ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME"

Transkript

1 ĠZLEME DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ Deneyimler ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME Dikkat edilmesi gereken hususlar Cemil ÜN Orman Y. Mühendisi ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME; Değişimi ölçmemize yarayan süreci ifade eder. Yani, değişimi (bir anlamda projenin hedeflerine ulaşmasını) ne kadar başarabildiğimizi /başaramadığımızı; neden başaramadığımızı; nerelerde sorunlarla karşılaştığımızı; sorunları çözme konusundaki kapasitemizi, stratejimizi anlama, yorumlama ve düzeltme olanağı tanıyan (kolaylaştırıcı) bir aktiviteler silsilesidir. İzleme ve değerlendirme, proje kapsamında yapmak istediklerimizde nerede hangi aşamada olduğumuzu gösterir İZLEME, yapılan işlerle ilgili çıktı, etkiler ve tepkilerin gözlendiği, sürekliliği olan bir süreçtir. İzleme, projedeki değişimleri ölçmek için, göstergelere ait ilk durum bilgileri ile, belli dönemlerdeki bilgilerin kıyaslanmasıyla yapılır. İzleme göstergeleri, değişimi en iyi temsil eden faktörler arasından seçilir. Örneğin: Mardin de, 0-5 yaş arası çocuklarda görülen ishale bağlı ölümlerin iki yıl sonunda tümüyle önlenmesi. Türkiye de enflasyonun 2015 yılı sonuna dek, %5 düzeyine indirilmesi. Atatürk Baraj Gölü nün içme suyu standartlarında kalitesinin korunması. Ġzlemeyi sağlıklı yapabilmemiz için: İlk durum (mevcut durum) bilgilerinin doğru ve güvenilir olması; Göstergenin değişimi çok iyi temsil ediyor olması; İzlenmesi zor, pahalı, riskli olan göstergelerin seçilmemesi; İzlenecek göstergenin izleme programı ile birlikte proje içinde gösterilmesi; İzlemenin mümkün olduğu kadar aynı zaman aralıklarıyla, aynı mekânlarda ve aynı yöntemlerle yapılması (örneğin su kirliliği için örneklerin belli zaman aralıklarında, belli yerlerden alınması ve aynı yöntemle aynı parametrelerin analizlerinin yapılması); Projeyi yürüten ekip içinde, herkesin konusuyla ilgili olarak neyi izleyeceğinin daha önce planlanması ve izleme uzmanı tarafından belli aralıklarla kontrol edilmesi, İzlemenin düzenli kayıt altına alınması, gerekiği zamanlarda doğruluğunun kontrol edilmesi. 1

2 Ölçülebilir Güvenilir İlişkili Yönetim için faydalı Doğrudan Hassas Tepkisel Bölünebilir Pratik Gösterge Seçimindeki Kriterler Numerik çoğu zaman nitelik içeren bilgilerle tamamlanır. Tekrarlanabilir, farklı kişiler tarafından aynı şekilde ölçülebilir. İlgi duyulan programa atfedilebilir/ilişkilendirilebilir. Net anlam, fikirleri destekler İlgi duyulan konunun sonucu ile net ve anlaşılır bir ilişkisi vardır. İlgi süresince değişmesi muhtemel. Eylem ile değiştirilebilir. Bölge, yaş ve cinsiyete göre ayrılabilir. Makul maliyetle uygun zamanda toplanabilir. Temel İzleme Çeşitleri Uygulama Sonuçlar Etki Sonuç Çıktı Faaliyet Girdi 8 Sonuç İzleme Uygulamayı İzleme (Araçlar ve Yöntemler) Değerlendirme aşamaları Değerlendirme, izlemeden elde edilen sonuçların yorumlandığı aşamadır. İzlemeyi yapan kişi ya da ekibin veriyi ilk elde ettiği an değerlendirmesi; Verilerin belli sürelerde birikmesi ile proje ekibinin birlikte değerlendirmesi; Projede belirtilen sonuçlara ait göstergelerin, belirlenen tarihlerde ulaşılıp ulaşılamadığının proje ekibi ve diğer ilgililerle birlikte değerlendirilmesi; Proje hedeflerine yönelik göstergelere ulaşılıp, ulaşılamadığının değerlendirilmesi Uygunluk Verimlilik Etkinlik Etki Değerlendirme kriterleri Sürdürülebilirlik açısından faklı biçimlerde ve farklı zamanlarda ele alınmaktadır. ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRMENĠN FARKI İzleme proje faydalanıcısı tarafından yapılır. Ara değerlendirme bağımsız Ara Değerlendirme Ekibi tarafından yürütülür. İzleme bilgi temini ve aktarımına dayanır. Ara değerlendirme izleme sürecinde elde edilen bilgiden faydalanır. İzleme ne olduğu, nasıl ve niçin olduğu sorularını cevaplarken, değerlendirme nasıl bir farkın ortaya konduğu sorusuna cevap arar. İzleme sürekli bir aktivite olmakla beraber, değerlendirme uygulamadan önce, uygulama sırasında ve uygulama sonrasında yani, belirli sıklıklarla yapılır. 12 2

3 Ġzleme Değerlendirmenin yapım sıklığı İzlenecek objeye göre izleme sıklığı, aralığı Fiziki ve finansal izleme açısından özellikle proje yıl sonlarında izleme ve değerlendirmeler, Belli proje faaliyetlerinin sürekli bir izlemeye tabi tutulabildiği İnteraktif bir İzleme Değerlendirme Sistemi, Sosyo-ekonomik açıdan proje başlangıc ve sonunda Mevcut durum Proje/Program Değerlendirme Zamanı Arzulanan durum Ulaşılan fayda ve etki Zaman Tamamlama sonrası (Ex-post) veya etki değerlendirmesi Proje/Program bitimi (End of project) veya son değerlendirme Ara dönem (Mid-term) değerlendirmesi Uygulama öncesi (Ex-ante) Değerlendirme-Analiz ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ NEYİ, izlenecek obje iyi tanımlanmalı NASIL, hangi metodlarla izleyeceğiz,uydu görüntüsü hava fotoğrafı, yersel gözlem vb. NE KADAR, hangi ayrıntıda izleyeceğiz (et,hbc) vejetasyon izleme (spot, landsat aster vb.) MH detay planlama (uydu görüntüsü-hava fotoğrafı) (Zaman ve para kaybı) NE ZAMAN, hangi sıklıkta NEREDE, izlemenin yapılacağı yerler KİMLER, iş tanımı ve yetki, görev ve sorumluluklar, İzlenecek veri teması Süreç İzlenecek durum Alt süreç İzlenecek Veri Alt Bileşenleri Veri Alt Bileşen Ölçeği Elde Edileceği Kaynak İzleme Kriterleri İzleme Yöntem İzleme Sıklığı orman bozuk ormanlar İyileştirilen Bozuk Orman Alanları ve Yeni Ormanların Tesisi Erozyon Kontrolü Ağaçlandırma Durumu ve Başarı Oranı Amenajman Planları Başarı Oranı (veri kaynağı) Fidan Sayısı / Miktarı Kapalılık, Çap ve Boy Gelişimi, Adaptasyon, Alansal/Sayısal, Yöresel Türde Uyumluluk Alansal/Sayısal Artış Tür çeşitlerinde Değişim Uzaktan Algılama, Arazi Çalışması Plan Dönemine Bağlı veya Gerektiğinde Veri Sağlanacak Kurum Verinin Mevcudiyeti Elde Edilme Yöntemi (Protokol, satın alma) Verinin Durumu (Güncelliği, kalite durumu, eksiklikleri, kullanılabilirliği) Veri ile ilgili ihtiyaçlar, öneriler (örn: İlave olarak Tamamlanmalı, güncellenmeli, vb.) Uzaktan Algılama Verisi (Pankromatik, multispektral görüntü Uzaktan Algılama Veri Alt Bileşeni hava fotoğrafı, uydu görüntüsü Çözünürlük (Mekansal, Radyometrik, Spektral (Pan,MS, HS, Mdalga), Zamansal) 3

4 Ġlave olarak, veri formatı (OGC, herkes tarafından kullanılabilir, açık, kapalı sadece kendi yazılımında) Metaveri: Verinin kim tarafından hangi tarihte hangi yöntemle (datum, projeksiyon, kullanılan standartlar, format) hangi ayrıntıda, yapılan güncellemeler STANDARTLAR. Dikkat edilmesi gereken hususlar Dikkat edilmesi gereken hususlar Doğru zamanda doğru veriyi tam olarak toplamak gerekir, Veri dönüşümünde muhakkak veri kaybı olmaktadır. Çalışılacak ölçeğin ve oluşturulacak veri tabanının iyi belirlenmesi gerekir. Metaveri: Verinin kim tarafından hangi tarihte hangi yöntemle (datum, projeksiyon, kullanılan standartlar, format) hangi ayrıntıda, yapılan güncellemeler Girdi-Ġşlem-Çıktı = Sonuç Neleri sorgulayarak sonucunda ne almak, ne elde etmek istiyoruz? verileri ona göre toplayacak, sisteme aktaracak, analiz edecek, Sorgulayacak ve sonucunu alacağız Sisteme ne verirsen onu alırsın elma diktim armut alayım olmaz. Dikkat edilmesi gereken hususlar Kurumlarca benimsenmiş ortak standartların kullanılması (örnekleme şekli, analiz ve değerlendirmeler vb.) paydaşlarla ortak veri setleri, sonuçların tüm paydaşların kullanımına sunulması, çalışma amacına ve çalışmadan elde edilmek istenen detaya uygun uydu görüntüsü veya hava fotoğrafı seçimi, 4

5 Hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri %30-35 Boyuna,%60-65 Yan Bindirmeli Çekilmiş Sayısal Hava Fotoğrafı Çifti (RGB+İnfrared,40 cm çözünürlüklü (ölçek yaklaşık 60000)) Sayısal Hava Fotoğrafları Çekim anında eģ zamanlı olarak pankromatik, renkli ve kızılötesi görüntülerin de elde edilmesi ile geniģ bir ürün yelpazesine sahip olunmaktadır. Aynı bölgeye ait farklı özellikli bu görüntüler, çok çeģitli çalıģma alanlarında kullanılabilmektedir. Pankromatik Renkli Yakın IR Renkli IR 30/57 5

6 Sayısal Hava Fotoğrafları Radyometrik çözünürlüğün yüksek olması hava Ģartlarından daha az etkilenilmesi anlamına geldiği için uçuģa uygun zamanın artmasını sağlamaktadır. Dinamik Aralık 8 bit Çözünürlük aşamaları 8 aşama = 3 bit 16 aşama = 4 bit 32 aşama = 5 bit İnsan gözü Hava filmi Sayısal kamera dinamik aralığı: 16 bit = aşama 64 aşama = 6 bit 256 aşama = 8 bit Sayısal Hava Fotoğrafları Kıymetlendirme sırasında aynı bölgeye ait değiģik bantlardaki görüntülerin dönüģümlü olarak kullanılması ile birlikte, birinde görülemeyen detayların diğer bantlarda görülmesi mümkün olamaktadır. UYGUN UYDU GÖRÜNTÜSÜ SEÇĠMĠ ÇalıĢma için uygun olan uydu görüntülerinin seçiminde aģağıdaki faktörler önemlidir. Bütçe Bunlar dikkate alınarak iki kriter önemlidir. 1-Uydu sensörü 2-Görüntü tarihi ÇalıĢma alanının büyüklüğü Görüntü iģleme sisteminin kapasitesi Görüntü iģleme ve yorumlamada uzman kiģiler Amaca uygun uydu görüntüsü. Uydu sensörü,uydu platformunun yeryüzünü algılama iģini gören parçasıdır.algılamayı buradaki dedektörler yapar ve çözünürlük bu dedektörlerin yapısıyla ilgilidir. Görüntü tarihi ise yeryüzünün kaydedildiği andır.ormancılık çalıģmalarında en uygun zaman vejetasyon mevsiminin baģlangıcı ve bitiģi arasındaki zaman dilimidir(mayıs-ekim ayları arası) 6

7 Uydu Görüntüleri Landsat 2000 Worldview LANDSAT TM 432 Bant Kombinasyonu Uydu Görüntüsü (İkonos) Yapılan çalışmalar uydu görüntülerinin, geniş sahalarda orman alanlarının belirlenmesi ve haritalanmasına olanak sağlayan ucuz ve güvenilir bilgi kaynağı olduğunu göstermektedir. Diğer yandan uydu görüntüleri, belirli zaman aralıkları içinde orman alanlarında meydana gelen değişikliklerin izlenebilmesine olanak vermektedir. Yüksek yersel çözünürlüklü Ikonos, QuickBird,Worldview2,Geoaye,IRS, SPOT-5 gibi uydu görüntülerinin, mescere haritalarının üretilmesinde ve güncelleştirilmesinde kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Böcek,Kar,Fırtına,Yangın gibi biyotik ve Abiyotik zararların incelenmesinde kullanılmaktadır. Çözünürlük Özellikleri Çözünürlük bir görüntüleme sisteminde kayıt edilen detayların ayırt edebilebilirlik ölçüsüdür. Uydu Görüntüleri için 4 farklı çözünürlük tanımlanmaktadır a-) Mekansal Çözünürlülük: Mekansal çözünürlülük,sensörün tasarımına ve yüzeyden yüksekliğine iliģkin bir fonksiyondur. Bir görüntüde farkedilebilir en küçük detay ve görülebilen en küçük hedef boyutunu tanımlar. Çok büyük nesnelerin görülebildiği görüntülerin çözünürlüğü düģük, küçük nesnelerin ayırt edilebildiği görüntüler ise yüksek çözünürlüklüdür. Landsat 7 (30x30m) UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE MEKANSAL ÇÖZÜNÜRLÜK FARKLILIKLARI Ġkonos 2 (1 x1 m) Spot 5 (20x20 m) QUİCKBİRD 2 (0,6X0,6m) Spot 5 (20x20 m) QUĠCKBĠRD 2 (0,6X0,6m) 7

8 2-)Spektral Çözünürlük: Görüntünün elektromanyetik spektrumda kapladığı aralığın(bant aralığı)büyüklüğüdür.spectral çözünürlüğün iyi olması bir kanal yada bandın algıladığı dalga boyu aralığının küçük olduğunu gösterir.çok geliģmiģ çoklu-spectral algılayıcılar hiperspectral algılayıcılar. Manuel ve otomatik olarak yapılan analiz ve yorumlamalarda spectral imzalardan yararlanılır.yapılmak istenen çalıģmaya bağlı olarak bandlar belirlenir. 3-)Radyometrik Çözünürlük: Radyometrik çözünürlük sensörün parlaklık farklılıklarına olan hassasiyetini belirtmektedir. Görüntünün radyometrik çözümlemesi, enerji kapsamındaki çok ince farklılıkları ayırt etme (Dinamik aralık-dn) kabiliyeti olarak da tanımlanmaktadır. Bu çözümleme sayısal numaralarla ifade edilmektedir. Band Spektral Aralık (μm) Alansal Çözünürlük (m) 1.band: band: band: band: Pan.: QUİCKBIRD 32 bit QUİCKBIRD 16 bit 2^8 =0-255 Ikonos Uydu Görüntüsü(Beykoz) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UZAKTAN ALGILAMA ÇALIŞMALARINDA KULLANDIĞI UYDULAR VE ÇÖZÜNÜRLÜK ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜNÜRLÜLÜK ÖZELLİKLERİ UYDU ADI SENSÖR MEKANSAL (m) SPEKTRAL (um) RADYOMETRİK (BİT) ZAMANSAL (GÜN) SPOT 5 (Fransa)) PAN 2, BAND (0,49-0,69 MS 2, BAND 8BİT 26(5)GÜN Haziran 2004 CARTOSAT 1 P5 (Hindistan) PAN 2,5 0,45-0,90 10 BİT 0,45-0,88 10 BİT 5GÜN Haziran 2005 Haziran )Zamansal Çözünürlük: Zamansal çözünürlük bir uzaktan algılama sisteminin aynı bölgeyi görüntüleme sıklığı ile ilgilidir..örneğin bu zaman Landsat uydusu için 16 gün,spot uydusu için 26 gün,irs 1 C/D uydusu için gün v.s.bir bölgedeki değiģimlerin çok zamanlı görüntü setleri kullanarak değiģim analizleri yapmaya olanak sağlar. İKONOS 2 (ABD) QUİCKBİRD 2 (ABD) Geoeye (ABD) Worldview2 (ABD) PAN 1 1 BAND(0,45-0,90) MS 4 4 BAND PAN 0,61 1 BAND(0,44-0,90) MS 2,44 4 BAND PAN 0,5 1 BAND MS 2 4 BAND PAN 0,46 1 BAND MS 2 8 BAND 11 BİT 3 GÜN 11 BİT 1-3,5GÜN 11 BİT 3 Günden Az 1,1Gün 3,7 Gün(Nadir20 11 BİT Derece de) Geometrik Düzeltmesi yapılmamıģ görüntü Geometrik Düzeltmesi yapılmıģ görüntü VERİ TABANI VE STANDARTLAR OGM ÖRNEĞI 8

9 Veri Seti Orman İdari Sınırlar Katmanı Amenajman Katmanı Silvikültür Katmanı Koruma Katmanı Tali Ürünler Katmanı Kent Ormanları Mesire Yerleri Katmanı BALIKESIR_OBS KLASORU Bölge Müdürlüğü Sınırı Bölme Fidan Üretim Yerleri Yangın Gözetleme Kulesi Depo Binaları ĠĢletme Müdürlüğü Sınırı Bölmecik Üretilen Tohum Miktarı Yangın HaberleĢme Merkezleri Tali Ürünler VEKTOR KLASORU PROJE KLASORU RASTER KLASORU ÇIKTI KLASORU META DATA KLASORU Orman ĠĢletme ġefliği Bölme Tipi Arboretum Yangın Ġlk Müdahale Ekipleri BALIKESIROBS.mdb MESCERE.mxd FONKSIYON.mxd KADASTRO.mxd... FONKSIYON.pdf MESCERE.pdf YOL.pdf KADASTRO.pdf... Detay Tepe YerleĢim Arazöz Ekiplerinin Yerleri Ekipman Yerleri Su Temini Yerleri Uçak,Helikopter Pisti Yerleri Helikopter Yedek Yakıt Tankeri Yerleri Orman Ġdari Sınırlar Projeksiyon hataları SayısallaĢtırma iģlemlerinde kullanılan altlık haritalar Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğünce verilmektedir. Verilen Topografik haritalarda kullanıcıların karģılaģtığı problemlerde(yanlıģ rektifikasyon,eski tarih,yazılı paftalar v.b) kesin surette Müdürlüğümüz ile iletiģime geçilmeli ve paftalarda gereken düzeltmeler müdürlüğümüzce yapılmalıdır!!! 9

10 VERILERDE EN ÇOK TESPIT EDILEN HATALAR: Sınır hataları VERILERDE EN ÇOK TESPIT EDILEN HATALAR: Topoloji hataları VERILERDE EN ÇOK TESPIT EDILEN HATALAR: VERILERDE EN ÇOK TESPIT EDILEN HATALAR: Çizim hataları (çizim ölçeği) Vektör veri üretilirken 1/5000 ile 1/8000 ekran ölçeğinde çalıģılmalıdır. Tablo verisindeki hatalar Tablo verisindeki hatalar 10

11 bağlantılarının yapılmadığı Bazı TCK yolları,orman yolları,köy yollarında aģağıda görüldüğü üzere üst üste çakıģmalar olduğu, COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ EĞĠTĠMĠ Aralık 2009,Antalya COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ EĞĠTĠMĠ Aralık 2009,Antalya Yolların 1/ lik topografik haritalardan tamamlanması gerekmekte yol_durumu 4 (planlanan yol) olarak gösterilen bir yol mevcut _tulu sutununa değilde yapılacak_tulu sutununa miktarı yazılması gerektiği, Dikkat edilmesi gereken hususlar CBS TABANLI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ Kurulacak sistemle ilgili; Sistem ihtiyaçları Veri İhtiyaçları İdari / Yasal Çerçeve /Yetki İhtiyaçları Yazılım İhtiyaçları Eğitim ve işletim destek ihtiyaçları taraflarca tekrar gözden geçirilmeli ve mutabık kalınmalı Oluşturulacak sistem, tüm faaliyetleri kapsamalı ve projenin temel amacın gerçekleşmesine odaklanmalı, Sistem; karar vericilere (her aşamadaki yöneticiler) uygulama konusunda bilgi vermeli, karar vermelerinde destek olmalıdır. 11

12 CBS TABANLI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ CBS tabanlı bir izleme ve değerlendirme sistemi, Servis bazlı, web tabanlı, (analiz, modelleme vb. masaüstü), interaktif, uygulayıcıların verilerini girebildiği, İlişkisel veri tabanı çapraz sorgulama, raporlama Kullanıcı dostu ara yüzler Belli bilgilere verilen yetki dahilinde erişim. Vejetasyon İzleme, Erozyon İzleme Çığ İzleme SĠSTEMDE Proje Faaliyet İzleme (MHPlanları) Sosyo-Ekonomik İzleme, Finansal İzleme modülleri bulunmaktadır. NEDEN CBS TABANLI Grafik ve grafik olmayan her tür mekansal bilginin toplanması, depolanması, birbiriyle ilişkilendirilmesi, güncellenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi ve sunulması işlemlerini bütünleşik olarak yerine getiren donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan bir sistemdir. Coğrafi bilgi sistemlerinin sağlıklı bir Ģekilde çalıģması aģağıdaki 4 temel iģlevlerin yerine getirilmesine bağlıdır. Bunlar; 1- Veri toplama 2- Veri yönetimi 3- Veri işlem 4-Veri sunumu Veri Toplanması Kağıt ortamdaki haritaların taranarak sayısal ortama aktarılması Verinin koordinatlandırılması GPS yardımıyla arazide toplanan bilgilerin CBS ortamına aktarılması Veri Yönetimi GeniĢ kapsamlı verilerin saklanması, organize edilmesi ve yönetilmesi için Veri Tabanı Yönetim Sistemleri kullanılır. CBS için en kullanıģlı sistem iliģkisel (relational) veri tabanı yönetim sistemidir. 12

13 Veri Analizi Mevcut ham verilerin iģlenmesi ve analiz edilmesi sonucunda farklı kullanım amaçlarına yönelik yeni veriler elde edilebilmektedir. Örnek:EĢyükselti eğrilerinin enterpolasyonu sonucunda 3 Boyutlu Sayısal Arazi Modeli elde edilebilir. Veri Sunumu Coğrafi Bilgi Sisteminde hazırlanan çalıģmaların sonuçları harita ve grafik gösterimlerle diğer kullanıcılara sunulabilir. Haritalar, yazılı raporlarla, üç boyutlu gösterimlerle, fotoğraf görüntüleri ve çok-ortamlı (multimedia) çıktı çeģitleriyle birleģtirilebilmektedir. narak Deneyimler Web Tabanlı CBS Uygulamaları 13

14 1- Biyolojik Çeşitlilik İzleme Sistemi (http//www.nuhungemisi.gov.tr)

15 15

16 Orman alanlarında meydana gelen değişimlerin (her türlü ormancılık faliyetleri sonucu oluşan değişimler, yangın,sel,fırtına gibi doğa olaylarının ormanlık alanlarında yaptığı etkiler sonucu oluşan değişimler,her türlü iç ve dış faktörlerin orman ekosisteminde meydana getirdiği değişimler gibi) dijital ortamda Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanarak, izlenilmesi ve karar verilmesi sistemidir. Mescere Haritasında Bulunan Rumuzların Anlamları Mescere Haritasında Bulunan Rumuzların Anlamları 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerine göre verilecek muvafakat, izin ve irtifak haklarının harita destekli (Coğrafi Bilgi Sistemleri) bilgisayar ortamında yönetilmesine yönelik web bazlı bir yazılım geliştirilmektedir. Bu yazılım ile verilen izinlerin tüm aşamaları CBS destekli olarak izlenebilmektedir. İzin süreçlerinde etkin bir yönetim sağlanmaktadır. 16

17 Sisteme, izinlerle ilgili tüm bilgiler internet ortamında girilebilmekte, süreçler takip edilebilmektedir. İnternet ortamında, izinlere ilişkin konumsal bilgiler girilmekte, bu bilgiler editlenebilmektedir sayılı Orman Kanunu nun 16 maddesine istinaden ormanlık alanlarda verilmiş ve verilecek olan maden izinlerinde altlık veri olarak kullanılmak üzere orman içi dinlenme yerleri, kent ormanı, tohum bahçesi, tohum meşçeresi, gen koruma ormanı, muhafaza ormanı,araştırma ormanı, araştırma amaçlı sabit deneme alanları milli park, tabiat parkı, tabiat koruma alanı, tabiat anıtı, mesire yeri, sulak alanlar gibi statülü alanlar sayısallaştırılmıştır. 34T03 TREYLER 34D09-DOZER 34A15-ARAZÖZ İlk 2 harf bağlı Bölge Müdürlüğünü, 3. harf araç cinsini, son 2 harf araç numarasını göstermektedir. 17

18 7- Ormanlarda zamansal değişimin, gelişimin izlenmesi (Ġstanbul Örneği) Orman alanlarındaki zaman içersindeki değişimin, gelişimin incelenmesi ve irdelenmesi ve geleceğe yönelik olarak gerek ağaç türleri ve gerekse meşcere tipleri asçısından ormanın durumunun belirli periyotlarla ( 10 yıl, 20 yıl sonra) neler olabileceğinin tahmin edilmesi açısından Ġstanbul örneğinde bu güne kadar yapılmış 1971, 1985,1992,2002 dönemlerine ait bütün planlar taranarak bilgisayar ortamına aktarılmış, sayısallaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Tablo verilerinin tamamlanmış ve matematiksel kurguların tamamlaması sonrasında ormandaki değişim gelişim izlenmiş ve simulasyon teknikleri ile geleceğe yönelik olarak gerek ağaç türleri ve gerekse meşcere tipleri asçısından ormanın durumunun belirli periyotlarla ( 10 yıl, 20 yıl) neler olabileceği ortaya konulmuştur. 18

19 19

20 Ġstanbul Ġli Ormanlarında yılları arasındaki değişimler Verimli Orman %43.5 %40.96 Bozuk Orman %5.46 %3.07 OT %1.13 %5.98 Ziraat %43.18 %31.10 İskan %3.82 %14.87 Verimli Orman %2.11 azalma Bozuk Orman %2.37 azalma OT %4.85 artış Ziraat %11.90 azalma İskan %11.07 artış Uydu Görüntüleri ile yapılan uygulamalar

21 1- STEREO UYDU GÖRÜNTÜSÜNÜN 1989 YILI MEġCERE TASLAĞI ĠLE3 BOYUTLU OLARAK YORUMLANMASI IRS-P5 Cartosat-1 Stereo Spot5 mono SENSOR RESOLUTİON COLOUR RESOLUTİON KAPSAMA ALANI COLOUR PanA - PanF 2.5 m Siyah - Beyaz 2.5 m 60X60 m Renkli (3 band) ÇAM-GÖKNAR-MEŞE-KAYIN AYIRIMI İKİ ŞEFLİK SINIRI KENARLAŞTIRMASI 2009 YILI DENİZLİ-YENİDERE ŞEFLİĞİ QUICKBİRD UYDU YORUMU (İKİ BOYUTLU) SINOP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DIKMEN ŞEFLIĞI WORLDVIEW 2 UYDU GÖRÜNTÜSÜ YORUMU 21

22 ESKİ VERİ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ VERİ 1989 YILI MEġCERESĠ Güncelleştirilmiş veri(küre Şefliği) 1989 sayısal amenajman haritası 2010 YILI GÜNCELLEġTĠRĠLMĠġ VERĠ 2- Arazi kullanımı Sınıflaması (Landsat ) CORİNE SINIFLAMASI YAPILMIŞ BİR UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALANI KarıĢık tarım alanı (2421) Ġbreli orman (312) Bitki değiģim alanı (324) GeniĢ yapraklı orman (311) 2- Korumada Öncelikli Alanların Belirlenmesi (Boşluk Analizi) Büroda CBS ( ARcGIS) ve Uzaktan Algılama (ERDAS,İdrisi,TNTMips) programları kullanılarak gerekli altlık veriler hazırlanmaktadır. TEHDİT ANALİZİ Arazi ekipleri belli noktalarda deneme alanları alarak, formlar doldurulmaktadır. Bölgedeki biyolojik çeģitliliğe yönelik tehditlerin belirlenmesi, gelecekte tehdide açık olabilecek yerlerin saptanması ve bu tehditlerin azaltılması için alınacak önlemlerin koruma maaliyetini nasıl etkileyeceklerinin irdelenmesi TEHDĠT ANALĠZĠ ile yapılmaktadır. 22

23 TEHDİT ANALİZİ Arazi ekibi ile merkezde yapılan toplantılar sonucunda 10 tehdit katmanı belirlenerek bunlar GIS ortamında sayısallaştırılmış, tehdit cinsine göre ilişki fonksiyonları, kontrol uzaklıkları ve üç tehdit yoğunluk sınıfına verilecek olan ağırlıklar konunun uzmanları tarafından belirlenmiş, Arc Gıs ve ĠDRĠSĠ programları kullanılarak analizleri yapılmış, türler için optimum yaşam uygunluk alanlarının tespiti için modelleme çalışmaları yapılmıştır. Tür Zenginliği ENDEMİKLER MEMELİLER YAŞAM BİRLİKLERİ KELEBEKLER AÇIK MADEN OCAĞI SAHALARI TURIZM YERLESIM ETKISI YANLIġ ORMANCILIK UYGULAMALARI BASIBOS EVCĠL HAYVAN MAKĠLERĠN TARIM ALANINA DÖNÜġTÜRÜLMESĠ KENTSEL VE SANAYĠ KĠRLĠLĠĞĠ AġIRI OTLATMA SU KAYNAKLARININ YANLIġ KULLANIMI USULSÜZ AVCILIK TIBBĠ AMAÇLI BĠTKĠ TOPLAMA Toplam 449 türden 112 tanesi bu karede bulunuyor 3-Çölleşmeyi İzleme Projesi Bu çalıģmayla ortaya çıkartılan öncelikli koruma bölgeleri,yöredeki biyolojik çeģitliliğin en az maaliyetle en verimli biçimde korunmasına olanak sağlar. Çölleşmeyi İzleme Projesi, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), İtalya, Portekiz ve ülkemiz tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. DesertWatch Projesi,2004 yılında İtalya,İspanya,Portekiz,Yunanistan,Türkiye olarak proje başlatılmış,daha sonra İspanya ve Yunanistan ayrılmış ve diğer 3 ülke tarafından devam ettirilmiştir. Ülkemizde de çölleşmeyi izlemek amacıyla, çalışma yapılacak pilot bölge olarak; Çoruh Vadisi,Konya Karapınar da çalışmalar yapılmıştır. Eksiksiz bir koruma için her birimde koruma önlemleri almak gerekir. 136 DW(Desert Watch) TÜRKİYE Proje kapsamında; mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü nün koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğü, Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü nde ÇölleĢmeyi izleme faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere uydu teknolojisine dayalı olarak geliģtirilen ÇölleĢmeyi Ġzleme Sistemi kurulmuģtur. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri ile çölleģmeye duyarlı olan alanların saptanması, bu alanların yıllar itibariyle izlenmesi, mevcut ve potansiyel durumun ortaya konması, ilgili senaryoların hazırlanması, tehditlerin belirlenerek, farklı kaynaklardaki verilerin depolanması, paylaģılması, analizlerin yapılması, bu konudaki kaynakların yayınlanması, toprak ve arazi bozulumunun olası sonuçları konusunda halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesi, zamanında müdahaleler açısından çölleģmeyle mücadelede daha etkin rol alınmasına neden olacaktır. 23

24 4-Uydu görüntüleri ile Ormanların Korunması, Kontrolü Beykoz,Ümraniye, Sultanbeyli, Çavuşbaşı, Mahmut Şevketpaşa ile Elmalı ve Ömerli Barajı mıntıkalarını kapsayan alanlarda ( ) Ikonos Çarpık kentleşme ve izinsiz yapılaşma nedeniyle orman varlığını korumak amacıyla belirli periyotlarla uydu görüntüleri temin edilerek değişim analizleri yapılmaktadır. Beykoz Şefliği 2003 Yılı uydu görüntüsü Orman alanlarının değişiminin izlenmesi (İstanbul Çalışması vs.) Ikonos Uydu Görüntüsü(Beykoz) Haziran 2005 Haziran 2004 Beykoz Şefliği 2004 yılı uydu görüntüsü Uydu görüntüleri veya hava fotoğraflarını kullanarak yangın sonrasında ne kadar alan yandığı ve hangi işlemlerin yapılacağına yönelik çalışmalar yapılmaktadır

25 Zarar görmeyen alan 2008 yılında Antalya Serik-Taşağıl bölgesinde çıkan orman yangınına ilişkin uydu görüntüleri Yanan alan Orman yangınları kadar ormanlarımıza zarar veren böcek zararlılarının mekan ve zamansal olarak incelenmesinde ve gerekli önlemlerin zamanında alınmasında uydu görüntülerinden yararlanılmaya başlanılmalıdır. Bu konuda ilk yapılan denemede, Hatila Vadisi Milli Parkı nda yaşayan Sekiz Dişli Kabuk Böceği ( İps typographus (L.) ) nin sebep olduğu yoğun Ladin kurumalarının 1m. çözünürlükteki İkonos uydu görüntüsü ile yayılım alanının belirlenmesine çalışılmıştır. Ormanda zarara yol açan böcekli ve hastalıklı alanların tesbiti. KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇÖME ĠġLETME ġeflġğġne AĠT QUICKBIRD UYDUSUNDAN GÖRÜLEN BÖCEK ZARARI ETKI ALANI 19.5 Ha TEŞEKKÜRLER 25

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

Uzaktan Algılamanın. Doğal Ekosistemlerde Kullanımı PROF. DR. İ BRAHİM ÖZDEMİR SDÜ ORMAN FAKÜLTESI I S PARTA

Uzaktan Algılamanın. Doğal Ekosistemlerde Kullanımı PROF. DR. İ BRAHİM ÖZDEMİR SDÜ ORMAN FAKÜLTESI I S PARTA Uzaktan Algılamanın Doğal Ekosistemlerde Kullanımı PROF. DR. İ BRAHİM ÖZDEMİR SDÜ ORMAN FAKÜLTESI I S PARTA 1 Uzaktan Algılama Nedir? Arada fiziksel bir temas olmaksızın cisimler hakkında bilgi toplanmasıdır.

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI Doç. Dr. Nebiye Musaoğlu nmusaoglu@ins.itu.edu.tr İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı UZAKTAN ALGILAMA-TANIM

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

ORM 7420 ORMAN KAYNAKLARININ PLANLANMASINDA UYGU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI

ORM 7420 ORMAN KAYNAKLARININ PLANLANMASINDA UYGU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI ORM 7420 ORMAN KAYNAKLARININ PLANLANMASINDA UYGU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI Yrd. Doç. Dr. Uzay KARAHALİL III. Hafta (Uyduların Detay Tanıtımı Sunum Akışı Doğal Kaynak İzleyen Uygular Hangileri Uyduların

Detaylı

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015)

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Ormancılıkta Uzaktan Algılama 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Hava fotoğrafı; yeryüzü özelliklerinin kuşbakışı görüntüsüdür. Hava fotoğrafları, yersel fotoğraf çekim tekniğinde olduğu gibi ait oldukları objeleri

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojisi. Doç. Dr. Taşkın Kavzoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze, Kocaeli

Uzaktan Algılama Teknolojisi. Doç. Dr. Taşkın Kavzoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze, Kocaeli Uzaktan Algılama Teknolojisi Doç. Dr. Taşkın Kavzoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze, Kocaeli SPOT görüntüsü (Roma) 16-Aralık-2005 Source: earth.eas.int Uzaktan Algılama Dünya yüzeyinin gözlenmesi

Detaylı

İçerik. Giriş 1/23/13. Giriş Problem Tanımı Tez Çalışmasının Amacı Metodoloji Zaman Çizelgesi. Doktora Tez Önerisi

İçerik. Giriş 1/23/13. Giriş Problem Tanımı Tez Çalışmasının Amacı Metodoloji Zaman Çizelgesi. Doktora Tez Önerisi İsmail ÇÖLKESEN 501102602 Doktora Tez Önerisi Tez Danışmanı : Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ Geoma*k Mühendisliği İçerik Giriş Tez Çalışmasının Amacı Zaman Çizelgesi 1 of 25 Giriş Yeryüzü ile ilgili yapılan

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 4 Pasif - Aktif Alıcılar, Çözünürlük ve Spektral İmza Kavramları Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Pasif Aktif Alıcılar Pasif alıcılar fiziksel ortamdaki bilgileri

Detaylı

CORINE LAND COVER PROJECT

CORINE LAND COVER PROJECT CORINE LAND COVER PROJECT Coordination of Information on the Environment ÇEVRESEL VERİLERİN KOORDİNASYONU ARAZİ KULLANIM PROJESİ Arazi İzleme Sistemi T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI JDF435 UZAKTAN ALGILAMA DERSİ NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI JDF435 UZAKTAN ALGILAMA DERSİ NOTLARI UZAKTAN ALGILAMA Sayısal Görüntü ve Özellikleri GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI JDF435 UZAKTAN ALGILAMA DERSİ NOTLARI http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 4 Pasif - Aktif Alıcılar, Çözünürlük ve Spektral İmza Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Pasif Aktif Alıcılar Pasif alıcılar fiziksel ortamdaki bilgileri pasif olarak

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Data Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Veri toplama -Yersel Yöntemler Optik kamera ve lazer tarayıcılı ölçme robotu Kameradan gerçek zamanlı veri Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN

Detaylı

TürksatGlobe: TÜRKSAT A.ġ. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri

TürksatGlobe: TÜRKSAT A.ġ. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri TürksatGlobe: TÜRKSAT A.ġ. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Konuşmacı: Dr. Hayati Taştan, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü, Türksat Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75)

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı)

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) 1 GÜNDEM 1. Amacı 2. Veri Tabanı Kapsamı 3. Özellikleri 4. Uygulama 2 1-Amacı Mekansal (haritalanabilir) Bilgilerin Yönetimi Sağlamak (CBS)

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

İnceleme!Değerlendirme!Raporu!

İnceleme!Değerlendirme!Raporu! TÜRKİYE DEKİMEVCUTGEO1PORTALLAR İncelemeDeğerlendirmeRaporu Mayıs2013 BuRaporTÜBİTAK111Y281NoluAraştırmaProjesi KapsamındaHazırlanmıştır. 1" Türkiye deki*mevcut*geo2portallar*inceleme*değerlendirme*raporu

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ MADEN ARAŞTIRMA RAPORU

UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ MADEN ARAŞTIRMA RAPORU 2014 UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ MADEN ARAŞTIRMA RAPORU, İhsanullah YILDIZ Jeofizik Mühendisi UZAKTAN ALGILAMA MADEN UYGULAMASI ÖZET İnceleme alanı Ağrı ili sınırları içerisinde bulunmaktadır.çalışmanın amacı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dijital Görüntü İşleme (JDF338) Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi 1 A- Enerji Kaynağı / Aydınlatma B- Işıma ve atmosfer C- Hedef nesneyle etkileşim D- Nesneden yansıyan /

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi 1.Giriş Ulusal düzeyde belirlenen görev, sorumluluk ve yetki çerçevesinde, kurumlar

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

JDF821 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN DETAY ÇIKARIMI Sunu2

JDF821 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN DETAY ÇIKARIMI Sunu2 JDF821 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN DETAY ÇIKARIMI Sunu2 Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI http://jeodezi.beun.edu.tr/marangoz 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Detaylı

ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Mustafa USTAOĞLU 1, Aycan Murat MARANGOZ 2, Murat ORUÇ 2, Aliihsan ŞEKERTEKİN

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

KONUMSAL VERĐ ANALĐZĐ ĐLE KIRSAL YERLEŞĐK ALAN SINIRLARININ BELĐRLENMESĐ: DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ

KONUMSAL VERĐ ANALĐZĐ ĐLE KIRSAL YERLEŞĐK ALAN SINIRLARININ BELĐRLENMESĐ: DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir KONUMSAL VERĐ ANALĐZĐ ĐLE KIRSAL YERLEŞĐK ALAN SINIRLARININ BELĐRLENMESĐ: DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ D. Tezel 1,

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

Planlamada Uygulama Araçları

Planlamada Uygulama Araçları Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Recep NİŞANCI, rnisanci@ktu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr III. Ders_Ġçerik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dijital Görüntü İşleme (JDF338) Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi 1 Piksel / dpi Piksel en küçük anlamlı birim dpi = dot per inch/ 1 inch teki nokta sayısı 1 inch =25.4 mm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dijital Görüntü İşleme (JDF338) Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi 1 Piksel / dpi Piksel en küçük anlamlı birim dpi = dot per inch/ 1 inch teki nokta sayısı 1 inch =25.4 mm

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ Prof. Dr. İBRAHİM TURNA Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür ABD, TRABZON MEŞCERE KURULUŞ AMACI BAKIM AMACI GENÇLEŞTİRME AMACI SİLVİKÜLTÜREL AMAÇLAR VEYA

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras)

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Klasik fotogrametrik görüntü alımındaki değişim, dijital kameraların gelişimi ile sağlanmaktadır. Dijital görüntü, analog görüntü ile kıyaslandığında önemli

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

Tarımsal Meteorolojik Simülasyon Yöntemleri ve Uzaktan Algılama ile Ürün Verim Tahminleri ve Rekolte İzleme

Tarımsal Meteorolojik Simülasyon Yöntemleri ve Uzaktan Algılama ile Ürün Verim Tahminleri ve Rekolte İzleme Tarımsal Meteorolojik Simülasyon Yöntemleri ve Uzaktan Algılama ile Ürün Verim Tahminleri ve Rekolte İzleme Twente Universitesi ITC Fakultesi, Enschede, Hollanda - 2013 Dr. Ediz ÜNAL Tarla Bitkileri Merkez

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzay KARAHALİL Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU İbrahim CANKURT 1, Levent ÖZMÜŞ 2, Bilal ERKEK 3, Sedat BAKICI 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, icankurt@tkgm.gov.tr

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

Uydu Görüntüleri ve Haritaların Düzenlenmesi Mozaik Hale Getirilmesi ve Servislerin Geliştirilmesi

Uydu Görüntüleri ve Haritaların Düzenlenmesi Mozaik Hale Getirilmesi ve Servislerin Geliştirilmesi Uydu Görüntüleri ve Haritaların Düzenlenmesi Mozaik Hale Getirilmesi ve Servislerin Geliştirilmesi Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) 1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ülkemiz için yeni bir yatırım olan Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi projesinin

Detaylı

Kameralar, sensörler ve sistemler

Kameralar, sensörler ve sistemler Dijital Fotogrametri Kameralar, sensörler ve sistemler Prof. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü, KTÜ fkarsli@ktu.edu.tr Analog Hava Kameraları Ana firmalar Zeiss, Wild ve Leica. Kullanılan bütün

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

Metadata Tanımı. Bilgi hakkında bilgi Bilgisayarların yorumlayabileceği ve kullanabileceği standart, yapısal bilgi BBY 220

Metadata Tanımı. Bilgi hakkında bilgi Bilgisayarların yorumlayabileceği ve kullanabileceği standart, yapısal bilgi BBY 220 Metadata Tanımı Bilgi hakkında bilgi Bilgisayarların yorumlayabileceği ve kullanabileceği standart, yapısal bilgi BBY 220 Metadata Ne Değildir? Standart numaralar (ISBN, ISSN, SICI, DOI, vd.) BBY 220 Metadata

Detaylı

FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ

FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Ferruh YILDIZ LİDAR TEKNİKLERİ LIGHT Detection And Ranging RADAR a benzer ancak elektromanyetik dalganın kızıl ötesi boyunu kullanır. LIDAR: Konumlama ( GPS ) Inersiyal

Detaylı

HAVADAN LAZER TARAMA ve SAYISAL GÖRÜNTÜ VERİLERİNDEN BİNA TESPİTİ VE ÇATILARIN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ

HAVADAN LAZER TARAMA ve SAYISAL GÖRÜNTÜ VERİLERİNDEN BİNA TESPİTİ VE ÇATILARIN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı HAVADAN LAZER TARAMA ve SAYISAL GÖRÜNTÜ VERİLERİNDEN BİNA TESPİTİ VE ÇATILARIN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ Dr.Nusret

Detaylı

TAMBİS Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

TAMBİS Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşkın, Arıza ve Müdahale Bilgi Sistemi Ülkemizde depremlerden sonra en çok can ve mal kaybına sebep veren doğal afet olantaşkınlar, ülkemizin farklı coğrafi yapısıve yağış

Detaylı

ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ NDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ NDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ NDEKİ YERİ VE ÖNEMİ A. Kısa 1, S. Bakıcı 2, B. Erkek 3, L. Özmüş 4, T. Tufan 5 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Fotogrametri ve Geodezi Dairesi

Detaylı

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI Ülkemiz Biyolojik Çeşitlilik Zenginliği Açısından

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ Eğirdir Beyşehir Karacaören Alt Havzaları ÖH Alanları Atatürk Baraj Gölü ÖH Alanı Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için; İçme suyu kaynaklarının

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları Sayfa : 1 / 5 Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları GENELGE 2008/7 Bakanlığımız, ilgili kanunların vermiģ olduğu görev ve yetkileri yerine getirme safhasında,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK ÜRÜNLER BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ GİRİŞ Giriş Ortofoto Ortofoto Ürün

Detaylı

Muğla, Türkiye mermer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Muğla da 2008 yılı rakamlarına göre 119 ruhsatlı mermer sahası bulunmaktadır.

Muğla, Türkiye mermer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Muğla da 2008 yılı rakamlarına göre 119 ruhsatlı mermer sahası bulunmaktadır. Muğla, Türkiye mermer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Muğla da 2008 yılı rakamlarına göre 119 ruhsatlı mermer sahası bulunmaktadır. İldeki madencilik faaliyetlerinin yapıldığı alanların çoğu orman

Detaylı

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri İçerik MapCodeX Web Client? Kullanım Alanları AKOM ELER MapCodeX Web Client MapCodeX Web Client uygulaması, MapCodeX GIS ailesinin görüntüleme, sorgulama ve gelişmiş

Detaylı

Toprak Veri Tabanı ve ÇEMobil-BGS nin Tanıtılması. Ahmet KÜÇÜKDÖNGÜL Mühendis (Orman Mühendisi)

Toprak Veri Tabanı ve ÇEMobil-BGS nin Tanıtılması. Ahmet KÜÇÜKDÖNGÜL Mühendis (Orman Mühendisi) Toprak Veri Tabanı ve ÇEMobil-BGS nin Tanıtılması Ahmet KÜÇÜKDÖNGÜL Mühendis (Orman Mühendisi) SUNUM PLANI Toprak Toprak Veritabanı Ulusal Toprak Veritabanı Çalışmaları:ÇEM-Toprak Veritabanı ÇEMobil :

Detaylı

CBS 2007 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ KTÜ, TRABZON

CBS 2007 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ KTÜ, TRABZON İsmail ÇÖLKESEN 1 2 & Faik Ahmet SESLİ 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, (Arş. Gör.) 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, MF, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, (Yrd.

Detaylı

Pilot Bölge Çalışması Raporu

Pilot Bölge Çalışması Raporu Pilot Bölge Çalışması Raporu Yol Envanteri Gülyalı Pilot Bölge Çalışması Raporu TRABZON GİRİŞ Bilişim Çağı nın yaşandığı günümüzde, bilgi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilen insanların, gelişmişlik

Detaylı

AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı GÜZ ÇALIŞTAYI. 12-13 Kasım 2013, ANKARA, TÜRKİYE PANEL-1 11:30-13:00

AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı GÜZ ÇALIŞTAYI. 12-13 Kasım 2013, ANKARA, TÜRKİYE PANEL-1 11:30-13:00 AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı GÜZ ÇALIŞTAYI 12-13 Kasım 2013, ANKARA, TÜRKİYE PANEL-1 11:30-13:00 AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı PANEL BAŞKANI Doç. Dr. Dilek Funda KURTULUŞ --->

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı

Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi. Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritasının Oluşturulması İş Paketi

Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi. Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritasının Oluşturulması İş Paketi Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritasının Oluşturulması İş Paketi 19 Aralık 2014, Türkiye Çölleşme Modelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı,

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ Orman Amenajman Haritalarının oluģturulması sırasında karģılaģılan güçlükler göz önüne alınarak, bu güçlüklerin giderilmesi ve birlikteliğin sağlanması amacı ile haritaların

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Kurum Adı : Adana Valiliği Proje Durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı