: Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/ĐSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/ĐSTANBUL"

Transkript

1 :26:08 Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da Đmkansız Hale Gelmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Şirketimiz' in 2 Döner Fırından 1 Tanesinin Durdurulması Bildirime Konu Durumun Niteliği Durdurulan/Đmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Nedeni Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi : Şirketimiz' in 2 Döner Fırından 1 Tanesinin Durdurulması : 1 Fırının Geçici Olarak Durdurulması : Mevcut Piyasa Koşullarında Daha Rasyonel Üretim ve Stok Planlaması Yapmak Amacıyla Geçici Olarak Durdurma : Yönetim Kurulu Tarih ve 92 Nolu Kararı Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar Đçindeki Payı : Üretime %35 -Satışa Yoktur.

2 Đş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve Đhbar Tazminatlarının Toplamı Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler Yeniden Faaliyete Başlanması Đçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği : Yoktur : Yoktur : Piyasa Araştırması : Đç ve Dış Piyasa Koşullarının Đyileşme Beklentisi : Đç ve Dış Piyasalarda Oluşacak Şartların Đyileşmesi Halinde Üretime Başlanacaktır. : Duruşun Şirketin Sürekliliğine Bir Etkisi Yoktur. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun Tarih 92 Nolu Toplantısında ; Mevcut piyasa koşullarında,daha rasyonel üretim ve stok planlaması yapmak amacıyla; değerlendirmelerimiz çerçevesinde Şirketimizin sürekliliğini etkilemeyeceği ve bugünkü piyasa şartlarına göre Şirketimiz çimento satışlarına etkisi de olmayacağı göz önüne alınarak,şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının herhangi bir personel çıkışına sebebiyet vermeksizin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir :49:51 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Orjinal Açıklamanın Tarihi : : 2. Fırının Devreye Alınması AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: tarihli Özel Durum Açıklaması ile geçici olarak devre dışı bırakılan ; Yurtiçi ve yurtdışı talep artışı göz önüne alınarak, kapasite kullanım artışına gidilmesine ve bu

3 kapsamda toplam klinker üretim kapasitemizin %65 ini temsil eden 2. fırının devreye alınmasına karar verilmiştir. 1.Fırın halen devrede olup,dolayısıyla 2 hattımızla %100 kapasiteyle çalışılmaktadır :37:33 Özel Durum Açıklaması (Genel) : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apart. No:4 Daire Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX: Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama : Olağan Dışı Fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili açıklama AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Tebliği'nin " Olağandışı Fiyat ve miktar Hareketleri " başlıklı 17.maddesine istinaden aynı Tebliğ' in 21. ve 22. maddelerine göre, kamuya açıklanmamış Özel Bir Durum Açıklamamız bulunmamaktadır :51:41 Özel Durum Açıklaması (Genel) : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apart. No:4 Daire Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX:

4 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama : tarih ve 83 sayılı Yönetim kurulu kararı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz'in tarih ve 83 nolu toplantısında; 1- Sermayesine % 43,61 oranında iştirak ettiğimiz Puccinelli - Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Sebze Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tarihinde yapılan Genel Kurul' u gereği, ,00 (Dörtmilyon ) TL. olan sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle ,00 (Beşmilyonüçyüzellibin) TL.sına artırılması nedeniyle; iştirak payımıza isabet eden yeni pay alma hakkımızın (rüçhan hakkımızın) tamamının kullanılmasına ve gerekli iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, 2- Sermayesine % 45 oranında iştirak ettiğimiz Elma-Su Elma ve Diğer Meyveler Özü ve Suları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tarihinde yapılan Genel Kurul' u gereği, ,00 (Sekizmilyonüçyüzbin) TL. olan sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle ,00 (Sekizmilyondokuzyüzellibin) TL.sına artırılması nedeniyle; iştirak payımıza isabet eden yeni pay alma hakkımızın (rüçhan hakkımızın) tamamının kullanılmasına ve gerekli iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, karar verilmiştir :09:29 Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da Đmkansız Hale Gelmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Şirketimiz' in 2 Döner Fırınından 1 Tanesinin Durdurulması

