Bölüm 33 PELVİK BASI TAMPONU G. A. Dildy III A. Altıntaş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 33 PELVİK BASI TAMPONU G. A. Dildy III A. Altıntaş"

Transkript

1 Bölüm 33 PELVİK BASI TAMPONU G. A. Dildy III A. Altıntaş Doğum sonu kanamayı durdurmakta farmakolojik ve cerrahi girişimler yetersiz olduğunda elde son çare olarak histerektomi kalır 1. Louisiana Devlet Üniversitesi nin New Orleans daki Charity Hastanesi doğum servisinde yılları arasında doğumla ilgili nedenlerle yapılan histerektomi insidansı doğumda 1,21 dir 2. Doğumla ilgili kanama sıklığı ise doğumda 0,33 0,70 arasında değişmektedir 3 6. Bu durumda yılda doğum gerçekleşen orta derecede yoğun doğum servis lerinde 3 acil histerektomi yapılması beklenir. Obstetrik nedenli kanamaya bağlı yapılan histerektomilerde anne ölüm hızı yüksektir (% 4 4,5). Bunun histerektomiye karar verilmesi sırasında hastanın genel durumun kötü olması, özellikle anatomiyi bozan etkenlerin varlığı ve kanamanın fazla olması nedeniyle cerrahi görüşün zor olduğu durumlarda cerrahi girişimin teknik olarak zorlaşması gibi birçok nedeni vardır 4,5. Clark ve ark. doğumla ilgili nedenlere bağlı histerektomilerde ortalama kan kaybının 3,5 litre olduğunu bildirmişlerdir 7. Bu kitapta birkaç bölümde de vurgulandığı gibi aşırı kanama ve histerektomiye sıklıkla ikincil pıhtılaşma bozuklukları eşlik eder. Pıhtılaşma bozuklukları oluşursa cerrahi güdükler güvenli bir şekilde bağlanmasına rağmen histerektomi sonrasında kanama sürer ve cerrahi ekibi daha da sıkıntıya sokar. Karına ve pelvise tampon uygulaması karaciğer travması, preeklampsi sırasında görülen karaciğer yırtılması, rektum kanseri ve jinekolojik kanser cerrahisi gibi birçok durumda kanamayı kontrol etmek için kullanılan çok eski bir cerrahi uygulamadır 8 10, 11. Kuru laparotomi tamponları veya bowel bag gibi değişik tampon yapma yöntemleri tanımlanmıştır 11,12. Ancak bu yöntemler damar içi sıvı hacminin kontrolü ve kararlı duruma gelmesini sağlandıktan sonra yeniden laparotomi yapılarak tamponların çıkarılmasını gerektirir. Obstetrik kanamaları kontrol altına almak için yeniden laparotomi yapılmasına gerek bırakmayan, ciltten yerleştirilen 22 fr kateter üzerinde şişirilmiş kondom veya penroz dren içinde ribbon gauze gibi yeni uygulamalar da vardır 13,14. Ancak bu uygulamaların kullanım alanı sınırlıdır yılında Logothetopoulos histerektomi sonrasında kontrol edilemeyen pelvis kanamalarında kanamayı kontrol etmek için bir tampon tanımlamıştır 15. Bu teknik daha sonraları mantar, paraşüt, şemsiye, pelvik baskı veya Logothetopoulos tamponu olarak isimlendirilmiştir. Bu tamponlama yönteminin histerektomiden sonra uygulanan bir yöntem olduğunun akılda tutulması önemlidir. Sıklıkla yapıldığı gibi, uterus atonisine bağlı veya plasenta yerleşme yerinden olan doğum sonrası kanamayı kontrol altına almak için uygulanan uterusa tampon koyma veya uterus içine konan çeşitli balon uygulamalarıyla karıştırılmamalıdır Pelvise bası tamponu geniş yüzeylerden, ven pleksuslarından ve ulaşılması zor olan alanlardan kaynaklanan kanama üzerine uyguladığı homojen basınçla kanama alanlarını pelvis veya fasiyaya doğru sıkıştırır 20,21. Parente ve arkadaşlarına göre bu konudaki ilk makale yayınlandıktan sonraki 10 yıl içerisinde European Medical Journal de pelvis basısı tamponu ile ilgili birkaç referans yayınlanmıştır 21. İngiliz literatüründe ilk yayınlanan olgu 1960 lı yıllarda olmuştur 20,21. Bu olguda histerektomi sonrası kanama kontrolü yapılmıştır. O günden sonra obstetrik histerektomilerden sonra oluşan kanama kontrolü ile ilgili birkaç olgu sunumu ve olgu serileri yayınlanmıştır Bu yayınlar Tablo 1 de özetlenmiştir. Jinekolojik kanamalar ilgili 23, obstetrik kanamalarla ilgili 13 olgu vardır. Jinekolojik olgularda % 100, obstetrik kanamalı olgularda % 85 başarı sağlanmıştır. Kötü sonuçların yayınlanma olasılığının daha zayıf ve geriye doğru toplanmış nadir olgulardan yapılan serilerde gerçek başarı oranını belirlemenin zor olduğu akılda tutulmalıdır. Bununla beraber olguların çoğunda kanama kontrolünün sağlandığı anlaşılmaktadır. Şekil 1 de görüldüğü gibi tampon uç uca bağlanmış steril gazlı bez yumaklarıyla (bu olguda 5 adet 11,4 cm x 2,8 m gazlı bez tamponlarıyla) doldurulmuş 287

2 Şekil 1: Radyoopak örtü, steril gaz ve infüzyon seti kullanarak yapılan pelvis bası tamponunun fotoğrafı. Daha fazla açıklama için metne bakınız bir keseden (X ışınlarıyla görülen bir örtü yeğlenir, ancak diğer malzemeler de olabilir) oluşur. Tamponlar kesenin içine tepesinden (A) başlayarak bir ucu kesenin boynundan dışarı sarkacak (B- D) şekilde doldurulur. Gösterildiği gibi gerçek pelvise tam olarak uyum sağlayabilmesi için gazlı bezler yerleştirmeden hemen önce tamponun içinden çıkartılmalıdır. Tampon pelvise karından yerleştirilmeli (Şekil 2) ve boyun vajinadan sokulan bir cerrahi klemp yardımıyla dışarı çıkartılmalıdır. Tamponun arkasında ince bağırsak sıkışmamasına özen gösterilmelidir. Tampon boyun kısmından damar içine sıvı vermekte kullanılan plastik hortumlar kullanılarak bağlanır. Hortumların diğer ucu ise yatağın ucundan aşağı sarkıtılan 1 litrelik serum torbasına bağlanarak traksiyon ve bası uygulanır. Daha fazla traksiyon gerekirse ilave serum şişesi asılır veya trendelenburg pozisyonu yükseltilerek yardımcı olunur. Serum hortumlarından yapılan askı bağları basit olarak yatağın ucundan sarkıtılabileceği gibi, ortopedik askılar da kullanılabilir. Tamponun baskı uygulaması tamponun boynu perineye yapışık yerleştirilen 80 no doughnut pesser (burada gösterilmedi) içinden geçirilip ucuna cerrahi bir klemp takılarak da devam ettirilebilir. Ancak bu durumda baskı nedeniyle perinede nekroz olmamasına özen gösterilmelidir. Ameliyat sonrası kanama takibi için periton içine geniş kanallı kapalı sistem bir drenaj kateteri (örn: Jackson-Pratt) yerleştirilmesini önermekteyiz. İdrar sondası hem idrar çıkış miktarını kontrol etmek, hem de tıkanmayı önlemek açısından yararlı olur. Hastanın dolaşımı kararlı hale geldikten sonra sedasyon altında gazlı bezler vajinadan yavaş yavaş (kanamayı yeniden başlatmamak için) çekilmeye başlanır. Tamponu içerde bırakmanın en uygun süresi değişmektedir. Ancak içeride uzun süre kalmasının bazı riskleri vardır (aşağı açıklanmaktadır). Tampon genellikle vajinadan çıkarılabilir. Ancak bazen laparoskopi veya laparotomi gerekebilir. 288

3 Tablo 1: Obstetrik ve jinekolojik nedenlerle pelvik bası tamponu uygulanan olgular. Kanamayı kontrol edebilen son uygulama pelvis bası tamponu ise başarılı olarak kabul edilmiştir. Dildy ve ark. alınmıştır 26. Seriler Jinekolojik olgularda başarı oranı Obstetrik olgularda başarı oranı Parente, /14 - Burchell, /8 - Cassels, /1 Robie, /1 Hallak, /1 Howard, /1 Dildy, baskıda 26 1/1 7/9 Toplam 23/23 (% 100) 11/13 (% 85) Travma sonrası karın içi kanama geçiren hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, Garrison ve ark. hipotermi, uzamış hipotansiyon, pıhtılaşma bozukluğu ve asidoz varsa tamponu erken koymak gerektiğini göstermişlerdir 27. Bu nedenle hemostaz belirgin olarak bozulduğunda tamponlama daha erken yapılmalıdır. Daha önceden yoğun kan transfüzyonu yapılan ve kontamine olmuş alana yabancı cisim yerleştirilen bu kritik hastalarda ciddi febril hastalıklara çok sık rastlanır 26. Pelvis bası tamponu uygulanan her olguda proflaktik geniş spektrumlu antibiyotik başlanmalı ve tampon çıkartılıp hasta en az saat afebril bir dönem geçirene kadar devam edilmelidir. Bir başka çalışmada 72 saatten az tampon kalan olgularda, daha fazla kalanlara göre daha az apse, sepsis ve ölüm olduğu göstermiştir 28. Bu nedenle hastanın durumu kararlı hal alır almaz tampon çekilmelidir. Özet olarak pelvis bası tamponu kolayca elde edilebilen tıbbi malzeme kullanarak oluşturulabilecek basit bir yöntemdir ve olguların önemli bir kısmında kanamayı kontrol altına alır. Eğer pelvis bası tamponu başarısız olursa diğer tıbbi, cerrahi veya girişimsel radyoloji teknikleri kullanılarak kanamanın durdurulması gerekir Pelvis bası tamponu özellikle selektif arter embolizasyonu gibi ileri teknikler henüz olmadığı veya pelvis damarı bağlanması gibi cerrahi tekniklerin yerleşemediği gelişmekte olan ülkelerde yararlı olabilir. Gelişmiş ülkelerde ise pelvis bası tamponu hastayı üçüncü basamaktaki bir hastaneye gönderirken kullanılacak geçici bir yöntem olarak yararlı olur. Vakaların çoğunda pelvis bası tamponu cerrahi sonrasında kritik hastaların hemodinamik, hematolojik ve asitbaz dengesinin düzeltileceği yere transfer ederken kullanılan bir yöntemdir. Şekil 2: Pelvis bası tamponunun yerleştirilmesini gösteren diyagram. Daha fazla açıklama için metne bakınız. 289

4 Kaynaklar: 1. Dildy GA, 3rd. Postpartum hemorrhage: new management options. Clin Obstet Gynecol 2002; 45: Plauche WC, Wycheck JG, Iannessa MJ, Rousset KM, Mickal A. Cesarean hysterectomy at Louisiana State University, 1975 through South Med J 1983;76: Baskett TF. Emergency obstetric hysterectomy. J Obstet Gynaecol 2003;23: Eniola OA, Bewley S, Waterstone M, Hooper R, Wolfe CD. Obstetric hysterectomy in a population of South East England. J Obstet Gynaecol 2006;26: Kwee A, Bots ML, Visser GH, Bruinse HW. Emergency peripartum hysterectomy: A prospective study in The Netherlands. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006;124: Lau WC, Fung HY, Rogers MS. Ten years experience of caesarean and postpartum hysterectomy in a teaching hospital in Hong Kong. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1997;74: Clark SL, Yeh SY, Phelan JP, Bruce S, Paul RH. Emergency hysterectomy for obstetric hemorrhage. Obstet Gynecol 1984;64: Feliciano DV, Mattox KL, Burch JM, Bitondo CG, Jordan GL Jr. Packing for control of hepatic hemorrhage. J Trauma 1986;26: Smith LG Jr, Moise KJ Jr, Dildy GA 3rd, Carpenter RJ Jr. Spontaneous rupture of liver during pregnancy: current therapy. Obstet Gynecol 1991;77: Zama N, Fazio VW, Jagelman DG, Lavery IC, Weakley FL, Church JM. Efficacy of pelvic packing in maintaining hemostasis after rectal excision for cancer. Dis Colon Rectum 1988;31: Finan MA, Fiorica JV, Hoffman MS, et al. Massive pelvic hemorrhage during gynecologic cancer surgery: pack and go back. Gynecol Oncol 1996;62: Ghourab S, Al-Nuaim L, Al-Jabari A, et al. Abdomino-pelvic packing to control severe haemorrhage following caesarean hysterectomy. J Obstet Gynaecol 1999;19: Luijendijk RW, Jn IJ, Jeekel J, Bruining HA. An inflated condom as a packing device for control of haemorrhage. Br J Surg 1994;81: Awonuga AO, Merhi ZO, Khulpateea N. Abdominal packing for intractable obstetrical and gynecologic hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet 2006;93: Logothetopulos K. Eine absolut sichere blutstillungsmethode bei vaginalen und abdominalen gynakologischen operationen. [An absolutely certain method of stopping bleeding during abdominal and vaginal operations.] Zentralbl Gynakol 1926;50: Maier RC. Control of postpartum hemorrhage with uterine packing. Am J Obstet Gynecol 1993;169:317 21; discussion Katesmark M, Brown R, Raju KS. Successful use of a Sengstaken Blakemore tube to control massive postpartum haemorrhage. Br J Obstet Gynaecol 1994;101: Johanson R, Kumar M, Obhrai M, Young P. Management of massive postpartum haemorrhage: use of a hydrostatic balloon catheter to avoid laparotomy. Br J Obstet Gynaecol 2001; 108: Bakri YN, Amri A, Abdul Jabbar F. Tamponade-balloon for obstetrical bleeding. Int J Gynaecol Obstet 2001;74: Burchell RC. The umbrella pack to control pelvic hemorrhage. Conn Med 1968;32: Parente JT, Dlugi H, Weingold AB. Pelvic hemostasis: a new technic and pack. Obstet Gynecol 1962;19: Cassels JW Jr, Greenberg H, Otterson WN. Pelvic tamponade in puerperal hemorrhage. A case report. J Reprod Med 1985;30: Robie GF, Morgan MA, Payne GG Jr, Wasemiller-Smith L. Logothetopulos pack for the management of uncontrollable postpartum hemorrhage. Am J Perinatol 1990;7: Hallak M, Dildy GA 3rd, Hurley TJ, Moise KJ Jr. Transvaginal pressure pack for lifethreatening pelvic hemorrhage secondary to placenta accreta. Obstet Gynecol 1991;78: Howard RJ, Straughn JM Jr, Huh WK, Rouse DJ. Pelvic umbrella pack for refractory obstetric hemorrhage secondary to posterior uterine rupture. Obstet Gynecol 2002;100: Dildy GA, Scott JR, Saffer CS, Belfort MA. An effective pressure pack for severe pelvic hemorrhage (submitted) 27. Garrison JR, Richardson JD, Hilakos AS, et al. Predicting the need to pack early for severe intra-abdominal hemorrhage. J Trauma 1996; 40:923 7; discussion Abikhaled JA, Granchi TS, Wall MJ, Hirshberg A, Mattox KL. Prolonged abdominal 290

5 packing for trauma is associated with increased morbidity and mortality. Am Surg 1997;63: ; discussion Bouwmeester FW, Jonkhoff AR, Verheijen RH, van Geijn HP. Successful treatment of lifethreatening postpartum hemorrhage with recombinant activated factor VII. Obstet Gynecol 2003;101: Clark SL, Phelan JP, Yeh SY, Bruce SR, Paul RH. Hypogastric artery ligation for obstetric hemorrhage. Obstet Gynecol 1985;66: Vedantham S, Goodwin SC, McLucas B, Mohr G. Uterine artery embolization: an underused method of controlling pelvic hemorrhage. Am J Obstet Gynecol 1997;176:

Bölüm 29 TANI TESTİ OLARAK UTERUS İÇERİSİNE BALON İLE TAMPON UYGULANMASI S. Ferrazzani, L. Guariglia, C. Dell Aquila N. Demir

Bölüm 29 TANI TESTİ OLARAK UTERUS İÇERİSİNE BALON İLE TAMPON UYGULANMASI S. Ferrazzani, L. Guariglia, C. Dell Aquila N. Demir Bölüm 29 TANI TESTİ OLARAK UTERUS İÇERİSİNE BALON İLE TAMPON UYGULANMASI S. Ferrazzani, L. Guariglia, C. Dell Aquila N. Demir GİRİŞ Son birkaç yılda doğum sonu kanamaların tedavisinde büyük cerrahi girişimlerden

Detaylı

Bölüm 35 İKİNCİL DOĞUM SONU KANAMA YÖNETİMİ

Bölüm 35 İKİNCİL DOĞUM SONU KANAMA YÖNETİMİ Bölüm 35 İKİNCİL DOĞUM SONU KANAMA YÖNETİMİ K. M. Groom, T. Z. Jacobson F. Akercan GİRİŞ İkincil doğum sonu kanama doğumdan 24 saat sonrası ile 6 hafta arasındaki aşırı kanama olarak tanımlanır 1. Birincil

Detaylı

Bölüm 9 OBSTETRİK TRAVMA D. G. Evans, C. B-Lynch İ. C. Evrüke, B. Özbakır Dülger

Bölüm 9 OBSTETRİK TRAVMA D. G. Evans, C. B-Lynch İ. C. Evrüke, B. Özbakır Dülger Bölüm 9 OBSTETRİK TRAVMA D. G. Evans, C. B-Lynch İ. C. Evrüke, B. Özbakır Dülger AKUT UTERUS İNVERSİYONU Uterusun ters yüz olması ile ifade edilen akut uterus inversiyonu doğumun üçüncü evresine ait nadir

Detaylı

REKTAL TÜMÖRLERDE "HASAR KONTROL" CERRAHİSİ, BEŞ YILLIK DENEYİM

REKTAL TÜMÖRLERDE HASAR KONTROL CERRAHİSİ, BEŞ YILLIK DENEYİM REKTAL TÜMÖRLERDE "HASAR KONTROL" CERRAHİSİ, BEŞ YILLIK DENEYİM Dr. Sezai DEMİRBAŞ (*), Dr. Yavuz KURT (*), Dr. M. Levhi AKIN (*), Dr.Yüksel AYDIN (*), Dr. Tuncay ÇELENK (*) Gülhane Tıp Dergisi 46 (2)

Detaylı

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri Derleme Selçuk Tıp Derg 2013;29(4): 192-199 SELÇUK TIP DERGİSİ Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri The Causes and Treatment of Nonobstetric Acute Abdomen in

Detaylı

ABDOMİNAL HİPERTANSİYON VE ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU

ABDOMİNAL HİPERTANSİYON VE ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2010 Cilt: 2 Sayı: 4 31-39 ABDOMİNAL HİPERTANSİYON VE ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU ABDOMINAL HYPERTENSION AND ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME Cem Kaan PARSAK, Gürhan SAKMAN

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir.

Detaylı

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 Editörler: Prof. Dr. Şükran Şahin Prof. Dr. Berrin Günaydın Prof. Dr. Tülay Özkan Seyhan Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Arzu Köse Yard. Doç.

Detaylı

Robotik Histerektomi: Türkiye de Üniversite Hastanelerindeki İlk Deneyim

Robotik Histerektomi: Türkiye de Üniversite Hastanelerindeki İlk Deneyim OLGU SUNUMU/CASE REPORT Gülhane Tıp Derg doi:10.5455/gulhane.39839 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 Robotik Histerektomi: Türkiye de Üniversite Hastanelerindeki İlk Deneyim Murat Dede (*), Müfit Cemal

Detaylı

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur?

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Dr. Mutlu Ateş, Dr. Mustafa Karalar, Dr. İbrahim Keleş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp

Detaylı

Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılatırılması

Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılatırılması Stres İnkontinans Tedavisinde TOD ve TVT Van Tıp Dergisi: 18 (4): 173-180, 2011 Klinik Çalışma Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Reflü ve Üriner Enfeksiyon Üreteroneosistostomi Dr. Tayfun Oktar, Dr. Ömer Acar, Dr. Orhan Ziylan 3 Vezikoüreteral

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR 18 KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR Dr. Necmettin SÖKÜCÜ Dr. Emre BALIK Kolorektal ameliyatların morbidite ve mortalitesinde son birkaç dekad içerisinde anlamlı düşüşler sağlanmıştır. Bilinçli antibiyotik

Detaylı

DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe DALAĞIN EMBRİYOLOJİSİ

DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe DALAĞIN EMBRİYOLOJİSİ DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe Dalağın Embriyolojisi Dalağın Anatomisi Dalağın Histolojisi Dalağın Fonksiyonları Splenektomi Sonrası Dönem ve Splenektomi Komplikasyonları. Açık Splenektomi

Detaylı

Bölüm 1 DOĞUM SONU KANAMADA BUGÜN: TAC MAHAL İN GÖLGESİNDE YAŞARKEN

Bölüm 1 DOĞUM SONU KANAMADA BUGÜN: TAC MAHAL İN GÖLGESİNDE YAŞARKEN Bölüm 1 DOĞUM SONU KANAMADA BUGÜN: TAC MAHAL İN GÖLGESİNDE YAŞARKEN A. B. Lalonde, B.-A. Daviss, A. Acosta, K. Herschderfer O. Kadayıfçı, S. Büyükkurt Kadınlar tedavi edemediğimiz bir hastalık yüzünden

Detaylı

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne Endoüroloji Bülteni 2013;6:177-186 DOI: 10.5350/ENDO2013060309 GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ Yeni Literatürler Eşliğinde Perkütan Nefrolitotomi Selahattin Bedir GATA Üroloji Anabilim Dalı, Ankara Giriş 1950

Detaylı

PRETERM EYLEMLE SONUÇLANAN ODONTOJEN KAYNAKLI ENFEKSİYON

PRETERM EYLEMLE SONUÇLANAN ODONTOJEN KAYNAKLI ENFEKSİYON PRETERM EYLEMLE SONUÇLANAN ODONTOJEN KAYNAKLI ENFEKSİYON ODONTOGENIC INFECTION ENDED WITH PRETERM ACTIVITY İsmail Doruk KOÇYİĞİT 1 Alper TAŞKALDIRAN 2 Yunus Emre ALP 2 Umut TEKİN 3 Fethi ATIL 4 Hakan Hıfzı

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 2

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 2 Anestezi Dergisi 2012; 20 (4): 223-232 Seyhan ve ark: Plasenta Akreata Vakalar nda Anestezik Yaklafl m KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH PLASENTA AKRETA VAKALARINDA PERİOPERATİF ANESTEZİ YAKLAŞIMI (RETROSPEKTİF

Detaylı

Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen

Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen Sepsis, infeksiyon nedeniyle başlayan ve sistemik inflamasyon yanıtı ile karakterize, karmaşık bir sendromdur. Amerika Birleşik Devletleri istatistiklerine

Detaylı

TEKRARLAYAN SEZARYENİN UZUN DÖNEM MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ PROF DR SERKAN GÜÇLÜ ŞİFA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ

TEKRARLAYAN SEZARYENİN UZUN DÖNEM MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ PROF DR SERKAN GÜÇLÜ ŞİFA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ TEKRARLAYAN SEZARYENİN UZUN DÖNEM MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ PROF DR SERKAN GÜÇLÜ ŞİFA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ OECD'nin 2011 yılı sağlık raporunda, OECD ülkeleri arasında

Detaylı

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi ISSN 1308-6715 Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi Mayıs 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 SAHİBİ Necati TAŞKIN (Hastane Yöneticisi) EDİTÖRLER Ali İsmet TEKİRDAĞ, Sultan KAVUNCUOĞLU EDİTÖR YARDIMCISI

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Anteriyor pelvis yaralanmalarının tedavisi: Cerrahi yaklaşımlar, yerleştirme ve tespit teknikleri

Anteriyor pelvis yaralanmalarının tedavisi: Cerrahi yaklaşımlar, yerleştirme ve tespit teknikleri TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(2):101-107 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.14 Anteriyor pelvis yaralanmalarının tedavisi: Cerrahi yaklaşımlar, yerleştirme

Detaylı

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal Cilt 5 Sayı 1 / Temmuz 2011 1 Önsöz Bir bilimsel çalışma ancak yayınlandığı zaman bir değer oluşturur. Böylece paylaşılır, eleştiri ortamına açılır, kaynak gösterilebilir. 2009 yılında yayınlamaya başlayan

Detaylı

Üreterorenoskopi, tanım olarak üreter ve renal pelvisin. Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi

Üreterorenoskopi, tanım olarak üreter ve renal pelvisin. Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi Hüsnü Tokgöz Derlemeler / Reviews Yrd. Doç. Dr., Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi, Üroloji AD ÖZET: Ürolojik cerrahide minimal

Detaylı