ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ŞIRNAK GELİŞİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ŞIRNAK GELİŞİM PLANI"

Transkript

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ŞIRNAK GELİŞİM PLANI ( )

2

3

4

5 İçindekiler ÖNSÖZ GENEL BİLGİLER MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL SU VE SU YAPILARI ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR METEOROLOJİ YATIRIMLAR VE HİZMETLER SU VE SU YAPILARI ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR METEOROLOJİ... 22

6

7 Şırnak Gelişim Planı 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz yüzyıl, pek çok imkânı insanlığın hizmetine sunarken diğer taraftan tabii kaynakları ve çevresel değerler üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Tabii kaynaklarımızın başında yer alan orman ve su kaynaklarımız koruma kullanma dengesi gözetilerek işletilmekte ve insanlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra projelendirilen yatırımların hızla tamamlanması Şırnak ın yanı sıra bölge açısından büyük önem arz etmektedir. Planlı yatırımlar bir bölgenin, bir ilin gelişimine hız kazandırmaktadır. Bu minvalde planlı, nereye ulaşmak istediğini bilen, hedef ve faaliyetlerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için stratejisini ortaya koymuş bir teşkilat olarak Şırnak a ve halkına faydalı hizmetler sunmanın gayreti içerisindeyiz. Ağaçlandırmadan erozyon kontrolüne ve çölleşmeyle mücadeleye, sulamadan içme suyu teminine, taşkın koruma tesislerinden dere ıslah projelerine, etkili ve güvenilir meteorolojik verinin sağlanmasına kadar pek çok faaliyet ve yatırımlar Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte ve bu hizmetlerin Şırnak ın ücra köşesine kadar ulaştırılmasına çalışılmaktadır. Bu minvalde Bakanlığımız birimlerinin görev ve sorumlulukları dâhilinde, Şırnak ın potansiyelini ortaya koyan, mevcut ve gelecekte yapılması planlanan iş, faaliyet ve projelerden teşekkül eden dönemi Şırnak Gelişim Planı nın hazırlanmasında desteklerini esirgemeyenlere ve emeği geçenlere teşekkür eder, Plan ın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı

8 2 Şırnak Gelişim Planı

9 Şırnak Gelişim Planı 3 1 GENEL BİLGİLER İl sınırları içerisindeki yerleşimin M:Ö 7000 lere kadar uzandığı bilinmektedir. Şırnak ın adının kaynağıyla ilgili olarak tarih kaynaklarında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bununla birlikte ilin adının kaynağı hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerden en bilineni; il adının Nuh Tufanıyla ilgili olduğu görüşüdür. İslam inanışına göre, Tufandan sonra Nuh un gemisi Kur an-ı Kerim de Hud Sûresinin 44. ayetinde Ey arz suyunu yut ey gök sende tut denildi su çekildi ve gemi Cudi Dağının üzerinde durdu şeklinde anlatılmaktadır. 0 dağdan inen ilk gruptan seksen veya sekiz kişi önce heştan (Yoğurtçular Köyünü), Nuh peygamberinde içlerinde bulunduğu diğer bir grup ise Namaz dağı eteklerindeki bugünkü Şırnak yerleşim birimini kurmuştur. İşte Nuh peygamberin kurduğu bu kente önceleri Nuh un Şehri anlamına gelen Şehr-i Nuh adı verilmiştir. Şehr-i Nuh adı zamanla değişerek Şernah, Şırnek ve günümüzde de Şırnak halini almıştır. Nuh tufanın tarihlendirilmesi konusunda, elde edilen belge ve veriler değerlendirildiğinde milattan önce yüzyıllar arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Bu veri ışığında kent tarihinin M.Ö yılına kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Şırnak, Nuh un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi Dağı nın Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş, Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani, Emevi, Abbasi, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde Cizre ye bağlı bir yerleşim birimi idi yılında ilçe olmuş ve Siirt iline bağlanmıştır. Bu konumu 1990 yılına kadar sürmüştür tarih ve 3647 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmuştur. İle bağlı altı ilçenin tarihleri geçmişlerine ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir. Beytüşşebap ilçesi oldukça eski bir yerleşim birimidir. Beytüşşebap, Beyt ve Şebap kelimelerinden elde edilmiş Arapça bir birleşik isimdir. Gençlerin evi anlamındadır. Tarihi süreç içerisinde ilçeye sırasıyla, Hurriler, Mittaniler, Asurlular ve Urartular egemen olmuşlardır. İlçe, 1054 yılında Selçukluların, 1514 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu nun egemenliği altına girmiştir yılında Erzurum, 1865 yılında Van İline bağlanmıştır yılında İlçe olan Beytüşşebap, 1926 yılında Siirt, 1936 yılında Hakkari ve tarih ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak İline bağlanmıştır. Cizre ilçesi M.Ö.4000 yıllarından itibaren Gerzubakarta adıyla Guti Devleti hakimiyeti altındadır. Gutiler döneminde ilk Cizre suru yapılmıştır. Cizre M.Ö.1894 yılında l.babil Devleti yönetimine girmiştir. Babil Cizre ye 22 Km mesafededir. Cizre M.Ö.1595 yılında Babil egemenliğinden Arap egemenliğine geçmiştir. Daha sonra Asurlular, Medler, Persler, Sasaniler, Artuklular,

10 4 Şırnak Gelişim Planı Eyyubbiler, Abbasiler, Selçuklular, Moğollar ve 1627 yılından itibaren de Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir. Cizre beyliği önceleri Diyarbakır Sancak Beyliğine bağlı iken 1841 yılında Musul a bağlanmıştır. Milli mücadele döneminde büyük başarılar gösteren Cizre ye Fransızlar gelip şehri savaşsız teslim almak istemişlerse de, halkın direnişi ve silahlanmayı görerek işgalden vazgeçmişlerdir. İslamiyet in Cizre ye girmesi ile birlikte şehre yarımada anlamına gelen Cezire adı verilmiş, Cumhuriyet döneminde ise küçük bir düzeltmeyle Cizre olarak değiştirilmiştir. Önceleri Mardin iline bağlı bir yerleşim birimi iken tarih ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak iline bağlanmıştır. Güçlükonak ilçesi daha önce Siirt ilinin Eruh ilçesine bağlı bir köy iken, tarih ve 3647 sayılı kanun ile idari bağlılığı değiştirilmiş ve Şırnak iline bağlanmıştır. İdil İlçesinin milattan önceki adının Zarih olduğu söylenir. Zapdey adında bir süryaninin ilçeye hizmetlerinden dolayı da İdil e, Beyt-Zaptdey (Zapdey in evi) adı verildiği dolaşan rivayetler arasındadır. Milattan sonra( ) yıllarında Farslar burayı istila ettiler. Farslar döneminde buraya (Hazak) ismini vermişlerdir. Hazak farsça bir kelime olup, mert ve cesur anlamındadır. İdil in döneminde Türkmenlerin büyük ölçüde nüfuz ettikleri ve 1387 yılında Timur un istila ettiği bilinmektedir. Timur un ölümü ile Karakoyunlu devletinin eline geçen İdil, o günden sonra Türklerin hakimiyeti altına geçmiştir yılına kadar köy olan İdil, bu tarihten itibaren Cizre ilçesine bağlı bir bucak, 1937 yılında ise Mardin iline bağlı ilçe olmuştur tarih ve 3647 sayılı kanunla Şırnak İline bağlanmıştır. Silopi İlçesi de, M.Ö. çeşitli kavimlerin yaşadıkları bir yerleşim birimidir. Bu durum ilçenin çevresinde bulunan tarihi eserlerden anlaşılmaktadır. Asurlular ve Roma İmparatorluğunun yönetiminde uzun yıllar kaldıktan sonra Selçukluların yönetimine geçmiştir. Yavuz Sultan Selim in Mısır Seferi sırasında Cizre İlçesi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır tarih ve 3647 sayılı kanunla Şırnak İline bağlanmıştır. Uludere İlçesinin tarihi, millattan önceki yıllara dayanır. Tarihin seyri içinde Urartular Medler, Persler, Romalılar, Arsaklılar ve Sasanilerin egemenliğine girmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra bucak haline getirilerek Beytüşşebap İlçesine bağlanan Uludere, tarihinde yürürlüğe giren 7033 Sayılı Kanunla ilçe haline getirilmiştir tarihinde çıkarılan 3647 Sayılı Kanunla yeni kurulan Şırnak iline bağlanmıştır.

11 Şırnak Gelişim Planı 5 Şırnak ili, 37 31' kuzey enlemleri ve 42 28' doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlin toplam alanı 7.151, 57 km² dir. Şırnak İli yüzölçümünün ¾ ünü kaplayan batı kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alırken, geri kalan yüzölçümünün ¼ ü ise Doğu Anadolu Bölgesi içinde kalır. İl batıda Mardin, kuzeyde Siirt ve Van, doğuda Hakkari illeri ile güneyde Irak ve Suriye devletleriyle çevrilidir. İlin yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi jeolojik olarak kenar kıvrımları kuşağı olarak adlandırılan kuşak içinde yer alır. Bu kuşaktaki jeolojik özellikler ülkemizde yer alan diğer kuşaklardan farklı bir özellik taşır. Anadoludaki Alpin Jeosenklinalinin ön çukuru durumunda olan bölge, jura tipinde gelişmiş kıvrım şeritleri içerir. Burası Eo-Kambriyenden (birinci zaman) başlayarak Pliyosen (üçüncü zaman) dahil, bütün devirler boyunca devamlı bir sedimantasyon (tortulanma) havzası olarak gelişmiştir. Kambriyenden itibaren bütün formasyonlar sığ deniz (kıta kenarı, şelf) fasiyesinde gelişmiş, metamorfizme (başkalaşım) ve magma yerkabuğu içindeki tabakalar arasına sokularak şekil oluşturmuştur. Bölgede gelişen orojenik (dağ oluşum) hareketler ise diğer birliklerde olduğu gibi şiddetli geçmemiş ancak zaman zaman transgresyonlar (deniz ilerlemesi) oluşmuştur. Bu gelişimler sonucunda kuşağın karakteristik özellikler şu şekilde sıralanabilir; Fazla yüksek olmayan tatlı bir röliyef (yerşekli) mevcuttur. Fazla sıkışmaya maruz kalmayıp petrol rezervleri bulundurur. Geniş ondülasyonlu kıvrımlar içerir, fazla faylı değildir. İlin güneyinde Suriye ve Irak sınırına yakın kesimleri hariç hemen hemen tamamı dağlarla kaplıdır. Dağlık kesimlerde Güneydoğu Toroslar sistemine bağlı yüksek kütleler vardır. İlin önemli dağları; Cudi dağı (2114 mt), Küpeli Dağı, Kelmehmet dağı (3231 mt.), Tanintanin dağı ( 3055 mt), Namaz dağı (1990 mt.) ve Altın dağlarıdır. Şırnak toprakları aynı zamanda Dicle Nehrinin de havzası sayılır. Bu sebeple Şırnak taki bütün akarsular Dicle nin kollarıdır. Batı ve güney kesimindeki bazı düzlükler dışında, ilin büyük bölümü akarsular tarafından derince yarılarak plato alanlarına dönüştürülmüştür. İlimizin en önemli akarsuyu, Kızılsu, Hezil ve Habur çaylarının beslediği Dicle nehridir.

