Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ"

Transkript

1 Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER ÜLKELERDEN ÖRNEKLER I. YENİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ İLE E-DEVLETİ HAZIRLAYAN ÇEVRE VE ETKENLER...5 A. YENİ TEKNOLOJİLERİN DEVLET E ETKİLERİ...5 B. E-DEVLETİ HAZIRLAYAN ÇEVRE VE ETKENLER...9 II. GENEL OLARAK E-DEVLET...14 A. GENEL OLARAK...14 B. TERMİNOLOJİ...18 C. E-KÜLTÜR ORTAMI VE BİLİNÇ...19 D. E-DEVLET TANIMLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMELER E. E-DEVLET TANIMLARINDA KAPSAM PROBLEMİ...27 F. E-DEVLETİN AŞAMALARI... 30

3 x III. 1. Bilginin Yayımlanması Aşaması Bilginin Genişletilmiş Yayımlanması Aşaması Etkileşim Aşaması Kamu İşlemleri Aşaması Bütüncül Entegrasyon Aşaması G. SİSTEMİN İŞLEYİŞİ VE AKIŞ YÖNLERİ DİĞER ÜLKELER VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEKLERİNDE E-DEVLET...39 A. E-DEVLETİN DİĞER ÜLKELERDEKİ ÖRNEKLERİ Güney Kore ABD ve Kanada İngiltere Fransa Almanya Macaristan Avusturya Danimarka Uzakdoğu ve Pasifik...53 B. AVRUPA BİRLİĞİ E-DEVLET ÖNÇALIŞMALARI e-avrupa e-avrupa Sonrası Gelecek Planları: i C. E-AVRUPA EYLEM PLANLARI KAPSAMINDA DİJİTAL KAMU HİZMETLERİNİN İDARE HUKUKUYLA UYUMU SORUNU AB de Dijital Kamu Hizmetleri Tartışmaları AB de Dijital Kamu Hizmetlerinin İdare Hukukuna Etkileri...67

4 xi İkinci Bölüm TÜRKİYE DE E-DEVLET ÇERÇEVESİNDE İDARE HUKUKU ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM I. TÜRKİYE DE E-DEVLET ALTYAPI ÇALIŞMALARI...71 A. TEKNİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI Strateji ve Planlama Belgelerinde Hedef Belirleme e-devlet Kapısı e-devlet Kapısından Sunulan Dijital Kamu Hizmetleri B. HUKUKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun Elektronik İmza Kanunu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Türk Ceza Kanunu Evrensel Hizmet Kanunu e-devletin Hazırlığı Olarak Değişiklik Kanunları Fikri Hakların Dijital Ortamda Korunması e-devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı II. E-İDARE NİN İDARE HUKUKUNA SAĞLAYACAĞI AÇILIMLAR VE İDARE HUKUKU ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM A. GENEL OLARAK B. E-İDARENİN KAMU HİZMETİNE DOLAYLI KATKILARI Genel Olarak Katkıları Özel Katkıları a. Kâğıtsız Formata Geçiş b. Harcamalarda Tasarruf c. Sürekli ve Her Yerden Erişim İmkanı d. Verimlilik

5 xii III. e. Hesap Verilebilirliğin Artması ve Yolsuzluğun Azaltılması f. Diğer Faydaları C. ŞEFFAFLIK, KATILIM VE E-İDARE Şeffaflık Karar Alma Süreçlerine Katılım Bilgi ve Belgelere Kolay Erişim ve e-idare a. Genel Olarak Bilgi Edinme ve e-idare İlişkisi b. e-idarede Bilgi Edinme Hakkının Kullanımında Güvenlik Konusu c. Türkiye de e-idare Bakımından Bilgi Edinme Hakkı Karşılıklı İletişim, Yönetişim ve İyi Yönetim Bakımından e-idare Hizmetten Yararlananlar Arasında Eşitliğin Sağlanması Katkısı D. İDARİ TEŞKİLATLANMA VE İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ BAKIMINDAN E-DEVLETİN GETİRECEKLERİ E-DEVLETİN İDARİ TEŞKİLATLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ BAKIMINDAN E-DEVLETİN GETİRECEKLERİ E-DEVLETİN KAMU HİZMETİ SUNUMLARINA GETİRECEĞİ AÇILIMLAR A. KAMU HİZMETLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SUNULMASI SORUNU Dijital Kamu Hizmetlerinin Anlamı Dijital Kamu Hizmetlerinin Sistem Yapısı Dijital Kamu Hizmetlerinin Sağlayacağı Kolaylıklar B. DİJİTAL KAMU HİZMETLERİNİN KAPSAMI C. DİJİTAL ORTAMDAN SUNULAMAYACAK KAMU HİZMETLERİ SORUNU

6 xiii D. KAMU HİZMETİNİN SUNULMA HIZI VE E-DEVLET E. KAMU HİZMETİ İLKELERİNİN E-İDARE BAĞLAMINDA YENİDEN YORUMLANMASI Kamu Hizmetinin Sürekliliği ve e-idare Kamu Hizmetinin Değişkenliği ve e-idare e-devlet ve Maliyet Sorunları F. HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN E-İDARE Hizmet Kalitesine Etkileri Hizmet Kalitesinin Artmasının Diğer Etkileri IV. E-İDARENİN İŞLEYİŞİNDE İDARİ İŞLEMLER A. GENEL OLARAK İDARİ İŞLEM İdari İşlemin Şekli (Biçim) ve e-idare İdari İşlemin Çevrimiçi Oluşturulması Dijital İdari Başvuru Olabilir mi? a. Genel Olarak b. e-idari Başvuru c. Elektronik İşlemde Belgeleme Problemi: e-belge İDARİ İŞLEMLERDE E-İMZA SORUNU a. e-imza Nedir? b. Türkiye de Elektronik İmza Kanunu V. İDARİ USUL VE İYİ YÖNETİM İLE E-İDARE BAĞLANTISI VI. E-İDARE VE KAMU PERSONELİ VII. E-İDARE VE İDARENİN SORUMLULUĞU A. DEVLETİN E-İDARE UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANAN YENİ SORUMLULUĞU e-idare Uygulamalarında Hizmet Kusuru e-idarenin Kusursuz Sorumluluğu e-idare İçinde Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu VIII. İDEAL BİR E-İDARE MODELİ NELERİ İÇERMELİDİR?

7 xiv Üçüncü Bölüm TÜRKİYE DEN E-DEVLET UYGULAMA ÖRNEKLERİ I. GENEL OLARAK II. DEVLET MERKEZİ TEŞKİLATINDA E-İDARE UYGULAMA ÖRNEKLERİ III. YEREL YÖNETİMLERDE E-İDARE UYGULAMALARININ BAŞARILI BİR ÖRNEĞİ: E-BELEDİYE A. E-BELEDİYE TANIMI B. E-BELEDİYENİN AŞAMALARI C. E-BELEDİYENİN FAYDALARI e-belediyecilik/kamu Hizmeti Bağlantısı İdari Karar Alma Süreçlerine Katılım ve e-belediyelerde e-demokrasi e-belediye Uygulamalarının Somut Faydaları e-belediye Üzerinden Neler Yapılabilir? e-belediyeden Umulanlar/Beklenenler e-belediyelerde Eksiklikler, Eleştiriler ve Başarının Şartları Türkiye de e-belediyecilik IV. KAMU İHALELERİNDE E-İDARE UYGULAMASI: E-İHALE A. TANIM B. E-İHALE SİSTEMİNİN FAYDALARI İhalelerde Tasarruf Katkısı Şeffaflığın Sağlanması/Yolsuzluğun Azalması Katkısı İhale Sürecinin Standartlaşması Katkısı Haklı Rekabet Ortamı Katkısı İhale Sürecinde Eşit Muamele Katkısı e-ihalenin Etkinlik ve Verimliliğe Katkısı e-ihalenin İstatistik ve Analiz İmkanı Vermesi

8 C. DÜNYADA ELEKTRONİK KAMU SATIN ALMA SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ D. TÜRKİYE DE E-İHALE Türkiye de e-ihale Altyapı Çalışmaları Süreci a. Elektronik Kamu Satınalımları Platformu aa. İhale Uygulamaları Eğitim ve Destek Projesi bb. İhale Bilgi Sistemi cc. İlan Yönetim Sistemi dd. İdarelere Elektronik İmza Kartı Verilmesi e-ihalenin Mevcut Pozitif Zemini e-ihale Uygulamalarında Pilot Saha Elektronik Kamu Satın Alma Sisteminde Temel Unsurlar a. Kamu Satınalımları Ağı b. Elektronik Teknik Şartname c. Elektronik İdari Şartname d. İhale Dokümanlarının İnternet Üzerinden İzlenebilmesi e. İstekli Veritabanı Oluşturulması f. Elektronik Teklif ve Değerlendirme Başarılı bir e- İhale Ortamı İçin Gerekli Şartlar a. Yürütmenin Desteği b. Mevzuatta Gerekli Değişikliklerin Yapılması c. Kurum Bazında Değişiklikler d. Teknolojik Engellerin Kaldırılması ve Uyum e. Standardizasyon İhtiyacı aa. İç standardizasyon bb. Dış Standardizasyon f. e-ihale İçin Ülke Çapında Politika Oluşturulması V. E-DEVLET UYGULAMALARINDAN E-ADALETE: UYAP ÖRNEĞİ A. UYAP IN KISA TARİHÇESİ xv

9 xvi B. UYAP IN ALTYAPISI VE İÇERİĞİ C. SİSTEMİN İŞLEYİŞİ D. UYAP IN YARGIYA KATKILARI Entegrasyon Katkısı Çevrimiçi Erişim Katkısı Yargıyı Hızlandırma Katkısı Yararlanıcı Gruplarına Sağlanan Özel Katkılar Maliyet Düşüşüne Katkıları İstatistiklere Zemin Oluşturma Katkısı E. UYAP KAPSAMINDA HUKUKLA İLGİLİ ELEKTRONİK TEKNOLOJİLER F. UYAP IN BAŞARI DURUMU SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK 1: E-DEVLET VE BİLGİ TOPLUMU KANUN TASARISI TASLAĞI EK 2- KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK. 393

HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET

HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET Dr. ESER US Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EVRENSEL HİZMET KAVRAMININ DOĞUŞU I.

Detaylı

E-DEVLET ve TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET ve TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ E-DEVLET ve TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ Hazırlayan Mahmut Özbek İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAMU YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK DEVLET MODELİ VE İŞLETMELERİN VERGİ TAHSİLATLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA UYGULANMASI:

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ TÜBİTAK-SOBAG-110K592 Numaralı Proje Yürütücüsü fozdemirci@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Ferruh Solak Kamu İhale Kurumu,Daire Başkanı Dr. Güler Koçberber Kamu İhale Kurumu, İstatistikçi 1. Giriş Bilgi ve teknoloji alanında 1990 lardan itibaren her geçen gün

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI?

BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? Sayı 63 Kasım-Aralık 2011 63 BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? ŞEHİRLERİMİZİN GELECEĞİ, TEHDİTLER VE FIRSATLAR SEMPOZYUMU SANAL TOPLUMA SANAL MÜHENDİSLİK Mİ? YAVAŞ KASABALAR: TARAKLI, GÖYNÜK, MUDURNU

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET Hazırlayan: Remzi SALİHOĞLU Ankara, 2010 İÇİNDEKİLER GİRİŞ YÖNTEM 1.Geleneksel

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

(2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

(2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı OCAK 2015 YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

Detaylı

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 414 ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 11.1.1. Birlikte Çalışabilirliğin Tanımı İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan

Detaylı

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI Yafes ÇAKIR Sayıştay Başdenetçisi Giriş 15. yüzyılın ortalarında yazı makinesinin bulunması, 1844 yılında telgrafın bulunması, 1876

Detaylı

Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU

Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ŞAFAK BİROL ACAR DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI

Detaylı

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK Yrd. Doç. Dr., Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

TÜRKİYE DE MEVCUT İHALE SİSTEMİYLE ELEKTRONİK İHALE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE MEVCUT İHALE SİSTEMİYLE ELEKTRONİK İHALE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE MEVCUT İHALE SİSTEMİYLE ELEKTRONİK İHALE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Arzu ALİKADIOĞULLARI Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ Meltem YILDIRIM İMAMOĞLU 1 Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN 2 Özet: E-devlet çalışmalarının yaygınlaşması ve kamu

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Maliye Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Maliye Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü ARALIK 2014 KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) Ankara-2015 SN. BAKAN SUNUŞ

Detaylı