Necati İyikan biri Türkiye de diğeri ise yurtdışında (Almanya) olmak üzere iki üniversite öğrenimini tamamlamıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Necati İyikan biri Türkiye de diğeri ise yurtdışında (Almanya) olmak üzere iki üniversite öğrenimini tamamlamıştır."

Transkript

1 1 Yrd. Doç. Dr. Necati İYİKAN (Özgeçmiş ve eserler) ÖZGEÇMİŞ: Necati İyikan biri Türkiye de diğeri ise yurtdışında (Almanya) olmak üzere iki üniversite öğrenimini tamamlamıştır. I. Üniversite Öğrenimi: Atatürk Üniversitesi, Yabancı Dil, Almanca, 1984, Türkiye. II. Üniversite Öğrenimi: Augsburg Üniversitesi, Siyaset Bilimi / Uluslararası İlişkiler, 1992, Almanya. III. Yüksek Lisans: Augsburg Üniversitesi, Siyaset Bilimi / Uluslararası İlişkiler, 1995, Almanya. IV. Doktora: Augsburg Üniversitesi, Siyaset Bilimi / Uluslararası İlişkiler, 2005, Almanya. ESERLER: KİTAPLAR: 5 alan ve 1 edebi kitap vardır. Bunlar Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde yayınlanmıştır. Kitaplar (Uluslar arası) 1. Die politischen Beziehungen zwischen der Türkei und Aserbaidschan ( ) unter besonderer Berücksichtigung des türkischen Modells im Kaukasus und in Zentralasien und dessen Bedeutung nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA,Schriften zur internationalen Politik, Bd. 14, 446 Seiten, (Doktora tezi), Hamburg, Almanya, (345 sayfa) 2. Centralasia Southcaucasus Political Development ( ) İstanbul, (684 sayfa) Kitaplar (Ulusal) 3. Türkiye AB İlişkileri Nereye Gidiyor. Müzakereler reformlar ve Demokrasi / Turkey EU Relations Going Where. Negotiations, Reforms and Democracy (Esen, Erol ile birlikte) (Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayınlanmıştır) Phoenix Yayınevi, Ankara, (364 sayfa) 4. Orta Asya Güney Kafkasya Siyasi İlişkiler ( ), Ankara, (813 sayfa) 5. Orta Asya Kafkasya (Gittik, Gördük, Yazdık)Ankara, (316 sayfa)

2 2 6. Edebi eser: Dokun Bana Baba, 2. Baskı, Ankara, (266 sayfa) Çalışma: 1. Almanya da özel bir enstitüde öğretim üyeliği 2005, 2. Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Uluslar arası İlişkiler Böl devam ediyor. Ödüller / Teşekkür belgesi: - Augsburg Üniversitesi Öğrenci Destekleme Bursu ( Öğrenim Dönemi) - Augsburg Üniversitesi Öğrenci Destekleme Bursu ( Öğrenim Dönemi) - Teşekkür Belgesi: "Uluslararası Proje: Güney Kafkasya ve Orta Asya Ülkelerindeki Siyasi Gelişmeler ve Bölgesel ve Küresel Güçlerin Bölge Politikası" adlı projede danışmanlık/editör/yürütücü görevleri için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe tarafından verilen Teşekkür Belgesi Aldığı Görevler: - İİBF, Kalite Kurulu Eğitim Ekibi Üyeliği, (2013 devam ediyor) - Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi / Akdeniz Üniversitesi Eşgüdüm Kurulu (AKEK) Üyeliği: Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında 2014 / 2015 öğrenim dönemini kapsayan eğitim öğretim, araştırma, öğretim elemanı yetiştirme ve diğer alanlarda uluslar arası İşbirliği protokolü imzalanmıştır. Üyeliğin görevi: Akdeniz Üniversitesini Kazakistan ve Türkiye de yapılacak bilimsel çalışma ve organizasyonlarda temsil etmektir. Verdiği Dersler: Lisans: Siyaset Bilimine Giriş Türk Dış Politikası I., II. Bölgesel Politikalar: Güney Kafkasya Bölgesel Politikalar: Orta Asya Yüksek Lisans: Türk Dış Politikası (Kafkasya) Türk Dış Politikası (Orta Asya) Doktora AB nin Avrasya Politikası I, II. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Emre Gündoğdu 2010 (Bitirme tarihi) Soykırım Temelinde Türkiye Ermenistan Siyasi İlişkiler

3 3 Sevim Şeker 2012 ( ) Özlem Yılmaz 2012 ( ) (Devam ediyor) Azerbaycan Cumhuriyetindeki Siyasi Gelişmeler (Devam ediyor) Azerbaycan Cumhuriyetindeki Siyasi Gelişmeler Hasan A. Sönmez 2013 (Devam ediyor) Türkiye'nin Güney Kafkasya Siyaseti ( ) Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Anar Beisbekova 2011 (Devam ediyor) Kazakistan Cumhuriyetindeki Sİyasi Gelişmeler ( ) Proje: Uluslararası Katılımlı Kitap Yazma Projesi Konu: Orta Asya - Güney Kafkasya Siyasi gelişmeler Amaçlar: I. Uluslar arası disiplinde Türkiye de konuyla ilgili ilk saha çalışması yapılması; II. Türk öğrencileri projeye dahil etmek: Akdeniz Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler lisans bölümü öğrencileri projeye dahil edilmiştir. Öğrenci sayısı 9; III. Yurtdışından öğrencileri projeye dahil etmek: Öğrenciler şu ülkelerden projeye katılmışlardır: Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, İran İslam Cumhuriyeti. Öğrenci sayısı 11. IV. Türkçe kitap yazmak: Toplam 20 öğrenci, proje yöneticisi ve editörü Yrd. Doç.Dr. Necati İyikan ın 21 makalesi kitaplaşmıştır. Başlık: Orta Asya - Güney Kafkasya Siyasi gelişmeler , Hiperlink Yayınevi, İstanbul, Sayfa sayısı 812) V. İngilizce kitap yazmak: 9 Türk öğrenci ve Yrd. Doç.Dr. Necati İyikan ın toplam 10 makalesi kitaplaşmıştır. Başlık: Centralasia Southcaucasus Political Development ( ) Hiperlink Yayınevi, İstanbul, Sayfa sayısı 684) VI. Araştırma / Gezi Notlarını içeren Kitap Yazımı: Yrd.Doç. Dr. Necati İyikan ve 9 Türk öğrenci Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkelerinde yaptıkları saha çalışması kitaplaşmıştır. Başlık: Gittik, Gördük, Yazdık. Orta Asya Kafkasya, Hiperlink Yayınevi, İstanbul, Sayfa sayısı 318) VII. Ulusal ve uluslar arası hakem kurulu oluşturmak; Projeye yurt içi ve dışından toplam 17 hakemlerden oluşan kurul oluşturulmuş, eserlere hakem onayı alınmıştır. Bunlar; Alt Hakem Kurulu: 14 Hakemden oluşmaktadır. Kendilerine gönderilen makalelerden sorumludurlar. Üst Hakem Kurulu: 3 hakemden (Türkiye, ABD ve Azerbaycan) oluşmaktadır. Kitabın genelinden sorumludurlar. Uluslararası kitap: Yukarıda adı geçen eserler aşağıdaki listede uygun başlık altında verilmiştir.

4 4 - İyikan, Necati: Die politischen Beziehungen zwischen der Türkei und Aserbaidschan ( ) unter besonderer Berücksichtigung des türkischen Modells im Kaukasus und in Zentralasien und dessen Bedeutung nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA,Schriften zur internationalen Politik, Bd. 14, Hamburg, Almanya, (Doktora tezi) Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : - İyikan, Necati: Die Ereignisse vom 11. September 2001 und ihre politische Bedeutung für die Türkei, Zeitschrift für Politik (zfd), München 2/ İyikan, Necati: Die EU-Türkei-Verhandlungen, Die Türkische Aussenpolitik und Politikberatung, Astana Üniversitesi, Kazakistan, Aralık İyikan, Necati: Almanca Kaynaklara Göre Aral Gölü (Kumu) Sorununda Rusya Faktörü, Gazi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cilt 6, Sayı 12, Yaz İyikan, Necati: Aral Gölü Sorunu ve Bölgedeki Siyasi Gelişmelere Etkisi, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Die Elektronische Zeitschrift für politikwissenschaftliche Studien Electronic Journal of Political Science Studies, Haziran, İyikan, Necati: The Problem of Aral Sea and its Effect on the Political Events Around The Religion, ҚЭУ Жаршысы: экономика, философия, педагогика, юриспруденция ЖУРНАЛЫ, Kazakistan, (Çeviri: Orijinali Türkçe. Yazar: İyikan Necati) 3 (29), D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : - İyikan, Necati: Das Türkische Model im Kaukasus und in Zentralasien nach der Wende in der Sowjetunion 1991, (1991 tarihinde Sovyetler Birliğinin Dağılması Sonrasında Kafkasya ve Orta Asya dki Türk Modeli), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S , No: 3, Cilt: 61, Ankara, Temmuz No: 3, İyikan, Necati: Der politische Sturz Eltschibeys im Jahr 1993 und seine Hintergründe, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya İyikan, Necati: ABD nin Azerbaycan İlişkilerine Etki Eden Parametreler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya, 21 / İyikan, Necati: Soykırım İddiası Konusunda Türk Dış Politikası İçin Bir Öneri, Karadeniz Araştırmaları Merkezi, (KARAM) Sayı, 29, Ankara, (Hakem Kurulu uluslar arası katılımlıdır) Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta Bölüm - İyikan, Necati: AB Türkiye müzakereleri ve Türk Dış Politikası, (EU-Turkey Negotiations and Turkish Foreign Policy) (Editörler) Esen, Erol /İyikan, Necati, (Bu makale Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayınlanmıştır) Phoenix Yayınevi, Ankara, İyikan, Necati: Türk Dış Politikasında Orta Asya nın yeri, Jeopolitiğinde Türkiye, (der) Hasret Çomak, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2011.

5 5 - İyikan, Necati: Türk Dış Politikasında Güney Kafkasya ve Orta Asya nın Yeri, Hiperlink Yayınları, İstanbul, İyikan, Necati, Özbekistan, (der) İyikan Necati, Gittik, Gördük, Yazdık. Orta Asya Kafkasya, Hiperlink Yayınevi, İstanbul, İyikan, Necati: Türk Dış Politikasında Orta Asya ve Güney Kafkasya nın Yeri, içinde: (Editör.) İyikan, Necati: Orta Asya - Güney Kafkasya Siyasi gelişmeler , Hiperlink Yayınevi, İstanbul, Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : - İyikan, Necati: Turkish Foreign Policy Place of South Caucasus and Central Asia in Turkish Foreign Policy, (Editör) İyikan, Necati Centralasia Southcaucasus Political Development ( ) İstanbul, (Eserde toplam 10 makale ve 17 hakem raporu vardır, bunun 11 i yurtdışından gelmiştir. Adı geçen makalenin 2 hakem raporu vardır. Kitabın değerlendirilmesinde yurtdışı hakem raporları ve İngilizce basımı nedeniyle uluslararası yayın listesine alınmıştır.) Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap Editörlüğü - İyikan, Necati: Centralasia Southcaucasus Political Development ( ) Hiperlink, İstanbul, (Eserde toplam 17 hakem raporu vardır, bunun 11 i yurtdışından gelmiştir. 684 sayfadır. Yurtdışı hakem raporları ve İngilizce basımı nedeniyle uluslararası yayın listesine alınmıştır.) Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap Editörlüğü - Esen, Erol / İyikan, Necati, Türkiye AB İlişkileri Nereye Gidiyor. Müzakereler reformlar ve Demokrasi / Turkey EU Relations Going Where. Negotiations, Reforms and Democracy (Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayınlanmıştır), 364 sayfa, Phoenix Yayınevi, Ankara, İyikan, Necati:Centralasia Southcausus Political Development , Hiperlink Yayınevi, 684 sayfa, İstanbul, İyikan, Necati: Orta Asya - Güney Kafkasya Siyasi gelişmeler , Hiperlink Yayınevi, İstanbul, Alanında Türkiye de yapılan ilk saha çalışmasıdır. Eserde Türkiye den 10, yurtdışından 11 makale ile toplam 21 makale vardır. 812 sayfadır. Alanında saha çalışması olan Türkiye de ilk çalışmadır. - İyikan, Necati: Gittik, Gördük, Yazdık. Orta Asya Kafkasya, Hiperlink Yayınevi, 318 sayfa, İstanbul, Alanında saha çalışması olan Türkiye de ilk çalışmadır. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler : - İyikan, Necati: Soykırım İddiası Konusunda Türk Dış Politikası İçin Bir Öneri, 21. Yüzyılda Türk Dünyası" Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Aralık, Lefke, K.K.T.C, (Sunum Aralık 2010 da Lefke Avrupa Üniversitesi - Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği "21. Yüzyılda Türk Dünyası" Uluslararası Sempozyumunda yapılmıştır.)

6 6 Diğer Eserler: Yurtdışı Üniversite Dergisinde çıkan eser. (Almanya) - İyikan, Necati: The European Unions s İmpact on Turkish Politics, Universitaet Bonn, Zentrum für Europaeische İntegrationsforschung Center for European Integration Studies, Bonn Üniversitesinin çıkardığı dergidir, Mart Çeviri: İyikan, Necati: Avrupa Birliği nin Genişleme ve Derinleşme Süreci, Akdeniz Üniversitesi, İİBF nin 15 kuruluş yıldönümü nedeni ile düzenlenen uluslararasıbilimsel toplantıda sunum yapıldı. Sunumun orijinali basılmamıştır; Prof. Dr. Theo Stammen Almanca dilinde yapmıştır. Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F., Antalya, Mart Yurtdışında verilen seminerler: - İyikan, Necati: Seminer dili Almanca. Konusu: Energiepolitik und Geopolitik der Türkei, (Enerji politikası ve Türkiye nin coğrafyası) Augsburg Üniversitesi, Almanya, İyikan, Necati: Seminer dili Almanca/Türkçe. Erasmus programı çerçevesinde yapılmıştır. Hamburg üniversitesinde 6 saat alan dersleri verilmiştir, Diğer yurtdışı çalışmaları - İyikan, Necati: Gürcistan. Belirtilen kitap projesi için kaynak araştırması ve akademik köprü kurma çalışmaları yapılmış, olumlu sonuç alınmış ve İVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY ile AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ arasında resmi akademik köprü kurulmuştur. Araştırma gezi tarihi Akademik köprü kurulma tarihi 2010 dur. - İyikan, Necati: Ermenistan: Erivan Devlet Üniversitesi, Ermenistan: Akdeniz Üniversitesi İİBF Uluslar arası ilişkiler Bölümü adına yürütülen Orta Asya Güney Kafkasya Siyasi gelişmeler uluslar arası kitap projesi için Ermenistan Cumhuriyeti ne gidilmiştir. Proje çerçevesinde, kaynak taraması yapılmış; Akdeniz Üniversitesi ile Erivan Devlet Üniversitesi arasında akademik köprü kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır, Siyasi nedenlerden sonuç alınamamıştır. - İyikan, Necati, Özbekistan. Kitap yazma projesi için kaynak araştırması ve akademik köprü kurma çalışmaları yapılmıştır, İyikan, Necati, Özbekistan, Ayrıca Gittik, Gördük, Yazdık. Orta Asya Kafkasya, Hiperlink Yayınevi, İstanbul, 2011 araştırma ve gezi izlenimlerinin yer aldığı bu kitabın bir bölümü olan Özbekistan araştırma/gezi makalesinin yazımı için Taşkent, Buhara ve Semerkant ta araştırma yapılmıştır, Akdeniz Üniversitesi, İİBF de yapılan Panel - Uluslar arası proje çalışmasında sürecinde Orta Asya, Güney Kafkasya ülkelerinde ve Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu İran İslam Cumhuriyeti nde yapılan alan çalışmaları 10 kişiden oluşan proje (9 lisans öğrencisi bir öğretim üyesi) ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi, İİBF de paylaşılmıştır, 30 Ekim Akademik Danışmanlık:

7 7 Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslarası Diplomasi ve Siyaset Topluluğu nun kurucu (2007) Akademik Danışmanı dır. Bu görev 2014 itibariyle de sürmektedir. Edebi Eser: Dokun Bana Baba, Lalezar yayınevi, 2. Baskı, Ankara, (266 sayfa) Atıf Listesi: Aser Babajew, Politische Transformation im postsowjetischen Aserbaidschan: eine historisch-institutionalistische Analyse, Üniversitaet Mannheim, 2009, (Doktora tezi) (İki atıf: Dipnotlar: 319, 323) Samir Mardanov, Azerbaycan-ABD İlişkileri Ve Azerbaycan da ABD Algısı, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara, 2012, (Doktora Tezi), (Bir Atıf: Dipnot: 766.) Aser Babajew, Kafkasya Bölgesinde Türk Dış Politikasının Çıkar Alanları ve Hareket Alanları, Azerbaycan Örneğinde, Konrad Adenauer Vakfı Yayını, Erişim adresi (İki atıf: Dipnotlar: 13, 23.) Ulaşım adresi: (Erişim tarihi: ) Aser Babajew, Welchen Weg geht Aserbaidschan? Zwischen geölter Westintegration und autoritärer Ostorientierung, Erişim adresi, (İki atıf: Dipnotlar: 27, 30) Mahir Emre Sucu, KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, (Yüksek lisnas tezi, Nisan 2010, DENİZLİ, (Erişim adresi: (Bir atıf: Dipnot: 2.) EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, Verschenktes Jahr, Daniela Schröder, Quantara, , Deutschland. Dergi makalesidir. Metinde isme atıf vardır. Ulaşım adresi: (http://de.qantara.de/inhalt/eu-beitrittsverhandlungen-mit-der-turkei-verschenktes-jahr) (Erişim tarihi: ) Türkiye nin Avrupa Birliği Üyelik Müzakereleri, Boşa Geçen Bir Yıl, Daniela Schröder, Quantara, 2008, Çeviri: Efser Karayel, Quantara, , Deutschland (Bu metin yabancı dilde yapılan alıntının Türkçe çevirisidir.)

8 8

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Efe ÇAMAN

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Efe ÇAMAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Efe ÇAMAN Doğum Tarihi: 1971 Doğum Yeri: İstanbul Medeni Hali: Evli (2 Çocuk) Tel (İş): +90 226 8115038 & +90 226 8115103 E-posta: mefecaman@yahoo.com Mevcut Konum Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Doğum Tarihi : 01 Mart 1970 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Cinnah Cad. Güvenevler Mah. No: 16 Çankaya/ANKARA

Detaylı

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj CV klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk 1973 Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Eğitim Durumu Bilgileri

Kişisel Bilgiler. Eğitim Durumu Bilgileri Adı Soyadı Bilim Sanat Dalı Ünvan Enstitü Fakülte okul MYO Bölüm Birim Anabilim Dalı (ABD) E-posta Web : Tel : Bilgileri : Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Kişisel Bilgiler : / Hukuk : Prof. Dr. : : : : hasretcomak@superonline.com;

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadettin PAKSOY Unvanı: Doç. Dr. Doğum Yeri: Andırın Doğum Tarihi: 15/09/1964 Adres: Kilis 7 Aralık Üni. İİBF, Kilis eposta: spaksoy@kilis.edu.tr İş Tel.: 0348 813 93 34 / 1503 Faks: 0348 813

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak Kayseri İşletme Fakültesi adı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı