2010 MATEMATÝK FEN VE TEKNOLOJÝ YARIÞMASI M A F E T Y A M A F E T Y A ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATÝK FEN VE TEKNOLOJÝ YARIÞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 MATEMATÝK FEN VE TEKNOLOJÝ YARIÞMASI M A F E T Y A M A F E T Y A ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATÝK FEN VE TEKNOLOJÝ YARIÞMASI"

Transkript

1 8.SINIF ( MAFETYA 2010 ):Layout :06 Page ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI ARASI MAFETYA AÇIKLAMALAR u sýnav çoktan seçmeli 35 ve çözmeli (klasik) 5 sorudan oluþmaktadýr. Sýnav süresi 150 dakikadýr. Tavsiye edilen; test sorularý için 90 dakika, çözmeli (klasik) sorular için 60 dakikadýr. Her test sorusunun deðeri 2 puan olup (35 x 2 = 70) ve her bir çözmeli (klasik) sorunun deðeri 6 puan olup (5 x 6 = 30) toplam 100 puan üzerinden deðerlendirme yapýlacaktýr. Her test sorusu eþit deðerde olup puanlama yapýlýrken test sorularýnda doðru cevaplarýnýzýn sayýsýndan yanlýþ cevaplarýnýzýn sayýsýnýn dörtte biri düþülecektir. Çözmeli (klasik) sorularýn çözümlerini de size verilen MAFETYA çözüm kaðýdýna yapýnýz. Test sorularýnýn cevaplarýný size verilen optik formdaki MAFETYA Cevaplar kısmına iþaretleyiniz. Soru kitapçýðýnda sorularýn çözümü için gerekli boþluklar býrakýlmýþtýr. u boþluklarý çözümleriniz için kullanabilirsiniz. Sýnav süresince görevlilerle konuþulmayacak ve onlara soru sorulmayacaktýr. Sýnavda pergel, cetvel, hesap makinesi, cep telefonu kullanýlmasý yasaktýr. Soru kitapçýklarý sizde kalacaktýr. Sýnav sonuçlarý tarihinde Yamanlar Eðitim Kurumlarý Karþýyaka Kampüsü nde saat 20:30 da yapýlacak ödül töreninde açýklanacaktýr. aþarýlar dileriz. Dizgi Tasarým : Murat ULUDAÐ - 1

2 8.SINIF ( MAFETYA 2010 ):Layout :06 Page A = A sayısı, 9 tane 9 ve 1 tane 5 rakamından oluşan 10 basamaklı bir sayıdır. una göre A 2 nin sonucunun rakamları toplamı kaçtır? A) 86 ) 88 C) 108 D) 174 E) şekil 2. şekil 3. şekil... Salih aynı boydaki kibrit çöplerini kırmadan birbiri ucuna ulayarak yukarıda görüldüğü gibi kareler yapmaktadır. Salih, 1. şekil için 4, 2. şekil için 12, 3. şekil için 24 kibrit çöpü kullanmıştır. una göre Salih in 50. şekil için kaç tane kibrit çöpüne ihtiyacı vardır? A) 1024 ) 2250 C) 2500 D) 5000 E) 5100 E C. 3. AC üçgeninde; m(aéc) = m(céd) = 90 E, C, D doğrusal, 2. EC = AD, 2. CF = F, 4ñ3 F CD = 4ñ3 olduğuna göre, A(EéF) taralı alanı kaç cm 2 dir? A. D A) 4 ) 8 C) 6ñ3 D) 12 E) 12ñ3 4. Açıları m(ëa) = 120, m(ë)= m(ëc) = 30 olan üçgen, dar açılı üçgenlere ayrıldığında, dar açılı üçgenlerin sayısı en az kaç olur? A) 4 ) 7 C) 9 D) 14 E) 17 2

3 8.SINIF ( MAFETYA 2010 ):Layout :06 Page x 2 3x + 2 sayısının asal olmasını sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? A) 0 ) 1 C) 2 D) 3 E) kişinin katıldığı bir tenis turnuvasında eleme usulü ile maçlar yapılıyor. Yani ikişerli eşleşmelerde maçı kaybeden eleniyor. Üst tura çıkan kişiler rastgele eşleşiyorlar. Üst tura çıkan oyuncu sayısı tek ise kura ile birisi üst tura çıkıyor. u işlem şampiyon belli olana kadar devam ediyor. una göre turnuva boyunca toplam kaç tane maç yapılmıştır? A) 450 ) 463 C) 489 D) 499 E) Hiçbiri 7. Ahmet, tahtada yazılı olan bir m sayısını m = x + y olacak şekilde x ve y gibi iki sayıya ayırıyor. Daha sonra m sayısını silerek bu sildiği sayının yerine x.y sayısını yazıyor. İlk başta tahtada 25 sayısı olduğuna göre ve Ahmet bu işlemi istediği kadar devam ettirdiğinde, aşağıdaki sayılardan hangisini elde edemez? (Örneğin tahtada 23 sayısı olsaydı Ahmet 23 sayısını 3+20 gibi iki sayıya ayırıp 23 ü sildikten sonra yerine 60 yazabilirdi.) A) 5600 ) 5501 C) 5409 D) 5301 E) Hiçbiri 8. Yarıçapı olan bir daire, her birinin yarıçapları r olan üç eş daire ile örtülmüştür. una göre r en az kaç olabilir? A) 6 ) C) D) 4 E) 5 3

4 8.SINIF ( MAFETYA 2010 ):Layout :06 Page C 9. AD dik üçgeninde; [D] ^ [A], AD = 20 cm A D 15. x m(céa) = 25, m(déc) = 15 olduğuna göre, C = x kaç cm dir? A) 20 ) 16 C) 12 D) 10 E) 8 A vana-1 vana-2 vana Yandaki şekilde bir su şebekesinin A dan ye su düzeneği verilmiştir. u su şebekesi üzerindeki borularda akan suyun akmasını ya da akmamasını sağlayan beş adet vana bulunmaktadır. u beş vananın kapalı veya açık olma bakımından birbirine göre 32 farklı durumu vardır. vana-3 vana-5 u 32 farklı durumdan kaç tanesi için A dan ye su akışı gerçekleşir? A) 17 ) 16 C) 15 D) 14 E) { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 } kümesinin elemanlarından her biri bir kart üzerine yazılarak bir torbaya konuyor. u torbadan rasgele seçilen üç karttaki sayının çarpımının 4 ün katı olması olasılığı kaçtır? A) ) C) D) E) Hiçbiri 12. irbirinin aynı olan 7 beyaz top ile 5 siyah top, herhangi iki siyah topun arasında en az bir beyaz top olacak şekilde yan yana kaç değişik biçimde sıralanır? A) 35 ) 48 C) 56 D) 112 E)

5 8.SINIF ( MAFETYA 2010 ):Layout :06 Page Analitik düzlemde, beş tane eş birim kareden oluşan bir şekil veriliyor. u şekilde, A ve noktalarından geçen doğru tüm alanı iki eş bölgeye ayırdığına göre, A noktasının apsisi olan x değeri kaçtır? (irim kare : ir kenarının uzunluğu 1 birim olan karedir.) y A) ) C) D) E) A(x,0) x 14. Şekilde kesişen üç eş çemberin her biri diğer iki çemberin merkezinden geçmektedir. u çemberlerin yarıçapları 1 cm olduğuna göre taralı alan kaç cm 2 dir? A) ) C) D) E) Hiçbiri M O N 15. sayısının onluk sayı sisteminde yazılışında sağdan rakamı kaçtır? A) 8 ) 6 C) 4 D) 2 E) ifadesinin bir tam sayı olmasını sağlayan 2010 dan küçük kaç farklı n doğal sayısı vardır? A) 0 ) 1 C) 45 D) 100 E)

6 8.SINIF ( MAFETYA 2010 ):Layout :06 Page olduğuna göre, x 2010 değeri kaçtır? A) ) C) D) E) 1114 D C G F K 18. Yandaki şekilde üç tüpten birinin içerisine, üzerlerine A,, C, D ikincisinin içerisine E, F, G harfleri ve üçüncünün içerisine de K ve H harfleri yazılarak 9 tane bilye şekildeki gibi yerleştiriliyor. Salih üç tüpten herhangi birinin alt kapağını açarak alttan bir bilye alıyor. Daha sonra her aldığı bilyeyi bir önceki aldığı bilyenin sağına koyarak 9 harfli bir kelime oluşturuyor. A E H una göre, Salih 9 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime oluşturabilir? A) 630 ) 1260 C) 1890 D) 2520 E) 2600 D 30 C 19. ACD yamuğunda; [DC] // [A], [EF] : orta taban, E F m(édc) = 30, AC = EF olduğuna göre, m(céa) kaç derecedir? A) 45 ) 54 C) 60 D) 72 E) 90 A 6

7 8.SINIF ( MAFETYA 2010 ):Layout :06 Page F 20. Şekildeki O merkezli çeyrek çemberin yarıçapı 8 br. dir. DOC dikdörtgeninin çevresi 20 br. olduğuna göre, C taralı alanın çevresi kaç br. dir? A) 4p + 14 ) 6p + 7 C) 8p + 7. D) 4p + 7 E) Hiçbir E D O 21. Taban alanları eşit olan şekildeki X, Y, Z kaplarının yükseklikleri 2h dir. h yüksekliğine kadar K sıvısı ile dolu olan kapların kalan kısımları L sıvısı ile doludur. Kaplar ters çevrilerek sıvıların tekrar dengeye gelmesi sağlanıyor. u durumda kapların tabanlarındaki toplam sıvı basınçları P X, P Y, P Z olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) P X = P Y = P Z ) P X > P Y > P Z C) P Y > P X > P Z h h X Y Z S S/2 2S L L L K K K D) P Z > P X > P Y E) P Y > P Z > P X S S S 22. A ve dişlileri merkezlerinden dik geçen sabit eksenler etrafında dönebilmektedir. Sistem serbest bırakıldıktan sonra dişlisi 1 yönünde döndüğüne göre; I. K ve L nin ağırlıkları birbirine eşittir. II. K nın ağırlığı L nin ağırlığının 2 katıdır. 2 1 III. L nin ağırlığı K nın ağırlığının 3 katıdır. 2r r yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III K A L D) I ve II E) II ve III 7

8 8.SINIF ( MAFETYA 2010 ):Layout :06 Page Sıcaklık( C) K Sıcaklık( C) L zaman(dk) 4 10 zaman(dk) Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan aynı cins K ve L maddelerine ait sıcaklık-zaman grafikleri şekildeki gibidir. una göre; I. Hal değiştirme sıcaklığına kadar L, K dan daha çok ısınmıştır. II. L nin hal değiştirme ısısı K nın hal değiştirme ısısından büyüktür. III. 4. dakikada tüm taneciklerin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Kum Tanecikleri Demir Talaşı Tuz C 25 C 25 C su su su 24. Yandaki 1, 2, 3 numaralı özdeş kaplarda sıcaklıkları aynı ve kütleleri eşit sular vardır. u kapların içine sırasıyla sıcaklıkları 25 C ve ısı sığaları (öz ısı) eşit olan kum tanecikleri, demir talaşı ve tuz atılarak karıştırılmaktadır. Daha sonra kaplar aynı ortamda özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldıklarına göre; I. Kaplar eşit miktarda ısı alır. II. Kaplardaki suların sıcaklıkları eşit miktarda artar. III. Önce 3 numaralı kaptaki su kaynamaya başlar. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III 8

9 8.SINIF ( MAFETYA 2010 ):Layout :06 Page K, L, M taban alanları eşit dikdörtgenler prizması şeklinde cisimlerdir. K yüzüyor, L askıda, M ise batmıştır. Cisimlerin ağırlıkları birbirine eşit olduğuna göre; şekilde gösterilen a, b, c uzunlukları arasındaki ilişki nasıldır? L K b a A) a = b = c ) b = c > a C) a > b = c Sıvı M c D) a = b > c E) c > a = b 26. X ve Y elementleri kimyasal reaksiyona girerek iki ayrı bileşik oluşturmaktadır. u iki bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranları yandaki grafikte verilmiştir. II. bileşiğin formülü X 2 Y olduğuna göre, I. bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? 8 4 Y in kütlesi (gr) I. bileşik II. bileşik A) XY ) XY 2 C) X 2 Y 3 D) X 2 Y 5 E) XY X in kütlesi (gr) 27. Yanda bulunan üç ayrı kapta farklı sıvılar bulunmaktadır. u sıvıların her birine ayrı maddeler ilave ediliyor. İlave sonucu her bir kapta kimyasal tepkime gerçekleşiyor. una göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) I. kaptaki sıvı mavi turnusol boyasını kırmızıya çevirir. ) I. kaptaki sıvı kırmızı turnusol boyasını maviye çevirir. C) III. kaptaki sıvı asittir. D) II. kaptaki sıvı mavi turnusol boyasını kırmızıya çevirir. E) I. ve II. kaptaki sıvılar karıştırılırsa tepkimeye girerler. Zn (Çinko) levha I. kap Mg (Magnezyum) levha II. kap CH 3 COOH çözeltisi III. kap 9

10 8.SINIF ( MAFETYA 2010 ):Layout :06 Page d (özkütle) 28. Yanda K maddesinin özkütle-hacim grafiği verilmiştir. una göre; I. Katı K maddesi ısıtılmıştır. II. Sıvı K maddesi ısıtılmıştır. III. Sıvı K maddesi soğutulmuştur. V (hacim) yargılarından (cümlelerden) hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III X Y T K Z 29. Yandaki periyodik cetvele göre; I. X ve Y benzer kimyasal özellik gösterirler. II. T ve K elementleri iyonik bağlı bileşik oluştururlar. III. K ve Z kovalent bağlı bileşik oluştururlar. verilen yargılardan (cümlelerden) hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 30. Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı atomlara izotop atom denir. X atomunun 11 protonu 12 nötronu vardır. X ve Y atomları izotop atomlardır. Yukarıda verilen bilgilere göre, Y +1 iyonunun şematik gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Proton P ile, nötron n ile gösterilmiştir.) A) ) C) 11p 12n 11p 13n 11p 13n D) E) 11p 10n 11p 12n 10

11 8.SINIF ( MAFETYA 2010 ):Layout :06 Page Üreme ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz hücre bölünmesinin I. ve II. aşamalarında ortak görülen ve farklılık gösteren olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mayoz I. II. deki ortak olaylar Mayoz I. II. deki farklı olaylar A) Hücre sayısı artar. Çekirdek zarı kaybolur. ) Sitoplazma bölünür. DNA kendini eşler. C) Homologlar ayrılır. Parça değişimi görülür. D) Kardeş kromatidler ayrılır. Homologlar ayrılır. E) Homologlar ayrılır. Hücre sayısı artar. 32. Taralı bireyler için belli bir karakter fenotiplerinde görülmektedir. u karakteri taşıyan genler aşağıdakilerden hangisindeki gibi açıklanabilir? A) Y kromozomu üzerinde taşınıyordur. ) askın bir karakterdir. C) X e bağlı çekinik karakterdir. D) X e bağlı baskın karakterdir. E) Hiçbiri Dişi Erkek 33. aşlangıç sıcaklıkları eşit, aynı ortamdaki düzeneklere şekildeki gibi sırasıyla fasulye tohumu, saksı bitkisi ve fare konulup bekletiliyor. Daha sonra düzeneklerin hepsine aynı miktarda buz koyup eşit süre sonunda bakıldığında eriyen buz miktarlarının karşılaştırılması nasıl olur? (Düzeneklere konulanların biyokütleleri eşit kabul edilecek.) A) 1 = 2 = 3 ) 1 > 2 = 3 C) 3 > 2 > 1 D) 2 > 3 > 1 E) 3 > 2 = Fasulye itki Fare Şekil uz uz uz Şekil 2 11

12 8.SINIF ( MAFETYA 2010 ):Layout :06 Page Gıda alındıktan 1-2 dakika sonra pankreas enzimleri salınmaya başlar, yemekten sonra 3 saate kadar devam eder. Aynı zamanda pankreas tarafından ph derecesi 7,5-8,8 arasında sodyumbikarbonat da salgılanır. Sindirim sisteminde mide ortamı asidik, bağırsak ortamı baziktir. Yukarıda pankreasın çalışması ile ilgili verilen bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir? A) Sodyumbikarbonat kimyasal sindirimde görev almaz. ) Sindirim enzimleri tek başına salındığında aktif değildirler. C) Pankreas enzimleri bazik ortamda çalışır. D) Mide özsuyu ile pankreas özsuyu karışınca nötrleşme reaksiyonu görülür. E) Mide enzimleri incebağırsağa geldiğinde çalışamaz. 35. Aşağıda verilenlerden hangisi adaptasyona örnek olarak verilemez? A) Sirke sineklerinin kanadı 16 C lık sıcaklıkta düz, 25 C lık sıcaklıkta kıvrık olur. ) Ağaçların sonbaharda yaprak dökmesi C) ukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi D) Rüzgarla tozlaşanların çok sayıda polen sahip olması E) Su kuşlarının perdeli ayağa sahip olması 12

ÖZEL ENVAR FEN LİSESİ 2.MATEMATİK-FEN VE TEKNOLOJİ OLİMPİYATI (EMFO-2011)

ÖZEL ENVAR FEN LİSESİ 2.MATEMATİK-FEN VE TEKNOLOJİ OLİMPİYATI (EMFO-2011) ÖZEL ENVAR FEN LİSESİ.MATEMATİK-FEN VE TEKNOLOJİ OLİMPİYATI () GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta sırasıyla Matematik Testi, Matematik klasik soruları, Fen ve Teknoloji Testi, Fen ve Teknoloji klasik soruları

Detaylı

Fezalar Educational Institutions STS 2012 9. SINIF GRUP A

Fezalar Educational Institutions STS 2012 9. SINIF GRUP A Fezalar Educational Institutions 01 9. SINIF GRUP A Cevaplarınızı size verilen Optik Form üzerinde, yumuşak uçlu kurşun kalem kullanarak işaretlemelisiniz. Kitapçığın boş kısımlarını karalama olarak kullanabilirsiniz.

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM 128 43 KİMANIN

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

http://dc396.4shared.com/doc/vekgloao/prev ew.html

http://dc396.4shared.com/doc/vekgloao/prev ew.html 1 of 107 30.9.2013 16:27 MADDE VE ÖZELLİKLERİ ATOM VE PERİYODİK TABLO BİLEŞİKLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL HESAPLAMALAR GAZLAR ÇÖZELTİLER RADYOAKTİFLİK REAKSİYON ENTALPİSİ REAKSİYON HIZI KİMYASAL DENGE

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

1) 72 km/h hızla hareket etmekte olan 10 ton kütleli kamyonun sahip olduğu kinetik enerji kaç joule dür?

1) 72 km/h hızla hareket etmekte olan 10 ton kütleli kamyonun sahip olduğu kinetik enerji kaç joule dür? 1) 72 km/h hızla hareket etmekte olan 10 ton kütleli kamyonun sahip olduğu kinetik enerji kaç joule dür? 4) Şekilde gösterilen mercekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2) A) 8.10 6 B) 4.10 4

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

9. SINIF ÖRNEK STS 2014-2015

9. SINIF ÖRNEK STS 2014-2015 1 2 TÜRKÇE TESTi 1. Bu testte, Türkçe (1-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Yazıldığı dönemde yere göğe sığdırılamayan

Detaylı

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç ELEKTRİK ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A. ELEKTRİK AKIMI * ELEKTRON AKIMI (elektrik akımı ) * BASİT ELEKTRİK DEVRESİ * PİL.AMPUL VE ANAHTAR YAPIMI * DEVRE ELEMANLARI VE SEMBOLLE GÖSTERME

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

SAYILAR. Temel Kavramlar. 5) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A = a + b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

SAYILAR. Temel Kavramlar. 5) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A = a + b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Temel Kavramlar ) 6-(-) + 8.(-) işleminin sonucu kaçtır? A) -6 B) -0 C) -4 D) 4 E) 6 ) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere

Detaylı

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı:

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı: OLASILIK OLASILIK OLASILIK Değişik renkteki topların bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir topun hangi renkte olduğu, bir para atıldığında yazı veya tura gelmesi... v.b gibi sonucu kesin olarak bilinmeyen

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 2015 8. SINIF 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI 30 NİSN 2015 Saat:

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal 01. 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir?

ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal 01. 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir? KİMYA Madde ve Özellikleri YGS / LYS Sayısal 01 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir? A) Zaç yağı B) Kıbrıs taşı C) Tuz ruhu D) Civa E) Kalsiyum 2. I. Değersiz metalleri

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi MADDE BİLGİSİ 2 Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Değersiz maddeleri altın veya gümüşe çevirebilme (felsefe taşını bulma), tüm hastalıkları iyi edecek ve insanı ölümsüz yapacak hayat iksirini bulma

Detaylı

Hazırlayanlar Yavuz Tel, İlknur DİNÇSEVEN, Seda Gümüş, Hülya İmık. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni

Hazırlayanlar Yavuz Tel, İlknur DİNÇSEVEN, Seda Gümüş, Hülya İmık. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni YAYIN KURULU Hazırlayanlar Yavuz Tel, İlknur DİNÇSEVEN, Seda Gümüş, Hülya İmık YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak

Detaylı