtilen İnternet erişim hizmetinin yukarıda adı geçen Alıcı İşletmeciye taşınmasına ilişkin bilgilerin, Alıcı İşletmeci tarafından geçiş sürecinde gerekli birimlere verilmesine, abonesi olduğumuz Verici İşletmeciye ve Türk Telekom a karşı taahhüt, fatura borcu vb. mali yükümlülüklerim saklı kalmak kaydıyla Verici İşletmeci tarafından halihazırda sunulmakta olan internet erişim hizmeti ve Türk Telekom tarafından sunulmakta olan Fiber ses hizmetine ilişkin abonelik sözleşmelerinin iptaline/feshine yönelik işlemlerin Firmamız/Kurumumuz adına Alıcı İşletmeci tarafından yürütülmesine onay veriyorum. İmza : Tarih :././.. FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi 47/87

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE... ARASINDAKİ FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON

Detaylı

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 2 SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 2 SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 2 SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. 1. TARAFLAR İşbu FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 2 Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.), merkezi Turgut Özal

Detaylı

L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL 1. TARAFLAR İşbu Ek Protokol, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler, ANKARA

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. 1. TARAFLAR İşbu Al-Sat Yöntemiyle FTTx Versiyon 1 Toptan Satış Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak adlandırılacaktır.),

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve. 1. TARAFLAR İşbu Al-Sat Yöntemiyle FTTx Versiyon 2 Toptan Satış Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.),

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Fiberlink Hizmetinin Referans Kiralık Devre Teklifine Eklenmesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Fiberlink Hizmetinin Referans Kiralık Devre Teklifine Eklenmesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 23.11.2012 Karar No : 2012/DK-07/589 Gündem Konusu : Fiberlink Hizmetinin Referans Kiralık Devre Teklifine Eklenmesi. KARAR :Erişim ve Tarifeler

Detaylı

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ EK-4 ABONE HAREKETLERİ I P V A E Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2008 REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ

Detaylı

ABONE/İŞLETMECİ TARAFINA KURULACAK TDM TEÇHİZATLARININ TÜRK TELEKOM A AİT OLMASI VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KURULMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROTOKOL

ABONE/İŞLETMECİ TARAFINA KURULACAK TDM TEÇHİZATLARININ TÜRK TELEKOM A AİT OLMASI VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KURULMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROTOKOL ABONE/İŞLETMECİ TARAFINA KURULACAK TDM TEÇHİZATLARININ TÜRK TELEKOM A AİT OLMASI VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KURULMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROTOKOL 1. TARAFLAR Bu Protokol, merkezi Ankara da bulunan Türk

Detaylı

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI 1.1. İşletmeciden Alınacak Teminata

Detaylı

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ EK-4 ABONE HAREKETLERİ I P V A E Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 REFERANS YEREL AĞA ERİŞİM TEKLİFİ EK-6 HİZMET KALİTESİ ve HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ 1. HİZMET SEVİYESİ 1.1. Türk Telekom, İşletmeciye sunulan Yerel Ağa Erişim hizmetlerinde

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

TOPTAN Wİ-Fİ ALTYAPI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve İŞLETMECİ ADI

TOPTAN Wİ-Fİ ALTYAPI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve İŞLETMECİ ADI TOPTAN Wİ-Fİ ALTYAPI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve İŞLETMECİ ADI TOPTAN Wi-Fi ALTYAPI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Toptan Wi-Fi Altyapı Hizmeti Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE KAPSAM 1.3. TANIMLAR KISALTMALAR 1.4.

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ

REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi Sayfa 1 R E YET EK-1 REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ 1. GENEL

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ EK-4 ABONE HAREKETLERİ IP V A E Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

SSG İNTERNET ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPTAN WIFI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1/1

SSG İNTERNET ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPTAN WIFI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1/1 SSG İNTERNET ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve TOPTAN WIFI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1/1 SSG İNTERNET ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

TÜRK TELEKOM ŞEBEKESİNDE ALTYAPI PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOM ŞEBEKESİNDE ALTYAPI PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOM ŞEBEKESİNDE ALTYAPI PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. 1. TARAFLAR İşbu Türk Telekom Şebekesinde Altyapı Paylaşımı Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak adlandırılacaktır.),

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1

Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1 Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER...3 1.1. GİRİŞ...3 1.2. AMAÇ VE KAPSAM...3

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyonlar.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyonlar. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.07.2011 Karar No : 2011/DK-07/351 Gündem Konusu : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyonlar. KARAR : 5809 sayılı Elektronik

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İnternet FİBERİN KRALI KAMPANYASINA DÂHİL TERCİH EDİLEN HİZMET TARİFESİ PAKETLER HIZ AKN KAMPANYA İNDİRİM FİYATI BEDELİ TTNET FİBERNET Limitsiz

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

FiberLink HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ

FiberLink HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ FiberLink HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ I- KAPSAM Bu Taahhüt; Türk Telekom tarafından sunulan FiberLink hizmetinin başvuru, tahsis ve tesisi ile arıza takip ve ıslah süreçlerinde Hizmet Seviyesi Taahhüdüne

Detaylı

YÜKSEK HIZ KAMPANYASI 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

YÜKSEK HIZ KAMPANYASI 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ YÜKSEK HIZ KAMPANYASI 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO İnternet Türk Telekom Yalın internet ABONENİN TERCİH ETTİĞİ PAKET İÇİN AŞAĞIDAKİ

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 20 Temmuz 2004 SALI Sayı : 25528 YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

İŞYERİM FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İnternet FİBERİN KRALI KAMPANYASINA DÂHİL TERCİH EDİLEN HİZMET TARİFESİ İnternet Paketleri Bağlantı Hızı Aylık Kullanım AKN Kampanyalı

Detaylı

1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını,

1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını, EK-1 SSG İNTERNET HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI KISIM 1: TANIMLAR 1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını, 1.2

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ

IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ 1. GENEL HÜKÜMLER... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. AMAÇ VE KAPSAM...

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin/işletmecilerinin* ( Abone/İşletmeci

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME

GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME ABONELİK TÜRÜ : Yeni Abone İNTERNET HİZMET NO : TAAHHÜT SÜRESİ : 24 ay KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 ay İNTERNET TARİFE ÜCRETİ KAMPANYALI FİYAT* İNDİRİM TUTARI** Yalın FİBERNET

Detaylı

HIZI KEŞFET SABİT FİYAT KAMPANYASI BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HIZI KEŞFET SABİT FİYAT KAMPANYASI BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HIZI KEŞFET SABİT FİYAT KAMPANYASI BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ: Yalın İnternet İnternet + ALO Paket İNTERNET HİZMET NO :... İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO :... DAHİL OLUNAN

Detaylı

TTNET ÜNİVERSİTELİ KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTNET ÜNİVERSİTELİ KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTNET ÜNİVERSİTELİ KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ ABONELİK TÜRÜ : BİREYSEL BAĞLANTI TÜRÜ : TTNET İNTERNET / TTNET YALIN İNTERNET TTNET İNTERNET / TTNET YALIN İNTERNETHİZMET NO : Üniversiteli Kampanyası

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO :... İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO :... Kampanya Kapsamında Sunulan Bireysel Paketler DAHİL OLUNAN PAKET

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

TTVPN HİZMETİ VE PORT ÜCRETİ NDE İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTVPN HİZMETİ VE PORT ÜCRETİ NDE İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTVPN HİZMETİ VE PORT ÜCRETİ NDE İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki Devre Listesi

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. :Turknet, Net Ankara ile Vodafone ve Turknet ile Turkcell Arasındaki Uzlaştırma Talebi

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. :Turknet, Net Ankara ile Vodafone ve Turknet ile Turkcell Arasındaki Uzlaştırma Talebi BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :20.01.2011 Karar No :2011/DK-07/25 Gündem Konusu :Turknet, Net Ankara ile Vodafone ve Turknet ile Turkcell Arasındaki Uzlaştırma Talebi KARAR

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ. Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ. Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi Sayfa 1 REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER

Detaylı

İŞLETMECİ DNS HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ DNS HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ DNS HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve... İŞLETMECİ DNS HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ 1/10 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler, ANKARA adresinde mukim

Detaylı

REFERANS ORTAK YERLEŞİM ve TESİS PAYLAŞIMI TEKLİFİ

REFERANS ORTAK YERLEŞİM ve TESİS PAYLAŞIMI TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS ORTAK YERLEŞİM ve TESİS PAYLAŞIMI TEKLİFİ Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi Sayfa 1 R O Y T E P T REFERANS ORTAK YERLEŞİM VE TESİS PAYLAŞIMI TEKLİFİ

Detaylı

KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ABONELİK TÜRÜ Yeni Abone TTNET İnternet Hizmet No :... TAAHHÜT SÜRESİ : 24 ay KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 ay KAMPANYA PAKETLERİ PAKET KAMPANYALI FİYAT*

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş....

AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.... AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve... AL-SAT YÖNETEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. GENEL HÜKÜMLER...2 1.1.GİRİŞ... 2 1.2. AMAÇ VE KAPSAM... 2 1.3. TANIMLAR

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: 1. TTNET A.Ş. nin ( İşletmeci ) 1000 Mbps ve altı hızlarda Metro Ethernet İnternet Devresi nde

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

KAMU KURUM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMU KURUM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KAMU KURUM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ: İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO: İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO: YENİ VE MEVCUT MÜŞTERİYE AÇIK PAKETLER PAKET İSMİ ULTRANET LİMİTSİZ 50

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ. Takrir Eki-1

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ. Takrir Eki-1 Takrir Eki-1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi Sayfa 1 REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ

Detaylı

2. Abone, Kampanya kapsamına dahil olan her bir Hizmet açısından aşağıda içerikleri belirtilen iki taahhüt seçeneğinden birini tercih edebilecektir:

2. Abone, Kampanya kapsamına dahil olan her bir Hizmet açısından aşağıda içerikleri belirtilen iki taahhüt seçeneğinden birini tercih edebilecektir: TT SANAL SANTRAL HİZMETİNDE TEÇHİZAT KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi, Katılım Koşulları nın ve Taahhütnamesi nin ayrılmaz bir eki konumundaki

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki Devre Listesi nde

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ REYET Sayfa 1 EK-1 REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER... 4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. GİRİŞ... 4 AMAÇ

Detaylı

DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme, bir tarafta EDM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLER A.Ş (bundan sonra SERVİS SAĞLAYICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

VERİ MERKEZİ İŞLETEN İŞLETMECİLERE YÖNELİK VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK SÖZLEŞME

VERİ MERKEZİ İŞLETEN İŞLETMECİLERE YÖNELİK VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK SÖZLEŞME VERİ MERKEZİ İŞLETEN İŞLETMECİLERE YÖNELİK VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu Ek Sözleşme, Merkezi Turgut Özal Bulvarı

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ. Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ. Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ Sayfa 1 REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 1.1. GİRİŞ...3 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİM.F.22/00../ /20. MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR TESİSAT NO: Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı / ünvanı EK

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:153 Tepebaşı 80050 İstanbul Tel: (212) 313 1000 Fax: (212) 292 5390 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri

Detaylı

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin mevcut kurumsal/bireysel (Abone) internet hizmeti abonelerinin ( Abone ) peşin,12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ

TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ İşbu Form un eki konumundaki Devreye Ait Bilgiler Formu nda tercih ettiğiniz fatura gönderim şeklini işaretlemeniz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Toptan Hat Kiralama Hizmeti Yoluyla Abonelerine Ses Hizmeti Sunan Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerinin Erişim Yöntemi Değiştirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1/1

SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1/1 SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1/1 SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Detaylı

GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME

GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME ABONELİK TÜRÜ: Yeni Abone İNTERNET HİZMET NO : TAAHHÜT SÜRESİ : 24 ay / 12 ay KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 ay / 12 ay İNTERNET KAMPANYALI FİYAT* İNDİRİM TUTARI** Yalın FİBERNET

Detaylı

(bundan böyle "İŞLETMECİ" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

(bundan böyle İŞLETMECİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler, ANKARA adresinde mukim Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır) ile merkezi adresinde bulunan

Detaylı

REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ. Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi 1/107

REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ. Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi 1/107 REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ 1/107 REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.3. TANIMLAR VE KISALTMALAR... 4 1.4.

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

İŞYERİM FİBERNETİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM FİBERNETİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM FİBERNETİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN

Detaylı