Arkeoloji ve Sanat Tarihi (TS-1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arkeoloji ve Sanat Tarihi (TS-1)"

Transkript

1 Arkeoloji ve anat Tarihi () İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren programdır. Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar, Eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar ve halkın bilgisine sunar, Kültür Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir, Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar. Arkeolog olmak isteyenlerin; tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı, açık havada çalışma yapmaktan kaçınmayan, gözlemci ve araştırıcı, sözel düşünme ve neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip kimseler olmaları gerekir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler Öğrenim süresi yıldır. Mitoloji, Kazı Teknikleri, Müzecilik, Kaynak Diller, Arkaik Çağ Mimarlığı, Roma Çağı Mimarlığı, Helenistik Çağ Mimarlığı gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca Klasik Arkeolojide Yunanca ve Latince gibi dersler okutulmaktadır. Arkeologlar, Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü ne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü nde çalışabilir. Arkeologların çalışma alanı oldukça dardır ve personel alımı sınırlıdır. En çok istihdam alanı sağlayan Kültür Bakanlığı yılda 05 civarında Arkeolog almaktadır. Çalışma Ortamı ve Koşulları Araştırma yapan arkeologlar, çoğunlukla okuyarak, yazarak görev yaparlar, yaz aylarında kazı çalışmalarını açık havada yürütürler. Müzelerde çalışanlar için çalışma ortamı sessizdir. NİVERİTE ADI KOÇ OKU L TR BÖLMN ADI PUA N TR BAŞA RI IRAI PUA N TR BAŞA RI IRAI KON. KON. YERLEŞE N Arkeoloji ve anat Tarihi (İngilizce) (Tam YER. 6, ,7 Basın ve Yayın () Basın ve Yayın Bölümü nün temel amacı, haber medyasının yanı sıra, medya sektörünün farklı aşamalarında çalışabilecek donanıma sahip, üretken ve eleştirel bireyler yetiştirmektir. Haberin kaynağından başlayarak baskı aşamasına ve yayınlanmasına kadar olan bilgilerin ve uygulamaların belli bir düzen içerisinde yürütülmesini sağlar, Gazetede yer alan haber öğelerinin toplanmasını sağlar, Haber içeriğinin uygun biçimde kodlanmasını sağlar. Basın Yayın bölümünde okumak isteyenlerin; habercilik sektöründe çalışmak üzere teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı kimseler olması gerekir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler

2 Öğrenim süresi yıldır. İnternet ayfa Tasarımı, Gazete Yazı Türleri, Medyada otoğraf Okuma, Eleştirel Yaklaşımlar, Kitle İletişim Çözümleme Yöntemleri, iyaset Blimi, anat Tarihi, inema TV Bilgisi, Radyo Yayıncılığı, TV Haber Programcılığı, Basın Tarihi, Basın Ahlakı, Haber Editörlüğü gibi dersler okutulmaktadır. Mezunlar yazılı basında muhabir, foto muhabiri, sayfa tasarımcısı, editör olarak; televizyonlarda muhabir, kameraman, spiker, editör olarak çalışabilirken benzer amaçlı işlevlerle İnternet ve radyolar gibi tüm kitle iletişim ortamlarında farklı süreçlerde görev alabilmektedir. Çalışma Ortamı ve Koşulları Basın Yayınla ilgili çalışma alanları genelde kapalı ortamlardır. NİVERİTE ADI ANADOLU (EKİŞEHİR) GİRNE AMERİKAN (KKTC-GİRNE) GİRNE AMERİKAN (KKTC-GİRNE) GİRNE AMERİKAN (KKTC-GİRNE) GİRNE AMERİKAN (KKTC-GİRNE) OKUL TR BÖLMN ADI Basın ve Yayın Basın ve Yayın (cretli) Basın ve Yayın (Tam Basın ve Yayın (%75 Basın ve Yayın (%50 IRAI olm adı PUA N TR PUA N TR BAŞA RI IRAI KO KO YERLEŞ YER , , , , , , ,8 olm olm 0 0 adı 0 adı Coğrafya () Yeryüzünün fiziksel yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve nüfus dağılımı ile ülkelerin ekonomik etkinliklerini inceleyen programdır. Yeryüzü şekillerinin oluşumu, bölgelerin fiziki durumu, iklim özellikleri, bitki örtüsü ve insanların ekonomik faaliyetleri ile ilgili araştırmalar yapar, yeryüzü şekillerinin insan yaşantısına etkilerini araştırır, Yeryüzünün oluşumu ve geçirdiği evreler, depremlerin oluş nedenleri, iklimler ve iklimleri etkileyen faktörler, yerüstü sularında meydana gelen değişiklikler, nüfusun yeryüzünde dağılışı ve bunların sebepleri, ekonomik ve idariyapılanmaları gibi konularda gözlem ve laboratuar çalışmaları yapar, Yapılan araştırmalardan yararlanarak coğrafik haritalar (Nüfus dağılımı haritası, jeomorfoloji haritası, eğreltiler vb.) hazırlanmasına katkıda bulunur. Coğrafyacı olmak isteyenlerin; şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine, güçlü bir belleğe sahip, bilimsel araştırmalara meraklı, dikkatli bir gözlemci ve elde ettiği verileri yorumlayabilen, açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler Öğrenim süresi dört yıldır. Genel Klimatoloji, Jeomorfoloji, Coğrafi Kartografya, Beşeri Coğrafyaya Giriş, Genel Ekonomik Coğrafya, Hidrografya, Bitki Coğrafyası, Türkiye Jeomorfolojisi, Uygulamalı Jeomorfoloji, Uygulamalı Klimatoloji, Toprak Coğrafyası, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, Ulaşım ve Tarım Coğrafyası, Harita bilgisi, Grafik ve Diyagram, Çizim Yöntemleri gibi dersler okutulmaktadır. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Devlet u İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların jeomorfoloji ile ilgili birimlerinde coğrafya mezunları görev alabilmektedirler. Coğrafya Bölümü bölümü mezunları gerekli formasyon eğitimini aldıkları takdirde lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olabilirler. Çalışma Ortamı ve Koşulları

3 Coğrafyacı araştırma yaparken arazide ve laboratuarda, harita ve şemalar çizerken büro ortamında çalışır. Arazi çalışmalarında ortam sıcak ya da soğuk olabilir. Çalışmalar sırasında meslektaşları ile araştırma yapılan yerdeki insanlarla iletişim içinde bulunurlar. NİVERİTE ADI EGE (İZMİR) ATİH ATİH ANKARA MARMARA İTANBUL EGE (İZMİR) AKARYA ONDOKUZ MAYI (AMUN) ÇANAKKALE ONEKİZ MART PAMUKKALE (DİZLİ) BALIKEİR HARRAN (ŞANLIURA) LEYMAN DEMİREL (IPARTA) YZNC YIL (N) MUTAA KEMAL (HATAY) NİĞDE KAHRAMANMARAŞ TÇ İMAM AKARYA IRAT (ELAZIĞ) İİRT ONDOKUZ MAYI (AMUN) AYON KOCATEPE (AYONKARAHİAR) AHİ EVRAN (KIRŞEHİR) UŞAK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÇANAKKALE ONEKİZ MART KİLİ 7 ARALIK GİREUN ATATRK (ERZURUM) HARRAN (ŞANLIURA) BALIKEİR ÇANKIRI KARATEKİN OKU L TR BÖLMN ADI TR IRAI TR IRAI KO KO YERLEŞ Coğrafya (KKTC Uyruklu) Coğrafya (İngilizce) (Tam Coğrafya (Tam Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya 0.0 Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya (İÖ) Coğrafya Coğrafya Coğrafya (İÖ) Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya (İÖ) Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya (İÖ) Coğrafya (İÖ) Coğrafya YER., , , 7 85, , , , ,0 2 59,06 7 6, , , , , 06 6, ,77 60, , , ,0 76 5,8 79 2, ,9 77 9,0 66 5,56 65, , , , , , , , 52 75, ,0 26 6, , , , , , ,0 07 6,70 8 6, , ,27 80,8 6, ,5 05 2,8 72,9 82 0,6 8 9, ,59 8 9,5 2 9, ,79 6 8,7 99 7,7 8 6, 79 6,22 09

4 LEYMAN DEMİREL (IPARTA) MUTAA KEMAL (HATAY) KARABK IRAT (ELAZIĞ) KAHRAMANMARAŞ TÇ İMAM AYON KOCATEPE (AYONKARAHİAR) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ GİREUN ATATRK (ERZURUM) UŞAK ÇANKIRI KARATEKİN KARABK IRAT (ELAZIĞ) ATİH ATİH İTANBUL Coğrafya (İÖ) Coğrafya (İÖ) Coğrafya Coğrafya (İÖ) Coğrafya (İÖ) Coğrafya (İÖ) Coğrafya (İÖ) Coğrafya (İÖ) Coğrafya (İÖ) Coğrafya (İÖ) Coğrafya (İÖ) Coğrafya (İÖ) Coğrafya (KKTC Uyruklu) 9.0 Coğrafya (% Coğrafya (İngilizce) (% Coğrafya ol ol 5 5 (Açıköğretim) madı madı ,28 6, , , , , 76 29,67 5 2,70 05, 6 2,6 6 29,6 5 2, ,7 7 57, , ,29 87,88 87,90 8,26 808,22 7 2, ,8 6,95 99,85 76, , ,8 57 2, , ,9 959 Coğrafya Öğretmenliği () Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişiler yetiştiren programdır. Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Coğrafya öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur. Coğrafya öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Coğrafya öğretmeni olmak isteyenlerin; sözlü ifade gücüne sahip, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, kimseler olmaları gerekir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler Eğitim fakültelerinin coğrafya öğretmenliği bölümlerinin öğrenim süresi 5 yıldır. Bölümde temel coğrafya dersleri ile birlikte genel kültür dersleri ve pedagojik formasyon dersleri verilmektedir. Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi, Genel ve Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitim osyolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik vs. gibi dersler okutulmaktadır. Bu bölümü bitirenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (İlköğretim okulu, ortaokul, lise ve meslek liseleri) çalışırlar. Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda görev yapabilirler. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler; coğrafya, Türkiye coğrafyası fiziki, Türkiye beşeri ve ekonomik coğrafyası, ülkeler coğrafyası, sosyal bilgiler jeoloji, çevre ve insan Turizm, Çevre sistemleri derslerine de girebilirler. Çalışma Ortamı ve Koşulları

5 Coğrafya öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur. NİVERİTE ADI MARMARA GAZİ (ANKARA) DOKUZ EYLL (İZMİR) KARADİZ TEKNİK (TRABZON) NECMTİN ERBAKAN (KONYA) DİCLE (DİYARBAKIR) ATATRK (ERZURUM) OKUL TR BÖLMN ADI PUA N TR BAŞA RI IRAI Coğrafya Öğretmenliği 7.2 Coğrafya Öğretmenliği 9. Coğrafya 0.70 Öğretmenliği 0 Coğrafya 5. Öğretmenliği 0 Coğrafya 5.0 Öğretmenliği 0 Coğrafya 5.70 Öğretmenliği 0 Coğrafya 7.0 Öğretmenliği 0 TR IRAI KO KO YERLEŞE N YER , ,56 0,69 8 9,26 90,796 90,8 7 86,7 2 ilm Tasarımı () Tasarım odaklı eğitim anlayışıyla benzerlerinden farklılaşarak, bölüm öğrencilerinin teknolojiye hakim, film senaryosu yazabilen, toplumsal ve bireysel değerleri kavrayarak projelere yansıtabilen, görsel bilinç yaratmak için çalışan, bir diğer değişle film üretim sürecinin senaryo yazımından görüntü tasarlanmasına kadar her aşamada uzman bireyler olarak iş yaşamlarına hazırlar. Animasyondan senaryo yazarlığına, yapımcılıktan yönetmenliğe, prodüksiyondan pazarlamaya kadar sinema sanatını geliştirecek ve dünya standartlarına ulaştıracak öğrenciler, profesyonel stüdyolarda ve çekim platolarında edinecekleri deneyimler sayesinde mezun oldukları anda iş bulma avantajına sahip olacaklardır. ilm Tasarımı Bölümü, sinema ve televizyon alanında donanımlı, temel sanatsal ve mesleki prensipler açısından duyarlı, çalışmalarında titiz ve kendisini yenilemeye açık araştırmacılar, yazarlar, görüntü yönetmenleri, yönetmenler ve canlandırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler Bölüm, kendisi içinde ilm Tasarım ve Yönetmenliği Anasanat Dalı, Kurgu-es ve Görüntü Yönetimi Anasanat Dalı, ilm Tasarım ve Yazarlık Anasanat Dalı ve Canlandırma ilmi Tasarım Yönetimi Anasanat Dalı olmak üzere dört ana sanat dalına ayrılır. Birinci sınıfta alınan dersler her öğrenci için ortaktır ve genel bir kültürel altyapı oluşturmayı hedefler. İkinci sınıftan itibaren, yine birçok ortak kuramsal dersin yanı sıra, söz konusu alan ile ilgili derslere devam edilir. Dördüncü öğrenim yılı başlangıcında, her öğrenci pratik veya kuramsal bir tez konusu seçer, çalışmalarını danışmanlarıyla birlikte yıl içinde geliştirerek, bölüm başkanlığı tarafından belirlenen tarihte teslim eder ve yeterlilik aldığı takdirde mezun olur. Televizyon ve sinema her geçen gün gelişen ve büyüyen bir sektördür. Bu bağlamda da eğitimli ve nitelikli eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. ilm Tasarımı Bölümü, sektörün ihtiyacını karşılayacak tasarım yeteneği gelişmiş, film ve televizyon eğitimi almış, yetenekli ve bilgili kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm mezunları, film şirketleri, video yapım şirketleri, televizyon kanalları ve reklam yapım şirketlerinde görev alabilmektedirler. Bu sektörlerde yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni, kurgu uzmanı, senaryo yazan ve yapım sonrası tekniker olarak geniş bir alanda iş imkanına sahip olmaktadırlar. NİVERİTE ADI İPEK (ANKARA) OKUL TR BÖLMN ADI PUA N TR IRAI TR IRAI KO KO YERLEŞE N ilm Tasarımı (Tam YER., ,989 78

6 İPEK (ANKARA) MARMARA YAŞAR (İZMİR) YAŞAR (İZMİR) İPEK (ANKARA) İPEK (ANKARA) ilm Tasarımı (% E T ilm Tasarımı ilm Tasarımı (Tam ilm Tasarımı (% ilm Tasarımı (% ilm Tasarımı (% , , ,82 96,78 5 9, ,7 7 0, , ,99 7 anatları () Bölümün amacı, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yönetici şefler yetiştirmektir. Yiyecek içecek yönetimi ve yemek pişirme teknikleri teorik ve uygulamalı dersler görür, Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda korunmasını sağlar ve bu kültürü uluslararası alanda tanıtır. Gastronomi ve mutfak sanatları okumak isteyenlerin; yeme-içme tekniklerine meraklı, yeni bilgilere açık ve yaratıcı özelliklere sahip bireyler olması gerekir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler Öğrenim süresi yıldır. Bölüm de eğitim dili İngilizcedir. ransızca ek dil olarak zorunlu öğretilmektedir. Klasik yemek pişirme teknikleri, ransız, Türk, Osmanlı, Akdeniz, Uzakdoğu mutfakları ve Modern mutfak teknikleri uygulamalı olarak verilmektedir. Pastacılık sanatı, çikolata hazırlama teknikleri, şarapçılığa giriş gibi diğer pratik derslerin yanında öğrenciler sanat tarihi, dünya mutfak kültürü, yemek tarihi gibi dersler görmektedirler. Gıda maddeleri işleyen müşteri potansiyeli yüksek her türlü otel ve restoranlarda görev yapabilirler. İşletmelerde ve gıda sektöründe ilkel üretim teknolojisinden modern teknolojiye geçilmesi süreci ülkemizde halen devam ettiğinden gelecekte mesleğin çalışma alanı daha da genişleyecektir. Kendi yiyecek-içecek işletmesi kurabilirler ve yönetebilirler. NİVERİTE ADI AKDİZ (ANTALYA) GAZİ (ANKARA) ANADOLU (EKİŞEHİR) AKDİZ (ANTALYA) MERİN NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ BALIKEİR GAZİANTEP NECMTİN ERBAKAN (KONYA) PAMUKKALE (DİZLİ) GAZİ (ANKARA) AYON KOCATEPE (AYONKARAHİAR) OKU L TR L L L L L L L L L L L L BÖLMN ADI anatları (KKTC Uyruklu) anatları anatları anatları anatları anatları anatları anatları anatları anatları anatları (M.T.O.K.) anatları IRAI TR BAŞAR I IRAI KO KO YERLEŞ YER. PU AN T R , 57 7, , 78 66, , , , , , , , , , , ,9 82 5,78 6,66 0 0,589 5

7 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ NECMTİN ERBAKAN (KONYA) ATATRK (ERZURUM) AYON KOCATEPE (AYONKARAHİAR) ATATRK (ERZURUM) GAZİ (ANKARA) L L L L L L anatları (M.T.O.K.) anatları (İÖ) anatları anatları (İÖ) anatları (İÖ) anatları (KKTC Uyruklu) ol ol madı madı 2,90 8, 2, ,6 0, , ,5 22, ol madı / Medya () Kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak üzere, toplumda meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplayan, bunları değerlendirerek yorumlayan ve anlaşılır bir şekilde bu bilgileri iletişim araçları ile yayınlanmaya hazır hale getiren kişiler yetiştiren programdır. Toplumdaki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal vb. nitelikteki olayları izler, Olaylar arasından, araştırmaya değer olanları belirler, Araştıracağı olay hakkında kimlerden bilgi alabileceğini belirler, Çeşitli kaynaklardan sözlü veya yazılı olarak verilen bilgileri toplar, Topladığı bilgileri değerlendirir, doğruluğunu kontrol eder, Bilgileri anlaşılır bir dille yazar, önemli noktaları vurgular, otoğraf ve görüntü alır, bunları düzenler, Bilgileri haber merkezine gönderir. Gazeteci, olmak isteyenlerin; düşüncelerini söz ve yazı ile değerlendirip yorumlayabilen ve bunları başkalarına düzgün bir şekilde aktarabilen, çevresinde olup bitenlere ilgili, dikkatli, değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen, yaratıcı kimseler olması beklenir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler Öğrencim süresi yıldır. Medya ve iyaset Hukukunun Temel Kavramları, İletişim Tarihi, Toplum Bilim, Hukuk, iyaset Bilimi, osyal Psikoloji, Haber Toplama ve Yazma, ayfa Tasarımı, Araştırma Yöntemleri, Yazışma Teknikleri, Psikoloji, GazeteYayınlama Tekniği, Pazarlama, Halkla İlişkiler, inema, Reklamcılık, Uluslararası İlişkiler, Turizm ve Gazete Haberciliği gibi dersler okutulmaktadır. ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomisi ve gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok iyi yetişmiş bir gazetecinin hiç bir koşulda işsiz kalmayacağı söylenebilir Gazeteciler, habercilikle ilgili olan bütün basın kuruluşlarında (gazete,dergi) çalışabilirler. Çalışma Ortamı ve Koşulları Gazeteci, haberin yazılması aşamasında büroda görev yapar, olayların araştırılması aşamasında açık havada, kapalı yerlerde, sıcakta, soğukta, dağda, uçakta vb. ortamlarda çalışabilir. NİVERİTE ADI YEDİTEPE İTANBUL MARMARA NİŞANTAŞI OKU L TR BÖLMN ADI (İngilizce) (Tam (Tam PU AN T R IRAI TR BAŞA RI IRA I KO K O YERLE Ş YER KÇ K 8, , , , , , 2 69,6 625

8 İTANBUL AYDIN İTANBUL AREL MALTEPE ANKARA EGE (İZMİR) GAZİ (ANKARA) AKDİZ (ANTALYA) KOCAELİ AKDİZ (ANTALYA) MERİN KARADİZ TEKNİK (TRABZON) KOCAELİ ELÇUK (KONYA) ONDOKUZ MAYI (AMUN) DOĞU AKDİZ (KKTC- GAZİMAĞUA) ERCİYE (KAYERİ) GAZİANTEP ELÇUK (KONYA) CUMHURİY (İ) KATAMONU UŞAK ATATRK (ERZURUM) ERCİYE (KAYERİ) IRAT (ELAZIĞ) KATAMONU CUMHURİY (İ) ATATRK (ERZURUM) IRAT (ELAZIĞ) YAKIN DOĞU (KKTC-LEKOŞA) NİŞANTAŞI YEDİTEPE YEDİTEPE İTANBUL AYDIN KIRGIZİTAN-TRKİYE MANA (BİŞKEK-KIRGIZİTAN) İTANBUL HOCA AHM YEEVİ ULULARARAI TRK- KAZAK (TRKİTAN-KAZAKİTAN) İTANBUL AREL ULULARARAI (KKTC- LEKOŞA) YURT DIŞI YURT DIŞI (Tam (Tam (Tam (İÖ) (İÖ) (Tam (İÖ) (İÖ) (İÖ) (İÖ) (İÖ) (İÖ) (Tam (%75 (İngilizce) (%50 (İngilizce) (%25 (%50 (Uzaktan Öğretim) (%50 (İngilizce) (% ,5 2 72, , 652 6, , ,0 0778,8 62 6, 898, 0 27,5 56, 256 2,8 79 0, , , 608 5, , , ,2 2, , , , , , , , , , , , , , , 87 6,08 5 6, , , , ,0 05 7,0 5 27, 2, ,8 79 9, ,56 887, 88, , , ,28 6 0, 27 0, ,69 2 0, ,5 299, , , , , , , , , , , , , , ,9 8

9 İTANBUL AYDIN ULULARARAI (KKTC- LEKOŞA) İTANBUL AREL BAK (BAK- AZERBAYCAN) DOĞU AKDİZ (KKTC- GAZİMAĞUA) İNE JAKHİHVİLİ TİLİ (TİLİ-GRCİTAN) YAKIN DOĞU (KKTC-LEKOŞA) İTANBUL AYDIN YEDİTEPE AZERBAYCAN MEDİY VE İNCE ANAT (BAK-AZERBAYCAN) İTANBUL AREL MALTEPE DOĞU AKDİZ (KKTC- GAZİMAĞUA) ULULARARAI (KKTC- LEKOŞA) BAK LAVYAN (BAK- AZERBAYCAN) ULULARARAI (KKTC- LEKOŞA) Yİ YZYIL Yİ YZYIL KADİR HA BAHÇEŞEHİR BEYKT KDAR BEYKT NİŞANTAŞI KDAR BAHÇEŞEHİR KADİR HA BEYKT NİŞANTAŞI NİŞANTAŞI BEYKT KADİR HA KADİR HA BAHÇEŞEHİR KDAR YURT DIŞI YURT DIŞI YURT DIŞI YURT DIŞI (%25 (İngilizce) (Tam (%25 (cretli) (%50 ve Kitle İletişim (cretli) (%50 (cretli) (İngilizce) (cretli) (TV ve inema üzerine) (cretli) (cretli) (cretli) (cretli) (İngilizce) (cretli) (cretli) (İngilizce) (%50 Medya ve (Tam Medya ve (%50 Medya (İngilizce) (Tam Medya (İngilizce) (Tam Medya (İngilizce) (Tam Medya (Tam Medya (Tam Medya (Tam Medya (%75 Medya (İngilizce) (%50 Medya (İngilizce) (%50 Medya (%50 Medya (%75 Medya (%50 Medya (İngilizce) (%50 Medya (İngilizce) (%25 Medya (İngilizce) (cretli) Medya (İngilizce) (%25 Medya (% , , , 906, 975 2,8 88 0, , , , , , , , , , 58 9, ,7 0 29, , ,9 26 2, , ,5 7 2,6 00 2,0 29,05 26, , , , , , , , , ,55 5 6,96 9 2, 2 0, 7 2,68 97, , , , ,6 66, , , ,5 6 25, ,2 229, , , ,6 869 Görsel İletişim ()

10 Programın amacı, Televizyon ve sinema grafiklerinin, bilgisayar yazılımlarının ekran düzenlemelerini tasarlayan bireyler yetiştirmektir. Ekranda tanıtımı yapılacak ürünü inceler, rünü izleyiciye en etkili şekilde sunacak ilk görüntüleri tasarlar; zihninde canlandırır, Tasarımlarını çeşitli şekillerde çizer, Bu çizimleri ilgili kişilerle (müşterilerle, o konuda çalışan diğer elemanlarla) birlikte değerlendirir, Benimsenen tasarımı geliştirici çalışmalar yapar. inema, televizyon, bilgisayarla iletişim konularına ve güzel sanatlara ilgili, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, özgün şekil kompozisyonlarını zihinde canlandırabilme ve bunları çizim halinde ifade edebilme yeteneklerine sahip, çevresini gözlemleyen, ayrıntıları algılayabilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilen ve işbirliği yapabilen bireyler olması gerekir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler Öğrenim süresi yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; iletişime giriş, görsel algı, iletişim ve çalışma becerileri, bilgisayarın temelleri, temel desen teknikleri, fotoğraf teknikleri, görsel kültür tarihi, sibernetik ve görsel dünyaya giriş, medya estetiğine giriş, bilgisayar destekli resimleme,çoklu ortam (multimedya) dersine giriş, editöryel grafik, batı kültürü tarihi, video üretimi, dünya ve tasarım, kolaj teknikleri, temel fotoğraf teknikleri gibi dersler alırlar. Bilgisayar yazılım şirketlerinde, reklam ajanslarında, çeşitli televizyon kanallarında, film yapım, animasyon kuruluşlarında görev alabilirler. Görsel tasarımcılık hızla gelişen teknolojilere bağlı yeni bir meslek olduğundan dolayı bu meslek elemanlarına talep giderek artmaktadır. Alanla ilgili çalışmalar daha çok büyük şehirlere odaklanmıştır. Yurtdışına açılım olanakları da vardır. Görsel tasarımcılık yaratıcı kişiler için geleceği olan bir çalışma alanıdır. NİVERİTE ADI YEDİTEPE İPEK (ANKARA) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ (ANKARA) İTANBUL TİCAR İZMİR EKONOMİ IŞIK İPEK (ANKARA) YAŞAR (İZMİR) BEYKT İZMİR İTANBUL AREL GEDİK TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ (ANKARA) HAAN KALYONCU (GAZİANTEP) İZMİR EKONOMİ YAŞAR (İZMİR) OK UL T R BÖLMN ADI KI Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (Tam KI Görsel İletişim Tasarımı (Tam KI Görsel İletişim Tasarımı (Tam Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (Tam KI Görsel İletişim Tasarımı (Tam Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (%75 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (Tam KI Görsel İletişim (Tam KI Görsel İletişim Tasarımı (Tam KI Görsel İletişim Tasarımı (Tam KI Görsel İletişim Tasarımı (Tam KI Görsel İletişim Tasarımı (%50 KI Görsel İletişim Tasarımı (Tam Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (%50 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (%50 PU AN T R IRAI TR BAŞA RI IRAI KO KO YERLE Ş YER KÇ K 0, , 59 7, , 06 07, 76 0, , , 09 67, ,9 86, 8 290,6 60 0, , , ,2 22 2, ,8 2 85, , , , ,95 8 6, , ,5 67 2,78 6 0,57 77

11 YEDİTEPE İZMİR İTANBUL TİCAR TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ (ANKARA) İPEK (ANKARA) YAŞAR (İZMİR) YEDİTEPE DOĞU AKDİZ (KKTC-GAZİMAĞUA) IŞIK İPEK (ANKARA) IŞIK TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ (ANKARA) BEYKT İTANBUL AREL İZMİR EKONOMİ HAAN KALYONCU (GAZİANTEP) GEDİK İTANBUL AREL İZMİR EKONOMİ YEDİTEPE İTANBUL TİCAR İTANBUL TİCAR İZMİR IŞIK GEDİK İTANBUL AREL DOĞU AKDİZ (KKTC-GAZİMAĞUA) DOĞU AKDİZ (KKTC-GAZİMAĞUA) KI Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 KI Görsel İletişim Tasarımı (%50 KI Görsel İletişim Tasarımı (%50 KI Görsel İletişim Tasarımı (%25 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (%50 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (%25 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (%25 KIB Görsel anatlar ve Görsel İletişim RI Tasarımı (İngilizce) (Tam KI Görsel İletişim Tasarımı (cretli) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (%25 KI Görsel İletişim Tasarımı (%50 KI Görsel İletişim Tasarımı (cretli) KI Görsel İletişim (%50 KI Görsel İletişim Tasarımı (%50 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (%25 KI Görsel İletişim Tasarımı (%50 KI Görsel İletişim Tasarımı (%50 KI Görsel İletişim Tasarımı (%25 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (cretli) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) KI (cretli) KI Görsel İletişim Tasarımı (%25 KI Görsel İletişim Tasarımı (cretli) KI Görsel İletişim Tasarımı (cretli) KI Görsel İletişim Tasarımı (%25 KI Görsel İletişim Tasarımı (cretli) KI Görsel İletişim Tasarımı (cretli) KIB Görsel anatlar ve Görsel İletişim RI Tasarımı (İngilizce) (%50 KIB Görsel anatlar ve Görsel İletişim RI Tasarımı (İngilizce) (cretli) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 2 29, , , , , , ,0 9 28, ,06 8 2,07 992, , , , 28, , , ,6 22,95 0, , Halkbilim () Halkbilim, bir ülkede yasayan halkın olduğu kadar çeşitli sosyal grupların ortaya koyduğu gelenekleri, inançları, töreleri, müziği, oyunları, anonim veya bireysel sözlü geleneklerden kaynaklanan edebî ürünleri, el sanatlarını, halk hekimliğini, mimariyi ve müzeciliği incelediği gibi bunlarla bağlantılı olarak o topluluğun dinsel, siyasal, sosyolojik ve psikolojik tutum ve davranış biçimlerini araştırarak yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenip toplanan bütün malzemeyi kitaplıklar, arşivler ve müzelerde düzenli bir biçimde sınıflandırarak kamuoyunun hizmetine sunar. Çeşitli sosyal gruplar arasında yaşayarak onların gelenekleri, inançları, töreleri, müzikleri, oyunları, edebi ürünleri, el sanatları, halk hekimliği, mimari ve müzecilik gibi konularda gözlemler yapar, Bireysel ve grup halinde davranışlarını yorumlayabilmek için, bazı gruplara ve bireylere anket uygular, osyal grupların dinsel, siyasal, sosyolojik ve psikolojik tutum ve davranış biçimlerini aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme ve toplumsal değişim konularında araştırmalar yapar, Yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenip toplanan bütün malzemeyi

12 kitaplıklar, arşivler ve müzelerde düzenli bir biçimde sınıflandırarak halkın hizmetine sunar, Gözlemlerini görsel veya işitsel bantlara kaydeder, Gerek Türk kökenli toplulukların gerekse komşu halk kültürlerinin gözden geçirilip çeşitli benzerlikler ve farklılıkların belirlenmesiyle kültürler arası iletişim ve etkileşim sorunlarının aydınlığa çıkarılmasına yardımcı olur, Topladığı bütün verileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır. Halkbilimci (folklorcu) olmak isteyenlerin; - Türk dilini ustalıkla kullanabilen, sosyal bilimlerde araştırma yapmaya meraklı, - Gözlem yapmaktan hoşlanan ve gözlem sonuçlarını raporlaştırabilen, - İnsanlarla iletişim kurmaktan hoşlanan kimseler olması gerekmektedir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler Eğitim süresi yıldır. Eğitim süresince, İstatistik, Aile Antropolojisi (Dünya, Aile, Evlenme ve Akrabalık İlişkileri ve Türkiye Örneği), Köy osyolojisi, Görsel Antropoloji ve Belgeleme, osyal Psikoloji, Kültür ve Kişilik, Kültür Değişmeleri, Kent Antropolojisi, Demografi, Beşeri Coğrafya, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, osyal Antropolojide Alan Araştırmaları ve Uygulamalar gibi derslerle birlikte, son sınıfta uygulama olarak sahada bir tez çalışması yapılır. Bu bölümden mezun olanlar, günümüzde, kendi branşlarıyla ilgili Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Milli olklor Araştırma Dairesi, ayrıca kitle iletişim araçlarında (radyo, TV, basın-yayın) görev alabilirler. Kendi olanaklarıyla çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, gibi bölümlerinde çalışabilirler NİVERİTE ADI OKUL TR BÖLMN ADI TR IRAI TR IRAI KO KO YERLEŞ YER. ANKARA Halkbilim ,599 22,7078 CUMHURİY (İ) Türk Halkbilimi , ,6876 GAZİ (ANKARA) Türk Halkbilimi , ,5702 HACTEPE (ANKARA) Türk Halkbilimi ,9255 6,8788 Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Reklamcılık ve Halkla İlişkiler / / Halkla İlişkiler () Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlayacak kişiler yetiştiren programdır. Çalıştığı kurumu tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlar, Kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlar, Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal etkinlikleri düzenler, Kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar. Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı olmak isteyenlerin; insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, araştırma merakı olan, dışa dönük, girişken, dış görünümüne önem veren, güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip kimseler olması gerekir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler Öğrenim süresi yıldır. Eğitim süresince öğrencilere Yabancı Dil, Ekonomi, İletişim Bilimlerine Giriş, Örgüt Teorisi, iyasal Düşünceler Tarihi, iyaset Bilimi, Tanıtım Yöntemi ve Teknikleri, Pazarlama ve Reklamcılık, Örgüt Psikolojisi, iyasi İletişim, Kişiler arası İletişim, Yazma Yöntemleri, Eleştirel Teoriler, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Reklam Tasarımı, Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, İçerik Analizi, Güzel Konuşma gibi dersler okutulmaktadır. Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler. Özellikle özel sektörde hemen hemen tüm büyük şirketlerin halkla ilişkiler birimi vardır. Kendisini iyi yetiştirmiş ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilen bir Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı geniş iş olanaklarına sahiptir. Çalışma Ortamı ve Koşulları Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı genellikle büro ortamında oturarak çalışır. Bazen de büro dışında konferans, seminer gibi kültürel ve sosyal nitelikteki etkinliklerde görev alabilir. Kişi çalışırken, yöneticilerle, meslektaşlarıyla, kurum elemanlarıyla ve kurumla ilişkisi olan diğer insanlarla iletişim halindedir

13 NİVERİTE ADI İTANBUL TİCAR İTANBUL BİLGİ KADİR HA BAHÇEŞEHİR YEDİTEPE İZMİR EKONOMİ ATILIM (ANKARA) BEYKT MALTEPE YAŞAR (İZMİR) ANADOLU (EKİŞEHİR) BAŞKT (ANKARA) MARMARA İTANBUL İTANBUL AYDIN MALTEPE HALİÇ İTANBUL AREL EGE (İZMİR) NİŞANTAŞI Yİ YZYIL İTANBUL GELİŞİM ANKARA GAZİ (ANKARA) AKDİZ (ANTALYA) KOCAELİ MALTEPE AKARYA İZMİR EKONOMİ AKDİZ (ANTALYA) KARADİZ TEKNİK (TRABZON) PAMUKKALE (DİZLİ) ATILIM (ANKARA) KOCAELİ AKARYA OKU L TR BÖLMN ADI Halkla İlişkiler (Tam Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam (İngilizce) (Tam (İngilizce) (Tam (Tam Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam (İngilizce) (Tam Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam (Tam Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam (Tam Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (Tam (İngilizce) (%50 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%75 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (İÖ) PU AN T R IRAI TR BAŞA RI IRA I KO K O YERLE Ş YER KÇ K 6, , 8298, ,2 02 2, , , , , 67 06,6 5 92, , , , , , ,5 02 7, 07 75, , 52 59, , , 88 56, , ,9 77 7, 685 7, , 07 5,7 6 6,7 8 0,9 9 6,52 75, , , , , , , , , , ,5 8 82, , , , , , ,9 6, , 06 6, 96 6, , , ,28 56,65 66,02 50, ,92 79, , , , ,8

14 ELÇUK (KONYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım YAŞAR (İZMİR) (İngilizce) (%50 (Tam ZİRVE (GAZİANTEP) ONDOKUZ MAYI (AMUN) Halkla İlişkiler ve Tanıtım NECMTİN ERBAKAN (KONYA) ERCİYE (KAYERİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım ELÇUK (KONYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İNÖN (MALATYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım KATAMONU LEYMAN DEMİREL (IPARTA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım UŞAK CUMHURİY (İ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım ATATRK (ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım NİĞDE Yİ YZYIL (%75 IRAT (ELAZIĞ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım ERCİYE (KAYERİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) KATAMONU (İÖ) DOĞU AKDİZ (KKTC-GAZİMAĞUA) (İngilizce) (Tam GİREUN Halkla İlişkiler ve Tanıtım UŞAK (İÖ) İNÖN (MALATYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) LEYMAN DEMİREL (IPARTA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) GMŞHANE Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (UOLP-UNY redonia) İZMİR EKONOMİ (cretli) CUMHURİY (İ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) ATATRK (ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) ATILIM (ANKARA) (İngilizce) (%50 IRAT (ELAZIĞ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) DOĞU AKDİZ (Tam (KKTC-GAZİMAĞUA) BAHÇEŞEHİR Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 (%50 BEYKT GMŞHANE Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) NİŞANTAŞI (%75 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 BAŞKT (ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İTANBUL AYDIN Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) YEDİTEPE (% , ,6 98 7, , , , ,7 7 22, 2 09, 72 7, , , ,0 5 2,7 6928, , , 07 22, 52 28, ,0 08 2,0 6 25, , , , , , , , , , , , , 82 7,88 6,7 9,6 6,77 85,62 265, , , , , , , , , ,8 8 0,7 07 0, , , , ,8 296, , , , ,2 29, , , , , ,5 766 GİRNE AMERİKAN Halkla İlişkiler (Tam ,6 276,9

15 (KKTC-GİRNE) İTANBUL BİLGİ YAKIN DOĞU (KKTC- LEKOŞA) KADİR HA İTANBUL TİCAR İTANBUL AREL YAŞAR (İZMİR) HALİÇ ATILIM (ANKARA) ULULARARAI BALKAN (KP- MAKEDONYA) İTANBUL GELİŞİM KIRGIZİTAN-TRKİYE MANA (BİŞKEK- KIRGIZİTAN) LEKE AVRUPA (KKTC-LEKE) Yİ YZYIL İTANBUL İTANBUL TİCAR YAŞAR (İZMİR) BAŞKT (ANKARA) İZMİR EKONOMİ İTANBUL TİCAR İNÖN (MALATYA) İTANBUL AYDIN HALİÇ BAHÇEŞEHİR HALİÇ DOĞU AKDİZ (KKTC-GAZİMAĞUA) İTANBUL AREL YEDİTEPE LEKE AVRUPA (KKTC-LEKE) DOĞU AKDİZ (KKTC-GAZİMAĞUA) İTANBUL GELİŞİM YAKIN DOĞU (KKTC- LEKOŞA) İTANBUL GELİŞİM MALTEPE GİRNE AMERİKAN (KKTC-GİRNE) GİRNE AMERİKAN (KKTC-GİRNE) YUR T DIŞI YUR T DIŞI Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Halkla İlişkiler (%50 (%50 (İngilizce) (%25 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 (İngilizce) (cretli) Halkla İlişkiler (%50 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 (Tam (%50 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) Halkla İlişkiler (%25 (İngilizce) (cretli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (cretli) (İngilizce) (%25 Halkla İlişkiler (cretli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (cretli) Halkla İlişkiler (İngilizce) (%25 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 (%50 (%25 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (cretli) (%50 (İngilizce) (%50 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (cretli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (cretli) Halkla İlişkiler (cretli) Halkla İlişkiler (% ,7 025, , , ,8 05 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 6 26, , , , , , , , , ,92 78,92 97, , , , , , 799 2,52 05, , , , , , 6 225, , ,5 22, , , ,06 8 2,9 6 28,82 026

16 KADİR HA KADİR HA ZİRVE (GAZİANTEP) İZMİR EKONOMİ İTANBUL AREL MALTEPE İTANBUL AYDIN MALTEPE İTANBUL BİLGİ ULULARARAI BALKAN (KP- MAKEDONYA) GİRNE AMERİKAN (KKTC-GİRNE) ULULARARAI BALKAN (KP- MAKEDONYA) ZİRVE (GAZİANTEP) DOĞU AKDİZ (KKTC-GAZİMAĞUA) DOĞU AKDİZ (KKTC-GAZİMAĞUA) ULULARARAI (KKTC-LEKOŞA) ULULARARAI (KKTC-LEKOŞA) ULULARARAI (KKTC-LEKOŞA) ULULARARAI (KKTC-LEKOŞA) YUR T DIŞI YUR T DIŞI Halkla İlişkiler ve Tanıtım (cretli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 (%50 (İngilizce) (cretli) (cretli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (cretli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (cretli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (cretli) Halkla İlişkiler (İngilizce) (%25 Halkla İlişkiler (%25 Halkla İlişkiler (%50 Halkla İlişkiler (cretli) (%25 (İngilizce) (cretli) (cretli) Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (%75 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (cretli) , , , , ,2 78 2, , , , , , , , , , 59 27,2 58 2,5 86 2,59 626,2 7 8,5 28 2,0 8, , , , ,6 99 İletişim Bilimleri / İletişim anatları / İletişim Tasarımı / İletişim ve Tasarım () İletişim bilimlerinin temel amacı Teknolojik iletişim ortamının dinamiklerine hâkim, yaratıcı, gazetecilik, halkla ilişkiler, basın-yayın, radyo, televizyon, gibi kuruluşların bünyesinde her türlü haber, program, tanıtım, reklam işlerini düzenleyip organize eden iletişimciler yetiştirmektir. İletişim Tasarımı alanında; görsel iletişim platformlarını disiplinler arası bir yaklaşım ile inceleyerek, bilgi teknolojilerindeki gelişime ve değişen estetik değerlere paralel olarak tasarımlar yapar, Reklamcılık alanında; bütünleşik pazarlama çerçevesinde, yaratıcılık, strateji, marka ve araştırma alanlarında reklam çalışmaları yapar, inema ve Televizyon alanında; görüntü yönetmeni, senarist, kurgucu, televizyon programcısı, sinema yazarı, film yapımcısı, reklam yönetmeni gibi sinema ve televizyon sektörünün değişik iş kollarında çalışır, habercilik alanında; haberciliğin değişen yeni boyutuna karşın yeni medya araçlarını etkin olarak kullanır, otoğraf ve video alanında; görsel her türlü alanda ve stüdyo ortamında estetik ve dijital iletişim tasarımı uygulamaları yapar. Bu bölümü seçecek bireylrin sözel yeteneği güçlü, çok okuyup çok araştırma yapan, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, ikna gücü yüksek ve yaratıcı olmaları beklenir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler Öğrenim süresi yıldır. inema ve Televizyon, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Görsel anatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, otoğraf ve Video, Bölümleri nden oluşan eğitim programı, kuramsal ve uygulama dersleriyle birlikte yürütülmektedir. Uygulama dersleri, araştırma laboratuarları, televizyon ve radyo stüdyoları, animasyon, kısa film ve temel tasarım atölyelerinde verilmektedir.

17 Mezun oldukları bölüme göre ünvan alan bölüm mezunları, genelde resmi ve özel basın kuruluş ve ajanslarında, yayınevlerinde ve radyolarda görev alabilirler. Çalışma Ortamı ve Koşulları Çalışma ortamları seçilen alanlara göre değişiklik göstermektedir. NİVERİTE ADI DOĞUŞ KDAR KDAR ÇUKURO (ADANA) DOĞUŞ KDAR İTANBUL KLTR İTANBUL KLTR YALO İTANBUL KLTR İTANBUL KLTR İTANBUL KLTR ÖZYEĞİN BAHÇEŞEHİR KADİR HA BAŞKT (ANKARA) ANADOLU (EKİŞEHİR) BAŞKT (ANKARA) BAHÇEŞEHİR ÖZYEĞİN BAŞKT (ANKARA) KADİR HA KADİR HA BAŞKT (ANKARA) KADİR HA BAHÇEŞEHİR ÖZYEĞİN İHAN DOĞRAMACI BİLKT (ANKARA) İHAN DOĞRAMACI BİLKT (ANKARA) İHAN DOĞRAMACI BİLKT (ANKARA) OKU L TR BÖLMN ADI İletişim Bilimleri (İngilizce) (Tam İletişim Bilimleri (Tam İletişim Bilimleri (%75 İletişim Bilimleri İletişim Bilimleri (İngilizce) (%50 İletişim Bilimleri (%50 İletişim anatları (Tam İletişim anatları (%75 İletişim anatları İletişim anatları (%50 İletişim anatları (%25 İletişim anatları (cretli) İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam İletişim Tasarımı (Tam İletişim Tasarımı (Tam İletişim Tasarımı ve Yönetimi İletişim Tasarımı (%50 İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İletişim Tasarımı (%25 İletişim Tasarımı (%50 İletişim Tasarımı (%25 İletişim Tasarımı (cretli) İletişim Tasarımı (cretli) İletişim Tasarımı (İngilizce) (cretli) İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 İletişim ve Tasarım (İngilizce) (Tam İletişim ve Tasarım (İngilizce) (%50 İletişim ve Tasarım (İngilizce) (cretli) BAŞA RI IRAI TR IRAI KO KO YERLEŞ YE R. PU AN TR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 8 9,7 728, , ,2 9 8, ,55 57, , , , ,29 62,99 5 0, , , , , , , , , , , 09 22, , ,6 655, ,99 6 Medya ve Görsel anatlar / Medya ve İletişim / Medya ve İletişim istemleri / inema ve Dijital Medya ()

18 Programın amacı, televizyonun, internetin, gibi görsel medyanın insanlar üzerinde yarattığı etkilerin nasıl araştırılacağı, bu tür araştırmaların nasıl yürütüleceği ele alan bireyler yetiştirmektir. Bireylerin, grupların ve kurumların davranışlarını ve kitle iletişim sistemlerini bilimsel yöntemlerle incelemeye ve iletişim süreçleri konusundaki bilgilerin ilgili alanlardaki uygulamalarının yöntem ve stratejilerini geliştirmeye yönelik eğitim vermeyi hedefler. özel yeteneğe sahip, sosyal araştırmalara meraklı, başkaları ile iletişim kurmaktan hoşlanan, girişken bireyler olması gerekir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler Öğrenim süresi yıldır. Pazarlama, reklam gibi derslerin yanı sıra fotoğraf dersleri ve tasarım dersleri de bulunmaktadır. Reklam, film, araştırma, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve pazarlama şirketlerinde çalışılabilir, televizyonda yapımcı veya yönetici olarak görev alabilir. NİVERİTE ADI İTANBUL TİCAR İTANBUL BİLGİ İTANBUL AREL İTANBUL BİLGİ İTANBUL TİCAR İTANBUL TİCAR İTANBUL BİLGİ İTANBUL AREL İTANBUL BİLGİ İTANBUL TİCAR İTANBUL AREL KOÇ KOÇ KOÇ KOÇ İZMİR EKONOMİ İZMİR KATİP ÇELEBİ İZMİR EKONOMİ İZMİR EKONOMİ İZMİR EKONOMİ İZMİR EKONOMİ İZMİR EKONOMİ OKU L TR L BÖLMN ADI Medya ve İletişim istemleri (Tam Medya ve İletişim istemleri (İngilizce) (Tam Medya ve İletişim istemleri (Tam Medya ve İletişim istemleri (İngilizce) (%50 Medya ve İletişim istemleri (cretli) Medya ve İletişim istemleri (%50 Medya ve İletişim istemleri (İngilizce) (%25 Medya ve İletişim istemleri (%50 Medya ve İletişim istemleri (İngilizce) (cretli) Medya ve İletişim istemleri (%25 Medya ve İletişim istemleri (cretli) Medya ve Görsel anatlar (İngilizce) (Tam Medya ve Görsel anatlar (İngilizce) (%50 Medya ve Görsel anatlar (İngilizce) (%25 Medya ve Görsel anatlar (İngilizce) (cretli) Medya ve İletişim (İngilizce) (Tam Medya ve İletişim Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 Medya ve İletişim (İngilizce) (%25 Medya ve İletişim (İngilizce) (cretli) inema ve Dijital Medya (İngilizce) (Tam inema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 IRAI TR IRAI KO KO YERLE Ş YER. PU AN T R , , , , , , , , , ,287 ol ol madı madı 2, , , , , , , , , , ,227 6,57 7 7,799 7,28 25, , , , ,8 2 22, 9 25, ol madı 89, , , ,7 8 9, , , , , , ,62 09

19 İZMİR EKONOMİ İZMİR EKONOMİ inema ve Dijital Medya (İngilizce) (cretli) inema ve Dijital Medya (İngilizce) (% , , ,80 62 Radyo ve TV / Radyo, TV ve inema / inema ve TV () Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişiler yetiştiren programdır. Program önerileri hazırlar, bu amaçla gerekli kaynakları (bütçe, malzeme, işgücü) araştırır ilgili birim ve kuruluşlarla bağlantı kurarak gerekli izinleri alır, Yapılacak programın konusunu ve süresini belirler, Programda görev alacak konuşmacı ve uzmanları belirler ve bunlarla ön anlaşma yapar, Yayınlanmadan önce programı izler, belirlenen süreye göre ayarlar, Yapımı gerçekleştirilen programı, denetlenmesi için bölüm müdürüne teslim eder, Hazırladığı programın izleyici üzerindeki etkisini araştırır, araştırma sonuçlarından yeni yapımların hazırlanmasında yararlanır. Program yapımcısı olmak isteyenlerin; bir işi planlama ve uygulama gücüne, İnsanlarla iyi iletişim kurabilme ve insanları ikna edebilme yeteneğine sahip, yaratıcı, kimseler olmaları gerekir. Öğrenim üresi ve Okutulan Dersler Öğrenim süresi yıldır. inema-televizyon Tekniği, inema Dili, Dünya inema Tarihi, Güzel anatlar, Türk inema Tarihi, enaryo-yönetim, Oyun, inema-televizyon Tekniği, inema Dili, Çekim ve Yapım Teknikleri, inema Tekniği, inemasal Çevre Tasarımı, ilm Müziği, Türk anat Tarihi, Görüntü Perspektifi, ilm Analizi, Televizyon Tekniği, Uygulama Atölyesi, anat ve inema gibi dersler okutulmaktadır. Radyo-Televizyon Program Yapımcıları TRT, özel televizyon ve radyolarda iş bulma imkanına sahiptirler. Çalışma Ortamı ve Koşulları Program yapımcıları görevlerini genelde kapalı ortamda gerçekleştirir. Çekim için gerekli malzeme ve oyuncu temini gibi görevleri de değişik ortamlarda gerçekleştirirler. Çalışma ortamı genelde sıcak ve gürültülüdür. Program yapımcısı çalışırken yönetmen ve yapımda görev alan diğer personelle iletişim halindedir. NİVERİTE ADI ULULARARAI (KKTC-LEKOŞA) ULULARARAI (KKTC-LEKOŞA) ULULARARAI (KKTC-LEKOŞA) ULULARARAI (KKTC-LEKOŞA) ADNAN MDERE (AYDIN) ATATRK (ERZURUM) ÇANAKKALE ONEKİZ MART ÇUKURO (ADANA) EGE (İZMİR) ERCİYE (KAYERİ) IRAT (ELAZIĞ) GAZİ (ANKARA) OKU L TR BÖLMN ADI Radyo ve Televizyon (İngilizce) (%50 Radyo ve Televizyon (İngilizce) (%75 Radyo ve Televizyon (İngilizce) (Tam Radyo ve Televizyon (İngilizce) (cretli) inema inema inema inema inema inema inema inema IRAI TR IRAI KO K O YERL EŞ YER PU AN T R , , , 65 2,6 9 5, , , ,67 2, , , , ,6 77 2, , ,7 02 9, , , , , ,9 596

20 GİREUN İTANBUL KATAMONU KOCAELİ MARMARA MERİN ELÇUK (KONYA) UŞAK AKDİZ (ANTALYA) ANKARA KIRGIZİTAN-TRKİYE MANA (BİŞKEK-KIRGIZİTAN) BAŞKT (ANKARA) İTANBUL AREL İTANBUL AYDIN İTANBUL GELİŞİM KADİR HA ZİRVE (GAZİANTEP) DOĞU AKDİZ (KKTC-GAZİMAĞUA) İTANBUL AREL İTANBUL AYDIN İTANBUL GELİŞİM KADİR HA LEKE AVRUPA (KKTC- LEKE) NİŞANTAŞI YAKIN DOĞU (KKTC- LEKOŞA) Yİ YZYIL ZİRVE (GAZİANTEP) NİŞANTAŞI Yİ YZYIL YAŞAR (İZMİR) DOĞU AKDİZ (KKTC-GAZİMAĞUA) GİRNE AMERİKAN (KKTC-GİRNE) YAŞAR (İZMİR) YEDİTEPE GİRNE AMERİKAN (KKTC-GİRNE) YURT DIŞI inema inema inema inema inema inema inema inema inema inema inema inema (%25 inema (%25 inema (%25 inema (%25 inema (%25 inema (%25 inema (%50 inema (%50 inema (%50 inema (%50 inema (%50 inema (%50 inema (%50 inema (%50 inema (%50 inema (%50 inema (%75 inema (%75 inema (İngilizce) (%25 inema (İngilizce) (%50 inema (İngilizce) (%50 inema (İngilizce) (%50 inema (İngilizce) (%50 inema (İngilizce) (% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 0,26 72, ,9 26 0,5 008, , , ,2 55, ,7, , , , , , , , , 9 255,7 77 2, , , ,80 67, , , ,0 88 2, ,5 00 2, , 0 27, , ,95 7, , ,0 72

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ... 55 ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ... 59 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ...

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ... 55 ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ... 59 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ... İÇINDEKILER ACİL YARDIM VE AFET YÖNETIMI... 7 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ... 7 AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ... 9 AKTÜARYA... 9 AKTÜERYA BILIMLERI... 10 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ... 10 ALMAN DİLİ VE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü 1 G A Z İ O S M A N P A Ş A Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 Merhaba.. Gaziosmanpaşa üniversitesine bağlı olarak Erbaa ilçemizde, 1993 yılında açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1995 yılında açılan

Detaylı

Bankacılık/ Bankacılık ve Finans / Bankacılık ve Finansman / Bankacılık ve Sigortacılık/ Sigortacılık / Sigortacılık ve Risk Yönetimi (YGS-6)

Bankacılık/ Bankacılık ve Finans / Bankacılık ve Finansman / Bankacılık ve Sigortacılık/ Sigortacılık / Sigortacılık ve Risk Yönetimi (YGS-6) Bankacılık/ Bankacılık ve inans / Bankacılık ve inansman / / Sigortacılık / Sigortacılık ve Risk Yönetimi () İnsanların hayatında oluşabilecek tüm risklerde, uğradıkları kayıpları giderme, para desteği

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek: Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ TANITIMI PUAN TÜRÜ VE TESTLERİN YÜZDELİK KATKI PAYLARI

LİSANS PROGRAMLARININ TANITIMI PUAN TÜRÜ VE TESTLERİN YÜZDELİK KATKI PAYLARI LİSANS PROGRAMLARININ TANITIMI VE TESTLERİN YÜZDELİK KATKI PAYLARI Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan UZTOSUN ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (Yüksek okul):(ygs-2) Puan Türü Türkçe Sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa YGS-1, YGS-2 VE MF PUANLARIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI, TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR VE ÖĞRETİM SÜRELERİ...

İÇİNDEKİLER. Sayfa YGS-1, YGS-2 VE MF PUANLARIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI, TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR VE ÖĞRETİM SÜRELERİ... İÇİNDEKİLER YGS-1, YGS-2 VE MF LARIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI, TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR VE ÖĞRETİM SÜRELERİ....................................... 9-204 Sayfa YGS-5, YGS-6 VE TM LARIYLA ÖĞRENCİ

Detaylı

Rehber 2015. final yayınları

Rehber 2015. final yayınları Rehber 2015 Bu yayının tüm hak la rı Final Yayıncılık Rek. San. ve Tic. Ltd. Şti ye aittir. Yayıncıdan önceden alınmış izin olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz; elektronik, mekanik, fotokopi ya

Detaylı

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1) ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1) Acil Yardım Teknikerliği programının amacı, acil bakım hizmetini hastane dışında, profesyonel düzeyde verebilecek elemanları yetiştirmektir. Ambulans ve acil bakım

Detaylı

ÖNSÖZ DİLKO / 2015 YABANCI DİL ALANI MESLEKLER REHBERİ ÖNSÖZ

ÖNSÖZ DİLKO / 2015 YABANCI DİL ALANI MESLEKLER REHBERİ ÖNSÖZ ÖNSÖZ Geleceğimizi sağlam temeller üzerine oturtmak hepimizin en büyük amacı. Küçüklüğümüzden itibaren gerek toplumsal çevremizden, gerekse ailemizden gelen baskılarla, toplumca daha saygın kabul edilen

Detaylı

Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir. www.gelisim.edu.tr

Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir. www.gelisim.edu.tr Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir. www.gelisim.edu.tr GÜZEL SANATLAR Programlar Puan Türleri Graf i Sinema ve Televizyon TS-1 MESLEK SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ Meslek seçimi, sadece gelecekte

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa YGS-1, YGS-2 VE MF PUANLARIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI, TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR VE ÖĞRETİM SÜRELERİ...

İÇİNDEKİLER. Sayfa YGS-1, YGS-2 VE MF PUANLARIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI, TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR VE ÖĞRETİM SÜRELERİ... İÇİNDEKİLER YGS-1, YGS-2 VE MF LARIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI, TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR VE ÖĞRETİM SÜRELERİ....................................... 9-204 Sayfa YGS-5, YGS-6 VE TM LARIYLA ÖĞRENCİ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

SUNUŞ Rehber 2011 Rehber 2011 Üniversiteler Rehberi Celil Vardar Cihat Ak- bulut, Nihat Bilgiç, Fahri Başaran ve Ayşegül Duran İbrahim TAŞEL

SUNUŞ Rehber 2011 Rehber 2011 Üniversiteler Rehberi Celil Vardar Cihat Ak- bulut, Nihat Bilgiç, Fahri Başaran ve Ayşegül Duran İbrahim TAŞEL SUNUŞ Sevgili Gençler, final in ilave kitaplar dizisi elinizdeki Rehber 2011 ile sürüyor. Bu kitap meslekleri tanımanızı, seçeceğiniz meslekle ilgili fakülte ya da meslek yüksekokullarının hangi üniversitelerde

Detaylı

20 14 PU AN TÜ RÜ TM 2014 BAŞARI SIRASI 2013 PUAN TÜRÜ

20 14 PU AN TÜ RÜ TM 2014 BAŞARI SIRASI 2013 PUAN TÜRÜ Bankacılık () / Bankacılık ve inans () Genel Bilgi Banka ve finans kuruluşlarının para kaynakları ile ilgili servislerinde çalışabilecek donanıma sahip olmasını sağlayan programr. ezunların İş anımı üşteri

Detaylı

MESLEK TANITIMI PAKET 1

MESLEK TANITIMI PAKET 1 MESLEK TANITIMI PAKET 1 2013 1 TERZİ Alınan sipariş ve istenilen modele göre her tür abiye ve gelinlik kumaşını biçen, provaya hazırlayan, prova yapan, diken, süsleyip ütüsünü yapan sonrada hazırladığı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ....................... 5 YÜKSEKOKULLAR............... 70 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ... 6 LİSANS EĞİTİMİ.................

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

ARKEOLOG TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

ARKEOLOG TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER ARKEOLOG TANIM İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları

Detaylı

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ. MESLEK YÜKSEKOKULU Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ. Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2013-2014 yılında kurulmuştur. 2013-2014

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2 ANKARA ARALIK 2005 ii 2006 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı http://megep.meb.gov.tr Bu modül (ders notu); Mesleki Eğitim ve Öğretim

Detaylı

DİCLE ÜNİVESİTESİ MESLEK YÜKSEKOKUL PROGRAMLARI. Programın Amacı: Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir.

DİCLE ÜNİVESİTESİ MESLEK YÜKSEKOKUL PROGRAMLARI. Programın Amacı: Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. DİCLE ÜNİVESİTESİ MESLEK YÜKSEKOKUL PROGRAMLARI ADALET Programın Amacı: Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Adalet yüksekokullarında

Detaylı

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor.

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor. Başarmak için... İçindekiler Plato Meslek Yüksekokulu Kuruluş 4 Dış Ticaret Programı 68 Mütevelli Heyet Başkanının Mesajı 6 Adalet Programı 72 Yüksekokul Müdürünün Mesajı 7 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu MESLEĞİN SESİ E-BÜLTEN Haziran 2015 E-DERGI HAKKINDA E-Dergimiz Mesleğin Sesi ; Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulumuzun, hem bölümlerimizi

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ Programın Amacı: Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve ilkeleri

Detaylı