Duygulanım'vs.'Duygudurum' Duygudurum'Bozuklukları'I' Duygudurumun'Wpleri' 02/03/15' Duygudurumun'sınıflandırılması'(devam)' Duygulanım*(Affect)*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Duygulanım'vs.'Duygudurum' Duygudurum'Bozuklukları'I' Duygudurumun'Wpleri' 02/03/15' Duygudurumun'sınıflandırılması'(devam)' Duygulanım*(Affect)*"

Transkript

1 Duygulanım'vs.'Duygudurum' Duygudurum'Bozuklukları'I' Yrd.'Doç.'Dr.'Emrah'SONGUR' GOP'Tıp'Fakültesi' Ruh'Sağlığı've'Hastalıkları'AD' Duygulanım*(Affect)* Bireyin'uyaranlara,'olaylara,'düşüncelere,'anılara' neşe,'öte,'üzüntü'gibi'duygusal'tepki'ile' kavlabilme'yewsidir.' Hava$durumu$ Duygudurum*(Mood)* Bireyin'belli'bir'süre,'belli'sınırlarda,'belli'Wp'bir' duygulanım'içinde'bulunuşudur.' İklim$ Duygudurumun'Wpleri' Normal*duygudurum' Euthymia=Ö3mi$ Belli'sınırlar'içinde'dalgalanmalar'gösteren,'fakat' kişinin'kendisine'ya'da'yakınlarının'gözlemlerine' göre'aşırılığı*olmayan*bir'duygusal'durumdur.'' Taşkın*duygudurum*' Elated$mood,$high$mood,$euphoria=$Öfori$ Kişinin'günlük'yaşamında'aşırı*neşelilik,*kendini* aşırı*iyi*hissetmesi'egemendir.'' Duygudurumun'sınıflandırılması'(devam)' Çökkün/depresif*duygudurum' Low$mood,$depressed$mood=$Deprese$ Kişinin'günlük'yaşamında'üzüntü,*elem,*hüzün* duygusu'egemendir.'' SıkınGlı,*tedirgin*duygudurum' Dsyphoric$mood=$Disfori$ Kişinin'günlük'yaşamında'tedirginlik,*sıkınG,*öHe* ve'mutsuzluk'egemendir.'' DSMIIVITR ye*göre*duygudurum*bozukluklarının* sınıflandırılması* Depresif'bozukluklar' Major'Depresif'Bozukluk' DisWmik'Bozukluk' Depresif'Bozukluk,'başka'türlü'sınıflandırılamayan' Bipolar'bozukluklar' Bipolar'I'Bozukluk' Bipolar'II'Bozukluk' SikloWmik'Bozukluk' Bipolar'Bozukluk,'başka'türlü'sınıflandırılamayan' e'bağlı'duygudurum'bozuklukları' Madde'kullanımının'yol'açVğı'duygudurum'bozukluğu' Başka'türlü'adlandırılamayan'duygudurum'bozukluğu' ICDI10 a*göre*duygudurum*bozukluklarının* sınıflandırılması* Manik'dönem'(nöbet)' Bipolar'duygulanım'bozukluğu' Depresif'dönem' Yineleyici'depresif'bozukluk'(tekuçlu'depresif' bozukluk)' İnatçı'duygudurum'(duygulanım)'bozuklukları' Başka'duygudurum'(duygulanım)'bozuklukları' Duygudurum'(duygulanım)'bozuklukları,' belirlenmemiş.'' 1'

2 Duygudurum*Bozukluklarının*Sıklığı* Major'Depresif'Bozukluk' %16,6' DisWmik'Bozukluk' %2,5' Bipolar'Bozukluk' %3,9' Herhangi'bir'duygudurum'bozukluğu' %20,8' Major'Depresif'Bozukluk' Sıklık've'Yaygınlık' Depresyon'psikiyatrik'hastalıklar'arasında'en*sık* görülenlerden'birisi'olup'tüm'vbbi'durumlar' arasında'işlev*kaybına*en'çok'sebep'olan' hastalıkvr.'' Ergenlik'öncesi'K=E,'ergenlikten'sonra'K>E* Yaşam'boyu'prevalans' Kadınlarda'%10I25* Erkeklerde'%5I12* Bir'yıllık'sıklığı'%2,7g10,3' Toplumda'yaşam'boyu'sıklığı'%7,8g17,1' Depresif*Bozuklukların*Güncel*Sınıflandırması* ICDg10' DSMgIVgTR' DSMgV' Depresif'nöbet' Tekrarlayıcı'depresif' bozukluk' Süreğen'duygudurum' bozukluğu' Başka'duygudurum' bozukluğu' Belirlenmemiş' duygudurum'bozukluğu' Major'Depresif'Nöbet' (Tek/tekrarlayan'nöbet)' Major'Depresif'Nöbet' (Tek/tekrarlayan'nöbet)' DisWmik'bozukluk' Süreğen'depresif' bozukluk'(diswmi)' Başka'türlü' adlandırılmayan' depresif'bozukluk' Premenstrüel'depresif' bozukluk' Madde/ilaçla'ortaya' çıkan'depresif'bozukluk' Başka'Vbbi'durumdan' kaynaklanan'depresif' bozukluk' Başka'belirlenmiş' depresif'bozukluk' Yıkıcı'duygudurum' düzensizliği'bozukluğu' Tanı' En'az'2*ha]a*süreyle'aşağıdaki'belirWler'hafif,' orta'ya'da'ağır'derecede'görülür.' Eğer'belirWler'ağır'ise'bir'hakalık'süre'tanı'koymak'için' yeterli'olur.' BelirWlerden'biri'mutlaka*haya^an*zevk* alamama*veya*çökkünlük*olmak'kaydıyla'9' belirwden'en'az'5 i'görülmeli.' Tanı'sadece'duyguduruma'bakılarak'konulmaz.' BelirWlerin'kişinin'günlük*yaşamında*işlevselliğini' belirgin'olarak'bozması'gerekir.'' BelirWler've'Bulgular' 1. Çökkünlük/mutsuzluk' 2. İsteksizlik've'hayaman'zevk'alamama' 3. Yorgunluk've'enerji'azalması' 4. Kiloda'değişiklikler' 5. Uyku'bozuklukları' 6. Psikomotor'yavaşlama/ajitasyon' 7. Değersizlik've'suçluluk'duyguları' 8. Dikkat'bozukluğu' 9. Ölüm'düşünceleri've'inWhar'girişimleri' 2'

3 Çökkünlük' Keyifsizlik'!'Derin'üzüntü've'iç'acısı'duyma' Sabah*bunalGsı:'BunalV'hissi'özellikle'sabah' saatlerinde'daha'belirgindir.' Çökkün'yüz'ifadesi,'düşük'ses'tonu,'yavaş' konuşma'görülebilir.' Kişisel*bakımda'azalma'olabilir.'' Sık've'kolay'ağlama'yakınmaları' Bazı'hastalar' İçimden(ağlama(geliyor(ama(bunu(bile( yapabilecek(gücüm(yok 'diye'ifade'edebilirler.'' A7pik(depresyonda(çökkün'duygudurum'olumlu' ortamlarda'hafifleyebilir,'ortadan'kalkabilir.' Hayaman'Zevk'Alamama' Sıklıkla'tanımlanan'esiden'istekle've'zevkle' yapılan,'ilgilenilen'şeylere'karşı'isteksizlik*ve' zevk*alamama*(anhedoni)'önemli'bir' depresyon'belirwsidir.'' Yorgunluk've'Enerjide'Azalma' Bedenimde$ağır$halsizlik$hissediyorum $ Hiçbir$iş$yapmıyorum$ama$gene$de$hep$ yorgunum $ Sabah$kalkJğımda$kolumu$bile$ kaldıramıyorum $ Başka'bir'fiziksel$hastalık$yoksa$mutlaka' hastalarda'depresyon'tanısı'araşvrılmalıdır.'' Kiloda'Değişiklikleri' Hastaların'çoğunda'(%85)'yeme*isteği*azalır.' Genelde'kilo*kaybı*olur.'Daha'az'sıklıkla'kimi' hastalarda'da'aşırı'yeme've'kilo'arvşı' görülebilir.' Hastaların'%10 unda'jkınırcasına$yeme$ atakları'sonucu'kilo'alımı'görülebilir.' Çok'ağır'hastalarda'yeme,'içme'tamamen' kesilebilir.' Hastanın'TPN'ile'beslenmesi'gerekebilir.'' Uyku'Bozuklukları' Uykuya'dalmada'güçlük,'normal'uyumaya' karşın'sabah'erken'saame'uyanma'(terminal$ insomnia)'ve'tekrar'uykuya'dalamama,' uykularda'sık'bölünme'gibi'şikayetler' görülebilir.' Uykuda'görülen'diğer'değişiklikler;' Toplam*uyku*süresi*kısalır' Uyku*derinliği*azalır.'' Psikomotor'Yavaşlama'veya'Ajitasyon' Hastanın'hareketlerinde,'düşüncesinde've' konuşmalarında'yavaşlama'olur.'' Çok'ağır'depresyonlarda'hiç'konuşmama'(muazm)' görülebilir.'' Psikomotor'yavaşlama'hastanın'öznel'yaşanVsına' göre'değil'muayene$sırasındaki$gözleme$göre$ belirlenir.'' Ağır'bunalVlı'hastalarda'yerinde'duramama,' ellerini'ovuşturarak'sürekli'dolaşma've'aşırı' tedirginlik'(psikomotor(ajitasyon)'da'görülebilir.'' 3'

4 Değersizlik've'Suçluluk'Duyguları' Hastanın'kendine*güveni*azalmışVr.'' Kendisini'işe'yaramaz,'değersiz've'küçük'görür.' Bazen'bu'düşünceler'küçüklük'sanrılarına' (mikromanyak*hezeyanlar)'dönüşebilir.' Suçlanma,'değersizlik,'işe'yaramazlık' düşünceleri'cezalandırılma*beklenalerine'yol' açar.' Çok'ağır'durumlarda'başkalarından'kötülük'görme' düşünceleri'(perseküsyon*sanrıları)'da'görülebilir.'' Dikkat'Bozuklukları' Hastalar'dikkatlerini*toplamakta*güçlük*çeker.' Dikkat'bozukluğuna'bağlı'unutkanlık' (psödodemans)'görülebilir.'' Depresyondaki'bellek'bozukluğu'dikkat' bozukluğuna'bağlıdır.'' Depresyon'için'verilen'ilaç'tedavisiyle'unutkanlık' şikayetleri'azalır.'' Ölüm'Düşünceleri've'İnWhar'Girişimleri' Depresyon'düşünülen'hastaların'ölüm've'inWhar' düşünceleri'mutlaka'sorgulanmalıdır.'' Depresyon'hastalarının'%75 inde'ölme'isteği've' inwhar'düşünceleri'gözlenir.' Tamamlanmış'inWharların'%60 ında'depresif'bozukluk' görülmüştür.'' Daha'önce'inWhar'girişimi'hikayesi'olan' hastalarda'inwhar'riski'daha'fazla'olduğundan'' dikkatli'olunmalıdır.'' Ciddi'ağır'inWhar'riski'hastaneye'yaVş'endikasyonudur.'' Diğer'BelirW've'Bulgular' BelirWlerin'şiddeWnin'gün'içinde'değişim' göstermesi' 24'saat'içinde'belirWler'dalgalanma'gösterir.' Sabah'sıkınVlı'kalkma,'gün'içinde'iyiye'gidiş,' akşam'daha'iyi'hissetme' Bedensel'belirWler' Bedensel*yakınmalar'(özellikle'orta'yaş' depresyonlarının'başlangıcında)'görülebilir.'' Diğer'BelirW've'Bulgular'(Devam)' Anksiyete' Ajite*depresyonlarda'tabloya'anksiyete've'disfori' de'eşlik'edebilir.'' Cinsel'istekte'azalma' Hasta'yaşamanın'her'alanında'ağır'bir'isteksizlik' içinde'olduğu'gibi'cinsel*istek*ve*eylemde*azalma,' zevk'alamama'da'hastalığın'olağan'bir'parçasıdır.' Hastalığın'başlangıç'saualarında'ortaya'çıkar've' tedaviyle*en*geç*düzelen*belirwlerdendir.''' Özetle ' Depresyon'döneminde'en'sık'görülen'ana'belirW' ve'bulgular;' Çökkün've'bunalVlı'duygudurum' Genel'isteksizlik,'hayaman'zevk'alamama' Enerji'azlığı,'çabuk'yorulma' DikkaW'yoğunlaşVrmada'güçlük','dalgınlık' Yetersizlik,'değersizlik,'suçluluk'düşünceleri' Uykuda'azalma'veya'artma' İştah've'kilo'değişikliği' Ölüm've'inWhar'düşünceleri' Psikomotor'yavaşlama've'ajitasyon' ' 4'

5 Tanı'için ' Depresif'duygudurum'veya'isteksizlik'ya'da' zevk'alamamanın'da'içinde'olduğu'en'az'5' belirw'olmalıdır.' BelirWler'günlük'işlevselliği'belirgin'olarak' olumsuz'yönde'etkilemelidir.' Bu'belirWler'en'az'2'haka'sürmelidir.' Ağır'olgularda'1'haka'da'yeterlidir.' Ayırıcı'Tanı' Fiziksel'Hastalıklar' İlaçlar/Maddeler' Diğer'ruhsal'hastalıklar' Depresyon'belirWleriyle'karışan'diğer'ruhsal' durumlar' Depresyona'yol'açan'organik'nedenler' Nörolojik*Hastalıklar* Vitamin'Eksiklikleri'(Pellegra,' Pernisyöz'Anemi,'Tiamin,'B 12,' Epilepsi'(Temporal'Lob' Folat'Eksikliği)' Epilepsisi)' Sheehan'Hastalığı' TravmaWk'Beyin'Hasarı' Üremi' Parkinson'Hastalığı' Porfiri' HungWngton'Hastalığı' Alzheimer'Hastalığı' İnfeksiyon*Hastalıkları* Nörosifiliz' Serebrovasküler'Olay' Hiv/Aids' Demans' Brusellozis' Ensefalit' MSS'Tümörleri' Enfeksiyöz'HepaWt' MulWple'Skleroz' İnfluenza' Kronik'Subdural'Hematom' Viral'Pnömoni' Normal'Basınçlı'Hidrosefali' Mononükleozis' Wilson'Hastalığı' Tüberküloz' Metabolik*ve*Endokrin* Hastalıklar* Hiper/HipoWroidizm' Addison'Hastalığı' Cushing'Hastalığı' Parathormon'Bozuklukları' Subakut'Bakteriyel'Endokardit' İnflamatuar*Hastalıklar* Kollajengdamar'Hastalıkları' Sistemik'Lupus' Romatoid'Artrit' İritabl'Barsak'Hastalığı' Kardiyovasküler*Hastalıklar* Kronik'Kalp'Yetmezliği' İskemik'Kalp'Hastalığı' Mitral'Valv'Prolapsusu' KardiyomiyopaWler' Neoplasak*Hastalıklar* Merkezi'Sinir'Sistemi'Tümörleri' ParaneoplasWk'Sendromlar' Bronkojenik'Karsinom' Disemine'Karsinomatozis' Lenfoma'' Diğer*Sistemik*Hastalıklar* Böbrek'Yetmezliği' PepWk'Ülser' Kronik'Yorgunluk' Kronik'Ağrı' PankreaWt' 1.'Joska'J.A.,'Stein'D.J.'Mood'Disorders.'The'American'Psychiatric'Publishing'Textbook'of'Psychiatry,'Fikh'EdiWon'467g504.' 2.'Işık'U.,'Açıkyürek'K.,'Işık,'E.'(2013)'Depresyonun'Biyolojik'EWyolojisi.'Çocuk,'Ergen,'Erişkin've'Yaşlılarda'Depresif've'Bipolar'Bozukluk'71g103' Depresyona'Yol'Açabilen'Maddeler' Analjezikler* İndometazin' Opiatlar* Anabiyoakler* Ampisilin* Streptomisin* Tetrasiklin* Anahipertansifler* Propranalol* Rezerpin* Klonidin* Dilaazem* Enalapril* Ananeoplasakler* Sikloserin' VinkrisWn' H 2 *Reseptör* Antagonistleri* Simeadin* AnaIparkinson*Ilaçlar* LIdopa* Ağır*Metaller* Kurşun* Civa* SedaafIhipnoakler*ve* MSS*Depresanları* Barbitüratlar' Benzodiazepinler* Alkol* AnaImigren*İlaçlar* Flunarizin' Steroidler* Korakosteroidler* Gonadal*Steroidler* Dijitaller* Digoksin* İnterferonlar* İnterferonIb* Akne*İlaçları* İsoreanoin* Psikosamülanlar* Amfetamin* Diğer*Merkezi*Sinir* Sistemi*İlaçları* Amantadin' BromokripWn' FenoWazinler' Fenitoin' Anakonvülzanlar* Diğer* İnsekWsidler' Oral*Kontrasepafler* 1.'Joska'J.A.,'Stein'D.J.'Mood'Disorders.'The'American'Psychiatric'Publishing'Textbook'of'Psychiatry,'Fikh'EdiWon'467g504.' 2.'Işık'U.,'Açıkyürek'K.,'Işık,'E.'(2013)'Depresyonun'Biyolojik'EWyolojisi.'Çocuk,'Ergen,'Erişkin've'Yaşlılarda'Depresif've'Bipolar'Bozukluk'71g103' Diğer'ruhsal'hastalıklar' PostgpsikoWk'Depresyon' Obsesif'Kompulsif'Bozukluğa'İkincil'Depresyon' Diğer'Anksiyete'Bozukluklarına'İkincil' Depresyon' Depresyon'belirWleriyle'karışan'diğer' ruhsal'durumlar' Şizofreninin'negaWf'belirWleri' Duygudurum*küntleşmişWr.'Depresyonda'ise' duygulanım'çökkünlük'yönüne'kaymışvr.' Katatonik'şizofreni' NegaWvizmi'olan'hastalar'depresyon'ile'karışabilir.'' Demans' Yas' Benlik'saygısında'azalma'görülmez.'' 5'

6 Tedavi' İlaç'Tedavisi' Elektrokonvulzif'Tedavi'(EKT)' Psikoterapi' İlaç'Tedavisi' AnWdepresan'ilaçlar'kullanılır.' Trisiklik'anWdepresanlar' En*eski*anWdepresan'ilaçlar' Çok'etkili'lakin'yan'etkileri'fazla' Seçici'Seratonin'Gerialım'İnhibitörleri'(SSGİ)' En*çok*tercih*edilen*anWdepresanlardır' Yan*etkileri*trisiklik'anWdepresanlara'göre'oldukça'azdır.' Kullanımları'kolaydır.' Monoamin'Oksidaz'İnhibitörleri' Serotonin'Noradrenalin'Gerialım'İnhibitörleri' İlaç'Tedavisi'(Devam)' AnWdepresan'etkinlik'geç'ortaya'çıkar.' Yan'etkiler'tedavi'başlangıcında'daha'çok'görülür.' Bu'sebeple'hasta'ilacı'bırakabilir.' AnWdepresan'tedavi'hasta'remisyona'girdikten' sonra'en'az'6i9*ay'daha'kullanılmalıdır.'' Amaç'hastalığın'tekrarlama'riskini'azaltmakVr.'' Elektrokonvulzif'Terapi'(EKT)' En*etkili*tedavi'yöntemidir.' Başarı'oranı'%90.* AnWdepresanlara'yanıt'vermeyen,'yemeyen've' içmeyen'hastalarda'uygulanır.'' EKT de;' Hastaya'anestezi'uygulanır.' Ardından'hastaya'elektrik'akımı'verilerek'15g45'sn' süreyle'epilepwk'nöbet'geçirmesi'sağlanır.' Sonrasında'bellek*problemleri,*kas*ağrıları,*nöbet* sonrası*bilinç*bulanması*görülebilir.' Psikoterapi' İlaç'tedavisi'ile'birlikte'uygulanmalıdır.' Psikososyal'sorunlar'ele'alınır,'hastayı'bu' noktaya'gewren'sebepler'iyice'değerlendirilir.'' DisWmi' En'az'2*yıl*süren,'çok'ağır'olmayan'depresif' belirwler'vardır.'depresyondaki'gibi'ataklar' halinde'seyretmez.' DisWmi'üzerine'depresyon'dönemleri'eklenebilir'(Çi<e( depresyon)' Tedavisi'Major*Depresif*Bozukluk*ile'benzerdir.'' İlaç'tedavisine'yanıt'oranı'düşüktür.' Daha'yüksek*dozlar've'uzun*süreli*tedavi' gerekwrebilir.'' Kadınlarda'daha'sık'görülür.' 6'

7 Bipolar'Affek3f'Bozukluk' Bipolar(Bozuklukların(Güncel(Sınıflandırması( ICD:10' DSM:IV:TR' DSM:V' Manik'dönem'(nöbet)' Bipolar'duygulanım' bozukluğu' Depresif'dönem' İnatçı'duygudurum' (duygulanım)' bozuklukları' Başka'duygudurum' (duygulanım)' bozuklukları' Duygudurum' (duygulanım)' bozuklukları,' belirlenmemiş.'' Bipolar'I'Bozukluk' İkiuçlu'(Bipolar)'I'Bozukluğu' Mani'Dönemi' Bipolar'II'Bozukluk' Hipomani'Dönemi' Siklo3mik'Bozukluk' Yeğin'(Major)'Depresyon' Bipolar'Bozukluk,'başka' Dönemi' türlü'sınıflandırılamayan' İkiuçlu'(Bipolar)'II'Bozukluğu' Hipomani'Dönemi' e'bağlı'duygudurum' Yeğin'(Major)'Depresyon' bozuklukları' Dönemi' Madde'kullanımının'yol' Siklo3mi'Bozukluğu' Maddenin/İlacın'Yol'AçVğı' açvğı'duygudurum' İkiuçlu've'İlişkili'Bozukluk' bozukluğu' Başka'Bir'Sağlık'Durumuna' Başka'türlü' Bağlı'İkiuçlu've'İlişkili'Bozukluk' adlandırılamayan' Tanımlanmış'Diğer'Bir'İkiuçlu' ve'ilişkili'bozukluk' duygudurum'bozukluğu' Tanımlanmamış'İkiuçlu've' İlişkili'Bozukluk' Manik'Dönem' Mani,'çökkünlük'durumunun'tam'tersi,'aşırı( neşeli,'bazen(de(ö:eli,'çoşkulu'bir' duygudurum'içinde'olmadır.'' 1. Genel'görünüm've'dışa'vuran'davranışlar' 2. Konuşma' 3. Duygulanım' 4. Bilişsel'ye3ler' 5. Düşünce' 6. Hareketler' 7. Bedensel've'fizyolojik'belir3ler' (Devam)' Genel'görünüm've'dışa'vuran'davranışlar' Canlı,'çok'hareketli,'aşırı'güvenli'davranışları've' abarvlı,'renkli'giyim'dikkat'çeker.' Hasta'dağınık,'yorgun've'bitkin'durumda'olabilir.'' Hasta'kendini' iyi 'hisseeğinden'doktora(gelmeyi( kabul(etmez.' Konuşma' Konuşması'yüksek'sesli,'hızlı've'artmışVr.'' Konuşma(basınçlıdır;'araya'girmek,'bir'yorum'yapmak' ve'soru'sormak'mümkün'olmayabilir.' Duygulanım* Duygulanımlarında'coşku,(aşırı(neşe((öfori),' sıklıkla'da'ö:e'egemendir.'' Tek'başına'neşe'nadir'görülür.'Duygudurumda' oynamalar'(labil(affect)'daha'sıkvr.'' Disinhibisyon,'dürtüsel(davranışlar,' irritabilite( Bazı'hastalarda'karma(mani(dönemleri' görülebilir.'' 1'

8 Bilişsel*ye0ler* Bilinç(açık,'yönelim,(bellek(ve(algılama(genelde' yerindedir.' Aşırı'yorgunluk,'beslenememe,'bitkinlik,'elektrolit' dengesizliği'nedeniyle'bilinç'bulanabilir,'yönelim' bozulabilir.'' Başlangıçta'bellek've'dikkat'artmış'olsa'da'hasta' giderek'dikka3ni'toplamakta'zorlanır.'' Hastanın'dikka3'bir'uyarandan'diğerine'kolayca'kayar.'' İlüzyon've'halüsinasyonlar'görülebilir.' Sanrı(ve'varsanılar'genelde'duygudurumla'uyumludur.' Düşünce* Hastanın'çağrışımları(hızlanmış've'artmışVr.' Bazen'konuşma'hızı'düşünce'hızına'ye3şemez.' Konudan'konuya'atlar.'Fikirler'hızla'birbirini'izler' (fikir(uçuşması( 'flight*of*ideas)' Düşünce'içeriği'genelde'benlik(kabarmasını' yansıvr.' Büyüklük*düşünceleri* Büyüklük*sanrıları* Manik'dönemdeki'hastaların(yarısında(psikoKk( belirkler'görülebilir.' Hareketler* Hastanın'hareketlerinde(artma(ve(hızlanma( belirgindir.' Yorulmak'bilmezler' Aşırı'alışveriş'yapabilirler' Kendini'tehlikeye'atabilecek'davranışlar'gösterebilirler' Düşüncesiz'iş'yaVrımlarına'girişebilirler' Kendisi'için'sosyal'açıdan'uygun'olmayan'cinsel' eylemlere'kalkışabilirler'' Nadiren'çok'şiddetli'manide'katatonik(belirKler( görülebilir.' Bedensel*ve*Fizyolojik*Belir0ler* Mani'döneminde'uyku(gereksinimi(azalır.' Yeme(isteği(artsa(bile'hasta'yemek'yemeye' vakit'bulamayıp'zayıflayabilir.' Cinsel(istek(artar.' Özetle ' Mani'döneminde'en'sık'görülen'ana'belir3've' bulgular;' Aşırı'neşeli,'çoşkulu,'taşkın'ya'da'ökeli'duygudurum' Kendine'güvenin'artması,'büyüklük'düşünceleri' Uyku'gereksiniminin'azalması' Aşırı'konuşkanlık,'basınçlı'konuşma' Düşüncelerin'hızlanması,'fikir'uçuşması' Dikkat'dağınıklığı' Amaca'yönelik'hareketlerde'artma'ya'da'psikomotor' hızlanma' Zevk'veren'uğraşlara'aşırı'ilgi' ' Tanı'için ' Olağandışı,(sürekli(kabarmış,(taşkın(ya(da( irritabl(duygudurumuyla'beraber'en(az(3( belirk'olmalıdır.' Belir3ler'günlük(işlevselliği(belirgin'olarak' olumsuz'yönde'etkilemelidir.' Bu'belir3ler'en(az(1(haQa((hipomani'tanısı'için' en(az(4(gün)'sürmeli'veya'hastaneye' yavrılmayı'gerek3recek'kadar'şiddetli/ağır' olmalıdır.'' 2'

9 Bipolar'Bozukluk' En(az(bir(mani(nöbeK(geçiren'hastaya'Bipolar' Bozukluk'tanısı'konur.' Yalnız'mani'nöbetleri'görülebileceği'gibi'mani( ve(depresyon(nöbetleri'de'birlikte'görülebilir.' Hastalık'ataklar(halinde(seyreder've'ataklar' arasında'hasta'normaldir.' Epidemiyoloji' Tüm'duygudurum'bozukluklarının'%10V20 sini' Bipolar'Bozukluklar'oluşturur.'' Kadın(ve(erkekte(eşit(oranda'görülür.' Erkeklerde'başlangıçta'mani(atağı(daha'sık'görülür.' Sonrasında'da'hastalık'daha'sık'mani'ataklarıyla' devam'eder.' Kadınlarda'erkeklerden'daha'geç(başlar,'daha'fazla' mevsimsel(özellik(gösterir,'depresif(ataklar(ve'hızlı( döngülü' Bipolar'Bozukluklar'Major'Depresif'Bozukluktan' daha'erken'başlar.' Manide'Ayırıcı'Tanı' Bipolar(Bozuklukların(Yaşam(Boyu(Prevalansı( Bozukluk( Yaşam(boyu(prevalans( Başlama(yaşı((ortalama)( Bipolar*I*Bozukluk* %1' 18 li'yaşlar' Bipolar*II*Bozukluk* %1,1' 20 li'yaşlar' Eşik*alC*bipolar*bozukluk* %1,4' 20 li'yaşlar' Siklo0mi* %0,4:1' N/A' Şizofreni' Maniye'psiko3k'belir3ler'eşlik'ediyorsa' şizofreniden'ayırmak'güç'olabilir.' Bipolar'Bozukluk ta'ataklar(arasında(hasta(normal( yaşanvsını'sürdürür.''' Mani'benzeri'durumlara'yol'açan'organik' nedenler' Mani'benzeri'durumlara'yol'açan'ilaçlar/ maddeler' Maniye'Benzer'Belir3lere''Yol' Açabilen'Organik'Nedenler' Nörolojik(Hastalıklar( Epilepsi'' Travma3k'Beyin'Hasarı' Mul3ple'Skleroz' Serebrovasküler'Hastalık' Kafa'Travması' MSS'Tümörleri' Metabolik(ve(Endokrin(Hastalıklar( Hiper/Hipo3roidizm' Diabetes'Mellitus' Hiperkor3zolemi' Vitamin'Eksiklikleri' İnfeksiyon(Hastalıkları( Nörosifiliz' Hiv/Aids' İnflamatuar(Hastlıklar( Kollajen:damar'Hastalıkları' Diğer( Ağır'Karaciğer'Yetmezliği' Maniye'Yol'Açan'Maddeler' Merkezi(Sinir(Sistemi( Depresanı( Alkol' PsikosKmülanlar( Amfetamin' Kokain' Me3lfenidat' Psödoefedrin' Merkezi(Sinir(Sistemi( İlaçları( Amantadin' An3depresanlar' Baklofen' Bromokrip3n' Sistemik(ilaçlar( Anabolik'streoidler' Klorokin' Kor3kosteroidler' Dapson' Isoniazid' Metoklopramid' Teofilin' 1.'Joska'J.A.,'Stein'D.J.'Mood'Disorders.'The'American'Psychiatric'Publishing'Textbook'of'Psychiatry,'Fivh'Edi3on'467:504.' 2.'Işık'U.,'Açıkyürek'K.,'Işık,'E.'(2013)'Depresyonun'Biyolojik'E3yolojisi.'Çocuk,'Ergen,'Erişkin've'Yaşlılarda'Depresif've'Bipolar'Bozukluk'71:103' 1.'Joska'J.A.,'Stein'D.J.'Mood'Disorders.'The'American'Psychiatric'Publishing'Textbook'of'Psychiatry,'Fivh'Edi3on'467:504.' 2.'Işık'U.,'Açıkyürek'K.,'Işık,'E.'(2013)'Depresyonun'Biyolojik'E3yolojisi.'Çocuk,'Ergen,'Erişkin've'Yaşlılarda'Depresif've'Bipolar'Bozukluk'71:103' 3'

10 Tedavi' Manik'dönemlerin'tedavisinde've'Bipolar'Bozukluk un' koruyucu'tedavisinde'duygudurum(düzenleyici(ilaçlar( kullanılır'(örn.'lityum,'valproik'asit,'karbamazepin)' Hastanın'koruma(tedavisine'alınması'için'en(az(iki( nöbet(geçirmiş'olması'gerekir.' Ailesinde'Bipolar'Bozukluk'olan'hastalarda'ilk'nöbeyen' sonra'da'koruma'tedavisine'başlanabilir.'' Akut(manide'hastaya'bir'duygudurum(düzenleyici( (DD)'başlanır.'' DD'etkisi'geç'ortaya'çıkVğından'manik'dönemdeki' belir3leri'kontrol'etmek'için'benzodiazepinler've( ankpsikokk(ilaçlar'kullanılır.'' Hipomani'Dönemi' Hipomani;'manideki'belir3lerin'daha*hafif* düzeyde*ve*kısa*süreli'gözlemlenmesidir.' İş(ve(sosyal(ilişkiler(önemli'derecede'etkilenmez.' PsikoKk(belirKler(görülmez.' Hipomani've'depresyon'atakları'beraber' görülürse'bipolar*ii*bozukluğu*tanısı'konur.' Tedavi' Koruyucu'olarak'Lityum''verilir.' Depresyon'için'anKdepresan'verilir.' Lakin'belir3ler'düzeldikten'sonra'an3depresan'kesilir.' Epidemiyoloji(ve(Risk(Etkenleri(Açısından(Depresyon(ve(Bipolar(Bozukluğun(Karşılaş`rılması( Depresyon( Bipolar(Bozukluk( Ömür%boyu%prevalans% %14416,6% %1%(bazı%çalışmalarda%%3,344)% En%sık%izlenme%yaşı% 20440%(ortalama%30)% Erken%gençlik%(18420)% Cinsiyet% Kadında%2%kat%fazla% Kadın4erkek%eşit% Medeni'durum' Boşanmışlarda'çok' Boşanmış've'bekarda'çok' Aile%yüklülüğü% Risk%%7%artar% Risk%7%kat%artar%(BAB4I%öyküsü)% Sosyo:ekonomik'durum' İlişki'yok' İlişki'yok' Irkla'ilişkisi' İlişki'yok/siyahlarda'daha'az??' İlişki'yok' Stresli%yaşam%olayları% İlk%ataklarda%etkili% Tekrarlayan%ataklarda%etkili% Kronik'stresör'etken' Etkili' Etkisi'gösterilmemiş' Yaşanan'yer' Kırsal'kesimde'kenyen'az' Kent'varoşlarında'daha'çok' Kişilik'özellikleri' İçe'dönük,'obsesif,'bağımlı' İlişki'yok' Çocukluk%dönemi% Erken%kayıp,%kötüye%kullanım% İlişki%yok% Yakın%ilişki%yokluğu% Önemli%risk%etkeni% İlişki%yok% 4'

Duygulanım vs. Duygudurum. Duygudurum Bozuklukları. Duygudurumun Vpleri 08/02/15. Duygudurumun sınıflandırılması (devam) Duygulanım (Affect)

Duygulanım vs. Duygudurum. Duygudurum Bozuklukları. Duygudurumun Vpleri 08/02/15. Duygudurumun sınıflandırılması (devam) Duygulanım (Affect) Duygulanım vs. Duygudurum Duygudurum Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR GOP Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Duygulanım (Affect) Bireyin uyaranlara, olaylara, düşüncelere, anılara neşe,

Detaylı

Duygulanım vs. Duygudurum. Duygudurum Bozuklukları. Duygudurumun Ppleri 08/10/14. Duygudurumun sınıflandırılması (devam) Duygulanım (Affect)

Duygulanım vs. Duygudurum. Duygudurum Bozuklukları. Duygudurumun Ppleri 08/10/14. Duygudurumun sınıflandırılması (devam) Duygulanım (Affect) Duygulanım vs. Duygudurum Duygudurum Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ekim 2014 Duygulanım (Affect) Bireyin uyaranlara, olaylara,

Detaylı

02/10/15. İn)harın tanınması ve önlenmesinin önündeki engeller. İn)har Riskinin Değerlendirilmesi

02/10/15. İn)harın tanınması ve önlenmesinin önündeki engeller. İn)har Riskinin Değerlendirilmesi İn)har Riskinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR GOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD İn)har dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya çapında her yıl yaklaşık 1 milyon

Detaylı

Duygulanım vs. Duygudurum. Duygudurum Bozuklukları. Duygudurumun tipleri Duygudurumun sınıflandırılması (devam) Duygulanım (Affect)

Duygulanım vs. Duygudurum. Duygudurum Bozuklukları. Duygudurumun tipleri Duygudurumun sınıflandırılması (devam) Duygulanım (Affect) Duygulanım vs. Duygudurum Duygudurum Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Duygulanım (Affect) Bireyin uyaranlara, olaylara, düşüncelere,

Detaylı

Özkıyım Riskinin Değerlendirilmesi

Özkıyım Riskinin Değerlendirilmesi Özkıyım Riskinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR GOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD İntihar dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya çapında her yılyaklaşık 1 milyon

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 9 Şubat - 6 Mart 2015 (4 Hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü Dönem

Detaylı

Deliryum. Deliryum 07/10/14. Deliryum Tanım. Deliryum Epidemiyoloji. Deliryum Risk etkenleri İleri yaş. Deliryum Risk etkenleri

Deliryum. Deliryum 07/10/14. Deliryum Tanım. Deliryum Epidemiyoloji. Deliryum Risk etkenleri İleri yaş. Deliryum Risk etkenleri Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ekim 2014 Tanım ; Bilinç, dikkat, kognisyon ve algılamada Saatler ya da günler gibi kısa sürede gelişen

Detaylı

YOKSUNLUK SENDROMLARI. 3. ACİL TIP OKULU (ATOK) ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ 22-23 Haziran 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi İZMİR

YOKSUNLUK SENDROMLARI. 3. ACİL TIP OKULU (ATOK) ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ 22-23 Haziran 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi İZMİR YOKSUNLUK SENDROMLARI 3. ACİL TIP OKULU (ATOK) ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ 22-23 Haziran 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi İZMİR YOKSUNLUK SENDROMLARI ALKOL YOKSUNLUK SENDROMU OPİAT YOKSUNLUĞU

Detaylı

H 2 Psikiyatri alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Psikiyatri Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

H 2 Psikiyatri alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Psikiyatri Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. PSK 30 PSİKİYATRİ Dr. Ömer OĞUZTÜRK /1 Dr. Orhan Murat KOÇAK /2 Dr. Hatice ÖZDEMİR /3 Dr. Şadiye Visal BUTURAK /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PSK 7001 MAKALE SAATİ Psikiyatri alanında yabancı dergilerde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Toksikolojik Tarama Testleri. Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara

Toksikolojik Tarama Testleri. Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara Toksikolojik Tarama Testleri Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara Sunu planı Giriş Genel bilgiler Testler ne için istenir? Testler nelerdir? Sorunlar? Literatür.. 01.06.2016 2 Giriş Zehir,

Detaylı

Konu: Davranışın Nörokimyası. Amaç: Bu dersin sonunda öğrenciler davranışın biyokimyasal mekanizmalarını öğreneceklerdir. Öğrenim hedefleri:

Konu: Davranışın Nörokimyası. Amaç: Bu dersin sonunda öğrenciler davranışın biyokimyasal mekanizmalarını öğreneceklerdir. Öğrenim hedefleri: Tıp 1 Konu: Ruhsal Gelişim ve Psikopatoloji Kuramları Amaç: Öğrencilerin ruhsal gelişim ve psikopatoloji kuramlarının neler olduğunu öğrenmeleri ve kuramların temel özelliklerini genel hatları ile ifade

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ

BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ Yard. Doç.Dr. Nil Hocaoğlu Aksay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 28.04.2010 Olgu Sunumu 61 yaşındaki kadın hasta, Acil servise, ajitasyon,

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

The Value of Innovation. Maddeler & Hareket Modları

The Value of Innovation. Maddeler & Hareket Modları Maddeler & Hareket Modları Hareket modlarına göre Sınıflar ve Gruplar Cesaret vericiler Amfetaminler, Kokain,.. Sakinleştiriciler Benzodiazepinler, Barbituratlar,.. Halusinolijikler LSD, PCP, THC,.. Analgezikler

Detaylı

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Anksiyete, kesin olarak tanımlanabilir bir uyarıya bağlanamayan, huzursuzluk,

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR BU DERSTE ŞUNLARı KONUŞACAĞıZ: Anormal davranışı normalden nasıl ayırırız? Ruh sağlığı uzmanları tarafından kullanılan belli başlı anormal davranış modelleri nelerdir? Anormal davranışı

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

Nikotin Bağımlılığının Nörobiyolojisi ve Tedavide Kullanılan İlaçlar. Dr Pınar Pazarlı Göğüs Hastalıkları ve TB uzmanı Sakarya Üniversitesi

Nikotin Bağımlılığının Nörobiyolojisi ve Tedavide Kullanılan İlaçlar. Dr Pınar Pazarlı Göğüs Hastalıkları ve TB uzmanı Sakarya Üniversitesi Nikotin Bağımlılığının Nörobiyolojisi ve Tedavide Kullanılan İlaçlar Dr Pınar Pazarlı Göğüs Hastalıkları ve TB uzmanı Sakarya Üniversitesi Madde Bağımlılığı 1994; nikotin bağımlılığı = madde bağımlılığı

Detaylı

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Müracaat eden herkese muayenede uyku durumu sorulmalı İnsomnia (Uykusuzluk)

Detaylı

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Migren tedavisi Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Tanıyı doğrulama Genel-fiziki değerlendirme Migren ataklarının özellikleri! Tetik faktörler Atak fazları & semptomları en çok rahatsızlık

Detaylı

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM GİRİŞ ve EPİDEMİYOLOJİ İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM Dr. Metin ATEŞÇELİK FÜ Acil Tıp AD Elazığ Organizmanın kimyasal aktif bir maddeye maruz kalması sonucu fonksiyonlarının geçici veya kalıcı olarak bozulması

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi

Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi Depresyon toplumda çok yaygın bir hastalıktır. Toplumun % 10-20 si yaşam boyu en az bir depresif atak geçirebilir. Bu yaygınlık toplumda ve kişinin hayat kalitesinde

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VI. SINIF PSİKİYATRİ INTERN PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Mustafa Aydın Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Keser Doç. Dr. Nejat Demircan Baş

Detaylı

Duygulanımvs. Duygudurum. DuygudurumBozuklukları. Duygudurumuntipleri 10/20/15. Duygudurumunsınıflandırılması (devam) Duygulanım (Affect)

Duygulanımvs. Duygudurum. DuygudurumBozuklukları. Duygudurumuntipleri 10/20/15. Duygudurumunsınıflandırılması (devam) Duygulanım (Affect) Duygulanımvs. Duygudurum DuygudurumBozuklukları Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı vehastalıkları AD Duygulanım (Affect) Bireyin uyaranlara, olaylara, düşüncelere,

Detaylı

İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler. Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN

İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler. Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler Araştırmacı: İpek SÖNMEZ Konuşmacı: İpek SÖNMEZ Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN Bu sunum için herhangi bir kurumdan destek alınmamıştır.

Detaylı

PSİKOAKTİF MADDE KULLANIMINA BAĞLI RUHSAL BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK

PSİKOAKTİF MADDE KULLANIMINA BAĞLI RUHSAL BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK PSİKOAKTİF MADDE KULLANIMINA BAĞLI RUHSAL BOZUKLUKLAR Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK ALKOL (ALKOLİZM) Alkolizm bir hastalıktır. Ancak, her içki içen hasta değildir. TANIMLAMA Alkolizm, bireyin beden ve ruh sağlığını,

Detaylı

( iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif, manik depresif psikoz)

( iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif, manik depresif psikoz) ÇOCUKLARDA BİPOLAR DUYGULANIM BOZUKLUĞ ( iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif, manik depresif psikoz) Bipolar duygulanım bozukluğu ; iki uçlu duygulanım bozukluğu, manik depresif psikoz

Detaylı

Alkol ve Madde Kullanımı Bozuklukları

Alkol ve Madde Kullanımı Bozuklukları Alkol ve Madde Kullanımı Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ICD- 10 a Göre PsikoakMf Madde Kullanımına Bağlı Ruhsal

Detaylı

DELİRYUM. Doç. Dr. Sibel Ertan CTF Nöroloji ABD

DELİRYUM. Doç. Dr. Sibel Ertan CTF Nöroloji ABD DELİRYUM Doç. Dr. Sibel Ertan CTF Nöroloji ABD 77 y, kadın, emekli avukat 1 ay önce aritmi nedeniyle yoğun bakım kalp yet., hipoksi Davranış b., zaman yönelim boz., sürekli katlama hareketleri 2 hf önce

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ETKİLEŞİMDE PRENSİPLER Farmasötik Farmakokinetik Emilim Dağılım infüzyon sıvılarındakimyasal

Detaylı

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD 1 Psikiyatride İlaç Etkisinin Hastalık merkezli Modeli 2 Alternatif İlaç merkezli İlaç Modeli 3 Fiziksel Tedaviler Ve Hastalık merkezli Model 1 Psikiyatride

Detaylı

Madde Kullanımıyla İlgili Problemler

Madde Kullanımıyla İlgili Problemler sinde Temel İlkeler ve Kullanılan İlaç Tedavileri Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Madde Kullanımıyla İlgili Problemler Avrupa da bir milyon

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Bir supozituvar, 800 mg fenprobamat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Bir supozituvar, 800 mg fenprobamat içerir. KULLANMA TALİMATI GAMAKUİL Supozituvar Anüse (makata) uygulanır. Etkin madde: Bir supozituvar, 800 mg fenprobamat içerir. Yardımcı madde: Witepsol H 15 Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

Detaylı

Tranxilene 10 mg Kapsül

Tranxilene 10 mg Kapsül Tranxilene 10 mg Kapsül FORMÜLÜ Bir kapsülde: Klorazepat dipotasyum 10 mg (Kapsül boyar maddeleri: eritrosin, titan dioksit) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Klorazepat benzodiazepin

Detaylı

BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran

BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR Prof. Dr. Alaattin Duran GİRİŞ Şizofreni hem klasik hem de en yaygın psikotik bozukluktur. Bununla beraber şizofreni teşhis kriterlerine uymayan başka birçok psikotik sendrom

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI Alzheimer hastalığı (AH) ilk kez, yaklaşık 100 yıl önce tanımlanmıştır. İlerleyici zihinsel işlev bozukluğu ve davranış değişikliği yakınmaları ile hastaneye yatırılıp beş yıl

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. KORİNT 10 mg/g oral damla. Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir gram çözeltide 10 mg memantin HCl bulunur.

KULLANMA TALİMATI. KORİNT 10 mg/g oral damla. Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir gram çözeltide 10 mg memantin HCl bulunur. KULLANMA TALİMATI KORİNT 10 mg/g oral damla Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir gram çözeltide 10 mg memantin HCl bulunur. Yardımcı maddeler: Potasyum sorbat, Sorbitol, Saf su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CERAMİN 10 mg/g oral damla. Ağızdan alınır. Etkin madde: Memantin HCl. Yardımcı maddeler: Potasyum sorbat, Sorbitol, Saf su.

KULLANMA TALİMATI. CERAMİN 10 mg/g oral damla. Ağızdan alınır. Etkin madde: Memantin HCl. Yardımcı maddeler: Potasyum sorbat, Sorbitol, Saf su. KULLANMA TALİMATI CERAMİN 10 mg/g oral damla Ağızdan alınır. Etkin madde: Memantin HCl 10.0 mg Yardımcı maddeler: Potasyum sorbat, Sorbitol, Saf su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

Detaylı

Alkol ve Madde Kullanımında Zehirlenme

Alkol ve Madde Kullanımında Zehirlenme Alkol ve Madde Kullanımında Zehirlenme Prof. Dr. Hakan Coşkunol Ege Üniversitesi BATI ENSTİTÜSÜ Alkol ve Madde Kullanım Biçimleri Nelerdir? Kullanmama Sosyal Kullanım Rekreasyonel Kullanım Riskli Kullanım

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MEMANZAKS 10 mg Film Tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. MEMANZAKS 10 mg Film Tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI MEMANZAKS 10 mg Film Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin Madde : Her film tablet 8.31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür içerir. Yardımcı Maddeler : Laktoz monohidrat, mikrokristalin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MEXİA 20 mg film tablet. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. MEXİA 20 mg film tablet. Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI MEXİA 20 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 16.62 mg memantine eşdeğer 20 mg memantin HCl içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz PH 302, kolloidal

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. MADDE BAĞIMLILIĞI TANI ve TEDAVİ KILAVUZU EL KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. MADDE BAĞIMLILIĞI TANI ve TEDAVİ KILAVUZU EL KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü MADDE BAĞIMLILIĞI TANI ve TEDAVİ KILAVUZU EL KİTABI 2012 MADDE BAĞIMLILIĞI TANI ve TEDAVİ KILAVUZU EL KİTABI YAYINLAYAN: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

ÜNİTE II: PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI

ÜNİTE II: PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri Tedavi Edici Ruh Sağlığı Hizmetleri Rehabilite Edici Ruh Sağlığı Hizmetleri ÜNİTE II: PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI Psikiyatri Hemşireliğinin

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Zeka Gerilikleri. Zeka Tanım. Mental Retardasyon (Zeka Geriliği) Tanım. Sıklık ve Yaygınlığı. Down Sendromu. Etiyoloji 30.03.2015

Zeka Gerilikleri. Zeka Tanım. Mental Retardasyon (Zeka Geriliği) Tanım. Sıklık ve Yaygınlığı. Down Sendromu. Etiyoloji 30.03.2015 Zeka Gerilikleri Yard. Doç. Dr. Emrah SONGUR GOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Zeka Tanım Zeka kişinin; Algılama, Yönelim, Hafıza, Soyutlama, Kavramsallaştırma, Neden sonuç bağlantıları

Detaylı

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIĞI Önleyici ve Tedavi Edici Yöntemler

SİGARA BAĞIMLILIĞI Önleyici ve Tedavi Edici Yöntemler SİGARA BAĞIMLILIĞI Önleyici ve Tedavi Edici Yöntemler S İG A R A B A ĞI ML I L I ĞI N DA T E DA V İ P R O G R A ML A R I V E İL A Ç S E Ç E N E K L E R İ. D E RY A İR E N A K B I Y I K S İG A R A B A ĞI

Detaylı

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ Doç.Dr. Cemil ÇELİK Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sunumun Hedefleri Genel Bilgiler mtbi

Detaylı

Benzodiazepin Bağımlılığı

Benzodiazepin Bağımlılığı Benzodiazepin Bağımlılığı Ozan Ezgi Berberoğlu Veteriner Hekim İ.Ü. DETAE, Sinirbilim AD Madde Bağımlılığı Bağımlılığa yol açan maddeler; genel olarak yaşamı sürdürmek için gerekli olmadığı halde keyif

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

Bipolar depresyonu ayırt etmek her zaman kolay mı?

Bipolar depresyonu ayırt etmek her zaman kolay mı? Bipolar depresyonu ayırt etmek her zaman kolay mı? Ömer AYDEMİR Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa Bipolar Depresyon Ayırt etmek çok kolay Mani/Hipomani Bipolar Depresyon

Detaylı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı:

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Psikoloji Lisans www.gunescocuk.com Tanım Kişinin genel duygu durumundaki bir bozulma, dış şartlara ve durumlara göre uygunsuz bir

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MEXIA 15 mg film tablet: Mikrokristalin selüloz PH 302, kolloidal silikondioksit,

KULLANMA TALİMATI. MEXIA 15 mg film tablet: Mikrokristalin selüloz PH 302, kolloidal silikondioksit, KULLANMA TALİMATI MEXIA tedaviye başlama paketi Ağızdan alınır. Etkin madde: MEXIA tedaviye başlama paketi içeriğinde bulunan, MEXIA 5 mg film tablet, 4.155 mg memantine eşdeğer 5 mg memantin HCl içerir.

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ YATAN HASTA DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ YATAN HASTA DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizde yatan hastaların düşme risk puanlarını belirlemek, hasta düşmelerine yönelik gerekli tedbirleri tanımlamaktır. 2. KAPSAM: Tüm yataklı klinikler, yoğun bakım üniteleri

Detaylı

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk Doç. Dr. Sibel Çakır İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları Birimi Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: ELAN Danışman:

Detaylı

Madde Kullanımıyla İlgili Problemler. Risk Etmenleri ve Korunma. Risk Etmenleri ve Korunma (2) Madde Bağımlılığında Tedavi

Madde Kullanımıyla İlgili Problemler. Risk Etmenleri ve Korunma. Risk Etmenleri ve Korunma (2) Madde Bağımlılığında Tedavi Madde Kullanımıyla İlgili Problemler Madde Bağımlılığı Tedavisinde Temel İlkeler ve Kullanılan İlaç Tedavileri Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TRANXILENE 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Klorazepat dipotasyum 10 mg Yardımcı maddeler: Potasyum karbonat, talk, eritrosin, titanyum dioksit, susuz sodyum sülfit, jelatin

Detaylı

UYKU HASTASINA KLİNİK YAKLAŞIM. Dr.Burcu Oktay Mardin Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

UYKU HASTASINA KLİNİK YAKLAŞIM. Dr.Burcu Oktay Mardin Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği UYKU HASTASINA KLİNİK YAKLAŞIM Dr.Burcu Oktay Mardin Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku ile ilişkili yakınmalar genel popülasyonda oldukça yaygındır. 7 kişiden 1 i kronik uyku problemi Uykusuzluk

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RİVOTRİL 2.5 mg/1 ml damla. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. RİVOTRİL 2.5 mg/1 ml damla. Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI RİVOTRİL 2.5 mg/1 ml damla Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 1 ml damla 2.5 mg klonazepam içerir. Yardımcı madde(ler): Sakarin sodyum, glasiyel asetik asit, şeftali aroması, propilen glikol

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol

Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol İlaç Etkileşmeleri Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol Farmasötik etkileşme (Geçimsizlik) Vücut dışında: Şelasyon, sorpsiyon, vb Tiyopental + süksinilkolin (aynı enjektörde çökelirler) Beta-laktam

Detaylı

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Yavuz Ayhan, Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Araştırmacı Danışman Konuşmacı

Detaylı

Yaşlılarda İntihar Davranışı ve Müdahele İlkeleri. Prof. Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Yaşlılarda İntihar Davranışı ve Müdahele İlkeleri. Prof. Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Yaşlılarda İntihar Davranışı ve Müdahele İlkeleri Prof. Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 1 AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı: ---- Konuşmacı: ----- Danışman:

Detaylı

İLAÇLA TEDAVİ EFSANESİ Joanna Moncrieff

İLAÇLA TEDAVİ EFSANESİ Joanna Moncrieff İLAÇLA TEDAVİ EFSANESİ Joanna Moncrieff 5.Antipsikotik Fikrinin Doğuşu 6.Nöroleptikler Etkili ve Özgün müdür? 7. Nöroleptikler Gerçekten Ne Yapar? Dr. Ayşe Özkırış ESOGÜ Tıp Fak. Psikiyatri Antipsikotik

Detaylı

Dürtü Kontrol Bozuklukları. Dürtü Kontrol Bozuklukları (Devam) Kleptomani 30.03.2015. Kleptomani. Yard. Doç. Dr. Emrah SONGUR.

Dürtü Kontrol Bozuklukları. Dürtü Kontrol Bozuklukları (Devam) Kleptomani 30.03.2015. Kleptomani. Yard. Doç. Dr. Emrah SONGUR. Dürtü Kontrol Bozuklukları Dürtü Kontrol Bozuklukları Yard. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Dürtü kontrol bozukluklarının (DKB) ortak özelliği;

Detaylı

Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım

Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım Ayşe Pınar Yamantürk Çelik Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Osmangazi

Detaylı

LAKTASYON-EMZ. Dr. Yunsur ÇEVİK Acil Tıp T p Uzmanı

LAKTASYON-EMZ. Dr. Yunsur ÇEVİK Acil Tıp T p Uzmanı LAKTASYON-EMZ EMZİRME DÖNEMİNDE NDE ZEHİRLENMELER Dr. Yunsur ÇEVİK Acil Tıp T p Uzmanı PLAN Anne sütüs Emzirme ve ilaç kullanımı Çeşitli ilaç grupları ve infanttaki etkileri Emziren annenin kullanmaması

Detaylı

(trankilizan ilaçlar)

(trankilizan ilaçlar) Anksiyolitik ilaçlar (trankilizan ilaçlar) Anksiyete nedir? Anksiyete bozuklukları nedir? Anksiyete > Otonomik belirtiler Kalp hızında, tansiyonda, kalp kasılmasında, nefes hızında vs artış Norepinefrin

Detaylı

Tıp ve Veteriner Fakülteleri Arasındaki Tek Fark Psikiyatri dir

Tıp ve Veteriner Fakülteleri Arasındaki Tek Fark Psikiyatri dir Tıp ve Veteriner Fakülteleri Arasındaki Tek Fark Psikiyatri dir İNSAN VE ŞİDDET İnsan davranışlarının kökünde biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenler rol oynar. Bir davranışın kökenlerini anlayabilmek

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren T A K İ Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Kognitif bozukluklar

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI VE KUSMA. Prof Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD

KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI VE KUSMA. Prof Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI VE KUSMA Prof Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Giriş Kemoterapiye bağlı bulantı/kusma hastanın yaşam kalitesini etkilediği gibi, devam edecek

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 7. Anksiyete Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 7. Anksiyete Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 7 Anksiyete Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com ANKSİYETE Somatik belirtilerin de eşlik ettiği, nedensiz bir tedirginlik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TEOKAP SR 300 mg Mikropellet Kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir mikropellet kapsül 300 mg teofiline eşdeğer miktarda olacak şekilde teofilin anhidr içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER Editörler Prof. Dr. Ömer Aydemir - Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu in De erli Türk Hekimlerine Arma an d r. HYB Bas m Yay n 226 PS KOLOJ VE PS K YATR D Z S 36 PS K YATR

Detaylı

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ PAZARTESİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren

Detaylı

Nöroleptik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.

Nöroleptik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer. Nöroleptik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Konuşma planı Bu konuda anlatılacak ilaçların

Detaylı

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Prof.Dr.Mine.Mine Özmen KLP Konsültasyon ltasyon- Liyezon Psikiyatrisi: Klinik hizmet, eğitim, e psikiyatri ve diğer tıp t p alanlarının sınırlarındaki alanlardaki araştırmalar

Detaylı

Deliryum. Deliryum 07/02/15. Deliryum Risk etkenleri. Deliryum Epidemiyoloji. Deliryum. Deliryum gelişsren hastalar (NICE 2010); Tanım

Deliryum. Deliryum 07/02/15. Deliryum Risk etkenleri. Deliryum Epidemiyoloji. Deliryum. Deliryum gelişsren hastalar (NICE 2010); Tanım Tanım Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Kasım 2014 ; Bilinç, dikkat, kognisyon ve algılamada Saatler ya da günler gibi kısa sürede gelişen

Detaylı

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK Duygudurum Bozukluklarında Gelecek Sınıflandırma ve Tedaviler Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Detaylı

DOĞUM SONRASI DEPRESYON. Prof.Dr. Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

DOĞUM SONRASI DEPRESYON. Prof.Dr. Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD DOĞUM SONRASI DEPRESYON Prof.Dr. Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Biyolojik değişiklikler Fizyolojik bir süreç bastırılmış ve çözülmemiş çatışmalar karmaşık

Detaylı

Tarifname OBEZİTENİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON. Teknik Alan Buluş, obezitenin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

Tarifname OBEZİTENİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON. Teknik Alan Buluş, obezitenin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. 1 Tarifname OBEZİTENİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, obezitenin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde obezite, insan vücudunda

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı