ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ŞIRNAK GELİŞİM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ŞIRNAK GELİŞİM PLANI"

Transkript

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ŞIRNAK GELİŞİM PLANI ( )

2

3

4

5 İçindekiler ÖNSÖZ GENEL BİLGİLER MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL SU VE SU YAPILARI ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR METEOROLOJİ YATIRIMLAR VE HİZMETLER SU VE SU YAPILARI ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR METEOROLOJİ... 22

6

7 Şırnak Gelişim Planı 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz yüzyıl, pek çok imkânı insanlığın hizmetine sunarken diğer taraftan tabii kaynakları ve çevresel değerler üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Tabii kaynaklarımızın başında yer alan orman ve su kaynaklarımız koruma kullanma dengesi gözetilerek işletilmekte ve insanlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra projelendirilen yatırımların hızla tamamlanması Şırnak ın yanı sıra bölge açısından büyük önem arz etmektedir. Planlı yatırımlar bir bölgenin, bir ilin gelişimine hız kazandırmaktadır. Bu minvalde planlı, nereye ulaşmak istediğini bilen, hedef ve faaliyetlerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için stratejisini ortaya koymuş bir teşkilat olarak Şırnak a ve halkına faydalı hizmetler sunmanın gayreti içerisindeyiz. Ağaçlandırmadan erozyon kontrolüne ve çölleşmeyle mücadeleye, sulamadan içme suyu teminine, taşkın koruma tesislerinden dere ıslah projelerine, etkili ve güvenilir meteorolojik verinin sağlanmasına kadar pek çok faaliyet ve yatırımlar Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte ve bu hizmetlerin Şırnak ın ücra köşesine kadar ulaştırılmasına çalışılmaktadır. Bu minvalde Bakanlığımız birimlerinin görev ve sorumlulukları dâhilinde, Şırnak ın potansiyelini ortaya koyan, mevcut ve gelecekte yapılması planlanan iş, faaliyet ve projelerden teşekkül eden dönemi Şırnak Gelişim Planı nın hazırlanmasında desteklerini esirgemeyenlere ve emeği geçenlere teşekkür eder, Plan ın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı

8 2 Şırnak Gelişim Planı

9 Şırnak Gelişim Planı 3 1 GENEL BİLGİLER İl sınırları içerisindeki yerleşimin M:Ö 7000 lere kadar uzandığı bilinmektedir. Şırnak ın adının kaynağıyla ilgili olarak tarih kaynaklarında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bununla birlikte ilin adının kaynağı hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerden en bilineni; il adının Nuh Tufanıyla ilgili olduğu görüşüdür. İslam inanışına göre, Tufandan sonra Nuh un gemisi Kur an-ı Kerim de Hud Sûresinin 44. ayetinde Ey arz suyunu yut ey gök sende tut denildi su çekildi ve gemi Cudi Dağının üzerinde durdu şeklinde anlatılmaktadır. 0 dağdan inen ilk gruptan seksen veya sekiz kişi önce heştan (Yoğurtçular Köyünü), Nuh peygamberinde içlerinde bulunduğu diğer bir grup ise Namaz dağı eteklerindeki bugünkü Şırnak yerleşim birimini kurmuştur. İşte Nuh peygamberin kurduğu bu kente önceleri Nuh un Şehri anlamına gelen Şehr-i Nuh adı verilmiştir. Şehr-i Nuh adı zamanla değişerek Şernah, Şırnek ve günümüzde de Şırnak halini almıştır. Nuh tufanın tarihlendirilmesi konusunda, elde edilen belge ve veriler değerlendirildiğinde milattan önce yüzyıllar arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Bu veri ışığında kent tarihinin M.Ö yılına kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Şırnak, Nuh un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi Dağı nın Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş, Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani, Emevi, Abbasi, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde Cizre ye bağlı bir yerleşim birimi idi yılında ilçe olmuş ve Siirt iline bağlanmıştır. Bu konumu 1990 yılına kadar sürmüştür tarih ve 3647 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmuştur. İle bağlı altı ilçenin tarihleri geçmişlerine ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir. Beytüşşebap ilçesi oldukça eski bir yerleşim birimidir. Beytüşşebap, Beyt ve Şebap kelimelerinden elde edilmiş Arapça bir birleşik isimdir. Gençlerin evi anlamındadır. Tarihi süreç içerisinde ilçeye sırasıyla, Hurriler, Mittaniler, Asurlular ve Urartular egemen olmuşlardır. İlçe, 1054 yılında Selçukluların, 1514 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu nun egemenliği altına girmiştir yılında Erzurum, 1865 yılında Van İline bağlanmıştır yılında İlçe olan Beytüşşebap, 1926 yılında Siirt, 1936 yılında Hakkari ve tarih ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak İline bağlanmıştır. Cizre ilçesi M.Ö.4000 yıllarından itibaren Gerzubakarta adıyla Guti Devleti hakimiyeti altındadır. Gutiler döneminde ilk Cizre suru yapılmıştır. Cizre M.Ö.1894 yılında l.babil Devleti yönetimine girmiştir. Babil Cizre ye 22 Km mesafededir. Cizre M.Ö.1595 yılında Babil egemenliğinden Arap egemenliğine geçmiştir. Daha sonra Asurlular, Medler, Persler, Sasaniler, Artuklular,

10 4 Şırnak Gelişim Planı Eyyubbiler, Abbasiler, Selçuklular, Moğollar ve 1627 yılından itibaren de Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir. Cizre beyliği önceleri Diyarbakır Sancak Beyliğine bağlı iken 1841 yılında Musul a bağlanmıştır. Milli mücadele döneminde büyük başarılar gösteren Cizre ye Fransızlar gelip şehri savaşsız teslim almak istemişlerse de, halkın direnişi ve silahlanmayı görerek işgalden vazgeçmişlerdir. İslamiyet in Cizre ye girmesi ile birlikte şehre yarımada anlamına gelen Cezire adı verilmiş, Cumhuriyet döneminde ise küçük bir düzeltmeyle Cizre olarak değiştirilmiştir. Önceleri Mardin iline bağlı bir yerleşim birimi iken tarih ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak iline bağlanmıştır. Güçlükonak ilçesi daha önce Siirt ilinin Eruh ilçesine bağlı bir köy iken, tarih ve 3647 sayılı kanun ile idari bağlılığı değiştirilmiş ve Şırnak iline bağlanmıştır. İdil İlçesinin milattan önceki adının Zarih olduğu söylenir. Zapdey adında bir süryaninin ilçeye hizmetlerinden dolayı da İdil e, Beyt-Zaptdey (Zapdey in evi) adı verildiği dolaşan rivayetler arasındadır. Milattan sonra( ) yıllarında Farslar burayı istila ettiler. Farslar döneminde buraya (Hazak) ismini vermişlerdir. Hazak farsça bir kelime olup, mert ve cesur anlamındadır. İdil in döneminde Türkmenlerin büyük ölçüde nüfuz ettikleri ve 1387 yılında Timur un istila ettiği bilinmektedir. Timur un ölümü ile Karakoyunlu devletinin eline geçen İdil, o günden sonra Türklerin hakimiyeti altına geçmiştir yılına kadar köy olan İdil, bu tarihten itibaren Cizre ilçesine bağlı bir bucak, 1937 yılında ise Mardin iline bağlı ilçe olmuştur tarih ve 3647 sayılı kanunla Şırnak İline bağlanmıştır. Silopi İlçesi de, M.Ö. çeşitli kavimlerin yaşadıkları bir yerleşim birimidir. Bu durum ilçenin çevresinde bulunan tarihi eserlerden anlaşılmaktadır. Asurlular ve Roma İmparatorluğunun yönetiminde uzun yıllar kaldıktan sonra Selçukluların yönetimine geçmiştir. Yavuz Sultan Selim in Mısır Seferi sırasında Cizre İlçesi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır tarih ve 3647 sayılı kanunla Şırnak İline bağlanmıştır. Uludere İlçesinin tarihi, millattan önceki yıllara dayanır. Tarihin seyri içinde Urartular Medler, Persler, Romalılar, Arsaklılar ve Sasanilerin egemenliğine girmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra bucak haline getirilerek Beytüşşebap İlçesine bağlanan Uludere, tarihinde yürürlüğe giren 7033 Sayılı Kanunla ilçe haline getirilmiştir tarihinde çıkarılan 3647 Sayılı Kanunla yeni kurulan Şırnak iline bağlanmıştır.

11 Şırnak Gelişim Planı 5 Şırnak ili, 37 31' kuzey enlemleri ve 42 28' doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlin toplam alanı 7.151, 57 km² dir. Şırnak İli yüzölçümünün ¾ ünü kaplayan batı kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alırken, geri kalan yüzölçümünün ¼ ü ise Doğu Anadolu Bölgesi içinde kalır. İl batıda Mardin, kuzeyde Siirt ve Van, doğuda Hakkari illeri ile güneyde Irak ve Suriye devletleriyle çevrilidir. İlin yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi jeolojik olarak kenar kıvrımları kuşağı olarak adlandırılan kuşak içinde yer alır. Bu kuşaktaki jeolojik özellikler ülkemizde yer alan diğer kuşaklardan farklı bir özellik taşır. Anadoludaki Alpin Jeosenklinalinin ön çukuru durumunda olan bölge, jura tipinde gelişmiş kıvrım şeritleri içerir. Burası Eo-Kambriyenden (birinci zaman) başlayarak Pliyosen (üçüncü zaman) dahil, bütün devirler boyunca devamlı bir sedimantasyon (tortulanma) havzası olarak gelişmiştir. Kambriyenden itibaren bütün formasyonlar sığ deniz (kıta kenarı, şelf) fasiyesinde gelişmiş, metamorfizme (başkalaşım) ve magma yerkabuğu içindeki tabakalar arasına sokularak şekil oluşturmuştur. Bölgede gelişen orojenik (dağ oluşum) hareketler ise diğer birliklerde olduğu gibi şiddetli geçmemiş ancak zaman zaman transgresyonlar (deniz ilerlemesi) oluşmuştur. Bu gelişimler sonucunda kuşağın karakteristik özellikler şu şekilde sıralanabilir; Fazla yüksek olmayan tatlı bir röliyef (yerşekli) mevcuttur. Fazla sıkışmaya maruz kalmayıp petrol rezervleri bulundurur. Geniş ondülasyonlu kıvrımlar içerir, fazla faylı değildir. İlin güneyinde Suriye ve Irak sınırına yakın kesimleri hariç hemen hemen tamamı dağlarla kaplıdır. Dağlık kesimlerde Güneydoğu Toroslar sistemine bağlı yüksek kütleler vardır. İlin önemli dağları; Cudi dağı (2114 mt), Küpeli Dağı, Kelmehmet dağı (3231 mt.), Tanintanin dağı ( 3055 mt), Namaz dağı (1990 mt.) ve Altın dağlarıdır. Şırnak toprakları aynı zamanda Dicle Nehrinin de havzası sayılır. Bu sebeple Şırnak taki bütün akarsular Dicle nin kollarıdır. Batı ve güney kesimindeki bazı düzlükler dışında, ilin büyük bölümü akarsular tarafından derince yarılarak plato alanlarına dönüştürülmüştür. İlimizin en önemli akarsuyu, Kızılsu, Hezil ve Habur çaylarının beslediği Dicle nehridir.

12

13 Şırnak Gelişim Planı 1 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL 2.1 SU VE SU YAPILARI Ekonomik olarak sulanabilir arazi dekar olup, halen sulanmakta olan alan dekar'dır yılları arasında yapılan tesisler, 1. Silopi - Nerdüş Sulaması İkmali Silopi Ovasında dekar arazinin sulanması maksadıyla inşa edilen Silopi-Nerdüş Sol Sahil Sulamasında yaptığımız çalışmalar ile tesislerimizi rehabilite ettik. Bu sayede sulama şebekesinde daha randımanlı ve verimli sulama yapılmasını sağladık. Şırnak ta ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 15 adet taşkın koruma tesisi ile; 14 adet yerleşim yeri, 19,5 km ülke sınırı taşkın zararlarından korunmuştur.

14 2 Şırnak Gelişim Planı

15 Şırnak Gelişim Planı ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İL ADI ORMAN ALANI İlin SERVET Genel Orman Normal Bozuk TOPLAM Alanı Koru Alanı ARTIM K.T./B. Koru K.T./B. ha ha ha ha % Bin m 3 Bin Ster Bin m 3 Bin Ster ŞIRNAK Şırnak ilinin ormanlık alanı dekar olup, yüzölçümünün % 36 sı ormanlık alandır. Şırnak ili ormanlarının %30 u normal, %70 i bozuk ormanlardan oluşmaktadır. Bitki örtüsü; engebeli sarp yamaçların ve yüksek dağların yer aldığı bölgede tarım alanı az orman ve meralar geniş yer tutmaktadır. Yağışın az olması ve mevsimlere kötü dağılışından dolayı bitki örtüsü bozkır karakterlidir Yılları arasında yapılan işler ve bunlarla ilgili bilgiler; - Şırnak İli ne yılları arasında; 4 km yeni yol yapılmıştır. - ORKÖY çalışmaları kapsamında döneminde; Sosyal nitelikli kredilerden 66 aileye TL ekonomik nitelikli kredilerden 130 aileye TL olmak üzere toplam 196 aileye TL kredi desteği sağlanmıştır yılları arasında; 1 adet şehir ormanı açılmıştır yılları arasında; Ster yakacak odun üretimi gerçekleşmiştir yılında, Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) gereği, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar;

16 4 Şırnak Gelişim Planı Ağaçlandırma tesis: dekar, Rehabilitasyon tesis: dekar, Rehabilitasyon bakım: dekar, Toprak muhafaza tesisi: dekar yılları arasında dekar alanda çalışılmış ve yaklaşık adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılları arasında uygulanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı kapsamında; 24 kilometre karayolu/kent içi/köy yolu ağaçlandırması yapılarak yaklaşık adet, 8 adet mezarlık ağaçlandırılarak 400 adet, 231 adet okul bahçesi ağaçlandırılarak adet fidan, 5 adet sağlık ocağı ve hastane bahçesi ağaçlandırılarak adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılı bitimine kadar; gelir getirici türlerle, 7 köyde, 563 dekar sahada adet badem ve Antep fıstığı fidanı dikilmesi planlanmıştır yılı içerisinde Şırnak ilinde; Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi kapsamında; 200 hektar Ağaçlandırma, 475 hektar Rehabilitasyon, 388 hektar Rehabilitasyon bakımı çalışamaları yapılacaktır. -Ceviz Eylem Planı ( ) kapsamında; dekar sahada ceviz fidanı dikilmesi planlanmıştır. -Badem Eylem Planı ( ) kapsamında; dekar sahada badem fidanı dikilmesi planlanmıştır yılları arasında; 144 bin adet fidan, 0,8 ton tohum üretilmiştir. -Şırnak İli nde yılları arasında yapılan silvikültürel çalışmalar; Ormanların Gençleştirilmesi (hektar) 0 Ormanların Bakımı (hektar) 350

17 Şırnak Gelişim Planı 5 YARDOP (hektar) 0 Rehabilitasyon (hektar) Şırnak İli ndeki Toprak Muhafaza çalışmaları; Yılları Arasında Yapılan Çalışmalar Toprak Muhafaza Tesis Ha 0 Mera Islahı Tesis Ha Yılları arasında Yapılacak Çalışmalar Toprak Muhafaza Tesis Ha Mera Islahı Tesis Ha 0 SEL EYLEM PLANI KAPSAMINDA ÇALIŞILACAK HAVZALAR İLÇE ADI ALT HAVZA ADI SEL HAVZASI ADI SEL HAVZASI MİKRO SEL HAVZASI HAVZA SAYISI ALANI (Ha.) Merkez Hızıl Çayı Boğaz Deresi ,2 0

18 6 Şırnak Gelişim Planı 2.3 DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde sulak alan akarsu koruma bandında faaliyet gösteren işletmelerin denetimleri gerçekleştirilmekte olup, Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi almaları sağlanmaktadır. Sürdürülebilir av-yaban hayatı ve doğa koruma çalışmaları çerçevesinde yılları arasında kaçak avlanma nedeniyle şahıslar hakkında ,00 TL idari para cezası uygulanmış, ,00 TL tazminat talep edilmiştir. İlimiz genelinde muhtelif zamanlarda, gerek kolluk kuvvetlerince gerekse Şube Müdürlüğümüz ekiplerince el konulan ya da basında çıkan haberlere konu olan yaban hayvanlarının veteriner hekimlere tedavileri yaptırılarak doğal yaşam ortamlarına bırakılmaları sağlanmıştır. Şırnak İli, Uludere İlçesi, Şenoba Beldesi sınırları dahilindeki Şenoba Tabiat Parkı ile Şırnak İli, Merkez İlçe, Kırkkuyu Köyü sınırları dahilindeki Güneş Deresi üzerinde belirlenen alanın Güneş Deresi Tabiat Parkı olarak ilanı için etüt çalışması yapılmıştır. Şırnak İli, Merkez ve Silopi İlçe sınırları dahilinde kalan ve Milli Park potansiyelinde olan Cudi dağının Şehr-i Nuh Milli Parkı olarak ilanı için çalışmalara başlanmıştır. Şırnak İli, Cizre ve Silopi İlçesi, Hisar, Çağlayan, Gavite ve Kösrali Köyleri sınırları dahilinde belirlenen 6.570,00 ha.lık alanın Gavite Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilanı için çalışmalara başlanmış olup teklifi yapılacaktır. İl sınırlarında 2 adet devlet avlağının ilanı çalışmalarda sona gelinmiştir. Şırnak İli, yıllarca bakir kalan eşsiz doğal güzelliklere/kaynaklara sahiptir. Bu alanların, hem doğa turizmine kazandırılması hem de Milli Parklar Kanunu kapsamında değerlendirilerek koruma statüsüne kavuşturulması, bu kaynakların yokolmaması bakımından elzemdir. Şırnak İli genelinde, güvenlik nedeniyle bu doğal kaynaklar henüz değerlendirilememiştir.

19 Şırnak Gelişim Planı METEOROLOJİ Şırnak İlinde : 8 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu; Cizre, Ilısu Barajı, Merkez/Jandarma Heliport, Şırnak, Uludere, Beytüşşebap, İdil, Silopi ( TL) 1 adet Mobil Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu; Şırnak Havaalanı ( TL) kurulmuştur.

20 8 Şırnak Gelişim Planı 3 YATIRIMLAR VE HİZMETLER 3.1 SU VE SU YAPILARI ŞIRNAK CİZRE İLÇESİ İNCİ VE GÜZELLER HUDUT KARAKOLLARININ ULAŞIM YOLLARININ DİCLE NEHRİ TAŞKINLARINDAN KORUNMASI İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama 4,5 km ülke sınırının taşkından korunması amaçlanmıştır. İnşaatı devam ediyor. % 63 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Başlama Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Sosyal Faydaları TL m uzunluğunda sedde imalatı ve taş tahkimatı 4,5 km ülke sınırı taşkın zararlarından korunması sağlanacaktır. ŞIRNAK SİLOPİ ÇALIŞKAN BELDESİ HİŞAT DERESİ TAŞKINDAN KORUMA İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Bir meskün mahalin taşkından korunması amaçlanmıştır. İnşaatı devam ediyor. Çalışmalara yeni başlanmıştır. Başlama Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Sosyal Faydaları TL m taş duvarlı kanal, 6 adet menfez. Bir meskün mahalin taşkın zararlarından korunması sağlanacaktır.

21 Şırnak Gelişim Planı ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE ORMAN YOLLARI YAPIMI VE BAKIMI İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Şırnak İli ormanlarında; 20 km aplikasyon, 20 km yeni yol yapılması. Proje ve plan safhasında yılı ile 2018 yıları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri TL Orman yolları 292 sayılı Orman Yolları Planlaması, Yapımı, Bakımı adlı tebliğde belirtilen özelliklere uygun yapılacaktır. FAYDALARI Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık Sosyal Faydaları faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Şırnak İli nde 2014 yılında TL lik yatırımla ekonomik Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır.

22 10 Şırnak Gelişim Planı ORKÖY FAALİYETLERİ İşin Tanımı İşin Durumu Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik maksatlı krediler ile destekklenmesi suretiyle kalkınmalarına katkı sağlanacaktır. Proje ve plan safhasında. Bütçe ödenekleri çerçevesinde, köylüler ile tarımsal İşin Durumu ile İlgili Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti kalkınma kooperatiflerinin talepleri ve kalkınma planları doğrultusunda destekleme faaliyetleri yürütülmeye devam edecektir. Yıllık olarak her takvim yılı. 50 aileye ekonomik maksatlı, kredi desteği sağlanması öngörülmüş olup, yaklaşık maliyeti TL'dir FAYDALARI Orman köylüsünün sosyal ve ekonomik kalkınmalarına Sosyal Faydaları katkısı katkısı bulunan proje uygulamaları ve desteklemelerle kırsal kesimde yaşayan halkın köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamı sağlanacaktır. Orman köylüsünün ekonomik kalkınmasına katkıda Ekonomik Faydaları bulunmak üzere kredi desteklemleri ile kurulan işletmeler vasıtasıyla istihdam artışı sağlanacaktır. Uygulanmakta olan sosyal nitelikli güneş enerjisi, dam Tabiata Katkısı örtülüğü ve ısı yalıtımı (mantolama) projeleri ile odun tüketimi azaltacak ve doğa tahribatı önlenecektir.

23 Şırnak Gelişim Planı 11 ODUN DIŞI ORMANCILIK FAALİYETLERİ, ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama 1 adet bal ormanı açılması; ster yakacak odun üretimi yapılması. Proje ve plan safhasında yılları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Arıcılık sektörüne katkı ve destek için bal ormanı tesis Teknik Özellikleri edilecektir. Halkın yakacak odun ve endüstriyel odun ihtiyaçları karşılanacaktır. FAYDALARI Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artırılacaktır. Şırnak İli nde yatırımla ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu Tabiata Katkısı şekilde çalışmalar yapılacaktır. Doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

24 12 Şırnak Gelişim Planı İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ Başlama-Bitiş Tarihi Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) kapsamında yapılacak çalışmalar; Ağaçlandırma tesis: dekar Rehabilitasyon tesis: dekar Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacaktır yılında çalışmalara başlanarak Şırnak İli Gelişim Planı süresince tamamlanması sağlanacaktır. Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı TL Orman Genel Müdürlüğü imkanları ile bu süreçte toplam dekar alanda ağaçlandırma ve dekar alanda bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkının ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artacaktır. Şırnak İlinde yapılacak ağaçlandırma faaliyetleri ile ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Mevcut olan ormanlara bilinçsizce müdahale edilmesinin önüne geçilerek, daha verimli ve kaliteli yapıda ormanların oluşmasına zemin hazırlanacaktır. Usulsüz arazi kullanımının önüne geçileceğinden çevreye olumlu yansımaları olacaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunacak, hava, su ve toprak yani çevreye, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri olacaktır. Sonuç olarak doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

25 Şırnak Gelişim Planı 13 ORMANLARDA YAPILAN SİLVİKÜLTÜREL FAALİYETLER İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Ormanların bakım ve gençleştirilmesi yapılacaktır. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacaktır. Verilen bütçe ve iş programı dahilinde çalışmalar devam etmektedir. Programlar verilen bütçe ile yıllık olarak gerçekleştirilmektedir. Rehabilitasyon (hektar): 4010 Ormanların Bakımı: 1570 Maliyeti FAYDALARI Faydaları Silvikültürel çalışmalarla ülkemizin orman varlığı artmakta, odun hammaddesine olan ihtiyaç karşılanmakta, su kaynakları korunmakta ve doğal hayat korunmaktadır. EROZYONLA MÜCADELE PROJELERİ Erozyonla Mücadele Eylem Planı kapsamında 4 yılda 5670 İşin Tanımı hektar alanda erozyon kontrolu, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve mera ıslahı projeleri yapılacaktır. İşin Durumu Proje aşamasında 2014 yılında 1493 hektar alan, İşin Durumu ile İlgili Açıklama 2015 yılında 1393 hektar alan, 2016 yılında 1393 hektar alan, Başlama-Bitiş Tarihi yılında 1393 hektar alan projelendirilecektir. Maliyeti TL 500 hektar ağaçlandırma, Teknik Özellikleri 4370 hektar bozuk ormanların rehabilitasyonu, 800 hektar alanda mera ıslah çalışması.

26 14 Şırnak Gelişim Planı FAYDALARI Topraktaki organik madde miktarını arttırarak toprak Sosyal Faydaları verimliliğini arttırarak gıda güvenliğini sağlamak, yeni rekreasyon alanları oluşturmak, nehir havzalarında yapılacak erozyon kontrolü çalışmaları ile sel riskini azaltmak. Sel ve taşkın zararlarını azaltmak, erozyonun ve rusubat taşınımını önleyerek baraj ve göletlerin ömrünü uzatmak, su Ekonomik Faydaları miktarının ve kalitesinin arttırmak, yapılacak olan ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunmak. Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, yaban hayatı için Tabiata Katkısı yeni barınma alanları meydana getirmek, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin olumsuz etilerini azaltmak, biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek. YUKARI HAVZA SEL KONTROLÜ PROJELERİ Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı kapsamında genel alanı İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama hektar olan 1 adet sel havzasında sel kontrol tedbirleri gayesi ile projelendirme çalışması yapılacak. Proje safhasında 2014 yılında Karapürçek-Kanlı Deresi Sel Kontrol Projesi yapılacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti TL Eylem planı kapsamında genel alanı hektar sel Teknik Özellikleri havzasında proje kapsamında sel kontrolü tedbirlerinden yamaç ve oyuntu ıslahı çalışmaları yapılacaktır.

27 Şırnak Gelişim Planı 15 FAYDALARI Sosyal Faydaları Muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi, sel kontrolünde kurumsal kapasiteyi ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmek. Sel ve taşkın zararlarını azaltmak, baraj, gölet gibi tesislere sediment akışını azaltmak ve dolmasını önlemek, kaybolan Ekonomik Faydaları toprak miktarını asgari seviyeye indirmek, yöre halkının arazilerinin korunarak ekonomisine katkıda bulunmak, mera alanlarındaki sel kontrol tedbirleri ile meraların verimi arttırılarak hayvancılığa katkı sağlamak. Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, akarsu havzalarında Tabiata Katkısı yaygın olarak görülen ve iklim değişikliğinin tesiri ile artan can ve mal kayıplarına sebep olan selleri önemli ölçüde engellemek, biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.

28 16 Şırnak Gelişim Planı 3.3 DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR ŞENOBA TABİAT PARKI Şırnak İli, Uludere İlçesi, Şenoba Beldesi sınırları dahilindeki İşin Tanımı 388,20 ha.lık alanın Şenoba Tabiat Parkı olarak ilanı için teklifi yapılacaktır. İşin Durumu Fizibilite aşamasında İşin Durumu ile İlgili İlgili Kurumların görüşü beklenmektedir. Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Projesi hazırlandığında belirlenecektir. Şırnak İli, Uludere İlçesi, Şenoba Beldesi sınırları dahilindeki 388,20 ha.lık alanda Şenoba Tabiat Parkı planlanmıştır. Şenoba da değişik vejetasyon tiplerine rastlamak mümkündür. Bunlardan, başlıcaları kapladığı alana göre büyükten küçüğe Teknik Özellikleri doğru sıralanacak olursa, Step (bozkır), Garig, Orman ve Maki formasyonlarıdır. Yaban hayatı açısından zengin bir yapıya sahiptir. Başta yaban keçisi olmak üzere, ayı, yaban domuzu, tavşan, tilki, keklik ve birçok kuş türü mevcuttur. FAYDALARI Yapılacak proje ile bölge halkının rekreasyon ihtiyacı bir ölçüde Sosyal Faydaları karşılanacaktır. Ekonomik Faydaları Bölge istihdamında artış sağlanacaktır. Proje ile tabiatı gözlem de mümkün olacak ve bu durum, alan Tabiata Katkısı ziyaretçilerinde yaban hayatının ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması konusunda farkındalık yaratacaktır.

29 Şırnak Gelişim Planı 17 GÜNEŞ DERESİ TABİAT PARKI Şırnak İli, Merkez İlçe, Kırkkuyu Köyü sınırları dahilindeki Güneş İşin Tanımı Deresi üzerinde belirlenen alanın Güneş Deresi Tabiat Parkı olarak ilanı için teklifi yapılacaktır. İşin Durumu Düşünce aşamasında İşin Durumu ile İlgili Proje henüz düşünce aşamasında olup, 2014 yılı içinde fizibilite Açıklama çalışmalarına başlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Projesi hazırlandığında belirlenecektir. Şırnak İli, Merkez İlçe, Kırkkuyu Köyü sınırları dahilindeki Güneş Teknik Özellikleri Deresi üzerinde belirlenecek alanda Güneş Deresi Tabiat Parkı planlanmıştır. FAYDALARI Yapılacak proje ile bölge halkının rekreasyon ihtiyacı bir ölçüde Sosyal Faydaları karşılanacaktır. Ekonomik Faydaları Bölge istihdamında artış sağlanacaktır. Proje ile tabiatı gözlem de mümkün olacak ve bu durum, alan Tabiata Katkısı ziyaretçilerinde yaban hayatının ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması konusunda farkındalık yaratacaktır.

30 18 Şırnak Gelişim Planı ŞEHR-İ NUH MİLLİ PARKI İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Şırnak İli, Merkez, Cizre ve Silopi İlçe sınırları dahilinde kalan Cudi dağı bölgesinde Şehr-i Nuh Milli Parkı nın ilanı için teklifi yapılacaktır. Düşünce aşamasında Proje henüz düşünce aşamasında olup, 2014 yılı içinde fizibilite çalışmalarına başlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri Projesi hazırlandığında belirlenecektir. Cudi dağı; Şırnak Merkez, Silopi ve Cizre İlçelerinde m yükseklikte ve yaklaşık ha genişlikte, en yükseklerini Helanipir (2114 m) ve Deryizihi (2102 m) tepelerinin oluşturduğu bir dağ sırasıdır. Oldukça kurak bölge olup dağdaki en önemli su kaynağı alanın doğusundaki Çağlayan Deresi dir. Şırnak İli, Merkez ve Silopi İlçe sınırları dahilinde kalan Cudi dağının Şehr-i Nuh Milli Parkı olarak ilan edilmesi ve inanç turizmi ile birlikte doğa turizmine açılması planlanmaktadır. Hz. Nuh'un (a.s) Gemisinin Cudi dağında durduğuna dair çeşitli kaynaklarda (en önemlisi olan Kur'an-ı Kerim'de) yer alması, Hz. Nuh (a.s) camisinin Cudi dağı zirvesinde (Sefine Bölgesi) bulunması, türbesinin ise Cizre İlçesinde ziyaretçi akınına uğraması, alanın Milli Park ilan edilmesini ve yapılacak tanıtım ile uluslararası ziyaretçilere açılmasını elzem kılmaktadır. Alanın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz bölgesini ve Doğu Anadolu bölgesini birbirine bağlayan bir konumda olması, İl sınırları içerisinde yükseklik farklılıklarının fazla olması sebebiyle çok değişik mikro klima bölgelerine sahiptir. Bu da, alanın zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olmasını sağlamaktadır. Cudi peygamber çiçeği (Centaurea davisii) ve çuha çiçeği (Primula davisii) endemik bitki türlerinin içinde yer almaktadır. Alanda değişik vejetasyon tiplerine rastlamak mümkündür. Bunlardan, başlıcaları kapladığı alana göre büyükten küçüğe doğru sıralanacak olursa, Step (bozkır), Garig, Orman ve Maki formasyonlarıdır. Cudi dağı, yaban hayatı açısından da zengin bir yapıya sahiptir. Başta yaban keçisi olmak üzere, ayı, yaban domuzu, tavşan, tilki, kınalı keklik ve birçok kuş türü mevcuttur.

31 Şırnak Gelişim Planı 19 FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Yapılacak proje, kırsal kesimde daha önce yaşayan ve kente göç eden halkın köylerine geri dönüşünü ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Proje ile alan, uluslar arası düzeyde ziyaretçi kullanımına açılacak, bu durum hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bölge istihdamını artıracaktır. Proje ile tabiatı gözlem de mümkün olacak ve bu durum, alan ziyaretçilerinde yaban hayatının ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması konusunda farkındalık yaratacaktır. GAVİTE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI Şırnak İli, Cizre ve Silopi İlçesi, Hisar, Çağlayan, Gavite ve İşin Tanımı Kösrali Köyleri sınırları dahilinde belirlenen 6.570,00 ha.lık alanın Gavite Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilanı için teklifi yapılacaktır. İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Fizibilite aşamasında İlgili Kurum görüşleri beklenmektedir. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Proje ile belirlenecektir. Şırnak İli, Cizre ve Silopi İlçesi, Hisar, Çağlayan, Gavite ve Kösrali Köyleri sınırları dahilinde belirlenen 6.570,00 ha.lık Teknik Özellikleri alanda Gavite Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilanı için teklifi yapılacak ve alan içerisinde bulunan Çizgili Sırtlan (Hyaena hyaena) ve Yaban Keçisi'nin (Capra aegagrus) korunması sağlanacaktır.

32 20 Şırnak Gelişim Planı FAYDALARI Yapılacak proje, kırsal kesimde daha önce yaşayan ve kente Sosyal Faydaları göç eden halkın köylerine geri dönüşünü ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Bölge istihdamını artıracaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunması sağlanacaktır. İDİL DEVLET AVLAĞI VE ULUDERE DEVLET AVLAĞI İşin Tanımı İdil İlçe sınırları dahilinde belirlenen ,88 ha ve Uludere İlçe sınırları dahilinde belirlenen ,70 ha.lık alanın devlet avlağı olarak ilan edilmesi İşin Durumu Fizibilite aşamasında İşin Durumu ile İlgili Açıklama İlgili Kurum görüşleri beklenmektedir. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Proje ile belirlenecektir. Proje ile kaynakların sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır. Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Proje ile yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır. Bölge istihdamını artıracaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunması sağlanacaktır.

33 Şırnak Gelişim Planı 21 ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİ İşin Tanımı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında İlin biyolojik çeşitliliği ortaya çıkartılacaktır. İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Düşünce aşamasında Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, projeye 2017 yılında başlanması planlanmaktadır. Proje ile belirlenecektir. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında İlin biyolojik çeşitliliği ortaya çıkartılacaktır. Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında İlin biyolojik çeşitliliği ortaya çıkartılacaktır. Bölge istihdamında artış sağlanacaktır. Proje ile İlin biyolojik çeşitliliği ortaya çıkarılacak ve nesli tehlikede olan türlerin korunması sağlanacaktır.

34 22 Şırnak Gelişim Planı 3.4 METEOROLOJİ 8 ADET OTOMATİK METEOROLOJİ GÖZLEM İSTASYONU (OMGİ) KURULUMU Meteoroloji gözlem ağının genişletilmesi ile genel hava İşin Tanımı İşin Durumu tahminini, alansal ve noktasal tahminlerin doğruluk payının artması. Planlama Aşamasında 650 adet OMGİ alımı projesi içerisinde yer almaktadır yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşin Durumu ile İlgili Açıklama Kurulması planlanan muhtemel yerler; 1-Taşdelen 2-Gülyazı 3-Görümlü(1) 4-Dağdibi 5-Mehmet Yusuf Dağı 6-Görümlü (2) 7-Beytüşşebap/Söğütçe Köyü Yolu 8-Çığlıca Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti 328,000 TL FAYDALARI Şiddetli meteorolojik hadiselerin önceden tahmin edilmesine ve bunlarla alakalı erken uyarıların yapılması Sosyal ve Ekonomik Faydaları suretiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçilmesine ve hava tahminlerindeki isabet oranının artmasına yardımcı olarak sosyal hayat planlamalarını kolaylaştırmasına yardımcı olmaktadır. İklim değişikliğinin yakından takibi ile çeşitli tedbirlerin Tabiata Katkısı alınması sayesinde doğal afetlerin kültür bitkilerine veya doğal alanlara verebileceği zararların önüne geçilmesi.

35 Şırnak Gelişim Planı 23 1 ADET HAVAALANI OTOMATİK METEOROLOJİ GÖZLEM İSTASYONU (OMGİ) KURULUMU Meteoroloji gözlem ağının genişletilmesi ile genel hava İşin Tanımı İşin Durumu tahminini, alansal ve noktasal tahminlerin doğruluk payının artması. Uçuş Faaliyetlerine destek. Yapım Aşamasında İşin Durumu ile İlgili Açıklama 13 adet H-OMGİ alımı projesi içerisinde yer almaktadır yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti 720,000 TL FAYDALARI Şiddetli meteorolojik hadiselerin önceden tahmin edilmesine ve bunlarla alakalı erken uyarıların yapılması Sosyal ve Ekonomik Faydaları suretiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçilmesine ve hava tahminlerindeki isabet oranının artmasına yardımcı olarak sosyal hayat planlamalarını kolaylaştırmasına yardımcı olmaktadır. İklim değişikliğinin yakından takibi ile çeşitli tedbirlerin Tabiata Katkısı alınması sayesinde doğal afetlerin kültür bitkilerine veya doğal alanlara verebileceği zararların önüne geçilmesi.

MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN İLİ YATIRIMLARI

MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN İLİ YATIRIMLARI MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 3.028.000.000 TL Sağlık Bakanlığı : 206.000.000 TL Milli Eğitim Bakanlığı (2003-2012) : 551.980.000 TL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 COĞRAFYA... 3 1.2 İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 3 1.3 NÜFUS... 4 1.4 TARIM VE HAYVANCILIK...

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller:... 3 1.3 İKLİMİ... 6 1.4 BİTKİ

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ZONGULDAK GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ZONGULDAK GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ZONGULDAK GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 İKLİMİ... 4 1.4 NÜFUS... 4 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL...

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KARABÜK GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KARABÜK GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KARABÜK GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL... 1 2.1 SU VE SU YAPILARI... 1 2.2 ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Manisa (Alaşehir) 13 Mart 26 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 21 temel, 5 açılış) (1 adedi baraj, 2 adedi büyük sulama, 1 adedi gölet, 14 adedi gölet ve sulama, 1 adedi gölet sulaması, 7 adedi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ERZİNCAN GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ERZİNCAN GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ERZİNCAN GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 İKLİMİ... 4 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ... 4 1.5 NÜFUS... 5 2

Detaylı

GÜMÜŞHANE MİZE SON 15 YILDA 9,1 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

GÜMÜŞHANE MİZE SON 15 YILDA 9,1 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1 GÜMÜŞHANE MİZE SON 15 YILDA 9,1 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı : 3.600.000.000 TL : 2.000.000.000

Detaylı

a. b. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KOCAELİ GELİŞİM PLANI

a. b. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KOCAELİ GELİŞİM PLANI a. b. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KOCAELİ GELİŞİM PLANI c. (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 KONUMU... 3 COĞRAFYA... 3 İKLİMİ... 6 BİTKİ ÖRTÜSÜ... 6 NÜFUS VE GELİŞİM... 7 2 MEVCUT

Detaylı

Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,)

Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,) Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim,

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRŞEHİR GELİŞİM PLANI (2014-2018) Kırşehir Gelişim Planı 1 2 Kırşehir Gelişim Planı Kırşehir Gelişim Planı 3 İçindekiler Önsöz... 4 1 GENEL BİLGİLER... 6 1.1 Tarihçesi...

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLECİK GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLECİK GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLECİK GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 Akarsular ve Göller:... 4 1.3 İKLİMİ... 6 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLİĞİ NEVŞEHİR GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLİĞİ NEVŞEHİR GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLİĞİ NEVŞEHİR GELİŞİM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 TARİHÇESİ... 3 1.2 COĞRAFİ KONUMU... 3 1.3 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 4 1.4 İKLİM... 5 1.5 NÜFUS... 5 1.6

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller... 4 1.3 İKLİMİ... 5 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi)

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr İSTANBUL- NİSAN 2013 TAŞKIN VE SEL KORUMADA YUKARI HAVZADA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi)

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHSANİYE YATIRIMLARI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHSANİYE YATIRIMLARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHSANİYE YATIRIMLARI TEMMUZ 2016 İHSANİYE NİN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ İHSANİYE YATIRIMLARI 2003-2015 yılları arasında bazı yatırımcı Bakanlıklar

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Karpelli Sedir Ekim Ağaçlandırması Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Rehabilitasyon çalışması da denilmektedir 2 Ağaçlandırma Çalışması-Mersin Karpelli Sedir ekimi ile kazanılan sahalar

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Saygıdeğer Mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri.

Saygıdeğer Mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri. Aydın Merkez 15 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi ( 1 sulama, 1 içmesuyu, 13 t.k. tesisi) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın

Detaylı

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam İZMİR MANİSA UŞAK DİĞER TOPLAM NÜFUS 4 061 074 1 359 463 346 508-5 767 045 YÜZÖLÇÜMÜ (km 2 ) 12 012 13 096 5 341 133 30 582 Ülkemizin Nüfus olarak % 7,5 unu, Yüzölçümünün % 4 ünü kapsamaktadır (3 il, 52

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ELAZIĞ GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ELAZIĞ GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ELAZIĞ GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1. GENEL BİLGİLER... 3 1.1 TARİHÇE... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL... 4 2.1 SU VE SU YAPILARI...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI RİZE GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI RİZE GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI RİZE GELİŞİM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ 1 GENEL BİLGİLER... 2 1.1 KONUMU... 2 1.2 COĞRAFYA... 2 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL... 3 2.1 SU VE SU YAPILARI... 3 2.2 ORMANCILIK

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HAKKARİ GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HAKKARİ GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HAKKARİ GELİŞİM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 2 1.1 KONUMU... 2 1.2 COĞRAFYA... 2 1.3 İKLİMİ... 9 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ... 9 1.5 NÜFUS... 10 2 MEVCUT DURUM

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇANAKKALE GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler Tablosu ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 KONUMU... 3 COĞRAFYA... 3 Akarsular ve Göller:... 3 İKLİMİ... 4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi V. ULUSLARARASI KUM VE TOZ FIRTINASI ÇALIŞTAYI ORTA DOĞU TOZ KAYNAKLARI VE ETKİLERİ 23-25 EKİM 2017, İSTANBUL (Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇANKIRI GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇANKIRI GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇANKIRI GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ...1 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. KONUMU... 3 1.2. COĞRAFYA... 3 1.3. İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 6 1.4. NÜFUS... 7 2. MEVCUT

Detaylı

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YOZGAT GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YOZGAT GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YOZGAT GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 3 1.2.1 Dağları... 3 1.2.2 Platoları... 4 1.2.3 Vadileri-Ovaları...

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ESKİŞEHİR GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ESKİŞEHİR GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ESKİŞEHİR GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 COĞRAFİ KONUMU... 3 1.2 İKLİM... 4 1.3 BİTKİ ÖRTÜSÜ... 5 1.4 AKARSULARI... 5 1.5 BAŞLICA

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, İzmir 14 Mart Bayındır 9 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 6 temel, 3 açılış) (1 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu tesisi, 2 adedi gölet, 3 adedi gölet ve sulama, 1 adedi rehabilitasyon, 1 adedi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 AKARSULAR VE GÖLLER:... 4 1.4 İKLİMİ... 8 1.5 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Uşak - Eşme 19 Mart 2014 17 Tesisin Temel Atma, 4 Adet Tesisin Açılış Merasimi (1 adedi Baraj, 2 adedi Gölet, 11 adedi Gölet ve Sulaması, 4 adedi Gölet Sulaması, 2 adedi Yerüstü Sulama tesisi, 1 adedi

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

TÜRKİYE İRAN IRAK SURİYE

TÜRKİYE İRAN IRAK SURİYE ŞIRNAK TÜRKİYE İRAN SURİYE IRAK Türkiye nin Ortadoğu ya Açılan Kapısı ŞIRNAK Şırnak Yatırım Ortamı Şırnak sektörel gelişme eksenlerine bakıldığında tarım, madencilik, imalat sanayi, turizm ve lojistik

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

UŞAK A SON 13 YILDA 4 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK

UŞAK A SON 13 YILDA 4 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK UŞAK A SON 13 YILDA 4 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 365.000.000 TL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı : 525.700.000 TL Milli Eğitim Bakanlığı : 182.500.000

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran 2014-17 Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Yönetici özeti 3 3. Dönem içerisinde

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00

Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00 Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00 Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim,

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRŞEHİR. Sizden aldığımız destekle. İç Anadolu nun yıldızı oldu

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRŞEHİR. Sizden aldığımız destekle. İç Anadolu nun yıldızı oldu T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRŞEHİR Sizden aldığımız destekle Kırşehirimiz İç Anadolu nun yıldızı oldu EYLÜL 2015 KIRŞEHİR İN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ KIRŞEHİR E SON 13 YILDA

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI EYLEM PLANI 2014-2018 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü T R Ü F O R M A N I E Y L E M P L A N I 2 0 1 4-2 0 1 8 Orman Genel Müdürlüğümüzün

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER 1. GİRİŞ Dr. Hayreddin ERŞAN DSİ Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, GAP Şube Müdürlüğü, ANKARA hayrettin@dsi.gov.tr

Detaylı

DİNAR IN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ

DİNAR IN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ TEMMUZ 2016 1 DİNAR IN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ 2003-2015 yılları arasında bazı yatırımcı Bakanlıklar tarafından Dinar a 350 milyon TL yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın 110 milyon

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ Kenan AKYÜZ İşletme ve Pazarlama D. Başkanı kenanakyuz@ogm.gov.tr AHŞAP NEDİR? AHŞAP; ağaçtan üretilmiş

Detaylı

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 215 TUB Çalışma Raporu 1. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdere Mikrohavzasında 5,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için 28. TL ve Sipini Mikrohavzasında 24,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

YUKARI HAVZA SEL KONTROLU EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI

YUKARI HAVZA SEL KONTROLU EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI YUKARI HAVZA SEL KONTROLU EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI SEL NEDİR? Sel; Şiddetli yağışların ardından yan derelerden gelen ve fazla miktarda katı ve iri materyal içeren büyük su kitlesidir. Isparta-Senirkent,

Detaylı

Tokat 29 Tesisin Açılış ve 7 Tesisin Temel Atma Merasimi 4 Ekim 2013, Cuma 15:00

Tokat 29 Tesisin Açılış ve 7 Tesisin Temel Atma Merasimi 4 Ekim 2013, Cuma 15:00 Tokat 29 Tesisin Açılış ve 7 Tesisin Temel Atma Merasimi 4 Ekim 2013, Cuma 15:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 4 1.3 İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 5 1.4 TARIM ARAZİLERİ...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BOLU GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BOLU GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BOLU GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller:... 3 1.2.2 Dağlar... 4 1.2.3 Ovalar

Detaylı