IV. Uluslararası Türk Cografyasında UFRS Sempozyumu. *** SUNULACAK Bildiri Özetleri***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV. Uluslararası Türk Cografyasında UFRS Sempozyumu. *** SUNULACAK Bildiri Özetleri***"

Transkript

1 AÇILIŞ PANELİ VUK esaslı Mali Tablolarından TFRS temelli Finansal Tablolarına Geçiş ve Süreklilik Uygulamaları Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ - Panel Başkanı Prof. Dr. Remzi ÖRTEN Prof. Dr. Ömer LALİK Prof. Dr. Münir ŞAKRAK (MÖDAV Başkanı) Prof. Dr. Ümit GÜCENME (MUFAD Başkanı) Prof. Dr. Yunus KİSHALI YMM Uğur BÜYÜKBALKAN (İFÜ Mütevelli Heyet Üyesi) YMM OKAN ÖZANDAÇ, Adana YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM NURETTİN ÇEKİCİ, Ankara YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM ABDİ ÇALIŞIR, Antalya YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM TAYFUN BEŞE, Bursa YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM YAŞAR BASKIN, Eskişehir YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM HASAN AKTAŞ, Gaziantep YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM SEZAİ ONARAL, İstanbul YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), YMM ŞADİ ÇETİN, İzmir YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM AHMET COŞAR, Adana SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM MEHMET OKKALI, Ankara SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM METİN YALÇIN, Balıkesir SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM FEYZULLAH TOPÇU, İzmir SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM AHMET HİKMET SÖNMEZ, Bursa SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM YAHYA ARIKAN, İstanbul SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM SUAT ÖZSOY, Kayseri SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM İSMAİL TURAN, Konya SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), SMMM VEYSEL ZEKAİ BAK, Trabzon SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde), 1

2 Birinci Oturum Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın benimsenme düzeyi nedir? 2

3 **053**T UFRS SÜRECİNE TARİHİ BİR BAKIŞ VE 2014 YILI İTİBARİ İLE UFRS NİN TÜRKİYE COĞRAFYASI VE DİĞER ÜLKELER BAZINDA KULLANIM DURUMU Öğr. Gör. İdil ÖZKAN Öğr. Gör. Metehan KÜÇÜKER Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma MYO, Muhasebe ve Vergi Bölümü Özet Gelişmiş ekonomilerde ortaya çıkan ve oluşturulan UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları), muhasebe ve finans dünyası için oldukça önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı UFRS nin 1973 yılından 2014 yılına kadar gelinen süreçteki gelişimini kronolojik olarak incelemek ve 2014 yılı itibari ile hangi ülkelerin hangi düzeyde UFRS kullandığını incelemektir. Bu amaca yönelik olarak çalışmanın birinci bölümünde UFRS nin tarihi gelişimi incelenecektir. İkinci bölümde ise UFRS nin ülkeler bazındaki kullanım düzeyleri hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: UFRS, muhasebe standartları, Türk coğrafyası, Jel Sınıflandırması: M40, M41 3

4 **053**E A HISTORICAL VIEW ON INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) PERIOD AND UTILIZATION CASE ON THE BASIS OF TURKEY GEOGRAPHY AND OTHER COUNTRIES OF IFRS SINCE 2014 Lec. İdil ÖZKAN Lec. Metehan KÜÇÜKER Abstract IFRS (International Financial Reporting Standards), occurs and established in the developed economies is seen as a major development for world of accounting and finance. The aim of this study is to analyse the development of the IFRS during the period from 1973 to 2014 chronologically, and to analyse which countries use IFRS at which levels as of For that purpose, in the first part of the study, the historical development of IFRS is analysed. In the second part, evaluations about the utilization cases of IFRS on the basis of countries are carried out. Key Words: IFRS, accounting standards, Turkey geography, Jel Classifications: M40, M41 4

5 **051**T ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ TÜRKİYE deki GELİŞİMİ VE K.K.T.C deki UYGULAMALAR Öğr. Gör. Emel ÇAPKINER TOSUN Öğr. Gör. Güzide ATAİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Özet Sermaye piyasalarının küreselleşmesi ile birlikte, sermaye hareketlerinin hızlanması, uluslararası yatırım kararlarında ve uluslararası şirket alım-satım ve birleşmelerinde görülen yoğun artış UFRS nin gerekliliğini artırmakta olup, uygulanan farklı muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarının birbirine uyumlu hale getirilmesi gereğini doğurmaktadır. Muhasebe çalışmalarının yöntemini belirleyen ve uygulamaya yönelik kuralları ifade eden muhasebe standartlarının yakınlaştırılması, diğer bir ifadeyle dünya çapında genel kabul görmüş bir Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nın oluşturulması girişimleri bu gereklilikler sonucunda ortaya çıkmıştır. Uluslararası muhasebedeki farklılıkların ortadan kaldırılması ve mali tabloların ortak bir dille hazırlanıp sunulması amacyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB- International Accounting Standards Board) tarafından Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS- International Accounting Standards) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS- InternationalFinancial Reporting Standards) yayınlanmıştır. Türkiye de bu standartlara uyumu sağlamak amacıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuştur. Kurumsal yönetim ile amaçlanan sirketlerin sürdürülebilirligi ancak seffaflık ilkesinin benimsenmesi ve kurulması ile saglanabilir. Seffaflık, uluslararası standartlarda kurumsal raporlama ve modern denetim ile mümkün kılınabilir Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Muhasebe Standartlarının oluşumu ve hangi süreçlerden geçtiği, Türkiye de nasıl uygulandığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki uygulamaları ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: UFRS, Muhasebe, KKTC. Jel Sınıflandırması: M40, M41 5

6 **051**E THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN TURKEY AND APPLICATIONS IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Lec. Emel ÇAPKINER TOSUN Lec. Güzide ATAİ Abstract With the globalization of capital markets, the acceleration of capital flows, and international companies in international trading and investment decisions in the intensive increase in mergers increased the necessity of IFRS and the accounting and financial reporting practices of the different leads to the need to harmonize together. The rules for determining and implementing the method of accounting work that expresses the approximation of the accounting standards, generally accepted throughout the world in other words, the creation of an International Financial Reporting Standards initiatives have emerged as a result of these requirements. Elimination of differences in international accounting and financial statements prepared and presented in a common language of the İnternational Accounting Standarads and İnternational Financial Reporting Standards were published by the İnternational Accounting Standards Board in order to. Corporate govarence and sustainability of the intended company, but with the establishment and adoption of the principle of transparency can be achived. Transparency international standards in corporate reporting, and can be made possible by modern control. The purpose of this IPH, the formation of İnternational Accounting standards and which has gone thtough the process, how it is implemented on Turkey and the application is to reveal the TRNC. Keywords: IFRS, Accounting, Cyprus. Jel Classification: M40, M41 6

7 **055**T YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Yrd.Doç.Dr. Cuma ERCAN Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Özet Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS), 13 Ocak 2011 tarihinde yayınlanan ve 01 Temmuz 2012 de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde 01 Ocak 2013 de uygulanmaya başlamıştır. Bu sürece paralel olarak, ülkemizdeki uygulamalara yönelik hazırlık düzeyinin tespit edilip, çıkarımlara ulaşılması amacıyla Ekim 2011 tarihlerinde 1inci Uluslararası Türk Coğrafyasında düzenlenmiştir. Daha sonra, geçiş sürecinin incelenip karşılaştırılabilir verilere ulaşılması amacı ile Haziran 2012 tarihlerinde 2inci Uluslararası Türk Coğrafyasında düzenlenmiştir. Son olarak, 2013 yılının ilk altı aylık uygulama sonuçlarını tartışmak ve öneriler geliştirmek amacıyla Eylül 2013 tarihlerinde 3ncü Uluslararası Türk Coğrafyasında düzenlenmiştir. Türk Coğrafyasında, adını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndan(ufrs) alan ve tamamen UFRS konularını kapsayan başka bir sempozyum bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu sempozyumların Türkçe konuşulan ülkelerdeki UFRS uygulamalarında öncülük yapacağı beklenmektedir. Onun için bu çalışmada, Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumları nda sunulan bildiriler incelenerek, UFRS ye olan katkılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede sunulan bildirilerin sayısı, niteliği, odaklandığı standartlar, üniversitelere ve ünvanlara göre dağılımı, ortak çalışmaların ağırlığı ve araştırmacıların kullandıkları metodoloji gibi konular incelenmiştir. Buradan hareketle, sunulan bildirilerin yoğunluk alanı tespit edilerek, hangi konularda daha fazla yayın yapıldığı; hangi konularda eksikliklerin olduğu belirlenmiştir. Anahtar sözcükler: UFRS, TFRS, TMS Jel Sınıflandırması: M40,M41 7

8 **055**E AN ASSESSMENT OF IFRS SYMPOSIUM IN THE TURKISH REGION BETWEEN Asst.Prof.Dr. Cuma ERCAN Abstract Within the framework of the Turkish Cormmercial Law no published on January 13, 2011, and put into force on 1 July 2012, The Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) begun to be implemented in January 1, Parallel to this process, in order to reach the targeted inferences, and to identify the level of preparedness for implementation of this system in our country, the first IFRS symposium in the Turkish Region was organised between October Then between June 2012, the second IFRS symposium was organised to measure the progress made in achieving the targeted goals by examining and comparing the data obtained. Finally, the third IFRS Symposium was held to discuss the results of the application in the first six months of 2013 and to improve recommendations between 7-8 September There was no any other symposium convened in the name of the Turkish regions International Financial Reporting Standards (IFRS) and issues covering the areas of IFRS. Therefore, it was expected that from the past symposia,turkish-speaking countries would be pioneering the application of IFRS. For this reason, in this study presented at the Turkish regions International Symposium, we aim to examine the contributions made by the IFRS. In this context, the papers presented, their number and nature as well as focused standards were examined according to universities, professional titles, joint studies and research methodologies used. Consequently, by determining the area of concentration of the papers presented,it was determinated that areas having more publications and areas that more studies. Keywords: IFRS, TFRS,TMS Jel Classification: M40,M41 8

9 İkinci Oturum Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın yasal zorunluluk olarak uygulanması, meslektaşlarımızın mesleğe devamını etkiler mi? 9

10 **044**T MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ UFRS HAKKINDAKİ ALGILARI VE BEKLENTİLERİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: BOLU İLİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Tülay YEL Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İkt. Ve İdr. Bil. Fak. İşletme Bölümü Yrd. Doç. Dr. Meziyet Sema ERDEM Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İkt. Ve İdr. Bil. Fak. İşletme Bölümü Dünya üzerinde son yıllarda meydana gelen değişme ve gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan piyasalararası entegrasyon olgusu sonucu, küresel bazda karşılaştırılabilirliği sağlayabilmek için, küresel standartlara göre hazırlanmış finansal tablolara gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle son yıllarda tek bir finansal raporlama dilinin kullanılması yönünde dünya üzerinde bir gereklilik doğmuştur. Uluslararası finansal raporlamadaki farklılıkların ortadan kaldırılması adına, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartları yayınlanmıştır. Türkiye de finansal raporlamadaki standartlaşma konusundaki gelişmelere kayıtsız kalmamış, uluslararası bazda standartlaşma sürecine aktif olarak katılmıştır. Muhasebe standartlarının uygulanmasında en önemli görev mesleği icra edenlere düşmektedir. Bu nedenle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) nin muhasebe meslek mensupları tarafından benimsenme düzeyinin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede bu çalışmada; muhasebe meslek mensuplarının UFRS hakkındaki algılarının, UFRS nin faydalarına dair beklentilerinin ve UFRS yi Türk coğrafyasında başarıya ulaştıracak faktörlere ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler Bolu ilinde faaliyet gösterip, Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olan meslek mensupları ile gerçekleştirilecek olan anketler vasıtasıyla toplanacaktır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda, Bolu ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının UFRS hakkındaki algıları, UFRS den beklentileri, UFRS yi Türk coğrafyasında başarıya ulaştıracak faktörlere ilişkin görüşleri ortaya çıkarılacaktır. Bolu ili ile sınırlı olan bu çalışmanın örnek kütlesi, elde edilen bulgular çerçevesinde ileriki çalışmalarda genişletilecektir. Anahtar Kelimeler: Muhasebe Standartları, Uluslararası Muhasebe Standartları, Muhasebe Meslek Mensupları. Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49 10

11 **044**E A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS OF MEMBERS OF ACCOUNTING PROFESSIONS ABOUT UFRS: A CASE OF THE CITY OF BOLU Asst.Prof.Dr. Tülay YEL Asst.Prof.Dr. Meziyet Sema ERDEM As a result of the integration between markets in parallel with the changes and developments in the world in recent years, in order to make global comparability possible, financial statements prepared according to global standards have been needed and it has been found to be necessary to use an only one financial reporting language in the world. In order to eliminate the differences in international financial reporting, International Financial Reporting Standards (IFRS) were published by International Accounting Standards Board. Also, Turkey has not been unconcerned about the developments in financial reporting standards and has participated in the standardization process on international basis actively. Applying accounting standards has been expected to be done by the members of the profession. Thus, it is highly important to find out the level of the acceptance of UFRS by the members of the accounting profession. In this study, it is aimed to find out the perceptions of the members of the accounting profession about UFRS, the expectations of the members of the accounting profession about the benefits of UFRS and the opinions of the members of the accounting profession about how to make UFRS successful in the Turkish geography. The data in this study will be gathered through the scales which will be answered by the members of the accounting profession registered in the Union of Chambers of Certified Public Accountants in Bolu. After analyzing the data, the perceptions of the members of the accounting profession in Bolu about UFRS, their expectations about UFRS, their opinions about the factors which will make UFRS successful in the Turkish geography will be found. The sample of this study which is limited by Bolu will be expanded later according to the findings of this study. Keywords: Accounting Standards, International Accounting Standards, Members of Accounting Professions. Jel Classification: M40, M41, M49 11

12 **057**T VUK MALİ TABLOLARINDAN TFRS FİNANSAL TABLOLARINA GEÇİŞ ve SÜREKLİLİĞİ Prof. Dr. Murat ERDOĞAN SMMM Şinasi Kader ÖZTÜRK SMMM Erhan ÇAĞŞIRLI MUMEYEK Vakfı Özet 13 Ocak 2011 tarihinde yasalaşan 6102 sayılı Yeni TTK da ticari defterlerin Türkiye Muhasebe Standartları na ( TMS ) göre tutulacağı düzenlenmekte idi. Ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile TMS ye göre defter tutma zorunluluğu konusundaki düzenlemeler çıkarılmıştır. Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak defter tutulması düzenlenmiştir. Buna rağmen Yeni TTK nın 88 inci maddesi uyarınca münferit ve konsolide sene sonu mali tabloları düzenlenirken, TMS ye, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz bir parçası olan yorumlara uyulması ve bunların uygulanması zorunludur. Bu çerçevede Genel Kurul a sunulacak mali tabloların TMS ye uygun olarak hazırlanması gerekecektir. TFRS lerin 6102 sayılı Yeni TTK çerçevesinde ülkemizde ilk kez uygulanmaya başlandığı tarih 01 Ocak 2013 tür. Çalışmamızda, VUK mali tablolarından TFRS finansal tablolarına geçiş ve sürekliliği için HESAP KALEMLERİ yoluyla HESAP KALEMLERİ MUAVİNLERİ yoluyla VUK Yevmiye Kayıtları yoluyla öne çıkan 3 ana yöntem önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları JEL Sınıflandırması: M40, M41 12

13 **057**E TRANSITION from TPL FINANCIAL STATEMENTS to IFRS FINANCIAL STATEMENTS and its CONTINUITY Prof. Dr. Murat ERDOĞAN CPA Şinasi Kader ÖZTÜRK CPA Erhan ÇAĞŞIRLI Abstract No. 6102, New TCC enacted on January 13, 2011 was being held commercial books will be based on Turkish Accounting Standards ("TAS"). However, No. 6335, Turkish Commercial Code Amendment Act enacted, TMS with the regulations on bookkeeping requirement has been removed. In accordance with the provisions of the Tax Procedure Law was organized bookkeeping. Despite this, the new TCC 88th article in accordance with individual and consolidated year-end financial statements being edited, TAS, conceptual framework, the accounting principles and they are an integral part of that review to be followed and their implementation is mandatory. In this framework will be presented to the General Assembly of the financial statements prepared in accordance with TAS is required. The new Turkish Commercial Code No of IFRSs for the first time in our country started to be implemented in the framework of the date of 1 January In our study, TPL financial statements and for the continuity of the transition to IFRS financial statements Through ACCOUNTS, Through SUB-ACCOUNTS, Through TPL RECORDS highlights three main methods have been proposed. Key Words: Turkish Commercial Code, Tax Procedure Law, Turkish Accounting Standards, Turkish Financial Reporting Standards JEL Classification: M40, M41 13

14 **002**T ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI LİTERATÜR TARAMASI: Öğr. Gör. Yusuf ESMER Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Özet Bu çalışmada, ulusal muhasebe standartları dergilerinde literatür taraması yapılarak, Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) konusunda yer alan makalelerin dönemi incelenmiştir. Bu bağlamda incelenen UFRS Dünyası dergisinin yılları taranmış ve 60 makale incelenmiştir. Makaleler konularına, türlerine, veri toplama yöntemine, yazar sayısına ve yazarların ülkelerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma sonucunda ortaya çıkan tablo, çalışmanın ana gövdesini oluşturmaktadır. Böylece Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UFRS) yazının fotoğrafı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: UFRS, Literatür Taraması, UFRS Dünyası Jel Sınıflandırması:M41, M42 14

15 **002**E INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS LITERATURE REVIEW: Lec. Yusuf ESMER Abstract In this study, literature review was conducted in the journals of national accounting standards; International Financial Reporting Standards (UFRS) of the articles in the period were examined. In this context, the magazine examined the World of IFRS for the years were screened and 60 articles were examined. Articles on the subject, type, data collection methodology, the number of authors and writers are classified according to their country. This classification resulting table, constitute the main body of work. Thus the International Financial Reporting Standards (IFRS) were studied to reveal the photo of the article. Key Words: IFRS, Literature Review, World of IFRS Jel Classification: M41, M42 15

16 Üçüncü Oturum Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uygulamalarının getirdiği yenilikler nelerdir? 16

17 **003**T DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN VERGİ USUL KANUNU İLE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr Aysel GÜNEY Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÖZET Mali tablolarda yer alan kalemlerin parasal tutarlarının belirlenmesi süreci değerleme olarak tanımlanmaktadır. Mali durum tablosunda yer alan varlık ve borçların farklı ölçüm esaslarına göre ölçümü yıllardır süregelen bir uygulamadır. Ölçüm süreci, muhasebe işlevinin çok önemli bir bölümünde yer almaktadır. Kavramsal Çerçeve paragraf 99 da ölçüm finansal tablolarda yer alan unsurların bilançoda ve gelir tablosunda tahakkuk ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Tarihsel maliyet ölçüsü geleneksel olarak güvenilir, uygulanması kolay ve ucuz olması açısından uzun yıllardır muhasebe teorisyen ve uygulamacıları tarafından benimsenmiş bir ölçüm ölçüsüdür. Ülkemizde, TMS/TFRS lerde tarihsel maliyet esasının avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurulmuş, tarihsel maliyetten ödün vermeyerek karma bir ölçüm sistemi oluşturulmuştur. TMS/TFRS incelendiğinde; birincisi ilk kayıtta, ikincisi ise daha sonraki dönemlerde yapılan yeniden ölçümlerde olmak üzere iki aşamalı bir ölçüm süreci benimsemiştir. Yapılan bu iki ölçümlerde farklı ölçüm esaslarının kullanılabildiği gözlemlenmektedir. Türkiye de, Türk Ticaret kanunun değişmesi ve Muhasebe standartlarının benimsenmesi ile yıllardır vergi muhasebesi anlayışına göre muhasebe anlayışının kabul edildiği ülkemizde yeni bir çığır açılmaktadır Bu çalışmanın amacı Muhasebe standartlarında benimsenen değerleme ölçümleriyle Vergi hukuku ve vergi muhasebe yaklaşımda yer alan değerleme ölçümlerini karşılaştırmasını yapmaktır. Anahtar kelimeler: Değerleme, ölçüm, muhasebe, standart, karşılaştırma Jel Sınıflandırması:M4 17

18 **003**E COMPARISON OF EVALUATION MEASUREMENTS WITH TAX PROCEDURE LAW IN ACCORDANCE WITH ACCOUNTING STANDARDS OF TURKEY Asst. Prof. Dr. Aysel GÜNEY Abstract Process of determination of monetary amounts of items included in financial accounts is defined as evaluation. Measurement of assets and liabilities included in financial statement according to various measurement principles is an application that has been holding on for years. Measurement process takes part in very integral part of accounting function. Measurement is defined as determination process of monetary amounts that elements included in financial statements will be actualized and shown in balance sheet and income statement in paragraph 99 of Conceptual Framework. Historical cost measure is a measurement measure that is adopted by accounting theoriticans and practitioners for long years in the aspect of that it is confidental traditionally, easy and affordable to exercise. In our country, advantages and disadvantages of historical cost principal have been considered in TMS/TFRSs and a mixed measurement system has been composed without conceding historical cost. When TMS/TFRS examined; a two-stage measurement process consisting of the first one in first register and the second one in re-measurements carried out in afterward periods has been adopted. It is observed that various measurement principles may be used in these two measurements to be carried out. In Turkey, where accounting perception according to tax accounting perception through amendment of Turkish Commercial Classification and adoption of Accounting standards in our country, a new era has been being marked. Purpose of this study is to carry out comparison of evaluation measurements adopted in Accounting standards and evaluation measurements included in Tax legislation and tax accounting approach. Key words: Evaluation, measurement, accounting, standard, comparison Jel Classification:M4 18

19 **050**T VERGİ MATRAHININ TESPİTİ VE DENETİMİNDE ŞÜPHELİ ALACAKLAR Yrd. Doç. Dr. Şeref DEMİR Maltepe Üniversitesi Özet İşletmelerin alacaklarının tahsili bazı durumlarda şüpheli hale gelebilmektedir. Türk Vergi Usul Kanunu na göre ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla dava veya icra safhasında bulunan alacaklar, şüpheli alacak olarak kabul edilmektedir. Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Teminatlı alacaklarda alacağın teminatlı kısmı için karşılık ayrılması kabul edilmez. Vergi mevzuatına göre karşılık gideri ayrılan şüpheli alacakların yargı sürecinde ciddiyetle izlenmesi gerekir. Ayrıca şüpheli alacaklar için karşılık, mükelleflerce dava veya icra safhasına gidildiği yılda ayrılmalıdır. Bu çalışmada şüpheli alacaklar vergisel matrahının tespiti ve denetimi perspektifinden bütün yönleriyle ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Şüpheli Alacaklar, Şüpheli Alacaklar Karşılığı. Jel Sınıflandırması: H20, H24, H25, H27, H32. 19

20 **050**E THE DOUBTFUL RECEIVABLES IN THE DETERMINATION AND AUDITING OF TAXABLE INCOME Asst.Prof.Dr. Şeref DEMİR Abstract The collectibility of receivables may become questionable in some cases. As per Turkish Tax Procedural Law, depending on the conditions involved in the acquisition and maintenance operating profit, receivables involved in a lawsuit or involved in the execution are to be considered as doubtful receivables. Allowances may be allocated on the liability side for doubtful receivables, in terms of their present values of the valuation day. Guaranteed part of receivables shall not be allowed as an allowance. As per tax legislation doubtful receivables recorded as expenses must be tracked in all seriousness. Furthermore allowances for doubtful receivables shall be allocated in the year in which taxpayers file suit or take the debtor to court. In this study, doubtful receivables are to be considered for all aspects from the perspective of the determination and auditing of taxable income. Key Words: Doubtful Receivables, Allowances for Doubtful Receivables. Jel Classification: H20, H24, H25, H27, H32. 20

21 **061**T MALİYETLERİN SAPTANMA ZAMANINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ, TEKSTİL SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yasemin ACAR UĞURLU, Öğr.Gör. Arel Üniversitesi ÖZKAN SARISOY, Öğr.Gör. Namık Kemal Üniversitesi ÖZET Çalışmanın amacı, saptanma zamanların göre maliyet yöntemleri olan tahmini maliyetleme, standart maliyetleme ve fiili maliyetlemenin tekstil işletmelerindeki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve işletmelerde maliyetleme yöntemini etkileyen faktörlerden bazılarını incelemektir. Araştırma için İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ne (İTKİB) kayıtlı firmaya mail yoluyla anket gönderilmiştir. Söz konusu işletmelerin kullandığı maliyet muhasebesi uygulamalarını belirlemek amacıyla 10 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır. İşletmelerden gelen cevaplar Microsoft Excel Programı na aktarılarak değerlendirilmiş ve veriler arasındaki ilişkinin kurulması için karşılaştırmalı tablolar oluşturulmuştur. Anahtar Sözcükler: Tahmini Maliyet, Standart Maliyet, Fiili Maliyet, Tekstil Sektöründe Maliyetleme Jel Kodları: M40, M41. 21

22 **061**E DETERMINATION OF COSTS BY TIME COST METHODS, A RESEARCH FOR TEXTILE INDUSTRY Yasemin ACAR UĞURLU, Lecturer ÖZKAN SARISOY, Lecturer. ABSTRACT The purpose of the study, the time of detection methods by which costs an estimated cost, standard and actual costing of costing practices in the textile business and business to be knowledgeable about some of the factors affecting the cost method is to examine. Research on the Istanbul Textile and Apparel Exporters' Association (İTKİB) registered 6,500 questionnaires were sent by mail to the company. The method of the study, said that businesses and enterprises use to determine the cost accounting practices questionnaire was prepared consisting of 10 questions. Property transferred to the responses of the Microsoft Excel program was evaluated and compared to establish the relationships between data tables are generated. Keywords: Predicted Cost, Standard Cost, Actual Cost, Costing in Textile Industry Jel Codes: M40, M41. 22

23 Dördüncü Oturum İşletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları için hazırlığı yeterli mi? 23

24 **047**T ULUSLARARASI MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE AMORTİSMAN YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğr.Gör. Erkan ÖZTÜRK Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Programı Öğr.Gör. Tuğba ÖRS Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Programı Özet Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, gerçeğe uygun değer esasında ölçüm ve raporlama yapılabilmesi için bazı yeni yaklaşımlar sunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri de hurda değerin amortisman hesaplamalarında kullanılmasına yöneliktir. Ancak, amortismana tabi bir iktisadi kıymetin aktife girdiği tarih itibariyle hurda değerinin kesin bir şekilde tespit edilemiyor olması, bu yaklaşımın uygulanmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Bu çalışmada, Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca öngörülen amortisman yöntemlerine yönelik uygulamalar ile TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı uyarınca öngörülen amortisman yöntemlerine yönelik uygulamalar karşılaştırılarak, yeni yaklaşımların uygulanabilirliği sorgulanmak istenmiştir. Buna bağlı olarak, hurda değerin tahmin edilerek amortisman hesaplamasına katılması ile TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar standardı uyarınca bir iktisadi kıymetin aktife girdiği tarih itibariyle tahmin edilen hurda değerinin yararlı ömür süresi içerisinde değişmesi, paranın zaman değeri de göz önünde bulundurularak örneklendirilmiştir. Böylelikle, amortisman yöntemlerinin Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama standartları çerçevesinde nasıl uygulanabileceğine yönelik öneriler sunulmuştur. Anahtar elimeler: Amortisman Yöntemleri, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, Hurda Değer. Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49 24

25 **047**E EXAMANING OF DEPRECIATION METHODS WITH INTERNATIONAL ACCOUNTING/FINANCIAL REPORTING STANDARDS FRAMEWORK AND PRACTICE RECOMMENDATIONS Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN Lec. Erkan ÖZTÜRK Lec. Tuğba ÖRS Abstract International Accounting/Financial Reporting Standards offers some new approaches in order to be done mesurement and reporting basis of fair value. One of these approaches is using scrap value in depreciation calculations. However, one of the most important obstacles in the implementation of this approach is determination of scrap value precisely on the date of entry assets of depreciation unit. In this study, applicability of new approaches has been questioned by comparing depreciation methods of Tax Procedure Law (TPL) and TAS 16 Tangible Fixed Assets. Accordingly, depreciation calculation estimating by scrap value and change of this value that estimated on date of entry assets of a depreciation unit in useful life in accordance with TAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors are exemplified by taking into account the time value of money. Thus, recommendations that how to apply depreciation methods with International Accounting/Financial Reporting Standards framework are presented. Key Words: Depreciation Methods, International Accounting/Financial Reporting Standards, Scrap Value. Jel Classification: M40, M41, M49 25

26 **048**T KARBON EMİSYONU AZALTMA ÇALIŞMALARININ ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Erdal YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Özet Kyoto protokolünün ana hedefi, ülkeler arasındaki zenginlik ve kapasite farklarını göz önünde bulundurarak insanlardan kaynaklanan sera gazları emisyonlarını azaltmaktır. Karbon azatlımı ile ilgili iyileştirmelerin yapılması için, karbon muhasebesinin yöneticileri doğru kararlar alma noktasında desteklemesi gerekir. Sürdürülebilir iyileştirme için karbon muhasebesi,karbon azaltma hareket planları ve önlemlerinin tanımlanmasını, seçilmesini, açıklanmasını ve uygulanmasını destekler. Muhasebe sistemi açısından havaya salınan karbondioksit miktarının takip edilmesi, ölçülmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Ancak şimdiye kadar Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bu konu ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu çalışmada karbon azaltma çalışmalarının ölçülmesi ve uluslararası muhasebe standratları açısından muhasebeleştirilmesi ile ilgili açıklamalara yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: Karbon Muhasebesi, Uluslararası Muhasebe Standartları, Kyoto Protokolü Jel Sınıflandırması: M40, M41 26

27 **048**E ACCOUNTING FOR STUDIES TO REDUCE THE TOTAL CARBON EMISSIONS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS Asst.Prof.Dr. Erdal YILMAZ Abstract The main goal of the Kyoto Protocol is to contain emissions of the main anthropogenic greenhouse gases (GHGs) in ways that reflect underlying national differences in GHG emissions, wealth, and capacity to make the reductions. In order to create real improvements in carbon reductions, carbon accounting must support managers to take the right decisions. Carbon accounting for sustainability improvements supports the identification, choice, introduction and implementation of carbon reduction action plans and measures. According to the accounting system, the amount of carbon dioxide that is released to air should be tracked, measured and reported. But there has been no authoritative guidance published on this issue by the International Accounting Standards Board. This study focuses on how to measure and accounting the studies for carbon reduction according to International Accounting Standards. Key Words: Carbon Accounting, International Accounting Standards, Kyoto Protocol Jel Classification: M40, M41 27

28 **060**T TMS/TFRS LERİN UYGULANMASI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN KARIN DAĞITIMINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Yrd.Doç.Dr. Enver BOZDEMİR Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Özet Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ye ilk geçişte ve daha sonraki dönemlerde finansal tablolarda kullanılan muhasebe politikaları Standartlara geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre sunulmuş aynı tarihli finansal tablolardaki politikalarından farklıdır. Bu nedenle ilgili kalemlerde yapılan düzeltmeler, doğrudan dağıtılmamış kârlar içerisinde muhasebeleştirilmektedir. Fakat TFRS ye geçiş sebebi ile özkaynak kalemlerinde bir artış veya azalış olması durumunda nasıl bir işlem yapılması gerektiği hususu belirsizliğini korumaktadır. Çalışmanın amacı, TMS/TFRS ye ilk geçişte ve daha sonraki dönemlerde uygulanması nedeniyle ortaya çıkan düzeltmelerin özkaynaklar kalemi içerisinde muhasebeleştirilen geçmiş yıllar karının pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmayacağını ve dağıtılabilmesi durumunda hangi esaslara göre yapılması hususunu ortaya koymaktır. Ortaya çıkan bu geçmiş yıllar karının mevcut yasalara göre oluşturulan dönem karından farklı olarak işletmenin mevcut finansal durumunu daha gerçeğe uygun tespit ettiği düşünülen Standart uygulamaları dikkate alınarak gerekli dağıtımın yapılması daha doğru bir yaklaşımdır. Standartların uygulanması sonucu oluşan karın dağıtılabilmesinin en önemli şartı şirketler genel kurullarında kar dağıtımı esaslarıyla ilgili bir karar almaları gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Kar Dağıtımı, TMS/TFRS, Türk Ticaret Kanunu. Jel Kodları: M40, M41. 28

29 **060**E A REVIEW ABOUT THE DISTRIBUTION OF THE PROFIT EMERGING FROM THE APPLIANCE OF TMS/TFRS Asst.Prof.Dr. Enver BOZDEMİR Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Abstract The accounting policies used when and after the transition to Turkey Accounting Standarts/Turkey Financial Reporting Standarts (TMS/TFRS) are different from the policies at the same dated financial tables which presented acoording to the standarts before the transition. Because of that, the corrections at the related entries are accounted in direct undistributed profits. But because of the transition to TFRS, it is unsignificant that how to proceed if any increases or decreases occur at equities. The purpose of this study is to reveal the fact that the corrections occuring at the transition process to the TFRS or the periods following the transition should be distributed to the shareholders of the passed years profits which have been accounted in equities and if it should, in which principles should be followed to do it. It is a more correct approach to consider the standarts which is thought to be more realistic at determining the financial status of the corporations than the current policies when making the distribution of this passed years profit. The most important requirement to distribute the profits caused by the appliance of the standarts is to make a decision about the profit ditribution policies at the plenum of the companies. Keywords: Profit Distribution, TMS/TFRS, Turkish Trade Law. Jel Codes: M40, M41. 29

30 Beşinci Oturum Denetim Şirketleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirebiliyorlar mı? 30

31 **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla kaldırılmış yerine tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olacağı hükme bağlanmışken sonrasında 6335 sayılı yasa ile yapılan yeni düzenleme ile belli kriterlere sahip sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olması gerektiği düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Buna karşın diğer sermaye şirketlerinin denetimine ilişkin henüz faal bir düzenleme getirilmemiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de yerleştirilmeye çalışılan bağımsız denetim tüm sermaye şirketlerini kapsamadığından diğerleri açısından denetim konusunda tereddütler ve gerekliliği tartışılır olmuştur. Bu bildirinin konusu; denetimin öneminin ve işletmelere sağlayacağı katkıların ortaya konulmasıdır. Bildirinin amacı; bağımsız denetime tabi olmayan şirketler açısından denetimin öneminin incelenmesidir. Anahtar Kelimeler: Denetim, Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetime Tabi Olmayan İşletmeler Jel Sınıflandırması:M41, M42 31

32 **001**E THE SIGNIFICANCE OF AUDIT FOR COMPANIES NOT SUBJECT TO INDEPENDENT AUDIT Dr. Hakan Taştan Abstract Whereas the auditing system was abolished completely pursuant to the Turkish Commercial Classification No and, instead, it was decided that all equity companies would be subject to independent audit, the new regulation in accordance with the Law No suggesting that equity companies only having certain criteria should be subject to independent audit was put in force. On the other hand, no active regulation has been brought in relation to audit of other equity companies yet. In parallel with the developments in the world, hesitations about independent audit, which is tried to be implemented in our country as well, have been around and whether it is necessary or not has been controversial in terms of others because it does not cover all equity companies. The subject of this paper is to highlight the significance of independent audit, and its contributions to businesses. The aim of this paper is to evaluate the significance of audit in terms of companies not subject to independent audit. Keywords: Audit, Independent Audit, Companies Not Subject to Independent Audit Jel Classification: M41, M42 32

33 **052**T TMS 37 KAPSAMINDAKİ KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR İLE ŞİRKET KARLILIKLARI İLİŞKİSİ BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ebru ESENDEMİRLİ Yaşar Üniversitesi İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin YEĞİNBOY Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.,İşletme Bölümü Özet Günümüzde işletmelerin kurumsal yönetim anlayışının etkileri ihtiyatlılık ilkesi ile ilgili uyguladıkları muhasebe politikalarında görülmektedir. Kurumsal yönetim anlayışının güçlü olduğu şirketler daha ihtiyatlı davranmaktadırlar. İhtiyatlılık ilkesi gereği işletmeler gerçekleşmesi muhtemel zararlar için karşılık ayırmaktadırlar. Bu kapsamda TMS 37 de Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Standartta karşılıklar; zaman ve tutarlarına ilişkin olmayan borçlar olarak tanımlanmaktadır. Amortisman, varlıklarda değer düşüklüğü ve şüpheli alacaklar gibi kavramlar varlıkların defter değerinde yapılan düzenlemelerdir ve bu standardın kapsamına girmezler. Bu çalışmanın amacı, TMS 37 de tanımlanan karşılıklar ve şirket karlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın ilk bölümünde TMS 37 ye göre karşılıklar standardı ve uygulaması incelenecektir. İkinci bölümde, Borsa İstanbul da işlem gören seçilmiş imalat sanayi şirketlerinin yılları arasındaki finansal tablo dipnotlarından yararlanılarak garanti ve montaj giderleri ile şirket karlılıkları arasındaki ilişki istatistiksel yöntemlerle analiz edilmektedir. Anahtar Kelimeler: TMS 37, İhtiyatlılık İlkesi, Karşılıklar, Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49 33

34 **052**E RELATIONSHIPS BETWEEN PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS UNDER TMS 37 AND COMPANY PROFITS AN EMPIRICAL RESEARCH ON PUBLIC COMPANIES TRADED IN BORSA İSTANBUL Asst.Prof.Dr. Ebru ESENDEMİRLİ Asst.Prof.Dr. Yasemin YEĞİNBOY Abstract Recently, the effects of corporate governance philosophy have become more effective in applications of accounting policies related to conservatism. According to conservatism principle companies should allocate an allowance for possible expenses and losses. TMS 37 covers regulations about Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. The standard defines provisions as liabilities of uncertain timing or amount. Since, depreciation, impairment of assets and doubtful accounts are adjustments in net book value of company assets, they are not included in this standard. The purpose of this paper is to explore the relationship between provisions defined in TMS 37 and company profits. In the first part of the study the concept and practices of TMS 37 is discussed. Second part of the study reports relationship between warranty and assembly provisions and company profitability analyzed with statistical methods using the data in financial statement footnotes of chosen manufacturing companies in Borsa İstanbul. Key Words: IAS 37, Precautionary Principle, Provisions Jel Kodlar: M40, M41, M49 34

35 **059**T ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA VE ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARINDA RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR Yrd. Doç. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Denetim Bölümü Özet Raporlama döneminden sonraki olaylar, raporlama tarihi ile işletmenin yönetim kurulunun, işletmenin finansal tablolarının yayınlanması için onay verdiği tarih arasındaki döneme denk gelen olayları kapsamaktadır. Bu olaylar düzeltme gerektirebileceği gibi, düzeltme yapılmasını gerektirmeyen ancak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılmasını gerektiren olaylar olabilmektedir. Bu çalışmada raporlama döneminden sonraki olaylar hem Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) açısından, hem de Uluslararası Denetim Standartları (BDS) açısından incelenmiştir. Bu kapsamda; raporlama döneminden sonraki olaylarla ilgili olarak düzeltme yapılması ya da finansal tablo dipnotlarında yapılacak açıklamalarla ilgili UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar standardı ile bu olayların denetimi ile ilgili olarak BDS 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar standardının karşılaştırmalı olarak incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: UFRS, BDS, Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Jel Sınıflandırması: M41, M42 35

36 **059**E EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD IN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING Assist. Prof. İlker KIYMETLİ ŞEN Istanbul Commerce University Department of Accounting and Auditing Abstract Events after the reporting period includes the interval between reporting date and the date that board of directors confirms the publication of financial statements of the company. These events may require either major corrections or some minor corrections that can be handled by making some explanations in the footnotes. This study examines the events after reporting in terms of both International Accounting and Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) and International Standards on Audit (ISA). It compares and contrasts International Accounting Standards (IAS) 10 Events After the Reporting Period and International Standards on Auditing (ISA) 560 Subsequents Events. Keywords: IFRS, ISA, Events After The Reporting Period. Jel Classification: M41, M42 36

37 **056**T TÜRKİYE DE BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMININ İNCELENMESİ Öğr.Gör. Haydar DEMİRKIRAN Ege Üniversitesi, Ege MYO, Muhasebe Programı Özet 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu nun 64.maddesinin birinci fıkrasına göre bütün işletmelere defterlerini Türkiye Muhasebe Standartları na göre tutma zorunluluğu getirilmişti. Ancak uygulamada karşılaşılabilecek güçlükler dikkate alınarak 6335 sayılı kanunla denetimin kapsamı daraltılmış ve bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kurulu na verilmiştir. Bakanlar Kurulu da KGK nın yaptığı hazırlık çalışmalarını değerlendirerek her yıl bağımsız denetime tabi olma kriterlerini güncellemektedir. 14 Mart 2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, bağımsız denetime tabi olma kriterleri geçen yıla kıyasla aşağıya çekilmiş ve dolayısıyla bağımsız denetimin kapsamı genişlemiştir. Çalışmamızda, AB direktiflerine uyum sağlamak üzere belirlenmiş bağımsız denetime tabi olma kriterleri çerçevesinde Türkiye de bağımsız denetimin kapsamının ne yönde geliştiği, yeterlilik düzeyi incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları, Bağımsız Denetim Jel Sınıflandırması: M41 37

38 **056**E THE EXAMINATION OF THE SCOPE OF THE INDEPENDENT AUDIT IN TURKEY Lec. Haydar DEMİRKIRAN Abstract According to the first paragraph of Article 64, in the new Turkish Commercial Classification No all businesses have been obliged to keep their books in accordance with Turkish Accounting Standards. However, considering the difficulties that could be encountered in practice, the scope of the audit has been limited with the law no 6335 and the authority to determine the corporations which will be subject to independent audit has been given to the Council of Ministers. Evaluating preparatory work of Public Oversight of Accounting and Auditing Standards, Board Council of Ministers also update the criteria which are subject to independent audit every year. With the decision of the Council of Ministers issued in the Official Gazette dated 14 March 2014, the criteria of being subject to independent audit has been reduced compared to last year and, thus the scope of the independent audit has been expanded. In our study, the development direction and competence level of the scope of independent audit in Turkey will be examined within the framework of criteria, which are designed according to independent audit in order to harmonize with EU directives. Key Words: Turkish Commercial Classification, Independent Auditing, Turkish Accounting Standards Jel Classification: M41 38

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali İhsan AKGÜN 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : İşletme /İşletme Bölümü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Karadeniz

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

2nci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 17 Haziran 2012 - Trabzon

2nci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 17 Haziran 2012 - Trabzon ---- 2nci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 17 Haziran 2012 - Trabzon 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6102 sayılı TTK nun özellikle 01 Ocak 2013 itibari ile başlayacak

Detaylı

15 Mart 2015. Sponsor Olabilirsiniz (Sponsorluk Sözleşmesi) SEMPOZYUM ANASAYFA http://sempozyum.mumeyek.org/index.php

15 Mart 2015. Sponsor Olabilirsiniz (Sponsorluk Sözleşmesi) SEMPOZYUM ANASAYFA http://sempozyum.mumeyek.org/index.php BİLDİRİ ÖZETİ ÇAĞRISI (ENGLISHhttp://sempozyum.mumeyek.org/sempozyum5/5%20symp%20CALL%20FOR%20ABSTRACTS.pdf) (RUSSIAN http://sempozyum.mumeyek.org/sempozyum5/5%20symp%20russian%20call.pdf) 15 Mart 2015

Detaylı

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 İçindekiler ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM: TFRS/UFRS VE FİNANSAL RAPORLAMA... 5 I. FİNANSAL RAPORLAMA İHTİYACI... 5 II. FİNANSAL RAPORLAMA ARACI OLARAK FİNANSAL TABLOLAR...10 III. TFRS/UFRS YE UYUMLU

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

1inci TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU 25 26 Ekim, Sinop SONUÇ BİLDİRGESİ

1inci TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU 25 26 Ekim, Sinop SONUÇ BİLDİRGESİ 1inci TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU 25 26 Ekim, Sinop SONUÇ BİLDİRGESİ 25-26 Ekim 2011 tarihleri arasında Sinop Sanayi ve Ticaret Odası nda MUMEYEK Vakfı tarafından düzenlenen 1inci TÜRK COĞRAFYASINDA

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES DENETİM HİZMETLERİ / AUDIT SERVICES İÇ DENETİM HİZMETLERİ / INTERNAL AUDITING SERVICES VERGİ DANIŞMANLIĞI

Detaylı

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim (2010 2011 Yarı Zamanlı; 2011 -... Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

VUK MALİ TABLOLARINDAN TFRS FİNANSAL TABLOLARINA GEÇİŞ ve TFRS SÜREKLİLİĞİ UYGULAMASI

VUK MALİ TABLOLARINDAN TFRS FİNANSAL TABLOLARINA GEÇİŞ ve TFRS SÜREKLİLİĞİ UYGULAMASI VUK MALİ TABLOLARINDAN TFRS FİNANSAL TABLOLARINA GEÇİŞ ve TFRS SÜREKLİLİĞİ UYGULAMASI Prof. Dr. Murat ERDOĞAN SMMM Şinasi Kader ÖZTÜRK SMMM Erhan ÇAĞŞIRLI 1 6102 Sayılı TTK ve TFRS 13 Ocak 2011 tarihinde

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI Öğr. Gör. Ender BOYAR Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ ÖZET TMS 2 Stoklar Standardında stok maliyetleri,

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi 2000

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burcu DEMİREL UTKU (Doç. Dr) Doğum Tarihi: 21 Nisan1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

UMS 12 Gelir Vergileri Standardı Çerçevesinde Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi

UMS 12 Gelir Vergileri Standardı Çerçevesinde Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 4, 2016, ss.144-150 ISSN:2147-804X http://www.isletmeiktisat.com UMS 12 Gelir Vergileri Standardı Çerçevesinde Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report 216 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Akfen GYO 31.12.216 Individual CMB Report

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ ALGISININ TESPİTİNE YÖNELİK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ ALGISININ TESPİTİNE YÖNELİK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA KOBİ LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ ALGISININ TESPİTİNE YÖNELİK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KOBİ LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

Cemal ELİTAŞ Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 77100 Yalova/Türkiye cemalelitas@gmail.com

Cemal ELİTAŞ Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 77100 Yalova/Türkiye cemalelitas@gmail.com KOBİ TFRS Standartlarına Göre Oluşturulacak Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ve Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu Önerisi: Örnek Bir Uygulama A Proposal on the Statement of Income and Retained Earnings

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

Bibliography. Asktaxguru at

Bibliography. Asktaxguru at Bibliography Askguru at http://www.askguru.com/398-what-areconstructive-dividends.html (Last Access: 15 September 2011). Atesagaoglu, E. Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı, XII

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

*** Kabul Edilen Bildiri ***

*** Kabul Edilen Bildiri *** AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NDE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GEÇİT SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Meherrem HÜSEYNOV Doç. Dr. Vahid EMRAHOV Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Tarım Ekonomisi

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

Muhasebe standartlarında ölçüm süreci ve ölçüm esasları

Muhasebe standartlarında ölçüm süreci ve ölçüm esasları Muhasebe standartlarında ölçüm süreci ve ölçüm esasları I.GİRİŞ Finansal tablolarda yer alan kalemlerin parasal tutarlarının belirlenmesi süreci değerleme olarak tanımlanmaktadır. Ancak muhasebe dünyasında

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: Hisse senedi, Döviz, Muhasebe, Vergi Usul Kanunu, Envanter.

ANAHTAR KELİMELER: Hisse senedi, Döviz, Muhasebe, Vergi Usul Kanunu, Envanter. VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE, YABANCI PARA İLE HİSSE SENETLERİNİN ENVANTER VE DEĞERLEMESİNİN MUHASEBE STANDARTLARI İLE MUHASEBENİN TEMEL İLKE VE KAVRAMLARINA UYGUNLUĞUNUN İRDELENMESİ ÖZET Dönem sonunda yapılan

Detaylı

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: 2146-2119 2 0 1 7 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Dergisi Cilt:7 Sayı: 1 Yıl: 2017 SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY Journal of Technical Science Volume:7

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standardı - 9 "Finansal Araçlar" Standardına Göre Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Uygulama Örnekleri

Türkiye Finansal Raporlama Standardı - 9 Finansal Araçlar Standardına Göre Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Uygulama Örnekleri Türkiye Finansal Raporlama Standardı - 9 "Finansal Araçlar" Standardına Göre Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Uygulama Örnekleri Turkey Financial Reporting Standard - 9 "Financial Instruments" by

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Türk Đş Dünyasının n Değişen en Kuralları: Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Yeni Türk T Ticaret Kanunu Adnan Akan, Ortak Denetim Hizmetleri 20 Kasım

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

UFRS Bülten. 30 Haziran 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 30 Haziran 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 30 Haziran 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Türkiye de Bağımsız Denetim ve İlişkili Konularda Yayımlanmış Akademik Çalışmalar ( Arası Literatür Taraması)

Türkiye de Bağımsız Denetim ve İlişkili Konularda Yayımlanmış Akademik Çalışmalar ( Arası Literatür Taraması) Türkiye de Bağımsız Denetim ve İlişkili Konularda Yayımlanmış Akademik Çalışmalar (2007-2014 Arası Literatür Taraması) Doç. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi mehmetakifoncu@duzce.edu.tr

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3, Konsensus 3, GY tahmini 3,

9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3, Konsensus 3, GY tahmini 3, 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3,607 82-288 Konsensus 3,610 261-99 GY tahmini 3,654 198-178 Erdemir 9A09 konsolide finansallarında 288mn TL net zarar açıkladı. Net zarar, piyasa beklentisi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTİ

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report 217-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

Kuyumculuk Sektöründe Altın. Altın Esaslı Muhasebe. Uygulamasına İlişkin İki Öneri

Kuyumculuk Sektöründe Altın. Altın Esaslı Muhasebe. Uygulamasına İlişkin İki Öneri Sayı: 325 Ekim 2015 Kuyumculuk Sektöründe Altın Esaslı Muhasebe Uygulamasına İlişkin İki Öneri Prof. Dr. Selim Yüksel PAZARÇEVİREN* Gencay KARAKAYA** Yusuf ARTAR*** ÖZ Günümüzde kuyumculuk sektörünün,

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Doçent Doktor Şaban UZAY

Doçent Doktor Şaban UZAY Doçent Doktor Şaban UZAY E-Mail : suzay@erciyes.edu.tr Kişisel web sayfası: Kişisel Bilgiler İş Adresi: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. 38039/KAYSERİ İş Telefonu: +90(352) 437 49 01 / 30104 Faks: +90(352)

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/101-1 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 25) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Konsolide Finansal Tablolar Standardına Göre Edinim Tarihindeki Konsolidasyon Prosedürleri

Konsolide Finansal Tablolar Standardına Göre Edinim Tarihindeki Konsolidasyon Prosedürleri Muhasebe ve Finansman Dergisi Konsolide Finansal Tablolar Standardına Göre Edinim Tarihindeki Konsolidasyon Prosedürleri Aylin POROY ARSOY ÖZET TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar a göre, ana ortaklık

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Consolidated 2016 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit

Detaylı

2011 YILI Faaliyet Raporu

2011 YILI Faaliyet Raporu MUHASEBE STANDARTLARI KOMİTESİ Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Muhasebe Standartları Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır.

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

DEVLET MUHASEBE SĐSTEMĐ VE KATMA BÜTÇELĐ KURULUŞLARDA TAŞINIR MAL YÖNETMELĐĞĐ UYGULAMASI

DEVLET MUHASEBE SĐSTEMĐ VE KATMA BÜTÇELĐ KURULUŞLARDA TAŞINIR MAL YÖNETMELĐĞĐ UYGULAMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı DEVLET MUHASEBE SĐSTEMĐ VE KATMA BÜTÇELĐ KURULUŞLARDA TAŞINIR MAL YÖNETMELĐĞĐ UYGULAMASI Nazlı PEHLĐVAN Yüksek Lisans Tezi Çorum,

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

XI. MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN GELİŞMELER- DEĞİŞİMLER VE BEKLENTİLER ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU

XI. MUHASEBE DENETİMİNDE YAŞANAN GELİŞMELER- DEĞİŞİMLER VE BEKLENTİLER ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS XI. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ 11th. International Symposium on Auditing in Turkey YAŞANAN

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated 2016 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı