ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PERFORMANS İZLEME GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PERFORMANS İZLEME GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PERFORMANS İZLEME GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU Anadolu Havzası Rehabilitasyon Projesi hazırlıkları yılında başlamış, 4 Ekim 4 tarihinde Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ikraz anlaşması imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye nin Karadeniz bölgesindeki 8 mikrohavzada sürdürülebilir doğal kaynak yönetim uygulamalarını desteklemek ve bu şekilde kaynakların bozulmasından etkilenen nüfusun gelirinin artırılması düşüncesi ile; - Seçilen mikrohavzalarda sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine yönelik katılımcı bir yaklaşımın planlanması ve uygulanması konusunda sorumluluk üstlenmek amacıyla yerel nüfusun teşvik edilmesi; - Arazi verimliliğinin artırılması, marjinal araziler üzerindeki baskıların azaltılması ve aile gelirlerinin artırılması amacıyla yerel nüfusun daha çevre dostu tarım ve ormancılık üretim faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi; - Tarımsal kaynaklardan Karadeniz e boşalan besin maddelerinin miktarının azaltılmasına yardımcı olunması, - Tarımsal besin maddelerinden kaynaklanan kirlilikle mücadele konusundaki Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyulmasının sağlanmasına yönelik düzenleyici ve politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi; - Su konusundaki AB yönergeleri çerçevesinde nehir havzası planlama ve yönetimine ilişkin genel çerçevenin güçlendirilmesi; - Sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin teşvik edilmesi ve kaynakların bozulmasına ilişkin konularda kamuoyunun daha fazla bilinçlendirilmesi için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi çalışmalarını içermektedir. Proje hedeflerine ulaşabilmek için performans değerlendirme kriterleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Gelinen aşamada proje faaliyetlerinin 5 8 ları arasındaki uygulamaları tamamlanmış olup, gerçekleştirilen faaliyetlerin etkilerini belirlenen kriterlere göre değerlendirecek olursak;

2 Birinci performans izleme göstergesi olan ; Proje bölgesinde orman örtüsünün kalite ve miktarının artırılması; başlığı altında mikrohavzalardaki tespit edilen başlangıç durumuna göre mevcut vejetasyonun proje ortasında % artırılması, proje sonunda ise %5 oranında artırılması öngörülmüştür. Dönem sonu itibarı ile projesi yapılan mikrohavzada verimli orman alanı 7 hektar olarak tespit edilmiş olup orta dönem içerisinde 3 74 hektarlık alanda toprak muhafaza ağaçlandırması yapılmıştır. Bozuk orman alanı hektar olarak tespit edilmiş olup uygulama dönemi içerisinde bu alanın 5 hektarlık kısmı rehabilite edilmiştir. Böylece mevcut bozuk orman örtüsünün kalitesinin artırılması hedefi 8 yılı sonu itibarı ile kalitesi %,8 oranında artırılmıştır. Mera alanı olarak tespit edilen mevcut alan ise hektardır. Bu alanın uygulama dönemi içerisinde 3 95 hektarlık kısmı rehabilite edilmiştir. Yapılan bu rehabilitasyon çalışması ile mevcut mera alanının % 3,78 lik kısmı iyileştirilmiştir. Verimli orman alanı olarak tespit edilen 7 hektarlık alan uygulama dönemi içerisinde yapılan toprak muhafaza ağaçlandırması çalışmaları ile 3 74 hektar artırılmış ve proje alanı içindeki orman alanı toplam 5 46 hektara yükseltilmiştir. Uygulama faaliyetleri devam eden ve tamamlanmış mikrohavzada tespit edilen Verimli orman, Bozuk ve kapalı orman ve Mera alanı toplamı 3 4 hektardır. Dönem sonu itibarı ile Toprak muhafaza ağaçlandırması, Mera ıslahı, Bozuk ve Kapalı Ormanların Rehabilitasyonu, Katılımcı Ağaçlandırma çalışmaları toplamı olan 7 95 hektar alanda çalışma yapılmıştır. Bu çalışma neticesinde başlangıç vejetasyon durumuna göre % 59,8 oranında artış sağlanmıştır. Bu durumu havza genel alanları toplamına göre değerlendirecek olursak mikro havzanın toplam alanı 49 9 hektardır. Bu alan içerisinde uygulama başlangıcındaki Verimli orman, Bozuk ve kapalı orman ve Mera alanı toplamı 3 4 hektardır. Bu da genel toplam alanın % sine tekabül etmektedir. Yapılan toprak muhafaza çalışmaları neticesinde toplam vejetasyonla kaplı alan hektara çıkartılmıştır. Bu alan ise genel toplam alanın %3 ine tekabül etmektedir. Proje faaliyetleri ile mevcut vejetasyonun oranı % den %3 ye yükseltilmiştir. İkinci performans izleme göstergesi olan ; Toprak verimliliğinde Proje Mh larındaki eğimli arazilerde mevcut duruma göre ara döneme kadar % artış, bitişe kadar % artış başlığı altında mevcut ve proje faaliyetleri sonrası durumu tespit etmek için proje sınırları içerisinde mikrohavzalarda meyilli alanlarda tarım yapılan ürünler üzerinden proje öncesi ve projede gelinen durumdaki verim değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Kabaktepe ve Değirmendere mikrohavzalarında belirlenen tarım alanlarında korungada proje öncesi verim,5 Ton/Ha, iken aynı alanda proje faaliyetleri ile uygulanan sertifikalı tohum kullanımı, ihtiyaca göre gübre kullanımının ayarlanması neticesinde verimin 3,5 Ton/Ha yükseldiği tespit edilmiştir. Aynı yem bitkisi türünde Sivas ili Geminderesi ve Karaboğaz Deresi mikrohavzalarında Başlangıç verimi,83 Ton/Ha olurken 8 yılı sonunda elde edilen üretim 4, Ton/ Ha olmuştur. Bu bölgedeki artış oranı % 48,4 olarak gerçekleşmiştir.

3 Amasya İli Hamamözü mikrohavzasında nohuttan geleneksel tür ile yapılan üretim de proje öncesinde,8 Ton /Ha verim alınırken sertifikalı tohum kullanımı, ihtiyaca göre gübre kullanımının ayarlanması neticesinde bu miktar 8 yılında yapılan anketler ile elde edilen sonuçlara göre,885 Ton/ Ha olmuştur. Üretimdeki artış oranı %,6 dır. Amasya ili Obruk- Mikrohavzasında nohut üretimiminde ise başlangıçta Ton/ Ha olarak ürün alınırken farklı tür tohum kullanımının yaygınlaştırılması ile bu miktar, Ton / Ha olarak tespit edilmiştir. Artış oranı ise % olmuştur. Proje alanında eğimli arazilerde sertifikalı tohum kullanılması, sürüm tekniklerinde(kontür sürüm) yapılan değişiklikler ve gübreleme sisteminde arazinin ihtiyacı olan gübre çeşidi ve miktarının ayarlanması çalışmaları ile bu tip alanlarda yaygın olarak ekimi yapılan korunga ve nohuttaki değişim meyilli tarım alanlarının verimliliği açısından önemli bir gösterge niteliğinde olmuştur. Bu uygulamaları ürün bazında değerlendirecek olursak; Korungada ortalama olarak proje öncesi,75 Ton/ Ha verim alınırken, proje uygulamaları sonunda bu miktar 4 Ton /Ha olarak tespit edilmiştir. Artış oranı ise ortalama %45 dir. Nohut, bölgede gıda ihtiyacı açısından buğdaydan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu üründe proje öncesinde ortalama,9 Ton/Ha verim alınırken Proje faaliyetleri neticesinde yapılan inceleme neticesinde tespit edilen durum 8 yılı hasat mevsimi sonu itibarı ile,4 Ton/Ha olarak tespit edilmiştir. Bu üründeki artış oranı ise ortalama % 6 dır. Üçüncü performans izleme göstergesi olan ; Katılan mikro su havzaları topluluklarının aile gelirlerinde, belirlenen başlangıç düzeyine göre, dönem ortasına kadar %, kapanışa kadar da %4 artış olması. ORKÖY Genel Müdürlüğü tarafından seçilen havzalardaki köylerde sınırlı sayıda aileye destek verilmiş olmakla birlikte, gelir getirici faaliyetlerin yöredeki etkilerini gözlemek üzere hibe öncesi ve hibe verildikten sonra köylülere yönelik uygulanan anket formları neticesinde, elde edilen değerler, her il için havza bazında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu çalışma sırasında tüm anketlerde parasal değerler TL bazında alındığından, 6 ve 7 nin parasal meblağları deflatör katsayısına bölünerek, 8 yılı değerlerine (projenin orta dönemi) dönüştürülmüştür.. AMASYA Genel Müdürlüğümüz orta dönem sonuna kadar Amasya da toplam 4 havzada çalışmıştır. Söz konusu havzalardan Salhan- ve Salhan- de 9 da. yıl uygulamaları gerçekleştirilmiştir... AYDINLIK-ORMANÖZÜ MİKROHAVZASI Havzanın tarım ve hayvancılık dışında çok az miktarda diğer kaynaklardan da geliri bulunmaktadır. Başlangıçta havzada hibe verilen köylülere ilişkin yıllık gelir toplamı TL iken orta dönem sonuna kadar bu miktar 68. TL ye yükselmiştir. Dönem sonunda, gerek havzanın toplam gelir düzeyinde gerek ise hane başına düşen gelir düzeyinde başlangıca göre % 5 lik bir artış söz konusudur. Tarım alanlarında herhangi bir değişim olmamış, diğer gelirler kısmında da bir miktar azalma gerçekleşmiştir. Bu artışta, hayvancılık gelirindeki yükselmenin katkısı büyüktür. Başlangıç

4 verilerinde hayvancılık gelirinin toplam gelir içindeki payı % 6 iken, orta dönemde bu rakam % 7 olmuştur. Dolayısı ile arada % 9 luk bir fark oluşmuştur. Köylü, verilen gebe hayvanın yavrusunu satarak, ya da sütünü değerlendirip, geçimliğini ayırdıktan sonraki bölümünü pazara sunarak, kendine ek gelir sağlamayı başarmıştır...çitli MİKROHAVZASI Anket formları değerlendirildiğinde, havzanın sulu tarım arazisinde bir artış olmasına karşın, kuru tarım arazisinde bir miktar azalma olduğu görülmüştür. Tarım geliri orta dönem verilerinde başlangıca göre epeyce düşmüştür. Aynı durum diğer gelirler bölümünde de yaşanmıştır. Tarımsal gelirdeki düşüş; verim düşüklüğü, ürünün pazarda para etmemesi vb. nedenlere bağlı gelişmiş olabilir. Toplam gelir artışı, başlangıca göre % 7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Başlangıçta hayvancılık gelirinin toplam gelir içindeki payı % iken, dönem sonunda bu rakam % 6 olmuştur. 3 senelik süreçte bu değişim değeri oldukça büyüktür. Burada süt koyununun katkısı fazladır. Havzaya verilen koyun sayısı oldukça yüksektir. Süt, yapağı ve yavru satışının hayvansal gelir düzeyindeki artışa büyük katkı sağladığı düşünülmektedir..çorum.. AHMETÇE DERESİ MİKROHAVZASI Ahmetçe Deresi havzasında 3 sene zarfında göze çarpan en büyük değişim ailelerin birey sayısı toplamında 9 kişilik bir azalma olduğudur. Azalmanın detayı sorgulanmamıştır. Ancak evlilik, iş için kente göç ve ölüme dayalı azalma olduğu düşünülmektedir. Kuru tarım arazisinde başlangıca göre % 3 lik bir artış olmasına karşın, bu durum tarım gelirine olumlu yansımamıştır. Yukarıda sayılan verim düşüklüğü, ekilen ürünün pazarda para etmemesi gibi nedenleri burada da sıralamak mümkündür. Toplam Gelir havza genelinde TL den 3 sene sonunda TL ye yükselerek % 5 lik bir artış gerçekleşmiştir. Havza genelinde 7 ünite (54 ünite) süt sığırı ve ünite süt koyunu (3 koyun ve koç) verilmiştir. Hayvancılık gelirlerinde artış yine yüksektir. Taban verilerine göre hayvancılık gelirinin toplam gelir içerisindeki payı % 36 dan, (dönem sonunda) % 59 lara yükselmiştir. Arada % 3 lük bir artış vardır... BAYIRDİVAN- MİKROHAVZASI Havzada 5 aileye 3 adet süt sığırı verilmiştir. Orta dönem sonunda, başlangıca göre ormancılık, hayvancılık ve diğer gelirlerde farklı oranlarda artış gözlenmesine karşın tarım gelirinde bir düşüş söz konusudur. Diğer yandan kuru tarım arazisinde 35 dekarlık bir azalma vardır. Tarım gelirindeki azalmayı öncelikli olarak bu duruma bağlamak yerinde olacaktır. Toplam gelir artışına baktığımızda dönemin sonunda % lik bir artış söz konusudur. Bu değer çok gerçekçi görülmemektedir. Bu artışa ilişkin detaylı bir açıklama yapılabilmesi bu veriler dahilinde mümkün değildir.

5 3.KAYSERİ Kayseri ilinde Değirmendere ve Özdere havzalarındaki çalışmalar tamamlanmıştır. 3..DEĞİRMENDERE MİKROHAVZASI Havzada ünite süt koyunu (37 adet) ve 8 ünite süt sığırı (6 adet) hibe verilmiştir. Tablodan ormancılık, hayvancılık ve tarım gelirlerinde belirli oranlarda artış olduğu görülmektedir. En önemli artış ise yine hayvancılık gelirinde olandır. Toplam gelirde başlangıca göre % 5 lik bir artış olmuştur. Toplam gelir içinde hayvancılığın payı % 35 iken, orta dönemde bu değer % 56 ya yükselmiştir. 3..ÖZDERE MİKROHAVZASI Özdere mikro havzasına ilişkin değerler incelendiğinde; gerek tarım gerek ise hayvancılık gelirinde oldukça mütevazi artışlar söz konudur. Toplam gelir artışı 3 sene zarfında 4 97 TL den TL ye yükselmiştir. Bu da % 8 lik bir artışa tekabül etmektedir. Başlangıçta hayvancılık gelirinin toplam gelir içerisindeki payı % 6 iken orta dönemde % 4 olmuştur. 4.SİVAS 4.. KARABOĞAZ MİKROHAVZASI Proje dahilinde Karaboğaz havzasına 3 ünite (46 adet) süt sığırı, 5 ünite (5 koyun ve 5 koç) süt koyunu verilmiştir. Havzada sulu tarım arazisi miktarında başlangıca göre bir düşüş olmakla birlikte, kuru tarım arazisi alanı aynı kalmıştır. Tarım geliri proje orta dönemine kadar çok büyük değişime uğramamakla birlikte hayvancılık geliri artışa geçmiştir. Bu da toplam gelirde %75 lik bir artış sağlamıştır. Başlangıç verilerinde hayvancılık gelirinin toplam gelir içindeki payı % 3 iken, dönem sonunda bu rakam % 6 olmuştur. Dolayısı ile arada % 9 luk bir fark oluşmuştur. 4.. İSLİMBOĞAZI MİKROHAVZASI Havzada 9 ünite süt sığırı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta dekar olan sulu tarım arazisi 8 de tamamen ortadan kalkmış, kuru tarım arazisi varlığında ise bir miktar artış olmuştur. Tarım gelirinde herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte hayvancılık geliri yükselmiştir. Bu da toplam gelir artışının dönem sonu itibari ile % 44 e çıkmasını sağlamıştır. Toplam gelir içinde hayvancılığın payı başlangıçta % 55 iken, orta dönemde bu değer % 69 olmuştur.

6 5.TOKAT Tokat ilinde orta dönem sonuna kadar toplam mikro havzada (Kızık ve Alpudere) çalışılmış ve yıllık uygulamaları bitirilmiştir. Her iki havzada da köylüler sadece süt sığırı yönünde talepte bulunduklarından havzalara süt sığırı hibe olarak verilmiştir. 5. KIZIK MİKROHAVZASI Kızık mikro havzasında toplam 3 aileye 6 adet süt sığırı hibe edilmiştir. Toplam Gelir havza genelinde TL den 3 sene sonunda 5.3 TL ye yükselerek % 57 lik bir artış gerçekleşmiştir. 5.. ALPUDERE MİKROHAVZASI Alpudere mikro havzasında toplam 4 aileye 8 adet süt sığırı hibe edilmiştir ve toplam gelirde % 6 lik bir artış sağlamıştır. 6. SONUÇ Gelir artırıcı faaliyetlere ilişkin performans değerlendirmesinde; hibe verilen ailelere, hibe öncesi ve projenin orta döneminde sosyal ve ekonomik durumlarını ortaya koyan sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Daha sonra, bu anket formları havza bazında değerlendirilerek, projenin orta döneminde, başlangıç dönemine göre gelir düzeyindeki değişim ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Gelir artırıcı etkinliklerin genelini, köylülere büyükbaş ve küçükbaş hayvan hibesi verilmesi teşkil ettiğinden, doğal olarak havzaların hayvancılık geliri artmıştır. Bu artış oranı, toplam gelirde de yüksek düzeyde kendini göstermiştir. Yapılan uygulamalar sonrası hane başına yıllık gelir ortalaması 3.89 TL den 6.5 TL ye yükselmiştir. Dolayısı ile gelir artışı % 6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Projenin Performans İzleme Göstergesinde, hane halkı gelir artışı ile ilgili olarak Projeye katılan mikro havza topluluklarında aile gelirinin başlangıç noktasına göre ara döneme kadar % artış göstermesi ölçüt olarak bildirilmesine karşın, anket sonuçları toplam gelir artışının % un yani beklenen değerin oldukça üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Köylüler, verilen gebe hayvanın yavrusunu satarak, ya da sütünü değerlendirip pazara sunarak, kendine ek gelir sağlamayı başarmışlardır. Gelir düzeyi oldukça düşük olan köylüye karşılıksız olarak baş süt sığırı veya 3 baş koyun verilmesi sonrasında gelir düzeyindeki bu artış doğal bir sonuç olarak görülmelidir. 4 Nolu Performans İzleme Göstergesi olan : MH'nın katılımcı toplumlarında kamuoyunun doğal kaynak bozulmasının nedenleri ve hafifletici önlemler konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi ve bu konuda izleme anketlerinin yapılması:

7 Bu konu ile ilgili şu ana kadar bir çalışma yapılmamıştır. Proje sonrası bu değerlendirme yapılacaktır. 5 No lu Performans İzleme Göstergesi olan : Çevre dostu uygulamaların Karadeniz illerindeki çiftçilerin %3 u tarafından benimsenmesi. Projeye göre hedeflenen 6 kişiden 66 kişisi bu çalışmalara katılmıştır.proje bitiminde bu çalışmaların benimsenmesi ile ilgili ayrıca değerlendirme yapılacaktır. 6 No lu Performans Göstergesi olan : Pilot alanlarındaki çiftçilerin %55-6ı tarafından iyileştirilmiş gübre işleme ve saklama yönteminin benimsenmesi Söz konusu gösterge ile ilgili olarak Samsun, Çorum, Tokat, Amasya illerinde uygulama yapılan havzalarda bu yöntemin proje öncesi ve sonrasında ne kadar benimsendiği ile ilgili yapılan tespitler sonucunda elde edilen veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Uygulama toplamı itibarı ile proje hedeflerine göre %46 oranında bu konuda bir ilerleme olduğu tespit edilmiştir. 7 Nolu Performans Göstergesi : Yirmi Sekiz Adet Mikrohavza Planı oluşturulması ve tam olarak uygulanması: Proje başlangıcında hedef olarak konan 8 Mikrohavzanın hepsinin projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Gerçekleşme oranı % dür. 8 Nolu Performans İzleme Göstergesi: Pilot Alanlardaki çiftçilerin %65 i tarafından yatırım ve besin maddesi azaltma uygulamaları paketlerinin oluşturulması ve benimsenmesi. Gösterge ile ilgili olarak uygulama alanlarında gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde orta dönem sonuna kadar toplamda % 75,87 oranında benimsendiği tespit edilmiştir. Dokuzuncu Performans Göstergesi: MH deki çiftçilerin en az % 6 ına yeni tarıma dayalı gelir getirici/ çeşitlendirici faaliyetler konusunda eğitim sağlanması hususunda mikrohavza projeleri yapılırken bu göstergenin izlenmesi amacıyla tespitler yapılmıştır. Yukarıda bahsedildiği üzere bu gösterge kapsamında proje faaliyetlerinin gerçekleştirildiği köylerde proje faaliyetler ile ilişkili olacak şekilde çeşitli eğitim çalışmaları (çiftçi kursu, çiftçi toplantıları, gezi ve demonstrasyon) gerçekleştirilmiştir. Bu tespitlere göre Kayseri İli Kabaktepe ve Değirmendere mikrohavzalarındaki toplam çifçi sayısı 44 Adet olup, bu çiftçilerin 83 Adeti tarıma dayalı gelir yaratıcı ve çeşitlendirici faaliyetler konusunda eğitilmiştir. Bu ilde iki havzada eğitilen çiftçi sayısının toplam çifçi sayısına oranı %34 olmuştur. Amasya ilinde Hamamözü mikrohavzasında ise mevcut 439 kayıtlı çifçi olamasına rağmen havzada eğitim alan çiftçi sayısı 554 adettir. Bu havzada eğitim alan çiftçi sayısının mevcuda oranı ise %6 olarak gerçekleşmiştir. Çorum ilinde bulunan Obruk mikrohavzasında tespit edilen çifçi sayısı 58 olup, bu çifçilerin 445 adeti eğitilmiş olup eğitilen çiftçilerin oranı %84 tür.

8 PO4-P(mg/L) NO3-N(mg/L) PO4-P (mg/l) NO3-N(mg/L) PO4-P (mg/l) NO3-N (mg/l) Sivas ilinde bulunan Geminderesi ve Karaboğazderesi mikrohavzaları ortak olarak değerlendirilmiş olup bu iki havzada bulunan çifçi sayısı 46 adet olup, bu çiftçilerin 464 adeti eğitilebilmiştir. Bu havzalarda eğitilmiş çifçi oranı ise %33 olarak gerçekleşmiştir. İller ve havzalar bazında yapılan bu değerlendirmeden sonra havzalardaki toplam çiftçilerin eğitilmişlik oranına bakacak olursak değerlendirmeye alınan ve bu performans kriteri için izlenen havzalardaki toplam çiftçi sayısı 67 adet olup, bu çiftçilerin 546 adeti eğitilmiş olup eğitilen çiftçilerin toplam çiftçilere oranı %58,85 tir. Onuncu Performans Göstergesi: Su kalitesi izleme programının oluşturulup uygulanması: Belirlenen bu performans kriteri çerçevesinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün Proje illerinde ve belirlenen noktalarda her üç ayda bir yaptığı ölçüm neticesine göre düzenlenen Grafikler aşağıdaki gibidir. TOKAT Proje başlangıç değerlerine göre fosfor oranında azalma, azot oranında ise başlangıçtaki yükselmeye rağmen uzun vadede azalma olduğu tespit edilmiştir. AMASYA Amasya ilinde Fosfor ve azotta oranında orantılı olarak bir azalma görülmektedir. SAMSUN Samsun ilinde Ölçüm noktalarındaki durum fosfor oranında değişkenlik göstermesine rağmen azaldığı Azot oranında ise bir artışın sonunda azalma olduğu dikkati çekmektedir. ÇORUM

9 PO4-P(mg/L) NO3-N(mg/L) Yukarıdaki grafiklerden anlaşılacağı üzere her üç ayda bir Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Referans Laboratuarı tarafından Amasya Tokat, Çorum ve Samsun illerinde proje kapsamında belirlenen mikro havzaların giriş ve çıkışında su kalitesi ölçüm ve analizleri yapılmaktadır. lara göre azot ve fosfor değerlerine bakıldığında projenin ilerleyen zamanlarında azot ve fosfor değerlerinde Genel itibariyle azalma gözlenmekle birlikte, bazı noktalarda ise artış olmuştur. Ancak artış ya da azalmaların net bir şekilde gözlenebilmesi için zamana ihtiyaç bulunmakta olup bu değerler orta dönem verileri olup proje tamamlandıktan sonra devam eden ölçümler ile sonuçları değerlendirmek daha mümkün hale gelecektir. Henüz yapılan değerlendirmelerin sağlıklı olmadığı düşünülmektedir. Nolu Performans Göstergesi : Çiftlikteki deneme demonstrasyon ve eğitimlere dayalı iyi tarım uygulamaları için AB Nitrat Direktifine uygun yasal çerçevenin oluşturulması ve teşvik edilmesi. Bu performans kriteri ile ilgili AB nitrat yönetmeliği çıkartılmış olup, uygulama çalışmaları için projede öngörülen toplamda 38 projeden 48 âdeti başlatılmıştır. Nolu Performans Göstergesi: Organik tarımın desteklenmesi ve elde edilen organik ürünlerin pazarlanması konusunda eğitim Bu gösterge kapsamında orta dönem sonuna kadar; organik tarım üretimi konusunda Sivas da 5, Çorum da 78 kişi olmak üzere toplam 753 kişi eğitim almıştır. Organik ürünlerinin pazarlanması konusunda ise Çorumda 78 kişi eğitilmiştir. 3 Nolu Performans İzleme Göstergesi: MH Geliştirme ve besin maddesi azaltma tedbirleri için Kamuoyu bilinçlendirme kampanyası geliştirilmesi ve uygulanması: Bu konu ile ilgili olarak dönem sonu itibarıyle toplam 38 kişiye eğitim verilmiştir. 4 Nolu Performans İzleme göstergesi olan: Besin maddesi azaltmada tekrar stratejisinin geliştirilmesi çalışmaları ile ilgili olarak yapılan faaliyetlerin etkilerinin tespiti ile ilgili tekrar stratejilerini araştırmak üzere bir danışmanla sözleşme imzalanacağı KKGM lüğü tarafından taahhüt edilmektedir. Şu ana kadar bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır.

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 215 TUB Çalışma Raporu 1. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdere Mikrohavzasında 5,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için 28. TL ve Sipini Mikrohavzasında 24,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için

Detaylı

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AMASYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK TARIM RAPORU Serdar TAŞYÜREK GİRİŞ Teorik ekonomi tartışmalarında, tarım sektörünün, gelişme süreci içerisinde toplam istihdam ve üretimdeki payının azalması gerektiği genel kabul gören bir tezdir. Gelişmiş

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Büyükçay Mikrohavzası nda Sarıkamış Köy Tüzel Kişiliği ne ait ceviz türleriyle yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma sahası sulama havuzu ve damla sulama sistemi

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu 1. MNHRP kapsamında Mikrohavza Planlamasına 2014 Yılı Ekim Ayında başlanan Elazığ Kovancılar ve Muş Yaygın Mikrohavza Planlarının İlk taslak değerlendirme toplantısı

Detaylı

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri 2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri Tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plan ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ ÇORUM TARIMI Çorum İlinde Tarım, halkın 1, derecede geçim kaynağını teşkil eden iktisadi bir sektördür. İlimizin yüz

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar- Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, MuĢ-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 EKİM AYI ÇALIŞMA RAPORU (PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) KASIM 2012 Ankara

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

SAMSUN ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT

SAMSUN ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT SAMSUN ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT Samsun un coğrafi konumu itibariyle su ve toprağın muhteşem buluşması ile bizlere armağan olan Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin can kattığı, Çarşamba ve Bafra Ovaları

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 2 1 1: Kuraklığa karşı önlem alınması - Kuraklık Eylem Planında farklı seviyelerdeki kuraklık senaryolarına göre üretim modellerinin geliştirilmesi 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi -

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: FAO 2011 yılı verilerine göre Dünya da Sığır sayısı bakımından birinci sırada 213 milyon hayvan sayısı ile Brezilya gelmektedir.

Detaylı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı Sayın DISTICARETTEYAKLASIMLAR UYELERI Dış Ticaret Yönetimi olarak var olan değişiklikleri size bildirmeye devam ediyoruz. DTY olarak ekibimizi yeniledik, Teşvik ve AB hibe projeleriniz için bizimle irtibata

Detaylı

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%)

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%) ÇEVRE Çevreye ayrılan harcamaların payı giderek artmaktadır. Grafik 16 da sunulan 2008-2010 yılları arasındaki göstergelere göre yapılan çevre ve çevresel harcamaların GSYH içindeki payının 2008 de %1,09

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

DÜZCE. T a r ı m B ü l t e n i. Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Yerinde İncelendi. Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi

DÜZCE. T a r ı m B ü l t e n i. Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Yerinde İncelendi. Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi DÜZCE T a r ı m B ü l t e n i İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD.YAYIN ORGANIDIR - ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL:2016 - SAYI:4 - EKİM / KASIM / ARALIK Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

TR 83 BÖLGESİ İÇERİSİNDE TEMEL GÖSTERGELER İTİBARİYLE ÇORUM İLİNİN YERİ

TR 83 BÖLGESİ İÇERİSİNDE TEMEL GÖSTERGELER İTİBARİYLE ÇORUM İLİNİN YERİ TR 83 BÖLGESİ İÇERİSİNDE TEMEL GÖSTERGELER İTİBARİYLE ÇORUM İLİNİN YERİ Çorum İli sahip olduğu güçlü imalat sanayi ile bulunduğu bölgeye hakim bir şehirdir. Çorum İli imalat sanayinde; kiremit-tuğlu, un

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ IV. Ulusal l Ta rr ım ı Ekonomisi i Kong rres i 6-8 - Eylül l 2000 Teki rrdağ ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Öğr. Gör. Hilmi

Detaylı

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar-Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, Muş-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzay KARAHALİL Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

HAVZA ÖLÇEĞĠNDEKĠ PROJELERĠN ÇEġĠTLERĠ VE AMAÇLARI

HAVZA ÖLÇEĞĠNDEKĠ PROJELERĠN ÇEġĠTLERĠ VE AMAÇLARI HAVZA ÖLÇEĞĠNDEKĠ PROJELERĠN ÇEġĠTLERĠ VE AMAÇLARI Ġsmail Küçükkaya Orman Yük. Müh 1. HAVZA UYGULAMA PROJELERĠNĠN ÇEġĠTLERĠ 1-1. Endüstriyel(Hızlı GeliĢen Tür) Ağaçlandırma Genellikle hızlı büyüyen iğne

Detaylı

Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 02.01.2013. 2012-Ocak 1

Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 02.01.2013. 2012-Ocak 1 Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 2012-Ocak 1 Havza Havza; bir akarsu tarafından parçalanan ve kendine has doğal kaynakları bünyesinde barındıran, suları aynı denize,

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 1 TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TKDK; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak, 2007 yılında 5648 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TARIM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TARIM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TARIM BÖLÜMÜ Doç. Dr. Levent Başayiğit Ziraat Yük. Müh. 19-21 Kasım 2014 Ankara Sunum Planı 1. ve 5. Ulusal Bildirimde Tarım

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE IKONAIR PROJESİ Evrim DOĞAN ÖZTÜRK Uzman Isınma ve Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği Şb. Md. Hava Yönetimi Dai. Bşk. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROJE 3. ÇALIŞTAYI 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

Detaylı

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 06 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ 3 4 Buzağı/Malak Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam 4 ay ve üzeri buzağı/malak (8 İl) 350 TL/baş Soy kütüğü (8 İl) Döl kontrolü 500 TL/baş 50 (ilave)

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DENİZLİ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DENİZLİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DENİZLİ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (NİSAN, MAYIS, HAZİRAN 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Temmuz 2013 Ankara

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi kuruluyor

Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi kuruluyor Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi kuruluyor Kasım 07, 2013-9:12:39 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ürün Doğrulama ve Takip Sisteminin yılbaşı itibarıyla bebek maması, bitkisel sıvı yağlar,

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA ÖZET BÜLTEN 2015 2015 YILI TARIMIN ÖZETİ TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA 2015 YILI ÖZETİ İstatistik Kurumu nun 2015 bitkisel üretim verilerine göre;önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ... 2 Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler... 2 Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 Süt Sektörü Pazar Analizi... 22 MEVZUAT... 24 1 KIRMIZI ET SÜT VE YEM SEKTÖR

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran 2014-17 Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Yönetici özeti 3 3. Dönem içerisinde

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı