1-Balkan ME, Özgüneş H, Serum Protein and Zinc Levels in Patients with Thoracic Empyema Biological Trace Element Research, 1996; 54(2):105-12

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-Balkan ME, Özgüneş H, Serum Protein and Zinc Levels in Patients with Thoracic Empyema Biological Trace Element Research, 1996; 54(2):105-12"

Transkript

1 ADI SOYADI M.ERKAN BALKAN DOĞUM YERĐ TARĐHĐ LÜLEBURGAZ / 1957 UZMANLIK ALANI GÖĞÜS CERRAHĐSĐ ÜNVANI UZMAN DOKTOR MEZUN OLDUĞU OKUL YIL ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ / 1984 ÇALIŞTIĞI KLĐNĐK - BĐRĐM GÖĞÜS CERRAHĐSĐ BĐLDĐĞĐ YABANCI DĐL ĐNGĐLĐZCE ÖZGEÇMĐŞ BĐLĐMSEL YAYINLARI *Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI-E): 1-Balkan ME, Özgüneş H, Serum Protein and Zinc Levels in Patients with Thoracic Empyema Biological Trace Element Research, 1996; 54(2): Balkan ME, Özdülger A, Taştepe Đ, Kaya S, Çetin G, Clinical Experience with Minitracheotomy, Scand J Thorac Cardiovasc Surg, 1996;30(2): Balkan ME, Özdülger A, Taştepe Đ, One-stage Operation for Treatment After Delayed Diagnosis of Thoracic Esophageal Perforation, Scand Cardiovasc J, 1997;31(2): Topçu S, Soysal Ö, Balkan ME, Yalçınkaya Đ, Demircan S, Gülhan E, Mediastinal Cystic Lymphangioma:Report of Two Cases, Thorac Cardiovasc Surg, 1997;45(4): Balkan ME, Kara M, Oktar GL, Ünlü E, Transdiaphragmatic Intercostal Hernia Following a Penetrating Thoracoabdominal Injury: Report of a Case, Surg Today, 2001; 31: Balkan ME, Oktar GL, Oktar MA, Descending Necrotizing Mediastinitis: A Case Report and Review of the Literature, International Surgery, 2001; 86: 7-Balkan ME, Oktar GL, Catamenial Pneumothorax and Hemopneumothorax : Report of Two Cases and a Brıef Review of the Current Literature, Minerva Pneumologica, 2001;40: 8-Balkan ME, Oktar GL, Kayı-Cangır A, Ergül GE, Emergency Thoracotomy for Blunt Thoracic Trauma, Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2002; 8(2): Oktar GL, Balkan ME, Akpek S, Ilgıt E. Endovascular Stent-Graft Placement for the Management of a Traumatic Axillary Artery Pseudoaneurysm: A Case Report Vasc Endovasc Surg, 2002; 36: *Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 1-Topçu S, Soysal Ö, Taştepe Đ, Özdülger A, Demircan S, Gülhan E, Bozkurt D, Balkan ME, Kaya S, Çetin G. The role of decortication in childhood chronic pleural empyema. International Congress of Thorax Surgery, p: 194, July 1 8, 1997, Athens Greece 2-Taştepe Đ, Soysal Ö, Topçu S, Liman T, Bozkurt D, Gülhan E, Özdülger A, Demircan S, Balkan ME, Kaya S, Çetin G. Thoracoplasty: We need it in the treatment of pleural empyema. International Congress of Thorax Surgery, p:209, July 1 8, 1997, Athens Greece *Uluslararası Kitap Bölümü "Mediastinitis: Acute and Chronic" In. Encyclopedia of Respiratory Medicine Eds. G.J.Laurent, S.D. Shapiro, Vol 3 Academic Press is an imprint of Elsevier, 2006

2 MESLEKĐ ÖDÜLLER TEZ *ÖDÜLLER -Şanlıurfa Valiliği - Takdirname, Şanlıurfa 20. Mekanize Tugay Komutanliğı - Takdirname, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı - Takdirname, 1995 * BĐLĐMSEL KURSLAR ve SERTĐFĐKALAR -Hacettepe Üniversitesi - Hastane Đşletmeciliği Programı - Ankara, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü - Arama-Kurtarma Eğitim Seminer ve Tatbikatı - Bolu, Refik Sydam Merkez Hıfzıssıhha Başkanlığı - Kimyasal Silahlara Karşı Koyma ve Kişisel Korunma Kursu - Ankara, 2001 *TEZ Travmatik Diyafragma Rüptürleri : Tanı ve Tedavi Yönünden Değerlendirilmesi *YAYINLAR *Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1-Taştepe Đ, Balkan ME, Çetin G, Ünlü M, ToraksCerrahisi Uygulamalarında Seftazidim ile Yapılan Ameliyat Profilaksisi Sonuçları, ANKEM Derg, 1990; 4(1): Balkan ME, Çetin G, Taştepe Đ, Ünlü M, Pulmoner Aspergilloma, T Klin Tıp Bilimleri, 1993; 13(2): Yalçınkaya Đ, Kaya S, Balkan ME, Topçu S, Özdülger A, Gülhan E, Çetin G, Özofagus Yabancı Cisimlerine Klinik Yaklaşım, T Klin Gastroenterohepatoloji, 1994; 5: Balkan ME, Pleural Drainage Systems : Indications, Tecnique, Management and Complications Part I - II (A Review), Solunum Hastalıkları, 1994; 4(3): Özdülger A, Balkan ME, Akciğerin Büllöz ve Bleb Hastalıklarında Cerrahi Tedavi, Solunum Hastalıkları, 1994; 5(1): Özdülger A, Balkan ME, Kaya S, Çetin G, Son On Yılda Bronş Kanseri Vakalarına Yaklaşımımız ve Sonuçlarımız, Solunum Hastalıkları, 1994; 5(2): Özdülger A, Güngör A, Balkan ME, Taştepe Đ, Kaya S, Açık Akciğer Biopsilerinin Tanısal Değeri, Solunum Hastalıkları, 1994; 5(2): Balkan ME, Toraks Cerrahisinde Sefotaksimin Profilaktik Uygulanımı ve Sonuçları Solunum Hastalıkları, 1995; 6(2): Balkan ME, Santral Venöz Kataterizasyon : Endikasyon, Teknik, Komplikasyon, Solunum Hastalıkları, 1995; 6(2): Balkan ME, Kaya S, Taştepe Đ, Çetin G, Minitrakeotomi Postoperatif Balgam Birikiminin Tedavisi Đçin Yeni Bir Teknik, Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 1995; 3(1): Yalçınkaya Đ, Kaya S, Balkan ME, Özbay B, Çetin G, Skalen Lenf Nodu Biyopsisi. Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 1995; 3(1): Đslamoğlu A F, Đbanoğlu E, Balkan ME, Sezer Ö, Şavkılıoğlu E, Bronkoskopik Girişimlerde Anestezi Đndüksiyonu Đdamesinde Propofol ve Tiopenton' un Karşılaştırılması, Solunum Hastalıkları, 1995; 6(3): Đslamoğlu A F, Đbanoğlu E, Balkan ME, Sezer Ö, Şavkılıoğlu E, Torakotomi Sonrası Ağrının Giderilmesinde Ketorolak Trometamol ve metamizol ün Etkilerinin Karşılaştırılması, Solunum Hastalıkları, 1995; 6(3): Đslamoğlu A F, Sezer Ö, Đbanoğlu E, Balkan ME, Şavkılıoğlu E, Posttorakotomi Ağrısının Giderilmesinde Đnterkostal Bupivacaine ve Epidural Morfin Uygulamasının Kan Gazları Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, Solunum Hastalıkları, 1996; 7(1): 83 7

3 15-Alver G, Albayrak M, Balkan ME, Künt Toraks Travmaları : 209 Olgunun Retrospektif Analizi, Demet Sağlık Dergisi, 2006;4(2): 14-9 *ULUSAL BĐLĐMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BĐLDĐRĐ KĐTAPLARINDA (PROCEEDĐNGS) BASILAN BĐLDĐRĐLER: Sözlü bildiriler : 1-Sili M, Dağoğlu T, Erem AR, Arman B, Çelik M, Balkan ME, Bronşektaziler, XVIII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Ocak 1988, Đstanbul 2-Dağoğlu T, Erem AR, Sili M, Arman B, Çelik M, Balkan ME, 50 olguluk bir seri üzerinde pnömonektomi sonuçları, XVIII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Ocak 1988, Đstanbul 3-Dağoğlu T, Erem AR, Sili M, Arman B, Balkan ME, Göğüs duvarı primer tümörleri (17 olgu), XVIII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Ocak 1988, Đstanbul 4-Dağoğlu T, Erem AR, Sili M, Arman B, Çelik M, Balkan ME, Mediasten tümörleri, XVIII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Ocak 1988, Đstanbul 5-Sili M, Arman B, Yüksel M, Çelik M, Balkan ME, Çok nadir bir akciğer kondroma olgusu, XVIII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Ocak 1988, Đstanbul 6-Arman B, Sili M, Yüksel M, Balkan ME, Şenol C, Aspergillomalar, I. Akciğer Hastalıkları Kongresi, Mayıs 1989, Đstanbul 7-Yüksel M, Yılmaz G, Sili M, Arman B, Balkan ME, Bir olgu nedeni ile alveoler mikrolitiyazis, I. Akciğer Hastalıkları Kongresi, Mayıs 1989, Đstanbul 8-Taştepe Đ, Balkan ME, Çetin G, Ünlü M, Toraks cerrahisi uygulamalarında seftazidim ile yapılan ameliyat profilaksisi sonuçları, Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 1-5 Mayıs 1990, Marmaris 9-Taştepe Đ, Pak I, Balkan ME, Kapucuoğlu N, Öğün D, Ünlü M, Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII. Ulusal Kongresi, 1-5 Ekim 1990, Ankara 10-Balkanlı K, Balkan ME, Çelik M, Çelenk T, Travmatik diyafragma rüptürleri (Geç tanınan komplikasyonlu olgular) Ulusal Cerrahi Kongresi ' Mayıs 1992, Đstanbul 11-Balkanlı K, Çelik M, Balkan ME, Travmatik Asfiksi (Đki olgu), Ulusal Cerrahi Kongresi' Mayıs 1992, Đstanbul 12-Balkan ME, Balkanlı K, Özmen S, Akgül M, Devamlı ekstraplevral interkostal blokaj, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XX. Ulusal Kongresi Eylül 1992, Đstanbul 13-Balkan ME, Kaya S, Taştepe Đ, Çetin G, Minitrakeotomi Postoperatuvar balgam birikiminin tedavisi için yeni bir teknik, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği III. Ulusal Kongresi, Eylül 1994, Kuşadası 14-Yalçınkaya Đ, Kaya S, Balkan ME, Benign akciğer tümörleri (6 yıllık deneyim), Uludağ Üniversitesi 20. Yıl Akciğer Günleri Kongresi, 2-4 Kasım 1995, Bursa 15-Çetin G, Ünlü M, Kaya S, Taştepe Đ, Topçu S, Özdülger A, Gülhan E, Balkan ME, Demircan S, Sınmaz E, Ergeneci A, Bronkojenik karsinomlarda cerrahi tedavi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Onkoloji Günleri - Akciğer Kanserleri Sempozyumu, 5 Nisan 1996, Đzmir 16-Đslamoğlu A F, Balkan ME, Đbanoğlu E, Sezer Ö, Gökçınar D, Şavkılıoğlu E, Çetin G, Pediatrik hastalarda genel anestezi altında rijid bronkoskopi sırasında bradikardi : Epidemiyolojik bir çalışma, Tıpta Diagnostik ve Terapötik Endoskopi Türk-Alman Tabipleri Birliği ve Ankara Numune Hastanesi Đnterdisipliner Kongresi,22 26 Mayıs 1996, Antalya 17-Topçu S, Soysal Ö, Taştepe Đ, Gülhan E, Özdülger A, Demircan S, Bozkurt D, Balkan ME, Leventoğlu Đ, Kaya S, Çetin G, Plevral ampiyemde cerrahi tedavi: 1021 Operasyonun sonuçları, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXIV. Ulusal Kongresi 8 11 Haziran 1997, Đstanbul

4 18-Balkan ME, Oktar L, Kayı Cangır A, Ergül G, Göğüs travmalarında acil torakotomi, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, 6 9 Kasım 2000, Antalya Poster bildiriler : 1-Kaya S, Yalçınkaya Đ, Topçu S, Gülhan E, Taştepe Đ, Demircan S, Karaoğlanoğlu N, Balkan ME, Çetin G. Trakeobronşiyal ve özofageal yabancı cisimlere klinik yaklaşım, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXII. Ulusal Kongresi Eylül 1994, Nevşehir ^ 2-Đslamoğlu A F, Đbanoğlu E, Sezer Ö, Balkan ME, Şavkılıoğlu E. 274 pediatrik rijit bronkoskopi vakasında uygulanan anestezi yöntemi ve karşılaşılan komplikasyonların retrospektif olarak incelenmesi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXVII. Ulusal Kongresi 2-6 Kasım 1994, Đstanbul 3-Kuşoğlu C, Avunduk M C, Evirgen O, Balkan ME, Kamgözen E, Durmuş S. Akciğer karsinomu olgularında radyoterapi sonrası gözlenen histopatolojik ve elektronmikroskopik değişiklikler, Türk Onkoloji Vakfı XI. Ulusal Kanser Kongresi (Uluslar arası katılım ile) 28 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya 4-Balkan ME, Özgüneş H, Taştepe Đ, Demircan S, Çetin G, Ünlü M. Torasik ampiyemli hastalarda serum protein ve çinko düzeyleri, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIII. Ulusal Kongresi Haziran 1995, Đstanbul 5-Demircan S, Liman T, Kuzucu A, Karaoğlanoğlu N, Kürkçüoğlu C, Balkan ME, Taştepe Đ, Ünlü M, Çetin G. Mediastenin bronkojenik kistik lezyonlarına yaklaşım, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIII. Ulusal Kongresi Haziran 1995, Đstanbul 6-Balkan ME, Taştepe Đ, Kaya S, Çetin G, Ünlü M. Pulmoner rezeksiyon sonrası özofagoplevral fistül, Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi 6-10 Mayıs 1996, Nevşehir (Tartışmalı poster) 7-Balkan ME, Özdülger A, Taştepe Đ, Çetin G, Ünlü M, Geç tanınan torasik özofagus perforasyonunda tek adımda cerrahi girişim. Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi 6-10 Mayıs 1996, Nevşehir (Tartışmalı poster) 8-Balkan ME, Taştepe Đ, Kuzucu A, Çetin G, Ünlü M. Odontojenik abse komplikasyonu : Mediastenit, torasik ampiyem ve pürülan perikardit, Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi 6-10 Mayıs 1996, Nevşehir 9-Demircan S, Kuzucu A, Taştepe Đ, Balkan ME, Gülhan E, Ünlü M. Künt toraks travmasına sekonder bronş rüptürü, Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi 6-10 Mayıs 1996, Nevşehir 10-Balkan ME, Kayı-Cangır A, Ayberk G, Gümüş T. Göğüs travmalarında kranyoserebral yaralanmanın prognoza etkisi, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi 30 Mayıs 2 Haziran 2001, Đzmir (Tartışmalı poster) 11-Balkan ME, Oktar G, Kayı-Cangır A. Yüksekten düşme sonucu oluşan göğüs travmaları. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs 2 Haziran 2001, Đzmir 12-Balkan ME, Alver G. III. Trimestr Gebelikte Spontan Pnömomediastinum. III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005, Gaziantep 13-Kaya S, Karalezli A, Arık A, Çakıroğlu E, Balkan ME, Hasanoğlu C. Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopla Elektrokoter uygulanarak Çıkarılan Bir Endobronşiyal Hamartoma Olgusu. TÜSAD 27. Kongresi, Ekim 2005, Antalya DĐĞER YAYINLAR OLGU SUNUMLARI: 1-Yüksel M, Öztek Đ, Yılmaz G, Balkan ME, Bir Pulmoner Alveoler Mikrolitiyazis Olgusu, Türk Patol Derg, 1990; 6(2): Taştepe Đ, Balkan ME, Kalaç N, Aksoy F, Ünlü M, Bir Endobronşiyal Lipom Olgusu, T Kl Tıp Araş Derg, 1990; 8(4): Balkan ME, Taştepe Đ, Erdoğan Y, Aksu Ö, Ünlü M, Bir Đntratorasik - Plevral - Lipom Olgusu (Komputerize Tomografi ile Tanı Konan), Solunum Hastalıkları, 1990; 1(3): Balkan ME, Taştepe Đ, Aksu Ö, Ünlü M, Bir Mediastinal Lenfanjiom - Kistik Higroma Olgusu, T Kl

5 Tıp Araş Derg, 1991; 9(6): Balkan ME, Taştepe Đ, Pak I, Kapucuoğlu N, Ünlü M, Öğün D, Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon, Türk Patol Derg, 1992; 8(2): Kaya S, Hastürk S, Aksu Ö, Yalçınkaya Đ, Balkan ME, Bir Olgu Nedeniyle Göğüs Duvarı Rabdomiyosarkomu, T Klin Tıp Bilimleri, 1993; 13(3): Balkan ME, Çelik M, Özdülger A, Balkanlı K, Traumatic Asphyxia (Case Report), Gazi Medical Journal, 1994; 5(4): Ökten F, Atikcan Ş, Yılmaz A, Balkan ME, Nörofibromatozis ve Đntratorasik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yener Yörük Doğum Tarihi: 25 Mayıs 963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE

Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE Adı Soyadı: Sedat ZİYADE Doğum Tarihi: 14 Nisan 1976 Derece Okul Bölüm/Program Yıl İlkokul Şehit Kamil Balkan İlkokulu 1982-1987 Ortaokul Oğuzhan Ortaokulu 1987-1990 Lise Kabataş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşegül KARALEZLİ Doğum Tarihi: 28 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Sina Ercan (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sina Ercan (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Sina Ercan (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora:

Detaylı

Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi #

Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi # Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi # Suat GEZER*, Tamer ALTINOK**, Hasan TÜRÜT*, S. Ş. Erkmen GÜLHAN*, Sadi KAYA*, A. İrfan TAŞTEPE* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ Adı Soyadı: Tayfun Yücel Doğum Tarihi: 2 Ekim 1955 Unvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1978 Y. Lisans Doktora

Detaylı

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans Prof. Dr. Ünvan ve Görevler Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı İdari Görevler Eğitim Lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Yüksek lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Doktora Sb. İstanbul Taksim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ŞEYHMUS KEREM ÖZEL Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1971 Doğum Yeri: Elazığ Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alis KOSTANOĞLU 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1973 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gamze UĞURLUER 2. Doğum Tarihi / Yeri: 1976 / Gaziantep 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. İş adresi: Acıbadem Adana Hastanesi, Cumhuriyet Cad, No 66, 01130, Adana 5. Telefon:

Detaylı

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239.

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239. 1. Adı Soyadı: Eyüp Hazan 2. Doğum Tarihi: 19/05/1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- )

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- ) 1. Adı Soyadı: Hüseyin Cem Alhan 2. Doğum Tarihi: 21 Eylül 1961 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite EK-4 ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Asistan Dr.. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Anış Arıboğan Doğum Tarihi: 13 Nisan, 1960 Eğitim ve Hizmet durumu: İlk ve Orta eğitim; Adana Hayriye Kusun İlkokulu Adana Kız Lisesi, A.KadirPaksoy Kız

Detaylı

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 19-25/ Ocak 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi The Evaluation of Patients with B lunt Thoracic Trauma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İ Haluk Kafalı Doğum Tarihi: 24.05.1958 Doğum Yeri: Kayseri Adres: Telefon: 0542 4862454 / 0 532 5803431 E-Mail: haluk.kafali@isnet.net.tr Yabancı Dili: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) :

Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) : Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) : 1. Konferans: Onkoplastik meme cerrahisi I. Karadeniz Meme Kanseri Sempozyumu Rize, Ekim 2007 2. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ankara,

Detaylı

GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI 2013-2014 AKADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ

GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI 2013-2014 AKADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI -KADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. Hasbahçeci M, Ozpek A, BaĢak F, CalıĢkan M, Ener BK, Alimoğlu O. Factors affecting mortality

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: İlhan Mavioğlu Doğum Tarihi: 01 Ocak 1966 KPYDS: İngilizce 85 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi (İngilizce)

Detaylı

PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İş Ünvanı : Yunus SÖYLET : Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ

PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ YAYINLAR VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1. ULUSLARARASI YAYINLAR 1- Çiçek Y, Ayan F, Çarkman S, Gazioğlu E, Pekmezci S, Taşçı H. Intestinal perforation due to phytobezoar obstruction.

Detaylı

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae )

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae ) Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ (Currıculum Vıtae ) 2002 Prof.Dr.Ali Menteş,CV 2 İÇİNDEKİLER kişisel bilgiler 3 ünvanlar ve akademik görevler 4 diğer görevler 5 editörlük ve editörler kurulu üyelikleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Arslan 2. Doğum Tarihi : 1967 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 Tıp Fak. Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Uzmanlık Eğitimi Genel Patoloji ve Patolojik İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Uzmanlık Eğitimi Genel Patoloji ve Patolojik İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. 1982 1. Adı Soyadı: Hayriye Serpil BOZKURT 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1954 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Uzmanlık Eğitimi Genel Patoloji ve Patolojik İÜ Cerrahpaşa

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Fehmi Küçük 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Özkan Ateş Doğum Tarihi ve Yeri: 0 Şubat 970/ Gümüşhane Mesleki İlgi Alanları. Omurga cerrahisi a. Minimal invazif spinal cerrahi b. Deformite cerrahisi

Detaylı

Prof. Dr. Özge Köner (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Özge Köner (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Özge Köner (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Anesteziyoloji-Reanimasyon Yan Dal

Detaylı

Doç. Dr. Murat BAYAZIT

Doç. Dr. Murat BAYAZIT Doç. Dr. Murat BAYAZIT Doğum Tarihi : 1956 Doğum Yeri : Ankara Lisans : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1979) Uzmanlık Eğitimi : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. (1986) Doçentlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: Hülya Nilgün GÜRSES 2. DOĞUM TARİHİ ve YERİ: 27 Kasım 1951, Ankara 3. UNVANI: Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU: Lise: TED Ankara Koleji, 1969. Derece Alan Üniversite

Detaylı