Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı Ocak 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 02.01.2013. 2012-Ocak 1"

Transkript

1 Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 2012-Ocak 1

2 Havza Havza; bir akarsu tarafından parçalanan ve kendine has doğal kaynakları bünyesinde barındıran, suları aynı denize, ırmağa veya göle akan belirli büyüklükte arazi parçasıdır. Bir su havzası suların deniz veya göllere döküldüğü yerlerden başlar, en yüksek noktaya kadar devam eder ve kendi içerisinde birçok mikro havzaya ayrılır.

3 3

4 Havzaların Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması 1. Küçük Havzalar <100 Ha. 2. Orta Büyüklükte Havzalar Ha. 3. Büyük Havzalar Ha. 4. Çok Büyük Havzalar >10000 Ha. (Fırat, Dicle) 4

5 ANKARA 24 October 2007

6 Turkey s main watersheds AKARSU HAVZALARI cnokan2009 6

7 Havza Islah Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi Ortadoğu, Hindistan, Mısır, Çin Osmanlı Dönemi(Fatih Sultan Mehmet, II.Beyazıt) Cumhuriyet Dönemi(1950) 7

8 Havza Islahı Toprak, su ve bitki örtüsü arasında doğal dengeyi sağlamaya yönelik teknik, kültürel ve idari tedbirlerin alınması ile havzada yaşayan halkın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarının sağlanması için yapılan çalışmaların tamamına havza ıslahı ismi verilir. 8

9 Havza Amenajmanı Bir su toplama havzasında, ekolojinin temel esasları dikkate alınarak, doğal kaynakların, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak şekilde sürdürülebilir kullanımının sağlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesidir. 9

10 ENTEGRE HAVZA AMENAJMANI Bir havza üzerinde bulunan doğal kaynakların kullanımı genelde o kaynakların sahipleri tarafından planlanmakta ve yönetilmekte, dolayısı ile birbirleri ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Örneğin ormanlar Orman Bakanlığı, tarım arazileri ise sahipleri tarafından işletilmektedir. Ancak havzada yapılan çalışmalar her ne kadar birbirinden bağımsız yapılırsa yapılsın orada üretilen su, havzanın alt kısımlarında yaşayan insanlar ile daha evvel yapılmış olan tesisleri etkiler. Bu da Enteğre Havza Amenajmanı nın doğmasına neden olmuştur.

11 ENTEGRE HAVZA AMENAJMANI Bir havza üzerinde bulunan doğal kaynakların kullanımı genelde o kaynakların sahipleri tarafından planlanmakta ve yönetilmekte, dolayısı ile birbirleri ile bir bağlantısı bulunmamaktadır Erozyonu veya doğal kaynak tahribatını meydana getiren sorunlar yöreye has, havza bazında çözüm gerektiren ve birçok kurum ve kuruluşları direkt ilgilendiren bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.bu nedenle erozyonun önlenmesi ile görevli kurumların aynı havzada birlikte çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Örneğin; doğal kaynakların tahrip edildiği bir havzada sadece Çevre ve Orman Bakanlığı nın havzanın üst kısmında gerekli erozyon kontrolu tedbirlerini alması, Tarım teşkilatlarının aşağı havzada, tarım alanlarında, yanlış arazi kullanımından kaynaklanan erozyon ve toprak koruma tedbirlerini almaması, o havzada erozyonun sürmesine veya kısmen alınan tedbirlerin amacına ulaşamaması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenlerle havzada doğal kaynak aşınmasının önlenmesi için uygulayıcı kuruluşların güçlerini birleştirilerek entegre bir çalışmaya geçmesi gereklidir.. 11

12 GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HAVZA YÖNETİMİNDEKİ TEMEL FARKLILIKLAR (1) Konular Yönetimin temel amacı Gelişmiş Ülkelerde mevcut durum Su kalitesinin ve miktarının artırılması ve geliştirilmesi, Biyolojik çeşitliliğin, ekonomik türlerin korunması ve geliştirilmesi, Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mevcut durum Erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın kontrolu Ormanların korunması ve geliştirilmesi, Meraların ıslahı Tarımsal üretimin geliştirilmesi Gelir seviyesinin yükseltilmesi 12

13 GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HAVZA YÖNETİMİNDEKİ TEMEL FARKLILIKLAR (2) Konular Havza rehabilitasyonundan sağlanan fayda Gelişmiş Ülkelerde mevcut durum Havza içinden çok havza dışı insanlara yönelik Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mevcut durum Genellikle havza içi insanlarına yönelik 13

14 GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HAVZA YÖNETİMİNDEKİ TEMEL FARKLILIKLAR (3) Konular Arazi kullanımı Gelişmiş Ülkelerde mevcut durum Doğal kaynakların kullanılmasında, koruma ve kullanma dengesi hakim. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mevcut durum Orman ve mera tahribatı, yanlış tarım, yamaç tarımı 14

15 GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HAVZA YÖNETİMİNDEKİ TEMEL FARKLILIKLAR (4) Konular Havzanın nüfus yoğunluğu Az Gelişmiş Ülkelerde mevcut durum Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mevcut durum Yoğun 15

16 GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HAVZA YÖNETİMİNDEKİ TEMEL FARKLILIKLAR (5) Konular Altyapı Gelişmiş Ülkelerde mevcut durum Yollar standart, elektrik ve şebekeli içme suyu mevcut. Isınma kömür ve elektrik Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mevcut durum Yollar toprak ve stabilize. Elektrik genellikle mevcut Şebekeli içme suyu az, çoğunluk çeşmeli. Isınma çoğunlukla odun ve tezek. 16

17 GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HAVZA YÖNETİMİNDEKİ TEMEL FARKLILIKLAR (6) Konular İnsanlarının sosyal ve ekonomik durumu Gelişmiş Ülkelerde mevcut durum Okumuş, kendini geliştirmiş zengin büyük topraklı çiftçiler Ahır hayvancılığı son derece gelişmiş. Büyük hayvan çiftlikleri hakim Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mevcut durum Az okumuş, fakir, küçük topraklı çiftçiler ve köylüler Sürü hayvancılığı hakim Az gelişmiş ahır hayvancılığı 17

18 GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HAVZA YÖNETİMİNDEKİ TEMEL FARKLILIKLAR (7) Konular Mülkiyet Gelişmiş Ülkelerde mevcut durum Mülkiyet belirli, kadastro tamamlanmış. Tarım, orman ve merada özel mülkiyet hakim Tarım alanları büyük ölçekte Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mevcut durum Orman ve meralarda Devlet mülkiyeti Tarım, çok parçalı ve küçük arazilerde. Özel mülkiyet yanında Devlet mülkiyetinde olup ta tarım yapılan önemli ölçekte arazi mevcut 18

19 Doğal Kaynak Sorunlarının Çözümünde Havza Amenajmanının Rolü Sorun Çözüm Havza Amenajmanı İlişkisi Su Yetersizliği Bitki Örtüsü Yönetimi (evapotransprayonu azaltmak) Derin köklü türleri sığ köklülere, iğne yapraklıları yapraklılara dönüştürmek Sel ve Taşkın Tahrip olmuş ve çıplak alanda bitkilendirme Uygun bitki örtüsünü yetiştirmek ve yönetmek Enerji yetersizliği Odun kullanma Hızlı gelişen tür ağaçlandırmaları H.elektrik santraller kurmak Baraj ve nehir yataklarına gelen sedimenti en düşük düzeyde tutmak Gıda yetersizliği Hayvancılığı geliştirmek Otlatma sistemlerini geliştirmek Erozyon ve sediment Erozyon kontrol yapıları Bitkilendirme ve yönetim yoluyla yapıların ömrünü uzatmak Bitkilendirme Bitki örtüsü tesisi, korunması ve yönetimi 19

20 Havzalarda Tespit Edilen Sorunlar Doğal kaynakların tahribi Meralarda aşırı ve düzensiz otlatma Zayıf bitki örtüsü Orman alanlarından aşırı ve usulsüz faydalanma Erozyon Göçebe hayvancılık Dağınık yerleşim İnsan kaynaklarında azalma (Göç nedeniyle yetersiz işgücü) Hayvansal verimde düşüklük Tarım arazilerinin yanlış kullanılması Yetersiz tarım alanları Yetersiz su kaynakları Modern tarım tekniklerinden yoksunluk Tarım arazilerinde yetersiz organik madde Kırsal fakirlik Doğal kaynakların doğru kullanımı konusunda eğitim eksikliği Sanayiden kaynaklanan tahribat ve kirlenen doğal kaynaklar Arazi kadastrosunu tamamlanmaması 20

21 Havzalarda Arazi Bozulumunun Sonuçları Erozyonda artış Toprakta tuzlanmanın artması Tarım ürünlerinde azalma (Miktar+Kalite) Böcek ve hastalıklarda artış (Bitki+Tarım) Meralarda ot veriminin azalması Biyolojik çeşitlilikte azalma Su veriminde düşüş ve azalma Orman yangınlarında artış Bitki ölümleri Su kaynaklarında azalma Su ihtiyaçlarında artış Doğal kaynak tahribatında artış Sel ve taşkınların artması Yoksulluk ve göç 21

22 Havza Rehabilitasyon Projesi Havza ıslahı amacıyla hazırlanan projedir. Havza ıslah projesi kırsal kalkınma projesi değildir. İçerik olarak tarım, orman ve mera çalışmalarını kapsar ve doğal kaynak tahribatının önlenmesi ile birlikte, havzada yaşayan halkın ekonomik açıdan kalkındırılmasını ve böylece bozulmuş doğal dengenin yeniden tesis edilmesini amaçlar. 22

23 Türkiye de Yapılan Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi Master Plan Çalışmaları 23

24 Projelerin Temel İlkeleri Projelerin birinci amacı doğal kaynak aşınımının durdurulmasıdır. Bu projeler kırsal kalkınma projeleri değildir. Doğal kaynak üzerindeki baskının azaltılması amacıyla kırsal kesim desteklenmektedir. Devletin ilgili birimlerinin yanı sıra yerel halkın, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını esas almaktadır. Karar verme, uygulama ve proje finansmanında katılım aranmaktadır. 24

25 Projelerin Ortak Gayeleri Doğal kaynakların (orman, toprak ve su ) korunması, rehabilitasyonu ve yönetimi Gelir getirici faaliyetler ile doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve yönetimi faaliyetlerinin entegrasyonu İnsan kaynaklarının geliştirilmesi Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik 25

26 HAVZALARIN SEÇİM KRİTERLERİ Kırsal fakirliğin şiddetle hüküm sürdüğü, Doğal kaynak tahribatı yoğun olan, Can ve mal kaybı yönünden tehlike arz eden, Ekonomik açıdan geri kazanımı mümkün olan, Belirli büyüklüğe sahip olan, Yerel halkın çalışmalara olumlu cevap verdiği, havzalardır. 26

27 Planlama Süreci Aşamaları 1.Sorun ve imkanları tanımlama(envanter, araştırma, değerlendirme) 2. Kısıtlama ve amaçları tanımlama, strateji geliştirme 3. Stratejileri gerçekleştirmek için alternatifleri ortaya koyma 4. Alternatiflerin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini belirleme 5. Seçenekleri sıralama veya önceliklendirme 27

28 YASAL DAYANAK 6831 sayılı Orman Kanunu 4999 sayılı kanunla değişik 58. maddesi : Orman rejimine dahil veya yeniden orman tesis edilecek yerlerde havza bazında yapılacak ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ekosistemlerin korunup geliştirilmesi ve havzada yaşayan insanların hayat şartlarının iyileştirilmesi faaliyetleri, Çevre ve Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarla birlikte hazırlanan entegre projeler halinde uygulanır. 28

29 HAZIRLANAN BU PROJE İLE; Havzada rehabilitasyon çalışmaları yapılırken aynı zamanda doğal kaynakların doğru kullanımı konusunda halk eğitilmektedir. Proje ile öngörülen erozyon, toprak muhafaza, mera ıslahı ve ağaçlandırma gibi doğal kaynakları korumaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde zarar gören veya otlatma alanlarının daraltılması gibi çeşitli sıkıntılara giren yöredeki köylülerin bu sıkıntılarının hafifletilmesi için değişik ve alternatif gelir getirici faaliyetler uygulanmaktadır. Böylece kırsal fakirlik ile mücadele edilmektedir. 29

30 HAZIRLANAN BU PROJE İLE; Havzanın rehabilitasyonu, kurumlarca katılımcı olarak hazırlanan mikro havza planları kapsamında yapılmaktadır. Yani kurumlar havza rehabilitasyonu açısından ortak bir plan etrafında birlikte çalışma yapmaktadırlar. Bu planlar yerel halkla yatırımcı kurumlar arasında bir nevi sözleşme niteliğindedir. Bu açıdan birlikte karar verilen yatırımlar mikro havza planında öngörülen zaman ve ölçekte yapmak çok önemlidir. Havza planlarının hazırlanmasından uygulanmasına kadar yapılan tüm işlerde, yörede yaşayan ve doğal kaynakları kullanan köylüler projeye katılmaktadır. Böylece, kurumlar çalışmalarını tamamlayıp, havzadan çıktıktan sonra projeden gerçekleştirilen yatırımların sürdürülebilirliği, sorumluluğun o havzada yaşayan topluma ait olduğu kavramını getirmektedir 30

31 HAZIRLANAN BU PROJE İLE; Proje faaliyetlerine yerel halkın maddi desteği alınmaktadır. Örneğin sulama kanallarının yapımında çimento bedelini köylü ödemektedir. Projeden yapılan yatırımların devamlılığı için ayni ve nakdi katılım son derece önemli bir faktördür. 31

32 HAZIRLANAN BU PROJE İLE; Erozyonun azaltılması için, havza bazında katılımcı entegre planlama ve uygulamalara önem verilmektedir. Doğal kaynakların önemi ve korunmasına dair eğitim, yayın ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Kırsal fakirlikle mücadele edilmektedir. Bu amaçla havzadaki çiftçilere gelir artırıcı faaliyetler sunulmaktadır. Çünkü yoksulluk ile doğal kaynak tahribatı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yoksulluk arttıkça doğal kaynaklara yönelik baskı da artmaktadır. Tahribat arttıkça da yoksulluk artmakta ve bu kısır döngü devam etmektedir. 32

33 DOĞU ANADOLU SU HAVZALARI REHABİLİTASYON PROJESİ 33

34 Proje Uygulama Yılları Proje; Dünya Bankası ile Hükümetimiz arasında 25 Mart 1993 tarihinde imzalanmış ve uygulanmasına aynı yıl içersinde başlanmıştır. Proje 2001 yılında sona ermiştir. 34

35 Proje Bütçesi Proje Bütçesi Dış Para 77 Milyon USD İç Para 33 Milyon USD 110 Milyon USD 35

36 Bütçenin Kuruluşlara Dağılımı 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 AGM TÜGEM KHGM dış kredi iç para toplam 36

37 Proje Uygulayıcısı Kurumlar Koordinatör: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü KHGM TÜGEM ORKÖY 37

38 Proje illeri Proje; 1993 te Orta Fırat havzasında bulunan Elazığ, Malatya ve Adıyaman İllerinde başlamıştır yılından itibaren Adana, K. Maraş ve Sivas illeri; 1999 yılından itibaren de Isparta, Antalya, Mersin, Gaziantep ve Ş. Urfa illeri dahil edilmiştir. Toplamda il sayısı 11, mikro-havza sayısı da 88 dir. 38

39 PROJENİN AMACI Havzadaki doğal kaynak aşınmasını kabul edilebilir seviyeye indirmek, Havzada yaşayan köylünün gelir seviyesini arttırmak, Doğal kaynakların doğru kullanımına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, 39

40 PROJENİN İLK LERİ Bu proje ile ilk defa ; Kurumlar aynı havzada çalışma yapmaktadırlar Çalışmalara, yöre köylüsü, planlamadan uygulama sonucuna kadar aktif olarak katılmakta ve yatırımlara maddi katkı sağlamaktadır. 40

41 PLANLAMA AŞAMASINDA YÖRE HALKININ ROLÜ Katılımcı mikrohavza planlamasında uygulanacak planı önce yerel halk kabul etmekte sonra teknik projelendirme ve uygulama aşamasına geçilmektedir. Planlama aşamasında çiftçi ve köylü katılımı daima; - Problemlerin birlikte tespit edilmesi - Problemlerin birlikte tartışılması - Saptanan problemlerin birlikte çözülmesi sırasıyla gerçekleşmektedir. Köy halkı ile toplantılar düzenlenir. Problemlerini anlatmaları istenir, öncelik sırasına konur 41

42 PROJENİN FAALİYET GRUPLARI Rehabilitasyon faaliyetleri: Erozyon kontrolu, ağaçlandırma ve bozuk ormanların iyileştirilmesi Mera Islahı: Meraların ıslahı ve alt yapının geliştirilmesi Nadas azaltma çalışmaları Kıyı koruması Tarımsal teras tesisi Oyuntuda ve meyilli marjinal alanlarda korumalı bağbahçe tesisi Yabani ağaç aşılamaları 42

43 Gelir artırıcı faaliyetler: Agronomik paket uygulamaları: Tarla bitkilerinin yetiştirilme tekniği uygulamaları. Suluda meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık, Tarla kenarı ağaçlandırması, Suluda yem bitkisi üretimi, Arıcılık, Hayvancılığın iyileştirilmesi, Küçük ölçekte sulamalar, Mera yönetiminin geliştirilmesi. Demostrasyonlar 43

44 Proje bilgileri Mikro havzaların sayısı:...88 Mikro havzaların toplam alanı: Ha. Toplam uygulama alanı Ha. Toplam maliyet : $ Köylerin sayısı : Nüfus :

45 Yapılan çalışmalar (1) AGM ha. toprak muhafaza ağaçlandırması ha. mera ıslahı 81 ha. galeri ağaçlandırması ha. meşe rehabilitasyonu ha. sedir rehabilitasyonu 45

46 Yapılan çalışmalar(2) TÜGEM ha agronomik paket uygulaması, ha. nadas azaltma, ha. demonstrasyon çalışması adet antep fıstığı aşılaması, adet tarla kenarına fidan dikimi, ha. suluda yem üretimi, ha. bağ bahçe tesisi, adet arı kovanı dağıtımı 46

47 Yapılan çalışmalar (3) KHGM m sulama kanalı, adet sulama havuzu, ha. tarımsal teras inşaatı ha. arazinin sulamaya açılması 47

48 ANADOLU SU HAVZALARI REHABİLİTASYON PROJESİ 48

49 49

50 Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi Proje : Karadeniz ve Akdeniz e sularını boşaltan Kızılırmak, Yeşilırmak ve Seyhan nehirlerinin su toplama havzalarında seçilen 28 yukarı mikrohavzada doğal kaynak rehabilitasyonu ve kırsal fakirliğin azaltılmasını, aşağı havzalarda ise tarımsal ve hayvansal kaynaklı su kirliliğinin azaltılması ve izlenmesi çalışmalarını kapsar. 50

51 Uygulayıcı Kurumlar (Merkez) BAKANLIK ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI(MEF) TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI(MAR A) GENEL MÜDÜRLÜKLER Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü(AGM) Orman Genel Müdürlüğü(OGM) Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü(ORKÖY) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü(ÇYGM) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü(TÜGEM) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü(KKGM) 51

52 Uygulayıcı Kurumlar İl Düzeyinde İLGİLİ BİRİMLER İl Çevre ve Orman Müdürlükleri(AGM,ORKÖY,ÇYGM) Orman İşletme Müd.(OGM) Tarım İl Müdürlükleri İl Özel İdare Müdürlükleri PROJE İÇİNDEKİ İLGİLİ KURUMLAR Belediyeler, Muhtarlıklar Kooperatifler ve Birlikler 52

53 Uygulama İlleri (1) NO İLİ HAVZA REHABİLİTASYONU VE 1 SAMSU N 2 AMASY A TARIMSAL KİRLİLİK 2 Mikrohavza da;(ilyaslı, Yörükler) -Büyükbaş hayvan atık yönetimi, depolama ve uygulama tesisleri -Besin Yönetimi -Su kirliliğinin ölçülmesi ve izlenmesi 2 Mikrohavza da; (Ezinepazarı, Büyükkızılca) Büyükbaş hayvan atık yönetimi, depolama ve uygulama tesisleri -Besin Yönetimi -Su kirliliğinin ölçülmesi ve izlenmesi 5 Mikrohavza da; -Havza rehabilitasyonu ve kırsal fakirliğin azaltılması 3 TOKAT 2 Mikrohavza da; (üzümören, Turhal) Büyükbaş hayvan atık yönetimi,depolama ve uygulama tesisleri -Besin Yönetimi -Su kirliliğinin ölçülmesi ve izlenmesi 5 Mikrohavza da; 53

54 Uygulama İlleri (2) NO İLİ HAVZA REHABİLİTASYONU VE TARIMSAL KİRLİLİK 4 ÇORUM 2 Mikrohavza da;(derinçay, Arifegazili) -Besin Yönetimi, Kümes atık yönetimi -Su kirliliğinin ölçülmesi ve izlenmesi 7 Mikrohavza da; -Havza rehabilitasyonu ve kırsal fakirliğin azaltılması 5 SIVAS 5 Mikrohavza da; -Havza rehabilitasyonu ve kırsal fakirliğin azaltılması 6 KAYSERİ 6 Mikrohavza da; -Havza rehabilitasyonu ve kırsal fakirliğin azaltılması 54

55 Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi KÜRESEL AMAÇ: Karadeniz e boşalan su havzalarında besin maddeleri ve öteki tarımsal kirleticilerin yüzey ve yer altı sularına boşaltılmasını azaltacak tarımsal uygulamaların başlatılmasıdır. Proje; uzun vadede Türkiye ve Karadeniz in yüzey ve yer altı sularına azot, fosfor ve öteki tarımsal kirleticilerin boşaltılmasını azaltacak iyileştirilmiş gübre ve besin maddesi yönetim uygulamaları yanı sıra organik çiftçiliğin başlatılmasına yardımcı olacaktır. 55

56 Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi Proje ; sürdürülebilir bir doğal kaynak yönetimi için devletin ilgili tüm birimleri ile yerel halkın katılımını hedefleyen katılımcı bir projedir. Doğal kaynak yönetimi ile ilgili sorumluluk yüklenmiş ve bu yönetimden etkilenen, talep ve beklentisi olan tüm toplum kesimleri ve ilgili grupların; karar verme, planlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve denetimi de dahil olmak üzere yönetimin her safhasında yer almaktadır. 56

57 Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesinin Politikaları -Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Yönetimi -Gelir Getirici Faaliyetler İle Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Yönetimi Faaliyetlerinin Entegrasyonu -İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi -Sürüdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik 57

58 PROJE BİRİMLERİ MERKEZİ DÜZEYDE 1-Proje Yönetim Grubu(PMG) 2-Her Bakanlığın Proje Yönetim Birimleri(PMU) İL DÜZEYİNDE 1-İl Proje Yönetim Ekipleri 2-Küçük Su toplama Havzası Uygulama Ekipleri 58

59 59

60 TOPLAM BÜTÇENİN FİNANSMAN DAĞILIMI(Kredi+Hibe) Dünya Bankası Milyon $ Kredi Hibe Toplam , Hükümet Katılımcı TOPLAM

61 Bütçenin Kurumlara Dağılımı Kurum Dünya Hükümet Katılımcı Toplam Bankası AGM-OGM İL ÖZEL İD TÜGEM ORKÖY Harçlar TOPLAM ÇYGM KKGM TOPLAM GENEL TOPLAM

62 Kredi Bütçesinin Kategorilere Göre Dağılımı(milyon $) Kategoriler Dünya Bankası Hükümet Çiftçi-Köylü Toplam Tarımsal Girdi ve yatırımlar Mal ve Ekipmanlar İnşaat İşleri Danışmanlık Hizmetleri Eğitim İşletme Giderleri Toplam Proje Maliyeti Banka İşlem Harcı Genel Toplam

63 Hibe Bütçesinin Kategorilere Göre Dağılımı(milyon $) Kategoriler GEF Hükümet Belediy e Çiftçi-Köylü Toplam İnşaat İşleri Mallar Teknik Danışmanlık ve Eğitim Hizmet Sözleşmeleri İşletme Giderleri Toplam Proje Maliyeti

64 KURUMLARIN PLANLANAN FAALİYET MİKTARLARI KURUMLAR PLANLANAN UYGULAMA ALANI (Ha.) AGM OGM TOPLAM TÜGEM KHGM(il özel idare) GENEL TOPLAM ORKÖY 430 Ünite 64

65 ORMANCILIK FAALİYETLERİNİN MİKTARI AGM-OGM Toprak Muhafaza Ağaçlandırılması Ha Çıplak, Zayıf,Aşınmış Top. Kor. Ve Geliştirlmesi Ha Galeri Ağaçlandırması Ha. 37 Orman İçi Mera Yönetiminin Planlanması Ha Orman İçi Mera Rehabilitasyonu ve Yönetimi Ha Meşe Rehabilitasyonu Ha Kapalı Koru Ormanlarında Rehabilitasyon Ha. 807 Odun Dışı Or. Ür. Envanteri ve Planlaması Ha. 400 Katılımcı Ağaçlandırma Ha. 710 TOPLAM Ha

66 TARIMSAL FAALİYETLERİN MİKTARI (TÜGEM) Nadas Azaltma Ha Marjinal Tarım Alanlarının Doğru Kullanımı Ha. 509 Çevre Dostu Tarım Teknikleri Ha. 155 Demonstrasyonlar Ünite 39 Mera Alanlarında Rehabilitasyon Faaliyetleri Ha Kuru Alanlarda Bağ Bahçe Tesisi Ha. 539 Sulu Alanlarda Bahçe Tesisi Ha. 751 Sulu Alanlarda Yem Bitkisi Üretimi Ha. 596 Sebze Üretimi Ha. 199 Orman Dışı Yabani Ağaç Aşılaması Ad. 97 Tarla Kenarı Ağaçlandırması Ha. 90 Basit Tarımsal İşleme Teknikleri Ünite 14 Arıcılık Ünite

67 ORKÖY FAALİYETLERİN MİKTARI SÜT SIĞIRCILIĞI SÜT KOYUNCULUĞU ÜNİTE 168 ÜNİTE 169 TATLI SU BALIKÇILIĞI HAVUZ 10 SERACILIK ÜNİTE 80 67

68 İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ (MÜLGA KÖY HİZMETLERİ GN.MÜD.) FAALİYETLERİNİN MİKTARI Faaliyet Çeşidi Birimi Miktarı Küçük Sulama Ha Tarımsal Teras Ha. 495 Dere Islahı Ha. 57 GENEL TOPLAM

69 Bileşenlerine göre Proje Faaliyetleri (1) I Bozulmuş Doğal Kaynakların Rehabilitasyonu a)-rehabilitasyon 1- Ormanlık alan (TMA, Çıplak, zayıf, Galeri Ağ. Meşe reh., 1 kapalı koru orman. Reh, katılımcı vs) 2- Mera alanı (orman içi ve orman dışı mera al.reh.) 3- Tarım alanı (Nadas azaltma, Marjinal tarım alan. doğru kul., dere kenarı ağaç.) 4-Çevre dostu tarımsal uygulamalar 1.Gübre yönetimi ( hayvansal atıkların depolanması vs.) 2.Besin maddesi yönetimi (topraktaki N, P, K miktarını tespit ederek daha rasyonel gübre kullanılmasının sağlanması) 3.Organik tarım (organik tarımın desteklenmesi) 4.Su ve toprak kalitesinin izlenmesi (hayvansal atıkların yönetimi ile toprak ve su kalitesindeki artışın gözlenmesidir) 69

70 Bileşenlerine göre Proje Faaliyetleri (2) II Gelir Getirici Faaliyetler a) Küçük ölçekli sulama (bir ya da daha fazla su kaynağının geliştirilmesini, sulama alanına taşınması ve tarlalara dağıtılmasını içerir) b) Tarımsal teras (yüzey akışını tutarak alandaki fazla suyun uzaklaştırılması, böylece erozyonun önlenerek dik arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesi) c) Ürün çeşidinin arttırılması, geliştirilmesi (kuru ve sulu alanda meyve üretimi, sebze üretimi, arıcılık vs) d) Hayvancılığın, seracılığın ve balıkçılığın geliştirilmesi (süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, tatlı su balıkçılığı ve seracılık) 70

71 Bileşenlerine Göre Proje Faaliyetleri (3) III Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları Eğitimler ; doğal kaynakların korunması, tarımdaki verimliliğin artırılması, çiftçilerin inorganik gübre ve pestisit kullanımı ve organik tarım teknikleri konularında olacaktır. IV AB Standartlarına Uyumlaştırma Çalışmaları Proje ; tehlikeli atıklar ve nitrat direktifi, iyi tarımsal uygulamalar kodu ve organik tarım için destek sağlanması 71

72 Bileşenlerine Göre Proje Faaliyetleri (4) V-Proje Yönetim ve Destek Hizmetleri Proje yönetimi (teknik, mali v.s destek sağlanması) Destek hizmetleri (proje yöneticileri, teknik personel ve çiftçiler için eğitim) İzleme-değerlendirme sistemi Uygulamalı araştırma ve teknolojinin yaygınlaştırılması için fon ( toprak, su, mahsul, doğal kaynak yönetimi, tarımsal kirlilik, hayvancılık ve ormancılık konularında araştırmaları finanse edecektir.) 72

73 İÖİ FAALİYETLERİ 73

74 KKGM İLE ÇYGM FAALİYETLERİ Faaliyetler Birim Miktar Merkezi Depo adet 3 Piazometre 4'lü set 2 Küçük Çiftçlik Deposu adet 110 Hanehalkı Deposu adet 194 Büyük Çiftlik Deposu depo 6 Traktör adet 11 Loader adet 3 Gübre Dağıtıcısı adet 6 Trailer adet 5 Vakum Tankeri adet 8 Gübre Analizi test 75 Toprak Analizi (TCA) test Toprak Analizi (Bafra) test Toprak Örnekleri adet 8 Diğer 74

75 KKGM FAALİYETLERİ 75

76 Hane Tipi Atık Deposu

77 Hane Tipi Sıvı Atık Deposu

78 Yükleyici

79

80 KARIŞTIRICI

81 Merkezi Tip Sıvı Atık Deposu

82 Katı Atık Püskürtücü

83 Vakum Tankeri

84 Decreasing agricultural, husbandry and water pollution at lower parts of watershed

85 Manure Management Central-type liquid manure store Liquid manure Spreading of Liquid manure into the soil

86

87 PROJEDEN BEKLENEN FAYDALAR (1) Doğal kaynak rehabilitasyonu ve kırsal fakirliğin azaltılması çalışmaları ile elde edilecek faydalar Havzada; Mevcut ormanların ve meraların korunması Bozulmuş orman ve meraların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi Erozyonun, sel ve taşkınların önlenmesi Tarımsal sistemlerin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi İlave istihdam oluşturulması ve fakirliğin azaltılması Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi 87

88 PROJEDEN BEKLENEN FAYDALAR (2) Tarımsal ve hayvansal kaynaklı su kirliliğinin azaltılması ve izlenmesi çalışmaları ile elde edilecek faydalar; Yer altı ve yerüstü sularının kalitesinde artış Büyük nehirlere ve Karadeniz e besin maddeleri boşalımında azalma Suya boşaltım konusunda çevre mevzuatına uyum kabiliyeti Nitrat izleme konusunda AB şartlarına ve iyi tarımsal uygulama kurallarına uyma kabiliyeti İlave istihdam oluşturulması ve fakirliğin azaltılması Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi 88

89 Bozulmuş Bir havza Rehabilite Edilen Havza 89

90 ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

91 Çoruh Nehri Havzası Koordinatörlüğünü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü nün yaptığı projenin finansman desteği Türkiye Cumhuriyeti ve Japon JICA tarafından sağlanmaktadır. Proje yaklaşık 2 milyon hektarı kapsamaktadır. Proje entegre bir proje olup, Artvin, Bayburt ve Erzurum illerini kapsamaktadır. Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi (ÇOB/ TKİB / DB) Toplam yüzölçümü: 2 milyon ha Orman alanı: 0.44 milyon ha Toplam nüfus: 430,000 Orman köyleri nüf.: 160,000 91

92 Proje özeti Period 8 yıl ( dönemi olarak varsayılmıştır) Kapsanan İller ve İlçeler Bayburt (Bayburt merkez) Erzurum (İspir; Uzundere; Olur; Şenkaya; Tortum; Oltu; Narman) Artvin (Yusufeli; Şavşat) İlgili kuruluşlar ÇOB (AGM; OGM; ORKÖY; DKMPG; DSİ) TKB (TÜGEM) İl Özel İdaresi (Bayburt; Erzurum; Artvin) Potentiyel hedef MH lar Toplam 604,301 hektar alana sahip 18 MH. 18 MH daki hedef köyler 242 köy (154 orman köyü ile 88 normal köy) Kırsal nüfus : 55,119 (2007, tahmini) Proje bütçesi (milyon TL) Hükümet Faydalanıcı JBIC Toplam Taban maliyet içinde payı (%) Uygulamalar A. Rehabilitasyon işleri 5,8 0,0 37,7 43,5 62,9 B. Yaşamın geliştirilmesi 0,0 7,3 16,0 23,3 33,6 C. Kapasite geliştirme 0,0 0,0 2,4 2,4 3,5 Taban maliyet 5,8 7,3 56,1 69,2 100,0 Fiyat Artışı 3,8 4,8 34,0 42,7 Fiziki beklenmedik giderler 0,5 0,6 4,5 5,6 Danışmanlık hizmetleri 1,0 0,0 13,3 14,3 İdari giderler 4,0 0,0 0,0 3,2 KDV 20,0 0,0 0,0 17,8 Yapım dönemi faizleri 6,2 0,0 0,0 6,2 Toplam 41,3 12,7 108,0 159,1 Toplam içinde payı (%) 25,5 7,8 66,7 100,0 Katkılar HÜKÜMET Katkısı: - Bozuk orman rehabilitasyon giderlerinin % 75 i (OGM); - PUB destek personeli. - İdari giderler, KDV, uygulama dönemi faizleri. Yararlanıcıların Katkısı: - Gelir artırıcı faaliyetlerde işçilik katkısı. JBIC katkısı: - Diğer giderler. 92

93 Amaçlar ve Faaliyetler Projenin Ana Amacı Çoruh Nehri havzasında doğal çevrenin korunmasına ve yoksulluğun azaltılmasına, bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının entegre rehabilitasyonu, sürdürülebilir yönetimi ve yerel halkın yaşamının farklı gelir artırıcı faaliyetlerle geliştirilmesi suretiyle katkı sağlamak. Alt-proje A. Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu, sürdürülebilir yönetimi A.1 Erozyon kontrolü ve doğal afetlerin önlenmesi A.2 Mera ıslahı sürdürülebilir yönetimi A.3 Çok mikro-havzaya hizmet eden doğal kaynak geliştirme çalışmaları Alt-proje B. Köylülerin yaşamının/geçiminin iyileştirilmesi B.1 Küçük ölçekli sulama altyapısı geliştirme B.2 Gelir getirici faaliyetler B.3 Odun tüketiminde tasarruf sağlayıcı uygulamalar B.4 Çok mikro-havzaya hizmet sağlayan pazarlama desteği Alt-proje C. Kapasite geliştirme C.1 Doğal afetlerin önlenmesi C.2 Entegre ve katılımcı yaklaşımla havza rehabilitasyonu C.3 Uygulayıcı kuruşların elemanlarının teknik eğitimi C.4 Yerel toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesi Destek Danışmanlık hizmetleri S.1 Proje Yönetim Birimi nin desteklenmesi S.2 Ayrıntılı MH planlaması ve tasarımı S.3 İzleme ve değerlendirme sistemi 93

94 Yükselti: 550-3,397m Topoğrafya: Genellikle çok sarp. İklim: Sert ve üretim için uygun değil, genellikle kış döneminde çok düşük ısı ve yoğun kar yağışı. Toplam alan : 2 milyon ha Arazi kullanımı (2001) : - Orman No. 94 alanı= % 22( =0.44 milyon ha) - Ağaçlık ve çalılık alan = % 2 - Mera ve otlak alanı = % 46 - Tarım alanı % 14; - Diğer % 6. Ormanlarda yıllık % 9 luk azalma. Toprak erozyon sınıfları (havza alanı %): Sınıf 1 = 4%; Sınıf 2 = 25%; Sınıf 3 = 51%; Sınıf 4 = 20%. Çoruh nehri sisteminde yüzen sediment miktarı: Ortalama = 179 ton/km2/yıl Değişim = ton/km2/yıl 20 den fazla HES projesi planlanmıştır Kırsal nüfus (2007) = 186,980 (515 orman köyü ve 317 normal köylere dağılmıştır). Yıllık nüfus artışı: - % 2.4 ( ) ve % -5.0 ( ) Dış göç ve yaşlanma hızlanmıştır. 3 ilde yol koşulları: Yol yoğunluğu = 3.16 m/ha (< ülke ortalaması 3.74 m/ha) Asfalt kaplama oranı= 5.7% (< % 47.5 ülke ortalaması) 3 ilde ortalama fert başına milli gelir (2001): = ülke ortalamasının % 57 si (1,226 US$). 3 ilde istihdam yapısı (2000): = istihdamın % 66 sı tarım sektöründedir. Doğal kaynakların tahribatına yol açan küçük ölçekli geleneksel hayvancılık ve tarım ana geçim kaynaklarıdır. 94

95 Potansiyel hedef Mikro-havzalar: 63 MH arasından seçilen 18 MH YÜKSEK öncelikli MH lar ORTA öncelikli MH lar DÜŞÜK öncelikli MH lar Altları çizilen 12 MH Proje Uygulama Planı için seçilmiştir. Ispir north (UC-17) Ispir (UC-14) Bıçakçılar (MC- 06) Barhal (MC-05) Yusufeli (MC- 03) Veliköy (BT-03) Şavşat (BT-04) Olur merkez (OL-11) Olur batı (OL-12) Şenkaya (OL-07) Taht (UC-11) Masat (UC- 03) Tortum kuzey (TR-04) Uzundere (TR-06) Tortum orta (TR-03) Tortum güney(tr-02) Oltu (OL-04) Narman (OL-02) 95

96 MH Sıralama Kriterleri Faktörler 1 Anahtar kurumlar tarafından belirlenen öncelikler Görüşme 2 Doğal kaynaklardaki bozulmanın ciddiyeti (orman, toprak, bio-çeşitlilik) ve neticesindeki doğal afetler Saha incelemesi ve görüşme 3 Yapılacak çalışmaların potansiyeli (başarı şansı) Saha incelemesi Karar verme yöntemi ve sınıfı Çok önerilen Önerilen Önerilmeyen Çok ciddi Ciddi Orta veya Az Yüksek Orta Düşük 4 Ulaşılabilirlik 5 Aktif işgücünün kullanılabilmesi İlçe merkezine kaç saat olduğu Nüfus sayımı verileri ve görüşme Kolay Zor Kullanılabilir Kullanılamaz 6 Yoksulluk düzeyi 7 Gelir arttırma potansiyeli 8 Toplumların birliği Görüşme Nüfus sayımı verileri ve görüşme Saha incelemesi ve görüşme Çok yoksul Orta Diğerlerinden iyi Yüksek Orta Düşük İyi İyi değil 9 HES projelerine olumlu etki Evet / Hayır Toplanan bilgiler 10 Çakışan projelerin olmaması Evet / Hayır 96

97 MH lerin Karakteristikleri Yüksek Öncelikli MHlar İspir Uzundere Oltu Olur merkez Yusufeli İl Erzurum Erzurum Erzurum Erzurum Artvin Sınıflandırılmış IV III VI III II Alt-toplam MH alanı (he) 31,934 31,240 38,603 46,179 32, ,149 Orman köyleri (sayı ve nüfus) Normal köyler (sayııve nüfus) 1,824 2,704 3,249 2,792 3,804 14,372 Orta Öncelikli MHlar Masat Veliköy Bıçakcılar Ispir north Şenkaya Tortum n. Sub-total İl Bayburt Artvin Artvin Eruzurum Erzurum Erzurum Sımıflandırılmış Grup V II II II II III MH alanıı(he) 21,873 40,485 26,176 38,785 45,638 38, ,505 Orman köyleri (sayı ve nüfus) Normal köyler (sayı ve nüfus) 1,939 4,037 1,778 1,867 2,093 9,620 21,333 Düşük Öncelikli MHlar Taht Tortum s. Tortum m. Olur west Narman Şavşat Barhal Sub-total İl Bayburt Erzurum Erzurum Erzurum Erzurum Artvin Artvin Sınıflandırılmış Grup V IV VI VI VI I II MH alanı (he) 28,316 34,858 29,090 37,312 40,775 18,518 23, ,647 Orman köyleri (sayı ve nüfus) Normal köyler (sayı ve nüfus) 3,040 1,450 4,383 2,603 4,164 1,964 1,811 19,414 Ortalama 11 MH 35,600 ha; 12 to 13 köy; 3,250 kişi Bayburt ilindeki Taht MH da çalışılmıştır. 97

98 Alt proje faaliyetleri listesi (1) A A. Doğal kaynakların rehabilitasyonu Kurum A.1 A.1.1 A A A.1.2 A A A Erozyon kontrolü ve doğal afetlerden korunma Bitki örtüsünü geliştirme (biyolojik tedbirler) Toprak koruma (yamaç ıslahı ve oyuntu tahkimi) A Tesis ; A Bakım Bozuk orman rehabilitasyonu A Tesis ; A Bakım Mühendislik yapıları Sel ve nehir sedimantasyonu kontrol çalışmaları Harçlı Islah Sekisi Nehir kenarı tahkimi AGM OGM (75%), AGM (25%) A Çığ kontrolü çalışmaları AGM A.2 Mera rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi A.2.1 Orman içi meraların rehabilitasyonu AGM A.2.2 Orman dışı meraların rehabilitasyonu TÜGEM A.3 Çoklu MH için doğal kaynak geliştirme hizmeti A.3.1 Orman fidanlık tesislerinin geliştirilmesi A Bayburt orman fidanlığı ; AGM A Artvin orman fidanlıkları A.3.2 Ekosistem tabanlı çok fonksiyonlu orman yönetimi planlaması OGM A.3.3 Koruma alanları yönetimi planlaması A Milli parklar yönetim planı Yaban hayatı geliştirme alanları yönetim DKMPG A planı A.3.4. Odun dışı orman ürünleri sürdürülebilir faydalanmasının planlaması OGM DSİ B Köylülerin yaşamlarının iyileştirilmesi Kurum B.1 Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi B.1.1 B.1.2 B.1.3 Çiftlik havuzu Küçük toprak rezervuarı Boru hattı B (φ250mm) ; B (φ300mm) ; B (φ400mm) B.1.4 Kanal rehabilitasyonu B (30x25cm) ; B (38x25cm) ; B (51x34cm) ; B (30x40cm) B.1.5 Damla sulama B.2 Gelir getirici faaliyetler B.2.1 Hayvancılığın geliştirilmesi (Yem üretimi; Hayvan barınaklarının iyileştirilmesi) B.2.2 Tarımsal kalkınma (Bahçelerin iyileştirilmesi; Seracılığın teşviki; Demonstrasyon çiftliği) B.2.3 Tarım dışı gelir arttırıcı faaliyetler (Arıcılık; Belirlenmeyen faaliyetler) B.3 Odun tüketiminin azaltılmasına yönelik faaliyetler B.3.1 Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri B.3.2 Isı etken soba B.3.3 Pilot mini-hidroelektrik sistemi B.4 Çoklu MHler için pazarlama yardımı İÖİ ler TÜGEM TÜGEM, ORKÖY ORKÖY ORKÖY B.4.1 Pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları TÜGEM 98

99 Alt proje faaliyetleri listesi (2) C Kapasite geliştirme Kurum C.1 Doğal afetlerin önlenmesi C.1.1 Saha seçimi, arazi keşfi ve veri tabanı kontrolü konularında eğitim C.2 Havza rehabilitasyonunda entegre ve katılımcı yaklaşım C.2.1 Katılımcı ve entegre havza planlama ve uygulamaları eğitimi AGM C.2.2 Doğu Anadolu ve Anadolu Su Havzası Rehabilitasyonu Proje PMIU sahalarına geziler C.2.3 Çalıştaylar C.3 Uygulayıcı kurumların personelinin teknik eğitimi PMIU C.3.1 Alt proje ve uygulamalarıyla bağlantılı uygulama eğitimleri C Toprak muhafaza, bozuk orman rehabilitasyonu, mera ıslahı, sosyoekonomik ve çevresel etkiler AGM C Bozuk MH lerde orman ekosistemine özellikle özen gösterilerek çoklu kullanım orman yönetimi planlaması ve OGM uygulamaları C Odun dışı orman ürünü kaynaklarının muhafaza ve sürdürülebilir kullanımı OGM C Korunan alanların planlanması ve yönetimi (envanter, tür habitatı yönetimi, restorasyon, eko-turizm, yerel toplulukların DKMPG katılımı, vb.) C Yaşamın/geçimin iyileştirilmesi stratejileri, programları ve uygulamaları ORKÖY C DSİ personelinin eğitilmesi DSİ C TKİB personelinin eğitilmesi TÜGEM C.3.2 Seçilen personelin yurtdışında kısa süreli eğitimi C Karar vericiler ve kilit proje personeli için yurtdışındaki başarılı proje sahalarına teknik çalışma gezileri C Proje uygulama personeli için kısa süreli yurtdışında eğitim C ÇOB nin seçilen personeli için kısa süreli yurtdışında eğitim PMIU C TKİB nin seçilen personeli için kısa süreli yurtdışında eğitim Yurtdışı eğitimlere katılacak potansiyel personel için yoğun C yabancı dil eğitimi C.4 Yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi PMIU S Danışmanlık hizmeti Kurum S.1 S.2 S.3 S.3.1 S.3.2 Proje Yönetim Birimine Destek Ayrıntılı MH planlama ve tasarımı İzleme ve değerlendirme sistemi İ&D sisteminin metodolojisi, işletilmesi, kalite kontrolü ve geri beslemesi için uzmanlık hizmeti (saha örneklemesi ve laboratuar analizi dahil) Saha ölçümü ve değerlendirme işleri için ekipman ve tesisat Bilgisayarlı veritabanı ve S.3.3 CBS oluşturulması (yazılım temini dahil) Uygulayıcı kurum personelinin CBS tabanlı S.3.4 izleme ve değerlendirme konusunda eğitilmesi S.3.5 Başlangıç noktası anketi 99 PMIU PMIU PYB

100 Temel Faaliyetlerin Miktarları Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi Toprak muhafaza: ha alanda Tesis, ha alanda Bakım Bozuk orman rehabilitasyonu: 14,300 ha alanda Tesis, 8,233 ha alanda Bakım Meraların (orman içi/orman dışı) rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi: 16,000 ha alanda uygulama Rehabilitasyon işlerinden doğan istihdam: 685,915 işçi-gün Köylülerin yaşamının iyileştirilmesi 3,356 ha tarım alanı barınak ve yeterli sulama suyundan faydalanacak 4,135 ha artmalı ekim alanlarında yem bitkisi üretimi 893 geleneksel barınağın durumu iyileştirilecek 302 ha alanda meyve bahçeleri tesis edilip düzgün biçimde işletilecek Sebze üretimi için 207 adet sera tesis edilecek 806 arıcılık ünitesi kurulacak 400 hane güneş enerjisi ile su ısıtma sisteminden faydalanacak ve 10 yıl sonunda m3 (2,8 m 3 / yıl / hane) odun tasarruf edilmiş olacak 800 hane ısı etken sobadan faydalanacak ve 10 yıl sonunda 44,000m3 odun (5,5 m 3 / yıl / hane) tasarruf edilmiş olacak 100

101 ALINAN DERSLER (1) Katılımcı projelerde fiziksel hedefler tek amaç değildir. Proje düzenlenmesinde ve uygulanmasında devlet kuruluşları ile yerel örgütler ve halkın katılımı sürdürülebilirliğin temel şartıdır. Katılımcı kuruluşlar, taşraya hizmet götürmek için etkin bir şekilde işbirliği yapabilirler, Proje faaliyetleri, mülkiyetin kesinleştiği alanlarda gerçekleştirilmelidir, Projenin tasarımında ve uygulamasında yerel halkın geleneksel bilgileri ile kapasiteleri de dikkate alınmalıdır. 101

102 ALINAN DERSLER (2) Bu tür projelerin, sosyal değerlendirmelere, yayım ve tanıtım tekniklerine ve yaklaşımlarına ihtiyacı vardır, Proje planlama ve uygulama çalışmalarına tüm tarafların dahil edilmesi gereklidir, Eğitim zamanında ve uygun bir şekilde yapılmalıdır, Projenin tasarımında ve uygulanmasında yeterli zamanın ayrılmasına önem verilmelidir, Proje tasarımında tüm uzmanlıkların ve farklı disiplinlerin katılımları sağlanmalıdır, 102

103 ALINAN DERSLER (3) İzleme ve değerlendirmeler sürdürülebilir olmalı, sonuçlarla ilgili her türlü veriyi içermeli ve sadece uygulama süresinde değil, proje tamamlandıktan sonra da devam etmelidir, Proje uygulama sürecinde, alınması gereken çeşitli teknik hususlarında tartışılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 103

104 SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR HAVZA YÖNETİMİ İÇİN KURUMSAL BAZDA YENİ ÖRGÜTLENMELER GEREKLİDİR. Havzanın sürdürülebilir bir yönetime kavuşması için, kurumların havza bazında katılımcı anlayış içerisinde birlikte çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bunu gerçekleştirmek bugünkü yasal mevzuatla mümkün görülmemektedir. Bunun içinde yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. 104

105 DOĞAL KAYNAK TAHRİBATININ TEMELİNDE FAKİRLİK VARDIR. Türkiye de ekosistemin bozulması, ormanların azalması meraların tahribi ve buna bağlı olarak da erozyonun hızlanması, bir tek nedenle açıklanmayacak kadar çeşitli ve karmaşıktır. Bütün bu olumsuz etkilerin başında halkımızın ekonomik yapısının önemli bir rolü vardır. Ekosistem tahribatının temelinde fakirlik olduğu unutulmamalıdır. Doğal kaynak tahribatı, fakirliğin bir sonucu iken, fakirlik de doğal kaynak tahribatının bir sonucudur. 105

106 Erozyon kontrolu ve ağaçlandırma amaçlı ormancılık faaliyetlerinde teknik boyut kadar insan faktörü de çok önemlidir. Özellikle son yıllarda çevre ve doğal kaynakların başında gelen ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik faaliyetlerde teknik tedbirlerin yanında insan faktörünün dikkate alınacağı yönetim modelinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu süreçte sosyoekonomik boyut dikkate alınmadığı taktirde, çalışmaların yörede yaşayan toplumlar tarafından benimsenmediği, kabul edilmediği, hatta yapılan yatırımların sürdürülebilirliğinin tehlikeye düştüğü görülmektedir. 106

107 Artık görülmüştür ki doğal kaynak aşınmasının azaltılmasında olmazsa olmaz koşul şunlardır: -Havza bazında planlama ve uygulama, -Entegre ve katılımcı yaklaşım, -Gelir artırıcı yatırımlarla kırsal fakirliğin azaltılması, -Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıdır. Bu şekilde bir çalışma şu anda dış kaynaklı bir proje ile mümkün görülmektedir. Çünkü erozyonun çözümüne dönük mevcut kanunlarımız entegre ve havza bazında çalışmayı öngörmemektedir. Ayrıca erozyonun havzalarda makul seviyeye indirilmesi, doğal kaynakların korunması ve ormanların iyileştirilmesi havza bazında, katılımcı yaklaşım metodları, havza amenajman teknikleri ve daha kapsamlı köylü ve teknik eleman eğitimi ile birlikte çözülecektir. 107

108 EROZYON KONTROLUNDA ALINAN ÖNLEMLER İdari Önlemler Kültürel Önlemler Mekanik Önlemler

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 EKİM AYI ÇALIŞMA RAPORU (PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) KASIM 2012 Ankara

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr İSTANBUL- NİSAN 2013 TAŞKIN VE SEL KORUMADA YUKARI HAVZADA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN

Detaylı

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 215 TUB Çalışma Raporu 1. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdere Mikrohavzasında 5,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için 28. TL ve Sipini Mikrohavzasında 24,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PERFORMANS İZLEME GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PERFORMANS İZLEME GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PERFORMANS İZLEME GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU Anadolu Havzası Rehabilitasyon Projesi hazırlıkları yılında başlamış, 4 Ekim 4 tarihinde Dünya Bankası ile

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran 2014-17 Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Yönetici özeti 3 3. Dönem içerisinde

Detaylı

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması 1.Giriş...2 1.1 Fizibilite Çalışmasının Hedef ve Kapsamı... 1.3 Fizibilite çalışmasının yaklaşımı...3 Projenin Geçmişi...4 Proje Gerekçesi...4 Proje alanı ve uygulama yerleri...5 Teknik analiz ve tasarım...5

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

(4) Proje Değerlendirmesi 6.5.5 İspir Mikro-havzası (UC-14): IV Grup (1) Mikro havzanın özellikleri

(4) Proje Değerlendirmesi 6.5.5 İspir Mikro-havzası (UC-14): IV Grup (1) Mikro havzanın özellikleri (4) Proje Değerlendirmesi Proje değerlendirilmesinin sonuçları İç Karlılık Oranının (IKO) %7.1 olduğunu ve bu rakam projenin geçerli olduğunu göstermektedir.domates ve salatalık gibi ürünlerin desteklenmesi

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (NİSAN, MAYIS, HAZİRAN 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Temmuz 2013 Ankara

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

YUKARI HAVZA SEL KONTROLU EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI

YUKARI HAVZA SEL KONTROLU EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI YUKARI HAVZA SEL KONTROLU EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI SEL NEDİR? Sel; Şiddetli yağışların ardından yan derelerden gelen ve fazla miktarda katı ve iri materyal içeren büyük su kitlesidir. Isparta-Senirkent,

Detaylı

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu 1. MNHRP kapsamında Mikrohavza Planlamasına 2014 Yılı Ekim Ayında başlanan Elazığ Kovancılar ve Muş Yaygın Mikrohavza Planlarının İlk taslak değerlendirme toplantısı

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Karpelli Sedir Ekim Ağaçlandırması Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Rehabilitasyon çalışması da denilmektedir 2 Ağaçlandırma Çalışması-Mersin Karpelli Sedir ekimi ile kazanılan sahalar

Detaylı

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İspir Kuzey Mikrohavzası Plan Raporu KISALTMALAR

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İspir Kuzey Mikrohavzası Plan Raporu KISALTMALAR KISALTMALAR ADNKS : Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi BBHB : Büyükbaş Hayvan Birimi CBS : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇDP : Çevre Düzeni Planı ÇED : Çevresel Etki Değerlendirme DKMPGM : Doğa Koruma ve Milli

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇORUH NEHRİ KATILIMCI HAVZA REHABİLİTASYONU MASTER PLAN ÇALIŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇORUH NEHRİ KATILIMCI HAVZA REHABİLİTASYONU MASTER PLAN ÇALIŞMASI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ AJANSI (JICA) TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ÇEVERE VE ORMAN BAKANLIĞI (ÇOB) Sadece referans için TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇORUH NEHRİ KATILIMCI HAVZA REHABİLİTASYONU MASTER PLAN ÇALIŞMASI

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 KASIM AYI ÇALIŞMA RAPORU (PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) ARALIK 2012 Ankara

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2017 MART AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Nisan 2017 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GENEL...

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI II. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SUNUM

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

BÖLUM 4 ÇALIŞMA ALANINDA HAVZA YÖNETİMİ VE REHABİLİTASYONU İLE İLGİLİ PROBLEMLER KISITLAR VE POTANSİYELLER

BÖLUM 4 ÇALIŞMA ALANINDA HAVZA YÖNETİMİ VE REHABİLİTASYONU İLE İLGİLİ PROBLEMLER KISITLAR VE POTANSİYELLER BÖLUM 4 ÇALIŞMA ALANINDA HAVZA YÖNETİMİ VE REHABİLİTASYONU İLE İLGİLİ PROBLEMLER KISITLAR VE POTANSİYELLER BÖLUM 4 ÇALIŞMA ALANINDA HAVZA YÖNETİMİ VE REHABİLİTASYONU İLE İLGİLİ PROBLEMLER KISITLAR VE POTANSİYELLER

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Büyükçay Mikrohavzası nda Sarıkamış Köy Tüzel Kişiliği ne ait ceviz türleriyle yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma sahası sulama havuzu ve damla sulama sistemi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

Dünya Bankası nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye Deneyimleri. Halil AGAH Ankara, 2012

Dünya Bankası nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye Deneyimleri. Halil AGAH Ankara, 2012 Dünya Bankası nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye Deneyimleri Halil AGAH Ankara, 2012 1 DB nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı İÇERİK DB nın Kalkınma Yaklaşımı DB nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı Uygulamalardan

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Ülkemizde Tarımsal Ormancılık Çalışmaları Ülkemizde tarımsal ormancılık çalışmalarını anlayabilmek için ülkemiz topraklarının yetişme ortamı özellikleri

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti

Detaylı

HAVZA ÖLÇEĞĠNDEKĠ PROJELERĠN ÇEġĠTLERĠ VE AMAÇLARI

HAVZA ÖLÇEĞĠNDEKĠ PROJELERĠN ÇEġĠTLERĠ VE AMAÇLARI HAVZA ÖLÇEĞĠNDEKĠ PROJELERĠN ÇEġĠTLERĠ VE AMAÇLARI Ġsmail Küçükkaya Orman Yük. Müh 1. HAVZA UYGULAMA PROJELERĠNĠN ÇEġĠTLERĠ 1-1. Endüstriyel(Hızlı GeliĢen Tür) Ağaçlandırma Genellikle hızlı büyüyen iğne

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 1 TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TKDK; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak, 2007 yılında 5648 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA BÖLGE BAŞLAMA- FİNANSMAN PROJE ADI BÜTÇESİ NO MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADI BİTİŞ TARİHİ KAYNAĞI DURUMU 1 Amasya OBM Amasya Kazanasmazlar Konağı Ormancılık OKA + İl Özel

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Hanifi AVCI Genel Müdür www.cem.gov.tr 11-Ağustos-2014 ULUSAL HAVZA YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Ulusal Havza Yönetimi Strateji Belgesi 13.06.2014 tarihinde Yüksek Planlama

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Şenkaya Mikrohavzası Plan Raporu KISALTMALAR

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Şenkaya Mikrohavzası Plan Raporu KISALTMALAR KISALTMALAR ADNKS : Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi BBHB : Büyükbaş Hayvan Birimi CBS : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇDP : Çevre Düzeni Planı ÇED : Çevresel Etki Değerlendirme DKMPGM : Doğa Koruma ve Milli

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1. Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara

TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1. Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1 Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara Türkiye Tarımına Gıda Güvenliği Penceresinden Genel Bakış Prof. Dr. Hami Alpas Tarımda Gelişmeler 2015

Detaylı

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar- Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, MuĢ-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları, Prof.Dr. Ercan KAHYA, İTÜ Su Kaynakları Ders Notları, Prof. Dr. Recep YURTAL, Çukurova Üniversitesi Su Kaynakları Ders Notları, Yrd.Doç.Dr. Selim ŞENGÜL, Atatürk

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

DOĞAL KAYNAKLARIN SINIFLANDIRILMASI

DOĞAL KAYNAKLARIN SINIFLANDIRILMASI DOĞAL KAYNAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 1. TÜKENMEYEN DOĞAL KAYNAKLAR (Güneş Enerjisi, Rüzgarlar ve Okyanuslar vb.) 2. TÜKENEBİLEN DOĞAL KAYNAKLAR 2.1. Yenilenebilen Doğal Kaynaklar (Ormanlar, Otlaklar, Topraklar,

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy da insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Ekim 2013 Ankara

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ Hanifi AVCI Genel Müdür ġubat-2011 SEL AFETĠNĠN SEBEBĠ

Detaylı

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ SUNUM PLANI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kırsal Kalkınma Yatırımları 2. Genç Çiftçi Projesi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 ŞUBAT AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Mart 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI 1 2 YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI Yenilenebilir Enerji Nedir? Doğal süreç içerisinde kendini yenileyebilen enerji kaynaklarına, yenilenebilir

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı