Kavramlara Göre Arama Dizini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kavramlara Göre Arama Dizini"

Transkript

1 KAVRAM ENDEKSİ 4857 Sayılı Yasa Döneminde Oluşmayan Eylem Nedeniyle Fesih 5/ Sayılı Yasadan Yararlanananlar İhbartazminatı Alamaz 4/ Yıllık Düzenli Kontrolleri Yapılmamış Araçla İşçi Taşıyan İşverenin Kusurlu Olması 11/ Saat Çalışan İşçinin Zorunlu Dinlenme Süreleri Düştüğünde Günde 14 Saat Çalışması 11/ Sayılı Yasa Döneminde Fazla Çalışma İçin Günde 11 Saati Aşan Çalışmalar İle Haftada Kırkbeş Saati Aşan Çalışmaların Fazla Çalışma Olarak Kabul Edilebileceği 11/ Sayılı Yasaya İntibakının Yapılması 9/125 A Açılan Davanın İhtirazi Kayıt Anlamına Gelmesi 9/188 Aksi Sabit Olana Kadar Geçerli Kabul Edilmesi 6/247 Aksinin İşçi Lehine TİS Kararlaştırılabilmesi 9/275 Alacağın Konusuz Kalması 5/194 Alacaklının Temerrüdü 1/160 Alkollü Olarak İşe Gelme 6/275 Alt İşveren 1/127 Alt İşveren Açısından Husumet Yokluğu 7/217 Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Muvazaya Dayandığını İdaiasının Araştırılmasının Gerekmesi 11/219 Alt İşveren İlişkisinin Bulunmaması 6/292 Alt İşveren İlişkisinin Muvazaya Dayanması 5/191, 3/161 Alt İşveren İlişkisinin Sona Ermesi 5/248 Alt İşveren İşçisi Olduğunun Saptanmasının Gerekmesi 11/271 Alt İşveren İşçisinin Asıl İşverenin İsteği İle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi 6/216 Alt İşveren İşçisinin Birden Fazla Üst İşverenler Yanında Çalıştırılması 4/239 Alt İşveren İşçisinin Geçirdiği Kazadan Üst İşvereninin Sorumluluk Koşulları 5/299 Alt İşveren Üst İşveren İlişkisi 9/247, 4/239 Alt İşveren Üst İşveren İlişkisinin Bulunmaması 10/277 Alt İşveren Üst İşveren İlişkisinin Olup Olmadığının Saptanması 7/198 Alt İşverene Verilen İşlerin Yasanın Aradığı Anlamda Teknoloji Gerektirmemesi 12/270 Alt İşverenin Başka İşyerlerininde Bulunması 5/248 Alt İşverenin Çalıştırdığı İşçi Sayısının Üst İşverence 9/

2 Belirlenmesi Alt İşverenlik Sözleşmesinin Muvazalı Olması 6/259 Alt İşveren-Muvaza 4/257 Alt İşverinin Kusurlu Davranışından Üst İşverenin Müteselsilen Sorumlu Olması 9/293 Altı İş Günlük Süre 1/104, 9/267, Altı İş Günlük Haklı Fesih Süresinin Geçirilmiş Olması 12/325 Altı İş Günlük Süre Geçirildikten Sonra Yapılan Fesih 9/253 Altı İş Günü İçerisinde Değişikliğe İtiraz Etmemenin Değişikliğin Kabulü Anlamına Gelmesi 7/158 Altı İşçinin Yaptığı İşin Bir İşçiye Yaptırılmak İstenmesi 10/186 Alt-Üst İşveren İlişkisinin Varlığı Halinde İşe İadeden Alt İşverenin Sorumlu Olması 7/198 Amirin Uyarısını Dinlememe 9/163 Ana Babadan Ölüm Aylığı Bağlanması 9/287 2/209, 3/243, 5/308, 7/296 Ana Babaya Gelir Bağlanabilmesi Ana Dilde Eğitim Hakkı Demenin Sayısı Belirsiz Ana Dilin Kamusal Yaşama Çıkması 7/129 Ana-Babaya Gelir Bağlanması İçin Kuruma Başvurmalar İçin Önel Verilmesinin Gerekmesi 11/298 Anahtar Teslim İhale 2/163 Anahtar Teslim İhale Alt İşveren (Aracı) 6/316 Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Sonrası Boşluk Dönemi 9/278 Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Etkisi 1/ Anlaşmalı Olarak İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Durumunda Kıdem İhbar Tazminatı Ödeneceğine İlişkin Yasal Düzenlemenin Bulunmadığı 12/222 Anneye SSK 'ya Dava Açması İçin Önel Verilmesi 10/291 Ara Dinlenmesinin Fazla Çalışma Sayılabilmesi İçin Fiili Çalışılmanın Gerekmesi 7/228 Ara Vermelerin Vize Yetersizliğinden Mi Ücretsiz İzinden Mi Kaynaklandığının Belirlenmesi 9/218 Araç Malikinin Karayolları Trafik Kanundaki Hükümlerine Göre Koşulları Varsa Sorumlu Olabileceği 11/291 Ardarda İki Gün İşe Gelmeme Koşulunun Gerçekleşmemesi 1/140 Artışın Tavan Hesabına Etkisi 6/168 Asgari İşçiliğin Maliyet Bedelinin %25 Eksiltilmesiyle 7/

3 Belirlenmesi Asgari İşçilik Oranlarının Tespitinde Esas Alınacak Ölçütler 9/278 Asgari Üc.Çok Üzer. Bir Üc.Çalış.Kazalı. Yaş. Aylığı Al.Gerekç As.Üc.Göre Za.Hesap. 2/217 Asgari Ücretle Uzun Süre Usta Olarak Çalışmanın Olanaklı Olmaması 6/245 Asıl Borç Ödenmeden Önce Faiz Haklarının Saklı Tutulmaması 9/285 Asıl İş 12/305 Asıl İş Yan İş Ayrımı 11/257 Asıl İşlerde Dahil Bazı İşlerin İşçi Çıkartıldığı Dönemde Alt İşverene Verilmesi 4/292 Asıl İşlerin Alt İşverene Verilebilmesinin Koşulları 10/210 Asıl İşlerin Alt İşverene Verilmesinin Olanaklı Olmaması 7/217 Asıl İşte Asıl İşverenin İşçileriyle Birlikte Çalışma 12/299 Asıl İşveren İşçilerinin Alt İşveren Yanında Çalıştırılması 12/318 Asıl İşveren-Alt İşveren 2/116 Asıl İşverenin İşçisi Olarak Kabul Edilmesinin Gerekmesi 12/270 Asıl İşveren-Taşeron 2/143 Asıl Olanın Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Olması 7/231 Askerlik Borçlanması 10/152 Askerlik Borçlanması Fark Kıdem Tazminatı 1/106 Askerlik Borçlanmasının Aktarılması 4/317 Askerlik Nedeniyle Sona Eren Hizmet Süresi İçin Ayrı Kıdem Tazminatı Hesap 6/180 Askerlik Süresi 5/212 Askı Denemine İlişkin Ücret İstenemeyeceği 3/ Askı Nedeniyle Fesih 1/151 Askı Süresinin Ne Zaman Sona Ereceğinin Belirlenmesi 12/261 Askı Süresinin Uzaması Üzerine İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Sona Erdirilmesi 10/184 Aslı Sunulamayan İbranameye Değer Verilemeyeceği 10/249 Avukatlık Ücretinin Karşı Tarafa Yükletilmesi 4/311 Ayda 10 Gün 24 Saat Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışma Süresinin Hesabı 7/200 Aykırılığın Giderilmesi İçin Süre Verilmesi Zorunluluğu 7/195 Aylık Bağlama Koşullarının Yeni Yasa Değişikliğiyle Değiştirilmesi 7/296 Aynı Dönemde Hamile Üç İşçinin İş Sözleşmesinin Sona 7/

4 Erdirilmesi Aynı Eylem İçin Birden Fazla Cezai Şart Uygulanamaz 1/151 Aynı Eylem Nedeniyle Birden Fazla Aynı Nitelikte Cezai Şartın Kabul Edilemeyeceği 11/153 Aynı Gruba Bağlı İşyerlerinde Çalışma 11/197 Aynı İşveren Yanında Kesintili Hizmet Süreleri 9/212 Aynı İşyerinde Birden Fazla İş Kazasına Uğrama 11/286 Aynı İşyerinde Değişik Alt İşverenlere Bağlı KesinTİSiz Çalışma 4/215 Aynı İşyerinden Aynı Nedenlerle İş Sözleşmeleri Sona Erdirilse De İşe İade Davalarının Birlikte Açılamaması 9/174 Aynı Oranda İndirimin Rücu Davasında Da Yapılmasının Gerekmesi 7/273 Aynı Tarihte Sendikalı İşçilerle Birlikte Sendikasız İşçilerinde İşten Çıkartılması 7/256 Ayrımcılık 6/201 B Babanın Emekli Aylığı Alması Annenin Almaması 10/291 Bağ Kur Ve SSK Birleşmesiyle Alacaklı Ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi 12/189 Bağımlılık 4/260 Bağımlılık Unsurunun İşverenin İş Organizasyonu İçerisinde Yer Alarak 5/159 Bağımlılık Unsurunun Yanında İşin Zamanla Sınırlanmasına Bakılması 2/187 Bağ-Kur Tarafından Trafik Kazası Nedeniyle Ölüm Sigortasından Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanması 11/291 Bağ-Kur Üyeliğinin Koşulları 6/301 Bağ-Kur unda Davaya Katılmasının Sağlanmasının Gerekmesi 12/185 Bağ-Kur'un Rücu Edebilmesi İçin 3. Şahsın Suç Sayılır Eyleminin Bulunmasının Gerekmesi 11/291 Bakıcı Ücretinin Tespiti Esasları 2/193 Bakiye Süre Ücretinin Hesaplanmasının Gerekmesi 11/228 Başka İşveren Yanında Geçen Sürenin Kıdem Süresinden Düşülmesi 3/195 Başka İşyerinde Çalışmanın Boşta Geçen Sürenin Ücretinin Belirlenmesinde Etkili Olmaması 7/219 Başka İşyerleri İçinde Üretim 9/266 Başvuru Yoksa Feshin Geçerli Feshe Dönüşmesi 11/184 Bçm Başvuru 6/

5 Bekletici Mesele 4/209, 9/179 Belediyeler Yasasında Ki Değişiklikten Sonra Asıl İşveren İşçilerinin Alt İşverene Devir Edilerek Haklarının Kısıtlanması 11/204 Belediyelerin Asli İşlerinin Belediyeler Yasası Değişmeden Alt İşverene Verilmesi Muvazaa 11/204 Belediyenin Tüm Hizmetlerinin Genel İşler İşkoluna Girmesi 10/244 Belirlenen Manevi Tazminatı Azlığı 2/207 Belirli Sü. İş Söz.Emek.Olduk.Son.Aynı Gün Fark.İşyer.Çalış.Kıdem Taz.Almaya En.Değ. 2/177 Belirli Süreli Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı 10/149 Belirli Süreli İş Sözleşmesi 5/229-6/271 6/ , 7/ Belirli Süreli İş Sözleşmesi İçin Objektif Koşulların Aranması Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli İş Söz. Dönüşmesi Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi 1/162 Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yenilenmesi İçin Esaslı Nedenin Bulunmaması 10/149 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 12/196 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan İşyeri Hekiminin Ücretinde Tarif.Bağ.Olmama 5/270 Bildirimsiz Fesih 6/264 Bilinen Dönem Ücretin TİS Artışlarıda Dikkate Alınarak Hesaplanmasının Gerekmesi 12/354 Bilirkişi Raporundan Sonra Sunulan Ödeme Belgelerinin Değerlendirilmesi 7/262 Bir Aylık Dava Açma Süresinin Tutanak Tarihinden Başlaması 9/273 Bir Başka İşçinin Kredi Kartıyla Alış Veriş Yapma 6/239 Bir Başka İşçiye Sataşma 2/157 Bir Başka İşverene Ait İşyerinde Daimi Olarak Gönderilme 1/136 Bir Başka İşyerinde Çalışılan Sürenin Boşta Geçen Süre Ücretinden Mahsup Edilemeyeceği 9/166 Bir Davada Ancak Bir Kez Islah Yapılabilmesi 9/206 Bir Grup İşçiyle Birlikte Devamsızlık 6/250 Bir Kısım İşçinin İşverene Ait Başka İşyerlerine Nakledilmeleri 11/ /126, 5/270, 6/

6 Birden Fazla İşverene Hizmet 5/216 Birden Fazla Üst İşv.Yanında Aynı Alt İşv.Bağ.Çalı.İşçi.İhb.ve Kıdm.Süre.Ve Ücret.He. 4/239 Bordro Dışı Fazla Çalışmanın Tanıkla Kanıtlanabilmesi 3/193 Bordro Tanıkları 3/261 Bordro Verme Yükümlülüğünün Fiili Çalışmadan Değil Ücret Ödenmesinden Doğan Bir Yükümlülük Olması 7/279 Boşta Geçen Süre Ücretinin Belirlenmesinin Yargıcın Taktirine Bağlı Olmaması 9/220 Boşta Geçen Süreye İlişkin Ücret ve Tazminatın Süre Olarak Belirlenmesi 3/ , 5/264 Bozma Dışı Bırakılan Alacakların Kesinleşmiş Olması 7/264 Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verilmesi 7/264 Bölge Çalışma Müdürlüğü Raporunda Belirlenen Kıdem Ve İhbar Tazminatı Miktarı İçin İcra Takibi 10/195 Bu Durumu Belgeleyen Tutanağın Geçerli Olmaması 6/237 Bu Durumun İş Koşullarının Ağırlaştırması Anlamına Gelmemesi 6/175 Bu Durumun İşçiyi İhtar Etmeksizin Yapmakla Ödevli Bulunduğu İşi Yapmama 6/183 Bu Hammadelerin Bozulmaması İçin Grev Ve Lokavt Dışı Bırakılan İşçilerin Çalıştırılabileceği 12/218 Bu Hükmün Geçerli Bir Fesih Nedeni Olması İçin İsTİSnasız Tüm İşçilere Uygulanmasının Gerekmesi 11/278 Bu Nedenle Derede Yıkanırken Geçirilen Kazanın İş Kazası Sayılması 7/113 Bu Nedenle Sigortalılığın Geçersiz Sayılamayacağı 7/293 Bu Olguların Çalışmaların KesinTİSiz Sürdüğünü Göstermesi 9/169 Bu Sürenin Kıdem Tazminatında Dikkate Alınması 9/206 Bu Taleple Kurum Yazısının Çelişmesi 12/331 Bulgaristanda Gerçekleşen Hizmetlerin Birlelştirilmesi 4/319 C Cevap Dilekçesiyle İbranamenin Çelişmesi 5/274 Ceza Davasında Aklanmanın Haklı Fesih Olgusunu Ortadan Kaldırmaması 7/266 Ceza Dosyasına Göre Darp Olayının Belirlenmesi 1/104 Ceza Dosyasındaki Kusur Raporuyla Yetinilemeyeceği 12/348 Ceza Mahkemesinde Kesinleşen Kusur Oranında İndirim 3/233 Cezai Şart 11/

7 Cezai Şart Ve İşverenin Temerrüdü 1/162 Cezai Şartın Tek Taraflı Olarak Kararlaştırılması 4/290 Cezai Şarttan İndirim Yapılmasının Gerekmesi 11/153 Cumartesi Pazar Günlerinin İş Günlerinden Sayılmaması 7/151 Ç Çakışan Sigortalık 12/185 Çalışan Sayısının Sendika Üye Sayısının Belirlenmesi Zorunluluğu 6/248 Çalışılmayan Sürelerin Kıdemden Sayılmaması 9/202 Çalışılmayan Tatil Gününün Fazla Çalışmada Dikkate Alınmamasının Gerekmesi 9/210 Çalışma Düzenini Kendisi Belirleyen Yöneticinin Fazla Çalışma İsteyemeyeceği 11/161 Çalışma İznini Uzatmama 12/234 Çalışma Süresinden Sorumlu Olma 3/223 Çalışmalarının Hangi Yasa Kapsamına Girdiğine Sadece Kurum Müfettişinin Raporuyla Karar Verilememesi 12/340 Çalışmama Hakkının Makinaları Durdurma Anlamına Gelmemesi 7/172 Çalışmaya Başladıktan Sonra Alınan Yaş Düzeltilmesi Kararları 5/149 Çay Molalarının Çalışma Süresinden Düşülmesinin Gerekmesi 7/262 Çelişkili Davranış Yasağı İlkesinin İşverence İhlal Edilip Edilmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi 11/269 Çelişkili Kusur Bilirkişisi Raporlarına Dayanılarak Karar Oluşturulamayacağı 5/287 Çelişkinin Fesihten Sonra Devamsızlık Tutanağı Tutulduğunu Göstermesi 9/251 Çıkartılan İşçinin Yerine Aynı Nitelikte İşçi Alınması 6/185 Çıraklık İlişkisinin Belirlenmesinde Fiili Çalışma 1/185 Çıraklık Sözleşmesi Bulunmadan Küçük Yaşta Çalışma 12/329 Çift Bordro İddiasının Araştırılması 4/250 D Daha Az Sorumluluğu Olan İşçiye Daha Ağır Ceza Verilmesi 5/279 Dava Dışı Kusurlu Kişilere Teselsül Hükümlerinin Uygulanması, Talep 1/180 Dava Dilekçesindeki Beyanla Bağlılık 3/207 Dava Görülürken Dava Konusu İkramiye Alacağının Ödenmesi 5/194 Dava Konusu Olmayan Bir İstemin Islahla Dava Kapsamına 12/

8 Alınamaması Dava Konusu Yapılan Dönem Sonrası Alacakların Talep Edilebileceği 12/321 Davacı Tanık Anla. Karşısında İşveren Tanıklarının Soyut Anla.Değer.Verilmemesi 4/213 Davacılar Arasında İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunsa Da İşe İade Davaları 6/195 Davacının Eski İşine Davet Edilmemesi 4/262 Davacının Kadrosunda Fazlalık Olduğunun Kanıtlanamaması 6/192 Davacının Kusur Durumunun Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Belirlenmesi 7/260 Davacının Niteliklerine Uygun İş Bulunamaması 7/240 Davacının Sendika Üyeliğinin Araştırılmasının Gerekmesi 7/209 Davacıyla Aynı Niteliği Taşıyan Yeni İşçi Alınması 4/278 Davadan Önce Ödenen Alacaklara İhtirazi Kayıt Konulmamasının Fazi Hakkını Ortadan Kaldırması 10/230 Davalı Yararına Usuli Müktesep Hak 3/226 Davalının Yemin Teklifi 3/229 Davanın İspat Edilemediği Sonucuna Ulaşılamayacağı 6/197 Davanınkonusuz Kalmayacağı 5/264 Davet Üzerine İşe Gelmesi 9/208 Davranışlarından Kaynaklanan Fesih Nedeni 5/276 Değişikliği Kabul Etmeyen İşçinin İş Söz. Feshinin Kötü Niyet Sayılmaması 3/191 Değişikliğin Haklı Feshi Gerektirip Gerektirmediğinin Araştırılması 11/228 Deneme Süresi İçerisinde Fesih 12/311 Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporu 3/205 Desteğin Belirlenmesi 3/257 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 10/ Destekten Yoksun Kalma Tazminatının İstenemeyeceği 4/325 Devamsızlığın Geçerli Bir Nedene Dayanması 4/220 Devamsızlığın İrade Dışında Bir Nedene Dayanması 2/124 Devamsızlığın Üst Üste İki Gün Olmamasının Haklı Neden Oluşturma-Yacağı 12/225 Devamsızlık Sayılamayacağı 12/291 Devamsızlık Tutanağı Tutulan Sürelerin Ücretinin Ödenmesi Çelişki 9/

9 Devir Alan İşverene Husumetin Yöneltilmesi 10/297 Devir Alan İşverenin İşçileri Hiç Çalıştırmaması 5/281 Devir Alan İşverenin Sorumluluğu 4/334 Devir Eden İşletme Açısından Husumet Yokluğu 6/221 Devir Eden İşverenin Devirden Önceki İşçilik Alacaklarından Sorumlu Olması 6/277 Devir Eden Ve Devir Alan İşverenlerin Kıdem Tazminatından Sorumluluğu 5/185 Dış Tavanın Tespiti 11/286 Diğer Hakların Saklı Tutulması Talebinin Reddinin Vekalet Ücreti Hükmedilmesi 5/254 Dinlenme Hakkının Vazgeçilmezliği 1/135 Disiplin Kurulunda İşçinin Savunmasının Alınmaması 5/279 Disiplin Kurulundan Geçirmeden İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 7/234 Doğmamış Haktan Feragat-Geçersizlik 1/135 Doğrudan Sendikal Tazminat Talebiyle Dava Açamama 7/222 Doğruluk Ve Bağlılığa Uymayan Davranış 2/150, 6/226 Doğruluk Ve Bağlılıkla Bağdaşmayan Eylem 11/280 Düşük Ücretin İşyeri Koşulu Haline Gelmesi 12/210 E Eda Davası Açılabilecek Durumlarda Tespit Davası Açılamaz 1/127 Eğitim Giderlerinin Geri Ödenmesi Gerekir 1/113 Ekonomik Kriz Gerekçesiyle Fesih 5/260 Ekonomik Kriz İddiası 4/229 Ekonomik Nedenlerle İşçi Çıkartıldığı İleri Sürülürken Yeni İşçi Alınması 10/164 1/167, 2/132, 3/ , 4/ , 5/ , 6/ , 7/ , 9/ , 10/259, 11/271 Eksik İnceleme le Uygunsuz Mesaj Gönderme 5/220 Emekli İkramiyesi Ödenen Dönem İçin Kıdem Tazminatı Talep Edilemeyeceği 10/

10 Emekli Olduğu Tarihte Kıdem Tazminatı Almama 5/181 Emekli Sandığı İştirakçisinin İşçilikte Geçen Süresi Emeklelik Halinde Dikkate Alı. 2/136 Emekliliğe Ayrılmak İstediğini Söyleme 1/138 Emekliliğe Hak Kazanmış 30 Yıl Hizmeti Bulunmuş Bir İşçinin Bu Durumunun Yetersizlikten Kaynaklanan Bir Fesih Nedeni Olarak Değerlendirilemeyeceği 10/220 Emekliliğin Tek Başına Geçerli Fesih Nedeni Olmaması 1/145 Emekliliğinin İşçinin İş Sözleşmesini Feshi Olarak Değerlendirilmesi 6/ Emeklilik Nedeniyle Fesih 11/ Emeklilik Nedeniyle Fesihte İşçinin İhbar Öneli Vermesinin Gerekmemesi 11/180 Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma-İhbar Tazminatı 3/215 Emeklilik Öncesi Ve Sonrası Sürelerin Toplamı Üzerinden Kıdem Tazminatı 6/287 Emeklilik Son. Çalışma Son. İşt.Ayr.Tüm Süre.Üzer.Son Ücrete Göre Kı.Taz.Hesabı 4/233 Emeklilik Sonrası Çalışma 5/210 Emeklilik Sonrası Çalışmanın Yeni Bir Hizmet Akdi Olması 3/215 Emeklilik Sonrası Kendisi İş Sözleşmesini Sona Erdiren İşçinin Emeklilik Sonrası Kıdem Tazminatı Alamayacağı 10/224 Emeklilik, Genel Uygulama, Kamu Kuruluşu 2/144 Emeklilikten Sonra KesinTİSiz Çalışma 5/181 Emsal Dosyaların Sendikal Fesih İçin Tek Başına Yeterli Olmaması 12/254 En Son Peşin Sermaye Değerinin Sorulmasının Gerekmesi 11/298 En Yüksek Mevduat Faizinin Belirlenmesinde Fiilen Uygulanan Faiz 1/160 Eşin Askerlik Görevinin İşçi Açısındanda Askerlik Görevi Sayılmaması 11/214 Eşit İşe Eşit İşlem Borcu 4/207, 6/216 Eşit İşe Eşit Ücret 1/172 Evlenme Olasılığının Oransal Olarak Tespitinin Gerekmesi 6/306 Evlilik Nedeniyle Fesih 4/237, 7/250 Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi 11/188 Eylemli Çalışma Belirlenmedikce Sigortalılıktan Söz 7/

11 Edilemeyeceği F Fahiş Cezai Şartta İndirim Zorunluluğu 5/211 Faiz Başlangıcı 5/266 1/142, 9/299- Faiz Hakkının Saklı Tutulması 301 Faiz İçin Temerrüde Düşürme Gerekliliği 3/226 2/152, 7/181, Fark Kıdem Tazminatı 10/152 Fark Kıdem Tazminatı Faizinin İşe Başlatmama Tarihinden Başlamasının Gerekmesi 12/228 Fark Kıdem ve Yıllık İzin Alacağı 6/266 Fark TİS Alacağı 6/266 Fark Ücret 5/187 Fark Ücret Alacağı 11/247 Faz.Ça.Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Hesabında Değerlendirilemeyeceği 4/280 Fazin Temerrüd Tarihinden İşlemeye Başlaması 9/177 3/ , 4/213, 6/255, 11/261, Fazla Çalışma 12/309 Fazla Çalışma Hesabında Ara Dinlenmelerin Düşülmesi 10/272 Fazla Çalışma Hesabından Ücretsiz İzin Dönemlerinin Düşülmesi Gereği 6/180 Fazla Çalışma İçin 1475 Sayılı Yasa Dönemindeki Çalışmalarda Haftalık Kırkbeş Saati Aşan Çalışmaların Bulunmasının Gerekmesi 11/131 Fazla Çalışma İçin İşçinin Her Yıl Rızasının Alınmasının Gerekmesi 10/158 Fazla Çalışma Ücreti 5/258 Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle İşverenle Tartışmanın Kötü Niyet Tazminatı İçin Yeterli Olmaması 10/188 Fazla Çalışma Ücretlerinin Aylık Ücretin İçerisinde Olduğunun Kararlaştırılması 9/190 Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeniyle İş Başı Yapmama 10/217 Fazla Çalışma Yapıldığının Kanıtlanması Halinde Ücrete Hükmedilmesinin Gerekmesi 11/190 Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatil, 2/

12 Fazla Çalışmada Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Gerekmesi 10/188 Fazla Çalışmada Taktiri İndirim Yapılmasının Gerekmesi 9/216 Fazla Çalışmadan Makul Bir İndirim Yapılması 7/215 Fazla Çalışmaların Azaltılarakta Olsa Sürmesi 12/277 Fazla Çalışmaların Haftalık 45 Saatlik Çalışmayı Aşan Çalışmalar Olarak Hesaplanması 9/210 Fazla Çalışmaların Tespiti 3/165 Fazla Çalışmanın Günde Beş Saate Göre Belirlenmesinin Gerekmesi 7/215 Fazla Çalışmanın Tanıkla Kanıtlanabilmesi 3/212 Fazla Çalışmanın Ücret Bordrosunda Gösterilmemesi 1/164 Fazla İşçi İddiası 5/246 Feçersiz Fesih 5/268 Fer i Nitelikteki Faiz Alacağını Kurumun Talep Edememesi 9/285 Feragatın Açılan Davaya Konu Olan Dönemle Sınırlı Sonuç Doğurması 12/321 Feshe Dayanak Gösterilen Nedenle İşletmenin Durumunun Çelişmesi 5/238 Feshe Etkili De Olsa Muvazaa Bulunmadıkça Asıl İşveren Açısından Husumet 6/195 Feshin 6 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştirilmesi 5/224 Feshin Bu İstemden Çok Sonra Yapılması 9/196 Feshin Ekonomik Nedenlere Dayandığının Kanıtlanamaması 4/296 Feshin Geçerli Nedene Dayandığını Kanıt Yüküm. Nün İşverene Ait Olması 6/221 Feshin Geçerli Nedene Dayandığının İşverence Kanıtlanamaması 11/275 Feshin Geçerli Nedene Dayanıp Dayanmadığının Fesih Tarihindeki Koşullara Göre Belirlenmesi 10/156 Feshin Geçerli Olup Olmadığının Bu Olgulara Göre Değerlendirilmesi 12/250 Feshin Geçersizliği Ve İşe İade Davası 7/160 Feshin Geçersizliğini İleri Sürmeme 12/244 Feshin Haklı Nedenle Gerçekleş-Tiğinin Kanıtlanamaması 12/240 Feshin Haksız Fesihe Dönüşmesi 7/156 Feshin Primler Eksik Yatırılması Nedeniye İşçi Tarafından Sona Erdirilmesi 9/

13 Feshin Sendikal Nedene Dayandığının İleri Sürülmesinin Feshin Geçerliliği Konusunda Kanıt Yükümlülüğünü Değiştirmeyeceği 11/199 Feshin Sendikal Nedene Dayanıp Dayanmadığının Kapsamlı Araştırmayla Belirlenmesinin Gerekmesi 11/219 Feshin Sendikal Nedenlere Dayanması 6/259 Feshin Son Çare İlkesinin Gözetilip Gözetilmediğinin Belirlenmesi İçin Alt İşverenin Başka İşyerlerinin Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi 9/158 4/ , 5/241, Feshin Son Çare Olarak Düşünülmemesi 6/ /145, 6/234, Feshin Son Çare Olarak Düşünülmesi 7/240 Feshin Son Çare Olma İlkesinin Araştırılması 12/302 Feshin Son Çare Olma İlkesinin Gözetilmesi 10/256 5/238, 9/183- Feshin Son Çare Olması İlkesi 271 Feshin Son Çare Olması İlkesinin Gözetilmesinin Gerekmesi 12/318 Feshin Süresince Yapılmaması 2/122 Feshin Ücretsiz İznin Başladığı Tarihte Gerçekleşmiş Sayılacağı 12/323 Feshin Ücretsiz İznin Başladığı Tarihte Gerçekleşmiş Sayılacağı 12/325 Feshin Zorunlu Hale Geldiğinin Kanıtlanamaması 7/177 Fesih Bildirimi İle Bağlılık 9/239 Fesih Bildiriminin Alınmaması Üzerine Tutanak Tutulması 9/273 Fesih Bildiriminin Geniş Yorumlanmasının Gerekmesi 9/181 Fesih Bildiriminin Yazılı Olarak Yapılmaması 4/282 Fesih Fark Ücret Talebi 1/114 Fesih İçin Geçerli Bir Neden Belirtilmemiş Olması 7/226 Fesih İçin Gösterilen Nedenle Feshin Çelişkili Olmaması 5/241 Fesih İçin Soyut Anlatımların Yeterli Olmaması 4/246 Fesih İhbar Tazminatı Ödenmemesi 1/120 Fesih İle Gerçekleşen Eylem Arasında Orantısızlık Bulunması 9/230 Fesih İradesinin Bozucu Yenilik Doğuran Bir Hak Olması 12/323 Fesih İradesinin Bozucu Yenilik Doğuran Bir İrade Açıklaması Olması 11/

14 G Fesih Nedenin Değiştirilmesi 10/274 Fesih Nedeninin Açık Ve Kesin Olarak Belirtilmemesi 7/168 Fesih Nedenlerinden Bazılarının Fesihten Çok Önce Gerçekleşmiş Olması 11/207 Fesih Nedenlerinin Mhak Düşürücü Süre Geçen Dönemden Kaynaklanması 6/209 Fesih Sebebinin Açık Ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmemiş Olması 7/203 Fesih Sebebinin Değiştirilememesi 11/222 Fesih Sebebinin Gösterilmemesi 4/262 Fesih Sebebiyle Bağlılık 4/246 Fesih Sonrası Tutulan Devamsızlık Tutanaklarının Öneminin Olmaması 7/250 Fesih Tarihinde Geçerli Nedenin Bulunmaması 10/156 Fesihin Son Çare Olarak Düşünülmesi 5/251 Fesihte İşçinin Vasıflarının Gözetilmesi 5/238 Fesihte Yasanın Belirlediği Şekli Koşulların Gerçekleşmemiş Olması 4/257 Fesihten Kısa Süre Sonra İşe Alma Af 1/108 Fesihten Sonra Hakaret 3/219 Fesihten Sonra Kalan Süre Ücreti İçin İndirim Yapılması 5/229 Fiilen Çalışılmayan Bir Döneminde Sigortalı Sayılabileceği 7/279 Fiili Çalışma İlişkisinin Kurulamaması 12/234 Fiili Çalışmanın Belirlenmesi 2/211 Fuzli Ödemelerin Tahsili Talebi 12/331 Fuzuli Ödeme 9/287 Gazetecinin Talep Etmemesi Nedeniyle Yüzde Beşlerin Artması 6/165 Gece Çalışmalarının 7,5 Saati Aşması 12/296 9/ Geçerli Ancak Haksız Fesih 230, 10/233 Geçerli Feshin Koşullarını Düzenleyen Hükümlerin Nisbi Emredici Nitelikte Hükümler Olması 9/275 Geçerli Feshin Saptanması 4/229 Geçerli Fesih 4/276, 5/ , 6/ , 7/ , 388

15 9/222, 10/ , 11/ , 12/203 5/ , 6/189, 9/230 Geçerli Fesih Haklı Fesih Ayrımı Geçerli Fesih Haklı Fesih Nedenleri 12/203 Geçerli Fesih İçin Yeniden Yapılandırma Kararının Bulunmasının Yeterli Olmaması 5/218 Geçerli Fesihle Haklı Feshin Aynı Anlamama Gelmemesi 10/233 Geçerli Neden 12/225 Geçerli Nedenin Varlığı Sonucuna Sadece Tanık Anlatımlarıyla Ulaşıla-Mayacağı 12/252 Geçerli Sebeple İş Sözleşmesinin Feshi 12/272 Geçersiz Fesih 4/ , 5/ , 6/ , 7/ , 9/ , 10/ ,- 274, 11/ , 12/277 4/253, 9/244, 247 Geçersiz Fesih İşe İade Geçersiz İbraname 5/274 Geçersiz Taşeronluk Sözleşmesi 7/217 Geçici (Ödünç) İş Sözleşmesi 7/

16 Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Zarar Hesabında Mahsup Edilmesinin Gerekmesi 11/308 Geçici İş İlişkisinin Kurulmuş Olabileceği 11/197 Geçici İşsizlikten Dava Açılana Kadar Uzun Sürenin Geçmesi 7/209 Gelirin Bağlanmaması Durumunda Tazminat Hakkının Olamayacağı 2/209 Gelmemenin Vazgeçme Sayılamayacağı 6/206 Genel Kurulda Seçilen Şube Başkanın Görevine Yönetim Kurulunca Son Verilememesi 7/211 Genel Mahkemelerin Görevli Olması 10/183 Genel Tatil Çalışması 3/203 Genel Tatil Günü Olan Cuma Gününden Sonraki Cumartesinin Tatil Günü Sayılmaması 2/153 Genel Tatil Ücreti 3/205, 5/225 Genel Ve Hukuki Bilgilerle Çözülebilecek Konularda Bilirkişiye Başvurulummaması 4/280 Gerçek Bir Kapatma Durumunda Da Varsa İşverenin Başka İşyerlerinde İşçilerin Değerlendirme Olanağının Araştırılmasının Gerekmesi 10/236 Gerçek İşveren 4/257 Gerçek Ücret 1/164 Gerçek Ücretin Araştırılması Zorunluluğu 6/245 Gerekçe Belirtme Zorunluluğu 5/256 Giydirilmiş Ücret 6/241 Göçmen Olarak Yurt Dışından Gelenler Hizmet Borçlanmasından Yararlanamayacağı 9/111 Görev 1/194 Görevlendirilen İşyerine Gitmeme 7/252 2/107, 3/179, 4/219 Görevli Mahkeme Görevli Yargı Yolu 4/217 Grev İlan Tarihindeki Sendika Üye Sayısısnın ¾ Ün Belirlenmesinde Esas Alınacağı 7/243 Grev Süresince Bozulacak Hammadelerin De Çıkarılamayacağı 12/218 Grevi Etkisiz Kılacak Şekilde Hammadde Çıkartılamayacağı 12/218 H Hafta Tatili 1/140 Hafta Tatili Çalışmasının Kanıtlanamaması 10/

17 Hafta Tatili Ücretinden Hakkaniyet İndirimi 7/254 Hafta Tatilindeki Çalışmanın %100 Oranında Hesaplanmasının Gerekmesi 9/216 Haftalık Fazla Çalışmanın 45 Saati Aşamaması 11/131 Hak Düşürücü Süre 1/196, 10/162 Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Dava Açılması 3/163 Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi Nedeniyle Haklı Fesih Nedeni Olmayan Bir Durumun Geçerli Fesih Nedeni Olması 11/211 Hak Düşürücü Sürenin İşlememesi 5/314 Hak Sahibi Davasında Gerçek Zararın Kaçınılmazlık Oranı Düşülmeden Belirlenmesi 12/333 Hak Sahibinin Açtığı Davanın Beklemesi 6/319 2/165, 193, 195 Hakkaniyet İndirimi Hakkaniyet İndirimi İçin Kusur Durumu Ve Müzayaka Durumunun Gerç.Olmasının Gerek. 5/312 Haklı Ya Da Geçerli Feshi Kanıtlama Yükümlülüğünün İşverene Ait Olması 12/299 Haklı Fesih 4/207, 5/196, 6/175, 226, 239, 250, 269, 275, 7/189-7/252, 9/224, 11/ /233, 11/ Haklı Fesih Geçerli Fesih Ayrımı Haklı Fesih Koşulları Yoksa Geçerli Feshin Koşullarının İncelenmesi 7/260 Haklı Fesihte Hak Düşürücü Süre 3/163 Haklı Nedenle Feshi İspat Yükünün Haklı Nedeni İddia Edene Düşmesi 9/226 Haklı Nedenle İşe Gelmeme 12/291 2/124, 157, 7/269 Haklı Nedenlerle Fesih Haklı Nedenlerle Fesihte Feshe İlişkin Şekil Şartlarının Aranmayacağı 10/167 Haklı Nedenlerle Fesihte Savunma Alma Zorunluluğunun Bulunmaması 11/211 Haksız Ancak Geçerli Fesih 6/189, 7/191 Haksız Feshe Ka. İade Da. Açıl. Durumunda 6 Günlük Hak 4/

18 Düşürü.Sür.Dik.Alınmaması 6/209, 262, 295, 7/183-7/234, 9/173, 234, 239, 10/182, 11/192, Haksız Fesih 12/325 Haksız Fesih İbranamedeki İmzanın İnkarı 2/172 Haksız Fiil Zaman Aşımı Süresi 4/330 Haksız Fiil Zaman Aşımının Başlaması İçin Zararın Kapsam Ve Sonuçlarının Öğrenilmesinin Gerekmesi 10/293 Haksız Fiilden Kaynaklanan Zaman Aşımı Süresi İle Sözleşmeden Kaynaklanan Zaman Aşımı Süresinin Farklı Olması 10/293 1/183, 2/200, Halefiyet İlkesi 3/235, 6/306 Harcırah Talep Etmediğine İlişkin Yazılı Beyan 2/141 Harici Ödemenin Düşülmesi 3/235 Hastalığın İşyeri Ve İş Koşullarıyla İlgili Olduğunun Belirlenmesi 1/178 Hastalık Nedeniyle Geçen Sürenin İhbar Önellerini 6 Hafta Aşması 1/120 Hastalık Sigortası Kapsamında Yapılan Yardımlardan Hak Sahibinin Kusuru 4/309 Hata Hile Ve İkrahın Bulunmaması 11/261 Hatalı Ödeme 6/208 Hatalı Üretim 9/253 Hayatın Olağan Akışı 2/150, 3/171 Hayatın Olağan Akışına Aykırılık 12/309 Her Yasanın Kapsamının Kendi İçinde Sınırlı Olması 11/289 Her Yıl Bir Ay Ara Verme 9/218 Hergün Fazla Mesai Yapılması Yaşamın Olağan Akışı 1/151 Hesap Raporunun Denetime Elverişli Olmaması 11/186 Hesaplamanın En Son Asgari Ücret Esas Alınarak Yapılmasının Gerekmesi 9/301 Hizmet Akdi İlişkisinin Bulunması 12/220 Hizmet Akdinin Askıda Olması 3/210, 217 Hizmet Akdinin Varlığının Saptanması Vekalet Akdiyle Farkı 2/187 Hizmet Alımı 7/

19 I Hizmet Birleştirilmesi 5/212 Hizmet İlişkisinin Başlangıcının Saptanması 2/170 Hizmet Tespiti 1/182, 2/203 Hizmet Tespiti Davasında Birden Fazla Davalı Var İse Davanın Davalılardan Birisinin İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesinde Açılabilmesi 10/285 Hizmet Tespiti Kamu Düzeni 3/261 Hizmet Tespiti Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 1/196 Husumet 2/116, 6/259 Hükme Bilirkişi Raporunu Dayanak Alan Kararın Raporla Çelişmesi 5/229 Hükmedilen Manevi Tazminatın Düşük Olması 4/325 Hükmün İnfaza Elverişli Olmaması 4/315 Hüküm Bozuldukten Sonra Islah Yapılamaması 7/264 Hüküm Fıkrasının Kuruluş Esasları 2/203 Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Asgari Ücretin Zarar Hesabında Dikkate Alınması 9/297 Islah Dilekcesiyle İleri Sürülen Zaman Aşımı Definin Dikkate Alınmasının Gerekmesi 10/197 Islah Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanması 9/216 Islah Yoluyla Sendikal Tazminat Davasına Dönüştürülebilmesi 7/160 Islahla Manevi Tazminat İstenemeyeceği 11/296 Islahla Talebin Değiştirilebilmesi 11/218 Islahla Zaman Aşımı 5/225, 6/180 İ İade Tazminatının 12 Aylık Ücret Olarak Belirlenmesi 6/259 İade Tazminatının Miktar Olarak Belirlenmemesi 4/244 İade Tazminatının Talep Olmasa Da Hüküm Altına Alınması Gerektiği 4/244 İade Tazminatının Üste Sınırdan Verilmesi İçin Gerekçe Gösterilmesi Zorunluluğu 4/244 İade Tazminatlarından Birlikte Sorumlu Olma 9/244, 247 İadeyi İstememiş Sayılmama 4/262 4/253, 11/ İbraname İbraname Aslının Kesin Süreye Karşın Sunulamaması 10/249 İbraname Fotokopisindeki İmzanın İnkarı 10/249 İbraname Tarihinden Sonra Yapılan Ödeme Çelişkili Durum 4/271 İbranamede Kıd.Taz.Ödendiği İbaresinin Davacının 1 5/

20 Yıl.Fa.Çal.Kabulü Anla.Gelmez İbranamede Yer Alan Feshin Yasaya Uygun Yapıldığı İbaresinin Feragat Anlamına Gelmeyeceği 7/168 İbranamede Yer Verilmeyen Alacaklar 5/274 İbranameden İşçinin İş Sözleşmesini Kendisinin Sona Erdirdiğinin Anlaşılamaması 6/295 5/183, 7/258, 7/179 İbranamenin Çelişkili Olması İbranameyle İşveren Savunmasının Çelişmesi 12/240 İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği 10/195 İdari Yargının Görevli Olması 4/217, 11/300 İflas Nedeniyle Tedbir Kararı Verilmesi 1/124 İhale Kaybettiği İşyeri Dışında İşverenin İşyerinin Olup Olmadığının Araştırılması 12/254 İhale Makamı 4/237, 5/299 İhale Makamının Sorumlu Olmaması 10/277 İhaleyle İş Alan İşverenin İhaleyi Kaybetmesi 11/226 İhbar Kıdem Tazminatı 3/195, 5/232 İhbar Kıdem Tazminatının Peşin Ödenerek İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinden Sonra Emeklilik 9/160 İhbar Önel Süresi İçerisinde İşçinin Emekli Olması 7/181 1/136, 7/183, 9/253 İhbar Tazminatı İhbar Tazminatı Hakkının Olamayacağı 6/208 İhbar Tazminatı Ödenemeyeceği 11/228 İhbar Tazminatı Ödenmeden İşverence Gerçekleştirilen Fesih-Lerde Önel İçinde Yaşlılık Aylığı Almak İçin İşçinin Başvurusunusunun İşçinin Feshi Anlamına Gelmesi 11/163 İhbar Tazminatı Ödenmeden Önel Verilmeksizin İş Sözleşmesinin Fesihi 6/230 İhbar Tazminatı Peşin Ödenmeden Yapılan Fesih 1/110 10/184, 186, 12/309 İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği İhbar Tazminatının Hak Edilememesi 6/271 İhbar, Kıdem Tazminatının Ödenmiş Olması 3/190 İhtarname 2/130 İhtarnamenin Zamanaşımını Kesmemesi 11/232 İhtarnameyle Temerrüde Düşürme 9/177 İhtirazi Kayıt Koymadan İmza Karşılığı Alan İşçinin Bu 12/

21 Alacakları Talep Edemeyeceği İhtirazi Kayıt-Feri Alacakların Düşmesi 1/153 İhtirazi Kayıtsız İmzalı Bordronun Bağlayıcılığı 3/193, 6/180 İhtiyari Dava Arkadaşlığı 9/174 İhzaren Celp 6/206 İki Dosyadan Sosyal Yardım Zammı Alma 9/287 İki Farklı İşyerinde Geçen Çalışmaların Birleştirilemeyeceği 5/207 İkramiye 1/174, 4/207 İkramiye Ödemelerinin Kıdem Tazmi-Natına Yansıtılmasının Gerekmesi 11/262 İkramiye Ödenip Ödenmediğinin Araştırılması 2/159 İkramiye Uygulamasının Uzun Bir Süre Önce Kaldırılması 6/214 İkramiyelerin Ödenmesi Gereken Tarihteki Ücrete Göre Hesaplan-Masının Gerekmesi 11/230 İkramiyesinin Çok Uzun Süre Önce Kaldırılması 6/219 İlgili Meslek Kuruluşundan Ücret Araştırılması Yapılmasının Gerekmesi 10/208 İlk Çalışma Döneminin Sona Eriş Nedenin İşverence Kanıtlanmamış Olması 9/152 İlk Dönem Çalışmanın İstifayla Sona Ermesi 9/206 İlk Dönem Hizmetlerin İstifa Nedeniyle Sona Ermesi 5/232 İlk Okul Mezunu Teknisyen Yardımcısı Görevindeki İşçinin İş Sözleşmesinin Bu Nedenle Sona Erdirilmesi 10/213 İlk Ödemenin İhbar Tazminatı Sayılması 1/169 İlk Tescil Tarihinden Sonra Yaş Düzeltilmesi 3/265, 6/312 İmzalı Belgelere Değer Verilmesi 3/167 İmzalı Çekince Konulmamış Ücret Bordrosunda Fazla Çalışma Sütunun Boş Olması 11/190 İmzalı Ödeme Belgesi 9/154 İmzalı Ücret Bordrolarında Fazla Çalışmaların Gösterilmesi 4/227 İmzalı Ücret Bordrolarının Bağlayıcılığı 6/255 İmzalı Ücret Bordrosunun Kapsadığı Döne.İliş.Faz.Ça.Ve Gnl.Tat.Üc.İstenememesi 4/227 İmzasız Ücret Bordrosu 3/197, 11/241 İndirim Yapılma Zorunluluğu 5/258, 6/165 İnşaat Bekçisinden Geçici Olarak Bekçi Kulübesinin Yapımına Yardım İstenmesi 6/175 İnşaat İşinde Asgari İşçilik Oranı 7/288 İrade Sakatlığı İddiasının Bir Yıl İçerisinde İleri Sürülmesinin 9/

22 Gerekmesi İrade Sakatlığının Usulünce Kanıtlanamaması 9/154 İsteğe Bağlı Sigorta Nedeniyle Davanın Red Edilememesi 9/269 İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İçin İstem Öncesi 506 Sayılı Yasaya Göre Tescilinin Bulunmasının Gerekmesi 7/125 İsteğe Bağlı Sigortalıların Sağlık Yardımından Yararlanma Durumları 12/338 İsteğe Bağlı Sigortalılığın Niteliği 6/170 İsteğe Bağlı Sigortalılıkla Zorunlu Sigortalılığın Çakışması 12/185 İstifa Belgesinin Dosyada Bulunmaması 10/145 İstifa İçin Haklı Neden Sunmama Ve Hata Ve Hileyi Kanıtlayamama 10/190 İstifa Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdiği İddiası 10/145 İstifanın Asile Tebliğ Edilmemesi 5/174 İstihdam Edenin Kusursuz Sorumluluğu 9/293 İstihdam Fazlası Personel Savına Karşın Yeni Personel Alımı 1/155 İş Akışının İşçinin Davranışı Nedeniyle Bozulması 7/191 İş Bitimi Bir Grup İşçiyle Birlikte Yemekhanede Toplantı 6/189 İş Bulmaya Aracılık 6/292 İş Göremez. Oran. İtiraz Duru. SSK Y.Sağ.Kuruluna Başvurulmalıdır 2/189 İş Göremezlik Oranının Tespiti 11/286 İş Görme Edimini Yerine Getirmekten Kaçınma 4/273 İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanma Hakkı Bulunan İşçinin Ayrıca Sendikal Tazminat Talep Edememesi 9/258 İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmasını Engellemek İçin İstifa Dilekcesi İmzalatma 9/163 İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmayı Engellemek Amacıyla İmzalattırılan Belgelerin Geçersiz Olması 9/163 İş Güvencesi Hükümlerinin Kapsamına Girip Girmediğinin Belir-Lenmesi 12/286 İş Güvencesi Kapsamına Giren Ve Feshin Geçersizliğini İleri Süremeyen İşçinin Ayrıca Kötü Niyet Tazminatı Davası Açamaması 9/204 İş Güvencesi Kapsamında Bulunan İşçinin İşe İade Kurumundan Yararlanması Nedeniyle Kötü Niyet Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı 10/202 İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçi 12/316 İş Güvencesi Kapsamındaki İşçi 7/222, 12/

23 İş Güvencesi Kapsamındaki İşçinin İşe İade Davası Yerine TİS Düzenlenen Tazminatı İsteyemeyeceği 10/232 İş Güvencesi Karşılığı TİS Zammandan Feragat 1/114 İş Güvencesinden Yararlanmak İçin Altı Aylık Kıdemin Gerekliliği 4/231 İş Güvencesine İlişkin Düzenlemelerin İşçiye Sağladığı Güvenceden Önceden Feragat Edilememesi 10/169 İş Güvencesinin Kapsamı Belirle-Nirken İşyerinde Çalışan Sayısının İşverenin Aynı İş Kolundaki Tüm İşçi Sayısına Göre Belirlemesinin Gerekmesi 10/244 İş Güvencesinin Kapsamına Girmeme 7/164 İş Güvenliği Teknik Elemanlarının Eğitim Yetkisinin Münhasıran Bakanlığa Verilmemiş Olması 11/137 İş Güvenliği Uzmanlarının İş Güvencelerinin Sağlanmasının Gerekmesi 11/137 İş İlişkisi-İşçilik Hakları 2/143 İş İlişkisinin Niteliği 7/269 İş Kazası Nedeniyle Raporlu Olan Sürenin 25/1. Md. Süreyi Aşması 9/222 İş Kazasında Zaman Aşımı Süresinin 1o Yıl Olması 11/303 İş Kazasının SSK Bildirilmemesi 12/348 2/213, 3/257, 263 İş Kazasının Unsurları İş Kazasının Ve Desteğin Belirlenmesi 3/255 İş Kazasının Yasal Unsurları 5/310 İş Kolu Tespiti 9/256, 266 İş Koşullarında Esaslı Değişikliğin İşverence Kanıtlanamaması 11/273 İş Koşullarında Esaslı Değişiklik 7/158-7/183 İş Koşullarında Esaslı Değişliğin İşçinin Yazılı İznine Bağlı Olması 7/150 İş Koşullarının Ağırlaştırılması 10/186 İş Koşullarının Değiştirilmesi 11/228 1/166, 2/167, 4/233, 7/170, 9/192, 12/276 İş Koşullarının Esaslı Bir Şekilde Değiştirilmesi İş Mahkemesinin Görevli Olmayacağı 12/200 İş Müfettişi Raporlarının Aksi Sabit Olana Kadar Geçerli Olması 7/

24 İş Söz. Feshinde İşyerinde Kaç İşçinin Çalış. Sendikalı- Sendikasız Ayrımı 6/187 İş Sözleşmesi Askıda Olan Mevsimlik İşçilerin Yetki Tespitinde Dikkate Alınacağı 12/261 İş Sözleşmesi Devam Ederken Alınan İbraname 5/183 İş Sözleşmesi Devam Ederken Yıllık İzin Ücretine Karar Verilemeyeceği 10/197 İş Sözleşmesi İşveren Tarafından İhbar Ücreti Peşin Olarak Ödenerek Fesih Edilmesinden Sonra Emekli Olunmasının Feshin İşveren Tarafın-Dan Yapıldığı Gerçeğini Değiştirmemesi 9/160 İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Talep Edememe 6/239, 219 İş Sözleşmesi Sona Erdirildikten Sonra Tutulan Devamsızlık Tutanaklarına Değer Verilemeyeceği 10/247 İş Sözleşmesinde Aranmayan Dil Bilme Koşulunun Sonradan Fesih Nedeni Yapılamaması 6/234 İş Sözleşmesinde Başka İllerde Çalışmanın Kabulü 6/228 İş Sözleşmesinde İşçinin İşverenin Değişik İşyerlerinde Çalışmayı Kabul Etmesi 7/252 İş Sözleşmesinde Nakil SerbesTİSinin Bulunması 7/224 İş Sözleşmesini İşverenin Tek Yanlı İşlemle Değiştirememesi 6/291 İş Sözleşmesinin Askıya Alındığının Kanıtlanamaması 12/316 İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasına İşçinin Rıza Göstermesi 10/184 İş Sözleşmesinin Başlangıcında Belirli Süreli İş Sözleşmesi İçin Gerekli Objektif Nedenin Bulunması 10/192 İş Sözleşmesinin Baştan İtibaren Belirsiz Sayılması 7/231 İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine Dönüşmesi 10/192 İş Sözleşmesinin Disiplin Kurulun-Dan Ceza Alması Nedeniyle Sona Erdirilmesi 10/228 İş Sözleşmesinin Feshinden Sonra Tutulan Tutanakların Geçersizliği 6/212 İş Sözleşmesinin İşverene İşçinin İşyerini Değiştirme Yetkisi Vermesi 11/157 İş Sözleşmesinin Kendi İçerisinde Çelişmesi 11/192 İş Sözleşmesinin KesinTİSiz Devam Ettiğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi 4/302 İş Sözleşmesinin Kuruluş Aşa-Masında Belirli Süreli İş 12/

25 Sözleşmesi Yapılmasını Gerektirir Objektif Nedenlerin Olmaması İş Sözleşmesinin Önel İçerisinde Emeklilik 1/106 İş Sözleşmesinin Sözlü Olarak Feshinden İki Gün Sonra Yazılı Fesih Bildiriminde Bulunulması 9/156 İş Sözleşmesinin Unsurları 3/176, 11/202 İş Şartı 1/174 İş Ve İşverene Hakaret 5/262 İş Ve Sosyal Güvenliğe İlişkin Konuların Kamu Düzeninden Olması 7/285 İş Yasası Kapsamının Belirlenmesi 5/179 İş Yasası ve Yönetmelik Hükümlerine Uymama 12/296 İş Yasasının Kapsamına Girmeme 10/183 İş Yasasının Kapsamının Belirlenmesi 11/202 İş Yaşamında Asıl Olanın Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi olması 6/177 İşbitimi Sonrası İşyerini Terk Etmeyerek Eylem Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshinin Geçerli Ancak Haksız Fesih Olması 11/173 İşçi Açısından Haklı Fesih 6/273, 12/296 İşçi Adına Sendikanın Dava Açabilmesi İçin İşçinin Çalıştığı İş Kolunda Örgütlenmiş Olmasının Gerekmesi 10/142 İşçi Alacağı 4/334 İşçi Alıp Çıkartma Yetkisinin Aranmayacağı 7/164 İşçi Çıkartıldığı Tarihlerde Taşeron İşçilerinin Kadroya Alınması 12/277 İşçi Devri İçin Devreden İşveren Devir Alan İşveren Ve İşçinin Anlaşmış Olmalarının Gerekmesi 11/155 İşçi Fazlalığı Durumunda İşten Çıkartılan İşçilerin Seçiminde Objektif Kriterlerin Uygulanması Zorunluluğu 11/269 İşçi Lehine Yorum İlkesi 10/152 İşçi Lehine Yorum İlkesi Gereği İhbar Öneli Ödendikten Sonra İşçinin Başvurduğunun Kabul Edilmesinn Gerekmesi 11/163 İşçi Rısazı Dışında Nakile Tabi Tutulursa Kıdem Tazminatını Hak Eder 2/136 İşçi Tarafından Kabul Edilmeyen Ücretsiz İznin İşverenin Fesihi Anlamına Gelmesi 12/201 İşçilerini Aynı İşyerinde Çalıştırmama 2/163 İşçilik Alacakları Ve Fesih Nedenini İspat Yükünün İşverende Olması 6/

26 İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle İşçi Tarafından Fesih 12/309 İşçilik Alacaklarının Ödenmemiş Olmasının Feshi Engelemeyeceği 11/251 İşçilik Hakları 2/146 İşçilik Haklarından Dayanışmalı Sorumluluk 4/239 İşçilik Oranının Tespiti 4/328 İşçinin 10 Günlük Ücretini Aşan Zarardankusuru Oranında Sorumlu Olması 3/225 İşçinin 6 Günlük Hak Düşürücü Sürede İtiraz Etmemesi 2/167 İşçinin Bçm Başvurusundan Sonra Tutulan Devamsızlık Tutanağına İtibar Edilemeyeceği 7/185 İşçinin Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapılması 9/236 İşçinin Çalışma Koşullarını Biliyor Olmasının Öneminin Olmaması 12/296 İşçinin Çalıştığı İşin Asıl İş Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi 10/210 İşçinin Çalıştığı İşyerine Zarar Vermesi Durumunu 5/202 İşçinin Çalıştığı İşyerinin Değişmemesi 5/177 İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih 5/268 İşçinin Davranışlarından Kaynak-Lanan Nedenlerin Varlığını İşverenin Somut Olarak Ortaya Koyma Zorunluluğu 10/139 İşçinin Değişikliği Kabul Etmemesi 7/170-7/183 İşçinin Demokratik Tepkiyi Temsilcilik Görevi Nedeniyle Göster-Mesinin İşe İade Tazminatını Bir Yıllık Ücreti Tutarında Belirlenmesini Gerektirmesi 10/199 İşçinin Derhal Fesih Hakkını Kullanması Durumunda İhbar Tazminatı Alamayacağı 12/212 İşçinin Devamsızlığının Belirlen-Mesinde Önceki Ayların Dikkate Alınamayacağı 12/282 İşçinin Devri İçin Mutabakat Gerekmesi 10/268 İşçinin Devri Kurumunun İş Yasasında Yer Almamış Olması 10/268 İşçinin Dört Gün İşe Geç Kalması 9/194 İşçinin El Yazısıyla İstifa Ederek İşten Ayrılması 10/190 İşçinin Emekilik Nedeniyle Fesihinden Sonra İşverenlerin Yaptığı Feshin Sonuca Etkili Olmaması 11/180 İşçinin Eşinin Askerlik Nedeniyle Yurt Dışına Gitmesi 11/214 İşçinin Fazla Çalışmaya Kalmaması 6/183 İşçinin Fesihten Sonra Başka Bir İyerinde Çalışmaya 7/

27 Başlaması İşçinin Gerçek İşvereninin İki İşveren Arasındaki Hukuki İlişkinin Belirlenmesinin Gerekmesi 10/259 İşçinin Haklı Feshi 10/270 1/129, 166, 6/289, 12/276 İşçinin Haklı Nedenle Feshi İşçinin Hangi Objektif Kriterlere Bağlı Olarak İşine Son Verildiğinin Ortaya Konulmuş Olmasının Gerekmesi 12/222 İşçinin İhaleyi Kazanan Yeni İşve-Renin Yanında KesinTİSiz Çalışmasını Sürdürmesi 11/226 İşçinin İhbar Öneli İçinde Emekli Olması 6/229, 230 İşçinin İhbar Öneli Yatırıldığı Gün Yaşlılık Aylığı Almak İçin Başvurması 11/163 İşçinin İmzasını Taşıyan İzin Defteri 3/212 İşçinin İmzasını Taşıyan Ödeme Belgesi 3/212 İşçinin İş Koşullarının Ağırlaştırılması Nedeniyle Haklı Feshi 10/186 İşçinin İş Sözleşmesini Sözlü Olarak İstifayla Sona Erdirilmesi 6/237 İşçinin İşten Ayrılmak İçin Yazdığı İleri Sürülen Dilekçenin Kuşkulu Olması 4/296 İşçinin İşverene İhbar Öneli Vermek Zorunda Olmaması 11/188 İşçinin İşverene Karşı Eski İşveren-Den Yana Taraf Olması 11/251 İşçinin İşverene Zarar Vermesi 6/243 İşçinin İşyerinden Bu Nedenle Ayrıldıktan Sonra Bir Başka İşyerinde Çalışabilmesi 10/171 İşçinin İşyerini Terk Etmesi 6/273 İşçinin İşyerinin Başka Birim-Lerinde Çalıştırma Olanağının Bulunup Bulunmadığının Araştırılma-Sının Gerekmesi 12/318 İşçinin İzin Günü Dinlenirken Alkol Alması 9/199 İşçinin Kıdemine Göre Üst Sınırın Dikkate Alınması 5/256 İşçinin Kıdeminin Yaklaşık 10 Yıl Olması 11/182 İşçinin Kontrole Gitmemesinin Öneminin Olmaması 12/289 İşçinin Kusurlu Davranışından Kaynaklanan Fesih 9/264 İşçinin Kusurlu Davranışıyla Verdiği Zararın Fesih Nedeni Olabilmesi 12/230 İşçinin Küçük Çocuğunun Yanında Refakatçi Olarak Kalması 6/284 İşçinin Ödevleri Kendisine Hatırlatıldığı Halde Yapmaktan Kaçınmasının Gerekmesi 12/

28 İşçinin Rekabet Yasağı Kapsamına Girip Girmediğinin Gözetilmesi 4/267 İşçinin Rekabet Yasağına Uymaması 11/263 İşçinin Sadakat Borcu 7/269 İşçinin Savunmasının Alınmaması 7/168 İşçinin Savunmasının Alınmış Olması 10/174 İşçinin Tazminatlarının Ödenmesi Koşuluyla Ayrılmak İstemesi 9/196 İşçinin Uzun Süre Raporlu Olması 6/199 İşçinin Ücret Dışında Alacak Talep Edememesi 12/311 İşçinin Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle İş Görme Edimini Yerine Getirmekten Kaç. 5/222 İşçinin Üyeliğinin İşverene Bildirilmemiş Olması 10/139 İşçinin Yaşlılık Aylığı Almak İçin Yaş Koşulunun Dışındaki Koşulları Gerçekleştirdiği Gerekçesiyle İşten Ayrıldığını Kanıtlayamaması 10/171 İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan Geçerli Fesih 10/160 İşçinin Yeterliliğinden Kaynak-Lanan Nedenlerin Geçerli Fesih Nedeni Olabilmesi İçin İşyerinde Olumsuzluğa Yol Açmış Olmasının Gerekmesi 10/174 İşçinin Yeterliliğinden Ve Davranışlarından Kaynaklanan İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açmışsa Geçerli Fesih Nedeni Olabileceği 11/173 İşçiye Davasını Bizzat Ya Davekili Aracılığı İle Takip Etmesi İçin Süre Verilmesinin Gerekmesi 10/142 İşçiye Emsallerinden Az Ücret Zammı Yapılması 6/289 İşçiye Karşı Eşit İşlem Borcuna Ayrılık 5/279 İşçiyi Koruma İlkesi 9/181 İşe Başlatmama Halinde Feshin Bu Tarihte Gerçekleşmesi 4/302 İşe Başlatmama Halinde Feshin İşe Başlatmama Tarihinde Gerçekleşmiş Sayılaması 11/184 İşe Başlatmama Tazminatının Belirlenmesinde Davacının Kıde-Minin Dikkate Alınması 7/196 İşe Başlatmamanın Yaptırımının Talep Olmasa Da Re'sen Belirlenmesinin Gerekmesi 6/192 İşe Devamsızlığın İşverence Kanıtlanamaması 4/213 İşe Geldiğinde Alkol Muayenesi Yapılması 9/199 İşe Girerken Bilinmeyen Ve İşin Mahiyetinden Doğan Tehlikeler 1/

29 İşe Giriş Aşamasında Verilen Belgeleri İhtirazi Kayıtsız İmzalama 10/226 İşe Giriş Bildirgesi Ve Bordroların Kesintili Çalışmanın Karinesini Oluşturması 5/306 İşe Giriş Bildirgesinin Muvazalı Bir Şekilde Verilmesi 6/314 İşe İade 4/205, 7/217 İşe İade (İşe Başlatmama) Tazminatından Vergi Kesilip Kesilmemesi 11/249 İşe İade Davası Açıldıktan Sonra İşe Davetin Davayı Konusuz Bırakmaması 4/203 İşe İade Davası Açma Süresinin Feshin Gerçekleştiği Tarihten Değil Tebliğ Tarihinden Başlaması 10/162 İşe İade Davası Açmadan Sendikal Tazminat İsteyememesi 12/316 İşe İade Davası Devam Ederken İşçinin İşe Alınması 5/264 İşe İade Davası İle Birlikte Diğer İşçilik Haklarına İlişkin Taleplerin Değer.Memesi 5/254 İşe İade Davası Kesinleştikten Sonra Feshin İşe Başlatmamayla Gerçekleşeceği 12/228 İşe İade Davası Sonucu Boşta Geçen 4 Aylık Sürenin Kıdeme Eklenmesi 6/266 İşe İade Davası Sürerken İşçinin Yeni Bir İşe Girmesi 9/166 İşe İade Davasında 4 Aya Kadar Doğmuş Ücretin Süresi Gösterilmemelidir 2/148 İşe İade Davasında Geçerli Fesih Nedenini İşverenin Kanıtlamasının Gerekmesi 11/199 İşe İade Davasında Yerel Mahkemenin Direnme Kararı Vermesinin Olanaklı Olmaması 9/129 İşe İade Davasından Belli Bir Ödeme Karşılığıda Olsa Da Önceden Feragat Edilmesinin Olanaklı Olmaması 11/166 İşe İade Davasının Ancak 4857 Sayılı Yasa Dönemindeki Fesihlere Uygulana-Bileceği 11/214 İşe İade Davasının Kesinleşmesinden Sonra 10 İş Günü İçerisinde İşverene Başvurup Başvurulmadığının Belirlen- Mesinin Gerekmesi 11/184 İşe İade Davasınınkesinleşmesiyle İş İlişkisinin KesinTİSiz Sürmesi 6/266 İşe İade Kapsamındaki İşçi Açısından TİS İle Getirilen İş Güvencesi Tazmina-Tının Öneminin Kalmaması 12/293 İşe İade Kararı Verilen İşyeri Sendika Tems. 6 İş Günü İçerisinde İşe Başlamaması 2/

30 İşe İade Kararında Ödenen İhbar Ve Kıdem Tazminatlarının Sadece Boşta Geçen Süre Ücretinden Mahsup Edilebileceği 11/166 İşe İade Kararının Uygulanmaması Durumunda 4 Aylık Çalıştırıl 4/302 İşe İade Tazminatı 11/235 İşe İade Tazminatı Ve Boşta Geçen Sürenin Ücretine Faizin Başlangıcı 3/188 İşe İade Tazminatından Gelir Vergisi Kesilip Kesilmemesi 12/327 İşe İade Tazminatından Gelir Vergisi Kesilmesinin Gerekmesi 12/193 İşe İade Tazminatından Vergi Kesilememesi 5/171 İşe İade Tazminatının 14 Ay Olarak Belirlenmesinin Uygun Olmaması 10/137 İşe İade Tazminatının 4 Aylık Alt Sınırın Altında Belirlenememesi 7/219 İşe İade Tazminatının Alt Sınırdan Belirlenmemesi 11/182 İşe İade Tazminatının Alt Sınırdan Belirlenmesi 5/256 İşe İade Tazminatının Feshin Şekline İşçinin Hizmet Süresine Göre Taktir Olunması 9/220 İşe İade Tazminatının İşçinin Kıdemi Nedeniyle Üst Sınırdan Belirlenmesinin Gerekmesi 11/273 İşe İade Tazminatının Kıdeme Göre Üst Sınırdan Belirlenmesi 7/196 İşe İade Tazminatının Miktarı 3/186 İşe İade Tazminatının Olayın Özelliğine Göre Alt Sınırdan Belirlenmesinin Gerekmesi 10/240 İşe İadeden Asıl İşverenin Sorumlu Olması 5/191 İşe İadeye İlişkin Kararların İlamlı İcraya Konulamaması 5/169 İşe Sürekli Geç Gelmeyi Alışkanlık Edinme 10/160 İşe Şartlı Dönüş Önerisi 4/273 İşe Tazminatı Olarak İşçinin Kıdemine Göre 6 Aylık Ücrete Karar Verilmesi-Nin Gerekmesi 11/182 İşgücü Fazlalığının İşletmeyi Etkileyen Ob.Nedenlerle Ortaya Çıkmış Olması 4/306 İşin Mevsimlik Olmaması 9/169 İşin Savsanması İş Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi 6/264 İşkolu Barajına İtiraz 1/171 İşkolu Tespit Kararı Verilmiş Olması 10/

31 İşkolu Tespit Kararlarının Kesinleşmemiş Olması 10/266 İşleten Sıfatıyla Sorumlu Olma 3/241 İşletme Düzeyinde Yetki 4/209 İşletme Gereklerinden Kaynaklanan Fesih 10/240 İşletme Kredisi Faizi 5/266 İşletme Kredisi Faizinin Uygulan-Masının Gerekmesi 12/239 İşletme. Bütü. Sevk Ve İdare Etmeyen Genel Müdür Yardım.İş Güv.Kapsamındadır 4/284 İşletmede Teknolojik Yenilenmenin Zorunlu Olması 10/215 İşletmede Teknolojik Yenilenmenin Zorunlu Olması 10/213 İşletmelerin Birleşmesi 5/246 İşletmenin Kiraya Verilmesi 5/251 İşletmeninin Bütününü Sevk Ve İdare Etme Yetkisine Sahip İşveren Vekili 7/164 İşletmesel Kararla Ulaşılmak İstenen Hedefe Fesihten Başka Bir Yolla Ulaşa. 4/306 İşletmesel Kararlar Sonucu Feshin Zorunlu Hale Gelmiş Olmasının Gerekmesi 4/306 İşletmeyi Ya Da İşyerini Etkileyen Objektif Nedenin Bulunması Zorunluluğu 6/177 İşsizlik Sigortasından Yararlanırken Gelir Elde Edilmesi Geri İadeyi Gerektirir 2/120 İşten Atılan İşçilerin Yanına Çalışma Saatleri Dışında Gitme 9/234 İşten Çıkartılan İşçilerin Hangi Objektif Kriterlere Göre Belirlen-Diğinin Saptanmasının Gerekmesi 10/256 İşten Çıkartılan İşçilerin Seçiminde Objektif Kriterlere Uyulup Uyulma-Dığının Belirlenmesinin Gerekmesi 11/239 İşten Çıkartılanların Çoğunluğunun Sendika Üyesi Olmasının Tek Başına Sendikal Nedenle Fesih Anlamına Gelmemesi 10/164 İşveren Aleyhine Tanıklık Yaptığı İçin Fesih 7/238 İşveren Vekili Kavramının Dar Yorumlanması Gereği 7/166 İşverence Fesih 12/222 İşverence İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi 7/193 İşverence Tek Yanlı Olarak Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi 1/129 İşverenin Aynı İşkolunda Başka İşyerinin Bulunması 10/264 İşverenin Aynı İşkolunda Bulunan Yurt Dışındaki İşyerinde Çalışan İşçi-Lerininde Çalışan Sayısında Dikkate Alınmasının Gerekmesi 12/

32 İşverenin Bordo Sunmaması 9/169 İşverenin Bu Ücretle Çalışmak İstemeyen Gidebilir Demesi 6/250 İşverenin İleride Ödeyeceği Maddi Manevi Tazminata Mahsuben Hak Sahiplerine Yaptığı Ödemelerin Avans Niteliğinde Olması 12/351 İşverenin İş İçin Tahsis Ettiği Aracın Alkollü Kullanılması 12/203 İşverenin İş İçin Tahsis Ettiği Aracın İşyeri Niteliğinde Olması 12/203 İşverenin İşçilere Hakaret Etmesi 7/185 İşverenin İşçileri Farklı İşleme Tabi Tutamaması 10/210 İşverenin İşçiye Aynı Koşullarda İş Teklifi 11/226 İşverenin İşçiye Saldırması 6/273 İşverenin Mirascılarının Sorumluluğunun Sözleşmeden Kaynaklanması 10/293 İşverenin Nitelikli Personele Gereksinim Duyması 7/154 İşverenin Ücretin Ödendiğini Yazılı Belgelerle Kanıtlanayamaması 11/247 İşverenin Yönetim Hakkı 7/150 İşverenin Yönetim Hakkını İyi Niyet Kuralları Çerçevesinde Kullanmasının Gerekmesi 11/194 İşverenin Yönetim Hakkını Kötüye Kullanmadan İşçinin İşyerini Değiş-Tirmesi 11/157 İşvereninde Davaya Dahil Edilme-Sinin Gerekmesi 12/261 İşvereninin Fesih Nedenini İşçinin De Sendikal Nedeni Kanıtlamak Zorunda Olması 7/206 İşvereninin Toplu İşten Çıkartma Prosüdürüne Uymamasının Tek Başına Feshi Geçersiz Kılmayacağı 10/236 İşyeri Devrinin Tek Başına Fesih Hakkı Vermemesi 11/155 İşyeri Değişikliği Konusunda İş Sözleşmesinde Hüküm Bulunması 6/180 İşyeri Değişikliğine Dört Ay Sonra İtiraz Edilemeyeceği 9/267 İşyeri Değiştirilen Temsilci İçin Sendikal Tazminat 3/169 5/185, 205, 6/277, 9/255, 10/297, 11/226 İşyeri Devri İşyeri Devri Kıdem Tazminatından Sorumluluk 4/211 İşyeri Devri Mi İşçi Devri Mi Olduğunun Öncelikle Belirlenmesinin Gerekmesi 11/

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ÜCRET BORDROLARI FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/ S. TSGLK/6

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/ S. TSGLK/6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15673 Karar No. 2012/23729 Tarihi: 19.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/32 2822 S. TSGLK/6 MUVAZAALI İŞE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32292 Karar No. 2010/1149 Tarihi: 25.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/9712 Karar No. 2014/14518 Tarihi: 05.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/16369 Karar No. 2014/17666 Tarihi: 02.06.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 MUVAZAA İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUL

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Kıdem tazminatı, İş Kanunu na tabi olarak çalışan işçilerin hizmet akitlerinin Kanun da

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3

Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/2572 Karar No. 2013/2349 Tarihi: 07.03.2013 ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLE- BİLMESİ İÇİN İŞ YASASINDA BELİRLENEN ÜÇ KOŞULUN

Detaylı

İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR ALMASI VE HER RAPOR ARALIĞINDA ÇALIŞMASI DURUMUNDA İHBAR ÖNELLERİ + 6 HAFTANIN HESAPLANMASI

İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR ALMASI VE HER RAPOR ARALIĞINDA ÇALIŞMASI DURUMUNDA İHBAR ÖNELLERİ + 6 HAFTANIN HESAPLANMASI İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR ALMASI VE HER RAPOR ARALIĞINDA ÇALIŞMASI DURUMUNDA İHBAR ÖNELLERİ + 6 HAFTANIN HESAPLANMASI Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 25 inci maddesinin I-b fıkrasında

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/28115 Karar No. 2012/36990 Tarihi: 08.11.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÖZETİ Fazla çalışma

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/26389 Karar No. 2014/2398 Tarihi: 05.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILAN HER

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 554 Esas No. 2010/26391 Karar No. 2010/23205 Tarihi: 13.07.2010 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA YÖNTEMİ İŞE İADE DAVASI SONRASI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/9842 Karar No. 2013/13792 Tarihi: 08.05.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI ÖZET: İşçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağını öngören sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak, bu yetkinin işveren

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7417 Karar No. 2013/12193 Tarihi: 10.06.2013 İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 USTA ÖĞRETİCİLER KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TAM SÜRELİ ÇALIŞMANIN KOŞULLARININ EYLEMLİ

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI

İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI İŞ GÜVENCESİ NEDİR? İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELERDİR? İŞE İADE DAVASI DAVA AÇMA SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR? İŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI NEDİR?

Detaylı

İŞ KANUNU NA GÖRE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

İŞ KANUNU NA GÖRE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İŞ KANUNU NA GÖRE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK Cumhur Sinan ÖZDEMİR * Öz İş ilişkisinden kaynaklanan ve işin yerine getirilmesinde tabi olunan hak ve borçların tümü çalışma koşulları olarak değerlendirilmelidir(özde

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ İBRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI İbra, kelimesi kökeni olarak Arapça kökenli olup; Türkçe temize çıkarmak, borçtan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Hukuk. fiyer DEVR LE ASIL fiveren - ALT fiveren. (Karar ncelemesi)

Hukuk. fiyer DEVR LE ASIL fiveren - ALT fiveren. (Karar ncelemesi) 18 Hukuk Prof.Dr. Fevzi fiahlanan.ü. Hukuk Fakültesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dal Baflkan fiyer DEVR LE ASIL fiveren - ALT fiveren (Karar ncelemesi) Esas No: 2005/37343 Karar No: 2006/16607

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17809 Karar No. 2011/19812 Tarihi: 30.06.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 FAZLA ÇALIŞMA İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA YER ALAN FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/22

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/22 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/34216 Karar No. 2009/111 Tarihi: 19.01.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/22 İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK MERKEZĠ SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA ĠletiĢim: 0312 988 12 60-0542 624 9040 Programın

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

HUKUK YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. çimento işveren kasım 2009

HUKUK YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. çimento işveren kasım 2009 YARGITAY KARARLARI Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2007/34315 KARAR NO: 2009/567 KARAR TARİHİ: 21.01.2009 İLGİLİ MEVZUAT: 4857 sayılı İş Kanunu md.17 KARAR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16407 Karar No. 2014/3724 Tarihi: 13.02.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 KÖTÜ NİYET TAZMİNATI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN PARAYA DEĞERLENDİRİLMESİ OLANAKLI

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

YIL 2015 SAYI: 3 UYGULAMACILAR İÇİN ÖRNEK

YIL 2015 SAYI: 3 UYGULAMACILAR İÇİN ÖRNEK YIL 2015 SAYI: 3 UYGULAMACILAR İÇİN ÖRNEK UYGULAMACILAR UYGULAMALAR İÇİN ÖRNEK YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ ESAS NUMARASI: 2014/8876 KARAR NUMARASI: 2014/16648 KARAR TARIHI: 10.09.2014 Davacı duruşmadaki

Detaylı

HUKUK YARGITAY KARARI YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ. dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

HUKUK YARGITAY KARARI YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ. dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. YARGITAY KARARLARI Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2009/12 KARAR NO: 2009/6 KARAR TARİHİ: 04.05.2009 İLGİLİ MEVZUAT: 5510 sayılı Kanun md. 13. KARAR ÖZETİ: İŞ KAZASININ

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Süleyman LALE* I-GENEL OLARAK İŞ GÜVENCESİ Dünyada ve ülkemizde iş güvencesi hükümlerinin uygulamaya geçilmesinde temel etken, üretim faaliyetlerinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51419 Karar No. 2012/39553 Tarihi: 27.11.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN

Detaylı

Yargıtay Kararları DAVA

Yargıtay Kararları DAVA 43 temmuz 2012 Yargıtay Kararları YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2011/9465 Karar No : 2012/2277 Karar Tarihi : 20.02.2012 İlgili Mevzuat : 4857 sayılı Kanun md. 18, 20 FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE

Detaylı

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI Erol GÜNER* I. GİRİŞ: 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası nın İKİNCİ BÖLÜM başlığında, İş

Detaylı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı tarafından, o yerde bulunan bankalara yatırılan her

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: 01.03.1946 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 İşK/18-21 2821 S.SK/31

İlgili Kanun / Madde 4857 İşK/18-21 2821 S.SK/31 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/24736 Karar No. 2009/19738 Tarihi: 06.07.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 İşK/18-21 2821 S.SK/31 SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ MUVAZAALI İŞYERİ DEVRİ İŞÇİLERİN İŞİ YAVAŞLATIKLARININ

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2008/23004 KARAR NO: 2010/7504 KARAR TARİHİ: 22.03.

Yargıtay Kararları YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2008/23004 KARAR NO: 2010/7504 KARAR TARİHİ: 22.03. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2008/23004 KARAR NO: 2010/7504 KARAR TARİHİ: 22.03.2010 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI

İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI Umut TOPCU* I- GİRİŞ Günümüzde yaşanan ekonomik krizler ve diğer gelişmeler neticesinde birçok işletmenin yapısında değişiklikler

Detaylı

SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli İzin Alacağı)

SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli İzin Alacağı) SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- DAVACI VEKİLİ : K.Y. : Av. M.E. D. NO : 2013 /. E. DAVALI VEKİLİ KONUSU :Sinop İl Özel İdaresi : Av. E.Y. :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli

Detaylı

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/14673 Karar No. 2011/15021 Tarihi: 23.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN PUANTAJ KAYITLARINA DAYANMASI FAZLA ÇALIŞMADAN

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi csozdemir@gmail.com İş sözleşmesini fesih hakkı; hak sahibine,

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: İşverenin işçiyi koruma, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri

Detaylı

Ġlgili Kanun / Madde 4857 S.ĠĢK/8, 13. KISMĠ SÜRELĠ ÇALIġMA ÇAĞRI ÜZERĠNE ÇALIġMA EġĠT ĠġLEM BORCU

Ġlgili Kanun / Madde 4857 S.ĠĢK/8, 13. KISMĠ SÜRELĠ ÇALIġMA ÇAĞRI ÜZERĠNE ÇALIġMA EġĠT ĠġLEM BORCU T.C YARGITAY 9. HUKUK DAĠRESĠ Esas No. 2010/26763 Karar No. 2011/6748 Tarihi: 14.03.2011 Yargıtay Kararları Ġlgili Kanun / Madde 4857 S.ĠĢK/8, 13 KISMĠ SÜRELĠ ÇALIġMA ÇAĞRI ÜZERĠNE ÇALIġMA EġĠT ĠġLEM BORCU

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/19475 Karar No. 2015/24073 Tarihi: 07.09.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,18-21 BELEDİYELERİN 5393 SAYILI YASANIN 67 MADDESİNE GÖRE ASIL İŞLERİNİ ALT

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/31100 Karar No. 2010/27048 Tarihi: 04.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 İŞLETMESEL KARAR ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YASAYA UYGUN KURULMASI

Detaylı

2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR T Ü R M O B Sirküler Rapor /136-1 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil

2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR T Ü R M O B Sirküler Rapor /136-1 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil 2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR T Ü R M O B Sirküler Rapor 24.06.2013/136-1 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :...... 5 BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ 1.1. KA YITDIŞI EKONOMİ KAVRAMı VE UNSURLARı 13 1.2. KA YITDIŞI EKONOMİYİ ÖLÇME (TAHMiN)

Detaylı

İŞE İADE DAVASI GİRİŞ:

İŞE İADE DAVASI GİRİŞ: İŞE İADE DAVASI GİRİŞ: İş güvencesi hükümlerine tabi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu nun 18. maddesi kapsamında feshedilmişse ve işçi de bu feshin geçerli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI ÖZETİ Kıdem tazminatı

Detaylı

- İŞ HUKUKU- 7-Bir iş sözleşmesinin geçerli olarak meydana gelebilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisinin bulunması zorunludur?

- İŞ HUKUKU- 7-Bir iş sözleşmesinin geçerli olarak meydana gelebilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisinin bulunması zorunludur? - İŞ HUKUKU- 1-Bir işçinin işyerinde öğrendiği mesleki sırlarını başkalarına aktarması, işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından hangisine aykırılık oluşturur? (2004/3) A) Özen borcu B) Gözetim borcu

Detaylı

TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI

TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI 18.10.2012 Tarihli 6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNDA GETİRİLEN

Detaylı