PATENT KORUMASININ KAPSAMI İSTEMLER VE YORUM. İlhami Güneş İzmir FSHHM Hakimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATENT KORUMASININ KAPSAMI İSTEMLER VE YORUM. İlhami Güneş İzmir FSHHM Hakimi"

Transkript

1 PATENT KORUMASININ KAPSAMI İSTEMLER VE YORUM İlhami Güneş İzmir FSHHM Hakimi

2 Sözcükler ve anlam «YASAL OLMAYAN BİÇİMDE PARK ETMİŞ ARAÇLAR ÇEKTİRİLİR.»?????

3 Patent istemlerinin işlevi Üç temel işlev: PatKHK 47. md. Koruma istenen unsurlar Açık ve öz anlatım ile Talep etme Tarifnameye dayanarak kamuyu bilgilendirme Tarifname kapsamını aşamayacakları Şekil bakımından Yönetmelik hükmü.

4 Korumada doğrudan doğruya etkili olmayanlar Özet; sadece ilgili teknik alan ve konu hakkında bilgi vermeye yarar. Tarifname; ancak istemlerin yorumlanmasında yardımcı rolü oynar. Tarifname teknik uzmanın buluşu uygulayabilmesine elverecek yeterlilik ve açıklıkta olmalı. Şekil ve resimler; istemlerin yorumlanmasında kullanılabilir.

5 İstemler; PatKHK 83. md/epc 69(1) İstemler koruma istenen konuyu tanımlar; Açık ve anlaşılabilir yeterlilikte olmalıdır. Korumanın kapsamı istemler ile belirlenir. Buna karşın, şekillerle tarifname istem yorumu bakımından yardımcıdır. Bu yardımcılık işlevi mutlak olup, keyfi değildir. Üçüncü kişiler için net ve açık anlaşılır bir koruma isteği bilgisi ifade eder.

6 Nasıl yorumlanacak? Salt sözel değil, amaca uygun yorum esastır. Farklı örnekler; İstemlerin katı sözel anlamlarına bağlılık; sadece bir boşluk veya bulanıklık olduğunda tarifname ve şekillere başvur. Ya da İstemler bir rehber veya göstergedir; asıl olan başvuru sahibinin düşündüğü «buluşçu konsept» Bu iki aşırı uç arasında, patent sahibi için adil ve makul bir koruma ile üçüncü kişilerin yeterli derecede belirlilik ihtiyacını bağdaştıran bir yol bulunmalı. -Yorum ilgili teknik alandaki uzmanın bilgi ve anlayışı üzerine temellenir.

7 İstem kategorileri/tecavüzlü kullanım Üçüncü kişi patente tecavüz eder, PatKHK 73 md; -ürün patentli olduğunda, bu ürünü üretiyor, yapıyor, dağıtıyor, kullanıyor veya ithal ediyor, dağıtmak için veya ticari amaçla saklıyorsa, -usul patentinde, usulü kullanıyor veya kullanmaya sunuyor, teklif ediyorsa -Usul patentinde, dağıtma, yayma teklifi veya bu usulle üretilen ürünleri ithal etme veya böyle ürünleri ticari amaçla tutma

8 Kim uzman? Tekniğin ilgili alanında uzman kişi. Ne teknisyen Mehmet, ne de Einstein! PatKHK 9. md hükmünü uygulayarak buluş adımını tayin.

9 Genel kabul gören ilkeler -Tüm istem unsurları sözel veya eşdeğerleri ile ele alınır; alt bileşenlere koruma yok. A+B+C A+B -İstemlerin yorumu tecavüzün analizinde ve önceki tekniğin incelemesinde birebir aynı tarzda olmalıdır. -Koruma kapsamı tercih edilen yapı ile sınırlanmamalı; makul ve adil koruma; Patent sahibinin adil koruma beklentisi ve kamunun hukuki güvenlik beklentisi arasında denge gözetilmesi gereklidir.

10 Koruma kapsamı İstemlerde belirlenen bir unsurun eşdeğeri de koruma kapsamındadır.(patkhk 83/5 md) Eşdeğer; işlev veya etki bakımından eşit güçte, değerde. Uygulama önceki teknikte patentlenebilir düzeyde değilse, tecavüz olmaz. Karşılaştırılan uygulamada buluş işletildiğinde maddi bir etki varsa varyant istemlerin kapsamı dışındadır.(eşdeğerliği tartışılan yön için) Farklı bir maddi etki yoksa; patentin yayın tarihinde uzman için zaten belli bir konuysa, patent istemleri kapsamındadır, aksi durumda istem kapsamı dışındadır. Teknik uzman patent istemlerini okuduğunda patent sahibinin istemlerin birincil anlamına sıkı surette bağlı olduğunu, buluşun özünü oluşturan şartları amaçladığını anlıyorsa varyant istemlerin kapsamı dışındadır.

11 Amaçsal yorum Ancak anlamın bulanık olduğu hallerde yorum gündeme gelir. Patent sahibinin koruma istediği teknik konunun tanımının ötesinde bir anlam yüklenemez. Soru şu olmalı; tekniğin ilgili alanında uzman kişi, patent sahibinin istemlerde kullandığı dilden ne anlayacaktır? Bu amaçla tercih ettiği dil kritik önemdedir.

12 Örnek Dava: «Doğal kayaçların öğütülerek boyalı ya da boyasız yapı elemanı olarak kullanılması» Tarifnamede, özetle, ilgili teknik alan tanımlanmakta, bitüm esaslı shingle üretimi sırasında bazalt ocaklarından elde edilen pasaların değerlendirilmesi fikri açıklanmakta; çatı örtülerinin güneş ve yağmura karşı daha dayanıklı olmasının yöntemi anlatılmaktadır. Granül haline getirilen bazalt kırıkları akrilik veya epoksi reçine ile kaplanmakta ve daha sonra bitüm esaslı hafif kiremit(shingle) üzerine kaplama yapılarak koruyucu ve görsellik arzeden yüzeyler elde edilmektedir.

13 Patent istemleri: TR 2005/04492 B 2005/11/14 (1) Buluş bitüm esaslı hafif kiremit (shingle) ve bitümlü örtü(bitümlü membran) yüzeyi üzerine koyu/pasta forma sahip renklendirilmiş poliüretan reçine bağlayıcılarla bazalt ve/veya doğal granüllerin bağlanması metodudur. (2) İstem (1)e uygun bir metod olup, özelliği, bazalt ve veya doğal granüllerin koyu/pasta forma sahip renklendirilmiş akrilik bağlayıcılarla kaplanmasıdır.

14 Beklenen hükümsüzlük davası Temel hükümsüzlük savı tarifnameyi aşan istemler bulunması. Tarifnamede, «koyu/pasta forma sahip renklendirilmiş.,,,» yöntemine yer verilmiş değil. Patent sahibi lehine yorum mümkün mü? Patent yeterince açık mı? Üçüncü kişiler, rakipler veya ilgili teknik uzman kişi bu tanımı nasıl yorumlar?

15 son Dikkat ve ilginize teşekkür ederim.

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE Sanayi alanındaki yenilikler (buluşlar), ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Buluşlar, genel olarak yeni ürünlerin ve yeni usullerin bulunması

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye

Detaylı

vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil

vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil FAYDALI MODEL BELGESİ İLE İLGİLİ YASA MADDELERİNİN UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ( I ) Avukat İbrahim EKDİAL * Faydalı Model Belgesi kavramı hukukumuza AB bütünleşme süreci içinde 551

Detaylı

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler (17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

AİFD GÖRÜŞÜ 6 Mayıs 2013

AİFD GÖRÜŞÜ 6 Mayıs 2013 1/756 ESAS NOLU PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI AİFD GÖRÜŞÜ 6 Mayıs 2013 1. TASARININ

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

TÜRK PATENT HUKUKU UYGULAMASINDA İŞÇİ (HİZMET) BULUŞLARI, SERBEST BULUŞ KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK

TÜRK PATENT HUKUKU UYGULAMASINDA İŞÇİ (HİZMET) BULUŞLARI, SERBEST BULUŞ KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK TÜRK PATENT HUKUKU UYGULAMASINDA İŞÇİ (HİZMET) BULUŞLARI, SERBEST BULUŞ KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK İlhami Güneş* 1 ÖZET İşin doğası gereği buluşlar çoğunlukla, AR-GE alanına yatırım yapan firmalarda

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Büyük haksızlık en sonunda ortadan kalktı!

Büyük haksızlık en sonunda ortadan kalktı! ANAYASA MAHKEMESİ FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURUSU YAYINLANDIĞINDA İTİRAZ ETMEYENLERİN DAVA AÇAMAYACAĞINA İLİŞKİN 551 SAYILI PATENTLERİN KORUNMASI HAKKINDA KHK' NIN 165/3. FIKRASINI İPTAL ETTİ. Büyük haksızlık

Detaylı

PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ

PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ Đlhami Güneş Đzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hâkimi I. Patent hukukunun kısa tarihçesi Patent, teknik bilginin kamuya açıklanması

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU. Haziran 2009. (Ücretsizdir)

PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU. Haziran 2009. (Ücretsizdir) PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU Haziran 2009 (Ücretsizdir) ISSN 1301-2177 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ı UYARILAR ıı TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINDAN SANAYİCİLERİMİZE ÖNERİLER ııı I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT PATENT HAKKINA TECAVÜZ VE TECAVÜZE KARŞI SAĞLANAN KORUNMA YOLLARI (Yüksek Lisans Ödevi) DANIŞMANI Doç. Dr. Rauf

Detaylı

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)*

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)* AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)* GİRİŞ Üye devletler buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla; bu tür korumanın,

Detaylı

I. PATENT HAKKI KONUSUNDA GENEL BİLGİLER VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA SORUNLARI:

I. PATENT HAKKI KONUSUNDA GENEL BİLGİLER VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA SORUNLARI: Avrupa Patent Ofisi, Bavyera Adalet Ve Tüketici Koruma Bakanlığı İşbirliği İle Düzenlenen Münih Uluslarası Patent Hukuku 2013 Konferansı na Katılımım Sonrası Rapordur Konferansa ilişkin izlenimlerim ve

Detaylı

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR?

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? Ocak 2012 1 BAŞVURU HAZIRLAMA TPE nezdinde yapacağınız faydalı model başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: - Başvuru formu (TPE-P-102) - Başvuru ücreti

Detaylı

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR?

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? Ocak 2012 1 BAŞVURU HAZIRLAMA TPE nezdinde yapacağınız faydalı model başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: - Başvuru formu (TPE-P-102) - Başvuru ücreti

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

Marka Tescili 1.TEMEL PRENSİPLER

Marka Tescili 1.TEMEL PRENSİPLER Marka Tescili Marka, Patent, İsimleri tescil nedir, başvuru işlemleri, ücretleri, süreci, nasıl alınır, yapılır, marka hukuku, Nispi ve Mutlak RED nedenlerini, kısacası marka tescili yol haritasını ayrıntılı

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU MART 2014 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2177 Basım Yeri : Adres : Telefon : Faks E-mail : İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 UYARILAR İşlem Formları 2 2 Süreli İşlemler 2 Yıllık Ücret

Detaylı

ROYALTY VE LĐSANS ÜCRETLERĐ NĐN ĐTHALATTA GÜMRÜK KIYMETĐ YÖNÜNDEN ĐRDELENMESĐ

ROYALTY VE LĐSANS ÜCRETLERĐ NĐN ĐTHALATTA GÜMRÜK KIYMETĐ YÖNÜNDEN ĐRDELENMESĐ ROYALTY VE LĐSANS ÜCRETLERĐ NĐN ĐTHALATTA GÜMRÜK KIYMETĐ YÖNÜNDEN ĐRDELENMESĐ Mustafa Kemal BULUT Dış Ticaret Danışmanı I.GĐRĐŞ Gümrük Kıymetinin doğru ve objektif kriterlere dayanarak tespit edilmesi,

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Coğrafi işaretlerin korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

İLAÇLAR VE SINAİ HAKLAR

İLAÇLAR VE SINAİ HAKLAR FarmaPatent İLAÇLAR VE SINAİ HAKLAR 05.06.2010 Koray Bulut, M.Sc. / Patent ve Marka Vekili koray@farmapatent.com.tr Başkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Bitirme Projesi olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

EPC AVRUPA PATENTİ BAŞVURU KILAVUZU

EPC AVRUPA PATENTİ BAŞVURU KILAVUZU EPC AVRUPA PATENTİ BAŞVURU KILAVUZU Notlar: 1. Bu kılavuz EPO nun How to get a European patent -1-Guide for applicants-2004 adlı kılavuzunun Türkçe çevirisidir. (http://www.european-patentoffice.org/legal/guiapp1/e/ga-index.htm

Detaylı

PATENT İHLALİNE CEZAİ YAPTIRIMIN UYGUNLUĞU TARTIŞMALARI

PATENT İHLALİNE CEZAİ YAPTIRIMIN UYGUNLUĞU TARTIŞMALARI Patent İhlaline Cezai Yaptırımın Uygunluğu Tartışmaları 79 PATENT İHLALİNE CEZAİ YAPTIRIMIN UYGUNLUĞU TARTIŞMALARI Av. Dr. Cahit SULUK * I. GİRİŞ Anayasa Mahkemesinin (AYM) 2009 yılında verdiği iptal kararı

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

1. Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi 1

1. Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi 1 1. Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi 1 ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki davranışları kazanmanız beklenmektedir. Süreci değerlendirme amaç ve aşamalarını açıklayabilir.

Detaylı

Nihat ERGÜN Bakan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara. İstanbul, 13 Şubat 2012 Ref: ÜB/mç/12-292. Sayın Bakanım,

Nihat ERGÜN Bakan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara. İstanbul, 13 Şubat 2012 Ref: ÜB/mç/12-292. Sayın Bakanım, Nihat ERGÜN Bakan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İstanbul, 13 Şubat 2012 Ref: ÜB/mç/12-292 Sayın Bakanım, Fikri haklar sistemi geçmişte, sadece fikri haklar konusunu oluşturan hakların

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU Mart 2012 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2177 Basım Yeri: Adres: Telefon: Faks: E-mail: İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 UYARILAR 2 İşlem Formları 2 Süreli İşlemler 2 Yıllık Ücret Ödemeleri

Detaylı

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği. (1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.)

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği. (1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği (1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.) Düzeltmeler: 1998 2000 2001 2002 2004 2005 19 Haziran 1970 de imzalanmış ve 14 Nisan 1978, 3 Ekim 1978, 1 Mayıs

Detaylı