istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: IÇIN MILLI VE ULUSLARARASI MARKA YARATILMASI AB PAZARLARINA GIRIŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-52 ... IÇIN MILLI VE ULUSLARARASI MARKA YARATILMASI AB PAZARLARINA GIRIŞ"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: AB PAZARLARINA GIRIŞ.. IÇIN MILLI VE ULUSLARARASI MARKA YARATILMASI SEMiNER 2 Mayıs Eylül 2003

3 Bu kitabın tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının isimleri kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, ito'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. istanbul Ticaret Odası'nın görüşlerini yansıtmaz. KASIM 2003 istanbul ISBN ito yayınları için ayrıntılı bilgi Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel Faks E. Posta : (212) :(212) : Baskı: Prive Grafik & Matbacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel: (212) Faks: (212) Ol

4 ÖNSÖZ Geniş bir ürün yelpazesi içerisinde güçlü ve esnek bir üreıtim yapısına sahip olan, Türkiye'nin uluslararası mal piyasalarındaki en büyük ve en önemli zaafı, gerçek anlamda dünya markalarına sahip olmamasıdır. Bu nedenle Türkiye Ekonomisi, dünya pazarlarındaki büyük hacimden ve! fırsatlardan yeterince faydalanamamaktadır. Türkiye'nin uluslararası pazarlarda etkin rekabet gücü edinme~sini teminen, 2000'li yıllardaki hedefimiz "katma değeri yüksek mal üretmek" olarak belirlenmeli, ilgili kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşları ile tüm ilgililer çalışmalarını bu yö~_de sürdürmelidir. Öte yandan, küreselleşme süreci ve Çin'in Dünya Ticaret Orgütü üyeliği ile birlikte artan rekabet iç ve dış piyasalarda yeni bir yaklaşır)'lı da zaten zorunlu kılmaktadır. Pazarlama şirketlerinin de özellikle ihracatta başarının daha çok üretmekten değil, pazarlama ve bilhassa dağıtım kanallarında y13r bulmaktan geçmekte olduğunun bilincinde olmaları gerekmektedir. ihracatta katma değerin yükseltilmesini ve sınırlarımızın ötesindı:ı bir geleceğimizin olmasını istiyorsak "marka" olmak zorunluluktur. Bu bakımdan süratle yerel markalarım ız AB markası yapılmalıdır. Bu itibarla, mevcut Türk markalarına yenilerini eklemek ve bunları uluslararası marka yapmak her zamankinden daha fazla önem kazanmış bulunmaktadır. Odamız, ihracatı arttırmak ve firmalarımızın yurtdışına açılmasını desteklemek amacı ile yaptığı çeşitli çalışmalar kapsamında, marka sahibi ya da marka üretmek üzere çaba gösteren firmaların sahipleri ve çalışanları ile diğer ilgililere yönelik olarak 2 Mayıs 2003 ve 18 Haziran 20o::ı tarihlerinde "AB Pazarlarına Giriş için Milli ve Uluslararası Marka Yaratılması" konulu iki seminer düzenlemiştir. Seminerlerde sunulan tebliğierin ve yapılan konuşmaların yazılı hale getirilmesinin sektördeki firmalarımıza faydalı olacağı düşünüle~rek, elinizde bulunan yayınımız hazırlanmıştır. Konunun uzmanlarının ve ilgililerin verdiği bilgilerin vizyonumuzu geliştirmesi dileğiyle, serninere katkıda bulunan konuşmacılara ve serninerin organizasyonu ile yayır:ıımızın hazırlanmasmda görev alan Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Dr. llkay Çapraz'a teşekkür ederim. Genel Sekreter Dr. Cengiz ERSUN

5

6 içindekiler Açış Konuşması Uğur Çatbaş istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Açılış Konuşması Prof. Dr. Peter Turnbull Birmingham Üniversitesi işletme Fakültesi Dekanı 1. SEMiNER (2 Mayıs 2003) 1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan Alkin Dr. Mehmet Öktemgil Ayşen Zamanpur ll. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan Alkin Prof. Dr. David Walker Prof. Dr. Andy Mullineux Sorular ve Cevaplar Ek: 1 Sayfa No Açış Konuşması Dr. Cengiz Ersun istanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri ll. SEMiNER (24 Eylül 2003) OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan Alkin Dr. Mehmet Öktemgil Sorular ve Cevaplar Ek:

7

8 .... "AB PAZARLARINA GIRIŞ IÇIN.. MILLI VE ULUSLARARASI MARKA YARATILMASI-1".. SEMINERI 2 May1s

9

10 AÇIŞ KONUŞMASI UğurÇatbaş istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hepinize günaydın, serninerimize hoş geldiniz. Sayın başkan, değerli katılımcılar, saygıdeğer üyelerimiz, Türkiye'nin ekonomik büyümesi, istihdamı, gelirinin ve refahının artmasında ihracatın önemi hepimizin malumudur. Zaten firmalarımız da özellikle son 20 yılda bu yönde büyük ilerlemeler kayde!tmişlerdir. Ancak küreselleşme süreci ile birlikte artan rekabet iç ve dış piyasalarda yeni bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Etkin rekabet için; Türkiye'nin 2000'1i yıllardaki hedefinin katma değeri yüksek mal üretmek olduğu birçok kesim tarafından göz önüne alınması gereklidir. Bu nedenle, bir yanda üretim yapan firmalarımızın Ar-ge ve tasarım çalışmalarına daha fazla ilgi ve kaynak ayırması ve asla kaliteden ödün vermemesi zorunlu hale gelmiştir. Ote yandan pazarlama şirketlerinin de özellikle ihracatta başarının daha çok üretmekten değil, pazarlama ve bilhassa dağıtım kanallarında yer bulmaktan geçmekte olduğunun bilincinde olmaları gerekmektedir. Çünkü, ihracatçı firmalarımızın yurtdışında ulaşmak ve yerleşmek zorunda oldukları dağıtım kanalları ancak marka yaratmakla, tanıimakla ve yaşatmakla tutulabilir. Bu nedenle, ihracatta katma değerin yükseltilimesi için firmalarımızın uluslararası pazarlarda markalaşmaya yönelmesi şarttır. Aksi halde dünya markası olmayan ürünlerimiz ile dünya pazarlarından etkin bir pay almamız ve özellikle de Dünya Ticaret Örgütü'nün 2005 yılında yürürlüğe girecek kararları ile Çin'in de sisteme dahil olması yüzünden söz sahibi olmamız artık çok daha zor olacaktır. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, saygıdeğer üyelerimiz, demek ki sınırlarımızın ötesinde bir geleceğimizin olmasını istiyorsak marka olmak zorundayız. Bu bakımdan süratle yerel markalarımızı Avrupa BirliÇıi markası yapmalıyız. Bu itibarla, mevcut Türk markalarına yenilerini eklemek ve bunları uluslararası marka yapmak her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. istanbul Ticaret Odası ihracatı artırmak ve firmalarımızın yurt dışına açılmasını desteklemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun için de ihracat pazar araştırmaları yapmakta, fuarlar düzenlemekte, Türk ihraç malları sergileri açmakta, heyetler organize etmekte, bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları düzenlemektedir. ihracatta katma değerin artmas.! için marka!aşmanın önemi ke~sindir. Bu amaçla Ekim 2002'de Birmingha~ Universitesi Işletme _Fakültesi ve Odamız arasında imzalanan anlaşma ile Istanbul Ticaret Odası Ingiltere Birmingham Üniversitesi işletme Fakültesi ve istanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğinde, 9

11 "Avrupa Birliği pazarına girişte, marka yaratma, geliştirme ve yönetimi" konularında, Türk firmalarına yardımcı olmak üzere bir proje başlatmıştır. Hem ihracatımızın miktar ve değer olarak artırılması hem de ihracattaki katma değer gelirlerinin yükseltilmesi için önemli bilgi ve bulgu sağlayacak olan bu araştırma ile; 1. Avrupa Birliği pazarına girişte, Türk markalarının yaratılması, geliştirilmesi ve yönetimine ilişkin olarak engeller temel başarı faktörleri ve fırsatları belirleyen bir temel oluşturulması, 2. Türk firmalarının marka stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek için marka kuvvet kriterleri geliştirilmesi, 3. Marka yönetimi ve geliştirilmesi hakkında gelecekteki eğitim ve öğrenime ilişkin olarak temel konuların ve kavramların belirlenmesi hedeflenmiştir. Bugün burada bu çalışmaların ilk so_nuçlarını değerlendirecek ve araştırmaya dair ilk verilerden yola çıkılarak Ingiltere ve Türkiye'deki mevcut durumun ortaya konulmasına çalışılacaktır. Çalışma için bizimle işbirliği yapan, başta Birmingham Üniversites!_ işletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peter Turnbull ve öğretim üyesi Dr. Mehmet Oktemgil olmak üzere tüm araştırma ekibine ve değerli katılımcılarımıza ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Serninerin hepimiz için iyi geçmesini diliyorum. Hoş geldiniz. 10

12 AÇIŞ KONUŞMASI Prof. Dr. Peter Turnbull Birmingham Üniversitesi işletme FakültHsi Dekanı Günaydın, Türkçe bilmediğim için beni bağışlayın. Eğer bu proje umduğum kadar uzun sürerse belki biz de Türkçe bir kaç kelin:ıe öğrenebileceğiz. Ben ve meslektaşiarım için bu güzel şehre gelmek ve Istanbul Ticaret Odası ile Birmingham Işletme Fakültesi arasında gerçekleşen işbirliği ve büyük araştırma projesinin henüz erken bir aşamadaki sonuçları hakkında görüşlerimizi paylaşmak büyük bir mutluluk kaynağı ve aynı zamanda bir ayrıcalıktır. Biraz önce belirttiğim gibi, bugünkü ziyaret anladığım kadarıyla Türkiye'nin ve hatta muhtemelen Avrupa'nın en büyük kurumlarından biri ile okulumuz?rasında devam eden işbirliğinin sadece küçük bir bölüm9nü yansıtmaktadır. Istanbul Ticaret Odası'nın 350 bin üyesi yanında sanırım lngiltere'db bulunan tüm ticaret odaları daha küçük kalıyor. iki kurum arasında bir bağ ~urduk ve bir memorandum sözleşmesi imzaladık. Bunun global ekonomi ve Avrupa Birliği içerisinde ortak yönetim konularında hem ingiliz ticaretinin hem de Türk ticaretinin anlaşılması.ve aynı zamanda işbirliği içinde araştırma yapılması açısından çok faydalı olacağına inanıyoruz. Bu sebeple bunun çok verimli olacağını umut ediyorum, hatta eminim.. Seminer programının içeriğini sunmadan önce Birmingham Üniversitesi'ni ve Işletme Fakültesini bir iki kelime ile tanıtmak istiyorum. Birmingham Üniversitesi veya Birmingham şehri ingiltere'nin ikinci büyük şehridir ancak futbol söz konusu olduğunda ne yazık ki Manchester önde gelmektedir. Birmingham şehri, özellikle otomotiv üretimi gibi geleneksel endüstrilerin yerine geçen bankacılık ve sigort~ hizmetlerinde büyük ilerleme kaydetn:ıiş çok canlı bir şehirdir. Birmingham Univer~_itesi 102. yılı_nı kutladı, sanırım Istanbul Ticaret Odası ondan 19 yıl daha yaşlı. Universitemiz Ingiltere'de bulunan en büyük ve en prestijli Russell Grubu üniversitelerinden birisidir. Temsil ettiğim Işletme Fakültesi ise 100 yıl önce kurulmuştur. Bu yıl bizim gerçekten yüzüncü yıldönümümüz ve bunu çeşitli şekillerde unutulmaz hale getirmek istiyoruz. Bundan dolayı büyük bir büyüme safhasında bulunan Işletme Fakültesi için N. U. binasına ve hizmetlerine 20 milyon sterlin değerinde yatırım yapılması planlandı. Kısa süre öncesinde okulumuz ekonomistler tarafından Ingiltere'de yedinci ve dünyada ise kırk yedinci sırada gıösterildi. Vizyonumuz gelecek beş yıl içerisinde ilk dört ya da beşinci sırada yer almak, bu nedenle yatırımlara ağırlık verdik. Okulumuz enternasyonaldir. MBA 11

13 ve üniversite programiarına tüm dünyadan SO'den fazla milletten öğrenciler katı lmaktadır. Fakültemiz, 65 profesör ve doçent ile hizmet vermektedir ve her yıl yaklaşık olarak 1000 öğrenci kay ı!_ yaptırmaktadır. Uluslararası gelişmemizin bir parçası olarak meslektaşı m Dr. Oktemgil aracılığı ile bu bağı kurduğumuz için çok memnunum. Bu bağı çok sağlam bir biçimde ilerietmek niyetindeyiz. Şu an işletme Fakültesinin tanıtımına ara verip kısaca bu sabah gerçekleştirmeye çalıştığımız konuyu sunmak istiyorum. Ancak bunu yapmadan önce başkan yardımcısının; kalitenin, pazarlama ve bununla birlikte marka oluşturmanın araştırma ve geliştirme yönünün önemi hakkında yaptığı yorumlara tamamıyla katıldığı mı belirtmek isterim. Rekabet avantajını anlatan strateji gurusu Michael Porter'ın eserinde; bunlar ticaretin en önemli unsurları olarak belirtilmektedir. Rekabet avantajı; marka, yetenek, pozisyon ve ustalıktan oluşur. Türkiye değişmeye çalıştığı ve yerel markalardan Avrupa markalarına geçtiği için, günümüz stratejisinin bir parçası olarak global marka geliştirmesine geçmiştir. Hepimizin bil9iği gibi bugün dünya çok hareketli global bir piyasa halini almıştır. Bizim, Ingiltere'de bu global piyasanın içerisinde markaların oluşturulmasına, bazen yeniden belirlenmesine çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle bugün dikkat çekmek istediğimiz konuların bazıları temel olarak marka geliştirme ile bağlantılıdır. Ancak daha sonra göreceğimiz gibi, marka geliştirme sizin rekabet avantajı na sahip olduğunuz ve katma değer ilave edebildiğiniz somut gruplara piyasayı bölerek ayrıştırma yapma yeteneğinize bağlı olan bir piyasa sürecidir. Bu nedenle ilk aşama pazarı bölümlere ayırmak, ikinci aşama dünya üzerinde bu alanları veya müşterileriniz için katma değer sağlayabileceğiniz ve elbette bundan gelen rekabet avantajını kullanabileceğiniz tüketici gruplarını ya da işletmeleri hedeflemektir. Elbette rekabet avantajı bunlardan doğar. Bu nişleri veya seçtiğiniz herhangi büyük bir pazarı tanımladıktan sonra asıl kabiliyet, ürününüzü potansiyel müşterilerinizin zihinlerine yerleştirmektir. Çünkü marka oluşturma budur. Bu, sunduğunuza insanların inanmasını, ürünlerinizin veya hizmetlerinizin rakiplerinizden daha iyi olmasını sağlayan bir değerdir. Bu nedenle marka oluşturmayı, llerhangi iyi bir pazarlama operasyonunun başlıca görevi sayılabilecek pazarı bölümlere ayırmanın ve konumlandırmanın ayrılmaz bir parçası olarak görüyorum. Daha önce belirttiğim gibi ürüne ait özel marka rekabet avantajının temelidir. Bir çok şirkef çok az veya hiç markaland ırma yapmadan ürünlerini pazara sürer. Bu şirketler tekstil, hammadde veya maden sektörlerinde bile olsalar 12

14 maliyet kaynaklı saldırılara açıktır. Fiyatlar sizi aşağı çekebilir, fakat maliyetleriniz bunu takip edemezse sonunda kar marjı çok daralabilir. Güçlü bir marka ile bu tarzda fiyat saldırılarına dayanıklı olabilirsiniz. Burada değinmek istediğim nokta, dünya üzerinde marka imajı ile gerçeklik arasındaki farktı. Marka bizim ondan ne çıkardığımızdır, onun ne olduğuna inandığımızdır. Bu sabah kısaca; global marka örnekleri ile markaların nasıl oluşturulduğu hakkında konuşacağız ve bundan sonra yapmaya devam edeceğimiz araştırma bulgularından hep birlikte bazı dersler alacağımızı ümit ediyorum. Son olarak da daha önce anlattığım konuların ayrılmaz bir parçası olan marka sadakati konusunu konuşacağız. Eğer dünyadaki en güçlü finansal hizmet veren şirketlere bakarsanız, %90'ından fazlasının müşterileri arasında çok yüksek seviyede marka sadakati olduğunu görürsünüz. Pazarlama tek bir satış yapılması ile ilgili değildir. Müşterilerin gelip ürününüzü sorduğu ve satışın ardından satış yapılması ile ilgilidir. Her şirket için bunun önemli olduğuna inanıyorum. Bu bizıım eğitim sektörümüzde de kesinlikle _çok önemlidir. MBA öğrencilerimizin %,9Q'ı, bize markamız olan Birmingh,am Işletme Fakültesi'ne bağlı kalan diğer öçjrencilerin tavsiyesi ile geliyorlar. Oyleyse bu bağlılığı nasıl kazanıyoruz ve bu sadakati nasıl sürdürebiliyoruz? Bu, görevlerinde olan her kişinin ve kurumun tüm hizmetlerinde müşteri mutluluğunu ve müşteri memnuniyetini gözeten bir işe sahip olmalarıyla mümkün olur. Yakın zamanda Birleşik Devletlerde geliştirilmiş ve sonra ingilizler tarafından kullanılmaya başlanmış ünlü bir deyim vardır: "Müşterinizi sevindirin, onları sadece memnun etmekle kalmayın, aynı zamanda onları hiç kimsede göremeyecekleri hizmet, kalite seviyesi ve müşterilere bağlılık sözü ile de sevindirin." Bu sabah buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Sanıyorum ki, devam edeceğimiz konulardan hoşlanacaksınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 13

15 1. OTURUM OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Erdoğan Alkin istanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Gürıaydın efendim, sayın başkan vekili, değerli misafirler, sayın bayanlar baylar. Isterseniz hemen başl_ayalım çünkü vaktimiz _çok dar. Yöntemimiz şöyle olacak; önce Birmingham Universitesi'nden Dr. Oktemgil araştırmanın ilk sonuçlarını sunacak, sonra Silk&Cashmire firmasının temsilcisi sayın Ayşen Zamanpur özellikle marka yaratmayla ilgili bir açıklamada ve tanıtırnda bulunacak. Hemen arkasından dakikalık kısa bir çay-kahve molası verilecek. Sonra 2 değerli misafirimiz yine 15'er dakikalık birer sunuş yapacaklar, vaki~. kalırsa bir soru cevap kısmı da olacak. Hemen vakit geçirmeden Sayın Dr. Oktemgil'i sunuşunu yapmak üzere davet eçeyim efendim. 14

16 Dr. Mehmet Öktemgil Birmingham Üniversitesi Öğmtim Üyesi Öncelikle sayın Uğur Çatbaş'a, Birmingham Üniversitesi Dekanı ~rof. Dr. Peter Turnbull'a ve sayın Prof. Dr. Alkin'e çok te_şekkür ediyorum. lik defa olarak Türkçe sur:ıum yapacağım. Ben 30 senedir lngiltere'deyim, bu sebeple de bazı terimleri Ingilizce düşünüp Türkçe anlatmaya çalışacağım. Oneelikle yapmış olduğumuz çalışma hakkında size biraz bilgi vererek, arkasından örneklerle anlatacağım. Zamanım çok kısıtlı öte yandan yapılan çalışma çok yoğun. Onun için kısa zaman içinde toparlamak zorundayı m. Bu sebeple biraz hızlı gidersem özür dilerim. Yapmış olduğumuz çalışmayı 1 OOO'e yakın ingiliz markası ile gerçeıkleştirdik:. Bu firmalarla anket ve ayrıca karşılıklı mülakat yaptık. Bunun dışında ikinci olarak da, gelişmekte olan ülkelerden Avrupa'ya giden ve Türkiye'ye gelen 300'e yakın markayı incelemeye aldık. Bu markalar Avrupa ülkederine ve Amerika'ya giderken ne gibi sorunlarla karşı karşıya geliyor, başarı faktörleri neler? bunları belirlemeye çalıştık. Yani özetle iki çalışma yaptık: 1. ingiltere'deki 1000 firma üzerinde yapmış olduğumuz çalışma, 2. Gelişmekte olan ülkelerden gelen markalar üzerinde yapmış ollduğumuz çalışma. istanbul Ticaret Odasından arkadaşlarımız bugün 600'e yakın firmanın doldurduğu anket formunu bize teslim ettiler ve biz de önümüzdeki ay içinde bu formların istatistik analizlerini yapacağız. Daha sonra da inşallah tekrar gelip, bu sefertürkiye'de yapmış olduğumuz çalışmanın sonuçlarını anlatacağız. Böylece Avrupa Birliği'ndeki markalarla Türk markalarını d~ karşılaştırma olanağını bulacağız. Yani bugün, daha çok çalışmanın Ingiltere yönü konuşacağız. Yapmış olduğumuz çalışmada, markayı yaratan yöneticilerin ve genel müdürlerin doldurdukları anket formları ve onlarla yapmış olduğumuz söyleşiler son derece önemliydi. "Sürekli rekabet avantajını marka yönetiminden nasıl elde edebiliriz?" konusundaki çalışmalar üzerinde yoğunlaştık. Markanın çok t?,üyük bir kavram olması sebebi ile konuya değişik şekillerde bakmak mümkün. Orneğin; şirket yönünden olduğu gibi müşteri yönünden bakılması da mümkün. Ancak biz çalışmamızda, şirket yönünden marka stratejileri ve rekabet stratejileri üzerinde yoğunlaştı k. 15

17 Yapılan çalışmalarda da gördük ki, markanın dünya markası olması için gereken 3 tane önemli faktör var. Bu üç konuyu stratejiyle birleştirebilen şirketler, dünya markası oluyor. Birinci faktör; sektörün yapısını çok iyi bilerek sektörün yapısına ve yapısını etkileyen kuvvetiere uygun, sektör bazında strateji üretmek. Bugün dünyada bir sürü marka var. En çok markanın gelişmiş olduğu sektör ise tekstil ve hazır giyim sektörü. Çünkü, hazır giyim sektörü devamlı olarak değişen bir dinamiğe sahip ve fragment (parçalı) bir yapıda. Ortaya bir tema veya bir ürün getirirseniz ve o ürünü veya temayı dünyada kabul ettirebilirseniz bir anda marka olursunuz. Mesela; Benetton: Benetton bir dünya markası, peki teması nedir? Renk yani Color, "United Color of Benetton" derler. Yani sektörün istemiş olduğu bir temada. United Colors of Benetton teması altında Benetton büyüyerek dünya markası olmuştur. Şimdi bakıyorsunuz mesela; Nike ve Reebok. Bunların söylemiş olduğu tema nedir? "Hayatta zinde kalmak ve spor yapmak". Birde ürün olarak nasıl yapıldığını söyleyeyim: Örneğin, Mc Donald's bugün yiyecek sektöründe son derece standart bir ürün üretiyor. Bugün ürünlerin Çek Cumhuriyeti'nde de, Çin'de de, Türkiye'de de, Amerika'da da yani dünyanın her yerinde lezzeti aynı. Teknolojisi çok hızlı değişen sektörlerde de markalaşma çok kolay oluyor. Türkiye'ye bakıyorum, cep telefonunda bildiğim kadarıyla şu anda 4 tane marka var. Bir tanesi Telsim, bir tanesi Turkcell, bir tanesi Aria ve bir tanesi de Aycell. Bunlar içinde Turkcell ve Telsim şu anda bir ve iki numara. Aria ve Aycell arkadan geliyor. Sebebi teknolojideki gelişmeyi anında yakalayıp bir an önce teknolojinin içine girip, orada dağıtım kanallarına hakim olmak ve arkasından da promosyon ve reklam ile ayrıca teknolojiyi de geliştirerek marka olmak. Şimdi arkadan gelenler var; mesela Aria ve Aycell var. Fakat onların şansı şu anda pek yok. Her ne kadar Aria şu anda italya'dan bir hakem getiriyor ve promosyon yapıyorsa da iş promosyonla bitmiyor, promosyonun üstüne tabii ki gereken teknolojideki değişiklikleri devam ettirmek, dağıtım kanallarına hakim olmak gerekiyor. Fakat bunlar para gerektiriyor. Onun için demek istediğim şu; ilk önemli faktör, sektörün yapısını çok iyi bilmek, sektörü bir temayla veya bir ürünle konsolide hale getirebilmek. Az önce anlatmış olduğum Benetton ve Mc Donald's gibi ve sektörün rekabetini etkileyen kuvvetleri ortadan kaldırmak, yani hem üreticinin hem de müşterinin pazarlık gücünü azaltacak stratejiler üretebilmek. Bu işin birinci konusu, sektörü iyi bilmek ve sektöre göre strateji üretmek. Fakat şimdi diyeceksiniz ki, ne var yani Benetton, Nike, Adidas marka ama bunların üretmiş olduğu tekstili ben de üretebilirim. Bunun cevabını da ikinci kısım veriyor. Bir marka olabilmek için ikinci önemli faktör, şirketin kaynaklarının ve öz kabiliyetlerinin, biz buna yaratabilme gücü (corpatens) diyoruz, rakipler 16

18 tarafından kolayca kopyalanamaması gerekiyor. Yani öyle bir kaynağınız öyle bir kabiliyetiniz olacak ki, rakip firmalar bunları kopyalamaya kalksalar dahi başaramayacaklar. Örneğin; bugün Türkiye'de Koç Holding'in _E3eko'su ve Arçelik'i, Sabancı'nın Lassa'sı, Eczacıbaşı'nın Selpak'ı, Orkid'i ve lpana'sı var. Bunların sektörde başarılı olmalarındaki sebep sadece sektör yapısı değil. Bunların kendilerine ait bir öz kaynakları var ve kopyalamak çok :zor. Nedir? Eczacıbaşı'nın, Koç Holding'in, Sabancı'nın ismi var. Bunların hı3r biri ferm spesifik dediğimiz şirkete bağlı öz kaynaklar, kopyalanması çok zor. Öte yandan şirkette çalışan birinci ve ikinci kuşakta çok önemli. Mesela Türkiye'de yıllar önce başağrısı için bir Gripin markası vardı, bugünlerde yok. Çünkü Sayın Necip Aka rahmetli olduktan sonra, ikinci-üçüncü kuşak bunu devam ettiremedi. Yani demek istediğim; şirketin öz kaynakları, ismi ve tarihçesi çok önemli. Mesela bakıyorsunuz bugün italya'da; Ferrari, Lombarghini, Massarati ve Martini var. Bunların hepsinde de aileden gelen ve yıllarca sürmüş olan bir çaba var. Demek ki sadece sektör değil aynı zamanda şirketin öz kaynakları da önemli. Mesela Benetton'dan, son olarak bir örne~k vereyim. Benetton'un dünya markası olmasındaki sebep sadece sektörde konsolide etmesi değil, aynı zamanda Benetton'un hem üreticilerle hem de mağazalarla çok kuvvetli bir ağı olması. Diğer bir örnek; Japonya. Japonların Japon markası olmasındaki sebep, Japonya isminin marka olmasından kaynaklanııyor. Bugün kalkıp gidiyoruz, dünyada bir Japon markası satın alıyoruz. Malın ne olduğunu bilmeden de alıyoruz, niye? Çünkü arkasında Japonya var. Japonya ismi, Japon markası ülkeye bağlı spesifik bir şey. Nasıl kopyalayacaksınız,japonya'yı? Japonya'yı istila etmekle veya Japonya gibi bir Japonya yaratmakla ki bu da çok uzun bir zaman alır ve imkansız olan bir şeydir. Üçüncü önemli olan faktör de markayı etkileyen ve marka tarafından etkilenen kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerimiz. Mc Donald's dünya markası olurken, sektörü çok iyi yakalamıştır. Elinde çok önemli bir şirket kaynağı var, nedir? Dağıtım kanallarına olan hakimiyeti. Fakat Mc Donald's son günlerde, hiç de başarılı değil. Marka olarak düşmeye başladı. Neden? Çünkü markayı etkileyen kuruluş ve kişilerle olan ilişkisinde bazı aksaklıklar var. Mesela çevrecilerle olan ilişkisi iyi değil. Bu yüzden de markada bir yavaşlama görüyoruz. Yani kişilerle ve kuruluşlarla olan ilişkilerinizin çok iyi olması gerekiyor. Türkiye'ye Starbox markası geldi. Starbox bir kahve firması ve bugün kimsenin olmadığı bir sektöre ilk olarak girdiler. Kaynak olarak da çok iyi çünkü şirket içindeki ilişkileri çok iyi, yani çok iyi bir şirket kültürü var. Şirkette çalışan herkese "partner" diyorlar. Fakat Starbox'ın Starbox olmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi, sosyal ve güncel olan konularda da bilgisini göstermesi ve problemleri çözmesi. Mesela AIDS ile ilgili konuda çok büyük yardım yapması. Starbox, kültürle ilgili konularda girmiş olduğu toplumda kültürle özdeşleşmeye çalışır. 17

19 Yani şirket markasının dünya markası olması için gerekli olan 3 tane faktör; 1.Sektör, 2. Öz kaynak yani kopyalanamayan öz kaynak, 3. Şirketin markasını etkileyen-etkilenen kişilerle olan politik stratejisi. Bu üç faktörü uygun ve koordine bir şekilde sağlayan yapan şirketler, dünya markası olmaktadır. Şimdı yapmış olduğumuz çalışmanın çıkan sonuçlarını birer cümle halinde özetleyel im: Eğer büyümekte olan bir sektörde iseniz, marka performansınız daha iyi olur. ikincisi, yoğunluğu fazla olan ve doyuma ulaşmış olan pazarlarda, marka performansı düşer, düşmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi şirket yöneticilerinin çoğunun, hala şirketlerinin büyüyen pazarda olduklarını zannetmelerinden kaynaklanmaktadır. Bakın bu çok önemli bir veri. Büyüyen pazarların stratejisi, doyuma ulaşmış sektörlerin stratejisinden değişiktir. Onun için de, hala büyüdüklerini düşünmelerinden dolayı kullandıkları stratejiler doyuma ulaşmış sektörlerin stratejilerine uymamakta ve marka performansı düşmektedir. Markanın başarılı olması için, anahtar başarı faktörleri denen yani müşterinin istemiş olduğu nedir? Yapmış olduğumuz araştırmanın sonunda çıkan şu, şirketlerin çoğu ürüne bağlı elle tutulabilir faktörlerin önemli olduğunu söylüyor. Yani markanın kalitesi, marka için kurulmuş olan servis, markanın fiyatı vb. Fakat çok ilginçtir, yapmış olduğumuz çalışma sonucunda psikolojik etkeniere bağlı sebeplerin marka performansını etkilediğini ama ürüne bağlı faktörlerin marka performansını etkilemediğini gördük. Markaya güven, marka ismi, marka ile özdeşlik, marka için dağıtım kanallarının motivasyonu gibi elle tutulamayan psikolojik etkeniere bağlı faktörler markanın performansını çok daha fazla etkiliyor. Sebebi de, doyuma ulaşmış bir sektördesiniz, hemen. hemen herkes aynı kalitede mal üretiyor. Herkesin dağıtım kanallarına etkisi hemen hemen aynı. O zaman, müşteri hangi marka ile çalışacağını nereden anlayacak? Markaya güvenle ve markaya olan özdeşliği ile yani marka ile daha fazla tanışması ile. Bunun yapılabilmesi için gere~en strateji; reklam ve womosyondur. Yapmış olduğumuz çalışmada gördük ki, Ingiltere'deki şirketlerin çoğu reklama fazla önem vermiyorlar. Çünkü reklamı n markanın performansının daha iyi olmasını etkilemediğini görüyorlar. Dünya markası olmak için reklama bağlanmamız şart değil, çünkü reklam bir sabit maliyettir ve garantisi yoktur. Promosyon aynı şekilde garantisi yoktur. Ancak ve ancak dünya markası iseniz, reklam vermeniz şart. Çünkü reklam vermiş olduğunuz 18

20 zaman, gündemde kalıyorsunuzama küçük bir marka iseniz veya büyümekte olan bir marka iseniz, reklamla dünya markası olamıyorsunuz. Onun yerine, herkesin görebileceği kalitede bir mal üretmek ve bunu dağıtım kanallarında, perakendecilerde veya kendi dükkanlarınızda iyi bir müşteri ilişkileriyle şunmanız sizin marka perforfr!ansınızı daha iyi bir şekilde etkiliyor. Orneğiıı; Marks&Spencer bir Ingiliz markasıdır. Türkiye'de de mağazaları var. Marks&Spencer reklam vermez ve çok az promosyon yapar. Onun yerine müşterinin konuşarak yaptığı promosyonla, kurmuş olduğu dağıtım kanalları ile yani mağazalarında vermiş olduğu iyi hizmet ile bir yerlere gelmbye çalışıır. Yapmış olduğumuz çalışmanırı bir başka yönünde de, internete ve B markasına değindik. Gördük ki, Ingiltere'deki marka yöneticileri intarneti çok efektif görmüyorlar. Ancak internet, online ve offline olarak aynı anda entegre edildiği takdirde başarılı Ç>luyor. Yani dükkaniarda satış yaparken, interneti de kullanmakta fayda var. Intarneti kullanırken yapmış olduğumuz araştırmada çok önemli bir konu daha çıktı. Eğer bir şirket interneti kullanıyorsa,. şu stratejiyi düşünmesi lazım: ~ sen intarneti kullanarak nasıl tüketiciyi veya müşteriyi çekebilirim?" Ancak dikkatinizi çekmek istiyorum mark:aya değil, internete çekmek. Şimdi size bir örnek daha vereyim. Heiniken dünyaca ünlü bira, Heiniken kendi web sitesinde hiçbir zaman Hainiken'in özelliklerinden fazla bahsetmez kendilerini övmez bunu zaten herkes biliyor. Dünyada hesaplanmış Heiniken bi rasını bir dakikada 1 O bin kişi içiyor. 1 O bin kişi.... Bir dakikada... Ve firma diyor ki, "benim biramla 1 O bin kişi, bir dakika içinde el ele iç içe, o zaman ben internet sitesinde Hainiken'in bira özelliğini şirketimin özelliğini niye anlatayım, benim için önemli olan, kişileri internete çekmek". Firma hesaplamış, 17 ile 24 yaş grupları arasındaki insanlar en fazla bi ra içen insanlar, onların hoşuna gidecek konularda sitede bilgi veriyor. Mesela nedir? 17 ile 24 yaşındaki arasındaki gençler çoğunlukla konsere gitmek ister bu sebeple web sitesinde konser bilet rezervasyonu yapıyor. Bir diğer örnek; yaş arasındaki çocukların çoğu tutbolu sever, bu sebeple firma futbolla ilgili yarışmalar düzenliyor. Düşünce şu, insan internete girecekse, bunun için benim sitemi tıklasın. Benim siterne girip de enformasyon almak için değil. Bu da yapmış olduğumuz çalışmalarda çıkmış olan bir başka sonuç. Diğer yapmış olduğumuz bir çalışmayı da kısaca özetleyeyirn. Yapmış olduğumuz çalışmada gördük ki; spesifik bir pazara hitap eden, stratejiler üretmeyen, olduğu yerde duran, hiçbir stratejisi olmayan şirketler markada son derece büyük bir pazar kaybı içindeler. Yani marka yönetimi; uzun vadeli strateji isteyen ve bu stratejiyi de belirli bir şekilde belli aralıklarla düzeltip, bir stratejiyle götürmeye bağlıdır. Şimdi mesela bakıyorsunuz, bazı insanlar diyorlar ki; "markamız var ama belirli bir stratejimiz yok. Bizim bir iş stratejimiz yok, müşteri gelirse satıyoruz, belli bir dağıtım kanalları var, o dağıtım kanallarıyla çalışıyoruz." Bunun muhakkak surette değiştirilmesi ve marka 19

21 stratejisinin 1-2 sene içinde geliştirilmesi ve muhakkak surette de bir marka stratejisi olması şart. Bir önemli nokta da şudur, doyuma ulaşmış olan sektörlerde rekabeti etkileyen faktörler hemen hem~n aynıdır, şirketlerin değer çemberieri aynıdır, peki ben nasıl kazanacağım? Işte bu zaman da, müşterinin istemiş olduğu ~ir fikirle sırtaya çıkıp, bütün sektör yapısını değiştirmekle bu iş olabiliyor. Orneğin; Ingiltere'de bugün, Easy Jet diye bir havayolu şirketi var, biliyor musunuz? Easy Jet ve Raine. Easy Jet'le bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız havayolunda bileti ancak internetten alacaksınız veyahut da telefonla alacaksınız. Arada bilet satan yerler yok, havaalanına gittiniz, uçağa bineceksiniz, check in çok çabuk olmalı. Easy Jet'de çalışanların kafasında portakal renkli şapka, bir de üstlerinde yelek var. Elinize verilmiş olan biletler plastik, içeri girdiğiniz zaman uçakta birinci sınıf veya ekonomi sınıfı yok, nereyi bulursanız oraya oturacaksınız, arkasından yemek yok. Uçaktan indikten sonra da, uçağı temizleyenler uçakta çalışan insanlar, yani uçağın bilet rezervasyonunu yapan insanlar. Bakın sistem nasıl değiştirilmiş. Easy Jet, rekabetin sistemini değiştirmiş. Bugün Easy Jet'le uçmaya kalktığınız zaman, mesela Londra'dan Paris'e 15E'a uçarsınız. Londra'dan Cenevre'ye 20f:'a uçarsınız, hatta geçenlerde bir promosyon yaptılar, Londra'dan Doublin'e gitmek 2L Bakın şunu söylemek istiyorum: Eğer başarı faktörleri öbür sektörde aynı ise, muhakkak surette bir değişiklik yapıp, sektörün yapısını değiştirmek lazım, bu da tabii ki yaratıcılıktan geçiyor. Son olarak da; Türkiye ile ilgili konulara girecektim, zamanım kalmadı. Yapmış olduğumuz çalışmalarda, yani bu 300'e yakın gelişmekte olan markalara baktığımızda, ortaya şöyle bir sonuç çıktı: Gelişmekte olan ülkelerin marka olabilmesinde, yani ileri gidebilmesinde muhakkak surette bir strateji demiş olduğumuz stratejiden geçilmesi mecburiyeti var. Yani ülkede ihracata dayalı bir kalkınma modeli olması şart. Dünyaya bakıyorsunuz, Brezilya Türkiye'ye çok benzer. Hemen hemen her konuda, futbolda da aynıyızdır, yani bakmayın Brezilya çok iyi futbol takımları çıkarıyor ama biz de dünya üçüncüsü olduk. Brezilya'dan hiçbir dünya markası çıkmaz. Ekonomi olarak da çok benzeriz, ekonomik bozukluklarda da hemen hemen aynıyız ama ihracata dayalı bir kalkınma modeli yoktur. Buna karşılık bakarsanız Japonya'ya, Kore'ye, gelişmekte olan ülkelere mesela Taylan'a, Filipinler'e ve hatta Kıbrıs Rum kesimine ihracata bağlı bir kalkınma modeli olduğu için marka olmaya başla~ışlardır. Mesela bugün, Kıbrıs Rum kesiminden CyprE?ssa denen bir marka Ingiliz pazarına girdi Bu marka kabak çekirdeği satıyor, Ingilizler kabak çekirdeğini bilmez bu yüzden arkasında nasıl kabak çekirdeği yenileceği yazıyor. Türk helvası ve Türk kabak çekirdeği Cypressa isminde şu anda çok büyük bir başarı kazanmaya başladı, bu konuda daha fazla konuşacaktım ama zamanınızı almak istemiyorum. 20

22 Sayın arkadaşlarım son olarak da şunu söyleyeceğim, ingiltere'de şu anda nereye gitsek gururla gördüğümüz üç tane Türk markası var. 13eko, Efes Pilsen, Mavi Jeans. Demek ki, Türkiye'de de marka yönünde çok önemli adımlar atıyoruz. Efendim beni dinlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. *: Konuşma slaytları Ek: 1 dedir. Başkan: Sayın Dr. Öktemgil'e bu ilginç konuşmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Eğer vaktimiz uzun olsa idi hakikaten 3-4 saati geçecekti~c Efendim şimdi ikinci konuşmacı m ız, Sayın Ayşen Zamanpur. Silk&Cashmire firmasındaki tecrübelerini anlatacak bize. Buyurun Ayşen Hanım. 21

23 Ayşen Zamanpur Silk&Cashmire' Merhabalar, toplantının konusunun, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde markalaşma olduğunu okuyunca şunu düşündüm: Açıkçası ilkokulu, liseyi pek hatırlamıyorum ama üniversiteden beri sürekli bu başlıklı toplantılara giriyorum. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde üniversiteyi bitirdim ve iş hayatına atıldım. Umarım emekliliğimde de hala bu başlıkta konuşmalarda bulunuyor olmam, artık bir an önce girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası tıpkı Avrupa Birliği'ne girişte gereken kriteriere sırf oraya girmemiz için uymamız gerekmediğini çünkü onların zaten olması gereken kurallar olduğunu, markalaşmak için de Avrupa Birliği ile çok fazla ilişkilendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece Türkiye'de bile marka olmak istiyorsanız, sadece yerel pazarı bile hedefliyorsanız, artık evrensel olmak zorundasınız. Çünkü hemen yanınızda, hemen aynı alışveriş merkezinde hemen sokağın arkasında aynı pasajda dünyadan buraya gelmiş markalarla rekabet etmek durumundayız. Dolayısıyla oraya giriyoruz diye bir problemimiz yok, biz zaten bunu yapmak zorundayız. Bizim Silk&Cashmire olarak buraya çağınlma nedenimiz, Silk&Cashmire'in 11 yılda geldiği noktada, dünyad.a seçkin alışveriş merkezlerinde ismini duyurabilmiş bir marka olmasıdır. Isterseniz ben size biz neler yaptık? nasıl bu noktaya gelebildik? onları örneklerle anlatmaya çalışayım. Öncelikle sayın hacama tamamen katılıyorum, her şeyden önce bir fikir olması gerektiğini düşünüyorum. Hayatın her alanında olduğu gibi, markalaşmada da sizi farklı kılacak, diğerlerinden sizi hemen ayırt ettirecek, neden ortaya çıktığınızı çok iyi açıklayabilecek bir fikrinizin olması gerekir. Yani benim bir malım var, bu malıma havalı bir isim bulayım, çok şık yerlerde de mağazalar açayım, profesyonellerle de yöneteyim ve marka olayım. Birçok markanın başarısızlık öyküsünde sanıyorum bu hata yatıyor. Her şeyden önce ve ötesinde bir fikriniz olacak. Niş pazarda (bütün bir pazarı niş olarak düşünmeyebilirsiniz pazarın bir alanında niş yakalayabilirsiniz), sizi öne çıkartacak, sizi diğerlerinden ayırt edecek bir fikirle, kuvvetli bir şekilde girmeniz gerekecektir. Kendi markamıza döndüğümüzde, neydi nişimiz, dünyada çok pahalı satılan, çok aristokrat çağırışımlar uyandıran kapalı kapılar ardında insanların zor girdiği mağazalarda, poşetler içinde, şeref verir gibi açılan kaşmirciler vardı, birçok insanın girmeye bile çekindiği kaşmir mağazaları vardı. Bir de bunlara ulaşamayanların daha sonradan bunların sonucu olarak ortaya çıkan Departmen Store dediğimiz büyük mağazalarda, hemen kasaların 22

24 yanında sepetlere konmuş kaşmir dediğimiz ama hiçbir zaman kaşnıir diyemeyeceğimiz kadar ucuz, içinde biraz kaşmir olan mallar vardı. Benim ve ekibirnizin fark ettiği ise, makul fiyatlı, evrensel bir zevke hitap eden, düzgün ~aliteli bir kaşmir pazarının dünyada çok net ve açık bir şek!lde niş olduğuydu. lik günden beri fikirler projelere, projeler hayata geçiyor. lik günden beri bu alanın Türkiye'de kaşmir ve ipek olmasa da bu fikri bulmuş bir ekip olarak bunu uygulamaya geçireceğimize inandık. Türkiye'de kaşmir ve ipek yoktu, 1992 yılının hemen hemen tümünü ekip olarak kaşmir ve ipeğin ana vatanı olan iç Moğolistan'da geçirdik. Ağıllara kadar girerek, bütün araştırmaları yaparak, kaşmirin hammaddesine ulaştık, şimdi Çin daha size yakın geliyor, daha çok insan Çin'le ilgileniyor, daha moda bir ülke ama o zamanlar iç Moğoli~tan'da bizden başka, sadece 3-4 tane Avrupat., birkaç tane Amerikalı vardı. lik Türk olarak biz vardık. Farklı nedenlerle gitmiştik, kaşmirin ana vatanını bulmak için gitmiştik.. Oraya ulaştık ve 1992 yılında gerçekten en yüksek kalite31i kaşmirin üretildiği Iç Moğolistan'da bir yatırım yaparak kendimizi bu anlamda güçlendirdik, yani maliyetini kontrol edebileceğimiz bir noktada, ana vatanında hammaddeye ulaştık, fakat hiçbir zaman bu yeterli değildi. Sayın hacamın çok güzel söylediği gibi; ürün, marka olmak için sadece bir tek nokta, yani ürün hiçbir zaman marka olmanın yeterli tek gerekçesi değil. Tam tersi, ürüne yaptığınız yatırım kadar; fikre, projeye, imaja yatırım yapıyorsunuz. Bir bütünlük içinde kavrama yatırım yapıyorsunuz, ürün sadece markalaşmanın bir noktası. Başlangıç noktasında, elbette bir ürününüz bir hizmetiniz olacak ve onu bir markaya dönüştüreceksinizama sadece üründen hareket etmek sadece ürüne güvenmek bence çok doğru değil. Bu nedenle ne yaptık? Uluslararası firmalardan, deneyimli tasarımcılarla ve Türk tasarımcılarla oluşan bir ekip yarattık. Tabii ki kaşmirin ticari nedenlerle sadece kışın ve soğuk iklimlerde, soğuk mevsimlerde satılabilmesi nedeniyle yazın ve bahardasatmak için bir bc:!-şka ürüne de ihtiyacımız vardı. ipek hammaddesini de kaşnıirin yanına ekledik. Işte burada çok güzel yap-bozun parçaları bir araya geldi, belki de Silk&Cashmire'in 11 yıllık başarısının en önemli noktalarından biri budur. "Dünyada kaşmir ve ipeği, sadece bu iki ürünü bir araya getiririm, başka da hiçbir şey satmam ve bir de sadece bu ikisinin karışımı olan, ipek kaşnıir dediğimiz ürünü satarım, yanına hiçbir suni bir şey koymam, hiçbir maddeyi karıştırmam, bu ürünlerden yapılabilecek her şeyi yaparım." 1993 yılından b19ri Avrupa'da da bu aşı tuttu. Insanlar bu fikre çok sıcak baktılar, yeni bir soluk olarak gördüler, ilginç buldular. Ana vatanında yakaladığımız fiyat maliyet avantajını da fiyatlara yansıtabildik, hiçbir zaman kaliteyi düşürmeıdik, fiyatta kendimizi aşağıya çek_mek istemedik, herzaman makul fiyat ve yüksek kalite esprisi içinde götürdük. Ipek ve kaşmiri bir araya getirerek, düzgün bir mağazacılık kavramı içinde Avrupa'da şu anda 26 satış noktasında, sadece kendi markarnızla mağaza ve corner olarak satılıyoruz. Pek çok satış noktasından da teklifler gelmekte, ancak biz seçici olma lüksümüzü koruyarak, kendi markamıza uyan yerlerde yer almak istediğimiz için temkinli yaklaşıyoruz. Çok yakında yurt 23

25 dışında üç havaalanında yeni mağaza açacağız. Orta vadede, Silk&Cashmire'in, ipek ve kaşmir alanında dünya markası olacağına ben ve ekibimiz yürekten inandık. Bu konuda da çok ciddi bir engel olduğunu düşünmüyorum. Bizlerin Türk markaları olarak ki biz üretimi iç Moğolistan'da da yapsak, üretim dışında tüm faaliyetleri Türkiye'de gerçekleşen bir marka olarak elbette kendimi Türk markası olarak tanımlıyorum. Yaratıcılık, anlamında tasarım anlamında, beyinsel anlamda, yetenek anlamında hiçbir eksik görmüyorum. Yaklaşık 20 yıldır dünyayı geziyorum. Pek çok markayla iç içe yaşadım. Pek çok yönetici ile tanıştım. Türkiye'nin bu anlamda hiçbir eksiğini görmüyorum. Eksik olan şeyin özgüven olduğunu düşünüyorum. Eğitim sistemimizden gelen farklı şeyler yapmaya pek prim vermeyen, insanları biraz çıkıntı olmakla, illüzyonist olmakla suçlayan eğilimin insanları engellediğini düşünüyorum. Ama çok çok güzel atılımlar var. Gerçekten pek çok Türk markası, şu anda atakta. Ben yaşadığımız süreci tam bir atlama süreci olarak görüyorum. Ve bizler gibi pek çok markanın yeni yeni yurt dışında atılımlar yapmaya başladığını izliyorum. Çünkü biz Moskova'da mağaza açıyoruz, bakıyerum bir ay sonra bir başka Türk markası orada, henüz isimleri duyulmuyor ama, böyle girişimler var. Sonuç olarak "gelecek orta vadede, hep birlikte pek çok Türk markasının ışıl ışıl logolarını inşallah göreceğiz" diyorum. Başkan: Efendim Sayın Ayşen Zamanpur'a çok teşekkür ederiz. Şimdi bir dakika çay-kahve molası veriyoruz. 24

26 ll. OTURUM Prof. Dr. David Walker Birmingham Üniversitesi Öğretim Üyesi Teşekkür ederim. işletme okulundaki araştırma programında öğrenilen bir çok konunun burada sunulacak olmasından dolayı çok mernnunum. Dikkatlerimiz öncelikli olarak bu güne kadar dünyada ortaya çıkan pazarlama yöntemi üzerinde olacak. Meslektaşım Mehmet'in belirttiği araştırma rnetodolojisini tekrarlamak istiyorum, çünkü araştırma metodolojisi göründüğünden daha önemlidir. Bu nedenle araştırma metodolojisini temel olarak üç yaklaşımla ele alacağız. Öncelikle ingiltere'nin geniş kapsamlı deneysel anketlerinin her ikisi de 1000 ürün yöneticisi üzerin.e yapıldı. Bugün, bu bilgi analiz edilmektı:ıdir. ikinci olarak işletme okulunun Ingiltere'de sahip olduğu müşteriler ve bağlantı noktaları üzerinden bir dizi düzenli bölgey~ ulaşılmıştır. Vaka analizi yaklaşımıyla bir dizi marka derinlemesine incelendi. Uçüncü olarak başarı ve başarısızlık durumlarına bakmak için sadece Avrupa ülkeleri markaları arasında değil, tüm dünyaca tanınmış dünyanın farklı ülkeleri arasında ikinci geniş kapsamlı bir anket yönettik. Başarı ile ilgilendiğimiz kadar başarısızlıkla da ilgilendik. Ve araştırmanın ilk aşamalarında başarı veya başarısızlık üzerinde etkili olduğunu sandığımız 4 faktörün, 4 değişkenin önemli olduğu ortaya çıktı. Bunlar; ilk olarak fiyatiandırma yöntemi ve en!nde sonunda fiyatiandırma taktiklerine yöneiten fiyatiandırma stratejisidir.!.kincisi, marka hakkındaki mesajı yayabilmek için iletişim yöntemleridir. Uçüncü ise, pazarın farklı kesimlerini kazanabilmek için bölümleme stratejisi ve dördüncü olarak da doğru markanın dağıtımını desteklemek için resmi dağıtırnın oluşturulmasıdır. Bugün ben sadece ilk iki etkeni vurgulayacağım. Şu an hala diğer ikisinde analiz ettiğimiz bilgi üzerinde yoğunlaşıyorum. Bu nedenle aslında fiyatiandırma yöntemleri ve iletişimin tamamını elbette bölümlendirme ve dağıtıma bağlayacağım. Bu aşamada kendi görevlerine devam ederlerken işadamlarına uygulanabilir fayda sağlayacak ileriye yönelik tahminler ve bazı şaşırtıcı hususlar belirlemiş olsak da, kesin olmayan bulguların yer aldığını da belirtmek isterim. ilk olarak sadece genel açıklamalar yapmak~stiyorum. Bugün duyduğunuz Michael Porter, Philip Cutler, Malcolm McDonqjds gibi ve daha birçok iş dünyası ile ilgili eserler veren yazarları ve pazarlamacıları ele alacağız. Bu kişilerin tamamı markanın şirketin ilk göstergesi sayılan genel marka tanımımıza 25

27 katılacaklardır. Marka hemen akılda kalır ve şirketin veya markanın tanımlanmasında anlaşılması kolay olmasını sağlayacak, kendisini izlettirici türde nedenlere bağlamak gerekir. Diğer bir deyişle marka benzersiz olacaktır. Ve ayrıca bu mesajları, Iletişim araçları ile her yana yaymamız gerekir. Sanırım Mehmet'in belirttiği gibi, toplumdaki en iyi örnek son zamanlarda bazı sıkıntıları olsa da McDonald's örneği. Bu teoriler aynı zamanda güçlü pazarlama karışımının markayı tam bu noktaya taşıyacak, "4P" şeklinde ifade ettiğimiz ürün, konum, fiyat ve tanıtım arasındaki ilişkiyle bağdaşıyor. Bunların tümü işletmeler arası bir durum, endüstriyel ürünler veya perakende tüketici ürünleri, hızlı tüketim ürünleri olsa da marka imajının doğru pazar bölümlernesi içinde yer alması için uğraşacaktır. iletişim hedeflerinin başarılmış olması, odaklanmış ve tutarlı nitelikte olması, fiyat yüksek ya da alçak olsun doğrulanmış olması da önemlidir, bunlara daha derinlemesine girmeye çalışacağım. Geri kalan ürün aralığının oturmasını sağlayacak yüksek veya düşük fiyatta herhangi bir yanlışlık bulunmamaktadır. Ve dördüncü olarak, ürün çekirdek yeterliliklerinin vurgulanması ve tasari an ması gerekir. Artık çekirdek yeterlilikler markanın yegane özelliği olarak tanımlanabilecek basit bir terminolojidir. Çekirdek yeterlilikler bizim basit ve yegane satış noktamızdır dersem, Michael Porter bana katılacaktır. Bunlar kolaylıkla taklit edilemeyen bir takım karakteristik özelliklerdir, müşteri merkezlidir ve bir özellik diğerinin ortaya çıkmasını sağlar. Araştırmada ingiltere'deki şirketlerin gerçek iletişim ve promosyonda incelemesinde kesinlikle başarılı olduklarını bulduk. Buna bir tür proses denklemi gibi baktığımızda, ekranın sol tarafından markanın üreticisi olarak bizi hedefleyen bir mesaj görürüz, bu marka hakkında bir mesajdır. Diğer bir deyişle bizim çekirdek yeterliliğimiz, sarf ettiğimiz çabanın karşılığını olumlu olarak alabileceğimiz, kaliteli bir ürün özelliği taşıyabilecek, dağıtım veya başka bir unsur olabilecektir. Bunlar daha sonra sözlü veya yazılı bir şekilde reklam terimiyle, şifrelenerek kullanılacaktır. Başka bir deyişle bu ortaya bilgi koymak, marka hakkında bilgi yüklernesi yapmaktır. Baktığımız şirketlerde çok fazla olayın yaşandığını görüyoruz. Bu bilgi yüklemesinde, bazı şirketler bilginin kabul edilmesini sadece ürüne mal etmektedir. Bazıları ise daha tehditkar davranır, eğer kahvaltıda yenilecek gibi bir sağlık ürünü ise; "bunu kullanmazsanız sağlığınız tehlikeye girebilir" diyerek bunu bir yöntem olarak gösterebilirler. Ürün A gibi diğer markalar ürün B ile kı yaslan ır. Ve sonuçta herkes hangisinin en iyi olduğunu görür. Daha sonra uygun olan medyayı seçeriz ve hızla değişime uğrayan tüketici, malı sadece radyo, televizyon ve ulusal temelli ticaret markalarında gazeteler ve ticari dergiler gibi özelleşmiş medya aracılığıyla görebilir. 26

28 işlemin diğer tarafı bu şifrenin çözümleme süreci olacaktır ve alıcı sizin süpermarketiniz veya endüstriden herhangi biri olsa bile, alıcı davranışlarının rol oynayacağı bölümdür. Ve alıcı davranışı sayesinde davranışlar, düşünceler, motivasyon teorisi, almayı veya almamayı neyin motive ettiği, algılama teorisi gibi bazı kavramiara başvuracağım. Hepimizin kaliteyi, iyiyi, kötüyü, ölçüyü algılaması vardır. Belirli satın alma kararları önemli satın almalarda bir grup içerisinde verilir. Ve biz bu iletişim mesajını olumlu bir yanıt almak üzere şifreleyeceğiz. Verilecek olumlu cevap sonucunda markayı televizyon veya başka bir yerde izledikten sonra süreç ürünün satın alınmasıyla sonuçlanacaktır. Veya belki de eğer endüstriyel veya ticari ürünse, ürün hakkında daha fazla bilgi alınacaktır. Belki de ekstra materyal istenmek üzere mektup yazılacaktır. Böylece bu konuda biraz daha ileri giderek ingiltere'de araştırdığımız tüm firmaların bu iletişimde üç amaçları olduğunu bulduk, ancak çoğunluğu üçünün tamamını başaramamıştı. Öncelikli olarak idrak açısından iletişim dediğimiz şey bilgi ortaya çıkarmak ile ilgilidir. işletmeden işletmeye giden ürünlerde, endüstriye ürünlerde tek yapmak istediğimiz budur. Bu müşteriyi satın alması için yumuşatmak amacıyla gönderilen bilgiden ibarettir. Aynı zamanda insanların markaya karşı daha çok arzu edilir veya rakip ürünlere karşı daha az arzu edilmesini sağlayacak şekilde tavırlarını değiştirecek etkili amaç dediğimiz yöntem de vardır. Aynı zamanda müşteriyi marka konusunda uyandırmak, olası satın alıcının harekete geçmesi için niteliksel bir amaç oluşturmaktır. Müşterinin bakış açısından bu süreç içerisinde beklentileri fark etmek önemlidir, bunun için daha çok bilgi araştırmak, alternatifleri değerlendirmek, kararı vermek ve ardından bazı ürünlerin satış servisi alması gerekebilir. Ancak şu an için odaklandığımız piyasa bölümlendirmesidir. Bu nedenle iletişim konusunu toparlamak gerekirse amaçlar bizim hedefiemek istediğimiz piyasa bölümlerine dayanır. Bu kolayca alınabilecek veya üzerinde düşünülecek itici gücü olan bir karar mı? fiyat, fiyat stratejilerini etkileyecek yüksek bir fiyat mı? yoksa düşük mü? ve son olarak ürünün yaşam içerisinde bir formda sergilenme~;i ilginç mi, değil mi? Size kısaca ürün için 4-5 yıllık beklenen bir yaşam döngüsü olmadığını söylemek istiyorum. Birçok ürünün 100 yıl süredir var olduğunu çıörüyoruz. Ancak biz teknoloji gibi etkili rekabetin olduğu, moda gibi hayatı etkileyebilecek bazı etmenlerle ilgilenmeliyiz. Bizim kontrol edemediğimiz daha sonra iletişimde kullanılmayacak olan tamamen sıralı değişkenler olabilir. Şu an di!~er önemli yön; sahneye ürünün, markanın gerçek para stratejisi ile güçlü bir biçimde çıkmasıdır. 27

29 Burada markanın fiyatı, hayati önemdedir çünkü kendi değeri hakkında bilgi verecektir. Biz üretici olarak ürünün değerini nasıl belirtebiliriz? ikinci olarak rekabet aracı olarak pazarlamada hepimiz çok çabuk düşünebiliriz. Başka bir büyük marka çeşitlendirmesi gerekli olmadığından, biz kolayca fiyatı belirleriz. Ayrıca burada biraz incelikleri kavrayabiliriz, çekirdek üründe fiyatı yönlendirebiliriz veya ikinci olarak ürünün arttırılması ayrımını değiştirerek fiyatı yönlendirebiliriz. Bu nedenle aslında insanları başarılı bulmamızın nedeni fiyatın stratejik kullanımı veya fiyatın belirleyici bir değer olarak, bizim hakkımızda bir mesaj vermek için, bir rekabet aracı olarak başarılı bir biçimde kullanılmasıdır. Ayrıca fiyat, şirketin performansı için yol gösterici nitelikte olacaktır. Ürün yönetiminde belirli bir fiyatın belirlenmesinin amacı, firmanın karlılıkta kesin bir seviyeye ihtiyaç duymasıdır. Çok karmaşık bir şirket yapısı olabilir ama yine de fiyat yüksek kalabilir. Bu nedenle tamamen fiyat kontrolü ile pazarlama noktasında olmayabiliriz. inceleme programımızın üçüncü kolu olarak uluslararası, Avrupa markalarının ilerlemesine baktık. Daha önce de belirttiğim gibi, bunlar üç başarı faktörü idi. Tümü hedeflenen iletişim karışımında size biraz önce anlattığım gibi sergileniyorlar. Tümünün yüksek veya düşük saldırgan fiyatiandırma stratejileri var. Ayrıca tüm etkili dağıtım sistemlerini de kullanıyorlar. Şu an dağıtım ve bununla ilgili daha derin konulara girmiyorum ancak dağıtım konusu bir ürünün başarılı olabilmesi için birinci konu olarak görünmektedir. Temel olarak var olan kanallardan veya ülkelerdeki toptancı, perakendeci, üretici ajansları ve dağıtım sistemleri üzerinden kendileri işi yapabilirler. Eğer birisi kurulan sistemden öncelikli olarak yararlanırsa başarılı olacağı açıktır. Tüm bu markalar yıllardır pazarda bulunmakta, ürünün çekirdeği oldukları için başarılı olduklarına inanıyorum. Ancak sunumda ve iletişim karmasında yıllardır başarılar. Size zaman darlığından dolayı sadece bir örnek vereceğim: Look As Eight. Avrupa pazarında Look As Eight, ben daha genç iken, bir sağlık markası haline gelmişti. Eğer birisi hasta ise Look as Eight gösterilirdi. Fakat artık Look as Eight, yaş arası kesimi hedeflemiş olup ve kulüplerde, sağlık kulüplerinde, gençlik organizasyonlarında dağıtılmakta. Gençlik organizasyonları şu an yıl öneeye göre çok değişti. Bu sürecin bir parçası olarak çok fazla başarılı olamamış bir veya birkaç ürünü daha inceledik. Bunlardan birincisi olarakskoda arabaları ile kıyaslama yapabileceğim: Yugo araçları. Düşük fiyatlı, teknik açıdan ikinci derece ürünlerde pazarlama felsefesi pek çok açıdan fiyat faktörü üzerinde başarılı olmaz, çünkü düşük fiyata dayanan rekabet avantajı rakipler tarafından taklit edilir. Kalite kontrolü ucuzlatılır ve neredeyse kötü ürün çalışamaz hale gelir. Bir kere müşterilerin zihinlerinde bu ürünün her zaman işlemeyecek ucuz ürün olduğu kanaati yerleşirse, başarısızlıkla karşılaşılır. Biraz önce diğer arabanın 28

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

VE GAYRİMENKUL DANIŞMANINIZ

VE GAYRİMENKUL DANIŞMANINIZ GAYRİMENKULÜNÜZÜN PAZARLANMASI VE GAYRİMENKUL DANIŞMANINIZ HAKKINDA HERŞEY Aysın Reisoğlu Gayrimenkul Danışmanı Gayrimenkulünüzün Pazarlanması ve Gayrimenkul Danışmanınız Hakkında Bilmek İstediğiniz Her

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI Approved Centre İstanbul Business School programları dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmiştir. Aldığınız dersleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI

ŞİRKET TANITIM DOSYASI ŞİRKET TANITIM DOSYASI Serçeönü Mah.Ahmet Paşa Cad. Uğur Plaza Kat:1 No:5 Kocasinan / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 220 0 155 e-mail: bilgi@uzgrup.com HİZMETLERİMİZ GAYRİMENKUL ALIŞ, SATIŞ ve KİRALAMADA PROFESYONEL

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz?

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz? Web Sitesi Hazırlarken İş Stratejisi Birçok firma başarısını web sitesine olan ziyaret sayısı ile ölçer. Hâlbuki gerçek başarı genel olarak belirlenen strateji ile ilgilidir. Web tasarımcıları ile çalışmaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER RESMİ DOKUMANLAR

İÇİNDEKİLER RESMİ DOKUMANLAR İÇİNDEKİLER 1. FİRMA TANITIMI 2. FİRMANIN FAALİYETLERİ 3. FİRMANIN REFERANSLARI RESMİ DOKUMANLAR 4. TURSAB BELGESİ 5. IATA BELGESİ FİRMA TANITIMI 2000 yılında kurulan şirketimiz, inanç turizmin ilk ve

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr Türkiye'nin ilk konut çöpçatanı Tüketici ile bankaların arasını bulan bir çöpçatan gibi çalışıyor. Türkiye de büyüme potansiyelinin en yüksek olduğu piyasalardan biri de şüphesiz konut. Dünyada 2008 de

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012)

ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012) ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012) Ülkemiz ile Endonezya ve Malezya arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla 27 Mayıs - Haziran 2012 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

Türkiye nin En Büyük Online Mağazacılık Sistemine Hoşgeldiniz

Türkiye nin En Büyük Online Mağazacılık Sistemine Hoşgeldiniz Türkiye nin En Büyük Online Mağazacılık Sistemine Hoşgeldiniz MARPAR Ev Gereçleri San.ve Tic. Ltd. Şti. 2001-2009 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası alanda bilinen markaların Karadeniz ve Doğu Anadolu

Detaylı

Ücretsiz bir hizmet. Yemek masrafınız ayırdığınız bütçe kadar olsun.