12

13 Şırnak Gelişim Planı 1 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL 2.1 SU VE SU YAPILARI Ekonomik olarak sulanabilir arazi dekar olup, halen sulanmakta olan alan dekar'dır yılları arasında yapılan tesisler, 1. Silopi - Nerdüş Sulaması İkmali Silopi Ovasında dekar arazinin sulanması maksadıyla inşa edilen Silopi-Nerdüş Sol Sahil Sulamasında yaptığımız çalışmalar ile tesislerimizi rehabilite ettik. Bu sayede sulama şebekesinde daha randımanlı ve verimli sulama yapılmasını sağladık. Şırnak ta ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 15 adet taşkın koruma tesisi ile; 14 adet yerleşim yeri, 19,5 km ülke sınırı taşkın zararlarından korunmuştur.

14 2 Şırnak Gelişim Planı

15 Şırnak Gelişim Planı ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İL ADI ORMAN ALANI İlin SERVET Genel Orman Normal Bozuk TOPLAM Alanı Koru Alanı ARTIM K.T./B. Koru K.T./B. ha ha ha ha % Bin m 3 Bin Ster Bin m 3 Bin Ster ŞIRNAK Şırnak ilinin ormanlık alanı dekar olup, yüzölçümünün % 36 sı ormanlık alandır. Şırnak ili ormanlarının %30 u normal, %70 i bozuk ormanlardan oluşmaktadır. Bitki örtüsü; engebeli sarp yamaçların ve yüksek dağların yer aldığı bölgede tarım alanı az orman ve meralar geniş yer tutmaktadır. Yağışın az olması ve mevsimlere kötü dağılışından dolayı bitki örtüsü bozkır karakterlidir Yılları arasında yapılan işler ve bunlarla ilgili bilgiler; - Şırnak İli ne yılları arasında; 4 km yeni yol yapılmıştır. - ORKÖY çalışmaları kapsamında döneminde; Sosyal nitelikli kredilerden 66 aileye TL ekonomik nitelikli kredilerden 130 aileye TL olmak üzere toplam 196 aileye TL kredi desteği sağlanmıştır yılları arasında; 1 adet şehir ormanı açılmıştır yılları arasında; Ster yakacak odun üretimi gerçekleşmiştir yılında, Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) gereği, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar;

16 4 Şırnak Gelişim Planı Ağaçlandırma tesis: dekar, Rehabilitasyon tesis: dekar, Rehabilitasyon bakım: dekar, Toprak muhafaza tesisi: dekar yılları arasında dekar alanda çalışılmış ve yaklaşık adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılları arasında uygulanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı kapsamında; 24 kilometre karayolu/kent içi/köy yolu ağaçlandırması yapılarak yaklaşık adet, 8 adet mezarlık ağaçlandırılarak 400 adet, 231 adet okul bahçesi ağaçlandırılarak adet fidan, 5 adet sağlık ocağı ve hastane bahçesi ağaçlandırılarak adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılı bitimine kadar; gelir getirici türlerle, 7 köyde, 563 dekar sahada adet badem ve Antep fıstığı fidanı dikilmesi planlanmıştır yılı içerisinde Şırnak ilinde; Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi kapsamında; 200 hektar Ağaçlandırma, 475 hektar Rehabilitasyon, 388 hektar Rehabilitasyon bakımı çalışamaları yapılacaktır. -Ceviz Eylem Planı ( ) kapsamında; dekar sahada ceviz fidanı dikilmesi planlanmıştır. -Badem Eylem Planı ( ) kapsamında; dekar sahada badem fidanı dikilmesi planlanmıştır yılları arasında; 144 bin adet fidan, 0,8 ton tohum üretilmiştir. -Şırnak İli nde yılları arasında yapılan silvikültürel çalışmalar; Ormanların Gençleştirilmesi (hektar) 0 Ormanların Bakımı (hektar) 350

17 Şırnak Gelişim Planı 5 YARDOP (hektar) 0 Rehabilitasyon (hektar) Şırnak İli ndeki Toprak Muhafaza çalışmaları; Yılları Arasında Yapılan Çalışmalar Toprak Muhafaza Tesis Ha 0 Mera Islahı Tesis Ha Yılları arasında Yapılacak Çalışmalar Toprak Muhafaza Tesis Ha Mera Islahı Tesis Ha 0 SEL EYLEM PLANI KAPSAMINDA ÇALIŞILACAK HAVZALAR İLÇE ADI ALT HAVZA ADI SEL HAVZASI ADI SEL HAVZASI MİKRO SEL HAVZASI HAVZA SAYISI ALANI (Ha.) Merkez Hızıl Çayı Boğaz Deresi ,2 0

18 6 Şırnak Gelişim Planı 2.3 DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde sulak alan akarsu koruma bandında faaliyet gösteren işletmelerin denetimleri gerçekleştirilmekte olup, Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi almaları sağlanmaktadır. Sürdürülebilir av-yaban hayatı ve doğa koruma çalışmaları çerçevesinde yılları arasında kaçak avlanma nedeniyle şahıslar hakkında ,00 TL idari para cezası uygulanmış, ,00 TL tazminat talep edilmiştir. İlimiz genelinde muhtelif zamanlarda, gerek kolluk kuvvetlerince gerekse Şube Müdürlüğümüz ekiplerince el konulan ya da basında çıkan haberlere konu olan yaban hayvanlarının veteriner hekimlere tedavileri yaptırılarak doğal yaşam ortamlarına bırakılmaları sağlanmıştır. Şırnak İli, Uludere İlçesi, Şenoba Beldesi sınırları dahilindeki Şenoba Tabiat Parkı ile Şırnak İli, Merkez İlçe, Kırkkuyu Köyü sınırları dahilindeki Güneş Deresi üzerinde belirlenen alanın Güneş Deresi Tabiat Parkı olarak ilanı için etüt çalışması yapılmıştır. Şırnak İli, Merkez ve Silopi İlçe sınırları dahilinde kalan ve Milli Park potansiyelinde olan Cudi dağının Şehr-i Nuh Milli Parkı olarak ilanı için çalışmalara başlanmıştır. Şırnak İli, Cizre ve Silopi İlçesi, Hisar, Çağlayan, Gavite ve Kösrali Köyleri sınırları dahilinde belirlenen 6.570,00 ha.lık alanın Gavite Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilanı için çalışmalara başlanmış olup teklifi yapılacaktır. İl sınırlarında 2 adet devlet avlağının ilanı çalışmalarda sona gelinmiştir. Şırnak İli, yıllarca bakir kalan eşsiz doğal güzelliklere/kaynaklara sahiptir. Bu alanların, hem doğa turizmine kazandırılması hem de Milli Parklar Kanunu kapsamında değerlendirilerek koruma statüsüne kavuşturulması, bu kaynakların yokolmaması bakımından elzemdir. Şırnak İli genelinde, güvenlik nedeniyle bu doğal kaynaklar henüz değerlendirilememiştir.

19 Şırnak Gelişim Planı METEOROLOJİ Şırnak İlinde : 8 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu; Cizre, Ilısu Barajı, Merkez/Jandarma Heliport, Şırnak, Uludere, Beytüşşebap, İdil, Silopi ( TL) 1 adet Mobil Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu; Şırnak Havaalanı ( TL) kurulmuştur.

20 8 Şırnak Gelişim Planı 3 YATIRIMLAR VE HİZMETLER 3.1 SU VE SU YAPILARI ŞIRNAK CİZRE İLÇESİ İNCİ VE GÜZELLER HUDUT KARAKOLLARININ ULAŞIM YOLLARININ DİCLE NEHRİ TAŞKINLARINDAN KORUNMASI İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama 4,5 km ülke sınırının taşkından korunması amaçlanmıştır. İnşaatı devam ediyor. % 63 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Başlama Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Sosyal Faydaları TL m uzunluğunda sedde imalatı ve taş tahkimatı 4,5 km ülke sınırı taşkın zararlarından korunması sağlanacaktır. ŞIRNAK SİLOPİ ÇALIŞKAN BELDESİ HİŞAT DERESİ TAŞKINDAN KORUMA İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Bir meskün mahalin taşkından korunması amaçlanmıştır. İnşaatı devam ediyor. Çalışmalara yeni başlanmıştır. Başlama Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Sosyal Faydaları TL m taş duvarlı kanal, 6 adet menfez. Bir meskün mahalin taşkın zararlarından korunması sağlanacaktır.

21 Şırnak Gelişim Planı ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE ORMAN YOLLARI YAPIMI VE BAKIMI İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Şırnak İli ormanlarında; 20 km aplikasyon, 20 km yeni yol yapılması. Proje ve plan safhasında yılı ile 2018 yıları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri TL Orman yolları 292 sayılı Orman Yolları Planlaması, Yapımı, Bakımı adlı tebliğde belirtilen özelliklere uygun yapılacaktır. FAYDALARI Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık Sosyal Faydaları faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Şırnak İli nde 2014 yılında TL lik yatırımla ekonomik Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır.

22 10 Şırnak Gelişim Planı ORKÖY FAALİYETLERİ İşin Tanımı İşin Durumu Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik maksatlı krediler ile destekklenmesi suretiyle kalkınmalarına katkı sağlanacaktır. Proje ve plan safhasında. Bütçe ödenekleri çerçevesinde, köylüler ile tarımsal İşin Durumu ile İlgili Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti kalkınma kooperatiflerinin talepleri ve kalkınma planları doğrultusunda destekleme faaliyetleri yürütülmeye devam edecektir. Yıllık olarak her takvim yılı. 50 aileye ekonomik maksatlı, kredi desteği sağlanması öngörülmüş olup, yaklaşık maliyeti TL'dir FAYDALARI Orman köylüsünün sosyal ve ekonomik kalkınmalarına Sosyal Faydaları katkısı katkısı bulunan proje uygulamaları ve desteklemelerle kırsal kesimde yaşayan halkın köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamı sağlanacaktır. Orman köylüsünün ekonomik kalkınmasına katkıda Ekonomik Faydaları bulunmak üzere kredi desteklemleri ile kurulan işletmeler vasıtasıyla istihdam artışı sağlanacaktır. Uygulanmakta olan sosyal nitelikli güneş enerjisi, dam Tabiata Katkısı örtülüğü ve ısı yalıtımı (mantolama) projeleri ile odun tüketimi azaltacak ve doğa tahribatı önlenecektir.

23 Şırnak Gelişim Planı 11 ODUN DIŞI ORMANCILIK FAALİYETLERİ, ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama 1 adet bal ormanı açılması; ster yakacak odun üretimi yapılması. Proje ve plan safhasında yılları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Arıcılık sektörüne katkı ve destek için bal ormanı tesis Teknik Özellikleri edilecektir. Halkın yakacak odun ve endüstriyel odun ihtiyaçları karşılanacaktır. FAYDALARI Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artırılacaktır. Şırnak İli nde yatırımla ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu Tabiata Katkısı şekilde çalışmalar yapılacaktır. Doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

24 12 Şırnak Gelişim Planı İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ Başlama-Bitiş Tarihi Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) kapsamında yapılacak çalışmalar; Ağaçlandırma tesis: dekar Rehabilitasyon tesis: dekar Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacaktır yılında çalışmalara başlanarak Şırnak İli Gelişim Planı süresince tamamlanması sağlanacaktır. Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı TL Orman Genel Müdürlüğü imkanları ile bu süreçte toplam dekar alanda ağaçlandırma ve dekar alanda bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkının ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artacaktır. Şırnak İlinde yapılacak ağaçlandırma faaliyetleri ile ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Mevcut olan ormanlara bilinçsizce müdahale edilmesinin önüne geçilerek, daha verimli ve kaliteli yapıda ormanların oluşmasına zemin hazırlanacaktır. Usulsüz arazi kullanımının önüne geçileceğinden çevreye olumlu yansımaları olacaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunacak, hava, su ve toprak yani çevreye, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri olacaktır. Sonuç olarak doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

25 Şırnak Gelişim Planı 13 ORMANLARDA YAPILAN SİLVİKÜLTÜREL FAALİYETLER İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Ormanların bakım ve gençleştirilmesi yapılacaktır. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacaktır. Verilen bütçe ve iş programı dahilinde çalışmalar devam etmektedir. Programlar verilen bütçe ile yıllık olarak gerçekleştirilmektedir. Rehabilitasyon (hektar): 4010 Ormanların Bakımı: 1570 Maliyeti FAYDALARI Faydaları Silvikültürel çalışmalarla ülkemizin orman varlığı artmakta, odun hammaddesine olan ihtiyaç karşılanmakta, su kaynakları korunmakta ve doğal hayat korunmaktadır. EROZYONLA MÜCADELE PROJELERİ Erozyonla Mücadele Eylem Planı kapsamında 4 yılda 5670 İşin Tanımı hektar alanda erozyon kontrolu, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve mera ıslahı projeleri yapılacaktır. İşin Durumu Proje aşamasında 2014 yılında 1493 hektar alan, İşin Durumu ile İlgili Açıklama 2015 yılında 1393 hektar alan, 2016 yılında 1393 hektar alan, Başlama-Bitiş Tarihi yılında 1393 hektar alan projelendirilecektir. Maliyeti TL 500 hektar ağaçlandırma, Teknik Özellikleri 4370 hektar bozuk ormanların rehabilitasyonu, 800 hektar alanda mera ıslah çalışması.

26 14 Şırnak Gelişim Planı FAYDALARI Topraktaki organik madde miktarını arttırarak toprak Sosyal Faydaları verimliliğini arttırarak gıda güvenliğini sağlamak, yeni rekreasyon alanları oluşturmak, nehir havzalarında yapılacak erozyon kontrolü çalışmaları ile sel riskini azaltmak. Sel ve taşkın zararlarını azaltmak, erozyonun ve rusubat taşınımını önleyerek baraj ve göletlerin ömrünü uzatmak, su Ekonomik Faydaları miktarının ve kalitesinin arttırmak, yapılacak olan ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunmak. Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, yaban hayatı için Tabiata Katkısı yeni barınma alanları meydana getirmek, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin olumsuz etilerini azaltmak, biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek. YUKARI HAVZA SEL KONTROLÜ PROJELERİ Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı kapsamında genel alanı İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama hektar olan 1 adet sel havzasında sel kontrol tedbirleri gayesi ile projelendirme çalışması yapılacak. Proje safhasında 2014 yılında Karapürçek-Kanlı Deresi Sel Kontrol Projesi yapılacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti TL Eylem planı kapsamında genel alanı hektar sel Teknik Özellikleri havzasında proje kapsamında sel kontrolü tedbirlerinden yamaç ve oyuntu ıslahı çalışmaları yapılacaktır.

27 Şırnak Gelişim Planı 15 FAYDALARI Sosyal Faydaları Muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi, sel kontrolünde kurumsal kapasiteyi ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmek. Sel ve taşkın zararlarını azaltmak, baraj, gölet gibi tesislere sediment akışını azaltmak ve dolmasını önlemek, kaybolan Ekonomik Faydaları toprak miktarını asgari seviyeye indirmek, yöre halkının arazilerinin korunarak ekonomisine katkıda bulunmak, mera alanlarındaki sel kontrol tedbirleri ile meraların verimi arttırılarak hayvancılığa katkı sağlamak. Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, akarsu havzalarında Tabiata Katkısı yaygın olarak görülen ve iklim değişikliğinin tesiri ile artan can ve mal kayıplarına sebep olan selleri önemli ölçüde engellemek, biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.

28 16 Şırnak Gelişim Planı 3.3 DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR ŞENOBA TABİAT PARKI Şırnak İli, Uludere İlçesi, Şenoba Beldesi sınırları dahilindeki İşin Tanımı 388,20 ha.lık alanın Şenoba Tabiat Parkı olarak ilanı için teklifi yapılacaktır. İşin Durumu Fizibilite aşamasında İşin Durumu ile İlgili İlgili Kurumların görüşü beklenmektedir. Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Projesi hazırlandığında belirlenecektir. Şırnak İli, Uludere İlçesi, Şenoba Beldesi sınırları dahilindeki 388,20 ha.lık alanda Şenoba Tabiat Parkı planlanmıştır. Şenoba da değişik vejetasyon tiplerine rastlamak mümkündür. Bunlardan, başlıcaları kapladığı alana göre büyükten küçüğe Teknik Özellikleri doğru sıralanacak olursa, Step (bozkır), Garig, Orman ve Maki formasyonlarıdır. Yaban hayatı açısından zengin bir yapıya sahiptir. Başta yaban keçisi olmak üzere, ayı, yaban domuzu, tavşan, tilki, keklik ve birçok kuş türü mevcuttur. FAYDALARI Yapılacak proje ile bölge halkının rekreasyon ihtiyacı bir ölçüde Sosyal Faydaları karşılanacaktır. Ekonomik Faydaları Bölge istihdamında artış sağlanacaktır. Proje ile tabiatı gözlem de mümkün olacak ve bu durum, alan Tabiata Katkısı ziyaretçilerinde yaban hayatının ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması konusunda farkındalık yaratacaktır.

29 Şırnak Gelişim Planı 17 GÜNEŞ DERESİ TABİAT PARKI Şırnak İli, Merkez İlçe, Kırkkuyu Köyü sınırları dahilindeki Güneş İşin Tanımı Deresi üzerinde belirlenen alanın Güneş Deresi Tabiat Parkı olarak ilanı için teklifi yapılacaktır. İşin Durumu Düşünce aşamasında İşin Durumu ile İlgili Proje henüz düşünce aşamasında olup, 2014 yılı içinde fizibilite Açıklama çalışmalarına başlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Projesi hazırlandığında belirlenecektir. Şırnak İli, Merkez İlçe, Kırkkuyu Köyü sınırları dahilindeki Güneş Teknik Özellikleri Deresi üzerinde belirlenecek alanda Güneş Deresi Tabiat Parkı planlanmıştır. FAYDALARI Yapılacak proje ile bölge halkının rekreasyon ihtiyacı bir ölçüde Sosyal Faydaları karşılanacaktır. Ekonomik Faydaları Bölge istihdamında artış sağlanacaktır. Proje ile tabiatı gözlem de mümkün olacak ve bu durum, alan Tabiata Katkısı ziyaretçilerinde yaban hayatının ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması konusunda farkındalık yaratacaktır.

30 18 Şırnak Gelişim Planı ŞEHR-İ NUH MİLLİ PARKI İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Şırnak İli, Merkez, Cizre ve Silopi İlçe sınırları dahilinde kalan Cudi dağı bölgesinde Şehr-i Nuh Milli Parkı nın ilanı için teklifi yapılacaktır. Düşünce aşamasında Proje henüz düşünce aşamasında olup, 2014 yılı içinde fizibilite çalışmalarına başlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri Projesi hazırlandığında belirlenecektir. Cudi dağı; Şırnak Merkez, Silopi ve Cizre İlçelerinde m yükseklikte ve yaklaşık ha genişlikte, en yükseklerini Helanipir (2114 m) ve Deryizihi (2102 m) tepelerinin oluşturduğu bir dağ sırasıdır. Oldukça kurak bölge olup dağdaki en önemli su kaynağı alanın doğusundaki Çağlayan Deresi dir. Şırnak İli, Merkez ve Silopi İlçe sınırları dahilinde kalan Cudi dağının Şehr-i Nuh Milli Parkı olarak ilan edilmesi ve inanç turizmi ile birlikte doğa turizmine açılması planlanmaktadır. Hz. Nuh'un (a.s) Gemisinin Cudi dağında durduğuna dair çeşitli kaynaklarda (en önemlisi olan Kur'an-ı Kerim'de) yer alması, Hz. Nuh (a.s) camisinin Cudi dağı zirvesinde (Sefine Bölgesi) bulunması, türbesinin ise Cizre İlçesinde ziyaretçi akınına uğraması, alanın Milli Park ilan edilmesini ve yapılacak tanıtım ile uluslararası ziyaretçilere açılmasını elzem kılmaktadır. Alanın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz bölgesini ve Doğu Anadolu bölgesini birbirine bağlayan bir konumda olması, İl sınırları içerisinde yükseklik farklılıklarının fazla olması sebebiyle çok değişik mikro klima bölgelerine sahiptir. Bu da, alanın zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olmasını sağlamaktadır. Cudi peygamber çiçeği (Centaurea davisii) ve çuha çiçeği (Primula davisii) endemik bitki türlerinin içinde yer almaktadır. Alanda değişik vejetasyon tiplerine rastlamak mümkündür. Bunlardan, başlıcaları kapladığı alana göre büyükten küçüğe doğru sıralanacak olursa, Step (bozkır), Garig, Orman ve Maki formasyonlarıdır. Cudi dağı, yaban hayatı açısından da zengin bir yapıya sahiptir. Başta yaban keçisi olmak üzere, ayı, yaban domuzu, tavşan, tilki, kınalı keklik ve birçok kuş türü mevcuttur.

31 Şırnak Gelişim Planı 19 FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Yapılacak proje, kırsal kesimde daha önce yaşayan ve kente göç eden halkın köylerine geri dönüşünü ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Proje ile alan, uluslar arası düzeyde ziyaretçi kullanımına açılacak, bu durum hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bölge istihdamını artıracaktır. Proje ile tabiatı gözlem de mümkün olacak ve bu durum, alan ziyaretçilerinde yaban hayatının ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması konusunda farkındalık yaratacaktır. GAVİTE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI Şırnak İli, Cizre ve Silopi İlçesi, Hisar, Çağlayan, Gavite ve İşin Tanımı Kösrali Köyleri sınırları dahilinde belirlenen 6.570,00 ha.lık alanın Gavite Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilanı için teklifi yapılacaktır. İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Fizibilite aşamasında İlgili Kurum görüşleri beklenmektedir. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Proje ile belirlenecektir. Şırnak İli, Cizre ve Silopi İlçesi, Hisar, Çağlayan, Gavite ve Kösrali Köyleri sınırları dahilinde belirlenen 6.570,00 ha.lık Teknik Özellikleri alanda Gavite Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilanı için teklifi yapılacak ve alan içerisinde bulunan Çizgili Sırtlan (Hyaena hyaena) ve Yaban Keçisi'nin (Capra aegagrus) korunması sağlanacaktır.

32 20 Şırnak Gelişim Planı FAYDALARI Yapılacak proje, kırsal kesimde daha önce yaşayan ve kente Sosyal Faydaları göç eden halkın köylerine geri dönüşünü ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Bölge istihdamını artıracaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunması sağlanacaktır. İDİL DEVLET AVLAĞI VE ULUDERE DEVLET AVLAĞI İşin Tanımı İdil İlçe sınırları dahilinde belirlenen ,88 ha ve Uludere İlçe sınırları dahilinde belirlenen ,70 ha.lık alanın devlet avlağı olarak ilan edilmesi İşin Durumu Fizibilite aşamasında İşin Durumu ile İlgili Açıklama İlgili Kurum görüşleri beklenmektedir. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Proje ile belirlenecektir. Proje ile kaynakların sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır. Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Proje ile yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır. Bölge istihdamını artıracaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunması sağlanacaktır.

33 Şırnak Gelişim Planı 21 ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİ İşin Tanımı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında İlin biyolojik çeşitliliği ortaya çıkartılacaktır. İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Düşünce aşamasında Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, projeye 2017 yılında başlanması planlanmaktadır. Proje ile belirlenecektir. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında İlin biyolojik çeşitliliği ortaya çıkartılacaktır. Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında İlin biyolojik çeşitliliği ortaya çıkartılacaktır. Bölge istihdamında artış sağlanacaktır. Proje ile İlin biyolojik çeşitliliği ortaya çıkarılacak ve nesli tehlikede olan türlerin korunması sağlanacaktır.

34 22 Şırnak Gelişim Planı 3.4 METEOROLOJİ 8 ADET OTOMATİK METEOROLOJİ GÖZLEM İSTASYONU (OMGİ) KURULUMU Meteoroloji gözlem ağının genişletilmesi ile genel hava İşin Tanımı İşin Durumu tahminini, alansal ve noktasal tahminlerin doğruluk payının artması. Planlama Aşamasında 650 adet OMGİ alımı projesi içerisinde yer almaktadır yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşin Durumu ile İlgili Açıklama Kurulması planlanan muhtemel yerler; 1-Taşdelen 2-Gülyazı 3-Görümlü(1) 4-Dağdibi 5-Mehmet Yusuf Dağı 6-Görümlü (2) 7-Beytüşşebap/Söğütçe Köyü Yolu 8-Çığlıca Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti 328,000 TL FAYDALARI Şiddetli meteorolojik hadiselerin önceden tahmin edilmesine ve bunlarla alakalı erken uyarıların yapılması Sosyal ve Ekonomik Faydaları suretiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçilmesine ve hava tahminlerindeki isabet oranının artmasına yardımcı olarak sosyal hayat planlamalarını kolaylaştırmasına yardımcı olmaktadır. İklim değişikliğinin yakından takibi ile çeşitli tedbirlerin Tabiata Katkısı alınması sayesinde doğal afetlerin kültür bitkilerine veya doğal alanlara verebileceği zararların önüne geçilmesi.

35 Şırnak Gelişim Planı 23 1 ADET HAVAALANI OTOMATİK METEOROLOJİ GÖZLEM İSTASYONU (OMGİ) KURULUMU Meteoroloji gözlem ağının genişletilmesi ile genel hava İşin Tanımı İşin Durumu tahminini, alansal ve noktasal tahminlerin doğruluk payının artması. Uçuş Faaliyetlerine destek. Yapım Aşamasında İşin Durumu ile İlgili Açıklama 13 adet H-OMGİ alımı projesi içerisinde yer almaktadır yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti 720,000 TL FAYDALARI Şiddetli meteorolojik hadiselerin önceden tahmin edilmesine ve bunlarla alakalı erken uyarıların yapılması Sosyal ve Ekonomik Faydaları suretiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçilmesine ve hava tahminlerindeki isabet oranının artmasına yardımcı olarak sosyal hayat planlamalarını kolaylaştırmasına yardımcı olmaktadır. İklim değişikliğinin yakından takibi ile çeşitli tedbirlerin Tabiata Katkısı alınması sayesinde doğal afetlerin kültür bitkilerine veya doğal alanlara verebileceği zararların önüne geçilmesi.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller:... 3 1.3 İKLİMİ... 6 1.4 BİTKİ

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 AKARSULAR VE GÖLLER:... 4 1.4 İKLİMİ... 8 1.5 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller... 4 1.3 İKLİMİ... 5 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 4 1.3 İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 5 1.4 TARIM ARAZİLERİ...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI GAZİANTEP GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI GAZİANTEP GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI GAZİANTEP GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 3 1.2.1 Dağları... 3 1.2.2 Plato, Vadi, Ova ve

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 2013-2017 Niğde - Çakıt - Erozyon Kontrolü Çalışması Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere

Detaylı

SONUÇ RAPORU AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI (2008-2012) Hedefler Aşıldı. Hep Birlikte Başardık...

SONUÇ RAPORU AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI (2008-2012) Hedefler Aşıldı. Hep Birlikte Başardık... TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI (20082012) SONUÇ RAPORU Hedefler Aşıldı. Hep Birlikte Başardık... 1 Kas m 2007 PERfiEMBE Resmî

Detaylı

ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK K Ü L T Ü R ENVANTERİ ŞIRNAK/2009

ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK K Ü L T Ü R ENVANTERİ ŞIRNAK/2009 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK K Ü L T Ü R ENVANTERİ ŞIRNAK/2009 ŞIRNAK KÜLTÜR ENVANTERİ Yayın No: ISBN: 978-605-378-155-4 EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP Sanat Tarihçi YAYIN KURULU Yrd.

Detaylı

Fotoğraf: A.Rıza Baykan

Fotoğraf: A.Rıza Baykan Fotoğraf: A.Rıza Baykan T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA (Müsteşar) Yayın Koordinatörü Enver KURGUN (EYD Başkanı) Yazı İşleri Müdürü Aycan

Detaylı

T.C. MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 2011 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 2011 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 20 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU MARDİN 20 Ağaç, çiçek ve yeşil medeniyet demektir. M. Kemal ATATÜRK ÖNSÖZ İnsanın refah ve mutluluğunda temel

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER 2 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ

Detaylı

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ÇALIŞMASI HAKKÂRİ TİCARET SANAYİ ODASI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

KAYSERİ İLİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER

KAYSERİ İLİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER KAYSERİ İLİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER EYLÜL 2014 Katkılarıyla Eylül 2014 KÜNYE Yayınlayan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İșletmesi Cumhuriyet Caddesi

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-69-7 YAYIN NO: KB: 2872 - ÖİK: 722 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

TARIM STRATEJİ BELGESİ

TARIM STRATEJİ BELGESİ 2015-2019 NİĞDE TARIM STRATEJİ BELGESİ NİGTHM 2015 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

ŞIRNAK. Ortadoğu ya açılan kapı YATIRIM ORTAMI

ŞIRNAK. Ortadoğu ya açılan kapı YATIRIM ORTAMI ŞIRNAK YATIRIM ORTAMI Ortadoğu ya açılan kapı Şırnak Yatırım Destek Ofisi Vakıfkent Mahallesi Uludere Caddesi No: 16 Şırnak T: (0 486) 16 4 68 F: (0 486) 16 4 68 www.sirnakayatirim.com info@dika.org.tr

Detaylı

il STRATEJiK PLANI 2015 & 2019

il STRATEJiK PLANI 2015 & 2019 il STRATEJiK PLANI 2015 & 2019 il STRATEJiK PLANI 2015 & 2019 SUNUŞ Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

OSMANİYE İLİ SWOT ANALİZİ

OSMANİYE İLİ SWOT ANALİZİ OSMANİYE İLİ SWOT ANALİZİ SWOT Analizi Projesi Yöneticileri Prof.Dr. Orhan BÜYÜKALACA Rektörü Prof.Dr. Aykut GÜL Rektör Yrd. / İİBF Dekan V. SWOT Analizi Projesi Araştırmacıları Yrd.Doç.Dr. İ. Efe EFEOĞLU

Detaylı