Birey ve Toplum Gözüyle Romatoid

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birey ve Toplum Gözüyle Romatoid"

Transkript

1 Birey ve Toplum Gözüyle Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Prof Dr Salih PAY GATA Romatoloji BD

2 Tüm Dünyada Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları En Sık Görülen Hastalıklardan Biridir Avrupa da 100 milyon kişiyi etkiliyor AB de 40 milyondan fazla çalışanı etkiliyor Musculoskeletal Disorders and the Turkish Labour Market.(2010)

3 Ülkemizde Erişkin Yaş Grubunda En Sık Görülen Hastalıklar 15 yaş grubunda kronik hastalık/sağlık sorunu yaşadıklarını belirten bireylerin verdikleri yanıtlara göre ilk 5 hastalık grubu Bel bölgesi kas iskelet sistemi problemleri % 22.5 Romatizmal eklem hastalığı % 17.7 Ülser % 15.3 Migren ve benzeri şiddetli baş ağrısı % 15.3 Hipertansiyon % 14.8 TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumu

4 Romatizmal hastalığı anlamak Romatizma öldürmez süründürür

5 Romatolojik hastalığı anlamak Romatizma öldürmez süründürür Yaşam kalitesi

6 Pierre August Renoir

7 Yaşam kalitesi nedir? Bir birey aşağıdakileri yapabilmelidir: Çalışabilme Ebeveyn olabilme Diğer bireyler ile sosyal ilişkiler kurabilme Hareket ve egzersiz yapabilme yeteneği

8 RA: Klinik Progresyon

9 Yaşam Kalitesi Kathleen Turner 58 yaşında 1992 yılında RA tanısı konuldu

10 Yaşam Kalitesi

11 AS: Klinik Progresyon

12

13

14 Romatizmal hastalığı anlamak Romatizma öldürmez süründürür Yaşam kalitesi İş gücü kaybı

15 Romatizmal hastalığı anlamak Romatizma öldürmez süründürür Yaşam kalitesi İş gücü kaybı Avrupa Biriliği Ülkelerinde iş gücü kaybının %49 u kas iskelet sistemi hastalıklarına bağlı

16 The economic burden of disease: comparison between rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis İş gücüne katılım Normal verimli çalışma Verimsiz çalışma Hastalık nedeniyle geçici iş görememezlik Hastalık nedeniyle kalıcı iş görememezlik RA ve AS hastalığının progresyonu ile kişiler de kalıcı iş göremezlik nedeniyle erken emeklilik gözlenmekte, iş gücüne katılım azalmaktadır. Boonen A anda Mau W. Clin Exp Rheumatol 2009; 27 (Suppl. 55): S112-S117.

17 Consequences of rheumatoid arthritis for performance of social roles- A literature review Romatoid artritli hastalarda Beş cross-sectional çalışmada RA lı hastalarda normal popülasyona göre işini kaybetme riski kat daha fazladır. Sekiz çalışmada işini yapamama için odds ratio: arasıdır. İşten ayrılmaların 1/3 ü ilk 2 yılda, ilerleyen yıllarda da devam ediyor Hastalığın ilk yıllarında hastaların %53-82 i istirahat alıyor RA lı hastalarda yılda istirahat ortalaması 46 gün, diğer çalışanlarda 11 gün Erken dönemde istirahat alanlarda ileride işini yapamama riski yüksektir. Geuskens GA ve ark. J Rheumatol 2007; 34:

18 DILIGENT AND DEDICATED LABOR FORCE 26.7 million young, well-trained and motivated labor force 22 SICK DAYS PER EMPLOYEE* HOURS WORKED PER WEEK** TURKEY 52.9 UK 42.8 GERMANY 41.8 ROMANIA 40.8 FRANCE 41.2 HUNGARY 40.6 POLAND 42.1 CZECH REPUBLIC 42.2 BULGARIA 41.3 Source: *MERCER-Pan-EuropeanEmployer Health Benefits Issues Survey 2008 **EUROSTAT 2011

19 The economic burden of disease: comparison between rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis Ankilozan spondilitli hastalarda İşte kalma şansı erkeklerde azalmış ( ), Bayanlarda ise değişmemiş ( ) İşi bırakma 3 kat artmış, İşini yapamama bayanlarda OR: 4.0; , erkeklerde OR :2.8; Arjantin çalışmasında işini yapamama AS li hastalarda %9 Boonen A anda Mau W. Clin Exp Rheumatol 2009; 27 (Suppl. 55): S112-S117.

20 RA: Epidemiyoloji Bütün dünyada tüm ırk ve etnik gruplarda Tahmini prevalansı genel toplumda % Kadın:erkek oranı 2.5:1 civarında En sık başlangıç lı yaşlarda Bütün yaş gruplarında

21 Romatoid Artrit: Genetik Tek yumurta ikizlerinde konkordans %15-20 Bunun yarısı HLA nın identik olmasına bağlı Diğerleri, PTPN22, STAT4, TNFAIP3 HLA sınıf II antijenleri, HLA-DR4 ve HLA-DR1 HLA-DR4 görece riski 3-6 kat arttırıyor arasındaki 5 aa farklı HLA larda ortak epitop

22 Romatoid Artrit: Çevre Sigara tüketimi hastalık riskini ve ağır hastalık olasılığını artırıyor Kömür madeni işçileri (Kaplan sendromu)

23 Romatoid Artrit Nasıl Gelişir ve İlerler?

24 Romatoid Artrit Nasıl Gelişir ve İlerler?

25 El ve parmak deformiteleri

26 Romatoid Artrit Nasıl Gelişir ve İlerler?

27 En Sık Tutulan Eklemler

28 Romatoid Artrit: Başlangıç %55-65, Sinsi, poliartiküler ağrı, tutukluk ve şişlik, sabah tutukluğu; özellikle MKF, PİF, 1.İP, EB ve MTF tutulumu %8-15, Akut poliartrit; miyalji, yorgunluk, ateş, kilo kaybı, depresyon Palindromik romatizma; 2-3 saat-gün, migratuvar artrit Kronik monoartrit; diz, omuz, kalça, el ve ayak bileği travma öyküsü %15-20, Eklem dışı-sistemik; genel ağrı, tutukluk, KTS, kilo kaybı, serozit, episklerit, vaskülit

29 RA: Eklem Dışı Tutulum Gözyaşı kanalları Tükürük salgı bezleri Kalp ve akciğerler

30 RA: Eklem Dışı Tutulum

31 RA: Eklem Dışı Tutulum

32 RA: Eklem Dışı Tutulum

33 RA: Ayırıcı tanı Romatoid Artrit Osteoartrit

34 RA: Klinik Seyir ve Prognoz İlk iki yılda %70 hastada radyografilerde erozyon 20 yılda hastaların %60 fonksiyonel evre III veya IV Diğer hastalıklara duyarlılık : enfeksiyonlar, kardiyovasküler hastalıklar, lenfomalar Yaşam beklentisi yaş grubu ve cinsine göre düşük

35 Ankilozan Spondilit Bening değil sık inflamatuvar etiolojisi bilinmiyor genetik önemli HLA B27 ile ilişkili tanı geçikiyor tanı atlanıyor yaşam kalitesini azaltır işsizlik riskini arttırıyor Zink A J Rheumatol 2000, Boonen A Ann Rheum Dis 2001

36

37

38

39 Bel Ağrılı Hastada Ankilozan Spondilit Kronik Bel Ağrısı İnflamatuar Bel Ağrısı SpA Klinik Bulguları: %5 %14 %30-70 e.g. entesit, aile hikayesi, üveit, asimetrik artrit, NSAİİ cevabı Imaging = X-rays CT veya MRI (veya HLA-B27) %95 AS/Axial SpA Khan MA. Ankylosing spondylitis: Clinical features. In: Hochberg et al (Eds). RHEUMATOLOGY,

40 İnflamatuar Bel ağrısı Gluteal ya da sakroiliak bölgede, bilateral Başlangıç yaşı< 40 Sinsi başlangıç En az 3 aydır devam etmesi Sabah katılığı ile birliktelik Egzersizle rahatlama

41 SpA Grubu Hastalıklar USpA EaP AS PsA ReA

42 Epidemiyoloji Prevalans %0.5-1 Geç adolesan veya erken erişkin (ortalama başlangıç yaşı 26) 45 yaş üzeri nadir E/K: 3-4 (kadınlarda yavaş seyir)

43 İskelet Sistemi Bulguları Sakroiliit Spondilit -diskovertebral -apofizeal -Kostovertebral -Kostotransvers -Paravertebral ligamanlar Entesopati Entesopati bölgeleri

44 Ankilozan Spondilit

45 İskelet Sistemi Bulguları Omuz ve kalçada artrit (35%) Kalça tutulumu (kötü prognoz) Periferik artrit (nadir,hafif ve geçici) Diğer bulgular -osteoporoz -Servikal vertebra (geç dönemde) -vertebral fraktür -spondilodiskit

46 İskelet-dışı Bulgular Akut anterior üveyit: %25-30, unilateral, tekrarlayıcı, sekel nadir Kardiovasküler tutulum; aortitis, AY, ileti bozukluğu, perikardit, kardiomegali Pulmoner tutulum; apikal fibroz Kauda equina sendromu Enterik mukozal lezyonlar Amiloidozis

47 Ankilozan Spondilit Tekrarlayan ön üveit HLA-B27 ile ilişkili hastalık tablosunun bir parçasıdır Tekrarlayan ön üveiti olan hastaların %50 si HLA-B27 pozitiftir Genellikle tek gözde tekrarlar ve arka segment tutulumu görülmez

48 Apikal fibroz GATA Romatoloji BD Ankilozan Spondilit Aortit

49 Sindesmofit Gelişimi

50 Anterior sindesmofitler

51 Ankilozan Spondilit

52 ANKİLOZAN SPONDİLİT Radyoloji/Spinal Bulgular Kare vertebra (köşelerde küçük erozyonlar) Romanus bulgusu (shiny corner-reaktif skleroz) Köprüleşen sindesmofitler Bambu kamışı (PA plan) Osteoporoz

53 Prognoz Hastalığa bağlı mortalite %5 Kötü prognoz -kalça tutulumu -servikal omurganın tam ankilozu -ekstraartiküler komplikasyonlar -hastalığın evresi -tedavi/hasta kompliansı

54

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

SPONDİLOARTROPATİLER

SPONDİLOARTROPATİLER SPONDİLOARTROPATİLER 252 Spondiloartropatiler Spondiloartropatilerin Genel Özellikleri Gülay KINIKLI Spondiloartropatiler (SpA), romatoid faktör ve anti-nükleer antikorların negatif olup, birçok eklem

Detaylı

Diferansiye Olmamış Spondiloartropatiler (DOSpA) Psöriyatik Artrit. I. Epidemiyoloji

Diferansiye Olmamış Spondiloartropatiler (DOSpA) Psöriyatik Artrit. I. Epidemiyoloji 273 eklemlerdeki sinoviti azaltır ama aksiyal tutuluma etki etmez. Altın, D-Penisilamin ve antimalarik ilaçlar etkili değildir. Metotreksat, bazı dirençli İBH da kullanılabilir. Ama henüz etkinliği tartışmalıdır.

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT. Özgür KASAPÇOPUR

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT. Özgür KASAPÇOPUR JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT Özgür KASAPÇOPUR JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT Jüvenil idyopatik artrit (JİA) çocukluk çağında ortaya çıkan, süregen, yangısal kökenli bir hastalıklar grubudur. Hastalık daha çok bir

Detaylı

BEL AĞRISINA YAKLAŞIM. Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları - Romatoloji Bilim Dalı

BEL AĞRISINA YAKLAŞIM. Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları - Romatoloji Bilim Dalı BEL AĞRISINA YAKLAŞIM Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları - Romatoloji Bilim Dalı BEL AĞRISI Semptom Herhangi bir hastalığa özgü değildir Her zaman hastalık belirtisi değildir Acil servise

Detaylı

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi?

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? ARŞİV 2003; 12: 1 Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? Arş.Gör.Dr. Fatih ERBEY* Yrd.DoÇ.Dr. Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU** Prof.Dr. Nazan OZBARLAS**

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

GÜNCEL TIP AKADEMİSİ. Bel Ağrısı. Osteoporoz Disk Hernisi

GÜNCEL TIP AKADEMİSİ. Bel Ağrısı. Osteoporoz Disk Hernisi GÜNCEL TIP AKADEMİSİ Bel Ağrısı Osteoporoz Disk Hernisi Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 18 Nisan 2009 KKTC Bel ağrısı Erişkinlerde soğuk

Detaylı

Omurga ve Ekstremite Ağrıları

Omurga ve Ekstremite Ağrıları 59 Omurga ve Ekstremite Ağrıları Haydar GÖK I. Boyun Ağrısı İnsanların yaklaşık %10 u hayatlarının bir döneminde boyun ağrısından yakınırlar (1). Boyun ağrısı bel ağrısından sonra ikinci en sıklıkta görülen

Detaylı

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı Derleme / Review DO I: 10.4274/tftr.09475 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:242-9 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:242-9 İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı Arthritis at Advanced Age: Rheumatoid

Detaylı

KLİNİK ÖZELLİKLER TANI VE AYRICI TANI. Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

KLİNİK ÖZELLİKLER TANI VE AYRICI TANI. Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi LYME HASTALIĞI KLİNİK ÖZELLİKLER TANI VE AYRICI TANI Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Lyme Hastalığı 1972-1977 yılları arasında

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

GENÇ HASTALARDA OSTEOARTRİT VE AYNI SEANSTA LOKAL ANESTEZİLİ DİZ EKLEMİ LAVAJI İLE HYALÜRONİK ASİT ENJEKSİYONU UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GENÇ HASTALARDA OSTEOARTRİT VE AYNI SEANSTA LOKAL ANESTEZİLİ DİZ EKLEMİ LAVAJI İLE HYALÜRONİK ASİT ENJEKSİYONU UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ International Refereed Journal of Orthopaedic Traumatology and Sports Medicine OTSHDULUSLARARASI GENÇ HASTALARDA OSTEOARTRİT VE AYNI SEANSTA LOKAL

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon 78 Olgu Sunumu / Case Report Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon Atlantoaxial Subluxation in Three Cases brahim TEKEO LU, S. Sevgi DEM R, Selcen fienol Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA GÖZ TUTULUMU

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA GÖZ TUTULUMU ROMATİZMAL HASTALIKLARDA GÖZ TUTULUMU Ocular Involvement in Rheumatic Diseases Kadir KIRBOĞA 1, Mehmet UÇAR 2, Ümit SARP 3, Mustafa Kemal ARICI 4 ÖZET 1 Yozgat Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü,

Detaylı

GÖZ TUTULUMU NEDENİ İLE BEHÇET HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARDA KLİNİK, NÖROPSİKOLOJİK VE NÖRORADYOLOJİK BULGULAR

GÖZ TUTULUMU NEDENİ İLE BEHÇET HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARDA KLİNİK, NÖROPSİKOLOJİK VE NÖRORADYOLOJİK BULGULAR T.C Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Sevim Baybaş GÖZ TUTULUMU NEDENİ İLE BEHÇET HASTALIĞI TANISI

Detaylı

Psöriazisli hastalarda sakroileitin manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Psöriazisli hastalarda sakroileitin manyetik rezonans görüntüleme bulguları JCEI / İnci ve ark. Psöriazisli hastalarda sakroileitin MR bulguları 2013; 4 (2): 199-203 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0265 RESEARCH ARTICLE Psöriazisli

Detaylı

OTOENFLAMATUAR HASTALIKLAR VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ. Özgür Kasapçopur

OTOENFLAMATUAR HASTALIKLAR VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ. Özgür Kasapçopur OTOENFLAMATUAR HASTALIKLAR VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ Özgür Kasapçopur 9 yaşında erkek çocuğu 3 yaşından bu yana belirgin olan, düzensiz aralıklarla yineleyen, 1-2 gün süreli ateş ve ateşe eşlik eden karın

Detaylı

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SIKLIKLA KULLANILAN BİTKİLER VE BİTKİSEL ÜRÜNLER Hazırlayan Dilvin Şerife Güneş Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi

Detaylı

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 PANEL Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:180-193 Bel a r lar Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

Çocuk romatolojisinde anamnez, fizik muayene ve laboratuvar kullanımı

Çocuk romatolojisinde anamnez, fizik muayene ve laboratuvar kullanımı Çocuk romatolojisinde anamnez, fizik muayene ve laboratuvar kullanımı Dr. Betül SÖZERİ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Romatoloji 24.09.2010, Hatay DOĞRU TANI LAB+ GÖRÜNTÜLEME YETERLİ ANAMNEZ+FİZİK

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

1997 Yılında Fiziyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif İncelenmesi

1997 Yılında Fiziyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif İncelenmesi Van Tıp Dergisi: 5 (2): 79-83, 1998 Fiziyatri Polikliniğine Başvuran Hastalar 1997 Yılında Fiziyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif İncelenmesi İbrahim Tekeoğlu, Turgut Göksoy, Betül Erdem

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İÇİNDEKİLER 3 MESLEKİ KAS İSKELET HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE ERGONOMİ EMEL ÖZCAN, NUR KESİKTAŞ 8 MESLEKSEL KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI NAZMİ BİLİR 12 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ ÜLKEMİZDEKİ

Detaylı