CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASASI"

Transkript

1 CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim Fasıl 154 3/ / / / /1975 6/ / / / / / üncü 5 inci 1. Bu Yasa, Ceza (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda Esas Yasa olarak anılan Ceza Yasası ile birlikte okunur. 2. Esas Yasa, 4 üncü maddesindeki Ağır suç tefsiri kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni yorum konmak suretiyle değiştirilir: Ağır suç, Yasa ile ağır suç olduğu belirtilen hafif bir suç olduğu belirtilmemişse, sabıka kanıtlanmaksızın, üç yıl daha fazla hapislik cezası ile cezalandırılabilen bir suçu anlatır. 3. Esas Yasa, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki (1) inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: (1) Bu Yasa ve bir suç öngören başka herhangi bir Yasa, aşağıda gösterildiği üzere işlenen bütün suçlara uygulanır: (A) Cumhuriyet toprakları dahilinde; (B) Bir Kıbrıslı tarafından bir Kıbrıslı aleyhinde onunla ilgili olarak Egemen Üs Bölgelerinde; (C) Herhangi yabancı bir ülkede Cumhuriyet hizmetinde olduğu müddetçe bir Cumhuriyet yurttaşı tarafından; (D) Herhangi yabancı bir ülkede bir Cumhuriyet yurttaşı tarafından, suçun, Cumhuriyet dahilinde iki yıldan fazla hapis cezasını gerektirmesi, aynı zamanda suçu oluşturan fiil ihmalin yer aldığı ülke yasası ile cezayı gerektirmesi halinde; (E) Herhangi yabancı bir ülkede herhangi bir kişi tarafından, suçun (i) (ii) Hıyanet Cumhuriyet güvenliği Anayasal düzen aleyhinde işlenmiş bir suç; Korsanlık;

2 16 ncı (iii) Cumhuriyetin kağıt madeni paraları ile ilgili; (iv) Tehlikeli ilaçlarla yasa dışı muamele yapmakla ilgili; (v) Cumhuriyeti bağlayan herhangi bir Uluslararası Anlaşma ve Konvansiyon gereğince Cumhuriyet yasalarının uygulandığı, bir suç olması halinde. 4. Esas Yasa, 16 ncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 16 ncı madde konmak suretiyle değiştirilir: Zorlama 16. Taammüden katillik suçu dışında, tehditlerle bir fiil işlemeye zorlanan ve fiili işlediği sırada fiili işlemediği takdirde bu tehditlerin derhal öldürüleceği korkusuna makul olarak sebep olması halinde bir kişinin işlediği fiil suç sayılmaz; ancak fiili işleyen kişi, kendi rızası kendisine derhal öldürülmeden daha az bir zarar gelebileceği makul korkusu ile kendisini bu tür bir zorlamaya tabi tutan duruma sokmuş olmamalıdır. 26 ncı 5. Esas Yasa, 26 ncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 26 ncı madde konmak suretiyle değiştirilir: Ceza 26. Mahkemeler, aşağıdaki cezaları verebilirler: Türleri (A) Hapislik; (B) Para cezası; (C) Tazminat ödenmesi; (D) Sulh ve sükunu koruma ve iyi ahlak sahibi olmak için kefili kefilsiz bir kefalet verilmesi nakdi teminat yatırılması; (E) Gözetim altında bulundurma. 27 nci Kaldırılması 28 inci Kaldırılması 6. Esas Yasa, 27 nci maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir. 7. Esas Yasa, 28 inci maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir. 2

3 32 nci 33 üncü 35 inci 36 ncı Kaldırılması 8. Esas Yasa, 32 nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 32 nci madde konmak suretiyle değiştirilir: Sulh ve Sükunu Koruma İçin Kefalet 32. Mahkum olan bir kişinin, çarptırılabileceği ceza yerine o cezaya ek olarak, Mahkemenin saptayacağı bir süre için sulh ve sükûnu koruyacağına ve iyi hal sahibi olacağına ilişkin Mahkemenin uygun göreceği miktarda kefilli kefilsiz bir kefalet vermesi ve emredildiği gibi kefilli bir kefalet verene kadar hapsedilmesi emredilebilir. Ancak kefalet verilmemesi sonucu hapislik, bir yıldan fazla olamaz ve eğer varsa hapislik cezası süresi ile birlikte, para cezası verilmeksizin, mahkûm edilebileceği en uzun hapislik cezası süresini geçemez. 9. Esas Yasa, 33 üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 33 üncü madde konmak suretiyle değiştirilir: Hüküm Verileceğinde Mahkemede Hazır Bulunma Kefaleti 33. Bir kişi, Bu Yasanın 37 nci ve 203 üncü maddelerindeki suçlar dışındaki herhangi bir suçtan mahkûm olduğunda, Mahkeme, cezayı o anda verme yerine sanığı ilerideki bir oturumda çağrılacağı zaman hazır bulunmak ve hükmü dinlemek üzere hazır bulunması koşuluna bağlı olarak uygun göreceği bir miktar için kefilli kefilsiz bir kefalet senedi imzaladıktan sonra serbest bırakabilir. 10. Esas Yasa, 35 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 35 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Hafif Suçlar İçin Genel Ceza 35. Bu Yasada herhangi bir hafif suç için özel olarak ceza öngörülmediğinde, bu gibi suçlar için, mahkumiyet halinde, iki yıla kadar hapis cezası para cezası her iki ceza birden verilebilir. 11. Esas Yasa, 36 ncı maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir. 3

4 37 nci 12. Esas Yasa, 37 nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 37 nci madde konmak suretiyle değiştirilir: İşgale Teşvik Tahrik 37. Bir yabancıyı silah zoru ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini işgale teşvik tahrik eden herhangi bir kişi ihanet suçu işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. 52 nci 13. (1) Esas Yasa, 52 nci maddesinin yanbaşlığının başında yer alan Ölüm Cezası ile Cezalandırılabilen Bir söz dizisi kaldırılmak suretiyle değiştirilir (2) Esas Yasa, 52 nci maddesinin (a) fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (a) fıkrası konmak suretiyle değiştirilir: (a) Başka bir kişiyi bu Yasanın 37 nci ve 203 üncü maddelerinde belirtilen suçlardan herhangi birini işlemeye yükümlü kılmak amacıyla yemin ettiren yemin niteliğinde bir yükümlülük altına koyan yemin etmesinde yükümlülük altına girmesinde hazır bulunan ve yemin etmesine yükümlülük altına girmesine rıza gösteren; 53 üncü 14. Esas Yasa, 53 üncü maddesinin (a) fıkrasının (ii) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (ii) bendi konmak suretiyle değiştirilir: (ii) Bu Yasanın 37 nci ve 203 üncü maddesi dışında herhangi bir suç işlemek. 127 nci 15. Esas Yasa, 127 nci maddesinin (a) fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (a) fıkrası konmak suretiyle değiştirilir: (a) Kurtarılan kurtarılmasına teşebbüs edilen kişiye ömür boyu hapis cezası verilmişse bu kişi ömür boyu hapislikle cezalandırılabilen bir suçla itham edilmişse, ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir; Dördüncü Kısmının Üçüncü Bölümünün Başlığının 16. Esas Yasa, Dördüncü Kısmının Üçüncü Bölümünün Ahlaka Aykırı Suçlar başlığı kaldırılmak ve yerine yeni Cinsel Nitelikli Suçlar başlığı konmak suretiyle değiştirilir. 4

5 Esas Yasaya 143A Eklenmesi 17. Esas Yasa, 143 üncü maddeden hemen sonra Dördüncü Kısmın Üçüncü Bölümünün ilk maddesi olmak üzere aşağıdaki yeni 143A maddesi eklenmek suretiyle değiştirlir: Tanımlar 143A. Bu bölümde, metin başka türlü gerektirmedikçe; (1) Cinsel Davranış, (A) içinde bulunulan koşullara ve failin saikine bakılmaksının doğası gereği cinsel nitelikli olarak kabul edilen davranışları; (B) içinde bulunulan koşullar failin saiki dikkate alındığında cinsel nitelikli olarak kabul edilmesi gereken davranışları anlatır. (2) Cinsel İlişki, cinsi münasebeti anlatır. (3) Fuhuş, para karşılığında cinsel ilişkiye girilmesini anlatır. (4) Rıza ; tercih yapabilme özgürlüğüne ve yeteneğine sahip bir kimsenin, kendisine yönelik bir fiilin yapılmasına izin vermesini anlatır. (A) Failin; (a) Fiilin işlenmesi sırasında fiilin işlenmesinden hemen önce mağdura ve/ onun yakınındaki başka bir kimseye karşı şiddet uygulandığını mağdurun kendisine ve/ yakınındaki başka bir kimseye karşı şiddet uygulanacağı korkusuna kapıldığını, (b) Fiilin işlenmesi sırasında mağdurun alıkonulmuş olduğunu, (c) Fiillin işlenmesi sırasında mağdurun uyuyor olduğunu başka herhangi bir nedenle bilincinin yerinde olmadığını, (ç) Mağdurun fiilin işlenmesi sırasında kendisine yönelik fiile rıza göstermesini olanaksız kılan fiziksel bir engelinin bulunduğunu, (d) Mağdura, fail bir başkası tarafından, rızası hilafına, fiillin işlenmesi sırasında etkisi altında bulunduğu, sersemletici bilincini zayıflatan bir madde verilmiş olduğunu mağdurun rızası olmaksızın böyle 5

6 (B) bir maddeyi almasının sağlandığını, bilmesi durumunda, yargılama sırasında mağdurun rızası olduğu yeterli şahadetle ispatlanamazsa, mağdurun kendisine yönelik fiilin yapılmasına rızasının bulunmadığı kabul edilir. Fail, Fiil; (a) mağdurun rızasını sağlamak amacıyla, onun tanıdığı bir kişinin kimliğine bürünmek suretiyle işlemişse; (b) konu fiilin içeriği amacı ile ilgili olarak mağduru kasten kandırarak işlemişse;, (ç) koruma ve/ bakım sorumluluğu altında bulunan mağdura karşı işlemişse; mağdurun kendisine yönelik fiilin yapılmasına rızasının bulunmadığı kabul edilir. 144 üncü 18. Esas Yasa, 144 üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 144 üncü madde konmak suretiyle değiştirilir: Cinsel 144. Her kim, Tecavüz (1) Penisini, bu fiile rızası olmayan bir kimsenin vajinasına, anüsüne ağzına sokarsa; (2) Vücudunun herhangi bir kısmını herhangi bir cismi, cinsel davranışla, bu fiile rızası olmayan bir kimsenin vajinasına anüsüne sokarsa, cinsel tecavüz adı verilen ağır bir suç işlemiş olur. 145 inci 146 ncı 19. Esas Yasa, 145 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 145 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Cinsel Tecavüzün Cezası 145. Cinsel tecavüz suçunu işleyen kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. 20. Esas Yasa, 146 ncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 146 ncı madde konmak suretiyle değiştirilir: Cinsel Tecavüze Teşebbüs 146. Her kim bu Yasanın 144 üncü maddesinde düzenlenen suçu işlemeye teşebbüs ederse, ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 6

7 147 nci 148 inci 21. Esas Yasa, 147 nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 147 nci madde konmak suretiyle değiştirilir: Akraba ile Cinsel İlişki 147. (1) On sekiz yaşından büyük torunu, çocuğu, kardeşi, annesi, babası, büyükbabası, büyükannesi, teyzesi, dayısı, amcası halası ile, bu kişinin torunu, çocuğu, kardeşi, annesi, babası, büyükbabası, büyükannesi, teyzesi, dayısı, amcası halası olduğunu bilerek cinsel ilişkiye giren on sekiz yaşından büyük bir kişi hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde altı aya kadar hapis para cezasıyla cezalandırılır. (2) Rızası olup olmadığına bakılmaksızın, üvey olsun olmasın, on sekiz yaşından küçük torunu, çocuğu, kardeşi, evlat edindiği kişi kardeşinin çocuğu ile cinsel ilişkiye giren on sekiz yaşından büyük bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. (3) Onaltı yaşından büyük, on sekiz yaşından küçük kardeşi, üvey kardeşi ebeveynlerinin evlat edindiği kişi ile cinsel ilişkiye giren on altı yaşından büyük, on sekiz yaşından küçük kişi, hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde altı aya kadar hapis para cezasıyla cezalandırılır. 22. Esas Yasa, 148 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 148 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Evlilik Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Kaçırma Alıkoyma 148. Bir kişiyi, evlenmek başka bir kişiyle evlendirmek cinsel ilişkiye girmek başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesini sağlamak herhangi bir şekilde cinsel dokunulmazlığını ihlal etmek amacıyla kaçıran alıkoyan bir kimse ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 7

8 149 uncu 151 inci 23. Esas Yasa, 149 uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 149 uncu madde konmak suretiyle değiştirilir: Onaltı Yaşından Küçük Zihinsel Engelliyi Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Amacıyla Kaçırma Alıkoyma 149. Bu Yasanın 148 inci maddesindeki suçu on altı yaşından küçük zihinsel engelli bir kişiye yönelik olarak işleyen kişi, mağdurun rızası olsa dahi, ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde on üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 24. Esas Yasa, 151 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 151 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Cinsel Taciz 151. (1) Her kim, bir kişiyi, cinsel davranışla, yazıyla, sözle, ses kaydı video görüntüsüyle, elektronik postayla, telefonla, telefon mesajı benzer bir yöntemle hareket yoluyla, fiziksel temas olmaksızın, rahatsız tedirgin eder ona sıkıntı verirse, hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde bir yıla kadar hapis para cezasına her iki cezaya birden çarptırılır. (2) Her kim, yukarıdaki (1) inci fıkrada düzenlenen suçu; (A) Kamu görevinin hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle; (B) Eşine, sevgilisine (partnerine), eski eşine eski sevgilisine (partnerine) karşı; (C) Çocuğuna, torununa, annesine, babasına, kardeşine, büyükbabasına, büyükannesine karşı; (Ç) On sekiz yaşından küçük zihinsel engelli bir kişiye karşı; (D) (E) Başka kişilerle birlikte; Koruma bakım sorumluluğu altında bulunan kişiye karşı; 8

9 (F) Mağdurun cinsiyeti, cinsel yönelimi cinsiyet kimliği dolayısıyla duyduğu nefret önyargı nedeniyle işlerse hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde iki yıla kadar hapis para cezasına her iki cezaya birden çarptırılır. Ancak yukarıdaki (1) inci fıkrada düzenlenen suçu işleyen kişi on sekiz yaşından küçükse, bu fıkrada belirtilen durumlarda da (1) inci fıkrada düzenlenen cezaya çarptırılır. 152 nci 25. Esas Yasa, 152 nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 152 nci madde konmak suretiyle değiştirilir: Cinsel Saldırı 152. (1) Her kim, bir kişiyle, o kişinin rızası olmaksızın, cinsel davranışla ve kasten fiziksel temas kurarsa, hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Her kim, yukarıdaki (1) inci fıkrada düzenlenen suçu; (A) Kamu görevinin hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle; (B) Eşine, sevgilisine (partnerine), eski eşine eski sevgilisine (eski partnerine) karşı; (C) Üvey olsun olmasın, çocuğuna, torununa, annesine, babasına, kardeşine, büyükbabasına, (Ç) büyükannesine karşı; On altı yaşından büyük on sekiz yaşından küçük zihinsel engelli bir kişiye karşı; (D) Silah fiziksel şiddet kullanarak başka kişilerle birlikte; (E) (F) Tehdit yoluyla; Koruma bakım sorumluluğu altında bulunan kişiye karşı; (G) Mağdurun cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği cinsiyeti dolayısıyla duyduğu nefret önyargı saikiyle işlerse ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 9

10 153 üncü 26. Esas Yasa, 153 üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 153 üncü madde konmak suretiyle değiştirilir: On Altı 153. (1) Her kim, Yaşından Küçük Çocuğa (A) Cinsel Tecavüz (B) Penisini, on altı yaşından küçük bir çocuğun vajinasına, anüsüne ağzına sokarsa; Vücudunun herhangi bir kısmını herhangi bir cismi, cinsel davranışla, on altı yaşından küçük bir çocuğun vajinasına anüsüne sokarsa; on altı yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz adı verilen ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. (2) Her kim yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen suçu işlemeye teşebbüs ederse ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde on beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (3) (A) Yukarıdaki (1) inci fıkradaki fiili işleyen fail on sekiz yaşından küçükse ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde on beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Böyle bir fail, (1) inci fıkradaki suçu işlemeye teşebbüs ederse, hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde iki yıla kadar hapis para cezasına çarptırılır. (B) On sekiz yaşından küçük olan faille mağdur arasındaki yaş farkı iki yaş daha azsa, fail hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde iki yıla kadar hapis para cezasıyla her ikisiyle birden cezalandırılabilir. Ancak on sekiz yaşından küçük olan fail, fiili zor kullanarak tehditle işlemişse, bu fıkranın (A) bendi uyarınca cezalandırılır. 10

11 154 ncü 27. Esas Yasa, 154 üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 154 üncü madde konmak suretiyle değiştirilir: Çocuğun Cinsel İstismarı 154. (1) On sekiz yaşından büyük bir kimse, on altı yaşından küçük bir çocukla, cinsel davranışla ve kasten fiziksel temas kurar çocuğun kendisiyle fiziksel temas kurmasını sağlarsa ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) (A) On sekiz yaşından küçük bir kimse, kendisinden yaşça küçük olan on altı yaşından küçük bir çocukla, cinsel davranışla ve kasten fiziksel temas kurar çocuğun kendisiyle fiziksel temas kurmasını sağlarsa hafif bir suç işlemiş olur. (B) On sekiz yaşından küçük olan faille mağdur arasındaki yaş farkı iki yaş daha azsa, fail herhangi bir suç işlemiş sayılmaz. Ancak fail, fiili zor kullanarak tehditle işlemişse, bu fıkranın (A) bendi uyarınca cezalandırılır. 155 inci 28. Esas Yasa, 155 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 155 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Cinsel 155. (1) Her kim, İlişkiye Makul Surette Rıza Gösterme- (A) ye Ehil Olmayan Zihinsel Engelli Kişiye Cinsel Tecavüz Penisini, cinsel ilişkiye makul surette rıza göstermeye ehil olmayan zihinsel engelli bir kişinin vajinasına, anüsüne ağzına sokarsa; (B) Vücudunun herhangi bir kısmını herhangi bir cismi, cinsel davranışla, cinsel ilişkiye makul surette rıza göstermeye ehil olmayan zihinsel engelli bir kişinin vajinasına anüsüne sokarsa, ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. 11

12 (2) Her kim yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen suçu işlemeye teşebbüs ederse ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 156 ncı 29. (1) Esas Yasa, 156 ncı maddesinin yanbaşlığı kaldırılmak ve aşağıdaki yeni yanbaşlık konmak suretiyle değiştirilir: Fuhuş Yapılan Yaptırılan Yerlerle İlgili Önlemler (2) Esas Yasa, 156 ncı maddesinin (1) inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1) inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: (1) (a) Bir genelev çalıştıran yöneten yönetilmesine katılan yardımcı olan gazino, bar, gece kulübü, pub ve benzeri eğlence mekânlarında fuhuş yaptıran, bu mekanları yöneten yönetilmesine katılan yardımcı olan bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde beş yıla kadar hapis cezasıyla ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılabilir. (b) Herhangi bir eğlence yerinin binanın sahibi, kiracısı, icarcısı, zilyedi sorumlusu iken, o eğlence yerinin binanın herhangi bir kısmının mutad fuhuş amaçları için kullanılmasına bilerek izin veren kişi eğlence yerinin binanın sahibi, kiracısı, icarcısı zilyedi bir tüzel kişiyse o tüzel kişinin kayıtlı direktörü ağır bir suç işlemiş olur ve mahkmiyeti halinde dört yıla kadar hapis cezasıyla ve para cezasıyla cezalandırılabilir. (c) Herhangi bir eğlence yerinin binanın kiraya vereni sahibi onların temsilcisi olup, eğlence yerinin binanın herhangi bir kısmının mutad fuhuş amaçları için kullanılacağını bildiği halde eğlence yerini binayı kiraya veren herhangi bir kişi hafif bir suç işlemiş olur. 12

13 157 nci 30. Esas Yasa, 157 nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 157 nci madde konmak suretiyle değiştirilir: Fuhuşa Teşvik 157. (1) Herhangi bir kimseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde başka bir yerde fuhşa teşvik eden bir kişi hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde üç yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılır. (2) On sekiz yaşından küçük bir çocuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde başka bir yerde fuhşa teşvik eden bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde yedi yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılır. 158 inci 31. Esas Yasa, 158 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 158 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Çocuğun Mutad Olarak Fuhuş Yapılan Yerlere Gitmesine Girmesine İzin Verme Göz Yumma 158. (1) On sekiz yaşından küçük bir çocuğun velisi, sorumlusu, bakıcısı gözeticisi olan herhangi bir kişi, çocuğun mutad olarak fuhuş yapılan bir mekanda ikamet etmesine oraya sık sık gitmesine izin verirse göz yumarsa hafif bir suç işlemiş olur. (2) On sekiz yaşından küçük bir çocuğu, velisi, sorumlusu, bakıcısı gözeticisinin izni olsun olmasın, mutad olarak fuhuş yapılan bir mekâna götüren kişi hafif bir suç işlemiş olur. (3) On sekiz yaşından küçük bir çocuğun, mutad fuhuş amaçları için kullanılan herhangi bir mekana girmesine izin veren göz yuman, bu mekanı yöneten yönetilmesine katılan yardımcı olan bir kişi hafif bir suç işlemiş olur. 13

14 159 uncu 160 ıncı 32. Esas Yasa, 159 uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 159 uncu madde konmak suretiyle değiştirilir: Tehdit, Korkutma, Hile Bilinci Zayıflatan Madde ile Fuhuşa Sevk 159. (1) Herhangi bir kişiyi, tehdit, korkutma, hile uyuşturucu, alkol benzeri bilincini zayıflatan madde kullanmasını sağlayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde başka bir yerde fuhuş yapmaya sevk eden kişi ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde yedi yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılır. (2) Yukarıda (1) inci fıkrada düzenlenen suç on sekiz yaşından küçük bir kişiye karşı işlenirse, ağır bir suç işlenmiş olur ve mahkumiyeti halinde suçu işleyen kişi on iki yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılır. 33. Esas Yasa, 160 ıncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 160 ıncı madde konmak suretiyle değiştirilir: Kontrolü Altındaki Binada Fuhuş Yapılmasına İzin Verme 160. Bir binanın sahibi zilyedi olan binayı kontrol yönetiminde bulunduran kontrol yönetimine bakan yardım eden herhangi bir kişi, bir kişinin başka bir kişiyle binasında fuhuş yapmasına izin verirse, hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde bir yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılır. 14

15 161 inci 164 üncü 34. Esas Yasa, 161 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 161 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Kontrolü Altındaki Binada On Altı Yaşından Küçük Çocukla Cinsel İlişkiye Girilmesine On Sekiz Yaşından Küçük Çocukla Fuhuş Yapılmasına İzin Verme Göz Yumma 161. (1) Bir binanın sahibi zilyedi olan binayı kontrol yönetiminde bulunduran kontrol yönetimine bakan yardım eden herhangi bir kişi, bir kişinin on altı yaşından küçük bir kişiyle binasında cinsel ilişkiye girmesine izin verirse göz yumarsa, ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. (2) Bir binanın sahibi zilyedi olan binayı kontrol yönetiminde bulunduran kontrol yönetimine bakan yardım eden herhangi bir kişi, bir kişinin on sekiz yaşından küçük bir kişiyle binasında fuhuş yapmasına izin verirse göz yumarsa, ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde altı yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılır. 35. Esas Yasa, 164 üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 164 üncü madde konmak suretiyle değiştirilir: On Altı Yaşından Büyük On Sekiz Yaşından Küçük Çocukla Para Karşılığında Cinsel İlişki 164. On altı yaşından büyük on sekiz yaşından küçük çocukla para karşılığında cinsel ilişkiye giren bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. 15

16 165 inci 171 inci inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 165 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Fahişelik Yaptırma, Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma Aracılık Etme 165. (1) Her kim bir kişiye fahişelik yaptırırsa ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde beş yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılır. Kendisine fahişelik yaptırılan kişi on sekiz yaşından küçükse bu suçun faili ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde yedi yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. (2) Her kim (1) inci fıkradaki suçu, fahişelik yapan kişinin rızası olmaksızın işlerse ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde on yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılır. Kendisine rızası olmaksızın fahişelik yaptırılan kişi on sekiz yaşından küçükse bu suçun faili ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde on üç yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. (3) Her kim bir kişinin fahişelik yapmasına yardımcı olursa aracılık ederse hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde iki yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılır. Fahişelik yapmasına yardımcı olunan aracılık edilen kişi on sekiz yaşından küçükse, fail ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. 37. Esas Yasa, 171 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 171 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Cinsiyete, Cinsel Yönelime Cinsiyet Kimliğine Yönelik Zem ve Kadih 171. (1) Bu Yasanın 194 üncü maddesinde düzenlenen suçu; cinsiyeti ve/ cinsel yönelimi ve/ cinsiyet kimliği dolayısıyla bir kişiye o cinsiyete ve/ cinsel yönelime ve/ cinsel kimliğine sahip olanlara yönelik olarak ondan nefret edilmesini, onun aşağılanmasını küçük düşürülmesini sağlamak 16

17 amacıyla işleyen kimse hafif bir suç işlemiş olur. (2) Yukarıdaki (1) inci fıkradaki fiilin basın, yayın internet medyası dahil olmak üzere sosyal medya aracılığıyla yapılması halinde ağır bir suç işlenmiş olur ve bu suçu işleyen kişi, mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılır. 172 nci 173 üncü Kaldırılması 174 üncü 203 üncü nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 172 nci madde konmak suretiyle değiştirilir: Önyargı Nefret Saiki ile Psikolojik Ekonomik Şiddet Uygulama 172. Her kim bir kişiye cinsiyetine ve/ cinsel yönelimine ve/ cinsiyet kimliğine yönelik önyargısı nefreti dolayısıyla psikolojik ekonomik şiddet uygularsa hafif bir suç işlemiş olur. 39. Esas Yasa, 173 üncü maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir. 40. Esas Yasa, 174 üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 174 üncü madde konmak suretiyle değiştirilir: Kamu Hizmetinden Yararlanana Karşı Cinsiyetinden, Cinsel Yöneliminden Cinsiyet Kimliğinden Dolayı Ayrımcılık 174. Kamu hizmetinden yararlanan bir kişiye karşı, cinsiyetinden ve/ cinsel yöneliminden ve/ cinsiyet kimliğinden dolayı ayrımcılık yapan bir kamu personeli kamu hizmeti sunan müstahdem hafif bir suç işlemiş olur. 41. Esas Yasa, 203 üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 203 üncü madde konmak suretiyle değiştirilir: Taamüden Katil 203. Yasaya aykırı bir fiil ihmal ile başka bir kişinin taammüden ölümüne neden olan herhangi bir kişi, taammüden katillik suçunu 17

18 288 inci işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde, (müebbet) ömür boyu hapislik cezasına çarptırılabilir. 42. Esas Yasa, 288 inci maddesinin (c) fıkrasının (i) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (i) bendi konmak suretiyle değiştirilir: (i) Ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılabilen bir suç ise; 368 inci Yürürlüğe Giriş 43. Esas Yasa, 368 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 368 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Belirli Ağır Suçları İşlemeye Teşebbüsün Cezası 368. Başka bir ceza ile birlikte olsun olmasın, on yıl daha fazla bir hapis cezası ile cezalandırılabilen ağır bir suç işlemeye teşebbüs eden herhangi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve başka bir ceza öngörülmemesi halinde yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. 44. Bu Yasa, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten itibaren yürürülüğe girer. 18

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

Sayı: 51/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 1. Bu Yasa, Daimi İkamet İzni Yasası olarak isimlendirilir.

Sayı: 51/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 1. Bu Yasa, Daimi İkamet İzni Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Kasım 2015 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Daimi İkamet İzni Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN Cinsel Davranışın Boyutu CİNSEL SUÇLARIN BAĞLANTI VE AYIRIM NOKTALARI TABLOSU Vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen (bedensel temas içermeyen) cinsel

Detaylı

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 1 Aralık 2014 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Askerlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır.

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Mart 2014 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 42/1997 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 42/1997 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 42/1997 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim Fasıl 113 1. Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Namusa Saldırı 327 NAMUSA SALDIRI Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller 1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapsamında Ceza Yasası Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapsamında Ceza Yasası Hükümlerinin Değerlendirilmesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapsamında Ceza Yasası Hükümlerinin Değerlendirilmesi Yürürlükte olan Ceza Yasası toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan bir takım hükümler içermektedir. Ceza yasası içerisindeki

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 4 Kasım 2013 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

Adresini tespit edemedim. ARZ EDİLEN MAKAM : DÜZCE NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILIĞI

Adresini tespit edemedim. ARZ EDİLEN MAKAM : DÜZCE NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILIĞI 05.HAZİRAN.2013 DÜZCE CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI NA DÜZCE KONU : 1) Bilişim Yoluyla Hakaret ve Tehdit (Twitter üzerinden) BAŞVURU SAHİBİ (Mağdur) : ERKUT ERSOY ŞİKAYET EDİLEN (SANIK) : FURKAN ELBİR 2) 5186

Detaylı

Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Taslağı GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Taslağı GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Taslağı GENEL GEREKÇE Bu Yasa tasarısının hazırlanmasının amacı, 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe giren 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası uygulamalarında ortaya çıkan

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 86 ncı, 87 nci

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. İlgili Hükümler: Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi

Türk Ceza Kanunu. İlgili Hükümler: Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi Türk Ceza Kanunu Kadına yönelik şiddet ve ve ev-içi şiddetle ilgili eylemler aynı zamanda Ceza Kanunu uyarınca da suç teşkil edebilir. Bu durumda failin cezalandırılması için ayrıca ceza davası açılması

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Çocukların Cinsel İstismarı Madde 103 (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası

Detaylı

Sayı : 9/ 1988 YOL GÜVENLİĞİ YASASI. (43/1996, 26/1999, 63/2002, 21/2004; 52/2005 ve 3/2014 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

Sayı : 9/ 1988 YOL GÜVENLİĞİ YASASI. (43/1996, 26/1999, 63/2002, 21/2004; 52/2005 ve 3/2014 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 4 Mart 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Yol Güvenliği Yasası, Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı &Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Adli Tıp Enstitüsü ADLİ PSİKİYATRİ NEDİR? ADLİ PSİKİYATRİST KİMDİR? Hukuki çatışmaların çözümünde psikiyatri

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 65/1989 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim fasıl 113 28/1974 7/1977 30/1983 28/1987 14. Maddesinin 347.Maddesini

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER Toplumumuzda giderek artan suç işlenme olaylarında sıkça rastlanan ve son günlerde gündeme damgasını vuran yazılı ve görsel basından da takip

Detaylı

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE; SORU VE CEVAPLAR

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE; SORU VE CEVAPLAR İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE; SORU VE CEVAPLAR 1) İnsan ticareti nedir? İnsan ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu

Detaylı

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 6112 SAYILI KANUNDA YAPTIRIMLAR İDARÎ YAPTIRIMLAR Uyarı İdari para cezası Program durdurma Yayın durdurma Lisans iptali ADLÎ YAPTIRIMLAR Hapis cezası İdari

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

BÖLÜM 157 ÇOCUK SUÇLULARI YASASI. (27/1995; 24/1998 ve 2/1999 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş şekliyle)

BÖLÜM 157 ÇOCUK SUÇLULARI YASASI. (27/1995; 24/1998 ve 2/1999 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş şekliyle) BÖLÜM 157 ÇOCUK SUÇLULARI YASASI (27/1995; 24/1998 ve 2/1999 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa İsim. Madde 2. Yorum Madde 3. Islah okulunun ve onaylanan

Detaylı

Sayı: 37/2015 KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR (DEĞİŞİKLİK) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 37/2015 KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR (DEĞİŞİKLİK) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 29 Haziran 2015 tarihli Yetmişinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Genel Kurallar

İKİNCİ KISIM. Genel Kurallar NOT: 3/11/2010 da KKTC Mahkemeler sitesinden alınmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Şubat 2008 tarihli Otuzaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Hayvanların ve İşletmelerin

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Nisan 2016 Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde yasalaşmış ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu kanundaki

Detaylı

ŞEHİT AİLELERİ VE MALÜLLERE YARDIM (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

ŞEHİT AİLELERİ VE MALÜLLERE YARDIM (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI GENEL GEREKÇE GENEL GEREKÇE 7/1974 sayılı Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Yasası na göre 06/03/1990 yılına dek kaybolduğu Sosyal Hizmetler Dairesi ne bildirilmeyen kişiler şehit sayılmıyor. Bu bağlamda ilgili tarihte

Detaylı

adli psikiyatride epilepsi

adli psikiyatride epilepsi adli psikiyatride epilepsi Mustafa Sercan AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri AD TPD Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi suç hukukun suç saydığı eylem, ya da eylemsizlik (ihmal vb.) 04 Haziran

Detaylı

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kanun No:5252 Resmi Gazete:13 Kasım 2004-25642 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1 / 11 Amaç MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

OFFSHORE BANKALAR YASASI

OFFSHORE BANKALAR YASASI R. G. 90 23.07.2000 OFFSHORE BANKALAR YASASI 46/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Offshore Bankalar Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir Amaç 2. Bu Yasada metin başka

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayı Konu : 56020453/2013-610.01-1084/1884/3417 : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/12/2013 tarihli ve 43452547-120.00-7/35141-261866

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

Türkiye'nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi

Türkiye'nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi Türkiye'nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi ULUSLARARASI MEVZUAT; 1) Palermo Protokolü nde İnsan Ticaretiyle Mücadele Türkiye, 12 Aralık 2000 tarihinde Palermo da imzaya açılan Sınır aşan Organize Suçlarla

Detaylı

GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ VE KULLANILMASI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar.

GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ VE KULLANILMASI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ VE KULLANILMASI YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve

Detaylı

Sayı: 38/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 38/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 29 Haziran 2015 tarihli Yetmişinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

Sayı: 27/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bilgi Edinme Hakkı (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 21/2013 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 21/2013 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G. 97 03 Haziran 2013 POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 21/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim Fasıl 262 29/1989 34/2006 20/2010 46/2011 1.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Sayı: 21/2008 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM (DEĞİŞİKLİK) YASASI

Sayı: 21/2008 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM (DEĞİŞİKLİK) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Nisan 2008 tarihli Ellibirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçinde Tüm Bölgelerde Köpeklerin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesini Öngören Yasayı Değiştiren ve Birleştiren Yasa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçinde Tüm Bölgelerde Köpeklerin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesini Öngören Yasayı Değiştiren ve Birleştiren Yasa BÖLÜM 52 KÖPEKLER YASASI (9/1970, 7/1972, 2/1983 ve 6/1989 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle) Madde Dizini Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum Madde 3. Yasanın Uygulanması Madde 4. Köpek Bulundurma

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE. Sayı : 121 EK I 23 Kasım, 1993 YASALAR. Bölüm 1

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE. Sayı : 121 EK I 23 Kasım, 1993 YASALAR. Bölüm 1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı : 121 EK I 23 Kasım, 1993 YASALAR Bölüm 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 9 Kasım, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Özürlüler'i

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

Law 33/1975 Law regulating the Allocation and Reclamation of Immovable Properties of Foreigners. About the law Law 33/1975

Law 33/1975 Law regulating the Allocation and Reclamation of Immovable Properties of Foreigners. About the law Law 33/1975 Law 33/1975 Law regulating the Allocation and Reclamation of Immovable Properties of Foreigners About the law Law 33/1975 About the law This law was passed on 15 September 1975 by the Assembly of the Turkish

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş

Detaylı

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık Her ne şart altında olunursa olunsun, Tabiî Hukuk tan gelen başkasına zarar vermeme kuralının toplum tarafından özümsenmemiş oluşu suç olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Bir suç olgusu olarak ele alınan hırsızlık,

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ CİNSEL SUÇLAR ve BU SUÇLARLA İLGİLİ BAZI SUÇLAR HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ CİNSEL SUÇLAR ve BU SUÇLARLA İLGİLİ BAZI SUÇLAR HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ CİNSEL SUÇLAR ve BU SUÇLARLA İLGİLİ BAZI SUÇLAR HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Hazırlayanlar Av. Tülay BEKAR - Doç. Dr. Erhan BÜKEN - Dr. Fahri Gökçen TANER 1 Kişiler

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü. #Tidekongre2016

Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü. #Tidekongre2016 Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü #Tidekongre2016 A. Burak Sadıç 2014 yılında katıldığı PricewaterhouseCoopers Türkiye ofisinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri olarak

Detaylı

FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA

FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA 1 Ekim 1935 1949 Fasıl 104 33/1952 37/1956 FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA I. KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Kısa İsim. 1. Bu Yasa, OTELLER YASASI Olarak

Detaylı

***Bu metin yol gösterici mahiyette olup, sınav sorumluluğunun tamamını kapsamayabilir.

***Bu metin yol gösterici mahiyette olup, sınav sorumluluğunun tamamını kapsamayabilir. ***Bu metin yol gösterici mahiyette olup, sınav sorumluluğunun tamamını kapsamayabilir. I. Korunan Hukuki Değer Cinsel saldırı suçunda korunan hukuki değer cinsel dokunulmazlıktır. Burada cinsel dokunulmazlık

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI İÇDÜZENİ (73/2009 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekli ile)

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI İÇDÜZENİ (73/2009 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekli ile) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası" Anayasanın 94'üncü maddesinin

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I. Sayı : 219 11 Aralık, 2007

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I. Sayı : 219 11 Aralık, 2007 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I Sayı : 219 11 Aralık, 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 26 Kasım, 2007 tarihli Ondördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Geçici Kurallar Geçici Madde 1. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenmiş Olan Fiileri de İçermesi.

YEDİNCİ KISIM Geçici Kurallar Geçici Madde 1. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenmiş Olan Fiileri de İçermesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 1Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlâmlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası Anayasanın

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı