EVOTEKS EV VE OTEL TEKSTİLİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVOTEKS EV VE OTEL TEKSTİLİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"

Transkript

1 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. ÖZEL AMAÇLI MAKİNE EKİPMAN DEĞERLEME RAPORU 0124/ MADDİ DURAN VARLIKLAR (MAKİNE, TESİS TAŞIT LEASINGLİ MAKİNE) DEĞERLEME RAPORU EVOTEKS EV VE OTEL TEKSTİLİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1

2 A. GENEL BİLGİL ER TALEP EDEN EVOTEKS EV VE OTEL TEKSTİLİ SA N. VE TİC. A.Ş TALEP REF. NO/TARİH FİRMAADI/UNVANI EVOTEKS EV VE OTEL TEKSTİLİ SA N. VE TİC. A.Ş ADRES TEL/FAKS/e-POSTA BEYSAN SANAYİ SİTESİ FUAR CAD. NO:10 HARA MİDERE İSTANBUL / EKSPERTİZ TARİHİve YERİ RAPOR NOve TARİHİ 0124 / FAALİYET KONUSU DEĞERLEMEKONUSU HARA MİDERE / İSTANBUL DOKUMA VE ÖRME KUMAŞTAN MA MUL EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ AŞAĞIDA TAPU BİLGİLERİ VE AÇIK ADRESİ VERİLMİŞ OLAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ MAKİNELERİN, TAŞITLARIN VE DEMİRBAŞLARIN RAYİÇ DEĞERİNİN (TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER) TESPİTİ Raporu Hazırlayan F.Sercan CENGİZ (Mak. Yük. Müh.) Onaylayan Uzmanların Adı, Soyadı Baki BUDAKOĞLU Lisans No:

3 MAKİNE TESİS DEĞERLEM E RAPORU: B. İÇERİK: tarihli talebiniz ile yukarıda yazılı adreste kurulu olan tesiste yer alan, maddi duran varlıklar ın (makine ekipman, taşıt araçlar ı ve demirbaşlar ın) ekspertiz çalış ması günü gerçekleştirilmiş, değerlemeye konu maddi duran varlıklar, bulunduğu yerde ve hali haz ır kullanıcıs ı tarafından kullanımına devam edeceği kabulü ile hesap edilen TMS-16 standardı kapsamındaki gerçeğe uygun değerlerine yönelik olarak düzenlenmiş olan raporumuz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. TESPİT EDİL EN DEĞERL ER: İCMAL TABLO MAKİNE TESİSAT TOPLAMI RAKAMLA MAKİNE TESİSAT TOPLAMI YAZIYLA TAŞIT ARAÇLARI VE İŞ MAKİNELERİ TOPLAMI RAKAMLA TAŞIT ARAÇLARI VE İŞ MAKİNELERİ TOPLAMI RAKAMLA LEASINGLI MAKİNE EKİPMAN GENEL TOPLAMI RAKAMLA LEASINGLI MAKİNE EKİPMAN GENEL TOPLAMI YAZIYLA GENEL TOPLAMI RAKAMLA GENEL TOPLAMI YAZIYLA TL Üç Milyon Altı Yüz Seksen Birbin YediYüz TL TL İki Yüz YirmiSekiz Bin Üç Yüz TL TL Bir Milyon Dört Yüz Doksan Bin TL TL Beş Milyon Dört Yüz Bin TL C. FAALİYET KONUSU: Evoteks Ev ve Otel Tekstili San. Ve Tic. A.Ş firmas ı; dokuma ve örme kumaştan mamul ev tekstil ürünleri üretimi konusunda faaliyet göster mektedir. ~ m² kapalı alanda, idari personel dahil ~140 kişilik kadrosu ile çalışmalar ına devam etmektedir. Standart üretim aşağıda belirtilen ürünleri içermektedir: Alez, yorgan, havlu, perde, yatak örtüsü, pike, nevresim takımı, yastık, uyku seti, yastık kılıfı, çarşaf, masa örtüsü, kırlent, baza örtüsü, su geçirmez alez, banyo perdesi, yatak kılıfı, sandalye kılıfı, mas a eteği, ör me kumaş çeşitleri ve konfeksiyon ürünleridir. 3

4 D. KONUM VE ÇEV RE ÖZELLİKLERİ: Ekspertize konu işletmenin bulunduğu sanayi sitesinde değişik sektörlerden, üretim, imalat ve depolama nitelikli fabrika, depo ve idari mer kez amaçlı kullanılmaktadır. Mer kezi bir konumda, Haramidere Kavşağı olarak bilinen D100 Karayolu Tem Otoyolu kavşağına yakın mesafede yer almaktadır. Bölge genellikle üretim ve ticari amaçlı bir yapılaşma ve etrafı bodrum + zemin normal katlı binalar ve ticari inşaatlar mevuttur. Bölge, sanayi bölgesi olarak planlanmış, olmakla birlikte D100 karayolu üzerinde Ticari ve fabrika satış mağazalar ı gibi yapılaş maların bulunduğu bir konumdadır. E. SEKTÖREL BİLGİ 2000 yılından 2008 y ılına kadar ev tekstili ihracatının gelişimi ve tekstil ve konfeksiyon ihracatında ki payı incelendiğinde, 2000 yılından 2004 yılının sonuna kadar ev tekstil ihracatının payının %12,1 ile %12,7 arasında değişen oranlarda seyrettiği, 2005 yılından 2008 y ılına kadar olan süreçte (son dört yıl) bu payın düşüş içerisinde giderek 2008 de %9,4e kadar gerilediği görülmektedir. 4

5 5 0124/

6 6 0124/

7 F. ÜRETİM ÖZ ELLİKL ERİ, KAPASİT E ve HAMMADDE: Hammadde kaynaklar ı; polyester, pamuk vb. iplikler, dokuma kumaş, sünger, elyaf, kapitone kumaş, ambalaj malzemeleri vb. Kapasite-1; tarih ve nolu kapasite raporuna istinaden senelik adet uyku seti, adet nevresim seti, adet yastık kılıfı, adet çarşaf, adet yorgan(kapitone), adet Kır lent dokuma, adet peçete dokuma, adet masa örtüsü dokuma, adet koltuk ve kanepe kılıfı takımı, adet pike dokuma, adet pike ör me, adet yastık dokuma, adet perde takımı dokuma, adet yatak örtüsü, adet sünger minder, adet sünger ve pamuk yatak, adet polar battaniye, adet yatak koruyucu, adet baza eteği, adet yatak kılıfı olarak belirtilmiştir. Kapasite-2; tarih ve nolu kapasite raporuna istinaden kg yuvarlak ör me kumaş, elastiki yuvarlak ör me kumaş olarak belirtilmiştir. Depolama kapasitesi; Bina içerisinde paletler üzerinde yapılmaktadır. Çevre kirliliği ve uygulanan çevre standartları; bilgi alınamamıştır. G. KALİT E SERTİFİKA V E BELGEL ERİ: BS EN ISO 9001:2008 Ev ve hotel tekstili ve örgü kumaş ürünleri üretimi (belge geçerlilik süresi: ) 7

8 H. DEĞERL EM E: 0124/ Değerleme çalış masında ve değerleme raporunun haz ırlamas ında kullanılan; kabuller, kısıtlamalar ve varsayımlar, genel koşullar ve çalışmaya özel koşullar başlığı altında belirtilmiştir. Değerleme çalış masında ve değerleme raporunun haz ırlamas ında kullanılan; kabuller, kısıtlamalar ve varsayımlar, genel koşullar ve çalışmaya özel koşullar başlığı altında belirtilmiştir. Bu değerleme raporu, Türkiye Muhasebe Standartlar ı (TMS) 16 nolu Maddi Duran Varlıklar Standardı esasları dahilinde, gerçeğe uygun değer tespiti amacıyla hazırlanmıştır. Farklı bir amaç için kullanılamaz. Gerçeğe uygun değerin tanımı ve TMS16 standardının içeriği ile ilgili özet bilgi, ilgili tebliğden alınmak suretiyle aşağıda verilmiştir. a. Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar Amaç 1. Bu Standardın amac ı, finansal tablo kullanıc ılar ının işletmenin maddi duran varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri belirleyebilmelerini sağlayan maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir. Maddi duran varlıklar ın muhasebeleştirilmesindeki temel konular; varlıkların muhasebeleştirilmesi, defter değerlerinin belirlenmesi ve bunlarla ilgili olarak finansal tablolara yans ıtılmas ı gereken amortis man tutarlar ı ile değer düşüklüğü zararlarıdır. Kapsam 2. Bir başka standart farklı muhasebe işlemlerini gerektir mediği veya izin vermediği sürece, maddi duran varlıklar ın muhasebeleştirilmesinde bu Standart hükümleri uygulanır. 3. Bu Standart aşağıda belirtilen varlıklar ın muhasebeleştirilmesinde uygulanmaz: (a) TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmış olan maddi duran varlıklar; (b) Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar (bkz. TMS 41 Tarımsal Faaliyetler); (c) Madenlere ilişkin arama, hazırlık, ç ıkar ma ve değerlendirme harcamalar ının/varlıklar ının muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi (bkz: TFRS 6 Maden Kaynaklar ının Araştırılmas ı ve Değerlendirilmesi Standardı); veya (d) Petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan doğal kaynaklar gibi madenler üzerindeki haklar ve madeni kaynaklar; Ancak, bu Standart (b) - (d) arasında tanımlanan varlıkların geliştirilmesi ya da korunmasında kullanılan maddi duran varlıklar için uygulanır. 4. Diğer Standartlar, bir maddi duran varlık kaleminin bu Standartta yazılandan farklı bir yöntem ile muhasebeleştirilmesini gerektirebilir. Örneğin, TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı bir işletmenin kiralanan maddi duran varlık kalemler inin muhasebeleştir ilmesinin, risk ve kazanımlar ın transferi kapsamında değer lendirilmesini gerektir ir. Ancak bu durumlarda, bu varlıklara ilişkin, amortisman dahil, uygulanacak diğer muhasebe işlemleri bu Standart ile düzenlenmiştir. 5. Bir işletme, inşa edilmekte veya geliştirilmekte olan ve gelecekte yatır ım amaçlı gayr ımenkul olarak kullanılacak olmakla beraber, TMS 40 Yatır ım A maçlı Gayrımenkuller Standardında belirtilen yatırım amaçlı gayrımenkul tanımının koşullar ını sağlamayan gayrimenkuller için bu Standart hükümlerini uygular. İnşaat veya geliştir me tamamlandığında gayrimenkul, yatır ım amaçlı gayrımenkul olur ve işletmenin TMS 40 hükümlerini uygulamas ı gerekir. Yatır ım amaçlı gayrımenkul olarak gelecekte de kullanılmak amac ıyla tekrar geliştirilen yatır ım amaçlı gayrımenkuller TMS 40 a tabidir. TMS 40 a uygun olarak yatır ım amaçlı gayrımenkul için Maliyet Modeli kullanan bir işletme, bu Standartta yer alan Maliyet Modelini uygulamak zorundadır. 8

9 Tanım lar Bu Standartta geçen terimlerin anlamlar ı aşağıdaki gibidir: Defter değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarıdır. Maliyet: Bir varlığın elde edilmesinde veya inşaatında ödenen nakit veya nakit benzerlerini veya verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli durumlarda, (diğer TFRS lerin özel hükümleri uyarınca) ilk muhasebeleştir me sıras ında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder. (örnek TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler) Amortismana tabi tutar: Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutar ı ifade eder. Amortisman: Bir varlığın amortis mana tabi tutar ının, yararlı ömür süresince sistematik olarak dağıtılmas ını ifade eder. İşletmeye özgü değer : Bir işletmenin bir varlığın devamlı kullanımından ve yararlı ömrünün sonunda elden çıkar ıldığında elde edilmesi beklenen veya bir yükümlülüğün karşılanmas ında oluşmas ı beklenen nakit akışlar ının bugünkü değerini ifade eder Gerçeğe uygun değer: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar aras ında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Değer düşüklüğü zararı : Bir varlığın defter değerinin geri kazanabilir tutar ını aşan kıs mını ifade eder. Maddi duran varlıklar: (a) Mal veya hiz met üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan; ve (b) Bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, fiziki kalemlerdir. Geri kazanılabilir tutar: Bir varlığın net satış fiyatı ve kullanım değerinden büyük olanıdır. Bir varlığın kalıntı değeri: Bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki durum ve yaşına ulaştığında elden ç ıkar ılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkar manın tahmini maliyetler i düşülerek ulaş ılan tahmini tutardır. Yararlı öm ür: (a) Bir varlığın işletme tarafından kullanılabilmesi beklenen süreyi; veya (b) İşletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim say ısı veya benzeri üretim birimini ifade eder. 9

10 b. Genel Koşullar Raporda belirtilen kanaat ve değerin yürürlük tarihi ilk sayfada belirtilmiştir. Değerleme uzmanı bu değere etki edecek ve bu tarihten sonra oluşacak ekonomik ve/veya fiziki değişikliklerden dolayı sorumlu değildir. Bu rapordaki hiçbir yorum, raporun devamında tartışılsa dahi, hukuki konuları, özel araştırma ve uzmanlık gerektiren konuları ve değerleme çalışanının bilgisinin ötesinde olacak konuları açıklamak niyetiyle yapılmamıştır. Mülk ve varlık sahiplerinin sorumluluk sahibi akılcı ve en verimli ve en etkin şekilde hareket edecekleri (sorumlu mülk sahipliği ve yetenekli mülk yönetimi) varsayılmıştır. Sağlanan yasal tanım veya yasal tapu mülkiyetine ilişkin konular için hiçbir sorumluluk alınmaz. Aksi beyan edilmedikçe mülkiyet hakkında şüphe bulunmadığı ve mülkiyet hakkının pazarlanabilir olduğu kabul edilmiştir. Başkaları tarafından sağlanan bilgilerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır, fakat bunların doğruluğu için garanti verilmez. Tüm mühendislik etütlerinin doğru olduğu varsayılmıştır. Değerleme uzmanı bu değerleme nedeniyle danışmanlık yapmak, konuyla ilgili ifade vermek veya mahkemede bulunmak zorunda değildir. Sözleşmede önceden belirtilmiş durumlar hariçtir. Müşteriden edinilen bilgi ve belgelerin usulüne uygun, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Rapora dahil edilen geleceğe yönelik tahmin ve projeksiyonlar veya işletme tahminleri, güncel piyasa şartları, beklenen kısa vadeli arz-talep faktörleri, devamlı ve istikrarlı bir ekonomiye dayalıdır. Dolayısıyla bu şartlar, gelecekteki ekonomik göstergelere göre değişkenlik gösterebilir. Değerlemeci varlık üzerinde veya yakınında bulunan-bulunmayan-bulunabilecek tehlikeli veya sağlığa zararlı maddeleri tespit etme yeterliliğine sahip değildir. Değer tahmini yapılırken değerin düşmesine neden olacak böyle maddelerin var olmadığı öngörülür. Bu konu ile hiçbir sorumluluk kabul edilemez, müşteri istiyorsa bu konuyu incelemek için konu hakkında yetkili ve yeterli bir uzman çalıştırabilir. Değerleme çalışması, değerleme konusu varlıklarda herhangi bir takyidat, hukuki sorun (rehin, haciz, hibe, satış şerhi vb.), vergi vb. mali yükümlülükler ile alacak ve teminat hakları olmadığı; bu tür bir sorun varsa dahi bu sorunların çözüleceği varsayımı ile yapılmıştır. Bu nedenle değerleme hesap analizi aşamasında bu tip hukuki problemler göz ardı edilerek değer tespiti yapılmıştır. Değerlemeye konu makine, ekipman ve tesisin, çevre etkileri değerlendirme kriterleri ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetine devam ettiği, bu konuda her hangi hukuksal bir sorunu bulunmadığı ve ileride karşılaşılması durumunda gerekli yasal tedbirlerin alınacağı kabul edilmiştir. Rapora dahil edilen hava fotoları, krokiler, bazı tablolar ve resimler görselliği arttırmak için kullanılmıştır. Bu tür bilgilerin başka amaçlarla kullanılmaması gerekmektedir. Döviz kurları sabit ve enflasyon etkisinde olduğu kabul edilmiştir. Bu raporu almak veya elde bulundurmak, raporun tamamen ya da kısmen yayınlama ve/veya çoğaltma hakkını doğurmaz. Bu raporun herhangi bir amaçla referans gösterilmesi, amacı dışında kullanılması, çoğaltılması ve/veya yayınlanması için Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş. nin yazılı onayı gerekmektedir. 10

11 c. Çalışm aya ve Rapora Özel Koşullar Değerlemeye konu makine ve ekipmanlar, bulundukları yerde üretime devam eder durumda ve bir işlem ünitesi dahilindeki diğer varlıklarla üretimin ayrılmaz parçası kabulü ile değerlendirilmiş olup, değerleme, tesisin faal durumu için yapılmış, tesiste yer alan makine ve cihazların montajlı ve çalışır durumdaki rayiç değerleri dikkate alınmıştır. Makinelerin bağımsız satılabilirlik, taşınarak başkaca bir alanda monte edilmesi ve/veya tesisin kapalı olması şartları irdelenmemiştir. Değerlemede, yapılan piyasa araştırmalarına istinaden elde edilen veriler, sektör özellikleri ve makinelerin mevcut durumları dikkate alınmış ayrıca maliyet yöntemi ile de karşılaştırma yapılmıştır. Değerlemeye konu makine/iş makinesi ve ekipmanların teşvik mevzuatı ve diğer ilgili kanunlar ve tebliğleri açısından değerlendirilmesi rapor kapsamı dışındadır. Bazı makine ve ekipmanların fiili olarak üzerinde etiket görülememiş olması sebebiyle imal tarihleri raporumuzda belirtilememiş, bu makinelerin fiziki görünüşlerine ve incelemelerimize istinaden yıpranma miktarı takdir edilmiştir. Değerlemeye konu makine, ekipman ve araçlar, ekspertiz çalışması esnasında incelenmiş, çalışabilir durumda olanlar faal olarak tespit edilmiştir. Fiziki dış görünüşü itibariyle tespit edilen eksiklikler varsa raporumuzda belirtilmiştir. Makine-ekipman ve taşıtların, öğrenilebilen sorunları dışında, çalışmasına engel teşkil edecek elektrik-elektronik, mekanik sorunu bulunmadığı kabul edilmiştir. Finansal kiralama ile satın alınan ve henüz devir işlemleri tamamlanmamış olan makine ve ekipmanlar, ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir. Değerlemeye konu ve aşağıda yer alan makine v ekipmanların tamamının satın alma faturası, ithal olanlar için gümrük beyannameleri tarafımızdan görülmüştür. Ekspertiz çalışmalarımız esnasında görülemeyen taşıt araçları aşağıda belirtilmiş ve değerlemede orta derecede bakımlı kabul edilmiştir. Değerlemede KDV dahil edilmemiştir. Değer hesabında, ödemelerin nakit veya eşdeğeri koşullarda gerçekleşeceği esas alınmıştır. Raporumuzda kullanılan döviz kurları; 1 USD: 1,76 TL 1 EUR: 2,33 TL olarak dikkate alınmıştır. 11

12 a) Makine - Ekipm an Değerleme: AD MAKİNE CİNSİ MARKASI MAKİNE TİPİ/MODELİ İMAL YILI SERİ NO ÖZELLİK RAYİÇ DEĞER (TL) 1 Yuvarlak Örme Makinesi MAYER&CIE OVJA 1.6 EM Pus, 20 Fein, 60 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MAYER&CIE OVJA 1.6 EM Pus, 20 Fein, 60 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MAYER&CIE OVJA 1.6 EM Pus, 20 Fein, 60 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BSB Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BSB Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BSB Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BSB Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BSB Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BSB Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BS Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BS Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BS Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BSB Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BSB Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-SECPLT Pus, 20 Fein, 48 sistem TL 1 Aktarma makinesi MİLHAN 5 kafa TL 1 Kalite kontrol ve kesme makinesi CANKUR MAKİNA ,70m çalışma eninde, tartım üniteli 1 Kalite kontrol makinesi CANKUR MAKİNA ,80m çalışma eninde, tartım üniteli 1 Kalite kontrol makinesi CANKUR MAKİNA(CENTONE) 1 Kalite kontrol makinesi CANKUR MAKİNA(CENTONE) 2,60m çalışma eninde, tartım üniteli 3,20m çalışma eninde, tartım üniteli TL TL TL TL 1 Kartela kesim makinesi GÜVEN ÇELİK KTL TL 12

13 / Kumaş serim makinesi SERKON ,10m eninde, 15,00 X 3,00m ebatlarında masası TL 3 Kesim motoru 10" TL 1 Kapitone kesim makinesi ÖZGÜR MAKİNA TL 5 Perçin çakma makinesi ATEŞ MAKİNA KP TL 1 Elyaf açma ve serim bandı Çift tamburlu, iki girişli, 1,50m tambur uzunluğu, 0,40m tambur çapı TL 1 Kapitone makinesi GRIBETZ PARAGON P 100 iğne, size TL 1 Elyaf açma makinesi Çift tamburlu, 1,50m tambur uzunluğu, 0,40m tambur TL 1 Transfer baskı presi MALKAN MT TL 1 Reçme DURKOPP ADLER 767-AE TL 1 Reçme DURKOPP ADLER 767-AE TL 1 Reçme DURKOPP ADLER 767-AE TL 1 Reçme DURKOPP ADLER 767-AE TL 1 Reçme makinesi KANSAI SPECIAL DVX 1702PMD TL 2 Kemer makinesi KANSAI SPECIAL DFB 1404PMD TL 1 Biye makinesi JUKI DSCFH TL 1 Dikiş Makinesi NEWLONG NP-7A 2008 PA TL 1 Dikiş Makinesi DAIMOKU AK7H 500 TL 9 Düz dikiş makinesi BROTHER DB2-B736-3TR TL 1 Düz dikiş makinesi BROTHER SL TL 5 Düz dikiş makinesi BROTHER SL-7200A-403 Elektronik TL 4 Düz dikiş makinesi BROTHER SL Mekanik TL 1 Düz dikiş makinesi BROTHER SL-736-3TR Mekanik 500 TL 1 Düz dikiş makinesi TYPICAL GC 6170 D2 500 TL 9 Overlok Dikiş makinesi BROTHER MA4-B551 5 iplik TL 1 Overlok Dikiş makinesi BROTHER MA4-N34 4 iplik 800 TL

14 1 Overlok Dikiş makinesi BROTHER 5 iplik 800 TL 1 Overlok Dikiş makinesi KINGTEX A32-M14 SH TL 2 Overlok Dikiş makinesi JUKI MOJ3916-FH6-700 Lastik besleme aparatlı TL 1 Overlok Dikiş makinesi JUKI MOJ3916-FH TL 1 Overlok Dikiş makinesi GEMSY GEM747F 500 TL 1 Piko dikiş makinesi PFAFF TL 1 Perçin çakma makinesi PRESMAK 500 TL 1 Perçin çakma makinesi MİKRON 500 TL 1 Punteriz JUKI LK-1930HA TL 2 Geniş paskala ütü El ütüleri ile birlikte 300 TL 1 Rivet makinesi 350 TL 1 Pres RESTA H ,00m x 1,10m TL 1 Masaüstü daire testere 200 TL 1 Taşlama motoru 50 TL 1 Regülatör SERVOMATİK 45 kva TL 1 Işı k kabini GRETAGMACBETH THE JUDGE II 2,70 x 1,80 x 1, TL 1 Kesintisiz güç kaynağı GERMAN 160 kva TL 1 Akülü forklift OM PIMESPO XE F Dizel jeneratör; 350 kva, otomatik kabinli tip 2205 çalışma saatinde, 1,5 ton kaldırma kapasiteli HAMAMCIOĞLU DCNM Enerji transfer panosu, enerji hatları ve ekipmanları ile birlikte TL TL 1 Forklift DALIAN TL MAKİNE EKİPMAN GENEL T OPLAMI TL 14

15 b) Taşıt Araçları; SIRA NO PLAK A NO AR AÇ CİNSİ ÜRETİCİNİN MARKASI AR AÇ TİPİ RENGİ MODEL YILI ŞASE SERİ NO MOTOR SERİ NO AR AÇ KM BİLGİSİ RAYİÇ DEĞER 1 34 YM 8372 Otomobil VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI HIGILINE TIPR METAL REFLEKS GÜMÜŞ 2005 WVWZZZ3CZ5P BLR km TL 2 34 YM 8133 Otomobil VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI HIGILINE TIPR SEDEFLİ MOCCA- ANTRASIT 2005 WVWZZZ3CZ5P BLR km TL 3 34 AH 9189 Kapalı Kasa Kamy onet FIAT DOBLO COMBI ACTIVE AC BEYAZ 2006 NM A km TL 4 34EY 9225 Kamy onet FIAT YENİ DOBLO COMBI 1.3 M.JET BEYAZ 2007 NM A km TL 5 34 AH 6205 Kapalı Kasa Kamy onet FIAT DOBLO CARGO 1.3 TJD ACTUAL FP TURUNCU 2005 NM A km TL 6 34 AH 9338 Kapalı Kasa Kamy onet FIAT DUCATO 15 VAN 2.0 JTD BEYAZ 2000 ZFA DYPU km TL 7 34 DT EY FT 7878 Kapalı Kasa Kamy onet Kapalı Kasa Kamy onet Kapalı Kasa Kamy onet FIAT FIAT FORD DUCATO 2.3 JTD ACTIVE 15 VAN 10M³ YENİ DUCATO VAN L2H2 11,5 M³ 2.2 M.JET V348 VAN 350E 200PS TDCI AC STANDART LCV 72 Kamy onet FIAT YENİ PALIO VAN 1.3 M.JET ACTIVE BEYAZ 2006 ZFA BEYAZ 2008 ZFA BUZ BEYAZI 2008 NMOXXXTTF X8 C22629 BEYAZ 2007 NM F1AE0481C km TL F1AE0481D km TL 8C km TL 188A km TL TAŞIT ARAÇLARI GENEL T OPLAMI TL 15

16 c) Leasingli Makine - Ekipm an Değerleme: AD MAKİNE CİNSİ MARKASI MAKİNE TİPİ/MODELİ İMAL YILI SERİ NO ÖZELLİK RAYİÇ DEĞER (TL) 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC7BSC Pus, 20 Fein, 84 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC7BSC Pus, 20 Fein, 84 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BSB Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BSB Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BSB Pus, 20 Fein, 72 sistem TL 1 Yuvarlak Örme Makinesi MONARCH V-LEC6BSB Pus, 20 Fein, 72 sistem TL LEASINGLI MAKİNE EKİPMAN GENEL TOPLAMI TL 16

17 İ. SONUÇ: Değerlemeye konu makine ve ekipmanlar, yukar ıda değerleme bölümünde aç ıklanan genel ve özel şartlar dahilinde, bakımlı ve bulunduğu yerde üretime devam eder durumda değerlendirilmiştir. Değerlemeye konu maddi duran varlıklar, bulunduğu yerde ve hali hazır kullanıcıs ı tarafından kullanımına devam edeceği kabulü ile hesap edilen TMS-16 standardı kapsamındaki gerçeğe uygun değerlerine yönelik olarak düzenlenmiş olan raporumuz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Değerlemede, piyasa koşullar ı, mevcut ekonomik konjonktür, sektörel özellikler, değerlemeye konu makinelerin fiziki durumlar ı ve performansları, firmanın profesyonel bakım uygulamaları, sürekli geliştir me ve iyileştir me çalış malar ı da dikkate alınmış ve KDV hariç olmak üzere, aşağıdaki toplam değerler takdir edilmiştir. İş bu rapor tarihi itibariyle muteberdir. İCMAL TABLO MAKİNE TESİSAT TOPLAMI RAKAMLA MAKİNE TESİSAT TOPLAMI YAZIYLA TAŞIT ARAÇLARI VEİŞMAKİNELERİ TOPLAMI RAKAMLA TAŞIT ARAÇLARI VEİŞMAKİNELERİ TOPLAMI RAKAMLA LEASINGLI MAKİNE EKİPMANGENEL TOPLAMI RAKAMLA LEASINGLI MAKİNE EKİPMANGENEL TOPLAMI YAZIYLA GENEL TOPLAMI RAKAMLA GENEL TOPLAMI YAZIYLA TL Üç Milyon Altı Yüz Seksen Birbin YediYüz TL TL İki Yüz YirmiSekiz Bin Üç Yüz TL TL Bir Milyon Dört Yüz Doksan Bin TL TL Beş Milyon Dört Yüz Bin TL Bilgi ve görüşlerinize arz ederiz. Saygılarımız la, J. EKL ER: Kapasite Raporu fotokopisi_1 (Geçerlilik süresi ) Kapasite Raporu fotokopisi_2 (Geçerlilik süresi ) Kalite Belgeleri Araç ruhsat fotokopileri Fatura fotokopileri ve gümrük giriş beyannameleri Leasing sözleşme fotokopileri 17

18 FOT OĞRAFLAR 18

19 0124/

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 15

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 15 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 15 Amaç konulmasıdır. almaktadır. Madde 1- Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 04 BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fabrika Değerleme Çalışması 20.08.204 Balıkesir Asfaltı 8 km. Bandırma / BALIKESİR Takdim:

Detaylı

Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 002 Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Besi Çiftliği ve Tarlalar 08.03.2013 Beyköy Mahallesi, Necati Kurmel Sokak No: 15 / A, Solaklı Beldesi,

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Saray Halı İşletme Tesisleri 08.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 001.

SARAY HALI A.Ş. Saray Halı İşletme Tesisleri 08.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 001. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 00 SARAY HALI A.Ş. Saray Halı İşletme Tesisleri 08.03.203 Develi, KAYSERİ Takdim: Saray Halı A.Ş. Vedat Günyol Cad. No:3 34750 Atatürk Mah.

Detaylı

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 001 SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Mağaza ve Arsa / Adana 05.03.2013 Sarıhamzalı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Hipodrom Civarı Saray

Detaylı

UMS 16 maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılmalıdır. Ancak, bu standardın uygulanmadığı bazı istisnalar söz konusudur:

UMS 16 maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılmalıdır. Ancak, bu standardın uygulanmadığı bazı istisnalar söz konusudur: UMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 16 NIN AMACI NEDİR? Bu standardın amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri belirleyebilmelerini

Detaylı

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. AMACI

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. AMACI TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. AMACI Bu Standardın amacı, maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir. Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesindeki temel konular; varlıkların

Detaylı

SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.

SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 00 SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. 2 Adet Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Kesimhane, Süt İşleme Tesisi, Tarlalar, Makine ve Teçhizat Kayseri 0.03.203

Detaylı

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 004 SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. DEPOLU ASMA KATLI DÜKKÂN KAYSERİ 05.03.2013 Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi Saray Gönen

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 059 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALİAĞA İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU 25.12.2014 Kazımdirik Mahallesi, İstiklal Caddesi No:70

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 060 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KÜTAHYA İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU 25.12.2014 Alipaşa Mah. Cumhuriyet Caddesi., No: 49 Merkez,

Detaylı

AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU

AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2011R168 Rapor Tarihi: 31.12.2011 Raporu Talep Eden: AKMERKEZ GYO A.Ş. NİSPETİYE CD.ULUS E3 BLOK KAT:1 34337 ETİLER / BEŞİKTAŞ

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL EKSPERTİZ TARİHİ: 02.09.2010 RAPOR TARİHİ: 06.09.2010 RAPOR NO: 2010/0027 ADRES: TUGAY YOLU CAD. NO:12 CEVİZLİ-MALTEPE/İSTANBUL Takdim: Büyükdere

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 Titreyengöl Mevkii Saray Arinna Hotel, Manavgat/ ANTALYA

Detaylı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Rapor Tarihi: 20.12.2012 İş GYO A.Ş. İstanbul Beylikdüzü Real Market Değerleme Raporu Rapor No : Öİ 264

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Rapor Tarihi: 20.12.2012 İş GYO A.Ş. İstanbul Beylikdüzü Real Market Değerleme Raporu Rapor No : Öİ 264 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İSTANBUL, ESENYURT, YAKUPLU 21 ADA, 102,103 ve 109 NOLU PARSELLER ÜZERİNDE YER ALAN REAL MARKET Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU ORDU / MERKEZ

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU ORDU / MERKEZ REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU ORDU / MERKEZ ARALIK, 2012 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2.

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. 3 Adet Ofis ve 2 Adet Dükkân Değerlemesi, Orion Park, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013

SARAY HALI A.Ş. 3 Adet Ofis ve 2 Adet Dükkân Değerlemesi, Orion Park, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 003 SARAY HALI A.Ş. 3 Adet Ofis ve 2 Adet Dükkân Değerlemesi, Orion Park, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013 Merkez Mah. Doğan Araslı Cad.,

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 018 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İnşaa Halinde Nuvo Dragos Evleri Proje Değerlemesi Maltepe, İstanbul 31.12.2012 Takdim:

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET DEPOLAMA TESİSİ, 2 ADET TARLA VE 1 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU KOCAELİ / KARTEPE

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET DEPOLAMA TESİSİ, 2 ADET TARLA VE 1 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU KOCAELİ / KARTEPE REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET DEPOLAMA TESİSİ, 2 ADET TARLA VE 1 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU KOCAELİ / KARTEPE ARALIK, 2014 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA ARALIK 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2.

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0082 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Adet Büro Değerleme Raporu, Beşiktaş 07.01.2015 Levent Mah. Cömert Sok. No:1 Yapı Kredi

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.03.2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.03.2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.03.2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları İÇİNDEKİLER Sayfa No. ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) 1 ARA DÖNEM KAPSAMLI

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE I MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART

Detaylı

30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0062 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 Adet Arsa Değerleme Raporu, Ümraniye/İstanbul 25.12.2014 Küçükbakkalköy Mah. 3328 Ada

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 083 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İnşaa Halinde Nuvo Dragos Evleri 765 Adet Bağımsız Bölüm Değerlemesi Maltepe, İstanbul

Detaylı