Küme değerleme sistemi: Veri yönetimi ve kurumsal değişim üzerine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küme değerleme sistemi: Veri yönetimi ve kurumsal değişim üzerine"

Transkript

1 Küme değerleme sistemi: Veri yönetimi ve kurumsal değişim üzerine Dr. Volkan Çağdaş Yıldız Teknik Üniversitesi Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Taşınmaz Değerleme Orta Dönem Toplantısı 27/ , İstanbul

2 İçerik Sunu içeriği 1. Küme değerleme sistemi için veri altyapısı: Kamu sicilleri 2. Küme değerleme sistemi için kurumsal değişim: Teorik / metodolojik yaklaşımlar

3 Küme değerlemesi giriş Tanım Küme değerlemesi, çok sayıdaki taşınmazın ya da taşınmazlardan oluşan grupların değerleme günündeki değerlerinin standartlaştırılmış süreçlerle ve istatistiksel testlerle belirlenmesi işlemidir (IAAO, 1990). Çoğunlukla bilgisayar desteği ile yürütülmesinden ötürü, bilgisayar destekli küme değerlemesi (computer aided mass appraisal) olarak da bilinir. Kullanım amacı Çıkış noktası ve temel kullanım amacı, emlak vergisi uygulamalarıdır. Özel sektör uygulamalarında (örn., mortgage) aynı temellere ve içeriğe sahip otomatikleştirilmiş değerleme modelleri (automated valuation models) kullanılır. Standardizasyon International Association of Assessing Officers,

4 Küme değerlemesi bileşenler Bileşenleri (1) Veri yönetim bileşeni: Taşınmazların nitelik verilerini ve piyasa verilerini (satış, maliyet, gelir ve gider) toplama, düzenleme, organize etme, depolama ve güncelleme (2) Değerleme bileşeni: Değerleme modellerinin belirlenmesi, analizi, test edilmesi ve uygulanması (3) Performans analizi bileşeni: Küme değerleme sisteminin doğruluğunun ölçülmesi (4) İtiraz bileşeni: İtirazların ele alınması (IAAO, 1990; Gloudemans, 1999).

5 Küme değerlemesi değerleme modelleri Küme değerlemesi değerleme modelleri u X X X Y k k u X k e X X Y k u X X X X Y k X k X X Y: Bağımlı değişken (taşınmaz değeri, kira bedeli, kapitalizasyon oranı vb.) X: Bağımsız değişken (hukuki, yapısal, çevresel, sosyal değişkenler vb.) β: Katsayılar u: Kalıntı / hata terimi

6 Küme değerlemesi değişkenler Modellerde kullanılan değişkenler (1) Yasal değişkenler: Mülkiyet hakları, niteliği, resmi satış fiyatı, plan koşulları, kamu hukuku kısıtlamaları vd. (2) Konumsal değişkenler: Adres, kadastral tanımlayıcılar, koordinat değerleri, değer zonları vd. (3) Yapısal değişkenler: Yapı türü, kalitesi, kat sayısı, yapı bileşenleri, yapım tarihi, oda sayısı, yüzölçümü vd. (4) Çevresel / topoğrafik değişkenler: Kamu hizmetleri ve altyapıdan yararlanma, toplumsal istenilirlik, manzara durumu, eğim vd.

7 Küme değerlemesi değişkenler Kamu sicili Tapu sicili Kadastro Ulusal Adres Veri Tabanı Diğer kayıtlar Vergi kayıtları Yapı kayıtları Veri türü Kayıt nesnesi: Taşınmaz (parsel, bağımsız bölüm, bağımsız ve sürekli haklar) Öznitelik verileri: Adres, nitelik, yüzölçümü, edinim nedeni ve tarihi; mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar ve şahsi haklara ilişkin bilgiler Projeler: TAKBIS (tapu kayıtlarının otomasyonu) Kayıt nesnesi: Parsel Öznitelik verileri: Adres, nitelik, yüzölçümü (fen klasörü); ölçü değerleri, koordinatlar (teknik belgeler, kadastro planı/tapu planları) Projeler: MEGSİS (tapu kayıtları + kadastro entegrasyonu) Kayıt nesnesi: Tüm binalar, bina birimleri, yapısız imar parselleri (arsa) Öznitelik verileri: Yasal yapılar için yapı belgeleri, yasadışı yapılar için kısıtlı veriler Projeler: MAKS (adres kayıtları + konumsal veri entegrasyonu) Veri türü Kayıt nesnesi: Vergi yükümlüsü Yükümlülerce verilen beyanname/bildirimler belediyelerce GIS/MIS lerde veya basılı formlarda tutuluyor. Bazı belediyelerde konumsal veriyle entegre. Resmi ve standart bir veri modeli kullanılmıyor. Bildirimlerin doğruluğu şüpheli, nadiren denetleniyor. Kayıt nesnesi: Bina, bina birimi Öznitelik verileri: Yasal yapı ve yapı birimlerine ilişkin detaylı veriler var. UAVT ye entegre.

8 Adres tutarsız: UAVT ile uyumlu değil! KMK da kayıtlı bağımsız bölüm no ları fiili durumla uyuşmuyor! Yüzölçüm problemli: Kadastral ölçülerden alınan yüzölçüm ile tapu yüzölçümü arasında tecviz dışı hatalar var! Kat Mülkiyeti Kütüğüne bağımsız bölüm yüzölçümü kaydedilmiyor. Net alan brüt alan problemi? Edinim bedeli doğru değil: Edinim bedeli, kamulaştırma veya SP amaçlı devir işlemleri dışında gerçeği yansıtmıyor! Örneğin, taşınmaz ipotekle alınıyor; aynı günde yapılan ipotek tesisi ve satış için tapu kütüğünün ilgili bölümlerinde iki farklı değer kaydediliyor. Kamu hukuku kısıtlılıkları: Kamu hukukundan doğan ve tapu kütüğüne kaydedilmeyen kısıtlılıklar? Gayrimenkul niteliği belirsiz: Tesis kadastrosu ve kadastro yenilemesi sırasında kullanılan resmi bir taşınmaz sınıflandırma sistemi yok! Örneğin, arsa, arazi, 2 katlı kagir ev ve bahçesi, zeytinlik vb. Değişiklik işlemleri (imar uygulaması) ve diğer bazı durumlar (kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş) dışında cins değişikliği malikin inisiyatifine bırakılmış! Yasadışı yapılar doğal olarak tanımlanamıyor: Sorun tekil taşınmaz değerlemelerinde zemin incelemesiyle aşılıyor. Zeminde inceleme yapılmadan bilgisayar desteğiyle yürütülecek küme değerlemesinde; görmediğiniz, tanımlayamadığınız, niteliğini bilmediğiniz bir yapıya nasıl değer biçeceksiniz?

9

10 Küme değerlemesi öneriler En çok gereksinim duyulan çözüm Kadastral verilerin değerleme sektörünün gereksinimlerini karşılayacak biçimde iyileştirilmesi (1) Nitelik, adres, yüzölçüm, konum vb. verilerinin; değişiklik, sayısallaştırma ve yenileme işlemleri sırasında iyileştirilmesi. (2) Öncelikle kamulaştırma ve SP amaçlı devir işlemlerinin analiziyle, cadde/sokak/ada ölçeğinde birim ortalama değerlerin belirlemesi ve yayımlanması.

11 Küme değerlemesi öneriler En ideal çözüm Arazi veri yönetimi altyapısına dayalı bir küme değerleme sistemi Arazi yönetimi (land administration): Arazi ve araziye bağlı kaynakların mülkiyetine, değerine ve kullanımına ilişkin bilgileri kaydetme ve yayımlama süreçleri. (The term of land administration refers to the processes of recording and disseminating information about the ownership, value and use of land and its associated resources, UNECE 1996). Kapsam Land administration; taşınmazlarla ilgili farklı kuruluşların sorumluluğunda olan kamu sicillerinin (mülkiyet, değer ve kullanım bilgilerinin) yönetimini ifade eder. Land administration teriminin özü kadastral sistemdir (kadastro + tapu sicili). Kadastral sistem, taşınmazlarla ilgili diğer kamu sicilleri ile desteklenir.

12 Küme değerlemesi arazi yönetimi Arazi yönetimi (land management): Arazinin hem ekonomik hem de çevresel açılardan sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yönetimiyle ilgili eylemlerin tümü (FIG ve UN, 1999). Kapsam Arazi kullanım politikalarının oluşturulması, arazi düzenlemeleri, değerleme ve vergilendirme, altyapı hizmetlerinin yönetimi, orman ve tarım alanları vb doğal kaynakların yönetimi, arazinin en iyi kullanımıyla ilgili aktivitelerin izlenmesi. LM, arazinin bir arazi politikasına uygun biçimde kullanımına yönelik kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından yürütülen tüm aktiviteleri içerir.

13 Küme değerlemesi kamu sicilleri Var olan kamu sicilleri = Kadastro + Tapu sicili + Adres sicili Önerilen kamu sicilleri = Bina sicili + Vergi sicili + Değer sicili + Plan sicili + Tematik standartlar ve veri spesifikasyonları (1) ISO: Land Administration Domain Model ~ TUCBS Tapu Kadastro (2) INSPIRE Cadastral Parcel (3) INSPIRE Building + CityGML Building ~ TUCBS Bina ~ TRKBS Bina (4) INSPIRE Address ~ TUCBS Adres (5) INSPIRE Area management/restriction/regulation zones and reporting units (6) INSPIRE Land Use

14 Küme değerlemesi kamu sicilleri Bina ve bağımsız bölüm sicili: Tüm (yasal / yasadışı) binalar ve bina birimlerine ilişkin yapısal ve konumsal verileri içeren, diğer kamu sicilleri ile entegre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda ulusal ölçekte tutulacak resmi kamu sicili. MAKS; yasal ve yasadışı tüm binaları içeriyor, ama kısıtlı öznitelik verisi tanımlanmış. TUCBS ve TRKBS Bina şemaları kapsamlı; ama yasadışı yapıları içermiyor ve MAKS ile uyumlu değil. Bu veri şemalarının uyumlandırılması ve değerleme açısından revizyonu ile önerilen sicilin veri modeli gerçekleştirilebilir. class Mahalli Bileşenler «datatype» YolOrtaHatYön + kimlikno :Integer + tanıtımkodu :CharacterString + tür :NumaralamaTürü + uavtkodu :Integer +yolortahatyön +yolortahatyön 2 1 +yolortahat 1 «featuretype» YolOrtaHat + geometri :GM_LineString + kimlikno :Integer «voidable» + oluşumyöntemi :GeometriOluşumYöntemi + ölçek :Scale +yolortahat 1..* +yol 1 «datatype» Yol + kimlikno :Integer + ad :CharacterString + tip :YolTipi «datatype» BağımsızBölüm + kimlikno :Integer + kullanımtürü :KullanımTürü + bağımsızbölümno :CharacterString + Tip :BağımsızBölümTip «voidable» + ad :CharacterString [0..1] + durum :BağımsızBölümDurumu +bağımsızbölüm + katno :Integer + tapubağımsızkimlikno :CharacterString [0..1] 0..* +bağımsızbölüm 1..* +numarataj +numarataj +numarataj 0..* 0..* «featuretype» 1 +soyutyapı 1 Numarataj «featuretype» + geometri :GM_Point +numarataj SoyutYapı + kimlikno :Integer 1..* + tip :NumaratajTipi +soyutyapı + geometri :GM_Polygon + kapıno :CharacterString + kimlikno :Integer üstnumarataj ad :CharacterString +numarataj 0..* «voidable» + postakodu :CharacterString +parsel 0..1 «featuretype,placeholder» Parsel «featuretype» + geometri :GM_Polygon +parsel «featuretype» Yapı + kimlikno :Integer DiğerYapı + tip :ParselTipi +yapı + tip :YapıTipi + tip :DiğerYapıTipi + adano :CharacterString 0..1 «voidable» + parselno :CharacterString 0..* + durum :YapıDurumu «voidable» + siteveyakooperatifadı :CharacterString [0..1] + paftano :CharacterString + zeminaltıkatsayısı :Integer + zeminüstükatsayısı :Integer + oluşumyöntemi :GeometriOluşumYöntemi + ölçek :Scale

15 Küme değerlemesi kamu sicilleri Emlak vergi sicili: Emlak vergisinin konusu ve yükümlüsüne ilişkin verileri içeren, diğer kamu sicilleri ile entegre Maliye Bakanlığı sorumluluğunda ulusal ölçekte tutulan resmi sicil. Değer sicili: Taşınmaz ve taşınmaz bileşenlerine ilişkin değerleme verilerini (örn., değerleme tarihi, değerleme uzmanı, değer türü) içeren, diğer kamu sicilleri ile entegre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda ulusal ölçekte tutulan resmi sicil. Plan sicili: Her ölçekteki plana ilişkin metadata verilerini içeren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda, ulusal ölçekte tutulan resmi sicil.

16 Küme değerlemesi kamu sicilleri Önerilen kamu sicillerinin diğer sicillerle (TUCBS veri şemaları) ilişkisi

17 Küme değerlemesi bağlı veri (linked data) e-government Core Vocabularies: (1) Core Person, (2) Core Business, (3) Core Location, (4) Public Service. Arazi yönetimi sicillerinin bağlı veri yaklaşımıyla yayımlanması ve adres, nüfus ve ticaret sicilleriyle entegrasyonu için Core Immovable Property Vocabulary geliştirilmiştir (Çağdaş and Stubkjaer, in press). Çağdaş V., Stubkjær, E., in press. A core immovable property vocabulary for European linked land administration. Survey Review.

18 Küme değerlemesi modernizasyon projesi Tapu ve Kadastro modernizasyon projesinin değerleme bileşeni: Bu bileşen, taşınmaz değerleme hizmetlerinin Türkiye de uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda yürütülmesi için politikalar ve kurumsal seçenekleri araştıracak, politikalar geliştirecektir. Bu bileşen ayrıca, geçici kılavuzların hazırlanması ve taşınmaz değerlemesinin iki belediyede pilot projesine finansman sağlayacak; gereken kapasitenin inşa edilmesini destekleyecektir. Taşınmaz değerlemesi bileşeni, (i) politika geliştirme (yasal, kurumsal ve teknik düzenlemelere ilişkin öneriler), (ii) pilot proje uygulaması ve (iii) kapasite inşası alt bileşenlerini içermektedir (World Bank, Report no: TR, 2008, s. 5). Tartışma (1) TKMP ye neden böyle bir bileşen eklenmiş? Toplumsal gereksinim olmasına karşın neden yerel aktörler tarafından bugüne kadar başlatılamamış?

19 World Bank, UNECE, FIG vb uluslararası organizasyonlar, gelişmekte olan pek çok ülkede kadastro, değerleme ve arazi yönetim sistemlerinin kurulmasına yönelik girişimleri özendiriyor, destek sağlıyor. Neden?

20 Küme değerlemesi kurumsal değişim Bu sorular, ekonomik bir teori olan Yeni Kurumsal Ekonominin (New Institutional Economics - NIE) kavramları ile yanıtlanabilir. Bu teorik yaklaşım, kurumların ve kuruluşların ekonomik kalkınmadaki rollerini anlamak için bir temel sunmaktadır. Kurumlar (institutions), bir toplumda oyunun kurallarıdır; kurumlar, insanlar arasındaki etkileşimi şekillendiren, insanların geliştirdiği kısıtlamalardır. Kurumlar, resmi (örn., anayasa) ve resmi olmayan kurumlardan (örn., ahlak) oluşur (North, 1990). Kuruluşlar (organizations), ortak bir amaç doğrultusunda hedeflere ulaşmak üzere işbirliği yapan ya da ortak hareket eden aktörlerdir (North, 1990). Örneğin, parlamento, çevre, tarım gibi bakanlıklar, belediyeler vb. Kurumlar, kullanılan teknoloji ile birlikte işlem maliyetini belirler. İşlem maliyeti, devir edilecek nesnenin niteliklerinin ölçülmesi, bu nesne üzerindeki mülkiyet haklarının korunması ve devir işlemine ilişkin sözleşmelerin uygulanması için yapılan maliyetleri içerir (North, 1990). Kuruluşlar, var olan kurumsal yapı içinde doğarlar ve işlem maliyetlerini düşürmek amacıyla kurumsal yapıyı sürekli değiştirmeye çalışırlar.

21 Küme değerlemesi kurumsal değişim Soru: TKGM modernizasyon projesi kapsamındaki değerleme girişimi ilgili yerel kuruluşların (Maliye Bakanlığı, belediyeler, belediye birlikleri vb.) işlem maliyetini düşürme çabalarının bir ürünü mü? Yanıt: HAYIR! Maliye Bakanlığı, belediyeler ve emlak vergisi ile ilgili diğer aktörlerden bir talep yok! Talep Dünya Bankasından geliyor. Yerel aktörler ilgisiz; problem algıları bilinmiyor. Tartışma (1) İlgili aktörler bu kadar duyarsızken, küme değerleme sistemi nasıl kurulacak? (2) Bu alana ilişkin kurumsal değişim nasıl gerçekleştirilmeli?

22 TOPLUMSAL ANALİZİN DÜZEYLERİ Düzey 1: Toplumsal ilişikler Resmî olmayan kurumlar (ananeler, görenekler, kültür, din) Toplumu biçimlendiren üst düzey kurumların değişimi Değişim örneği: Arazi rejiminin gelişimi; İkta Sistemi , Tımar Sistemi , Arazi Kanunnamesi , Medeni Kanun Değişimin dinamikleri: Devrimler, yeni anayasalar Değişim süresi: yıl Düzey 2: Kurumsal çevre Oyunun resmi kurumları Anayasal ilkeler; idari ve yargısal bürokrasiyi düzenleyen yasaların değişimi Değişim örneği: Toprak reformu ( ), Medeni Kanun ile madenlerin taşınmaz birimlerinden çıkartılması ( ) vb. Değişimin dinamikleri: Yasama çalışmaları Değişim süresi: yıl Düzey 3: Yönetişim Kurumsal işlemler Düzey 4: Kaynak dağılımı ve istihdam Günlük ekonomik işlemler Oliver Williamson (2000) den uyarlanmıştır. Politika ağları ve toplumsal uzlaşıyla politikaların, stratejilerin, süreçlere ilişkin kuralların değişimi Değişim örneği: AOGM nün kaldırılması, TUCBS kurulması vb. gibi değişimlere ilişkin girişimler. Değişimin dinamikleri: Politika ağları, müzakereler Değişim süresi: 1-10 yıl Günlük rutin işlemler Değişim örneği: Alım-satım işlemi, bir taşınmazın ifraz edilmesi vb. Değişimin dinamikleri: Ekonomik etkinlikler Değişim süresi: Günlük, sürekli

23 Sonuç / öneri / tartışma 1. Kapsamlı bir küme değerleme sisteminin kurulması için ön koşul veri yönetimini etkinleştirmektir. En iyi çözüm yerine, en çok gereksinim duyulan çözüme odaklanılmalıdır. TKGM nin öncelikli görevi kadastral sistem verilerini iyileştirmek, değerleme açısından gereksinim duyulan verileri etkin biçimde sunmak olmalıdır. 2. Değerleme uzmanları emlakçıların elinden kurtarılmalıdır. TKGM, öncelikle kamulaştırma ve SP amaçlı devir işlemlerini analiz ederek, cadde/sokak/ada bazında ortalama edinim değerlerini belirlemeli ve yayımlamalıdır. 3. Edinim değerlerinin doğru beyanı için araştırma yapılmalıdır [Öneri: Banka/ipotek satışlarında, değerleme raporlarının bir kopyasının tapu sicil müdürlüklerine gönderilmesi ve bu belgelerin de resmi belge olarak tapuda saklanması]. 4. Kurumsal değişim, el yordamıyla veya ben yaptım oldu! yaklaşımı yerine, sosyal bilimlerin sunduğu teorik ve metodolojik araçlarla sağlanmalıdır. 5. Maliye Bakanlığı, belediyeler ve vergi ile ilgili diğer aktörler sürece etkin biçimde katılmalıdır. Aksi durumda bu tür girişimler bir hayalden öteye geçemeyecektir.

24 Referanslar 1. Çağdaş V., Stubkjær, E., accepted for publication. A core immovable property vocabulary for European linked land administration. Survey Review. 2. FIG ve UN, The Bathurst Declaration on Land Administration for Sustainable Development. Fédération Internationale des Géomètres, Frederiksberg. 3. Gloudemans, R.J., Mass Appraisal of Real Property. International Association of Assessing Officers, Chicago. 4. IAAO, Property Appraisal and Assessment Administration (edts: J.K. Eckert, R.J. Gloudemans, R.R. Almy). International Association of Assessing Officers, Chicago. 5. North, D.C., Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans. 2002, (çev., G.Ç. Güven), Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 6. North, D.C., Prologue, in: J. N. Drobak and J. V. C. Nye (Eds) The Frontiers of the New Institutional Economics. San Diego, CA: Academic Press. 7. UNECE, Land Administration Guidelines with Special Reference to Countries in Transition. United Nations Economic Commission for Europe, Geneva. 8. UNECE, Guidelines on Real Property Units and Identifiers. United Nations Economic Commission for Europe, Geneva. 9. Williamson, O.E., The New Institutional Economics. Journal of Economic Literature, 38(3),

25 teşekkürler

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih:

Detaylı

ISTANBUL DECLARATION ON CADASTRE IN THE WORLD CADASTRE SUMMIT 2015 2015 DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ İSTANBUL KADASTRO DEKLARASYONU

ISTANBUL DECLARATION ON CADASTRE IN THE WORLD CADASTRE SUMMIT 2015 2015 DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ İSTANBUL KADASTRO DEKLARASYONU 2015 DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ İSTANBUL KADASTRO DEKLARASYONU Dünya Kadastrosunu Yapalım... 1. GİRİŞ İnsan yerleşimlerinin ilk zamanlarından 1700 lü yılların sonlarına kadar arazi, zenginlik ve gücü temsil

Detaylı

Kadastroda Modern Eğilimler ve Türkiye Kadastrosu

Kadastroda Modern Eğilimler ve Türkiye Kadastrosu TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara. Kadastroda Modern Eğilimler ve Türkiye Kadastrosu Mehmet Çete 1,* Halil İbrahim İnan

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül

Detaylı

TÜRKİYE KADASTROSUNUN İÇERİĞİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK E DEVLET KAPSAMINDA KADASTRO VERİ MODELİNİN TASARLANMASI

TÜRKİYE KADASTROSUNUN İÇERİĞİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK E DEVLET KAPSAMINDA KADASTRO VERİ MODELİNİN TASARLANMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TÜRKİYE KADASTROSUNUN İÇERİĞİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK E DEVLET KAPSAMINDA KADASTRO

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ Tahsin Yomralıoğlu 1, Recep Nişancı 2, Mehmet Çete 3, Ezgi Candaş 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul, tahsin@itu.edu.tr,

Detaylı

Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme

Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2011/1 Sayı 104 www.hkmo.org.tr Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme Halil İbrahim İNAN 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 2 Özet Geleneksel olarak tapu ve kadastro

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KIRSAL KALKINMADA KADASTRAL ALTYAPININ ÖNEMĐ; TÜRKĐYE VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ ÜYESĐ ÜLKELER ÖRNEĞĐNDE KONUNUN ANALĐZĐ Necdet ŞAHĐNER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Harita

Detaylı

DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ

DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ 20 25 Nisan 2015 İSTANBUL, TÜRKİYE TÜRKİYE DE İKİNCİ KADASTRO YAPILMASININ GEREKLİLİĞİ VE ALMANYA ÖRNEĞİ Ahmet KARACA Ömer YURDAKUL Mehmet ŞEN Kadastro Şube Müdürü Harita Yüksek

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Ekonomi ARALIK 2014 İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE EYLEM PLANI 1.

Detaylı

MEGAKENT YÖNETİMİ VE MEKANSAL VERİ ALTYAPISI

MEGAKENT YÖNETİMİ VE MEKANSAL VERİ ALTYAPISI TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNAS YON KURULU II. İS TANBUL KENT S EMPOZYUMU 20-23 Mayıs 2010 MEGAKENT YÖNETİMİ VE MEKANSAL VERİ ALTYAPISI Dr. Caner GÜNEY (İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü, HKMO İstanbul Şubesi)

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR Yrd. Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün 166. Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖZET M. Hışır Lider Gayrimenkul

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK 1 Genel Bilgi Proje Özeti 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren

Detaylı

Comparative Problems and Solutions of Licensed Survey and Cadastre Engineering Offices in Switzerland and Turkey

Comparative Problems and Solutions of Licensed Survey and Cadastre Engineering Offices in Switzerland and Turkey Comparative Problems and Solutions of Licensed Survey and Cadastre Engineering Offices in Switzerland and Turkey Şebnem Yürükler AKÇA¹, Ali Kazım TELLI¹, Ertuğrul EYÜBOĞLU¹, Hülya KARSLI¹, Osman GÜLCAN¹,

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı

Türkiye nin Kadastro 2014 Performansı ve Kadastro 2034 ten Beklentiler

Türkiye nin Kadastro 2014 Performansı ve Kadastro 2034 ten Beklentiler The ve Kadastro 2034 ten Beklentiler Zeynel Abidin POLAT* Mehmet ALKAN* * YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Sunum Planı Kadastro 2014 Vizyonu Türkiye de Kadastro 2014 Çalışmaları : SWOT Analizi Diğer Ülkelerde

Detaylı

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu H. Kitapçı ve Ö. Erdoğan, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 39-61, Bahar 2012 Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu Hakan KİTAPÇI Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi kitapci@gyte.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi www.yenizeytinburnu.com Y.MİMAR CEMİL COŞKUN BUDAK (İ.T.Ü) BİRE BİR DÖNÜŞÜM YÜZDE YÜZ DÖNÜŞÜM İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YATIRIM BÜTÇESİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ NURAY DENİZ DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA

Detaylı

Institutional and Technical Overview of Property and Usage Right Activities on Coastal and Marine Areas in Turkey

Institutional and Technical Overview of Property and Usage Right Activities on Coastal and Marine Areas in Turkey Institutional and Technical Overview of Property and Usage Right Activities on Coastal and Marine Areas in Volkan BASER, Cemal BIYIK Key Words: Land Management, Coastal and Marine Zone Administration,

Detaylı