5 Bildirime Konu Durumun Niteliği : Şirketimiz' in 2 Döner Fırınından 1 Tanesinin Durdurulması Durdurulan/Đmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Nedeni Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar Đçindeki Payı Đş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve Đhbar Tazminatlarının Toplamı Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler Yeniden Faaliyete Başlanması Đçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği : 1 Fırının Geçici Olarak Durdurulması : Mevcut Piyasa Koşullarında Daha Rasyonel Üretim ve Stok Planlaması Yapmak Amacıyla Geçici Olarak Durdurma : Yönetim Kurulu Tarih ve 79 Nolu Kararı : Üretime %65 - Satışa Yoktur. : Yoktur : Yoktur : Piyasa Araştırmaları : Đç ve Dış Piyasa Koşullarının Đyileşme Beklentisi : Đç ve Dış Piyasalarda Oluşacak Şartların Đyileşmesi Halinde Üretime Başlanacaktır. : Duruşun Şirketin Sürekliliğine Bir Etkisi Yoktur. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun Tarih 79 Nolu Toplantısında ; Mevcut piyasa koşullarında, daha rasyonel üretim ve stok planlaması yapmak amacıyla; değerlendirmelerimiz çerçevesinde Şirketimizin sürekliliğini etkilemeyeceği ve ve bugünkü piyasa şartlarına göre Şirketimiz çimento satışlarına etkisi de olmayacağı göz önüne alınarak, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından toplam klinker üretim kapasitemizin % 65' ini temsil etmekte olan 1 fırının herhangi bir personel çıkışına sebebiyet vermeksizin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

6 :26:49 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Evet : : Kar Dağıtım Tablosu Düzeltmesi Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : Borsa'da Đşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 0,5 Net (TL) : 0,425 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: :07 ve :32 'de yapmış olduğumuz açıklamaların eklerinde bulunan Kar Dağıtım Tablosunda 1TL Nominal değerli hisseye isabet eden temettü oranı brüt % 50, tutar (TL) 1 yazılmış olan kısım değiştirilerek tutar (TL) 0,50 olarak düzeltilmiştir. Düzenlenmiş Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

7 :34:02 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : : Tarihli Olağan Genel Kurulda Alınan Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihine Đlişkin Karar Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : Borsa'da Đşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 0,5 Net (TL) : 0,425 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: :32:17 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

8 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : : Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı günü saat 15:00'de Bayıldım Cad. No:2 (34357) Đstanbul Swissotel The Bosphorus; Đstanbul Zurich Salonu/Doğu Blok 7.Kat Đstanbul adresinde yapılmıştır. 1- Şirket ana sözleşmesinin 15'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereğince Toplantı Divanı için Başkanlığa Yönetim Kurulu Başkanı Şevket DEMĐREL geldi. Katipliğe Şengül Akpınar, oy toplama memurluğuna Reşat Koç ve Muammer Koç aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 3- Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özeti ile Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi,oya konuldu, mevcudun oy birliği ile karar verildi ve görüşüldü yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşülmeye açıldı. Ortaklardan Cıments Francaıse S.A.vekili Sayın Dilek Topkaya söz alarak Şirkete faks yoluyla ilettikleri sorulara cevap verilmesini istedi,temennilerini dile getirdi. Şirket danışmanı Hülya Kemahlı söz alarak sorulara süre ve kapsamları göz önüne alınarak yazılı olarak cevap verileceğini açıkladı ve Mevzuata ilişkin bilgilendirmede

9 bulundu. Oya sunuldu, adet red oyu, adet çekimser oya karşılık mevcudun oyçokluğu ile bilanço ve gelir tablosu kabul ve tasdik olundu tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demirel, Ş.Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen, Ertekin Durutürk, Tahir Suat Erişbal, Muzaffer Çaylak, Ali Đhsan Balım, Ahmet Turgut Kutlu'nun 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle adet red oyuna karşılık oyçokluğu ile ibra edildiler tarihleri arasında görev yapan Denetçiler; Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, adet red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile ibra edildiler. 8- Murahhas üyeler Şevket DEMĐREL'e ücret olarak aylık net TL/AY, Neslihan DEMĐREL'e ücret olarak aylık net TL/AY ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ise, ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 10- Şirketin 2010 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun tarih ve 71 sayılı kararının onaylanması oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin tarihli ve 74 Sayılı karar okundu, görüşüldü, Ortaklardan Cıments Francaıse S.A.vekili Sayın Dilek Topkaya söz alarak geçen yıl uygulanan kar dağıtım oranının uygulanmasını dile getirdi. Yönetim Kurulu'nun tarihli ve 74 Sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayınlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2009 faaliyet yılı ( ) TL. ticari bilanço brüt k rından, ( ,32) TL.lık ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan ( ,68)TL ticari bilanço net karından (0).TL. I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan ( ,68) TL. Net dağıtılabilir kara, ( ,04) TL.lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam ( ,72) TL.sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; % 20 oranında toplam ( ,94) TL tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan ( ,74 )TL. dan % 10 ( ,47) TL.ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 ( ,94)TL. yönetim kurulu üyelerine, %5 ( ,24)TL. memur ve müstahdemlere ayrılmasına,( ,94) TL. I.Temettü ve ( ,06) TL.II.temettü olmak üzere toplam ( ) TL.lık temettünün 28 Mayıs 2010 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50,00), net 0,4250 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından ,72 TL. II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, 2009 yılı net dağıtılabilir karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan ,24 TL'sının dağıtımının Yönetim Kurullarınca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oya sunuldu, adet red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

10 12- Yıl içerisinde ( ) yapılan ,04 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi, oya konuldu, adet çekimser oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi. 13- Şirket'in ana sözleşmesinin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve B.02.1.SPK sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve B.14.0.ĐTG / sayılı izin yazıları çerçevesinde onaylanan "Şirketin Maksat ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile "Toplantı Nisabı" başlıklı 18.maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi. 15- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Hülya Kemahlı tarafından Şirket'in SPK Seri:IV No:41 sayılı Tebliğ'de öngörülen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemleri değerleme yükümlülüğüne ilişkin olarak; Kurul ilgili ilke kararları çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından bu görevin yerine getirilmesi konusunda SPK ile henüz mutabık olmayışlarını ifade edilerek, SPK'nın bu konudaki yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edileceği bilgisi verildi adet oy çekimser kaldığını belirtti. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Şevket DEMĐREL toplantıyı kapattı tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun onayından geçen Kar Dağıtım Tablosu, Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelleri ekte sunulmuştur :08:18 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

11 : Şirketin 2009 yılı faaliyetini kapsayan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihi, yeri ve gündemi Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Olağan : 2009 Tarihi : Saati : Adresi : Bayıldım Caddesi No: Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul GÜNDEM: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 75 nolu kararına göre Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısının; a) Perşembe günü saat 15.00' de Bayıldım Caddesi No: Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Divan teşekkülü, saygı duruşu, 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, tarihinden tarihine kadar olan dönemde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, tarihinden tarihine kadar olan dönemde görev yapan denetçilerin ibra edilmesi, 8. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması, 10. Şirketin 2010 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun tarih ve 71 nolu kararıyla seçilen şirket ile tarihinde yapılmış olan sözleşmenin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, Yılında yapılan bağış ve yardımların onaylanması, 13. Ana sözleşmenin 3'üncü, ve 18' inci maddelerinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

12 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 15. Dilek, temenniler ve kapanış EK AÇIKLAMALAR: Gündemin 13. maddesinin ana sözleşme değişiklik metni ekte sunulmuştur :07:57 Kar Payı Dağıtımına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 2009 YILI HESAP DÖNEMĐ KAR DAĞITIM ÖNERĐSĐ Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2009 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : Borsa'da Đşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

13 Brüt (TL) : 0,5 Net (TL) : 0,4250 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarih ve 74 nolu Kar Dağıtım kararıdır. Şirketimizin tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere "Kar Dağıtım Teklifi"nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde: SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2009 faaliyet yılı ( ) TL. ticari bilanço brüt karından, ( ) TL.lık ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan ( ,68)TL ticari bilanço net karından (0).TL. I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan ( ,68) TL. Net dağıtılabilir kara, ( ,04 )TL.lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam ( ,72) TL.sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; % 20 oranında toplam ( ,94) TL tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan ( ,74 )TL. dan % 10 ( ,47) TL.ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 ( ,94)TL. yönetim kurulu üyelerine, %5 ( ,24)TL. memur ve müstahdemlere ayrılmasına,( ,94) TL. I.Temettü ve ( ,06) TL.II.temettü olmak üzere toplam ( ) TL.lık temettünün 28 Mayıs 2009 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50,00), net 0,4250 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından ,72 TL. II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun Kap' ta yayınlanmasına ve Dağıtımla ilgili önerinin 2009 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine,oy birliği ile karar verilmiştir :11:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama

14 : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Đle Đlgili Açıklama AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Tebliği'nin " Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ' in 21 ve 22. maddesine göre, kamuya açıklanmamış Özel Bir Durum Açıklamamız bulunmamaktadır :41:26 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apart. No:4 Daire Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX: Orjinal Açıklamanın Tarihi : : 2. fırının % 100 çalışır halde devreye alınması AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 59 nolu kararı aynı tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuş olup, Bu kerre Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 69 nolu toplantısında; toplam klinker üretim kapasitemiz'in % 65' ini temsil eden 2. fırınımız'ın revizyon programının tamamlanmış olmasından dolayı % 100 çalışır halde devreye alınmasına karar verilmiştir :15:23 Özel Durum Açıklaması (Genel)

15 : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apart. No:4 Daire Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX: Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama : Şirketimiz'in %63,58 iştirakine sahip olduğu Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sağladığı proje finansmanı hakkında AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin % 63,58'ine sahip olduğu iştiraki Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Avro'luk proje finansmanı kredisi sağladı. Göltaş Enerji Muğla ilinin Fethiye ilçesinde bulunan Eşen nehri üzerinde yapımına başladığı "Eşen-I Barajı ve HES Projesi" finansmanında kullanılmak üzere Akbank A.Ş. ile Avro'luk uzun vadeli (ilk 2,5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 8,5 yıl) bir kredi anlaşmasını tarihinde imzaladı. Söz konusu projenin toplam yatırım tutarı Avro olarak öngörülmektedir. Eşen-I Barajı ve HES Projesi kapsamında, 60 MW gücünde tesis edilecek Hidroelektrik Santrali'nin her yıl ortalama 216,3 GWh elektrik üretmesi planlanmaktadır. Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketinin mevcut Esen-II Hidroelektrik Santrali işletmede olup, 43,4 MW gücündedir ve yıllık ortalama 187,5 GWh elektrik üretim kapasitesine sahiptir. Böylece, şirketin yeni yatırımı Eşen-I Barajı ve HES Projesinin tamamlanmasiyla birlikte, iki santralinin toplam ulaşacağı üretim kapasitesi yaklaşık 403,8 GWh olacaktır. Göltaş Enerji'nin en büyük hissedarı olarak Şirketimiz,Türkiye'nin artan enerji ihtiyacına ve arz edilen enerjideki yenilenebilir yerli kaynak payının artmasına fayda sağlayacak olan bu Projenin finansmanı için Göltaş Enerji'nin teminatını oluşturmak üzere,göltaş Enerji Sirketi'nde sahip olduğu Adet nama yazılı paylarını kredi veren Banka lehine rehin etmiştir :31:56 Özel Durum Açıklaması (Genel)

16 Telefon ve Faks No. : FAX: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama : FAX: : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri; VIII, No; 54 sayılı Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği' nin " Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri ile ilgili açıklama AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri; VIII, No; 54 sayılı Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği' nin " Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış Özel Bir Durum Açıklamamız bulunmamaktadır.

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [LOGO] 20.05.2014 085217 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Armor Advisors, LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Ortaklığın Adresi : Eskişehir yolu 8.km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : 0 274 225 01 50-0 274 225 01 56 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:17/01/2013 Konu: Şube Açılışı Şirketimiz İstanbul ili, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi Sercan Sokak adresinde Ocak / 2013 tarihi itibari ile bir şube açılmasına karar vermiştir. TARİH:24/01/2013

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, Türk

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

Hisse Alım Satım Bildirimi

Hisse Alım Satım Bildirimi ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] 22.01.2014 100041 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis 34394 Levent - Telefon ve Faks No. 212 371 70

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İçindekiler ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 3 ORTAKLIK YAPISI... 3 HİSSE GRUPLARI... 3

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I-ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET BİLGİLERİ Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.12..2013 Ortaklığın Unvanı : METAL GAYRİMENKUL A.Ş.. Ticaret Sicil No : İstanbul

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI I. 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu nun 13.04.2012 tarihinde yapılan 07 numaralı toplantısında kabul edilerek Genel Kurul a sunulmuştur. Faaliyet Raporu 2011 GÖLTAŞ Göller

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2012

AKFEN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2012 AKFEN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2012 Ortaklığın Adresi : Koza Sokak No: 22 GOP Ankara Telefon ve Faks No. : Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuz un 06.04.2010 tarihli toplantısında, Şirketin 2009 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 14:00 de Akçalar Sanayi

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 27/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 27/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 27/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2014

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No : İstanbul - 272403 KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2011 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı