ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ŞIRNAK GELİŞİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ŞIRNAK GELİŞİM PLANI"

Transkript

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ŞIRNAK GELİŞİM PLANI ( )

2

3

4

5 İçindekiler ÖNSÖZ GENEL BİLGİLER MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL SU VE SU YAPILARI ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR METEOROLOJİ YATIRIMLAR VE HİZMETLER SU VE SU YAPILARI ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR METEOROLOJİ... 22

6

7 Şırnak Gelişim Planı 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz yüzyıl, pek çok imkânı insanlığın hizmetine sunarken diğer taraftan tabii kaynakları ve çevresel değerler üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Tabii kaynaklarımızın başında yer alan orman ve su kaynaklarımız koruma kullanma dengesi gözetilerek işletilmekte ve insanlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra projelendirilen yatırımların hızla tamamlanması Şırnak ın yanı sıra bölge açısından büyük önem arz etmektedir. Planlı yatırımlar bir bölgenin, bir ilin gelişimine hız kazandırmaktadır. Bu minvalde planlı, nereye ulaşmak istediğini bilen, hedef ve faaliyetlerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için stratejisini ortaya koymuş bir teşkilat olarak Şırnak a ve halkına faydalı hizmetler sunmanın gayreti içerisindeyiz. Ağaçlandırmadan erozyon kontrolüne ve çölleşmeyle mücadeleye, sulamadan içme suyu teminine, taşkın koruma tesislerinden dere ıslah projelerine, etkili ve güvenilir meteorolojik verinin sağlanmasına kadar pek çok faaliyet ve yatırımlar Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte ve bu hizmetlerin Şırnak ın ücra köşesine kadar ulaştırılmasına çalışılmaktadır. Bu minvalde Bakanlığımız birimlerinin görev ve sorumlulukları dâhilinde, Şırnak ın potansiyelini ortaya koyan, mevcut ve gelecekte yapılması planlanan iş, faaliyet ve projelerden teşekkül eden dönemi Şırnak Gelişim Planı nın hazırlanmasında desteklerini esirgemeyenlere ve emeği geçenlere teşekkür eder, Plan ın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı

8 2 Şırnak Gelişim Planı

9 Şırnak Gelişim Planı 3 1 GENEL BİLGİLER İl sınırları içerisindeki yerleşimin M:Ö 7000 lere kadar uzandığı bilinmektedir. Şırnak ın adının kaynağıyla ilgili olarak tarih kaynaklarında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bununla birlikte ilin adının kaynağı hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerden en bilineni; il adının Nuh Tufanıyla ilgili olduğu görüşüdür. İslam inanışına göre, Tufandan sonra Nuh un gemisi Kur an-ı Kerim de Hud Sûresinin 44. ayetinde Ey arz suyunu yut ey gök sende tut denildi su çekildi ve gemi Cudi Dağının üzerinde durdu şeklinde anlatılmaktadır. 0 dağdan inen ilk gruptan seksen veya sekiz kişi önce heştan (Yoğurtçular Köyünü), Nuh peygamberinde içlerinde bulunduğu diğer bir grup ise Namaz dağı eteklerindeki bugünkü Şırnak yerleşim birimini kurmuştur. İşte Nuh peygamberin kurduğu bu kente önceleri Nuh un Şehri anlamına gelen Şehr-i Nuh adı verilmiştir. Şehr-i Nuh adı zamanla değişerek Şernah, Şırnek ve günümüzde de Şırnak halini almıştır. Nuh tufanın tarihlendirilmesi konusunda, elde edilen belge ve veriler değerlendirildiğinde milattan önce yüzyıllar arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Bu veri ışığında kent tarihinin M.Ö yılına kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Şırnak, Nuh un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi Dağı nın Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş, Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani, Emevi, Abbasi, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde Cizre ye bağlı bir yerleşim birimi idi yılında ilçe olmuş ve Siirt iline bağlanmıştır. Bu konumu 1990 yılına kadar sürmüştür tarih ve 3647 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmuştur. İle bağlı altı ilçenin tarihleri geçmişlerine ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir. Beytüşşebap ilçesi oldukça eski bir yerleşim birimidir. Beytüşşebap, Beyt ve Şebap kelimelerinden elde edilmiş Arapça bir birleşik isimdir. Gençlerin evi anlamındadır. Tarihi süreç içerisinde ilçeye sırasıyla, Hurriler, Mittaniler, Asurlular ve Urartular egemen olmuşlardır. İlçe, 1054 yılında Selçukluların, 1514 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu nun egemenliği altına girmiştir yılında Erzurum, 1865 yılında Van İline bağlanmıştır yılında İlçe olan Beytüşşebap, 1926 yılında Siirt, 1936 yılında Hakkari ve tarih ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak İline bağlanmıştır. Cizre ilçesi M.Ö.4000 yıllarından itibaren Gerzubakarta adıyla Guti Devleti hakimiyeti altındadır. Gutiler döneminde ilk Cizre suru yapılmıştır. Cizre M.Ö.1894 yılında l.babil Devleti yönetimine girmiştir. Babil Cizre ye 22 Km mesafededir. Cizre M.Ö.1595 yılında Babil egemenliğinden Arap egemenliğine geçmiştir. Daha sonra Asurlular, Medler, Persler, Sasaniler, Artuklular,

10 4 Şırnak Gelişim Planı Eyyubbiler, Abbasiler, Selçuklular, Moğollar ve 1627 yılından itibaren de Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir. Cizre beyliği önceleri Diyarbakır Sancak Beyliğine bağlı iken 1841 yılında Musul a bağlanmıştır. Milli mücadele döneminde büyük başarılar gösteren Cizre ye Fransızlar gelip şehri savaşsız teslim almak istemişlerse de, halkın direnişi ve silahlanmayı görerek işgalden vazgeçmişlerdir. İslamiyet in Cizre ye girmesi ile birlikte şehre yarımada anlamına gelen Cezire adı verilmiş, Cumhuriyet döneminde ise küçük bir düzeltmeyle Cizre olarak değiştirilmiştir. Önceleri Mardin iline bağlı bir yerleşim birimi iken tarih ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak iline bağlanmıştır. Güçlükonak ilçesi daha önce Siirt ilinin Eruh ilçesine bağlı bir köy iken, tarih ve 3647 sayılı kanun ile idari bağlılığı değiştirilmiş ve Şırnak iline bağlanmıştır. İdil İlçesinin milattan önceki adının Zarih olduğu söylenir. Zapdey adında bir süryaninin ilçeye hizmetlerinden dolayı da İdil e, Beyt-Zaptdey (Zapdey in evi) adı verildiği dolaşan rivayetler arasındadır. Milattan sonra( ) yıllarında Farslar burayı istila ettiler. Farslar döneminde buraya (Hazak) ismini vermişlerdir. Hazak farsça bir kelime olup, mert ve cesur anlamındadır. İdil in döneminde Türkmenlerin büyük ölçüde nüfuz ettikleri ve 1387 yılında Timur un istila ettiği bilinmektedir. Timur un ölümü ile Karakoyunlu devletinin eline geçen İdil, o günden sonra Türklerin hakimiyeti altına geçmiştir yılına kadar köy olan İdil, bu tarihten itibaren Cizre ilçesine bağlı bir bucak, 1937 yılında ise Mardin iline bağlı ilçe olmuştur tarih ve 3647 sayılı kanunla Şırnak İline bağlanmıştır. Silopi İlçesi de, M.Ö. çeşitli kavimlerin yaşadıkları bir yerleşim birimidir. Bu durum ilçenin çevresinde bulunan tarihi eserlerden anlaşılmaktadır. Asurlular ve Roma İmparatorluğunun yönetiminde uzun yıllar kaldıktan sonra Selçukluların yönetimine geçmiştir. Yavuz Sultan Selim in Mısır Seferi sırasında Cizre İlçesi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır tarih ve 3647 sayılı kanunla Şırnak İline bağlanmıştır. Uludere İlçesinin tarihi, millattan önceki yıllara dayanır. Tarihin seyri içinde Urartular Medler, Persler, Romalılar, Arsaklılar ve Sasanilerin egemenliğine girmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra bucak haline getirilerek Beytüşşebap İlçesine bağlanan Uludere, tarihinde yürürlüğe giren 7033 Sayılı Kanunla ilçe haline getirilmiştir tarihinde çıkarılan 3647 Sayılı Kanunla yeni kurulan Şırnak iline bağlanmıştır.

11 Şırnak Gelişim Planı 5 Şırnak ili, 37 31' kuzey enlemleri ve 42 28' doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlin toplam alanı 7.151, 57 km² dir. Şırnak İli yüzölçümünün ¾ ünü kaplayan batı kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alırken, geri kalan yüzölçümünün ¼ ü ise Doğu Anadolu Bölgesi içinde kalır. İl batıda Mardin, kuzeyde Siirt ve Van, doğuda Hakkari illeri ile güneyde Irak ve Suriye devletleriyle çevrilidir. İlin yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi jeolojik olarak kenar kıvrımları kuşağı olarak adlandırılan kuşak içinde yer alır. Bu kuşaktaki jeolojik özellikler ülkemizde yer alan diğer kuşaklardan farklı bir özellik taşır. Anadoludaki Alpin Jeosenklinalinin ön çukuru durumunda olan bölge, jura tipinde gelişmiş kıvrım şeritleri içerir. Burası Eo-Kambriyenden (birinci zaman) başlayarak Pliyosen (üçüncü zaman) dahil, bütün devirler boyunca devamlı bir sedimantasyon (tortulanma) havzası olarak gelişmiştir. Kambriyenden itibaren bütün formasyonlar sığ deniz (kıta kenarı, şelf) fasiyesinde gelişmiş, metamorfizme (başkalaşım) ve magma yerkabuğu içindeki tabakalar arasına sokularak şekil oluşturmuştur. Bölgede gelişen orojenik (dağ oluşum) hareketler ise diğer birliklerde olduğu gibi şiddetli geçmemiş ancak zaman zaman transgresyonlar (deniz ilerlemesi) oluşmuştur. Bu gelişimler sonucunda kuşağın karakteristik özellikler şu şekilde sıralanabilir; Fazla yüksek olmayan tatlı bir röliyef (yerşekli) mevcuttur. Fazla sıkışmaya maruz kalmayıp petrol rezervleri bulundurur. Geniş ondülasyonlu kıvrımlar içerir, fazla faylı değildir. İlin güneyinde Suriye ve Irak sınırına yakın kesimleri hariç hemen hemen tamamı dağlarla kaplıdır. Dağlık kesimlerde Güneydoğu Toroslar sistemine bağlı yüksek kütleler vardır. İlin önemli dağları; Cudi dağı (2114 mt), Küpeli Dağı, Kelmehmet dağı (3231 mt.), Tanintanin dağı ( 3055 mt), Namaz dağı (1990 mt.) ve Altın dağlarıdır. Şırnak toprakları aynı zamanda Dicle Nehrinin de havzası sayılır. Bu sebeple Şırnak taki bütün akarsular Dicle nin kollarıdır. Batı ve güney kesimindeki bazı düzlükler dışında, ilin büyük bölümü akarsular tarafından derince yarılarak plato alanlarına dönüştürülmüştür. İlimizin en önemli akarsuyu, Kızılsu, Hezil ve Habur çaylarının beslediği Dicle nehridir.

12

13 Şırnak Gelişim Planı 1 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL 2.1 SU VE SU YAPILARI Ekonomik olarak sulanabilir arazi dekar olup, halen sulanmakta olan alan dekar'dır yılları arasında yapılan tesisler, 1. Silopi - Nerdüş Sulaması İkmali Silopi Ovasında dekar arazinin sulanması maksadıyla inşa edilen Silopi-Nerdüş Sol Sahil Sulamasında yaptığımız çalışmalar ile tesislerimizi rehabilite ettik. Bu sayede sulama şebekesinde daha randımanlı ve verimli sulama yapılmasını sağladık. Şırnak ta ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 15 adet taşkın koruma tesisi ile; 14 adet yerleşim yeri, 19,5 km ülke sınırı taşkın zararlarından korunmuştur.

14 2 Şırnak Gelişim Planı

15 Şırnak Gelişim Planı ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İL ADI ORMAN ALANI İlin SERVET Genel Orman Normal Bozuk TOPLAM Alanı Koru Alanı ARTIM K.T./B. Koru K.T./B. ha ha ha ha % Bin m 3 Bin Ster Bin m 3 Bin Ster ŞIRNAK Şırnak ilinin ormanlık alanı dekar olup, yüzölçümünün % 36 sı ormanlık alandır. Şırnak ili ormanlarının %30 u normal, %70 i bozuk ormanlardan oluşmaktadır. Bitki örtüsü; engebeli sarp yamaçların ve yüksek dağların yer aldığı bölgede tarım alanı az orman ve meralar geniş yer tutmaktadır. Yağışın az olması ve mevsimlere kötü dağılışından dolayı bitki örtüsü bozkır karakterlidir Yılları arasında yapılan işler ve bunlarla ilgili bilgiler; - Şırnak İli ne yılları arasında; 4 km yeni yol yapılmıştır. - ORKÖY çalışmaları kapsamında döneminde; Sosyal nitelikli kredilerden 66 aileye TL ekonomik nitelikli kredilerden 130 aileye TL olmak üzere toplam 196 aileye TL kredi desteği sağlanmıştır yılları arasında; 1 adet şehir ormanı açılmıştır yılları arasında; Ster yakacak odun üretimi gerçekleşmiştir yılında, Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) gereği, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar;

16 4 Şırnak Gelişim Planı Ağaçlandırma tesis: dekar, Rehabilitasyon tesis: dekar, Rehabilitasyon bakım: dekar, Toprak muhafaza tesisi: dekar yılları arasında dekar alanda çalışılmış ve yaklaşık adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılları arasında uygulanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı kapsamında; 24 kilometre karayolu/kent içi/köy yolu ağaçlandırması yapılarak yaklaşık adet, 8 adet mezarlık ağaçlandırılarak 400 adet, 231 adet okul bahçesi ağaçlandırılarak adet fidan, 5 adet sağlık ocağı ve hastane bahçesi ağaçlandırılarak adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılı bitimine kadar; gelir getirici türlerle, 7 köyde, 563 dekar sahada adet badem ve Antep fıstığı fidanı dikilmesi planlanmıştır yılı içerisinde Şırnak ilinde; Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi kapsamında; 200 hektar Ağaçlandırma, 475 hektar Rehabilitasyon, 388 hektar Rehabilitasyon bakımı çalışamaları yapılacaktır. -Ceviz Eylem Planı ( ) kapsamında; dekar sahada ceviz fidanı dikilmesi planlanmıştır. -Badem Eylem Planı ( ) kapsamında; dekar sahada badem fidanı dikilmesi planlanmıştır yılları arasında; 144 bin adet fidan, 0,8 ton tohum üretilmiştir. -Şırnak İli nde yılları arasında yapılan silvikültürel çalışmalar; Ormanların Gençleştirilmesi (hektar) 0 Ormanların Bakımı (hektar) 350

17 Şırnak Gelişim Planı 5 YARDOP (hektar) 0 Rehabilitasyon (hektar) Şırnak İli ndeki Toprak Muhafaza çalışmaları; Yılları Arasında Yapılan Çalışmalar Toprak Muhafaza Tesis Ha 0 Mera Islahı Tesis Ha Yılları arasında Yapılacak Çalışmalar Toprak Muhafaza Tesis Ha Mera Islahı Tesis Ha 0 SEL EYLEM PLANI KAPSAMINDA ÇALIŞILACAK HAVZALAR İLÇE ADI ALT HAVZA ADI SEL HAVZASI ADI SEL HAVZASI MİKRO SEL HAVZASI HAVZA SAYISI ALANI (Ha.) Merkez Hızıl Çayı Boğaz Deresi ,2 0

18 6 Şırnak Gelişim Planı 2.3 DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde sulak alan akarsu koruma bandında faaliyet gösteren işletmelerin denetimleri gerçekleştirilmekte olup, Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi almaları sağlanmaktadır. Sürdürülebilir av-yaban hayatı ve doğa koruma çalışmaları çerçevesinde yılları arasında kaçak avlanma nedeniyle şahıslar hakkında ,00 TL idari para cezası uygulanmış, ,00 TL tazminat talep edilmiştir. İlimiz genelinde muhtelif zamanlarda, gerek kolluk kuvvetlerince gerekse Şube Müdürlüğümüz ekiplerince el konulan ya da basında çıkan haberlere konu olan yaban hayvanlarının veteriner hekimlere tedavileri yaptırılarak doğal yaşam ortamlarına bırakılmaları sağlanmıştır. Şırnak İli, Uludere İlçesi, Şenoba Beldesi sınırları dahilindeki Şenoba Tabiat Parkı ile Şırnak İli, Merkez İlçe, Kırkkuyu Köyü sınırları dahilindeki Güneş Deresi üzerinde belirlenen alanın Güneş Deresi Tabiat Parkı olarak ilanı için etüt çalışması yapılmıştır. Şırnak İli, Merkez ve Silopi İlçe sınırları dahilinde kalan ve Milli Park potansiyelinde olan Cudi dağının Şehr-i Nuh Milli Parkı olarak ilanı için çalışmalara başlanmıştır. Şırnak İli, Cizre ve Silopi İlçesi, Hisar, Çağlayan, Gavite ve Kösrali Köyleri sınırları dahilinde belirlenen 6.570,00 ha.lık alanın Gavite Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilanı için çalışmalara başlanmış olup teklifi yapılacaktır. İl sınırlarında 2 adet devlet avlağının ilanı çalışmalarda sona gelinmiştir. Şırnak İli, yıllarca bakir kalan eşsiz doğal güzelliklere/kaynaklara sahiptir. Bu alanların, hem doğa turizmine kazandırılması hem de Milli Parklar Kanunu kapsamında değerlendirilerek koruma statüsüne kavuşturulması, bu kaynakların yokolmaması bakımından elzemdir. Şırnak İli genelinde, güvenlik nedeniyle bu doğal kaynaklar henüz değerlendirilememiştir.

19 Şırnak Gelişim Planı METEOROLOJİ Şırnak İlinde : 8 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu; Cizre, Ilısu Barajı, Merkez/Jandarma Heliport, Şırnak, Uludere, Beytüşşebap, İdil, Silopi ( TL) 1 adet Mobil Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu; Şırnak Havaalanı ( TL) kurulmuştur.

20 8 Şırnak Gelişim Planı 3 YATIRIMLAR VE HİZMETLER 3.1 SU VE SU YAPILARI ŞIRNAK CİZRE İLÇESİ İNCİ VE GÜZELLER HUDUT KARAKOLLARININ ULAŞIM YOLLARININ DİCLE NEHRİ TAŞKINLARINDAN KORUNMASI İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama 4,5 km ülke sınırının taşkından korunması amaçlanmıştır. İnşaatı devam ediyor. % 63 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Başlama Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Sosyal Faydaları TL m uzunluğunda sedde imalatı ve taş tahkimatı 4,5 km ülke sınırı taşkın zararlarından korunması sağlanacaktır. ŞIRNAK SİLOPİ ÇALIŞKAN BELDESİ HİŞAT DERESİ TAŞKINDAN KORUMA İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Bir meskün mahalin taşkından korunması amaçlanmıştır. İnşaatı devam ediyor. Çalışmalara yeni başlanmıştır. Başlama Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Sosyal Faydaları TL m taş duvarlı kanal, 6 adet menfez. Bir meskün mahalin taşkın zararlarından korunması sağlanacaktır.

21 Şırnak Gelişim Planı ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE ORMAN YOLLARI YAPIMI VE BAKIMI İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Şırnak İli ormanlarında; 20 km aplikasyon, 20 km yeni yol yapılması. Proje ve plan safhasında yılı ile 2018 yıları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri TL Orman yolları 292 sayılı Orman Yolları Planlaması, Yapımı, Bakımı adlı tebliğde belirtilen özelliklere uygun yapılacaktır. FAYDALARI Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık Sosyal Faydaları faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Şırnak İli nde 2014 yılında TL lik yatırımla ekonomik Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır.

22 10 Şırnak Gelişim Planı ORKÖY FAALİYETLERİ İşin Tanımı İşin Durumu Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik maksatlı krediler ile destekklenmesi suretiyle kalkınmalarına katkı sağlanacaktır. Proje ve plan safhasında. Bütçe ödenekleri çerçevesinde, köylüler ile tarımsal İşin Durumu ile İlgili Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti kalkınma kooperatiflerinin talepleri ve kalkınma planları doğrultusunda destekleme faaliyetleri yürütülmeye devam edecektir. Yıllık olarak her takvim yılı. 50 aileye ekonomik maksatlı, kredi desteği sağlanması öngörülmüş olup, yaklaşık maliyeti TL'dir FAYDALARI Orman köylüsünün sosyal ve ekonomik kalkınmalarına Sosyal Faydaları katkısı katkısı bulunan proje uygulamaları ve desteklemelerle kırsal kesimde yaşayan halkın köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamı sağlanacaktır. Orman köylüsünün ekonomik kalkınmasına katkıda Ekonomik Faydaları bulunmak üzere kredi desteklemleri ile kurulan işletmeler vasıtasıyla istihdam artışı sağlanacaktır. Uygulanmakta olan sosyal nitelikli güneş enerjisi, dam Tabiata Katkısı örtülüğü ve ısı yalıtımı (mantolama) projeleri ile odun tüketimi azaltacak ve doğa tahribatı önlenecektir.

23 Şırnak Gelişim Planı 11 ODUN DIŞI ORMANCILIK FAALİYETLERİ, ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama 1 adet bal ormanı açılması; ster yakacak odun üretimi yapılması. Proje ve plan safhasında yılları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Arıcılık sektörüne katkı ve destek için bal ormanı tesis Teknik Özellikleri edilecektir. Halkın yakacak odun ve endüstriyel odun ihtiyaçları karşılanacaktır. FAYDALARI Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artırılacaktır. Şırnak İli nde yatırımla ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu Tabiata Katkısı şekilde çalışmalar yapılacaktır. Doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

24 12 Şırnak Gelişim Planı İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ Başlama-Bitiş Tarihi Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) kapsamında yapılacak çalışmalar; Ağaçlandırma tesis: dekar Rehabilitasyon tesis: dekar Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacaktır yılında çalışmalara başlanarak Şırnak İli Gelişim Planı süresince tamamlanması sağlanacaktır. Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı TL Orman Genel Müdürlüğü imkanları ile bu süreçte toplam dekar alanda ağaçlandırma ve dekar alanda bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkının ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artacaktır. Şırnak İlinde yapılacak ağaçlandırma faaliyetleri ile ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Mevcut olan ormanlara bilinçsizce müdahale edilmesinin önüne geçilerek, daha verimli ve kaliteli yapıda ormanların oluşmasına zemin hazırlanacaktır. Usulsüz arazi kullanımının önüne geçileceğinden çevreye olumlu yansımaları olacaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunacak, hava, su ve toprak yani çevreye, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri olacaktır. Sonuç olarak doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

25 Şırnak Gelişim Planı 13 ORMANLARDA YAPILAN SİLVİKÜLTÜREL FAALİYETLER İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Ormanların bakım ve gençleştirilmesi yapılacaktır. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacaktır. Verilen bütçe ve iş programı dahilinde çalışmalar devam etmektedir. Programlar verilen bütçe ile yıllık olarak gerçekleştirilmektedir. Rehabilitasyon (hektar): 4010 Ormanların Bakımı: 1570 Maliyeti FAYDALARI Faydaları Silvikültürel çalışmalarla ülkemizin orman varlığı artmakta, odun hammaddesine olan ihtiyaç karşılanmakta, su kaynakları korunmakta ve doğal hayat korunmaktadır. EROZYONLA MÜCADELE PROJELERİ Erozyonla Mücadele Eylem Planı kapsamında 4 yılda 5670 İşin Tanımı hektar alanda erozyon kontrolu, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve mera ıslahı projeleri yapılacaktır. İşin Durumu Proje aşamasında 2014 yılında 1493 hektar alan, İşin Durumu ile İlgili Açıklama 2015 yılında 1393 hektar alan, 2016 yılında 1393 hektar alan, Başlama-Bitiş Tarihi yılında 1393 hektar alan projelendirilecektir. Maliyeti TL 500 hektar ağaçlandırma, Teknik Özellikleri 4370 hektar bozuk ormanların rehabilitasyonu, 800 hektar alanda mera ıslah çalışması.

26 14 Şırnak Gelişim Planı FAYDALARI Topraktaki organik madde miktarını arttırarak toprak Sosyal Faydaları verimliliğini arttırarak gıda güvenliğini sağlamak, yeni rekreasyon alanları oluşturmak, nehir havzalarında yapılacak erozyon kontrolü çalışmaları ile sel riskini azaltmak. Sel ve taşkın zararlarını azaltmak, erozyonun ve rusubat taşınımını önleyerek baraj ve göletlerin ömrünü uzatmak, su Ekonomik Faydaları miktarının ve kalitesinin arttırmak, yapılacak olan ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunmak. Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, yaban hayatı için Tabiata Katkısı yeni barınma alanları meydana getirmek, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin olumsuz etilerini azaltmak, biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek. YUKARI HAVZA SEL KONTROLÜ PROJELERİ Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı kapsamında genel alanı İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama hektar olan 1 adet sel havzasında sel kontrol tedbirleri gayesi ile projelendirme çalışması yapılacak. Proje safhasında 2014 yılında Karapürçek-Kanlı Deresi Sel Kontrol Projesi yapılacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti TL Eylem planı kapsamında genel alanı hektar sel Teknik Özellikleri havzasında proje kapsamında sel kontrolü tedbirlerinden yamaç ve oyuntu ıslahı çalışmaları yapılacaktır.

27 Şırnak Gelişim Planı 15 FAYDALARI Sosyal Faydaları Muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi, sel kontrolünde kurumsal kapasiteyi ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmek. Sel ve taşkın zararlarını azaltmak, baraj, gölet gibi tesislere sediment akışını azaltmak ve dolmasını önlemek, kaybolan Ekonomik Faydaları toprak miktarını asgari seviyeye indirmek, yöre halkının arazilerinin korunarak ekonomisine katkıda bulunmak, mera alanlarındaki sel kontrol tedbirleri ile meraların verimi arttırılarak hayvancılığa katkı sağlamak. Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, akarsu havzalarında Tabiata Katkısı yaygın olarak görülen ve iklim değişikliğinin tesiri ile artan can ve mal kayıplarına sebep olan selleri önemli ölçüde engellemek, biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.

28 16 Şırnak Gelişim Planı 3.3 DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR ŞENOBA TABİAT PARKI Şırnak İli, Uludere İlçesi, Şenoba Beldesi sınırları dahilindeki İşin Tanımı 388,20 ha.lık alanın Şenoba Tabiat Parkı olarak ilanı için teklifi yapılacaktır. İşin Durumu Fizibilite aşamasında İşin Durumu ile İlgili İlgili Kurumların görüşü beklenmektedir. Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Projesi hazırlandığında belirlenecektir. Şırnak İli, Uludere İlçesi, Şenoba Beldesi sınırları dahilindeki 388,20 ha.lık alanda Şenoba Tabiat Parkı planlanmıştır. Şenoba da değişik vejetasyon tiplerine rastlamak mümkündür. Bunlardan, başlıcaları kapladığı alana göre büyükten küçüğe Teknik Özellikleri doğru sıralanacak olursa, Step (bozkır), Garig, Orman ve Maki formasyonlarıdır. Yaban hayatı açısından zengin bir yapıya sahiptir. Başta yaban keçisi olmak üzere, ayı, yaban domuzu, tavşan, tilki, keklik ve birçok kuş türü mevcuttur. FAYDALARI Yapılacak proje ile bölge halkının rekreasyon ihtiyacı bir ölçüde Sosyal Faydaları karşılanacaktır. Ekonomik Faydaları Bölge istihdamında artış sağlanacaktır. Proje ile tabiatı gözlem de mümkün olacak ve bu durum, alan Tabiata Katkısı ziyaretçilerinde yaban hayatının ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması konusunda farkındalık yaratacaktır.

29 Şırnak Gelişim Planı 17 GÜNEŞ DERESİ TABİAT PARKI Şırnak İli, Merkez İlçe, Kırkkuyu Köyü sınırları dahilindeki Güneş İşin Tanımı Deresi üzerinde belirlenen alanın Güneş Deresi Tabiat Parkı olarak ilanı için teklifi yapılacaktır. İşin Durumu Düşünce aşamasında İşin Durumu ile İlgili Proje henüz düşünce aşamasında olup, 2014 yılı içinde fizibilite Açıklama çalışmalarına başlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Projesi hazırlandığında belirlenecektir. Şırnak İli, Merkez İlçe, Kırkkuyu Köyü sınırları dahilindeki Güneş Teknik Özellikleri Deresi üzerinde belirlenecek alanda Güneş Deresi Tabiat Parkı planlanmıştır. FAYDALARI Yapılacak proje ile bölge halkının rekreasyon ihtiyacı bir ölçüde Sosyal Faydaları karşılanacaktır. Ekonomik Faydaları Bölge istihdamında artış sağlanacaktır. Proje ile tabiatı gözlem de mümkün olacak ve bu durum, alan Tabiata Katkısı ziyaretçilerinde yaban hayatının ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması konusunda farkındalık yaratacaktır.

30 18 Şırnak Gelişim Planı ŞEHR-İ NUH MİLLİ PARKI İşin Tanımı İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Şırnak İli, Merkez, Cizre ve Silopi İlçe sınırları dahilinde kalan Cudi dağı bölgesinde Şehr-i Nuh Milli Parkı nın ilanı için teklifi yapılacaktır. Düşünce aşamasında Proje henüz düşünce aşamasında olup, 2014 yılı içinde fizibilite çalışmalarına başlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri Projesi hazırlandığında belirlenecektir. Cudi dağı; Şırnak Merkez, Silopi ve Cizre İlçelerinde m yükseklikte ve yaklaşık ha genişlikte, en yükseklerini Helanipir (2114 m) ve Deryizihi (2102 m) tepelerinin oluşturduğu bir dağ sırasıdır. Oldukça kurak bölge olup dağdaki en önemli su kaynağı alanın doğusundaki Çağlayan Deresi dir. Şırnak İli, Merkez ve Silopi İlçe sınırları dahilinde kalan Cudi dağının Şehr-i Nuh Milli Parkı olarak ilan edilmesi ve inanç turizmi ile birlikte doğa turizmine açılması planlanmaktadır. Hz. Nuh'un (a.s) Gemisinin Cudi dağında durduğuna dair çeşitli kaynaklarda (en önemlisi olan Kur'an-ı Kerim'de) yer alması, Hz. Nuh (a.s) camisinin Cudi dağı zirvesinde (Sefine Bölgesi) bulunması, türbesinin ise Cizre İlçesinde ziyaretçi akınına uğraması, alanın Milli Park ilan edilmesini ve yapılacak tanıtım ile uluslararası ziyaretçilere açılmasını elzem kılmaktadır. Alanın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz bölgesini ve Doğu Anadolu bölgesini birbirine bağlayan bir konumda olması, İl sınırları içerisinde yükseklik farklılıklarının fazla olması sebebiyle çok değişik mikro klima bölgelerine sahiptir. Bu da, alanın zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olmasını sağlamaktadır. Cudi peygamber çiçeği (Centaurea davisii) ve çuha çiçeği (Primula davisii) endemik bitki türlerinin içinde yer almaktadır. Alanda değişik vejetasyon tiplerine rastlamak mümkündür. Bunlardan, başlıcaları kapladığı alana göre büyükten küçüğe doğru sıralanacak olursa, Step (bozkır), Garig, Orman ve Maki formasyonlarıdır. Cudi dağı, yaban hayatı açısından da zengin bir yapıya sahiptir. Başta yaban keçisi olmak üzere, ayı, yaban domuzu, tavşan, tilki, kınalı keklik ve birçok kuş türü mevcuttur.

31 Şırnak Gelişim Planı 19 FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Yapılacak proje, kırsal kesimde daha önce yaşayan ve kente göç eden halkın köylerine geri dönüşünü ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Proje ile alan, uluslar arası düzeyde ziyaretçi kullanımına açılacak, bu durum hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bölge istihdamını artıracaktır. Proje ile tabiatı gözlem de mümkün olacak ve bu durum, alan ziyaretçilerinde yaban hayatının ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması konusunda farkındalık yaratacaktır. GAVİTE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI Şırnak İli, Cizre ve Silopi İlçesi, Hisar, Çağlayan, Gavite ve İşin Tanımı Kösrali Köyleri sınırları dahilinde belirlenen 6.570,00 ha.lık alanın Gavite Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilanı için teklifi yapılacaktır. İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Fizibilite aşamasında İlgili Kurum görüşleri beklenmektedir. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Proje ile belirlenecektir. Şırnak İli, Cizre ve Silopi İlçesi, Hisar, Çağlayan, Gavite ve Kösrali Köyleri sınırları dahilinde belirlenen 6.570,00 ha.lık Teknik Özellikleri alanda Gavite Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilanı için teklifi yapılacak ve alan içerisinde bulunan Çizgili Sırtlan (Hyaena hyaena) ve Yaban Keçisi'nin (Capra aegagrus) korunması sağlanacaktır.

32 20 Şırnak Gelişim Planı FAYDALARI Yapılacak proje, kırsal kesimde daha önce yaşayan ve kente Sosyal Faydaları göç eden halkın köylerine geri dönüşünü ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Bölge istihdamını artıracaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunması sağlanacaktır. İDİL DEVLET AVLAĞI VE ULUDERE DEVLET AVLAĞI İşin Tanımı İdil İlçe sınırları dahilinde belirlenen ,88 ha ve Uludere İlçe sınırları dahilinde belirlenen ,70 ha.lık alanın devlet avlağı olarak ilan edilmesi İşin Durumu Fizibilite aşamasında İşin Durumu ile İlgili Açıklama İlgili Kurum görüşleri beklenmektedir. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Proje ile belirlenecektir. Proje ile kaynakların sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır. Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Proje ile yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır. Bölge istihdamını artıracaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunması sağlanacaktır.

33 Şırnak Gelişim Planı 21 ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİ İşin Tanımı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında İlin biyolojik çeşitliliği ortaya çıkartılacaktır. İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Düşünce aşamasında Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Teknik Özellikleri FAYDALARI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, projeye 2017 yılında başlanması planlanmaktadır. Proje ile belirlenecektir. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında İlin biyolojik çeşitliliği ortaya çıkartılacaktır. Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında İlin biyolojik çeşitliliği ortaya çıkartılacaktır. Bölge istihdamında artış sağlanacaktır. Proje ile İlin biyolojik çeşitliliği ortaya çıkarılacak ve nesli tehlikede olan türlerin korunması sağlanacaktır.

34 22 Şırnak Gelişim Planı 3.4 METEOROLOJİ 8 ADET OTOMATİK METEOROLOJİ GÖZLEM İSTASYONU (OMGİ) KURULUMU Meteoroloji gözlem ağının genişletilmesi ile genel hava İşin Tanımı İşin Durumu tahminini, alansal ve noktasal tahminlerin doğruluk payının artması. Planlama Aşamasında 650 adet OMGİ alımı projesi içerisinde yer almaktadır yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşin Durumu ile İlgili Açıklama Kurulması planlanan muhtemel yerler; 1-Taşdelen 2-Gülyazı 3-Görümlü(1) 4-Dağdibi 5-Mehmet Yusuf Dağı 6-Görümlü (2) 7-Beytüşşebap/Söğütçe Köyü Yolu 8-Çığlıca Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti 328,000 TL FAYDALARI Şiddetli meteorolojik hadiselerin önceden tahmin edilmesine ve bunlarla alakalı erken uyarıların yapılması Sosyal ve Ekonomik Faydaları suretiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçilmesine ve hava tahminlerindeki isabet oranının artmasına yardımcı olarak sosyal hayat planlamalarını kolaylaştırmasına yardımcı olmaktadır. İklim değişikliğinin yakından takibi ile çeşitli tedbirlerin Tabiata Katkısı alınması sayesinde doğal afetlerin kültür bitkilerine veya doğal alanlara verebileceği zararların önüne geçilmesi.

35 Şırnak Gelişim Planı 23 1 ADET HAVAALANI OTOMATİK METEOROLOJİ GÖZLEM İSTASYONU (OMGİ) KURULUMU Meteoroloji gözlem ağının genişletilmesi ile genel hava İşin Tanımı İşin Durumu tahminini, alansal ve noktasal tahminlerin doğruluk payının artması. Uçuş Faaliyetlerine destek. Yapım Aşamasında İşin Durumu ile İlgili Açıklama 13 adet H-OMGİ alımı projesi içerisinde yer almaktadır yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti 720,000 TL FAYDALARI Şiddetli meteorolojik hadiselerin önceden tahmin edilmesine ve bunlarla alakalı erken uyarıların yapılması Sosyal ve Ekonomik Faydaları suretiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçilmesine ve hava tahminlerindeki isabet oranının artmasına yardımcı olarak sosyal hayat planlamalarını kolaylaştırmasına yardımcı olmaktadır. İklim değişikliğinin yakından takibi ile çeşitli tedbirlerin Tabiata Katkısı alınması sayesinde doğal afetlerin kültür bitkilerine veya doğal alanlara verebileceği zararların önüne geçilmesi.

MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN İLİ YATIRIMLARI

MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN İLİ YATIRIMLARI MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 3.028.000.000 TL Sağlık Bakanlığı : 206.000.000 TL Milli Eğitim Bakanlığı (2003-2012) : 551.980.000 TL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 COĞRAFYA... 3 1.2 İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 3 1.3 NÜFUS... 4 1.4 TARIM VE HAYVANCILIK...

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller:... 3 1.3 İKLİMİ... 6 1.4 BİTKİ

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ZONGULDAK GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ZONGULDAK GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ZONGULDAK GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 İKLİMİ... 4 1.4 NÜFUS... 4 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL...

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KARABÜK GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KARABÜK GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KARABÜK GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL... 1 2.1 SU VE SU YAPILARI... 1 2.2 ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ERZİNCAN GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ERZİNCAN GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ERZİNCAN GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 İKLİMİ... 4 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ... 4 1.5 NÜFUS... 5 2

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Manisa (Alaşehir) 13 Mart 26 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 21 temel, 5 açılış) (1 adedi baraj, 2 adedi büyük sulama, 1 adedi gölet, 14 adedi gölet ve sulama, 1 adedi gölet sulaması, 7 adedi

Detaylı

a. b. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KOCAELİ GELİŞİM PLANI

a. b. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KOCAELİ GELİŞİM PLANI a. b. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KOCAELİ GELİŞİM PLANI c. (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 KONUMU... 3 COĞRAFYA... 3 İKLİMİ... 6 BİTKİ ÖRTÜSÜ... 6 NÜFUS VE GELİŞİM... 7 2 MEVCUT

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr İSTANBUL- NİSAN 2013 TAŞKIN VE SEL KORUMADA YUKARI HAVZADA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,)

Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,) Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim,

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRŞEHİR GELİŞİM PLANI (2014-2018) Kırşehir Gelişim Planı 1 2 Kırşehir Gelişim Planı Kırşehir Gelişim Planı 3 İçindekiler Önsöz... 4 1 GENEL BİLGİLER... 6 1.1 Tarihçesi...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLECİK GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLECİK GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLECİK GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 Akarsular ve Göller:... 4 1.3 İKLİMİ... 6 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLİĞİ NEVŞEHİR GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLİĞİ NEVŞEHİR GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLİĞİ NEVŞEHİR GELİŞİM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 TARİHÇESİ... 3 1.2 COĞRAFİ KONUMU... 3 1.3 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 4 1.4 İKLİM... 5 1.5 NÜFUS... 5 1.6

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller... 4 1.3 İKLİMİ... 5 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi)

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli

Detaylı

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi)

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ELAZIĞ GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ELAZIĞ GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ELAZIĞ GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1. GENEL BİLGİLER... 3 1.1 TARİHÇE... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL... 4 2.1 SU VE SU YAPILARI...

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI RİZE GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI RİZE GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI RİZE GELİŞİM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ 1 GENEL BİLGİLER... 2 1.1 KONUMU... 2 1.2 COĞRAFYA... 2 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL... 3 2.1 SU VE SU YAPILARI... 3 2.2 ORMANCILIK

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇANAKKALE GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler Tablosu ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 KONUMU... 3 COĞRAFYA... 3 Akarsular ve Göller:... 3 İKLİMİ... 4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HAKKARİ GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HAKKARİ GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HAKKARİ GELİŞİM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 2 1.1 KONUMU... 2 1.2 COĞRAFYA... 2 1.3 İKLİMİ... 9 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ... 9 1.5 NÜFUS... 10 2 MEVCUT DURUM

Detaylı

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YOZGAT GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YOZGAT GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YOZGAT GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 3 1.2.1 Dağları... 3 1.2.2 Platoları... 4 1.2.3 Vadileri-Ovaları...

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Uşak - Eşme 19 Mart 2014 17 Tesisin Temel Atma, 4 Adet Tesisin Açılış Merasimi (1 adedi Baraj, 2 adedi Gölet, 11 adedi Gölet ve Sulaması, 4 adedi Gölet Sulaması, 2 adedi Yerüstü Sulama tesisi, 1 adedi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ESKİŞEHİR GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ESKİŞEHİR GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ESKİŞEHİR GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 COĞRAFİ KONUMU... 3 1.2 İKLİM... 4 1.3 BİTKİ ÖRTÜSÜ... 5 1.4 AKARSULARI... 5 1.5 BAŞLICA

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇANKIRI GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇANKIRI GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇANKIRI GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ...1 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. KONUMU... 3 1.2. COĞRAFYA... 3 1.3. İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 6 1.4. NÜFUS... 7 2. MEVCUT

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, İzmir 14 Mart Bayındır 9 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 6 temel, 3 açılış) (1 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu tesisi, 2 adedi gölet, 3 adedi gölet ve sulama, 1 adedi rehabilitasyon, 1 adedi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

UŞAK A SON 13 YILDA 4 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK

UŞAK A SON 13 YILDA 4 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK UŞAK A SON 13 YILDA 4 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 365.000.000 TL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı : 525.700.000 TL Milli Eğitim Bakanlığı : 182.500.000

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 AKARSULAR VE GÖLLER:... 4 1.4 İKLİMİ... 8 1.5 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

TÜRKİYE İRAN IRAK SURİYE

TÜRKİYE İRAN IRAK SURİYE ŞIRNAK TÜRKİYE İRAN SURİYE IRAK Türkiye nin Ortadoğu ya Açılan Kapısı ŞIRNAK Şırnak Yatırım Ortamı Şırnak sektörel gelişme eksenlerine bakıldığında tarım, madencilik, imalat sanayi, turizm ve lojistik

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRŞEHİR. Sizden aldığımız destekle. İç Anadolu nun yıldızı oldu

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRŞEHİR. Sizden aldığımız destekle. İç Anadolu nun yıldızı oldu T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRŞEHİR Sizden aldığımız destekle Kırşehirimiz İç Anadolu nun yıldızı oldu EYLÜL 2015 KIRŞEHİR İN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ KIRŞEHİR E SON 13 YILDA

Detaylı

Tokat 29 Tesisin Açılış ve 7 Tesisin Temel Atma Merasimi 4 Ekim 2013, Cuma 15:00

Tokat 29 Tesisin Açılış ve 7 Tesisin Temel Atma Merasimi 4 Ekim 2013, Cuma 15:00 Tokat 29 Tesisin Açılış ve 7 Tesisin Temel Atma Merasimi 4 Ekim 2013, Cuma 15:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRKLARELİ. Kırklareli nin Sadece Bugününü Değil Geleceğini de Düşünüyoruz

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRKLARELİ. Kırklareli nin Sadece Bugününü Değil Geleceğini de Düşünüyoruz T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRKLARELİ Kırklareli nin Sadece Bugününü Değil Geleceğini de Düşünüyoruz NİSAN 2015 KIRKLARELİ NİN GELECEĞİ PARLAK BAHTI AÇIK KIRKLARELİ NİN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER 1. GİRİŞ Dr. Hayreddin ERŞAN DSİ Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, GAP Şube Müdürlüğü, ANKARA hayrettin@dsi.gov.tr

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BOLU GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BOLU GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BOLU GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller:... 3 1.2.2 Dağlar... 4 1.2.3 Ovalar

Detaylı

NEVŞEHİR MİLYAR TL'LİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığı SON 13 YILDA T.C. Nisan 2016

NEVŞEHİR MİLYAR TL'LİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığı SON 13 YILDA T.C. Nisan 2016 NEVŞEHİR 5 SON 13 YILDA MİLYAR TL'LİK T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Nisan 2016 1 Orman, Su ve Meteoroloji Alanlarında Muhteşem Yatırımlara, Sıra Dışı Projelere İmza Atıyoruz Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 4 1.3 İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 5 1.4 TARIM ARAZİLERİ...

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00

Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00 Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00 Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim,

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010)

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) 2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

YUKARI HAVZA ISLAHI VE ÇAKIT HAVZASI ÖRNEĞİ. Prof.Dr. Doğan Kantarcı İ.Ü.Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd.

YUKARI HAVZA ISLAHI VE ÇAKIT HAVZASI ÖRNEĞİ. Prof.Dr. Doğan Kantarcı İ.Ü.Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd. YUKARI HAVZA ISLAHI VE ÇAKIT HAVZASI ÖRNEĞİ Prof.Dr. Doğan Kantarcı İ.Ü.Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd. HARİTA 1. İSKENDERUN KÖRFEZİ VE YAKIN ÇEVRESİ VE HAVA KÜTLELERİNİN DOLAŞIMI DENİZ VE

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MANİSA GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MANİSA GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MANİSA GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 3 1.2.1 Dağları... 3 1.2.2 Platoları... 5 1.2.3 Vadileri-Ovaları...

Detaylı

7 SON 14 YILDA MİLYAR TL'LİK

7 SON 14 YILDA MİLYAR TL'LİK T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı MUŞ 7 SON 14 YILDA MİLYAR TL'LİK Eylül 2016 TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ _2_ Orman, Su ve Meteoroloji Alanlarında Muhteşem Yatırımlara, İmza Atıyoruz Orman

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

AMENAJMAN PLANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

AMENAJMAN PLANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GÜLNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMENAJMAN PLANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Hasan ASLAN Gülnar Orman İşletme Müdürü 18-19/08/2016 Gülnar/MERSİN 1 GÜLNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ŞIRNAK. Ortadoğu ya açılan kapı YATIRIM ORTAMI

ŞIRNAK. Ortadoğu ya açılan kapı YATIRIM ORTAMI ŞIRNAK YATIRIM ORTAMI Ortadoğu ya açılan kapı Şırnak Yatırım Destek Ofisi Vakıfkent Mahallesi Uludere Caddesi No: 16 Şırnak T: (0 486) 16 4 68 F: (0 486) 16 4 68 www.sirnakayatirim.com info@dika.org.tr

Detaylı

SİNOP SIRA NO İLÇESİ MEVKİİ STATÜ 1 BOYABAT KURUSARAY KÖYÜ

SİNOP SIRA NO İLÇESİ MEVKİİ STATÜ 1 BOYABAT KURUSARAY KÖYÜ SİNOP DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 MERKEZ HAMSİLOS-AKLİMAN 1. VE 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ SARIKUM GÖLÜ 1. VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 ERFELEK TATLICAK ŞELALELERİ 1. DERECE

Detaylı

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Afyonkarahisar 29 Ocak / Saat 10:30 Doğancık Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi

Afyonkarahisar 29 Ocak / Saat 10:30 Doğancık Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi Afyonkarahisar 29 Ocak / Saat 10:30 Doğancık Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanlarım, Mesai arkadaşlarım, Saygıdeğer Afyonkarahisarlılar, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİMLİ ARAZİLERDE TERASLAMA TEKNİĞİ BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS (BUROR : Bursa Orman Terası) 2009 Arazi Yetenek Sınıfları ve Bu

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

Dünya Bankası nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye Deneyimleri. Halil AGAH Ankara, 2012

Dünya Bankası nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye Deneyimleri. Halil AGAH Ankara, 2012 Dünya Bankası nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye Deneyimleri Halil AGAH Ankara, 2012 1 DB nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı İÇERİK DB nın Kalkınma Yaklaşımı DB nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı Uygulamalardan

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

Natura 2000 için STK lar POLONYA ÖRNEĞİ. Michał Miazga REC Polonya

Natura 2000 için STK lar POLONYA ÖRNEĞİ. Michał Miazga REC Polonya Natura 2000 için STK lar POLONYA ÖRNEĞİ Michał Miazga REC Polonya Natura 2000 den önce doğa koruma - Polonya nın %10 u farklı doğa koruma statüleriyle koruma altındaydı: milli parklar, doğa rezervleri,

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA)

ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA) ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA) Prof. Dr. İbrahim TURNA Orman Nedir? Orman, sadece ağaç ve ağaççık toplulukları değildir. Orman canlı ve büyük bir sistemdir. Bu sistem; ağaçlar, çalılar, otlar,

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Kahramanmaraş 19 Tesis. Temel Atma Merasimi. 24 Kasım 2013, Pazar 14:00. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim,

Kahramanmaraş 19 Tesis. Temel Atma Merasimi. 24 Kasım 2013, Pazar 14:00. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Kahramanmaraş 19 Tesis Temel Atma Merasimi 24 Kasım 2013, Pazar 14:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Genel Müdürümüz İsmail Güneş Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu nun Mersin, Niğde ve Nevşehir Programlarına İştirak Etti 02.04.2016 tarihinde Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan ın ve Orman

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Ülkemizde Tarımsal Ormancılık Çalışmaları Ülkemizde tarımsal ormancılık çalışmalarını anlayabilmek için ülkemiz topraklarının yetişme ortamı özellikleri

Detaylı