LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURUSU"

Transkript

1 LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURUSU 02 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik gereğince, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik üretecek olan kişilerin aşağıdaki belgelerle bulunduğu bölgenin elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. BAŞVURU 1.AŞAMA: Başvurunun yapılabilmesi için öncelikle aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir. 1- Dilekçe (Asıl) 2- Tesisin kurulacağı yere ait Tapu Belgesi veya Noter Onaylı Sureti veya Kiralama Belgesi, eğer tesis Kamu, hazine veya orman arazisi sayılan alanlarda kurulmak isteniyorsa, bu arazinin kullanım hakkının alındığını gösteren, ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASINA İZİN VERİLMİŞTİR. ibaresini içeren bir Tahsis Belgesi (Asıl veya Noter Onaylı) (Resmi Gazete Sayı:28783 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik - Madde 7-(1)-a) 3- Kira Sözleşmesi nin yazılı belgesi ve Tarafların imzası (Asıl veya Noter Onaylı) (Resmi Gazete Sayı:28783 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik - Madde 7-(1)-a) 4- Bu tesisin faal olduğunu,elektrik aboneliğinin bulunduğunu ve elektrik tükettiğini gösteren faturalar veya şirketçe hazırlanmış bir belge (Asıl) (Resmi Gazete Sayı:28783 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Madde 7-(4)) 5- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması (Asıl) (Resmi Gazete Sayı:28783 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik - Madde 7-(1)-d) 6- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Asıl) (Resmi Gazete Sayı:28783 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik EK-1) 7- Başvuru bedelinin yatırıldığına dair Dekont (Asıl) (294,5 TL + KDV) (EPDK - Elektrik Piyasası Lisanssız Üretim Başvuru Bedeli ve Yıllık İşletim Ücreti Karar No:4744-5) 8- İmza Sirküleri (Asıl) (Resmi Gazete Sayı:28783 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Madde 7-(2)-b-5) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 1

2 9- Coğrafi bilgi sistemine uygun, Tesis Yerleşim Vaziyet Planı (Tapu Kadastro) (Asıl) EPDK - Lisanssız Elektrik Üretimi - Güneş Enerjisi Projeleri için Proje Onay İşlemi Gerekli Evraklar-EK-1-c-1) 10- Eğer tüketim birleştirme talebi ile bir araya gelen gerçek ve/veya tüzel kişiler varsa, Aralarında bir kişiyi tam ve sınırsız olarak yetkilendirdiklerine dair Noter onaylı Vekaletname (Asıl) (Resmi Gazete Sayı:28783 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Madde 24-(3)) 11- Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurular için; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti (Resmi Gazete Sayı:28783 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Madde 7-(2)-e) 12- Çevre Etki Değerlendirmesine gerek yoktur belgesi (Yönetmelik Tebliği Madde 7-(5)) (Resmi Gazete Sayı:28783 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Madde 7-(5)) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 2

3 EK-1 LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU Başvuru Sahibinin Bilgileri Adı Adresi Telefonu Faks Numarası E-Posta Adresi T.C. Vergi/T.C. Kimlik Numarası Banka Hesap Numarası Üretim Tesisinin Bilgileri Adresi Coğrafi Koordinatları Kurulu Gücü Bağlantı İçin Talep Edilen Tarih Sistem Kullanımına Başlaması İçin Öngörülen Tarih Türü / Kullanılan Kaynak Bağlantı Şekli AG Tek Faz AG Üç Faz YG Bağlantı Transformatörü Bilgileri Diğer Bilgiler Bu formda verilen tüm bilgiler tarafımca doğru bir şekilde doldurulmuştur. Başvurumun kabul edilmesi durumunda; üretim tesisini bu formda belirtilen özelliklere uygun olarak tesis etmeyi, tesis aşamasında, dağıtım şirketinden gerekli izinleri almadan, bu formda belirtilen bilgilere aykırı bir işlem tesis etmeyeceğimi, bu formda verilen bilgilere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde başvurumun her aşamada dağıtım şirketi tarafından iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim. Adı-Soyadı: İmza: Tarih: (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 3

4 Üretim ve Tüketim Tesisleri aynı yerde bulunan tesislerde, Resmi Gazete Sayı:28783 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Madde 16-(4) e göre; - Tesis ile Dağıtım Sistemi arasındaki enerji alışverişini çift yönlü saatlik olarak ölçebilecek, - Üretim Sisteminde üretilen enerjiyi ölçebilecek iki adet ölçme sistemi (sayaç) bulunmalıdır. Üretim ve Tüketim Tesislerinin aynı yerde bulunmadığı tesislerde, Resmi Gazete Sayı:28783 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Madde 16-(1)-b ye göre bağlantı anlaşmasında belirlenen yere İlgili Mevzuatta dengeleme mekanizmasının gerektirdiği haberleşmeyi sağlayabilecek sayaçlar için belirlenen özelliklere sahip çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç takılmalıdır. Kurulu gücü 50 kw ın üzerinde olan üretim tesisleri için birinci ve ikinci fıkralara göre tesis edilen sayaçların, İlgili Mevzuata göre tesis edilecek otomatik sayaç okuma sistemine uyumlu olması zorunludur. Bağlantı başvurusu kabul edilenler, İl Özel Dairesi tarafından her ayın beşinci günü ilan panosu ve varsa internet sitesinde ilan edilen Başvurusu Kabul Edilenler Listesi yayımlandıktan sonra 1 ay içerisinde dağıtım şirketine şahsen veya vekaleten başvurup Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu nu almaları gerekmektedir. BAŞVURU 2.AŞAMA: Çağrı mektubunu alanlar, 180 gün (6 ay) içinde aşağıdaki bilgileri, belgeleri ve hesapları tamamlayarak Dağıtım Şirketi ne bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını yapmak üzere başvuru yaparlar. Bu süre zarfında gerekli bilgileri, belgeleri ve hesapları toplayamayanlar dilekçe ile 3 Aylık ek süre isteminde bulunabilirler. Gerçek veya tüzel kişiler Çağrı Mektubu nun alınmasından sonraki ilk 90 gün içerisinde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilerin onayına sunmalıdır. 90 gün içinde proje onay için başvuruda bulunmayan kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılacaktır. Kurulu gücü 5 kw ve daha az olan elektrik üretim tesisleri;(monofaz bağlantı olur) -Üretim Tesisi Projeleri (Bağlantı Projesi), -TS EN Standardı Kurulu gücü 5 kw ve daha fazla olan elektrik üretim tesisler; (trifaz bağlantı olur.) -Üretim Tesisi Projeleri, -Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir belgesi, -16A den büyük sistemler; AG CLC/FrpTS :2011 Standardı YG CLC/FrpTS :2011 Standardı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 4

5 Kurulu gücü 11 kw tan fazla olan elektrik üretim tesisleri için; -Üretim Tesisi Projeleri, -Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir belgesi, -16A den büyük sistemler; AG CLC/FrpTS :2011 Standardı YG CLC/FrpTS :2011 Standardı -Uzaktan izleme ve uzaktan kontrol sistemi (WEBBOX) Arazi Uygulamalı Güneş Elektrik Santrali Başvurusu için Gerekli; (EPDK - Lisanssız Elektrik Üretimi - Güneş Enerjisi Projeleri için Proje Onay İşlemi Gerekli Evraklar-EK-1) a) Belgeler; İlgili dağıtım şirketinden alınan Bağlantı Görüşü ve Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu yazıları, Kar, buz ve rüzgar yükü ile kurulacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait aksamların statik ve dinamik yükleri etkisindeki mukavemet hesaplarının uygun bulunduğuna dair İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı, Tesisin inşa edileceği alanın GES kurmaya uygun olduğunu gösteren İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı, Sistem Temel Bilgi Formu (EK-1): Tesiste kullanılacak güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (PV modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri, Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri (posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)) İlgili mevzuata uygun olarak diğer gerekli belgeler. b) Hesaplar; c) Proje Paftaları; Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları, Panel seçimi, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar, Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG (AC) kablo hesapları, Kısa devre hesapları, Topraklama ve paratoner tesisi hesapları, Eğer varsa; - İç ihtiyaç transformatör güç hesapları, - Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları, - Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları. Panel, eviricive panoları yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması) Tek Hat Bağlantı Şeması - Modül tipleri, - Toplam modül sayısı, - Dize sayısı, - Dize başına modül sayısı Bu bilgiler tek hat şeması üzerinde veya ayrı bir tablo halinde de verilebilir. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 5

6 d) Mevcut Planlar; Fotovoltaik dizi (string) bilgileri - Dizi kablosu özellikleri - boyut ve tip - Dizi aşırı akım koruma cihazı özellikleri (takılmışsa) Dize elektriksel ayrıntılar - Dize na kablo özellikleri - boyut ve tip - Dize bağlantı kutusu yerleri - DC izolasyon tipi, yeri ve değeri (akım/gerilim) Topraklama ve aşırı gerilim koruması - Bütün topraklama / şaseleme iletkenlerinin ayrıntıları, boyut ve bağlantı noktaları. Dize çerçeve eş potansiyel bağlantı kablosu ayrıntıları da verilecektir. - Mevcut veya yeni tesis edilmiş yıldırım koruma sistemi (Lightning Protection System LPS) ile bağlantıların ayrıntıları. -Konum, tip ve değerlerini göstermek üzere, (AC ve DC tarafta) hatlara takılmış herhangi bir ani akım koruma cihazının ayrıntıları. Santral AC Taraf - AC izolasyon (yalıtım) konumu, tipi ve değeri, - AC aşırı akım koruma cihazı koumu, tipi ve değeri, - Kaçak akım cihazı konumu, tipi ve değeri. Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları YG ve AG güç dağıtım vaziye planları Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları YG hücreleri genel görünüş ve kesit detayları Yangın algılama ve söndürme sistemi planları Varsa mevcut tesise ait elektriksel bilgi, belge ve çizimler. Çatı ve Cephe Uygulamalı Güneş Elektrik Santrali için Gerekli; (EPDK - Lisanssız Elektrik Üretimi - Güneş Enerjisi Projeleri için Proje Onay İşlemi Gerekli Evraklar-EK-2) a) Belgeler; İlgili dağıtım şirketinden alınan Bağlantı Görüşü ve Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu yazıları, Çatı veya cephe uygulamalı güneş elektrik santrli kurulması sonucunda meydana gelen ek yüklere (kar,buz ve rüzgar yükü ve tesis edilecek güneş enerji sistemi yükü) karşı binanın uygun olduğuna ve çatı veya cephe uygulamalı GES tesisinin yapılabileceğine dair İl Özel İdaresi veya Belediye den onaylanmış uygunluk yazısı, Sistem Temel Bilgi Formu (EK-1): Tesiste kullanılacak güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (PV modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri, Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri (posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)) Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine uygun olarak diğer gerekli belgeler. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 6

7 b) Hesaplar; c) Proje Paftaları; Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları, Panel seçimi, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar, Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG kablo hesapları, Kısa devre hesapları, Topraklama ve paratoner tesisi hesapları, 6)Eğer varsa; - İç ihtiyaç transformatör güç hesapları, - Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları, - Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları. Panel, evirici ve panoları yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması) Tek Hat Bağlantı Şeması - Modül tipleri, - Toplam modül sayısı, - Dize sayısı, - Dize başına modül sayısı Bu bilgiler tek hat şeması üzerinde veya ayrı bir tablo halinde de verilebilir. Fotovoltaik dizi (string) bilgileri - Dizi kablosu özellikleri - boyut ve tip - Dizi aşırı akım koruma cihazı özellikleri (takılmışsa) Dize elektriksel ayrıntılar - Dize na kablo özellikleri - boyut ve tip - Dize bağlantı kutusu yerleri - DC izolasyon tipi, yeri ve değeri (akım/gerilim) Topraklama ve aşırı gerilim koruması - Bütün topraklama / şaseleme iletkenlerinin ayrıntıları, boyut ve bağlantı noktaları. Dize çerçeve eş potansiyel bağlantı kablosu ayrıntıları da verilecektir. - Mevcut veya yeni tesis edilmiş yıldırım koruma sistemi (Lightning Protection System LPS) ile bağlantıların ayrıntıları. -Konum, tip ve değerlerini göstermek üzere, (AC ve DC tarafta) hatlara takılmış herhangi bir ani akım koruma cihazının ayrıntıları. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 7

8 Santral AC Taraf - AC izolasyon (yalıtım) konumu, tipi ve değeri, - AC aşırı akım koruma cihazı koumu, tipi ve değeri, - Kaçak akım cihazı konumu, tipi ve değeri. Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları YG ve AG güç dağıtım vaziye planları Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları YG hücreleri genel görünüş ve kesit detayları Yangın algılama ve söndürme sistemi planları ÖN PROJE ONAYI: Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine göre dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesislerinin geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren; -YG seviyesinden bağlanacak güneş enerjisi üretim tesislerinin iki yıl, -AG seviyesinden bağlanacak güneş enerjisi üretim tesislerinin bir yıl, içerisinde tamamlanması zorunludur. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 8

9 (Dağıtım Şirketi Tarafından Doldurulacaktır.) ÜRETİM TESİSİ TİP TEST FORMU (ÜRETİM TESİSİ TİP TEST RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER) EK 1.1 Üretim Tesisi Bilgileri Üretim Tesisi Tip Referansı Maksimum Anma Gücü Üretici Şirket Adı Tel Adres Faks EK 1.2 Test Merkezi Bilgileri İsim ve Adres Tel Faks E-posta EK1.3 Test Bilgileri Test Tarihi Testi Yapan Test Kayıt No İmza EK 1.4 Güç Kalitesi Akım Harmonikleri Faz akımı 16 A Olan ve AG Seviyesinden Bağlanan Tesisler İçin EN Sınıf A ya göre izin verilen en büyük harmonik akım (A) Harmonik 2 inci 3 üncü 5 inci 7 inci 9 uncu 11 inci 13 üncü 15 inci n 39 uncu Sınır 1,08 2,3 1,14 0,77 0,4 0,33 0,21 0,15 ª (15/n) ª % 50 veya en yüksek ve en düşük arasında orta noktaya yakın diğer beyan edilen değerler. Gerilim Dalgalanması ve Fliker Şiddeti Gerilim Dalgalanması Fliker Şiddeti Devreye Devreden Normal Çalışma Durumunda Girerken Çıkarken Sınır Değer (en büyük) % 3,3 % 3,3 P st = 1,0 P lt = 0,65 Enjekte Edilen Doğru Akım Enjekte Edilen Doğru Akım (anma akımının yüzdesi -%- olarak) Sınır Değer (en büyük) 0,5 (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 9

10 EK-2 BAŞVURU DİLEKÇESİ T.C. İL ÖZEL İDARESİ BAŞKANLIĞINA.. (adresinde) 4628 sayılı Kanun ve 5346 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve ilgili mevzuatı kapsamında lisanssız elektrik üretimi yapmak amacıyla Güneş Elektrik Santrali kurmak için İzin Belgesi almak amacıyla başvuru yapmaktayım/z. Başvurumuzun kabulünü ve tarafımıza Güneş Elektrik Santrali kurmak için İzin Belgesi verilmesi hususunu tensiplerinize arz ederiz. Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı İmza (varsa) Kaşe Tarih: Tüzel kişinin ticaret unvanı: Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il: Tüzel kişinin ticaret sicil nosu: Gerçek/Tüzel kişinin kanuni ikametgah adresi: Telefon: Faks: e-posta: (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 10

11 EK-2 TABLO UYGULANABİLECEK MEVZUAT TABLOSU KANUNLAR YÖNETMELİKLER Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (2003) 2872 sayılı Çevre Kanunu Hafriyat Toprağı ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (2004) Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği (2007) 6831 sayılı Orman Kanunu Orman Kanununun 17 ve 18'nci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği (2011) Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik (1985) 3194 sayılı İmar Kanunu Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (1985) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (1985) 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği(1985) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Koruma Kanunu Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine ilişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik (2005) Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik (1987) Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği (2010) 3213 sayılı Maden Kanunu Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliği (2005) 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun Yer altı Suları Tüzüğü (1961) 2510 sayılı İskân Kanunu İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği(2002) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği(1983) Güvenlik Bölgeleri Kanunu 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik (2004) 2644 sayılı Tapu Kanunu Tapu Sicil Tüzüğü (1994) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu Milli Parklar Yönetmeliği (1986) 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik (1996) Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun 3621 sayılı Kıyı Kanunu Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (1990) 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik (2004) Yapılmasına İlişkin Kanun, 4342 sayılı Mera Kanunu Mera Yönetmeliği (1998) 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik (2007) Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik (2004) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği (2005) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 5543 sayılı İskân Kanunu İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği (2002) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği (2007) Mineralli Sular Kanunu 3402 sayılı Kadastro Kanunu 3083 sayılı Sulak Alanların Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 831 sayılı Sular Kanunu (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 11

12 EK-4 (Dağıtım Şirketi Tarafından Doldurulacaktır.) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Kapsamında Kaynak Türünün Belirlenmesi Amaçlı ÜRETİM KAYNAK BELGESİ Belgenin verildiği tarih: Bu belge / /201 ile / /201.. tarihleri arasında geçerlidir. (BELGE NO:... 1 ) /... 2 / ) Bu belge, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi gereği,... ye aşağıda bilgileri bulunan... elektrik üretim tesisi için verilmiştir. Yenilenebilir kaynak türü: Üretimin yapıldığı dönem: Üretim döneminde yapılan brüt elektrik enerjisi üretimi (kweh): Üretim tesisinin dağıtım şirketi Kayıt Numarası: Üretim tesisinin adı: Üretim tesisinin yeri: Üretim tesisinin tipi: Üretim tesisinin kurulu gücü: Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi:.. Genel Müdür 4 1 Dağıtım Şirketinin kısa adı yazılacak. 2 İlgili yıl yazılacak. 3 Verilen belgenin sıra sayısı yazılacak 4 İlgili dağıtım şirketinin logosu ve amblemi olacak. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 12

13 EK- 5 BİLGİ BİR DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜNDE AG SEVİYESİNDEN BİR KİŞİYE BİR YIL İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEBİLECEK KAPASİTE Trafo Gücü (t.g.) (kva) Bağlanabilir Toplam Kapasite (kwe) Bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite (kwe) t.g. < 100 7,5 100 t.g t.g. x 0,3 t.g. x 0,1 t.g. > kwe (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/ htm) 13

LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU

LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU Ek-1 LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU Başvuru Sahibinin Bilgileri Adı-Soyadı/Ünvanı Adresi Telefonu Faks Numarası E-Posta Adresi T.C. Vergi/ T.C. Kimlik Numarası Banka Hesap Numarası Üretim Tesisinin

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASINDA LĐSANSSIZ ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Genel Esaslar ve Muafiyetler

ELEKTRĐK PĐYASASINDA LĐSANSSIZ ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Genel Esaslar ve Muafiyetler ELEKTRĐK PĐYASASINDA LĐSANSSIZ ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar ve Muafiyetler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI Afyonkarahisar daki İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor Projesi 100 kwp, 50 kwp, 25 kwp, Güçlerde Güneş Enerjisinden

Detaylı

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Mevzuat, Proje Hazırlanması ve Kabul İşlemleri

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Mevzuat, Proje Hazırlanması ve Kabul İşlemleri Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Mevzuat, Proje Hazırlanması ve Kabul İşlemleri Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi 19 Kasım 2014 - İzmir Bilal Şimşek Elektrik Y. Mühendisi TEDAŞ Genel

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI Taslak Hüküm Madde Bazında Değerlendirme ve Öneriler Önerilen Hüküm Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında; 14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28229 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan; 1. AMAÇ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ 1.1. Bu Tebliğ,

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine,

YÖNETMELİK. ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine, 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

Konya Sanayi Odası Lisanssız Elektrik Üretimi Bilgilendirme Toplantısı " Projelerin Teknik Olarak Değerlendirilmesi "

Konya Sanayi Odası Lisanssız Elektrik Üretimi Bilgilendirme Toplantısı  Projelerin Teknik Olarak Değerlendirilmesi Konya Sanayi Odası Lisanssız Elektrik Üretimi Bilgilendirme Toplantısı " Projelerin Teknik Olarak Değerlendirilmesi " 22 Ocak 2013 Salı Konya Sanayi Odası Konferans Salonu / KONYA Bilal Şimşek Elektrik

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirilmesi

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirilmesi Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirilmesi Lisanssız Elektrik Üretiminde Başvuru, Projelendirme ve Kabul İşlemleri 19 Kasım 2013 Berlin/Almanya Bilal Şimşek Elektrik Y. Mühendisi TEDAŞ Genel

Detaylı

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK 21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar ve Muafiyetler

Detaylı

07.05.2015 Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası

07.05.2015 Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası 07.05.2015 Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRAL VERİLERİ TÜRKİYE GENELİ SANTRALLER Aktif Santral Sayısı Kurulu Güç Türkiye Kurulu Gücüne Oranı Yıllık Elektrik Üretimi Üretimin

Detaylı

İçindekiler GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ FİZİBİLİTE RAPORU

İçindekiler GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ FİZİBİLİTE RAPORU İçindekiler GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ FİZİBİLİTE RAPORU Kayserinin Coğrafi Konum ve GES Uygulanabilirlik Açıdan Değerlendirilmesi. 2 Kayseri Bölgesi Güneş Haritası... 2 Kayseri de Güneş Enerji Santral Uygulamaları...

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

K U R U L K A R A R I. Karar No: 4383 Karar Tarihi: 02/05/2013

K U R U L K A R A R I. Karar No: 4383 Karar Tarihi: 02/05/2013 12 MAYIS 2013 TARİHLİ VE 28645 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan K U R U L K A R A R I Karar No: 4383 Karar Tarihi: 02/05/2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ FİZİBİLİTE

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ FİZİBİLİTE İ GÜNEŞENERJİSANTRALİFİZİBİLİTE CoğrafiAçıdanDeğerlendirilmesi BölgesiGüneşHaritası Kayseri degüneşuygulamaları BölgesiKabulüYapılanLisanssızGüneş GüneşİçinSeçimi GüneşİçinSüreçler GüneşAşamaları GüneşYapım

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Arazide veya şantiyelerde geçici olarak kullanılan ve ulusal elektrik şebekesine bağlantısı olmayan seyyar jeneratör grupları,

YÖNETMELİK. ç) Arazide veya şantiyelerde geçici olarak kullanılan ve ulusal elektrik şebekesine bağlantısı olmayan seyyar jeneratör grupları, 30 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 (Mükerrer) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ 30 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 (Mükerrer) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Cemal ÇELİK Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı OSBÜK - MAYIS- 2014 / ANKARA

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI Üretici No:... Tarih:.../.../... Sayısı:. 1 0. 2 0.. 3 0. 4 0. 5 Bu Anlaşma; isim veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda

Detaylı

* Kaynak: Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı

* Kaynak: Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Ülkemizin enerji alanındaki 2023 yılı stratejik hedeflerinden biri olan 20.000 MW rüzgar enerjisi santrali kurulu gücüne* ulaşılması için son derece kritik bir döneme girilmiştir. 20.000 MW / 2023 hedefine

Detaylı

Atıklardan Enerji. Ahmet OCAK. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı

Atıklardan Enerji. Ahmet OCAK. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Atıklardan Enerji Ahmet OCAK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Side Antalya 24 Nisan 2012 Elektrik Piyasası ve Lisans Zorunluluğu Elektrik piyasasında faaliyette bulunabilmek için EPDK dan lisans alınması

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN 9385 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 10/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/5/2005 Sayı : 25819 Yayımlandığı

Detaylı

Lisanssız Elektrik Üretiminde Başvuru, Projelendirme ve Kabul İşlemleri

Lisanssız Elektrik Üretiminde Başvuru, Projelendirme ve Kabul İşlemleri Lisanssız Elektrik Üretiminde Başvuru, Projelendirme ve Kabul İşlemleri 15 Kasım 2013 YEGM - Ankara Bilal Şimşek Elektrik Y. Mühendisi TEDAŞ Genel Müdürlüğü 1 Sunum İçeriği 1 Türkiye Elektrik Piyasası

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı

K U R U L K A R A R I. Karar No: 4383 Karar Tarihi: 02/05/2013

K U R U L K A R A R I. Karar No: 4383 Karar Tarihi: 02/05/2013 12 MAYIS 2013 TARİHLİ VE 28645 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan K U R U L K A R A R I Karar No: 4383 Karar Tarihi: 02/05/2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı