BISTECH Veri Yayın Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BISTECH Veri Yayın Sistemi"

Transkript

1 BISTECH Veri Yayın Sistemi TIP Özellikleri BIST Version: BIST Doküman Versiyonu: BIST Yayımlanma Tarihi: Gizlilik: Gizli Olmayan İşbu belgede yayımlanan detayların doğruluğu veya herhangi bir kullanımı hususunda, her ne şart altında olursa olsun OMX Technology AB ile beraber Borsa İstanbul veya OMX Technology AB/Borsa İstanbul'un iştirakleri sorumlu tutulamaz. Yazılım sistemlerinin her türlü lisanlaması, teslimatı ve desteği vb., OMX Technology AB ve Borsa İstanbul ile ayrı sözleşmeler yapmayı gerektirmektedir. Bu belge gizli bilgiler içermektedir ve OMX Technology AB'nin ve Borsa İstanbul un yazılı onayı olmaksızın kısmen veya tamamen belge üzerinde değişiklik yapılamaz veya çoğaltılamaz veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir biçimde devredilemez. Telif Hakkı 2014 The NASDAQ OMX Group, Inc., Türkçe çevirisi BISTECH izniyle 1 Tüm hakları saklıdır. 1 Copyright 2014 The NASDAQ OMX Group, Inc., Turkish translation courtesy of BIST Tech Not: Türkçe çeviride anlaşılmayan hususlar olması durumunda lütfen İngilizce olarak yayınlanan dokümana bakınız. 1

2 İçindekiler Listesi 1. TIP Protokolü Hakkında 2. Temel Alan Türleri 3. Değişmezler (Sabit Değerler) 4. Mesajlar 5. Numaralama (Enumeration) 6. Numaralamanın Kullanımı 7. Etikete göre Alan Etiketleri 8. İsme göre Alan Etiketleri 9. Alan Etiketlerinin Kullanımı 10. Etikete göre İletiler 11. İsme göre İletiler 2

3 1. TIP Protokolü Hakkında 1.1 Düzeltme Geçmişi BIST Yapılan değişiklik: - İlk versiyon. BIST Yapılan değişiklik: - Eşanlı mesaj tipi eklendi: CorporateAction (Özsermaye Halleri). BIST Yapılan değişiklik: - Eklenmiş olan 10 yeni StateCodes (Durum Bilgisi). - Yeniden adlandırma: İsmi BasicDataTradingDays (Temel Veri-İşlem Günleri) olan mesaj, BasicDataNonTradingDays (Temel Veri-İşlem Günü Harici Günler)olarak değiştirilmiştir. - Çıkarılmış mesaj tipi: BasicDataParticipantPermissions (Temel Veri-Üye İzinleri) ve BasicDataSettlementArrangements (Temel Veri-Uzlaşma Düzenlemeleri). BIST Yapılan değişiklik: - StateCode (Durum Kodu) güncellemeleri. - BasicDataRight (Temel Veri - Rüçhan Hakkı) mesajına ExerciseToDate (Söz Konusu Tarihe Kadar Kullanım), ExerciseFromDate (Söz Konusu Tarihten İtibaren Kullanım) ve TotalIssue (Toplam İhraç) alanları eklenmiştir BIST Yapılan değişiklik: - BasicDataListMember (Temel Veri Listesi-Üye) mesaj tipinden Position (Pozisyon) alanı çıkarılmıştır. - CallInformation (Emir Toplama Seansı Bilgisi) mesaj tipinden AskPriceAtLevel1 (En iyi kademedeki Satış Fiyatı), AskVolumeAtLevel1 (En iyi kademedeki Satış Miktarı), BidPriceAtLevel1 (En iyi kademedeki Alış Fiyatı) ve BidVolumeAtLevel1 (En iyi kademedeki Alış Miktarı) alanları çıkarılmıştır. BIST Yapılan değişiklik: - AsianCall (Asya tipi Call(Alım)) ve AsianPut (Asya tipi Put(Satım)) kullanım türleri eklenmiştir. - BasicDataIndex (Temel Veri-Pay Endeksi) mesajından StartValue (Başlama Değeri) alanı çıkarılmıştır. BIST Yapılan değişiklik: - 22, 23, 24, 25 durum kodları eklenmiş ve 19 numaralı durum kodu çıkarılmıştır. BIST

4 Yapılan değişiklik: - TradeStatistics3 (İşlem İstatistikleri 3) mesajında RemainingQuantity (Kalan Miktar) AvailableQtyAtStart (Başlangıçtaki Mevcut Miktarı) olarak değiştirilmiştir. BIST Yapılan değişiklik: - News (Haberler) mesajına MessageSource (İleti Kaynağı) eklenmiştir. - OrderbookStateHasEnded (99) StateCode (Emir Defteri Durumu Sonlandı (99) Durum Kodu) StateResetStart (Durum Resetleleme Başladı) olarak değiştirilmiştir. - BasicDataShare (Temel Veri-Pay) mesajına AvailableQuantityAtStart (Başlangıçtaki Mevcut Miktar) eklenmiştir. BIST Yapılan değişiklik: - BasicDataTradable (Temel Veri-İşlem Yapılabilir Enstrüman Verisi ) mesajındaki MarketMaker (Piyasa Yapıcı) alan tipi karakter dizisinden Idlist e (ID listesine) dönüştürülmüştür. BIST Yapılan değişiklik: - 26 numaralı durum kodu eklenmiştir. BIST Yapılan değişiklik: - CallInformation (Emir Toplama Bilgisi) mesajı CallInformation1 (Emir Toplama Seansı Bilgisi 1) ve CallInformation2 (Emir Toplama Seansı 2) olarak değiştirilmiştir. BIST Yapılan değişiklik: - Trade (İşlem) mesaj tipinden OutsideSpread (Spread Dışı) alan çıkarılmıştır. BIST Yapılan değişiklik: - 27 numaralı Durum Kodu (State Kodu) eklenmiştir. 1.2 İletişim Protokolü TIP yayını iletişim protokolü olarak SoupBinTCP kullanmaktadır. SoupBinTCP, kimlik doğrulama ve kayıp olan tüm mesajların tekrardan geri alınabilmesi için bir mekanizma sunar. Tüm TIP mesajları sıralı veri paketleri olarak gönderilir. Daha detaylı bilgi için lütfen SoupBinTCP spesifikasyonlarına bakınız. 1.3 Oturum Akışı Kullanıcı sunucuya bağlanır ve kullanıcı adı, şifre ve sıra numarası içeren bir Oturum Açma istek paketi gönderir. Eğer oturum açma talebi başarılı olursa sunucu, oturum açma isteğinin başarılı olduğuna dair bir 4

5 paket gönderir, daha sonrasıda sıralı biçimde tip mesajlarını göndermeye başlar. Paket gönderimi bağlantı kopuncaya ya da sunucu kapatılıncaya kadar devam eder. Normal bir gün akışında son paket oturumun bittiğini gösteren oturum sonu paketidir.(end of session) Sıra numarası alanında 0 (sıfır) sayısının tanımlanmasının, 1 (bir) sayısının tanımlanması ile aynı sonucu vereceğini lütfen unutmayınız. Bu SoupBinTCP spesifikasyonunda belirtilen (0 (sıfır) sayısı mesaj sırasını oluşturulmuş son mesajdan başlatacağını ifade eden) farkılı bir davranış durumudur.eğer oturum açma talebi başarısız olursa sunucu, Oturum Açma isteği reddedildi paketi ile yanıt verir. Sunucu, oturum açma isteğini rededildiğini belirten paketi gönderdikten sonra bağlantıyı keser. 1.4 TIP İleti Formatı TIP protokolü, etiketlenmiş(tagged) bir metin protokolüdür. Bir TIP mesajı, noktalı virgül ile ayrılmış bir etiket ve değer ikilileri sırasıdır. Bir etiket 0 veya daha fazla BÜYÜK HARF içerebilir. Etiket içinde son karakter mutlaka küçük karakterdir.. Etiketi hemen ardından bir değer takip eder. "FLd", "STa", etiketlere örnek olarak verilebilir. Bir mesajdaki ilk etiket her zaman için mesaj tipi dir. Mesaj tipi etiketi hiçbir değere sahip değildir. "BDSh", mesaj tipi etiketine bir örnek olarak verilebilir. TIP mesajı aksi belirtilmediği sürece UTF-8 ile kodlanır. Bir TIP mesajının maksimum uzunluğu, sabit MAX_MESSAGE_LENGTH (4096 bytes) ile belirtildiği gibi 4096 karakterdir. Alan uzunluğuna '\' karakteri dâhil değildir. Mesaj tipi ve boolean değerler hariçboş değer gönderilmeyecektir. (etiketin kendi varlığı gerçek bir değere karşılık gelir). Bir ondalık sayı alanı için ( Float veri tipi gibi) uzunluk X, Y olarak verilir. X, alanın tam sayı kısmında (ayırıcının sol tarafında) maksimum basamak sayısıdır. Y ise ondalık sayıların sayısıdır (ayırıcının sağ tarafında). Mesaj tipi hariç (her zaman mesaj içinde 1. sırada bulunur), mesajın içindeki etiketlerin sırası sabit değildir. Kullanıcının herhangi bir varsayımda bulunmaması gerekmektedir. Protokolün ileriki versiyonlarında yeni mesajların ve alt alanların, eklenebileceğini unutmayınız. Gelecekte uyumluluk sağlanacağından emin olmak için müşterilerin tanınmayan mesaj tipi türlerini ve alan etiketlerini yoksayması gerekmektedir. 1.5 Özel karakterler ve kaçış karakterleri Değerlerle birlikte göründükleri zaman bazı karakterlerin özel bir anlamı vardır: Alan sınırlayıcı ';' (noktalı virgül) İndeks sınırlayıcı ':' (iki nokta üst üste) Değer sınırlayıcı ',' (virgül) \ = Kaçış karakteri '\' (ters kesme işareti) Özel karakterler değerin kendisinin bir parçası olduğunda, '\' kaçış karakterinin öneki olarak kullanılırlar. Alıcı taraf bir sonraki karakteri özel bir karakter olarak değil, olağan bir karakter olarak düşünmelidir. Örneğin: "NAmSmith\, Jones\, Wesson\, Inc.;" karakterleri, "Smith, Jones, Wesson, Inc." şeklinde çözümlenmelidir. 5

6 Kaçış karakterlerinin kendi maksimum uzunluklarını aşan bir değere sebep olabileceğini unutmayınız. TIP alıcılarının bu durumla başa çıkabiliyor olması gerekmektedir. 1.6 Anahtar alanlar Bir anahtar alanı, bir mesajda her zaman hazır bulunacak olan bir alandır. Anahtar alanları genellikle başka bir mesajdaki bilgileri adresler. Aşağıda verilen anahtar türleri mevcuttur: TK (GENIUM Market Info anahtarı) (GENIUM Piyasa Bilgisi anahtarı) Bu anahtar tipinin bulunduğu alanlar,, bir referans veri varlığını unique olarak tanımlayan GENIUM Market Info tarafından oluşturulmuşunique bir Id içerir. Bu anahtar tipinin en yaygın üyesi Id alanıdır. Bu Id anahtarı, referans veri kapsamında uniquedir. GENIUM Market Info, Id nin sabit olduğunu garantileyecektir Günden güne değişen bir değer olmayacaktır. Alıcılar her zaman için kendi temel veri yapılarını id değerine bağlı olarak oluşturmalıdırlar. IK (Bilgi anahtarı) Bu anahtar tipinin bulunduğu alanlar, kaynak dizgenin dâhili kimlik tanıtıcılarını içerir. 1.7 Veri modeli Temel veri mesajları Exchange (Borsa), Market (Piyasa), Tradable (işlem yapılabilir olan enstrüman verisi) gibi sabit veya referans veriler sağlar. Her bir varlık bir Id tarafından benzersiz şekilde tanımlanır. Takas, piyasa, liste, endeks ve sektör container varlıklardır, yani sıfır veya daha fazla alt varlığa sahiptirler. Alt varlıklar kendi üst varlıklarına, üst varlığın Id si ile başvuracaktır. Böylelikle, bir müşteri programında varlıkların hiyerarşisini oluşturmak mümkün hale gelir. Eşanlı mesajlar Trade (İşlem), Orderbook (Emir Defteri), List update (Liste güncellemesi), Index update (Endeks güncellemesi) ve daha da fazlası gibi veriler sağlar. Her bir eşanlı mesaj unique varlık Id si ile söz konusu bilgiye ait olan temel veri varlığına başvurur. Müşteri ayrıca sunucudan veri yayınının bizzat bir parçası olmayan birkaç mesaj gelmesini bekleyebilir. Bu mesajlar ile yayının durumu hakkında bilgi temin eder. Sistem kapandığında EndOfStream (Stream Sonu) gönderilir. EndOfBasicData Temel Veri Sonu), bir kaynak dizge için temel verilerin tamamlandığını belirtir. Daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki bölümlerin her birine bakınız. 6

7 2. Temel Alan Türleri Her bir TIP alanının, değer aralığını belirleyen, birleşmiş bir alan tipi veya sayımı mevcuttur. İsim Boolean Uzunluk Açıklaması Bir boolean bayrağı; etiketin var olması doğru bir değeri, eksik olması ise yanlış bir değeri belirtir. Char 1 Tek karakter, örneğin 'A', '-'. Date 8 YYYYMMDD formatında bir tarih değeridir. Örneğin ' '. Float Floatlist İşaretli veya işaretsiz değişken noktalı sayıdır. Örneğin 0.25', '-1', '34' Liste öğesi ayırma karakteri ile ayrılmış bir veya birden fazla float. Örneğin '123.13,-2.67' Id 10 Bilgi varlık id si atanmış bir GENIUMâ Market Info yayınıdır. Bu alan tipindeki alanlar sayısal rakamlardır. Asla negatif bir değerde (işaretsiz) olamazlar. Idlist Ifloat Iinteger Liste öğesi ayırma karakteri ile ayrılmış bir veya birden fazla bilgi varlık id'sidir. Örneğin '101,102'. Endekslenmiş float. Endeks ayırma karakteri ile birbirinden ayrılmış olan bir endeks integerinden oluşan bir değer çifti ve bir float değeridir. Örneğin '1:23.25', '7:0.25' Endekslenmiş integer. Endeks ayırma karakteri ile birbirinden ayrılmış olan bir endeks integer ı ve bir integer değerinden oluşan bir değer çiftidir. Integer 20 İşaretli veya işaretsiz tek sayı, örneğin 123, -2. integer varsayılan uzunluk için 19 ve işaret için 1 dir. Integerlist Istringlist Iyesno String Stringlist Liste öğesi ayırma karakteri ile birbirinden ayrılmış olan bir veya birden fazla integer dır. Örneğin '123,-2'. Endekslenmiş string listesi. Endeks ayırma karakteri ile birbirinden ayrılmış olan endeks integer ından ve string listesi alanından oluşan bir değer çiftidir. Örneğin "7:AVA,SHB,SEB". Liste dinamik olduğundan dolayı alan seviyesinde verilen uzunluk tüm alan için değil, her bir string varlığı içindir (yani, yukarıdaki örnekte string uzunluğu AVA için 3 olacaktır). Endekslenmiş boolean. Endeks ayırma karakteri ile birbirinden ayrılmış olan dizin tam sayıdan ve bir Yes veya No bayrağından oluşan bir değer çiftidir. Örneğin '1:Y', '2:N'. Karakter string i, örneğin "Ericsson B", "001234AB". Liste öğesi ayırma karakteri ile birbirinden ayrılmış olan bir veya birden fazla string dir. Örneğin "AVA,SHB,SEB". Liste dinamik olduğundan dolayı alan 7

8 seviyesinde verilen uzunluk tüm alan için değil, her bir string varlığı içindir (yani, yukarıdaki örnekte string uzunluğu AVA için 3 olacaktır). Time 10 HHMMSS[.mmm] (24-saatlik zaman biçimi) formatında bir tarih değeridir, örneğin ' ' veya '090031'. '.mmm' (milisaniye) kısmı opsiyoneldir. Genelde, eşanlı mesajlarda zaman damgası, gönderen kaynak dizgenin saat dilimi ifade eder. YesNo 1 Yes veya No bayrağı. Örneğin, özel işlemin son ödemeyi güncelleyip güncellememesi gerektiğini belirtir. 'Y' bir Evet/Olumlu/Doğru değer anlamına gelirken, 'N' ise Hayır/Olumsuz/Yanlış değeri ifade eder. 8

9 3. Değişmezler Aşağıda TIP ayrıştırıcıları / üreticileri tarafından kullanılan sabitler verilmiştir. İsim Tür Değer Açıklama ESCAPE_CHARACTER Char \\ Kaçış karakteridir. ESCAPE_CHARACTER_STRING String \\ Kaçış karakteridir. Bu, string tanımıdır. FIELD_TERMINATOR Char ; Alan sonlandırıcısı karakteridir. Bu, tek-karakter tanımıdır. FIELD_TERMINATOR_STRING String ; Alan sonlandırıcısı karakteridir. Bu, string tanımıdır. INDEX_SEPARATOR Char : Endeksli alan ayırma karakteridir. Bu, tek-karakter tanımıdır. INDEX_EPARATOR_STRING String : Endeksli alan ayırma karakteridir. Bu, string tanımıdır. LISTITEM_SEPARATOR Char, String liste öğesi karakteridir. Bu, tek-karakter tanımıdır. LISTITEM_SEPARAOR_STRING String, String liste öğesi karakteridir. Bu, string tanımıdır. MAX_MESSAGE_LENGTH Integer 4096 Sonlandırıcı karakteri de içeren, bir TIP mesaj tipi string inin bayt cinsinden maksimum boyutudur. PRICE_DECIMALS Integer 6 Fiyat alanları için ondalık basamakların sayısıdır. PROTOCOL_VERSION String BIST- Protokol versiyon string idir TURNOVER_DECIMALS Integer 6 Hacim alanları için ondalık basamakların sayısıdır. VOLUME_DECIMALS Integer 6 Miktar alanları için ondalık basamakların sayısıdır. YIELD_DECIMALS Integer 6 Getiri alanları için ondalık basamakların sayısıdır. 9

10 4. Mesajlar 4.1 Mesaj tipleri EndOfBasicData (Temel Veri Sonu) Bu mesaj, kaynak dizgeden yapılan ilk temel veri yüklemesinin tamamlandığını belirtir. Aynı kaynak dizge için birçok mesaj gönderilmiş olabileceğini lütfen unutmayınız. Ayrıca, temel veri mesajının sona ermesinden sonra eşanlı yayında yeni güncellenmiş veya yeni eklenmiş temel veri varlıkları olabileceğini de göz önünde tutunuz. Örnek: EOBd;s1; Mesaj tipi: EOBd Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama SourceSystem s Integer 2 Kaynak Dizgedir. 4.2 Temel Veri - Borsa ve Piyasa Hiyerarşisi Mesajları BasicDataExchange (Temel Veri-Borsa) Bu mesaj, temel veriyi bir borsa için muhafaza eder. Mesaj tipi: BDx Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataExchange için Id, borsayı unique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. BasicDataExchange için kaynak Id, kaynaktaki borsayı tanımlar. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. Symbol SYm String 32 İşlem takip sembolü, kod veya kısaltılmış isimdir. Name NAm String 80 İsim veya açıklamadır. Country CNy String 2 Ülke kodudur, ISO alfa-2. MicCode MIc String 4 Piyasa kimlik tanıtıcı kodudur. 10

11 BasicDataMarket (Temel Veri-Piyasa) Bu mesaj, temel veriyi bir piyasa için muhafaza eder. Mesaj tipi: BDm Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataMarket için Id, piyasayı unique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. BasicDataExchange için kaynak Id, kaynaktaki piyasayı tanımlar. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. ExchangeId Ex Id 10 Takas için Id yi ifade eder. Name NAm String 80 İsim veya açıklamadır. Symbol SYm String 32 İşlem takip sembolü, kod veya kısaltılmış isimdir. TimeOffsetUTC TOTa String 5 [+ -]HHMM olarak belirtilmiş iş bitimine kadarki süreden sonra olan saat farkıdır. Piyasa bu iş bitimine kadarki süreden sonra olan, saat ve dakika şeklindeki saat farkına bağlı bir süre içinde işlem yapmaktadır. [+/-] HHMM formatında verilmiştir. Eğer piyasa tipi piyasa ise, saat farkı alanı zorunludur. Örnek: TOUt+0100; piyasanın iş bitimine kadarki süreden bir saat geride olduğu anlamına gelir. Zaman diliminin tayin edilmesi hakkında daha detaylı bilgi için ISO 8601 e bakınız. ListingDate LDa Date 8 Piyasada veya emir defterinde işlem yapmaya izin verilen tarihtir. TradedThroughDate TTd Date 8 Piyasada veya emir defterinde işlem yapmanın sona erdiği tarihtir. BasicDataBusinessDate (Temel Veri-İş Günü) Bu mesaj geçerli iş gününün tarihini kapsar. Mesaj tipi: BDBu 11

12 Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunlu Açıklama Date Dt Date 8 Tarih 4.3 Temel Veri - İşlem Yapılabilir Enstrümanlar (Emir Defterleri) BasicDataShare (Temel Veri-Pay) Bu mesaj, temel veriyi bir pay için muhafaza eder. Mesaj tipi: BDSh Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataShare için Id, verinin ait olduğu işlem yapılabilir olanı tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. HotInserted HOt Boolean Eğer enstrüman yeni eklenmiş veya gün içinde değiştirilmişse etiket hazır bulunacaktır. Yeni eklenmiş bir enstrüman için içerik sınırlandırılmış olabilir, ama tüm içerik ertesi sabahki temel veri yüklemesinde mevcut olacaktır. AvailableQuantityAtStart AVq Integer 10 Günün başlangıcında satılmak / satın alınmak için mevcut olan miktardır. AvailableQtyStartDate As Date 8 Piyasada veya emir defterinde işlem görmeye izin verilen tarihtir. AvailableQtyEndDate Ae Date 8 Piyasada veya emir defterinde işlem görmenin sona erdiği tarihtir. InstrumentClassification TK ICl Id 10 Enstrüman sınıflandırmasıdır. Bu alan spesifik bilgi kaynağının bir eşleştirmesini sunan bir BasicDataTableEntry (Temel Veri-Tablo Girdisi) nin Id sini ifade eder. TotalIssue TIs Float 13, 6 Toplam ihraçtır. BasicDataDerivative (Temel Veri-Türev) Bu mesaj, temel veriyi bir türev için muhafaza eder. Mesaj tipi: BDDe 12

13 Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataDerivative için Id, verinin ait olduğu işlem yapılabilir olanı unique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. DerivativeType DTy DerivativeType 2 İşlem yapılabilir alt türdür. TotalIssue TIs Float 13, 6 Toplam ihraçtır. ExerciseType DXt ExerciseType 1 Kullanım tipidir. StrikePrice STp Float 13, 6 Kullanım fiyatıdır. ContractSize CSz Float 13, 6 Dayanak varlıkların sayısıdır. SettlementType SEt SettlementType 1 Uzlaşma tipidir. ExerciseFromDate EXb Date 8 Söz konusu tarihten itibaren teslimat / kullanımdır. ExerciseToDate EXe Date 8 Söz konusu tarihe kadar teslimat / kullanımdır. SettlementDate Sd Date 8 Eğer uzlaşma tarihi bilgisi dağıtılmıyorsa, varsayılan tarih standart uzlaşma periyodu olacaktır. HotInserted HOt Boolean Eğer enstrüman yeni eklenmiş veya gün içinde değiştirilmişse etiket hazır bulunacaktır. Yeni eklenmiş bir enstrüman için içerik sınırlandırılmış olabilir, ama tüm içerik ertesi sabahki temel veri yüklemesinde mevcut olacaktır. BasicDataFund (Temel Veri-Fon) Bu mesaj, temel veriyi bir fon için muhafaza eder. Mesaj tipi: BDEt Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataFund için Id, verinin ait olduğu işlem yapılabilir olanı unique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. 13

14 SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. HotInserted HOt Boolean Eğer enstrüman yeni eklenmiş veya gün içinde değiştirilmişse etiket hazır bulunacaktır. Yeni eklenmiş bir enstrüman için içerik sınırlandırılmış olabilir, ama tüm içerik ertesi sabahki temel veri yüklemesinde mevcut olacaktır. BasicDataRight (Temel Veri Rüçhan Hakkı) Bu mesaj, temel veriyi Rüçan Hakları için muhafaza eder. Mesaj tipi: BDRi Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataRight için Id, verinin ait olduğu işlem yapılabilir olanı unique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. ContractSize CSz Float 13, 6 Dayanak varlıkların sayısıdır. ExerciseFromDate EXb Date 8 Söz konusu tarihten itibaren teslimat / kullanımdır. ExerciseToDate EXe Date 8 Söz konusu tarihe kadar teslimat / kullanımdır. TotalIssue TIs Float 13, 6 Toplam ihraçtır. ExerciseCurrency EXc String 3 Kullanım için olan para birimidir. HotInserted HOt Boolean Eğer enstrüman yeni eklenmiş veya gün içinde değiştirilmişse etiket hazır bulunacaktır. Yeni eklenmiş bir enstrüman için içerik sınırlandırılmış olabilir, ama tüm içerik ertesi sabahki temel veri yüklemesinde mevcut olacaktır. BasicDataTradable (Temel Veri-İşlem Yapılabilir Enstrüman Verisi) Bu mesaj,işlem gören kıymetlere yönelik olmayan genel veri alanları içermektedir. İleti her türlü BasicDataShare, BasicDataDerivative vb. mesaj tiplerinden önce gönderilir. İşlem yapılabilir varlığın Id si, tekabül eden BasicDataShare, BasicDataDerivative vb. için olan Id ile aynıdır. Mesaj tipi: BDt Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Id, bir enstrümanın 14

15 15 unique kimlik tanıtıcısını işaret eder. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. MarketId Mk Id 10 Piyasa için olan Id yi ifade eder. InstrumentSourceId INi String 32 İşlem yapılabilir olan enstrüman için enstrüman seviye kaynağının kimlik tanıtıcısını belirtir. Symbol SYm String 32 İşlem takip sembolü, kod veya kısaltılmış isimdir. Name NAm String 80 İsim veya açıklamadır. AbbreviatedName SNm String 32 Enstrüman ismidir. IssuerId ISi Id 10 İhraççının kimliğidir. Bu, ihraççı için idcode u ifade eder. IssueCurrency CUi String 3 İhraç para birimidir. TradingCurrency CUt String 3 İşlem görme para birimidir. PriceType PRt PriceType 1 Fiyat tipidir (parasal tutar veya getiri). VolumeDimension VOd VolumeDimension 1 Miktarın boyutudur. ListingDate LDa Date 8 Piyasada veya emir defterinde işlem yapmaya izin verilen tarihtir. TradedThroughDate TTd Date 8 Piyasada veya emir defterinde işlem yapmanın sona erdiği tarihtir. InstrumentExternalText IEt String 80 Enstrüman seviyesine ait olan serbest metindir. NominalValue NMv Float 13, 6 Nominal değerdir. TickSizeTableId ITSz Id 10 TickSizeTable (Fiyat Adımı Tablosu) kimliğidir. Bu alan, BasicDataTickSizeTable (Temel Veri- Fiyat Adımı Tablosu) mesajının Id sini ifade eder. NoOfDecPrice NDp Integer 1 Fiyattaki ondalık sayıların sayısıdır. 0-6 arasında bir değerdir. Ondalık sayıların sayısının bir emir ve bir işlem için değişiklik

16 16 gösterebileceğini unutmayınız. NoOfDecTradePrice NDTp Integer 1 İşlem fiyatındaki ondalık sayıların sayısıdır. 0-6 arasında bir değerdir. Ondalık sayıların sayısının bir emir ve bir işlem için değişiklik gösterebileceğini unutmayınız. ClearingVenueId CLId Id 10 Bir takas yerinin id kodunu ifade eder. Bu emir defteri için varsayılan takas yeri id sidir. Country CNy String 2 Ülke kodudur, ISO alfa-2. NoOfSettlementDays SSc Integer 2 Uzlaşma programıdır. (T+x). SecurityType STy SecurityType 2 Enstrüman tipidir. Automatch AUm YesNo 1 Otomatik eşleştirmedir. TradeReportsAllowed TRa YesNo 1 Özel işlem raporlarına izin verilip verilmediğini belirtir. PretradeAnonymity PTa YesNo 1 İşlem öncesinde gerçek ismin saklanması durumudur. PosttradeAnonymity PTb PosttradeAnonymity1 İşlem sonrasında gerçek ismin Type saklanması durumudur. MarketSegment MSe Id 10 Bu alan spesifik bilgi kaynağının bir eşleştirmesini sunan bir BasicDataTableEntry (Temel Veri- Tablo Girdisi) nin Id sini ifade eder. HotInserted HOt Boolean Eğer enstrüman yeni eklenmiş veya gün içinde değiştirilmişse etiket hazır bulunacaktır. Yeni eklenmiş bir enstrüman için içerik sınırlandırılmış olabilir, ama tüm içerik ertesi sabahki temel veri yüklemesinde mevcut olacaktır. LotSize LSz Float 6, 3 Lot büyüklüğüdür. ShortSellValidation SSv ShortSellValidation 3 Açığa satışa izin verilip verilmediğini belirtir. MinimumLot MLm Integer 10 Minimum emir miktarıdır. MaximumLot MLt Integer 10 İzin verilen maksimum emir miktarıdır.

17 TradingSession TRId Id 10 TradingSession (Seans) ın unique kimliğidir. BasicDataTableEntry mesajında Id tanımlanmıştır. MarketMaker MMk Idlist 40 Enstrüman için Piyasa yapıcı id listesidir. Benzersiz Id ler BasicDataParticipant (Temel Veri- Üye) mesajında tanımlanan Id yi ifade eder. TradingMethod TRm String 16 Enstrüman için işlem görme metodudur. GrossSettlement GRs YesNo 1 Enstrüman brüt olarak takas edilmiştir. BasicDataTradable Supplementary (Temel Veri-İşlem Yapılabilir Enstrümanlar için Tamamlayıcı Bilgi) Bu mesaj, bir işlem yapılabilir olan için tamamlayıcı temel verileri içerir. Mesaj tipi: BDTr Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Id, bir enstrümanın unique kimlik tanıtıcısını ifade eder. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. Isin ISn String 12 ISIN aktif varlıkların, ISO 6166 standardı uyarınca kesin olarak bir uluslar arası tanımlamasıdır. ISIN, Uluslar arası Menkul Kıymetler Kimlik Numarasını temsil etmektedir. ISIN kodlarının format vb. konuları hakkında daha detaylı bilgi için Ekler bölümüne bakınız. BasicDataUnderlyingInfo (Temel Veri-Dayanak Varlık Bilgileri) Bu mesaj, veriyi Dayanak Varlık Enstrümanları için muhafaza eder. Mesaj tipi: BDUi 17

18 Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Id, TIP deki bir dayanak varlık enstrümanının unique kimlik tanıtıcısını işaret eder. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. UnderlyingId ULi Id 10 İşlem yapılabilir olan dayanak varlık enstrümanının idcode una işaret eder. Description DSc String 200 Bu alan dayanak varlık enstrümanı ile bağlantılıdır. HotInserted HOt Boolean Eğer enstrüman yeni eklenmiş veya gün içinde değiştirilmişse etiket hazır bulunacaktır. Yeni eklenmiş bir enstrüman için içerik sınırlandırılmış olabilir, ama tüm içerik ertesi sabahki temel veri yüklemesinde mevcut olacaktır. 4.4 Temel Veri - Endeks, Listeler ve Sektörler: Enstrüman Grupları BasicDataList (Temel Veri-Liste) Bu mesaj, temel veriyi listeler için muhafaza eder. Mesaj tipi: BDLi Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataList için olan Id listeyi unique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. Bir liste için kaynak id, hacim listesi id sidir. Bir Liste birden fazla ListHeadins de görülebileceği için, aynı SourceId nin bu BasicDataList mesaj tipisinde birden çok kez kullanılabileceğini unutmayın. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. ParentId PAi Id 10 Ana bir nesnenin bir hiyerarşi içindeki id sidir. Symbol SYm String 32 İşlem sembolü, kodu veya kısaltılmış isimdir. Name NAm String 80 İsim veya açıklamadır. 18

19 Currency LCy String 3 Genel para birimi alanıdır. TurnoverCalculationEnabled TCe YesNo 1 Hacim hesaplamasının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirtir. BasicDataSector (Temel Veri-Sektör) Bu mesaj, sektör sınıflandırma bilgilerini taşır. Sınıflandırma sektörleri ağaç-tipi bir yapı içinde sıralanmışlardır. ParentId ana nodun Id sini ifade eder. Sektörler spesifik hiçbir kaynağa ait değildir. Mesaj tipi: BDs Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataSector için olan Id sektörü unique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. Bir sektör için kaynak id dir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. Symbol SYm String 32 İşlem takip sembolü, kod veya kısaltılmış isimdir. Name NAm String 80 İsim veya açıklamadır. CodeLevel CDLv Integer 1 Sektör hiyerarşisinde bu sektörün konumlandırıldığı seviyedir. Eğer ParentId belirtilmişse, kod seviyesi ana sektör için belirtilmiş olan kod seviyesinden bir derece üstte olacaktır. Aksi takdirde kod seviyesi 1 olacaktır. ParentId PAi Id 10 Ana bir nesnenin bir hiyerarşi içindeki id sidir. BasicDataListMember (Temel Veri-ListeninÜyesi) Bu mesaj, bir enstrümanın bir listeye bağlantısını kurar. Mesaj tipi: BDLm Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama OrderbookId TK IDo Id 10 Bir emir defteri için unique bilgi nesnesi id sidir. Id den bir işlem yapılabilir olan için söz eder (emir defteri). 19

20 ListId TK LSi Id 10 Bağlantısı kurulmuş bir hacim listesi nesnesine ilişkindir. Id den bir liste için söz eder. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. HotInserted HOt Boolean Eğer enstrüman yeni eklenmiş veya gün içinde değiştirilmişse etiket hazır bulunacaktır. Yeni eklenmiş bir enstrüman için içerik sınırlandırılmış olabilir, ama tüm içerik ertesi sabahki temel veri yüklemesinde mevcut olacaktır. BasicDataSectorMember (Temel Veri-Sektör Üyesi) Bu mesaj, bir enstrümanın bir sektöre bağlantısını kurar. Mesaj tipi: BDSm Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama OrderbookId TK IDo Id 10 Bir emir defteri için unique bilgi nesnesi id sidir. Id den bir işlem yapılabilir olan için söz eder (emir defteri). SectorId TK SId Id 10 Id den bir sektör için söz eder. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. BasicDataIndex (Temel Veri-Endeks) Bu mesaj, temel veriyi Endeks için muhafaza eder. Mesaj tipi: BDIn Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataSector için olan Id dizini uniqueunique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. 20

21 SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. Symbol SYm String 32 İşlem sembolü, kodu veya kısaltılmış isimdir. Name NAm String 80 İsim veya açıklamadır. Currency LCy String 3 Genel para birimi alanıdır. PopulationType POt Integer 10 Bu alan spesifik bilgi kaynağının bir eşleştirmesini sunan bir BasicDataTableEntry nin IdCode unu ifade eder. CalculationType TYc Integer 10 Bu alan spesifik bilgi kaynağının bir eşleştirmesini sunan bir BasicDataTableEntry nin IdCode unu ifade eder. IndexType ITy Integer 10 Bu alan spesifik bilgi kaynağının bir eşleştirmesini sunan bir BasicDataTableEntry nin IdCode unu ifade eder. IndexPriceType IPt Integer 10 Bu alan spesifik bilgi kaynağının bir eşleştirmesini sunan bir BasicDataTableEntry nin IdCode unu ifade eder. IndexStatus Is Integer 10 Bu alan spesifik bilgi kaynağının bir eşleştirmesini sunan bir BasicDataTableEntry nin IdCode unu ifade eder. IndexOwner Io Id 10 BIST veya BIST-Olmayan dizin olup olmadığını belirtir (BasicDataTableEntry den id). DisseminationInterval Di Integer 4 HotInserted HOt Boolean Eğer enstrüman yeni eklenmiş veya gün içinde değiştirilmişse etiket hazır bulunacaktır. Yeni eklenmiş bir enstrüman için içerik sınırlandırılmış olabilir, ama tüm içerik ertesi sabahki temel veri yüklemesinde mevcut olacaktır. SectorId SId Id 10 21

22 BasicDataIndexSupplementary (Temel Veri-Endeks Tamamlayıcı) Bu mesaj, dizin için tamamlayıcı temel veriler içerir. Mesaj tipi: BDIp Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Id, bir dizinin unique kimlik tanıtıcısını işaret eder. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. Isin ISn String 12 ISIN aktif varlıkların, ISO 6166 standardı uyarınca kesin olarak bir uluslararası tanımlamasıdır. ISIN, Uluslararası Menkul Kıymetler Kimlik Numarasını temsil etmektedir. ISIN kodlarının format vb. konuları hakkında daha detaylı bilgi için Ekler bölümüne bakınız. BasicDataIndexMember (Temel Veri-Endeks Üyesi) Bu mesaj, bir enstrümanla endeks bağlantısını kurar. Mesaj tipi: BDIm Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama OrderbookId TK IDo Id 10 Bir emir kitabı için unique bilgi nesnesi id sidir. IdCode dan bir işlem yapılabilir olan için söz eder (emir defteri). IndexId TK IXi Id 10 Bağlantısı yapılmış bir endeks nesnesine ilişkindir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. 4.5 Temel Veri - Muhtelif BasicDataTableEntry (Temel Veri-Tablo Girdisi) Bu bir genel tablo girdisi mesaj tipidir. Durdurma kodları (işlem görme duraklamasındaki kodlar), bildirim kodları, özel işlem türleri vb. gibi bütünleyici durağan bilgileri kapsar. 22

23 BasicDataTableEntry mesaj tipinin amacı kimlik tanıtıcılar için, garanti edilmiş olan durdurma kodlarının, bildirim kodlarının veişlem türlerinin tüm kaynaklar açısından unique olmasını sağlamaktır. Kimlik tanıtıcıları diğer kaynaklar tarafından kullanılanlarla çakışabilecek durumda olan her bir kaynağın kendi özel işlem tipi setine vb. sahip olması dolayısıyla bu gereklidir. Eşanlı mesaj tiplerinde, işlem türleri vb. için kimlik tanıtıcılar, bir BasicDataTableEntry varlığından söz eder ve üstelik bu varlık, kaynak spesifik bilgilere dikkat çeker. Dolayısıyla, bilgi alıcılar kaynak spesifik işlem tipini vb. tanımlamak amacıyla bir eşleştirme tablosu şeklinde temel veri bilgilerinin bir parçası olarak gönderilecek olan BasicDataTableEntry mesaj tiplerini kullanmalıdırlar. Not 1. The BasicDataTableEntry mesaj tipi temsilci bilgileri için kullanılmamaktadır. TableEntryType (Tablo Girdisi Tipi) alanı temsilciler için bir değer içermekte, fakat bu kullanılmamaktadır. Mesaj tipi: BDTe Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataTableEntry için olan Id girdiyi unique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. TableEntryType TEt TableEntryType 2 Tablo girdisi tipini tanımlar. Symbol SYm String 32 İşlem takip sembolüü, kod veya kısaltılmış isimdir. Name NAm String 80 İsim veya açıklamadır. BasicDataIssuer (Temel Veri-İhraççı) Bu mesaj, bir ihraççı için temel veriler içerir. Mesaj tipi: BDIs Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Bir ihraççı için olan Id, ihraççıyı unique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. İhraççı id sidir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. Symbol SYm String 32 İşlem takip sembolü, kod veya kısaltılmış isimdir. 23

24 Name NAm String 80 İsim veya açıklamadır. İhraççının tam ismidir. Country CNy String 2 Ülke kodudur, ISO alfa-2. BasicDataTickSizeTable (Temel Veri-Fiyat Adımı Tablosu) Bu mesaj, Temel Veri-İşlem Yapılabilir Olanlar da her bir emir kitabının ifade ettiği tick büyüklüğü tablolarının bilgisini yayar. Mevcut tick büyüklüğü tablosu kapsamındaki farklı tick genişlikleri ve seviyelerine dair bilgi, BasicDataTickSizeEntry (Temel Veri-Fiyat Adımı Girdisi) mesaj tipi yoluyla yayılacaktır. Mesaj tipi: BDTs Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataTickSizeTable için olan Id girdiyi unique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. SourceSystem K s Integer 2 Kaynak Dizgedir. Name NAm String 80 İsim veya açıklamadır. BasicDataTickSizeEntry (Temel Veri-Fiyat Adımı Girdisi) Bu mesaj, BasicDataTickSizeTable (Temel Veri-Tick(fiyat adımı) Tablosu) mesaj tipindeki mevcut fiyat adımı tablosu için farklı tick(fiyat adımı) büyüklükleri ve seviyelerine dair bilgiyi içermektedir. Mesaj tipi: BDTz Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Bu alan, BasicDataTickSizeTable mesaj tipinin Id sine işaret eder. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. TickSize TSz Float 13, 6 Tick(fiyat adımı) büyüklüğüdür. PriceFrom PFr Float 13, 6 Seviyedeki tick(fiyat adımı) büyüklüğü başlama fiyatıdır. PriceTo PTo Float 13, 6 Seviyedeki tick(fiyat adımı) büyüklüğü bitiş fiyatıdır. 24

25 BasicDataClearingVenue (Temel Veri-Takas Yeri) Bu mesaj, takas yeri bilgilerini içermektedir. Mesaj tipi: BDCv Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataClearingVenue için olan Id varlığı unique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. BasicDataClearingVenue için kaynak id, kaynaktaki varlığı tanımlar. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. Symbol SYm String 32 İşlem sembolü, kodu veya kısaltılmış isimdir. Name NAm String 80 İsim veya açıklamadır. BasicDataParticipant (Temel Veri-Üye) Bu mesaj, üye bilgilerini içermektedir. Mesaj tipi: BDp Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. BasicDataParticipant için olan Id, varlığı unique biçimde tanımlar. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. Symbol SYm String 32 İşlem takip sembolü, kod veya kısaltılmış isimdir. Name NAm String 80 İsim veya açıklamadır. ParticipantType PAt Id 10 Üye tipidir. Bu alan, kaynak spesifik bilgiye bir eşleştirme sağlayan bir BasicDataTableEntry nin Id sini ifade eder. 25

26 BicCode BIc String 11 BIC kodudur. Eğer takas kuruluşu da bir üye ise, opsiyonel üye id sidir. GrossSettlement GRs YesNo 1 Enstrüman brüt olarak takas edilmiştir. BasicDataNonTradingDays (Temel Veri-İşlem Günü Harici Günler) Bu mesaj, gerek bir İşlem Günü, gerekse İşlem Günü Harici bir Gün hakkındaki bilgileri içermektedir. Mesaj tipi: BDTd Alan adı Anahar Etiket Tür Uzunluk Açıklama SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Id, bir piyasanın unique kimlik tanıtıcısını işaret eder. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. Date Dt Date 8 Tarihtir. DayType TDt Id 10 Gün tipini belirtir. BasicDataTradingScheme (Temel Veri-İşlem Akışı) Bu mesaj, bir piyasa için işlem akışının bilgilerini içermektedir. Mesaj tipi: BDTm Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. TradingSession TK TRId Id 10 TradingSession ın (Seans ın) benzersiz kimliğidir. Id, BasicDataTableEntry mesaj tipinde tanımlanmıştır. Id, bir seansın unique kimlik tanıtıcısını işaret eder. SourceId IK Si String 32 Kaynak dizgede nesne kimliğidir. Date Dt Date 8 Tarihtir. StateCode Ms StateCode 2 Piyasa veya emir kitabı için durum kodudur. StartTime St Time 10 Başlama zamanıdır. Durum değişikliği için başlama zamanıdır. 26

27 BasicDataSource (Temel Veri-Kaynak) Bu mesaj, Kaynak Dizgeler hakkında bilgiler içerir. SourceSystem (Kaynak Dizge) alanı bu tipinin varlıklarından söz etmektedir. Mesaj tipi: BDSr Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Id, bir kaynağın unique kimlik tanıtıcısını işaret eder. Name NAm String 80 İsim veya açıklamadır. 4.6 Eşanlı Mesajlar İşlem Bir özel işlem meydana geldiğinde Trade (İşlem) mesaj tipi gönderilir. Bu, spesifik bir özel işlem hakkında bilgiyi muhafaza eder. Mesaj tipi: t Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Id, bir işlem yapılabilir olan unique kimlik tanıtıcısını işaret eder. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. TradeNumber Tn Integer 10 İşlem numarasıdır. TradeCancel TCl YesNo 1 İşlem iptal işaretidir. TimeExec t Time 10 Zamandır, uygulama zamanıdır. TimestampAgreement Ta Time 10 Anlaşma zamanıdır. TimestampTradeCancel TCt Time 10 İşlem iptal zamanıdır. TimestampDissemination TDi Time 10 İşlemin kaynak dizgede halka açık hale getirilmiş olduğu zamandır. SettlementDate Sd Date 8 27

28 Price p Float 13, 6 Fiyattır. Volume v Float 13, 6 Miktardır. TradeBuyer Tb String 6 Alıcının ismidir. TradeSeller Ts String 6 Satıcıdır. TradeType Tt Id 10 İşlem tipidir. Özel İşlem türlerine dair bilgi, temel veri tablo girdisi işlemi yoluyla yayılır. Bu alan spesifik bilgi kaynağının bir eşleştirmesini sunan bir BasicDataTableEntry (Temel Veri-Tablo Girdisi) nin Id sini ifade eder. Otomatik eşleştirmesi yapılmış işlemler için hiçbir TradeType (İşlem Tipi) tahsis edilmemiştir. TradeClass Tc TradeClass 1 İşlem sınıfıdır. TradeUpdatesLastPaid Ul YesNo 1 Emir defterinde yapılan son ödeme için İşlem güncellemeleridir. TradeUpdatesHighLow Uh YesNo 1 İşlem güncellemeleridir. yüksek/düşük TradeUpdatesTurnover Uv YesNo 1 Bir emir defteri için İşlem güncellemeleri hacmidir. LatestTrade Lt YesNo 1 Bu alan, zaman içinde tek bir noktada gerçekleştirilmiş ama daha sonra yayımlanmış İşlemler için eksik olabilir (gecikmeli yayın). DateExec Dx Date 8 Eğer bu etiket mevcut ise, TimeExec bu tarihi ifade eder. DateAgreement Da Date 8 Eğer bu etiket mevcut ise, TimestampAgreement bu tarihi ifade eder. DateDissemination DDi Date 8 Eğer bu etiket mevcut ise, TimestampDissemination bu tarihi ifade eder. DateTradeCancel DCt Date 8 Eğer bu etiket mevcut ise, 28

29 TimestampTradeCancel bu tarihi ifade eder. TradeId Ti String 16 İşlem kimlik tanıtıcısıdır. Kaynak Dizgede bir işlemi unique biçimde tanımlayan bir kimlik tanıtıcısıdır. AggressiveParty Ag Char 1 Bir işlemdeki işlemin olmasına sebep olan tarafı belirtir; B = Alış, S = Satış. TradeStatistics1 (İşlem İstatistikleri 1) İşlem istatistikleri mesaj tipi bir özel işlem meydana geldiğinde ortaya çıkar. Bir emir defteri için güncel İşlem istatistikleri durumu hakkında bilgileri kapsar. Bir işlem istatistikleri mesaj tipi OrderbookFlush etiket takımıyla gönderilebilir. Bu, müşterinin özel işlem ile alakalı tüm istatistikleri sıfırlamak zorunda olduğunun bir belirtisidir. Mesaj tipi: u Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Id, bir enstrümanın unique kimlik tanıtıcısını işaret eder. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. TimeExec t Time 10 Zamandır, uygulama zamanıdır. LastPrice Pl Float 13, 6 Son ödenen fiyattır. DiffLastPrice Pd Float 13, 6 Son kapanıştan itibaren ödenen fiyatın değişimidir. OrderbookFlush Of Boolean Bu etiket kendiliğinden gönderilmiştir ve bu emir defteri için İşlem ile alakalı tüm verilerin yeniden ayarlanmak zorunda olduğunu belirtir. DiffDayPer Dd Float 13, 6 Önceki günden itibaren olan, yüzde olarak değişikliktir. TradeStatistics2 (İşlem İstatistikleri 2) İşlem istatistikleri mesaj tipi bir işlem meydana geldiğinde ortaya çıkar. Bir emir defteri için güncel İşlem istatistikleri durumu hakkında bilgileri kapsar. Bir İşlem istatistikleri mesaj tipi OrderbookFlush etiket takımıyla gönderilebilir. Bu, müşterinin işlem 29

30 ile alakalı tüm istatistikleri sıfırlamak zorunda olduğunun bir belirtisidir. Mesaj tipi: v Alan adı Anatar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Id, bir enstrümanın unique kimlik tanıtıcısını işaret eder. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. TimeExec t Time 10 Zamandır, uygulama zamanıdır. FirstPrice Pf Float 13, 6 İlk ödenen fiyattır. LastPrice Pl Float 13, 6 Son ödenen fiyattır. HighPrice Ph Float 13, 6 Yüksek fiyattır. LowPrice LOp Float 13, 6 Düşük fiyattır. DiffLastPrice Pd Float 13, 6 Son kapanıştan itibaren ödenen fiyatın değişimidir. LastTradeReportPrice LTRp Float 13, 6 Son özel işlem raporunun fiyatıdır. OrderbookFlush Of Boolean Bu etiket kendiliğinden gönderilmiştir ve bu emir defteri için İşlem ile alakalı tüm verilerin yeniden ayarlanmak zorunda olduğunu belirtir VWAP Wp Float 13, 8 OrderbookSummary (Emir Defteri Özeti) mesaj tipinde, ClosingVWAP (Kapanış hacim ağırlıklı ortalama fiyatı) alanında temsil edilmiş VWAP in eşanlı hesaplamasıdır. VWAP hesaplaması, otomatik olarak eşleştirilişlemlere dayanır. VWAPDiffPer Wd Float 13, 8 Daha önceden yayımlanmış VWAP den itibaren olan, yüzde cinsinden değişikliktir. DiffDayPer Dd Float 13, 6 Önceki günden itibaren olan, yüzde olarak değişikliktir. ClosingAuctionPrice CLp Float 13, 6 Kapanış müzayedesi için kapanış fiyatıdır. 30

31 TradeStatistics3 (İşlem İstatistikleri 3) İşlem istatistikleri mesaj tipi bir özel işlem meydana geldiğinde ortaya çıkar. Bir emir defteri için güncel İşlem istatistikleri durumu hakkında bilgileri kapsar. Bir İşlem istatistikleri mesaj tipi OrderbookFlush etiket takımıyla gönderilebilir. Bu, müşterinin işlem ile alakalı tüm istatistikleri sıfırlamak zorunda olduğunun bir belirtisidir. Mesaj tipi: w Alan adı Anahtar tiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Id, bir enstrümanın unique kimlik tanıtıcısını işaret eder. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. TimeExec t Time 10 Zamandır, uygulama zamanıdır. FirstPrice Pf Float 13, 6 İlk ödenen fiyattır. LastPrice Pl Float 13, 6 Son ödenen fiyattır. HighPrice Ph Float 13, 6 Yüksek fiyattır. LowPrice LOp Float 13, 6 Düşük fiyattır. DiffLastPrice Pd Float 13, 6 Son kapanıştan itibaren ödenen fiyatın değişimidir. NumberOfTrades q Integer 8 İşlem sayısıdır. AccumulatedVolume o Float 16, 6 Birikmiş miktardır. ReportedVolume Rq Float 16, 6 Rapor edilmiş miktardır. AccumulatedTurnover f Float 16, 6 Birikmiş hacimdir. ReportedTurnover Rt Float 16, 6 Rapor edilmiş hacimdir. LastTradeReportPrice LTRp Float 13, 6 Son özel işlem raporunun fiyatıdır. LastTradeReportQuantity LTRq Integer 10 Son özel işlem raporunun miktarıdır. OrderbookFlush Of Boolean Bu etiket kendiliğinden gönderilmiştir ve bu emir defteri için işlem ile alakalı tüm 31

32 verilerin yeniden ayarlanmak zorunda olduğunu belirtir. VWAP Wp Float 13, 8 OrderbookSummary (Emir Defteri Özeti) mesaj tipinde, ClosingVWAP (Kapanış hacim ağırlıklı ortalama fiyatı) alanında temsil edilmiş VWAP in gerçek zamanlı hesaplamasıdır. VWAP hesaplaması, otomatik olarak eşleştirilen işlemlere dayanır. VWAPDiffPer Wd Float 13, 8 Daha önceden yayımlanmış VWAP den itibaren olan, yüzde cinsinden değişikliktir. NumberOfTradeReports Qr Integer 8 Özel işlem raporu istatistiklerini güncellemeye elverişli olan özel işlem raporlarının sayısıdır. DiffDayPer Dd Float 13, 6 Önceki günden itibaren olan, yüzde olarak değişikliktir. TWAP Tp Float 13, 6 Yapılandırılmış bir zaman periyodu için hesaplanmış olan, Miktar ağırlıklı ortalama fiyattır. ClosingAuctionPrice CLp Float 13, 6 Kapanış müzayedesi için kapanış fiyatıdır. LastVolume Lv Float 13, 6 Son işlem görmüş miktardır. RemainingQuantity AQs Float 13, 6 Olağanüstü enstrüman serilerinde kalan miktardır (Örneğin; Halka arz, toptan satış veya resmi müzayede). Orderbook1 (Emir Defteri 1) Daha detaylı bilgi için lütfen Orderbook3 e bakınız. Mesaj tipi: o Alan adı Anahtar Etiket Tr Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Id, bir enstrümanın unique kimlik tanıtıcısını işaret eder. 32

33 SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. TimeExec t Time 10 Zamandır, uygulama zamanıdır. OrderbookFlush Of Boolean Bu etiket kendiliğinden gönderilmiştir ve bu emir defteri için emir ile alakalı tüm verilerin yeniden ayarlanmak zorunda olduğunu belirtir. BidLevelDeleted c Integer 3 Seviye sayısı n olanın alış tarafı silinmiştir. Bu alan aynı mesaj tipinde birden fazla kez görünebilir. AskLevelDeleted e Integer 3 Seviye sayısı n olanın satış tarafı silinmiştir. Bu alan aynı mesaj tipinde birden fazla kez görünebilir. BidPriceDiff d Float 13, 6 Önceki işlem gününden beri en iyi alış fiyatı (seviye 1) değişikliğidir. BidPriceAtLevel b Ifloat 13, 6 Belirlenmiş seviyedeki alış fiyatıdır. Bu alan aynı mesaj tipinde birden fazla kez görünebilir. AskPriceAtLevel a Ifloat 13, 6 Belirlenmiş seviyedeki satış fiyatıdır. Bu alan aynı mesaj tipinde birden fazla kez görünebilir. Orderbook2 (Emir Defteri 2) Daha detaylı bilgi için lütfen Orderbook3 e bakınız. Mesaj tipi: p Alan adı Anahtar Etiket Tür Uzunluk Açıklama Id TK i Id 10 Bu alan bir temel veri varlığını ifade eder. Id, bir enstrümanın unique kimlik tanıtıcısını işaret eder. SourceSystem TK s Integer 2 Kaynak Dizgedir. TimeExec t Time 10 Zamandır, uygulama zamanıdır. OrderbookFlush Of Boolean Bu etiket ayrı olarak gönderilmiştir ve bu emir defteri için emir ile alakalı tüm verilerin yeniden ayarlanmak zorunda olduğunu belirtir. BidLevelDeleted c Integer 3 Seviye sayısı n olanın alış tarafı silinmiştir. Bu alan aynı mesaj 33

34 tipinde birden fazla kez görülebilir. AskLevelDeleted e Integer 3 Seviye sayısı n olanın satış tarafı silinmiştir. Bu alan aynı mesaj tipinde birden fazla kez görülebilir. BidPriceDiff d Float 13, 6 Önceki işlem gününden beri en iyi alış fiyatı (seviye 1) değişikliğidir. BidPriceAtLevel b Ifloat 13, 6 Belirlenmiş seviyedeki alış fiyatıdır. Bu alan aynı mesaj tipinde birden fazla kez görülebilir. BidVolumeAtLevel g Ifloat 13, 6 Belirlenmiş seviyedeki alış miktarıdır. Bu alan aynı mesaj tipinde birden fazla kez görülebilir. BidOrdersAtLevel h Iinteger 10 Belirlenmiş seviyedeki alış emri sayısıdır. Bu alan aynı mesaj tipinde birden fazla kez görülebilir. AskPriceAtLevel a Ifloat 13, 6 Belirlenmiş seviyedeki satış fiyatıdır. Bu alan aynı mesaj tipinde birden fazla kez görülebilir. AskVolumeAtLevel j Ifloat 13, 6 Belirlenmiş seviyedeki satış miktarıdır. Bu alan aynı mesaj tipinde birden fazla kez görülebilir. AskOrdersAtLevel k Iinteger 10 Belirlenmiş seviyedeki satış emirleri sayısıdır. Bu alan aynı mesaj tipinde birden fazla kez görüebilir. Orderbook3 (Emir Defteri 3) Orderbook mesaj tipi işlem yapılabilir olan bir enstrüman için fiyat seviyesi güncellemeleri içerir. Bu mesaj, TIP yayınındaki en yaygın mesaj tipidir ve kompakt olmanın yanı sıra aynı zamanda ayrıştırılması ve işleme tabi tutulması kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Orderbook mesaj tipi sadece değiştirilmiş olan bilgileri içerir; müşteri emir defterinin durumunu korumak ve de değiştirilmiş fiyat seviyelerini mesaj tipinden güncellemek zorundadır. Bir orderbook mesaj tipi birden fazla seviyeyi kapsayabilir. Bir Orderbook mesaj tipine dair olan bu örnekte diğer seviyeler değiştirilmemiş halde bırakılmışken, ilk alış seviyesi ise değiştirilmiştir. p;i375;s2;t ;h1:1;b1:60.00;g1:400; Bu örnekte, satış seviyeleri 1-3 değişmiş ve de satış seviyesi 4 silinmiştir. p;i54;s2;t ;a1:34.5;j1:4000;k1:6;a2:35;j2:7000;k2:10;a3:35.5;j3:3000;k3:4;e4; 34

Pay Piyasası Veri Yayın Sistemi Bilgilendirme Toplantısı 14 Kasım 2014

Pay Piyasası Veri Yayın Sistemi Bilgilendirme Toplantısı 14 Kasım 2014 Pay Piyasası Veri Yayın Sistemi Bilgilendirme Toplantısı 14 Kasım 2014 Ajanda Teknolojik Dönüşüm Programı Takvimi Veri Yayın Sisteminde Oluşan Farklılıklar (GMI-TIP) Pazarlama ve Satış Açısından Yenilikler

Detaylı

MATRİKS VERİ TERMİNALİ KULLANIM KILAVUZU

MATRİKS VERİ TERMİNALİ KULLANIM KILAVUZU MatriksMatriksMatriksMatriksM atriksmatriksmatriksmatriksmat riksmatriksmatriksmatriksmatrik smatriksmatriksmatriksmatriks MatriksMatriksMatriksMatriksM atriksmatriksmatriksmatriksmat riksmatriksmatriksmatriksmatrik

Detaylı

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir.

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir. Genelge No: 285 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 8 Ağustos 2008 Konu: Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esasları. Sayın Üyemiz, Tahvil ve Bono Piyasası nda halihazırda hatalı emir girişi sonucu

Detaylı

İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi

İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi www.imkb.gov.tr İçindekiler Önsöz 1 İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda Uygulanan İşlem Yöntemleri 2 Öncelik Kuralları 3 Sürekli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (Üçüncü Bölüm) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 3 Sayfa 2 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Bölüm 3 Sayfa

Detaylı

GÜN ÖNCESİ PİYASASI KULLANICI KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GÜN ÖNCESİ PİYASASI KULLANICI KILAVUZU

GÜN ÖNCESİ PİYASASI KULLANICI KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GÜN ÖNCESİ PİYASASI KULLANICI KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GÜN ÖNCESİ PİYASASI KULLANICI KILAVUZU ELEKTRİK PİYASALARI İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 1 İÇİNDEKİLER 1GİRİŞ... 3 2GÜN ÖNCESİ PİYASASI GENEL ESASLAR...3 3SÜREÇLER...

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

www.katilimendeksi.org/katilim30 KATILIM 30 ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI

www.katilimendeksi.org/katilim30 KATILIM 30 ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI KATILIM 30 KURAL KİTAPÇIĞI 1. AMAÇ Katılım 30 Endeksi Katılım Bankalarının çalışma prensipleri gereğince, müşterilerinin yatırım yapabileceği payların fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla

Detaylı

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası b) Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler.

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası b) Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler. 18. TAHVİL VE BONO PİYASASI İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası, sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

gerçekleştirilmesi ile mülkiyet hakkı ve nakit hesaplarının tutulması hizmetlerine ilişkin düzenlemeler

gerçekleştirilmesi ile mülkiyet hakkı ve nakit hesaplarının tutulması hizmetlerine ilişkin düzenlemeler DÜZENLEMELER Doküman No: 10SZ02 X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilecek mülkiyet haklarına ilişkin alım-satım emirlerinin gerçekleştirilmesi ile mülkiyet hakkı ve nakit hesaplarının tutulması

Detaylı

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ 6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Borsalar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi

Detaylı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı Doküman Yayın Tarihi : 22.04.2011 Revizyon: V01 Copyright 2006 ITG Ltd. Bütün hakları saklıdır. Bu belge ITG Ltd. firmasının özel bilgilerini içermektedir.

Detaylı

Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği an arasında geçen süre Seans olarak adlandırılır.

Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği an arasında geçen süre Seans olarak adlandırılır. 13. İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASALARI 13.1 Hisse Senetleri Piyasası nın İşleyişi İle İlgili Tanımlar 13.1.1 Seans Kavramı Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi Genelge No : 433 Çıkarıldığı Tarih : 19.07.2013 Yürürlük Tarihi : 05.08.2013 Yapılan Değişiklikler : 30.09.2013 tarihli ve 438 No lu Genelge

Detaylı

Madde 4.3 te verilen yöntemle belirlenmiş Operasyonel Kayıt bakiyesi; Pozisyon kapama tuşu kullanılarak Yatırım Hesabı içerisinde pozisyon kapama;

Madde 4.3 te verilen yöntemle belirlenmiş Operasyonel Kayıt bakiyesi; Pozisyon kapama tuşu kullanılarak Yatırım Hesabı içerisinde pozisyon kapama; DÜZENLEMELER Doküman No: 10SZ02 X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilecek mülkiyet haklarına ilişkin alım-satım emirlerinin gerçekleştirilmesi ile mülkiyet hakkı ve nakit hesaplarının tutulması

Detaylı

www.katilimendeksi.org/modelportfoy KATILIM MODEL PORTFÖY ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI

www.katilimendeksi.org/modelportfoy KATILIM MODEL PORTFÖY ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI KATILIM KURAL KİTAPÇIĞI KATILIM 1. AMAÇ Katılım Model Portföy Endeksi Katılım Bankalarının çalışma prensipleri gereğince, müşterilerinin yatırım yapabileceği payların fiyat ve getiri performanslarının

Detaylı

VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II

VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Akdeniz Cad. Birsel İş Merkezi No:14 Daire: 601 Alsancak 35210 İZMİR Telefon: +90-232-481-1081 Fax: +90-232-445-6185

Detaylı

Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği an arasında geçen süre Seans olarak adlandırılır.

Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği an arasında geçen süre Seans olarak adlandırılır. 13. İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASALARI 13.1 Hisse Senetleri Piyasası nın İşleyişi İle İlgili Tanımlar 13.1.1 Seans Kavramı Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi TAHVİL VE BONO PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak

Detaylı

TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router

TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router İdeal Telekomünikasyon Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Dereboyu Cad. Naci Kasım Sok. No:7 Kat:5 Mecidiyeköy / İSTANBUL Çağrı Merkezi:0216 444 86 47 Tel : 0212 217 50 80 Fax

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi Genelge No : 433 Çıkarıldığı Tarih : 19.07.2013 Yürürlük Tarihi : 05.08.2013 Yapılan Değişiklikler : 30.09.2013 tarihli ve 438 No lu Genelge

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI

İSTANBUL ALTIN BORSASI İSTANBUL ALTIN BORSASI KIYMETLİ MADENLER PİYASASI İŞLEM ESASLARI Kıymetli Madenler Piyasası nda Hazine Müsteşarlığı tarafından standartları belirlenen standart, standart dışı ve cevherden üretim kıymetli

Detaylı

BIST - NASDAQ PROJESİ FAZ 1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

BIST - NASDAQ PROJESİ FAZ 1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BIST - NASDAQ PROJESİ FAZ 1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9 MART 2015 Nasdaq Projesi Takvimi - I Nasdaq Projesi Takvimi - II Paydaşlarla Toplantılar / Sunumlar TARİH TOPLANTI / SUNUM DAVETLİLER Şubat 2014 Nasdaq

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete No: 22559 Sermaye Piyasası Kurulu ndan: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında faaliyet

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi Genelge No : 433 Çıkarıldığı Tarih : 19.07.2013 Yürürlük Tarihi : 05.08.2013 Yapılan Değişiklikler : 30.09.2013 tarihli ve 438 No lu Genelge

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı