IV. Uluslararası Türk Cografyasında UFRS Sempozyumu. *** SUNULACAK Bildiri Özetleri***

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV. Uluslararası Türk Cografyasında UFRS Sempozyumu. *** SUNULACAK Bildiri Özetleri***"

Transkript

1 AÇILIŞ PANELİ VUK esaslı Mali Tablolarından TFRS temelli Finansal Tablolarına Geçiş ve Süreklilik Uygulamaları Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ - Panel Başkanı Prof. Dr. Remzi ÖRTEN Prof. Dr. Ömer LALİK Prof. Dr. Münir ŞAKRAK (MÖDAV Başkanı) Prof. Dr. Ümit GÜCENME (MUFAD Başkanı) Prof. Dr. Yunus KİSHALI YMM Uğur BÜYÜKBALKAN (İFÜ Mütevelli Heyet Üyesi) YMM OKAN ÖZANDAÇ, Adana YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM NURETTİN ÇEKİCİ, Ankara YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM ABDİ ÇALIŞIR, Antalya YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM TAYFUN BEŞE, Bursa YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM YAŞAR BASKIN, Eskişehir YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM HASAN AKTAŞ, Gaziantep YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM SEZAİ ONARAL, İstanbul YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM ŞADİ ÇETİN, İzmir YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM AHMET COŞAR, Adana SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM MEHMET OKKALI, Ankara SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM METİN YALÇIN, Balıkesir SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM FEYZULLAH TOPÇU, İzmir SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM AHMET HİKMET SÖNMEZ, Bursa SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM YAHYA ARIKAN, İstanbul SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM SUAT ÖZSOY, Kayseri SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM İSMAİL TURAN, Konya SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM VEYSEL ZEKAİ BAK, Trabzon SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), 1

2 Birinci Oturum Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın benimsenme düzeyi nedir? 2

3 **053**T UFRS SÜRECİNE TARİHİ BİR BAKIŞ VE 2014 YILI İTİBARİ İLE UFRS NİN TÜRKİYE COĞRAFYASI VE DİĞER ÜLKELER BAZINDA KULLANIM DURUMU Öğr. Gör. İdil ÖZKAN Öğr. Gör. Metehan KÜÇÜKER Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma MYO, Muhasebe ve Vergi Bölümü Özet Gelişmiş ekonomilerde ortaya çıkan ve oluşturulan UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları), muhasebe ve finans dünyası için oldukça önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı UFRS nin 1973 yılından 2014 yılına kadar gelinen süreçteki gelişimini kronolojik olarak incelemek ve 2014 yılı itibari ile hangi ülkelerin hangi düzeyde UFRS kullandığını incelemektir. Bu amaca yönelik olarak çalışmanın birinci bölümünde UFRS nin tarihi gelişimi incelenecektir. İkinci bölümde ise UFRS nin ülkeler bazındaki kullanım düzeyleri hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: UFRS, muhasebe standartları, Türk coğrafyası, Jel Sınıflandırması: M40, M41 3

4 **053**E A HISTORICAL VIEW ON INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) PERIOD AND UTILIZATION CASE ON THE BASIS OF TURKEY GEOGRAPHY AND OTHER COUNTRIES OF IFRS SINCE 2014 Lec. İdil ÖZKAN Lec. Metehan KÜÇÜKER Abstract IFRS (International Financial Reporting Standards), occurs and established in the developed economies is seen as a major development for world of accounting and finance. The aim of this study is to analyse the development of the IFRS during the period from 1973 to 2014 chronologically, and to analyse which countries use IFRS at which levels as of For that purpose, in the first part of the study, the historical development of IFRS is analysed. In the second part, evaluations about the utilization cases of IFRS on the basis of countries are carried out. Key Words: IFRS, accounting standards, Turkey geography, Jel Classifications: M40, M41 4

5 **051**T ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ TÜRKİYE deki GELİŞİMİ VE K.K.T.C deki UYGULAMALAR Öğr. Gör. Emel ÇAPKINER TOSUN Öğr. Gör. Güzide ATAİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Özet Sermaye piyasalarının küreselleşmesi ile birlikte, sermaye hareketlerinin hızlanması, uluslararası yatırım kararlarında ve uluslararası şirket alım-satım ve birleşmelerinde görülen yoğun artış UFRS nin gerekliliğini artırmakta olup, uygulanan farklı muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarının birbirine uyumlu hale getirilmesi gereğini doğurmaktadır. Muhasebe çalışmalarının yöntemini belirleyen ve uygulamaya yönelik kuralları ifade eden muhasebe standartlarının yakınlaştırılması, diğer bir ifadeyle dünya çapında genel kabul görmüş bir Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nın oluşturulması girişimleri bu gereklilikler sonucunda ortaya çıkmıştır. Uluslararası muhasebedeki farklılıkların ortadan kaldırılması ve mali tabloların ortak bir dille hazırlanıp sunulması amacyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB- International Accounting Standards Board) tarafından Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS- International Accounting Standards) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS- InternationalFinancial Reporting Standards) yayınlanmıştır. Türkiye de bu standartlara uyumu sağlamak amacıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuştur. Kurumsal yönetim ile amaçlanan sirketlerin sürdürülebilirligi ancak seffaflık ilkesinin benimsenmesi ve kurulması ile saglanabilir. Seffaflık, uluslararası standartlarda kurumsal raporlama ve modern denetim ile mümkün kılınabilir Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Muhasebe Standartlarının oluşumu ve hangi süreçlerden geçtiği, Türkiye de nasıl uygulandığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki uygulamaları ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: UFRS, Muhasebe, KKTC. Jel Sınıflandırması: M40, M41 5

6 **051**E THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN TURKEY AND APPLICATIONS IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Lec. Emel ÇAPKINER TOSUN Lec. Güzide ATAİ Abstract With the globalization of capital markets, the acceleration of capital flows, and international companies in international trading and investment decisions in the intensive increase in mergers increased the necessity of IFRS and the accounting and financial reporting practices of the different leads to the need to harmonize together. The rules for determining and implementing the method of accounting work that expresses the approximation of the accounting standards, generally accepted throughout the world in other words, the creation of an International Financial Reporting Standards initiatives have emerged as a result of these requirements. Elimination of differences in international accounting and financial statements prepared and presented in a common language of the İnternational Accounting Standarads and İnternational Financial Reporting Standards were published by the İnternational Accounting Standards Board in order to. Corporate govarence and sustainability of the intended company, but with the establishment and adoption of the principle of transparency can be achived. Transparency international standards in corporate reporting, and can be made possible by modern control. The purpose of this IPH, the formation of İnternational Accounting standards and which has gone thtough the process, how it is implemented on Turkey and the application is to reveal the TRNC. Keywords: IFRS, Accounting, Cyprus. Jel Classification: M40, M41 6

7 **055**T YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Yrd.Doç.Dr. Cuma ERCAN Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Özet Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS), 13 Ocak 2011 tarihinde yayınlanan ve 01 Temmuz 2012 de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde 01 Ocak 2013 de uygulanmaya başlamıştır. Bu sürece paralel olarak, ülkemizdeki uygulamalara yönelik hazırlık düzeyinin tespit edilip, çıkarımlara ulaşılması amacıyla Ekim 2011 tarihlerinde 1inci Uluslararası Türk Coğrafyasında düzenlenmiştir. Daha sonra, geçiş sürecinin incelenip karşılaştırılabilir verilere ulaşılması amacı ile Haziran 2012 tarihlerinde 2inci Uluslararası Türk Coğrafyasında düzenlenmiştir. Son olarak, 2013 yılının ilk altı aylık uygulama sonuçlarını tartışmak ve öneriler geliştirmek amacıyla Eylül 2013 tarihlerinde 3ncü Uluslararası Türk Coğrafyasında düzenlenmiştir. Türk Coğrafyasında, adını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndan(ufrs) alan ve tamamen UFRS konularını kapsayan başka bir sempozyum bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu sempozyumların Türkçe konuşulan ülkelerdeki UFRS uygulamalarında öncülük yapacağı beklenmektedir. Onun için bu çalışmada, Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumları nda sunulan bildiriler incelenerek, UFRS ye olan katkılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede sunulan bildirilerin sayısı, niteliği, odaklandığı standartlar, üniversitelere ve ünvanlara göre dağılımı, ortak çalışmaların ağırlığı ve araştırmacıların kullandıkları metodoloji gibi konular incelenmiştir. Buradan hareketle, sunulan bildirilerin yoğunluk alanı tespit edilerek, hangi konularda daha fazla yayın yapıldığı; hangi konularda eksikliklerin olduğu belirlenmiştir. Anahtar sözcükler: UFRS, TFRS, TMS Jel Sınıflandırması: M40,M41 7

8 **055**E AN ASSESSMENT OF IFRS SYMPOSIUM IN THE TURKISH REGION BETWEEN Asst.Prof.Dr. Cuma ERCAN Abstract Within the framework of the Turkish Cormmercial Law no published on January 13, 2011, and put into force on 1 July 2012, The Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) begun to be implemented in January 1, Parallel to this process, in order to reach the targeted inferences, and to identify the level of preparedness for implementation of this system in our country, the first IFRS symposium in the Turkish Region was organised between October Then between June 2012, the second IFRS symposium was organised to measure the progress made in achieving the targeted goals by examining and comparing the data obtained. Finally, the third IFRS Symposium was held to discuss the results of the application in the first six months of 2013 and to improve recommendations between 7-8 September There was no any other symposium convened in the name of the Turkish regions International Financial Reporting Standards (IFRS) and issues covering the areas of IFRS. Therefore, it was expected that from the past symposia,turkish-speaking countries would be pioneering the application of IFRS. For this reason, in this study presented at the Turkish regions International Symposium, we aim to examine the contributions made by the IFRS. In this context, the papers presented, their number and nature as well as focused standards were examined according to universities, professional titles, joint studies and research methodologies used. Consequently, by determining the area of concentration of the papers presented,it was determinated that areas having more publications and areas that more studies. Keywords: IFRS, TFRS,TMS Jel Classification: M40,M41 8

9 İkinci Oturum Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın yasal zorunluluk olarak uygulanması, meslektaşlarımızın mesleğe devamını etkiler mi? 9

10 **044**T MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ UFRS HAKKINDAKİ ALGILARI VE BEKLENTİLERİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: BOLU İLİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Tülay YEL Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İkt. Ve İdr. Bil. Fak. İşletme Bölümü Yrd. Doç. Dr. Meziyet Sema ERDEM Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İkt. Ve İdr. Bil. Fak. İşletme Bölümü Dünya üzerinde son yıllarda meydana gelen değişme ve gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan piyasalararası entegrasyon olgusu sonucu, küresel bazda karşılaştırılabilirliği sağlayabilmek için, küresel standartlara göre hazırlanmış finansal tablolara gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle son yıllarda tek bir finansal raporlama dilinin kullanılması yönünde dünya üzerinde bir gereklilik doğmuştur. Uluslararası finansal raporlamadaki farklılıkların ortadan kaldırılması adına, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartları yayınlanmıştır. Türkiye de finansal raporlamadaki standartlaşma konusundaki gelişmelere kayıtsız kalmamış, uluslararası bazda standartlaşma sürecine aktif olarak katılmıştır. Muhasebe standartlarının uygulanmasında en önemli görev mesleği icra edenlere düşmektedir. Bu nedenle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) nin muhasebe meslek mensupları tarafından benimsenme düzeyinin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede bu çalışmada; muhasebe meslek mensuplarının UFRS hakkındaki algılarının, UFRS nin faydalarına dair beklentilerinin ve UFRS yi Türk coğrafyasında başarıya ulaştıracak faktörlere ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler Bolu ilinde faaliyet gösterip, Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olan meslek mensupları ile gerçekleştirilecek olan anketler vasıtasıyla toplanacaktır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda, Bolu ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının UFRS hakkındaki algıları, UFRS den beklentileri, UFRS yi Türk coğrafyasında başarıya ulaştıracak faktörlere ilişkin görüşleri ortaya çıkarılacaktır. Bolu ili ile sınırlı olan bu çalışmanın örnek kütlesi, elde edilen bulgular çerçevesinde ileriki çalışmalarda genişletilecektir. Anahtar Kelimeler: Muhasebe Standartları, Uluslararası Muhasebe Standartları, Muhasebe Meslek Mensupları. Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49 10

11 **044**E A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS OF MEMBERS OF ACCOUNTING PROFESSIONS ABOUT UFRS: A CASE OF THE CITY OF BOLU Asst.Prof.Dr. Tülay YEL Asst.Prof.Dr. Meziyet Sema ERDEM As a result of the integration between markets in parallel with the changes and developments in the world in recent years, in order to make global comparability possible, financial statements prepared according to global standards have been needed and it has been found to be necessary to use an only one financial reporting language in the world. In order to eliminate the differences in international financial reporting, International Financial Reporting Standards (IFRS) were published by International Accounting Standards Board. Also, Turkey has not been unconcerned about the developments in financial reporting standards and has participated in the standardization process on international basis actively. Applying accounting standards has been expected to be done by the members of the profession. Thus, it is highly important to find out the level of the acceptance of UFRS by the members of the accounting profession. In this study, it is aimed to find out the perceptions of the members of the accounting profession about UFRS, the expectations of the members of the accounting profession about the benefits of UFRS and the opinions of the members of the accounting profession about how to make UFRS successful in the Turkish geography. The data in this study will be gathered through the scales which will be answered by the members of the accounting profession registered in the Union of Chambers of Certified Public Accountants in Bolu. After analyzing the data, the perceptions of the members of the accounting profession in Bolu about UFRS, their expectations about UFRS, their opinions about the factors which will make UFRS successful in the Turkish geography will be found. The sample of this study which is limited by Bolu will be expanded later according to the findings of this study. Keywords: Accounting Standards, International Accounting Standards, Members of Accounting Professions. Jel Classification: M40, M41, M49 11

12 **057**T VUK MALİ TABLOLARINDAN TFRS FİNANSAL TABLOLARINA GEÇİŞ ve SÜREKLİLİĞİ Prof. Dr. Murat ERDOĞAN SMMM Şinasi Kader ÖZTÜRK SMMM Erhan ÇAĞŞIRLI MUMEYEK Vakfı Özet 13 Ocak 2011 tarihinde yasalaşan 6102 sayılı Yeni TTK da ticari defterlerin Türkiye Muhasebe Standartları na ( TMS ) göre tutulacağı düzenlenmekte idi. Ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile TMS ye göre defter tutma zorunluluğu konusundaki düzenlemeler çıkarılmıştır. Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak defter tutulması düzenlenmiştir. Buna rağmen Yeni TTK nın 88 inci maddesi uyarınca münferit ve konsolide sene sonu mali tabloları düzenlenirken, TMS ye, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz bir parçası olan yorumlara uyulması ve bunların uygulanması zorunludur. Bu çerçevede Genel Kurul a sunulacak mali tabloların TMS ye uygun olarak hazırlanması gerekecektir. TFRS lerin 6102 sayılı Yeni TTK çerçevesinde ülkemizde ilk kez uygulanmaya başlandığı tarih 01 Ocak 2013 tür. Çalışmamızda, VUK mali tablolarından TFRS finansal tablolarına geçiş ve sürekliliği için HESAP KALEMLERİ yoluyla HESAP KALEMLERİ MUAVİNLERİ yoluyla VUK Yevmiye Kayıtları yoluyla öne çıkan 3 ana yöntem önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları JEL Sınıflandırması: M40, M41 12

13 **057**E TRANSITION from TPL FINANCIAL STATEMENTS to IFRS FINANCIAL STATEMENTS and its CONTINUITY Prof. Dr. Murat ERDOĞAN CPA Şinasi Kader ÖZTÜRK CPA Erhan ÇAĞŞIRLI Abstract No. 6102, New TCC enacted on January 13, 2011 was being held commercial books will be based on Turkish Accounting Standards ("TAS"). However, No. 6335, Turkish Commercial Code Amendment Act enacted, TMS with the regulations on bookkeeping requirement has been removed. In accordance with the provisions of the Tax Procedure Law was organized bookkeeping. Despite this, the new TCC 88th article in accordance with individual and consolidated year-end financial statements being edited, TAS, conceptual framework, the accounting principles and they are an integral part of that review to be followed and their implementation is mandatory. In this framework will be presented to the General Assembly of the financial statements prepared in accordance with TAS is required. The new Turkish Commercial Code No of IFRSs for the first time in our country started to be implemented in the framework of the date of 1 January In our study, TPL financial statements and for the continuity of the transition to IFRS financial statements Through ACCOUNTS, Through SUB-ACCOUNTS, Through TPL RECORDS highlights three main methods have been proposed. Key Words: Turkish Commercial Code, Tax Procedure Law, Turkish Accounting Standards, Turkish Financial Reporting Standards JEL Classification: M40, M41 13

14 **002**T ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI LİTERATÜR TARAMASI: Öğr. Gör. Yusuf ESMER Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Özet Bu çalışmada, ulusal muhasebe standartları dergilerinde literatür taraması yapılarak, Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) konusunda yer alan makalelerin dönemi incelenmiştir. Bu bağlamda incelenen UFRS Dünyası dergisinin yılları taranmış ve 60 makale incelenmiştir. Makaleler konularına, türlerine, veri toplama yöntemine, yazar sayısına ve yazarların ülkelerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma sonucunda ortaya çıkan tablo, çalışmanın ana gövdesini oluşturmaktadır. Böylece Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UFRS) yazının fotoğrafı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: UFRS, Literatür Taraması, UFRS Dünyası Jel Sınıflandırması:M41, M42 14

15 **002**E INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS LITERATURE REVIEW: Lec. Yusuf ESMER Abstract In this study, literature review was conducted in the journals of national accounting standards; International Financial Reporting Standards (UFRS) of the articles in the period were examined. In this context, the magazine examined the World of IFRS for the years were screened and 60 articles were examined. Articles on the subject, type, data collection methodology, the number of authors and writers are classified according to their country. This classification resulting table, constitute the main body of work. Thus the International Financial Reporting Standards (IFRS) were studied to reveal the photo of the article. Key Words: IFRS, Literature Review, World of IFRS Jel Classification: M41, M42 15

16 Üçüncü Oturum Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uygulamalarının getirdiği yenilikler nelerdir? 16

17 **003**T DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN VERGİ USUL KANUNU İLE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr Aysel GÜNEY Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÖZET Mali tablolarda yer alan kalemlerin parasal tutarlarının belirlenmesi süreci değerleme olarak tanımlanmaktadır. Mali durum tablosunda yer alan varlık ve borçların farklı ölçüm esaslarına göre ölçümü yıllardır süregelen bir uygulamadır. Ölçüm süreci, muhasebe işlevinin çok önemli bir bölümünde yer almaktadır. Kavramsal Çerçeve paragraf 99 da ölçüm finansal tablolarda yer alan unsurların bilançoda ve gelir tablosunda tahakkuk ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Tarihsel maliyet ölçüsü geleneksel olarak güvenilir, uygulanması kolay ve ucuz olması açısından uzun yıllardır muhasebe teorisyen ve uygulamacıları tarafından benimsenmiş bir ölçüm ölçüsüdür. Ülkemizde, TMS/TFRS lerde tarihsel maliyet esasının avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurulmuş, tarihsel maliyetten ödün vermeyerek karma bir ölçüm sistemi oluşturulmuştur. TMS/TFRS incelendiğinde; birincisi ilk kayıtta, ikincisi ise daha sonraki dönemlerde yapılan yeniden ölçümlerde olmak üzere iki aşamalı bir ölçüm süreci benimsemiştir. Yapılan bu iki ölçümlerde farklı ölçüm esaslarının kullanılabildiği gözlemlenmektedir. Türkiye de, Türk Ticaret kanunun değişmesi ve Muhasebe standartlarının benimsenmesi ile yıllardır vergi muhasebesi anlayışına göre muhasebe anlayışının kabul edildiği ülkemizde yeni bir çığır açılmaktadır Bu çalışmanın amacı Muhasebe standartlarında benimsenen değerleme ölçümleriyle Vergi hukuku ve vergi muhasebe yaklaşımda yer alan değerleme ölçümlerini karşılaştırmasını yapmaktır. Anahtar kelimeler: Değerleme, ölçüm, muhasebe, standart, karşılaştırma Jel Sınıflandırması:M4 17

18 **003**E COMPARISON OF EVALUATION MEASUREMENTS WITH TAX PROCEDURE LAW IN ACCORDANCE WITH ACCOUNTING STANDARDS OF TURKEY Asst. Prof. Dr. Aysel GÜNEY Abstract Process of determination of monetary amounts of items included in financial accounts is defined as evaluation. Measurement of assets and liabilities included in financial statement according to various measurement principles is an application that has been holding on for years. Measurement process takes part in very integral part of accounting function. Measurement is defined as determination process of monetary amounts that elements included in financial statements will be actualized and shown in balance sheet and income statement in paragraph 99 of Conceptual Framework. Historical cost measure is a measurement measure that is adopted by accounting theoriticans and practitioners for long years in the aspect of that it is confidental traditionally, easy and affordable to exercise. In our country, advantages and disadvantages of historical cost principal have been considered in TMS/TFRSs and a mixed measurement system has been composed without conceding historical cost. When TMS/TFRS examined; a two-stage measurement process consisting of the first one in first register and the second one in re-measurements carried out in afterward periods has been adopted. It is observed that various measurement principles may be used in these two measurements to be carried out. In Turkey, where accounting perception according to tax accounting perception through amendment of Turkish Commercial Classification and adoption of Accounting standards in our country, a new era has been being marked. Purpose of this study is to carry out comparison of evaluation measurements adopted in Accounting standards and evaluation measurements included in Tax legislation and tax accounting approach. Key words: Evaluation, measurement, accounting, standard, comparison Jel Classification:M4 18

19 **050**T VERGİ MATRAHININ TESPİTİ VE DENETİMİNDE ŞÜPHELİ ALACAKLAR Yrd. Doç. Dr. Şeref DEMİR Maltepe Üniversitesi Özet İşletmelerin alacaklarının tahsili bazı durumlarda şüpheli hale gelebilmektedir. Türk Vergi Usul Kanunu na göre ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla dava veya icra safhasında bulunan alacaklar, şüpheli alacak olarak kabul edilmektedir. Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Teminatlı alacaklarda alacağın teminatlı kısmı için karşılık ayrılması kabul edilmez. Vergi mevzuatına göre karşılık gideri ayrılan şüpheli alacakların yargı sürecinde ciddiyetle izlenmesi gerekir. Ayrıca şüpheli alacaklar için karşılık, mükelleflerce dava veya icra safhasına gidildiği yılda ayrılmalıdır. Bu çalışmada şüpheli alacaklar vergisel matrahının tespiti ve denetimi perspektifinden bütün yönleriyle ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Şüpheli Alacaklar, Şüpheli Alacaklar Karşılığı. Jel Sınıflandırması: H20, H24, H25, H27, H32. 19

20 **050**E THE DOUBTFUL RECEIVABLES IN THE DETERMINATION AND AUDITING OF TAXABLE INCOME Asst.Prof.Dr. Şeref DEMİR Abstract The collectibility of receivables may become questionable in some cases. As per Turkish Tax Procedural Law, depending on the conditions involved in the acquisition and maintenance operating profit, receivables involved in a lawsuit or involved in the execution are to be considered as doubtful receivables. Allowances may be allocated on the liability side for doubtful receivables, in terms of their present values of the valuation day. Guaranteed part of receivables shall not be allowed as an allowance. As per tax legislation doubtful receivables recorded as expenses must be tracked in all seriousness. Furthermore allowances for doubtful receivables shall be allocated in the year in which taxpayers file suit or take the debtor to court. In this study, doubtful receivables are to be considered for all aspects from the perspective of the determination and auditing of taxable income. Key Words: Doubtful Receivables, Allowances for Doubtful Receivables. Jel Classification: H20, H24, H25, H27, H32. 20

21 **061**T MALİYETLERİN SAPTANMA ZAMANINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ, TEKSTİL SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yasemin ACAR UĞURLU, Öğr.Gör. Arel Üniversitesi ÖZKAN SARISOY, Öğr.Gör. Namık Kemal Üniversitesi ÖZET Çalışmanın amacı, saptanma zamanların göre maliyet yöntemleri olan tahmini maliyetleme, standart maliyetleme ve fiili maliyetlemenin tekstil işletmelerindeki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve işletmelerde maliyetleme yöntemini etkileyen faktörlerden bazılarını incelemektir. Araştırma için İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ne (İTKİB) kayıtlı firmaya mail yoluyla anket gönderilmiştir. Söz konusu işletmelerin kullandığı maliyet muhasebesi uygulamalarını belirlemek amacıyla 10 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır. İşletmelerden gelen cevaplar Microsoft Excel Programı na aktarılarak değerlendirilmiş ve veriler arasındaki ilişkinin kurulması için karşılaştırmalı tablolar oluşturulmuştur. Anahtar Sözcükler: Tahmini Maliyet, Standart Maliyet, Fiili Maliyet, Tekstil Sektöründe Maliyetleme Jel Kodları: M40, M41. 21

22 **061**E DETERMINATION OF COSTS BY TIME COST METHODS, A RESEARCH FOR TEXTILE INDUSTRY Yasemin ACAR UĞURLU, Lecturer ÖZKAN SARISOY, Lecturer. ABSTRACT The purpose of the study, the time of detection methods by which costs an estimated cost, standard and actual costing of costing practices in the textile business and business to be knowledgeable about some of the factors affecting the cost method is to examine. Research on the Istanbul Textile and Apparel Exporters' Association (İTKİB) registered 6,500 questionnaires were sent by mail to the company. The method of the study, said that businesses and enterprises use to determine the cost accounting practices questionnaire was prepared consisting of 10 questions. Property transferred to the responses of the Microsoft Excel program was evaluated and compared to establish the relationships between data tables are generated. Keywords: Predicted Cost, Standard Cost, Actual Cost, Costing in Textile Industry Jel Codes: M40, M41. 22

23 Dördüncü Oturum İşletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları için hazırlığı yeterli mi? 23

24 **047**T ULUSLARARASI MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE AMORTİSMAN YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğr.Gör. Erkan ÖZTÜRK Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Programı Öğr.Gör. Tuğba ÖRS Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Programı Özet Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, gerçeğe uygun değer esasında ölçüm ve raporlama yapılabilmesi için bazı yeni yaklaşımlar sunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri de hurda değerin amortisman hesaplamalarında kullanılmasına yöneliktir. Ancak, amortismana tabi bir iktisadi kıymetin aktife girdiği tarih itibariyle hurda değerinin kesin bir şekilde tespit edilemiyor olması, bu yaklaşımın uygulanmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Bu çalışmada, Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca öngörülen amortisman yöntemlerine yönelik uygulamalar ile TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı uyarınca öngörülen amortisman yöntemlerine yönelik uygulamalar karşılaştırılarak, yeni yaklaşımların uygulanabilirliği sorgulanmak istenmiştir. Buna bağlı olarak, hurda değerin tahmin edilerek amortisman hesaplamasına katılması ile TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar standardı uyarınca bir iktisadi kıymetin aktife girdiği tarih itibariyle tahmin edilen hurda değerinin yararlı ömür süresi içerisinde değişmesi, paranın zaman değeri de göz önünde bulundurularak örneklendirilmiştir. Böylelikle, amortisman yöntemlerinin Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama standartları çerçevesinde nasıl uygulanabileceğine yönelik öneriler sunulmuştur. Anahtar elimeler: Amortisman Yöntemleri, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, Hurda Değer. Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49 24

25 **047**E EXAMANING OF DEPRECIATION METHODS WITH INTERNATIONAL ACCOUNTING/FINANCIAL REPORTING STANDARDS FRAMEWORK AND PRACTICE RECOMMENDATIONS Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN Lec. Erkan ÖZTÜRK Lec. Tuğba ÖRS Abstract International Accounting/Financial Reporting Standards offers some new approaches in order to be done mesurement and reporting basis of fair value. One of these approaches is using scrap value in depreciation calculations. However, one of the most important obstacles in the implementation of this approach is determination of scrap value precisely on the date of entry assets of depreciation unit. In this study, applicability of new approaches has been questioned by comparing depreciation methods of Tax Procedure Law (TPL) and TAS 16 Tangible Fixed Assets. Accordingly, depreciation calculation estimating by scrap value and change of this value that estimated on date of entry assets of a depreciation unit in useful life in accordance with TAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors are exemplified by taking into account the time value of money. Thus, recommendations that how to apply depreciation methods with International Accounting/Financial Reporting Standards framework are presented. Key Words: Depreciation Methods, International Accounting/Financial Reporting Standards, Scrap Value. Jel Classification: M40, M41, M49 25

26 **048**T KARBON EMİSYONU AZALTMA ÇALIŞMALARININ ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Erdal YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Özet Kyoto protokolünün ana hedefi, ülkeler arasındaki zenginlik ve kapasite farklarını göz önünde bulundurarak insanlardan kaynaklanan sera gazları emisyonlarını azaltmaktır. Karbon azatlımı ile ilgili iyileştirmelerin yapılması için, karbon muhasebesinin yöneticileri doğru kararlar alma noktasında desteklemesi gerekir. Sürdürülebilir iyileştirme için karbon muhasebesi,karbon azaltma hareket planları ve önlemlerinin tanımlanmasını, seçilmesini, açıklanmasını ve uygulanmasını destekler. Muhasebe sistemi açısından havaya salınan karbondioksit miktarının takip edilmesi, ölçülmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Ancak şimdiye kadar Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bu konu ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu çalışmada karbon azaltma çalışmalarının ölçülmesi ve uluslararası muhasebe standratları açısından muhasebeleştirilmesi ile ilgili açıklamalara yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: Karbon Muhasebesi, Uluslararası Muhasebe Standartları, Kyoto Protokolü Jel Sınıflandırması: M40, M41 26

27 **048**E ACCOUNTING FOR STUDIES TO REDUCE THE TOTAL CARBON EMISSIONS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS Asst.Prof.Dr. Erdal YILMAZ Abstract The main goal of the Kyoto Protocol is to contain emissions of the main anthropogenic greenhouse gases (GHGs) in ways that reflect underlying national differences in GHG emissions, wealth, and capacity to make the reductions. In order to create real improvements in carbon reductions, carbon accounting must support managers to take the right decisions. Carbon accounting for sustainability improvements supports the identification, choice, introduction and implementation of carbon reduction action plans and measures. According to the accounting system, the amount of carbon dioxide that is released to air should be tracked, measured and reported. But there has been no authoritative guidance published on this issue by the International Accounting Standards Board. This study focuses on how to measure and accounting the studies for carbon reduction according to International Accounting Standards. Key Words: Carbon Accounting, International Accounting Standards, Kyoto Protocol Jel Classification: M40, M41 27

28 **060**T TMS/TFRS LERİN UYGULANMASI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN KARIN DAĞITIMINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Yrd.Doç.Dr. Enver BOZDEMİR Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Özet Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ye ilk geçişte ve daha sonraki dönemlerde finansal tablolarda kullanılan muhasebe politikaları Standartlara geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre sunulmuş aynı tarihli finansal tablolardaki politikalarından farklıdır. Bu nedenle ilgili kalemlerde yapılan düzeltmeler, doğrudan dağıtılmamış kârlar içerisinde muhasebeleştirilmektedir. Fakat TFRS ye geçiş sebebi ile özkaynak kalemlerinde bir artış veya azalış olması durumunda nasıl bir işlem yapılması gerektiği hususu belirsizliğini korumaktadır. Çalışmanın amacı, TMS/TFRS ye ilk geçişte ve daha sonraki dönemlerde uygulanması nedeniyle ortaya çıkan düzeltmelerin özkaynaklar kalemi içerisinde muhasebeleştirilen geçmiş yıllar karının pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmayacağını ve dağıtılabilmesi durumunda hangi esaslara göre yapılması hususunu ortaya koymaktır. Ortaya çıkan bu geçmiş yıllar karının mevcut yasalara göre oluşturulan dönem karından farklı olarak işletmenin mevcut finansal durumunu daha gerçeğe uygun tespit ettiği düşünülen Standart uygulamaları dikkate alınarak gerekli dağıtımın yapılması daha doğru bir yaklaşımdır. Standartların uygulanması sonucu oluşan karın dağıtılabilmesinin en önemli şartı şirketler genel kurullarında kar dağıtımı esaslarıyla ilgili bir karar almaları gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Kar Dağıtımı, TMS/TFRS, Türk Ticaret Kanunu. Jel Kodları: M40, M41. 28

29 **060**E A REVIEW ABOUT THE DISTRIBUTION OF THE PROFIT EMERGING FROM THE APPLIANCE OF TMS/TFRS Asst.Prof.Dr. Enver BOZDEMİR Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Abstract The accounting policies used when and after the transition to Turkey Accounting Standarts/Turkey Financial Reporting Standarts (TMS/TFRS) are different from the policies at the same dated financial tables which presented acoording to the standarts before the transition. Because of that, the corrections at the related entries are accounted in direct undistributed profits. But because of the transition to TFRS, it is unsignificant that how to proceed if any increases or decreases occur at equities. The purpose of this study is to reveal the fact that the corrections occuring at the transition process to the TFRS or the periods following the transition should be distributed to the shareholders of the passed years profits which have been accounted in equities and if it should, in which principles should be followed to do it. It is a more correct approach to consider the standarts which is thought to be more realistic at determining the financial status of the corporations than the current policies when making the distribution of this passed years profit. The most important requirement to distribute the profits caused by the appliance of the standarts is to make a decision about the profit ditribution policies at the plenum of the companies. Keywords: Profit Distribution, TMS/TFRS, Turkish Trade Law. Jel Codes: M40, M41. 29

30 Beşinci Oturum Denetim Şirketleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirebiliyorlar mı? 30

31 **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla kaldırılmış yerine tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olacağı hükme bağlanmışken sonrasında 6335 sayılı yasa ile yapılan yeni düzenleme ile belli kriterlere sahip sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olması gerektiği düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Buna karşın diğer sermaye şirketlerinin denetimine ilişkin henüz faal bir düzenleme getirilmemiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de yerleştirilmeye çalışılan bağımsız denetim tüm sermaye şirketlerini kapsamadığından diğerleri açısından denetim konusunda tereddütler ve gerekliliği tartışılır olmuştur. Bu bildirinin konusu; denetimin öneminin ve işletmelere sağlayacağı katkıların ortaya konulmasıdır. Bildirinin amacı; bağımsız denetime tabi olmayan şirketler açısından denetimin öneminin incelenmesidir. Anahtar Kelimeler: Denetim, Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetime Tabi Olmayan İşletmeler Jel Sınıflandırması:M41, M42 31

32 **001**E THE SIGNIFICANCE OF AUDIT FOR COMPANIES NOT SUBJECT TO INDEPENDENT AUDIT Dr. Hakan Taştan Abstract Whereas the auditing system was abolished completely pursuant to the Turkish Commercial Classification No and, instead, it was decided that all equity companies would be subject to independent audit, the new regulation in accordance with the Law No suggesting that equity companies only having certain criteria should be subject to independent audit was put in force. On the other hand, no active regulation has been brought in relation to audit of other equity companies yet. In parallel with the developments in the world, hesitations about independent audit, which is tried to be implemented in our country as well, have been around and whether it is necessary or not has been controversial in terms of others because it does not cover all equity companies. The subject of this paper is to highlight the significance of independent audit, and its contributions to businesses. The aim of this paper is to evaluate the significance of audit in terms of companies not subject to independent audit. Keywords: Audit, Independent Audit, Companies Not Subject to Independent Audit Jel Classification: M41, M42 32

33 **052**T TMS 37 KAPSAMINDAKİ KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR İLE ŞİRKET KARLILIKLARI İLİŞKİSİ BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ebru ESENDEMİRLİ Yaşar Üniversitesi İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin YEĞİNBOY Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.,İşletme Bölümü Özet Günümüzde işletmelerin kurumsal yönetim anlayışının etkileri ihtiyatlılık ilkesi ile ilgili uyguladıkları muhasebe politikalarında görülmektedir. Kurumsal yönetim anlayışının güçlü olduğu şirketler daha ihtiyatlı davranmaktadırlar. İhtiyatlılık ilkesi gereği işletmeler gerçekleşmesi muhtemel zararlar için karşılık ayırmaktadırlar. Bu kapsamda TMS 37 de Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Standartta karşılıklar; zaman ve tutarlarına ilişkin olmayan borçlar olarak tanımlanmaktadır. Amortisman, varlıklarda değer düşüklüğü ve şüpheli alacaklar gibi kavramlar varlıkların defter değerinde yapılan düzenlemelerdir ve bu standardın kapsamına girmezler. Bu çalışmanın amacı, TMS 37 de tanımlanan karşılıklar ve şirket karlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın ilk bölümünde TMS 37 ye göre karşılıklar standardı ve uygulaması incelenecektir. İkinci bölümde, Borsa İstanbul da işlem gören seçilmiş imalat sanayi şirketlerinin yılları arasındaki finansal tablo dipnotlarından yararlanılarak garanti ve montaj giderleri ile şirket karlılıkları arasındaki ilişki istatistiksel yöntemlerle analiz edilmektedir. Anahtar Kelimeler: TMS 37, İhtiyatlılık İlkesi, Karşılıklar, Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49 33

34 **052**E RELATIONSHIPS BETWEEN PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS UNDER TMS 37 AND COMPANY PROFITS AN EMPIRICAL RESEARCH ON PUBLIC COMPANIES TRADED IN BORSA İSTANBUL Asst.Prof.Dr. Ebru ESENDEMİRLİ Asst.Prof.Dr. Yasemin YEĞİNBOY Abstract Recently, the effects of corporate governance philosophy have become more effective in applications of accounting policies related to conservatism. According to conservatism principle companies should allocate an allowance for possible expenses and losses. TMS 37 covers regulations about Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. The standard defines provisions as liabilities of uncertain timing or amount. Since, depreciation, impairment of assets and doubtful accounts are adjustments in net book value of company assets, they are not included in this standard. The purpose of this paper is to explore the relationship between provisions defined in TMS 37 and company profits. In the first part of the study the concept and practices of TMS 37 is discussed. Second part of the study reports relationship between warranty and assembly provisions and company profitability analyzed with statistical methods using the data in financial statement footnotes of chosen manufacturing companies in Borsa İstanbul. Key Words: IAS 37, Precautionary Principle, Provisions Jel Kodlar: M40, M41, M49 34

35 **059**T ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA VE ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARINDA RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR Yrd. Doç. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Denetim Bölümü Özet Raporlama döneminden sonraki olaylar, raporlama tarihi ile işletmenin yönetim kurulunun, işletmenin finansal tablolarının yayınlanması için onay verdiği tarih arasındaki döneme denk gelen olayları kapsamaktadır. Bu olaylar düzeltme gerektirebileceği gibi, düzeltme yapılmasını gerektirmeyen ancak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılmasını gerektiren olaylar olabilmektedir. Bu çalışmada raporlama döneminden sonraki olaylar hem Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) açısından, hem de Uluslararası Denetim Standartları (BDS) açısından incelenmiştir. Bu kapsamda; raporlama döneminden sonraki olaylarla ilgili olarak düzeltme yapılması ya da finansal tablo dipnotlarında yapılacak açıklamalarla ilgili UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar standardı ile bu olayların denetimi ile ilgili olarak BDS 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar standardının karşılaştırmalı olarak incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: UFRS, BDS, Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Jel Sınıflandırması: M41, M42 35

36 **059**E EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD IN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING Assist. Prof. İlker KIYMETLİ ŞEN Istanbul Commerce University Department of Accounting and Auditing Abstract Events after the reporting period includes the interval between reporting date and the date that board of directors confirms the publication of financial statements of the company. These events may require either major corrections or some minor corrections that can be handled by making some explanations in the footnotes. This study examines the events after reporting in terms of both International Accounting and Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) and International Standards on Audit (ISA). It compares and contrasts International Accounting Standards (IAS) 10 Events After the Reporting Period and International Standards on Auditing (ISA) 560 Subsequents Events. Keywords: IFRS, ISA, Events After The Reporting Period. Jel Classification: M41, M42 36

37 **056**T TÜRKİYE DE BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMININ İNCELENMESİ Öğr.Gör. Haydar DEMİRKIRAN Ege Üniversitesi, Ege MYO, Muhasebe Programı Özet 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu nun 64.maddesinin birinci fıkrasına göre bütün işletmelere defterlerini Türkiye Muhasebe Standartları na göre tutma zorunluluğu getirilmişti. Ancak uygulamada karşılaşılabilecek güçlükler dikkate alınarak 6335 sayılı kanunla denetimin kapsamı daraltılmış ve bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kurulu na verilmiştir. Bakanlar Kurulu da KGK nın yaptığı hazırlık çalışmalarını değerlendirerek her yıl bağımsız denetime tabi olma kriterlerini güncellemektedir. 14 Mart 2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, bağımsız denetime tabi olma kriterleri geçen yıla kıyasla aşağıya çekilmiş ve dolayısıyla bağımsız denetimin kapsamı genişlemiştir. Çalışmamızda, AB direktiflerine uyum sağlamak üzere belirlenmiş bağımsız denetime tabi olma kriterleri çerçevesinde Türkiye de bağımsız denetimin kapsamının ne yönde geliştiği, yeterlilik düzeyi incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları, Bağımsız Denetim Jel Sınıflandırması: M41 37

38 **056**E THE EXAMINATION OF THE SCOPE OF THE INDEPENDENT AUDIT IN TURKEY Lec. Haydar DEMİRKIRAN Abstract According to the first paragraph of Article 64, in the new Turkish Commercial Classification No all businesses have been obliged to keep their books in accordance with Turkish Accounting Standards. However, considering the difficulties that could be encountered in practice, the scope of the audit has been limited with the law no 6335 and the authority to determine the corporations which will be subject to independent audit has been given to the Council of Ministers. Evaluating preparatory work of Public Oversight of Accounting and Auditing Standards, Board Council of Ministers also update the criteria which are subject to independent audit every year. With the decision of the Council of Ministers issued in the Official Gazette dated 14 March 2014, the criteria of being subject to independent audit has been reduced compared to last year and, thus the scope of the independent audit has been expanded. In our study, the development direction and competence level of the scope of independent audit in Turkey will be examined within the framework of criteria, which are designed according to independent audit in order to harmonize with EU directives. Key Words: Turkish Commercial Classification, Independent Auditing, Turkish Accounting Standards Jel Classification: M41 38

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

ISSN: 2149-0996. 2015 Volume 1 Issue 1. www.jafas.org. Contents

ISSN: 2149-0996. 2015 Volume 1 Issue 1. www.jafas.org. Contents ISSN: 2149-0996 2015 Volume 1 Issue 1 www.jafas.org Contents Hisse Bazlı Ödemelerin TFRS-2 Standardına Göre Muhasebeleştirilmesi (Accounting For Share Based Payments According to TFRS-2) Erdal YILMAZ...5-20

Detaylı

TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25-26 EKİM 2011, SİNOP. (Gönderilme Sırası ile) TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25 26 EKİM 2011, SİNOP

TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25-26 EKİM 2011, SİNOP. (Gönderilme Sırası ile) TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25 26 EKİM 2011, SİNOP TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25-26 EKİM 2011, SİNOP (Gönderilme Sırası ile) 1 34* TÜRKİYE COĞRAFYASINDA UYGULANAN DEVLET TEŞVİKLERİ VE DEVLET YARDIMLARININ, ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇVESİNDE

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

E. Çına Bal V. Öztürk 5/2 (2013) 123-140

E. Çına Bal V. Öztürk 5/2 (2013) 123-140 Türkiye Muhasebe Standardı TMS - 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm Kapsamında Türev Ürünlerin Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Kullanımı: Forward Örneği Turkish Accounting Standards, IAS

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ve Bilgi Paylaşım Yükümlülükleri

Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ve Bilgi Paylaşım Yükümlülükleri PART Fatih Kazım Temur Obligation to Have Company Websites and Information Sharing Requirements Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ve Bilgi Paylaşım Yükümlülükleri abstract Since the beginning

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74 Ata Sarıkatipoğlu & Timur Arif Çapkın & Sinem Özyiğit SUKUK IN TURKEY: LEGISTLATIVE HISTORY AND CURRENT PRACTICE/ Türkiye de Sukuk: Tarihsel Gelişimi Ve Mevzuat Çerçevesinde Günümüz Uygulaması, GSI ARTICLETTER

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Journal of Economics Administrative Sciences Faculty Dicle University CİLT/VOLUME: 2 SAYI/ISSUE : 6 İÇİNDEKİLER / CONTENS ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN

Detaylı

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu PART Mehmet Ata Sarıkatipoğlu, Timur Arif Çapkın, Fatma Karaalioğlu Bitcoin: Its Regulation as a Virtual Currency and Its Position with Respect to Money Laundering Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

Şuayyip Doğuş DEMİRCİ. sdemirci@sakarya.edu.tr

Şuayyip Doğuş DEMİRCİ. sdemirci@sakarya.edu.tr TMS 39 Ve TFRS 9 Standartları Kapsamında Endeks Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi- BİST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri Örneği Recognition For Index Option Contracts Under IAS 39 And IFRS 9 The

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 21 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW 10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW Assoc. Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU Anadolu University, TURKEY Assoc. Prof. Dr. Şaban UZAY Erciyes University, TURKEY ABSTRACT This

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Muhasebenin Uluslararası Harmonizasyonu ve İlke Bazlı Muhasebe Anlayışına Yöneliş

Muhasebenin Uluslararası Harmonizasyonu ve İlke Bazlı Muhasebe Anlayışına Yöneliş YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Muhasebenin Uluslararası Harmonizasyonu ve İlke Bazlı Muhasebe Anlayışına Yöneliş Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan AKGÜN Yıldırım

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

Vergide Gündem. Ocak / January 2012. Elektronik defter uygulaması başlıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu

Vergide Gündem. Ocak / January 2012. Elektronik defter uygulaması başlıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2012 Elektronik defter uygulaması başlıyor M. Fatih Köprü Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu English translation Dünyadan vergi

Detaylı

Vergide Gündem. Taşınmaz satışlarında kurumlar vergisi istisnasının şartları Can Sözer

Vergide Gündem. Taşınmaz satışlarında kurumlar vergisi istisnasının şartları Can Sözer Vergide Gündem Tax Agenda Haziran / June Taşınmaz satışlarında kurumlar vergisi istisnasının şartları Can Sözer Mevduat faizi tevkifat oranlarında yapılan değişiklikler Merih Tümkaya English translation

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DEVLET MUHASEBE SİSTEMİNİN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE UYUMLAŞTIRILMASI CEMRE EDA YAR Ankara, 2009 T.C.

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tecrübeleri İle Muhasebe Standartlarına Yönelik Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Marmara Bölgesi Örneği ÖZET Meral EROL FİDAN Hasan CİNİT *** Uluslararası

Detaylı

Instagramda vergi dairesiyle karşılıklı takip Volkan Mekengeç. Tarh, düzeltme ve vergi incelemelerinde zamanaşımı Burak Küpeli

Instagramda vergi dairesiyle karşılıklı takip Volkan Mekengeç. Tarh, düzeltme ve vergi incelemelerinde zamanaşımı Burak Küpeli ISSN: 2148-4686 Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January Instagramda vergi dairesiyle karşılıklı takip Volkan Mekengeç Tarh, düzeltme ve vergi incelemelerinde zamanaşımı Burak Küpeli English translation

Detaylı