T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KÜTÜPHANECİLİK VE BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANLARINDAN 38 NOLU EYLEM: ENTEGRE E-KÜTÜPHANE SİSTEMİ PROJESİ UZMANLIK TEZİ Fatih ÖZDEMİR Şubat ANKARA

2 T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KÜTÜPHANECİLİK VE BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANLARINDAN 38 NOLU EYLEM: ENTEGRE E-KÜTÜPHANE SİSTEMİ PROJESİ UZMANLIK TEZİ Fatih ÖZDEMİR Tez Danışmanı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Orhan Açıkgöz Şubat ANKARA

3 Fatih ÖZDEMİR tarafından hazırlanan TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KÜTÜPHANECİLİK VE BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANLARINDAN 38 NOLU EYLEM: ENTEGRE E-KÜTÜPHANE SİSTEMİ PROJESİ adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Orhan AÇIKGÖZ (Danışman) Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Uzmanı Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmzası Başkan : Üye : Üye : Üye : Üye : Tarih :.../. / Bu tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesiyle belirlenen tez yazım kurallarına uygundur.

4 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIK TEZİNİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tezi Hazırlayanın Adı Soyadı : Fatih ÖZDEMİR Tez Konusu : Türkiye de Elektronik Kütüphanecilik ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planlarından 38 Nolu Eylem: Entegre E-Kütüphane Sistemi Projesi Tez Danışmanı : Orhan AÇIKGÖZ Kültür ve Turizm Uzmanlık Tez çalışmamın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanarak Milli Kütüphane ve İhtisas Kütüphanesinde her türlü elektronik formatta arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını kabul ediyorum.

5 SINAV YETERLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. 26/02/2010 Fatih ÖZDEMİR Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

6 ÖNSÖZ Yeni milenyumla birlikte toplumların dönüşüm parametreleri artık bilgiye endekslenmeye başlanmış ve paralel olarak iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte uluslararası rekabetin niteliği ve araçları da kaçınılmaz bir değişime maruz kalmıştır yılında Lizbon Stratejisiyle bu değişim karşısında takınılacak tavrın manifestosunu (e-avrupa Eylem Planları) hazırlayan Avrupa Birliği, ulusal toplu katalogların oluşturulmasını ve kütüphanecilik hizmetlerinin internet üzerinden elektronik ortamda kamu hizmetine sunulmasını üye ve aday ülkeler için 20 temel hizmet kapsamına almıştır. Birliğe aday olan ülkemiz de bu stratejiye taraf olarak Bilgi Toplumu Stratejisini hazırlamış ve bu kapsamda Entegre e- Kütüphane Sistemi Projesini uygulamaya başlamıştır. Ülkemizde elektronik kütüphanecilikle ilgili bugüne kadar emsaline rastlanmayan bir proje olan Entegre e-kütüphane Sistemi Projesiyle, Türkiye de yürütülmekte olan bireysel çalışmalar tek çatı altında toplanmış ve kamu ve sivil toplumun eşgüdümlü olarak bilgi toplumuna dönüşümünün önü açılmıştır. Biz de ulusal çapta bir katma değer sağlayacak olan bir projeyi çalışma konusu olarak seçerek bu konuda kamuoyunu aydınlatacak bir katkımız olsun istedik. Böyle bir çalışmanın sürdürülebilmesi ancak alacağım destekler ile mümkün olabilecekti. Bu vesileyle, çalışmamı yürütmemde değerli katkılarını esirgemeyen Danışmanım Sayın Orhan AÇIKGÖZ e teşekkürü bir borç bilirim. Şubat, 2010 Fatih ÖZDEMİR i

7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ vii TABLOLAR, RESİMLER VE ŞEKİLLER DİZİNİ ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜTÜPHANECİLİKTE TARİHSEL DÖNÜŞÜM 1. MEKÂNA DAYALI KÜTÜPHANECİLİKTEN SANAL UYGULAMALARA Tarihten Günümüze Kütüphaneler ve Kütüphanecilik Bilişim Teknolojilerinin Gelişimi ve Kütüphanecilikte Yapısal Dönüşüm Bilgi Toplumu (Kavramsal Tanımlama) Bilgi Toplumuna Yönelik Çalışmalar Kapsamında Kütüphanecilikte e- Uygulamalar İKİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK KÜTÜPHANECİLİK 2. TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KÜTÜPHANECİLİĞE DOĞRU Ülkemiz Kütüphanelerinin Bilgi Teknolojileri ve Otomasyon Altyapısı Halk Kütüphaneleri Otomasyonu Projesi ii

8 Elektronik Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Projesi (e- KGM) e-kütüphane Projesi (İnternet Tabanlı Otomasyon Projesi) Kütüphane Hizmetleri Veri Tabanı ISBN-ISSN Sistemi Modülü ISMN Sistemi Modülü İstatistik Sistemi Modülü Kütüphane Bina Envanter ve Planlama Sistemi Modülü Bilgisayar Envanter Sistemi Modülü Kültürel Etkinlikler, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Sistemi Modülü Materyal Sağlama ve Destekleme Sistemi Modülü e- Dönüşüm Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi ve 38 Nolu Eylem Planı...47 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BÜTÜNLEŞİK ELEKTRONİK KÜTÜPHANECİLİK 3. ENTEGRE e-kütüphane SİSTEMİ PROJESİ Entegre e-kütüphane Sisteminin Yapısı ve Modülleri Dünyadaki Benzerleri ile Mukayese Projenin Amacı ve Öngördükleri Projenin Safhaları ve Takvimi Projenin Uygulanabilirliği ve Sınırlılıkları Ulusal Toplu Katalog ve Performans Değerlendirilmesi Projenin Çıktıları Üzerine Hipotezler..71 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ...74 KAYNAKÇA...76 ÖZET ABSTRACT ÖZGEÇMİŞ iii

9 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri Ar-Ge: : Araştırma ve Geliştirme BITNET : Because It's Time NETwork BKZ : Bakınız CALIMERA :Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access COINE : Cultural Objects in Networked Environments COPAC : Online Public Access Catalogue DigiCULT : Digital Culture DPT : Devlet Planlama Teşkilatı EBONE : Elektronik Omurga ERPANET : Electronic Resource Preservation and Access Network HTTP : Hyper Text Transfer Protokol IFLA : International Federation of Library Associations and Institutions İTÜ : İstanbul Teknik Üniversitesi KGM : Kütüphaneler Genel Müdürlüğü KYGM : Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü LIBRIS : Natioanal Library of Sweden MARC : Machine Readable Catologing MEB : Milli Eğitim Bakanlığı MELVYL : University of California's Library System NEDLIB : Networked European Deposit Library NET : Network NINCH : National Initiative for a Networked Cultural Heritage OCLC : Online Computer Library Center ODTÜ : Ortadoğu Teknik Üniversitesi iv

10 OPAC PHARE PULMAN TSE TTNET TÜBİTAK TÜVAKA ULAKBİM TOBB TÜİK UNESCO ÜNAK WWG WWW : Open Public Access Catalogue : Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies : Public Libraries Mobilizing Advanced Network : Türk Standartları Enstitüsü : Türk Telekom Network : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu : Türk Üniversite ve Araştırma Kurumları Ağı : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Türkiye İstatistik Kurumu : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği : World Wide Grid : World Wide Web v

11 TABLOLAR, RESİMLER VE ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKİLLER İkinci bölümün tablo, resim ve şekilleri Tablo 2.1. Ülkemizin Belli Başlı Kütüphanelerinin Otomasyon Bilgileri...24 Şekil 2.1. Halk Kütüphaneleri Otomasyon Sisteminin Çalışma Prensibi.31 Şekil 2.2. Halk Kütüphaneleri Otomasyon Sistemi Açılış Sayfası...32 Şekil 2.3. Halk Kütüphaneleri Otomasyon Sistemi kütüphane tabanlı sorgulama sayfası 33 Şekil 2.4. Halk Kütüphaneleri Otomasyon Sistemi sorgulama sonuç sayfası..34 Şekil 2.5. Halk Kütüphaneleri Otomasyon Sistemi sorgulama sonuç sayfası..35 Şekil 2.6. Kütüphane Hizmetleri Veri Tabanı ana sayfası 37 Üçüncü bölümün tablo, resim ve şekilleri Tablo 3.1. Entegre E-Kütüphane Projesi Uygulama Takvimi..64 Tablo 3.2. Katalog Bilgileri Sistemde Yer alan Belli başlı Kütüphaneler ve Kayıtlı Katalog Sayıları Tablo 3.3. Ulusal Toplu Katalog Sisteminden Katalog Bilgilerine ve Kullanıcı İşlemlerine Dair Bazı İstatistikler..67 Tablo 3.4. Üniversite Kütüphanelerinin Ulusal Toplu Katalog Sisteminden Katalog Bilgileri Tarama ve İndirme İşlemlerine Dair İstatistikler..70 Tablo 3.5. Ulusal Toplu Katalog Sistemi Aracılığıyla En Çok MARC Kaydı İndirilen Kütüphaneler...71 Şekil 3.1. Entegre e-kütüphane Sistemi prototipinin test yayınını sürdüren ana sayfası.53 Şekil 3.2. Pennsylvania Üniversitesi e-kütüphane ana sayfası.56 Şekil 3.3. Pennsylvania Üniversitesi e-kütüphanesi çevrimiçi kitaplar arama sayfası 57 Şekil 3.4. Pennsylvania Üniversitesi e-kütüphanesi elektronik kaynak görüntüleme ön-sayfası 58 vi

12 Şekil 3.5. Pennsylvania Üniversitesi e-kütüphanesi elektronik kaynak görüntüleme sayfası Şekil 3.6. Virginia Üniversitesi e-kütüphanesi açılış sayfası Şekil 3.7. Adelaide Üniversitesi e-kütüphanesi açılış sayfası Grafik 3.1. Oturum Sayısının Aylar İtibariyle Grafiksel İzdüşümü (Eylül 2008-Mart 2009) Grafik 3.2. MARC Kaydı İndirme Sayısının Aylar İtibariyle Grafiksel İzdüşümü (Eylül 2008-Mart 2009) Grafik 3.3. Toplam Tarama Sayısının Aylar İtibariyle Grafiksel İzdüşümü (Eylül 2008-Mart 2009) vii

13 GİRİŞ Bilişim teknolojilerinin her geçen saniye artan bir ivme ile siyasi, toplumsal ve iktisadi sınırları ortadan kaldırdığı günümüz dünyasında bilgiye olan ihtiyaç kendisini tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kesif bir şekilde hissettirmektedir. Sadece siyasi, ekonomik ve askeri alanda değil aynı zamanda kültürel ve AR-GE ye dayalı sektörlerde gücü elinde tutma ve idame ettirme kaygısında olan tüm toplumların ve siyasaların bilgi kaynaklarına ve bilgiye erişim araçlarına sahip olmak zorunda oldukları, evrensel kabul gören bir gerçektir. Bu açık ve su götürmez gerçeğin dayattığı birtakım zorunluluklar, yalnızca küresel siyasi ve ekonomik sistemin çevresel (peripheral) bileşenlerinin değil, başat gücü olan ve sisteme yön veren ülkelerinin de akıl almaz bir momentumla devinen bilgi sistemleri ve teknolojilerini yakından takip etmelerini elzem kılmaktadır. Her geçen saniye birçok şeyin eklemlenmesiyle korkutucu bir potansiyel arz eden küresel bilgi ağı ve onun dinamik yapısı, yalnızca ona sahip olmakla iktifa etmeyi yetersiz kılmaktadır. Bunun nedeni, sisteme bilgi akışı hareketinin sistematik olmaktan ziyade bir kartopu gibi olmasıdır. Dolayısıyla yapılması gereken şey, sahip olunan bilgi potansiyelinin düzensiz ve atıl halden sistemli ve kinetik bir yapıya kavuşturulması ve ortaya çıkan enerjinin de doğru yerlere kanalize edilmesidir. Yukarda saydığımız bu zorunlulukların delili de kuşkusuz küresel ekonomik sistemin dominant güçleri olan Batı Avrupa ve Kuzey Atlantik devletlerinin bilgi işlem teknolojileri ve bunların toplumsal/kültürel düzlemde uygulanmasındaki rekabetidir. Örneğin, ABD hükümeti bundan yaklaşık 15 yıl önce bir strateji belirleyerek tüm kütüphane, okul ve hastanelerin bir bilgi ağına eklemlenmesi için çalışmalara başlamıştı. Bu açılımla bağlantılı olarak Amerikan Kongre Kütüphanesi de koleksiyonundaki milyonlarca eseri sayısallaştırarak bunları kamunun kullanımına sunmak için kolları sıvamıştı.

14 Kuzey Amerika menşeli yeni bilgi-iletişim politikalarının küresel ölçekte bir kültürel hegemonyayla sonuçlanacak bir dejenerasyona sebep olacağının ayrımında olan Batı Avrupa devletleri kendi ulusal değerlerini anti-tekelci mevzuatlar ve yeni sosyo-kültürel açılımlarla güçlendirmektedirler. Buna en güzel örnek Avrupa Birliğinin, yukarıda saydığımız zorunluluklar ve kaygılardan yola çıkarak, ulusal toplu katalogların oluşturulmasını ve kütüphanecilik hizmetlerinin internet üzerinden elektronik ortamda kamu hizmetine sunulmasını üye ve aday ülkeler için 20 temel hizmet kapsamına almış olmasıdır. Yeni milenyumla birlikte toplumların dönüşüm parametreleri artık bilgiye endekslenmeye başlanmış ve paralel olarak iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte uluslararası rekabetin niteliği ve araçları da kaçınılmaz bir değişime maruz kalmıştır. Avrupa Birliğini önümüzdeki birkaç yıl zarfında dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline getirme amacıyla hazırlanan Lizbon Stratejisi böyle bir dönüşümün en çarpıcı ipuçlarını sergilemesi bakımından önemlidir yılında başlatılan e-avrupa Eylem Planları 2005 yılında, i2010 (Büyüme ve İstihdam için Avrupa Bilgi Toplumu Stratejisi) adıyla Lizbon Stratejisine son şeklini vermiş ve bilgi, yenilikçilik ve sosyal içerme başlıkları ile yeni hedeflere yönelmiştir. 2 Birliğe aday olan bir ülkenin bu gelişmelere kayıtsız kalması kesinlikle düşünülemeyeceği içindir ki 2000 li yılların başından itibaren ülkemizde de bilgi toplumuna yönelik çalışmalar ivme kazanmıştır yılında AB aday ülkeleri için tasarlanan eavrupa+ Girişimi ne taraf olan Türkiye bu yönde ciddi atımlar atarak 2003 yılında e-dönüşüm Türkiye Projesi ni başlatmış ve böylece ülkede yürütülmekte olan münferit çalışmalar tek çatı altında toplanmıştır. Bu Projeyle; 1 Lizbon Stratejisi, Erişim Tarihi: Bilgi Toplumu Stratejisi ( ) ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ( ), T.C. Resmi Gazete, Sayı: 26242, 28/7/

15 kamu ve sivil toplumun eşgüdümlü olarak bilgi toplumuna dönüşümü amaçlanmaktadır. 3 İçtimai hayatın tüm kulvarlarında cereyan eden bu takibi zor ama kaçınılmaz dönüşümün bir sonucu olarak kütüphane hizmetlerinde de mekân ve mesafe kısıtlı işlem ve uygulamalar tedrici olarak tedavülden kalkmakta ve yerini sanal süreçlere bırakmaktadır. TÜBİTAK ve üniversitelerin inisiyatifi ile 1980 lerin ikinci yarısında başlayan Türk kütüphaneciliğinin bilgi-işlem teknolojileri marifetiyle modernizasyonu 90 ların sonu itibariyle ciddi bir ivme kazanmış ve yeni milenyumun ilk on yılında müspet bir noktaya gelmiştir. Bir yandan 1996 yılında kurulan ULAKBİM, ülkemiz üniversitelerini ve AR-GE kuruluşlarını uluslararası bilgi sistemlerine entegre ederek ulusal bilgi kaynakları arasında bir eşgüdüm sağlamış diğer yandan Bakanlığımız, Milli Kütüphane ve taşra kütüphanelerini otomasyon altyapısıyla donatarak her kesimden araştırmacılara etkileşimli (interactive) bir bilgi sorgulama ve erişim ortamı yaratmışlardır. Kamusal alanda bu yönde ilk adımlar 1980 lerin ilk yarısında Milli Kütüphanenin bir otomasyon programı kullanmaya başlamasıyla atılmış ve 1997 den itibaren de Kültür Bakanlığının, bağlı tüm kütüphaneleri için bir kütüphane otomasyon programı teminiyle kamusal alanda yaygınlaşmaya başlamıştır yılında başlanan ve 2010 yılı sonuna kadar neticelenecek olan Halk Kütüphaneleri Otomasyonu Projesi ise bu çalışmanın konusunu oluşturan Entegre e-kütüphane Sisteminin halk kütüphaneler ayağını oluşturmakta olup, kütüphanecilik hizmetlerinin kamusal alanda interaktif sunumu bakımından gelinen son noktadır. Projeyle, kütüphanecilik hizmetlerinin çevrimiçi (online) sunumu nu mümkün kılacak olan Entegre e-kütüphane Sistemi Projesini hayata geçirmek yolunda önemli bir mesafe kat edilmiş bulunulmaktadır. Bu kapsamlı proje 2010 yılı sonlarında nihayete erdiğinde ülkemizde otomasyon altyapısına sahip tüm kütüphanelerde yer alan kaynakların tek bir noktadan sorgulanabilmesi, kitap ayırtma, talep uzatma, ceza ödeme, elektronik kanallardan kullanıcılara 3 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı. 3

16 çeşitli bilgilendirme mesajlarının iletilmesi, elektronik ortamdaki kütüphane materyaline ve devlet arşivlerinde yer alan önemli ve sık kullanılan belgelere çevrimiçi erişim gibi işlemler gerçekleştirilebilecekleri varsayılmaktadır. Gelişmiş birçok ülkede örnekleri bulunan bu uygulama (İngiltere de COPAC, İsveç te LIBRIS, Amerika Birleşik Devletleri nde OhioLink, MELVYL ve OCLC WorldCat) hayata geçirildiğinde ülkemiz kütüphanelerinin hizmet sunum standartları yükselecek ve dolayısıyla kütüphanelerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı, daha verimli ve çağın gereklerine uygun bir şekilde cevap verebilir hale gelecektir. Bunun yanında, kütüphanelerimiz sadece bilgi yığınlarının muhafaza edildiği soğuk ve statik yapılar olmaktan çıkıp bilgiyi toplumun her kesimine interaktif bir şekilde yayan canlı organizmalar haline gelecektir. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bu amaçlar ışığında 2008 yılında Entegre E-Kütüphane Sisteminin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlamış ve yılsonuna kadar önemli bir mesafe kat etmiştir. TÜBİTAK- ULAKBİM in proje ve yazılım desteğiyle toplu katalog sorgulama modülünün yapımı tamamlanmış ve Sistem test aşamasına gelmiştir yılı Eylül ayında adresinde test yayınına başlayan Entegre e-kütüphane Sistemi adresi üzerinde yayınını sürdürmektedir. Türkiye de mevcut lokal otomasyon sistemlerinin tek çatı altında birleştirilmesi; otomasyon altyapısına sahip tüm kütüphanelerde yer alan kaynakların tek bir noktadan sorgulanabilmesi ve kütüphane hizmetlerinin çevrimiçi (online) olarak kamuya sunulması hususları bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü için elzem olan bir ulusal bilgi ve sosyal hizmet ağının oluşturulma sürecini tüm yönleriyle anlatmak ve süreç sonunda ortaya çıkacak olan kapsamlı bir katma değerin kütüphane hizmetlerinin kamuya arzında verimliliği ne ölçüde artıracağı konusunda bir prospektüs oluşturmak amacıyla hazırlanan bu çalışma, bilgiye 4

17 dayalı bir toplumsal dönüşümün gereklerini ve bugüne kadar gerekliliği sadece teorik çerçevede tartışılmış 4 bütünleşik bir kütüphane hizmetlerinin çevrimiçi sunumu idealinin ülkemizde hayata geçirilişini kamuoyunun bilgisine sunması açısından önemlidir. Yerel ve uluslararası bilgi akış ve arz platformlarının dijital rüzgârlarla erozyona uğrayarak yapısal bir dönüşüme uğradığını gözlemleyen ulusal akademik bilgi ağının mimarı Prof Dr. Yaşar TONTA yıllar önce değişimin haritasını çıkarmış ve şu tespitleri yaparak konunun arz ettiği hayati öneme dikkat çekmeye çalışmıştır: Küresel bilgi pazarına katılabilmenin en önemli koşullarından biri, bilimsel ve teknolojik bilgiler başta olmak üzere her türlü bilginin kuruluşlar arasında hızla aktarılmasına olanak veren bilgi otoyolları inşa etmektir. Gelişmiş ülkeler günümüzde iletişim ve bilgisayar teknolojilerini birlikte kullanarak yararlı bilgilere en kısa zamanda erişmek için çaba harcamaktadırlar. Çünkü ekonomik kalkınma ile bilgi sağlama olanakları arasında doğrusal bir ilişki vardır. Yararlı bilgilere en kısa sürede erişim, aynı zamanda, ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğin önemli bir koşulu haline gelmiştir. Bu nedenle gelişmiş ülkeler modern bilgi teknolojilerini zaman geçirmeden kütüphane ve bilgi merkezlerine sokmakta, ulusal bilgi alt yapılarını geliştirmek için önemli yatırımlar yaparak sayısal kütüphaneler aracılığıyla her tür bilgiye (veri, ses, görüntü) elektronik olarak erişmektedirler. 5 Buradan yola çıkarak Entegre e-kütüphane Sistemi Projesinin, üreteceği ulusal ölçekte bir katma değerle ülkemizi, toplumların kültürel açıdan entegrasyonunu mümkün kılan uluslararası bilgi sistemlerinin bir bileşeni haline getireceği ve bu sayede ulusal bilgi birikimimizi ve kültürel mirasımızı sınırlar ötesine taşıyacağı rahatlıkla söylenebilir. Dahası, küresel e-kütüphane sistemlerine eklemlenmemizin bir diğer ve belki de ülkemize yönelik en önemli getirisi, araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, kısaca bilginin peşinde koşan herkesin 4 Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük, Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları Uluslararası Sempozyumu İstanbul, 12-13Mayıs 2005, s. 2-3.; Yaşar Tonta, Internet, Elektronik Kütüphaneler ve Bilgi Erişim, Türk Kütüphaneciliği, 1996, C. 10, No: 3, s. 1-2; Tonta, e-türkiye Sürecinde Kütüphaneler, 38. Kütüphane Haftası Konuşma Metni (Ankara, 25 Mart 2002), s. 8-14; Ahmet Karataş, Ulusal Elektronik Kütüphaneye Doğru, Türk Kütüphaneciliği, 21, 2 (2007), s Yaşar Tonta, Ulusal Bilgi Alt Yapısı ve İnternet, Erişim Tarihi:

18 uluslararası bilgi trafiğini takip edebilecek olması ve böylece ulusal bilgi düzeyimizdeki artışla Türk toplumunun bilgi toplumuna dönüşümünün önündeki engellerin ortadan kaldırılması olacaktır. Bu sayede Türk toplumu, bilgiyi saklayan değil, kullanan ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak medeniyetin dinamosu olmaya namzet bir toplum haline gelecektir. Bu çalışmanın kuramsal altyapısını oluşturması münasebetiyle ilk olarak bilgi toplumu kavramı üzerinde durulacaktır. Çünkü Enformasyon Çağı toplumlarının nihai hedefinin ütopik bir soyutlaması olan bilgi toplumu nosyonuyla kastedilenin ne olduğu hakkında kavramsal bir çerçeve oluşturulması çalışmanın sınırlarını kavraması açısından okuyucuya kolaylık sağlayacaktır. Daha sonra, bu tezin konusunu teşkil eden Entegre e-kütüphane Sistemi Projesi, 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 28 Temmuz 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bilgi Toplumu Stratejisinden doğduğu için öncelikle sözkonusu Strateji ve bu Strateji içerisinde yer alan eylem planlarına değinilecektir. Yüksek Planlama Kurulu, Bilgi Toplumu Stratejisini gündeme alırken 2003 yılında Başbakanlıkça başlatılan e-dönüşüm Türkiye Projesinden yola çıktığı için Türkiye nin e-dönüşümünün hangi enstrümanlarla gerçekleşeceğine de değinilecektir. Ayrıca, e-dönüşüm Türkiye ve Bilgi Toplumu Stratejisinin esin kaynağını, özellikle 1990 lı yılların ikinci yarısıyla birlikte, bilgi ağları nın özel ve kamusal alanda verimliliği maksimize etmesi oluşturduğu için bilgi teknolojilerine ve ağlarına yer verilecektir. Jargon ve terminolojinin teknik eğretilemelerden oluşması, konunun anlaşılması noktasında belirsizliklere yol açabileceği için dünyadaki emsal uygulamalar da konunun somutlaştırılması amacıyla bahis konusu edilecektir. Son olarak, Projenin nihai çıktısı olan Entegre e-kütüphane Sisteminin hangi sütunlar üzerinde yükseleceği, çalışma prensipleri ve üreteceği toplumsal katma değer, anlatımın odak noktasını teşkil edecektir. 6

19 Tezin hacim sınırlılığı ve anlam akışı göz önünde tutularak Entegre e- Kütüphane Sisteminin teknik detaylarına girilmeyecektir. Projenin başlangıcından günümüze kadar safahatı ve bitiş yılı olarak belirlenen 2010 yılı sonuna kadarki eylem planlarına ana hatlarıyla değinilecek fakat teknik detayları deşifre edilmeyecektir. 7

20 BİRİNCİ BÖLÜM KÜTÜPHANECİLİKTE TARİHSEL DÖNÜŞÜM 1. MEKÂNA DAYALI KÜTÜPHANECİLİKTEN SANAL UYGULAMALARA 1968 yılında UNESCO kütüphaneyi; Adı ne olursa olsun, basılı kitap ve süreli yayınların ya da başka her türden çizgisel, görsel-işitsel yayının düzenli koleksiyonları ile okurların bilgi, araştırma, eğitim, dinlenme amaçları için bunların kullanılmalarını sağlayan ve kolaylaştıran elemanlar. 1 olarak tanımlamıştır. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan kütüphanenin 20. Yüzyılda yapılmış olan yukarıdaki tanımında da görüleceği üzere kütüphaneler bilgiye ihtiyacın yanı sıra insanların dinginlik bulmak için de faydalanabileceği her türlü algı kaynağına hitap eden materyal toplamıdır. Ve asıl önemlisi UNESCO mekân kavramını bu tanıma katmamıştır. Bu tanımlama yapılırken geleceğin kütüphanelerinin düşünülüp düşünülmediği bilinmese de kütüphaneyi oluşturan elemanları mekândan bağımsız kılarak UNESCO isabet kaydetmiştir. Zira BİT ve ağ teknolojilerinde meydan gelen gelişmeler ve paralelinde internetin her geçen gün daha geniş kitlelerce kullanılmakta olması tanımın zaman-üstü olmasına zemin hazırlamaktadır. Sayılaştırma ve dijitalleştirmenin bilgi paylaşımını ve transferini maksimize ederek kamusal alanın her kompartımanında yerini alması, bilginin taşıyıcısı yazılı dokümanların gerçek ortamdan sanal ortama taşınmasına yol açmaktadır. Gelecek birkaç on yılda muhtemelen basılı kaynaklar dolaşımdan 1 Jale Baysal, Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş, İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1992, s. 7.

21 kalkacak ve elektronik suretlere yerlerini terk edeceklerdir. 2 Kütüphane elemanlarının form değiştirmesi şüphesiz kütüphane ortamını da etkileyecek, binaların ve rafların yerini dijit lerin saklandığı ve ağlar aracılığıyla dolaştırıldığı sunucular (server) alacaktır. Dijital furyanın gelecekte nasıl evrileceğini kestirmek yaşanan hızlı gelişmeler ışığında çok zor olmamakla birlikte geleneğin ve kültürel mirasın muhafazasının da önemli bir enstrümanı olan kütüphanelerin ne yönde değişime uğrayacağı henüz çok net olarak öngörülememektedir. Böyle bir öngörünün sıhhatini belirleyecek olan referans ise herhalde kütüphane nin izlediği tarihsel süreçtir Tarihten Günümüze Kütüphaneler ve Kütüphanecilik Kütüphanenin mantığı kayıt tutma esasına dayanmaktadır. Yazının icadıyla birlikte kil tabletlerin düzenlenme ve depolanma ihtiyacı doğmuştur. Yazı ve yazılı materyalle meşgul olanlar siyasi ve dini elitler olduğu için ortaya çıkan materyal de şüphesiz siyasi, dini ve ekonomik yönden önemli kayıtları içermekteydi ve bu yüzden muhafazası büyük önem arz etmekteydi. İnsanoğlunun ilkel kabile/klan örgütlenmesinden sıyrılarak daha karmaşık toplumsal yapılar oluşturmasıyla idare ve idame kavramları da daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bu da toplumsal normların oluşmasına yol açmıştır. Zaman ve tecrübe temelli bu normların deformasyona uğramaması için kaydedilme ve korunması gerekliliği neticede ilk kütüphanelerin kurulmasına zemin hazırlamıştır. İhtiyacın siyasi ve dini kurumlarda ilk olarak ortaya çıkması kütüphanenin lehine bir tarihsel vakadır çünkü kurumsallaşması için uzun zaman geçmesine gerek kalmamıştır. Önemli siyasi anlaşmaların, yasaların, dini vesikanın, vergi kayıtlarının, ticari belgelerin vs saklandıkları arşivler olmaları sebebiyle başlangıcından itibaren yüksek 2 Bekir Kemal Ataman, Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım, Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, (24-26 Ekim), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007, s. 74; D. K. Fourie ve D. R. Dowell, Libraries in the Information Age, Colorado: Libraries Unlimited, 2002, s. 1. 9

22 ehemmiyeti haiz olmuşlardır. Dolayısıyla bilinen tarihle yaşıt bir olgudur kütüphane ve kütüphanecilik. 3 Daha M.Ö lü yıllarda Bereketli Hilalin kuzeyinde (Kuzey Mezopotamya) Sümerlerin tahıl envanterlerini kil tabletlere kaydederek sakladığı bilinmektedir. Aynı şekilde Babil (Kuzey Mezopotamya) kenti Nippur'da bir tapınakta ekserisi ticari kayıt olan 200 binden fazla kil tablet bulunmuştur. M.Ö 1200 lü yıllarda Mısır ın antik kenti Gizeh ve başkenti Thebes de Firavun II. Ramses tarafından Tablet Evleri, Mühür Evleri veya Papirüs Evleri olarak adlandırılan tapınak kütüphaneleri kurdurulmuştur. 4 Bu kütüphanelerde konularına göre din, felsefe, tıp, geometri, kimyayla ilgili bilgiler ve devletlerarası yazışmalar muhafaza edilmekteydi. Asur ülkesinin başkenti Ninova da (bugünkü Musul çevresi) M.Ö. 8. yüzyılda kurulan Banipal Kütüphanesi daha çok din, astronomi, büyücülük ve edebiyatla ilgili yazılar ve sözlüklerin yer aldığı yaklaşık 26 bin tablete ev sahipliği yapmıştır. Helenistik Dünyada ilk kütüphanelerin tarihi M.Ö. 4. yüzyıla gitmektedir. Bu kütüphaneler tapınaklarda ve felsefe okullarında oluşturulan kitap depolarıydı. M.Ö. 540 da Atina da kurulan Peisistratus Kütüphanesi, M.Ö. 250 yılında kurulan ve yaklaşık 700 bin tomar papirüs mevcudu olan İskenderiye Kütüphanesi (Mousaion), İskenderiye Kütüphanesi örnek alınarak M.Ö. I. yüzyılda kurulan ve yaklaşık 200 bin eserlik bir mevcudu olan Bergama Kütüphanesi, Roma'daki Bibliotheca Ulpia, I. Konstantin in İstanbul'da 4. yüzyılda kurdurduğu Kütüphane antik dünyanın en önemli kütüphaneleriydi. Bu kütüphanelerden Mousaion un yeri ayrı bir öneme sahiptir çünkü sanatı ve bilimi geliştirme amacına hizmet etme maksadıyla kurulması ve kataloglama teknikleri açısından günümüz kütüphaneciliğinin ilk örneğidir. 5 Roma İmparatorluğu nun Gotik unsurlar tarafından yıkılmasını müteakip bilimsel eser üretiminde bir artış olmasından söz etmek mümkün olmasa da 3 Baysal, age., s. 10; Bülent Yılmaz, İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu, Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, (24-26 Ekim), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007, s D. K. Fourie ve D. R. Dowell, age., s Baysal, age., s ; Yılmaz, agm., s

23 kütüphaneciliğin Hıristiyan monastik yaşamının temel bir unsuru haline gelmesiyle eserlerin kopya sayısında bir artıştan söz edilebilir. Fransa, İtalya şehir devletleri, İspanya ve İngiltere de birçok manastır kütüphanesi kurulmuş ve antik döneme ait eserler de dâhil olmak üzere birçok dini ve siyasi eser scriptorium olarak adlandırılan kopyalama odalarında çoğaltılmıştır. Hıristiyanlığın, toplumların hayat felsefesini yapısal bir dönüşüme maruz bırakması ve beraberinde düşünsel hayatın çöküntüye uğraması antik döneme ait hemen bütün kütüphanelerin yok olmasına neden olmuştur. Zamanla kilise yaşamın, bilimin, edebiyatın ve sanatın merkezine oturarak tüm toplumsal değerleri kendine endekslemiştir. 6 Rönesans la birlikte başlayan bazı toplumsal değişmeler, kütüphanelerin büyüklük ve işlevini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu arada din savaşları, siyaset, hatta düşünce alanındaki devrimler kütüphanelerin gelişmesini engellemesine rağmen 17. ve 18. yüzyıllarda gelişen büyük özel koleksiyonlar Fransa'daki Ulusal Kitaplık (Bibliotheque Nationale), Münih teki Kraliyet Kütüphanesi ve İngiltere'deki British Museum Kütüphaneleri gibi çağdaş ulusal kütüphanelerin temelini oluşturmuştur. 1800'de Washington'da Kongre Kitaplığı (Library of Congress), 1602'de Oxford'da, 1683'te de Harvard'da üniversite kütüphaneleri kurulmuştur. Reformasyonun ardından Avrupa nın birçok yerinde manastır kütüphaneleri kalkmış ve yerlerini Şehir Kütüphaneleri almıştır. Fransız Devrimi de şehir kütüphanelerinden Devlet Kütüphaneleri ve ulusal kütüphaneler e geçişin yolunu açmıştır. 18. yüzyılda ilk modern üniversite olan Göttingen Üniversitesi nin (Almanya) ve kütüphanesinin kurulmasıyla derleme, yönetim, üyelerine kitap ödünç verme ve başvuru hizmetleri sağlama bakımından günümüz kütüphanesinin prototipini oluşturmuş ve bu tür kütüphaneler yüzyılın sonuna doğru yaygınlaşmıştır. 19. yüzyılda Anglo-Amerikan tipi yeni bir kütüphane türü ortaya çıkmış (halk kütüphanesi) ve kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. 7 6 D. K. Fourie ve D. R. Dowell, age., s Baysal, age., s

24 20. yüzyılda çeşitli bilim dalları, mühendislik, tıp, işletme, hukuk gibi alanlardaki gelişmelerin yakından izlenebilmesi amacıyla, özellikle süreli yayınların derlendiği çok sayıda uzmanlık kütüphaneleri kurulmuştur. Çoğunlukla sanayi ya da meslek kuruluşlarının mali desteği ile çalışan bu kütüphaneler, kitap ve dergi koleksiyonlarının yanı sıra, okurlara başvuru kaynakları ile kaynakçalara ulaşma olanağı sağlayarak bilgi verme hizmetini de yerine getirmektedirler Bilişim Teknolojilerinin Gelişimi ve Kütüphanecilikte Yapısal Dönüşüm Günümüzde sanal ağlar üzerinde elektronik bilgi ve/veya belge akışı hızla artmakta ve çeşitlenmektedir yılına ait istatistiklerin söylediğine göre her yıl 5 milyar gigabyte özgün bilgi üretilmektedir. Bu miktar her yıl Amerikan Kongre Kütüphanesi koleksiyonuna eşdeğer yeni kütüphane donatacak miktara eşittir. Bu rakamın % 90 ı elektronik ortamda bulunmaktadır. 8 İlk başlarda salt metin (text) türü bilgilerin yoğun olarak bulunduğu bilgi ağlarında son zamanlarda grafik, görüntü ve ses içeren etkileşimli (interactive) belgeler de yavaş yavaş yer almaya başlamıştır. Elektronik ortamdaki bilgi/belge miktarının ve çeşitliliğinin hızla artması kuşkusuz kütüphane ve bilgi merkezlerinin sundukları hizmetlerin de yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Kütüphaneler, kullanıcılarının gereksinim duyduğu elektronik ortamdaki bu bilgilere erişim sağlamak için hizmet yöntemlerinde gereken değişiklikleri yapmak için yoğun çaba harcamaktadırlar. 9 Klasik kütüphanecilikte kütüphaneler basılı eserleri derleyip raflarında hizmete sunmaktadır. Bu sistemde kütüphanelere kaynak girişi ve bu kaynakların hizmete sunumu zamana ve mekâna bağımlı kalmaktadır. Dolayısıyla fayda marjı kısıtlılığa bağlı olarak daralmaktadır. Oysaki elektronik kütüphanelerde bilgilere 8 Uluslararası Veri Grubunun (IDG) 2006 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, 2006 yılında üretilen sayısal bilginin miktarı 101 milyar gigabyte a ulaşmıştır yılına gelindiğinde bu rakamın yıllık 980 gigabyte a ulaşacağı öngörülmektedir, Ataman, agm., s Yaşar Tonta, Internet, Elektronik Kütüphaneler ve Bilgi Erişim, Türk Kütüphaneciliği, c. 10, n. 3, 1996, s

25 erişimde zaman ve mekân sınırlaması büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Kullanıcılar gereksinim duydukları bilgilere dünyanın neresinde olursa olsun doğrudan erişebilmektedirler. Kütüphaneler, bu gelişmelere paralel olarak, belki bir arayan olursa anlayışıyla yerel olarak derme oluşturma yaklaşımını gözden geçirmek zorunda kalmaktadırlar. Kütüphanecilerin, derme geliştirme politikası oluştururken bundan böyle başka mekânlardaki elektronik ortamdaki bilgilere kullanıcının istediği zamanda erişim sağlama ilkesini de göz önünde bulundurmaları gerekecektir. Bu zamana dek kütüphaneciler çoğunlukla (fizik olarak) sahip oldukları bilgi kaynakları için para harcamışlardır. Bundan böyle ise kütüphanecilerin kendi dermelerinde olmayan fakat kullanıcıların gereksinim duyduğu başka mekânlardaki elektronik bilgilere erişmek için de para harcamaya alışmaları gerekecektir. 10 Elektronik kütüphane hizmeti verilmesi geleneksel kütüphane hizmetlerinin bilgisayar ve iletişim teknolojisine dayalı olarak verilmesi şeklinde anlaşılmamalıdır. Elektronik kütüphaneden anlaşılması gereken kütüphane işlevlerinin yeni bir yöntemle yerine getirilmesidir. Bu yeni yöntem yeni bilgi kaynaklarını, sağlama işlemlerine yeni bir yaklaşımı, depolama ve korumada yeni yöntemleri, kataloglama ve sınıflamada yeni yaklaşımları, kullanıcılarla ve kullanıcılar için yeni etkileşim yolları bulunmasını, elektronik sistemlere ve ağlara daha fazla güveni ve entelektüel, örgütsel ve ekonomik uygulamalarda dramatik değişiklikleri içermektedir. Son birkaç yılda World-Wide Web (www) aracılığıyla sunulan hizmetlerdeki üssel artış bu değişikliklerin en belirgin örnekleri arasındadır. Bilgi sağlama hizmetlerinde meydana gelen bu gelişme ve değişmeler ve ortaya çıkan yeni anlayış, bilgi arama ve bilgi erişimin niteliğini de büyük ölçüde değişime uğratmaktadır Tonta, agm., s Tonta, agm., s

26 1.3. Bilgi Toplumu (Kavramsal Tanımlama) 20. yüzyılın önemli tarih ve sosyoloji kuramcılarından Peter Burke e göre, Endüstri gibi ticaret de, sahip olunamayan bilgiyi arama, olunanı da koruma denilen şeye dayanmıştır. 12 Ülkemizin 2001 yılında eavrupa+ Girişimi ne üye olmasıyla biraz gecikmeyle de olsa kamusal hizmet sektörünün hemen her alanında hizmetlerin çevrimiçi sunumunu mümkün kılacak e-uygulama çalışmaları başlatılmıştır. Bu bağlamda e-devlet başta olmak üzere e-eğitim, e- hukuk, e-sağlık, e-ticaret ve e-kültür alanlarında çalışmalar hızlandırılmıştır. Eğitim ve kültürün kesişme noktasında yer alan kütüphanelerin e-uygulamalar açısından altyapı tesisi uzun yıllardan beri kurumların münferit çalışmalarıyla belirli bir noktaya gelmiş ve günümüzde neredeyse otomasyona geçmeyen kütüphane kalmamış gibidir. Başta üniversite kütüphaneleri olmak üzere, halk kütüphaneleri ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait kütüphaneler internetin (world wide web) kamusal alanda kullanım alanının genişlemesiyle doğru orantılı olarak peyderpey öncelikle katalog bilgilerini sayısallaştırarak işe başlamışlardır. Bu sanallaşma ve sayısallaşma trendi kuşkusuz 20. yüzyılın son çeyreğinde küresel bilgi arz ve akış yöntemlerinde meydana gelen yapısal değişikliğin bir sonucudur. Ekonomik ve politik sektörlerin öncülüğünü yaptığı bu değişim kütüphanelerde ve kütüphanecilikte de kavramların dönüşmesine yol açmıştır. Sürekli eğitimin ve gelişimin membaı olan kütüphanelerde hizmetler tekrar ele alınmış, 21. yüzyılın ilk yıllarında ilkeleri ortaya konan bilgi toplumu çerçevesinde yeniden tanımlanmıştır. Bundan sonra artık kütüphaneler mekânsal özellikleri ve/veya fiziki koleksiyonları ile değil, kamuya erişim imkânı sunabildiği bilgi potansiyeli ile tanımlanacaklardır. 13 Bu yeniden tanımlamayı daha iyi anlayabilmek için öncelikle bilgi toplumu mefhumunu tarihsel izleğinde anlamak gerekmektedir. 2. Dünya Savaşı ertesinde yeniden şekillenen sanayi pazarında üretim yöntemleri, seri ve kitlesel bir arz modelinin modern ya da kapitalist olarak adlandırılan toplumun altyapısal 12 Peter Burke, Bilginin Toplumsal Tarihi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2004, s D. K. Fourie ve D. R. Dowell, agm., s

27 ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak dizayn edilmişti. Daha çok insan gücü ve mekanik süreçlerin üretimi ve aynı zamanda talebi yönlendirdiği bu sistemde bilginin kullanımı daha ziyade statik bir yapı arz etmekte ve standart prosedürlerin idamesi için ihtiyaç duyulmakta idi lerin başlarından itibaren küresel travmaların (büyük savaşlar ve yıkımlar) da meydana gelmemesinden oluşan istikrarlı siyasi atmosfer, standart mamul mal bazlı küresel ticareti doyma noktasına getirmiş ve 1970 li yıllarda altın çağını yaşayan ve üretimin temel mantalitesini oluşturan fordist model (standart mal ve hizmetlerin kitlesel üretim ve dağıtımı) 14 yerini daha sofistike modellere terk etmek zorunda kalmıştır. Bu dönüşüm, kitlesel ve standart mamul maddelerden kişiselleştirilmiş ve çeşitlilik arz eden ürünlerin çıktı haline geldiği farklı süreçlerin gelişmesine yol açmıştır. Süreç ve prosedürlerin farklılığı ve devingen bir yapıda olması, bunları hazırlayan bilgi nin de çeşitlenmesine ve daha çok önem kazanmasına yol açmıştır. Artık ekonomik gelişimin temel değişkeni bilgi olmuş ve bu da bilginin metalaşması nı beraberinde getirmiştir. 15 Uluslararası üretim ve ticaret yapılarının hızla değişimi tarım ve hammadde ürünlerinin nispi değerlerini kaybetmesine, sınai üretimin sınai istihdamla olan bağını koparmasına, bilgi-yoğun mallar ın tüm ileri toplumlarda egemen hale gelmesine yol açmıştır. 16 Bilgi nin üretimin temel taşı haline gelmesi küresel ekonomik güçleri Ar- Ge den insan kaynaklarına kadar tüm fizibilite-plan-yatırım-imalat süreçlerini ona endekslemelerine itmiş ve yeni sosyo-ekonomik stratejiler geliştirmelerine sebebiyet vermiştir. Çünkü artık yaşanılan dönem kendisini bilgi toplumu, kapitalist ötesi toplum, yeni ekonomi ve bilgi çağı gibi terimlerle nitelemektedir. Bu dönem toplumunun en önemli dinamiği de, bilginin oluşturulmasında ve işlenmesinde kullanılan, Bilgi İşlem Teknolojileridir. Bu teknolojiler bilginin sağaltılmasında, değerlendirilmesinde, muhafazasında ve ağlar aracılığıyla sirkülasyonunda pulluğun tarımda meydana getirdiği devrimsel 14 Reich, The future of success: Working and living in the new economy. New York: Vintage Books, 2002, s. 16, aktaran Tonta ve Küçük, Bilgi Çağı, agm., s Burke, agm., s Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2001, s

28 etkiye benzer bir etki yaratmıştır. İnternetin yaygın bir şekilde kamusal alanda kullanımı da toplumsal paradigmaları yeniden şekillendirmiş ve bilgi toplumu kavramını yaratmıştır. 17 Çeşitli tanımlamaları olmakla birlikte bilgi toplumu nun en kapsamlı betimlemesi şöyledir: en temel meta konumundaki bilginin, yaşamın her alanında her geçen gün artan bir hızla ve küresel ölçekte, sürekli akıp arttığı, esneklik, çeşitlilik, yaratıcılık, yenilik gibi kavramların belirleyici olduğu, eğitimli bireyin ön plana çıktığı etkileşimi son derece yüksek, şebeke yapısında bir toplum. 18 Bilgisayar destekli üretim ve ağ teknolojilerindeki gelişmelerle bilgiyoğun malların ve hizmetlerin kişiselleştirilmiş olarak üretilmesi toplumların daha karmaşık ve örgütlü bir hale evirilmesine yol açmıştır. Üret, depola, sat modelinin işlediği, kitlesel üretim ve dağıtım yapılan sanayi toplumundan farklı olarak bilgi toplumunda iktisadi öğeler sat, üret, teslim et prensibiyle dinamik örgütsel yapılar içerisinde hareket etmektedir. Sanayi toplumunda emek-sermayehammadde gibi üç temel ve basit girdinin bir araya gelmesiyle mümkün olan üretim, bilgi toplumunda bilgi merkezli birçok farklı bileşenin eşgüdümsel süreçler sonucunda harmanlanmasıyla meydana gelmektedir. Sonuç olarak günümüzün bilgi toplumunda stratejik kaynak sermaye ve/veya işgücü değil bilgi dir. Günümüzde sayısallaştırma/dijitalleştirme marifetiyle bilgi mekândan ve mesafeden azade kılınmıştır. Bu da makro-ekonomik güçlerin bilgiyi istedikleri gibi işleyerek etkinlik derecesini artırmalarına ve küresel ölçekte eşgüdüm sağlamalarına olanak vermiştir. Artık üretim süreci ağlar aracılığıyla bilginin uzak mesafeler arasında iletilmesiyle tamamlanmaktadır. 19 Gelinen noktada, küresel ekonominin egemen aktörlerinin ürünleri daha fazla bilgi içeren ürünlerden oluşmakta ve bu ürünlerin hacimleri nispi olarak az 17 Tonta ve Küçük, Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları Uluslararası Sempozyumu İstanbul, 12-13Mayıs 2005, s Gültan, Bilgi Toplumu Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye, Ankara: Ankara Üniversitesi, 2003, s Stevenson, Cultural citizenship: Cosmopolitan questions. Berkshire, England: Open University Press, 2003, s. 11; aktaran Tonta ve Küçük, Bilgi Çağı, agm., s

29 olsa da bilgi girdisinden dolayı değeri katbekat artmaktadır. Örneğin, az sayıda işgücü istihdam eden ve girdileri minimal olan bilgi işlem ya da yazılım şirketlerinin kâr marjları, çok fazla sayıda işgücü çalıştırıp enerji maliyetleri maksimum düzeyde olan sanayi kuruluşlarından daha geniştir Bilgi Toplumuna Yönelik Çalışmalar Kapsamında Kütüphanecilikte e-uygulamalar Yukarıda açıklanan sebeplerden hareketle 15 AB ülkesinin Hükümet ve Devlet Başkanları 2000 yılı Mart ayında Lizbon da bir araya gelerek, Avrupa nın gelecek on yılda dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelmesi hedefini ortaya koymuşlardır. Bu hedef, Avrupa nın bir an önce bilgi tabanlı ekonomiye geçerek, özellikle de internetin sağladığı fırsatlardan sonuna dek yararlanmasıdır. Bu hedefe yönelik olarak, Haziran 2000 tarihinde Feira da e-avrupa Eylem Planı kabul edilmiştir. Mayıs 2000 de Varşova da yapılan Avrupa Bakanlar Konferansı nda, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, 15 AB ülkesi tarafından Lizbon da ortaya konulan stratejik hedefi benimsemiş; 15 AB ülkesinin e-avrupa ile ortaya koyduğu girişimin bir parçası olma konusunda uzlaşmış ve AB nin politik kararlılığına destek olarak, belirtilen bu iddialı hedefe ulaşmayı denemek ve bunda yararlanılacak zemini genişletmek amacıyla, aday ülkeler olarak kendileri için e- Avrupa benzeri bir Eylem Planı nı hazırlamaya karar vermişlerdir. e-avrupa+ adını alan bu girişim, e-avrupa nın öncelikli amaçlarını ve hedeflerini yansıtmakta ve aday ülkelerin özel durumlarına yönelik eylemler sunmaktadır. e- Avrupa gibi, e-avrupa+ Eylem Planı da, aday ülkelerin ekonomilerinin yenilenmesinin ve modernizasyonunun hızlandırılmasını, kurumsallıklarının ve yeteneklerinin artırılmasının desteklenmesini, genel rekabet güçlerini geliştirmeyi amaçlamakta, bu yönde aday ülkelerin özel durumlarını göz önüne alan eylemler sunmaktadır. Bu sırada, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde belirleyici özelliği olan ve ülkemiz açısından hedefler ortaya koyan Ulusal Program ın 17. bölümü olan Bilim ve Araştırma başlığı altında; 17

30 Hükümetimiz AB çerçevesinde başlatılan ve yürütülmekte olan e-avrupa girişimini desteklemekte ve bu girişime katkıda bulunmak istemektedir. Türkiye de Bilgi Toplumu oluşturmak amacıyla e-türkiye girişimini başlatıp, yönlendirmeyi ve Avrupa Birliği ndeki çalışmalarla eşgüdümü sağlayacak bir kurumsal yapıyı, ilgili özel sektör, akademik çevreler, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde oluşturmayı hedeflemektedir. 20 denilerek, Türkiye nin bu plana katıldığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı ve AB Genel Sekreterliği koordinasyonu altında ülkemizde konuyla ilgili tüm kurumların katılımıyla ortak görüş oluşturma çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları AB yetkilileri ile yapılan temaslarda dile getirilerek, ülkemizin Haziran 2001 tarihlerinde Göteborg da düzenlenen AB Zirvesi nde resmen duyurulmuş olan e-avrupa+ Girişimi nin üyesi olması sağlanmıştır. e-avrupa ve e-avrupa+ Eylem planlarının strateji ve hedefleri şöyle sıralanabilir: 21 - Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmalarının hızlandırılması, - Herkes için uygun fiyatlı iletişim hizmetlerinin sağlanması, - Telekom sektöründe liberalizasyonu gerçekleştirme, - AB nin iletişim hizmetleri paketini uyarlama ve uygulama, - İnternetin yaygınlaşmasını sağlamak üzere uygun fiyatlı telefon hizmeti sağlama, - Bilgi toplumu ile ilgili müktesebata uyum ve uygulama, - Avrupa nın bant genişliği ve hizmet yönünden küresel iletişim lideri olabilmesi amacıyla araştırmalara öncelik verme, - Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet, - Yerel ağlarda rekabeti artırma, 20 ABGS, AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Cilt 1, 2001, s. 327, Erişim Tarihi: KOSGEB Ankara Avrupa Birliği Merkezi, Avrupa Komisyonu eavrupa+ Girişimi, Erişim Tarihi:

31 - Az gelişmiş bölgelerde, kamunun bilgi altyapısını geliştirmeye yönelik projelere öncelik vermesi, - Avrupa daki pilot uygulamayla IP v6 ya geçilmesini sağlama, - Rekabeti artırarak kiralık hatlarda fiyat indirimleri sağlama, - Sayısal TV leri hizmete koyma ve bu yöndeki standart çalışmalarını destekleme, - Avrupa nın bant genişliği ve hizmet yönünden küresel iletişim lideri olabilmesi amacıyla araştırmalara öncelik verme, - Araştırmacı ve öğrenciler için PHARE veya EIB kaynaklarıyla araştırma ağlarını geliştirme, - WWG teknolojisinin geliştirilmesini destekleme, bu alanda araştırmalar yapma, - Okul, müze, kütüphane vb. mekânların ağlara erişimini sağlama, - Güvenli ağlar ve akıllı kartlar, - Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması, - İnternet kullanımının canlandırılması, - Elektronik devlet: kamu hizmetlerinde elektronik erişim - Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği. Burada okul, müze, kütüphane vb. mekânların ağlara erişimini sağlama hedef-stratejisi bu çalışmanın odak noktasını oluşturması açısından önemlidir. Bu hedefe erişildikten sonra gerçekleştirilecek olan diğer hedef küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği dir ki bu sayede Birliği oluşturan ülkelerin bilgi birikimleri ve kültürel değerleri tüm Avrupa kamuoyunun erişimine açılacaktır. Böylece kısa vadede farklı kültürleri tanıma ve aşina olma olanağı sağlandıktan sonra orta ve uzun vadede bu farklılıklar Avrupa Kimliği potasında eritilerek kültürel entegrasyon gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda, AB Komisyonu 2008 yılında iki milyon kitap, harita, ses kaydı, fotoğraf, arşiv dokümanı, resim ve filmle 26 farklı dilde çevrimiçi hizmet sunan Europeana 22 adında dev bir dijital kütüphane oluşturmuştur. Londra'daki British Museum ve Paris'teki Louvre 22 Erişim Tarihi:

32 Müzesi gibi Avrupa'nın önde gelen müzelerin katkıda bulunduğu bu kütüphane 2010 yılında tam kapasite hizmet sunumuna ulaştığında 10 milyon eseri servis edebilecektir. Tüm bunlardan başka kağıt üzerindeki tüm bilgileri elektronik ortamda gelecek kuşakların istifadesine sunabilmek için dünyanın çeşitli ülkelerinde kamu inisiyatifli sayısallaştırma projeleri uzun süreden beri yürütülmektedir: 1993 yılından beri ABD de bulunan birçok müze, kütüphane, enstitü, kültür enstitüsü, meslek birlikleri vb. kuruluşların bir araya gelerek oluşturdukları bir konsorsiyum (şirketler birliği) çatısı altında ülkenin kültürel birikiminin sivil topluma elektronik ortamda çevrimiçi sunulması amacıyla yürütülen National Initiative for a Networked Cultural Heritage (NINCH); 23 Avrupa Birliğinin kültürel mirasının korunması ve çevrimiçi hizmete sunulması amacıyla Avrupa Komisyonu nca finanse edilen Digital Culture (DigiCULT); 24 AB Komisyonu Araştırma Programı nca 2002 yılında e-avrupa yı oluşturmak için hayata geçirilen ve bugün itibariyle 37 AB ülkesinden kütüphane ve/veya kültürel örgütü üyesi bulunan Public Libraries Mobilizing Advanced Network (PULMAN) projesinin bir uzantısı olan CALIMERA, 25 İngiltere, İrlanda, İspanya, Polonya ve Yunanistan dan üniversite, bilişim enstitüleri ve ajanslarının oluşturdukları bir konsorsiyumca Avrupa daki yerel kültürel değerlerin sıradan vatandaşların kullanımına ve katkısına sunulması amacıyla 2000 li yılların başlarında hayata geçirilen Cultural Objects in Networked Environments (COINE); 26 yine Avrupa Komisyonu nca AB ülkelerinin kütüphane, müze ve arşivleri gibi kültürel belleklerinin dijitalleştirilerek paylaşıma sunulması amacıyla yürütülen Electronic Resource Preservation and Access Network (ERPANET) 27 ve son olarak 1998 yılında Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsviçre ve Portekiz ulusal ve üniversite kütüphanelerinin kolektif bir 23 Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: ve Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: Erişim Tarihi:

33 girişimi olarak başlatılan Networked European Deposit Library (NEDLIB). 28 Bu tür kamusal projelerin yanında Google Book Search, Open Content Alliance, The Million Book Project gibi özel sektör finansmanlı projeler de yürütülmektedir Erişim Tarihi: Ataman agm., s. 73; 21

34 İKİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK KÜTÜPHANECİLİK 2. TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KÜTÜPHANECİLİĞE DOĞRU Küresel bilgi dünyasına erişebilmenin temel şartı kuşkusuz bilimsel ve teknolojik bilgiler başta olmak üzere her türlü bilginin tüm kurum ve kuruluşlar arasında hızla sirkülâsyonuna olanak veren ağları tesis etmektir. Gelişmiş ülkeler günümüzde iletişim ve bilgisayar teknolojilerini birlikte kullanarak yararlı bilgilere en kısa zamanda erişmek için çaba harcamaktadırlar çünkü ekonomik gelişme ile bilgi sağlama olanakları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bilgiye mümkün olan en kısa sürede erişim, aynı zamanda, ulusal ve uluslararası rekabet kabiliyetinin önemli bir koşulu haline gelmiştir. Bu nedenle gelişmiş ülkeler modern bilgi teknolojilerini zaman geçirmeden kütüphane ve bilgi merkezlerine adapte etmekte, ulusal bilgi alt yapılarını geliştirmek için önemli yatırımlar yaparak elektronik kütüphaneler aracılığıyla her tür bilgiye (veri, ses, görüntü) elektronik olarak erişmektedirler. Örneğin, ABD de tüm dersliklerin, kütüphanelerin, hastane ve kliniklerin bilgi ağlarına entegrasyonu planlanmaktadır. Amerikan Kongre Kütüphanesi 5 milyon yapıtı elektronik ortama aktararak bunları daha geniş bir kitleye (okul ve kütüphanelere) sunmak için çalışmalar yapmaktadır. Fransız Ulusal Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan yapıtların elektronik ortama aktarılması için her yıl 1 milyar dolar harcamaktadır. 1 1 Tonta, Ulusal Bilgi Alt Yapısı ve İnternet, Erişim Tarihi:

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

Serkan Orcan (ULAKBİM)

Serkan Orcan (ULAKBİM) 10-Ekim-2008 -İzmir Serkan Orcan (ULAKBİM) Müdür Yrd. (teknik) İçerik Süreç TO-KAT Beta Sürümü Bundan sonra yapılması planlananlar TO-KAT Sistemine Geçiş? Ulusal bilgi birikimini yansıtacak Toplu Katalog

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI Hakan Yerlikaya DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 Temmuz 2007 Ankara Gündem Programın politika arkaplanı İş programının

Detaylı

Sema AYHAN Daire Başkanı

Sema AYHAN Daire Başkanı İletişim Kütüphane ve Dokümanasyon Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145-BALIKESİR Tel : +90.0266.61214 34 Fax :+ 90.0266.6121435 e-posta: sayhan@balikesir.edu.tr Sema AYHAN Daire Başkanı EĞİTİM Yüksek

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

Kütüphane Dijital Hizmetlerinin Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi Milli Kütüphane Örneği

Kütüphane Dijital Hizmetlerinin Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi Milli Kütüphane Örneği Kütüphane Dijital Hizmetlerinin Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi Milli Kütüphane Örneği 13-14 MAYIS 2015 - ANKARA İÇERİK Giriş Analogdan Dijitale Geçişte Kütüphaneler Milli Kütüphane Dijital Hizmetleri

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Yenilenme ve Değişim:

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte değişen günümüz toplumu, bireylerin yoğun bilgi tüketicisi ve paylaşıcısı olmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü yaşanan gelişim

Detaylı

Bilgiye Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma

Bilgiye Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bilgiye Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Dr. Bahattin YALÇINKAYA Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi Gündem Bilgi edinme hakkı Bilginin Düzenlenmesi ve erişim Bilgiye Erişim ve Kalkınma 2016-2030 UNESCO

Detaylı

Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları:

Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları: Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları: Europeana Çerçevesinde Türkiye deki Durumun Değerlendirilmesi Arş. Gör. Şahika Eroğlu Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Detaylı

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma . Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Fahrettin ÖZDEMİRCİ Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN Ulusal İrtibat Noktası 30 Mayıs 2016, Kırıkkale Üniversitesi UFUK 2020 Programı 2 Ufuk 2020 Programı Ufuk

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 11111 110 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Özel araştırma kütüphanesi ya da bilgi merkezi, uluslararası kaynaklarda, dar bir konu alanında belirli bir kesimin

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesinde Halk Kütüphaneleri

Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesinde Halk Kütüphaneleri Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesinde Halk Kütüphaneleri Orhan AÇIKGÖZ Kültür ve Turizm Bakanlığı orhan.acikgoz@kulturturizm.gov.tr Kültürel Miras Kültürel miras, kuşaktan kuşağa aktarılan, tüm kültürlere

Detaylı

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ Kütüphanelerimiz, sınırsız bilgi ve kaynaklarla 3 senedir hizmetinizde! Üsküdar Üniversitesi olarak, geniş arşivimizle birlikte kolay erişim ve kullanım imkânlarına sahip kütüphanemizde,

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi

Bilgiye Erişim Merkezi Bilgiye Erişim Merkezi 90 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Ülkeler ana örgütlenme ve politikaları yanında kurum ve kuruluşlarıyla bir bütündür. Kurum ve kuruluşların hizmet ya da üretim olarak yapıp etmeleri o ülkenin

Detaylı

Türkiye Toplu Kataloğu

Türkiye Toplu Kataloğu Türkiye Toplu Kataloğu Serkan Orcan (ULAKBİM) Müdür Yrd. (teknik) M.Uğur Yılmaz (ULAKBİM) Uzman Araştırmacı 01-Nisan-2008 -Ankara Ulusal Entegre E-Kütüphane Sistemi Süreç DPT 38.Eylem kapsamında: Bakanlık:

Detaylı

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Türkiye deki tüm akademik kurumları birbirine ve sonra küresel araştırma ağlarına bağlayan, Ulusal Akademik Ağ altyapısını işleten, Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

Elektronik Tezler. Mehmet BOZ

Elektronik Tezler. Mehmet BOZ Internet Üzerinden Tezlere Tam Metin Erişim; im; Elektronik Tezler Mehmet BOZ TUBİTAK - ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi Referans Kütüphanecisi 6-8 Şubat Selçuk Üniversitesi, Konya / TÜRKİYE İçindekiler

Detaylı

NETAŞ. Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6. 12-13 Ocak 2011. Zafer Halim Yiğitbaşı

NETAŞ. Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6. 12-13 Ocak 2011. Zafer Halim Yiğitbaşı Ulusal IPv6 Protokol Alt Yapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi 12-13 Ocak 2011 Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6 Zafer Halim Yiğitbaşı İçerik Giriş Yakın Gelecek

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım

Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım Doç. Dr. Bekir Kemal Ataman Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü bka@eng.marmara.edu.tr NASIL BİR GELECEK? Kağıtsız ofis? NASIL BİR GELECEK?

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8.

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8. KİŞİSEL BİLGİLER Adı- Soyadı Doğum Yeri/Yılı Medeni Durumu E-posta Twitter Youtube Adem ONAR Bayburt/1968 Evli, 3 Çocuk Babası ademonar@gmail.com @adem_onar http://www.youtube.com/ademonar ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Filiz Ekingen Flores Mamondi Boğaziçi Üniversitesi

Filiz Ekingen Flores Mamondi Boğaziçi Üniversitesi ULUSLARARASI KAYNAK PAYLAŞIM YÖNTEM VE UYGULAMALARI Filiz Ekingen Flores Mamondi Boğaziçi Üniversitesi ULUSAL AKADEMİK KAYNAK PAYLAŞIMI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2010 Kadir Has Üniversitesi ) Yurt dışı yayın

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ÜNAK 2009. Bildiriler Kitabı

ÜNAK 2009. Bildiriler Kitabı ÜNAK 2009 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu 01-02 Ekim 2009 - Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Bildiriler Kitabı Editörler Aytaç YILDIZELİ Doç.Dr. Aykut ARIKAN Arş.Gör. Tolga ÇAKMAK

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi İçin Kaynak Türleri Bilimsel Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Alternatif Bilgi Erişim Kaynakları

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI ICT PSP Programının 2012 Çağrısına ilişkin ilk değerlendirme sonuçları Avrupa Komisyonu tarafından açıklanmıştır. Programın 2012 Yılı Çağrısında,

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 13 Mayıs 2011, Erzurum 2 PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi Kaynakları

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası Kapsam AB Bölgesel Politikası ve Araştırma Politikası Etkileşimi Araştırma Politikası

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Mahmut ÖZER Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Sağlık Bilimleri Araştırma

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi hkapucu@isikun.edu.tr Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir eğitim

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ÜNAK TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ TOPLU KATALOG PROJESİ

ÜNAK TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ TOPLU KATALOG PROJESİ ÜNAK TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ TOPLU KATALOG PROJESİ Kamil ÇÖMLEKÇİ Toplu Katalog Nedir? Birden fazla kütüphane katalogunun birleştirilerek tek bir ara yüzden taranabildiği ve ilgili kaynakların bibliyografik

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI. ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI. ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi ÜNAK'04 "Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek" ( 23-25 Eylül 2004 ) Maltepe

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın Bu çalışma, 1. Yılını tamamlayan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği ni tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Grafik Tasarım / Emel Karadeniz, Craft

Detaylı