BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU"

Transkript

1 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Hakan Çelik Ünvanı Doç.Dr. Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doğum Yeri Bolu Doğum Tarihi 31/01/1972 E-Posta Web Adresi EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İ.İ.B.F İşletme Bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1994 Business Administration College Butler University 1998 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dumlupınar Üniversitesi 2005 Pazarlama ÜAK Lisans Y. Lisans Doktora / S.Yeterlilik Doçentlik ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör Öğr.Gör Yrd.Doç Dekan Yardımcısı Yrd.Doç Doç.Dr. Dekan Yardımcısı Senato Üyeliği Bilecik Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği Bilecik Üniversitesi BAP Değerlendirme Komisyon Üyeliği 2011 VERMİŞ OLDUĞU DERSLER (Son 2 Yıl) Dönemi Dersin Adı Haftalık Saati Güz Genel İşletme I 3 Bahar Genel İşletme II 3 Güz Kişisel Satış ve Satış Yönetimi (Seçmeli) 2 Öğrenci Sayısı

2 Bahar Uluslar arası Pazarlama (Seçmeli) 2 Güz Hizmet Pazarlaması (Yüksek Lisans) 3 Bahar Güncel Pazarlama Konuları (Yüksek Lisans) 3 TEZ YÖNETİMİ Yüksek Lisans Konu Tez Sahibi Yıl Satış Sonrası Müşteri Hizmetlerinin Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisi: Beyaz Eşya Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma ve Yapısal Bir Marka Bağlılık Modeli Önerisi Satış Gücünün Otomasyon Uygulamalarını Kabullenmesinde Etkili Olan Faktörler: Tıbbi Mümessiller Üzerinde Bir Araştırma Yataklı Tedavi Kurumları Yöneticilerinin Liderlik Becerileri Ve Çalışanların İş Doyumuna Etkisi Bankacılık Sektöründe Katılımcı Yönetim Uygulamalarının İş Görenlerin İş Tatmini Ve Müşterilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Hiyerarşik Kalite Modeli Uygulanarak Otel Müşterilerinin Algıladıkları Kalite Düzeyinin Açıklanması Ve Marmara Bölgesi Örnek Uygulaması İnternet Üzerinden Yapılan Reklamların Bireysel Müşterilerin Otel Tercihleri Üzerindeki Etkileri; Balıkesir İli Uygulaması S. Süreyya BENGÜL 2007 Esin SELDÜZ 2008 İbrahim TAMTÜRK 2008 Aylin BULCA 2011 Sibel ALTUNSARAY Selçuk UÇAK 2013 Doktora Konu Tez Sahibi Yıl AKADEMİK ÇALIŞMALARI Tezler Derecesi Konu Yıl Yüksek Lisans Doktora Projeler Projenin Adı Projedeki Görevi Görev Süresi Yıl Kitapları Kitabın Adı Yayınevi ISBN Yıl

3 Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çelik, Hakan, İsa İpçioğlu Gender Differences in the Acceptance of Information and Communication Technologies: The Case of Internet Usage, International Journal of Knowledge and Learning, Vol.3, No.6, 2007, (Uluslararası Dergilerde 8 Atıf Almıştır) Ipçioglu, Isa, Hakan ÇELİK, Knowledge Management Practices in Turkish SMEs: A Descriptive Study, International Journal of Emerging and Transition Economies, Vol.1, Issue 1, 2008, Çelik, Hakan What Determines Turkish Customers Acceptance of Internet Banking, International Journal of Bank Marketing, Vol.26, No.5, 2008, (Uluslararası Dergilerde 43 Atıf Almıştır) Çelik, Hakan Assessing the Impact of Atmospherics on Perceived Quality of Bus Charter Services, Istanbul University Journal of the School of Business Administration, Vol.38, No.2, 2009, Çelik, Hakan, Influence of Social Norms, Perceived Playfulness and Online Shopping Anxiety on Customers Adoption of Online Retail Shopping: An Empirical Study in the Turkish Context, International Journal of Retail and Distribution Management, Vol.39, No.6, 2011, (Uluslararası Dergilerde 7 Atıf Almıştır ve Emerald Group Publishing Outstanding Paper Ödülüne Layık Görülmüştür) Çelik, Hakan, Rejoining the Research on the Functionality of E-Tailing Sites: Empirical Evidence from Turkey, International Journal of Electronic Marketing and Retailing, Vol.4, No.2/3, 2011, Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çelik, Hakan, Bireysel Müşterilerin Sanal Mağazaları Kullanma Eğilimlerini Açıklarken Çevrim İçi Alışveriş Yapma Kaygısını Daha Ne Kadar Görmezlikten Gelebiliriz?, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, 2009, Başaran, Bülent, Hakan Çelik, E-Hizmet Müşterileri Arasında E-Hizmet Kalite Boyutlarını Algılamada Oluşan Farklılıkların İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17 (3), 2008, Çelik, Hakan, S. Süreyya Bengül, Satış Sonrası Hizmetler ve Ürün Garantilerinin Müşteri Tatmini, Memnuniyeti ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 26 (2), 2008, Çelik, Hakan, Bülent Başaran, Bireysel Müşteriler Tarafından Algılanan Elektronik Hizmet Kalitesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2008, Çelik, Hakan, İsa İpçioğlu, Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımını Benimseme Davranışları Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 24 (1), 2006, Çelik, Hakan, B. Zafer Erdoğan, E-Hizmetlerde Algılanan Kalite Literatürü ve Kritiği, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Kapital Medya, Sayı 13, 2005, s Çelik, Hakan, B. Zafer Erdoğan, Türkiye de Hayat Sigortaları Alanının Güncel Sorunları ve Bu Sorunların Pazarlama Disiplini Açısından Yorumlanması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 6, Temmuz 2002, s Erdoğan, B. Zafer, Hakan Çelik, Etkin Müşteri Hizmetleri Yönetiminde Örgütlenme Alternatifleri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 5, Temmuz 2001, s Ulusal ve Uluslar arası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri

4 İpçioğlu, İsa, Hakan Çelik, Kobilerin Bilgi ve Bilgi Yönetimine Karşı Tutumlarının ve Mevcut Durumlarının Belirlenmesi 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresi, Eylül 2005, SAKARYA, Bildiriler Kitabı s Çelik, Hakan, İsa İpçioğlu, Gender Differences in the Perception and Use of Information Technologies within the Negotiations European Union (EU): Digital Divide And Turkey, International Symposium on the Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey within the EU Negotiations, Mart 2006, KÜTAHYA. Çelik, Hakan, İsa İpçioğlu, The Effects of Gender Inequality on the Acceptance of Information and Communication Technologies 2. International Conference of Business, Economics and Management, Haziran 2006 İZMİR. İpçioğlu, İsa, Hakan Çelik, Knowledge Management Practices and Challenges In Small and Medium Enterprises (SME s), 2. International Conference of Business, Economics and Management, Haziran 2006 İZMİR. İpçioğlu, İsa, Gürhan Uysal, Hakan Çelik, İnsan kaynakları Uygulamalarının Satış Gücü İş Tatminine Etkisi: İlaç mümessilleri Üzerinde Bir Uygulama, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2007, SAKARYA. Başaran, Bülent, Hakan Çelik, Algılama Haritalarının Oluşturulmasında ALSCAL ve Basit Uyum Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 2007, SAKARYA. Bildiriler Kitabı s Çelik, Hakan, The Effects of Perceived Risk, Playfulness and Behavioral Control on Customer Acceptance of Internet Banking, 6th International Knowledge, Economy and Management Congress, Aralık 2007, ISTANBUL. Çelik, Hakan, Hizmet Ortamının Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Bilecik İlinde Şehirler Arası Hizmet Veren Otobüs Firmaları Üzerinde Bir Uygulama, 8. Ulusal Anadolu İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2009, MANİSA. Çelik, Hakan, An Assessment of the Functionality of Turkish E-Retailing Sites, 7th International Knowledge, Economy and Management Congress, 30 Ekim-1 Kasım 2009, YALOVA. Çelik, Hakan, Bireysel Müşterilerin Sanal Alışveriş Mağazalarını Kullanma Eğilimleri Üzerinde Sosyal Etkilerin Rolü, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak. Çelik, Hakan, Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi Türkiyede ki Bireysel Müşterilerin Çevrimiçi Alışveriş Yapma Davranışlarını Açıklamada Kullanılabilir mi?, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim, Kuşadası/AYDIN. Ulusal ve Uluslar arası Yayınlarına Yapılan Atıflar Landaeta, R.E., C.A. Pinto and T. Kotnour (2009), Assessing Faulty Knowledge Management Systems in Project- Based Organisations, International Journal of Knowledge and Learning, Vol.5, No.2, Alva, M.E., A.B. Martinez, J.E. Labra, M.C. Suarez, J.M. Cueva and H. Sagastegui (2008), Proposal of a Tool of Support to the Evaluation of User in Educative Web Sites, Emerging Technologies and Information Systems for the Knowledge Society, Vol.5288/2008, Miltiadis D. Lytras John M. Carroll Ernesto Damiani Robert D. Tennyson (Eds.), Springer Publishing, Berlin. Millis, K., P. Wessa, S. Poelmans, C. Doom and E. Bloemen, The Impact of Gender on the Acceptance of Virtual Learning Environments, Proceedings of the International Conference of Education, Riyadh, A.N., Md. S. Akter, N. Islam, The Adoption of e-banking in Developing Countries: A Theoretical Model for SMEs, Proceedings of Asian Business Research Conference, M.Z. Hoque (Eds.), 2009, Dhaka, Bangladesh, ISBN : Alva, E., A.B. Martinez, C. Suarez, J.E. Labra, J.M. Cueva and H. Sagastegui (2010), Towards the Usability in Educative Web Sites,, International Journal of Technology Enhanced Learning, Vol.2, No.1/2, pp Riyadh, A.N., S. Akter, and N. Islam (2009), The Adoption of E-Banking in Developing Countries: A Theoretical Model for SMEs,, International Review of Business Research Papers, Vol.5, No.6, pp Chong, A. Y-L., K.B. Ooi, B. Lin, and B.-I. Tan (2010), Online Banking Adoption: An Empirical Analysis,, International Journal of Bank Marketing, Vol.28, No.4, pp

5 Rullis,H. And B. Sloka (2010), Marketing within Internet Banking in Latvia: Possibilities and Challenges in Commercial Banks,, Economics and Management, Vol.15, No.1, pp Huang, Y., Hsu, M.K., Basu, C. And Huang, F. (2009), Toward Developing a Social Network Site-Based Model for Knowledge Sharing in the Travel Industry, Issues in Innovation, Vol.3, Issue 1, pp Al-Majali, M. And Mat, N.K. (2010), Application of Decomposed Theory of Planned Behavior on Internet Banking Adoption in Jordan, International Conference on Innovation and Management (IAM 2010), Proceedings Book, pp.50, ISBN Al-Majali, M. And Mat, N.K. (2010), Application of Decomposed Theory of Planned Behavior on Internet Banking Adoption in Jordan, Journal of Internet Banking and Commerce, Vol.15, No.2, pp.1-7. Lin, C.P. (2010), Assesing the Role of Online Social Capital between Social Support and Instant Messaging Use, Electronic Commerce Research and Applications, Vol.10, Issue 1, pp (SSCI). Moh d Al Muala, A., Mat, N.K. and Isa, F.M. (2010), Applications of Planned Behavior Theory on International Tourists in Jordan: Structural Equation Modeling (SEM) Approach, The 2nd International Conference On Arab Malaysia Islamic Global Business And Entrepreneurship (AMGBE) Conference, Jordan. Riyadh, A.N., Bunker, D. And Rabhi, F. (2010), Barriers to E-Finance Adoption in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in Bangladesh, 5th Conference on Qualitative Research in IT E-Finance in SMEs, Brisbane, Australia. Sim, J.J., Tan, G.W.H., Oii, K.B. and Lee, V.H. (2011), Exploring the Individual Characteristics on the Adoption of Broadband: An Empirical Analysis, International Journal of Network and Mobile Technologies, Vol.2, Issue 1, pp Tandrayen-Ragoobur, V. And Ayrga, A. (2011), Is Mauritius Ready to E-Bank? From a Customer and Banking Perspective, Journal of Internet Banking and Commerce, Vol.16, No.1., pp McMurtrey, M.E., Downey, J.E., Zeltmann, S.M. and McGaughey, J.P. (2011), Seniors and Technology: Results from a Field Study, Journal of Computer Information Systems, Vol.51, Issue 4, pp (SSCI). Kaya, T. And Kahraman, C. (2011), A Fuzzy Approach to e-banking Website Quality Assessment Based on an Integrated AHP- ELECTRE Method, Technological and Economic Development of Economy, Vol.17, Issue 2, pp (SSCI). Jalal, A., Marzooq, J. And Nabi, H.A. (2011), Evaluating the Impacts of Online Banking Factors on Motivating the Process of E- banking, Journal of Management and Sustainability, Vol.1, No. 1, pp (Canadian Center of Science and Education). Chinho, L. And Nguyen, C. (2011), Exploring E-Payment Adoption in Vietnam and Taiwan, Journal of Computer Information Systems, Vol.51, Issue 4, pp (SSCI). Amini, M.T., Ahmedinejat, M. And Azizi, M.J. (2011), Adoption of Internet Banking by Iranian Customer: An Empirical Investigation, International Journal of Management Science and Information Technology, 1(1), pp Castano, C., Martin, J. And Martinez, J.L. (2011), The Digital Divide from a Gender Perspective in Spain and Europe: Measuring with Composite Indicators, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 136(4), pp (SSCI). Yousafzai, S. And Soriano, M. (2011), Understanding Customer-Specific Factors Underpinning Internet Banking Adoption, Internetional Journal of Bank Marketing, 30(1), pp.-/-. Zolait, A.H.S. (2011), The Nature and Components of Perceived Behavioural Control as an Element of Theory of Planned Behaviour, Behaviour and Information Technology, 31(1), pp.-/- (SSCI). Keisidou, E., Sarigiannidis, L. And Maditinos, D. (2011), Consumer Characteristics and their Effect on Accepting Online Shopping, in the Context of Different Product T ypes, International Journal of Business Science and Applied Management, 6(2), pp Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi International Journal of E-Business Management

6 European Journal of Marketing (SCI) Tourism Management (SCI) International Journal of Bank Marketing International Journal of Retail and Distribution Management Pazarlama ve Pazarlama Araştırmacıları Derneği (PPAD) BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER KATILDIĞI SEMİNERLER TARTIŞMALAR - BİLGİ ŞÖLENLERİ KATILDIĞI BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİLER BILDIĞI YABACI DILLER İyi Dercede İngilizce Konuşabilme ve Yazma (KPDS : 89 ve ÜDS : 92,5) ÖDÜLLER Aldığı Ödül Yıl Emerald Group Publishing Outstanding Paper Award

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mehpare TOKAY ARGAN Ünvanı Doçent Birimi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Doğum Yeri Malatya Doğum Tarihi 5 Mart 1972 E-Posta mehpare.argan @bilecik.edu.tr Web Adresi EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

: Altıntepe Mah. Çeşme Sok. No:1/6 Maltepe/İstanbul : 0533 2547761 : draykutarslan@gmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl

: Altıntepe Mah. Çeşme Sok. No:1/6 Maltepe/İstanbul : 0533 2547761 : draykutarslan@gmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykut ARSLAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Altıntepe Mah. Çeşme Sok. No:1/6 Maltepe/İstanbul : 0533 2547761 : draykutarslan@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 06.11.1968 3.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER CÜNEYT KOYUNCU PROF. DR. İİBF. cuneyt.koyuncu@bilecik.edu.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER CÜNEYT KOYUNCU PROF. DR. İİBF. cuneyt.koyuncu@bilecik.edu. Adı Soyadı Ünvanı Birimi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER CÜNEYT KOYUNCU PROF. DR. İİBF FOTOĞRAF Doğum Yeri/Yılı Keşan-EDİRNE/16 ARALIK 1971 E-Posta cuneyt.koyuncu@bilecik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ramazan KAYNAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1974 3. Unvanı: DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Deniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Duygu Çubuk 2. Doğum Tarihi: 18.09.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Marmara Üniversitesi 2006 Yüksek Lisans Doktora 5. Akademik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM DURUMU. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER

ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM DURUMU. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Atıl TAŞER Ünvanı Yrd. Doç. Dr. Birimi İİBF Doğum Yeri Kütahya Doğum Tarihi 10/0/1974 E-Posta atil.taser@bilecik.edu.tr taseratil@yahoo.com EĞİTİM DURUMU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Kemal KURTULUŞ 2. Doğum Tarihi : 15-02-1945 3. Ünvanı :Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966 Doktora İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Hakan Kitapçı Doğum Tarihi: 15 Temmuz 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Genel İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012)

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) 1. Adı Soyadı: LÜTFİHAK ALPKAN 2. Doğum Tarihi: 22 NİSAN 1969 3. Unvanı: PROFESÖR 4. İletişim Bilgileri: 0542 412 04 79; alpkan@gyte.edu.tr 5. Ev Adresi: Rasathane

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER

Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER 1 Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER Doğum Tarihi : Eylül 1977 İletişim Bilgileri : dilek.teker@isikun.edu.tr Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İsmail EROL 2. Doğum Tarihi: 24.05.1968 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans MBA Old Dominion

Detaylı

ÜMİT HACIOĞLU, PhD. Derece Alan Üniversite Yıl. İşletme- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ÜMİT HACIOĞLU, PhD. Derece Alan Üniversite Yıl. İşletme- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ÜMİT HACIOĞLU, PhD 1. Doğum Tarihi: 1979/Kırşehir 2. Ünvanı: Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu: DOKTORA 4. Doçentlik Tarihi: Mart 2015 Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Finans ve Bankacılık Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI MESLEKİ DURUM 1- EĞİTİM DURUMU ve AKADEMİK ÜNVANLARI Profesörlük : Doçentlik : Yrd. Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi İİBF Üretim Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992)

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Ercan Gegez 2. Doğum Tarihi: 1968 İstanbul 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Üretim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool for Girls 1965. Lise Arnavutköy Amerikan Kız Lisesi (ACG-RC) 1971

Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool for Girls 1965. Lise Arnavutköy Amerikan Kız Lisesi (ACG-RC) 1971 1.ADI, SOYADI: Selime Demet SEZGİN 2.DOĞUM TARİHİ: 29.11.1951 3. ÜNVANI: Prof.Dr. İLETİŞİM e-mail Adresi: selime.sezgin@bilgi.edu.tr 4-EĞİTİM: Eğitim Kurumu Derecenin Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı