srail dünya ile dalga geçer gibi dün tek tarafl olarak ilan etti i insani yard m ateflkesini 15 dakika sonra bozarak Gazze yi bombard mana tuttu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "srail dünya ile dalga geçer gibi dün tek tarafl olarak ilan etti i insani yard m ateflkesini 15 dakika sonra bozarak Gazze yi bombard mana tuttu."

Transkript

1 ISSN A ustos 2014 Sal Fiyat 25 Kr DEPREM KORKUSU! Yalova n n Ç narc k ilçesinde 4 büyüklü ünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Baflkanl 'n n internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ç narc k ilçesine ba l Ortaburun köyü olan 4 büyüklü ünde sars nt kaydedildi. Yalova ve ilçelerinde hissedilen deprem nedeniyle baz vatandafllar sokaklara ç kt. ÖLÜ SAYICILAR! fiapa oturdu Gazze de katliamlar n sürdüren srail, etkisi alt ndaki uluslar aras medya arac l yla dünyan n gözünü boyarken, süper güç ABD yi de süper oyuncak gibi kullan yor. ABD nin diplomatik, askeri, ekonomik gücünü ve BMGK deki veto hakk n ç karlar için de erlendiren srail, bu koca ülkeyi ve Baflkan Obama y da madara edecek flekilde kullan yor. Son örnek, kaç r ld iddia edilen srail askeri Önce, srail ordusu, bir askerinin kaç r ld n aç klad. Bununla kalmad, "Hamas askerimizi kaç rarak ölüm ferman n imzalad. Yeni bir Gilat anlaflmas olmayacak. Hamas liderleri hedef olacak" tehdidini savurdu. Baflkan Obama, kameralar n karfl s na geçerek üzüntülü bir pozla, Hamas e er bu sorunu çözme konusunda ciddiyse asker serbest b rak lmal d r dedi. srail, askerimiz kaç r ld yalan ile katliamlar n katlarken, kaç r ld iddia edilen askere iliflkin bilgisi olmad n, çat flma s ras nda ölmüfl olabilece ini söyleyen Hamas a kimse inanmad. Ateflkesi bozarak Gazze yi günlerce yo- un bombard mana tutan srail, yalanda daha fazla srar edemedi ve kaç r ld n savundu u asker Hadar Goldin'in öldü ünü duyurdu. Olan ABD ye özellikle de Obama ya oldu. srali in gaz na gelerek flapa oturan Obama n n karizmas fena halde çizildi. Fehmi Koru Farkl bir dünyan n akla zarar sorunlar 12. Sayfada Semsettin Küzeci Kerkük Mektubu 6. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada M.Nuri Parmaks z Bencileyin Sözler 8. Sayfada smail Kara Sabah Keyfi 14. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 5. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 4. Sayfada www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Madara eden yan ltma srail Baflbakan Benyamun Netanyahu, ABD Baflkan Obama y yan ltarak dünyaya rezil olmas n m sa lad? Hizmetkarl a devam Cumhurbaflkan aday ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, " nflallah, sizlerin takdiriyle cumhurbaflkan seçilirsek, ayn aflkla, ayn sevdayla, ayn tutkuyla hizmetkar n z olmaya devam edece iz. 77 milyonu bir ve beraber olarak kucaklamaya, 77 milyonun hizmetkar olmaya devam edece iz" dedi. Erdo an, önce "çocuklar ve gençler" dediklerini belirterek, 205 bin derslik infla ettiklerini Göreve geldiklerinde Türkiye'de 76 üniversite oldu unu aktaran Erdo an, "fiimdi 175 üniversite var. Ders kitaplar n, ücretsiz da tt k. Okullar, s n flar bilgisayarlarla, etkileflimli tahtalarla, tablet bilgisayarlarla tan flt rd k. fiimdi tablet bilgisayar, çocuklar m za da l yor" diye konufltu. HABER 12 DE Demirtafl: 3 foto raftan sadece biri sizin gibidir Önemli olan ülke ç kar CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, ülke ç karlar n n her fleyin üzerinde oldu unu HABER 12. SAYFADA srail dünya ile dalga geçer gibi dün tek tarafl olarak ilan etti i insani yard m ateflkesini 15 dakika sonra bozarak Gazze yi bombard mana tuttu. TRT daha adil olmal MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, "Üç aday var, TRT'nin yay n, üçüne adil olmas laz m" dedi. HABER 12. SAYFADA Cumhurbaflkan aday ve HDP Efl Genel Baflkan Selahattin Demirtafl, "Oy vermeye gidece iniz zaman o oy verme kabinine girdi inizde o 3 foto raftan sadece bir tanesi sizin gibidir. Sadece bir tanesinin cebinde sizin kadar para vard r. Geri kalanlar seni temsil etmiyorlar" dedi. Kad köy Meydan 'nda düzenlenen mitingte konuflan Demirtafl, 1960'l y llardan bu yana solda çeflitli birlik denemelerinin yap ld n an msatarak, her birinin mücadelerine güç verdi ini, destek sa lad n, aflama kat etmelerine yard mc oldu unu anlatt. HABER 12. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi srail terörüne ve katliamlar na seyirci kalan BM, kendisine ait okullar vuruldu u halde sessizli ini sürdürüyor. Dünyan n egemen güçleri ise, ölü say c durumuna düfltü. Filistin Sa l k Bakanl Sözcüsü Eflref el-kudra, AA muhabirine yapt aç klamada, srail ordusunun, gazzenin farkl bölgelerine düzenledi i sald r larda 12 kiflinin hayat n kaybetti ini, 20 kiflinin yaraland n belirtti. Kudra, srail'in daha önce Refah kentine düzenledi i sald r larda yaralanan 2 kiflinin de tedavi gördükleri hastanede yaflamlar n yitirdiklerini aktard. srail'in 7 Temmuz'dan bu yana düzenledi i sald r larda ölenlerin say s bin 821'e, yükseldi. Hamas tan Ban a A IR SUÇLAMA Siyaset de il devletin lideri Cumhurbaflkan aday Ekmeleddin hsano lu, "Cumhurbaflkan siyasi lider de il devletin lideridir" dedi. hsano lu, siyasetin din, mezhep ve etnik köken üzerinden yap lmamas gerekti ini HABER 12. SAYFADA https://www.twitter/yedigun.gazetesi Hamas, Birleflmifl Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un tavr n sert biçimde elefltirdi. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zühri, Gazze'deki fiifa Hastanesi'nde düzenledi i bas n toplant s nda, " srail'in Hamas' n ateflkesi ihlal etti ine iliflkin iddialar na itimat eden Ban Ki-mun, srail'in Refah kentinde iflledi i çirkin cinayetlere ortakt r" dedi. 85 yafl ndaki Osman Etli ilginç fleyler anlatt. YILLIK Z N röportajlar Dost-düflman ça rd m biri gelirse diye Dertlerimi paylaflt m derman bulursa diye Ona, buna bulaflt m haber olursa diye Marko Pafla gibiydim maruzat dinledim Sevda üstüne sözler sohbetlere kar flt Kavga üstüne sözler hemen orda bar flt Kimi kendinden geçti kimi benle yar flt Sohbet dili ne imifl daha bu yaz anlad m Evdeki hesab çarfl ya uymay nca, y ll k iznini Ankara da geçiren ve röportajlar yapan Dursun ERKILIÇ n yaz s 13. SAYFADA Keçiören e ba l Çalseki Mahallesi Muhtar Vahit Kargal o lu muhtarl ve mahhalleye hizmetlerini anlatt. 4 A ustos 2014 Resmi Gazete -2014/6646 Haflhafl Kapsülü ve Tohumu Al m ve Sat m Hakk nda Kararda De ifliklik Yap lmas na Dair Karar -2014/6650 Sakarya li, Akyaz lçesi S n rlar çerisinde Yer Alan Baz Tafl nmazlar n, Karacasu Kanal Islah ve Çevre Düzenlemesi Projesi

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı karakterin adıyla Levent'te lokanta açan Burak Özçivit, Bali Bey markasının tescilini aldı. 21:30 SÜPER KUMANDA 19:50 7 PSİKOPAT Orijinal Adı : Click Yönetmen : Frank Coraci Oyuncular : Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken Yapım : 2006 Komedi Michael Newman ın güzel eşi Donna nın iki harika çocuğu vardır. Ama genç adam onları görmeye pek fırsat bulamaz çünkü şirkete paha biçilmez katkısının, nankör patronu tarafından bir gün fark edileceğini ve böylece ortaklığa terfi edeceğini umarak uzun saatlerini iş yerinde geçirmektedir. Burak Özçivit, Bali Bey markasını tescilledi İSTANBUL - Dede mesleği dediği dönerciliği devam ettirmek için Levent te lokanta açan Burak Özçivit, marka olarak da Muhteşem Yüzyıl da canlandırdığı karakterin ismini seçti. Bali Bey markasını, 29 ve 43. sınıflarda tescilleyen yakışıklı oyuncu gıda ve lokanta hizmetlerinde markanın sahibi oldu. Burak Özçivit, Bali Bey markasını tescilledikten sonra, Türk Patent Enstitüsü ne markanın Arapçası Bali Bek için de başvuruda bulundu. Gıda ve lokantacılık sınıflarının yanında ithalat ve ihracatı kapsayan 35. sınıfı için de başvuruda bulunan Özçivit, "yurtdışına mı açılacak" sorusunu akıllara getirdi. Reytingi yüksek dizilerin popüler karakterlerinin marka almak isteyen Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Seven Psychopaths Yönetmen:Mart in Macdonagh Oyuncular:Coli n Farrel, Christopher Walken, Woody Harrelson, Abbie Cornish Yapım Yılı:2012 Tür:Komedi/Pol isiye Yazma konusunda son zamanlarda sıkıntılar yaşayan bir yazar, çılgın arkadaşlarıyla birlikte Shih- Tzu cinsi bir köpeği fidye istemek için kaçırır. Fakat köpeğin sahibi psikopat ve azılı bir gangster çıkınca üç kafadar, yer altı dünyasında oldukça tehlikeli ve komik bir oyunun içine sürüklenecektir. kişiler için ilk tercih olduğunu ve bu yolla firmaların kısa yoldan reklam yapabildiklerini söyleyen Adres Patent Genel Müdürü Av. Ali Çavuşoğlu, "Son yıllarda ünlülerin isimlerini tescillemek isteyip başaramayanlar özellikle dizilerde oynayan sevilen oyuncuların canlandırdıkları karakterlerin peşine düştü. Muhteşem Yüzyıl ın Hürrem i, Kanuni Sultan Süleyman ı, Mihrimah Sultan ı, Öyle Bir Geçer Zaman ki nin Ali Kaptan ı, Aşkı Memnu nun Bihter i için popüler oldukları yıllarda çeşitli sınıflarda onlarca marka başvurusunda bulunuldu. Bu isimlerin işletmeler tarafından seçilmesinin başlıca nedeni, reklamını kendi kendine yapıyor olması. Geçtiğimiz yıllarda Kurtlar Vadisi nin alkollü içeceklerde marka başvurusunda bulunulduğunu ve tescil aldığını duyduk. Düşünün ki, yeni açılan bir firmanın reklam maliyetleri, medyada yer alabilmek oranı ne kadar olabilir ama markanın sahibi daha ilk günden ses getirmeyi başarmış, Kurtlar Vadisi sayesinde kısa sürede tanınırlığını arttırmıştır. Bali Bey için de bu geçerli. Burak Özçivit bu markaya kendisi başvuru yaparak zaten kendisiyle özdeşleşmiş bu adı tescillemesi ve ticaret hayatına bu şekilde girmesi, herkesin dikkatini çekti. Dolayısıyla zaten haber değerinin taşıyabilecek bir durum olmasının yanında, akılda kalıcılığıyla da birçok kişi için artık ticarete hayatında tanınmış bir marka haline geldi şeklinde konuştu. "Arınma Gecesi: Anarşi" James DeMonaco'nun yönettiği ve Frank Grillo, Kiele Sanchez, Michael K. Williams ile Zach Gilford'un oynadığı "Arınma Gecesi: Anarşi" haftanın dikkati çeken bir diğer gerilim ve korku filmi. Amerika'da geçen ve cinayet işlemek dahil herşeyin 24 saatliğine serbest olduğu filmde, evlerine dönmeye çalışan bir çiftin başına gelen kabus dolu anlar izlenebilecek. "Sinyal" Bilim-kurgu severlerin uzun süre beklediği "Sinyal" gizemli bir sinyalin peşinde olan 3 gencin hikayesini konu alıyor. William Eubank'ın yönettiği filmde; Patrick Davidson, Brenton Thwaites, Olivia Cooke ile Beau Knapp gibi isimler oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Bir Don Juan Öldürmek" Haftanın tek yerli yapımı, Sabahattin Sakman'ın yönettiği ve Süleyman Atanısev, Teoman Kumbaracıbaşı, Pervin Bağdat ile Pelin Batu'nun oynadığı "Bir Don Juan Öldürmek"... Dram türündeki film; bir hastasının intiharından duyduğu üzüntü ile birinci elden bilimsel araştırmalar yapmak üzere, internetten ruhsal sorunlu kadınlar bularak onlarla buluşan ve daha sonra bir cinayete kurban giden idealist bir psikiyatrla ilgili olayın, bir polis tarafından çözülmesini konu ediniyor. "Çöldeki İzler" Yönetmen John Curran'ın yeni filmi "Çöldeki İzler", Avustralyalı yazar Robyn Davidson'ın kendi anılarını kaleme aldığı aynı adlı kitabından bir uyarlama. Filmin oyuncu kadrosunda, Mia Wasikowska, Adam Driver, Emma Booth ile Jessica Tovey gibi isimler yer aldı. Mia Wasikowska'nın Davidson'ı canlandırdığı film, yazarın köpeği ve dört deveyle 1977 yılında Avustralya çöllerinde yaptığı yolculuğu konu alıyor. Nurgül Yeşilçay rol gereği şizofren oldu İSTANBUL - Yeni sinema filmi Gece de kişilik bozukluğu olan bir karakteri canlandıran Nurgül Yeşilçay, Günlerce konuyla ilgili kitaplar okudum. Psikiyatrlardan yardım aldım dedi. Güneydoğulu bir ailenin İzmir e gelişleriyle birlikte parçalanmasının konu edildiği Gece filminde Süsen adlı karakteri canlandıran Nurgül Yeşilçay, rolüne hazırlık sürecini anlattı. Senaryoyu okuyup rolü kabul ettiğinden beri canlandıracağı karakteri düşündüğünü belirten Yeşilçay şöyle konuştu: Karakterimi çok seviyorum. Uzun zamandır Süsen i düşünüyorum. Şizofrenik olacak ama bazen onun için çok üzülüyorum. Kızda kişilik bozukluğu var. Bu yüzden çok araştırma yaptım. Role hazırlanırken bu konuda günlerce uzmanlara ait kitaplar okudum. Psikiyatrlardan yardım aldım. Çok özel metotlarla çalıştım. Ye ni se zon da ye ni den di zi le re dö nen Ye - şil çay, tez gah ta rı can lan dı ra ca ğı pro je de Er - kan Pe tek ka ya'yla baş ro lü pay la şa cak. Ye şil - çay, 'Ge ce' fil mi nin ar dın dan 'Apa çi ad lı si - ne ma fil mi için ka me ra kar şı sı na ge çe cek.

3 ANKARA 3 Yaşar a Niğde de festivale katıldı Gül-Gökçek 3 nikaha katıldı HABER MERKEZİ - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün şahitlik yaptığı 3 nikahı da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı. Ramazan'ın sona ermesiyle bir anda artan düğün ve nişanlara dün akşam 3 ilginç düğün de eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kıydığı 3 ayrı düğünde bakanların dışında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de nikah şahitliği yaptı. Melih Gökçek'in kıydığı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şahitlik yaptığı düğün töreninin ilki, Hacettepe Beytepe Kampusu Beyaz Evde gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kızı Hümeyra Görmez'le Yusuf Temren'in nikahını Başkan Gökçek kıyarken, nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Diyanet İşleri başkanları Lütfi Doğan ve Ali Bardakoğlu ile Mehmet Sait Hatipoğlu yaptılar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şahitliği ile Melih Gökçek'in kıydığı gecenin ikinci düğününde ise İşadamı Ahmet Toprak'ın kızı Betül Toprak ile Semih Yurtoğlu'nun evlilik töreni oldu. HABER MERKEZİ Tyana Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali, Niğde merkeze bağlı Kemerhisar beldesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar ın katılımıyla start aldı. Makedonya, Romanya, KKTC ve Gaziantep ten gelen halk oyunları ekipleri festivalde sahne alırken, ünlü halk müziği sanatçısı Mustafa Özarslan da şarkılarıyla Niğde halkını coşturdu. Niğde nin Bor İlçesine Bağlı Kemerhisar Beldesi nde bu yıl 14 üncüsü düzenlenen Tyana Kültür ve Turizm Festivali uluslararası bir boyutta gerçekleşti. Kemerhisar Belediye Başkanı Beytullah Kirazcı nın ev sahipliğinde gerçekleşen, belde halkının büyük ilgi gösterdiği festivale CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Yenimahalle Belediye Başkanı ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar ile Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz katıldı. Açılışta konuşma yapan Kılıçdaroğlu, belde halkına Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu nu tanıtarak desteklerini istedi. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Cumhurbaşkanının temiz olması lazım, şaibeli olmaması lazım, bilgili olması lazım, toplumun her kesimini kucaklaması lazım, kimseyi ötekileştirmemesi lazım. Dolayısıyla seçilecek cumhurbaşkanı hepimizin cumhurbaşkanı olacak. Onun kimliğine hepimiz saygı duyacağız diyen Kılıçdaroğlu nun sözleri sık sık sloganlarla ve alkışlarla böldü. İç Anadolu Belediyeler Birliği nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte desteklerinden dolayı Fethi Yaşar a plaket takdim edildi. Yaşar a teşekkür eden Kemerhisar Belediye Başkanı Beytullah Kirazcı, festivale katılan başkanlarla dostluk pozları verdi. Başkan Ak tan Erdoğan a destek HABER MERKEZİ - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın seçim çalışmalarına destek verdi. Otobüsle Keçiören turu atan Başkan Ak, vatandaşlardan Başbakan Erdoğan için oy istedi. 10 Ağustos ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala adayların seçim çalışmaları da hız kazandı. Ramazan ayı boyunca düzenlediği mahalle iftarlarında Keçiörenlilerden Başbakan Erdoğan için oy isteyen Başkan Ak, bu defa ilçede bir otobüs turu düzenleyerek desteğini sürdürdü. Milli İrade Milli Güç Erdoğan sloganın yazılı ve Recep Tayyip Erdoğan ın resminin asılı olduğu otobüse binen Mustafa Ak, tur sırasında karşılaştığı vatandaşlara el sallayarak bayramlarını kutladı. Esnaflara hayırlı kazançlar, vatandaşlara hayırlı günler dileğinde bulunan Başkan Ak, Keçiörenlilere Erdoğan yazılı şapka da dağıttı. Başkan Ak ın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan a destek turu vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Tur sırasında iki Keçiörenli vatandaşın cenaze evine de taziye için uğrayan Başkan Ak, ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi. BAKIŞ AÇISI Adem Deniz Yavuz Tanık IRGATOĞLU Yarının Türkiye si Cumhurbaşkanı seçimlerine yaklaşırken adaylardan her birinin verdiği mesaj kitlelerde farklı bir karşılık buluyor. Selahattin Demirtaş, bölgesel mesaj verirken, Ekmeleddin İhsanoğlu, Türkiye içine hapsolmuş, Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye nin sınırlarını aşarak öncü bir ülke mesajı veriyor. Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini yakından takip edenler üç adayın konuşmalarından bunu net bir şekilde çıkartabilir. Meydanlarda kitlelere seslenen adaylar, verdikleri her mesajla gelecekte nasıl bir profil çizdiklerini gösteriyor. Türkiye nin şu an gelmiş olduğu konum ve bu zeminde CHP nin gösterdiği muhafazakâr aday, aslında CHP zihniyetinin mağlup olduğunu gösterir. Eğer siz kitlelerin yüreğine dokunamıyor ve onların sevincine, hüznüne ortak olamıyorsanız başarma şansınız çok azdır. Bugün Türkiye de insanlar Sayın başbakanım bir oy nedir ki siz isteyin iki böbreğimden birini veririm diyecek kadar bu davaya ve lidere sahip çıkmış vaziyette. Milletin duasını azık eyleyenler, bu milletin teveccühünü kazanırlar. Milletin sevgisini ve desteğini kazanan Erdoğan ın İstanbul Maltepe mitingi çok önemliydi. Çünkü İstanbul, Türkiye nin özü ve özeti gibidir. Meydanlar bugüne kadar Başbakan Erdoğan ve AK Parti yi hayal kırıklığına uğratmadı. Millet, Erdoğan ı Köşk te görmek istiyor. Bir milyon metrekarenin üzeri bir kapasiteye sahip olan Maltepe Etkinli Alanı, 2 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yaptı. Başbakan buradaki mitingine İstiklal Marşını okuyarak başladı. Ekmeleddin İhsanoğlu na gönderme yaptı. Şimdiye kadar alışık olmadığımız bir gelişmeyi de Maltepe Mitinginde gördük. O da İhsanoğlu nun gaflarının video ortamında binlerce kişiye izlettirilmesiydi. Ekmeleddin İhsanoğlu ise gittiği yerlerde konuşma yaparken bir an evvel konuşup gideyim telaşesine kapılıp gaf yaparken; Erdoğan, hanımını, çocuklarını, torunlarını da yanında miting alanına getirerek bu davaya olan inancını gösteriyor. Erdoğan, İstanbul dan Irak a, Suriye ye, Somali ye, Mısır a mesaj verip; Filistin i, Kudüs ü, Ramallah ı, Gazze yi selamlarken; İhsanoğlu tarafsız kalmayı tercih ediyor. Erdoğan, İsrail i eleştirip, Batı ya seslenirken; İhsanoğlu, Türkiye de turist gibi geziyor. Başbakan, terör suçundan dolayı hapse giren gazeteciler için Türkiye de basın özgürlüğü yok diyenleri eleştirirken; İhsanoğlu ise TRT ile dalga geçiyor, uluslararası medyaya göz kırpıyor. Bu durumda bu millet kimin yanında olur? Aslında İhsanoğlu, Erdoğan ı tanımıyor. HDP nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, -henüz adaylığı açıklanmamışken bir tv kanalında ironi yaparak- Sayın İhsanoğlu, Başbakan ı tanımıyor, kırk gün içinde Erdoğan ı çok iyi tanıyacaktır. demişti. Bu cümle çok hoşuma gitmişti. Gerçekten de bırakın Türkiye yi daha ülkenin 11 yıllık Başbakan ını, onun hamlelerini bile tanıyamayan bir isim nasıl bu ülkenin en tepesine gelecek? Şunu herkes iyi biliyor ki 2001 den beri AK Parti nin yapmış olduğu mitinglerde meydanlar hiçbir zaman yalan söylemedi ve Başbakan ı yarı yolda bırakmadı. İmdi de meydanlar Köşk ü işaret ediyor. Başbakan meydanların dilini biliyor. Millet, artık Başbakan ı Köşk te görmek istiyor. Türkiye yi yeni bir süreç bekliyor Erdoğan ın köşke çıkmasının ardından Türkiye yi yeni bir dönem bekliyor. 12 yıllık değişimin ve gelişimin en önemli mimarlarının başında gelen Erdoğan, Yeni Türkiye tarifinde küresel düşünüyor. İcraatlarıyla tanınan Erdoğan, geride bırakmış olduğu 12 yıllık hizmeti teminat olarak veriyor. Türkiye artık öncü bir ülke konumunda ilerlemek istiyor. Böyle bir coğrafyada sadece kendi ülke sınırlarınıza çekilirseniz başarılı olamazsınız. Bakın hemen yanı başınızda süren Suriye iç savaşı, beri tarafta kaşımaya başladıkları Ermenistan-Dağlık Karabağ meselesi varken, öte tarafta Gazze de katliam yaşanırken siz kendi sınırlarınıza çekilemezsiniz. Eğer büyük düşünemezseniz, cesur adımlar atıp Yeni Türkiye yi de oluşturamazsınız.

4 4 ANKARA Ankara da ailesiyle, arkadaşları, eşleri dostlarıyla güzel bir hafta sonu tatili geçirmek isteyen Ankaralılar soluğu Büyükşehir in Ankara'ya kazandırdığı parklarda alıyor. Hafta sonu parklar doldu taştı HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan parklar; özellikle hafta sonlarında Ankaralılar tarafından, dinlenmek, eğlenmek ve piknik yapmak için tercih edilen yerlerin en önünde geliyor. Havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle hafta sonunu serin bir yerde aile ve arkadaş ortamıyla huzur içinde geçirmek isteyen Ankaralılar başta Göksu, Altınpark, Mogan Park ve Mavi Göl gibi kent merkezinde yer alan rekreasyon alanlarına koştular. Mangal dumanlarının göğe yükseldiği, çocukların çimlerde koşuşturduğu dev parklarda Ankaralılar uzun yürüyüşlerin tadını da çıkartıyorlar. Keyifli bir şekilde hafta sonu tatilini ailesiyle birlikte Mogan Park'ta geçiren Mürsel Bayraktar, semaverde demlenen çayını yudumlarken, Böyle yerlerin olması bir kent için bulunmaz fırsat. Biz de bu fırsatı her uygun günümüzde değerlendirerek kendimizi, suyun kenarı, yeşilin ortası olan bu güzel tesislere atıyoruz. Bize bu keyfi yaşatmaya sebep olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek e çok teşekkür ediyoruz diyerek duygularını dile getirdi. Yaşar Çerkeslerle bir araya geldi Ankara Çerkes Derneği ve Başkent Dostluk Kulübü nün ortaklaşa düzenlediği yemeğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. Çankaya ilaçlanıyor HABER MERKEZİ - Çankaya Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, yaz aylarının aşırı sıcak geçmesinden dolayı, kent merkezi ve kırsal bölgede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını artırdı. Belediye, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle çoğalan haşereyle, 7/24 çalışarak mücadele ediyor. 24 kişilik ekiple günde üç vardiya halinde ilaçlama çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Çankaya daki parklar, boş alanlar, kent merkezi çevresi, çöp konteynerları, Pazar yerleri, cadde ve sokaklarda sağlığı tehdit unsuru oluşturan her noktada ilaçlama yapıyor. Çankaya da 124 mahallede periyodik olarak ilaçlama yapan belediye ekipleri, özellikle yaz akşamları ferahlama ve dinlenme yeri tercihi olarak rağbet gören 407 parkında da, vatandaşın konforu için sağlığı tehdit eden unsurları ortadan kaldırdı. Bulundukları bölgelere göre kimi mahalle ve parklarda ise daha sık ilaçlama yapılıyor. Cadde, sokak ve parklarda bulunan ağaçlarda ise ilaçlama, vatandaşın ilaç damlalarına maruz kalmaması için gece yapılıyor. Sağlık Bakanlığı onaylı ve ilaçlama yapıldıktan sonra uzun süre etkisini gösteren, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçları kullanan Çankaya Belediyesi, 380 bin 580 ml uçkun ilacı, 35 bin 310 ml larva ilacı, 87 bin 900 ml ağaç ilacı, 100,5 kg fare ilacı, 324 kg hamamböceği ilacı, 2 bin 775 ml kene ilacı, 16 bin 875 ml bit ve pire ilacı ve 3 bin 970 ml kapalı alan ilacı kullandı. Yozgatlılardan İhsanoğlu na destek Yaşar dan Yenimahalle turu HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bayram sonrası ilçeyi adım adım gezerek Yenimahallelilerin geçmiş bayramını kutladı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan turda, halkı selamlayarak esnafa hayırlı işler ve iyi bayramlar dileyen Yaşar a, Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ali Buçan ve meclis üyeleri de eşlik etti. Otobüs ile Yenimahalle, Demetevler, Şentepe, Gazi Mahallesi, Serhat Mahallesi, Çamlıca Mahallesi, Varlık Mahallesi, Beştepeler ve Batıkent i sokak sokak gezen Başkan Yaşar, vatandaşın ve esnafın bayramını kutlayarak, karakollara, kahvehanelere, muhtarlıklara ve taksi duraklarına bayram çikolatası hediye etti. Yenimahalle Belediyesi tarafından yenilenen taksi duraklarında, taksiciler tarafından coşkuyla karşılanan Yaşar a, memnuniyetlerini dile getiren taksiciler teşekkürlerini sunarak çay ikram ettiler. Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için yaptıkları çalışmalardan dolayı karakol çalışanlarına da teşekkür eden Başkan Yaşar, vatandaşların ve özellikle çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlarla da bayramlaşarak gönülleri fetheden Yaşar a, En büyük Başkan Fethi Başkan sloganları atıldı. Çamlıca Mahallesi nde vatandaşlarla bayramlaşırken bir düğüne denk gelen Yaşar, düğüne katılarak gelin ve damada yuvalarında mutluluk ve huzur diledi. HABER MERKEZİ - Organizasyonun ev sahipliği yapan Dernek Başkanı Yinal Kozok, Fethi Başkanımız gerçek bir Çerkes dostu. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor dedi. Ankara Çerkes Derneği nin Yaşamkent te inşaatı devam eden sosyal tesisinde gerçekleşen yemeğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ın yanı sıra BİRKAFFED Başkanı Ata Katı, Başkent Dostluk Kulübü Başkanı Kanşav Hurmi ve çok sayıda Çerkes katıldı. 15 Eylül tarihinde açılması planlanan sosyal tesisin ne aşamaya geldiğini dernek üyelerine göstermek için bu organizasyonu düzenlediklerini kaydeden Çerkes Derneği Başkanı Yinal Kozok, Tamamlandığında önemli bir ihtiyacımızı giderecek olan, Çerkeslerin uğrak yeri olacak bu tesisin hayata geçmesinde büyük emekleri olan Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar a çok teşekkür ediyorum. Kendisi gerçek bir Çerkes dostu. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor dedi. Tesisin bir an önce tamamlanabilmesi için hummalı bir çalışa yürüttüklerini kaydeden Kozok, Burada uzun yıllar hep birlikte çok güzel etkinlikler yapacağız diye konuştu. Çerkeslerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yaşar ise Türkiye Cumhuriyeti nin değerlerine sıkı sıkıya bağlı Çerkes dostlarımla buluşmaktan onur duyuyorum ifadelerini kullandı. Ülkede birlik ve beraberliğin cumhuriyetin değerlerine bağlı kalınarak sağlanabileceğine vurgu yapan Yaşar, Kökümüz ne olursa olsun birbirimizi sevmek, birbirimize saygı göstermek zorundayız dedi. HABER MERKEZİ - 10 Ağustos ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, 13 partinin destek açıklamasında bulunduğu Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu na, Yozgatlı hemşehrilerinden büyük destek geldi. Etimesgut ta ikamet eden 500 Yozgatlı, bir araya gelerek hemşehrileri İhsanoğlu na destek çalışması başlattılar. Yozgatlılar, ilk toplantılarını Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Binası nda düzenleyerek, hemşehrileri için seçim kampanyası başlattılar. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Prof. Dr. Zuhal Topçu, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, MHP Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Demirel, Türkiye nin ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, bütünleştirici, birliği, beraberliği ve kardeşliği sağlayacak bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu ifade ederek, Kendini iyi yetiştirmiş, samimi, ülkenin geleceğini düşünen, herkese ulaşacak, dürüstlüğünden emin olduğumuz Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu, cumhurbaşkanlığı makamına layık bir isimdir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dürüstlük kazansın diye konuştu. Kendisinin de Yozgatlı olduğunu hatırlatan MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Yozgatlılar olarak Yozgatlı Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin Bey e tam destek veriyoruz. Yozgat tan her seçimden ciddi bir oy alan iktidar partisi, Yozgat a hiçbir şey yapmamıştır. Yozgat, Türkiye nin en çok göç veren ilerinin başında geliyor. Sanayi yok, ticaret yok, turizm yok. Yozgatlı hemşehrilerimiz bir lokma ekmek için topraklarını, baba ocaklarını terk ediyor. Hem doğruyu seçmek, hem hemşehrilerini desteklemek, hem de iktidara iyi bir ders vermek için, Cumhurbaşkanlığı seçimi çok iyi bir fırsattır değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr. Zuhal Topçu da konuşmasında Recep Tayip Erdoğan ın neden Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini örnekleriyle anlattı. Türkiye de işsizlik ve cinnet halinin olduğunu kaydeden Topçu, Toplumda değerler yok edilmiştir. İşsizlik had safhaya ulaşmış, gençler çocuklar kontrol edilemiyor. Hal böyle iken iktidar sanal gündemler oluşturarak toplumun bunları görmesini engellemeye çalışıyor.

5 ANKARA Nikah masasından sandık başına gittiler Almanya dan Keçiören e gelin gelen Eda Aksoy iki mutluluğu bir arada yaşadı. Önce evlenerek dünya evine giren Eda Aksoy, daha sonra gelinliğini bile çıkarmadan sandık başına gitti. HABER MERKEZİ- Genç çiftin düğününe katılan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Eda Aksoy un oy verme işlemine de tanıklık etti. Enes-Eda Aksoy çiftinin Keçiören Gücü Tesisleri ndeki Dolunay Düğün Salonu nda yapılan düğün merasimine konuk olan Başkan Mustafa Ak, genç çift ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Düğünün ardından Almanya da yaşayan Eda Aksoy(23), Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere soluğu Esenboğa Havalimanı nda aldı. Havalimanına konvoy eşliğinde giden Aksoy çiftini Başkan Ak da yalnız bırakmadı. Aksoy un ve yurt dışından oy kullanmak için gelen diğer vatandaşların oy Yeşil Çankaya HABER MERKEZİ - Ahlatlıbel, 180 bin metrekarelik ormanlık alanı, 25 bin metrekarelik çim alanıyla sıcak yaz günlerinde Ankaralıların nefes alanı oldu. Doğanın yeşili ile gökyüzünün mavisi arasında huzur veren Ahlatlıbel, konuklarına spor yapma olanağı da sunuyor. Çimlerine basmanın yasak olmadığı alanda, golften tenise, go-kart heyecanından bisiklet keyfine birçok aktivite gerçekleştirme imkanı var. Çocuklar için güvenli oyun alanlarıyla ebeveynlerin vazgeçilmez adresi olan Ahlatlıbel, yaz dönemi boyunca binlerce Ankaralının uğrak yeri oldu. Hızla betonlaşan Başkentte çocuklarına uçurtma keyfini yaşatmak isteyen ailelerin de tercih ettiği Ahlatlıbel, sadece hafta sonları ortalama 50 bin vatandaşı ağırlıyor. Yeşile hasret Ankara ya ormanlık alanıyla nefes alma olanağı sunan Ahlatlıbel de koşu ve yürüyüş parkurlarının yanı sıra 9 metrelik yüksekliği ile Ankara nın açık alandaki en yüksek tırmanma duvarı da adrenalin tutkunlarını yeni maceralara bekliyor. Anne babalar açık hava spor aletlerinde doğayla iç içe spor yapma fırsatını bulurken çocuklar da halatlı yürüyüş yaparak ya da zipline parkurunda ve kaykay pistinde kayarak farklı alanlarda sporun tadını çıkarıyor. Kent merkezinin içinde otobüs ve minibüsle gidilebilecek kadar yakın mesafede olan Çansera da 90 bin metrekarelik alanıyla Başkentlilere hizmet veren diğer bir mekan. Ankaralıların nefes alma imkanı buldukları Çansera, 3 bin 500 metrekarelik serası ile de bitki ve çiçek tutkunlarına sesleniyor. Yürüyüş, koşu ve bisiklet yollarının yanı sıra çim amfisi ve 30 bin kişilik konser alanı ile dev bir vahaya dönüşen Çansera Kent Bahçesi, şehrin kalabalığından uzakta piknik yapmak isteyen yurttaşları bekliyor. verme işlemi TRT Haber kanalından canlı olarak yayınlandı. Almanya dan Keçiören Aktepe ye gelin gelen Eda Aksoy, oyunu kullandıktan sonra Yurtdışından geldiğimiz için oyumuzu Esenboğa da kullandık. İlk defa Cumhurbaşkanımızı kendimiz seçiyoruz. Düğünümüzü yaptık ve bize hizmet edenlere vefa borcumuzu ödemeye geldik. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun mesajını verdi. Genç çiftin hem düğün hem de oy kullanma mutluluğuna ortak olan Başkan Ak ise, Oldukça mutluyuz. Biz de onlarla beraber geldik, aynı zamanda burada oylarını kullanmalarına şahit olduk. Nazar değmesin. Allah onlara mutluluk versin. Yeni bir yuvayı kurarken yeni Türkiye nin kuruluşuna da katkı sağlamış oldular. Kendilerini tebrik ediyorum diye konuştu. Yurt dışından oy vermek için gelen genç çiftin yakınları da duygularını Çok mutluyuz. Allah bizlere bu günleri gösterdi. Yeni Türkiye için oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik şeklinde dile getirdi. Almanya dan gelen bir vatandaşın Başkan Ak ile ilgili yaptığı Keçiören Belediye Başkanını yurtdışında yaşadığım için ilk defa görüyorum. Çok karizmatikmiş yorum ise dikkat çekti. Ankaragücü nde dayanıklılık antrenmanı HABER MERKEZİ sezonuna hazırlık kapsamında kamp yaptığı Sapanca Kartepe de çalışmalarını sürdüren Ankaragücü nde tempo yoğun bir şekilde devam ediyor. Teknik Direktör Muammer Özdemir yönetiminde yeni sezon çalışmalarını günde çift antrenman ile sürdüren Ankaragücü, günün ilk antrenmanında dayanıklılığa dayalı; kuvvet, çabukluk ve koordinasyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. İDDİA YOK Abdullah Cengiz Eğitimci/Yazar ESKİ GÜNLERE GERİ Mİ DÖNÜYORUZ? 5 Bir haftadır Çağlayan Adalet(adaletsizlik) Sarayı nda zulme uğrayan ve kanunsuzlukların en daniskasına maruz bırakılan emniyet teşkilatındaki insanların, geçmişteki durumu ile son yıllarda geldikleri noktaya dikkatinizi çekerek kararı size bırakayım: Polis Okuluna girdiğim 1990 dan önce bu kurumdaki insanların toplum nazarındaki durumlarıyla ilgili birkaç örnek vereyim, sonra da gelinen noktaya dikkatinizi çekerek, bu kardeşlerimize yapılanların doğru olup olmadığına son noktayı vicdanı kirlenmeyenler koysun. Evet, nerdeyse çeyrek asra yakıdır bu teşkilatı tanırım. Üç bine yakı öğrencim vardır. İlk öğrencilerimin nerdeyse emeklileri gelecek. Polis okuluna girdiğim yıllarda duyduğum ve zaman zaman şahit olduğum birkaç durumu, özellikle trafik, güvenlik, asayiş ve meşhur siyasi şubede(eskiden) çalışanlarıyla ilgili olanlarını buyurun beraberce okuyalım: O günlerde, sabah İstanbul trafiğinde denetim yapan bir memur, şehir içinde çalışan bir minibüsçüyü durdurur. Aralarında aşağıdaki konuşma geçer: - Evraklar Bakar ki evraklarda bir eksiklik yok. Polis, - Bir on lira versene. Şoför, - Abi inanın henüz arabaya binen olmadı. - O zaman beş lira ver. - Vallahi! Abi henüz siftah bile etmedim. - O zaman bir çorba parası ver. - Yemin ederim kuruş param yok. - O da yoksa bir cigara ver. - Abi sigara içmem. - Haydi, git Allah belanı versin sabah sabah nerden bana çattın; böyle parasız, pulsuz. Diyerek minibüsçüyü gönderir. Bu bir olay Binlercesi yaşanmıştı ki, geçmişte adı rüşvetçiye çıkan -lütfen, temiz ve dürüst çalışanlar üzerlerine almasınlar- İstanbul trafikçisinin rüşvet aldığını duymayan sürücü kalmamıştı. Yine 1992 de mezun ettiğim, kendisiyle sekiz yıl sonra Adana da çalışırken karşılaştığım Elazığlı öğrencimin yaşadığı bir olayı sizlerle paylaşayım: - Hocam, geçen hafta Mersin-Adana arası otobanında trafik kontrolü yaparken bir TIR ı durdurduk ve evraklarını istedik. Ruhsatı verirken arasında 20 Türk Lirası parayla birlikte verdi. Ben, bu neyin ne parası? Deyince, TIR şoförü, - Abi çorban parası diye cevap verdi. - Bu sözlerine karşılık ben de, sen devletin resmi üniformalı memuruna rüşvet verdiğinin farkında mısın? Deyince, adam şaşkın ve biraz da mahcup bir şekilde - Allah! Allah! Ben de sizi anlayamadım. Biraz önce bizi durduran ekibe 50TL verdiğimde az bulup fazlasını istedi. Yoksa siz de verdiğimi az mı buldunuz? Şeklinde karşılık verdi. - Ne azlığı ne fazlalığı, kardeşim! Ben devletin maaşlı memuruyum. Çalışmamın karşılığını maaş olarak alıyorum. Çoluk çocuğunun rızkında, çalışmanda ve emeğinde benim hakkım yok ki onu alayım. Alın bu paranızı bir daha böyle yanlışa yeltenmeyin. Sözlerim karşısında adamcağız mahcup, şaşkınlık içinde yaptığı yanlışı anladı. Yine 1990 lı yıllarında İstanbul asayiş ekibinde çalışan bir öğrencim anlatmıştı: - Göreve başladığım ilk günlerde ekipçe bir öğlen yemeği yemek üzere lokantaya gittik. Yemeğimizi yiyip çıkarken ben yediğim yemeğin parasını kasadaki esnafa uzattım. Tebessümle, - Memur bey bizden, bizden - Sizden olan ney? Yemek yediniz ya işte o bizden olsun. Para vermenize gerek yok. - Olur mu beyefendi? Ne sizden oluyormuş? Ben yemek yedim; yediğimin parasını veriyorum. Ücret vermede ciddi olduğumu görünce, elini omzuma koyarak, - Bakın memur bey! Ben yirmi yıllık esnafım. İlk kez yediği yemeğin parasını veren polisle karşılaşıyorum; diyerek şaşkınlığını gizlemedi. Muhakkak, ben ve yaşıtlarım yukarıdaki olayların sayısızcasına tanık olmuşuzdur O tarihlerde karakol, asayiş ve güvenlik ekiplerince paraya, haraca, çay içmeye, yemek yemeye bağlanan kahvehanelerin, iş yerlerinin, fabrikaların sayısı ve yaşanan durumları yazmaya sayfalar yetmez Hele karakol, istihbarat, asayiş ve güvelik şubelerindeki işkenceler ve kanunsuzluklarla ilgili örnekleri anlatmaya kalksam buna kelimeler de kâfi gelmez Nezarette dövmeler, Filistin askıları, cinsel organlara elektrik vermeler, falakaya yatırıp ayaklara vurduktan sonra tuzlu betonda yürütmeler, vücutta sigara söndürmeler, spotları yüze vurup konuşturma teşebbüsleri, daracık iki duvarın ararsında günlerce, uykusuz, aç ve susuz ayakta bekletmeler, surata inen yumruklar Zalimce, alçakça eziyet ve işkenceler Uyuşturucu satıcıları ile ortak çalışan emniyet mensupları Asayiş yapıyorum diye asayişi ihlal edenler Güvenliği sağlıyorum diye güvenliği altüst edenler Oysa buralar emniyet, asayiş ve güvenlik(!) kelimeleri ile anılan yerlerdi. Fakat nerde Eski özel harekâtçı Ayhan Çarkın kendi ağzıyla ben iki bin Kürt ü öldürdüm demedi mi? Onun bu sözleri, o yıllarda olan kanunsuz ve yasa dışı olayların açık göstergesi değimliydi? Aslında bu, yaptıklarından vicdan azabı duyan bir sesin dışa vurumuydu. Fakat kim nazara alıp sonunu getirdi? Keşke, Ayhan Çarkın ve Ahmet Cem Ersever gibi vicdanına danışanlar engellenmeseydi de çıkıp koşuşsaydılar. O zaman görürdünüz teşkilat ne durumdaydı Kıymetli okurlarım, son yıllarda, -bu AB girme teşebbüslerinin sonucu mu, yoksa AKP nin iyi yaklaşımı mı? İkisi de olabilir- sizlerin de sayısızcasına şahit olduğunuz yukarıdaki olayları artık nerdeyse duymaz olduk. Bunda, çeyrek asırdır yetiştirilen temiz bir neslin ile Çağlayan Adliyesi nde zulme maruz bırakılan polis şeflerinin ve onların vefalı talebelerinin payı büyüktür, diye düşünüyorum. Bu millet, özellikle de rahmetlik Özal la başlayan ve hizmet hareketinin el attığı temiz bir nesli inşa etmenin sonunda çok güzel olaylara şahit oldu. Artık teşkilatta rüşvet almadığı için, Bırak kardeşim! Memleketi sen mi kurtaracaksın? Alayı yerine, rüşvet alanın korkmaya başladığı günlere geldik. Zulmün, işkencenin, haksız yere dövülmenin, bunlara değil çay vermek, nezarete atıp sabaha kadar sopa atacaksın korkutma ve tehdidinin yerine, sevgiyle yaklaşmanın ve insan olarak görmenin olduğu günlere geldik. Sözünü ettiğim yıllarda vatandaşın, önünden geçmekten korktuğu, yolu düştüğünde haklı olduğu halde haksız muamelesine tabi tutulduğu, lastik borularla dövüldüğü, ağız dolusu küfürlerle hakarete uğradığı karakollarda çayla ağırlama, buyurun oturun iltifatına mazhar olan ve insanca muamele gören insanımız bu sonuca, sözünü ettiğim nesille ulaşmıştır. Asayiş ekipleri gerçekten de asayişçi, güvenlikçiler güvenliğin tesisçileri, istihbaratçılar suçsuz vatandaşı değil de memlekete ve millete zarar vereni, narkotikçiler uyuşturucuların korkulu rüyası, suç işleyen kim olursa olsun cezasını çekmesi gerekir diyen kanun adamları, teşkilat, -kısmen- adam kayırmaların son bulduğu bir kurum haline geldi. İlhan Selçuk bile evine aramaya gelen Polislere övgüler dizmemiş miydi? Uygar, efendi, insancıl çocuklardı. Dememiş miydi? Şimdi bu kadar güzelliklere ön ayak olamaya başlayan teşkilat ve onun namusuyla, iffetiyle, çoluk çocuğuyla dürüstçe çalışan mensupları, birilerini rahatsız etmiş, ekmeklerini -kendilerince- ellerinden almış, olacak ki öç almaya kalkışıyorlar. Kelepçeli elleri, kanunsuz göz altıları, gözaltında hakaret ve zulümleri görünce, insanın kendisine sorası geliyor: Ne o! Eski günlere mi dönüyoruz? Galiba böyle giderse şaşkınlıklarımız gerçeğe dönüşecek. Bu gidişat, eski polis imajını yeniden memlekete tattırma meraklıları tarafından geri getirileceğe benziyor. Hem de inançlı, muhafazakâr, demokrasi, insan hakları, ezilmişlerin hamisi ve koruyucusu laflarıyla kendilerini ve iktidarlarını yere göğe sığdırmayanların elleriyle Ne acıdır ki bu gün polisten öç almaya çalışanlar geçmişteki bu keyfiliğe ön ayak olanlardı. Nasıl olduysa yine sahneye çıktılar. İşin ilginç ve acı olanı bunun Müslüman ım ve muhafazakârım diyen bir hükümetin eliyle yapılıyor olmasıdır. Birkaç günden beri Çağlayan Adalet(adaletsizlik) Sarayı nda olanları görüp seyredince, ister-istemez Ne o! Yoksa eski günler mi dönüyoruz?

6 6 Petrole e-denetim Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetimlerini en kısa sürede tüm sektörleri kapsayacak şekilde elektronik ortamda yapmak istediklerini belirterek, "Bu kapsamda ilk adımı da attık. Önümüzdeki yıl petrol ve petrol ürünlerinin üretimi veya ithalatından tüketimine kadar geçen aşamaları artık elektronik ortamda denetleyeceğiz" dedi. SAMEKS, ülke ekonomisi için öncü gösterge oluyor İSTANBUL - MÜCAHİD EKER - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satın Alma Müdürleri Endeksi (SAMEKS), Türkiye'nin sanayi ve hizmet piyasasına yönelik farklı sektör, il ve ölçeklerden elde ettiği verilerle öncü bir gösterge olarak ülke ekonomisindeki genel algı ve beklentileri yansıtıyor. SAMEKS ekibinde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Erdal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, SAMEKS'in temel amacının hem sanayi hem de hizmet piyasasındaki satın alma kararlarını veren idarecilerin piyasa ile ilgili görüşlerini toplamak olduğunu Erdal, SAMEKS'te, ilgili ay içerisindeki gelişmeleri doğrudan karar vericilerden almalarının önem arz ettiğini, bu endeksin piyasadaki diğer makro göstergelere destek verdiğini ifade etti. Bir gösterge olarak SAMEKS'in, firmaların aksiyonlarıyla ilgili veri sağladığına işaret eden Erdal, "Örneğin, şirketlerin çoğunda istihdam geçen aya göre artmışsa bu bir sonraki ay satış ve üretimin de artacağı anlamına geliyor. Aynı şekilde şirketlerin çoğunda girdi alımlarında önceki aya göre bir artış kaydedilmişse bu da bir sonraki ay üretimin artma potansiyeliyle ilgili fikir veriyor" diye konuştu. Erdal, hazırladıkları Endeks'in, satın alma kararlarıyla ilgili doğrudan firmalardan güncel bilgilerle reel ve hizmetler piyasasını yansıtması bakımından makro verilere göre daha özel sonuçlar sağladığını dile getirdi. Bu verilerin KOBİ ağırlıklı bir yapıdan gelmesinin önemini vurgulayan Erdal, şunları kaydetti: "Türkiye'yi etkileyen politik ve ekonomik olaylar, mesela Gezi ya da 17 Aralık, Endeks'te çok keskin düşüşler yaşattı. Bu da Endeks'teki düşme ve yükselmelerin aslında piyasada olan biteni doğru yansıttığını gösteriyor. Performans bakımından da SAMEKS'in dikkate alınması gereken bir endeks olduğunu düşünüyoruz. Başka endekslerde bu hızlı düşüşlere çok fazla rastlayamadık. O yüzden SAMEKS'in Türkiye'deki makro gelişmeler dolayısıyla şirketlerimizin yaşadığı trendleri yansıtması önemli. Geçmişi iyi yansıtması bir performans ölçütü ama bunun zamanla öncü gösterge olarak algılanıp kullanılmasını ve karar mekanizmalarında geleceğe yardımcı olmasını önemsiyoruz." SAMEKS ekibinden Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova da "SAMEKS, PMI'dan farklı olarak Türkiye için sadece sanayi sektörü verilerini esas almıyor. Hizmet sektörü de SAMEKS'in kapsamında. Bir diğer önemli husus ise 3 aylık dönemler itibariyle Türkiye Teşvik Haritası üzerindeki bölgelere göre sanayi ve hizmet endekslerinin de açıklanacak olması. Böylece bölgeler itibariyle verilen teşviklerin de yakından takibi yapılmış oluyor" değerlendirmesinde bulundu. MÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Birim Yöneticisi Özer Balkız ise SAMEKS'in makro anlamda ekonominin genel gidişatı ve ekonomik büyümeye dair gelişmeleri piyasanın eş zamanlı, güvenilir ve somut veriler üzerinden takip etmesine imkan verdiğini Sigorta sektörünün prim üretimi arttı KOCAELİ - Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin yılın ilk yarısındaki prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artarak 13,3 milyar liraya yükseldi. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin (TSB) verilerine göre, sektörün geçen yılın ocak-haziran döneminde 12 milyar 548 milyon 286 bin lira olan toplam prim üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,7 oranında artarak 13 milyar 269 milyon 313 bin liraya ulaştı. Bu rakamın 11,7 milyar lirası hayat dışı, 1,5 milyar lirası da hayat sigortalarından sağlandı. Alt branşlarda en fazla prim üretimi, 2,7 milyar lirayla kara araçları sorumluluk sigortasından elde edildi. Bu sigorta türünde üretilen prim değeri, toplamın yüzde 20,7'sini oluşturdu. Kara araçları sigortasında 2,4 milyar lira, yangın ve doğal afetler sigortasında 1,9 milyar lira, sağlık sigortasında 1,6 milyar lira, genel zararlar sigortasında 1,5 milyar lira prim üretildi. Sigorta şirketlerinin düzenlediği poliçe adedi ise 34 milyon 876 bin 229 oldu. Bu poliçelerin 28,4 milyon adedi elementer sigorta, 6,4 milyon adedi ise hayat sigortası alanında faaliyet gösteren şirketler tarafından düzenlendi. ANKARA- RECEP DEMİR - Maliye Bakanlığı, 2015 yılı başından itibaren petrol ve petrol ürünlerine ilişkin tedarik zincirini sürekli takip etmeye hazırlanıyor. Bakan Şimşek'in talimatıyla çalışmalara hız veren Bakanlık, önümüzdeki yıl itibarıyla akaryakıt sektöründe üreticiden ithalatçıya, dağıtıcıdan benzin istasyonlarına kadar tüm mükelleflerden ilgili verileri toplayarak elektronik ortamda denetleyecek ve inceleyecek. Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulu (VDK) bünyesinde yürütülen ve elektronik denetime doğru geçişin bir aşaması olan uygulama hakkında bilgi verdi. Söz konusu uygulama sayesinde petrol ve petrol ürünlerinin üretimi veya ithalatından tüketimine kadar geçen aşamalarda oluşabilecek vergi kayıp ve kaçaklarını cari dönem içerisinde ve etkin bir şekilde tespit etmeyi hedeflediklerini anlatan Şimşek, "Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede yeni imkanları da beraberinde getirecek proje kapsamında artık mükelleflerin içinde bulundukları tedarik zincirine göre değerlendirilmeleri mümkün olacak" diye konuştu. Özelleştirme gelirleri 1,6 milyar doları aştı ANKARA - HÜSEYİN KARATEPE - Yılın ilk yarısında tamamlanan özelleştirme uygulamalarının tutarı 1,6 milyar doları aştı.aa muhabirinin edindiği bilgiye göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) yılbaşından bu yana tamamladığı 116 ihaleden toplam 1 milyar 219 milyon 675 bin dolarlık devir gerçekleştirdi. Bu yıl satış ve devir işlemi tamamlanan en yüksek özelleştirme 702 milyon dolarlık bedeli ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Salıpazarı Liman Sahası (GALATAPORT) ihalesi ile yapılırken, onu 482 milyon 325 bin dolar bedelli ANTALYA - Batı Akdeniz'den ABD'ye 1 Temmuz Temmuz 2014 tarihlerinde yüzde artışla 7 milyon 54 bin 897 dolarlık silah ihraç edildiği bildirildi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Antalya, Burdur ve Isparta illerini içerisine alan Batı Akdeniz bölgesinde savunma ve havacılık sanayi ürünleri ihracatının son dönemde büyük bir atılım gösterdiğini bildirdi. Satıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'de tüfek üreten 20 firmanın 40 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatın rakamlarının küçümsenemeyecek boyutlara ulaştığını, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre 1 Temmuz 2013 ila 1 Temmuz 2014 tarihlerinde 40 ülkeye 9 milyon 332 bin 335 dolar Bu kapsamda hazırladıkları bir tebliğ ile söz konusu mükelleflere kayıt saklama zorunluluğu getirdiklerini anlatan Şimşek, 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girecek tebliğ sayesinde petrol ve petrol ürünleri ticaretine yönelik en temel bilgileri elektronik ortamda ve oldukça kısa sürede temin etme imkanına kavuşacaklarını bildirdi. Bakan Şimşek, proje kapsamında petrol ve petrol ürünlerine ilişkin tedarik zincirinin merkezinde yer alan mükelleflerden veri aktarımına yönelik bir yazılım sisteminin de geliştirildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Projenin devreye alınmasıyla birlikte Bakanlık tarafından seçilen rafineri ve dağıtım şirketlerine ilişkin bazı verilerin belirli periyotlarda ve sürekli olmak üzere VDK sistemlerine aktarılmasına başlanacak. Sürekli veri verme yükümlülüğü getirilecek mükellefler ile proje kapsamında oluşturulan risk modeliyle incelemeye alınacak mükelleflerden temin edilecek elektronik verilerin analiz ve kontrolüne yönelik yazılım geliştirme çalışmaları ise halen devam ediyor. Bu yazılımın da önümüzdeki yıl kullanılacak şekilde hazır olması için çalışıyoruz." Hazine'ye ait İstanbul'daki bir taşınmazın satışı takip etti.yılın ilk yarısında tamamlanan özelleştirmelerin 1 milyar 219 milyon 675 bin 607 dolarlık kısımı tesis ve varlık satış veya devri yoluyla yapılırken, bedelli devirler yoluyla da 444 milyon 905 bin 949 dolarlık özelleştirme gerçekleştirildi. Böylece, Kurumun yılın ilk yarısında tamamlanan özelleştirme uygulamalarının tutarı 1,6 milyar doları aştı. İhaleleri tamamlanan ve özelleştirilmesi onay aşamasında olan 15 kuruluşun toplam satış tutarı Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan termik santralleri ihaleleriyle birlikte 5,3 milyar dolar oldu. Batı Akdeniz'den ABD'ye yüksek oranda silah ihracatı tutarında tüfek ihraç edildiğini kaydetti. Bu rakamın 1 Temmuz 2012 ila 1 Temmuz 2013 tarihlerinde 1 milyon 713 bin 830 dolar seviyelerinde olduğunu anımsatan Satıcı, savunma ve havacılık sanayi ürünleri ihracatının 1 Temmuz Temmuz 2013 tarihlerine kıyasla 1 Temmuz Temmuz 2014 tarihlerinde yüzde oranında artmasının sektörün geldiği noktayı gözler önüne serdiğini kaydetti. Batı Akdeniz'den gerçekleşen savunma ve havacılık sanayi ürünleri ihracatında en büyük payın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait olduğunu da belirten Satıcı, "Sektörün ihracat rakamlarının bu denli artmasında da ABD'nin payı çok büyük. Çünkü ABD'ye 1 Temmuz Temmuz 2014 tarihlerinde gerçekleşen ihracat, 1 İSTANBUL - MUSAB TURAN - Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Nihat Çadırcı, yılbaşında zamlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının motosiklet satışını vurduğunu belirterek, "Pazarın büyüyebilmesi için ÖTV oranlarının ayarlanması şart" dedi. AA muhabirine, pazara ilişkin değerlendirmeler yapan Çadırcı, 2013 yılının ilk yarısının çok iyi geçmesine karşın ikinci yarıyılda tüm sektörlerde olduğu gibi motosiklet satışlarında da düşüş yaşandığını hatırlattı. Geçen yıl pazardaki toplam büyümenin yüzde 3,5 olduğunu anımsatan Çadırcı, "Bu yıl ise bir önceki yılın etkileri ve döviz kurlarındaki artış, hem ithal edilen hem de ülkemizde üretilen fakat yine ithalata bağımlı olan motosiklet satışlarını ciddi olarak etkilemiştir. TÜİK tarafından açıklanan adetlere göre, 2014 yılında geçen yılın ilk 5 ayına kıyasla yüzde 11,6'lık bir düşme söz konusudur. İlk 5 aylık trafik tescili yapılan araç adedi 2013 için 73 bin 370 iken 2014 yılında 64 bin 857 oldu. Ekonomik değerle ifade etmek gerekirse tahmini olarak ilk 5 ayda 200 milyon dolarlık bir EKONOMİ KERKÜK MEKTUBU Dr. Şemsettin KÜZECİ 55. Yılında Kerkük Katliamı UNUTULMUŞ TÜRK MENEM Irak Türkmenleri baskıdan, işkenceden, katliamdan kurtulamadı bir türlü. Türkiye ye sığınma talepleri geri verilince, deniz yoluyla Avrupa ya kaçmaya çalıştılar; bu defa 100 e yakın Türkmen boğu1arak can verdi. Kerkük üm fener Kerkük Mum kimin yanar Kerkük Yağ bitti fitil yandı Korkarım söner Kerkük Irak ın 2 Ağustos 1990 tarihinde Kuveyt i, işgal etmesi daha sonra müttefik gülcülerin müdahale operasyonuna girişmesi, Türkmenleri in hayatında bir yeni dramın kapılarını açtı Ocak l 991 gecesi başlatılan müttefik saldırısı Irak ı bir anda felç etmiş, her türlü haberleşme kesilmiş, dehşetli bir panik doğmuştu. Türklerle meskûn bütün bölgelerin halkı da, endişeyle olayların gelişmesini takibe çalışıyordu. İşte bu kaos içinde, Kürt liderlerin Kerkük te Baas yönetimine karşı başlattıkları ayaklanmanın faturası yine Türklere kesildi. Ve hükümet, yüzlerce masum Türk ü sorgusuz sualsiz kurşuna dizdiriverdi. Mehmet Şakir, Ahmet Mehmet, Fazıl Kamber, Abbas Mehmet Turşucu, Sakine Kamber, Ali Sadık, Aynur Hamit Mustafa, Ali Taki, Fazıl Ali, Hüseyin Yunus ve daha niceleri Liste uzayıp gidiyor. Ölüm kol geziyordu. Ve insanların dayanma gücü tükenmişti. Türkmenler, tek çareyi Türkiye ve İran sınırına göç etmede buldular.1991 yılının Nisan ayı başında, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla bin bir güçlüğe katlanıp dağları aşan perişan kafileler sınırlarımıza ulaşabilmişlerdir. Böylece 15 bin Türk, Türkiye nin Şemdinli ve Yüksekova bölgelerine yerleştirildi.7 bine yakın Türk ise İran a sığınmak zorunda kaldı. Kemal Çapraz KANLI EL İSTANBUL'DA Bu gelişmeler Türkiye de de büyük dikkatle izleniyor, Irak hükümetine tepkiler her geçen gün büyüyordu. 5 Nisan 1991 günü, bir grup Türkmen, Irak ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösteriye tahammülleri yoktu. Kerkük te, Musul da, Erbil de işledikleri cinayetler yetmiyormuş gibi, İstanbul un göbeğinde de otomatik silahlarını kullanarak Necdet Esat Bakkaloğlu ve Yılmaz Sait Hacıoğlu nu katlettiler. Öte yandan, Irak taki kıyım devam etmekteydi. Saddam rejiminin katilleri yine ölüm yağdırıyor, daha yüzlerce masumun ilavesiyle şehitler kervanına katılanların sayısı artıyordu. Bir taraftan da göç hareketleri hızlanmıştı. Bunun üzerine, Birleşmiş Milletler tarafından Irak ın kuzeyinde ve 36 ncı paralelin üstünde bir güvenlik kuşağı oluşturuldu. Ama Türkmenler güvenli bölgenin dışında bırakılmıştı. Kuzey Irak, Batılılar ve Türkiye Üzerine Düşünceler isimli kitabında Hasan Celayir, bakın bu olayı nasıl anlatıyor: 36. Paralel i güvenli bölge ilan eden Batılılar bununla da yetinmediler. 36. Paralel e enteresan bir dizayn verdiler. 36. Paralel in kuzeyinde kalan şimdiki Musul vilayeti güvenlik bölgesine alınmadı. Çünkü Musul tamamen Türkmenlerden oluşan bir şehirdir. Sancak, Kadiye, Reşidiye, Baybuğ, Demirdağ, Eski Musul, Koyuncu, Akkuş, Karakuş, Şahkulu gibi Musul a bağlı Türk kazaları vardır. Musul da bir milyondan fazla Türkmen yaşar. Süleymaniye vilayetine bakılırsa, 36. Paralel in güneyinde kaldığı halde güvenlik bölgesine dâhil edilmiştir. Sebebine gelince, bu vilayetin hemen hemen yüzde 90 ının Kürt olmasıdır. Süleymaniye ile aynı paralelde olan 600 bin kişilik Kerkük şehrinin de güvenlik bölgesinin dışında kaldığını görüyoruz. Böylece Erbil ve Kifri şehirlerindekiler hariç, geriye kalan bütün Türkmenler, Mendeli den Telafer a kadar Saddam ın zulmü ile baş başa bırakıldı. Sonuç olarak ortaya çıkan şudur ki, güvenlik bölgesi Türkmenler i korumuyor. *Bu yazı 2004 yılında Ankara Teknod Yayınevi nden yayınlanan Şemsettin Küzeci nin Kerkük Soykırımları kitabının Kerkük Katliamı bölümdür. (BİTTİ) Temmuz Temmuz 2013 tarihlerine kıyasla yüzde arttı. 1 Temmuz Temmuz 2013 arası 601 bin 920 dolar olan ihracat, 1 Temmuz Temmuz 2014 tarihlerinde 7 milyon 54 bin 897 dolar oldu. Klasik tüfeklerin yanı sıra firmaların kendine has tasarımlarının dış pazarlarda büyük beğeni toplaması gözlerin bölgeye çevrilmesini sağladı. Batı Akdeniz'de üretilen kaliteli silahların ABD'de çok beğenilmesi sektörün ihracat rakamlarının daha da artacağının göstergesi oldu" diye konuştu. ÖTV motosiklet satışlarını vurdu pazarda 23 milyon dolarlık bir düşme söz konusudur" bilgilerini verdi. Düşük yakıt tüketimi ve daha rahat trafik için en ideal çözüm kabul edilen motosikletlerin iç pazarda daha yoğun satışı için devletten ÖTV düzenlemesi beklediklerini anlatan Çadırcı, "Pazarın büyüyebilmesi için ÖTV oranlarının ayarlanması şart. Motosikletin ÖTV'si yükseltildiği yıldan beri sektörün satış adetleri yükselememektedir. Maliye Bakanlığı'na yapılan başvurular ile motosiklete uygulanmakta olan ÖTV oranlarının 250 cc üzerindeki motosikletler için de düşürülmesi gerektiği belirtilmiştir. Vergi oranları düşürüldüğü takdirde değişik motor hacmi sınıflarındaki motosikletlerin de satış adetleri artacak ve sektörün yan sanayi ile birlikte gelişimi hızlanacaktır" yorumunu yaptı. Çadırcı, özellikle büyük hacimli motosiklet satışlarının yükselmesiyle ciroların artacağını ve global markaların daha fazla yatırım yapacağını Çadırcı, böylece yan sanayi ve sürücü donanımı, aksesuar, lastik, finansman gibi ilgili diğer kolların gelişmesinin sağlanacağını da kaydetti.

7 7 EKONOMİ Kuru kayısı ve inciri ABD'liler, kuru üzümü ise İngilizler seviyor Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmazkart, "Kuraklıktan dolayı düşen buğday rekoltesi, serbest piyasada fiyatların artmasına neden oldu. Bugün itibariyle piyasada oluşan fiyatlar çiftçiler açısından olumlu karşılandı" dedi. BALIKESİR - ZAFER AKPINAR - Türkiye'nin kuru incir ihracatında ilk sıradaki ABD'ye eylül-haziran döneminde 9 bin 360 ton ürün gönderildi. Bu ülke, 15 bin tona ulaşan kuru kayısı dış satımında da önde yer aldı. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının yüzde 28'inin yapıldığı İngiltere'ye ise aynı dönemde bu ürünün 42 bin tonluk dış satımı gerçekleştirildi. AA muhabirinin, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin kuru incir ihracatı, sezonun başladığı eylül ayından haziran sonuna kadar geçen dönemde, 2013 senesine göre yüzde 21 artış kaydedip 70 bin 865 tona, değer olarak ise yüzde 28 yükselerek 233 milyon dolara çıktı. Bu üründe en fazla ihracat 9 bin 360 tonla ABD'ye yapıldı. Miktar olarak yüzde 48 artışın yaşandığı ABD'ye yapılan ihracattan elde edilen gelir, yüzde 88 yükselerek 28 milyon dolara ulaştı. Bu ülkeyi 8 bin 758 tonla Fransa, 7 bin 576 tonla Almanya ve 4 bin 72 tonla Rusya izledi. Hububat fiyatları arttı KONYA - Yılmazkart, hububat fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, tüketicinin fiyat artışlarından korunması ihtiyacının sürekli temini, nihai Türkiye'nin uzun yıllar ortalaması açısından TMO'nun elinde tuttuğu ithalat milyon ton olarak kabul edilen buğday yetkisi, stokları ve vergi oranları gibi üretiminin, yeni verimli çeşitlerin ıslahı, enstrümanlarla müdahale edebilme daha yüksek teknolojinin kullanımı ve imkanı da vardır. Oluşabilecek sulama imkanlarının gelişmesine bağlı spekülasyonların önlenmesi açısından olarak 20 milyon ton olarak kabul TMO'nun elindeki bu imkanları gerektiği edilmesi gerektiğini zaman ve durumda kullanılacağına inanmaktayız." İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kuraklıktan en fazla etkilenen bölge olurken, hektar olan buğday ekim alanının giderek Yılmazkart, 10 yıl önce 9 milyon Marmara Bölgesinin kuraklıktan etkilenmediğini belirten Yılmazkart, "Bu açıdan düştüğünü dile getirdi. azaldığını ve yaklaşık 7,7 milyon hektara bakıldığında bu seneki buğday üretimimizin 20 milyon ton olan uzun yıllar lar ve komşu ülkelerde yaşananlardan Nüfus artışı, dışarıya yapılan yardım- ortalamasının yüzde altına dolayı tüketimin öngörülenin çok düşerek, yaklaşık 17-17,5 milyon ton üzerinde gerçekleştiğini anlatan olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" Yılmazkart, şöyle devam etti: dedi. "Bu nedenle buğday ekim alanlarında "Kuraklıktan dolayı düşen buğday sınır değerlere ulaşılmış olup, bunun altına düşen ekim alanları kurak yıllarda rekoltesi, serbest piyasada fiyatların artmasına neden oldu. Bugün itibariyle üretim yetersizliği sorununu beraberinde piyasada oluşan fiyatlar çiftçiler açısından olumlu karşılandı" diyen Yılmazkart, artması gerekiyor. Buğdaya yapılan getirecektir. Bu nedenle ekim alanlarının şunları kaydetti: destekler, bölgesel farklılıklar da göz "Şu aşamada TMO'nun alım fiyatını önünde bulundurularak artırılmalıdır. açıklamamış olması isabetli bir karar Örneğin Orta Anadolu'da 250 kilogramda olmuştur. Açıklanacak alım fiyatları, verim düzeyiyle buğdaya yapılan destek bugün için serbest piyasada oluşan fiyatları aşağı çekecektir. Türkiye artık 75 liradan 7 liraya, fark ödemesi desteğinin 33,1 lirada olup, mazot desteğinin 4,6 milyonu değil en az 85 milyonu besleyen 5 kuruştan 8 kuruşa çıkarılması halinde, ülke konumunda. Gelişmiş un sanayimiz, 43 liraya yükselecektir. Bu önemli bir dünya ihracat şampiyonu. Makarna ve destek olarak değerlendirilmektedir. irmik sektörümüz de dünyada söz sahibi. Diğer bölgelerde ise verim düzeyleri Bu sektörler sürekli kaliteli hammadde dikkate alınarak düzenleme yapılmalıdır." ihtiyacı duymakta. Sektörün hammadde Kazakistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü ASTANA - Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Kayrat Kelimbetov, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 3,8 büyüdüğünü belirtti. Kelimbetov, Kazakistan Başbakanı Karim Massimov ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından eski başkent Almatı'da kabul edildi. Kabulde Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e Kazakistan ekonomisinin 2014 yarıyıl performansı ve yılın ikinci yarısındaki hükümet ajandası konusunda bilgi verildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Kayrat Kelimbetov, kabulde sunduğu raporda Kazakistan ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 3,8 büyüdüğünü kaydetti. Kelimbetov'un sunduğu verilere göre ilk çeyrekte mal ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artıran Kazakistan, bu dönemde 22,7 milyar dolar ihracat yaptı. İlk çeyrekte ithalat ise yüzde 14,6 azalarak 8,7 milyar dolara geriledi. Kazakistan 2013 yılını 243,6 milyar dolar gayrisafi yurtiçi hasıla ile kapatmış, 82,5 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirmişti. Kazakistan'ın geçen yıl ihracatının yüzde 75,8'i yani 62,6 milyar doları petrol ve doğalgaz ürünlerinden oluşmuştu. Dünya Bankası, Kazakistan'ın 2014 yılını yüzde 5,5 büyüme ile tamamlamasını bekliyor. Bankacılık sektörü mevduatları azaldı İSTANBUL - Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) bir haftada yüzde 1,31 azalarak 4 Temmuz ile biten haftada 974,9 milyar liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 27 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde bir önceki haftaya göre yüzde 1,31 azaldı. Söz konusu haftada 974 milyar 956 milyon 999 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatları, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,41 yükseldi. Bankalardaki TL cinsi mevduat 4 Temmuz'da bir önceki haftaya göre yüzde 1,50 azalarak 596 milyar 160 milyon 623 bin lira oldu. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,78 azalarak 332 milyar 981 milyon 494 bin liraya geriledi. Yıllık bazda bakıldığında, 4 Temmuz'da bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 8,76 ve yabancı para mevduatlar da yüzde 34,73 arttı. Bankalararası mevduat da bir haftada yüzde 5,06'lık artışla 45 milyar 814 milyon 882 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı azaldı Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı bir haftalık dönemde yüzde 1,52 azalarak 552 milyar 483 milyon 565 bin liraya geriledi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı ise bir önceki haftaya göre yüzde 1,99 azalarak 280 milyar 743 milyon 295 bin lira oldu. Bankalardaki TL mevduatının 560 milyar 572 milyon 396 bin lirası mevduat bankalarında, 35 milyar 588 milyon 227 bin lirası katılım bankalarında; YP mevduatın ise 306 milyar 852 milyon 582 bin lirası mevduat bankalarında, 26 milyar 128 milyon 912 bin lirası da katılım bankalarında tutuluyor. ANKARA - EMRE GÜRKAN ABAY- HABER ANALİZ - Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı doğalgaz krizi, birçok Avrupa ülkesinin Rus doğalgazına bağımlılığını gözden geçirmesine neden olurken, doğalgaza alternatif kaya gazının keşfi ve çıkarılması konuları da önemli gündem maddesi haline geldi. Son olarak geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, Avrupa'nın enerji ihtiyacının ondabirini kaya gazıyla karşılama potansiyeli olduğunu belirterek, bu sayede enerjide Rusya'ya bağımlılığın da düşürülebileceğini altını çizmişti. Toplam 13 trilyon metreküp kaya gazı rezervinin bulunduğu düşünülen Avrupa'da, Polonya, İngiltere, Romanya ve Ukrayna, kaya gazının aranması ve çıkarılması konusunda özel firmalara lisans dağıtımlarına başladı. Yaklaşık 2.3 trilyon metreküp kaya gazı rezervi bulunduğu tahmin edilen Almanya ise geçen hafta ülkede yasak olan kaya gazının keşfi ve çıkarılmasına dair mevzuatı değiştirmek için harekete geçti. Almanya'da görüşmelerine başlanan yeni kanun tasarısı, yerin 3 bin metre altında hidrolik çatlatma tekniğinin uygulanmasına izin veriyor. Ülkedeki muhalefet partileri ve çevreciler, tasarıya karşı çıkarken, iş çevreleri destekliyor. Alman endüstrisi, ABD'de kaya gazının çıkarılmaya başlanmasından bu yana sürekli düşen enerji fiyatları yüzünden ABD'li Türkiye'nin kuru kayısı dış satımı ise ağustos-haziran döneminde miktar olarak geçen yıla göre fazla değişmeden 107 bin ton olarak gerçekleşti. Elde edilen gelir, yüzde 11 artıp 317 milyon 880 bin dolara yükseldi. Kuru kayısı ihracatında da ilk sırada 15 bin tonla ABD geliyor. Bu ülkeye yapılan ihracattan elde edilen gelir yüzde 29'luk artışla 53 milyon dolara ulaştı. Bu ülkeyi, 12 bin 532 tonla Rusya, 8 bin 784 tonla Almanya, 7 bin 610 tonla Fransa, 6 bin 650 tonla İngiltere ve 5 bin tonla Avustralya takip etti. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı ise eylül-haziran döneminde, geçen yıla göre miktar olarak yüzde 29 azalarak 150 bin tona, değer bakımından da yüzde 16'lık düşüşle 385 milyon dolara geriledi. Bu üründen fazla talep eden ülke ise 42 bin tonla İngiltere oldu. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının yüzde 28'ini alan İngiltere'ye gönderilen üründen elde edilen gelir, geçen yıla göre yüzde 18 düşse de 106,7 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. İngilizlerden sonra çekirdeksiz kuru üzümü en fazla Almanlar aldı. İhracat miktarı 23 bin ton olan bu ülkeyi, 17 bin tonla Hollanda, 12 bin tonla İtalya, 8 bin tonla Avustralya izledi. Bu ülkelere ihracatlar, değişen oranlarda azalma gösterdi. Kaya gazı AB gündeminde firmalarla rekabet güçlerinin zayıfladığını ileri sürerek, kaya gazının bu seyri tersine çevirebileceğini savunuyor. Öte yandan, enerjide Rusya'ya bağımlılığını bitirmek isteyen Polonya, 11 Mart'ta çıkardığı bir yasayla kaya gazına 2020'ye kadar vergi muafiyeti tanıdı ve sonraki dönemde vergilerin yüzde 40'ı geçmeyeceği taahhüdünü verdi. Amerikan Enerji İdaresi, Polonya'da kaya gazı rezervini 5,3 trilyon metreküp olarak açıklasa da bu rakam Polonyalı yetkililerce 800 milyar metreküpe kadar düşürülmüş ve Exxon Mobil ve Marathon Oil gibi dev şirketler bu ülkeye yatırım planlarını askıya almıştı. AB Komisyonu kaya gazı için esnek bir yönetmelik çıkararak çevreyle ilgili konularda yetkiyi üye ülkelere bırakmış ve Birlik içinde Polonya ile İngiltere lisans dağıtarak süreci başlatan ilk ülkeler olmuştu. Hidrolik çatlatma tekniğinde yerin 2-5 kilometre altındaki kayalar, yatay döşenen borulardan yüksek basınçla püskürtülen suyla çatlatılıyor. İçerisinde bazı kimyasalları da barındıran basınçlı su durduğunda, çatlayan kayalardan çıkan gaz kuyulara doluyor. Avrupa'nın kaya gazı keşfi ve bunun çıkarılması konusunda bugüne kadar çekimser davranmasının nedeni, gazın çıkarılmasında kullanılan hidrolik çatlatma tekniği. Bazı uzmanlar, bu tekniğin çevreye olumsuz etkileri olabileceğini öne sürüyor. Toprağın binlerce metre altında gerçekleşen işlemin yer altı sularını ve toprağı kirletebileceği, ayrıca çatlatma sürecinin depremleri tetikleyebileceği de belirtiliyor. AB'nin çevre mevzuatı, hidrolik çatlatma tekniği henüz kullanılmaya başlamadan önce hazırlandığı için kaya gazının keşfi ve çıkarılmasında kullanılan tekniğin çevreye potansiyel etkileri net bir şekilde değerlendirilemiyor.

8 8 SIRASI Kumluca'da yaşayan Mehmet Düngüllü, 40 yıldır anne babası ve çevresinden topladığı eşyalarla evini adeta müzeye çevirdi. 40 yıldır topladığı eşyalarla evini müzeye çevirdi ANTALYA - MEHMET ÇAKMAK - İlçede çiftçilik yapan Mehmet Düngüllü, tarihe ve antik eşyalara duyduğu merak nedeniyle eski eşyaları toplamaya başladı. Yaklaşık 40 yıldır antika eser toplayan Döngülü, bunları evinde oluşturduğu bölümde sergiliyor. Düngüllü'ye ait eserlerin bir bölümü, Antalya Müze Müdürlüğü tarafından "Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı" olarak tescil edildi. Düngüllü'nün evindeki eşyalar arasında tarihi yüz yılı aşan mutfak eşyaları, çömlekler, ağaçtan yapılma tarım aletleri, el dokuması halı ve kilimler, Osmanlı döneminde kullanılan tartı ve ölçü aletleri, hayvan süsleri, eski madeni ve kağıt paralar, kıyafetler bulunuyor. Düngüllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik eşyalara merakının babasının işlettiği lokantada bulunan eşyalarla başladığını Heykeltraş bakkal, 35 yıldır taşı işleyerek heykelcik ve tarihi eserlerin maketini yapıyor OSMANİYE - MENDERES ÖZAT - Kadirli ilçesinde bakkal dükkanı işleten ve "diplomasız heykeltıraş" olarak bilinen 50 yaşındaki Yusuf Aslansofuoğlu, 35 yıldır taşı işleyerek heykelcik ve tarihi eserlerin maketini yapıyor. Yedi Mart Mahallesi'nde 25 yıldır dükkan işleten Aslansofuoğlu, AA muhabirine, çocukluğunda çamura şekil vererek yaptığı oyuncak araba ile oynadığını Hobisini, taştan heykelcik ve tarihi eser maketi yaparak sürdürdüğünü anlatan Aslansofuoğlu, "35 yıldan bu yana gazete, dergi veya tarih kitaplarında İş yerine gelen yabancıların antik eşyalara ilgisinin kendisini bu eşyalara sahip çıkmaya yönelttiğini dile getiren Düngüllü, eşyaların büyük bölümünün babasından, annesinden ve diğer akrabalarından kaldığını kaydetti. tarihi eserlerin fotoğraflarına bakarak taştan maketlerini yapıyorum. Bu eserleri dükkanımda sergiliyorum. Müşterilerimin ilgisini çekiyor. Bazılarını dostlarıma hediye ediyorum. Bazı kişiler, heykelcikleri tarihi eser sanıyor" dedi. Aslansofuoğlu, eserlerini, büyüklüğüne göre 10 gün ila 6 ay arasında ortaya çıkardığını kaydetti. İlçede yer alan Karatepe Açık Hava Müzesi'ndeki eserlerden ilham aldığını belirten Aslansofuoğlu, oluşturmayı planladığı teşhir salonuna taşıyacağı eserlerini fuarlarda sergilemek istediğini de vurguladı. Her birinin ayrı hatırası bulunan eşyaların zamanla kaybolup gitmesine gönlünün razı olmadığını anlatan Düngüllü, şöyle konuştu: "Yaklaşık 40 yıldır antika eserleri topluyorum. Eserlerin büyük bölümü ninemizden, dedemizden kaldı. Eğer biz sahip çıkmasaydık, eşyalar zamanla yok olup gidecekti. Eşyalarla evimin bir bölümünü adeta müze haline getirdim. Zaman zaman öğrenciler, merak eden vatandaşlar ziyaret ediyor. Özellikle öğrencilere eşyaların ne işe yaradığı, nasıl kullanıldığını anlatıyorum. Ömrüm yettiğince bunu devam ettireceğim. Benden sonra da oğlumun bu işi devam ettirmesini istiyorum." Düngüllü, en dikkat çekici eşyalar arasında sedir ağacından yapılma 300 yıllık arı kovanı, 1700'lü yıllara ait olduğu sanılan diş kerpeteni bulunduğuna dikkati çekerek, eserlerden 102'sinin "Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı" olarak tescillendiğini bildirdi. KÜLTÜR-SANAT GELDİKÇE Prof. Dr. İSA KAYACAN Erol Güvenç mısralarından Adana ilimiz merkezinden, eğitimci, şair, yazar ve araştırmacı Mansur Ekmekçi hoca aracılığıyla bana ulaşan şiirlerden, Erol Güvenç (Ozan Kul Daim) imzalı iki şiir var masamda. Bu şiirlerin adları, Köylünün ve Gönül ışığını yak adlı olanları efendim. Beş ayrı dörtlükten meydana gelen ilk şiir Köylünün adlı olanı, köylünün güneş gibi parlak, su gibi aziz yüreğinin temziliğinden hareket edilerek yola çıkılıyor. Üç dörtlüğü bu şiirin: Bir ekmeği olsa ikiye böler, Bir gün karnı doysa bin şükür eder, Fakir olsalar da zenginiz derler, O gün şükürleri kardır köylünün. Şeker, şerbet gibi tatlı diller, Burcu burcu koku saçar gülleri, Bir de sahip çıksa idi illeri, Maalesef halleri zordur köylünün. Kul Daim im ben de köyde büyüdüm, Ben böyle yaşadım, ben böyle gördüm, Şehir de olsam da köyümü sevdim, Güler yüzü, ışık aydır köylünün. Bir başka Erol Güvenç şiiri, Gönül ışığını yak başlığıyla karşımıza çıkıyor. Dört ayrı dörtlükten meydana gelen bu şiirde. Ellerimizi açıp dua etmemiz halinde, bize en güzel yar ın insanoğlu olduğunu göreceğimizin hatırlatmaları yapılıyor. Öteki dörtlüklerden ikisinde de şu anlatımlar çıkıyor karşımıza: Şükür eyle, iyi kötü haline, Tercümandır Kur an bütün yönüne, Zikretmeyi dolak eyle diline, Böyle emrediyor hak, insanoğlu. Kul daim imanla açma arayı, Benim olsa neyleyim yalan dünyayı, Sevgi, sevgi insanlığın kalayı, İnsanlık tacını tak insanoğlu. Ozan Kul Daim, Erol Güvenç in ileride daha güçlü şairleriyle karşılaşacağımızı ümit ediyorum. Tebrikler.... SÜKÛTUN KALBİNDE... MEHMET NURİ PARMAKSIZ DERDİMİN DERMANI SÜKÛTTUR En büyük mutluluk ve huzur imanla, aşkla ve mahşere inançla aldığımız nefestir. En guzel ses, Mevla'yı tasdik eden ve O'na yakaran ruhumuzun sesidir. Aşkın bir tarafı susmak, diğer tarafı hasret adlı diyarmış. Varsın dursun saat; varsın dursun hayat. Ölümün içindeki ölümün adı yârmış. Göz gözü özler, öz özü... Ruhumun ve gözlerimin hükümdarına ait değilse neylesin kalp gönlümü delip geçmeyen öylesine söylenmiş bir sözü. Ölüm ölümü, düğüm düğümü özler; bilinenden bilinmeyene akınca gözler. En acı olan söz dille değil kalple söylenen sözdür ve duadan gayrısının yalan oluşunu yaşar ömrümüz... Canım can içre; gönlüm kalp içre yol alır. Bu dünyadan geriye hasretimden süzülen şükrün sükûtu kalır. Sükûtum bir tartıdır, herkes hakettiği değeri bulur kalbimde ve herkes kendi gerçeğini yaşar gönlünde. Şükürler olsun umutlarımın dua adlı kanatları var. Şükürler olsun dünya adlı duvarın ardında mahşer var. Varsın beklemenin adı dünya olsun. Yeter ki sonsuzluğa yürüyen mahşer gönüllü ruhum ve kalbim, aldığım her nefeste dua dolsun. Hasretin içindeki hasrete düştü gönlüm, huzurun huzurunda kendini buldu ömrüm. Allah'tan dünya bizim gibi fani, sonsuzluk olmasaydi yani... Ellerimde dua kuşları, kalbimde hasret yokuşları. Eninde sonunda biteceksin dünya, sende benim gibi fânisin dünya. Bitmeye mahkum bir ömrün can çekişen yanıdır dünya.yoruldum içimdeki seslerden, yoruldum seslerin dertleriyle dertlenmekten. Artık sessizlik kitabını sayfa sayfa okuyorum ve ben beni derdimin dermanı sükûta hapsediyorum. Islak sokakların yağmuru yanaklarım, kaldırımların yalnızlığı yalnızlığım. Sükûtun kucağında şükreden ruhum, mahşere tevekkülle koşan kalbimdir. Dünya sonlu, aşk ise sonsuz olandır. Bu dünyada Mevla'dan ve aşktan gayrısı yalandır. Göklerden var yağıyor; yeryüzünde yok ağlıyor Hüznümün vekili sensin Rabbim! Şu kırık kalbimi sen duy Rabbim! GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ Aşkı sonlu görenler sanır son durak vuslat, Aşk sonsuzu anlatır sonu olan bu hayat. Gülüşünle çiçeksin bense âşık kelebek, Sen yeter ki gül yârim sana çırparım kanat.

9 KÜLTÜR-SANAT 9 BULMACA ormancılık tarihine tanıklık ediyor Amasya'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresinin desteğiyle kurulan "Ormancılık Kültür Evi", 175 yılı geride bırakan teşkilatın geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor Kültür evinde, geçmişte kullanılan orman ölçüm ve izleme makineleri, orman ürünleri, orman köylüsünün yaşam örnekleri ile doldurulmuş orman canlıları sergileniyor. AMASYA - MÜMİN ALTAŞ - Amasya'da kurulan "Ormancılık Kültür Evi", 175 yılı geride bırakan teşkilatın geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor. Amasya Orman Bölge Müdürü Yaşar Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman sevgisinin genç nesillere aktarılması adına hazırlanan Ormancılık Kültür Evi projesinin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve İl Özel İdaresinin destekleri doğrultusunda 400 bin lira maliyetle 2010 yılında hayata geçirildiğini Amaçlar arasında teşkilatın tarihsel gelişiminin gözler önüne serilmesinin de bulunduğunu ifade eden Sarı, "Orman evimiz tabiri caizse bir müze işlevi görüyor. Birçok insan burayı Ormancılık Müzesi olarak biliyor. Tarihi Kazanasmazlar Konağı'nda yer alan kültür evimiz bu yönüyle de ormancılık müzesi ismini hak ediyor" dedi. Kültür evinde, başlıca orman teşkilatının kuruluşundan bu yana kullanılan ölçme ve izleme aletleri, geçmiş dönemlere ait daktilolar ve yazılı eserlerin yer aldığını vurgulayan Sarı, şunları kaydetti: "1839'da Tanzimat Fermanı ile kurulmuş bir kurumuz. O günden bu yana kullandığımız aletler çok çeşitlendi. Burada teknolojinin geldiği seviye gözler önüne seriliyor. Müzemizde 350 çeşit ölçüm aleti var. Ayrıca ormanda yetişen ürünler, kayaçlar ve fosiller yer alıyor. Ormancılıkla ilgili bulduğumuz ürünleri buraya getirmeye devam ediyoruz. Amacımız gençlerimize ormanı sevdirmek. Sevdirirken hem mecut durumu göstermek hem de geçmişle bağlantı kurdurup geleceğe yönelik bilgileri sunmak. Tabii ki bir gayemiz de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 kültür markalı kentten biri olarak belirlenen Amasya'nın turizm potansiyeline katkıda bulunmak." BÖLGENIN TEK KÜLTÜR EVİ Ormancılık Kültür Evi'nin bölgedeki ormancılık üzerine düzenlenmiş tek kültür evi özelliği taşıdığının altını çizen Sarı, kültür evinin alt katında ise orman köylüsünün üretimde kullandığı makine ve teçhizatların sergilendiğini ifade ederek, "Bu da ayrı bir kültür aktarımı. Ormancının yakınındaki ve ormanın koruyucusu köylünün geçmişteki yaşamı burada en iyi şekilde gözlemlenebilir. Bir diğer odamızda ise doldurulmuş yabani hayvanlar var. Adeta bir safari alanı gibi düzenlenmiş. Kentin tarihi ve kültürel dokusunun yanında ormancılık teşkilatının geçmişten bugüne geldiği noktayı merak eden herkesi Ormancılık Kültür Evi'ne bekliyoruz" şeklinde konuştu. Ya bir olacağız, tam bir birlik, dayanışma, kaynaşma, yardımlaşma içinde var olacağız, ya da bir kalacağız, herkes tek tek, bir başına hareket edecek ve tek başına eriyip, silinip gidecek. Ya tek başına toprağa düşerek kaybolup TÜRKÇE BAKIŞ Prof. Dr. Nurullah Çetin BİR OLMAK YA DA BİR KALMAK giden yağmur taneleri olacağız ya da çaylarda birleşip nehirlere, oradan denizlere akan ve birleşerek bir güç oluşturan büyük su olacağız. Bu durum bütün Türk milleti için geçerli olabilen evrensel bir anlayıştır. Büyük Türk milleti bütünlüğümüzü sağlayacak olan millî birlik ve beraberlik anlayışı önce ailede başlar, sonra köyde/kasabada, ilçede, şehirde ve ülkede devam eder. Bu zincirin ikinci halkasını oluşturan köy/kasaba mahallî birliğini sağlamadan millet birliğine ulaşamayız. O yüzden bütün Türkler toplumsal, kültürel, ekonomik her alanda bir olmalı, iri olmalı, diri olmalıdır. Bu kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bazı sözler vardır, çok söylendiği için orta malı hâline geldiği, anlam derinliğini kaybettiği, kağşadığı zannolunur. Bunlar ülfet ve ünsiyet perdesi arkasına gizlenerek derinliklerini, enginliklerini, zenginliklerini, çarpıcı çağrışımlarını, mana ve önemlerini yitirir gibi görünürler. Bir olalım, diri olalım, iri olalım!... sözü de böyle önemli bir söz olduğu hâlde kanıksanır hâle gelmiş. Türklük ve Müslümanlık ortak paydasında buluşan insanlarımızda insanı kahreden bir sorumsuzluk, bencillik, bireycilik almış yürümüş. Siyasi parti farklılığı ya da daha başka lüzumsuz farklılıkları büyütüp deve yaparak birbirleriyle anlaşamama, birbirini çekememe, birbirine düşmanlık, anlaşmazlık almış başını gitmiş. Bu millî bir felaketimizdir. Türk üm diyenler, etraflarına, burunlarının dibine kadar sokulmuş Türk düşmanı etnik ırkçılara bakarak dayanışmanın, birbirini ölümüne tutmanın, bir olmanın ne demek olduğunu yakinen göreceklerdir. Biz Türkler, hayat tarzımıza, siyasî görüşümüze, sosyal ve ekonomik konumumuza bakmadan her alanda tam bir dayanışma, tam bir yardımlaşma, tam bir kaynaşma içine girmemiz lazım ki bundan hepimiz faydalanabilelim. Alt alta gelen birler olmayalım, yan yana duran birler olalım. 4 tane 1, alt alta gelirse 4 yapar; ama 4 tane 1, yan yana gelirse 1111 yapar. Aradaki güç farkını görüyor musunuz? Vatana mensubiyet ve Türk millet birliği bilincini, kademe kademe mütedahil daireler gibi iç içe idrak etmeden, bunun gereğini yerine getirmeden millî hayatımızda etkin olamayız. Bu bakımdan bir olacağız, aradaki ayrılıkları gayrılıkları kaldıracağız, düşünce, yaşama tarzı, giyinme tarzı, davranış tarzı, siyasî görüş tarzı gibi farklılıkları fertlerin kendi özel hâlleri ve tercihleri olarak kabul edeceğiz; ama bütün bunlardan daha ileride hemşehrilik ve Türklük ortak bilincinde buluşacağız. Dağ başında ya da çöl ortasında tek başına kalmış mahzun bir ağaç olmak yerine, yan yana sırt sırta vermiş büyük, heybetli bir orman olmayı tercih edelim. Ülkemizde bazı yöre insanları yan yana, kol kola, birbirlerine sımsıkı kenetlenerek halay çekerler. Bu aslında onların dayanışmacı toplumsal davranış biçimlerini yansıtan kültürel bir motiftir. Biz ise tek başımıza efe zeybek oyunu oynarız. Bu da bizim kendimize olan özgüvenimizin sonsuz oluşunu, başka birilerine dayanma, onunla kol kola girme ihtiyacı duymadığımızı yansıtan folklorik bir yapımızdır. Böyle olunca tek başımıza hareket ediyoruz. Birbirimizle dayanışma, yardımlaşma içine girmiyoruz, kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye kalkıyoruz. Hâlbuki zaman cemaat zamanıdır. Yani buradaki cemaat kavramı sadece bilinen anlamındaki dinî bir topluluk değil, sosyolojik anlamda toplumsal dayanışmayı ifade eder. Bir kooperatif de cemaattir, bir dernek de, bir parti de bir cemaattir. Bu zamanda bir fert, dahî olsa tek başına bir etkisi olmaz. Bütün büyük başarılar kitlesel birlikteliklerden, ortak akl-ı selimden, işbirliğinden, işbölümünden, uzmanlık alanlarına saygıdan, sivil toplum kuruluşu anlayışının yaygınlaşmasından, kurumsallaşarak devamından kaynaklanır. Günümüzde Türklük şuuruna sahip olanlardan başka herkes sivil toplum kuruluşları etrafında toplaşarak güç elde ediyorlar ve zümresel menfaatlerini en üst seviyede tutuyorlar. Hatta Avrupa Birliği, Amerika ya da başka ülke kaynaklı, oralardan fonlanarak semiren şer odaklarının, şunların bunların oluşturdukları sivil (pardon sefil diyecektim) toplum kuruluşları sayıca az olmalarına rağmen birliktelik ve dayanışma ile güç elde edip koca Türk milletini tasfiye etme, ıhtırma, tarihten silme operasyonlarına girişiyorlar. Durum böyleyken bütün Türklerin bir, beraber, iri, diri olmamızın önünde bir engel bulunmamaktadır. Bütün engeller zihinlerimizdedir. Bütün engeller, kendimize olan özgüvenimizin yine kendimiz tarafından dinamitlenmiş olmasıdır. Türk milletinin tarihsel geleneklerinden biri de imece kültürüdür. Eskiden atalarımız ekin biçilecekse topluca imece usulü ile ekinleri biçerler, toplu ekin biçme faaliyetleri toplumsal bir ahenk doğurur; bu ahenk, topluca söylenen türkülerle şenlenir, topluca yenen yemekler, topluca yapılan eğlencelerle taçlanırdı. Ve bütün bu toplumsal bütünlük ortak, millî bir sinerji doğururdu. Bütün büyük kültürler de toplumsal faaliyetlerden ürer. Yapılacak iş bellidir. Önce bu meselenin bilinç düzeyinde iyi algılanması, sonra da birlik ve beraberlik ruhunun ekonomik, kültürel ve toplumsal bağlamda kurumsal bir yapılara kavuşturularak ete kemiğe büründürülmesidir. Türk kanaat önderleri, iş adamları, siyasetçileri, teşkilatçıları iş başına!... BULMACA Soldan sağa: 1. Bir ilimiz. 2. Tarama aracı. Kireç karıştırılan tekne. 3. Karışık renkli. Suçu bağışlama. Uyanık, gözü açık. 4. Soğanlı bir süs bitkisi. 5. Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça. Topluluk, cemaat. 6. Şaşma anlatan ünlem. Tayin. 7. iman, itikat. Bir elektrotta eksi uç. 8. Gemi barınağı. Uzaklık anlatır. 9. Dolaylı anlatma. En kısa zaman süresi. Vurmalı bir çalgı. 10. Kiloamperin simgesi. Bir müzik parçasının sevimli ve cana yakın çalınacağını belirten müzik terimi. 11. Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu yapı. 12. Bir yerden alıp başka bir yere götürme, aktarma, iletme. Demiryolu. 13. İroniye dayalı, alaycı. Mevcut. 14. Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan. Tarla faresi. 15. Eski dilde ulaştırma. Hayvanlarda semizlik. 16. Meleke. Kasaplarda satılan kesilmiş hayvan. Lantanın simgesi. 17. Katı halden sıvı hale geçme. Meslek. 18. Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması. 19. Üzerine şilte sererek oturmaya ya da yatmaya yarayan tahtadan sedir. 20. Argoda tanışıyormuş gibi yaparak para sızdırma. Seslenme sözü. Yukarıdan aşağıya: 1. Soyundan gelinen kimse. Karşılık beklemeden yapılan yardım. Son. 2. Muğla ilinin bir ilçesi. Üzerine iplik, tel gibi şeyler sarılan, ekseni boyunca ortası delik silindir. Erbiyumun simgesi. Rusçada evet. 3. uzaklaşma. Kekliğin boynundaki siyah halka. Boğan otundan çıkarılan ve hekimlikte kullanılan zehirli bir madde. 4. Şaşma anlatan ünlem. Safranbolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Doğu Anadolu da bir göl. Gümüş. İlgi eki. 5. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. Kaynar suda haşlanıp üzerine yağ gezdirilen mısır unu yemeği. Kütahya ilinin bir ilçesi. 6. Irmak ya da dere suyunun hızlı aktığı yer. Boğa, tosun. Mesafe. 7. Binek hayvanı. Avrupa da bir göl. Niğde ilinin bir ilçesi. Parça, lokma, dilim. 8. Öğüt. Kuranı güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma. Söyleyiş özelliği. 9. Geniş, engin. Yolcu evi. Yanda olan, yana kalan. Üflemeli bir çalgı. 10. Tibet öküzü. Güzellik, hoşluk. Söylenti. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Hazırlayan: Ercan BOSTANCIOĞLU

10 10 5 Ağustos 2014 Salı Çocuklarınızın çizdiği resimlere dikkat edin! Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, çocukların bilinçaltında olan ama dışa vuramadıkları durumları resimle ifade edebildiğini belirterek, ebeveynlere çocuklarının çizdiği resimlere dikkat etmeleri önerisinde bulundu. SİVAS- MERVE TOPUZ - CÜNEYT ÇELİK - Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, çocukların bilinçaltında olan ama dışa vuramadıkları durumları resimle ifade edebildiğini belirterek, ebeveynlere çocuklarının çizdiği resimlere dikkat etmeleri önerisinde bulundu. Dilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanın en doğal halinin çocukluk dönemi olduğunu ve kişinin iç dünyasını yansıtacak en sağlıklı bilgiyi bu dönemde verdiğini Çocukların psikolojisi üzerine 9 kişilik bir ekiple araştırma yaptıklarını belirten Dilci, araştırmada, Sivas ve Kayseri'de yaşları 5-12 yaş arasında değişen 60 çocuk üzerinde gözlem yaptıklarını dile getirdi. Araştırmanın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü ifade eden Dilci, araştırmada, çocukların çizdiği resimlerin uzmanlarca incelendiğini ve sonuçların ailelerin görüşleriyle karşılaştırıldığını belirterek, "Çocukların kendilerini en iyi, çizdikleri resimlerle ifade ettiğini ve onların çizdiği her çizginin, kullandığı her rengin kişiliğine dair etkili mesajlar verdiğini gördük. Bu çalışma, çocukların davranışlarının gerçek olup olmadığının aileleriyle de görüşülüp karşılaştırıldığı ve doğrulandığı bir çalışma oldu. Çalışmada öğretmenlerin gözlemlerini de işin içerisine katarak kararlı bir sonuca ulaştık. Aslında çocuklarımız resim yoluyla 'bizi' anlatıyor" DİJİTAL KOMPAKT FOTOĞRAF MAKİNESİ VE APARATLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İKMAL BAKIM DAİRE BAŞKANLIĞI Dijital Kompakt Fotoğraf Makinesi ve Aparatları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi :İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayrancı ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı :13 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Turan Güneş Bulvarı No:118 Çankaya/ANKARA c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler 60 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Dikmen Caddesi No:11 O Blok 2.Kat Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: -Teklif edilen cihaz ve aksesuarlarla İlgili her türlü teknik doküman istekli firma tarafından teklif dosyasında sunulacaktır. -İstekli firmalar ticari olarak sundukları orjinal paketin standart olarak içerdiği hiç bir malzemeyi paket içerisinden çıkarmayacaktır,bununla ilgili malzeme listesini teklif dosyasına ekleyecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı 4 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü, Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGM- İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 4. Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü, Oda No:10 Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar diye konuştu. Araştırmanın, çocukların çizdiği resimlerle iç dünyaları ve aileleriyle iletişimleri hakkında bilgi verdiğini belirten Dilci, "Çocuk, bilinçaltında olan ama dışarı vuramadığı durumları resim yoluyla ifade edebilmekte. Bu konuda eğer dikkatli gözlem yapılırsa, çocukların gelecekte oluşabilecek olası karakter sorunları veya yaşayabilecekleri kişilik sorunları üzerine birtakım önleyici çözümler getirilebilir" dedi. Çocukların çizdiği resimlerin yorumlanması Doç. Dr. Dilci, şunları söyledi: "Geniş bir zemin üzerine çok küçük bir resim çizen, elleri ve ayakları da çok küçük çizen çocukta kaygı, öz güven sorunları olduğunu söyleyebiliriz. Ailesini çizen bir çocuk, resimde ailesini yeterince iyi yansıtamıyorsa, anneyi çok yakın, babayı çok uzaklarda çizmişse bu, çocuğun babayla ilgili iletişim sorununun olduğunu gösterir, kendisini annesine daha yakın hissediyor demektir. Başı çok büyük çizen çocuğun daha çok bilişsel sorun yaşadığı gözlenmiştir. Göz, diş, burun, kulak ve saçları gereğinden fazla abartılı ve birbirine karışık çizen çocuğun gelecekte aykırı bir tip olabileceği üzerine yoğunlaşılabilir. Baca resmi var ve bacadan duman çıkıyorsa bu, ailedeki mutluluk özlemini ifade eder. Resimde evin perdeleri varsa çocuğun aile içerindeki aidiyet ve mahrem duygusu üzerine yoğunlaşılmasını gösterir. Çocuğun yeşil, pembe, mavi tonu kullanması ve güneşi çizmesi, onun hayata umutla baktığının göstergesidir." Araştırmanın sonuçlarını kitap haline getirdiklerini aktaran Dilci, "Çocukların davranışlarına rehberlik edecek bir kitap oldu. Ailelerin çocuklarını tanımasında kitabın içerisindeki resimler onları fikir sahibi edebilir. Öğretmenlere de rehberlik edebilir" dedi. Afrika daki ebola ölümleri durdurulamıyor DAKAR - Batı Afrika'da son 5 ayda 700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ebola salgınının şimdiye kadar görülen en ölümcül ebola salgını olduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasında, dört Batı Afrika ülkesinde bu yıl içinde 729 kişinin ebola nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilerek bunun tarihte görülen en ölümcül ebola salgını olduğu ifade edildi. Salgın nedeniyle son birkaç günde ölenlerin sayısının 57'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, Liberya'da 27, Gine'de 20, Sierra Leone'de 9 ve Nijerya'da bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İlk kez mart ayında Gine'de ortaya çıkan hastalığın hızla yayılmasının önüne geçilememesi üzerine salgının baş gösterdiği ülkelerde yardım çalışmaları yürüten ABD Barış Gönüllüleri Örgütü, yüzlerce gönüllü çalışanının bu ülkelerden tahliye edilmesi çalışmalarını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD Barış Gönüllüleri Örgütü'nün iki çalışanı ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybeden bir kişiye temas ettikleri için ABD sınırları dışında karantinaya alınmış bulunuyor. İdrar, kan, ter veya tükürük gibi vücut sıvısı veya salgılarıyla temas halinde bulaşan ebolanın bilinen tedavisi ve aşısı bulunmuyor. Hastalığın bulaşma riskinin en yüksek olduğu kesimi hasta yakınlarıyla tıp görevlileri oluşturuyor. Liberya makamlarının açıkladıkları rakamlara göre, bu ülkede hastalığa yakalanan 45 tıp görevlisinden 28 hayatını kaybetti. SAĞLIK Lensle denize veya havuza girenlerde körlük riski Kontakt lensle denize veya havuza girenlerde, banyo yapanlarda körlüğe kadar giden sağlık sorunları ortaya çıkabileceği bildirildi. Doç. Dr. Küçükerdönmez, kontakt lense bağlı gelişen rahatsızlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kontakt lensin yapısının bozulması veya göz üzerinde oluşturduğu değişikliklere bağlı komplikasyonların en sık görülen sorunlar olduğunu dile getiren Küçükerdönmez, şunları söyledi: "Kontakt lensler gözümüzde bazı değişikliklere yol açar, özellikle de gözyaşında. Vücuda yabancı bir madde olan kontakt lens, bağışıklık sistemini harekete geçirir. Kirpik dibi hastalığı, kişinin kontakt lensi kötü kullanımı, kontakt lens materyalinin gözle uyum sağlamaması veya kontakt lensin kendi parametrelerinin uyumsuz olması gibi sebepler bu türlü komplikasyonların çıkmasına yol açabilir." Korneanın iltihaplanmasında kontakt lenslerin risk faktörü oluşturabileceğine işaret eden Küçükerdönmez, bu vakaların yüzde 19-42'sinin kontakt lens kullanımıyla ilişkili olduğunu anlattı. Kontakt lensle denize, havuza girmenin bu tür hastalıklara davetiye çıkardığını dile getiren Küçükerdönmez, "Bu her kontakt lensle denize girenlerde hastalığın çıktığı anlamına gelmiyor, hatta çoğunda olmuyor. Çünkü gözyaşı fonksiyonları, kontakt lensin düzgün temizliği korumada etkili oluyor, gözün savunma mekanizmaları tarafından iltihaba yol açmıyor. Ama bir kez yol açarsa ciddi körlüklerle karşı karşıya kalınabilir. Çünkü tedavisi çok zordur" diye konuştu. Doç. Dr. Küçükerdönmez, devamlı temizlik görevi sağladığı için gözyaşının göz için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Kontakt lens işte bu noktada etkili oluyor. Taşıyıcı görevi yaptığı gibi hem gözyaşını bozabiliyor hem de mikroorganizmayı kendi içine hapseden biyofilmler daha kolay oluşuyor ve tutunuyor. Böylece gözümüze mikroorganizmalar taşınmış oluyor" ifadesini kullandı. Kontakt lens kullanımına bağlı gelişen iltihaplanma belirtileriyle ilgili bilgi de veren Doç. Dr. Küçükerdönmez, hastaların genellikle gözde yabancı cisim hissi, gözyaşında artma, sulanma ya da kızarık gözle başvurduğunu belirtti. Doç. Dr. Küçükerdönmez, böyle bir durumda çok hızlı tedavi gerektiğini, hemen damla tedavisine başlanması gerektiğini kaydederek, gözden alınan kültürün hastalığın tanısında faydalı olduğunu KOMPLİKASYON GELİŞMEMESİ İÇİN ÖNERİLER Doç. Dr. Küçükerdönmez, kontakt lens kullanımında komplikasyon gelişmemesi için şu önerilerde bulundu: "Kontakt lenslerin bakımı ve belli dönemlerde doktor ziyaretleri çok önemli. Kontakt lensin göze uyumu sağlandıktan sonra hastanın ve doktorun özellikle kontakt lens bakımı, gece çıkarılması, belli aralıklarla lens kabının ve solüsyonunun değiştirilmesi, hijyen, lensle yüzülmemesi gerektiği veya yüzülüyorsa mutlaka su geçirmeyen deniz gözlüklerinin, yüzme gözlüklerinin kullanılması, lensle banyo yapılmaması, gözde kızarıklık olduğunda hemen hekime gelinmesi konularında bilgilendirilmesi gerekiyor." Kontakt lenslerin, düzgün kullanıldığında hiçbir sıkıntı yaratmadığını ve uzun yıllar rahatlıkla kullanılabildiğini bildiren Doç. Dr. Küçükerdönmez, kişilerin hijyen, lenslerin uyurken çıkarılması gibi konularda bilgilendirilmesinin şart olduğunu vurguladı. 10 gram doğdu, hayata tutundu İZMİR- İzmir Kent Hastanesinin açıklamasına göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Gözde Çakır, hamileliğinin 24. haftasında gebelik zehirlenmesi teşhisiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Sezaryenle bebeği alınan Çakır, 5 gün komada kaldığı iki haftalık sürecin ardından taburcu oldu. Doğduğunda 510 gram ağırlığında 28 santimetre boyunda olan Elif Öykü adı verilen "parmak bebek" ise boş kuvöz bulunamadığı için İzmir Kent Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesine sevk edildi. Her bebekte olduğu gibi doğumdan sonra kilo kaybeden Elif Öykü'nün ağırlığı, 13'üncü gününde 470 grama kadar inse de ağırlığının 3 kilo 410 grama boyunun 49 santimetreye ulaştığı 165 günün ardından taburcu edildi. Anne Gözde Çakır, komadan çıkmasının ardından ilk kez yılbaşı günü tekerlekli sandalyeyle götürüldüğü yenidoğan servisinde kızını gördüğünü belirterek, şunları anlattı: "Kızım bebek değil, cenindi. Kalp atışlarını görüyordum. Eşime (Bu yaşayacak mı?) diye sordum. İnanılmaz küçüktü. En son 22 Temmuz'da doktor kontrolüne götürdüm. 4 kilogram olmuş, boyu da 53 santimetre... Kızım sağlıkla büyüyor ve bizi çok mutlu ediyor. Ben de ölümden döndüm, çok zor, kötü günler geçirdim ama hepsi geride kaldı. Artık kızım kucağımda. Bu Allahın bir lütfu, rabbimin bir armağanı. Doktorumuz ve hemşireler, kızımı yaşatmak için çok çabaladı, onlara minnet borçluyum. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

11 dış dünya 11 Der Spiegel: Erdoğan seçilirse Türkiye dönüşü olmayan yola girecek Almanya nın önde gelen haber dergilerinden Der Spiegel, bu haftaki kapak konusunu Türkiye deki cumhurbaşkanı seçimine ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ayırdı. Dosya Türkçe ve Almanca olarak verilirken Erdoğan ın seçilmesi halinde Türkiye nin geri dönüşü olmayan bir yola gireceği ve Erdoğan ın Yeni Padişah olacağı yorumlarına yer verildi. Saksonya da CDU açık ara önde, FDP nin işi zor AZAMAT DAMİR BERLİN - Almanya da bu yıl süper seçim yılı olmasa da doğudaki beş eyaletin üçünde seçimler yapılıyor. Eyalet meclisinde değişiklikler bekleniyor ancak bu seçimlerin federal düzeyde dengeleri değiştirmesi zayıf bir ihtimal olarak görünüyor. Brandenburg ve Thüringen eyaletlerinde 14 Eylül tarihinde sandıklar açılıyor. Doğudaki seçimlerin açılışını ise 31 Ağustos ta Saksonya yapıyor. Saksonya eyaletinde Hıristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) 2009 daki seçimlerde olduğu gibi yine açık ara seçimlerin galibi olacağa benziyor. Başbakan Stanislaw Tillich in partisinin oyları son anketlerde yüzde 42 oranında seyretti. CDU nun şimdiki hükümet ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) ise son seçimlerdeki yüzde 10 luk rekor başarının çok gerisine düşmüş durumda. Anketler FDP nin yüzde 5 lik barajın altında kalacağını gösteriyor. Saksonya nın ikinci güçlü partisi Sol Parti yüzde 21, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 13, Yeşiller in ise yüzde 7 civarında oy alması bekleniyor. Yeni kurulan Almanya için Alternatif inde (AfD) yüzde 7 oranında oy alarak meclise girmesi öngörülüyor. Geçen seçimlerde yüzde 5,6 oy toplayan, eyalet meclisinde 8 milletvekili olan aşırı sağcı NPD ise anketlere göre barajın altında kalacak. Halk yoklamasının sonuçlarına bakılırsa Liberallerin barajın altında kalması Tillich i yeni bir hükümet ortağı aramaya zorlayacak. Sebebi ise anketlerin sonuçları baz alındığında CDU nun tek başına iktidar olamaması, Kızıl-Kırmızı-Yeşil ittifakının da yeterli çoğunluğu sağlayamaması. Frauke Petry(AfD), partisininsol ittifakın oluşturacağı azınlık hükümete onay vermeyeceğini açıkladı. Bu bakımdan CDU nun büyük ihtimalle federal düzeyde olduğu gibi SPD ile ittifak kuracağına benziyor. Sosyal Demokratların başadayı Martin Dulig ise tüm ittifak imkanlarına açık olduklarını, şimdiden bir koalisyon ortaklığına odaklanmadıklarını belirtiyor. Dulig, seçim kampanyasında eğitim, ekonomi ve aile konularına ağırlık vererek, partisinin dile getirdiği konular ülkenin geleceğini ilgilendirdiğini söylüyor. Doğu eyaletlerdeki seçimler arasında belki de en heyecansızı Saksonya da gerçekleşmiş olacak. Ancak son sözü vatandaş söyleyeceği için seçimde yarışan 15 parti her bir oy mücadele edecek. (CHA) SEZAİ KALAYCI NEW YORK - Amerikan Senato İstihbarat Komitesi tarafından hazırlanan ve Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) sorgulama teknikleri ile işkence yaptığına dair bilgilerin yer aldığı raporun açıklanmasında geçikme olacağı belitrildi. Komite Başkanı Demokrat Partili Senatör Dianne Feinstein, gecikmenin nedeni olarak Obama hükümetinin rapor üzerinde 'önemli redaksiyon' yapma isteği olduğuna işaret etti. BERLİN - Almanya nın önde gelen haber dergilerinden Der Spiegel, bu haftaki sayısını önümüzdeki pazar yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri nedeniyle Türkiye ye ayırdı. Bir hafta boyunca Almanya da kiosklarda ve gazete bayilerinde halkın göreceği yerlere konulacak derginin kapak dosyası Erdoğan devleti. Türkiye özgür kalacak mı?" başlığı ile verildi. Derginin içinde ise Yeni Padişah başlığı kullanıldı. Der Spiegel kapak dosyasını tıpkı bir sene önce İstanbul da Gezi olayları sırasında yaptığı gibi Türkçe ve Almanca olarak iki dilde verirken, bunu Almanya daki Türklerin Almanca bilmediklerini düşündüklerinden değil, Almanya daki en büyük göçmen grubuna ve Türkiye deki okurlarına bir jest olarak düşündüklerini kaydetti. Dergi haberinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın demokratik reformlarla yola çıktığını, ancak eski dönemin seçkinleri ve Gezi Parkı direnişçileri ile mücadelesinde hükümdara dönüştüğünü vurguluyor ve Şimdi kendisini Cumhurbaşkanı seçtirme niyetinde. Despot mu olacak bu sefer de?" diye soruyor. Erdoğan ın cumhurbaşkanı seçilmesi halinde aşırı keyfiliğini defalarca sınırlamış olan Anayasa Mahkemesi nin üyelerini de kendisi atayacağı için bu mahkemenin gelecekte düzeltici güç olma özelliğini kaybedeceği uyarısına yer veriyor. İstanbullu hukuk profesörü Bertan Tokuzlu nu ağzından 10 Ağustos cumhurbaşkanı seçimini Türkiye nin yakın tarihindeki en önemli seçim görüşüne yer veriyor. ERDOĞAN SEÇİLİRSE DÖNÜŞÜ MÜMKÜN OLMAYAN YOLA GİRİLECEK Dergi Erdoğan ın seçilmesi halinde geri dönüşün mümkün olmayacağını ve Türkiye nin tek adam devleti haline geleceği uyarısının altını çiziyor. Haberde ayrıca Kendisine itiraz edilmesine tahammülü yok. Gezi direnişiyle birlikte de nihai olarak otoriter bir hükümdara dönüştü. Ve bu hükümdar her şeyi denetlemek istiyor, insanların özel hayatlarına varıncaya kadar." deniyor. Yazıda Erdoğan ın sadece yurttaşları değil kendi partisini de sıkı denetim altına aldığı kaydediliyor. Dergi devamla şu ifadeleri kullanıyor: Her bir milletvekilini, her bir valiyi kendisi belirliyor. Bütün yol arkadaşları yollarını ayırıyor ondan. Ekonomi Bakanı Ali Babacan istifasının işaretlerini verdi, milletvekilleri protesto ederek partiyi terk etti. İşinin ehli danışmanlarının yerini sadık evet efendimciler aldı." Yazıda ayrıca Tayyip Erdoğan ın kişilik yapısı kavgacı şeklinde veriliyor. İstanbul un Kasımpaşa semtinde bir mahallelinin Erdoğan ı Tayyip kavgadan hiç kaçmazdı şeklindeki tarifi veriliyor. Erdoğan ın işletme okuduğu ve sucuk fabrikasında muhasebecilik de yaptığı kaydedilirken, eski parti arkadaşlarından Abdüllatif Şener in ağzından ise şöyle anlatılıyor: Erdoğan, AKP kurucuları arasında tartışmalı bir isimdi. Siyasi bir tasarısı yoktu, düpedüz taşralıydı." AKP olarak askeri kızdırmamak için laik bir üslup kullandıklarını da ifade eden Abdüllatif Şener, AKP kadrosunun inancını şöyle özetliyor: Ama dini inançlarımızdan vazgeçmedik. Yalnız, toplumu değiştirmenin zaman alacağını kavradık." Yazıda ayrıca Erdoğan için, Erdoğan mükemmel bir popülist, kitleleri peşinden sürükleyebilen bir insanlı koyun kavalcısı. Ama hedeflerine diplomatik yollardan ulaşma konusunda tecrübesiz." değerlendirmesine yer veriliyor. (CHA) CIA in işkence raporuna Obama dan 'redaksiyon' İstihbarat Komitesi, 2009 yılından beri CIA in 11 Eylül terör saldırısı sonrası zanlılara karşı yürüttüğü sert sorgulama yöntemleri ile gözaltı sürecinde yapılan işlemleri araştırıyordu. Komite, yaptığı araştırmalar sonunda hazırladığı raporu üzerindeki gizlilik süresinin bu ay dolması nedeniyle yayınlayacak. Bu hafta yayınlanması beklenen raporu Obama hükümetinin önemli redaksiyon dan geçirme isteği siyaset çevrelerinde farklı yorumlara yol açtı. Yorumlardan ilki, CIA in işkence tekniklerinin kamuoyu ile paylaşılması durumunda Washington un hem dünya hem de iç kamuoyu nazarında zor duruma düşeceği. İkinci yorum ise, CIA e karşı olan saygınlığın azanlacağı ve çalışanları üzerinde baskıların oluşacağı. Son yorum ise, Kongre de eski başkan George W. Bush hükümeti ile CIA hakkında yapılacak eleştirilerden çekinildiği. RAPOR ÜZERİNDE BEYAZ SARAY AŞIRI REDAKSİYONA GİDER Mİ? Senatör Feinstein, raporun baskıya hazır şekilde Beyaz Saray a sunulduğunu ifade etti. Senatör, raporun yayınlanmasının gecikmesine sebep olarak Beyaz Saray ın incelemelerini sürdürmesini gösterdi. İstihbarat Komitesi üyesi Demokrat Partili Senatör Mark Udall da Beyaz Saray ın rapor üzerinde "aşırı redaksiyona" gitme ihtimalinden çekindiğini ifade etti. Rapordaki CIA in sorgulama teknikleri ve gözaltı işlemlerinin 'tüyler ürpetecek kadar vahim' diye değerlendiren Feinstein ın sözlerini bir başka Komite üyesi Demokrat Partili Senatör Ron Wyden (Oregon) teyid etti. Daily Beast adlı internet haber portalına konuşan Wyden, "Geliştirilmiş sorgulama teknikleri hakkında Amerikan halkı detayları öğrenince bundan son derece rahatsız olacak." ifadelerini kullandı. Amerikan kamuoyu tarafından merakla beklenen rapor için Senatör Feinstein, CIA konusunda parti ile Başkan Obama nın uyuşmazlığını birkez daha gün yüzüne çıkardı. Daha önce de İstihbarat Komitesi üyeleri CIA in 2009 yılında Komite üyesi çalışanların bilgisayarına gizlice girip casusluk yapmasını Anayasa ihlali olarak değerlendirmiş ve kurumun başındaki John Brennan ı istifaya çağırmıştı. Ancak CIA Direktörü Brennan a Obama sahip çıkmış ve kendisine güveninin tam olduğunu söylemişti. (CHA) Avusturya'da oy kullanımı sona erdi AHMET ARİF GÜZELDERE VİYANA - Avusturya'da, 2-3 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur oylaması bugün saat 17:00'da sona erdi. Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanının belirleneceği oylamada, diğer ülkelerde olduğu gibi Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarının da oy hakkına sahip olmasıyla bir ilk gerçekleşti. Avusturya'daki gurbetçilerin kimisi tatil yolundaki gümrüklerde kimisi de çeşitli merkezlerde kurulan sandıklarda oyunu kullanmayı tercih etti. SEÇİME KATILIM BEKLENTİLERİN ALTINDA Seçimin ilk turunda kayıtlı seçmen sayısının 104 bin 536 kişi olduğu Avusturya'da, elçilik ve konsolosluk binalarının yeterli olmayacağı düşünülerek Viyana, Salzburg ve Bregenz şehirlerinde çeşitli salonlar kiralandı. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimine katılım beklenenin altında kaldı. Avusturya'da, yalnızca 6 bin 559 kişi oy kullanmak için randevu aldı. Görevlilerden alınan tahmini bilgilere göre ise 3 merkezde kurulan 77 sandıkta yaklaşık 9 bin kişi oy kullandı. Katılımın düşük olmasına neden olarak, seçimin gurbetçilerin izin dönemine denk gelmesi ve randevu sistemindeki sıkıntılar gösteriliyor. (CHA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

12 12 haber Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah, sizlerin takdiriyle cumhurbaşkanı seçilirsek, aynı aşkla, aynı sevdayla, aynı tutkuyla hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. 77 milyonu bir ve beraber olarak kucaklamaya, 77 milyonun hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan: Hizmetkarlığa devam İhsanoğlu: Cumhurbaşkanı, siyasi lider değil devletin lideri ATİNA - Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, siyasetin din, mezhep ve etnik köken üzerinden yapılmaması gerektiğini İhsanoğlu, Atina'da yayımlanan Elefteros Tipos gazetesindeki demecinde, her insanın kendi inancına göre yaşamakta özgür olduğunu ve devletin vatandaşların yaşayacağı ortamı oluşturmakla yükümlü bulunduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanı siyasi lider değil devletin lideridir" dedi Ċumhurbaşkanlığı adaylığını Türkiye'nin çeşitli siyasi kesimlerini temsil eden ve aralarında sanatçı ve diplomatların bulunduğu önemli şahsiyetlerin ısrarı üzerine kabul ettiğini belirten İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığını vatana bir görev olarak gördüğünü belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan farkının ne olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan İhsanoğlu, dindar bir aileden geldiğini ancak İslamcı bir politikacı olmadığını ve dinin politikadan ayrı tutulmasından yana olduğunu İhsanoğlu, kadınların başlarının örtülmesiyle ilgili İslami yaşamın ne şekilde olduğuna ilişkin bir soru üzerine, "İslam dünyasında kadının yeri üzüntü yaratıyor. Bu durum, geri kalmışlığın sonucudur ve dinle ilgisi yoktur. Peygamberimizin döneminde kadınlar toplum içerisinde, savaşta ve ticarette faal idi. Ancak, 14 asır sonra bazı ülkelerde kadınların otomobil kullanma hakları bile yok" diye konuştu. Fethullah Gülen ile ilişkisi olup olmadığına ilişkin bir soruyu ise İhsanoğlu, "Hiçbir tarikata bağlı değilim, ne de bunların üyesiyim" şeklinde yanıtladı. İhsanoğlu, Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili sorular üzerine de annesinin Rodos kökenli olduğunu ve Ada'daki servetini İtalyan İşgali ve 2. Dünya Savaşı sırasında kaybettiğini anlattı. Komşu ülkelerle iyi ilişkiler arzu ettiğini ifade eden İhsanoğlu, "Komşularımızla iyi ilişkiler istiyoruz. Tarihten süregelen ve iki halkın ilişkilerini yansıtan ortak bir kültürümüz olan Yunanistan ile de. Bu, devletler düzeyine de yaygınlaştırılabilir" görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu: Ülke çıkarı her şeyin üzerindedir HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, "Ortadoğu'ya barış gelecekse, barışı Türkiye getirecekse, huzuru Türkiye getirecekse o zaman Ekmeleddin İhsanoğlu'nu cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtalım" dedi. Kılıçdaroğlu, Hatay'da Uğur Mumcu Alanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, sadece dünyada Müslümanların bulunduğu bir bölgede Ortadoğu'da kan aktığını, bunun sorumlusunun Recep Tayyip Erdoğan olduğunu savundu. Barış, huzur ve kardeşlik için cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek verilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Sadece biz istemiyoruz. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu bütün dünya istiyor. 'Türkiye neden bu halde?' diyorlar. Türkiye'nin bütün komşularıyla barış, huzur içinde olması lazım. Müslüman dünyasında kan akmaması lazım. O nedenle Ortadoğu'da sözü geçen, ağırlığı olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturması lazım. Onun için dedik ki partinin menfaatinden çok biz, ülkenin menfaatini düşünürüz. Ülkenin çıkarları her şeyin üzerindedir. Ortadoğu'ya barış gelecekse, barışı Türkiye getirecekse, huzuru Türkiye getirecekse o zaman Ekmeleddin İhsanoğlu'nu cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtalım." Suriye'deki olaylara da değinen Kılıçdaroğlu, 1,5 milyon Suriyelinin, Türkiye'nin 81 iline dağıldığını, kiminin dilencilik yaptığını, kiminin ise parkta yattığını İSTANBUL - Erdoğan, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, önce "çocuklar ve gençler" dediklerini belirterek, 205 bin derslik inşa ettiklerini Göreve geldiklerinde Türkiye'de 76 üniversite olduğunu aktaran Erdoğan, "Şimdi 175 üniversite var. Ders kitaplarını, ücretsiz dağıttık. Okulları, sınıfları bilgisayarlarla, etkileşimli tahtalarla, tablet bilgisayarlarla tanıştırdık. Şimdi tablet bilgisayar, çocuklarımıza dağılıyor" diye konuştu. İnsanların insanca sağlık hizmeti alması için sessiz devrim yaptıklarını anlatan Erdoğan, hastaneleri yenilediklerine ve yeni hastaneler inşa ettiklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti: "Grup toplantısında, merhum Savaş Ay'ın 98'deki programını dinlediniz mi? Bu genel müdürün SSK'nın başında olduğu zaman, SSK hastanelerinin ne olduğunu gördünüz değil mi? Aman yarabbi. O tuvaletlerin hali neydi? Gördünüz değil mi? Oraya sağlam giren, hasta çıkar. Hijyen diye birşey var mı? Yok. Niye? Soruyor, Savaş Ay. 'Genel müdür nedir bu hal?' diyor.' '10 yıl önce daha iyiydi.' diyor. 'Şimdi İstanbul'un nüfusu arttı' diyor. İstanbul'un nüfusu arttı da şimdi ne oldu? Şu an İstanbul'un nüfusu, milyon oldu. Hastanelerimizin hali ortada. Buna 3 tane koyun verin, kaybeder gelir. Bundan bir şey olmaz. Bunların çıkaracağı adaylardan da bir şey olmaz." Erdoğan, şehir hastanelerinin hayalleri olduğunu ve Avrupa ile Anadolu yakasına 2 dev hastane kuracaklarını söyleyerek, "Doktor, hemşire, ebe, teknisyen sayısını çoğalttık. Ambulanslar, artık helikopter ambulanslarımız var, jet ambulanslarımız var, deniz ambulanslarımız var, paletli ambulanslarımız var. Hastaneleri birleştirdik. Eczane ayrımını kaldırdık. Benim vatandaşım, artık istediği eczaneden gidip ilacını alabiliyor" ifadelerini kullandı. Bir katılımcının Hollanda'dan geldiğini söylemesi üzerine "Hoşgeldiniz? Oy kullandınız mı?" diye soran Erdoğan, "Kullandık" yanıtını alınca "Hayırlı olsun" dedi. Demirtaş: 3 fotoğraftan sadece biri sizin gibidir İSTANBUL - Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Oy vermeye gideceğiniz zaman o oy verme kabinine girdiğinizde o 3 fotoğraftan sadece bir tanesi sizin gibidir. Sadece bir tanesinin cebinde sizin kadar para vardır. Geri kalanlar seni temsil etmiyorlar" dedi. Kadıköy Meydanı'nda düzenlenen mitingte konuşan Demirtaş, 1960'lı yıllardan bu yana solda çeşitli birlik denemelerinin yapıldığını anımsatarak, her birinin mücadelerine güç verdiğini, destek sağladığını, aşama kat etmelerine yardımcı olduğunu anlattı. sürdürdü: Demirtaş, ama kalıcı birliği başaramadıklarını ifade ederek, şimdi cumhurbaşkanı seçiminin buna vesile olmasını istediklerini, bu nedenle aday olduklarını aktardı. "Bu egemen koltuk sevdalılarının arasında üçüncü bir kişi olup koltuğa sevdalarını ilan etmek için aday olmadıklarını" kaydeden Demirtaş, şunları söyledi: "Ben kişi olarak aday değilim. Aramızdan birinin aday olması gerekiyordu. Sizlerin mücadele birikimlerini temsil edecek birinin aday olması gerekiyordu. Kadınların özgürlük yürüyüşünü birileri emaneten teslim almalıydı. Alevilerin özgür yurttaşlık mücadelesi birilerinde emaneten durmalıydı. Kürt halkının, işçisinin, köylüsünün, öğrencisinin, hepimizin mücadele birikiminin yarattığı değerler bir adayda buluşmalıydı. Çünkü mevcut iki aday da bu ilkelerimizin hiçbirini temsil etmiyorlar, edemezler. Ne ideolojileri buna uygundur ne siyasi mücadeleleri ne de buna niyetleri vardır." Aday olmasıyla sadece cumhurbaşkanlığı seçiminden ibaret olmayan, onu aşan bir "yeni yaşam" teklifinin ortaya çıktığını belirten Demirtaş, "Bizim adaylığımız olmasaydı, bizler bu seçim yarışında olmasaydık ölümle sıtma arasında halklarımız tercih yapmak zorunda kalacaktı" diye konuştu. Türkiye'de artık ortak bir gelecek, Türkiye'nin bölünme kaygısı olmadan, kardeş kavgası olmadan, ezilenlerin, emekçilerin dünyasını yaratacak yeni bir siyaset doğduğunu anlatan Demirtaş, konuşmasını şöyle "HUKUKU SEÇKİNLERİN, GÜÇLÜLERİN TEKELİNDEN ALDIK" Hukuku seçkinlerin, güçlülerin tekelinden aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Millete teslim ettik. 'Emniyet' dedik. 77 milyonun bir, beraber ve kardeşçe yaşaması için ne gerekiyorsa cesaretle yaptık. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapmışlar, 79 senede. 12 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Kaç tane havalimanı vardı, biliyor musunuz? 26. Şimdi 52 havalimanımız var. Artık otobüse binen uçağa da biniyor. Uçak, artık halkın yolu oldu. Hızlı tren, geçen hafta hızlı treni de açtık mı? Artık İstanbul-Ankara arasında yüksek hızlı trenimiz var mı? Nasıl beğendiniz mi? Binenler oldu mu? Şöyle bir elleri göreyim. Maşallah. Kardeşlerim, bu millete artık bunlar yakışıyor. Bunların olması lazım. Bunların aklından böyle bir şey geçer miydi? Aman yarabbi, biz hangi trenlere biniyorduk? Çuf, çuf, çuf... Bizi yıllarca onlara bindirdiler. Banliyö trenleri. Aman yarabbi. Takır takur gidiyorduk. Ama bütün bunları rehabilite ettik. Hepsini bu rehabilitasyondan sonra artık insanımıza yakışır hale getirdik" diye konuştu. Fatih'in gemileri karadan yürüttüğünü kendilerinin de insanları denizin altından yürüttüklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi Ekmel Bey ne diyor, biliyor musunuz? (Marmaray'ı Süleyman Bey başlattı, Bülent Bey başlattı) Eline, diline dursun ya. Eline, diline dursun. Dersine çalış da öyle gel. Utanmasa, 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de o başlattı' diyecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, şu anda, hamdolsun 300 metreye ulaştı. Direkler, kuleler 300 metre. Artık 20 metre kaldı. İnşallah bu 20 metre bittikten sonra tabliyeler, inşallah, serilmeye başlanacak. Ekonomiyi büyütüyoruz. Sofradaki ekmeği büyütüyoruz. En önemlisi de 'çözüm süreci' diyerek, 2 yıla yakın zamandır terör şehitleri gelmiyor." "Sizler, yani halkların kendisi ilk defa bizzat devletin 1 numaralı koltuğuna aday olarak zaten değişimin fitilini ateşlediniz. Bunu başaran, bu mücadeleyi bugüne getiren bütün halklara, emekçilere, bedel ödeyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Seçimi kazanırız, kaybederiz Bizim açımızdan bir başarı öyküsü değil artık. Koltuğu kazanmak, kaybetmek bir başarı ölçüsü değil. Bakın koltuk uğruna nasıl da ilkelerinden vazgeçtiler. İki adayın da durumu ortada. İkisi de koltuğu kazanmak için bütün ilkelerinden vazgeçme üzerine oluşturulmuş adaylıklardır. Onları destekleyen, oy verenlere soruyorum: O ikisinden herhangi birinin kazanmış olması sizin kazandığınız anlamına geliyor mu? Herkes kendisine sorsun. AKP'nin adayı ya da çatı adaya oy verecekler bir sorsunlar. Sandığa gidip oy kullanacak kardeşlerim. Evinizde 2,3,5 kişi gidip oy kullanacaksınız. Oy kullanmaya giderken cebinizde taksi parası olmayacak. Çoğunuz yürüyerek oy kullanamaya gideceksiniz. Hepiniz yoksulsunuz, emekçisiniz. Oy vermeye gideceğiniz zaman o oy verme kabinine girdiğinizde o 3 fotoğraftan sadece bir tanesi sizin gibidir. Sadece bir tanesinin cebinde sizin kadar para vardır. Geri kalanlar seni temsil etmiyorlar. Oy kabinine girdiğinizde önünüzde bir tane halkların adayı olacak. Çok fazla seçenek yok elinizde. Devletin 2 adayı, statükonun 2 adayı, kendi kendilerini aday olarak ilan eden 2 kişinin yanında halkların tek adayıyla seçime giriyoruz." Fehmi KORU Farklı bir dünyanın akla zarar sorunları BİR yakınımın Amerikalı arkadaşı, birkaç gün boyu Türkiye siyasetiyle tanıştıktan sonra, Gazze de yaşananlardan da hayli etkilenerek, Eğer bu ülkenin vatandaşı olsaydım oy vereceğim kişi belliydi demiş... Üzerinde düşünmeyi hak eden bir görüş bu... Türkiye bugün İsrail in Gazze de yaşattığı insanlık dramına en fazla tepki veren ülke. Tek ülke bile denilebilir. AK Parti nin önemli isimlerinden biri, Dünyada tek bile kalsak Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz açıklamasını da, sanıyorum bu görüntüye bakarak yaptı. Oysa tek kalmak da sorunlu. Devletler Gazze nin üzerine yağan İsrail füzelerinin aldığı canlara, yarattığı tahribata, barışa indirdiği darbeye karşı kör ve sağır... Varsa yoksa herhangi bir zarar vermeden koruma kalkanıyla yok edilen İsrail hedefli Filistin füzeleri... Konuşulan hep o ve kınanan da HAMAS oluyor... HAMAS, İsrail in varlığını kabul etmiyor deniyor... HAMAS, Filistinli ölümlerden besleniyor da diyorlar... İnsanlar bu yaygaralara kanmıyor, ancak menşei İsrail olmak şartıyla her türlü yalanı devletler kabule hazır... HAMAS ın iki devletli çözüm için Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ın arabuluculuğuna razı olduğu, kendi tabanını her türlü kışkırtıcı eylemlere karşı sürekli uyardığı görmezden geliniyor. Dünya sistemi El-Kaide kadar olmasa da HAMAS ın da üzerini kalın bir çizgiyle çizdiği için oluyor bütün bunlar... HAMAS a diğerlerinin yaptığı muameleden uzak durduğundan, Türkiye - daha doğrusu AK Parti iktidarı- en sert eleştirilere muhatap ediliyor. Garip bir durum söz konusu Türkiye için: Sorunun doğrudan tarafı olan HAMAS la her türlü ilişkiyi yanlış bulan İsrail in peşine takılmış o kadar ülke, aldıkları tavırla, Gazze de kan akmasına dolaylı sebep oluyor; buna karşılık bir tek bizim ülkemiz soruna doğrudan taraf HAMAS la ilişkilere diğerlerinden farklı yaklaştığı için çözümü zorlayabilecekken denklemin dışında tutuluyor... Belli ki, ihtilafın ortadan kalkması ve Filistin de çözüme ulaşılması istenmiyor. Politikanın etkisinden uzak durabilen halklar, kendi devletleri adına karar veren yöneticilerin bu tavırlarının farkındalar ve yakınımın Amerikalı genç arkadaşının dışa vurduğu üzere o tavırları tasvip etmiyorlar; Türkiye nin hak ve adaleti gözeten tavrı onlara daha cazip geliyor... Filistin davasına samimi yaklaşım, hiç kuşkunuz olmasın, Arap sokağı tarafından da takdir görüyor... Ancak yine de bir sorun var: Arap sokağı kıpır kıpırken Arap devletlerinin yöneticileri halklarını dikkate alma ihtiyacı duyuyorlardı ve her biri değişik düzeyde bu dikkati Türkiye politikalarına da olumlu yansıtıyorlardı; Arap baharı sonrasında ise devletlerin halklarıyla ilişkilerinin biçimi değişti. Artık kiminde sokağa kulak vermesi gerekmeyen askeri rejimler var; kimi ise yeni tehdit değerlendirmesi sonucunda halkın ilgi duyduğu siyasi eğilimleri düşman görme eğilimindeler... Müslüman Kardeşler i (MK) meselâ... Türkiye nin HAMAS ı çözüm için kullanma talebine bile tahammül edemiyor o yönetimler... HAMAS ın MK nın Filistin kolu olduğu inancıyla... Sonuç? Sonuç, etraftan takdir görseniz bile, hak ve adaletten yana tavır almanızın Gazze de kan dökülmesini engellemeye yetmemesi... Yeni durumlar, yeni yöntem ve yaklaşımlar gerektirir... 4 Ağustos 2014/ HABER TÜRK Bahçeli: TRT adil olmalı AFY- ONKARAHİSAR - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Üç aday var, 3'ü de bu memleketin insanları ise TRT'nin yayını, üçüne adil olması lazım" dedi. Bahçeli, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Şaban Çabuk'u ziyaretinin ardından ilçe meydanında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı seçiminin genelde siyaset üstü anlayışla yürütülmesi gerektiğini Devletin birliğini koruyacak, anayasal çerçevede görev ve sorumlukluklarını yerine getirecek ve cumhurbaşkanlığı makamının sorumluluğunu üstlenmiş bir kişinin, anayasada belirlenmiş yeminine sadık kalması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "O bakımdan bu seçimler siyaseten hangi partiden olursak olalım, şartlar öyle zuhur eder ki hep beraber bir aday üzerinde bütünlük sağlanarak seçimlerin kazasız, belasız tamamlanması en büyük temennimizdir" diye konuştu. Gelecekteki cumhurbaşkanı seçiminde bir düzenleme olmazsa çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşılabileceğine dikkati çeken Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "MHP olarak bu seçimler sırasında sayın Başbakan'ın, başbakanlık görevinden ayrılması gerektiğini, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sade bir adayı olarak seçime girmesi gerektiğini, diğer adayların yasal yönden imkanları ne ise sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da o imkanlardan yararlanması gerektiğini ifade ederek, gerekli teşebbüslerde bulunmamıza rağmen sayın Başbakan, erdemli bir davranış içerisine gireceği yerde hepimizi suçlayarak, iftiralar yaparak başbakan vasfı ile seçimlere girmeyi, devletin tüm imkanlarını bu manada kullanmayı ve bununla ilgili başta TRT olmak üzere... Burası devletin kurumudur, hepimizin vergisi ile orada çalışanlar, maaşlarını alır. Özel bir televizyon konumunda değildir, patronu yoktur, patronu millettir. Öyleyse 3 tane aday var, 3'ü de bu memleketin insanları ise TRT'nin yayını, üçüne adil olması lazım. Bu yapılmadığı takdirde geriye kalan 30 tane özel televizyonun neler yapacağını bir kere daha düşünmüş olun."

13 HABER 13 Evdeki hesap çarşıya uymayınca Bir izin planı ve bir hayal yalanı! Dursun ERKILIÇ Son yıllarda hiçbir yıllık izin planım tutmadı. Yine de bu kadar kötüsünü hiç yaşamamıştım Kafamda; Ege nin dalgası çalkalanıp, Akdeniz in güneşi parlarken, köyün dinginliği de iyi final olur diye düşünüyordum Olmadı Planım talana, hayalim yalana dönüştü Dostlar sağ olsun! Boş duracak değildim Ankara nın güzelliklerini keşfettim. Söyleşiler yaptım, dostlarla hasret giderdim Haber söyleşi için tatilde inekledim Bazen yan gelip yattım kimi gün pinekledim Dar alanda dolaştım an oldu konakladım Postacı gibi idim mahalle de inledim Dost-düşmanı çağırdım biri gelirse diye Dertlerimi paylaştım derman bulursa diye Ona, buna bulaştım haber olursa diye Marko Paşa gibiydim maruzatı dinledim Sevda üstüne sözler sohbetlere karıştı Kavga üstüne sözler hemen orda barıştı Kimi kendinden geçti kimi benle yarıştı Sohbet dili ne imiş daha bu yaz anladım Köyümü ve dostları çok fena özlemiştim İş-güç derken aslında kendimi közlemiştim Diyeceğim varmış ki yazmıştım, sözlemiştim Olmadı; izni sohbet, yazı ile sonladım Gerçi ülkemiz cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin en yoğun günlerini yaşıyor ama yakın tarihe kadar yerel seçim heyecanı vardı herkeste. Yerel seçim denince muhtarları görmezden gelemeyiz. Ankara nın Keçiören ilçesi Çalseki Mahallesi Muhtarı olan Vahit Kargalıoğlu, Hep başbakan, bakan, belediye başkanı haberleri yazıyorsunuz, biraz da muhtarları yazın deyince bir sohbet kaçınılmaz oldu Antep fıstığı tezgahlara çıktı GAZİANTEP - Erkenciürün Antep fıstığı, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Kilogramı 22 liradan satışa sunulan fıstık, vatandaşlardan ilgi görüyor. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyol Kuzey gişelerinde kurduğu tezgahta fıstık satan Mehmet Meran, yaptığı açıklamada, binbir zahmetle yetiştirilen fıstıkların erkenci olan bölümünü önceki gün hasat etmeye başladıklarını Ağaçlardaki fıstık salkımlarından tek tek toplanarak satışa hazır hale getirilen erkenci fıstığı tatile gitmek üzere yola çıkan vatandaşlara sattığını anlatan Meran, "Erkenci fıstık, her ağaçtan ortalama sadece bir kaç avuç toplanabiliyor. Zahmetli olan bu erkenci ürün, şu an için 22 liradan satılıyor. Ama zamanla ucuzlayacağını düşünüyoruz. Çünkü gerçek hasat, gelecek ayın sonuna doğru gerçekleştirilecek" diye konuştu. Tatil de olsa, yazı kaşıntısı tutunca her sohbet bir yazı konusu olabiliyor. Yazılası, anlatılası bir tatil yerine yazılası, anlatılası sohbetler yaşayınca kelamın kaleme dolanmaması mümkün değildi Kimi önceden ayarlanmış, kimi ziyaret ikramiyesi sohbetler, röportajlar ile doldurdum torbayı Ve elbet, büyük Gazze acısı, Filistin çilesi Bu acı ve çile ne bayramdan önce ne de bayramda bırakmadı peşimizi Hülasa; BALIKESİR - Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteğiyle hayata geçireceği iki projeyle zeytin havuzlarına havalandırma sistemi kurulacak ve salamura suyu arıtılacak. Marmarabirlik'e bağlı 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin başkanı Hüseyin Durak, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytinde kalitenin artırılması ve atıkların azaltılması kapsamında GMKA'ya sundukları iki projenin kabul edildiğini bildirdi. Projelerden birinin, zeytin havuzlarına otomatik havalandırma sistemi kurulması olduğunu aktaran Durak, "Bin 65 havuzumuz, otomatik havalandırmaya kavuşacak. Diğer projemiz ise salamura suyunun arıtılmasıyla ilgili. İki projenin toplam bedeli 1 milyon 214 bin lira. Projelerin sözleşmeleri yapıldı. 22 Ağustos'ta ise ihaleye çıkılacak" dedi. Durak, havuzlara kurulacak otomatik havalandırmanın, olgunlaşma döneminde zeytinin kalitesini artıracağına, salamuradan çıkan suyun da arıtılarak atıkların sıfırlanacağına dikkati çekti. Bu sistemi, gelecek zeytin alım kampanyasına kadar tamamlamak istedikleri bilgisini veren Durak, "Arıtma projesinin ise 2015 yılının ilk aylarında tamamlanacağını düşünüyoruz. GMKA, kredinin 145 bin Osman Etli, 85 yaşında olmasına rağmen zehir gibi denen bir hafızaya ve şeker gibi bir dile sahip. Çok güzel bir sohbetimiz oldu. Ekmeleddin İhsanoğlu nun ailesine, Atatürk ve İnönü dönemlerine dair ilginç anılarını dinledim. Yazdım, birinci bölümünü yarın okursunuz Beş-on gün izindeydim gelin de bana sorun Ne izini diyenler; dinleyin hele durun İçim Gazze gibiydi, buna da kafa yorun Kan ağladı yüreğim; gözyaşlarıyla sustum Tatil denince deniz, dağ, bayır, köy dillenir Dönüşte iyi-kötü, anı-mazi pullanır Hayal kırıklıkları varsa zihin kıllanır Fakat Filistin ile bu yaz kendimi kustum Gazze ye bomba yağdı dünya kulak tıkadı Katiller yine kanı masum kanla yıkadı Eminim elbet bir gün vurur ya Rab tokadı Amma yıllık iznimde manen kendimi astım Sofra kurma saati iftar ile sahurdu Bayram geldi sessizce yediğimiz zehirdi Gazze tüm müminlere çile yüklü kahırdı On bir ayın sultanı yine gelecek dostum Üç-beş kişi maddeten yardım sözü vermişti Kimi tamam diyerek teşvik tozu sürmüştü Kimisi de kaç yıldır hayallerim kırmıştı Hadise; Bulun, Çetin; yine kendime küstüm Ne hayaller kurmuştum toz-toprağa büründü Rüyalarımda koşan kabus bile süründü Dün ivedi geldiğim bugün bile yarındı Herkes küp idi dolan bendenizse boş tastım Yine de nur(d)an etli güzel günler var idi Mesleki anlar için kimi günler zor idi Soğuk şakalar bile zor günlerde kor idi Velevki iyi sanın; en iyi günde yastım Bu ruh-beden hali içinde geçen yıllık izin sürecinin süzgecinden süzülenleri paylaşacağım sizlerle YARIN: 85 lik Osman Etli anlatıyor Zeytinciliğe havalandırma sistemi ve arıtma desteği liralık ilk hibe taksitini verdi" ifadesini kullandı. Durak, Erdek genelinde 1 milyon 200 bin zeytin ağacı ile kooperatiflerinin 5 bin 126 ortağının bulunduğunu belirterek, kuracakları arıtmadan Marmara ve Edincik kooperatiflerine bağlı ortakların da yararlanacağını kaydetti. Zeytinyağında hedefler HAYAL OLMASIN! İZMİR - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Gürkan Renklidağ, zeytin ağacı varlığını son yıllarda hızla artıran Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağına yönelik iddialı hedefler koyduğunu belirterek, bazı kesimlerin "hayal" olarak nitelediği hedeflerin gerçekleşebilmesi için destek beklediklerini AA muhabirine açıklama yapan Renklidağ, zeytin ağacı varlığını sağlanan desteklerle 92 milyondan 176 milyona çıkaran Türkiye'nin üretimini de her yıl artıracağını, halen 150 bin ton zeytinyağı, 450 bin ton zeytin üreten sektörün 2023 yılına gelindiğinde 650 bin ton zeytinyağı, 1 milyon 200 bin ton zeytin üreteceğinin hesaplandığını ifade etti. Üretimde İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alacak olan Türkiye'nin bu ürünü iç ve dış pazarda verimli bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini, aksi taktirde sektörün zor bir döneme gireceğine işaret eden Renklidağ, 2023 için sektörün önüne toplam 3 milyar 800 milyon dolarlık ihracat hedefi konduğuna dikkati çekti. Hedefin ayrıntılarının belli olmadığını ancak üretimin ulaşacağı boyut dikkate alınarak hesaplama yapıldığında sektörün zeytinyağı ihracatını 4 kat artırarak 500 bin tona ulaştırmasının gerektiğini anlatan Renklidağ, şunları kaydetti: "Sektör için konan bu hedefler hayal demiyoruz ama bunların yakalanması için destek bekliyoruz. Bir takım şeyleri revize etmek gerekiyor. İlgili bakanlıklarla görüşerek taleplerimizi ilettik. Bu hedeflere ulaşmak ihracata verilecek teşviklerle gerçekleşir. AB'nin bir kilogram zeytinyağına 4 lira prim verdiği bir ortamda zeytinyağını 5,5 liraya alan sanayici nasıl rekabet edecek? Kilogramı yaklaşık 2,8 lira değerindeki ayçiçeği yağına 80 kuruş, 2,5 lira değerindeki kanola yağına 1 lira prim uygulanırken daha güç şartlarda üretilen ve ortalama 5,5 lira değerindeki zeytinyağına 70 kuruş pirim uygulanması yetersizdir. Sofralık zeytine ise teşvik uygulanmamaktadır. Ülkemizde yaklaşık 450 bin ton sofralık zeytin üretilmektedir. Ancak bunun 200 bin tonu kayıt altındadır. Sofralık zeytine, tarımsal destek sağlandığı takdirde, üretilen miktarın tamamı kayıt altına alınacaktır. Zeytinyağı için 2 lira, sofralık zeytin için ise 25 kuruş teşvik uygulanması gerekiyor." Türkiye'nin hedef pazarlarından olan Bulgaristan, Romanya, Rusya ve Irak için navlun pirimi uygulanmasını talep ettiklerini, zeytin ve zeytinyağı yatırımlarının 5. bölge teşviklerinden yararlandırılması gerektiğini kaydeden Renklidağ, sağlanacak teşviklerle zeytinyağı fiyatının düşebileceğini, bunun iç tüketimi de destekleyebileceğini savundu.

14 14 YAŞAM-ÇEVRE Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda, yer altı sularının hızla azalması ve bu yıl etkili olan kuraklık üreticileri endişelendiriyor. Konya Ovası ndaki kuraklık endişelendiriyor Balıkçılarda 1 Eylül hazırlığı ÖZGÜN TİRAN - Karadenizli balıkçılar, denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesinde, tekne ve ağlarda bakım, onarım çalışmasına başladı. Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçılar, karaya çektikleri teknelerini ve ağlarını onararak yeni sezona hazırlanıyor. Av yasakları nedeniyle 15 Nisan'da ara verdikleri "ekmeği denizden çıkarma" mücadelesine 1 Eylül'de tekrar başlayacak olan balıkçılar, yeni sezondan umutlu. İğneada'da 26 yıldır balıkçılık yapan İlker Şık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül için hazırlıklara başladıklarını İyi bir sezon geçirmek istediklerini belirten Şık, "Yeni sezona yeni umutlarla hazırlanıyoruz. Heyecanla hazırlıklarımızı yapıyoruz ancak balıkçının durumu ortada. Borçlarımız var. Büyük tekneler, bizim gibi ufak işler yapan balıkçıları bitirdi" diye konuştu. Balıkçılardan, Seyfettin Coşkun da yeni sezonun tüm balıkçılara bol kazanç getirmesi temenni etti. Geçen yıl kötü bir sezon geçirdiklerini dile getiren Coşkun, 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılacaklarını vurguladı. Cevat Metin ise bu sezon denizden "bereket" beklediklerini kaydetti. ISSN GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yıl: 44 Sayı: Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Genel Yayın Yönetmeni Ahmet TEKEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yazı İşleri Müdürü Ayşegül BALDEMİR İstihbarat Şefleri Şenol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDOĞDU - Şebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Spor Muhabiri Kültür-Sanat İnternet Editörü Uğur OK Semiha ARKLAN Ali İhsan YILMAZ Yayın Sahibi Temsilcisi: Yiğit YİĞİT Polis - Adliye: Serkan SERİN, Magazin: YASİN DUR Ekonomi: Hakkı Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaşam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan OĞUZ Sağlık: Burcu KERİM, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Murat PARLAK İdari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği İstanbul Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir KONYA - Türkiye'deki ortalama yağış miktarının yarısı kadar yağış alan Konya Kapalı Havzası'nda su kaynakları, geniş tarım alanlarına karşın, oldukça yetersiz. Son yıllarda suyu fazla tüketen bitki türlerinin ekim alanlarının artması ve bilinçsiz su tüketimi de bölgedeki tarımsal yapının sürdürülebilirliğini riske sokuyor. Bunlara bağlı olarak ovada yer altı sularının hızla azalması ve bu yıl etkili olan kuraklık, endişeye neden oluyor. Selçuklu Ziraat Odası ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Faruk Çöklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılının yaz ve sonbahar döneminde bölgede yağış gerçekleşmediğini Bölgenin bu yıl kış yağışlarını da alamadığını ifade eden Çöklü, "Kar yağışı gerçekleşmediği zaman özellikle yer altı su kaynaklarında ciddi sıkıntılar meydana geliyor. Dolayısıyla bu yıl da bu sıkıntıları yaşıyoruz. Üreticilerimiz sulu arazilerde bu yağış açığını kapatmak için özellikle yer altı su kaynaklarına çok yüklendi. Bu da rezervlerde ciddi derecede azalmaya sebep oldu. DSİ'den aldığımız bilgilere göre su kaynaklarımız ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde değil" diye konuştu. Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner de Konya Ovası'nda yer altı sularının çekilmeye devam ettiğini dile getirdi. Sulu tarım yapılan alanların her geçen yıl arttığını vurgulayan Ataiyibiner, şöyle konuştu: "Bölgemizde ürün çeşitleri artıyor. Çiftçi, üretimde katma değeri yüksek olan ürünleri tercih ediyor. Tabii böyle olunca da suyu daha çok Hasadı, geleneksel tarım aletleriyle yapıyor KARS - Kars'ta çiftçiler, gelişen teknolojiye rağmen araziler engebeli olduğu için hasadı dirgen, tırpan, at tırmığı gibi geleneksel tarım aletleriyle yapıyor. Kış mevsiminin sert geçtiği kentte, nisan, mayıs ayında ekilen tohumların hasadına başlandı. Hasadın en geç yapıldığı iller arasında yer alan Kars'ta üreticiler, araziler dağlık olduğu olduğu için teknolojik tarım aletleri yerine, atalarından kalan geleneksel aletlerle ürünlerini tarladan kaldırıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hasada başlandığını belirterek, genel olarak Kars'ta bu sene arpa, buğday, korunga ve fiğ gibi yem bitkilerinde yüksek verim beklediklerini tüketiyoruz. Ayçiçeği, mısır, şeker pancarı ve yem bitkileri gibi ürünler suyu daha çok tüketiyor. Bu da yer altı sularında hızla bir tüketim dengesizliği oluşturuyor. Önemli olan; kuraklığa karşı nasıl bir tedbir alınması gerektiğidir. Bunun iki yolu var. Birincisi; dış havzalardan bu rezervi takviye edecek su getirme çareleri aranmalı. İkincisi ise çiftçilerimizi suyu az tüketen buğdayı ekmeye yönlendirmektir. Bu da bu ürünün katma değerinin yükseltilmesi ile olacaktır." Karapınar Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozaklı ise ilçenin Türkiye'deki kurak bölgeler arasında yer aldığını anımsattı. Konya Havzası'ndaki kuraklığın çiftçileri olumsuz etkilediğine işaret eden Bozaklı, "Konya genelinde yağışlarda düşüş var. Bu nedenle yer altı suları kullanımı geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 40 arttı. Bölgenin sorununun göz önünde bulundurulması gerekiyor. Çiftçi yer altı sularını kullanmayıp ne yapsın? Bu soruna çözüm bulunması gerekir" ifadelerini kullandı. Çiftçilerin yoğun şekilde hasat yaptığını vurgulayan Düzgün, "İlk etapta, arpa ve yem bitkilerinin hasadına başlandı. Arpa başakları ve diğer yem bitkilerinin daneleri oldukça dolu. Net olarak değerlendirebilmemiz için hasadın tamamlanması gerekiyor. Bu bakımdan genel izlenimler rekoltenin iyi olacağı yönünde" diye konuştu. Düzgün, Bereketli bir hasat mevsiminin geçmesini temenni ederek, "İklim şartları nedeniyle Türkiye'de en son hasat bu bölgede yapılıyor. Verimin geçen seneye göre yüzde 10 artış göstereceğini tahmin ediyoruz" dedi. Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök de ağustos ayıyla hasada başladıklarını belirterek, "Üreticilerimiz rekolteden memnun görünüyor. Bizim bölge, bu yıl çok yağış aldı. Temennimiz odur ki Türkiye'nin her tarafında bulunan çiftçilerin yüzü gülsün" ifadelerini kullandı. Çiftçilerden Zafer Taş ise bu yıl meralarda fazla ot yetişmediğini ancak ekinlerin iyi olduğunu, arpa ve diğer ürünlerin Bereketli olacağını Nevzat Taş da hasadı geleneksel tarım aletleriyle yaptığını anlatarak, "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin geleneksel tarım aletlerinden tırpana her zaman ihtiyaç var. Taşlı ve eğimli yerlerde tırpan kullanıyoruz. Bu yüzden tırpan, hasat döneminin vazgeçilmez tarım aletlerindendir" şeklinde konuştu. ISMAİL KARA SABAH KEYFİ Yekta Sözleri Üstat, şair ve yazar Yekta Güngör Özden in Özlü Sözler- Sözde Sözler adlı eserinden bazı özlü sözlerini sizler için seçtik. -Adalet duygusunu yitirenin ölüden farkı yoktur. -Adalet, dünyanın temelidir. -Aklını yitirenden daha tehlikelisi, terbiyesini yitirendir. -Tanrı bizi akılsız başlarla adaletsiz yüreklerden korusun. -Bir parmak bala aldanan, bir avuç zehiri de içer. -Ateşle oynayan yanmaya, adaletle oynayan adaletsizliğe katlanmalıdır. -Aydınların aymazlığı en utandırıcı uyuyuştur. -Bağnaz, bilgiyi de bilgilendirmeyi de istemeyendir. -Taş derinde, baş yerinde ağırdır. -Bayanları geride kalan uluslar ileri gidemez. -Yararlanılmayan bilgi, kullanılmayan paraya benzer. -Su, kabına; çamur kalıbına göre biçimlenir. -Damlaya damlaya göl, kuruya kuruya çöl olur. -İnsanın en önemli damarı, ar damarıdır. Ayran iç amca Sıcak bir yaz günü köyden atıyla kasabaya gelmekte olan Ahmet dayı, fena halde susamış. İlk eve yaklaştığında kapı önünde oynayan çocuğa; -Oğlum bana bir su verir misin? Deyince çocuk; -Ayran getireyim amca, der ve bir çanak ayran getirir. Ahmet dayı bir dikişte içer. Çocuk; -Amca yine getireyim der ve koşup bir çanak daha getirir. Çocuk üçüncü kez ayran getirmek isteyince, Ahmet dayı; -Tamam oğlum, annen kızar. Çocuk; -Kızmaz amca, biz onu zaten dökecektik. İçine fare düştü de Ahmet dayı elindeki çanağı yere fırlatır. Çocuk bu kez bağırır; -Anne! Amca köpeğin çanağını kırdı. Metrodaki bazı gözlemlerim *Adam yaşlarındaydı. Saçının, sakalının rengi, bunu gösteriyordu. Trene binmişti. Etrafına bakındı. Boş yer yoktu. Dikildiği yerin yanında oturan gençler, ona bakmıyor, görmezden geliyorlardı yer vermemek için Sonraki durakta ikisi kalktı ve trenden indi. Kendi kendime sordum; Sonraki durakta ineceksiniz madem, neden o yaşlı adama kalkıp yer vermediniz? *Bir gün de ben trene bindim. Bulunduğum yerde ayakta sadece ben ve genç bir kız var. Birisi inmek için kalktı. Genç kız, 70 yaşındaki bu adamı hiç umursamadı ve hemen oraya oturdu. Üstelik sonraki durakta da kalkıp indi. Buna ne dersiniz? *Tren vagonlarındaki her kapının üst kısmında bir yazı var; Kapılara yaslanmayın, tehlikelidir. Bu yazıları okuyan sanırım çok az. Görünüşte kültürlü olan pek çok gencin, aksine kapılara yaslandıklarını görüyoruz. İkaz etmek de pek zor oluyor. *Yine vagonlarda hiç okunmayan başka bir yazı daha var, o da şu; Beyaz koltuklar gazi, engelli, hamile ve yaşlılara ayrılmıştır. Kimsenin bu yazıda belirtilen kurallara uymadığını görüyoruz. Ramazan Bayramını kutladık Bu yılda Müslümanlar orucunu tuttu, ibadetini yaptı. Sonunda da bayramı kutladık; akraba ve dostlar birbirini ziyaret etti. İkramlarda bulundular, ikramları kabul ettiler. Küsler barıştılar. İnsanlar sevgi ve saygıda yarıştılar. Kendi kendime dedim ki; Hergün bayram olsa. Tabii bayramı buruk yaşayanlar da oldu. Ülkesinde savaş olan, kan dökülen, anasınıbabasını, kardeşini, çocuğunu kaybeden, açlıkla, yoklukla, acılar içinde mücadele eden Müslümanlar var. İnsanlar var. Onlara da daima sabır, huzur ve kolaylıklar diliyoruz. Vatan (Sn.Nurettin Özdemir in şiiri 2.Bölüm) Vatan, Isparta halısında bir gül Ve Kütahya çinisinde Ateşten bir laledir. Vatan, Ayder Yaylasının yeşilliğinde Dağların, bulutların gözyaşı, İp-ince bir şelaledir. Vatan, Hazar Gölü kıyısında Şiirli bir akşam Ve eski Harput ta Burcu yıkılmış bir kaledir. Vatan, Hudutta kolu bükülmeyen Fırat, Ve Diyarbakır ovasında Bereket taşıyan bir Dicle dir. Vatan, Hakkari de sıradağlar Ki bölünmez Yürek yüreğe, el eledir. Vatan, İzmir yollarında dolu dizgin bir süvari Ve yağız atların boynunda Zaferle uçuşan bir yeledir. Vatan, Ankara da Anıtkabir da Yanıpta, sönmeyecek bir meş aledir. --- Yurdumun güzel çocuklarına sevgilerim ve başarı dileklerimle Nurettin Özdemir (*) (*)Nurettin Özdemir, Hukukçu, Eski Milletvekili şair ve yazar.

15 Guus Hiddink görevine başladı LAHEY - Hollanda A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılan Louis van Gaal'ın yerine teknik direktörlüğe getirilen Guus Hiddink, görevine başladı. Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (KNVB) daha önce anlaşmaya vardığı Hiddink, milli takımı 2 yıl çalıştıracak. 67 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün yardımcılıklarını ise Danny Blind ve Ruud van Nistelrooy yapacak. KNVB, 2016 yılından itibaren milli takımda teknik direktörlüğe Danny Blind'in getirilmesinin planlandığı açıkladı. Göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Hiddink, ilk etapta milli takım iskeletinde büyük bir değişiklik düşünmediğini Geçen sezon PSV teknik heyetine dışarıdan danışmanlık hizmeti veren Hiddink, yılları arasında da Hollanda Milli Takımı'nda görev yapmıştı. Kariyerinde önemli başarılar bulunan Hiddink, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Güney Kore ve Avustralya milli takımlarını da çalıştırdı. Çok kaliteli bir takıma sahibiz İSTANBUL- Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego Ribas, takım içinde uzun süredir oluşan arkadaşlık ortamının, başarı için en büyük adım olduğunu Sarı-lacivertli kulübün aylık dergisinde röportajı yer alan Diego, takımı adına sahada her alanda kendisini göstermek istediğini belirterek, "Şampiyon bir takıma geldim. Takım içinde yıllardır oluşan çok güzel bir arkadaşlık ortamı kurulmuş. Herkes birbirine saygılı ve en önemlisi birbirine güveniyor. Ben de artık onlardan biriyim. Bu birliktelik, hedefe konsantre olma ve başarma yolunda en büyük adım. Ben de buraya kazanmaya ve şampiyonluklar yaşamaya geldim" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Ersun Yanal ile henüz bireysel taktik üzerine konuşmadıklarını belirten Brezilyalı oyuncu, "Çok kaliteli bir takıma sahibiz. Bugüne kadar topun 3. bölgede kalmasına ve ön tarafta hızlı olmaya baktım. Gollerimi göstermek istiyorum. Aynı şekilde, gole giden arkadaşlarımı yönlendirebilmek ve pas vermek istiyorum. Takım ve taraftarımızla birlikte çok önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Görev yaptığı takımlarda, kendisinden tecrübeli oyunculardan çok şeyler öğrendiğini anlatan Diego, Fenerbahçe'nin de bu konudaki vizyonunu takdir ettiğini, öğrenmek isteyen tüm genç oyuncuların her zaman yanında olacağını ifade etti. Hem futbol hem de güreşte iddialı Zonguldak'ta amatör takımda futbol oynayan 19 yaşındaki Dilara Sürül, 6 yıldır sürdürdüğü güreş sporunda da derecelerine yenilerini ekliyor. ZONGULDAK - Sürül, AA muhabirine, 2007 yılında arkadaşıyla çarşıda gezdikleri sırada bayan futbolcu ilanını gördüklerini ve bunun üzerine Zonguldak Gençlik Merkezi Antrenörü Celalettin Karayılan'la görüştüklerini Takımla ilk antrenmanlara başladığında arkadaşlarının kendisine "erkeklerle maç mı" yapacağız şeklinde sitem ettiğini belirten Sürül, şöyle konuştu: "İdmanlara başlamamın ardından kendimi geliştirerek takımın en iyi oyuncusu oldum. Yaklaşık 7 yıldır Zonguldak Gençlik Merkezspor'da lisanslı futbol oynuyorum. Tesadüfen gittiğim güreş salonunda bu sporla tanıştım, idmanlara başladığım yıl güreşte dereceler aldım. Daha sonra antrenörümüzle anlaşamayınca belli süre güreşmedim. O dönemlerde futbolda daha popüler olmaya başladım. Geçen yıl güreş antrenörümüz Varol Demirköse beni arayarak, 'Türkiye Şampiyonası var. Gel, derece' alırsın dedi. Ben de iki haftalık idmanla şampiyonada ilk üçe girdim. Hem futbol hem de güreşi bir arada yapıyorum. Yorulmuyorum." Milli takıma girmeyi hedeflediğini anlatan Sürül, güreşte milli formayı giyme konusunda kendisini daha şanslı hissettiğini dile getirdi. "Bu yıl genç ve büyüklerde şampiyonalar var, onlara katılacağım" diyen Sürül, şunları kaydetti: "Ayrıca futbol idmanlarım var. Liglerde futbol oynamayı seviyorum. Futbol'da 19 yaş altında milli formayı giyebilmek için çok çalışıyorum. Takımımız 3. Lig'e düşünce 'milli olmam zor olabilir' diye düşünüyorum. Güreşte milli olursam üniversitede okuyacağım. Futbol, takım oyunu, güreş ise bireysel yapılıyor. Birinde grup halinde diğerinde bireysel mücadele var. Her gün saatlerinde güreş, saatlerinde futbol idmanlarına gidiyorum. Çok yoruluyordum. Şimdi ise haftanın belirli günleri ayrı antrenman yapıyorum." Bayanların spor yapması gerektiğine dikkati çeken Sürül, "Spor yapmak yaşam biçimi gibi bir şey. Futbol oynarken büyük bir zevk alıyorum. Herkesin hayatında spor olmalı. Futbol ve güreşte yeteneğim var, onlara yöneldim ama hemcinslerim başka sporlara yönelebilirler" ifadesini kullandı. Güreşte hedef dünya şampiyonluğu BOLU - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya, eylülde Özbekistan'da yapılacak Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda minderi titretmeyi ve birden fazla sıklette madalya hedeflediklerini Yerlikaya, AA muhabirine, federasyonda iki yıllık başkanlık görevi süresince başarılması çok zor işlerin altın imza attıklarını anlattı. "Hem idari hem de sportif başarı anlamında camiamızın beklentilerini karşıladığımızı düşünüyorum" diyen Yerlikaya, "Tabii ki bu kadarı yeterli değil. Daha çok çalışarak Türk güreşini zirveye çıkarmak istiyoruz ve bu zorlu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz" ifadesini kullandı. İzmir, veteran atletleri bekliyor İZMİR - İzmir'in ev sahipliğinde Ağustos'ta düzenlenecek 19. Avrupa Veteranlar Atletizm Şampiyonası'nın genel koordinatörü Nihat Doker, "Organizasyona katılacaklar İzmir'in güzelliklerinden faydalanacak" dedi. Doker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Ağustos Cuma günü başlayacak şampiyonaya 2 bin 500'e yakın sporcunun kayıt yaptırdığını Katılımcıların 35 yaş ve üzeri atletlerden oluştuğunu hatırlatan Doker, "Katılımcılarla birlikte aileler, torunlar da İzmir'e geliyor. Toplamda 2 bin 500 kişi, 10 gün süresince İzmir'de yarışacak. İzmir'de otellerde konaklayacak, İzmir'in güzelliklerinden yararlanacak" dedi. GENÇ YETENEK yoluna devam ediyor İZMİR - Romanya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşan Genç Milli Satranç Takımı'nda 7'de 7 yaparak en iyi performansı gösteren 16 yaşındaki Vahap Şanal, "Her anlamda takım olduğumuz için Romanya'da başarılı olduk" dedi. Romanya'nın Yaş kentindeki 18 Yaş Altı Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşan Mikhail Gurevich antrenörlüğündeki Vahap Şanal, Cemil Can Ali Marandi, Muhammed Batuhan Daştan, Volkan Sevgi ve Nezihe Ezgi Menzi'den oluşan Genç Milli Takım'da, Vahap Şanal 7'de 7'lik skorla en iyi performansı gösterdi.

16 Moskova'nın minyatür maketi hazırlanıyor Rusya'nın başkenti Moskova'nın minyatür maketi hazırlanıyor. Başkentte 75. yılının kutlayan ünlü VDNH Sergi Merkezi'nin bir bölümü, merkezin yıl dönümünün anısına yapılan Moskova kent minyatür maketine tahsis edildi. MOSKOVA - Açılışı 1 Ağustos'ta yapılacak minyatür maketi görüntüleyen AA muhabirine açıklamada bulunan sergi merkezinin Genel Müdür Yardımcısı Sergey Podyomşikov, başkentin modelini yapma düşüncesinin birkaç yıl önce oluştuğunu, bu süre zarfında modelin ölçek ve sınırlarının çizildiğini Minyatür maketin 400 metrenin bir santimetreye denk gelecek ölçekte hazırlandığını söyleyen Podyomşikov, maketin Moskova üçüncü çevre yolunun dahilindeki kentin merkezi sınırlarını kapsadığını, bu bölgede başkentin en ilginç yapılarının bulunduğunu kaydetti. Projede, 15 mimar ve tasarımcı dahil yaklaşık 80 kişilik bir grubun görev aldığını bildiren Podyomşikov, makette kent merkezinde bulunan önemli anıtların da yer alacağını, binaların en küçük ayrıntılarının bile göz ardı edilmediğini vurguladı. Maketteki bütün yapıların ışıklandırıldığını söyleyen Podyomşikov, ayrıca özel bilgisayar programıyla istenilen yapının ışığının yakılabileceğini belirtti. Ziyarete açılacak maketin 70 metrekare alanı kapsayacağını ifade eden Podyomşikov, bu maketin tüm şehri kapsamadığını, maketin tamamının 2017 yılında hazır olacağını 2017 yılına kadar yaklaşık 65 bin detay üzerinde çalışacak mimarlar, hazırladıkları ürünün dünyanın en büyük maketi olacağını öngörüyor. Kısıtlı bütçeyle dünya devleriyle yarışıyorlar Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Güneş Arabaları (Solaris) ekibi, "mütevazi" bütçesine rağmen, bu alanda ciddi yatırım yapan, yüksek bütçeye sahip ekiplerle "kafa tutuyor". İZMİR - DEÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en son Avustralya'da katıldıkları "World Solar Challenge"de ortalama yıllık bütçesi 1,5-2 milyon avro olan Stanford Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi gibi birçok ekibe karşı yarıştıklarını Bu yarışa katılan ekiplerin yüksek bütçelere sahip olduğunu ifade eden Gören, "Dünyadan birçok üniversite bu yarışa katılıyor. Stanford Üniversitesi'nden, Michigan Üniversitesi'ne kadar bir sürü ekip katılıyor. Araçların hızları saatte kilometreye çıkabiliyor. Biz de bu yarışı saatte ortalama 120 kilometre hızla koştuk ve bitiş çizgisini gören 6 ekipten biri olduk" dedi. Gören, Avustralya'daki World Solar Challenge'de teknik ve maddi anlamda birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: "Maddi zorluklar bizi gerçekten sıkıntıya soktu. Yarışa katılan ekiplerin ortalama yıllık bütçesi 1,5-2 milyon avro arasında değişiyor. Biz yılda ortalama bin lira gibi mütevazı bir bütçeyle onlara kafa tutuyoruz. Sponsorluklarımız da yeterli değil. Bu bizim teknik olarak ilerlememize engel oluyor. Kendi motorumuzu ve teknolojimizi üretiyoruz. Bu maliyetli işler için sponsora ihtiyacımız var. Ayrıca yarış aracını ve ekibi Avustralya'ya götürmek de çok maliyetli. İlk başta sadece aracı bu kıtaya taşıma bedeli 130 bin lira civarında. Son çalışmalarımızda aracı parçalara ayırarak küçülttük ve taşıma maliyetini 32 bin liraya kadar indirdik, Avustralya'da tekrar birleştirdik. Önümüzdeki dönemde Fas ve Avrupa yarışlarına katılmak istiyoruz. Bunun için sponsor desteği bekliyoruz." Gören, 3 bin kilometrelik yarışın çöl koşullarında yapıldığını ve karşılaştıkları zorlukların özgüvenlerini arttırdığını sözlerine ekledi.

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP İzmir de gövde gösterisi yaptı, Kılıçdaroğlu Gündoğdu Meydanı ndan gençlere, 140 karakterden korkan bir başbakan yarattınız, size şükran borçluyum diye seslendi. Tarih : 22.03.2014 - Baharda sandığa

Detaylı

Başbakan Yıldırım Kütahya Tavşanlı da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım Kütahya Tavşanlı da halka hitap etti Başbakan Yıldırım Kütahya Tavşanlı da halka hitap etti Haziran 15, 2016-1:10:00 Başbakan Binali Yıldırım, "14 yılı beraber geçirdik ama bu 14 yılı boşuna geçirmedik. 14 yıl boyunca birçok sorunun üstesinden

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI Kahramanmaraş Merkez Onikişubat Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan toplu konut projesinin temeli, Sağlık Bakanı

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Bodrum aşığı yabancıların buluşması

Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum da yaşayan, çoğunluğu yabancı uyruklu olan Internations üyeleri, Bodrum Eski Çeşme Mahallesi ndeki Sugar and Salt restoranda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI Bodrum daki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Geçin müdürlüğün projeleri hakkında bilgiler verdi. İlçe

Detaylı

MÜSİAD MÜSİAD KÜRESEL GÜÇ

MÜSİAD MÜSİAD KÜRESEL GÜÇ Yıl:2 Sayı:23 ARALIK 2014 KIBRIS MÜSİAD Ücretsizdir BÜLTEN KÜRESEL GÜÇ MÜSİAD 15. MÜSİAD ULUSLARARASI FUARI, 18. ULUSLARARASI İŞ FORMU KONGRESİ VE MÜSİAD DÜNYA GENEL İDARE KURULU 26-30 KASIM 2014`DE İSTANBUL`DA

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01. Günlük Haber Bülteni 27.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 26.01.2015

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

Torba Cafe Plaj hizmete açıldı

Torba Cafe Plaj hizmete açıldı Torba Cafe Plaj hizmete açıldı Bodrum yarımadası genelinde hizmet veren Bodrum Belediye A.Ş. kafelerine bir yenisi daha eklendi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un da katılımıyla kafelerin 17 ncisi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2017 GÜNDEM - TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. -İstanbul Yapı Fuarı na katıldık. - KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. - 666 aileye Ramazan

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Aralık 02, 2016-2:37:00 Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başkentin gelişimine,

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber Beykoz Yerel Basını: "Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ" Tüm Ülkede kutlanan Öğretmenler Günü Beykoz'da da coşkuyla kutlanırken, bu özel günde öğretmenlerimiz için çeşitli etkinlikler ve ziyaretler

Detaylı

Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon

Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon Seçim sonuçlarını CHP Bodrum Merkez Seçim Ofisi Yağhane de takip eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, rakamların belli olmaya başlamasının ardından

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Buluştular

Buluştular 19.12.2012 Buluştular NoBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Mevlana ile ilgili özel bir törende Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yan yanaydı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OSMED, BODRUM DA SEKTÖRÜ BULUŞTURDU Merkezi Antalya da bulunan Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği (OSMED), Bodrum da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Detaylı

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu B.B. Bodrumspor ile Ortakent Yahşi mahallesinde bulunan Bimeks Teknoloji Mağazaları arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. B.B. Bodrumspor un Gümbet Mahallesinde

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU 1. DIŞ. CADDE - GECE 1 FADE IN: Saat 22:30. 30 yaşında bir gazeteci olan Eren caddede araba sürmektedir. Bir süre sonra kırmızı ışıkta durur. Yan koltukta bulunan fotoğraf

Detaylı

1- Üreticiye prim desteği isteği Tekirdağ Şafak

1- Üreticiye prim desteği isteği Tekirdağ Şafak 1- Üreticiye prim desteği isteği Tekirdağ Şafak 10.07.2015 2-20 Milyonluk Yatırım Türkiye Erzurum Baskısı - 11.07.2015 3- Et Fiyatları Esnafı Zorluyor HaberTürk Ank. 13.07.2015 4- Bayraktar Ciddi fiyat

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

Yenilenen yüzüyle. daha da güzel...

Yenilenen yüzüyle. daha da güzel... Yenilenen yüzüyle daha da güzel... Değerli Ortağımız, Sizleri şahsım, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım ve çalışma arkadaşlarım adına selamlıyor, bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi huzurlu ve güven içerisinde

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

İstanbul, AK Parti ile güzel

İstanbul, AK Parti ile güzel İstanbul, AK Parti ile güzel Aralık 05, 2013-5:15:52 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının yine Kadir Topbaş olduğunu söyledi. İstanbul'da iki dönem Büyükşehir Belediye

Detaylı

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen seçimler ile Bodrum Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı seçilen Hasan Kablı, Aytekin Çanakcı dan

Detaylı

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Cumhurbaşkanı adayımız Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

HAS Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Beykoz da - Özgün Haber

HAS Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Beykoz da - Özgün Haber Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ da - Özgün Haber 1 / 10 Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ da - Özgün Haber 2 / 10 Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ da - Özgün Haber Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ 'da Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Binası'nın

Detaylı

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ Türkiye nin birçok şehrinde kış yaşanırken, Bodrum da yazdan kalan son, pastırma yazı devam ediyor. Bodrum da hava sıcaklığının ve deniz suyu sıcaklığının 21 dereceyi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry AĞUSTOS 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.07.2015-27.08.2015)

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Bodrum Belediyesi önlemler alınıncaya kadar inşaatı durdurdu Bodrum un en işlek yerleşim yerlerinden biri olan Kumbahçe Plajı yakınında Cumhuriyet Caddesi

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos, 2014 İçindekiler Araştırma Hakkında Örneklemin Demografisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Seçmen Davranışına Yönelik Analizler Genel Seçimlerde

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir. 10 Ağustos 2014 için gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hakkında Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1500 seçmen

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor ADA DA ŞENLİK VARDI Bu yıl 6 ncısı düzenlenen Karaada Şenlikleri nde Bodrum un eski gelenekleri canlandırıldı. Şenliklerde, yelken, oltayla balık avlama ve çocuk oyunları gibi pek çok etkinlikte dereceye

Detaylı