TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN İNSAN HAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN İNSAN HAKLARI"

Transkript

1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI ANABİLİM DALI TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN VE İNSAN HAKLARI Mehmet Ali UZUN Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN İstanbul, Aralık 2011

2 GİRİŞ İnsan hakları fikrine, felsefi antropoloji temelinde bakıldığında; İnsanın varlık koşullarından, fenomenlerinden, hareket ederek insanının; yapıp eden, değerleri duyan, tavır takınan,önceden gören ve önceden belirleyen, isteyen,özgür,tarihsel,ideleştiren,kendisini bir şeye veren,çalışan,eğiten veeğitilebilen, devlet kuran,inanan,sanatın yaratıcısı olan,konuşan,biyopsişik bir yapıya sahip varlık olduğu görülecektir. (Mengüşoğlu 1988, s. 13) Bu varlık koşulları aynı zamanda insanın olanaklarını ve değerini de gösteriyor. Kuçuradi, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri adlı kitabında insanın değerini şu şekilde belirliyor. insanın değeri derken bundan insanın diğer canlılar arasında ki özel yerini anlıyorum. İnsan bu özel yeri sağlayan, onun özelliklerinin bütünüdür, onu diğer canlılardan ayıran olanaklarıdır. Bu olanaklar insana özgü etkinlikler ve ürünleri olarak görünür. Bu özellikler ise, insanın diğer canlılarla ortaklaşa taşıdığı özelliklere ek özelliklerdir. İşte bu özellikler yada olanaklar insanın değerini ya da onurunu oluşturur.(kuçuradi2009, s. 73) Basitçe İnsan hakları açısından bakacak olursak bu olanakların kısıtlanması ya da engellenmesi durumunda ortaya çıkacak sorunlar doğrudan insan hakları sorunu haline geliyor. İşte biz bu çalışmada, bu olanakların kısıtlanması ya da engellenmesi durumunda, ortaya çıkacak insan hakları sorunları ile zaman içinde, geçmişte, şimdi ve sürekli bir oluş halinde- İnsanlığın ortak mirası olan başarıları sözcüğündeki tarihselliğe dikkat çekerekinsanın tarihsel bir varlık oluşu arasındaki ilişkiye bakacağız. 1. Tarihsel Bir Varlık Olarak İnsan İnsanının tarihsel bir varlık oluşu tüm varlık koşullarında olduğu gibi fenomenlerle kendini göstermekte ve insanın olduğu her yerde bunu görmekteyiz.antropolojik anlamda tarihsellik,üç boyutlu bir zamanı belirler. Bu üç boyutlu zaman dün, şimdi ve yarın arasında bir süreçtir. Hayvan ve insan şimdi de yaşar, tüm oluşları şimdi de gerçekleştirir. Fakat insanı hayvandan farklı kılan,insanı tüm diğer canlı varlıklardan ayıran özelliği; tüm varlık koşullarını, başarılarını bu üç boyutlu zamanda dün, şimdi ve yarın 1

3 arasında bir süreçte gerçekleştir. İnsan dün yaşadıklarının bilinciyle, şimdiyi yaşar ve yarına aktarır ve bu süreç kesintisizdir, tüm bunları dili, bilmesi ve yapıp etmeleri gibi fenomenlerle kendisini gösteren,insanın tüm varlık koşulları ile gerçekleştirir. Başarılarını önceki kuşaklardan almıştır ve -dün, şimdi ve yarın arasında bir oluş olan- bu süreçte sonraki kuşaklara aktarmaktadır. Mengüşoğlu insanın tarihselliğini insanın varlık yapısından ayrılmayan disharmoniye dayandırarak tarihin oluşu sürecindeki antagonizmleaçıklar ve şöyle der. Tarihin oluşu durmaz; tarihin oluşu, akışını sürdürür Bunu olaylarla bu olayları yöneten faktörler arasında ortaya çıkan antagonizm sağlar. Antagonizm kökünü, insanın varlık yapısından ayrılmayan disharmonide bulur (Mengüşoğlu 1988, s.146) Olayların, antagonizmlerin ve bir çağda onları yöneten idelerin, ilgilerin belli bir dereceye kadar açıklanması, çözülmesi ancak sonraki kuşaklara nasip olabilir. Çünkü sonraki kuşaklar, kendilerini bambaşka siyasal güçler ve << ilgi bağlılıkları >>nın içinde bulacaklardır. O zaman << şimdi>>nin problemleri başka bir nitelik kazanacak, bugün çok ağır basan bir şey, yarın, öbür gün bu ağırlığını kaybedecek, başka bir kıyafete bürünmüş olarak görünecektir. Bizden sonra gelen kuşaklarla bu günün siyasal, ekonomik ilgileri, problemleri arasına belli bir mesafe girecektir. Sonraki kuşaklar bu mesafeden hareket ederekbugünün problemlerinin, olaylarının motiflerini, olup bittikleri gibi görebileceklerdir. Fakat bunun için yeni kuşağın ilgi sfreleri ve ilgi sferlerini yöneten motiflerin, değişik bir nitelik kazanmış olması gerekir. (Mengüşoğlu 1988, s.147) Her hangi bir insan başarısında, geçmişin izinin olması ve gelecekteki başarılarında bugünün izi olması, insanın tarihsel bir varlık olmasının sonucudur. Bunu sanatta, bilimde, teknikte, hatta dinde bile rahatlıkla görmekteyiz. Burada bahsettiğimiz başarı nötr bir terimdir. Örneğin savaşta bir insan başarısıdır ve bu başarıda diğer tüm insan başarıları gibi yukarda anlatılan süreç içerisinde insanlığın ortak miraslarından biridir. İnsan başarılarına bu şekilde bakacak olursak insan hakları ve insanın tarihsel bir varlık olması arasındaki ilişkide göstermek istediğimiz yere daha rahat bakabiliriz. İnsanlık ailesi çok önemli buluşlar, teknik ilerlemeler, sanatta ve bilimde çok yönlü gelişmeler içinde bulunsa da önemli felaketler, acılar ve utançların da taşıyıcısı olmuş, bunu dünden yarına bir süreç içerisinde miras gibi kendinden sonraki kuşaklara aktara gelmiştir. Bugün Avrupa da ortaya çıkan ırkçılık, Afrikalı göçmenlerin göç yollarında denizlerde boğulması, Ortadoğu da ki din savaşları, ya da ülkemizde ki ayrımcılıkların ve 2

4 diğer tüm sorunların hepsinin temelini geçmişte, insanlığın ortak geçmişinde bulmamız mümkündür.ve bu şekilde devam ettiği müddetçe gelecekte de tüm bunlar, yani insanlığın başarısızlığı insanın tarihselliği içinde kendini bulacaktır. Peki, insanın tarihsel bir varlık olduğunu bilen insanlık, kendinden sonra ki kuşaklara güzel bir miras bırakmak için neler yapmıştır. Bu soruyaevrensel İnsan Hakları Bildirisi Başlangıç Bölümü özelinde cevap arayacağız. 2. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi Başlangıç Bölümü VeTarihsel Bir Varlık Olarak İnsan Evrensel İnsan Hakları Bildirisi İkinci Dünya Savaşının ortaya çıkardığı büyük felaket ve acıların sonrasında Birleşmiş Milletlere üye devletlerin büyük çoğunluğunca hazırlanmış ve kabul edilmiştir. İnsanlığın büyük bir yıkım ve felaketler yaşadığı savaş dönemi ve yine insanlığın bu yaraları sarmaya ve yeni felaketlerin önünü almak için uğraş verdiği savaş sonrası dönemi, insanın tarihsel bir varlık oluşu açısından çok önemli dönemlerdir. İnsanlık bir dünya savaşı yaşamış, imparatorluklar yıkılmış, dünya paylaşılmış fakat paylaşım, yıkım ve hesaplar bitmemiş insanlar onur ve değer gözetmeksizin, yeni paylaşımlar amacıyla, yeni yıkımlara ve felaketlere yolaçan ikinci bir dünya savaşının içinde bulmuşlardır kendilerini. İkinci Dünya savaşı bu açıdan tarihselliğe çok güzel bir örnek oluşturur. Bir öncesi vardır, öncesinin devamıdır. İnsanlık ilk büyük savaşın felaketlerini İkinci Dünya savaşına miras bırakmış daha büyük felaketlere yol açmışlardır. İşte tamda bunun farkına varan insanlık belki daha büyük felaketlerin önüne geçmek için Evrensel İnsan Hakları Bildirisi ni hazırlamış ve imzalamışlardır. Fakat insanın tarihselliği açısından bakacak olursak Evrensel İnsan Hakları Bildirisi yeni felaketlerin önlenmesinin yolunu göstermeye çalışan bir bildiri olarak kalacak, insan, değerinin ve onurunun bilgisi ile bu hakların uygulayıcısı ve taşıyıcısı olduğunda geleceğe güzel bir miras bırakacaktır. 3

5 Evrensel bildirgenin başlangıç bölümü şu şekilde başlar; insanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan onurun ve bunların eşit ve devredilemez haklarının tanınmasının, dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temeli olduğuna, İnsan haklarının dikkate alınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevk eden barbarca eylemlere yol açtığına ve korkudan ve yoksulluktan kurtulma özgürlüğü ile ifade ve inanç özgürlüğünden yararlanacak olan insanların yer alacağı bir dünyanın kurulmasının insanlığın en yüksek ortak amacı olarak ilan edilmiş bulunduğuna dikkat edilirse, başlangıç bölümü insan haklarının dikkatte alınmaması durumunda neler olabileceğini öngörüyor.insanın tarihselliği açısından bakarsak Bildirge, dünü bugünü ve yarını düşünerek, şu uyarıyı yapıyor. Dün insanlık, insan haklarını dikkate almadı ve bu sonuçlar oldu, bugün biz bu bilgi ile bu uyarıyı yaparak bu bildiriyi sunuyoruz, siz geleceğinizi bu bildiriyi dikkate alarak yaşayın Bildirisinin önkoşulları, bir yandan geçmişte yapılmış barbar eylemler, yani bir süre önce olmuş savaş ve milyonlarca kurbanlarına karşı yapılan korkunç muameleler. Diğer yandansa insanların özgür olacağı bir dünyanın gelişi ne duyulan özlemdir Burada kendisine yönelinen, bütün bunları yapmamış olan, dolayısıyla bunları yapmak istemeyecek düşmandır (A.Diemer 2009, s. 69). Diemer inburada bahsettiği özlem insan haklarına duyulan özlem, düşman ise insan haklarını dikkate almayan yada almayacak olan insan-lık-dır. Bu özlem ve düşman tüm bu oluş içinde her şey gibi kendisini zamanda bulur. İnsan geçmişine müdahale edemez fakat geçmişiyle hesaplaşabilir. Geçmişinde yaptığı hataları kendine düşman edinerek bugünü belirleyebilir. İnsan geçmişine müdahale edemez ve Mengüşoğlu nun da üzerinde durduğu gibi tarihsel oluşunda nereye varacağını önceden hesap edebilecek bir durumda değildir fakat insan, en çok, önceden görme ile önceden belirleme yeteneğine dayanarak antagonizmlerin oluşuna karışabilir. Bu oluşun akıp gitmesine engel olabilir; antagonizmleri yumuşatabilir, onların keskinliğini törpüleyebilir. İşte; Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, İnsanın tarihselliği içinde kendini bu şekilde bulur, sonucun nereye varacağını hesaplayamaz, ama geçmişin tecrübesinden geçen insanlığın, insan haklarına dayanmayan bir oluşun, akıp gitmesine<< şimdi >> de engel olma çabasıdır. 4

6 KAYNAKÇA Mengüşoğlu, Takiyettin, (1988), İnsan Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitabevi. İoannaKuçuradi, (1988), İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, hazırlayan: İoannaKuçuradi, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. AlwinDiemer, (1988), İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, hazırlayan: İoannaKuçuradi, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. 5

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YÖNETİM VE KÜLTÜR. Yrd. Doç Dr. H. Ahmet Maden A.Ü.D.T.C.F Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

YÖNETİM VE KÜLTÜR. Yrd. Doç Dr. H. Ahmet Maden A.Ü.D.T.C.F Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi YÖNETİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç Dr. H. Ahmet Maden A.Ü.D.T.C.F Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yönetim sözcüğünün sözlük karşılığı "çekip çevirmek, idare"dir. (TDK, s. 875, 1979) Bu anlamda yönetim;

Detaylı

Türkiye AB Geri Kabul Anlaşması ve Vize Muafiyeti Prof. Dr. Ayhan Kaya Röportajı. 19 Aralık 2013

Türkiye AB Geri Kabul Anlaşması ve Vize Muafiyeti Prof. Dr. Ayhan Kaya Röportajı. 19 Aralık 2013 Türkiye AB Geri Kabul Anlaşması Türkiye AB sürecinde stratejik bir gündem maddesi olan vize muafiyeti konusunda önemli bir aşama kaydedildi ve 16 Aralık 2013 te imzalanan geri kabul anlaşması ile vize

Detaylı

Hak ve Özgürlük Arasındaki Ne Fark Vardır? İnsan Haklarının Sınırı ve Sorumluluk

Hak ve Özgürlük Arasındaki Ne Fark Vardır? İnsan Haklarının Sınırı ve Sorumluluk İnsan Hakları Nedir? Hak ve Özgürlük Arasındaki Ne Fark Vardır? İnsan Haklarının Sınırı ve Sorumluluk Dünyada İnsan Hakları Nasıl Gelişmiştir? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Birliği ve İnsan Hakları

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ TEMEL İNSAN HAKLARI EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI Ankara, 2013 1 Bu çalışma,

Detaylı

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN Birlikte Yaşama Da Yayıncılık: 40 İnceleme Dizisi: 17 Editör Bekir Günay Tasarım Fokus Ajans Baskı ve Cilt Kristal

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 234 2013 / 15 ISBN No: 978-605-5316-64-8

Detaylı

Değerler, İşlevleri ve Ahlak

Değerler, İşlevleri ve Ahlak 39 Değerler, İşlevleri ve Ahlak Doç. Dr. Mustafa AYDIN * 1. Değerlerin Mahiyeti: Değer Nedir? Değer, sözlüklerde arzu edilen, ilgi duyulup peşinden koşulan, ayar ölçüsü olarak kullanılan şey anlamlarına

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI Hilal Sanİoğlu* Bİrİncİ Bölüm AB Hukukunun Temel Çerçevesİ ve İnsan Haklarının Normatİf Kaynakları I. Genel Olarak İnsan Hakları A. İnsan Hakları Kavramı Bütün insanlar

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal Journal of University Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 TARİH FELSEFESİ ALANINDA BİR İNCELEME:

Detaylı

MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ

MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ Modülün Hedef Kitlesi : Öğretmenler Modülün Süresi : 45 dk. Gerekli Malzemeler : Powerpoint sunusu, Yansıtıcı. Modülün Hedefleri : 1- Demokrasi

Detaylı

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 1. BASKI 2006, Ankara Baskı: Matus Basımevi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE RUSÇA EĞİTİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ Doktora Tezi Hasan KARACAN Ankara, 2012 ii

Detaylı

Sosyoloji ve Tarih İlişkisi

Sosyoloji ve Tarih İlişkisi Sosyoloji ve Tarih İlişkisi Dr. Mustafa AKSOY Marmara Üni. Atatürk Eğitini Fak. Öğr. Gör. Tarihi, geçmişe ait bilgi ya da geçmişin araştırılması olarak alırsak, içinde yaşanılan sosyal grup veya onun sosyo-kültürel

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI T.C. BAŞBAKANLIK İnsan Hakları Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI Uzmanlık Tezi HAZIRLAYAN: Ömer ATALAR ANKARA Kasım 2002 Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Adres: Yüksel Caddesi No:23, Kat 3,

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ision papers Stratejik Araştırmalar Merkezi No. 7, Ağustos 2014

Detaylı

DĐLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAĐR KANUN

DĐLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAĐR KANUN 1 ANADĐLDE EĞĐTĐM (KÜRTÇE SEÇMELĐ DERS) KAMPANYASI DOSYASI 2001 yılında Türkiye nin bir çok ilinde Üniversite öğrencileri tarafından Kürtçe nin seçmeli ders kapsamına alınması talebiyle rektörlüklere dilekçe

Detaylı

ŞERAFETTİN TURAN IN TARİHÇİLİĞİ

ŞERAFETTİN TURAN IN TARİHÇİLİĞİ Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XIV/28 (2014-Bahar/Spring), ss.393-409. ŞERAFETTİN TURAN IN TARİHÇİLİĞİ Alev GÖZCÜ* Öz Şerafettin Turan, yaşayan önemli

Detaylı

T.C DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL DEĞERLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE PERFORMANS DEĞERLEME İLİŞKİSİ. İşletme Yüksek Lisans Tezi

T.C DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL DEĞERLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE PERFORMANS DEĞERLEME İLİŞKİSİ. İşletme Yüksek Lisans Tezi 1 T.C DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL DEĞERLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE PERFORMANS DEĞERLEME İLİŞKİSİ İşletme Yüksek Lisans Tezi Yudum Aktürk 200682012 Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Meslek Nedir? Meslek E.ği Nedir? Melsek E.ği ve Gelişim Süreci Meslek E.ği İlkeleri Meslek E.ği Kodları Bazı Meslek Alanlarında E.

Meslek Nedir? Meslek E.ği Nedir? Melsek E.ği ve Gelişim Süreci Meslek E.ği İlkeleri Meslek E.ği Kodları Bazı Meslek Alanlarında E. MESLEK ETİĞİ İÇİNDEKİLER Meslek Nedir? Meslek E.ği Nedir? Melsek E.ği ve Gelişim Süreci Meslek E.ği İlkeleri Meslek E.ği Kodları Bazı Meslek Alanlarında E.k ADALET MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Mustafa CİHAN HEDEFLER

Detaylı

ADALET İNSAN HAKLARI

ADALET İNSAN HAKLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İNSAN HAKLARI 380H00027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

bu sayımızda ders kitaplarındaki 3-m problemi milliyetçilik, muhafazakârlık, militarizm

bu sayımızda ders kitaplarındaki 3-m problemi milliyetçilik, muhafazakârlık, militarizm bu sayımızda Üç ayda bir Toplumsal Tarih dergisinin eki olarak yayımlanan eğitim bülteni nin bu sayısı; okulların açıldığı, lise tarih programlarının değiştiği ve Tarih Vakfı tarafından bir yıldır sürdürülmekte

Detaylı

SOSYAL HAKLAR VE İNSAN HAKLARI: SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR OLMADAN İNSAN HAKLARI KORUNABİLİR Mİ?

SOSYAL HAKLAR VE İNSAN HAKLARI: SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR OLMADAN İNSAN HAKLARI KORUNABİLİR Mİ? SOSYAL HAKLAR VE İNSAN HAKLARI: SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR OLMADAN İNSAN HAKLARI KORUNABİLİR Mİ? Harun Tepe Hacettepe Üniversitesi ÖZET Sosyal haklar insan hakları ilişkisi tartışmalıdır. Kimilerine göre

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

MEKAN ALGISI VE MEKAN İLİŞKİSİ ÜZERİNE

MEKAN ALGISI VE MEKAN İLİŞKİSİ ÜZERİNE İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TJUK) 2010 Yılı Bilimsel Toplantısı MEKANSAL PLANLAMADA JEODEZİ SEMPOZYUMU İzmir, 24-26 Kasım 2010 MEKAN

Detaylı

TARİH BİTTİ Mİ? ÖZET. Anahtar kelimeler: Tarih, amaç, ilerleme, özgürlük, liberal demokrasi, soncu tarih görüşleri. (Has History Ended?

TARİH BİTTİ Mİ? ÖZET. Anahtar kelimeler: Tarih, amaç, ilerleme, özgürlük, liberal demokrasi, soncu tarih görüşleri. (Has History Ended? TARİH BİTTİ Mİ? Talip KABADAYI ÖZET Tarihte belli bir amaç, ilerleme ve düzen olduğunu savunan tarih felsefecileri ve düşünürler olmuştur. Bu düşünürlere göre, tarih belirli bir amaca doğru gitmeseydi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI... 11 B - İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER... 16 C - ENFORMASYON

Detaylı