ÇOCUK SAĞLIĞINA GİRİŞ ve Çocuk sağlığını değerlendirmede kullanılan ölçütler. Doç. Dr. Günay SAKA 5 Mayıs 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK SAĞLIĞINA GİRİŞ ve Çocuk sağlığını değerlendirmede kullanılan ölçütler. Doç. Dr. Günay SAKA 5 Mayıs 2011"

Transkript

1 ÇOCUK SAĞLIĞINA GİRİŞ ve Çocuk sağlığını değerlendirmede kullanılan ölçütler Doç. Dr. Günay SAKA 5 Mayıs

2 Amaç : Bu oturumun sonunda katılımcılar çocuk sağlığının önemini ve çocukluk dönemlerine göre çocuk sağlığı göstergelerini açıklayabileceklerdir. 2

3 Öğrenim hedefleri : Çocukluk dönemleri ve sağlık örüntüsünü sıralayabilecek Çocuk sağlığı göstergelerini sıralayabilecek Çocuk sağlığı göstergelerinin kullanım amaçlarını söyleyebilecek Bebek, yenidoğan ve yenidoğan sonrası ölüm hızlarını tanımlayabilecek ve anlamlarını tartışabilecek Çocukluk dönemlerine göre kullanılacak çocuk sağlığı göstergelerinin farklı olmasının gerekliliğini tartışabilecek Çocuk sağlığını etkileyen faktörleri sayabilecek Çocuk sağlığında korunma yaklaşımını açıklayabileceklerdir 3

4 Çocukluk dönemi Gelişmekte olan ülkelerde toplum içinde sağlık yönünden daha çok tehlike altındadırlar Bu dönem hastalıkların ve ölümlerin en çok görüldüğü bir çağdır Sağlıklı nesiller yetiştirmek için bu dönem önemlidir 4

5 Ya ş G rub u 90 + N ü fu s P ira m id i, Erkek K a dın 5

6 6

7 7

8 İntrauterin dönem Büyüme hızı çok yüksek Bebeğin anne sağlığından en fazla etkilendiği dönem Bu dönem göstergeleri: DDA lı bebek yüzdesi Perinatal BÖH 8

9 Bazı tanımlar : Düşük doğum ağırlığı: 2500 gr altı: Düşük doğum ağırlığı 1500 gr altı : Çok düşük doğum ağırlığı 1000 gr altı : Aşırı düşük doğum ağırlığı Erken doğum: 37 haftadan daha önce Geç doğum: 42 haftadan sonra 9

10 Perinatal dönem : 22 gebelik haftasından sonra ve doğumdan sonraki ilk bir haftalık dönem yada 500 gr ve üstü doğum ağırlığı olan bebeklerdir. Bebek ölümleri içinde önemli bir yer tutar. Annenin sağlık düzeyi, gebelik bakımı, doğum koşulları perinatal dönem bebeğin sağlık düzeyini belirleyen önemli faktörlerdir. Düşük doğum ağırlığı, prematürite, enfeksiyonlar önemli sağlık sorunlarıdır. 10

11 11

12 12

13 İlk 28 gün Özel bir dönem Yenidoğan dönemi Kapalıdan açığa, bağımlıdan aktif hayata Hayatı tehdit eden 4 büyük sorun 1) Konjenital anomaliler 2) DDA 3) Enfeksiyonlar 4) Doğum travmaları 13

14 Bu dönemde diğer sorunlar: Sarılık, morarma, konvülzyon, kanama, letarji gibi belirtilerle seyreden durumlar Hayatın ilk saatlerinde mutlaka bir hekim veya diğer sağlık personelince bebek muayene edilmelidir İlerleyen günlerde görülebilecek belirtiler Kusma, ishal, ateş, emmeme, pamukçuk, kaka yapamama, el-kollarda hareketsizlik 14

15 Süt çocukluğu çağı Büyüme ve gelişme hızlı olup, gözle izlenebilir Çocuğun anne sevgisine, özenine ve bakımına bağlı olduğu bir dönemdir Bir çok enfeksiyon etkenlerine karşı hassastır Bu dönemin sık sağlık sorunları: Enfeksiyonlar, kongenital anomaliler ve beslenme bozuklukları 15

16 Enfeksiyon hastalıkları En çok solunum sistemine ait olanlar görülür Nezle, farenjit, otit, bronşit, bronkopnömoni Sindirim sistemi hastalıkları Enterit, gastroenterit Gelişmekte olan ülkelerde ikinci sırayı alır Diğer İYE, menenjitler, 16

17 Konjenital hastalıklar Çoğu iyi gözlenirse yenidoğan döneminde saptanabilir Kalp anomalileri, üfürümler Sindirim sisteminde darlıklar, yer değişiklikleri Duplikasyonlar, meckel divertikülü Diyafragma hernisi, megakolon, pilor stenozu 17

18 Beslenme bozukluğu Malnütrisyon Avitaminozlar Raşitizm (D Vit) Mineral eksiklikleri Fe eksikliği anemisi 18

19 Yenidoğan ve süt çocuğu dönemlerinin sağlık sorunlarının gözden kaçmaması için mutlaka izlem yapılmalıdır İzlem sıklığı örneği: Birinci hafta sonu İkinci hafta sonu (15. gün) 6 aya kadar ayda bir 9. ve 12. aylarda İzlemlerde büyüme gelişme değerlendirilir, bağışıklanır, anemisi değerlendirilir. 19

20 İZLEM SIKLIĞI-SB (yeni doğmuş bebeğin değerlendirilmesi) İLK 48 SAAT GÜN ve 2. AY İZLEMLERİ 3 4 AY İZLEMLERİ 6, 9 ve 12. AY İZLEMLERİ AY ARASI ÇOCUK İZLEMLERİ Bu dönemde 6 ayda bir kontrol yapılır. 4-5 YAŞ ARASI ÇOCUK İZLEMLERİ Bu dönemde yılda bir kontrol yapılır 20

21 OYUN DÖNEMİ 1-4 YAŞ OKUL DÖNEMİ 5-12 YAŞ ADÖLESAN DÖNEM YAŞ 21

22 22

23 Çocuk sağlığını değerlendirmede kullanılan ölçütler Beslenme durumunun değerlendirilmesi Sık görülen hastalıklar Bağışıklama Ölüm ölçütleri Diğer ölçütler 23

24 ÇS düzeyi nasıl ölçülür? Niteliksel Değerlendirmeler Gözlemler, derinlemesine görüşmeler, odak grup görüşmeleri... Niceliksel Değerlendirmeler Beslenme ölçütleri Morbidite ölçütleri Mortalite ölçütleri 24

25 Beslenme ölçütleri: Antropometrik Ölçümler Boy uzunluğu, vücut ağırlığı, baş çevresi, kol çevresi... Değerlendirme Yaşa göre boy uzunluğu Yaşa göre vücut ağırlığı Boy uzunluğuna göre vücut ağırlığı Diğer Biyokimyasal Ölçümler Besin Tüketim Araştırmaları 25

26 Morbidite ölçütleri: Sık görülen hastalıkların görülme sıklığı Anemi, ishal, pnömoni, malnütrisyon Diş çürüğü, kazalar, görme bozuklukları... Prevalans İnsidans Sağlık kurumuna başvuran hastaların yaş grupları ve cinsiyete göre hastalık tanılarının dağılımı 26

27 Mortalite ölçütleri : Çocuk ölümlerinin tüm ölümler içindeki payı Yaş, cinsiyet, nedene özel ölüm hızı v.b. 27

28 1. Yaşa özel ölüm hızı : Bir toplumda, bir yılda 0-4 yaş ölen ÇS / 0-4 yaş nüfus X Yaşa özel orantılı ölüm hızı : 0-4 yaş ölen ÇS /toplam ölümler X

29 3. Bebek ölüm hızları (BÖH) a. Toplam BÖH Bir toplumda, bir yılda canlı doğup, bir yaşını tamamlamadan ölen ÇS / CDS X 1000 b. Neonatal BÖH Paya ilk 28 günde ölenler yazılır I. Erken NBÖH günde ölenler II.Geç NBÖH günde ölenler c. Postneonatal BÖH Paya günde ölenler alınır. 29

30 4. Beş yaş altı çocuk ölüm oranı Bir toplumda, bir yılda ölen 0-4 yaş ÇS /CDS X Ölü doğum hızı 28. haftadan sonra olan ölü doğumlar /toplam doğum sayısı X

31 6. Perinatal Ölüm Hızı 1 yılda oluşan geç fetal ölümler + erken neonatal ölümler / 1 yıldaki canlı + ölü doğumlar X

32 Çocukluk çağı ölümlerinin büyük bir bölümü 5 yaş altında olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tüm ölümlerin %2-5 i az gelişmiş ülkelerde %40 ı beş yaş altındadır. Gelişmiş ülkelerde BÖH %o10 un altında olmasına karşılık, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde %o60 ın üzerindedir 32

33 Gelişmiş ülkelerde bebek ölümleri daha çok yenidoğan döneminde olmaktadır. Bu ülkelerde başlıca bebek ölüm nedenleri: metabolik bozukluklar kongenital malformasyonlar genetik hastalıklar DDA 33

34 Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde bebek ölümleri daha çok postneonatal dönemde olmaktadır. Bu ülkelerde başlıca bebek ölüm nedenleri: - Enfeksiyonlar (pnö, bronkopnö, ishaller, aşıyla önlenebilir hastalıklar) - Malnütrisyon - Doğum travmalarına bağlı nedenler 34

35 Perinatal dönem bebek ölüm nedenleri : 1. Kongenital malformasyonlar 2. Rh uygunsuzluğu 3. Doğum travmaları, kordon basısı, rüptür gibi nedenler 4. Gebelikte hipertansif hastalıklar 5. Antenatal hemorajiler 6. DDA 7. Plasental yetmezlik 8. Fetal enfeksiyon 35

36 36

37 Postneonatal dönem bebek ölüm nedenleri : 1. Enfeksiyonlar (pnömoni, aşıyla korunulabilen hastalıklar) 2. İshalli hastalıklar 3. Malnütrisyon 37

38 38

39 39 Mayıs 2011

40 40

41 Çocuk sağlığı göstergeleri Beslenme ölçütleri Antropometrik ölçümler Yaşa göre boy, yaşa göre ağırlık, boya göre ağırlık Biyokimyasal ölçümler Anne sütü alan bebek oranı Sık görülen hastalık sıklıkları (morbidite) Anemi, ishal, pnömoni, malnütrisyon Diş çürüğü, kazalar, görme bozuklukları... Sağlık kurumuna başvuran hastaların yaş grupları ve cinsiyete göre hastalık tanılarının dağılımı

42 Çocuk sağlığı göstergeleri Ölümlülük (mortalite) ölçütleri Çocuk ölümlerinin tüm ölümler içindeki payı Yaş, cinsiyet, nedene özel ölüm hızı v.b. Çocukluk çağı ölümlerinin büyük bir bölümü 5 yaş altında olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tüm ölümlerin %2-5 i az gelişmiş ülkelerde %40 ı beş yaş altındadır. Gelişmiş ülkelerde BÖH %o10 un altında olmasına karşılık, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde %o60 ın üzerindedir. Gelişmiş ülkelerde bebek ölümleri daha çok yenidoğan döneminde olmaktadır. Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde bebek ölümleri daha çok postneonatal dönemde olmaktadır.

43 Çocuk sağlığı göstergeleri Ayrıca bir toplumun kalkınmasıyla ilgili olan tüm olgular çocuk sağlığını etkiler. Su ve sanitasyon durumu, eğitim düzeyi, kadınların toplum içindeki yeri, kişi başına düşen GSMH, sağlık personelinin sayısı ve dağılımı, annelerin sağlık durumu,

44 Çocuk sağlığını etkileyen faktörler şu şekilde sınıflandırılabilir: Çocuğa ait Yaş, cins, sağlık durumu, anomali, istenmeyen bebek v.b. Sosyal ve kültürel çevre Anne özellikleri Ailenin sosyodemografik yapısı SE durumu Toplumun çocuğa verdiği değer Çocuğun ruhsal ve sosyal gelişimini etkileyen faktörlere ulaşımı (oyuncak, kitap ) Çocuk, aile ve toplumun kültürel etkinliklere ulaşma durumu Fizik çevre Biyolojik çevre

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 Bir toplumun kalkınmasıyla ilgili olan tüm olgular çocuk sağlığını etkiler. Su ve sanitasyon durumu, eğitim düzeyi, kadınların toplum içindeki yeri, kişi başına düşen GSMH, sağlık personelinin sayısı ve dağılımı, annelerin sağlık durumu, nüfus artış hızı v.b. pek çok gösterge çocuk sağlığını değerlendirmede kullanılabilirse de burada sadece doğrudan doğruya çocuk sağlığını ilgilendiren ölçütlerden söz edilecektir. 52

53 53

54 Ölümler SAĞLIK GÖSTERGELERİ DSÖ/UNICEF Doğumda beklenen yaşam süresi Sağlıklı yaşam beklentisi (HALE) yaş arası ölüm hızı (adult mortality rate) 5 yaş altı çocuk ölüm hızı (1000 canlı doğumda) Bebek ölüm hızı (1000 canlı doğumda) Yenidoğan bebek ölüm hızı (1000 canlı doğumda) Anne ölüm oranı (100 bin canlı doğumda) Nedene özel ölüm hızları (TB, HIV) Yaşa ve nedene göre standartlaştırılmış ölüm hızları Bulaşıcı olmayan hast., cvs hast., kanser, travmalar 54

55 Ölümler SAĞLIK GÖSTERGELERİ DSÖ/UNICEF Önemli nedenlerden kaybedilen yaşam yılları CVS has., bulaşıcı olmayan hast., travmalar 5 yaş altı çocuk ölüm nedenleri Neonatal nedenler, HIV/AIDS İshalli hastalıklar Kızamık Sıtma Pnömoni Travmalar Diğer 55

56 SAĞLIK GÖSTERGELERİ DSÖ/UNICEF Hastalıklar (morbidity) Erişkinlerde HIV prevalansı (15-49) TB prevalansı ( de) TB insidansı( de) Doğrulanmış polio vaka sayısı 56

57 SAĞLIK GÖSTERGELERİ DSÖ/UNICEF Sağlık servislerinin kapsayıcılığı Bağışıklama oranı DÖB SP ile olan doğum oranı Kontraseptif yöntem kullanma hızı İnsektisitli cibinlikle uyuyan 5 yaş altı çocuk oranı Anti retroviral tedavi oranı 57

58 SAĞLIK GÖSTERGELERİ DSÖ/UNICEF Sağlık servislerinin kapsayıcılığı DOTS ile TB tespit hızı DOTS ile TB tedavi hızı ASYE li 5 yaş altı çocuklardan bakım alanlar İshalli 5 yaş altı çocuklardan bakım alanlar Ateşli olup sıtma tedavisi alan 5 yaş altı çocuk oranı Vit A desteği alan 6-59 aylık çocuk oranı Sezaryen ile doğumlar 58

59 Risk Faktörleri SAĞLIK GÖSTERGELERİ DSÖ/UNICEF 5 yaş altı çocuklarda yaşa göre gelişme geriliği (stunted) Yaşa göre düşük kilolu 5 yaş altı çocuk oranı Yaşa göre şişman olan 5 yaş altı çocuk oranı DDA lı yenidoğan oranı 15 yaş üzeri obezite sıklığı Temiz su kaynaklarına ulaşım Gelişmiş sanitasyona ulaşım Katı yakıt kullanan nüfus Tütün kullanma prevalansı (adölesan, erişkin) Kondom kullanan adölesan 59

60 Sağlık sistemleri SAĞLIK GÖSTERGELERİ DSÖ/UNICEF Hekim sayısı (1000 kişiye düşen) Hemşire sayısı Ebe sayısı Diş hekimi sayısı Eczacı ÇST Toplum sağlığı çalışanı Lab teknisyeni Diğer Sağlık yöneticisi ve destekcisi 60

61 SAĞLIK GÖSTERGELERİ Sağlık sistemleri DSÖ/UNICEF Ulusal gelirden sağlığa ayrılan pay Bütçeden sağlığa ayrılan pay Sağlığa harcanan dış kaynak yüzdesi Sağlık harcamaları içinde sosyal güvenliğin payı Özel sağlık harcamaları. Ölüm kayıtları Hastane yatağı ( kişiye düşen) 61

62 SAĞLIK GÖSTERGELERİ DSÖ/UNICEF Sağlıkta eşitsizlikler 5 yaş altı ölüm hızı Kır/kent, gelir grubu, eğitim düzeyi 5 yaş altı stunted çocuk oranı Kır/kent, gelir grubu 62

63 Çocuk sağılığı etkileyen faktörler: Çocuğa ait Yaş, cins, sağlık durumu, anomali, istenmeyen bebek v.b. Sosyal ve kültürel çevre Anne özellikleri Ailenin sosyodemografik yapısı SE durumu Toplumun çocuğa verdiği değer Çocuğun ruhsal ve sosyal gelişimini etkileyen faktörlere ulaşımı (oyuncak, kitap ) Çocuk, aile ve toplumun kültürel etkinliklere ulaşma durumu Fizik çevre Biyolojik çevre 63

64 Çocuk sağılığı etkileyen faktörler: Fizik, sosyal ve biyolojik etkenlerin etkilerini ayırmak zordur. Nüfus artışı yoksulluk ve çevrenin etkileşimi Ülkenin ÇS politikaları, ÇS hizmetleri Güç koşullarada yaşayan çocuklarda etkiler daha fazla 64

65 Çocuk sağlığında koruma Sağlığın geliştirilmesi Birincil korunma Anne sağlığını koruma, geliştirme Anne sütü Aşı Çevrenin olumlu hale getirilmesi İkincil korunma Üçüncül korunma 65

66 Çocuk sağlığında koruma İkincil korunma Erken tanı, tarama Üçüncül korunma Tıbbi ve sosyal rehabilitasyon 66

67 67