2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925"

Transkript

1 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları KMS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI E) Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması. 1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler? A) Farklı dönemlerde farklı nitelikte gelişimsel sorunların olması. B) Ergenlik döneminde gelişimsel sorunların çoğunun eğitimle ilgili olması. C) Yetişkinlik yıllarında psikolojik sorunların azalıp biyolojik sorunların artması D) Çocukluk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel sorunların, giderilmesi en zor olan sorunlar olması. E) Orta yaş döneminin gelişimsel sorunlarının yaşlılık döneminde de devam etmesi. 2. Zihinsel gelişim bağlamında kritik dönem nasıl açıklanır? A) Cinsiyet ayrımının yapıldığı dönem. B) Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem. C) Çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçilen dönem. D) Öğrenme üzerinde çevresel uyarıcıların en çok etkili olduğu dönem. E) Bireyin kendini işe yaramaz hissettiği dönem. 3. Gelişimsel açısından, olgunlaşma hangi anlama gelmektedir? A) Toplumsal olayların önyargısız biçimde ele alınma becerisinin kazanılması. B) Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi. C) Ergenlik döneminde hızlı fiziksel büyümenin gözlenmesi. D) Toplum tarafından kabul gören davranışların öğrenilmesi

2 İki yaşındaki bir çocuk salıncakta yardımsız sallanmak istemekte, kendisini tutmaya çalışan annesinin ellerini itmektedir. Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir? A) Yatkınlık B) Özerklik C) Üretkenlik D) Özdeşim E) Merak 5. Somut işlemler dönemindeki bir çocuğa eşit miktarda su doldurulmuş aynı büyüklükte iki bardak gösterilmiş ve hangisinde daha fazla su olduğu sorulmuştur. Çocuktan, ikisinde de aynı yanıtı alındıktan sonra, onun gözü önünde, bardaklardan birindeki su üç bardağa paylaştırılmıştır. Bu çocuğun Bu üç bardakta mı yoksa diğer bardakta mı daha çok su var? sorusuna, aşağıdaki yanıtlardan hangisini vermesi beklenir, neden? A) İkisinde de aynı der, çünkü nesnelerin devamlılığı kavramını kazanmıştır. B) Sürahideki su çok der, çünkü sayı boyutuna bağımlılık vardır. C) İkisinde de aynı der, çünkü miktar korunumunu kazanmıştır. D) Bardaklardaki su çok der, çünkü görelilik ilkesini henüz öğrenmemiştir. E) Hiç fark etmez der, çünkü dönüştürme işlemini henüz başaramaz. 6. Piaget ye göre, somut işlemler dönemi 7-11 yaş, soyut işlemler dönemi ise 12 yaş ve sonrasını kapsamaktadır. Buna göre, aşağıdaki öğretmen davranışlarında hangisi, ilköğretim üçüncü sınıf düzeyine uygun değildir? A) Dünyanın, ekseni etrafında döndüğünü öğretmek için, içinden şiş geçirilmiş portakaldan yararlanmak. B) Paraları tanırken, kullanılmakta olan metal ve kağıt paralarla nelerin satın alınabileceğini göstermek. C) Mikropların dokunmakla nasıl bulaştığını göstermek için, eline tebeşir tozu sürüp öğrencileriyle tokalaşmak. D) Caddede karşıdan karşıya güvenli geçişi öğretmek için, bu eylemi drama ile canlandırmak. E) Uzay yolculuğunu anlatmak için, öğrencilerden, kendilerini sınıf yerine bir uzay 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları kapsülündeymiş gibi düşünmelerini istemek. 7. Bir çocuk annesinden su isterken Anne su diyor. Dil gelişimi açısından çocuğun bu sözü aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Duyu organlarıyla alınan bilgiyi nesnelerin zihinsel tasarımlarına dönüştürme (kavram gelişimi) B) Özne, yüklem, bağlaç, ek vb. öğelerin bazılarını kullanmadan konuşma (telegrafık konuşma) C) Kuralları, ilişkili olan ve olmayan bütün durumlara uygulama eğilimi (aşırı kurallaştırma) D) Kuralları yalnızca öğrenilen örnekle sınırlı olarak kullanma eğilimi (eksik kurallaştırma) E) Yeni sözcük üretebilmek için bekleme eğilimi (alıcı dil) 8. Bir öğretmen, sınıf arkadaşları kadar hızlı yazamayan öğrencisine, Senin de yakında çok hızlı okuyabileceğini biliyorum. Matematik işlemlerinde çok başarılısın. Bunu da yapabilirsin demiştir. Erikson un Psikososyal Gelişim Kuramı na göre, öğretmen bu sözleriyle hangi gelişimsel soruna (kriz) çözüm bulmaya çalışmaktadır? A) Başarıya karşı aşağılık duygusu B) Kimliğe karşı rol karmaşası C) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku D) Girişkenliğe karşı suçluluk E) Üretkenliğe karşı durgunluk 9. Bir öğretmen, sınıf arkadaşlarına göre uzun boylu ve kilolu olan bir yedinci sınıf öğrencisini, Dev adam, gel buraya diye çağırmaktadır. Gelişim psikolojisi açısından öğretmenin bu davranışı neden sakıncalıdır? A) Bireysel farklılığı, öğrenciyi incitebilecek şekilde etkilemesi B) Öğrencilerin özellikleriyle yakından ilgilenildiğini göstermesi C) Öğrenciye beslenen olumlu duyguları iletmekte yetersiz kalması

3 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 927 D) Ergenlikte ortaya çıkan bedensel farklılıklara dikkat çekmesi E) Okul başarısını etkilemeyen bir özellikle ilgili olması 10. Bir öğretmenin, sınıf içindeki davranışlarıyla öğrencilerine olumlu örnekler oluşturmaya çalışması ve yeri geldikçe bu davranışlarının nedenlerini de açıklaması Öğretmenin bu tutumu, aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsemiş olduğunu gösterir? A) Bireyin, davranışlarını pekiştirme yoluyla kazandığını savunan edimsel (operant) koşullanma yaklaşımı B) Düşünme süreçlerine ağırlık veren bilişsel öğrenme yaklaşımı C) Bireyin modelden öğrendiğini savunan sosyal öğrenme yaklaşımı D) Bireyin genetik özelliklerinin, davranışlarını belirlediğini savunan biyolojik yaklaşım E) Bireyin, davranışlarını tepkisel koşullanma yoluyla kazandığını savunan klasik (tepkisel) koşullanma yaklaşımı. 11. Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme yoluyla kazanılan bir davranışa örnek değildir? A) Çocuğun, bisiklete bindiğinde dengesini kurması B) Bir kişinin evinin bulunduğu yeri tarif etmesi C) Oto tamircisinin motordaki sesin nedenini kısa sürede bulması D) Çocuğun, yüzüne rüzgar gelince gözlerini kırpması E) Aşçının, kokusunu aldığı yemeğin pişip pişmediğini anlaması 12. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde olumsuz davranışlarıyla dikkat çekmek isteyen bir öğrencisinin bu davranışlarını değiştirmek isteyen bir öğretmenin yararlanabileceği yaklaşımlardan biri değildir? B) Öğrenciyi izleyerek anlamaya çalışmak C) Öğrenciye, sınıf içinde sorumluluk vermek D) Öğrencinin bu davranışlarından utanmasını sağlamak E) Öğrenciye, önemli olduğunu hissettirmek 13. Bir anne, iki yaşındaki oğluna ezbere 100 e kadar saymayı öğretmeye çalışmakta, fakat bunu başaramamaktadır. Bu başarısızlığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Fiziksel yoksunluk B) Kullanılan öğretme yöntemi yetersizliği C) Genel uyarılmışlık hali D) Zeka düzeyi E) Öğrenmeye hazır olma düzeyi 14. Dört ayılık bir bebeğin sesli ve renkli bir oyuncağa gülmesi ve kollarını açması, bir süre sonra ise bu oyuncağa heyecan gibi belirtileri göstermemesi aşağıdaki süreçlerden hangisi ile açıklanabilir? A) Alışkanlık kazanma B) Bireyselleştirme C) Özümseme D) Duyarlık kazanma E) Yorulma 15. Beş yaşındaki bir çocuğun evde ve okuldaki isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışmasından rahatsız olan aile ve öğretmen, bu davranışı görmezden gelerek söndürmeye karar vermişlerdir. Ancak görmezden gelme yöntemi ile çocuğun ağlama davranışında bir artış gözlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Öğrencinin olumlu özelliklerini desteklemek

4 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları A) Söndürmede, görmezden gelmenin etkisiz bir yöntem olması B) Söndürülecek davranışların şiddetinde, başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi C) Söndürülen davranışın kendiliğinden geri gelme olasılığının bulunması D) Ev ve okul arasında tutarlılık sağlanmamış olmaması E) Ağlama davranışının uzun bir geçmişe sahip olması 16. İlköğretim birinci sınıfında görev yapan bir öğretmenin önce öğrencilerin her doğru yanıtını, bir süre sonra da ikinci ve üçüncü doğru yanıtını pekiştirmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenmelerin pekiştirilmesine soru-yanıt yönteminin elverişli olması B) Öğrenmede; ödüllendirmenin cezadan daha etkili olması C) Her doğru yanıtı pekiştirmenin çok zaman alması D) Birinci sınıfın başlangıcında pekiştirmenin çok önemli olması E) Aralıklı pekiştirmenin davranışa süreklilik kazandırmada etkili olması 17. Sahipsiz bir köpek tarafından ısırılan bir çocuğun önceleri tüm köpeklerden, bir süre sonra da sadece sahipsiz köpeklerden korkması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) İşaret öğrenme B) Transfer C) Ayırt etme D) Ceza E) Genelleme 18. Bir öğrencinin, okula zamanında gitme ve ödevlerini zamanında yapma gibi davranışları alışkanlık haline getirmesinde aşağıdakilerden hangisi en çok rol oynar? A) Klasik (tepkisel) koşullanma B) Bilişsel öğrenme C) Edimsel (operant) koşullanma D) Sosyal öğrenme E) Psikomotor öğrenme 19. Yalnızca sözel ve sayısal alanlarda değil; müzik, spor, dans, iletişim ve resim gibi alanlarda da kendini geliştiren ve kendini iyi tanıyanların da zeki olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyal öğrenme kuramı B) Öğrenmede bilgiyi işleme kuramı

5 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 929 C) Bireyselleştirilmiş öğretim kuramı D) Çoklu zeka kuramı E) Tam öğrenme kuramı

6 Aşağıdaki testlerden hangisinin temel amacı, dersteki öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunların giderilmesine olanak sağlamaktadır? A) Tanıma ve yerleştirme testleri B) Kişilik testleri C) Zeka testleri D) İzleme testleri E) Başarı testleri 21. Sınav planının ilk aşamasında aşağıdakilerden hangisi belirlenir? A) Soru türü B) Sınav kapsamı C) Soru yazma D) Sınavın amacı E) Cevap anahtarı 22. Bir okulda aynı dersi veren iki öğretmenin, aynı konularda yaptıkları sınavlardaki soru sayıları ve yanıtları planlama biçimleri şöyledir. Birinci Öğretmen: 20 soru sormuş ve her soruya beş puan vermiştir, ikinci Öğretmen: 50 soru sormuş ve her soruya bir puan vermiştir. İkinci öğretmenin elde ettiği puanların güvenirliği daha yüksektir. diyen bir kişi bu iddiasını aşağıdakilerden hangisiyle destekleyebilir? A) Testteki soru sayısı arttıkça test puanlarının güvenirliği artar. B) Puanlamanın nesnelliğini ölçme sonuçlarına karışabilecek hatayı azaltır. C) Bir sınavdaki yanıtların nasıl puanlanacağı kullanılan soru tipine göre değişir. D) Bir ölçme aracının güvenirliği araçta yer alan soruların güçlüğünden etkilenir. E) Öznel puanlama yöntemleri puanların güvenirliliğini düşürür. 23. Aşağıdakilerden hangisi, testin güvenirliğini artırıcı bir etkendir? A) Soruların zor olması B) Cevaplama süresinin kısa olması. C) Sorularda yoruma açık ifadeler kullanılması. D) Puanların bir puanlayıcıdan diğerine değişmesi KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları E) Soruların bilen ve bilmeyeni ayırıcı nitelikte olması. 24. Bir öğretmen sınav sorularına verilen yanıtları dört beş gün arayla iki kez puanlamış; bu iki puanlamadan elde ettiği sonuçları karşılaştırarak aralarındaki tutarlılığa bakmıştır. Öğretmen bu çabasıyla aşağıdakilerden hangisini belirlemeye çalışmaktadır? A) Puanlama güvenirliğini B) Soruların doğruluğunu C) Soruların güçlük derecesini D) Puanlama anahtarının tutarlılığını E) Sınavın geçerliğini 25. Aşağıdakilerden hangisi sınavın geçerliğini artırıcı etkenlerden biridir? A) Yanıtların puanlanmasında yanlı davranılması B) Sınav sorularının kolay olması C) Soruların öğrencilere, sınavdan bir süre önce verilmesi D) Soruların çözümü için öğretmenin doğru cevabın bir kısmını söylemesi E) Sınavda her hedef-davranışla ilgili sorular sorulması 26. Bir matematik öğretmeni derste problem çözme becerilerine yönelik etkinliklere ağırlık verdiği halde uyguladığı sınavı daha çok dört işlem yapabilme becerisini ölçen sorulardan oluşturmuştur. Öğretmen bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisini tehlikeye atmıştır? A) Puanlayıcı güvenirliğini B) Testin objektifliğini C) Sınavın kullanışlılığını D) Testin kapsam geçerliğini E) Soruların ayırt etme gücünü 27. Bir türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir. Öğretmenin, bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinin hangisinden yararlanması en uygun olur? A) Tamamlama

7 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 931 B) Doğru-yanlış C) Yazılı yoklama D) Çoktan seçmeli E) Proje 28. Boşluk doldurmalı sınav türünün kullanılmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin hatırlama düzeyinde öğrenmelerle yetiştirmeye yöneltmesi B) Öğrencilerin öğrenme güdülerini zayıflatması C) Puanlamadan kaynaklanabilecek hataları artırması D) Sınavın kapsam geçerliliğini düşürmesi E) Sınavların tahminle cevaplandırılma olasılığını artırması 30. Bir öğretmen çoktan seçmeli bir test için soru yazarken; öğrencilerin sıklıkla düştükleri hataları çeldirici olarak kullanmaktadır. Bu durum, öğretmene en çok hangi konuda yardımcı olur? A) Testin kullanışlılığını artırma B) Puanların güvenirliğini yükseltme C) Sorunun anlaşılmasını kolaylaştırma D) Puanlamayı kolaylaştırma E) Yanlış öğrenmeleri belirleme 29. Yapılan bir sınavda yüksek puan alanların iyi öğrenmelerinden çok iyi ezberleyenler olduğunu belirten bir kişinin aşağıdakilerden hangisini kanıtlaması bu görüş için güçlü bir destek oluşturur? A) Öğretmenin, öğrenci merkezli değil; öğretmen merkezli olduğunu B) Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunu C) Eğitimde başarıya ilişkin kararların çoktan seçmeli testlere dayandırıldığını D) Öğrenci notlarının öğretmenin kanılarından etkilendiğini E) Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunu

8 Aritmetik Ört. Tepe Değer Mod Ortanca Medyan Standart Sapma KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız. Bir sınıftaki öğrencilerin beş farklı testteki yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve bu puanlardan aşağıdaki tabloda gösterilen istatistikler hesaplanmıştır. B) Program geliştirme uzmanı C) Ölçme ve değerlendirme uzmanı D) Konu alanı uzmanı E) Branş öğretmeni I. Test II. Test III. Test IV. Test V. Test Bu bilgilere göre hangi testten elde edilen puanların dağılımı simetriktir? A) I B) II C) III D) IV E) V 32. En yüksek ve en düşük ortalama öğrenme düzeyleri hangi testlerde olmuştur? En Yüksek En Düşük A) I. Test IV. Test B) I. Test II. Test C) II. Test V. Test D) III. Test IV. Test E) V. Test II. Test 33. Öğrenciler arasında farklılaşma en çok hangi testtedir? A) I B) II C) III D) IV E) V 34. Eğitim programı geliştirmek amacıyla oluşturulan ekipte, aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? A) Okul yöneticisi

9 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Hedeflerin belirlenmesi aşamasında, aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması zorunlu değildir? A) Toplumun ihtiyaçlarının B) Konu-alan ilişkilerinin C) Bireyin ihtiyaçlarının D) Eğitim ekonomisinin bulgularının E) Toplumun eğitim felsefesinin 36. Eğitim programının sürekli olarak geliştirilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa uygun değildir? A) İlk uygulamada yüzde yüz öğrenme sağlayacak etkinlikte program hazırlamanın çok güç olması. B) Okulların bürokratik bir yapı içerisinde örgütlenmiş olması C) Eğitim teknolojisinde ilerlemeler kaydedilmesi. D) Konu alanlarındaki bilgi birikiminde önemli değişiklikler olması. E) Bilginin sürekli ve birikimli olarak değişmesi. 37. Öğretimde yararlanılan 1. Ünite planı 2. Yıllık plan 3. Ders planı (günlük plan) Aşağıdakilerden hangisinde kapsamı en geniş olandan en dar olana doğru sıralanmıştır? A) B) C) D) E) E) Yetiştirilemeyen etkinlikleri ev ödevi olarak yaptırma. 39. Öğretmenler, öğrenilmesi hedeflenen davranışların öğrencilerde görülebilmesi için ortam yaratırlar. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenin bu görevini yerine getirmek için yararlanabileceği yöntemlerden biri değildir? A) Öğrencilere, hedeflenen davranışları gösterdiklerinde pekiştireç verme. B) Öğrencilerin ilgili olsun olmasın her davranışını pekiştirme C) Öğrencileri, hedeflenen davranışları öğrenme çabası göstermeye özendirme D) Öğrencilerin hedeflenen davranışları yapmaya çalışırken karşılaştıkları güçlükleri giderme. E) Öğrencileri, hedeflenen davranışların kullanılacağı durumlarla karşı karşıya getirme. 40. Aşağıdaki davranışlardan hangisi suyun buharlaşması olayının kavrama düzeyinde öğrenildiğini gösteren bir kanıt olamaz? A) Olayı değişik bir örnekle açıklama B) Olayı kendi ifadesiyle açıklama C) Olayın kitaptaki tanımını söyleme D) Olayı kendi çizdiği bir şema ile gösterme E) Olayı resmederek ifade etme 38. Aşağıdakilerden hangisi öğretimi planlama ve uygulamada zamanı dikkate alma amacıyla yapılacak bir çalışma değildir? A) Yıllık planda, ünite veya konuların sürelerini dikkate alma. B) Ünite veya dersleri süresi içinde bitecek şekilde planlama. C) Resmi tatil ve özel gün veya haftaları dikkate alma. D) Uzun zaman alacak etkinlikler için hazırlıkları önceden yapma. 41. Öğretim planları (yıllık plan, ünite planı, ders planı) hazırlamanın temel amacı hangisidir? A) Öğretim etkinliklerini planlı ve organize bir şekilde düzenlemek

10 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları B) Okulun çevresi ile ilişkilerini güçlendirmek C) Öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek D) Okul yönetimi işlerini kolaylaştırmak E) Ölçme-değerlendirme için kriterler oluşturmak

11 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Bir öğrenci, okula gitmek istememekte; bunu sürekli olarak dile getirmekte ve ısrar edildiğinde, okula gitmemek için bahaneler bulmaktadır. Öğrencinin anne babası sorunu çözmek için psikolojik danışmanla görüşmeye gelmişlerdir. Bu görüşmede danışman, anne babaya aşağıdakilerden hangisini önermemelidir? A) Öğrencinin okula gitmeye zorlanması ve bunda ısrar edilmesini B) Öğrenciyi üzen bir şey olup olmadığının araştırılmasını C) Öğrencinin, okula gitmeme nedenini açıklamasına fırsat verilmesini D) Öğrenciye okulu sevdirecek koşulların oluşturulmasını E) Soruna anlayışla yaklaşıp ona yardım edileceğini söylemesini 43. Bir sınıf öğretmeni okuldaki tüm kutlamalarda, bütün öğrencilerine aktif roller vermiştir. Çocuklar yetenek ve ilgilerine göre, sunuculuk, koro üyeliği, drama, şiir okuma ve halkoyunları alanlarında görev almışlardır. Öğretmenin bu yaklaşımının gelişim psikolojisi açısından sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? A) Çocukların onaylama, tanınma, başarma gereksinimlerinin doyurulması B) Çocuklar arasında en çok tercih edilen etkinliği belirlemesi C) Çocukların kendi liderlerini belirlemelerinde olanak sağlaması D) Çocukların, eğlenmelerinin sağlanması. E) Çocuklar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi 44. Bir kavramı derinlemesine incelemek isteyen bir öğretmen, kavramla ilişkili olan bütün çağrışımları kullanmaktadır. Bu öğretmen bu amacına aşağıdakilerden hangisiyle kolaylıkla ulaşabilir? E) Kavramların somutluk ve soyutluk derecisini incelemek. 45. Öğrencilerinin sınıf ortamında bildikleri konular üzerinde kısa konuşmalar yapmasını isteyen öğretmenin ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Söz dağarcığını zenginleştirmek B) Tartışma kurallarını öğretmek C) Yaşantıların paylaşılmasını sağlamak D) Sözlü anlatım becerisini geliştirmek E) Öğrencilerin heyecanla baş edebilmesini sağlamak 46. Gerçek hayatta karşılaşılan problemleri sınıf ortamına getirerek tartışma ortamı açarak çözüm yolları bulmaya çalışan öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay yöntemi B) Gösteri yöntemi C) Proje yöntemi D) Soru-yanıt yöntemi E) Problem çözme yöntemi 47. Eğitsel gezilerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Boş zamanları değerlendirmek B) Öğrenciler arasında yardımlaşmayı geliştirmek C) İlk elden somut yaşantılar sağlamak D) Öğrencilerin hazır oluş düzeyini yükseltmek E) Öğrencileri sınıf ortamının monotonluğundan kurtarmak A) Kavramların farklı dillerde karşılığını bulmak B) Kavram ağı oluşturmak C) Kavramların tanımlarını yazmak D) Kavramları örnek olan ve olmayan olay, durum veya nesneleri bulmak 48. Evlerinde bir köpeğe kuçu kuçu demeyi öğrenen Ahmet, bir gün bahçelerine giren kuzuya da kuçu kuçu demiştir. Ahmet in bu davranışı aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

12 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları A) Algısal değişmezlik B) Algı çarpıtılması C) Seçici algı D) Uyarıcı genellemesi E) Deneme-yanılma

13 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Bir öğretmen, öğretme-öğrenme ortamındaki uygulamalarını sürekli sorgulamakta ve bu uygulamalarla sonuçları arasındaki ilişkileri kendi amaçları açısından değerlendirmektedir. Öğretmenin bu tutumu, onun hangi açıdan gelişmesini sağlar? A) Eğitim psikolojisi B) İletişim kurma C) Mesleki yeterlik D) Alan bilgisi E) Eğitim felsefesi 50 ve 51. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız. Bir öğretmen vatandaşlık dersinde İnsan Haklarını Engelleyen Etmenler konusunu işlerken sınıfı dört ya da beşerli gruplara ayırmış ve bu etmenlerden birini inceleyerek bu sorunların çözümü için öneriler getirmesini istemiştir. Gruplara, seçtikleri etmenleri ve çözüm önerilerini anlatırken sergi, drama, gazete, pano vb. hazırlama yoluna gidebileceklerini söylemiş; çalışmaları hem bireysel hem de grubun ortak çalışmalarına bakarak değerlendirebileceğini belirtmiştir. 50. Öğretmen aşağıdaki öğretme yaklaşımlarından hangisini kullanmaktadır? A) Gözlem yoluyla öğrenme B) Proje temelli öğrenme C) Yansıtıcı düşünme D) Benzetim (simulasyon) yoluyla öğrenme E) Yaratıcı drama 51. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencilerin etkin katılımını özendirme gücü açısından en zayıftır? A) Ülkenin hangi yönleriyle tanıtılacağını gruba bırakması B) Sunuşta, nelerden yararlanabileceğine ilişkin örnekler vermesi C) Tüm ölçütlerin öğretmen tarafından belirlenmesi D) Öğrencilerin seçimlerini dikkate alması E) Bireysel katkıya ve ortak ürüne bakacağını belirtmesi 52. Aşağıdakilerden hangisinin öğrencilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemesi beklenmez? A) Öğrencilerin ilgi ve beklentilerinin dikkate alınmaması B) Pasif ve sessiz bir sınıf topluluğunun oluşturulması C) Öğrencilerin bağımlı davranmaya özendirilmesi D) İşbirliğinden çok, rekabete önem verilmesi E) Bireysel ayrılıkların göz önünde tutulması soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız. Edebiyat öğretmeni elindeki kasetçalarla birlikte sınıfa girip kaseti taktıktan sonra elindeki kitabı açarak fonda oluşturduğu hoş müzik eşliğinde şiirleri okumaya başladı. Ders tamamlandığında öğrenciler dersin bitmesini istemediklerini dile getirdiler. Öğretmen de teşekkür edip şiirleri okumaya devam etti. 53. Öğretmenin derse elinde bir kitap ve kasetçalarla derse girmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Öğrencileri kontrol etme B) Hedeften haberdar etme C) Dönüt verme D) Derse hazırlık E) Güdüleme 54. Fondaki müzik eşliğinde şiir okunması hangi amaca hizmet eder? A) Doğru davranışları pekiştirme B) Uygun bir ortam yaratma C) Yeni davranışları düzeltme D) Sınıfta disiplin sağlama E) Öğrenme eksikliklerini belirleme 55. Öğretmenin teşekkür ederek şiiri okumaya devam etmesi hangi amaca hizmet eder?

14 938 A) Dikkat çekme B) Öğrenmeler arasında ilişki kurma C) Hedeften haberdar etme D) Davranışı ödüllendirme E) Öğrenmeleri kontrol etme 56. Bu etkinlik özellikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için düzenlenmiştir? A) Sanatın topluma etkilerini kavratma B) Uygun bir sınıf ortamı oluşturma C) Müzik dinleme alışkanlığını geliştirme D) İşbirliği içinde çalışma E) Şiir sevgisini kazandırma soruları aşağıdaki örnek öğretim etkinliğine göre yanıtlayınız. İlköğretim okullarındaki bir matematik dersinde, paralel kenarın alanı ile ilgili olarak öğretmen ve öğrenciler arasında şöyle bir etkileşim gözleniyor. Öğretmen: Tahtaya kim paralel kenar çizmek ister (bir süre bekler). Ali sen kalkar mısın? Ali: (Ali çizer) öğretmenim çizdim. Öğretmen: Bu paralel kenarı dikdörtgene çevirebilir misin? Nasıl çevirebiliriz? (Bir süre bekler) Evet hülya sen cevap verebilir misin? Hülya: Sol taraftaki üçgeni sağ tarafa taşırız KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Öğretmen: Peki bu dikdörtgenin alanı aynı zamanda hangi şeklin alanı olur? (Bir süre bekler) Deniz sen söyler misin? Deniz: Paralel kenarın. Demek ki paralel kenarın alanını taban uzunluğu ile yüksekliği çarparak bulabiliriz. Öğretmen: Evet arkadaşlar paralel kenarın alanı taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımına eşittir. 57. Yukarıdaki ders uygulaması içerisinde öğretmen en çok hangi yöntem ya da yaklaşıma yer verilmiştir? A) Örnek verme B) Sınıf tartışması C) Buluş yoluyla öğretim D) Problem çözme E) Sunuş yoluyla öğretim 58. Bu öğretim sürecinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Kavramlar arasında ilişki kurma B) Öğrenci katılımını sağlama C) Öğrenciye düşünme süresi verme D) Varılacak noktayı söyleme E) Öğrenciyi sorularla yönlendirme Öğretmen: Kenar uzunluklarını isimlendirir misiniz? (Bir süre bekler) Evet Çiğdem, sen tahtada gösterebilir misin? Çiğdem tahtada aşağıdaki işlemi yapar. h a Öğretmen: Bu dikdörtgenin alanını nasıl buluruz? Hatırlayın (bir süre bekler) Evet Suat sen cevaplayabilir misin? Suat: Taban uzunluğu ile yüksekliği çarparız. h 59. Bu örnek için aşağıdaki önerilerden hangisine uyulması durumunda öğretimin etkisi en aza iner? A) Her sorunun sınıftaki gönüllü öğrenciler tarafından ayrı ayrı yanıtlanması istenebilir. B) Öğrencilerin tahtaya gelme yerine oturdukları yerden konuşmaları istenebilir C) Cevap verebilmeleri için öğrencilere zaman tanınabilir. D) Her öğrencinin, kağıttan paralel kenar kesip bunun üzerinde çalışması sağlanabilir. E) Paralel kenarın alanının nasıl bulunacağı öğrencilere önceden söylenebilir.

15 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen öğretmen, aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır? A) Sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanma B) Sadece düz anlatım tekniğini kullanarak konunun bütün boyutlarını açıklama C) Öğrencileri neleri öğrenecekleri konusunda bilgilendirme D) Sunuşunu ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle destekleme E) Sunuşunu, önemli kısımları toplayarak bitirme.

16 Sınıfta öğrencilere bilgiler kolaylıkla öğrenebilecek basamaklara bölünür ve öğrencilerin bunları basitten karmaşığa öğrenmeleri sağlanır. Bu yöntemi kullanan bir öğretmen, aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya çalışmaktadır? A) Bireysel hız B) Etkin katılım C) Küçük adımlar D) Beyin fırtınası E) Oranlı pekiştirme 62. Bir öğretmen öğrencilerine, sayıları gruplayarak daha kolay ve çabuk ezberleyebileceklerini söylüyor ve bir örnek gösteriyor 5,1,3,9,2,5 sayılarının şeklinde gruplanabileceğini belirtiyor. Öğretmen bu önerisiyle, öğrencilerine hangi konuda yardımcı olmaya çalışmaktadır? A) Zekayı geliştirme B) Hatırda tutmayı kolaylaştırma C) Kavram geliştirme D) Sunuş yoluyla öğretmeyi sağlama E) Öğrenilenleri farklı alanlarda kullanma 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları D) Davranışçılık E) Tam öğrenme 65. Öğrenme öğretme sürecini uygun araç gereçlerle desteklemenin temel amacı nedir? A) Sözden ekonomi sağlamak B) Dersi eğlenceli kılmak C) Etkili ve kalıcı öğrenme sağlamak D) Sınıfla işbirliğini geliştirme E) Öğrenci katılımını sağlamak 66. Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme ortamında işe koşulacak görsel-işitsel araçları seçerken dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir? A) Öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olma B) Dersin öğretim programına uyumlu olma C) Dil, görüntü, ses v.b. açısından nitelikli olması D) Uzun süredir kullanıyor olması E) Öğrenci ihtiyaçlarını karşılayabilmesi 63. Labaratuvarda deney yapacak bir öğretmen, deneye başlamadan önce öğrencileri ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarmalı ve alınacak önlemleri hatırlatmalıdır. Öğretmen bu davranışı hangi amaçla yapar? A) Güvenliği sağlama B) Konuya dikkat çekme C) Öğrenmeye güdüleme D) Hazıroluşu sağlama E) Konuya ilgi çekme 67. Yeni teknolojiler ve eğitimdeki kullanılmaları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin gelecekte en yaygın eğitim ortamı olması beklenir? A) Basılı eğitim malzemeleri B) Hareketli film C) Etkileşimli bilgisayar D) Hareketsiz film slayt ve benzeri E) Radyo ve televizyon 64. Öğrenme birimlerini küçük ünitelere ayırarak bir birim öğrenilmeden diğer birime geçmeye olanak sağlamayan, uygun ortam sağladığında her bireyin öğrenebileceğini savunan öğrenme-öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Programlı öğrenme B) Proje temelli öğretim C) Yapısalcılık 68. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda yaşanan gelişmelerden değildir? A) Bilgisayarın eğitimde kullanılmaya başlaması B) Zihinsel farkların ölçülmesine ilişkin araçların yaygınlaştırılması

17 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 941 C) Yaşam boyu öğrenme etkinliklerinin hız kazanması D) Eğitimin devletin görevleri arasında yer alması E) Uzaktan eğitimde kitle iletişim araçlarının kullanılması 69. Meslek seçimine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? B) Çocuğa, oyuncak yerine, isterse çikolata alınacağının söylenmesi C) Sorunun o an çözülebilmesi için çocuğun istediği oyuncağın alınması D) Çocuğun azarlanarak vitrinden uzaklaştırılması E) Çocuğun bir daha alışverişe götürülmemesi. A) Her birey çaba gösterirse her mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilir. B) İyi bir meslek, kişiye yüksek mevki ve kazanç sağlayan meslektir. C) Birey, ilk girdiği meslekte yayam boyu çalışmalıdır. D) Her bireyin başarılı olabileceği en az bir meslek vardır. E) Bireyler mesleklerini olabildiğince erken yaşlarda belirlemelidirler. 70. Aşağıdakilerden hangisinin, noktalama işaretlerini doğru kullanabilme hedefine erişmiş olan öğrencileri diğerlerinden ayırma gücü en azdır? A) Verilen bir yazıda eksik bırakılmış noktalama işaretlerini doğru olarak tamamlama B) Bir yazıda, hatılı konulmuş olan noktalama işaretlerini saptama C) Noktalama işaretlerinin cümledeki görevlerini yazma D) Noktalama işaretleri kusursuz olan cümleler yazma E) Noktalamanın bir yazıdaki anlama nasıl etki ettiğini gösteren örnekler bulma 71. Ailesiyle birlikte alışverişe çıkan bir çocuk, her seferinde kendisine bir şeyler alınmasını istemekte, istekleri yerine getirilmeyince ağlamaktadır. Bu duruma çare bulamayan aile çocuğun öğretmeninden yardım istemektedir. Öğretmenin Anne-babaya, aşağıdakilerden hangisini önermesi en uygundur? A) Çocuğa, istediği her oyuncağın alınmayacağının kesir bir dille söylenmesi.

18 Sınıf öğretmeninin rehber uzmanlara yardım amacıyla aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirmesi en uygun olur? 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları C) İlkeli ve kararlı davranmak D) Öğrencilerin kişiliğine saygı göstermek E) Öğrenciler arasında ayrım yapmamak. A) Öğrencilere test ve diğer ölçme araçlarını uygulamak. B) Öğrencilerin toplu dosyalarını tutmak. C) Öğrencilerin, ilgi ve yeteneklerine uygun olan eğitsel kollarda görev almalarını sağlamak. D) Öğrencilere meslekleri tanıtıcı bilgiler vermek. E) Sınıf ortamında sorun yaşayan öğrencilere çözüm yolları önermek. 73. Çalışma ortamınızı düzenlerken ışık ve ısının uygun olmasına, bir masa ve sandalyede çalışılmasına özen gösteriniz. Lise öğrencilerine yönelik böyle bir önerinin temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenmede kullanılan bilişsel yaklaşımların bireyden bireye değişebilmesi B) Öğrenme hızının öğrenciden öğrenciye göre değişebilmesi C) Öğrenme için öncelikle genel bir uyarılmışlık durumunun gerekli olması D) Ders çalışmanın planlı çaba gerektiren bir uğraş olması E) Öğrencinin evde kendi kendine çalışabileceği bir yere ihtiyacının olması 74. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencilerin güven duygularını olumsuz yönde etkiler? A) Yanlış öğrenci cevaplarına hoşgörüsüz davranmak. B) Sınıf içinde gerginlik yaratmaktan kaçınmak

19 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Anne babalara, çocuklarının sorunlarında onlara yardımcı olmak için neler yapabilecekleri konusunda bilgi veren bir öğretmen, aşağıdakilerden hangisini önermemelidir? E) Öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmanın artması A) Çocuklara anlayışla yaklaşmalarını B) Çocuklarının motivasyonlarını desteklemelerini C) Çocuklarının öz bakımını üstlenmelerini D) Çocuklarını sabırla dinlemelerini E) Çocuklarına, enerjilerini boşaltma fırsatı vermelerini. 76. Okulun bir görevi de, bireye içinde yaşadığı toplumun değerlerini kazandırmaktır. Sözü edilen görev okulun hangi işlevinin kapsamındadır? A) Toplumsal değişmeyi hızlandırma B) Akılcı düşünmeyi yaygınlaştırma C) Bireylerin toplumsallaşmalarını sağlama D) Demokrasiye olan inancı güçlendirme E) Sağlıklı kişilerin gelişimine katkıda bulunma. 77. Deneyimleri üzerinde düşünme (reflektive thinking) yoluyla kendini geliştirebilen kişinin, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması beklenmez? A) Eleştirileri hoşgörü ile karşılama B) Sabit fikirli olmama C) İleri görüşlü olma D) Değişimi savunma E) Kendi görüşlerini ön planda tutma 78. Bir öğretmenin mesleki alanda yeterliğe sahip olması aşağıdakilerden hangisi açısından daha büyük önem taşımaktadır? A) Eğitim amaçlarının ihtiyaca daha uygun hale getirilmesi B) Okullardaki ders sayısı ve çeşidinin artırılması C) Okul ile aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi D) Öğretim etkinliklerinin niteliğinin artırılması

20 Sınıfta parmak kaldırmadan söz alan öğrencilerini bu alışkanlıktan vazgeçirmek isteyen bir öğretmenin izleyebileceği en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Parmak kaldırarak söz alınması gerektiği kuralını hatırlatma B) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencileri uyarma C) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencileri derse almayacağını söyleme D) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencilere ceza vermek E) Parmak kaldırarak söz isteyen öğrencilere söz verme, diğerlerini görmezlikten gelme 80. Bir lise öğrencisi, kimya dersinden sürekli olarak beklediğinin çok altında not almaktadır. Öğrenci öğretmenine kesinlikle doğru yaptığını yinelemektedir. Öğretmenin bu öğrenciye yapabileceği en uygun yardım aşağıdakilerden hangisidir? A) Bundan sonraki sınavlarda daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak B) Sınav sorularını sınıftaki öğrencilerle incelemesini istemek C) Sınav sorularını yanıtlarken nerelerde hata yaptığını kendisiyle birlikte incelemek D) Diğer öğrencilerin de beklentilerinin altında not aldığını söyleyerek öğrenciyi rahatlatmak E) Başarısız olduğu konularda özel öğretmenden ders almasını önermek 81. Dersinin sınavına son gün çalışıp başarılı olan bir öğrenciye öğretmeni bu başarıya çok sevinmemesi gerektiğini belirtmiştir. Öğretmenin bu sözü aşağıdaki görüşlerden hangisinin benimsendiğini gösterir? A) Kalıcı bir öğrenme için düzenli çalışılması gerektiği. B) Sınavlara son günlerde çalışan öğrenci çok zeki ise yüksek puan alabileceği. C) Derse ilgisiz olan öğrencilerin mutlaka başarısız olacağı, D) Öğrencinin bir daha asla bu başarıyı gösteremeyeceği KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları E) Her ders için farklı bir çalışma tekniğinin kullanılabileceği. 82. Çocuklarının derslerine yeterince çalışmadığını, okuldan gelir gelmez oyun oynamak istediklerini belirten ilköğretim birinci kademede okumakta olan öğrencilerin velileri öğretmene dert yanmışlardır. Öğretmen öğrencilerin okuldan eve geldiklerinde bir süre oyun oynamalarının uygun olacağını söylemiştir. Bunları söyleyen öğretmenin aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemesi beklenemez? A) Dinlenmiş olarak çalışıldığında öğrenme daha verimli olur. B) Oyundan önce ders çalışma koşulunun konması, derse karşı olumsuz bir tutum gelişmesine neden olabilir. C) Okuldan gelen çocuğun oynaması ders çalışmaya enerjisinin kalmamasına neden olur D) Okul çalışmaları ile evde ders çalışmaları arasında oyun gibi farklı bir etkinliğin girmesi dinlendirici olabilir. E) İlköğretimin ilk kademesinde olan çocuklar için oyunda önemli bir ihtiyaçtır. 83. Somut işlemler aşamasındaki öğrenciler için en etkili öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaparak, yaşayarak öğrenme B) Ezberleyerek öğrenme C) Problem çözerek öğrenme D) Tartışma gruplarıyla öğrenme E) Not alarak öğrenme 84. İlköğretim 1. sınıftaki bir öğrenci, okulda bazen idrarını kaçırmakta ve kendisi de bu durumdan rahatsız olmaktadır. Bu durumda, sınıf öğretmeni için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Çocuğu doktora göndermek B) Okul yönetimine haber vermek C) Çocuğa, az su içmesini ve sulu gıdalardan kaçınmasını söylemek

21 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 945 D) İdrarını kaçırmaması için çocuğu sık sık uyarmak E) Durumu çocuğun ailesine ileterek soruna birlikte çözüm aramayı önermek. 85. Aşağıdakilerden hangisinde öğrenme - öğretme sürecindeki üç temel öğe doğru olarak verilmiştir? A) Okul, aile, çevre B) Öğretmen, öğrenci, ders kitabı C) Öğretmen, öğrenci, veli D) Öğretim hizmeti, öğretim programı, öğrenci E) Yönetici, öğretmen, veli B) Ölçülecek olan kapsamın en az % 60 ını bilme C) Sınıfta ortalama başarı düzeyi gösteren öğrenciden daha başarılı olma D) Sınıfta en yüksek başarı gösteren ilk beş öğrencinin arasına girme E) Sınıftaki öğrencilerin % 50 sinden daha başarılı olma 89. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden biri değildir? A) Tüm bireylere açık olması B) Öğüt vererek gerçekleştirilmesi C) Eğitimin ayrılmaz bir parçası olması D) Her bireyin değerli olduğuna inanılması E) Hizmetlerin bir bütün olması 86. Aşağıdakilerden hangisi ilk ve ortaöğretim okullarında okutulan dersler ve bu dersler ile ilgili program, kaynak kitap ve ders saatleri konusunda en yetkilidir? A) Milli Eğitim Şurası B) Milli Eğitim Müdürlüğü C) Teftiş Kurulu Başkanlığı D) İlgili Genel Müdürlük E) Talim Terbiye Kurulu 87. I. Bir özelliği, uygun bir araçla karşılaştırılarak sonucu sayı ve sembollerle ifade etmek. II. Bir gözlem sonucuna uygun bir ölçütle karşılaştırıp, bu sonuca ilişkin bir karara ya da yargıya ulaşmak. Yukarıda tanımlanan iki kavram, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Değerlendirme Geçerlilik B) Ölçme Değerlendirme C) Güvenilirlik Ölçme D) Ölçme Ölçek E) Değişken Değerlendirme 88. Aşağıdakilerden hangisi, ölçmenin yapıldığı gruba bağlı değerlendirme için bir ölçüt değildir? A) Ortalamanın bir standart sapma üzerinde puan alma 90. Bir öğretmenin, okul başarısı düşük bir öğrenciyle etkileşimi sırasında aşağıdakilerin hangisini yapmaması gerekir? A) Sabırlı olması B) Gayret göstermeye teşvik etmesi C) Başarılarını takdir etmesi D) Hoşgörülü olması E) Yanlışlarını cezalandırması 91. Öğretmenin öğrencinin söylediklerini adeta onunla birlikte yaşayarak hissetmesi şeklinde tanımlanabilecek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Antipati B) Koşulsuz kabul C) Empati D) Saydamlık E) Saygı 92. Sınıf içinde bir problemle karşılaşan öğretmenin yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? A) Rehberlik servisine göndermek B) Problemi, belirtileriyle saptamak C) Çözüm yollarını araştırmak D) Okul idaresine haber vermek E) Öğrenci velisini çağırmak

22 Eğitim, bireyin davranışında yaşantıları yoluyla istendik değişmeler oluşturma sürecidir. Bu tanımda, istendik sözcüğü ile anlatılmak istenen temel koşul aşağıdakilerden hangisinidir? A) Eğitimin hedefleriyle ilgili olma B) Bireyin isteklerini dikkate alma C) Güncel gereksinimleri karşılama D) Bireye fiziksel güç kazandırma E) Toplumsal yardımlaşmayı artırma 94. Öğrencilerin dikkatini işlenecek konu üzerinde toplama dersin hangi bölümünün başlıca amacıdır? A) Derse hazırlanma B) Plan yapma C) Geçiş bölümleri D) Giriş bölümü E) Gözden geçirme 95. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılmaları beklenir. Aşağıdaki tekniklerden hangisinin bunu sağlama gücü en azdır? A) Grup çalışması veya eşli çalışma yaptırma B) Ödül vb. ile katılımı özendirme C) Sürece katılanlara geri iletim verme D) Katılımı kolaylaştırıcı önlemler alma E) Etkin katılımın beklendiğini söyleme 96. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik uzmanının görevlerindendir? A) Öğrencinin devam durumunu izlemek B) Öğrencilerle ilgili kişisel bilgileri müdüre iletmek C) Başarıyı engelleyen etmenleri araştırmak D) Öğretmeni olmayan sınıfın dersine girmek E) Sınavlarda gözetmenlik yapmak 97. Mezunların sonraki yıllarda öğrenime devam edip etmediklerine, ettilerse başarı durumlarına; etmedilerse iş durumlarına, ilişkin bilgileri toplayarak ilgililere duyurmak, rehberlik servisinin hangi faaliyetleri kapsamında yer alır? A) Konsültasyon B) Bilgi toplama C) Alıştırma D) Bilgi verme E) İzleme 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 98. Aşağıdakilerden hangisi, kendini gerçekleştirmiş bir bireyin özelliği değildir? A) Sadece yetişkin ve kültürlü kişilerin doğru karar verebileceklerini düşünmek. B) Dış dünyayı ve diğer insanları oldukları gibi kabullenmek. C) Bir konunun farklı biçimlerde ele alınabileceği görüşünde olmak. D) Tüm insanların eşit değerde olduğuna inandığını ortaya koymak. E) Sorunları kişiselleştirmeden, nesnel bir biçimde ele alabilmek. 99. Öğretmenin beğenisini kazanmak için uzun bir süre çeşitli girişimlerde bulunan bir öğrenci, öğretmenin onun hareketlerini bir türlü fark etmemesi üzerine bu girişimlerden vazgeçmiştir. Bu öğrencinin girişimlerinden vazgeçmesine, edimsel koşullanmada ne ad verilir? A) Birincil pekiştirme B) Sönme C) Olumlu pekiştirme D) Olumsuz pekiştirme E) İkincil pekiştirme 100. Bir öğrenci, matematik dersindeki öğrenme isteklerini tamamlayarak başarı düzeyini yükseltiyor. Bu öğrenci fizik dersindeki çabalarında bir değişiklik yapmadığı halde, onun bu dersteki başarısında da yükselme oluyor. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinde örnektir? A) Zihinde canlandırma B) Bilişsel öğrenme C) Negatif transfer D) Olumlu aktarma E) Genelleme 101. Aşağıdakilerden hangisi, öğrenilen malzemenin hatırda tutulmasını zorlaştırır? A) Anlamlı olması B) Sık kullanılması C) Karmaşık olması D) İlgi çekici olması E) Birden çok duyuya hitap etmesi 102. İlköğretim 4. sınıfında görev yapan bir öğretmen, sınıftaki birkaç öğrencinin dikkatlerini yoğunlaştırmada güçlük çektiklerini gözlemiştir. Bilişsel psikoloji ilkelerine göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu öğrenciler için

23 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 947 uygulayabileceği yardım stratejilerinden biri değildir? A) Dikkat dağılmasını önlemek için fiziksel çevrede düzenlemeler yapmak B) Bu öğrencilere, bu durumları nedeniyle bazı konuları öğrenemeyeceklerini söylemek C) Derste öğrenilmesi gereken önemli bilgileri daha açık bir biçimde vurgulamak D) Dikkat dağınıklığı ile baş edebilmeleri için bu öğrencilere, kendilerini gözleme ve denetleme tekniklerini öğretmek E) Dersi işlerken öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak önlemler almak 103. İlköğretim 8. sınıf matematik öğretmeni, öğretim yılının başında öğrencilerinin bu derse hazır oluş düzeylerini belirlemek istemektedir. Öğretmenin bu amaçla hazırlayacağı ölçme aracı, aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır? A) 8. sınıf matematik dersinde gerçekleşecek öğrenmelerin ön koşulları B) 8. sınıf matematik dersinde öğrenilecek önemli davranışları C) Analiz düzeyinde veya daha yüksek düzeylerdeki hedeflere ilişkin davranışları D) Derste, problem çözmeyle öğretilecek davranışları E) Dersteki zor olduğu düşünülen davranışları 104. Bir öğretmen, toplumu yakından ilgilendiren bir olayla ilgili olarak dergi ve gazetelerde yer alan köşe yazısı, resim, röportaj vb. toplamış; bunları öğrencilerine vermiş; onlardan bu olayı değişik boyutlarıyla ele alıp bunlar arasında ilişkileri belirleyerek sonucu sınıfa sunmalarını istemiştir. Bu durumda, aşağıdakilerden hangisini yapan öğrenci daha üst düzeyde bir bilişsel davranış göstermiştir? A) Olayın başlangıcını yine olayı görenlerin ağzından belirten B) Olaya ilişkin yazılanların bir listesini hatırlayarak sunan C) Olayda kimlerin rol aldığını ve neler yaptıklarını sıralayan D) Olayla ilgili malzemeyi, yazı, resim vb. şeklinde gruplayan E) Olayın değişik boyutlarını ve bu boyutlar arasındaki bağlantıları ortaya koyan 105. Aşağıdakilerden hangisi, problem merkezli öğrenmenin özelliklerinden biri değildir? A) Öğrencilerin, problemin çözümü için sorumluluk alması B) Öğretmenin değişik çözüm yollarını öğrencilerine sunması C) Düşünme süreçlerinin kullanılması için fırsatlar sağlaması D) Çözüm için belli bir formül ya da kalıbın olmaması E) Öğrencilerin bilgi toplamada etkin olarak rol alması 106. Bir okulda, okulun değişik yerlerinde şu merkezler (köşeler) kurulmuştur; güzel sanatlar merkezi, iş-teknik merkezi, bilgi işlem merkezi, bilimsel araştırma merkezi, gösteri merkezi, dinlenme merkezi, kütüphane, müzik odası, spor salonu, yüzme havuzu. Bu düzenlemeler aşağıdaki öğretmeöğrenme yaklaşımlarından özellikle hangisinin uygulanması için gereklidir? A) Farklı duyu ve yetenekleri kullanarak öğrenme B) Eğitsel geziler yöntemiyle öğrenme C) Soru-yanıt, yöntemiyle öğrenme D) Örnek olay inceleme yöntemiyle öğrenme E) Proje temelli öğretim yöntemiyle öğrenme 107. Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluşla öğrenme yaklaşımını uygulamaya çalışan bir öğretmenin yapmaması gereken bir davranıştır? A) Konuşu değişik örneklerle açıklamak B) Öğrencilerin dikkatini anlatacağı konu üzerinde toplamak C) Öğrencileri, düşünme süreçlerinden yararlanmaya özendirmek D) Ulaşılması gereken sonucu öğrencilere söylemek E) Öğrencilerden, öğrenilenleri gerekçeleriyle açıklamalarını istemek Amacı, kısa sürede çok sayıda fikir üretmek, sorunlara çözüm getirmek ve yaratıcılığı geliştirmek olan etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? A) Problem çözme

24 948 B) Beyin fırtınası C) Güdümlü tartışma D) Gösteri (demonstrasyon) E) Grupla öğretim 109. Okulda rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Okul rehberlik hizmetlerinin sorumlusu müdürdür. B) Okulda rehberlik kurulunun yanı sıra okul danışma kuruluda olmalıdır C) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sadece psikolojik danışman sorumludur. D) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmenlere düşen bazı görevler vardır E) Rehberlik kurulunda öğrencilere de yer verilmelidir Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel amacını ortaya koyar? A) Bireyin çeşitli özellikleri hakkında bilgi toplamak B) Bireyin ihtiyaçlarını belirleyip okulun yakın çevresini buna göre düzenlemek C) Bireye, ne yapması gerektiğini söylemek D) Bireye, kendisini tanımasına ve çevresindeki olanakları fark etmesine yardımcı olmak E) Bireyin sorunlarını belirlemek 111. Milli Eğitim Temel Kanunu na göre öğretmenlik formasyonunu oluşturan temel öğeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi B) Genel kültür, alan bilgisi ve eğitim felsefesi C) Genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve özel yetenek D) Genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve yabancı dil E) Alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve psikoloji bilgisi 112. Eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyi konu alan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları A) Okul, kültürün aktarılmasında önemli bir araç görevi yapar B) Eğitim hem kültürü etkileyen hem de kültürden etkilenen bir yapıya sahiptir. C) Eğitim ve kültür, gelişmeye karşı aynı ölçüde dirençlidir. D) Eğitim kurumları, işlevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır. E) Eğitim uygulamaları, kültürel değerlerin izlerini taşırlar Bir öğretmen ödev verirken, aşağıdakilerden öncelikle hangisine dikkat etmelidir? A) Eğitsel değer taşımasına B) Uzun zaman almamasına C) Konusunun yakın çevreyle bağlantılı olmasına D) Bilgi toplamayı gerektirmesine E) Bireysel olarak yapılabilmesine 114. Etkili bir öğretme-öğrenme süreci oluşmuş bir sınıfta, aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyaç kendiliğinden en aza iner? A) Öğretmenin sınıfı ve dersi yönetmesine B) Araç gereçten yararlanmaya C) Malzeme tüketimine D) Sınıfın temizlenip eşyaların düzenlenmesine E) Öğretmenin disiplin sağlamak için önlem almasına 115. Öğretmen, aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa, öğrencilerin öğretme öğrenme sürecine etkin katılımını sağlamada yetersiz kalır? A) Buluş yöntemi B) Rol oynama yöntemi C) Problem çözme yöntemi D) Soru-yanıt yöntemi E) Anlatım yöntemi 116. Bir öğretmen dersin başında öğrencilere bir takım resimler göstermiş ve onlardan, bu resimlere bakarak o gün işlenecek konuyu tahmin etmelerini istemiştir. Öğretmenin bu davranışı, aşağıdakilerden hangisine en az hizmet eder? A) Öğrencilerin konuya dikkatlerini toplamalarını sağlamaya

25 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 949 B) Dersi güncel olaylarla ilişkilendirmeye C) Öğrencileri derse güdülemeye D) Öğrencilerin derse zihinsel hazırlık yapmasını sağlamaya E) Daha önce öğrenilen bilgilerle bağlantı kurmaya 117. Kendisine başvuran bir öğrencide, ciddi psikolojik sorunların belirtisi olabilecek davranışlar gören bir psikolojik danışma ve rehberlik uzmanının izlemesi gereken en sağlıklı yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenciye psikolojik testler uygulayarak teşhis koymaya çalışmak B) Veliyle iletişime geçerek durumun bir uzman tarafından incelenmesini sağlamak C) Öğretmenleriyle konuşarak öğrenciye gerekli hoşgörüyü göstermelerini istemek D) Uygun bir tedavi planı geliştirerek uygulamak E) Öğrencinin arkadaşlarından, öğrenci hakkında bilgi toplamak Bir sınıf öğretmeni, yakın arkadaş olan iki öğrencisinin birbirine darıldıklarını fart etmiştir. Bu öğretmenin izleyeceği en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir? C) Sempozyum D) Brifing E) Panel 120. Aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin özelliklerinden biri değildir? A) Öğrenci problemlerinin çözümünde bireysel ya da grup içinde sorumluluk alma B) Öğretmenin sonucu söyleyerek öğrencilerin bu sonuca ulaşmasını istemesi C) Düşünme süreçlerinin kullanılması için zengin fırsatlar sağlama D) Tek bir çözüm yolunun olmaması E) Bilgi toplama ve problem çözmede etkin rol alma A) Öğrencilerin, darılmalarına yol açan olayla ilgili duygularını uygun bir dille ifade etmelerine yardımcı olmak B) Öğrencileri derhal rehberlik servisine göndererek sorunun çözülmesini istemek C) Bu öğrencilerin ikisine de yakın olan başka bir öğrenciden onları barıştırmasını istemek D) Öğrencilere, barışmazlarsa bu durumu disiplin kuruluna bildireceğini söylemek E) Durumu okul idaresine bildirmek Toplumsal sorunları sınıf ortamına getirerek bu sorunlara çözüm yolları arayan bir öğretmen, bir başkan ve beş konuşmacıdan oluşan bir ekip oluşturarak konunun farklı boyutlarına hazırlanıp sınıfta tartışmalarını istemiştir. Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Çember tartışma B) Kollegyum

26 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 2001 KMS EĞİTİM BİLİMLERİ 1 A 31 C 61 C 91 C 2 D 32 B 62 B 92 B 3 E 33 E 63 A 93 A 4 B 34 A 64 E 94 D 5 C 35 D 65 C 95 E 6 E 36 B 66 D 96 C 7 B 37 A 67 C 97 E 8 A 38 E 68 D 98 A 9 A 39 B 69 D 99 B 10 C 40 C 70 C 100 D 11 D 41 A 71 A 101 C 12 D 42 A 72 C 102 B 13 E 43 A 73 C 103 A 14 A 44 B 74 A 104 E 15 B 45 D 75 C 105 B 16 E 46 A 76 C 106 E 17 C 47 C 77 E 107 D 18 C 48 D 78 D 108 B 19 D 49 C 79 E 109 C 20 D 50 B 80 C 110 D 21 D 51 C 81 A 111 A 22 A 52 E 82 C 112 C 23 E 53 E 83 A 113 E 24 A 54 B 84 E 114 E 25 E 55 D 85 D 115 E 26 D 56 B 86 E 116 E 27 C 57 C 87 B 117 B 28 A 58 D 88 B 118 A 29 B 59 E 89 B 119 E 30 E 60 B 90 E 120 B

27 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları KMS GENEL YETENEK SINAV SORULARI 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Saat kaçta burada olacaklarını öğrenemedik. B) Bununla ilgili bir sorusu olup olmadığını sordum. C) Buraya o yoldan gelip gelemeyeceklerini kestiremiyorum. D) Ameliyattan ne kadar iyileşip iyileşemeyeceği bilinmiyor. E) Bu konuda bir açıklama yapılıp yapılmayacağı söylenmedi. 2. Gazetecinin gözü her zaman toplumun üzerinde olmalıdır. Toplumun hiçbir kesimiyle içli dışlı olmamalı, toplumla arasında mesafe olmalıdır. Kimi zaman bazı grupların basını kendi amaçları için kullanmak, bir haberi istedikleri biçimde yazdırmak isteyeceklerini göz ardı etmemelidir. Kısaca, gazeteci, mesleğinin ahlak kurallarına göre davranmalı, olayları derinlemesine incelemeli ve tarafsız davranarak okuyucuların güvenini kazanmalıdır. Bu paragrafta, gazeteciyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A) İlginç haberleri yakalamaya özen göstermesinden B) İnsanlarla çok yakın ilişki kurmamasından C) Toplumu gözlemeye çalışmasından D) Yazacağı haberin doğruluğunu araştırmasından E) Taraflı olmamasından 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) İş yaşamının da uyulması gereken birtakım kuralları vardır. B) Çocuklar, ailenin ve öğretmenin ortak çabasıyla iyi eğitilebilir. C) Uzmanlık alanındaki bütün araştırmaları ilgiyle izledi. D) Uzmanlar, konuyla ilgili görüşlerini belirttiler. E) Bu durum, aldığımız başarısız sonuçlardan dolayı kaynaklandı. 4. Nedir yaşamın anlamı? Öyle çok ki... yaşamaktır, soluk almaktır. Şiir okumaktır. Birini sevmektir. Bir deniz kıyısında dolaşmaktır. Ormanda tek başına yürümektir... Ne var ki kimi zaman anlamsızlaşır yaşam. Oysa... Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? A) Bir avuntu aracına gereksinme duyar insan. B) Yazarlar, yaşamın anlamı üzerinde çok durmuşlardır. C) Böyle durumlarda hemen kitaplara sarılırız. D) Anlamsızlaşan yaşam değil, bizler oluruz çoğu kez. E) Başımız sıkıştıkça anlamı ararız hep. 5. Cenevre de 1989 yılında toplanan fizikçiler atomun yapısı üzerinde tartışırken, hiç akıllarında olmadığı, hiç düşünmedikleri halde ortaya bir ürün çıkardılar. Bu ürün, kısa sürede, her kişi ve kurumun vazgeçilmez iletişim aracı oluverdi. Dünya onunla, gerçekten küçüldü. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar her istediklerini onda buldular. Bilim, sanat, tarih, spor... Bu ürünün ne olduğunu hemen anlamışsınızdır. www. kısaltmasıyla gösterilen Dünya İletişim Ağı, yani İnternet. Parçada İnternetle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İletişim alanında büyük kolaylıklar sağlamıştır.

28 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları B) Kısa sürede, dünya çapında benimsenmiştir. C) Kullanımını öğrenmek kolaydır. D) İnternetten her alanda bilgi edinmek olasıdır. E) Başka bir amaca ulaşmak isterken ortaya çıkmıştır.

29 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Chicago, çok eski bir tarihte Amerikan yerlilerinin kurduğu bir yerleşim merkezidir. Michigan Gölü kıyısında kurulmuş olan bu küçük ticaret merkezinin halkı, kürk ticareti yapıyordu de demiryolunun buraya ulaşmasıyla kent, hızlı bir gelişme sürecine girdi. Bölgede kurulan sanayi işletmeleriyle, dünyanın her tarafından gelen göçmenlerin yerleştiği ve kendi kültürlerini yaşattığı kozmopolit bir kente dönüştü. Bu parçada Chicago yla ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? C) III D) IV E) V A) Geçmişten günümüze gelişimi B) Tarihteki önemi C) Bugünkü özellikleri D) Kurulduğu bölgenin özellikleri E) Ne zaman kurulduğu 7. Yurdumuzda deri endüstrisi hem üretim değeri, hem de dışsatım potansiyeli açısından Türkiye nin önemli sektörlerinden biridir. Sahip olduğu deneyim, rekabet gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile dış pazarlarda hak ettiği yeri almıştır. Bunlardan başka, bu sektör teknolojik açıdan kendisini geliştirmiş; dünya devletleriyle yarışabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma erişmiştir. Bu parçada Türk deri endüstrisiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilemez? A) Dışsatımdaki artıştan B) Dünyada rakipsiz olduğundan C) İleri teknoloji kullanıldığından D) Türkiye için öneminden E) Üretimdeki artıştan 8. Arkadaşım, bu sorumluluğu birlikte I II III IV paylaşmalıyız, dedi. V Numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma ya da bozulma olmaz? A) I B) II

30 Deneme için kendimizi anlatmaya yönelik yazılar demek yeterli değildir. İnsan, her duyumsadığını, düşündüğünü yazarsa deneme olur mu? Kendimizden yola çıkmak, denemeye daha çok yakışan bir söz sanırım. Sanırım, demek de öyle. Kimi zaman belirsizlik, kesinlikten daha iyi iz bırakır... Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi anlamca daha uygun olur? A) Çünkü yorumlamalarla artan bir derinliği vardır belirsizliğin. B) Yazar, denemede doğrudan kendini anlatır gibi görünse de bu bir kurgulamadır. C) Başkalarını anlatırken biraz da kendimizi anlatmıyor muyuz? D) Oysa hangi yazıda kendimizden yola çıkmayız ki... E) Şiirde, romanda da kendimizden yola çıkarız. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) eksikliği nedeniyle bir anlam karışıklığı vardır? A) Yönetmen iki filminde de aynı konuyu işlemiş. B) Filmin kahramanı Sanja kasabasında sevilen bir kızdır. C) Onun herkesçe bilinen ünlü bir ailesi vardır. D) İzlediğiniz Gladyatör adlı film bu yılın en önemli yapıtlarından biridir. E) Bu filmin kimi sahneleri özel olarak bahar mevsiminde çekilmiş. 11. Tarihi Romalılar dönemine kadar uzanan Köln, yalnız Almanya nın değil, Avrupa nın merkezinde, kara ve demiryollarının kesiştiği yerde bulunuyor. Ren Nehri nin en işlek bölgesinde yer aldığını da düşününce, Almanların Köln e niye Batının Yol Kavşağı dediğini daha iyi anlıyoruz. Bulunduğu yörenin en büyük kenti olan Köln, yüzyıllardaki güçlü ticaret merkezi olma özelliğini hala sürdürüyor. Bu parçada Köln le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A) Kentin içinden nehir geçtiğinden B) Bölgedeki diğer kentlerden büyük olduğundan C) Avrupa daki konumundan D) Turistik açıdan öneminden 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları E) Kavşak olarak nitelendirilme nedeninden 12. Resimli kitaplardaki resimler, metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayan ya da metni bezeyen, çizim ya da baskı gibi görsel öğeler olarak tanımlanmaktadır. Çocuk kitaplarının resimlenmesinde ise görsellik kavramı, bu tanımın daha da dışında bir anlam taşır. Çocuk kitaplarındaki resimler, metindeki kavramların anlaşılmasının yanı sıra amaçlanan anlam bütünlüğünü sağlama görevini de üstlenir. Ayrıca ona yeni yorumlar da ekler. Bu parçada kitap resimleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A) Değişik amaçlarla hazırlandığından B) Kavramların göz önünde canlandırılmasını sağladığından C) Çocuk kitaplarındaki işlevinden D) Kitapları ilginç kıldığından E) Metinlere değişik boyutlar kazandırdığından 13. (I) Bu bölgede binlerce yıl önce büyük bir heyelan yaşanmış (II) Bunun sonucu olarak Sülüklügöl oluşmuş. (III) Bu göl 1100 metre yüksekliğinde ve çanak biçiminde bir çöküntünün ortasında yer alıyor. (IV) Çevresindeki orman nedeniyle gölün suyu orman yeşili renginde. (V) Bu doğa harikasının günümüze kadar gelmesi, belki de eski bir tarihe sahip olmasının bir sonucudur. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde olasılık anlamı söz konusudur? A) I B) II C) III D) IV E) V 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Çoksesli müziğin geleceğinin halk türkülerinde olduğunu söylüyor ve uyguluyordu. B) Hastalığı yüzünden uzun süre okula gidemedi ve müzik alanındaki çalışmaları yarım kaldı. C) Müzikseverlerin yardımıyla bir dernek kurdu bu derneğin başkanlığını yaptı. D) Toplumun eğitimi için yararlı olacağını düşündüğü müzikli oyunlar ve operetler besteledi.

31 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 955 E) Müziğe olan yeteneği, çok küçük yaşlarda annesinden duyduğu şarkıları söylediğinde ortaya çıktı. 15. (I) Dil bir konuşma, düşünme ve iletişim aracıdır, (II) ancak aynı dili konuşanlar birbiriyle iletişim kurabilir. (III) Sözgelimi, bilgisayar dilini öğrenmeden bilgisayarla iletişim kuramayız. (IV) Bilgisayarla iletişim kurmanın yolu onun diliyle konuşmaktan geçer. (V) Bilgisayar dilini bilmeyenler onunla hiçbir zaman tam olarak ilişki kuramazlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı yoktur? 17. (I) Kent meydanının ortasında, açık havada gösteri yapan bir dansçıyı izliyoruz. (II) Son derece ölçülü, uyumlu hareketlerle dans ediyor. (III) Güzel bir müzik eşliğinde, yerçekimi yasasına meydan okuyor sanki. (IV) Dans etmiyor, uçuyor adeta. (V) Tek ayağı üzerinde inanılmaz bir biçimde denge sağlıyor. Bu parçadaki cümlelerin hangisinde söyleyeninin yorumuna yer verilmemiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V A) I B) II C) III D) IV E) V 16. (I) Dünyanın ikinci büyük nehri Nil dir. (II) Nil Kahire yi ikiye böler. (III) Kent, doğuda yaşamın çölle birleştiği yerde, ünlü piramitlerle son bulur. (IV) Keops, Kefren, Mikerinos ve hemen yanında Sfenks... (V) İnsan, 136 metre yüksekliğindeki Keops a baktığında; Bunu gerçekten insanlar mı yaptı? sorusunu sormadan edemiyor. Bu parçadaki cümlelerin hangisinde şaşırma anlamı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V

32 Birinci Dünya Savaşı, yıl Alman Mareşali L.Von.Sanders, Mustafa Kemal Paşa ya: Paşam, savaş para meselesidir. Paranız yok. Mustafa Kemal: Bulunur. diye yanıtlar. Alman mareşali ekler: Ama ordunuz da yok. Mustafa Kemal in yanıtı yine kısadır: Kurulur. Alman mareşali, biraz da şaşkınlıkla sorar: Peki, parayı buldunuz, orduyu kurdunuz diyelim; ama düşman çok. Mustafa Kemal, gözleri alev alev yanarak yanıt verir: Yenilir. Mustafa Kemal Paşa nın verdiği yanıtlardan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) II. ve V. A) Ulusuna ve kendisine güvendiği B) Öfkesini gizlemek istediği C) V.Sanders i şaşırtmaya çalıştığı D) Karşısındakine güvenmediği E) Sorunları küçümsediği 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi kimin yaptığı belli değildir? A) Arkadaşının başarısıyla övünüyor. B) Beklediği haberi alınca çok sevindi. C) Görünmemek için arabanın arkasına saklanmış. D) Akşama yola çıkmak üzere hazırlandı. E) Yılbaşı nedeniyle vitrinler süslenmiş. 20. I. O yer buraya bir hayli uzaktır. II. Biz görmeyeli burası epeyce değişmiş. III. Toplantıya herkes katılmış. IV. Annesi en büyük elmayı ona verdi. V. Hastanın durumu gittikçe düzeliyor. Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?

33 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları (I) Bizim kuşak insanlar Atatürk ü görmedi; ama onun devrim ve ilkelerini, aydınlanmanın dev adımlarını yüreğinde duyarak yetişti. (II) Bizleri eğiten öğretmenlerimiz, yaşamlarını aydınlık geleceğe adamış birer özveri anıtlarıydılar. (III) Kurtuluş Savaşı nı ve Ata yı anlatırken gözyaşlarını tutamazlardı. (IV) Duygunun, sevginin, bağlılığın ve saygının somut örneğiydi onlar. (V) Onlar aklın ve bilimin aydınlığını bir yol gösterici olarak özümseyen bir dünya görüşünden yola çıkmamızı sağladılar. (VI) Bize Atatürk sevgisinin yanı sıra ulus bilincini de kazandırdılar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden önceki tümcenin yorumu durumundadır? A) I B) II C) III D) IV E) V 22. Kahramanmaraş ta dondurma elde değil artık fabrikada, modern yöntemlerle üretiliyor. Bu üretimde, hem dondurmanın rakipleriyle yarışacak kalitede olmasına hem de geleneğin yaşatılmasına özen gösteriliyor. Satıcıların dededen kalma giysileri, yörenin kilimi, terin silinmesi için boyuna sarılan mendil, dondurma dövme kazanları eskiyle bağları koparmamak için kullanılıyor. Burada dondurma, emek ve sabırla yoğrulmuş bir geleneğin adı olmuş. Bu parçaya göre, Maraş dondurmasıyla ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Yeni üretim yöntemleri kullanılmaktadır. B) Geçmişi eskilere dayanmaktadır. C) Özel giysiler giymiş kişilerce satılmaktadır. D) Satışlarında büyük artış görülmektedir. E) Yaşatılması için çaba harcanmaktadır. 23. İstanbul u bir günde gezmek ( ) bütün yönleriyle tanımak olanağı yoktur ( ) ancak ( ) zaman zaman yapacağınız kaçamaklarla kentin bambaşka özelliklerine tanık olabilirsiniz. Bu paragraftaki ayraçlara ( ) aşağıdaki noktalama imlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) (;) (:) (,) B) (,) (,) (;) C) (:) (;) (,) D) (;) (.) (,) E) (,) (;) (,) 24. Aşağıdaki cümlelerde bulunan ce ( ca, çe, ça) eklerinden hangisi eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır? A) Üzerinde koyu renk kalınca bir palto vardı. B) Bu konuyu iyice düşündüğü belliydi. C) Yeni öğretmen uzunca boylu, ince yapılıydı. D) Dinlenmek için salonun loşça bir köşesine oturdu. E) Bilimsel kitapları büyükçe bir kutuya koydu. 25. Piri Reis tarafından yapılmış bu haritanın bir dünya haritası olduğu düşüncesi doğru değildir. Haritanın kimi bölümleri kaybolmuştur. Kaybolan bölümlerindeki alanlar, büyük olasılıkla, güneyde Antartika, doğuda ise İstanbul u kapsamaktadır. Bizce Piri Reis bu haritayla Osmanlı başkentiyle yeni dünyayı bir arada göstermek istemiştir. Başka bir amacı da 1513 te saraya sunduğu haritadaki bilgileri yeni keşifler ışığında güncelleştirmek olabilir. Bir diğer olasılık ise Amerika kıtasındaki yeni keşiflere ilgi duyan Osmanlı sarayının, bu haritayı çizmek için onu görevlendirmiş olmasıdır. Yukarıdaki parçada Piri Reis in haritasıyla ilgili olarak anlatılanlar için aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? A) Önemini ortaya koyacak kanıtların sıralandığı B) Hangi aşamalardan geçerek son biçimini aldığının belirtildiği C) Nasıl kullanılması gerektiği konusunda öneriler sunulduğu D) İçerdiği bilgilerin kesinlik derecesinin sorgulandığı E) Yapılış amacıyla ilgili tahminlerde bulunulduğu 26. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? A) Onun espri yeteneğine hepimiz hayranız. B) Kahvaltıyı bir poğaçayla geçiştirdi.

34 958 C) Güneş ışınları çiçeklere direk olarak gelmemeli. D) Bürokraside vazgeçilmez kurallar vardır. E) Bu evin dekorasyonu henüz bitmedi. 27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? A) I B) II C) III D) IV E) V A) Dağcılık, ülkemizde de çok ilgi gören bir spor dalıdır. B) Yoğun trafikte, ani fren yapıldığında çocuklar mutlaka başlarını bir yere çarpabilirler. C) Bu fotoğraf sergisinde, sualtındaki gizemli dünyanın gözler önüne serilmesine çalışılmış. D) Sporcularımızın kazandığı kupa ve madalyalar bu bölümde bulunuyor. E) Sıcak yaz akşamlarında, deniz kenarında oturmanın zevki bir başkadır. 28. Kesmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara vermek anlamında kullanılmıştır? A) Eli para görünce eski dostlarıyla ilişkisini kesti. B) Filmi sansürlemek için kimi sahnelerini kesmişler. C) Konuşmacı sözlerini kesti gürültü yapanları uyardı. D) Çocuk kamışı yontarken elini kesmiş. E) Ampulü takmak için elektriği kesti. 29. (I) Çatalhöyükteki kazı çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. (II) Küçücük fırçalarla, çekiçlerle, iğneyle tarih kazılıyor bir bakıma. (III) Geçmişe ait kırıntılar pirinç gibi ayıklanıyor. (IV) Bu arada bulunan bina kalıntıları da özel bir teknikle çeşitli etkilerden ve erozyondan korunuyor. (V) Çatalhöyükteki duvar resimlerini çıkarmak başlı başına bir sorun (VI) O dönemin aydınlatılması için çok önemli olan bu resimler toprak altında bozulmadan kalmış. (VII) Ancak, gün ışığına çıktığı an, bütün renklerini bir anda yitiriyor; solup gidiyor.

35 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları (I) Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfakları arasında olduğunu biliyoruz. (II) Onu oluşturan öğeler, Orta Asya bozkırlarındaki göçebe yaşamından süzülerek günümüze gelmiş. (III) Türk mutfağı, Osmanlı sarayında en seçkin örneklerine ulaşmış, muhteşem bir mutfak. (IV) Zengin ve eski tarih boyunca, çok farklı kültürlerden etkilenmiş ve onları etkisi altına almış. (V) Kültürler bileşkesi olan Türk Mutfağı, Anadolu nun günlük yaşamında bugün de varlığını sürdürüyor. (VI) Pizzalara, hamburgerlere karşın yaşamaya devam ediyor. Bu parçanın V. cümlesinde Türk mutfağına Kültürler bileşkesi denmesinin nedeni kaçıncı tümcede açıklanmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 31. x 2 + 5xy = 6y 2 denklemindeki x in y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2y B) y C) y D) 2y E) 6y 32. Ali, Cem in bugünkü yaşında iken, Cem 8 yaşındaydı. Ali bugün 22 yaşında olduğuna göre, Cem bugün kaç yaşındadır? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) Maliyet fiyatı üzerinden %10 zararla satılmakta olan bir mal TL fazlasına satılsaydı maliyet fiyatı üzerinden %10 kâr edilecekti. Bu mal kaç TL ye satılmaktadır? A) B) C) D) E) Karesi ile 3 katının toplamı 10 dan küçük olan tamsayıların en küçüğü kaçtır? 35. A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 3 40 sayısı 5 sayısının kaç katıdır? 5 A) 4 B) 10 C) 8 D) 40 E) Tam dolu bir kovadan 5 tas su alındığında kovanın 5 1 i boşalmaktadır. Bu kovaya yarısı doluyken 5 tas su konulduğunda, kovanın yüzde kaçı boş kalır? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) Hiç durmaksızın yol alan bir araç A dan B ye saatte v1 km hızla gitmiş, B den A ya saatte v2 km hızla dönmüş ve bu gidiş dönüşü saatte tamamlamıştır. v 1 15 olduğuna göre, bu araç B den a ya v 11 2 kaç saatte dönmüştür? A) 5 B) 6 19 C) 7 D) 5 21 E) 5 x olduğuna göre x kaçtır? 2 A) 4 B) 2 C) 0 D) 2 E) Pazartesi 1. gün olarak alındığında 500. gün hangi gün olur? A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba D) Perşembe E) Cuma

36 x x 6x 3 2 olduğuna göre, x kaç olabilir? 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları E) litre A) 8 B) 4 C) -2 D) 4 E) I saat 140 km 2 II Yukarıdaki I. grafik sabit bir hızla hareket eden bir aracın yolda geçen süreye göre deposunda kalan benzin miktarını, II. grafik ise aynı aracı yolda geçen süreye göre aldığı yol miktarını göstermektedir. Bu araç, deposunda bulunan 80 litre benzinle kaç km yol alır? saat A) 300 B) 320 C) 340 D) 350 E) x ve y tamsayılar olmak üzere 2 < x < 6 3 < y < 9 olduğuna göre, 3x 2y nin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) Hem 12, hem 15, hem 20 ile bölündüğünde 6 kalanını veren üç basamaklı en küçük pozitif sayı aşağıdakilerden hangisi ile tam olarak bölünemez? A) 11 B) 8 C) 6 D) 3 E) Bir öğrenci cebindeki parayla 23 tane kalem alırsa cebinde TL, 26 tane kalem alırsa TL kalmaktadır. Bu öğrencinin cebindeki para kaç TL dir? 45. 1,47 0,23 + 0,5 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,74 B) 1,64 C) 1,74 D) 1,82 E) 1, D C A E B ABCD bir kare labl = 3 5 cm [DE] [EC] Yukarıdaki şekilde DEC üçgeninin alanı 9 cm 2 olduğuna göre, ldel + lecl uzunluğu kaç cm dir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) m n = 25 m+n 3 denklemini gerçekleyen m ve n tamsayıları için m + n toplamı kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) KK ve LL iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere (KK) 2 + (LL) 2 = 1573 olduğuna göre, K + L toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) c pozitif bir tek tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bir çift tamsayıdır? A) 2c 2 +5 B) 3c 8 C) c D) 2c+3 E) c A) B) C) D)

37 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları kâr (milyar TL) y Yukarıdaki tabloda üstteki satır, bir sınıfta Türkçe dersinden alınan notları, alttaki satır ise bu notları alan öğrenci sayılarını göstermektedir. Bu sınıfın Türkçe dersindeki not ortalaması 3 olduğuna göre, x kaçtır? B 400 A 100 O x yıl Yukarıdaki doğrusal grafik bir fabrikanın yedi yıl boyunca elde ettiği yıllık karları göstermektedir. Buna göre, hangi yılda 200 milyar TL kâr edilmiştir? A) 1991 B) 1992 C) 1993 D) 1994 E) 1995 x ile y pozitif sayıları ters orantılıdır. x = 12 iken, y = 4 olduğuna göre, x = A) 6 D) iken y nin değeri kaçtır? 57. A) 12 D) C) 16 Rakamları birbirinden farklı 4B3C sayısı 15 ile bölünebilen dört basamaklı bir tek tamsayıdır. Buna göre, B kaç farklı değer alabilir. A) 1 D) B) 15 E) 24 B) 2 E) 5 C) b b ve birer tamsayı olduğuna göre, aşa8 12 ğıdakilerden hangisi her zaman bir tamsayıdır? b b b A) B) C) b b D) E) Not Öğrenci Sayısı x y 5 B) xy x 5 C) xy x 5 D) xy y 5 E) xy y 5 Ardışık 6 tane pozitif çift tamsayının toplamı 570 tir. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 90 D) 102 B) 94 E) C y (x+10) E) C) D F ABC bir üçgen BC // EF 1 2 m( B A C ) = 72 m( A B C ) = (2x 4) C) 98 A 59. E işleminin sonucu kaçtır? D) A) B B) 2 C) 8 Mehmet bir işi yalnız başına, Hasan dan 4 saat daha fazla sürede bitiriyor. İkisi birlikte çalıştıklarında aynı işi 2 saat 40 dakikada bitirdiklerine göre, Hasan yalnız başına bu işi kaç saatte bitirir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 Bir manav kilosu x liradan y kilo muz alıyor. Muzun 5 kilosu çürük çıktığına göre, 1 kilo muz kaç liraya mal olmuştur? 2x A) 3 B) 7 E) 10 m( C D E ) = (x + 10) x m ( C D F ) = y Yukarıdaki verilere göre, y kaç derecedir?

38 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları A) 120 B) 124 C) 130 D) 136 E) A F E G D B AF = FG = GB FE // GD // BC Yukarıdaki verilere göre, Alan(GDEF) oranı kaçtır? Alan(BCDG) A) D) B) E) C C) 1 3

39 2001 KMS Genel Kültür Sınav Soruları KMS GENEL KÜLTÜR SINAV SORULARI E) Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması 1. 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması nda, I. Musul ve yöresinde yaşayan Türklerin korunması II. Musul petrollerinden Irak a kalan gelirin 25 yıl süreyle %10 unun Türkiye ye verilmesi III. Musul un Irak a bırakılması konularından hangileriyle ilgili madde yoktur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 2. Türk ordusunun, Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerin hangisinde olmuştur? A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı C) Sakarya Savaşı D) Çerkez Etem Ayaklanması E) Kütahya Eskişehir Savaşları yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı istenilen şekilde uygulanamamıştır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nın uygulanamamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlaması B) II. Dünya Savaşı nın çıkması C) Özel girişimcilerin sayıca az olması D) Teşvik i Sanayi Kanunu nun çıkarılmasının gecikmesi

40 I. Aşar Vergisi nin kaldırılması II. Doğu Anadolu da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi III. Ziraat Bankası nın kurulması Köylüyü rahatlamak ve üretimi artırmak amacında olan yukarıda ki gelişmelerden hangileri, Atatürk Dönemi nde gerçekleştirilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 5. I. Bitki ve hayvan figürleri II. Geometrik şekiller III. İnsan figürleri Anadolu Selçukluları Dönemi nde süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 6. Fatih Sultan Mehmet ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti nin vatandaşları arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği teminatını vermiştir? A) II. Mahmut B) V. Murat C) I. Abdülhamit D) III. Selim E) Abdülaziz 7. I. Duvar resmi II. Dokuma III. Mimari Uygurların yukarıdaki sanat alanlarının hangilerinde etkinlik göstermeleri, onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıt sayılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 2001 KMS Genel Kültür Sınav Soruları A) Minyatür B) Çini C) Müzik D) Hat E) Mimari 9. Konya da bulunan; I. İnce Minareli Medrese II. Karatay Medresesi III. Sırçalı Medrese Türk sanatının hangi dönemine aittir? A) Osmanlılar B) Büyük Selçuklular C) Anadolu Selçukluları D) Anadolu Beylikleri E) Memlükler 10. Osmanlı Devleti nde, I. Tanzimat Fermanı nın ilanı II. Islahat Fermanı nın ilanı III. 31 Mart Olayı nın bastırılması gelişmelerinden hangileri, mevcut anayasal düzene karşı olanlara bir tepkidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 11. I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır ın yeniden Türk topraklarına katılması II. Batum un Gürcistan a bırakılması III. Kafkas petrollerinin işletilmesi Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması nın kapsamındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 12. Osmanlı Devleti ne parlemento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle gelmiştir? A) Divan ı Hümayun B) Kanunname i Al i Osman C) Saltanat Şurası D) Kanun i Esasi E) Vilayet Nizamnamesi 8. Osmanlı Devleti nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır? 13. Osmanlı Devleti nde, I. Yöneticiler II. Hanedan üyeleri III. Azınlıklar

41 2001 KMS Genel Kültür Sınav Soruları 965 gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 14. I. Alaşehir Kongresi II. Sivas Kongresi III. Afyon Kongresi IV. Erzurum Kongresi Yukarıdaki kongrelerden hangilerinde, Manda ve Himayenin reddi kararı alınmıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV 15. Osmanlılar da, I. Ferman II. Fetva III. Berat belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 16. Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi nin İstanbul dan çıkartılması isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerde dile getirmiştir? A) Lozan Antlaşması B) Ankara Antlaşması C) Mudanya Antlaşması D) Atina Antlaşması E) İstanbul Antlaşması 17. Anlaşma Devletleri Anadolu yu aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir? A) Londra Antlaşması B) Sevr Antlaşması C) Paris antlaşması D) Berlin Antlaşması E) Mondros Mütarekesi 18. Cumhuriyet Dönemi nde erkeğin aile konumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerin hangisiyle kaldırılmıştır? A) Laiklik ilkesinin Anayasa güvencesine alınması B) Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne üye olması C) Medeni Kanun un kabul edilmesi D) İtalyan Ceza Kanunu nun adapta edilerek yürürlüğe girmesi E) Çok partili demokratik hayata geçilmesi 19. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, aşağıdaki ilkelerden hangisini kötüye kullanarak Şeyh Sait Ayaklanması na ortam hazırlamıştır? A) Halkçılık B) Devletçilik C) Milliyetçilik D) İnkılapçılık E) Laiklik 20. Aşağıdakilerden hangisi, Millet Mekteplerinin amaçlarından biridir? A) Basılan kitap sayısını artırmak B) Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak C) Eğitim ve öğretimi birleştirmek D) Okuma yazma oranını artırmak E) Yüksek okul sayısını artırmak 21. I. Doğu Trakya II. İstanbul III. Boğazlar IV. Batı Trakya Mudanya görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar alınmamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve II E) I, II ve III 22. I. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi II. Miladi takvimin kabul edilmesi III. Medreselerin kapatılması Yukarıdaki inkılapların hangileri, inkılabın ilgili olduğu alanda birlik sağlamak amacıyla yapılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 23. I. Saltanatın kaldırılması

42 966 II. Halifeliğin kaldırılması III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi İnkılaplarının gerçekleştirilmesi sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, II ve III B) I, III ve II C) II, I ve III D) II, III ve I E) III, II ve I 24. Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? A) Teşvik i Sanayi Kanunu B) Kabotaj Kanunu C) Lozan antlaşması D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı E) Birinci İzmir İktisat Kongresi 25. Türkiye nin komşularıyla ve Dünya devletleriyle barışçıl bir politika izlediğini gösteren aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir? A) Balkan Antantı nın imzalanması B) Milletler Cemiyeti ne üye olunması C) İtalya nın Habeşistan a saldırmasına tepki gösterilmesi D) Sadabat Paktı nın imzalanması E) Hatay ın anavatana katılması 26. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi, diğerlerini zorunlu hale getirmiştir? A) Tekke ve türbelerin kapatılması B) Medreselerin kapatılması C) Tevhid i Tedrisat Kanunu nun kabul edilmesi D) Şer iye ve Evkaf Bakanlığı nın kaldırılması E) Yabancı okulların Türk müfettişlerinin denetiminde olması 27. Atatürk ün isteği ile kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası nın kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Partide liberal ekonomi sisteminin benimsenmesi B) Gerici çevrelerin partiye girmeleri C) Dünyada ekonomik bir bunalım yaşanması 2001 KMS Genel Kültür Sınav Soruları D) Bursa da ezanın Türkçe okunmasına karşı olayların çıkması E) Laikliğin Anayasa güvencesine alınması 28. Atatürk ün Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. (Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.) sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilişkilidir? A) Halkçılık B) Laiklik C) Cumhuriyetçilik D) İnkılapçılık E) Devletçilik 29. I. Halkevleri II. Millet Mektepleri III. Köy Enstitüleri Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Dönemi nde kurulmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 30. Cumhuriyetin ilk yıllarında, aşağıdaki alanlardan hangisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemiştir? 31. A) Tarım B) Ticaret C) Sanayi D) Ulaştırma E) Turizm Gaziantep Erzurum-Kars Yukarıda verilen haritada taranmış platoların hangisinde, yaz mevsimi sıcak ve kurak geçmez? A) Haymana B) Gaziantep C) Erzurum Kars D) Obruk E) Bozok 32. Aşağıdaki beş bölgemizden hangisinde yaz aylarında coğrafi konum dikkate alındığında buharlaşma en fazla olur? A) Güneydoğu Anadolu B) Ege C) Doğu Anadolu D) Karadeniz

43 2001 KMS Genel Kültür Sınav Soruları 967 E) Marmara 33. Yurdumuzda denize kıyısı olan bölgelerimizin ortak özelliği hangisidir? A) Dağların kıyıya paralel uzanması B) Kıyı kesiminde nüfusun iç kesimden fazla olması C) Tarım gelirinin endüstri gelirinden fazla olması D) Halkın temel geçim kaynağının balıkçılık olması E) Kıyı boyunca geniş kumsalların bulunması 34. Yurdumuzda 12 binden fazla bitki çeşidine rastlanmaktadır. Bu bitki çeşitliliğini sağlayan neden aşağıdakilerden hangisi olamaz? E) yıllarındaki sayımlarda nüfusun yarıdan fazlasını kır nüfusu oluşturmaktadır. 36. Aşağıdaki eşleştirilmiş bölgelerden hangisinde nüfus yoğunluğu öteki verilenlerden fazladır? A) Marmara Ege B) Karadeniz İç Anadolu C) Ege Akdeniz D) Marmara Doğu Anadolu E) İç Anadolu Güneydoğu Anadolu A) Kıtalar arası doğal geçiş alanı olması B) Toprak türlerinin çeşitli olması C) Yerşekillerinin çok çeşitli olması D) İklimin bölgeler arasında farklılık göstermesi E) Akarsu rejimlerinin farklılık göstermesi 35. Milyonkişi Kent Nüfusu Kır Nüfusu yıllarındaki sayım sonuçlarına göre kırsal ve kentsel nüfus yukarıdaki grafikle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz? A) 1950 yılında kırsal nüfusun payı toplam nüfus içinde en fazladır. B) yılları arasında kent nüfusundaki artış, kır nüfusundakinden fazladır. C) Birbirini izleyen sayım dönemleri dikkate alındığında, kent nüfusundaki en fazla artış 1990 sayımındadır. D) yılları arasında, kır nüfusundaki artış hızı değişmemiştir.

44 Yurdumuzda kimi yerleşim birimleri ilk konumlarında bırakılmamış yer değişikliğine gidilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu tür değişikliklere neden olan etkenlerden olamaz? A) Yeni ulaşım yollarına sapa kalması B) Yapılacak baraj gölünün altında kalacak olması C) Doğal afetlerin tehdidinde olması D) Yeni endüstri kuruluşlarına uzak kalması E) İdari bölümlemelerde değişiklik olması 38. Türkiye de belli bir yılda sağılan hayvan sayısını ve bunlardan elde edilen süt miktarının dört hayvan türüne göre oransal dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Sayılan Hayvan Sayısı Süt Miktarı KMS Genel Kültür Sınav Soruları A) Çarşamba B) Ergene C) Çukurova D) Elazığ E) Malatya 42. Yurdumuzda en fazla elektrik enerjisi aşağıdaki barajların hangisinde elde edilir? A) Hirfanlı B) Karakaya C) Atatürk D) Oymapınar E) Keban 43. Akarsularımız en az hangi amaca hizmet etmektedir? A) Enerji elde etme B) Su depolama C) Tarım alanlarını sulama D) Kültür balıkçılığı yapma E) Kullanma suyu elde etme Bu grafiklerde 4 numara ile gösterilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Koyun B) Kıl keçisi C) Tiftik keçisi D) İnek E) Manda 39. Yurdumuzun yedi coğrafi bölgesi farklı özellikler gösterir. Buna göre yurdumuzun, diğerlerine göre ortalama yükseltisi daha az, tarım alanlarının payı daha yüksek ve sulama olanakları daha çok olan bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz B) Marmara C) Doğu Anadolu D) İç Anadolu E) Akdeniz 40. Aşağıdakilerden hangisinin Güneydoğu Anadolu nun kimi yerlerinde yetiştirilebilmesi, bu bölgede Akdeniz iklimi görüldüğünün bir kanıtıdır? A) Mercimek B) Buğday C) Kayısı D) Zeytin E) Üzüm 41. Kimi ürünler farklı ovalarda yetişir. Buna göre Gediz Ovasının iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilen bir tarım ürününün, aşağıdaki ovaların hangisinde yetiştirilebilmesi beklenir? 44. Türkiye aşağıdakilerden hangisini ihraç etmemektedir? A) Çay B) Fındık C) Tütün D) Pamuk E) İncir 45. Türkmenistan dan gelen doğalgaz boru hattı, Azerbaycan dan gelen petrol boru hattı yurdumuzdan geçerek Akdeniz e ulaşacaktır. Bu durumun Türkiye ye sağlayacağı yarar aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Jeopolitik öneminin artması B) Enerji açığının kapanmasına katkıda bulunması C) Doğu Akdeniz limanlarının öneminin artması D) Turizm gelirlerinin artması E) Petrole dayalı sanayi kuruluşlarının artması

45 2001 KMS Genel Kültür Sınav Soruları Ulaşım ve endüstri yönünden ötekilerden daha az gelişmiş olan aşağıdakilerden hangisidir? A) Yukarı Kızılırmak Bölümü B) Güney Marmara Bölümü C) İç Batı Anadolu Bölümü D) Ege Bölümü E) Adana Bölümü

46 Çay ve fındık fabrikaları ile orman ürünleri işletmeleri Doğu Karadeniz Bölümünde yaygındır. Bu durum, endüstri tesislerinin kuruluş yeri ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye örnektir? A) Su kaynaklarının fazlalığı B) Hammadde sağlama kolaylığı C) Enerji kaynaklarının varlığı D) Kara ve deniz ulaşımının gelişmişliği E) Tüketim alanlarına yakınlığı 48. Aşağıdaki madenlerden hangisi yurdumuzda en az yerde çıkarılmaktadır? A) Demir B) Bakır C) Linyit D) Krom E) Taşkömürü 49. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 1982 Anayasa sına göre doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir? A) Cumhurbaşkanı ve TBMM üyeleri B) TBMM üyeleri, belediye başkanları, muhtarlar C) Başbakan ve belediye başkanları D) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve belediye başkanları E) TBMM üyeleri, Başbakan ve bakanlar Anayasasına göre, hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir? A) Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Adalet, Dışişleri B) İçişleri, MSB, Ulaştırma C) Adalet, İçişleri, Ulaştırma D) Adalet, MEB, MSB E) MSB, Adalet, Maliye 51. Ülkemizde yapılan seçimlerde sıkça kullanılan Genel Oy kavramı ne demektir? 2001 KMS Genel Kültür Sınav Soruları A) Milletvekili genel seçimlerinde ülke genelinde kullanılmış olan oyların tümü B) Bir siyasal partinin herhangi bir seçim çevresinde milletvekili çıkarabilmesi için ülke genelinde alması gereken asgari oy sayısı C) Bir siyasal partinin, milletvekili seçimlerinde ülke genelinde aldığı oyların tümü D) Milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde seçmen kütüğüne kayıtlı olan seçmenlerin tümü E) Her vatandaşın, milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranamadan oy hakkına sahip olması. 52. Aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasi araçlarından biridir? A) Milletvekillerinin kanun teklif edebilmesi B) Cumhurbaşkanının yayımlamayı uygun bulmadığı kanunları bir kez daha görüşülmek üzere yasama organına geri gönderebilmesi C) Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması D) Cumhurbaşkanının yasama organınca seçilmesi E) Bakanlar Kurulunun KHK çıkarabilmesi 53. Yargı yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi hangi uluslararası kuruluş içinde yer almaktadır? A) Avrupa Birliği B) Avrupa Ekonomik Topluluğu C) Birleşmiş Milletler D) Avrupa Konseyi E) NATO Anayasası na göre, milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir? A) Tercihli oy B) İki dereceli sistem C) İki turlu sistem D) Dar bölge sistemi E) Seçime katılmayan seçmenlere para cezası verilmesi Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden biri değildir? A) Yabancı devletlerden veya uluslararası kuruluşlardan maddi yardım alması B) Tüzük ve programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması C) Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması

47 2001 KMS Genel Kültür Sınav Soruları 971 D) Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi E) Önceden izin almadan kurulması

48 Aşağıdakilerden hangisi doğal yargıç (kanuni hakim) güvencesinin bir sonucudur? 2001 KMS Genel Kültür Sınav Soruları E) Faiz oranlarının hızla düşmesi A) Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanmaması B) Görülecek davaya göre olağanüstü yargılama mercilerinin kurulabilmesi C) Herkesin dilediği kişiye karşı dava açabilmesi D) Herkesin her konuda dava açabilmesi E) Herkesin dilediği yerde dava açabilmesi 57. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur? A) Belediyeler B) Üniversiteler C) İl Özel İdareleri D) TRT E) Bakanlıklar 58. Küreselleşme, dünyadaki tüm ekonomik ve sosyal birimlerin daha yoğun etkileşim içine girmesi ve çeşitli öğelerin uluslararası hareketliliğini arttırması olarak tanımlanır. Küreselleşme sürecinde, uluslararası hareketliliği en az artan öğe aşağıdakilerden hangisidir? A) Sermaye B) Mal C) Emek D) Teknoloji E) Bilgi 59. Türkiye de 1999 sonunda uygulamaya başlayan ekonomik istikrar programı 2000 yılının Kasım ayında krizle sonuçlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, 2000 yılının Kasım ayında başlayan krizin öncü göstergelerinden biri değildir? A) Türk lirasının aşırı değer kaybetmesi B) İthalat ve ihracat farkının artışından kaynaklanan cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının büyümesi C) Bankacılık kesiminin açık pozisyonunun döviz rezervine oranının büyümesi D) Kamu bankaları ve KİT lerden kaynaklanan açıkların büyümesi

49 2001 KMS Genel Kültür Sınav Soruları yılında 5 Yılda 1 Milyon Çocuğa Eğitim kampanyasını başlatan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? A) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği B) 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı C) Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı D) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı E) Türk Eğitim Vakfı GENEL YETENEK 1 D 16 E 31 D 46 E 2 A 17 A 32 D 47 E 3 E 18 A 33 A 48 A 4 D 19 E 34 B 49 E 5 C 20 A 35 C 50 B 6 A 21 D 36 B 51 C 7 B 22 D 37 B 52 C 8 D 23 E 38 A 53 B 9 A 24 B 39 C 54 D 10 B 25 E 40 E 55 B 11 D 26 C 41 D 56 B 12 D 27 B 42 B 57 D 13 E 28 C 43 A 58 A 14 A 29 D 44 C 59 D 15 A 30 D 45 C 60 B GENEL KÜLTÜR 1 A 16 A 31 C 46 A 2 E 17 E 32 A 47 B 3 B 18 C 33 B 48 E 4 D 19 E 34 E 49 B 5 D 20 D 35 D 50 C 6 A 21 B 36 A 51 E 7 D 22 E 37 E 52 C 8 A 23 A 38 D 53 D 9 C 24 B 39 B 54 B 10 B 25 E 40 D 55 E 11 A 26 C 41 C 56 A 12 D 27 B 42 E 57 C 13 C 28 B 43 D 58 C 14 C 29 D 44 A 59 A 15 D 30 E 45 D 60 D

50

51 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI 1. Öğretmen tarafından hazırlanan öğretim planları eğitim sürecinin temel dokusunu oluşturur. Bir öğretim planı dört temel boyutu içermelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu boyutlardan biri değildir? A) Eğitim durumları B) Konu alanı öğeleri C) Öğretilecek davranışlar D) Değerlendirme işlemleri E) Öğretmen nitelikleri 2. Ders planı hazırlamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretme-öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kullanma B) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun hareket etme C) Uygun bilgi kaynaklarından yararlanma D) Bireysel özelliklerden yararlanma E) Ders-zaman çizelgesine uygun hareket etme 3. Öğrencinin derse karşı ilgisi, tutumu, dersi öğrenip öğrenmeyeceğine ilişkin görüşü, öğrenme ürünlerini belli ölçüde etkiler. Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkilerinden söz edilmektedir? A) Bilişsel giriş davranışlarının gücü B) Duyuşsal giriş özelliklerinin gücü C) Öğretim yönteminin amaca uygunluğu D) Öğretim araçlarının gereçlerinin yeterliliği E) Öğretim hizmetinin etkililiği 4. Öğretim etkinliklerini gerçekleştirmek üzere hazırlanan planlar işlevsel ve esnek olmalıdır. Bu tür özellikler dikkate alınarak hazırlanan planların sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılama B) Öğretmenin beklentilerini karşılama C) Öğretim etkinliklerine süreklilik sağlama D) Öğretmenlere, bireysel çalışmaları için zaman kalmasını sağlama E) Öğrencileri bireysel çalışmaya yöneltme 5. Derse karşı tutum, derse ilgi ve özgüven aşağıdakilerin hangisinde,öğrenme düzeyindeki değişkenliği açıklama gücü en fazla olandan en az olana doğru sıralanmıştır? A) Özgüven, derse ilgi, derse karşı tutum B) Derse karşı tutum, derse ilgi, özgüven C) Özgüven, derse karşı tutum, derse ilgi D) Derse ilgi, özgüven, derse karşı tutum E) Derse ilgi, derse karşı tutum, özgüven 6. Denizcilerin, pilotların, heykel traşların ve mimarların ihtiyacı olan üç boyutlu düşünme yetisini içerir. Harita ve şemaları okuma ve yorumlamaya, gelişmiş figürler çizmeye olanak sağlar. Çoklu zekâ kuramına göre, yukarıda anlatılan özellikler hangi zekâ boyutunu tanımlamaktadır? A) Doğa zekâsı B) Uzamsal zekâ C) Sosyal zekâ D) Mantıksal-matematiksel zekâ E) Sözel zekâ 7. Aynı sınıfta bulunan öğrencilerin bilgi, beceri ve davranış düzeyleri arasında önemli farklılıklar görülebilir. Böyle bir durumla karşılaşan öğretmen, sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlerken aşağıdakilerden hangisine ağırlık vererek, ortaya çıkabilecek öğrenme güçlüklerini önemli ölçüde azaltabilir? A) Sınıfta öğrenciler arasındaki etkileşimi sınırlandırmaya B) Sınıftaki ortalama öğrenciye uygun bir öğretim yaklaşımını sürdürmeye C) Her öğrenci için ayrı bir program uygulamaya D) Öğretmen ve konu merkezli bir yaklaşımı sürdürmeye E) Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanmak 8. Aşağıdakilerden hangisinin, öğretmenlik ehliyetine katkısı en azdır?

52 976 A) Meslektaşlarla ilişkiler B) Öğrencilerle iletişim C) Okul-aile işbirliğine katkı D) Özel yaşamdaki tercihler E) Okul ve sınıftaki davranışlar 9. Öğretmen, öğretim etkinliklerini planlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır? A) Öğrencinin yakın çevresinin beklentileri B) Okul yönetiminin istekleri C) Öğretim programının amaçları D) Öğretim araç gereçleri E) Öğrencilerin ilgileri 10. Öğretmenin öğretme-öğrenme sürecinde doğru ve etkili karar verebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate alması gerekir? A) Velileri B) Öğrencileri C) Planları D) Programı E) Kapsamı 11. Öğretmenin öğrencilerle etkili bir iletişim kurmasında, mesajın aşağıdaki özelliklerden hangisini dikkate alması gerekir? A) Göz temasıyla desteklenmesi B) Dolaylı olarak iletilmesi C) Sözel olarak iletilmesi D) Açık, net ve anlaşılır olması E) Beden diliyle iletilmesi 12. Dikkatsizlik, saldırganlık ve yalan söyleme gibi istenmeyen davranışların yaygın olduğu bir sınıfta öğretmenin yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? A) Sorunun üzerinde durmaktan kaçınmak B) Sorunlu öğrencileri uyarmak C) Uygun olmayan davranışları yasaklamak D) Okul yönetiminden duruma el koymasını istemek E) Sorunun kaynağını doğru olarak belirlemeye çalışmak 13. Öğretmen, okulda mevcut bulunan öğretim araçlarını seçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorunda değildir? 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları A) Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini B) Sınıfın fiziki özellikleri ve yapısını C) Öğretim aracının temel özelliklerini D) Okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyini E) Öğrencilere kazandırılması gereken davranışları 14. Aşağıdakilerden hangisi, öğretme-öğrenme sürecinde öğrenciye dönüt (geribildirim, feed back) verilmesine bir örnektir? A) Öğrenciye, beklenen davranışı öğrenmek için yapacağı hazırlıkları anlatma B) Öğrenciye, gösterdiği davranışın doğru olup olmadığını, varsa eksik ve yanlışlarını bildirme C) Öğrenciyi beklenen davranışı göstermeye istekli hale getirmek için girişimlerde bulunma D) Öğrencinin, kazandırılacak davranışla ilgili ön bilgilerinde eksik olup olmadığını kontrol etme E) Öğrenciye, hangi davranışı nasıl öğrenebileceğini haber verme 15. Öğrencilere proje ve ev ödevi verilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Konuların tekrar edilmesini sağlama B) Konuların günlük yaşamla ilişkilendirilmesini sağlama C) Öğrencilere bağımsız çalışma yeterliği kazandırma D) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini yükseltme E) Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırma 16. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrenmeler üzerinde en çok etkili olması beklenir? A) Konuyla ilgili araç gereçler kullanma B) Öğrencileri kontrol altında tutma C) Uygun pekiştirme işlemlerinden yararlanma D) Konuyu ayrıntılı bir biçimde ele alma E) Konuyu farklı örneklerle sunma, 17. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlamada etkili bir yol değildir?

53 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 977 A) Ders süresince öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlamak B) Katılım gösteren öğrencilerin bu davranışını pekiştirmek C) Dersin işlenişinde bireysel çalışma ve grup çalışmalarından yararlanmak D) Katılım göstermeyen öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek E) Öğrencilerin çalışmalarını uygun sorularla yönlendirmek 18. Aşağıdakilerden hangisi, eğitimde yapısalcı (constructivist) öğrenme kuramına göre uygun öğretmen davranışları arasında yer almaz? A) Öğrencilere, üzerinde düşünecekleri somut yaşantılar kazandırma B) Öğrencilere, onları buluşa yöneltecek sorular sorma C) Öğrencilere, etkinlikler sonunda ne öğreneceklerini baştan söyleme D) Öğrencileri, kazandıkları somut yaşantılar üzerinde düşündürme E) Öğrencileri, öğrendiklerini birleştirip bütünleştirmeye yöneltme 19. Öğretmen yetiştirmede kullanılan bir yöntemde; öğretmen adaylarının sınıfta sunduğu dersler videoya kaydedilir. Bu kayıtlar kendileriyle birlikte gözden geçirilir ve bu yolla istenilen türden davranışların geliştirilmesine olanak sağlanır. Bu yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mikro öğretim B) İşbirliğine dayalı öğretim C) Birebir öğretim D) Ekiple öğretim E) Rol yapma (drama) 20. Öğretme-öğrenme sürecinde önce öğrencilere belli yaşantılar kazandırılmakta, sonra da öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri, genellemelere varmaları vb. istenmektedir. Bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Tam öğrenme B) Buluş yoluyla öğrenme C) Öğretimde proje yöntemi D) Bireyselleştirilmiş öğretim E) Sunuş yoluyla öğretim 21. Aşağıdakilerden hangisi çoklu zekâ kuramı nda tanımlanan öze dönük zekâyı geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerden biri değildir? A) Bireysel çalışma B) Bireysel farkları değerlendirme C) Bireysel okuma D) Bireysel sorumluluk alma E) Bireysel hedefler oluşturma 22. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğretmen, tek tek öğrencilerin ürünü yerine grubun ürününü dikkate almaktadır. Bu durumun, öğrenme sürecinde nasıl bir etki yaratması beklenir? A) Öğrenmelerin kısa sürede gerçekleşmesi B) Öğrencilerin kendi sorumluluklarını düşünmeleri C) Öğrenciler arası etkileşimin azalması D) Grupta çalışma katılım ve ilginin azalması E) Grup üyeleri arasında dayanışmanın artması 23. Her öğrenci, bilişsel, duyuşsal ve devimsel (psikomotor) özellikleri bakımından birbirinden farklıdır. Bu durumu dikkate alan bir öğretmen, okulda öğretim sürecini nasıl düzenlemelidir? A) Ders işlerken, sınıftaki ortalama bir öğrenciyi dikkate almalı B) Çeşitli öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerinden yararlanmalı C) Yavaş öğrenen öğrencilere göre öğretimi sürdürme D) Öğrencilere, yardımlaşma sorumluluğunu vermeli E) Her öğrenci için ayrı bir program hazırlamalı

54 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 24. Öğretim yöntemlerinden birisi olan gösterip yaptırma (davranışın modelini göstererek öğrencilerin bu modelden öğrenmelerini sağlama) yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi için en uygundur? A) Olgu ve olayları açıklama B) Kavram geliştirme C) Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırma D) İşbirliği ve paylaşımı artırma E) Devimsel (psikomotor) beceri kazandırma

55 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Aşağıdakilerden hangisi, öğretim tekniği olarak da kullanılan beyin fırtınası nın başarıya ulaşmasını engeller? A) Düşüncelerde niteliğe de niceliğe de önem verilmesi B) Özendirici bir ortam oluşturularak katılımcıların serbest konuşabilmelerinin sağlanması C) Düşüncelerin ifadesi sırasında eleştirilerin önlenmesi, değerlendirmenin sonraya bırakılması D) Düşüncelerin ifadesinde bireylerin yönlendirilmesi, görüşlerin düzenlenmesi E) Düşüncelerin üretilmesi ve geliştirilmesine önem verilmesi 26. Tam öğrenme uygulamalarında, öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve öğrenme düzeyi farklılıklarını azaltmak için eksiklikleri tamamlayıcı öğrenme etkinliklerine yer verilmesi önerilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür tamamlayıcı öğrenmeler için önerilen yöntemler arasında yer almaz? A) Ek süre içinde, öncekinden farklı bir yöntemle yapılan öğretim B) Programlı öğretim olanaklarından yararlanarak yapılan öğretim C) Dersteki öğretim girişimini bir daha tekrarlama D) Öğrenme eksikliklerini işbirlikçi çalışmalarla giderme E) Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir öğretim 27. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarının belirlenmesinde öğretmenin dikkate alması gereken noktalardan biridir? E) Kuralların kesin ve değişmez bir biçimde olması 28. Sınıf içinde güdülenmenin yetersiz olduğu durumlarda öğrenme güçlükleri kolay kolay aşılamamakta; bu gibi güçlüklerin yıkıcı etkileri artmaktadır. Bu tür durumlarda ne yapılabileceğine ilişkin önerileri geliştirirken aşağıdaki alanların en çok hangisindeki bilgi birikiminden yararlanılabilir? A) Gelişim psikolojisi B) Öğrenme psikolojisi C) Okul yönetimi D) Eğitim tarihi E) Eğitim sosyolojisi 29. Ortalama bir öğrenciye göre daha hızlı öğrenen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda, önlem alınmazsa disiplin sorunları çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür sorunları önlemede en uygun yaklaşımdır? A) Hızlı öğrenenlerin kontrol altında tutulması B) Grupla çalışma tekniklerinden yararlanılması C) Sınıf içi etkinliklerin öğrencilerin katılımıyla planlanması D) Farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilere uygun etkinliklerin seçilmesi E) Sınıfın geneline uygun bir planlama yapılması A) Kuralların öğrencilerin de katılımıyla tartışılarak belirlenmesi B) Kuralların okul yönetimine ve öğretmenlere bırakılması C ) Kurallara uymayanlara verilecek cezaların bildirilmesi D) Kuralların öğrenciler tarafından, özgürce belirlenmesi 30. Hedeflerle içerik arasındaki ilişkilerin belirlenmesini sağlayan belirtke tablosunun en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitim etkinliklerine ipuçları vermesi B) Öğretim planlarına temel oluşturması C) Dersin özel hedeflerinin önem derecesine işaret etmesi

56 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları D) Dersin ünitelerinin (konularının) sırasını belirtmesi E) Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetlemesi

57 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemidir? A) Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması B) Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi C) Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması D) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi E) Bir sınavda başarılı sayılabilmek için, gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi 32. Bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde yapılacak ölçme işlemi dolaylı ölçmeye örnektir? A) Akademik başarısı B) Sahip olduğu kitap sayısı C) Devam ettiği ders sayısı D) Arkadaş sayısı E) Boyunun uzunluğu 33. Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi oranlı ölçek le elde edilmiş olabilecek ölçülere bir örnektir? A) Anne-babaların eğitim düzeyleri B) Okulların üniversiteye girip sınavı sonuçlarına göre sıraları C) Akademik başarı ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki D) Öğrencilerin boyları E) Sınıfların genel başarı düzeyleri 34. Aşağıdakilerden hangisi, birden fazla ölçme sonucuna dayalı bir değerlendirmede verilecek kararın doğruluğunu artırıcı önlemlerden biri değildir? A) Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi B) Ağırlıklandırmada, araçların güvenirliğinin dikkate alınması C) Ağırlıklandırmada, araçların geçerliğinin dikkate alınması D) Karar vermede kullanılacak ölçütün eldeki ölçme sonuçları cinsinden ifade edilmesi E) Amaca uygun nitelikli bir ölçütten yararlanılması 35. Aşağıdakilerden hangisi seçme amacına yönelik bir testin kullanılmasını gerektirir? A) Öğrencilerin bir konudaki güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması B) Sıklıkla karşılaşılan yanlış öğrenmelerin belirlenmesi C) İngilizcesi en ileri düzeyde olan üç kişinin belirlenmesi D) Bir ünite işlendikten sonra, hedeflere ulaşılma derecesinin belirlenmesi E) Bir programda hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının belirlenmesi 36. Bir matematik öğretmeni, bölme işlemi ne başlamadan önce öğrencilerin bu konuyu temel oluşturacak bilgilerinin olup olmadığını belirlemek istemektedir. Bu öğretmenin, öğrencileriyle ilgili aşağıdaki ölçmelerden öncelikle hangisini yapması gerekir? A) Öğrencilerin konuya karşı ilgi duyup duymadıklarını ortaya koyma B) Öğrencilerin konunun öğrenilmesiyle ilgili önkoşulları öğrenip öğrenmediklerini belirleme C) Öğrencilerin derslerdeki genel başarı düzeylerini ortaya koyma D) Matematikteki hedeflerin gerçekleşme düzeylerini saptama E) Aile ve okul arasında işbirliği olup olmadığını saptama 37. Bir öğretmen, değerlendirmede şu amaçlara hizmet etmeyi düşünmektedir. I. Öğrencilerin birbirlerine göre başarı düzeylerini belirleyerek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma II. Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları, tamamlayıcı etkinliklerle giderme III. Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma Bu öğretmen, I, II ve III numaralı amaçları için hangi tipte birer değerlendirme yapmalıdır? I. amaç II. amaç III. amaç A) Bağıl Mutlak Bağıl B) Mutlak Mutlak Bağıl

58 982 C) Bağıl Bağıl Mutlak D) Mutlak Bağıl Bağıl E) Bağıl Mutlak Mutlak 38. Türkçe dersinde, anlatım üzerinde durulurken bir öğrencinin özgün bir öykü yazması, aşağıdaki davranış düzeylerinin hangisine örnek olabilecek bir düzeye eriştiğini gösterir? 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları B) Test için verilen cevaplama süresinin yeterli olduğunu C) Test puanlarının normal dağılım a benzer bir dağılım gösterdiğini D) Öğrencilerin testte başarılı olduklarını E) Öğrencilerin testte ölçülen özellik bakımından birbirlerine benzer olduğunu A) Kavrama B) Hatırlama C) Değerlendirme D) Analiz E) Sentez 39. Aşağıdakilerden hangisi, eğitimin hedefleriyle ilgili sınıflamada duyuşsal alan içinde yer alır? A) Bir müzik aleti çalma B) Toplama işlemi becerisi C) Bilgisayarda kelime işlem programını kullanma D) Topluluk karşısında konuşma E) Fen bilgisine yönelik tutum. 40. Bir testten alınan puanlarla ilgili olarak yalnızca standart sapmanın küçük olduğunu, diğer bir deyişle bağıl değişkenliğin az olduğunu bilen bir kişi aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir? A) Test puanlarını ranjının (en büyük ve en küçük puan arasındaki farkın) büyük olduğunu

59 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Her biri 0 veya 1 şeklinde puanlanan 100 soruluk genel başarı sınavında, eşit sayıda öğrencisi olan beş sınıfın puan dağılımlarının genel şekilleri ile aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. I X = 50 S = 7 III X = 50 S = 10 V X = 70 S = 5 II X = 70 S = 7 IV X = 60 S = 5 Buna göre, testte grup olarak en başarılı olan sınıf hangisidir? E) Cevaplama sırasında kopya çekilmesine olanak vermemesi 43. Bir öğretmen yalnızca, okuduğunu anlama becerisini ölçmede kullanılacak bir yazılı sınav hazırlamak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sınavdan elde edilecek puanların güvenirliğini ve geçerliğini artırmaz? A) Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarlarının hazırlanması B) Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimler de dikkate alınarak tümüne birden bir puan verilmesi C) Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanların ortalamasının alınması D) Cevapların aynı puanlayıcı tarafından, sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlanması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması E) Çabuk cevaplanabilen türden. çok sayıda soru sorulması A) I B) II C) III D) IV E) V 44. Güvenirliği yüksek bir test sonucunun geçerliğinin düşük olması riski, aşağıdaki durumların hangisinde en fazladır? 42. Bir ölçme aracı veya yönteminin objektif olması ne demektir? A) Bağımsız puanlayıcılar kullanıldığında bunların aynı sonuca ulaşması B) Maddelerin (soru) uygun güçlük düzeylerinden seçilmesi C) Uygulama koşullarının değişmemesi (standart olması) D) Puanlamanın yalın ve kolay olması A) Test puanlarının iç tutarlılık katsayısı düşük görünmekte; ancak, test kapsamı yoklanmak istenen kritik davranışları içermektedir. B) Test maddelerinin ayırt ediciliği düşük, test kapsamı dar tutulmuş ve uygulama denetim altında tutulamamıştır. C) Test puanlarının standart hatası büyüktür; ancak, testte çok sayıda ve çeşitli konulardan sorular vardır D) Test puanlarının kararlılığı yüksektir; ancak, test kapsamı ölçülecek davranışları örneklemede yetersiz kalmaktadır.

60 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları E) Test puanları beklenene yakın biçimde dağılmakta, test kapsamı ölçülmek istenen davranışları örnekler görünmektedir. 45. İlköğretim sekizinci sınıfta uygulanan bir başarı testinin sonuçları, öğrencilerin sonraki öğrenimlerinde farklı programlara yönlendirilmeleri amacıyla kullanılabilir mi? Yukarıdaki soruyu soran bir kişi yapacağı geçerlik çalışması için öncelikle testin hangi özelliğini incelemelidir? A) İçerdiği sorularla ilgili puanların birbiriyle korelasyonunu B) Aynı sınıf düzeyindeki ders notlarıyla korelasyonunu C) Testin yazım, çizim ve düzenleme kurallarına uygunluğunu D) Ortaöğretim düzeyindeki başarıyı yordama gücünü E) İlköğretim konularını kapsama derecesini 46. Son yıllarda, klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra, araştırma yapma becerileri, problem çözme becerileri, sosyal beceriler, duyuşsal alana yönelik gelişmeler, yaratıcılık gibi özellikler de her ders ve konu alanının içerisinde ele alınmakta; öğrencilerin öğrenme sürecinde gösterdikleri performans ve ortaya koydukları ürün, öğrenci ile öğretmen tarafından birlikte değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımın amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Üst düzey becerilerin ölçülmesine önem verme B) Kişilerde toplumsal becerilerin gelişmesini destekleme C) Öğretim etkinliklerini daha çok öğretmen merkezli hale getirme D) Öğretmenleri çeşitli yöntemlerden yararlanmaya yöneltme E) Günlük hayattaki problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

61 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Ürün örneklerine ve bireysel gelişme bakarak (portfolyo tipi) değerlendirme yaklaşımının öğretmene sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? A) Sınıflar arasındaki öğrenci başarısını karşılaştırması için veri sağlaması B) Öğrencinin herhangi bir zamanda neyi ne kadar öğrendiğinin kolayca görülebilmesini sağlaması C) Öğrenci başarısını diğer öğrencilerin başarılarıyla karşılaştırma kolaylığı sağlaması D) Kullanılan öğretim materyal ve tekniklerinin etkililik derecesine ışık tutması E) Öğrencinin gelişimindeki aşamaları bir bütün olarak izlemeye olanak tanıması 48. Ölçme sonucunun hangi özelliği, ağırlıklı ortalama hesaplanırken bu ölçme sonucuna daha büyük ağırlık verilmesi için bir gerekçe olamaz? A) Kullanışlığı yüksek bir testten elde edilmiş olması B) Standart hatalarının küçük olması C) Kapsamının daha geniş olması D) Daha önemli hedeflerle ilgili olması E) Geçerliğinin yüksek olması 49. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki rehberlik hizmetlerinin en üst düzeydeki sorumlusudur? A) Koordinatör Danışman B) Okul Müdürü C) Psikolojik Danışman D) Milli Eğitim Müdürü E) Sınıf Öğretmeni 50. Branş öğretmenlerinden beklenen en önemli rehberlik görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin duygusal sorunlarını saptama B) Öğrencileri yeteneklerine uygun alanlara yöneltme C) Öğrencilere değişik meslekleri tanıtma D) Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirici faaliyetler düzenleme E) Öğrencilerin, kendi derslerine karşı ilgilerini artırmaya çalışma 51. İlköğretim 8. sınıfındaki bir öğrenciye eğitsel ve mesleki yönlendirme yapan bir psikolojik danışman, öncelikle aşağıdaki bireysel özelliklerden hangisi üzerinde durmalıdır? A) Yetenekler B) Değerler C) Tutumlar D) Tercihler E) İnançlar 52. Etkili ders çalışma yollarını öğretmek ve zamanın verimli kullanılmasını sağlamak, aşağıdaki rehberlik çeşitlerinden hangisinin görev alanına girer? A) Kişisel rehberlik B) Mesleki rehberlik C) Uyum sağlayıcı rehberlik D) Düzeltici (sağaltıcı) rehberlik E) Eğitsel rehberlik 53. Bir okulda, aşağıdaki hizmetlerden hangisini yerine getirecek kişinin, rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzman olması şart değildir? A) Öğrencileri mesleğe yönlendirme B) Öğrencilerin duygusal sorunlarını çözme C) Öğrencilere, hedef alınan davranışlar öğretme D) Anne-babaları, çocuk yetiştirme konusunda bilgilendirme E) Öğrencilere, karar verme stratejilerinde yardım sağlama 54. Okula yeni başlayan öğrencilere ilk önce sağlanacak rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? A) Okulda başarılı olma yollarını anlatma B) Yetenek ve ilgilerini belirleme C) Arkadaş edinmelerine yardımcı olma D) Okulu ve okulun kurallarını tanımalarını sağlama E) Rehberlik ihtiyaçlarını belirleme 55. Mevlana nın Gel, kim olursan ol, yine gel. deyişi, aşağıdaki psikolojik danışma ve rehberlik kavramlarından hangisini yansıtmaktadır?

62 986 A) Koşulsuz kabul B) İç görü C) Empati kurma D) Değerlilik E) Bağdaşım 56. Kendini tanıma kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları görünüyorsun. demek hangi tür iletişim diline örnektir? A) Sen dili B) Biz dili C) Ben dili D) Öz saygı zedeleyici dil E) Öz saygı geliştirici dil A) Kendini, başkalarının gözüyle görebilme B) Kendine tam olarak güvenebilme C) Kendi gizilgüç ve deneyimlerini doğru değerlendirebilme D) Başkalarının yönelttiği eleştirilere açık olma E) Kendine karşı yargılayıcı olabilme 57. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, İnsanı yalnızca, dış belirtilere bakarak anlamak olanaksızdır; bireyin iç dünyasına da nüfus etmek gerekir. görüşünü savunur? A) Sosyal öğrenme yaklaşımı B) Fenomenolojik yaklaşım C) Akılcı-duygusal yaklaşım D) Bilişsel yaklaşım E) Davranışça yaklaşım 58. Öğretmen-öğrenci ilişkisinin sağlıklı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A) Öğretmenin olaylara öğrencilerin gözüyle bakabilmesi B) Öğretmenin, başarılı olsun olmasın tüm öğrencilere eşit ölçüde değer vermesi C) Öğretmenin, öğretme-öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin gereksinimlerini temel alması D) Öğretmenin öğrenim düzeyinin velilerinkiyle denk olması E) Öğretmenin içten ve dürüst olması 59. Birisiyle konuşurken Sıskalaşmışsın. yerine İncelmişsin. ; Şişkosun. yerine Toplu

63 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak isteyen bir danışman için aşağıdakilerden hangisi en son dikkate alınacak bir özelliktir? A) Ders çalışma koşulları B) Alana duyulan ilgi C) Duygusal sorunlar D) Aile sorunları E) Hobiler 61. Çocuğun hatalı davranışlarını düzeltmeye yönelik aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin, onun kendine saygısını zedelemesi olasılığı en fazladır? A) Büyük bir riske girmeden, hatalı davranışının sonucunu yaşayarak görmesini sağlamak B) Bu tür hatalı davranışı sürdürenlerin başına gelenleri ona anlatmak C) Kötü bir çocuk olduğu için hatalı davrandığını söylemek D) Uygun davranış örneklerini göstererek bunları uygulamasını sağlamak E) Uygun davranışını pekiştirip hatalı davranışını pekiştirmemek 62. Babası ile sürekli çatıştıklarından yakınan bir danışana verilebilecek aşağıdaki öğütlerden hangisi, hümanist yaklaşım da bireye saygı ilkesine aykırıdır? A) Huzursuzluktan kurtulmak için babanın isteklerini yerine getirmelisin. B) Babana karşı duygularını onu kırmadan ama rahatça ifade etmelisin C) Babana gücendiğini ona açıklamanın daha uygun yollarını düşünmelisin. D) Babanın sana karşı duygularını doğru değerlendirip değerlendirmediğini araştırmalısın. E) Babanla ilgili yaşantılarını daha etraflıca değerlendirmelisin. 63. Aşağıdakilerden hangisi, konuşurken başkalarıyla göz teması kuramayan bir öğrencinin bu durumu için uygun bir açıklama olmaz? A) Ulaşılmaz görünme isteği B) İlişki kurmakta çekingenlik C) Kendine güven eksikliği D) Yakın ilişki kurmakta kaygı E) Utangaçlık 64. Benlik kavramı oldukça olumsuz olan Ali, sürücü belgesi (ehliyet) almak için girdiği sınavda başarısız olmuştur. Ali nin başarısızlığını açıklamak için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması olasılığı en yüksektir? A) Bu sınavda çok az kişi başarılı olmuştur. B) Sınav komisyonu bana karşı objektif değildi C) Araba kullanmayı hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. D) Bu sınavda bu kadar heyecanlanacağımı beklemiyordum. E) Dün şanssız bir günümdeydim. 65. Ergenlik çağındaki bir genç, arkadaşları arasında fazla sevilmediği için üzülmektedir. Bu gence yardımcı olmada, aşağıdakilerden hangisinin en etkili olması beklenir? A) Teselli etmek B) Öğüt vermek C) Yeni arkadaşlarla tanıştırmak D) Sosyal beceri kazandırmak E) Yalnızlığa alıştırmak 66. Aşağıdakilerden hangisi, boşanmış annebabaların, çocuklarının boşanma sonrasındaki koşullara uyumunu sağlamak için yapmaları gerekenlerden biri değildir? A) Birbirlerine karşı hoşgörülü olmak B) Çocuklara karşı tutarlı davranışlarda bulunmak C) Çocuklarla ilgilenmeyi sürdürmek D) Çocuklara olan sevgilerinin sürdüğünü göstermek E) Çocuklarıyla her gün görüşmek 67. Aşağıdakilerden hangisi, çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunan birincil kaynaklar arasında yer almaz? A) Okul B) Arkadaşlar C) Aile D) Öğretmenler E) Kitaplar 68. Çocuğun, aşağıdakilerden hangisi karşısında şiddete başvurma beklenir? A) Genel uyum davranışı B) Bağımlılık

64 988 C) Farklı görüş D) Engelleme E) Mutsuzluk 69. İlköğretimin birinci sınıfında olan Ali ile lisenin birinci sınıfında olan ablasının bilişsel gelişim açısından hangi dönemlerde olması beklenir? 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları B) Erkek cinsel rol kimliğini henüz geliştirememiştir. C) Annesiyle özdeşim kurmuştur. D) Homoseksüel eğilimleri vardır. E) Karşı cinse ait bir cinsel rol kimliğine sahiptir. Ali Ali nin ablası A) Somut işlemler Soyut İşlemler B) Duyusal-devinim Soyut İşlemler C) Soyut İşlemler İşlem öncesi D) İşlem öncesi Soyut İşlemler E) İşlem öncesi Somut işlemler 70. Erikson un gelişim kuramı açısından bakıldığında, ergenlik döneminde köyden kentte göç edenler üzerinde, göçle oraya çıkan toplumsal sorunların öncelikle nasıl bir etki yapması beklenir? A) Soyut işlemler döneminden çok hızlı geçmelerine yol açması B) Toplum içindeki rolleri konusunda karmaşa yaşamalarına yol açması C) Temel güven duygusunu kazanmalarını önlemesi D) Olumlu bir benlik kavramı geliştirmelerini engellemesi E) Zihinsel gelişimi yavaşlatması 71. Üniversite son sınıf öğrencisi olan Murat ın depremle ilgili doğrudan bir yaşantısı yoktur. Ancak, televizyonda depremzedeleri görünce gözyaşlarını tutamamakta ve bu nedenle erkek arkadaşları tarafından kız gibi davranmak la suçlanmaktadır. Duyarlı bir insan olan Murat, daha çok kendi cinsinden kişilerle arkadaşlık etmekte, karşı cinsle uzun süreli duygusal ilişkiler de kurabilmektedir. Buna göre, Murat ın ağlama davranışını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? A) Androjen cinsel rol kimliğine sahiptir.

65 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Ergenlik dönemine, yaşıtlarına göre daha erken giren bireyler için aşağıdakilerden hangisinin doğru olma olasılığı en azdır? D) Evrensel ahlak ilkeleri E) Ceza ve itaat A) Arkadaş grubundan daha çok etkilenmeye başlamaları B) Yaşıtlarından küçüklerle arkadaşlığı tercih etmelerdi C) Zekâ gelişiminde yaşıtlarıyla aynı düzeyde olmaları D) Zekâ gelişiminde yaşıtlarının biraz ilerisinde olmaları E) Yaşıtlarından büyüklerle arkadaşlığı tercih etmeleri Eylül 2001 tarihinde ABD de yaşanan terör eyleminden bu yana bazı çocukların, oyunlarında çeşitli malzemelerden kuleler yaptıkları ve oyuncak ya da hayali uçakları çarptırarak bunları devirdikleri gözlenmiştir. Bu durum, aşağıdaki gelişim psikolojisi kavramlarından hangisine bir örnektir? A) Büyüme B) Olgunlaşma C) Kritik dönem D) Tarihsel zaman E) Gelişme 74. Piaget ye göre, insanda zihinsel gelişimin tamamlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Okula başlama yaşı B) Çocukluğun sonu C) Ergenliğin sonu D) Yetişkinliğin sonu E) Dördüncü yaş sonu 75. Savaş her koşulda yanlıştır ve amacı ne olursa olsun insanlara zarar verir. Bunun yerine iletişime dayalı, karşılıklı saygı içeren çözümler bulunmalıdır. Savaşla ilgili olarak bu yorumu yapan birey, Kohlberg in ahlak gelişimi kuramına göre aşağıdaki evrelerin hangisinde olabilir? A) İyi çocuk B) Yasalara uyma C) Saf çıkarcı eğilim

66 Bir uzman, on aylık bir çocuğun annesine, Artık bu aylardan sonra onunla sık sık konuşmalısınız. Bu dönem onun ilk sözcüğünü üretebilmesi için önemli bir dönemdir. demiştir. Uzman bu sözleriyle, dil gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I ve IV A) Oyun B) Kritik dönem C) Deneyim D) Zekâ yaşı E) Uyarıcı çeşitliliği 77. Aşağıdakilerden hangisi, ergenlik döneminin başındaki hızlı bedensel değişmenin doğrudan bir sonucu değildir? A) Sakar davranışların çoğalması B) Dış görünüşteki değişikliklere duyarlılığın artması C) Zararlı alışkanlıklara ilginin ortaya çıkması D) Cinselliğe ilginin artması E) Fiziksel görünüşe ilgi ve özenin artması 78. Psikososyal gelişim kuramına göre, psikososyal gelişim aşağıdakilerden özellikle hangisine bağlı olarak ortaya çıkar? A) Kişiler arası ilişkilere B) Biyolojik gelişime C) Ahlak gelişimine D) Tesadüfi olaylara E) Doğuştan getirilen bazı yapılara 79. Bir davranışın öğrenilmiş davranış olarak nitelenebilmesi için, I. alkol ve ilaç gibi bir etkene bağlı olarak ortaya çıkma. II. bireyde, belirli bir yaşantıdan sonra görülme, III. nispeten kalıcı olma, IV. bedensel bir değişikliğe bağlı olmadan ortaya çıkma özelliklerinden hangilerine sahip olması gerekir? A) Yalnız III B) Yalnız II

67 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu oluşan bir davranış değildir? A) Sürücünün kırmızı ışığı görünce frene basması B) Öğrencinin 2x5 in 10 ettiğini söylemesi C) Şiddetli bir gürültü olduğunda bebeğin gözlerini kırpması D) Postacının girdiği sokağın ismini levhaya bakmadan söylemesi E) Çocuğun yemekten sonra dişlerini fırçalaması B) Deneyim C) Olgunlaşma D) Büyüme E) Bireysel farklılıklar 81. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinde rol oynayan dış etkenlerden biridir? A) İlgi-tutum B) Öğrenme güdüsü C) Zekâ düzeyi D) Alışkanlıklar E) Ders kitabı 82. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin en çabuk ve en kolay öğrenilmesi beklenir? A) Bir hipotezi doğrulamak için kullanılabilecek bir deney önerme B) Bir örneği mikroskopta inceleme C) Yaşadığı yeri temiz tutma alışkanlığı kazanma D) Kendini topluma hizmet yoluna adama E) Bir terimin kitaptaki tanımını aynen söyleme 83. Doğuştan görme engelli bir yetişkin ameliyat sonrası görme yetisini kazansa da bu yetiyi kullanma düzeyi, doğuştan beri iyi gören bireylerle aynı olmaz. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin etkisini gösteren bir örnektir? A) Toplumsal uyum

68 Aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisi İnsanlar gördüklerini bütün olarak algılar. Bütün, onu oluşturan parçaların toplamından fazladır. görüşü üzerine temellendirilmiştir? A) Klasik (operant) koşullanma B) Gestalt öğrenme C) Öğrenmede bilgi işlem modeli D) Sosyal öğrenme E) Edimsel (operant) koşullanma 85. Bir anne, bebeğini yedirmeye başlamadan önce, her seferinde ona mama önlüğü takmaktadır. Bir süre sonra bebek, mama önlüğünü görür görmez maması gelmiş gibi sevinç çığlıkları atmaya başlamıştır. Bu koşullanma sürecinde mama önlüğü, klasik (tepkisel) koşullanmadaki, I. koşulsuz uyarıcı, II. koşullu uyarıcı, III. nötr uyarıcı öğelerinden hangilerinin işlevini üstlenmiştir? A) Yalnız III B) Yalnız II C) Yalnız I D) II ve III E) I ve II 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları D) Gözlem yoluyla öğrenme E) Klasik (tepkisel) koşullanma 88. Klasik (tepkisel) koşullanmanın gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunludur? A) Davranışın tekrar edilmesi B) Koşullu uyarıcının genellenmesi C) Davranışın cezalandırılması D) Koşulsuz uyarıcıyla nötr uyarıcının eşlenmesi E) Davranışın şekillendirilmesi 89. Matematik sınavına hazırlanıp sınavdan iyi bir puan alan öğrencinin matematik dersine daha fazla çalışmaya başlaması, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A) Klasik (tepkisel) koşullanma B) Kavrayarak öğrenme C) Gizil (örtük) öğrenme D) Gözlem yoluyla öğrenme E) Edimsel (operant) koşullanma 86. Edimsel (operant) koşullanmanın temelini oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcıdan önce verilmelidir B) Davranış, ortaya çıkardığı sonuçtan etkilenir. C) Tepki, koşulsuz uyarıcıyla birlikte verilen nötr uyarıcıya da genellenir. D) Tekrar, uyarıcı-tepki bağını kuvvetlendirir E) Problem çözmede deneme-yanılma önemlidir. 87. İlk kez aşı olana kadar enjektör gördüğünde herhangi bir korku belirtisi göstermeyen bir çocuk, aşı olduktan sonra, enjektörü her gördüğünde ağlamaya başlamıştır. Çocuğun bu ağlama davranışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Edimsel (operant) koşullanma B) Kavrayarak öğrenme C) Bilişsel öğrenme 90. Tuttuğu takımın her maçına giden bir taraftar, takımının sürekli kaybetmesi üzerine, yavaş yavaş maçlara gitmekten vazgeçmiştir. Edimsel (operant) koşullanma ilkelerine göre, taraftardaki bu davranışı değişikliği aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A) Bağ kurma B) Ayır etme C) Sönme D) Unutma E) Davranışı biçimlendirme 91. Sınıfında problem çözme alıştırması yaptıran bir öğretmen, öğrencilerine, doğru çözdükleri her beş problem için bir puan vermektedir? Bu öğretmenin kullandığı pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

69 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 993 A) Sabit oranlı B) Değişken aralıklı C) Rasgele D) Değişken oranlı E) Sabit aralıklı 92. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz pekiştirmeye bir örnektir? A) Oyuncak arabalarını birbirine çarparak kıran bir çocuğun sürekli azarlanması B) Küfürlü konuşan bir çocuğun bu davranışının sık sık gülerek karşılanması C) Çizgi film izlemesine izin verilmeyen bir çocuğa, ödevlerini zamanında tamamlandığında çizgi film izlemesi için izin verilmesi D) Kardeşine vurarak onu üzen bir çocuğun bu davranışının görmezden gelinmesi E) Evin içinde topa tekme atarak oynayan bir çocuğun topunun elinden alınması 93. Evine ilk kez bulaşık makinesi alan bir ev hanımı, bu makineyi kullanmayı çeşitli şekillerde öğrenebilir. Bu ev hanımının aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi deneme-yanılma yoluyla öğrenmeye çalıştığını gösterir? A) Makineyi kullanan arkadaşının davranışlarını izlemesi ve onları yapmaya çalışması B) Makinenin kullanma kılavuzunu okuyup orada yazılanları uygulamaya çalışması C) Makinenin değişik düğmelerini kullanarak bunların neye yaradığını bulmaya çalışması D) Televizyon reklamlarındaki kişinin makineyi nasıl çalıştırdığını gözleyerek onun gibi yapmaya çalışması E) Makineyi kuran servis elemanının söylediklerini hatırlayıp onları uygulamaya çalışması 94. Düğmelerle motifler oluşturma oyununu çok seven bir çocuk, kendisine verilen aynı renk ve büyüklükte, fakat farklı bir marka (yazı) taşıyan düğmeyi Bu farklı diye kabul etmemiştir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A) Gizli (örtük) öğrenme B) Uyarıcı-tepki zinciri oluşturma C) Kavrama yoluyla öğrenme D) Yer öğrenme

70 994 E) Uyarıcı-tepki bağı kurarak öğrenme 95. Aşağıdakilerden hangisi seziş yoluyla öğrenmenin özelliklerinden biri değildir? A) Ulaşılan çözümün unutulmaya karşı dirençli olması B) Çözümün birdenbire ve bütünüyle ortaya çıkıvermesi C) Öğrenilen çözüm yolunun başka problemler için de kullanılabilmesi D) Çözüme ulaşmadaki denemelerin geçmiş yaşantılardan bağımsız olması E) Çözüme ulaşmada ortamdaki ipuçlarından yararlanılması 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları C) Örnek alma davranışı ödülle sonuçlandığında D) Örnek alana öğüt verildiğinde E) Kişilerin cinsiyeti aynı olduğunda 96. Bir öğrenci çantasını, sapından tutmak yerine çok sevdiği bir öğretmeni gibi, bir köşesinden tutarak taşımaya başlamıştır. Öğrencideki bu davranış değişikliği aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? A) Modelden öğrenme B) Edimsel (operant) koşullanma C) Deneme-yanılma yoluyla öğrenme D) Gestalt öğrenme E) Klasik (tepkisel) koşullanma 97. Dört yaşındaki bir çocuk, yapboz oyunundaki parçaları, ilişkilerini dikkate alarak değil, çeşitli durumların doğru olup olmayacağına bakarak bir araya getirmeye çalışmıştır. Çocuğun yapbozun doğru şeklini bu yolla bulmaya çalışması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A) Anlamlı öğrenme B) Deneme yanılma yoluyla öğrenme C) Modelden öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Gizil (örtük) öğrenme 98. Aşağıdakilerden hangisinde modelden öğrenmelerin sıklaşması beklenir? A) Örnek alınan kişi yaşça büyük olduğunda B) Kişiler aynı yaşta olduğunda

71 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları Bir öğretmen velilere Çocuklarınızın ödevlerini bir masa başında çalışarak yapmalarını sağlayınız. Bir koltuğa uzanarak, yatarak ödev yapmalarına izin vermeyiniz. İyi aydınlatılmış bir masada çalışmalarını sağlayınız. şeklinde uyarılarda bulunmaktadır. Öğretmenin bu tür uyarılarda bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Hareketsizliğin fiziksel gelişimi olumsuz etkileyebileceğini düşünmesi B) Öğrencilerin hepsinde aynı çalışma alışkanlığını geliştirmek istemesi C) Okul ve evdeki çalışma biçimlerinin birbirine benzemesi gerektiğine inanması D) İyi ışık almayan bir masada çalışmanın görme güçlüğüne yol açabileceğini düşünmesi E) Yatarak ödev yapmanın genel uyarılmışlık düzeyini düşünebileceğini düşünmesi 100. Bir öğrenci, yabancı dil dersinde öğrenmekte olduğu sözcükleri, bazen oldukça iyi telaffuz etmekte, bazen de aynı sözcükleri yanlış telaffuz etmektedir. Bu öğrenciye, yabancı dil öğretmenin yapacağı en etkili yardım aşağıdakilerden hangisidir? A) Yabancı dil öğrenmenin önemini anlatmak B) Telaffuzunda nelere dikkat etmesi gerektiğini tekrar anlatmak C) Her telaffuzun ardından, kendisine doğruya ne kadar yaklaştığını söylemek D) Ağız yapısıyla ilgili bir sorununun olup olmadığını araştırmak E) Daha fazla çalışma yapmasını istemek Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrencileri derse güdülemede en etkili olması beklenir? A) Derste öğretilecek bilgilerin nerede, ne işe yarayacağını söyleme B) Derste ele alınacak konunun başlığını söyleme C) Dersi anlatırken öğrencilerin sessiz olarak dinlemelerini sağlama D) Dersi anlattıktan sonra öğrencilere konuyla ilgili ödev verme E) Öğrencilerin derste öğrenilecek konuyla ilgili bilgilerini yoklama 102. Çocuklara büyük gruplar önünde rahat konuşma yeterliliği kazandırılacaktır. Bunun için çocuklar önce bir iki kişi, sonra giderek büyüyen gruplar önünde konuşturularak uygun davranışları pekiştirilmekte ve onlar bu yolla büyük gruplar önünde rahat konuşabilecek hale getirilmektedir. Bu durum, aşağıdaki edimsel (operant) koşullanma ilkelerinden hangisine bir örnek oluşturur? A) Sabit aralıklı pekiştirme B) Uyarıcı bitişikliği C) Kademeli yaklaşma D) Uyarıcıyı ayırt etme E) Uyarıcı genellemesi 103. İlköğretim 3. sınıfında okuyan öğrenciler resim dersinden çok hoşlanmakta, matematik dersine ise isteksiz katılmaktadırlar. Bu durumu gören öğretmen, matematik dersindeki çalışmalarda da çizim, boyama vb. etkinliklerden yararlanma yoluna gitmiştir. Öğretmenin böyle bir yola gitmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Öğrencilere, matematik dersini iyi yaparlarsa resim yapabileceklerini gösterme B) Resim dersinde ilgi yaratan etkenlerden matematik dersinde de yararlanma C) Matematik ve resim derslerini birlikte işleme D) Derslerin işlenişini öğrencilerin yönlendirmesine engel olma E) Matematik dersine resim dersinden daha fazla önem verdiğini gösterme 104. Bir anne, kibrit yakmaktan hoşlanan çocuğunun eline çok fazla miktarda kibrit verip onları art arda yaktırarak çocuğu kibrit yakmaktan bıktırma yoluyla bu alışkanlıktan vazgeçirmek istemektedir. Bu durumda anne, alışkanlığı yok etmek için aşağıdaki öğrenme kuramcılarından hangisinin önerdiği yönteme başvurmaktadır?

72 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları A) Guthrie B) Thorndike C) Watson D) Pavlov E) Skinner 105. Anasınıfına yeni başlayan Ayşe ve Zeynep, evlerinde kazandıkları isteklerini ağlayarak yaptırma alışkanlıklarını okulda da devam ettirmektedirler. Ayşe nin öğretmeni onun ağlamasını sürekli olarak görmezden gelirken, Zeynep in öğretmeni bazen onun ağlamasını görmezden gelmekte bazen de isteğini yerine getirmektedir. Bu iki çocuğun okulda ağlama davranışının nasıl bir seyir izlemesi beklenir? A) İkisinde de, ağlama davranışının devam etmesi B) Anasınıfına uyum sağladıklarında, ikisinde de ağlama davranışının ortadan kalkması C) İstekleri karşılanmadığı sürece, ikisinde de ağlama davranışının artması D) İkisinde de, ağlama davranışının isteklerinin ne olduğuna göre değişiklik göstermesi E) Ayşe nin ağlama davranışı ortadan kalkarken Zeynep inkinin artması 106. Öğrencilerine proje ve ev ödevi veren bir öğretmen, bir kaç öğrencinin bunları başkalarına yaptırdığını fark etmiştir. Bu öğretmenin proje ve ödevlerini başkalarına yaptıran öğrencilere yapacağı, öğrencilerin ruh sağlığını korumak açısından en uygun yardım aşağıdakilerden hangisidir? A) Proje ve ödevlerini başkalarına yaptıranları odasına çağırarak kendilerini cezalandıracağını söylemesi B) Proje ve ödevlerini başkalarına yaptıranlara diğer öğrencilerden daha düşük puan vermesi C) Proje ve ödevlerini başkalarına yaptıranlara yeni ödevler verip, ödevlerini kendisi yapanları ödüllendirmesi

73 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 997 D) Proje ve ödevlerini başkalarına yaptıranlara sınıfın önünde bunun yanlış olduğunu söylemesi E) Tüm sınıfı, ödevleri herkesin kendisinin yapması gerektiği konusunda uyarması

74 Öğretmenin sınıfta öğrencilerinin olumlu davranışlarını övmeyi ihmal edip, istenmeyen davranışlarıyla ilgili sürekli uyarılarda bulunması, kuraldışı davranışları artırabilir. Böyle bir artış olduğunda, bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? A) Bazı öğrencilerin, öğretmenlerinin dikkatini çekmek istemesi B) Kuraldışı davranışların da öğrenciler arasında kabul görebilmesi C) Olumlu davranışlara pekiştireç verilmemesi D) Belirli davranışlar üzerinde durulmasının bu davranışları pekiştirici rol oynaması E) Olumlu davranışların daha fazla beceri ya da yetenek gerektirmesi 108. Konuşma engeli nedeniyle özel eğitim görmekte olan bir çocuğun öğretmeni, onun ders sırasındaki her doğru davranışını bisküvi vererek ödüllendirmektedir. Bunu göz önünde bulunduran anne, bisküviyi daha istekle alacağını düşünerek çocuğunu o günkü derse hiçbir şey yedirmeden getirmiştir. Ancak bu durumun, çocuğun o günkü derse hiçbir şey yedirmeden getirmiştir. Ancak bu durumun, çocuğun o günkü performansını olumsuz etkilediği görülmüştür. Bu örnekte, öğrenmeyi olumsuz etkileyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Aç olması nedeniyle çocuğun dersten çok bisküviyle ilgilenmesi B) Çocuğun, öğretmeninin o gün getirdiği bisküviyi sevmemesi C) Çocuğun, dersteki davranışını etkileyen diğer değişkenlerin dikkate alınmaması D) Bisküviyi annenin değil de öğretmenin getirmiş olması E) Bisküvinin uygun bir pekiştireç olmaması 109. Okul toplumun kendisi olmalıdır. Bireyler okulda toplumun sorunlarını çözme ve bunların üstesinden gelme davranışlarını kazanmalıdırlar. görüşünü savunan program geliştirme yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkmaktadır? A) Sosyal işlevler B) Bireysel ihtiyaçları karşılama C) Yeterlikler D) Disiplinler E) İnsan niteliklerini geliştirme 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 110. Tam öğrenme modeline göre, aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetinin başlıca öğelerinden biri değildir? A) Neyin, nasıl öğrenileceğine ilişkin işaret ve açıklamalar B) Öğrencinin öğretme-öğrenme sürecine katılımı C) Beklenen yakın veya ona yaklaşan davranışların pekiştirilmesi D) Öğrenme düzeyini belirlemek üzere öğrencilere not verilmesi E) Geribildirim ve tamamlayıcı öğrenmeler 111. Eğitimde program geliştirme alanındaki otoritelerin çoğu, eğitim programını, istendik hedef ve davranışların kazanılması için stratejilerin belirlendiği yazılı döküman ya da eylem planı olarak kabul etmektedirler. Bu görüşte eğitim programının hangi boyutu vurgulamaktadır? A) Eğitimin uzak hedefleri B) Konu kapsamının yapısı C) Öğrenme ürünleri D) Ölçme ve değerlendirme işlemleri E) Öğretme-öğrenme etkinleri 112. Bir bölgede yapılan araştırmalar, bu bölge ekonomisinde tarım sektörünün ağırlık taşıdığını göstermiştir. Bunun üzerine, bölgedeki eğitimde tarımla ilgili hedeflere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar, özellikle aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak verilmiştir? A) Konu alanındaki yenilikler eğitimin hedefleri üzerinde etkilidir. B) Eğitimin hedeflerin belirlenirken toplumsal çevrenin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. C) Eğitimin hedefleri belirlenirken değişik yollar izlenebilir.

75 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 999 D) Bireylerin eğitimden bekledikleri, zamandan zamana değişebilir. E) Özel hedefler araştırma sonuçlarına uygun olarak belirlenmelidir.

76 Öğretme-öğrenme süreci sonunda öğrencilere kazandırılması planlanan hedeflerinin belli niteliklerde olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu niteliklerden biri değildir? A) Davranışın hangi koşullar altında gösterilmesi beklendiğini belirtme B) Öğrencinin hazır bulunuşluğuyla erişilebilir olma C) Gözlenebilir ve ölçülebilir olma D) Öğrencilerin kendi çabalarıyla ulaşabilecekleri nitelikte olma E) Öğrenci davranışı olarak ifade edilebilme 114. Bilişsel öğrenmelerle ilgili aşamalı sınıflamada, uygulama basamağının içerdiği süreç aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenilenleri ilk kez karşılaşılan bir durumda kullanma B) Ortaya konmuş bir ürünün öğelerini belirleme C) Ortaya konmuş bir üründeki ilişkileri belirleme D) Yeni ve özgün bir ürünü ortaya koyma E) Bir ürünün, belli ölçütlere uygunluğunu belirleme 115. Aşağıdakilerden hangisi, hedef davranışlara bağlı olarak belirlenmez? A) Test durumları B) Değerlendirmede kullanılacak ölçütler C) Öğrenme yaşantıları için gerekli hazırlıklar D) Öğrenme-öğretme etkinlikleri E) Eğitimin genel hedefleri 116. Aşağıdakilerden hangisi, öğretim etkinliklerine temel oluşturacak içerik öğelerini belirlemeye çalışırken öğretmenlerin, bu öğelerle ilgili olarak kendi kendilerine sormaları ve olumlu bir yanıt almaları gereken sorulardan biri değildir? A) Bilimsel açıdan doğru mu? B) Kullanılacak öğretim yöntemine uygun mu? C) Öğrenci düzeyine uygun mu? 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları D) Önceki öğrenmelerle uyumlu, onları tamamlayıcı mı? E) Hedeflerle ilişkili mi? 117. İlköğretimin ilk sınıflarında, bir derste gerçekleştirilecek öğretme-öğrenme etkinliklerinin sıra ve düzeni belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması doğru olmaz? A) Bütünden parçaya ve sonra tekrar bütüne gitme B) Yakın çevreden uzağa doğru gitme C) Soyut kavramlara öncelik verme D) Bugünden geçmişe doğru gitme E) Basitten karmaşığa doğru ilerleme 118. Devimsel (psikomotor) becerilerin öğretilmesinde, aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisinin en etkili olması beklenir? A) Düz anlatım (takrir) B) Örnek olay incelemesi C) Örneğini göstererek yaptırma D) Soru-cevap E) Küçük grup tartışması 119. Aşağıdakilerden hangisi, program geliştirme çalışmalarında eğitimin hedefleri değerlendirilirken cevaplanması gereken sorulardan biri değildir? A) Hedefler birbiriyle tutarlı mı? B) Hedefler gerçekleştirilebilecek nitelikte mi? C) Hedefler ile dersin içeriği bağlantılı mı? D) Hedefler öğretmenlerin tercihlerine uygun mu? E) Hedefler öğrenci gereksinimlerine uygun mu? 120. Program değerlendirme çalışmalarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Okulu ve çevre işbirliğini geliştirme B) Programların geliştirilmesine olanak sağlama C) Okulun eksiklerini saptama D) Öğretmenleri hizmet içinde yetiştirme E) Programın hedeflerinin gerçekleşme düzeyini belirleme

77 2002 KPSS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1 E 31 B 61 C 91 A 2 A 32 A 62 A 92 C 3 B 33 D 63 A 93 C 4 A 34 A 64 C 94 A 5 C 35 C 65 D 95 D 6 B 36 B 66 E 96 A 7 E 37 A 67 E 97 B 8 D 38 E 68 D 98 C 9 C 39 E 69 A 99 E 10 B 40 E 70 B 100 C 11 D 41 E 71 A 101 A 12 E 42 A 72 D 102 C 13 D 43 B 73 D 103 B 14 B 44 D 74 C 104 A 15 C 45 D 75 D 105 E 16 C 46 C 76 B 106 C 17 A 47 E 77 C 107 E 18 C 48 A 78 A 108 A 19 A 49 B 79 D 109 A 20 B 50 E 80 C 110 D 21 B 51 A 81 E 111 E 22 E 52 E 82 E 112 B 23 E 53 C 83 B 113 D 24 E 54 D 84 B 114 A 25 D 55 A 85 D 115 E 26 C 56 C 86 B 116 B 27 A 57 B 87 E 117 C 28 B 58 D 88 D 118 C 29 D 59 E 89 E 119 D 30 E 60 E 90 C 120 E

78 KPSS GENEL YETENEK SINAV SORULARI 1. "Çökmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "inerek kaplamak" anlamında kullanılmıştır? A) Genç yaşta olmasına karşın avurtları çökmüştü. B) Geceleyin yanmaya başlayan tarihi evin önce tavanı çöktü. C) Mangalın başına çöküp ellerini ısıttı. D) Köprünün çökmesiyle, köy yolu trafiğe kapandı. E) Şehrin bu bölümüne yoğun bir sis çökmüştü KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları D) Sabırlı olmayı gerektiren E) Yeni yöntemler bulmaya yönelten 4. (I) İhtiyar adamın evi çam ağaçlarının süslediği bir dağın yamacındaydı. (II) Yatağından, karşısındaki dağların sis basmış zirvelerini ve güneş vurduğunda kristal avizelere dönüşen çamları görebiliyordu. (III) Sabahları penceresinin önüne gelip karşı tepelere baktığında gözleri kamaşırdı. (IV) Ağaçların üzerindeki kar taneleri güneşi yansıtarak, simli boncuklar gibi parıldardı. (V) Her taraf ve her şey ne kadar temiz ve beyazdı anlatamam! Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde "benzetme" yapılmıştır? A) I. ve IV. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV. E) III. ve V. 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yakın anlamlı iki sözcük vardır? A) Hiç deveyle takas etmedik Acılardan oluştu hörgücümüz B) Her yer şuracıkta, her yer yakın Gel gör ki uzaklık büyümede yüreklerde C) Bir çiçek dermeden sevgi bağından Huduttan hududa atılmışım ben D) Ne aldımsa onu doğadan aldım Neyim varsa yine vereceğim doğaya E) Aşkı sulara saldım, yürüdüm ayrılık köprüsüne Yalnızlığı suladım, hüznü ben yaratmadım 3. Araştırmacı olmak farklı olmaktır. Sanırım araştırmacı olabilmek için bir iç ateş gerekiyor. Kendi kendine yanan, kendi kaynağını kendi bulan bir ateş. Çünkü araştırma hemen meyvesini vermez; bir yıl, iki yıl hiçbir şey elde edemeyebilirsiniz. Buna karşın araştırmayı yılmadan sürdürmeniz gerekir. Bu parçada geçen "kendi kendine yanan" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? A) Dışarıdan hiç bir destek almayan B) İstenen sonucu vermeyen C) Kendine özgü nitelikleri olan 5. Gördüğünüz bir yer çok güzel olsa da onun, hayatınızda görebileceğiniz en güzel yer olduğunu düşünmeyin. Bu cümlede öne sürülen görüşle aşağıdakilerden hangisi arasında yakınlık vardır? A) Elindekiyle yetinmek, insanı ilerde karşılaşabileceği güzelliklerden yoksun bırakabilir. B) Her zaman, yaşananların iyi yönünü ön plana çıkarıp olumsuzlukları göz ardı etmeyin. C) Yaşadığınız yerin olumlu ve olumsuz özelliklerini belirtmekten kaçınmayın. D) İçinde bulunulan koşulların daha iyisini, daha güzelini elde etmek özel bir çaba gerektirir.

79 2002 KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları 1003 E) Yaşamınız boyunca, o güne değin yaşadıklarınızdan daha ilginç olan şeylerle karşılaşabilirsiniz.

80 (I) Canlılar, öldükten sonra çeşitli tortulların içine gömülüp fosilleşir. (II) Denizler fosilleşme için uygun bir ortam olduğundan çoğunlukla denizlerde yaşayan canlılar fosilleşiyor. (III) Ölen canlının sert kısımları hızla denizin dibine çökerek milyonlarca yıllık bir süreçte tortullarla birleşiyor ve fosilleşiyor. (IV) Daha sonra da çeşitli etkilerle yüzeye çıkıyor. (V) Bu fosiller yaşadıkları dönemin cansız tanıklığını yapıyor. (VI) Kütlenin oluştuğu dönemin iklimi, o dönemdeki biyolojik çeşitlilik, tortul kütlelerin yaşı ve çeşitli tektonik olaylarla ilgili bilgiler, fosiller sayesinde ortaya çıkıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde fosillerin işlevinden söz edilmektedir? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) V. ve VI KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV. E) IV. ve V. 8. (I) Kentin tarihsel dokusu bozulmasın diye bütün alışveriş merkezleri bankalar, yeni yapılar, telefon kulübeleri, surların dışındaki küçük bir alanda toplanmış. (II) Kenti çevreleyen surların uzunluğu 1500 metre, yüksekliği 12 metre, genişliği 1,40 metre. (III) Kent manzarasının güzelliğini gözden kaçırmamak için kenti, surların üzerinden izlemelisiniz. (IV) Dikkatinizi çeken bir yer gördüğünüzde, surlardan inip orayı gezebilirsiniz. (V) Sonra yeni bir keşif için yeniden surlara çıkabilirsiniz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, geçmişe değer veren ve onu koruyan bir şehircilik anlayışının benimsendiğini sezdirmektedir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 7. (I) Balıkçı teknelerine kalmış sessiz, hüzünlü limanı, balık lokantaları avutuyor. (II) Kalenin duvarlarına sırtını dayamış kordondaki çay bahçeleri. (III) Öbek öbek balık ağlarının üzerine kuruluvermiş miskin kediler çok mutlu (IV) Limana adım atıp çamlığı geçince eski mahallenin ince, uzun sokaklarında bulursunuz kendinizi. (V) Adanın hiç durmadan esen rüzgârıyla, Sulubahçe'deki bağların, evlerin önüne sıra sıra dizilmiş asmaların kokusu gelir burnunuza. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde insana özgü nitelikler cansız varlıklara aktarılmıştır? 9. (I) İstanbul, çocukluğumun kenti... (II) Sizce de öyle mi bilmem. (III) Buradaki bazı yapılar bana, istanbul'un ayrılmaz bir parçası gibi gelir. (IV) Bu kenti, "Süleymaniye"siz. Galata Kule'siz ya da "Ayasofya'sız düşünemem. (V) Haliç sırtlarındaki, bir masal şatosu izlenimi bırakan, kırmızı tuğladan yapılmış bina da her görüşümde beni etkilemiştir. (VI) O binaya bakınca saçlarını kuleden aşağıya sallandıran masal kahramanı Rapunsel'i görmek isterim hep. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen, numaralanmış cümlelerin hangisinde örneklendirilmiştir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 10. Yorgunluğumuzu (I) susuzluğumuzu bir fincan kahve (II) bir bardak çilek suyu (III) ya da başka bir (IV) meyve suyu ile (V) gidermek için bir kır kahvesi arıyoruz. Bu cümlede ayraçla ( ) belirtilen yerlerden hangilerine virgül (,) getirilmelidir?

81 2002 KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları 1005 A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV. E) IV. ve V.

82 Ünlü ressam Degas, bir gün ünlü şair Mallarme'ye dert yanmış ( ) "Ölçü biliyorum ( ) uyak biliyorum; ayrıca özgün, güzel düşüncelerim de var ( ) fakat yazmayı denediğim şiirler bir şeye benzemiyor." Bu cümlede ayraçla ( ) belirtilen yerlere, sırasıyla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? A) (.)(;)(!) B) (;)(;)(:) C) (:)(,)(;) D) (.)(;)(,) E) (!)(.)(:) 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir kesme işareti vardır? A) Bakan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun çalışmalarından da yararlandıklarını söyledi. B) 48. Avrupa Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyona'sında Türkiye, ilk kez takım halinde birinci oldu. C) İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en çok artan maddenin, %39,1'lik artışla biber olduğu açıklandı. D) Araştırma gemisi "Urania", Marmara'da "Tsunami" olasılığını araştırmak üzere Türkiye'ye geldi. E) Elazığ'da Picasso'nun "Palyaço" adlı yapıtı olduğu öne sürülen bir tablo ele geçirildi. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zaman belirtmektedir? A) Bir gün, söylediklerimde doğruluk payı olduğunu anlayacaksınız. B) Yarınki toplantıda buna bir çözüm bulunur. C) Onun her konuşmasında duygusallık vardır. D) Tatil dönüşü iki arkadaş okulun önünde; buluştular. E) Bu konuyu oraya geldiğimde uzun uzun konuşuruz. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Su kaynaklarının azaldığı belirtiliyor. B) Yazın buranın nüfusu, şimdikinin iki katına çıkıyor. C) Bu tarihi yapı, turistler tarafından ilgi çekiyor. D) Doğal güzelliklerin korunmasına çalışılıyor. E) Ulaşım hizmetleri, aksatılmadan yürütülüyor KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Gezdiği yerler içinde yalnızca burayı beğenmiş. B) Bugün seninle karşılaştığıma çok mutluyum. C) Ne zaman yola çıkacağını kimseye söylememiş. D) Otobüsteki ön koltuklar yaşlılara ayrılmış. E) Yarına kadar bu işin biteceğini sanmıyorum. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Üç günlük tatilde yaylaya gidiyoruz. B) Bugün kızımın doğum gününü kutluyoruz. C) Kar yağışının yarın da devam edeceğini bekliyoruz. D) Söylediklerinizden, bugünlerde durumunuzun pek iyi olmadığını anlıyoruz. E) Onların bir ay sonra buraya geleceğini sanıyoruz. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bilim, insan topluluklarını ileri ya da geri bıraktıran etmenleri gözler önüne seriyor. B) Bilim ilerledikçe, elde edilen bulguların hayatımızı değiştirme gücü de artıyor. C) Son yıllarda, bilim adamlarının buluşları, daha çok ilgi çekiyor. D) Bilim, çevremizdeki kimi sorunlara kalıcı çözümler getirmeye çalışıyor. E) Kimi bilim adamları, bilimsel sonuçları, zaman geçirmeden kamuoyuna açıklıyorlar. 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma olmaz? A) Bu, onun ilk, suluboya çalışmasıydı. B) Hiç kimse bu olay hakkında konuşmak istemiyor. C) Tatile gitmeden önce onu herhalde görürsünüz. D) Eve gelir gelmez hemen arkadaşına telefon etti. E) Böylesine önemsiz bir sorunu büyütüp tartışmanız doğru değil.

83 2002 KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları (I) Küçücük bir meydanı var Kanlıca'nın; burada her şey iç içe. (II) Bir yanda Mimar Sinan imzalı tarihli iskender Paşa Camisi bulunuyor. (III) Onun hemen karşısında iskele ve küçük bir balıkçı barınağı... (IV) Sonra da kıyı boyunca uzanan yalılar... (V) Şimdi biraz yukarıya, Kanlıca'nın sırtlarına tırmanalım. (VI) Yol boyunca rastladığımız evlerin mimarisi çok çeşitli. (VII) Kimi, penceresinden sardunyalar sarkan, sabun kokulu evlerden; kimi de bahçesinde yüzme havuzu bulunan bir villa. (VIII) Sağlı sollu çalılıklarda böğürtlenler var; en kocamanından, en morundan... Bu parçayı iki paragrafa bölmek gerekse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? B) sağlıklı olmak için neler yapmak gerektiğini C) sağlığın önemli görülmediğini D) sağlıklı kişilerin yaşamdan tat alabileceğini E) sağlığın her şeyden önemli olduğunu A) III. B) IV. C) V. D) VI. E) VII. 20. Mutlu bir yaşamın değişmez ve öncelikli özelliğidir sağlık. O yüzden bir yakınımızdan ayrılırken: Sağlıcakla kal." olumsuz bir davranışla karşılaştığımızda: "Sağlık olsun." gibi sözlerle... vurgulamak isteriz. Çünkü, insan olarak çalışmak, üretmek, böylece kendimize ve çevremize yararlı olmak temel amacımızdır. Bunu da ancak sağlıklı olursak başarabiliriz. Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) sağlıkla ilgili sorunların ciddiye alınması gerektiğini

84 Şiir kolay ya da zor, açık ya da kapalı, fark etmez; anlaşılır olmalıdır. Kimi zaman işlenen ana duygu gereği olarak birtakım göndermeler gerekliyse de yaşamda mutlaka bir karşılığı olmalıdır yazılanların. Aksi hâlde okurun şiiri yorumlarken yeniden üretmesi, anlamlandırması, oluşturulan imgelerin yaşamsal karşılıklarının bulunması zorlaşacağından şiir, işlevini yitirir; şair de amacına ulaşamamış olur. Bu parçada şiirle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 2002 KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları E) Dostlarının onu yalnız bırakacağından korkmaktadır. A) Şiirde bilgi yer almalıdır. B) Yaratılan hayaller yaşamdan kopuk olmamalıdır. C) Okurların eğitimleri dikkate alınarak yazılmalıdır. D) Konu, okurların ilgisini çekecek türden olmalıdır. E) Anlamca birbirini çağrıştıran sözcükler kullanılmalıdır. 22. Zaman zaman iyice yaşlandığımı, bastonsuz yürürsem dengemi kaybedeceğimi düşünüyor: "Denizlerde gezinme zamanı geçti artık." diyorum kendi kendime. Ne var ki insan, sevdiği şeylerden öyle kolay kolay vazgeçemiyor. Çocuklarım, beni deniz yolculuğuna çıkaracaklarını söylediklerinde bundan anlatılmaz bir mutluluk duyuyorum; çünkü Gökova'yı, Sedir Adası'nı, o güzel yerlerin her birini bir kez daha görmek istiyorum. Kendinden böyle söz eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kendisine önem verilmesini istemektedir. B) Artık hiçbir şeyden zevk almamaktadır. C) Gençlik günlerini özlemektedir. D) Denizde olma düşüncesi ona yaşama sevinci vermektedir.

85 2002 KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları O sanatçıların bütün özlemi, bu topraktan aldıklarını işleyip yine bu toprakların insanlarına vermekti. Kimsenin ayrımına varamadığı, ilgilenmediği değerleri gün ışığına çıkarmak, tanıtmak, yaymak, insanlara sevdirmekle geçirdiler ömürlerini. Onların gözleri daima güzele açıldı, kafaları iyiye çalıştı; elleri durmadan bir şey yoğurup bir şeyler yarattı. Bu nedenle, insanın eğitimi için, mutluluğu için gösterdikleri çabalarda onlardan daha başarılısı yoktu. Bu parçaya göre, sözü edilen sanatçıların asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? C) Çok süslenmiş olmasını D) Pencerelerin kepenkli olmasını E) Çok fazla rafın bulunmasını A) Yaşadıkları toplumdan kazandıklarını biçimlendirerek insanları aydınlatmak B) Alışılmış konuları işleyerek okura kolaylık sağlamak C) Yenilikleri kendi insanlarına ve dünyaya tanıtmak D) Toplumun, çağdaş sanat ürünlerinden yararlanmasını sağlamak E) Olabildiğince çok ve alışılmamış yapıt üretmek 24. Rengârenk tahta kepenkli pencereleri olan evlerin içine girdiğimizde gördüklerimizden çok etkileniyor, şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Oda, dolap ve yüklük kapıları, tavanlar, raflar, sarı ya da gümüş renkli yaldızlarla bezenmiş. Bu ahşap süsleri yapan usta, kendinden sonra bu işleri yapacak ustaların yetişmediğini üzülerek anlatıyor. Odaları çepeçevre saran raflarda beyaz kanaviçe örtüler, üzerlerinde de sıra sıra kalaysız bakır taslar, tencereler... Yine odanın bir köşesinde asılı duran işli mendiller... Bu parçada anlatıcı, evlerin hangi yönünü şaşırtıcı bulmaktadır? A) Malzeme olarak ahşabın kullanılmasını B) Ustasının üzüntülü olmasını

86 Piri Reis, bir denizcilik üstadı olmasının yanı sıra, Osmanlı deniz tarihinde iz bırakmış bir kaptandır. Kesin doğum tarihi bilinmemesine karşın yılları arasında Gelibolu'da doğmuştur. Osmanlı deniz tarihinde isim yapmasını, 15. yüzyılın son çeyreğinde yaşayan amcası Kemal Reis'e borçludur. 1492'ye dek onun yanında Batı Akdeniz ve İspanya kıyılarında korsanlık yapan Piri Reis, II. Beyazıt'ın davetiyle, korsanlığı bırakıp Osmanlı Devleti'nin hizmetine girmiş ve İnebahtı, Navarin, Midilli, Rodos seferlerine katılmıştır. Bu parçada ne anlatılmaktadır? 2002 KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları E) Yabancılarla olan ilişkilerimize aşırı özen göstermeye gerek olmadığı A) Tanınmış Osmanlı kaptanları B) Osmanlı döneminde denizcilik C) Piri Reis'in buluşları D) Osmanlı dönemindeki deniz savaşları E) Piri Reis'in denizcilik yaşamı 26. Acı deneyimlere yol açan pek çok sorunun kökeninde, insanların birbirini anlamaması yatmaktadır. Çünkü sadece söylenen sözcükleri duymak, sözcüklerin ardındaki duygu dolu mesajları alamamak, yanıtların da yüzeyde kalmasına yol açar. Bu durum ise iletişimin engellenmesi anlamına gelir, önem verdiğimiz insanlarla ilişkilerimizin onarılmaz yaralar almasını önlemenin tek yolu, doğru iletişim kurmayı bilmektir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? A) Söylenen sözden farklı anlamlar çıkarmanın yanlışlığı B) İnsanlarla iletişim kurabilmenin önemli olduğu C) İnsanların birbirlerine karşı hoşgörülü olması gerektiği D) İki kişinin iletişiminde araya başkasının girmesinin doğru olmadığı

87 2002 KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları İlginç ve karmaşık beynimiz, durmadan hem kendini araştırıyor hem de kendi üzerinde egemenlik kuruyor; dünyayı, evreni kucaklamaya çalışıyor. Şimdiden milyonlarca kilometreye uzandı kolları. Gelecekte daha da ilerilere uzanacak. İşte o zaman, kişioğlunun bilinmeyenler üzerine kurduğu düşler, aydınlığa kavuşacak. Her şey bilimin büyüteci altında kristal tuz parçaları gibi incelenip görülecek. Kavranması güç nesneler, resmi yapılacak kadar belirginleşecek. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? C) Doğal ortamda tatil yapma olanağı bulunduğuna D) Tatil seçeneklerinin çeşitliliğine E) Yürüyüş yapılabilecek yerlerin olduğuna A) Beynin yapısının araştırmalara konu olduğu B) Bilimsel gelişmelerle düş kurma arasında ters bir ilişki bulunduğu C) Bilimsel araştırma sonuçlarının kanıtlanabilir nitelikte olduğu D) İnsanoğlunun, aklıyla, bilinmezleri bilinir kılacağı E) Soyut kavramları somutlaştırmanın zorluğu 28. "Hafta sonunda ne yapacağız?" demeyin. Abant'tan Assos'a, Ayvalık Cunda Adası'ndaki Rum evlerinden Safranbolu Türk evlerine kadar birçok güzel yeri gezme olanağınız var. Dilerseniz, çadır kamplarına katılıp kentin gürültüsünden uzak doğayla baş başa huzurlu saatler geçirebilirsiniz. Yürüyüş yapmak isterseniz. Erikli Yaylası, Sülüklü Göl, Çal Deresi ve Menteşe Yaylası gibi yerleri seçebilir, ormanlardaki patikalarda ve dere boylarında yürüyebilirsiniz. Bu parçada Türkiye'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Tarihinin çok eskilere dayandığına B) Değişik yapılara sahip olduğuna

88 Kimi zaman düşünürüm: On altı yaşımdan beri ekmeğimi kazanmak zorunda kalmasaydım ne olurdu? Örneğin, baba evinin güvenli koşullarında okuyup diploma sahibi olmasaydım belki de herhangi bir memur olur, tekdüze bir yaşam sürerdim. Belki yine yazar olur, yine öyküler, romanlar yazardım; ama konularım, sanırım bugünkü konular olmazdı. Rahat ekmekle yetişen insanların yaşamlarını anlatan konular olurdu; çünkü tanıdığım çevreler, o insanların çevresi olacaktı. Bu parçaya dayanarak, yazarlarla ilgili aşağıdaki genellemelerin hangisine varılamaz? KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları E) Günümüzde masraflı bir sanat dalı olmuştur işleminin sonucu kaçtır? 1 A) 1 B) 2 4 D) E) (1 3).(4 2 3) işleminin sonucu kaçtır? C) 3 4 A) Yaşamları kimi durumlarda yapıtlarına yansır. B) Konularını, yakından bildikleri çevrelerden seçerler. C) Güç koşullarda yetişenler gerçekleri yazmaya daha yatkındır. D) Yaşadıkları, ele alacakları konuları belirlemelerinde etkilidir. E) Dünya görüşlerini, içinde bulundukları koşullar belirler. 33. A) 1 B) 2 C) 2 3 D) 3 E) A) 4 81 D) işleminin sonucu kaçtır? B) E) C) ,008 =. x 3 5 olduğuna göre, x kaçtır? 30. Günümüzde, sinema endüstrisi alanında büyük harcamalar yapıldığından, oyunculara büyük sorumluluklar yükleniyor. Bu yüzden oyuncular yoğun bir baskı ve korku hissediyorlar. İşe korkuyla başlamanın, başarıyı olumsuz yönde etkilediğini söylemeye gerek yok. Film yapımcıları ise bir filmin başarısını, izleyicilerin izlenimlerinden çok, gişe getirisiyle ölçüyorlar. Oysa, bana göre bir filmin başarısı, yıllar sonra bile bizi etkileyebilmesindedir. Bu parçaya dayanarak, sinemayla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Yapımcılarla izleyicilerin beklentilerinde farklar vardır. B) Başarılı her film, farklı bir nitelik taşır. C) Çekim sırasında oyuncuları zorlamak, onlarda sıkıntı yaratır. D) Filmin kalıcı olması, çok kâr getirmiş olmasından daha önemlidir. A) 126 B) 125 C) 42 D) 54 E) a ve b birer tamsayı a b 0 = 5 b olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? A) a tek sayıdır B) b tek sayıdır C) a, 3 ile tam bölünür. D) a çift sayıdır E) a, 5 ile tam bölünür. 36. Dört basamaklı 5ab1 ve 1ba5 sayıları arasındaki fark en çok kaç olabilir? A) 4806 B) 4716 C) 4486 D) 4086 E) 3996

89 2002 KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları Hangi sayının 2 1 si üç basamaklı en küçük doğal sayının 5 1 ine eşittir? C) E) a 3 4a 1 1 4a a 3 D) 1 4a 3 a A) 65 B) 60 C) 45 D) 40 E) Üç sayının toplamı 425 tir. İkinci sayı birinci sayıdan 25 eksik, üçüncü sayıdan ise 50 fazlasıdır. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 175 B) 155 C) 150 D) 120 E) a bir doğal sayı olduğuna göre, 6a+7 sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) tane ardışık çift sayının toplamı 60 tır. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) tane tamsayının toplamı tek sayı olduğuna göre, bu sayılardan en çok kaç tanesi tek sayıdır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) a < 0 a.b < 0 a. (c-b) < 0 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 43. A) a<b<c B) b<a<c C) a<c<b D) c<b<a E) c<a<b 3b 1 a ifadesinde b nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden b 4 hangisidir? 44. olduğuna göre x kaç- 3x 2 1 x (x 1) 3 x 5 tır? A) -5 B) -4 C) -3 D) -2 E) x-2 = y olduğuna göre, 3 x y 2 y x ifadesi 46. aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x B) y C) 2x D) 10 E) 12 x x : ifadesinin sadeleştirilmiş x biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 x B) 9 x C) 9 D) 3 E) Ahmet Yenal dan 5 yaş küçük, Mehmet ten ise 21 yaş büyüktür. Yenal bugün 42 yaşında olduğuna göre, 2 yıl sonra Ahmet ile Mehmet in yaşları toplamı kaç olacaktır? A) 60 B) 57 C) 53 D) 37 E) Çarpımları 140 olan iki tamsayının toplamı en çok kaçtır? A) 20 B) 27 C) 28 D) 33 E) Maliyet fiyatı üzerinden % 25 kârla satılan bir malın maliyet fiyatının, satış fiyatına oranı kaçtır? A) D) B) E) C) 5 4 A) 4a 1 a 3 B) 3b 1 4a 50. Markaları farklı iki çamaşır makinesinin satış fiyatları oranı 5 3 tir. Satış fiyatı üzerin-

90 KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları den, ucuz olana % 50, pahalı olana % 30 zam yapıldığında bu oran kaç olur? A) 2 B) 2 C) 1 D) 1 E) 3 9 A) 13 9 D) 10 B) E) C) E C x D L K 51. Bir sınıftaki kitap almak isteyen öğrenciler 2500 er lira topladıklarında 5000 lira eksik, 3000 er lira topladıklarında 5000 lira fazla paraları oluyor. Sınıf mevcudu kaçtır? A) 28 B) 26 C) 24 D) 22 E) m 2 lik bir bahçe 2 işçi tarafından 5 saatte çapalandığına göre, 1500 m 2 lik bir bahçe 3 işçi tarafından kaç saatte çapalanır? (işçilerin çalışma hızları aynıdır). A) 20 B) 22 C) 30 D) 35 E) Bir otomobil K kentinden L kentine saatte 80 km hızla gitmiş, 60 km hızla geri dönmüştür. Dönüş süresi gidiş süresinden 1 saat fazla olduğuna göre, K ve L kentleri arası kaç kilometredir? A) 200 B) 240 C) 280 D) 360 E) B T [EK] // [BA] m(kdl) = 30 m(bcd) = x A m(abc) = t Yukarıdaki verilere göre, x+t kaç derecedir? A) 150 B) 180 C) 195 D) 210 E) 240 B A 4 H D ABC bir üçgen *BD+ açıortay DH BC DH = 4 cm C Yukarıdaki ABC üçgeninde AB BC 34 cm olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm dir? A) 62 B) 68 C) 74 D) 86 E) Dikdörtgen biçimdeki bir panonun boyu eninin 2 katıdır. Panonun çevresi 360 cm olduğuna göre, alanı kaç cm 2 dir? A) 4200 B) 5400 C) 6200 D) 7200 E) Denklemi ax+2y-3=0 olan doğru (2,-1) noktasından geçtiğine göre, bu doğrunun eğimi kaçtır? 58. Konut sayısı A B C D Yerleşim yeri Yukarıdaki sütun grafiği A, B, C, D yerleşim yerlerindeki konut sayılarını göstermektedir. Bu grafikteki bilgiler bir daire grafik ile ifade edildiğinde, A yerleşim yerindeki konut sayısını gösteren dilimin merkez açısı kaç derece olur?

91 2002 KPSS Genel Yetenek Sınav Soruları 1015 A) 140 B) 100 C) 70 D) 60 E) Boy (cm) B A Zaman (ay) Yukarıdaki A ve B fidanlarının boy-zaman grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre, B bitkisi ayda kaç cm büyümektedir? 60. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 Yol (km) A B Zaman (saat) Yukarıda aynı anda, aynı yönde harekete başlayan A ve B araçlarının yol-zaman grafiği verilmiştir. 3. saatin sonunda A aracının hızı aynı kalırken, B aracının hızı 5 katına çıkıyor ve bu değerde devam ediyor. Buna göre, harekete başladıklarından kaç saat sonra B aracı A ya yetişir? A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

92 KPSS Genel Kültür Sınav Soruları 2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SINAV SORULARI C) Mimar Ayaz D) Mimar Kemaleddin E) Mimar Hayreddin 1. Orta Asya Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallara ne denir? A) Yargu B) Töre C) Kün D) Oğuş E) Budun 2. Türk-İslam dünyasında pozitif bilimler kiminle başlamıştır? A) Vasiti B) İbn Heysem C) Farabi D) Ömer Hayyam E) İbn Rüşd 3. Kayseri'de bulunan Gevher Nesibe Şifhaanesi hangi dönemde yapılmıştır? A) Anadolu Selçukluları B) Osmanlılar C) Karamanoğulları D) Salçukoğulları E) Mengücükler 4. Osmanlı Devleti'nde, I. Padişahların tahta çıkışı, II. Padişahların bizzat sefere gidişi, III. İç isyanların bastırılması durumlarından hangilerinde, askere bahşiş dağıtmak bir gelenektir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 5. XVI. yüzyıl Osmanlı - Türk mimarisinin en büyük ustası kimdir? A) Mimar Sinan B) Yakup Şah

93 2002 KPSS Genel Kültür Sınav Soruları Osmanlılarda aşağıdaki sanatlardan hangisine ait eserler, yapıldığı dönemin sosyal ve siyasi özellikleri hakkında en çok bilgi verir? E) Parlamentonun, biri "Ayan Meclisi" diğeri "Mebuslar Meclisi" adında iki meclisten oluşması A) Çini B) Hat C) Kakma D) Ebru E) Minyatür 7. "Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıldan itibaren, I. Tarım II. Askerlik, III. Teknik IV. Yönetim alanlarının hangilerinde Avrupa'nın, üstünlüğünü kabul etmiş ve Avrupalılardan yararlanmaya başlamıştır? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV 8. I. Yerli tüccarların % 8 oranında iç gümrük vergisi vermek zorunda olması ve yabancıların bu vergiden muaf tutulması II. Osmanlı Devleti'nin parçalanması ve Balkan devletlerinin kurulması III. İthalattan % 5, ihracattan % 12 oranında vergi alınması Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti'nde ticaretin yabancıların eline geçmesine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Anayasası'nı daha demokratik hale getirmek için 1909 yılında yapılan değişikliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Halkın seçimlere katılabilmesi B) Padişahın Mebuslar Meclisi'ni kapatma yetkisine bazı sınırlamalar getirilmesi C) Padişahın Ayan Meclisi üyelerini seçmesi D) Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yılda bir yenilenmesi

94 I. Anadolu Ajansı II. Yenigün III. Hakimiyet-i Milliye IV. Peyman-ı Sabah Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşı'nda ulusal hareketi destekleyen basın organları arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III E) I, III ve IV 11. I. Milis güçlerini destekleme II. İstanbul Hükümeti'ne açıkça karşı çıkma III. Bölgelerin Türklüğünü kanıtlama IV. İşgal güçlerine karşı direnmeyi amaç edinme Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı'nda toplanan kongrelerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV 12. Misak-ı Milli'nin hazırlanmasında, aşağıdakilerin hangisinde yapılan çalışmaların etkisi yoktur? A) TBMM B) Sivas Kongresi C) Erzurum Kongresi D) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi E) Amasya Buluşması 2002 KPSS Genel Kültür Sınav Soruları E) Eskişehir - Kütahya Savaşları 14. Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biri değildir? A) Mustafa Kemal'in başkomutanlık görevini üstlenmesi B) TBMM'nin, yetkilerini geçici bir süre için Mustafa Kemal'e vermesi C) Tekalif-i Milliye Buyruklarının çıkarılması D) Batı cephesinin güney ve batı olarak ikiye ayrılması E) TBMM'de Mustafa Kemal'e karşı tepkilerin artması 15. İkinci TBMM döneminde yaşanan kabine bunalımı aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır? A) Saltanatın kaldırılması ve Padişah'ın İngilizlere sığınması B) Menemen olayı nedeniyle yörede sıkıyönetim ilan edilmesi C) 1921 Anayasası'nın hükümetin kurulmasına ilişkin maddesi D) Mecellenin yürürlükten kaldırılması E) Ağnam Vergisi'nin artırılması 16. I. İnkılapların temel dayanağı olma, II. Akıl ve bilime dayanma, III. Birbirini tamamlayıcı nitelikte olma özelliklerinden hangileri, Atatürk ilkelerinin tümü için geçerlidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 13. Kurtuluş Savaşı kapsamında yer alan aşağıdaki savaşların hangisinden sonra, Anlaşma Devletleri Sevr Antlaşması'nda yapılan değişiklikler Londra'da görüşme gereğini duymuştur? A) Sakarya Savaşı B) Ermenilerle savaş C) I. İnönü Savaşı D) II. İnönü Savaşı 17. Yabancı şirketlere verilen ayrıcalıklar Lozan Antlaşması'yla sona erdirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultuda bir gelişme olduğu söylenebilir? A) Devletin ekonomik hayata olan müdahalesini azaltma B) Bazı demiryolları ile liman işletmelerini ulusallaştırma

95 2002 KPSS Genel Kültür Sınav Soruları 1019 C) İzmir'de İktisat Kongresi düzenleme D) Türk Ticaret Birliği'ni kurma E) Aşar Vergisi'ni kaldırma

96 I. Ulusçuluk II. Devletçilik III. Özerklik Halifeliğin kaldırılması yukarıdakilerden hangilerinin doğrudan gereğidir? 2002 KPSS Genel Kültür Sınav Soruları C) Milletvekili seçilebilme D) Evlilikte kendi soyadını kullanabilme E) Evlilikte edinilen mala ortak olma A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 19. I. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi II. Mecliste oluşan muhalefetin, Fethi Okyar Hükümeti'ni çekilmek zorunda bırakması III. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kurulması Yukarıdakilerden hangileri, Cumhuriyet'in ilanına ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 20. I. Menemen Olayı II. Vagon- Li Olayı III. Razgart Olayı Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet rejimine tepki niteliğindedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 21. I. Tekke ve türbelerin kapatılması II. Medreselerin kapatılması III. Patrikhane'nin evrensel olmaktan çıkarılması Yukarıdakilerden hangilerinin temel amacı, düşüncede çağdaşlığı gerçekleştirmektir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 22. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlara sağlanan ilk hak aşağıdakilerden hangisidir? A) Evlenme ve boşanmada erkekle eşit derecede söz sahibi olma B) Belediye seçimlerine katılabilme

97 2002 KPSS Genel Kültür Sınav Soruları I. Miladi takvimin kabul edilmesi II. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi III. Hafta tatilini Cumadan pazar gününe alınması Yukarıdakilerin hangilerinde, uluslararası ticari ilişkilere kolaylık sağlama amacı vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 24. Türkiye Cumhuriyeti'nde, I. Eğitim. II. Turizm. III. Hukuk alanlarının hangilerinde ikili uygulamalara son verecek inkılaplar yapılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 25. I. Türkiye'de müzeciliğin başlaması II. Sanayi-i Nefise Mektebi'nin Güzel Sanatlar Akademi'sine dönüştürülmesi III. Milli Musiki ve Temsil Akademisi'nin Ankara Konservatuvarı'na dönüştürülmesi Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 26. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi'nde kurulan partilerden biri değildir? A) Serbest Cumhuriyet Partisi B) Ahali Cumhuriyet Partisi C) Demokrat Parti D) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi E) Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi 27. Musul'un Irak'a bırakılmasına karşılık, Musul petrollerinden elde edilen yıllık gerilin yüzde 10'unun 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmesi kararı, aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? A) Lozan Antlaşması (1923) B) Ankara Antlaşması (1926) C) Mudanya Ateşkes Antlaşması (1922) D) Mondros Ateşkes Antlaşması (1918) E) Misak-ı Milli (1920) 28. I. Savaş tazminatları, II. Suriye sınırı, III. Boğazlar konularından hangileriyle ilgili sorunlar, Lozan Antlaşmasından sonra yeniden gündeme gelmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 29. Aşağıdakilerden hangisi, Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kapsamında değildir? A) Türk parasının korunması B) Ekonomiyle ilgili araştırmaların yapılması C) Özel girişimcilere kolaylıklar sağlanması D) Ekonomik alanda gerekli görülen değişikliklerin yapılması E) Dünyadaki değişik ekonomik akımların incelenmesi ve bunların Türkiye'ye etkilerinin saptanması 30. Atatürk, Söylevinde I. Kuvayi Milliye ( ) II. TBMM Hükümeti ( ) III. Türkiye Cumhuriyeti ( ) IV. Türkiye Cumhuriyeti ( ) dönemlerinden hangilerini anlatır? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 31. Aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihlerde, Sinop'ta gündüz ve gece süreleri Antalya'dakinden daha uzundur? Gündüz süresi Gece süresi A) 21 Mart 23 Eylül B) 23 Eylül 21 Haziran C) 21 Haziran 21 Aralık D) 21 Aralık 21 Mart E) 21 Ocak 23 Eylül 32. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesi'nin iklim özelliklerinden biridir? A) Nem oranının yıl boyunca yüksek olması B) Gece ve gündüz sıcaklıklarının birbirine yakın olması C) Yaz ve kış mevsimi arasında sıcaklık farkının fazla olması D) En çok yağışın sonbaharda olması

98 1022 E) Yılda altı ay süreyle sıcaklığın 0 C'nin altında olması 33. Türkiye'de akarsuların genellikle en fazla suyu ilkbaharda taşımalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Barajlardaki fazla suların boşaltılması B) Taban suyu seviyelerinin yükselmesi C) Buharlaşmanın azalması D) Akarsuların taşıdığı madde miktarının artması E) Kar erimeleri ile yağışların birleşmesi 34. Aşağıdaki grafikte, 1997 genel nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun coğrafi bölgelere dağılışı gösterilmiştir. V %12 VI %10 IV %13 VII %9 III %13 I %26 II %17 Grafikte I numara ile gösterilen coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir? A) Ege B) Marmara C) Karadeniz D) İç Anadolu E) Akdeniz 2002 KPSS Genel Kültür Sınav Soruları C) Sebze tarımının yaygın olmasıyla D) Tarıma elverişli alanların az olmasıyla E) Endüstrinin belirli yerlerde toplanmış olmasıyla 37. Samsun'da aşağıdakilerden hangisi, bu ilde dağınık yerleşmenin Rize'dekinden daha az olmasında etkilidir? A) Engebeliğin daha az olması B) Yıllık yağış ortalamasının daha az olması C) Balıkçılıkla uğraşanların sayısının daha az olması D) Nüfus yoğunluğunun fazla olması E) Tarım ürünlerinin daha çeşitli olması 38. Türkiye'de seracılık en çok Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biridir? A) Isıtma giderinin düşük olması B) Sulama olanaklarının yeterli olması C) Yağış miktarının fazla olması D) Toprak türlerinin çeşitli olması E) Düzlüklerin çok yer tutması 39. Aşağıdaki grafikte yılları arasında, Türkiye'de zeytin ağacı sayısı ile zeytin üretim miktarı gösterilmiştir. 35. Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme amaçlı göç almaktadır. İskenderun'un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Tarım alanlarının geniş olması B) Balıkçılığın gelişmiş olması C) Endüstri kuruluşlarının yoğun olması D) Ulaşım olanaklarının yeterli olması E) Eski bir yerleşim merkezi olması 36. Tarımsal nüfus yoğunluğu, bir ülkede veya bir bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun o ülke veya bölgedeki tarım için kullanılan alana bölünmesiyle elde edilir. Buna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Genç nüfusun fazla olmasıyla B) Bölge dışına göçün fazla olmasıyla Aşağıdakilerden hangisi, bu grafikten çıkarılabilecek bir sonuç değildir? A) En fazla ürün 1994 yılında alınmıştır. B) 1989 ve 1993 yıllarında üretim toplamı 1994 yılındaki üretimden azdır. C) Ağaç sayısının fazla değişmemesine karşın, üretim değişmektedir. D) Üretimde bir önceki yıla göre düşüş görülen yıllar 1989, 1991, 1993 ve 1995 tir. E) Üretimdeki dalgalanmalar giderek azalmıştır.

99 2002 KPSS Genel Kültür Sınav Soruları Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye'deki toplam üretiminde, Ege Bölgesi'nin payı yaklaşık %80'den fazladır A) Pamuk B) Turunçgil C) İncir D) Elma E) Mısır 41. Türkiye'de yetiştirilen hayvan türleri, yörenin iklimine ve bitki örtüsüne göre değişmektedir. Buna göre, yaz yağışlarının fazla olduğu ve gür otlakların bulunduğu yörelerde hangi hayvancılığın en yaygın olması beklenir? E) Bitkisel yağ 45. Aşağıdaki endüstri kollarının hangisinde, hammadde olarak orman ürünlerinden yararlanılmaz? A) Kâğıt B) Suni gübre C) İlaç D) Kozmetik E) Mobilya A) Büyükbaş hayvancılık B) Küçükbaş hayvancılık C) Arıcılık D) Kümes hayvancılığı E) İpek böcekçiliği 42. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomisinde, aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelirin payı diğerlerinden daha azdır? A) Petrol üretimi B) El sanatları C) Enerji üretimi D) Tarım ürünleri E) Hayvansal ürünler 43. I. Jeotermal santral II. Petrokimya III. Termik santral Yukarıdakilerden hangilerinin, kullanılan hammaddenin çıkarıldığı yerin yakınına kurulması zorunludur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I. ve III. D) I ve II E) II ve III 44. Türkiye'de aşağıdakilerden hangisini üreten endüstri kuruluşlarının sayısı diğerlerinden daha azdır? A) Pamuklu dokuma B) Çimento C) Şeker D) Demir-çelik

100 Aşağıdaki grafikte Güneydoğu-Anadolu Bölgesi'ndeki illerde çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılışı gösterilmiştir KPSS Genel Kültür Sınav Soruları C) Portekiz D) Belçika E) Hollanda Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten ulaşabilecek bir sonuç değildir? A) Verilen tüm illerde, tarım sektöründe çalışanlar öteki sektörlerden daha fazladır. B) Endüstri sektöründe çalışma olanakları en fazla olan il Gaziantep'tir. C) Verilen tüm illerde, hizmet sektöründe çalışanların tarımda çalışanlara oranı aynıdır. D) Bölge genelinde, endüstri sektöründe çalışanlar en azdır. E) Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hizmet sektöründe çalışanların sayısı birbirine yakındır. 47. Türkiye'de iç ve dış turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır? A) Turizm eğitimine önem verilmesi B) Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi C) Tarihi eserlerin korunması D) Yöresel özelliklerin tanıtılması E) Bankacılık hizmetlerinin hızlandırılması 48. Türkiye'nin aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisiyle olan dış ticareti diğerlerinden daha fazladır? A) İtalya B) Almanya

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

İlke 1: İyi Bir Öğrenme Ortamı Öğrenci-Okul Arasındaki Etkili İletişimi Teşvik Eder. İfadeler/ Yapılma Sıklıkları Çok Sık

İlke 1: İyi Bir Öğrenme Ortamı Öğrenci-Okul Arasındaki Etkili İletişimi Teşvik Eder. İfadeler/ Yapılma Sıklıkları Çok Sık Saygı değer öğretmen bu çalışma iyi bir eğitim için yedi ilkenin kullanımı üzerine hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar çalışmadan başka hiçbir yerde kullanılmayacaktır. İçtenlikle cevaplandıracağınızı

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ Özel Gençliğin Rehberlik Modeli Gelişimsel Rehberliktir. Gelişimsel Rehberlik, sadece Okul Rehber Öğretmeninin

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... 6 Μüzik Eğitiminin İlkeleri... 9 Müzik Eğitiminin Boyutları...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ

ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ Okul - Veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Veli katılımının

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz.

İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz. SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR Önsöz İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz. Yönetim Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için bireysel ve grupsal olarak çalışmaktır. Yönetimin Özellikleri

Detaylı

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR 13 Eğitim.. 13 Eğitim Türleri ve Sınıflandırılması. 17 Formal (Resmi, Biçimsel) Eğitim.... 18 İnformal (Resmi Olmayan, Biçimsel Olamayan).. 20 Davranış..

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ iv GİRİŞ v BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 BÖLÜM II RUH SAĞLIĞI YERİNDE İNSAN 11-30 Ruh Sağlığı Yerinde İnsanın İki Temel Özelliği 1. Kendini

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2017 2018 Öğretim Yılı lik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

K. Ç. Tanı Süreci: ABA Programı: /Algiozelegitim

K. Ç. Tanı Süreci: ABA Programı: /Algiozelegitim K. Ç. Tanı Süreci: Nisan 2013 doğumlu K. Ç. ın yerinde sallanması, 1,5 yaşına geldiğinde etrafı ile iletişimi kesmesi, eve gelen misafirlerle hiç etkileşime geçmemesi ailenin çocuğunda bir farklılık olduğunu

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Dersin İçeriği Matematiğin doğası / Matematiksel bilgi Matematik öğretiminin temel ilkeleri Matematikte başlıca kuramlar

Detaylı

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2016 2017 Öğretim Yılı lik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım 5 E Modeli SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım Kapsam Tümdengelimli: Öğrenme alanının kapsamını uzmanlar belirler, konu ve bileşenlerin incelemesiyle öğrenmenin

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR 1. İletişimde genellikle neyin söylendiği değil kimin söylediği önemli olmaktadır. Bu ifade kaynağın daha çok hangi özelliği ile ilgilidir? d. Çoklu öğrenme

Detaylı

Rehberlik Servisi Tanıtımı

Rehberlik Servisi Tanıtımı Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 1. Sayı / Ekim - Kasım 2016 EKİM AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ KASIM AYI 3. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. sayfa. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 1. Sayı / Ekim - Kasım 2016 EKİM AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ KASIM AYI 3. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. sayfa. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 3. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 5 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Psikolojik Danışmanımı Tanıyorum etkinliğini gerçekleştirdik. Etkinlikte

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA ÖZEL 3 MART AZİZOĞLU İLKÖĞRETİM KURUMU REHBERLİK SERVİSİ BÜLTENİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VERİMLİ DERS ÇALIŞMA Verimli çalışma, ZAMANI amacımız doğrultusunda planlı ve programlı kullanmaktır. Okula başlamayla

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DOSYASI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DOSYASI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DOSYASI Aday Öğretmenin Adı Soyadı Numarası Uygulama Okulu Uygulama Öğretmeni :. :. :. :. 2 EK - 1 GİRESUN

Detaylı