Duygulanım'vs.'Duygudurum' Duygudurum'Bozuklukları'I' Duygudurumun'Wpleri' 02/03/15' Duygudurumun'sınıflandırılması'(devam)' Duygulanım*(Affect)*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Duygulanım'vs.'Duygudurum' Duygudurum'Bozuklukları'I' Duygudurumun'Wpleri' 02/03/15' Duygudurumun'sınıflandırılması'(devam)' Duygulanım*(Affect)*"

Transkript

1 Duygulanım'vs.'Duygudurum' Duygudurum'Bozuklukları'I' Yrd.'Doç.'Dr.'Emrah'SONGUR' GOP'Tıp'Fakültesi' Ruh'Sağlığı've'Hastalıkları'AD' Duygulanım*(Affect)* Bireyin'uyaranlara,'olaylara,'düşüncelere,'anılara' neşe,'öte,'üzüntü'gibi'duygusal'tepki'ile' kavlabilme'yewsidir.' Hava$durumu$ Duygudurum*(Mood)* Bireyin'belli'bir'süre,'belli'sınırlarda,'belli'Wp'bir' duygulanım'içinde'bulunuşudur.' İklim$ Duygudurumun'Wpleri' Normal*duygudurum' Euthymia=Ö3mi$ Belli'sınırlar'içinde'dalgalanmalar'gösteren,'fakat' kişinin'kendisine'ya'da'yakınlarının'gözlemlerine' göre'aşırılığı*olmayan*bir'duygusal'durumdur.'' Taşkın*duygudurum*' Elated$mood,$high$mood,$euphoria=$Öfori$ Kişinin'günlük'yaşamında'aşırı*neşelilik,*kendini* aşırı*iyi*hissetmesi'egemendir.'' Duygudurumun'sınıflandırılması'(devam)' Çökkün/depresif*duygudurum' Low$mood,$depressed$mood=$Deprese$ Kişinin'günlük'yaşamında'üzüntü,*elem,*hüzün* duygusu'egemendir.'' SıkınGlı,*tedirgin*duygudurum' Dsyphoric$mood=$Disfori$ Kişinin'günlük'yaşamında'tedirginlik,*sıkınG,*öHe* ve'mutsuzluk'egemendir.'' DSMIIVITR ye*göre*duygudurum*bozukluklarının* sınıflandırılması* Depresif'bozukluklar' Major'Depresif'Bozukluk' DisWmik'Bozukluk' Depresif'Bozukluk,'başka'türlü'sınıflandırılamayan' Bipolar'bozukluklar' Bipolar'I'Bozukluk' Bipolar'II'Bozukluk' SikloWmik'Bozukluk' Bipolar'Bozukluk,'başka'türlü'sınıflandırılamayan' e'bağlı'duygudurum'bozuklukları' Madde'kullanımının'yol'açVğı'duygudurum'bozukluğu' Başka'türlü'adlandırılamayan'duygudurum'bozukluğu' ICDI10 a*göre*duygudurum*bozukluklarının* sınıflandırılması* Manik'dönem'(nöbet)' Bipolar'duygulanım'bozukluğu' Depresif'dönem' Yineleyici'depresif'bozukluk'(tekuçlu'depresif' bozukluk)' İnatçı'duygudurum'(duygulanım)'bozuklukları' Başka'duygudurum'(duygulanım)'bozuklukları' Duygudurum'(duygulanım)'bozuklukları,' belirlenmemiş.'' 1'

2 Duygudurum*Bozukluklarının*Sıklığı* Major'Depresif'Bozukluk' %16,6' DisWmik'Bozukluk' %2,5' Bipolar'Bozukluk' %3,9' Herhangi'bir'duygudurum'bozukluğu' %20,8' Major'Depresif'Bozukluk' Sıklık've'Yaygınlık' Depresyon'psikiyatrik'hastalıklar'arasında'en*sık* görülenlerden'birisi'olup'tüm'vbbi'durumlar' arasında'işlev*kaybına*en'çok'sebep'olan' hastalıkvr.'' Ergenlik'öncesi'K=E,'ergenlikten'sonra'K>E* Yaşam'boyu'prevalans' Kadınlarda'%10I25* Erkeklerde'%5I12* Bir'yıllık'sıklığı'%2,7g10,3' Toplumda'yaşam'boyu'sıklığı'%7,8g17,1' Depresif*Bozuklukların*Güncel*Sınıflandırması* ICDg10' DSMgIVgTR' DSMgV' Depresif'nöbet' Tekrarlayıcı'depresif' bozukluk' Süreğen'duygudurum' bozukluğu' Başka'duygudurum' bozukluğu' Belirlenmemiş' duygudurum'bozukluğu' Major'Depresif'Nöbet' (Tek/tekrarlayan'nöbet)' Major'Depresif'Nöbet' (Tek/tekrarlayan'nöbet)' DisWmik'bozukluk' Süreğen'depresif' bozukluk'(diswmi)' Başka'türlü' adlandırılmayan' depresif'bozukluk' Premenstrüel'depresif' bozukluk' Madde/ilaçla'ortaya' çıkan'depresif'bozukluk' Başka'Vbbi'durumdan' kaynaklanan'depresif' bozukluk' Başka'belirlenmiş' depresif'bozukluk' Yıkıcı'duygudurum' düzensizliği'bozukluğu' Tanı' En'az'2*ha]a*süreyle'aşağıdaki'belirWler'hafif,' orta'ya'da'ağır'derecede'görülür.' Eğer'belirWler'ağır'ise'bir'hakalık'süre'tanı'koymak'için' yeterli'olur.' BelirWlerden'biri'mutlaka*haya^an*zevk* alamama*veya*çökkünlük*olmak'kaydıyla'9' belirwden'en'az'5 i'görülmeli.' Tanı'sadece'duyguduruma'bakılarak'konulmaz.' BelirWlerin'kişinin'günlük*yaşamında*işlevselliğini' belirgin'olarak'bozması'gerekir.'' BelirWler've'Bulgular' 1. Çökkünlük/mutsuzluk' 2. İsteksizlik've'hayaman'zevk'alamama' 3. Yorgunluk've'enerji'azalması' 4. Kiloda'değişiklikler' 5. Uyku'bozuklukları' 6. Psikomotor'yavaşlama/ajitasyon' 7. Değersizlik've'suçluluk'duyguları' 8. Dikkat'bozukluğu' 9. Ölüm'düşünceleri've'inWhar'girişimleri' 2'

3 Çökkünlük' Keyifsizlik'!'Derin'üzüntü've'iç'acısı'duyma' Sabah*bunalGsı:'BunalV'hissi'özellikle'sabah' saatlerinde'daha'belirgindir.' Çökkün'yüz'ifadesi,'düşük'ses'tonu,'yavaş' konuşma'görülebilir.' Kişisel*bakımda'azalma'olabilir.'' Sık've'kolay'ağlama'yakınmaları' Bazı'hastalar' İçimden(ağlama(geliyor(ama(bunu(bile( yapabilecek(gücüm(yok 'diye'ifade'edebilirler.'' A7pik(depresyonda(çökkün'duygudurum'olumlu' ortamlarda'hafifleyebilir,'ortadan'kalkabilir.' Hayaman'Zevk'Alamama' Sıklıkla'tanımlanan'esiden'istekle've'zevkle' yapılan,'ilgilenilen'şeylere'karşı'isteksizlik*ve' zevk*alamama*(anhedoni)'önemli'bir' depresyon'belirwsidir.'' Yorgunluk've'Enerjide'Azalma' Bedenimde$ağır$halsizlik$hissediyorum $ Hiçbir$iş$yapmıyorum$ama$gene$de$hep$ yorgunum $ Sabah$kalkJğımda$kolumu$bile$ kaldıramıyorum $ Başka'bir'fiziksel$hastalık$yoksa$mutlaka' hastalarda'depresyon'tanısı'araşvrılmalıdır.'' Kiloda'Değişiklikleri' Hastaların'çoğunda'(%85)'yeme*isteği*azalır.' Genelde'kilo*kaybı*olur.'Daha'az'sıklıkla'kimi' hastalarda'da'aşırı'yeme've'kilo'arvşı' görülebilir.' Hastaların'%10 unda'jkınırcasına$yeme$ atakları'sonucu'kilo'alımı'görülebilir.' Çok'ağır'hastalarda'yeme,'içme'tamamen' kesilebilir.' Hastanın'TPN'ile'beslenmesi'gerekebilir.'' Uyku'Bozuklukları' Uykuya'dalmada'güçlük,'normal'uyumaya' karşın'sabah'erken'saame'uyanma'(terminal$ insomnia)'ve'tekrar'uykuya'dalamama,' uykularda'sık'bölünme'gibi'şikayetler' görülebilir.' Uykuda'görülen'diğer'değişiklikler;' Toplam*uyku*süresi*kısalır' Uyku*derinliği*azalır.'' Psikomotor'Yavaşlama'veya'Ajitasyon' Hastanın'hareketlerinde,'düşüncesinde've' konuşmalarında'yavaşlama'olur.'' Çok'ağır'depresyonlarda'hiç'konuşmama'(muazm)' görülebilir.'' Psikomotor'yavaşlama'hastanın'öznel'yaşanVsına' göre'değil'muayene$sırasındaki$gözleme$göre$ belirlenir.'' Ağır'bunalVlı'hastalarda'yerinde'duramama,' ellerini'ovuşturarak'sürekli'dolaşma've'aşırı' tedirginlik'(psikomotor(ajitasyon)'da'görülebilir.'' 3'

4 Değersizlik've'Suçluluk'Duyguları' Hastanın'kendine*güveni*azalmışVr.'' Kendisini'işe'yaramaz,'değersiz've'küçük'görür.' Bazen'bu'düşünceler'küçüklük'sanrılarına' (mikromanyak*hezeyanlar)'dönüşebilir.' Suçlanma,'değersizlik,'işe'yaramazlık' düşünceleri'cezalandırılma*beklenalerine'yol' açar.' Çok'ağır'durumlarda'başkalarından'kötülük'görme' düşünceleri'(perseküsyon*sanrıları)'da'görülebilir.'' Dikkat'Bozuklukları' Hastalar'dikkatlerini*toplamakta*güçlük*çeker.' Dikkat'bozukluğuna'bağlı'unutkanlık' (psödodemans)'görülebilir.'' Depresyondaki'bellek'bozukluğu'dikkat' bozukluğuna'bağlıdır.'' Depresyon'için'verilen'ilaç'tedavisiyle'unutkanlık' şikayetleri'azalır.'' Ölüm'Düşünceleri've'İnWhar'Girişimleri' Depresyon'düşünülen'hastaların'ölüm've'inWhar' düşünceleri'mutlaka'sorgulanmalıdır.'' Depresyon'hastalarının'%75 inde'ölme'isteği've' inwhar'düşünceleri'gözlenir.' Tamamlanmış'inWharların'%60 ında'depresif'bozukluk' görülmüştür.'' Daha'önce'inWhar'girişimi'hikayesi'olan' hastalarda'inwhar'riski'daha'fazla'olduğundan'' dikkatli'olunmalıdır.'' Ciddi'ağır'inWhar'riski'hastaneye'yaVş'endikasyonudur.'' Diğer'BelirW've'Bulgular' BelirWlerin'şiddeWnin'gün'içinde'değişim' göstermesi' 24'saat'içinde'belirWler'dalgalanma'gösterir.' Sabah'sıkınVlı'kalkma,'gün'içinde'iyiye'gidiş,' akşam'daha'iyi'hissetme' Bedensel'belirWler' Bedensel*yakınmalar'(özellikle'orta'yaş' depresyonlarının'başlangıcında)'görülebilir.'' Diğer'BelirW've'Bulgular'(Devam)' Anksiyete' Ajite*depresyonlarda'tabloya'anksiyete've'disfori' de'eşlik'edebilir.'' Cinsel'istekte'azalma' Hasta'yaşamanın'her'alanında'ağır'bir'isteksizlik' içinde'olduğu'gibi'cinsel*istek*ve*eylemde*azalma,' zevk'alamama'da'hastalığın'olağan'bir'parçasıdır.' Hastalığın'başlangıç'saualarında'ortaya'çıkar've' tedaviyle*en*geç*düzelen*belirwlerdendir.''' Özetle ' Depresyon'döneminde'en'sık'görülen'ana'belirW' ve'bulgular;' Çökkün've'bunalVlı'duygudurum' Genel'isteksizlik,'hayaman'zevk'alamama' Enerji'azlığı,'çabuk'yorulma' DikkaW'yoğunlaşVrmada'güçlük','dalgınlık' Yetersizlik,'değersizlik,'suçluluk'düşünceleri' Uykuda'azalma'veya'artma' İştah've'kilo'değişikliği' Ölüm've'inWhar'düşünceleri' Psikomotor'yavaşlama've'ajitasyon' ' 4'

5 Tanı'için ' Depresif'duygudurum'veya'isteksizlik'ya'da' zevk'alamamanın'da'içinde'olduğu'en'az'5' belirw'olmalıdır.' BelirWler'günlük'işlevselliği'belirgin'olarak' olumsuz'yönde'etkilemelidir.' Bu'belirWler'en'az'2'haka'sürmelidir.' Ağır'olgularda'1'haka'da'yeterlidir.' Ayırıcı'Tanı' Fiziksel'Hastalıklar' İlaçlar/Maddeler' Diğer'ruhsal'hastalıklar' Depresyon'belirWleriyle'karışan'diğer'ruhsal' durumlar' Depresyona'yol'açan'organik'nedenler' Nörolojik*Hastalıklar* Vitamin'Eksiklikleri'(Pellegra,' Pernisyöz'Anemi,'Tiamin,'B 12,' Epilepsi'(Temporal'Lob' Folat'Eksikliği)' Epilepsisi)' Sheehan'Hastalığı' TravmaWk'Beyin'Hasarı' Üremi' Parkinson'Hastalığı' Porfiri' HungWngton'Hastalığı' Alzheimer'Hastalığı' İnfeksiyon*Hastalıkları* Nörosifiliz' Serebrovasküler'Olay' Hiv/Aids' Demans' Brusellozis' Ensefalit' MSS'Tümörleri' Enfeksiyöz'HepaWt' MulWple'Skleroz' İnfluenza' Kronik'Subdural'Hematom' Viral'Pnömoni' Normal'Basınçlı'Hidrosefali' Mononükleozis' Wilson'Hastalığı' Tüberküloz' Metabolik*ve*Endokrin* Hastalıklar* Hiper/HipoWroidizm' Addison'Hastalığı' Cushing'Hastalığı' Parathormon'Bozuklukları' Subakut'Bakteriyel'Endokardit' İnflamatuar*Hastalıklar* Kollajengdamar'Hastalıkları' Sistemik'Lupus' Romatoid'Artrit' İritabl'Barsak'Hastalığı' Kardiyovasküler*Hastalıklar* Kronik'Kalp'Yetmezliği' İskemik'Kalp'Hastalığı' Mitral'Valv'Prolapsusu' KardiyomiyopaWler' Neoplasak*Hastalıklar* Merkezi'Sinir'Sistemi'Tümörleri' ParaneoplasWk'Sendromlar' Bronkojenik'Karsinom' Disemine'Karsinomatozis' Lenfoma'' Diğer*Sistemik*Hastalıklar* Böbrek'Yetmezliği' PepWk'Ülser' Kronik'Yorgunluk' Kronik'Ağrı' PankreaWt' 1.'Joska'J.A.,'Stein'D.J.'Mood'Disorders.'The'American'Psychiatric'Publishing'Textbook'of'Psychiatry,'Fikh'EdiWon'467g504.' 2.'Işık'U.,'Açıkyürek'K.,'Işık,'E.'(2013)'Depresyonun'Biyolojik'EWyolojisi.'Çocuk,'Ergen,'Erişkin've'Yaşlılarda'Depresif've'Bipolar'Bozukluk'71g103' Depresyona'Yol'Açabilen'Maddeler' Analjezikler* İndometazin' Opiatlar* Anabiyoakler* Ampisilin* Streptomisin* Tetrasiklin* Anahipertansifler* Propranalol* Rezerpin* Klonidin* Dilaazem* Enalapril* Ananeoplasakler* Sikloserin' VinkrisWn' H 2 *Reseptör* Antagonistleri* Simeadin* AnaIparkinson*Ilaçlar* LIdopa* Ağır*Metaller* Kurşun* Civa* SedaafIhipnoakler*ve* MSS*Depresanları* Barbitüratlar' Benzodiazepinler* Alkol* AnaImigren*İlaçlar* Flunarizin' Steroidler* Korakosteroidler* Gonadal*Steroidler* Dijitaller* Digoksin* İnterferonlar* İnterferonIb* Akne*İlaçları* İsoreanoin* Psikosamülanlar* Amfetamin* Diğer*Merkezi*Sinir* Sistemi*İlaçları* Amantadin' BromokripWn' FenoWazinler' Fenitoin' Anakonvülzanlar* Diğer* İnsekWsidler' Oral*Kontrasepafler* 1.'Joska'J.A.,'Stein'D.J.'Mood'Disorders.'The'American'Psychiatric'Publishing'Textbook'of'Psychiatry,'Fikh'EdiWon'467g504.' 2.'Işık'U.,'Açıkyürek'K.,'Işık,'E.'(2013)'Depresyonun'Biyolojik'EWyolojisi.'Çocuk,'Ergen,'Erişkin've'Yaşlılarda'Depresif've'Bipolar'Bozukluk'71g103' Diğer'ruhsal'hastalıklar' PostgpsikoWk'Depresyon' Obsesif'Kompulsif'Bozukluğa'İkincil'Depresyon' Diğer'Anksiyete'Bozukluklarına'İkincil' Depresyon' Depresyon'belirWleriyle'karışan'diğer' ruhsal'durumlar' Şizofreninin'negaWf'belirWleri' Duygudurum*küntleşmişWr.'Depresyonda'ise' duygulanım'çökkünlük'yönüne'kaymışvr.' Katatonik'şizofreni' NegaWvizmi'olan'hastalar'depresyon'ile'karışabilir.'' Demans' Yas' Benlik'saygısında'azalma'görülmez.'' 5'

6 Tedavi' İlaç'Tedavisi' Elektrokonvulzif'Tedavi'(EKT)' Psikoterapi' İlaç'Tedavisi' AnWdepresan'ilaçlar'kullanılır.' Trisiklik'anWdepresanlar' En*eski*anWdepresan'ilaçlar' Çok'etkili'lakin'yan'etkileri'fazla' Seçici'Seratonin'Gerialım'İnhibitörleri'(SSGİ)' En*çok*tercih*edilen*anWdepresanlardır' Yan*etkileri*trisiklik'anWdepresanlara'göre'oldukça'azdır.' Kullanımları'kolaydır.' Monoamin'Oksidaz'İnhibitörleri' Serotonin'Noradrenalin'Gerialım'İnhibitörleri' İlaç'Tedavisi'(Devam)' AnWdepresan'etkinlik'geç'ortaya'çıkar.' Yan'etkiler'tedavi'başlangıcında'daha'çok'görülür.' Bu'sebeple'hasta'ilacı'bırakabilir.' AnWdepresan'tedavi'hasta'remisyona'girdikten' sonra'en'az'6i9*ay'daha'kullanılmalıdır.'' Amaç'hastalığın'tekrarlama'riskini'azaltmakVr.'' Elektrokonvulzif'Terapi'(EKT)' En*etkili*tedavi'yöntemidir.' Başarı'oranı'%90.* AnWdepresanlara'yanıt'vermeyen,'yemeyen've' içmeyen'hastalarda'uygulanır.'' EKT de;' Hastaya'anestezi'uygulanır.' Ardından'hastaya'elektrik'akımı'verilerek'15g45'sn' süreyle'epilepwk'nöbet'geçirmesi'sağlanır.' Sonrasında'bellek*problemleri,*kas*ağrıları,*nöbet* sonrası*bilinç*bulanması*görülebilir.' Psikoterapi' İlaç'tedavisi'ile'birlikte'uygulanmalıdır.' Psikososyal'sorunlar'ele'alınır,'hastayı'bu' noktaya'gewren'sebepler'iyice'değerlendirilir.'' DisWmi' En'az'2*yıl*süren,'çok'ağır'olmayan'depresif' belirwler'vardır.'depresyondaki'gibi'ataklar' halinde'seyretmez.' DisWmi'üzerine'depresyon'dönemleri'eklenebilir'(Çi<e( depresyon)' Tedavisi'Major*Depresif*Bozukluk*ile'benzerdir.'' İlaç'tedavisine'yanıt'oranı'düşüktür.' Daha'yüksek*dozlar've'uzun*süreli*tedavi' gerekwrebilir.'' Kadınlarda'daha'sık'görülür.' 6'

7 Bipolar'Affek3f'Bozukluk' Bipolar(Bozuklukların(Güncel(Sınıflandırması( ICD:10' DSM:IV:TR' DSM:V' Manik'dönem'(nöbet)' Bipolar'duygulanım' bozukluğu' Depresif'dönem' İnatçı'duygudurum' (duygulanım)' bozuklukları' Başka'duygudurum' (duygulanım)' bozuklukları' Duygudurum' (duygulanım)' bozuklukları,' belirlenmemiş.'' Bipolar'I'Bozukluk' İkiuçlu'(Bipolar)'I'Bozukluğu' Mani'Dönemi' Bipolar'II'Bozukluk' Hipomani'Dönemi' Siklo3mik'Bozukluk' Yeğin'(Major)'Depresyon' Bipolar'Bozukluk,'başka' Dönemi' türlü'sınıflandırılamayan' İkiuçlu'(Bipolar)'II'Bozukluğu' Hipomani'Dönemi' e'bağlı'duygudurum' Yeğin'(Major)'Depresyon' bozuklukları' Dönemi' Madde'kullanımının'yol' Siklo3mi'Bozukluğu' Maddenin/İlacın'Yol'AçVğı' açvğı'duygudurum' İkiuçlu've'İlişkili'Bozukluk' bozukluğu' Başka'Bir'Sağlık'Durumuna' Başka'türlü' Bağlı'İkiuçlu've'İlişkili'Bozukluk' adlandırılamayan' Tanımlanmış'Diğer'Bir'İkiuçlu' ve'ilişkili'bozukluk' duygudurum'bozukluğu' Tanımlanmamış'İkiuçlu've' İlişkili'Bozukluk' Manik'Dönem' Mani,'çökkünlük'durumunun'tam'tersi,'aşırı( neşeli,'bazen(de(ö:eli,'çoşkulu'bir' duygudurum'içinde'olmadır.'' 1. Genel'görünüm've'dışa'vuran'davranışlar' 2. Konuşma' 3. Duygulanım' 4. Bilişsel'ye3ler' 5. Düşünce' 6. Hareketler' 7. Bedensel've'fizyolojik'belir3ler' (Devam)' Genel'görünüm've'dışa'vuran'davranışlar' Canlı,'çok'hareketli,'aşırı'güvenli'davranışları've' abarvlı,'renkli'giyim'dikkat'çeker.' Hasta'dağınık,'yorgun've'bitkin'durumda'olabilir.'' Hasta'kendini' iyi 'hisseeğinden'doktora(gelmeyi( kabul(etmez.' Konuşma' Konuşması'yüksek'sesli,'hızlı've'artmışVr.'' Konuşma(basınçlıdır;'araya'girmek,'bir'yorum'yapmak' ve'soru'sormak'mümkün'olmayabilir.' Duygulanım* Duygulanımlarında'coşku,(aşırı(neşe((öfori),' sıklıkla'da'ö:e'egemendir.'' Tek'başına'neşe'nadir'görülür.'Duygudurumda' oynamalar'(labil(affect)'daha'sıkvr.'' Disinhibisyon,'dürtüsel(davranışlar,' irritabilite( Bazı'hastalarda'karma(mani(dönemleri' görülebilir.'' 1'

8 Bilişsel*ye0ler* Bilinç(açık,'yönelim,(bellek(ve(algılama(genelde' yerindedir.' Aşırı'yorgunluk,'beslenememe,'bitkinlik,'elektrolit' dengesizliği'nedeniyle'bilinç'bulanabilir,'yönelim' bozulabilir.'' Başlangıçta'bellek've'dikkat'artmış'olsa'da'hasta' giderek'dikka3ni'toplamakta'zorlanır.'' Hastanın'dikka3'bir'uyarandan'diğerine'kolayca'kayar.'' İlüzyon've'halüsinasyonlar'görülebilir.' Sanrı(ve'varsanılar'genelde'duygudurumla'uyumludur.' Düşünce* Hastanın'çağrışımları(hızlanmış've'artmışVr.' Bazen'konuşma'hızı'düşünce'hızına'ye3şemez.' Konudan'konuya'atlar.'Fikirler'hızla'birbirini'izler' (fikir(uçuşması( 'flight*of*ideas)' Düşünce'içeriği'genelde'benlik(kabarmasını' yansıvr.' Büyüklük*düşünceleri* Büyüklük*sanrıları* Manik'dönemdeki'hastaların(yarısında(psikoKk( belirkler'görülebilir.' Hareketler* Hastanın'hareketlerinde(artma(ve(hızlanma( belirgindir.' Yorulmak'bilmezler' Aşırı'alışveriş'yapabilirler' Kendini'tehlikeye'atabilecek'davranışlar'gösterebilirler' Düşüncesiz'iş'yaVrımlarına'girişebilirler' Kendisi'için'sosyal'açıdan'uygun'olmayan'cinsel' eylemlere'kalkışabilirler'' Nadiren'çok'şiddetli'manide'katatonik(belirKler( görülebilir.' Bedensel*ve*Fizyolojik*Belir0ler* Mani'döneminde'uyku(gereksinimi(azalır.' Yeme(isteği(artsa(bile'hasta'yemek'yemeye' vakit'bulamayıp'zayıflayabilir.' Cinsel(istek(artar.' Özetle ' Mani'döneminde'en'sık'görülen'ana'belir3've' bulgular;' Aşırı'neşeli,'çoşkulu,'taşkın'ya'da'ökeli'duygudurum' Kendine'güvenin'artması,'büyüklük'düşünceleri' Uyku'gereksiniminin'azalması' Aşırı'konuşkanlık,'basınçlı'konuşma' Düşüncelerin'hızlanması,'fikir'uçuşması' Dikkat'dağınıklığı' Amaca'yönelik'hareketlerde'artma'ya'da'psikomotor' hızlanma' Zevk'veren'uğraşlara'aşırı'ilgi' ' Tanı'için ' Olağandışı,(sürekli(kabarmış,(taşkın(ya(da( irritabl(duygudurumuyla'beraber'en(az(3( belirk'olmalıdır.' Belir3ler'günlük(işlevselliği(belirgin'olarak' olumsuz'yönde'etkilemelidir.' Bu'belir3ler'en(az(1(haQa((hipomani'tanısı'için' en(az(4(gün)'sürmeli'veya'hastaneye' yavrılmayı'gerek3recek'kadar'şiddetli/ağır' olmalıdır.'' 2'

9 Bipolar'Bozukluk' En(az(bir(mani(nöbeK(geçiren'hastaya'Bipolar' Bozukluk'tanısı'konur.' Yalnız'mani'nöbetleri'görülebileceği'gibi'mani( ve(depresyon(nöbetleri'de'birlikte'görülebilir.' Hastalık'ataklar(halinde(seyreder've'ataklar' arasında'hasta'normaldir.' Epidemiyoloji' Tüm'duygudurum'bozukluklarının'%10V20 sini' Bipolar'Bozukluklar'oluşturur.'' Kadın(ve(erkekte(eşit(oranda'görülür.' Erkeklerde'başlangıçta'mani(atağı(daha'sık'görülür.' Sonrasında'da'hastalık'daha'sık'mani'ataklarıyla' devam'eder.' Kadınlarda'erkeklerden'daha'geç(başlar,'daha'fazla' mevsimsel(özellik(gösterir,'depresif(ataklar(ve'hızlı( döngülü' Bipolar'Bozukluklar'Major'Depresif'Bozukluktan' daha'erken'başlar.' Manide'Ayırıcı'Tanı' Bipolar(Bozuklukların(Yaşam(Boyu(Prevalansı( Bozukluk( Yaşam(boyu(prevalans( Başlama(yaşı((ortalama)( Bipolar*I*Bozukluk* %1' 18 li'yaşlar' Bipolar*II*Bozukluk* %1,1' 20 li'yaşlar' Eşik*alC*bipolar*bozukluk* %1,4' 20 li'yaşlar' Siklo0mi* %0,4:1' N/A' Şizofreni' Maniye'psiko3k'belir3ler'eşlik'ediyorsa' şizofreniden'ayırmak'güç'olabilir.' Bipolar'Bozukluk ta'ataklar(arasında(hasta(normal( yaşanvsını'sürdürür.''' Mani'benzeri'durumlara'yol'açan'organik' nedenler' Mani'benzeri'durumlara'yol'açan'ilaçlar/ maddeler' Maniye'Benzer'Belir3lere''Yol' Açabilen'Organik'Nedenler' Nörolojik(Hastalıklar( Epilepsi'' Travma3k'Beyin'Hasarı' Mul3ple'Skleroz' Serebrovasküler'Hastalık' Kafa'Travması' MSS'Tümörleri' Metabolik(ve(Endokrin(Hastalıklar( Hiper/Hipo3roidizm' Diabetes'Mellitus' Hiperkor3zolemi' Vitamin'Eksiklikleri' İnfeksiyon(Hastalıkları( Nörosifiliz' Hiv/Aids' İnflamatuar(Hastlıklar( Kollajen:damar'Hastalıkları' Diğer( Ağır'Karaciğer'Yetmezliği' Maniye'Yol'Açan'Maddeler' Merkezi(Sinir(Sistemi( Depresanı( Alkol' PsikosKmülanlar( Amfetamin' Kokain' Me3lfenidat' Psödoefedrin' Merkezi(Sinir(Sistemi( İlaçları( Amantadin' An3depresanlar' Baklofen' Bromokrip3n' Sistemik(ilaçlar( Anabolik'streoidler' Klorokin' Kor3kosteroidler' Dapson' Isoniazid' Metoklopramid' Teofilin' 1.'Joska'J.A.,'Stein'D.J.'Mood'Disorders.'The'American'Psychiatric'Publishing'Textbook'of'Psychiatry,'Fivh'Edi3on'467:504.' 2.'Işık'U.,'Açıkyürek'K.,'Işık,'E.'(2013)'Depresyonun'Biyolojik'E3yolojisi.'Çocuk,'Ergen,'Erişkin've'Yaşlılarda'Depresif've'Bipolar'Bozukluk'71:103' 1.'Joska'J.A.,'Stein'D.J.'Mood'Disorders.'The'American'Psychiatric'Publishing'Textbook'of'Psychiatry,'Fivh'Edi3on'467:504.' 2.'Işık'U.,'Açıkyürek'K.,'Işık,'E.'(2013)'Depresyonun'Biyolojik'E3yolojisi.'Çocuk,'Ergen,'Erişkin've'Yaşlılarda'Depresif've'Bipolar'Bozukluk'71:103' 3'

10 Tedavi' Manik'dönemlerin'tedavisinde've'Bipolar'Bozukluk un' koruyucu'tedavisinde'duygudurum(düzenleyici(ilaçlar( kullanılır'(örn.'lityum,'valproik'asit,'karbamazepin)' Hastanın'koruma(tedavisine'alınması'için'en(az(iki( nöbet(geçirmiş'olması'gerekir.' Ailesinde'Bipolar'Bozukluk'olan'hastalarda'ilk'nöbeyen' sonra'da'koruma'tedavisine'başlanabilir.'' Akut(manide'hastaya'bir'duygudurum(düzenleyici( (DD)'başlanır.'' DD'etkisi'geç'ortaya'çıkVğından'manik'dönemdeki' belir3leri'kontrol'etmek'için'benzodiazepinler've( ankpsikokk(ilaçlar'kullanılır.'' Hipomani'Dönemi' Hipomani;'manideki'belir3lerin'daha*hafif* düzeyde*ve*kısa*süreli'gözlemlenmesidir.' İş(ve(sosyal(ilişkiler(önemli'derecede'etkilenmez.' PsikoKk(belirKler(görülmez.' Hipomani've'depresyon'atakları'beraber' görülürse'bipolar*ii*bozukluğu*tanısı'konur.' Tedavi' Koruyucu'olarak'Lityum''verilir.' Depresyon'için'anKdepresan'verilir.' Lakin'belir3ler'düzeldikten'sonra'an3depresan'kesilir.' Epidemiyoloji(ve(Risk(Etkenleri(Açısından(Depresyon(ve(Bipolar(Bozukluğun(Karşılaş`rılması( Depresyon( Bipolar(Bozukluk( Ömür%boyu%prevalans% %14416,6% %1%(bazı%çalışmalarda%%3,344)% En%sık%izlenme%yaşı% 20440%(ortalama%30)% Erken%gençlik%(18420)% Cinsiyet% Kadında%2%kat%fazla% Kadın4erkek%eşit% Medeni'durum' Boşanmışlarda'çok' Boşanmış've'bekarda'çok' Aile%yüklülüğü% Risk%%7%artar% Risk%7%kat%artar%(BAB4I%öyküsü)% Sosyo:ekonomik'durum' İlişki'yok' İlişki'yok' Irkla'ilişkisi' İlişki'yok/siyahlarda'daha'az??' İlişki'yok' Stresli%yaşam%olayları% İlk%ataklarda%etkili% Tekrarlayan%ataklarda%etkili% Kronik'stresör'etken' Etkili' Etkisi'gösterilmemiş' Yaşanan'yer' Kırsal'kesimde'kenyen'az' Kent'varoşlarında'daha'çok' Kişilik'özellikleri' İçe'dönük,'obsesif,'bağımlı' İlişki'yok' Çocukluk%dönemi% Erken%kayıp,%kötüye%kullanım% İlişki%yok% Yakın%ilişki%yokluğu% Önemli%risk%etkeni% İlişki%yok% 4'

Duygulanım vs. Duygudurum. Duygudurum Bozuklukları. Duygudurumun Ppleri 08/10/14. Duygudurumun sınıflandırılması (devam) Duygulanım (Affect)

Duygulanım vs. Duygudurum. Duygudurum Bozuklukları. Duygudurumun Ppleri 08/10/14. Duygudurumun sınıflandırılması (devam) Duygulanım (Affect) Duygulanım vs. Duygudurum Duygudurum Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ekim 2014 Duygulanım (Affect) Bireyin uyaranlara, olaylara,

Detaylı

BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran

BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR Prof. Dr. Alaattin Duran GİRİŞ Şizofreni hem klasik hem de en yaygın psikotik bozukluktur. Bununla beraber şizofreni teşhis kriterlerine uymayan başka birçok psikotik sendrom

Detaylı

Deliryum. Deliryum 07/02/15. Deliryum Risk etkenleri. Deliryum Epidemiyoloji. Deliryum. Deliryum gelişsren hastalar (NICE 2010); Tanım

Deliryum. Deliryum 07/02/15. Deliryum Risk etkenleri. Deliryum Epidemiyoloji. Deliryum. Deliryum gelişsren hastalar (NICE 2010); Tanım Tanım Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Kasım 2014 ; Bilinç, dikkat, kognisyon ve algılamada Saatler ya da günler gibi kısa sürede gelişen

Detaylı

Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları Cinsel İşlev Bozuklukları Cinsel İşlev Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Günümüzde geçerli olan sınıflandırma, tanı

Detaylı

Depresyon ve anksiyete bozuklukları

Depresyon ve anksiyete bozuklukları Derleme / Review Depresyon ve anksiyete bozuklukları Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Hüseyin Yumrukçal 2 ÖZET: Depresyon ve anksiyete bozuklukları Depresyon ve anksiyete bozuklukları tıbbi hastalıkların en sık

Detaylı

Dürtü Kontrol Bozuklukları. Dürtü Kontrol Bozuklukları (Devam) Kleptomani 30.03.2015. Kleptomani. Yard. Doç. Dr. Emrah SONGUR.

Dürtü Kontrol Bozuklukları. Dürtü Kontrol Bozuklukları (Devam) Kleptomani 30.03.2015. Kleptomani. Yard. Doç. Dr. Emrah SONGUR. Dürtü Kontrol Bozuklukları Dürtü Kontrol Bozuklukları Yard. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Dürtü kontrol bozukluklarının (DKB) ortak özelliği;

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

Genel Tıbbi Duruma ve Maddeye Bağlı Psikotik Bozukluklarda Tedavi

Genel Tıbbi Duruma ve Maddeye Bağlı Psikotik Bozukluklarda Tedavi Genel Tıbbi Duruma ve Maddeye Bağlı Psikotik Bozukluklarda Tedavi Dr. Cengiz BAŞOĞLU GATA Haydarpaşa- İstanbul Genel Tıbbi Duruma Bağlı Psikotik Bozukluklar Beyin tümörleri Serebrovaskuler hast. Epilepsi

Detaylı

Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme

Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme ARŞİV 2003; 12: 340 Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme Uzm. Dr. Tayfun ZEREN* Yrd. Doç.Dr.Lut TAMAM* Prof. Dr. Yunus Emre EVLICE* Elektrokonvülsif terapi (EKT) beyin dokusunu elektrik

Detaylı

Madde Kullanımıyla İlgili Problemler

Madde Kullanımıyla İlgili Problemler sinde Temel İlkeler ve Kullanılan İlaç Tedavileri Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Madde Kullanımıyla İlgili Problemler Avrupa da bir milyon

Detaylı

Tüberküloz İlaç Yan Etkileri ve Klinik Yaklaşım

Tüberküloz İlaç Yan Etkileri ve Klinik Yaklaşım 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun Tüberküloz İlaç Yan Etkileri ve Klinik Yaklaşım Prof.Dr. R. Oktay Gözü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI SOLIAN 200 mg tablet Ağızdan alınır Etkin madde: Amisülpirid 200 mg Yardımcı maddeler: Sodyum nişasta glikolat, laktoz monohidrat, mikrokristalize selüloz, hipromelloz, magnezyum stearat.

Detaylı

Hamilelikte ilaç kullanımı 60

Hamilelikte ilaç kullanımı 60 Bu sayfa Süzer FARMAKOLOJİ kitabından alıntıdır. / 1 Hamilelikte ilaç kullanımı 60 Hamilelikte ilaç kullanımı konusundaki bilgilerimiz, hamilelerde ilaçların etkilerine yönelik prospektif klinik çalışma

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin maleat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin maleat içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TERAGRİP Film Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin

Detaylı

RİFCAP 150 mg KAPSÜL

RİFCAP 150 mg KAPSÜL RİFCAP 150 mg KAPSÜL FORMÜLÜ Beher kapsül 150 mg Rifampisin ihtiva eder. Jelatin kapsül: Boyar madde olarak, titanyum dioksit, eritrosin, indigo karmin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Rifampisin, semisentetik

Detaylı

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI Yard. Doç. Dr. Neşe Çolak Oray DEÜTF Acil Tıp AD Sunu planı Genel bilgiler Teratojenite Gebelikte ilaç kategorileri Acil serviste en sık karşılaşılan gebe sorunları Gebelikte ilaç

Detaylı

KALP ETKİLENMESİNE SEBEP OLAN ANTİKOLİNERJİK İLAÇ ZEHİRLENMELERİNDE SODYUM BİKARBONAT TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KALP ETKİLENMESİNE SEBEP OLAN ANTİKOLİNERJİK İLAÇ ZEHİRLENMELERİNDE SODYUM BİKARBONAT TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI KALP ETKİLENMESİNE SEBEP OLAN ANTİKOLİNERJİK İLAÇ ZEHİRLENMELERİNDE SODYUM BİKARBONAT TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DR. FERHAT

Detaylı

DİAZEPAM DESİTİN REKTAL TÜP 10 mg/2.5 ml

DİAZEPAM DESİTİN REKTAL TÜP 10 mg/2.5 ml DİAZEPAM DESİTİN REKTAL TÜP 10 mg/2.5 ml FORMÜLÜ Etken madde: Her 2.5 ml'lik solüsyon (1 rektal tüp) 10 mg. diazepam ihtiva eder. Yardımcı maddeler: Benzil alkol, propilen glikol, ve %96 Etanol FARMAKOLOJİK

Detaylı

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir.

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. MEPİRİKS 2 mg TABLET FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Glimepirid, sülfonilüre grubuna dahil kan şekeri düşürücü etkiye sahip ağızdan alınan

Detaylı

BENZODİAZEPİNLER. Prof. Dr. Alaattin Duran

BENZODİAZEPİNLER. Prof. Dr. Alaattin Duran BENZODİAZEPİNLER Prof. Dr. Alaattin Duran 1960 ların sonlarına kadar sıkıntı ve uykusuzluk için barbitüratlar kullanılıyordu. Bu ilaçlar bağımlılığa sebep olmaları, bırakıldığında ciddi kesilme belirtileri

Detaylı

ÜNİTE 6 Santral Sinir Sistemi İlaçları

ÜNİTE 6 Santral Sinir Sistemi İlaçları ÜNİTE 6 Santral Sinir Sistemi İlaçları Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Santral sinir sistemini deprese eden ilaçların etkilerini, Santral sinir sistemini uyaran ilaçların

Detaylı

REM PARASOMNİLERİ. Dr. Hikmet YILMAZ

REM PARASOMNİLERİ. Dr. Hikmet YILMAZ REM PARASOMNİLERİ Dr. Hikmet YILMAZ REM Parasomnileri-Tanım Uykunun ilerleyen dönemlerinde sıklıkla da gecenin ikinci yarısında ortaya çıkan Otonomik belirtilerin ön planda olduğu Heterojen iktal semiyoloji

Detaylı

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ EK-2 1. Tüberküloz 1.1. Anti-tüberküloz ilaçlar 1.2. Antibiyotikler (çoklu ilaç direnci olan tüberkülozlar) 1.2.1. Kanamisin 1.2.2. Amikasin 1.2.3. Siprofloksasin

Detaylı

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA FORMÜLÜ: Her 1 g ında; 8,31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür, koruyucu olarak potasyum sorbat ve tatlandırıcı olarak sorbitol içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nun (DEHB) Tedavisi

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nun (DEHB) Tedavisi Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nun (DEHB) Tedavisi Doç.Dr. Bedriye Öncü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Ergen Ünitesi Kurum ve Kuruluşla İlişki Bildirimi Araştırmacı

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar

Hemodiyaliz hastalarında nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar Hemodiyaliz hastalarında nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar TND NEFROLOJİ KI OKULU 25-28 Mart 2010 Girne / KKTC Dr.M.Tuğrul Sezer SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ISPARTA HD hastalarında

Detaylı

Mod.Yrd.Doç.Dr.Celal KATI Dr.Özgür L.YAMANLAR 15.04.2014

Mod.Yrd.Doç.Dr.Celal KATI Dr.Özgür L.YAMANLAR 15.04.2014 YETİŞKİNLERDE NÖBETLER VE STATUS EPİLEPTİKUS Mod.Yrd.Doç.Dr.Celal KATI Dr.Özgür L.YAMANLAR 15.04.2014 TANIMLAR Nöbet: Beyin nöronlarından uygunsuz elektrik boşalmasının neden olduğu, anormal nörolojik

Detaylı

FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 71 FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 1. Biyoyararlanımı gösteren en önemli parametre ilacın plazma konsantrasyon zaman grafiğinde eğri altında kalan alan (EAA) dır. 2. İdrarı asitleştirmek

Detaylı