14. HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİLGİSAYARLI ALIM - SATIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14. HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİLGİSAYARLI ALIM - SATIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ"

Transkript

1 14. HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİLGİSAYARLI ALIM - SATIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 14.1 Giriş Ekranı Üyeler Hisse Senetleri Piyasası Bilgisayarlı Alım-Satım Sistemine Sisteme Giriş ekranından kendilerine ait olan kullanıcı kod ve şifrelerini kullanarak bağlanırlar. 340

2 14.2 Piyasa İzleme Ekranı Temsilciler piyasayı sürekli olarak güncellenen "Piyasa İzleme" ekranından takip edebilir.temsilci en fazla ilgi duyduğu hisseleri sırası ile girerek ekranını kişiselleştirebilir. Hisse Kodu, Özellik Kodu, En İyi Alış Fiyatındaki Toplam Lot, En İyi Alış Fiyatı, En İyi Satış Fiyatı, En İyi Satış Fiyatındaki Toplam Lot, En Düşük İşlem Fiyatı, En Yüksek İşlem Fiyatı, Son İşlem Fiyatı, Ağırlıklı Ortalama Fiyat ve Toplam İşlem Miktarı bu ekranda yer alan bilgilerdir. Ekranın sol üst köşesindeki Ulusal ifadesi hangi piyasayı gördüğümüzü ifade etmektedir. Her bir piyasa nın ayrı bir alanı mevcuttur. Ulusal Piyasa sayfası da alt alta çok sayıda sayfadan oluşmaktadır. 341

3 Tek fiyat yöntemiyle işlem gören hisselerde(hisse Kodları: ISKUR ve KENT olanlar) emir toplama aşaması süresince hisselere ait veriler yayınlanmaz ve piyasa izleme ekranında aşağıdaki gibi görüntülenir. İşlem fiyatı hesaplanıp işlemlerin yapılmasıyla birlikte bu hisselerin satırı açılır. Açılış modu ve seansı tüm hisse senetlerinde gün başında uygulandığı için bu aşamada piyasa izleme ekranında hiçbir veri yayınlanmaz. Kullanıcının kendi verdiği emirleri bölmek,değiştirmek ve iptal etmek için kullanacağı fonksiyonlar için gerekli sorgu ekranları haricindeki sorgu ekranları kullanılamaz. 342

4 Aşağıda açılış modunda piyasa izleme ekranı ve kullanılmasına izin verilen hisse sorgu ekranı görüntülenmektedir. 343

5 14.3 Hisse Sorgu "Hisse Sorgu"; bir hisse senedi ile ilgili genel bilgileri içeren bir sorgu ekranıdır. Örneğin temsilciler bu seans geçerli üst ve alt fiyat sınırlarını bu ekrandaki fiyat marjı alanından görebilirler. 344

6 Varant Sorgu ekranı da hisse sorgu ekranıyla aynı işlevi yerine getirmek üzere kullanılan bir ekrandır. Ancak Varant hisseden farklı bir menkul kıymet olduğu için bilgi alanları daha farklı kavramları barındırmaktadır. Hisse senedinde vade kavramı yokken varantta vade kavramı bulunmaktadır ve bu önemli bilgi bu sorgudan görülebilmektedir. 345

7 14.4 Fiyat Baz Sorgu Ekranı Piyasa İzleme ekranında imlecin üzerinde olduğu AKBNK.E hisse senedindeki alış ve satış fiyatı bölümlerine bakıldığında alışta sadece 8,00 satışta da sadece 8,10 fiyatı görülmektedir. Alışta veya satışta başka fiyat seviyelerinden almak veya satmak isteyen var mı? Bu sorunun cevabı Fiyat Baz Ekranındadır. "Fiyat Baz" ekranı alış ve satışta en iyi fiyattan en kötü fiyata doğru(alışta yüksekten düşüğe, satışta düşükten yükseğe doğru) sistemde beklemekte olan emirleri fiyatına göre toplayarak gösteren ekrandır. Ekranın ilk satırı piyasa izleme ekranında hisse sırasına ilişkin bilgilerin bir tekrarıdır. İkinci satıra bakıldığında AKBNK.E nin Fiyat baz ekranında alışta en üstte 8,00 TL görünürken ondan bir kötü fiyat seviyesi 7,74 tür. Daha kötü fiyatlar da fiyat önceliği sıralamasına göre devam etmektedir. Sadece en iyi 5 fiyat seviyesi görüntülenmektedir. Alıştaki en iyi iki fiyat seviyesinde bekleyen emirlerin miktarları da 8,00 TL için 2396 lot 7,74 için 1200 lottur. Bu miktarların kaç emirden oluştuğu da sorgunun ikinci satırından itibaren en solda yer alan sütundaki rakamlardan saptanabilmektedir lot 2 emrin, 1200 lotta üç emrin miktarları toplamından oluşmaktadır. Satış tarafında ise en iyi fiyat 8,10 da 7500 Lot(1 emir) ve bir sonraki kötü fiyat olan 8,12 den de 2850 Lot(1 Emir) ve daha kötü 346

8 fiyatlardaki miktarlar sıralanmaktadır. Sorgunun ortasındaki çizginin sağında ise hissede gerçekleşmiş son 5 işlem görülmektedir. Ekranın en alt satırında Kotasyon bandı yer almaktadır. Bu satırda mevcut kotasyon alış ve satış fiyatı yer almaktadır. Piyasa yapıclı işlem yöntemine dahil olmayan sıralarda (kotasyon girilemeyen sıralarda) kotasyon fiyatları alış ve satış tarafı için 0.00 olarak gösterilirken, piyasa yapıcılı işlem gören sıralarda mevcut kotasyonun alış ve satış fiyatları koyu olarak gösterilmektedir. Ekran, sürekli güncellenmektedir. 347

9 14.5 Emir Baz Sorgu Ekranı "Emir Bazında Piyasa Sorgulama" hissede açık emir olarak bekleyen emirlerin, tek tek fiyat ve zaman önceliği sırasına göre gösterildiği ekrandır Sadece ilk 5 emir görülebilir. "Emir Bazında Piyasa Sorgulama" ekranı sürekli güncellenir. Temsilci; kendisine ait emirleri yatay ve koyu, bağlı olduğu üyeye ait emirleri yatay olarak görecektir. Ortadaki çizginin sağında, ilgili hisse senedinde gerçekleşen en son 5 işlem de ekranda gözükmektedir. 348

10 Emir Baz (ÖZEL EMİRLER) Özel Emirler belirli bir miktarın üzerinde olan emirlerdir ve bu emirler yukarıda fiyat ve emir baz dosyalarına yazılmaz. Bu emirlerin ayrı bir dosyası vardır. Bu dosyada ortadaki çizginin solunda Alış Özel Emirleri sağında satış özel emirleri bulunur. Aşağıda hissede mevcut alış özel emirleri görülmektedir. 349

11 14.6 Gerçekleşen İşlemler Sorgusu "Gerçekleşen İşlemler" ekranı, bir hisse senedinde; o seans gerçekleşmiş olan bütün üyelere ait işlemlerin izlenebilmesi için kullanılır. Ekranın ilk satırı piyasa izleme ekranında hisse sırasına ilişkin bilgilerin bir tekrarıdır. İkinci satırdan itibaren en son işlemden ilk işleme doğru ters bir sıralama yapılır; örneğin en son işlem çizginin sol tarafında ikinci satırda yer almakta olan 10 lot 3,15 fiyatlı 17:09:20 de yapılan işlemdir.bu sıralamaya göre son işlemde ne alıcı ne satıcı olmadığı için sorguyu yapan temsilci tarafları görememektedir. İkinci işlemde alıcı, ikincisinde satıcı üçünsünde ise hem alıcı hem satıcı taraf mensubu olduğu aracı kurumdur. 350

12 14.7 Piyasa Özeti Ekranı Bu ekranda İMKB 100, İMKB Sınai, İMKB Hizmetler ve İMKB Mali endekslerinin değerleri, yukarıdan aşağıya doğru sıralanmıştır. En düşük yazan sütunun altında endeksin o seansta gördüğü alt değer, yanında en yüksek değer, onun yanında ise sorgu anındaki endeks rakamı bulunmaktadır. Önceki seans başlığı altında önceki seans değeri ve (+,-P) başlığı altında sorgu anındaki endeks değerinin önceki seansa göre karşılaştırmalı artış azalış değeri verilmektedir. Yanında bu artış ve azalışın yüzdesel ifadesi vardır. Bu bilgilerin yanında ise artış azalışın dünkü ikinci seansla karşılaştırması bulunmaktadır. Ayrıca ekranda, sorgunun yapıldığı seans ve önceki seanstaki işlem hacmi, işlem adedi sözleşme sayıları ile birlikte fiyatı çıkan, düşen ve aynı kalan hisse senedi sayıları görüntülenmektedir 351

13 14.8 Emir Girişi Kullanıcılar emir girişini Alış, Sat, Açığa Satış ve Kotasyon şeklinde yapabilirler. Yukarıda AKBNK.E hissesine 100 lot, 7,74 TL fiyattan bir alış emri girldiği görülmektedir. Girilen emrin fiyatı ilgili hissede alış tarafındaki en iyi fiyat (alışda en yüksek) olduğu için piyasa izleme ekranında bu fiyat seviyesindeki miktar alanı bu emrin miktarının eklenmesi sonucu artmıştır. Eğer en iyi fiyat değilse daha alt fiyat seviyesinde sıralamada yerini alacaktır. 352

14 14.9 Açık Emir "Açık Emir" ekranı, Temsilcinin, bir hisse senedindeki Lot, Kotasyon, Özel Emir pazarlarında alış veya satışta(alış ve Satış tarafları iki ayrı ekranda gösterilir) bekleyen karşılanmamış emirlerini takip edebilmesini sağlar. Ekran, işlem görmeyen emirlerin takibinin yanı sıra, emirler üzerinde yapılabilecek herhangi bir değişiklik (Emir İptali, Emir Değişikliği ve Emir Bölünmesi) için de kullanılabilir. Sorgulamayı yapan temsilcinin, "Yönetici" pozisyonunda olmaması durumunda, temsilci; yalnızca kendi verdiği emirleri izleyebilir. Diğer taraftan yönetici ise, kuruma bağlı bütün temsilcilerin veya belirli bir temsilcinin girdiği emirleri izleyebilir. 353

15 14.10 Kotasyon Girişi Piyasa yapıcılı sürekli müzayede ile işlem gören hisselerde kotasyon girişi kotasyona yetkili üye tarafından yapılmaktadır. Aşağıdaki ekranda ISDPT.V varantına alış miktarı 750 lot, alış fiyatı 26 TL; satış fiyatı 27 TL, satış miktarı 800 lot olarak girilen bir kotasyon görülmektedir. 354

16 14.11 Aktif Durum "Aktivite Dosyası", temsilcinin bir hisse senedinde gerçekleştirmiş olduğu bütün işlemleri, emir ve işlemler üzerindeki aktiviteleri (iyileştirme, bölünme, iptal vs.) sondan başa doğru izleyebilmesini sağlar. İlk satırda yeralan Toplam Alış, Toplam Satış ve Net alanlarında ilgili hissede o seans yapılmış alış ve satış yapıldığı ve bunun sonucunda ne kadar net hisse sahibi olunduğu izlenebilir. Emir No satırıyla başlayan kısımdan itibaren de üzerinde bir değişiklik veya işlem gerçekleşmiş tüm emirlere ilişkin açıklayıcı kayıtlar bulunur. Örneğin /8775 numarasıyla başlayan kayıtta numaralı satış emrinin 1500 lotunun işlem gördüğünü geri kalan miktarının ise 7500 lot olduğunu görüyoruz. 355

17 14.12 Mesaj Alanı Temsilci, bu ekranı kullanarak verdiği emirler ve gerçekleştirmiş olduğu işlemler ile ilgili mesajların yanı sıra sistemin iş istasyonuna gönderdiği diğer genel veya kullanıcıya özel mesajları da izleyebilir. Örneğin; 16:46:27 deki kayıt BUMYO.E hisse senedinin işleme kapatıldığını belirten bir Genel Yayın mesajıdır. 16:59:59 daki kayıt AFMAS.E hisse senedine girilmiş 100 Lotluk 17,55 fiyatlı bir alış emrinin kaydıdır. 356

İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi

İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi www.imkb.gov.tr İçindekiler Önsöz 1 İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda Uygulanan İşlem Yöntemleri 2 Öncelik Kuralları 3 Sürekli

Detaylı

Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği an arasında geçen süre Seans olarak adlandırılır.

Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği an arasında geçen süre Seans olarak adlandırılır. 13. İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASALARI 13.1 Hisse Senetleri Piyasası nın İşleyişi İle İlgili Tanımlar 13.1.1 Seans Kavramı Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği

Detaylı

Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği an arasında geçen süre Seans olarak adlandırılır.

Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği an arasında geçen süre Seans olarak adlandırılır. 13. İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASALARI 13.1 Hisse Senetleri Piyasası nın İşleyişi İle İlgili Tanımlar 13.1.1 Seans Kavramı Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi HİSSE SENEDİ PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans

Detaylı

Tek Fiyat İşlem Yöntemi Nedir?

Tek Fiyat İşlem Yöntemi Nedir? Tek Fiyat İşlem Yöntemi Nedir? Tek fiyat yöntemi, belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin eşleştirme yapılmaksızın İMKB Hisse Senetleri Piyasası Alım-Satım Sistemine kabul edilip, bu süre sonunda en

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TRADEBOX EĞİTİMİ 2012

TRADEBOX EĞİTİMİ 2012 TRADEBOX EĞİTİMİ 2012 İçerik Tablosu 1. Oturum Açma ve Kapatma 2. Çalışma Alanı Yaratma ve Ayarlar 3. İşlem Yapma a. Hisse İşlemleri b. Vadeli Kontrat İşlemler 4. Emir Türleri 5. Hesap Bilgileri 6. Haberler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (Üçüncü Bölüm) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 3 Sayfa 2 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Bölüm 3 Sayfa

Detaylı

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ 6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Borsalar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

İNG MENKUL ebroker Sayfa 1 / 34 İNG MENKUL EBROKER KULLANIM KLAVUZU

İNG MENKUL ebroker Sayfa 1 / 34 İNG MENKUL EBROKER KULLANIM KLAVUZU İNG MENKUL ebroker Sayfa 1 / 34 İNG MENKUL EBROKER KULLANIM KLAVUZU İNG MENKUL ebroker Sayfa 2 / 34 İNDEKS 1. EBROKER Nedir 2. E-Broker a Giriş 3) ebroker Modülü Temel Bilgiler 3.1 Hızlı Erişim Penceresi

Detaylı

ideal Portföy Modülü Kullanımı

ideal Portföy Modülü Kullanımı ideal Portföy Modülü Kullanımı v2.80 1- ideal Araç Çubuğundaki sepet şeklindeki ikona ( ) basılarak veya ana menüden tıklanarak Portföy Penceresi açılır. Ekrana aşağıdaki pencere açılır 2- Hesap eklemek

Detaylı

TURKISH YATIRIM VARANTLAR

TURKISH YATIRIM VARANTLAR VARANTLAR Opsiyon sözleşmelerinin menkul kıymetleştirilmiş halidir."yatırımcıya ödediği prim karşılığında bir menkul kıymeti, bir menkul kıymet sepetini ya da bir endeksi, vade sonunda veya vadeden önce,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete No: 22559 Sermaye Piyasası Kurulu ndan: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında faaliyet

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 1 2 Opsiyon Sözleşmeleri... 1 2.1 Opsiyon Sözleşmesinin Tanımı... 1 2.1.1 Opsiyon Sözleşmesine İlişkin Temel Kavramlar... 1 2.1.2 Opsiyon Sınıfı... 2 2.1.3 Opsiyon Tipleri... 2 2.1.4

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş İNTERNET ŞUBESİ KULLANIM KILAVUZU

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş İNTERNET ŞUBESİ KULLANIM KILAVUZU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş İNTERNET ŞUBESİ KULLANIM KILAVUZU Değerli internet şube müşterimiz, internet şubemize giriş yaptığınızda otomatik olarak hesabınıza ait portföy durumunun görüntülendiği

Detaylı

A-) A-B-C Hisse Senetleri ile İlgili İşlem Kuralları Bildirim Formu ve Tek Fiyat Yöntemi:

A-) A-B-C Hisse Senetleri ile İlgili İşlem Kuralları Bildirim Formu ve Tek Fiyat Yöntemi: Sermaye Piyasası Kurulunun 23.07.2010 tarihli kararı ile, Istanbul Menkul Kıymetler Borsası pazarlarında işlem gören hisse senetleri, Kurul ca belirlenen kriterlere göre A, B, C grubu şeklinde sınıflandırılmış

Detaylı

MATRİKS VERİ TERMİNALİ KULLANIM KILAVUZU

MATRİKS VERİ TERMİNALİ KULLANIM KILAVUZU MatriksMatriksMatriksMatriksM atriksmatriksmatriksmatriksmat riksmatriksmatriksmatriksmatrik smatriksmatriksmatriksmatriks MatriksMatriksMatriksMatriksM atriksmatriksmatriksmatriksmat riksmatriksmatriksmatriksmatrik

Detaylı

c) Şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının, MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına, karar verilmiştir.

c) Şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının, MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına, karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun 23.07.2010 tarihli kararı ile, Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören hisse senetleri, Kurul ca belirlenen kriterlere göre A, B, C grubu şeklinde sınıflandırılmış olup, detayları

Detaylı

BIST - NASDAQ PROJESİ FAZ 1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

BIST - NASDAQ PROJESİ FAZ 1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BIST - NASDAQ PROJESİ FAZ 1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9 MART 2015 Nasdaq Projesi Takvimi - I Nasdaq Projesi Takvimi - II Paydaşlarla Toplantılar / Sunumlar TARİH TOPLANTI / SUNUM DAVETLİLER Şubat 2014 Nasdaq

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları

Detaylı

TradeMaster TM: TradeMaster 1 Yatırımcıların internet erişimi olan her yerden,hesapları ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmalarına, anlık piyasa verilerini inceleyerek Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda

Detaylı

BİST E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL

BİST E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL BİST E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ 1 İnternet Explorer web tarayıcısı kullanılarak www.integralmenkul.com.tr adresinden GİRİŞ sekmesinden giriş yapılır 2 Açılan Pencerelerden, BİST Seçilir. 3 E- Şube kullanımı

Detaylı

TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/43 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak...

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu İstanbul, Şubat 2014 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 2 PAZARLAR... 2 2.1 ANA PAZARLAR... 2 2.1.1 PAY OPSİYON ANA PAZARI... 2 2.1.2 ENDEKS OPSİYON ANA PAZARI...

Detaylı

Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Gören Menkul Kıymetler

Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Gören Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Gören Menkul Kıymetler Hisse senetleri (Oydan Yoksunlar dahil), Borsa Yatırım Fonu Katılım Belgeleri, Aracı Kuruluş Varantları, Menkul kıymet sıfatına sahip olan Rüçhan

Detaylı

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP)

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) 22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) Takasbank Para Piyasası (TPP) ; kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu organize bir şekilde plase edemeyen Aracı Kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup, bu

Detaylı

OSMANLI AKTİF TRADER. Osmanlı Aktif Trader;

OSMANLI AKTİF TRADER. Osmanlı Aktif Trader; OSMANLI AKTİF TRADER Osmanlı Aktif Trader; Osmanlı Menkul e-şube üzerinden açabileceğiniz, Piyasayı online izleyebileceğiniz, E-şube ile aynı komisyon oranlarında, hisse senedi, Viop, varant, opsiyon piyasalarında

Detaylı