KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK"

Transkript

1 KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

2 KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI Ekonomik sistem; faktör piyasaları, işletmeler, mal piyasaları ve tüketicilerden oluşmaktadır. Bu haliyle işletmeler toplumun ihtiyaçlarının neler olduğu, mal ve hizmetlerin hangi kalitede, ne zaman ve hangi yöntemlerle üretileceğini ve fiyatının ne olacağı gibi değişkenleri belirlemeye çalışır. 20. yy mantığıyla dev entegrasyon düşünceleri tamamen gündem dışı kalmaktadır. Yeni paradigmaya göre, bol miktarda ve çeşitte, gerektiği zamanda, düşük maliyette mal üretebilmek için; Çok büyük sermaye birikimine, Çok büyük fiziki yatırımlara, Çok uzun bir zamana, Çok büyük bir istihdama İhtiyaç duyulmamaktadır.

3 Günümüzde teknolojik gelişmeler gittikçe hızlanırken, ürünlerin hayat süreleri kısalmaktadır. Böylece tercihlerin hızlı değişimine ayak uydurabilmek ve piyasaya zamanında girmek önemli hale gelmiştir. Esnek bir üretim yapısına sahip olan KOBİ ler, ekonomik sistemin vazgeçilmez ekonomik birimi haline gelmiştir. Hatta tahmin dahi edilemeyen yeni iş alanları doğmaktadır.

4 KOBİ LERİN TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ KOBİ lerin ekonomik ve toplumsal kalkınmada ki önemli rolleri; İstihdam sağlama ve yeni iş imkanı oluşturma,esneklik ve yenilikleri teşvik etme,bölgesel kalkınmayı hızlandırma, ekonomiye dinamizm kazandırma olarak sıralanabilir. Türkiye de KOBİ lerin toplam işletmeler içerisinde yatırım payı %26,5 üretim payı %38 ihracat payı %16,6 istihdam oranı %81,48 toplam işletmeler içindeki payı %99,9 kredi payı ise %25 tir.

5 KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları İşletmenin kurulması için gereken sermaye miktarı düşüktür. Bu da girişimcilik yeteneklerine sahip kişilerin bu miktarı kendi imkanlarıyla bulmaları ve iş hayatına atılmalarını kolaylaştırmaktadır. İnsanların daha rahat yaşamalarına katkıda bulunan KOBİ ler, oluşturdukları katma değer ile, toplumun refah düzeyinin yükselmesine yardımcı olmaktadır. Ödedikleri vergilerle sosyal amaçlı programları gerçekleştirmesini sağlar.

6 KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları Sosyal sorumluluklarının bilincindeki işletmeler, kültür, eğitim ve sportif faaliyetlerine ve kimi sosyal sorunların çözümüne de katkıda bulunur. Piyasadaki değişmelere çok çabuk uyum sağlayabildikleri, yani esnek oldukları belirtilen KOBİ ler yeni teknolojilere de kolaylıkla ayak uydurabilirler. Tüketici kitle, standart mallar yerine özel ve kendine özgü malları arama eğilimindedir. Bu eğilim standart mallar yerine kısa serili malların tüketimini artırmaktadır.

7 1. Rekabetin Korunması Rekabet, piyasada çok sayıda firmanın olmasını gerektirir.serbest piyasa ekonomisinin işlerliğini koruyabilmesi için, piyasaya giriş ve çıkışın serbest olması, piyasada çok sayıda satıcının bulunması şarttır. Rekabeti korumanın en iyi ve kolay yolu, yeni işletmelerin pazara girişini sağlamak ve desteklemektir.bu da ancak küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığıyla gerçekleşebilir.

8 2. Orta Sınıfın Korunması ve Denge Unsuru Olmaları KOBİ ler toplumda orta sınıfı teşkil eder ve orta sınıfın güçlü oluşu da toplumu gerek ekonomik gerekse toplumsal yönden dengeli kılar. Orta sınıf güçlü olunca refah ölçüsü itibariyle toplumsal sınıflar arasında uçurumlar azalır. Gelirin daha dengeli dağılımı, sosyal huzursuzlukların en aza indirilmesi, bölgeler arası gelir farklılıkların giderilmesi veya toplumsal barışa katkıda bulunacak yapılanmalar, güçlü bir orta sınıf ile sağlanır.

9 3. Sermaye Birikimine Katkıları Küçük işletmeler aileden sağlanan veya şahısların kendi birikimleri ile rahatlıkla kurulabilir. Dolayısıyla yastık altında, sandıklarda atıl bekleyen kaynaklar böylelikle rahatlıkla yatırıma dönüştürülebilir.

10 4. İstihdama Olumlu Katkıları KOBİ ler ülkenin en küçükten en büyüğe, bütün yerleşim birimlerinde kurulabilir. Dolayısıyla özellikle küçük yerlerde hem iş sahası sunar hem de insanlara yaşadıkları toplumdan kopmadan iş sahibi olmanın kolaylığını sağlar. Bu durum köyden kente göçe engel olacağı için, göç ve işsizlik gibi nedenlerle meydana gelen toplumsal huzursuzluklar da engellenmiş olur.

11 Yeni Fikir ve Buluşların Ortaya Çıkarılması KOBİ lerin kurucuları genellikle teknik kökenli girişimcilerdir.bu girişimciler ya şimdi sahibi oldukları işletmeye benzer bir işletmede veya kamu sektöründe ilgili iş üzerinde işçi, ustabaşı, teknisyen gibi görevlerde çalışmış kimselerdir. Dolayısıyla geçmiş tecrübe ve girişimlerini kendi işyerinde etkin bir şekilde değerlendirirler. Ayrıca KOBİ ler yeni bir düşünceyi gerçekleştirmek, bilinmeyen ürünleri üretmek ve teknolojide değişiklik yapmak için kurulurlar

12 KOBİ lerin Dünya Ekonomisi ndeki Yeri ve Önemi Yalnızca kalkınmakta olan ülkemizde değil aynı zamanda gelişmiş AB ülkelerinde de KOBİ ler olmazsa olmaz ekonomik birimlerdir. KOBİ ler, ekonomilerin canlılığı, istihdamın makul sınırda tutulması, sanayileşme ve uzun dönemde ülke kalkınması için temel unsur olarak kabul edilmişlerdir. Bu nedenle dünyanın pek çok ülkesinde KOBİ lerin desteklenmesi ve geliştirilmesi gibi düzenlemeler, hükümet politikaları arasında yer almıştır.

13 KOBİLER İN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

14 KOBİ lerin Güçlü Yönleri 1. Küçük Sermaye İle Yatırım Yapabilme: Bir küçük işletmenin kurulması, büyük işletmelere göre oldukça düşük maliyet gerektirir. 2. Piyasa Şartlarına Uyum Sağlama Yetenekleri: küçük işletmeler tüketicilerle her düzeyde daha yakın çalıştıklarından, tüketicilerin tercihlerini, sorunlarını hemen değerlendirip, ekli değişiklikleri yapabilmektedirler. Bu esnek yapıları KOBİ leri yeniliklere daha yatkın hele getirmektedir.

15 KOBİ lerin Güçlü Yönleri 3. İstihdam Yapısı ve Yönetim: Büyük işletmeler personeli işten çıkarma veya zorunlu izin gibi istihdam problemlerini en aza indirme araçlarına küçük işletmelere kıyasla iki kat daha fazla başvurmaktadır. Küçük işletmelerin daha ziyade genç ve kalifiye düzeyi düşük personel istihdam ederken büyük işletmeler, çoğunlukla uzman personel istihdam etmektedir. Büyük işletmelerde ücret düzeyleri daha yüksektir. Yönetim sistemlerinin basitliği sayesinde KOBİ lerde kararlar daha hızlı ve etkili alınabilir. Bu durum işletmenin yönetimini kolaylaştırmaktadır.

16 KOBİ lerin Güçlü Yönleri 4. Müşteri ve işletme personeliyle yakın ilişki içinde olma: KOBİ ler tüketicilere her düzeyde daha yakın çalıştıklarından, tüketicilerin tercihlerini, sorunlarını hemen değerlendirip, gerekli değişiklikleri yapabilmektedirler. İşletme personeliyle ilişkilerin yakın ve sıcak olması, işletme personelinin işletmeye sahiplik anlayışıyla yaklaşmalarına neden olur. Bu iyi ilişkilerin avantajları personelin kendi işi dışında bazı ek işler yapmalarını da sağlar.

17 KOBİ lerin Güçlü Yönleri 5. Üretim biçimi: Emek yoğun çalışıp, sınırlı miktarda, sipariş usulü ve tüketicinin değişen beklentilerini karşılayacak türden mallar üretmeleri nedeniyle, küçük işletmeler büyük işletmelerin rekabetinden fazla etkilenmezler. Küçük işletmeler genellikle önceden belli müşteriler için, ürettikleri mal ve hizmetlerin satılmaması ve elde kalması gibi bir risk de söz konusu değildir.

18 KOBİ lerin Zayıf Yönleri 1. Tek başına olma ve kalifiye eleman sağlayamama: Zamanla işletme yapı itibariyle oturmaya başladıkça, örgüt yapısı karmaşıklaşır, iş yükü artar ve işletme fonksiyonlarını yerine getirecek kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulur. Girişimci uzman kişileri işletmesinde bulundurmak isteyebilir. Ancak çoğu kez küçük işletmelerin kazanç düzeyi uzman kişilerin istihdamını ekonomik kılmaz.

19 KOBİ lerin Zayıf Yönleri 2. Gerekli sermaye sağlayamama: küçük işletme girişimcileri genellikle sınırlı bir öz sermaye ile iş hayatına atılırlar. Çoğu durumda bu sermaye kuruluş için gerekli olan sabit değerlerin akımı ve çalışma sermayesi için yeterli olmaz. Bu yüzden bu işletmeler optimum büyüklükte kurulamaz. Bankaların veya diğer finans kuruluşlarının küçük işletmelere destek sağlamaya isteksiz oluşları işi iyice çıkmaza sokar. KOBİ lere sağlanan kredilerde genellikle kredi faizlerinin yüksek ve vadenin kısa oluşu, ya da kredi miktarının en az iki katını bulan ipotek istenmesi, kredinin projeye göre değil ipoteğe göre verilmesi, önemli bir handikaptır.

20 KOBİ lerin Zayıf Yönleri 3. Mevzuat ve vergi sistemi: ülkemizde küçük veya orta ölçekli işletme kurmayı düşünen bir girişimci, yapmayı planladığı işin niteliğine göre yaklaşık 60 ayrı kamu kuruluşuna başvurmak ve istenen belgeleri düzenlemek zorundadır. Ülkenin her yöresindeki küçük işletmelerin aynı oranda vergi ödemeleri yada ödenen vergiler arasındaki farkının çok az olması gibi nakdi olumsuzluklar, daha çok önem arz eder. Kazanç üzerinden alınan vergilerde birçok vergi istisna ve vergi muafiyeti bulunmaktadır. Ücret üzerinden alınan vergi fonlar küçük işletmeler için önemli bir yük teşkil eder.işletmeler küçüldükçe, işgücü daha yoğun olarak kullanıldığı için, ücret üzerinden tahsil edilen vergi yükü de artmaktadır.

21 KOBİ lerin Zayıf Yönleri 4. Alıcı satıcı ilişkileri: Büyük işletmeler, faktör piyasasından satın aldıkları üretim faktörlerini büyük işletmelere satan veya büyük işletmelerce üretilen mal ve hizmetleri pazarlayan küçük işletmeler yerine kendilerine bağımlı işletmeler ikame ederek küçük işletmelerin işlev alanlarını daraltmaktadır. 5. Örgütleme yetersizliği: Büyük işletmeler, dış çevre ile aktif uyum içerisinde ilişkilerini sürdürebilmek, çevre koşullarını kendilerine belli ölçüde uyarlayabilmek için çeşitli birlikler oluşturmuşlardır. Bu birliklerin en önemlisi Türkiye Sanayi Ve İş Adamları Derneği dir(tüsiad). Oysa KOBİ lerin bu ölçüde güçlü bir birlikleri yoktur. Bu durum KOBİ lerin seslerini yeterince güçlü duyuramamasına neden olmaktadır.

22 SON KOBİ lerin Zayıf Yönleri

KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI Finansman Sorunu - Özkaynak Yetersizliği - Kredi Temininde Güçlükler Tedarik ve Tamir-bakım Konusundaki

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DENİZ BAŞ YÜKSEK

Detaylı

KOBİ LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLERİN ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKILARI: ERZURUM ALT BÖLGESİNDE (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) BİR UYGULAMA

KOBİ LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLERİN ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKILARI: ERZURUM ALT BÖLGESİNDE (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) BİR UYGULAMA KOBİ LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLERİN ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKILARI: ERZURUM ALT BÖLGESİNDE (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) BİR UYGULAMA Financial Support to SME s (Small and Medium-Sized Enterprises) Contribution

Detaylı

Araştırma Raporu. Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği. Hazırlayan: Bilge AFŞAR

Araştırma Raporu. Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği. Hazırlayan: Bilge AFŞAR KONYA TİCARET ODASI Etüd Araştırma Servisi Tarih: 13.02.2007 Araştırma Raporu Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği Hazırlayan: Bilge AFŞAR

Detaylı

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Hazırlayan Turan Burak İmre İşletme Ana Bilim Dalı

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler)

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) 21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) Günümüzde bir yandan teknolojinin hızla gelişmesi, diğer yandan rekabetin giderek küreselleşmesi ve artması ekonomik yapıda önemli değişiklikleri

Detaylı

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐMDALI ĐŞ-YL-2007-0008 ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ HAZIRLAYAN Canan

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME YÖNTEMLERİ KONUSUNDA İŞGÖREN ALGILAMALARI: KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

The Gent 2013 Text Correction Turkish 1. Altçizgi Altçizgi Kalın

The Gent 2013 Text Correction Turkish 1. Altçizgi Altçizgi Kalın The Gent 2013 Text Correction Turkish 1 Yatırım Bankaları sermaye piyasasının gelişmiş olan ülkelerde atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul değer alım ve satımı ile değerlendirmelerinde

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ. 10. Perakendeciliğin Tanımı

PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ. 10. Perakendeciliğin Tanımı PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ 10. Perakendeciliğin Tanımı Perakendecilik, üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmetleridir. Başka bir

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Hazırlayan: Yasin SAVCI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nural Yıldız Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İktisat anabilim Dalı, İktisat Bilim Dalı

Detaylı

ELEŞTİREL DÜŞÜNME YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK

ELEŞTİREL DÜŞÜNME YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK ELEŞTİREL DÜŞÜNME YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK 2013-2014 / GÜZ DÖNEMİ 01 Girişimcilik dediğin Girişimci Kimdir? Girişimcilik nedir? Girişimciliğin tarihsel gelişimi Girişimciliğin önemi Girişimcilik türleri

Detaylı

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Özlem İpekgil DOĞAN D.E.Ü.

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI İşletmelerin Uluslararasılaşması Uluslararasılaşmanın Nedenleri Uluslararasılaşma Süreci Uluslararasılaşma Stratejileri İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Doç.Dr.Hasan

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LERİN İHRACAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 4 TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI Dr.Mehmet Cevdet BAYKAL 17 KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı