Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), TÜBİTAK ÜSAM (Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri) Programı kapsamında

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), TÜBİTAK ÜSAM (Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri) Programı kapsamında"

Transkript

1

2 Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), TÜBİTAK ÜSAM (Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri) Programı kapsamında üniversite-sanayi arayüz yapıları olarak faaliyete başlayan ve TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile 2006 yılı sonunda ÜSAM Programının kapatılmasının ardından dernek veya şirket olarak faaliyetlerini aynı anlayışla sürdüren Merkezler tarafından, 2007 yılında kurulmuştur. Farklı sektörlerden değişik yasal kimliklere sahip arayüz kurumlarının katılımı ile halen 18 üyenin oluşturduğu ÜSİMP, mevcut yapısı ile üniversiteler, iş dünyası ve STK temsilcilerini şemsiyesi altında barındırmaktadır.

3 Ülkemizi teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, teknoloji üreten ve ihraç eden bir yapıya getirebilme doğrultusunda değişik faaliyetleri aracılığı ile katkılar koyabilmektir. Özgün yapılardaki üyelerinin kurumsal deneyimlerinin getirdiği zenginlik ile bilim ve teknoloji ortamının sorunlarına çözüm önerileri oluşturacak ve farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemektedir. (www.usimp.org)

4 Üniversitelerimizde; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında yeni teknoloji üretilmesine, üretilen bu teknolojilerin topluma aktarılmasının teşvik edilmesine ve üniversitelerde teknoloji transfer mekanizmaların geliştirilmesine, Sanayi Sektörünün ise; teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, teknoloji üreten ve ihraç eden, üniversiteler ile etkin bir işbirliği içinde olan ve rekabet gücü yüksek bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır.

5 o o o o Üniversite ve sanayi toplumunda görülen eksikliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilmesi ve yetkili kurumlar başta olmak üzere ilgili taraflarla paylaşılması, Özellikle İnsan Kaynakları Yaratılması, Proje Madenciliği, ÜSİ Yapılarını İzleme ve Değerlendirme, ÜSİ Yayın Bilgilendirme ve Arayüz Kuruluşlarının Akreditasyonu konularda çalışmalar yürütülmesi, Kurumsal anlamda başarılı işbirliği modellerinde bugüne kadar yapılan faaliyetler sonucu kazanılan deneyimlerin korunması, paylaşılması ve yaygınlaştırılması; böylece üniversite-sanayi işbirliği konusunda faaliyet gösterecek yapıların kurgulanması, İşbirliği kültürünün yayılması ve benzeri yapıların kurulmasına yardımcı olunması veya öncülük edilmesi.

6 Bir platform olarak faaliyetlerini sürdüren ÜSİMP, üye kuruluşların temsilcilerinin arasından seçilen 7 kişilik bir Yürütme Kurulu tarafından yönetilmektedir. Platforma katılım gönüllülük esasına dayalı ve bir aidat söz konusu değildir.

7 Adana ÜSAM Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi Derneği ve Ar-Ge İktisadi İşletmesi ASO Ankara Sanayi Odası DTM-OAİB Dış Ticaret Müsteşarlığı, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri EBİLTEM Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası MDK Mühendislik Dekanları Konseyi ODAGEM OSTİM Ortadoğu İleri İmalat Sistemleri ve Teknolojileri Ar-Ge Merkezi A.Ş. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi PICMET-Türkiye Portland International Center for Management of Engineering and Technology REF TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu SAM Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. TEKİM Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTV Türk Tekstil Vakfı ÜSİGEM Uludağ Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ÜSİTEM Celal Bayar Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi YTÜ ENDİL Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

8 o o o o o Ülkemizde tüm kesimler arasında üniversite-sanayi işbirliği farkındalığının artırılması, Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çalışan kurum ve kuruluşlar arasında görüş alış verişinin daha hızlı, hedefe yönelik olmasının sağlanması, Ülkemizdeki üniversitelerde hem üniversitelerin hem de sanayinin gelişmesinde önemli bir adımı oluşturacak Üniversite- Sanayi İşbirliği Arayüz Ofislerinin kurulması konusunda yönlendirici olunması ve danışmanlık verilmesi, Kurulacak Arayüz ofislerinin personellerinin eğitilmesini ve çalışma sistemlerinin oluşturulmasının sağlanması, Araştırma proje ve raporlarla bölgesel ve ulusal Ar-Ge ve yenilik stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunulması.

9 Platform, 20 yılı aşkın bir süredir farklı kesimler tarafından kendi bünyelerinde gerek yerel gerekse ulusal düzlemde tartışılan üniversite-sanayi işbirliği konusunda başta sanayi, üniversite ve ilgili kamu otoriteleri ve diğer paydaşların katıldığı Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi düzenlemektedir. Adana (2008) Eskişehir (2009) Ankara (2010) İzmir (2011) İstanbul (2012)

10 o o o Türkiye ulusal inovasyon sistemi kapsamında ÜSİ için ulusal bir yapılanma modeli kurgulanması, yapılanmaya ilişkin kavramsal çerçevenin oluşturulması için gereken eylemlerin belirlendiği, Mevcut Ar-Ge destek mekanizmalarının ÜSİ açısından ne derece tetikleyici olduğunun değerlendirildiği ve Mevcut mekanizmaların ÜSİ oluşumunda daha etkili olması için yapılabilecekler konusunda öneriler oluşturulduğu Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde, Mart 2010 da : Ulusal Arayüz Programı çalıştayı ve Ar-Ge Destek Mekanizmaları çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

11 o Üniversite Teknoloji Transfer Merkezleri Derneği (AUTM) o Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) o Avrupa Bilgi Transferi Topluluğu (EUKTS) o Triple Helix Association

12 12

13 Teknoloji transferi ve uygulamaları konusunda bilgi alışverişi sağlamak, Teknoloji transferi, SMH ve lisanslama konularında seminer ve eğitimler düzenlemek, Personel değişimi ve staj programları oluşturmak, Teknoloji Transfer Ofislerin kurulması sürecinde işbirliği faaliyetlerinde bulunmak, 13

14 «Fikirden Ürüne» Semineri, 27 Şubat 2012, ARTEV in ev sahipliğinde İstanbul da Fikrin Ürüne Dönüşme Süreci Semineri, 28 Şubat 2012, TPE nin ev sahipliğinde Ankara da Fikirden Ürüne Giden Süreçte Üniversitelerin Rolü Çalıştay ı 29 Şubat 2012, OSTİM ve ASO nun sponsorluğunda Ankara da

15 Türkiye için uygun Teknoloji Transfer Modelinin nasıl olması gerektiği tartışılmıştır. Türkiye nin farklı bölgelerinden 55 Kurum ve kuruluştan 112 kişi katılmıştır. Çalıştay Sonuç Raporu ilgili tüm kurum ve kuruluşlara iletilmiştir.

16 10-11 Nisan 2012 tarihleri arasında Adana da, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Adana ÜSAM ve Adana Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde düzenlendi Toplam 150 temsilci katılmıştır. Bu Sempozyumda Sanayi Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen bilimsel ve/veya teknolojik özgünlüğe sahip çalışmaların sunulması ve ortak sorunların tartışılması amaçlanmıştır

17 Arayüz kuruluşu olarak hizmet vermekte olan kurum ve kuruluşları yönelik 26 soruluk bir anket hazırlanmış, 45 kişi tarafından doldurulmuştur. Sonuçları incelenerek, bukurum ve kuruluşların sorunları ve beklentileri konusunda bir değerlendirme yapılmıştır. Arayüz kuruluşlarının verdikleri hizmetler Hizmetler Cevap Yüzdesi Farkındalık Hizmetleri 90 Eğitim hizmetleri ve İşbirlikleri 80 İşbirlikleri Oluşturulması 78 Finansal kaynaklara ulaşım 75 Proje Geliştirme ve Yönetim Destekleri 73 Danışmanlık Hizmetleri 54 FMH Destekleri 49 Ticarileştirme Destekleri 46

18 Arayüz kuruluşlarının verdikleri Eğitim hizmetleri ve İşbirlikleri destekleri Eğitim Hizmetleri ve İşbirlikleri Akademisyenleri ve sanayicileri Ar-Ge, inovasyon konularında bilgilendirme Eğitim odaklı işbirliklerinin koordinasyonu (öğrenci stajları ve tezleri, ortak eğitim programları) Cevap Yüzdesi Girişimci geliştirme programı 26 Sürekli eğitim hizmetleri 22

19 İşbirlikleri Oluşturulması Destekleri İşbirlikleri Oluşturulması Üniversitenin araştırmacı ve altyapı yetkinliğinin sanayiye tanıtılması, veri tabanları oluşturması Cevap Yüzdesi Akademisyen sanayici buluşturma desteği (yüz yüze görüştürme) 76 Araştırmacıların sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, Firma görüşmeleri 66 Ulusal paydaşlara yönlendirme ve işbirliği oluşturma desteği 48 Proje Pazarları 42 Teknik değerlendirme ve yenilik değerlendirmesi hizmeti 40 Uluslararası paydaşlara yönlendirme ve işbirliği oluşturma desteği

20 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destekleri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destekleri Cevap Yüzdesi SMH konusunda bilgilendirme ve doküman desteği 81 Fikri sınai mülkiyet haklarının belirlenmesi ve koruma işlemlerinin takibi konularında hizmet, danışmanlık ve eğitim hizmetleri 68 Patent veri tabanlarından araştırma desteği 42 Makalelerin yayın öncesi patentlenebilirliliğinin incelenmesi 26 Patentlerin ticari değerinin araştırılması 20 Ticarileştirme Destekleri Ticarileştirme Destekleri Cevap Yüzdesi Proje sonuçlarının duyurulması ve tanıtılması desteği 79 Ticarileştirme için destek hizmetleri ( kuluçkalık ve mentörlük) 46 Spin-off firmaların kurulmasına destek hizmetleri (iş geliştirme, yönetim ve pazarlama) 32 Lisanslama ve Ticarileştirme desteği 21 Şirketlerin ulusal ve uluslararası risk fonları ile ilgili süreç yönetimi 11

21 27 Nisan 2012 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde Ankara Sanayi Odasının ev sahipliğinde Farklı düzeylerde üniversitesanayi işbirliği hizmetleri veren kurumları bir araya getirerek düzenlenen etkinlikte üniversite sanayi işbirliğinden beklentiler, mevcut sorunlar ve çözüm yolları tartışılmıştır.

22 Etkinliğe 48 farklı kurum ve kuruluştan toplam 61 temsilci katılmıştır. Zirveye kayıt yaptıran kişilerin %39 u Ankara, %26 sı İstanbul, Bursa, Düzce, Sakarya, Eskişehir ve Manisa illerinden, %14 ü İzmir, %21 ise Adana, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kırıkkale, Konya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak ve Yalova illerinden gelmiştir. Zirve sonucunda hazırlanan Zirve Sonuç Raporu başta katılımcılar olmak üzere üniversite rektörlükleri ile Sanayi ve Ticaret Odalarına posta ile gönderilmiştir.

23 24-26 Mayıs 2012 tarihinde Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir de AUTM uzmanları tarafından eğitim verilmiştir. ÜSİMP üyesi kurum ve kuruluşlar olmak üzere ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği hizmeti veren kuruluşlardan 50 temsilci katılarak sertifika almışlardır. 1. Gün: INVENTION DISCLOSURE ASSESSMENT 2. Gün: INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT 3. Gün: MARKETING AND LICENSING

24 21-22 Haziran 2012 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve İstanbul Sanayi Odası nın işbirliği ve desteği ile Ulusal Kongre kapsamında ayrıca: LES Türkiye ile işbirliği içinde Teknoloji Yol Haritası Eğitimi ve Temel Fikri Mülkiyet Hakları (FM) ve Lisans Süreçleri Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

25 10 Ekim 2012, Saat E.Ü. Senato Binası

26 Farklı Avrupa ülkelerinden temsilcilerin katılımı ile İzmir de Ege Bölgesi Sanayi Odası ev sahipliğinde, Ekim 2012 tarihleri arasında, Etkinliğin amacı benzer kültür, coğrafya, sosyo-ekonomik koşullar ve dolayısı ile benzer sorunlara sahip ülkelerin deneyimlerinden yararlanılması, uygulamalarının karşılaştırmalı değerlendirmesi ve verimliliği arttırmaya yönelik araçlar geliştirilmesidir.

27 Etkinlikte TÜBİTAK TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Komite Sekreteri, Ahmet Rıza Balım «TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı» nı Türkiye de ilk kez duyuracaktır.

28 o 4. ÜSİMP Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi SONUÇ Raporu, Aralık 2011, 13 sayfa o Teknoloji Transfer Ofisleri Model Önerisi, Ocak 2012, 6 sayfa o o o o o ÜSİMP Broşür (İngilizce ve Türkçe) ÜSİMP Bilgi Notu, Ocak 2012, 7 sayfa Fikirden Ürüne Giden Süreçte Üniversitelerin Rolü Çalıştayı Sonuç Raporu, Mart 2012, 12 sayfa Üniversite-Sanayi işbirliği Merkezleri Zirvesi Sonuç Raporu, Mayıs 2012, 20 sayfa 5. ÜSİMP Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi SONUÇ Raporu, Temmuz 2012, 6 sayfa Tüm bu yayınlar, ÜSİMP web sayfasından aktif olarak duyurulmaktadır.

29 Bilgi paylaşımını arttırmak için ÜSİMP-TTO LinkedIn Grubu ve TEKIM tarafından University-Industry Cooperation on Teknoport sosyal medya grupları oluşturulmuştur (http://www.teknoport.net/group/university-industrycooperation?xgi=4f5po6yiomy8nc&xg_source=msg_invit e_group).

30 Teşekkürler

ÜSİMP VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 9 M A Y I S 2 0 1 3 V I. U L U S A L K O N G R E S İ

ÜSİMP VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 9 M A Y I S 2 0 1 3 V I. U L U S A L K O N G R E S İ ÜSİMP VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 9 M A Y I S 2 0 1 3 V I. U L U S A L K O N G R E S İ D Ü Z C E Ü N İ V E R S İ T E S İ ÜSİMP KİMDİR? Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Kuruluş: Haziran

Detaylı

EUREAK BİLGİ GÜNÜ Çalıştay

EUREAK BİLGİ GÜNÜ Çalıştay Teknoloji Transfer Çalıştayı 30 Ocak 2009 1 EUREAK BİLGİ GÜNÜ Çalıştay 26 Şubat 2009 EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİM - TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ European Commission Enterprise and Industry Teknoloji

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9 Ocak 2013, Ankara Ege Üniversitesi Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 57 yıllık bir Devlet Üniversitesi Güçlü Bölgesel etki Çift

Detaylı

İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI

İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI HAZİRAN 2011 İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı 2009 2011 II. BASKI ÖNSÖZ Ege'nin incisi, binlerce yıllık kültür birikimine sahip İzmir'in, Ülkemiz ve dünyada seçkin yerini alabilmesi, tüm gücünü zengin doğal

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO...

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... 26 Temmuz 2013 EGE ÜNİVERSİTESİ Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 58 yıllık bir Devlet Üniversitesi 4. Üniversite 55 bin öğrenci, 3000 öğretim elemanı ile

Detaylı

Faalİyet Raporu 2014. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Faalİyet Raporu 2014. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Faalİyet Raporu 204 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yeni Yalova Yolu 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/Bursa TÜRKİYE T:0224 2 3 27 F: 0224 2 3 29 4 BEBKA Personelinin Eğitim Durumuna

Detaylı

MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AR-GE PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: E-PRODES UZMAN SİSTEM YAZILIMI

MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AR-GE PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: E-PRODES UZMAN SİSTEM YAZILIMI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 22-23 Ekim 2011 MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AR-GE PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: E-PRODES UZMAN SİSTEM

Detaylı

Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı. Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012

Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı. Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012 Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI VĠZYON: Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen Yenilikçi İzmir PROJENİN AMACI İzmir in mevcut Ar-Ge

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren SUNUŞ İstanbul Sanayi Odası nın Değerli Meclis Üyeleri, İstanbul Sanayi Odası Yönetimi olarak 2013-2016 çalışma dönemimizin ikinci yılı olan 2014 te de yoğun ve verimli bir yılı daha geride bıraktık. Yönetime

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı 24 Mayıs 2013, 26. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı, Dumlupınar Üniversitesi İçerik Sınai Mülkiyet Hakları Üniversitelerde

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı 23 Ekim 2014, Başkent Üniversitesi İçerik Sınai Mülkiyet Hakları Üniversitelerde Ar-Ge, İnovasyon ve SM Üniversite Projesi ve Yürütülen

Detaylı

(TÜBİTAK) Personel Giderleri : 94.879.042 TL. Sosyal Güv. Kurumlarına Devl. Primi Gid. : 13.934.716 TL. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 92.558.

(TÜBİTAK) Personel Giderleri : 94.879.042 TL. Sosyal Güv. Kurumlarına Devl. Primi Gid. : 13.934.716 TL. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 92.558. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

Ege Üniversitesi ve Sanayi İlişkileri

Ege Üniversitesi ve Sanayi İlişkileri Ege Üniversitesi ve Sanayi İlişkileri Ege Üniversitesi; Çağdaş kaliteli eğitim, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin yanında, sanayi ile üniversiteyi Ar-Ge, inovasyon, bilgi ve teknoloji transferi

Detaylı

o Eğitim, o Bilimsel ve teknolojik araştırma, o Sosyo-ekonomik

o Eğitim, o Bilimsel ve teknolojik araştırma, o Sosyo-ekonomik «ÜNİVERSİTELERDE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI» FARKINDALIK TOPLANTILARI 21. Yüzyıl Yönelimleri Ekonomik rekabet giderek artmakta, Bilgi odaklı global ekonomiler öne çıkmakta, Toplumun temel yaklaşımlarında ve

Detaylı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012]

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ocak 2012 www.kuzka.org.tr 0 SUNUŞ Ajans Genel Sekreterimizin

Detaylı