PATENT BAŞVURUSU. Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATENT BAŞVURUSU. Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü"

Transkript

1 PATENT BAŞVURUSU Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü

2 Neler anlatacağız? Tanımı Kapsamı Başvuru Öncesi İşlemler Patent Başvuru Süreci Patent Teşvikleri

3 TANIM Patent; Bir sınai veya ticari buluşun, imal ve satış hakkının belli bir süre için bir şahsa veya firmaya ait olduğunu gösteren devletçe onaylı resmi belge, "buluş belgesi", "uyrukluk belgesi" veya "ihtira beratı.

4 KAPSAM Patent haklarının korunması 551 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlenmektedir. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan korumadan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.

5 PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI Yenilik Buluş basamağı,tekniğin bilinen durumunun aşılması Sanayiye uygulanabilirlik

6 BAŞVURU ÖNCESİ İŞLEMLER Başvuru konusu buluş mu? Patent mi, Faydalı Model mi? Patent Vekili Ön Araştırma

7 Patent Verilemeyecek Buluş Sayılmayan Konular a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; e - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri;

8 Patent Verilemeyecek Buluşlar Buluş nedir? Teknoloji alanındaki belirli bir sorunun çözümü olarak tanımlanır. Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz: a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

9 Patent mi, Faydalı Model mi?

10 Patent Vekili Başvurunuzu patent vekili aracılığıyla yapıp yapmayacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Vekiller herhangi bir kişi değil, Enstitü siciline kayıtlı, vekillik sınavında başarılı olmuş kişilerdir.

11 Ön Araştırma Başvuru öncesinde gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak israfları önlenmiş olur. Ön araştırma yapılmasını istiyorsanız çeşitli ülke ve patent sistemlerindeki patentler) üzerinden 140 yerel patentler) üzerinden 30 TL veya

12 PATENT BAŞVURUSU Patent İsteme Hakkı Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, devri mümkündür. Aynı buluş,aynı zamanda birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından yapılmışsa, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir. Buluşu yapanın adının patentte belirtilmesini isteme hakkı vardır.

13 Kamu Kurumlarında Çalışanların Buluşları Üniversite Mensuplarının Buluşları Bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar, serbest buluş sayılır. Öğretim kurumu,buluşa özel harcamalarda bulunmuşsa, öğretim elemanları öğretim kurumuna buluşun değerlendirildiğini yazı ile bildirmek ve talep halinde buluşun ne şekilde değerlendirildiği ve elde edilen kazanç miktarı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Öğretim kurumu, yazılı bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde elde edilen kazançtan uygun bir miktarın verilmesini talep edebilir. Bu miktar kurum tarafından yapılan harcamaları aşamaz.

14 PATENT BAŞVURUSU BAŞVURU HAZIRLAMA TPE nezdinde yapacağınız patent başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: Başvuru formu (TPE-P-101) Başvuru ücreti dekontu Tarifname İstemler Özet Resimler (zorunlu değil) Başvuru rüçhanlı ise rüçhan belgesi başvuru sırasında ya da başvurudan itibaren 3 ay içinde TPE ye gönderilmek zorundadır.

15 PATENT BAŞVURUSU Başvuru Formu Başvuru Formu TPE nün internet sitesinden (www.tpe.gov.tr) temin edilebilir. Başvuru formu, bilgisayar veya daktilo ile doldurulmalıdır. Dilekçe tek (bir) nüsha halinde hazırlanmalıdır.

16 PATENT BAŞVURUSU Başvuru Ücreti Başvuru ücreti (başvuru tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödenmeli ve dekont gönderilmelidir. Rüçhansız başvuru ücreti 27 TL dir. Rüçhanlı başvuru ücretleri,rüçhan sayısına göre değişmektedir. Örneğin; bir rüçhanlı başvuru ücreti 69 TL. Patent başvurusu, online olarak yapılıyorsa, başvuru ücreti 17 TL dir Başvuru esnasında tarifname takımı İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri ile verilebilir.

17 Yıllık Ücret Ödemeleri

18 PATENT BAŞVURUSU Tarifname Tarifname, hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır. Tarifnamenin en başına TARİFNAME, bunun altına da Buluş Başlığı yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olmalıdır. Sayfalar numaralı ve iki nüsha halinde yazılmalıdır.

19 PATENT BAŞVURUSU Tarifname Teknik Alan İlgili olduğu teknik alan kısaca belirtilir. Örnek: Buluş,... ile ilgilidir. Önceki Teknik Yurt içi ve yurt dışındaki benzer buluş, teknoloji ya da ürünler anlatılmalıdır. Buluşun Amacı Çözdüğü problemler, sağladığı avantajlar

20 PATENT BAŞVURUSU Tarifname Şekillerin açıklaması Resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste halinde verilmelidir. Şekillerdeki referansların açıklaması Şekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikler gibi unsurlar referans işaretleri ile gösterilir. Buluşun açıklaması Buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır. Buluşun sanayiye uygulanma biçimi Buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde yararlanılabileceği gibi konular belirtilmelidir.

21 PATENT BAŞVURUSU İstemler İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin belirtildiği kısımdır. İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka açıklanmış olması gerekir. İstemler, buluşa konu olan temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istem ve bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikleri içeren bağımlı istemler şeklinde düzenlenmiş olmalıdır. Ürünün sahip olduğu parçalar ve özellikler tek cümleyle vurgulanmalıdır.

22 İstemler Örnek: (Örnek istemlerdeki A, B, vb. harfler, buluşun parçalarını ifade etmektedir. Örnekteki 1 ve 6 nolu istemler bağımsız, diğer istemler bağımlı istemlerdir) 1) Buluş,... olup özelliği; A, B, C ve D kısımlarına sahip olmasıdır. 2) İstem 1 deki buluşa ait D olup özelliği; E yi içermesidir. 3) İstem 1 deki buluşa ait C olup özelliği; metal (plastik, yekpare vs.) olmasıdır. 4) İstem 3 teki C olup özelliği; üzerinde bir deliğin bulunmasıdır. 5) İstem 1 deki... olup özelliği; tek parça olmasıdır. 6) Buluş,... olup özelliği;... Örnek: (YANLIŞ İSTEM) Buluş, bir şemsiye olup özelliği; yağmurdan ve güneşten korumasıdır. (DOĞRU İSTEM) Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap kısmına (1), sapa bağlı katlanabilir metal kollara (2), yağmurdan korunmayı sağlayan ve kollara dikilmiş olan kumaşa (3), metal kolların açılmasını sağlayan ve sap kısmında bulunan düğmeye (4) sahip olmasıdır.

23 PATENT BAŞVURUSU Özet Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır. Tercihen kelimeden oluşur. Özet, koruma kapsamının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. Özetin en başına ÖZET, bunun altına da Buluş Başlığı yazılmalıdır.

24 PATENT BAŞVURUSU Resimler Tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Resimler, çizim aletleri ile ya da bilgisayar programları ile çizilen teknik resimler olmalıdır. Fotoğraflar, tablolar, vb. resim olarak kabul edilmemektedir. Tarifnamede verilen tüm referans (parça) işaretleri şekillerde gösterilmelidir.

25 PATENT BAŞVURUSU Rüçhan Belgesi Rüçhan talebinin, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir TPE başvurusu yapmadan önceki 12 aylık zaman dilimi içinde Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde başvuru yapılması durumunda söz konusu yabancı ülkenin patent ofisinden alınacak rüçhan belgesinin ve bu belgenin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisinin Enstitüye verilmesi gerekmektedir.

26 PATENT BAŞVURUSU Başvuru Yapılması Belirtilen hususlara göre hazırlanan evrakı (başvuru formu, başvuru ücreti dekontu, tarifname, istemler, özet ve varsa resimler) posta, kargo vb. yollarla Türk Patent Enstitüsü nün Hipodrom Caddesi No: Yenimahalle- ANKARA adresine gönderilebilir. Elektronik imza kullanarak aşağıda belirtilen adres üzerinden online başvuru da yapılabilir. Aynı adresten dosya takibi ve araştırma işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz: Başvuru sırasında ilgili evraka giriş (barkod) numarası ile birlikte başvuru numarası, tarama birimine gönderilir. Patent Dairesi Başkanlığı ile ilişkilendirilen başvuru, otomasyon sistemi ile bir patent uzmanına atanır.

27 PATENT BAŞVURUSU Patent Süreci Akış Şeması

28 PATENT SÜRECİ Şekli İnceleme Şeklî inceleme öncesinde, araştırma/inceleme grubundaki patent uzmanları başvuruların raporlarının TPE de düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verirler. Ardından, başvurular şeklî olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) incelenir.

29 PATENT SÜRECİ Şekli İnceleme Şeklî inceleme sonucunda 3 muhtemel sonuç: 1.Patent başvurusu işlemleri durdurulur. 2. Eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre verilir. 3. Şekli uygunluk bildirimi yapılır.

30 PATENT SÜRECİ Araştırma Talebi Araştırma talebi, başvuru konusu buluş için araştırma raporu düzenlenmesinin talep edilmesi aşamasıdır. Bu talebin başvuru (veya varsa rüçhan) tarihinden itibaren 15 ay içinde yapılması gerekmektedir. Bazen 15 aylık süre dolmuş olabilir,bu durumlarda, başvuru sahibine araştırma talebi yapması için 1 ay süre verilir. Yukarıda bahsedilen süreler içinde araştırma talebi yapılmadığı takdirde, başvuru geri alınmış sayılır.

31 PATENT SÜRECİ Araştırma Talebi Başvuru sahibi talep yaparken araştırma raporu düzenleyecek patent ofisini seçmek zorundadır. Şekli uygunluk yazısında araştırma raporunun TPE bünyesinde düzenlenemeyeceğinin bildirilmesi durumunda ise araştırma ofisi olarak anlaşmalı ofislerinden (Avusturya, Rusya, İsveç, Danimarka ve Avrupa Patent Ofisi) biri seçilebilir.

32 PATENT SÜRECİ Araştırma ücreti ise seçilen araştırma ofisine göre değişmektedir: Rusya Patent Ofisi araştırma ücreti: 354 USD Danimarka Patent Ofisi araştırma ücreti: 1298 EUR İsveç Patent Ofisi araştırma ücreti: 1180 EUR Avusturya Patent Ofisi araştırma ücreti: 990 EUR Yukarıdaki ücretlerin yanında araştırma talebi sırasında Türk Patent Enstitüsü'ne 50 TL ödenir

33 PATENT SÜRECİ Araştırma Raporu Buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermede ilk aşamadır. Buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en ilgili dokümanlar (başvuru tarihinden önce herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir.

34 PATENT SÜRECİ Araştırma Raporu Düzenlenen araştırma raporu, ilgili dokümanlarla birlikte Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu bildirimde; Bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde sistem tercihi talebinde bulunulması gerektiği, İnceleme raporunun TPE de düzenlenip düzenlenmeyeceği

35 PATENT SÜRECİ Sistem Tercihi Başvuru sahibi, başvurusuna ne şekilde devam edeceğine karar verir. Rapora göre takip edilebilecek bazı yollar aşağıda belirtilmiştir: Raporda, buluşun yenilik veya buluş basamağı kriterlerini zedeleyen dokümanlar varsa, başvuruya devam etmeme (geri çekme) yönünde karar verilebilir. Raporda bu tür dokümanlar olmasına rağmen, buluşun patentlenebilirliğine engel teşkil etmeyeceği düşüncesiyle başvuruya devam edilebilir.

36 PATENT SÜRECİ Sistem Tercihi Başvuruya devam eden başvuru sahibi, farklı kararlar alabilir: Tarifname takımında değişiklik yapar ve değişiklik nedenlerini yazılı olarak açıklar. Tarifname takımında değişiklik yapar ve değişiklik nedenlerini açıklamaz. Tarifname takımında değişiklik yapmaz. Tarifname takımında değişiklik yapmaz ve değişiklik yapmama nedenlerini yazılı olarak açıklar. Araştırma raporunun bildiriminden itibaren 3 ay içinde incelemesiz veya incelemeli patent sistemlerinden birini tercih ettiğini TPE-P-116 formu ile Enstitüye bildirir.

37 PATENT SÜRECİ Sistem Tercihi İncelemeli Sistem İnceleme talebinin (incelemeli sistem tercihi ile birlikte ya da araştırma raporu yayınından itibaren 6 ay içinde) yapılması gerekmektedir. Form ile birlikte ilgili ücretlerin ve (tarifname takımında değişiklik yapılmışsa) değişen sayfaların TPE ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir ve zorunlu incelemesiz sistem tercihi yayını yapılır.

38 PATENT SÜRECİ Sistem Tercihi İncelemeli Sistem İnceleme ücreti de seçilen inceleme ofisine göre değişir; Rusya Patent Ofisi inceleme ücreti: 236 USD Danimarka Patent Ofisi inceleme ücreti: 885 EUR İsveç Patent Ofisi inceleme ücreti: 944 EUR Avusturya Patent Ofisi inceleme ücreti: 500 EUR Yukarıdaki ücretlere ilaveten inceleme talebi sırasında Türk Patent Enstitüsü'ne 50 TL ödenir

39 PATENT SÜRECİ Sistem Tercihi İncelemesiz Sistem Araştırma raporu bildiriminden itibaren 3 ay içinde sistem tercihi yapılmazsa, incelemesiz patent sisteminin tercih edildiği kabul edilir. Tarifname takımında değişiklik yapılmışsa (araştırılmamış istemlerin çıkartılması vb.), incelemesiz sistem tercihi ile birlikte değişen sayfaların TPE ne sunulması gerekmektedir.

40 PATENT TEŞVİKLERİ TÜBİTAK Patent Teşvikleri TÜBİTAK Patent Teşvikleri KOSGEB Sınai Mülkiyet Teşvikleri

41 1. Aşama: Ulusal patent başvuruları; Başvuru tarihi den itibaren olmalı Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları kapsar. Başvuru sahibi hesabına 450 TL, (geri ödemesiz) (ulusal patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa) TPE hesabına 3,000 TL, (geri ödemesiz) TÜBİTAK Patent Teşvikleri 2. Aşama: Uluslararası (PCT) veya bölgesel (EP) patent başvuruları (ilk başvuru aşaması) Başvuru tarihi, den itibaren olmalı. Uluslararası veya bölgesel patent başvurusu esnasında yapılan ilk harcamayı (başvuru ücreti, araştırma raporu ücreti, vs.) kapsar. Başvuru sahibi hesabına 3,000 TL (geri ödemesiz) Başvuru sahibi hesabına 450 TL(geri ödemesiz) 3. Aşama: Üçlü patent başvuruları (araştırma raporu sonrası); Ulusal aşamada tescile bağlanmamış veya patenti onaylanmamış olmalıdır. (başvuru tarihi sınırı yok) Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları (inceleme raporu düzenletme, ulusal faza giriş vb. ücretleri) kapsar. Üçlü patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için başvuru sahibi hesabına, talep doğrultusunda Jüri tarafından belirlenecek miktarda(geri ödemeli)

42 KOSGEB Sınai Mülkiyet Teşvikleri GENEL DESTEK PROGRAMI - Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Kapsamı: Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi, almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleridir. Destek kapsamındaki giderlerin %50 si (1. ve 2. Bölgeler için) veya %60 ı (3. ve 4. Bölgeler için) desteklenmekte olup, destek üst limiti TL dir. Destek geri ödemesizdir. AR-GE ve İNOVASYON PROGRAMI - Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Kapsamı: İşletmenin; (TPE) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi, almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile patent vekillerine yapılan ödemelerdir. Destek kapsamındaki giderlerin %75 i desteklenmekte olup, destek üst limiti TL dir. Destek geri ödemesizdir.

43 Kaynak:Türk Patent Enstitüsü