Ücretsiz bir hizmet. Yemek masrafınız ayırdığınız bütçe kadar olsun. Ücretsiz bir hizmet. Yemek masrafınız ayırdığınız bütçe kadar olsun. Nasıl Çalışır? Herhangi bir yere giderken yolda acıktınız ve yemek yemeniz gerekiyor. Yemek bütçenizi 20 TL olarak belirlediniz ancak

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Stratejik Planlamada İletişimin Önemi

Stratejik Planlamada İletişimin Önemi Stratejik Planlamada İletişimin Önemi STRATEJİ nedir? Şirketin amaç ve hedeflerini belirler Amaç ve hedefleri hangi amaçlarla nasıl ulaşılacağını gösterir Şirketin içinde bulunduğu pazarı ve çevresini

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Rapor. Toyzeria 2014. Türkiye ve Orta Doğu nun Çocuk Fuarı. www.toyzeria.com

Rapor. Toyzeria 2014. Türkiye ve Orta Doğu nun Çocuk Fuarı. www.toyzeria.com Rapor Türkiye ve Orta Doğu nun Çocuk Fuarı www.toyzeria.com Rapor Oyuncak sektörünün Orta Doğu daki merkezi Toyzeria büyüyor Toplam 117 ulusal ve uluslararası katılımcı (2013 de 105) Toyzeria yı 30 Ekim

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

KIYASLAMA (Benchmarking)

KIYASLAMA (Benchmarking) KIYASLAMA (Benchmarking) Ortaya Çıkışı 1980 li yıllarda ABD li Xerox, satış fiyatları kendi maliyetlerinden daha düşük olan Japon firmalarıyla rekabet edebilmek için geliştirmiştir. Başarılı faaliyetleri

Detaylı

AR-GE VE İNOVASYONDA KOBİLERİN KATMA DEĞER ENDEKSİ

AR-GE VE İNOVASYONDA KOBİLERİN KATMA DEĞER ENDEKSİ AR-GE VE İNOVASYONDA KOBİLERİN KATMA DEĞER ENDEKSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.2-5 Katma Değer Endeksi Anket Soruları A) ŞİRKET KURULUŞ VE FAALİYET BİLGİLERİ 6-8 B) ŞİRKET ÜRETİM DEPARTMANI GENEL BİLGİLERİ 8-9 C)

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Sektörünüze layık bir hizmet! İhtiyaçlarınıza göre hizmetlerini şekillendirir, size özel çözümleri, sizin tercihlerinize göre sunarız.

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Rafine. 360 Hizmet Özünde tutku var. Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi. İşi bilen yapar! Farabians Strategy #araştır. Rafine Video #derinleş

Rafine. 360 Hizmet Özünde tutku var. Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi. İşi bilen yapar! Farabians Strategy #araştır. Rafine Video #derinleş Rafine Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi Sektörel Reklam Ajansı Rafine; mobilya sektöründe uzmanlaşan kadrosuyla, sektörel hizmet veren bir reklam ajansıdır. 20 yıllık Mobilya Sektörü tecrübemize güveniriz.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12)

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. nin Belirgin Yönleri 2. Planlama Modeli 3. Örneği: Nike 4. Çabalarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA

Detaylı

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI KONUŞMAMA BAŞLARKEN, BAŞTA SAYIN BAKANIMIZ OLMAK ÜZERE SİZLERİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Değerli Üyemiz; 6012 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa göre, bütün şirketlerin bir web sitesi olmalıdır ve mali belgelerini bu web sitesinde paylaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, şeffaflık ilkelerine

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma Yayınlanan Temmuz 2016 Konular Hareketli Arama Tüketicilerin aklına takılan soruları yanıtlamanın en kolay yolu bazen gerçek

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

21.000 Staj. 128 Ülke. 200.000 Liderlik Fırsatı. 1948 den beri Dünyanın En Büyük Gençlik Organizasyonu. 90.000 Üye

21.000 Staj. 128 Ülke. 200.000 Liderlik Fırsatı. 1948 den beri Dünyanın En Büyük Gençlik Organizasyonu. 90.000 Üye 21.000 Staj 128 Ülke 1948 den beri Dünyanın En Büyük Gençlik Organizasyonu 200.000 Liderlik Fırsatı 90.000 Üye AIESEC AIESEC, barış ve insan kaynağı potansiyelinin en verimli şekilde kullanılmasını vizyon

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Mart 2016 İstanbul, Sheraton Hotel&Convention Center

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. 1 GÜLER SABANCI KONUŞMA METNİ 12. ARAŞTIRMACILAR ZİRVESİ 12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL

Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL Şirket Ünvanı : Mert Group İnşaat, Elektronik Ve Enerji San. Tic. Ltd. Şti. Adres : Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / 2016 Türkiye nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasının 16 ncısında dikkat çekici değişimler var. 2013, 2015 yıllarının lideri Koç Holding, liderlik koltuğuna iyice yerleşti.

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

4. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi www.hrdergi.com

4. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi www.hrdergi.com Örme, boyama, ev tekstili ve hazır giyim konularında üretim yapmaktadır. Birlikte çalıştığı fason firmalarla birlikte yaklaşık 10.000 kişiye istihdam imkanı yaratan Yeşim Tekstil, kendi alanında dünyanın

Detaylı

İtibar Yönetimi Zirvesi

İtibar Yönetimi Zirvesi SPONSORLUK DOSYASI İtibar Yönetimi Zirvesi Sayın Yetkili, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, 3 Aralık 2015 tarihinde üniversitemizde Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi

Detaylı

Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz

Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz MAKİNATEK AYIN KONUĞU Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz Türkiye deki büyümenin süreceği beklentisini aktaran Avrupa Forklift, İstifleme ve Depo Ekipmanları Federasyonları (FEM) Yönetim Kurulu

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Forex Ek Kazanç Sistemi

Forex Ek Kazanç Sistemi 106 Forex Ek Kazanç Sistemi Bu anlatacağımız sistem Türkiye de tamamen yasal ve 4 aydır uygulamada olan ve giderek büyüyen bir sistem. ProjeX ProjeX Nedir? ProjeX bir kazanç sistemi; şu şekilde çalışıyor

Detaylı

Veriye dayalı pazarlamayla dönüşüm oranlarınızı artırın.

Veriye dayalı pazarlamayla dönüşüm oranlarınızı artırın. Veriye dayalı pazarlamayla dönüşüm oranlarınızı artırın. Satışlarınızı ve müşteri bağlılığını, reklam yatırımlarına oranla en yüksek seviyeye çıkarmak için pazarlama teknolojileri geliştiriyoruz. Amacımız,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

İndeks Konuşmacı Ajansı ne yapar?

İndeks Konuşmacı Ajansı ne yapar? 1 soru 1 cevap: İndeks Konuşmacı Ajansı ne yapar? İndeks Konuşmacı Ajansı talep edilen her konuda, konuşma-sunum yapacak, profesyonel konuşmacı, moderatör, sunucu temin eder. Firma, kurum ve kuruluşları,

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar,

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu nun desteğiyle, Enerji

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 3 Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji Doç. Dr. Serkan ADA Bilişim Sistemleri nin Örgütlere Etkisi Örgüt çevre tarafından sağlanan sermaye ve işgücü (ve bilişim teknolojileri) gibi temel üretim

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU

MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU Müşteriye gidecek olan email body si: Sayın, MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU 0649002036300014 Mersis no.lu Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. nin Çağrı Merkezi ile irtibata geçmiş bulunuyorsunuz. Bu süreçte yaşadığınız

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz Çok az insan yaratıcı olarak kabul edilir: Birkaç ressam, birkaç şair; milyonda bir kişi. Bu saçmalıktır. Her insan doğuştan yaratıcıdır. Çocukları izlersen görürsün. Bütün çocuklar yaratıcıdır. OSHO 2001

Detaylı

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ dan, Röportaj Konumuz Olan 2014 Yılı Değerlendirmeleri ve 2015 Yılı Hedefleriyle İlgili Bilgiler Aldık. Firmanız

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

Konuşmama ekonomik değerlendirmelerimle devam edeceğim.

Konuşmama ekonomik değerlendirmelerimle devam edeceğim. Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, OSB Başkanları, Değerli Basın Mensupları Ayhan Zeytinoğlu, 13 Eylül 2017 Eylül ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi Yönetim

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon 3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon Ar-Ge Nedir? Araştırma, var olan bilgiye kullanılabilir ve kanıtlanabilir nitelikte yeni bilgiler eklemek amacını güden sistemli bir incelemedir. Araştırma

Detaylı

Önemli Anlarda Tüketiciler: Bunun Otomobil Markaları için Anlamı Ne?

Önemli Anlarda Tüketiciler: Bunun Otomobil Markaları için Anlamı Ne? Önemli Anlarda Tüketiciler: Bunun Otomobil Markaları için Anlamı Ne? Yayınlanma tarihi: Aralık 2016 Konular Otomotiv, mobil, Mobil cihazlar, otomobil satın alma yolculuğunu değiştirdi. Öğle yemeği molasında

Detaylı

Sürekli ve Kazançlı Büyüme.

Sürekli ve Kazançlı Büyüme. Sürekli ve Kazançlı Büyüme Didem ESEN Danışmanlık Grup Yöneticisi NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Sürekli ve Kazançlı Büyüme. Bir önceki yılın finansal sonuçları, mali tabloları başarılı olarak yorumlanan,

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

Uyutmayan Sunumlar 1.Giriş. Murat Cudi Erentürk

Uyutmayan Sunumlar 1.Giriş. Murat Cudi Erentürk Uyutmayan Sunumlar 1.Giriş Murat Cudi Erentürk Bana heyecanla anlat Bana ilginç bir şeyler anlat Bana anlayacağım şekilde anlat Örnek Çalışma Büyük Konut Projeleri Yapan İnşaat Firması İş geliştirme müdürü

Detaylı

Fikri Haklar Yönetimi

Fikri Haklar Yönetimi Fikri Haklar Yönetimi Fikri Haklar ve Stratejik Ar-Ge Yönetim Süreçleri Konferansı Koç Üniversitesi İstanbul 28 Haziran 2013 Samir Deliormanlı Fikri Haklar ve Lisanslama Yöneticisi Koç Holding A.Ş. Fikri

Detaylı

NİJERYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE BİLİŞİM SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

NİJERYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE BİLİŞİM SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU NİJERYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE BİLİŞİM SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Ülkemiz ile Nijerya arasında ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla 12-17 Aralık 2011 tarihleri arasında EKONOMİ BAKANLIĞI

Detaylı