kurumsal bir kimliğe doğru yöneliyor, Atatürkçü çizgide pekiştirdiği demokratik ve laik kazanımlarıyla olgunlaşıyor. Üniversitemizin bina alt yapısı,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kurumsal bir kimliğe doğru yöneliyor, Atatürkçü çizgide pekiştirdiği demokratik ve laik kazanımlarıyla olgunlaşıyor. Üniversitemizin bina alt yapısı,"

Transkript

1 kurumsal bir kimliğe doğru yöneliyor, Atatürkçü çizgide pekiştirdiği demokratik ve laik kazanımlarıyla olgunlaşıyor. Üniversitemizin bina alt yapısı, yeni ve modern projelerle gereksinimleri karşılanacak düzeye getiriliyor. Halen kullanılan bina envanterimizdeki eksiklikler gideriliyor. Öğrencilerimizin ve personelimizin yaşam alanları iyileştiriliyor. Celal Bayar Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi nin bina, tesis ve alt yapı sorunu da artık çözülme yolunda. 10 Ekim Üniversite doğası gereği bir mükemmeliyet merkezi olma durumundadır. Mükemmeliyet merkezi olmanın, vazgeçilmez iki koşulundan biri yönetişim ise, diğeri temel ve ileri alt yapıdır. Zamanla alt yapısını tamamlamış bir Celal Bayar Üniversitesi nin, etkin bir yönetişimle, uluslar arası değer ve öneme sahip projeleri uygulayabilmesi ve halen belli teknolojik olanakları bekleyen bilim insanlarına ivme kazandırabilmesi, şansı yüksek olacaktır. Temel bakışımız ve uygulamamız, tüm paydaşlarımızın, Üniversitemiz hedeflerinin oluşumu ve gerçekleşmesinde yer alma olanağını tam anlamıyla bulmaları ve Üniversitemizin hak ettiği performansa biran önce ulaşması yönünde. 12 Ekim Bizler 18 yıl önce yola çıkarken sayıca çok azdık, bir avuç idealist akademisyendik. Oluşturduğumuz takım ruhu ve sahiplenme duygusu ile ilk önce Celal Bayar Üniversitesi ruhunu oluşturduk. Tüm çalışanlarımızı, öğrencilerimizi ve toplumu kucaklayan bir üniversite olmayı hedefledik ve gerçekleştirdik. İnsanları, farklı kabullerine saygı göstererek, ancak, ortak noktalarda birleştirerek, tek ve bütün bir üniversite ruhunu oluşturma arzumuzu, Üniversitemizin her noktasında yaşattık ve canlı tuttuk. Eleştirel düşüncenin hiçbir gerekçeyle engellenmediği, öğretenin inisiyatifi ile öğrettiği, öğrenenin ise öğrendiğini sorguladığı bir ortam yarattık. Dönemin karakteristikleri, Üniversite-özerklik-mükemmeliyet-yüksek motivasyon-kaliteli insan odaklarında oluşmuştur. Celal Bayar Üniversitesi, 18 yılda ulaştığı düzeyi, dönemler itibarıyla, yakın ve istikrarlı oranlarla elde etmiştir. Bu düzey ortamla uyumludur. Hatta birçok yönden, benzerlerinden ileridir. 18 yıllık süreç ölçülebilir kriterlerle ve objektif olarak incelendiğinde, dönemindeki performansın, Üniversitemizin geçmişindeki

2 değerler üstünde gerçekleştiği açıkça görülür dönemi sonuçları aynı şekilde benzerlerin birçoğundan da daha iyidir. Bu durum, karşılaştırmalı bir gösterge şeklinde alındığında doğaldır ki, bizleri heyecanlandırmış ve mutlu etmiştir. Ancak mükemmeliyet merkezi olma ateşi içimizde yandıkça, belli çerçevelerle yetinmemeyi bilme ve arayışlarımızı sürdürme durumundayız. Hedefimiz, tatmin edici sonuçlara rağmen hep ileri, daima daha ileri olacaktır. Hayali yaklaşımlara kapılmadan, Üniversitemizin demokratik ve huzurlu ortamını zedelemeden standartlarımızı sürekli geliştirmeli, kalite kontrolü ve akreditasyonu Üniversitemizin her noktasına yaymalıyız. Karşılaştırılabilir, ölçülebilir, hesap verilebilir yönlerimizi, şevkle ortak değerlerimiz haline getirmeliyiz. Gerçekçi kabullerle, istikrarla, programlı ve dengeli bir ivme ile büyümeliyiz. Üniversitemizin başarısı, öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin mutluluğu, toplumun beğenisi, bizim doğru kararlar vermemize sağ duyulu davranışlar içinde yürümemize bağlıdır. İleriye dönük projeksiyonlarımızı ortaya koymalı, bunlarla söz vermeli ve verdiğimiz sözleri yerine getirmeliyiz. Üniversitemiz açısından geçtiğimiz dört akademik yılın sonunda sağladığımız gerçekleşmeler bizlere huzur ve onur veren nitelikte olmuştur. Yeniden yapılandırma öngörülerimiz, kurumlaşmaya yönelen örgütlenme ve çalışma ilişkilerimiz, hem yapı hem de doku eksenlerinde işlerlik kazanmıştır. Öğretim üyelerimizin inter disipliner çalışmalar yapmalarını sağlamak ve Üniversite-Sanayi işbirliğine ivme kazandırabilmek amacıyla, Muradiye Kampusünde oluşturulan Merkez Araştırma Laboratuarının cihaz ve makine parkı, DPT projesi ile sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin, bilgisayar derslerine ve bilgisayarlı çalışmalarına norm ve kalite katkısı verebilmek amacıyla, Muradiye ve İstasyon Mevkilerinde kapsamlı Bilgisayar Laboratuvarları oluşturulmuş ve hizmete alınmıştır. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, İleri Kütüphane, Dokümantasyon ve Bilgi Erişim Merkezi, Deney Hayvanları Merkezi yenilenme ve gelişme örneklerinden bazılarıdır. Yaşam boyu öğrenim felsefesi ile Sürekli Eğitim Merkezi ni kurduk. Mezunlarımıza ve topluma, yeni işlere yönelik çeşitli sertifika programları sunmaya yöneldik. Bu alanda yurt içi ve yurt dışı protokollerle, zengin programlar uyguluyoruz.

3 Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projeleri ile ilgilenmelerini sağlamaya yönelik düzenlemeler yaygınlaştırılmıştır yılı itibarıyla öğrenci kulüpleri sayımız 94 e ulaşmıştır. Son üç yıldır iki öğrenci kulübümüz Tıp alanında uluslararası düzeyde zincir kongreler düzenliyorlar. İki Fakültemizde, Mühendislik ve Tıp Fakülteleri, akreditasyon çalışmaları sürüyor. Bu süreci Üniversitemizin diğer alanlarına da yaymak niyetindeyiz. Uluslar arası yayınlarımız 2009 yılı itibarıyla şimdiye kadarki en üst düzeye çıkmış, bir önceki yıla göre % 45 artış sağlamış 252 sayısına ulaşmıştır. BAP destekli, araştırma projelerimiz geçmiş yıllara oranla artmış, 2009 ve 2010 yıllarında BAP Projelerinin sayısı 305 olmuştur. Uluslararası İlişkiler Birimimizin çalışmaları içinde, Erasmus Programı kapsamında, ikili anlaşmalar çerçevesinde değişim uygulamaları gelişerek devam etmektedir. Bilgi Erişim Merkezimizdeki Kütüphane hizmetleri artık 18 farklı veri tabanından yararlanılarak hizmet verme noktasına geldi. İletişim alanında internet üniversitenin her noktasına ulaştı. Kablosuz ve yüksek hızlı internetten her an yararlanabiliyoruz. Sağlık Kültür Spor Birimi hizmetlerinden bağımsız olarak oluşturulan sosyal tesisler işletmesiyle iki misafirhane, iki alakart restoran, dört kantin, bir otopark işletmesi, Üniversitemizin gereksinmelerine karşılık vermeye başlamıştır yılı sonunda göreve başlarken önerdiğimiz ilk önceliklerden birisi Üniversite Hastanemizin imajını süratle yenilemekti. Üniversite Hastanemiz yeniden yapılandırma kapsamında yönetmeliğini geliştirdi. Yönetsel yapısını yeni ve gelecek koşullara uyarladı. Hepsinden önemlisi Üniversite Hastanemiz İSO 9001 Belgesi kazandı. Geçtiğimiz yıllar içinde birçok üniversitenin döner sermaye işletmeleri finansal zorluklar ve tıkanıklıklar yaşadılar. Kamu yardımı aramak durumunda kaldılar. Üniversitemiz Döner Sermayesi bilinçli ve dengeli tutumu ile aksamadan rahatça yürütülebildi. Üniversite Hastanemiz, için önce günümüz tıbbının gerektirdiği teknoloji ile üretilmiş cihazları tamamladık,sırasıyla geleceğin tıp anlayışlarına uygun alt yapıyı büyük ölçüde hazırladık. Süreç aynen devam edecek, dahili Tıp Bilimleri Bölümünün de taşınmasıyla, Üniversite Hastanemiz her türlü teknik cihazı ile mükemmeliyet sınırlarını zorlar hale gelecektir.

4 Celal Bayar Üniversitesi son dönemde gerçekten büyümüştür. Büyümemizi stratejik kurumsal kaynak planlaması anlayışıyla tasarımlayıp, plan disiplinine tam olarak uyduğumuz için, optimum ölçeğe ulaşıncaya kadar büyüme sorunsuz olarak devam edecektir. Büyümenin fiziksel kesitinden bir bölümünü az önce yansıda izledik. Fiziksel büyümenin binalar diliminde, kriterlerimize uyduğunu düşündüğümüz ön projeleri yerinde kamu oyuna açıyor, ilgileneceklerin katkı ve görüşlerini bekliyoruz. Muradiye Kampusü için öngördüklerimizden bazılarını bildiğiniz gibi ön projeleri ile sergiledik. Fen Edebiyat Fakültesi Amfiler Bloku ile Kampus Öğrenci Kafeteryasının temelleri, bu süreç uygulanarak atıldı. İnşaatlar 2011 yılında tamamlanarak, hizmete girecektir. Muradiye Kampusünde 2011 yılı Bütçesi kapsamında yapılacak bin kişilik çok amaçlı Spor Merkezimizin çalışmaları da bitmek üzere. BESYO tesislerine katılacak olan ve eğitimin yanı sıra halkımızın da hizmetine açılacak Sağlıklı Yaşam Merkezinin inşaatı ilerledi, yıl sonunda Üniversitemiz ve halkımızın hizmetine açılacak. Tıp Fakültesi için tasarladığımız birinci öncelik, öğretim üyelerinin ofislerini de içermek üzere, Tıp Fakültesi Amfiler ve Derslikler Binası. Sırası ile, Üniversite Hastanemizde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi ile Onkoloji Dal Merkezlerinin belirtilen yapılaşmayla birlikte yürütülmesi ve hizmete alınması tasarlanıyor. Ön projeleri oluşturma ve sergileme yöntemi, burada da geçerli olacak. Tıp Fakültesindeki ve Üniversite Hastanesindeki büyüme doğaldır ki bu ön kabullerle sınırlı kalmayacak. Dahili Tıp Bilimleri Bölümünün, Anabilim Dalları ile inşaatın ikinci kısmına yerleşmesi aşamasında, Üniversite Hastanemizin en az sekiz yıllık perspektifi, öğretim üyelerimizin ve kamu oyunun görüşüne açılacak. Perspektifi, çok boyutlu olarak, bilimsel, teknik ve sosyal yönleriyle, hem demokratça, hem de hakkaniyetle oluşturacağız. İşlevini layıkıyla yerine getirebilen, bilgi ve saygınlık öncüsü bir Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanesinin, hızla ve eksiksiz hazır duruma gelebilmesi için, ortak akılla ve koordinasyonla yürütülecek bir projeler zinciri kuracağız. Üniversitemizin hızlı ve kapsamlı büyümesi, gündemimizde yer alan iki başlığı, güncelleştirmiştir. Bunlardan birincisi yerleşim alanlarımızın kullanımına ilişkin tercihlerin, planlandığı gibi ve gereğinde revize edilerek uygulanması konusundaki genel bilgilenme ve mutabakatı tazelemektir.

5 Uncubozköy, İstasyon ve Muradiye Yerleşkelerindeki yoğunlaşmaların, toplu bir proje halinde ele alınması yakın gündemimizin en önemli ilgi odaklarından birini oluşturmalıdır. Her üç noktadaki envanterlerimizi en ince noktasına kadar tanıyoruz. Seçenekleri görebiliyoruz. Kararları demokratik katılımla oluşturup, ileriye yönelecek alt yapımızı ve binalaşma projeksiyonlarımızı, 2011 içinde gerçekleştirmek niyetindeyiz. Gereksinmeleri karşılayacak, Üniversitemizin yolunu açık tutacak çözümleri, kimseleri kırıp dökmeden, hiç kimseye özel avantajlar sağlamadan, el birliği, gönül birliği ve akıl birliği ile sunacağız. Üniversite Hastanemizin üstünde, özel huzur evinin sınırında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yanında yer alan 158 dönümlük mücavir alanın da Üniversitemiz inisiyatifine alındığını bu vesile ile bildirmek isterim. Üniversitemiz ve Manisa ya hayırlı ve yararlı olsun. Yakın gündemimizdeki diğer öncelik, yaşadığımız büyümenin organizasyon tekniği açısından önceden hesaplanan genişleme ve kademelenme modelidir. Büyümenin yönetimini çok daha fazla sayıda öğretim üyemizle paylaşarak, sorumluluk ve yetki devrini çok daha fazla geliştirerek gerçekleştirmenin yararı ve gereğini, önceden değerlendirip, bu alandaki hazırlıkları tamamlamış bulunuyoruz. Yasal organizasyon şemasının tam olarak doldurulmasının yanı sıra, ciddi sayıda koordinatörlükler ve danışmanlıklara gereksinme görülecek yeni yönetim modelinde, oluşacak yeni yönetim birimleri, çevreleri ve modüllerini işler hale getirebilmeleri için, daha çok öğretim üyemizin sorumluluğa katılmaları, hepimizin başarısını etkileyecektir. Celal Bayar Üniversitesi modern toplumun uygar bir üniversitesidir. Öğretim üyeleri ile, öğrencileri ile, öğrenci yakınları ile, politika ile, kamu yetkilileriyle, özel kesim temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarıyla ve sade vatandaşla ilgili olan, bu kesitlerin her birinin ilgilerini yönlendirdiği, her birinin paydaş olarak temsil hakkı bulunan bir yönetişim birimidir. Her yönetişim birimi gibi, işlevlerini katılım içinde oluşturulan kararlarla, paydaşlarının hepsi için katılım kanalları açık tutularak, herkesin hakkını aradığı ve sorumluluğunu yerine getirdiği bir ortamla yönlenir, yürür ve koşar. Özetle Celal Bayar Üniversitesi hepimizindir. Sahiplendiğimiz, sevdiğimiz, sorumluluklarını üstlendiğimiz ölçüde bizimdir.

6 Bilgiyi, gerçeği arar öğrencisine, toplumuna, insana aktarır, bilgi ile iyiliği, güzelliği ve bilgeliği harç eder, korur. Celal Bayar Üniversitesi ne, bu çok değerli yönetişim birimine ilgi duyan, katkı veren herkese minnet ve saygı duyarız. Teşekkürler siz öğretim üyelerimize, teşekkürler siz öğrencilerimize ve öğrenci yakınlarımıza. Üniversitemize iyi niyet ile yaklaşan saygıdeğer devlet büyüklerimize, saygıdeğer kamu yetkililerine, saygıdeğer özel kesim temsilcilerine, saygıdeğer sivil toplum kuruluşlarına, bütün saygıdeğer vatandaşlarımıza çok teşekkürler. Tören, Ahmetli Meslek Yüksekokulu na bir ek bina kazandıracak olan hayırsever işadamı Mehmet Aydın Çıkıkçı ile Üniversitemiz Hastanesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve öğrencilerimize burs olarak çok değerli katkılarda bulunan Bekir Sacide Keleşoğlu Eğitim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Celal Keleoğlu na Vali Celalettin Güvenç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Şenol tarafından Üniversitemizin teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle devam etti Eğitim-Öğretim Yılında fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızı en yüksek puanla kazanan öğrencilere Rektörümüz Prof. Dr. Semra Öncü ve il protokolü tarafından ödüllerinin verilmesiyle devam eden tören, Aegean Band Orkestrası nın sahne aldığı açılış kokteyli ile sona erdi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. SUNUŞ Kavramların, yaşam

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2008 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Konuklar, Değerli Çalışanlarımız, Sevgili Öğrenciler,

Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Konuklar, Değerli Çalışanlarımız, Sevgili Öğrenciler, 1 Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Konuklar, Değerli Çalışanlarımız, Sevgili Öğrenciler, Uludağ Üniversitesi her yıl olduğu gibi yeni öğretim yılına ülkemize hizmet etmenin heyecanı ve gururu

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2006-2010 STRATEJĠK PLAN

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2006-2010 STRATEJĠK PLAN T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2006-2010 STRATEJĠK PLAN www.maltepe.edu.tr ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1. Önsöz 02 a. Amaç 03 b. Kapsam 03 c. Kavram ve tanımlar 03 2. Staratejik Planlama Kurulu 07 3. Tarihçe 07 4. Organizasyon

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı

Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı v Üniversitemiz, çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim anlayışını benimseyen Atatürk ün izinde, bilimsellik ve evrensellik ışığını takip eden bir eğitim-öğretim

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 Haziran - 2014 STRATEJİK PLAN SUNUŞ Anadolu da her ile Üniversite kurulması çalışmaları kapsamında 2006 yılında kurulan Üniversitemiz, Erciyes Üniversitesi desteği ve himayesi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERS VERSİTES TESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I- GENEL BİLGİLER. 4 A. Misyon ve Vizyon. 4 B. İdareye İlişkin

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Artvin-2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

T.C. Batman Üniversitesi

T.C. Batman Üniversitesi T.C. Batman Üniversitesi 2012-2016 STRATEJİK PLANI Batman Üniversitesi Rektörlüğü Aralık 2011 Batman / Türkiye 1 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Süleyman Demirel Üniversitesi 26 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu GİRİŞ Üniversitemiz; 67 akademik birimi, 41.566 öğrencisi, 1.98 akademik ve 1.135 idari personeliyle yaklaşık 45. kişinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 3 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)

Detaylı

I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3

I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2 Yazılımlar... 22 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2011-2015 Elektronik örneğini http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinde bulabilirsiniz. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz

Detaylı

Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü 1 2 İstanbul Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 21 Ekim 2014 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans

Detaylı

Hasan Gönen. Yalnızca birlikte başarabiliriz. PRof. DR. Hasan Gönen

Hasan Gönen. Yalnızca birlikte başarabiliriz. PRof. DR. Hasan Gönen Hasan Gönen Yalnızca birlikte başarabiliriz PRof. DR. Hasan Gönen 1 2 PRof. DR. Hasan Gönen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ailesinin Saygıdeğer Üyesi; Yalnızca birlikte başarabiliriz ilkesiyle başladığımız

Detaylı

Elbirliğiyle DAÜ yü yeniden DAÜ yaptık, şimdi sıra DAÜ yü bir dünya markası yapmakta... Prof. Dr. Abdullah Y. ÖZTOPRAK Haziran 2014

Elbirliğiyle DAÜ yü yeniden DAÜ yaptık, şimdi sıra DAÜ yü bir dünya markası yapmakta... Prof. Dr. Abdullah Y. ÖZTOPRAK Haziran 2014 Elbirliğiyle DAÜ yü yeniden DAÜ yaptık, şimdi sıra DAÜ yü bir dünya markası yapmakta... Prof. Dr. Abdullah Y. ÖZTOPRAK Haziran 2014 Değerli DAÜ lüler, 2009 yılı Ekim ayında; verdiğiniz güçlü destekle,

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı